+ iMeds.pl

Olmesartan polpharma 10 mgUlotka Olmesartan polpharma

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Olmesartan Polpharma, 10 mg, tabletki powlekane Olmesartan Polpharma, 20 mg, tabletki powlekane Olmesartan Polpharma, 40 mg, tabletki powlekane

Olmesartanum medoxomilum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Olmesartan Polpharma i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Olmesartan Polpharma

3.    Jak stosować lek Olmesartan Polpharma

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Olmesartan Polpharma

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Olmesartan Polpharma i w jakim celu się go stosuje

Lek Olmesartan Polpharma należy do grupy leków zwanych antagonistami receptora angiotensyny II. Leki te rozluźniają naczynia krwionośne, co z kolei powoduje obniżenie ciśnienia krwi.

Lek Olmesartan Polpharma stosuje się do leczenia wysokiego ciśnienia tętniczego krwi (zwanym również nadciśnieniem). Wysokie ciśnienie tętnicze krwi może spowodować uszkodzenie naczyń krwionośnych narządów takich jak serce, nerki, mózg i oczy. W niektórych przypadkach może to prowadzić do zawału serca, niewydolności serca lub nerek, udaru lub utraty wzroku. Zazwyczaj wysokie ciśnienie krwi nie daje żadnych objawów. Ważne jest regularne sprawdzanie ciśnienia krwi, aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom.

Wysokie ciśnienie tętnicze krwi można kontrolować za pomocą leków, takich jak Olmesartan Polpharma. Lekarz prawdopodobnie zaleci pewne zmiany w stylu życia, aby pomóc obniżyć ciśnienie krwi (np. zmniejszenie masy ciała, rzucenie palenia, zmniejszenie ilości wypijanego alkoholu i zmniejszenie ilości soli w diecie). Lekarz może również zalecić regularne ćwiczenia, takie jak spacery czy pływanie. Ważne jest, aby stosować się do tych zaleceń.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Olmesartan Polpharma

Kiedy nie stosować leku Olmesartan Polpharma:

- jeśli pacjent ma uczulenie na olmesartan medoksomilu lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

-    jeśli pacjentka jest w ciąży, po upływie pierwszych trzech miesięcy (zaleca się również unikanie leku Olmesartan Polpharma we wczesnym okresie ciąży - patrz punkt poświęcony ciąży).

-    w przypadku zażółcenia skóry i oczu (żółtaczka) lub problemów z wypływem żółci z dróg żółciowych (niedrożność dróg żółciowych, np. kamica).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Olmesartan Polpharma należy omówić to z lekarzem, jeśli u pacjenta występują:

-    Choroby nerek

-    Choroby wątroby

-    Niewydolność serca lub choroby zastawek serca czy mięśnia sercowego

-    Silne wymioty, biegunka, jeśli pacjent przyjmuje wysokie dawki leków moczopędnych lub jeśli jest na diecie nisko sodowej

-    Zaburzenia czynności nadnerczy.

Jak w przypadku każdego leku, który obniża ciśnienie krwi, nadmierne obniżenie ciśnienia tętniczego krwi u pacjentów z zaburzeniami przepływu krwi w sercu i mózgu może prowadzić do zawału serca lub udaru mózgu. Z tego względu lekarz będzie regularnie sprawdzał ciśnienie krwi.

Należy poinformować lekarza jeśli pacjentka jest w ciąży (lub może zajść w ciążę). Stosowanie leku Olmesartan Polpharma nie jest zalecane w początkowym okresie ciąży i nie wolno go stosować po 3. miesiącu ciąży, ponieważ jego stosowanie w tym okresie ciąży może doprowadzić do wystąpienia poważnych wad u dziecka (patrz punkt dotyczący ciąży).

Pacjenci pochodzenia afrykańskiego

Podobnie jak w przypadku innych leków, działanie obniżające ciśnienie krwi leku Olmesartan Polpharma jest nieco słabsze u pacjentów pochodzenia afrykańskiego.

Lek Olmesartan Polpharma a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o następujących lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio:

-    leki uzupełniające niedobory potasu, zamienniki soli kuchennej zawierające potas, leki moczopędne (diuretyki) lub heparyny (stosowane do rozrzedzania krwi)

-    lit (stosowany w leczeniu zaburzeń nastroju i niektórych rodzajów depresji)

-    niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) (leki stosowane w celu uśmierzania bólu, obrzęków oraz innych objawów zapalenia, w tym zapalenia stawów)

-    inne leki obniżające ciśnienie krwi

-    niektóre leki zobojętniające kwas solny (przeciwko niestrawności).

Olmesartan Polpharma z jedzeniem i piciem

Lek Olmesartan Polpharma można przyjmować z posiłkami lub niezależnie od nich. Tabletki należy połykać popijając niewielką ilością wody. Jeśli to możliwe zalecaną dawkę dobową najlepiej przyjmować o tej samej porze każdego dnia, na przykład w czasie śniadania.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Pacjentki, które są w ciąży (lub mogą zajść w ciążę) powinny poinformować o tym lekarza. Lekarz zazwyczaj zaleci odstawienie leku Olmesartan Polpharma przed zajściem w ciążę lub niezwłocznie po stwierdzeniu ciąży oraz przepisze inny lek, zamiast Olmesartanu Polpharma. Nie zaleca się przyjmowania leku w początkowym okresie ciąży. Po upływie trzech miesięcy ciąży, stosowanie leku jest przeciwwskazane ze względu na to, iż może on powodować poważne wady u dziecka.

Pacjentki, które karmią piersią lub zamierzają rozpocząć karmienie piersią powinny poinformować o tym lekarza. Olmesartan Polpharma nie powinien być stosowany u kobiet karmiących piersią. Lekarz zaleci kobietom, które chcą karmić piersią inne leki, szczególnie w przypadku karmienia noworodków lub wcześniaków.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Podobnie jak wiele innych leków stosowanych w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi, Olmesartan Polpharma może w rzadkich przypadkach powodować zawroty głowy i zmęczenie. Przed przystąpieniem do prowadzenia pojazdu, używania narzędzi lub obsługi maszyn bądź wykonywania innych czynności wymagających koncentracji każdy pacjent powinien ustalić, jak ten lek na niego wpływa.

Lek Olmesartan Polpharma zawiera laktozę

Lek ten zawiera laktozę. Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować lek Olmesartan Polpharma

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

•    Nie należy samodzielnie zmieniać dawkowania lub zaprzestać leczenia bez konsultacji z lekarzem. Lek należy przyjmować każdego dnia o tej samej porze, najlepiej rano.

•    Lek można przyjmować z posiłkiem lub niezależnie od niego.

•    Tabletkę należy połknąć popijając niewielką ilością wody.

Dawkowanie

Dorośli

Zalecana początkowa dawka to 10 mg raz na dobę. U pacjentów, u których ciśnienie tętnicze nie jest dostatecznie kontrolowane tą dawką, lekarz może zwiększyć dawkę leku do 20 mg lub 40 mg raz na dobę, lub przepisać dodatkowy lek.

Stosowanie u dzieci i młodzieży (w wieku poniżej 18 lat)

Nie zaleca się stosowania leku Olmesartan Polpharma u dzieci i młodzieży.

Pacjenci w podeszłym wieku

Jeżeli u pacjentów w podeszłym wieku (powyżej 65 lat) konieczne jest zwiększenie dawki dobowej do maksymalnej tj. 40 mg, lekarz będzie ściśle kontrolował ciśnienie krwi pacjenta, aby mieć pewność, że ciśnienie nie jest zbyt niskie.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

U pacjentów z łagodnymi do umiarkowanych zaburzeniami czynności nerek zaleca się stosowanie dawki nie większej niż 20 mg na dobę.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Olmesartan Polpharma

W przypadku zażycia większej niż przepisana ilości tabletek lub przypadkowego połknięcia tabletek przez dziecko należy natychmiast zgłosić się do lekarza lub najbliższego oddziału ratunkowego. Należy zabrać ze sobą opakowanie leku.

Pominięcie zastosowania leku Olmesartan Polpharma

W przypadku pominięcia dawki leku, należy przyjąć ją następnego dnia o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Olmesartan Polpharma

W przypadku przerwania stosowania leku Olmesartan Polpharma, ciśnienie tętnicze może ponownie się zwiększyć. Nie należy przerywać leczenia bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. W przypadku ich wystąpienia są często łagodne i nie powodują konieczności zaprzestania leczenia.

Niektóre objawy mogą być ciężkie i wymagające natychmiastowej pomocy lekarskiej:

Należy zaprzestać przyjmowania leku Olmesartan Polpharma i natychmiast skontaktować się z lekarzem jeśli u pacjenta wystąpią objawy reakcji alergicznej, takie jak:

•    obrzęk twarzy, ust i (lub) gardła (krtani)

•    swędzenie i pokrzywka.

W rzadkich przypadkach (jednak częściej u pacjentów w podeszłym wieku), Olmesartan Polpharma może powodować gwałtowny spadek ciśnienia krwi. Może to prowadzić do silnych zawrotów głowy lub omdlenia. W przypadku wystąpienia takich objawów, należy przerwać stosowanie leku Olmesartan Polpharma, natychmiast wezwać lekarza i pozostać w pozycji leżącej.

Poniższy opis daje wyobrażenie o tym, u ilu pacjentów mogą wystąpić działania niepożądane. Uszeregowano je jako występujące często, niezbyt często, rzadko i bardzo rzadko i określono w następujący sposób:

mniej niż u 1 na 10 pacjentów mniej niż u 1 na 100 pacjentów mniej niż u 1 na 1000 pacjentów mniej niż u 1 na 10 000 pacjentów


Często:

Niezbyt często:

Rzadko:

Bardzo rzadko:

Często:

Zawroty głowy, nudności, niestrawność, biegunka, ból brzucha, zapalenie żołądka, zmęczenie, ból gardła, katar lub zatkany nos, zapalenie oskrzeli, objawy grypopodobne, kaszel, ból w klatce piersiowej, ból pleców, bóle kostne, ból stawów, zakażenie dróg moczowych, obrzęk kostek, stóp, nóg, rąk lub ramion, obecność krwi w moczu.

Obserwowano także zmiany w wynikach badań diagnostycznych krwi, w tym:

Podwyższone stężenie tłuszczów (hipertriglicerydemia), zwiększone stężenie kwasu moczowego (hiperurykemia), wzrost aktywności enzymów wątrobowych i mięśniowych.

Niezbyt często:

Zawroty głowy pochodzenia błędnikowego, wysypka, ból lub uczucie dyskomfortu w klatce piersiowej (dławica piersiowa).

Rzadko:

Rzadko wyniki badań diagnostycznych krwi wykazują wzrost stężenia potasu we krwi (hiperkalemia). Bardzo rzadko:

Ból głowy, kurcze mięśni i ból mięśni, zaburzenia czynności nerek i uszkodzenie nerek, osłabienie, brak energii, uczucie osłabienia, wymioty, świąd skóry, rozległa i symetrycznie rozmieszczona wysypka na skórze (wykwity skórne).

Obserwowano także zmiany w wynikach badań laboratoryjnych krwi. Obejmują one zwiększone stężenie pewnych substancji związanych z nerkami oraz zmniejszenie stężenia pewnego typu krwinek, zwanych płytkami krwi (trombocytopenia).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Olmesartan Polpharma

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania tego leku.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Olmesartan Polpharma

-    Substancją czynną leku jest olmesartan medoksomilu. Każda tabletka powlekana zawiera 10 mg, 20 mg lub 40 mg olmesartanu medoksomilu.

-    Pozostałe składniki to:

Rdzeń: hydroksypropyloceluloza (6-10 mPa), laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, hydroksypropyloceluloza niskopodstawiona, magnezu stearynian.

Otoczka: Opadry II White 33G28532:

Hypromeloza 6 cP, tytanu dwutlenek (E 171), laktoza jednowodna, makrogol 3350, triacetyna.

Jak wygląda lek Olmesartan Polpharma i co zawiera opakowanie

Olmesartan Polpharma, 10 mg: białe lub prawie białe, okrągłe i obustronnie wypukłe tabletki powlekane, o średnicy 6 mm.

Olmesartan Polpharma, 20 mg: białe lub prawie białe, okrągłe i obustronnie wypukłe tabletki powlekane, z wytłoczonym symbolem “-” po jednej stronie, o średnicy 8 mm. Linia podziału na tabletce nie jest przeznaczona do przełamywania tabletki.

Olmesartan Polpharma, 40 mg: białe lub prawie białe, owalne i obustronnie wypukłe tabletki powlekane, z wytłoczonym symbolem “-” po jednej stronie, o wymiarach 7/14 mm. Linia podziału na tabletce nie jest przeznaczona do przełamywania tabletki.

Lek Olmesartan Polpharma jest dostępny w opakowaniach po 14, 28 lub 56 tabletek powlekanych. Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA

ul. Pelplińska 19

83-200 Starogard Gdański

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Biuro Handlowe POLPHARMA Sp. z o.o. ul. Bobrowiecka 6 00-728 Warszawa tel. 22 364 6101

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

6

Olmesartan Polpharma

Charakterystyka Olmesartan polpharma

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Olmesartan Polpharma, 10 mg, tabletki powlekane Olmesartan Polpharma, 20 mg, tabletki powlekane Olmesartan Polpharma, 40 mg, tabletki powlekane

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Olmesartan Polpharma, 10 mg:

Każda tabletka zawiera 10 mg olmesartanu medoksomilu.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: 56,84 mg laktozy jednowodnej.

Olmesartan Polpharma, 20 mg:

Każda tabletka zawiera 20 mg olmesartanu medoksomilu.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: 113,68 mg laktozy jednowodnej.

Olmesartan Polpharma, 40 mg:

Każda tabletka zawiera 40 mg olmesartanu medoksomilu.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: 227,36 mg laktozy jednowodnej.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana.

Olmesartan Polpharma, 10 mg: białe lub prawie białe, okrągłe i obustronnie wypukłe tabletki powlekane, o średnicy 6 mm.

Olmesartan Polpharma, 20 mg: białe lub prawie białe, okrągłe i obustronnie wypukłe tabletki powlekane, z wytłoczonym symbolem “-” po jednej stronie, o średnicy 8 mm. Linia podziału na tabletce nie jest przeznaczona do przełamywania tabletki.

Olmesartan Polpharma, 40 mg: białe lub prawie białe, owalne i obustronnie wypukłe tabletki powlekane, z wytłoczonym symbolem “-” po jednej stronie, o wymiarach 7/14 mm. Linia podziału na tabletce nie jest przeznaczona do przełamywania tabletki.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1 Wskazania do stosowania

Leczenie pierwotnego nadciśnienia tętniczego.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dorośli

Zalecana początkowa dawka olmesartanu medoksomilu to 10 mg, podawana raz na dobę. U pacjentów, u których ciśnienie tętnicze nie jest dostatecznie kontrolowane tą dawką, dawkę olmesartanu medoksomilu można zwiększyć do 20 mg raz na dobę, jako dawkę optymalną. Jeśli konieczne jest dalsze obniżenie ciśnienia krwi, dawkę olmesartanu medoksomilu można zwiększyć do maksymalnej dobowej dawki wynoszącej 40 mg lub rozważyć dołączenie hydrochlorotiazydu.

Działanie przeciwnadciśnieniowe olmesartanu medoksomilu zaznacza się w sposób istotny w ciągu 2 tygodni od rozpoczęcia leczenia, a maksymalny efekt osiągany jest po około 8 tygodniach od rozpoczęcia leczenia. Należy zawsze mieć to na uwadze, rozważając zmianę dawki.

Produkt Olmesartan Polpharma przyjmowany jest raz na dobę, mniej więcej o tej samej porze każdego dnia, z posiłkiem lub bez posiłku, na przykład w czasie śniadania.

Pacjenci w podeszłym wieku

U pacjentów w podeszłym wieku dostosowanie dawkowania zazwyczaj nie jest konieczne (patrz poniżej: zalecenia dotyczące dawkowania u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek). Jeżeli wymagane jest zwiększenie dawki dobowej do dawki maksymalnej tj. 40 mg na dobę, należy uważnie monitorować ciśnienie tętnicze krwi.

Zaburzenia czynności nerek

Ze względu na ograniczone doświadczenia ze stosowaniem większych dawek u pacjentów z łagodnymi do umiarkowanych zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny 20-60 ml/min) maksymalna dawka olmesartanu medoksomilu wynosi 20 mg raz na dobę.

Nie zaleca się stosowania olmesartanu medoksomilu u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny <20 ml/min), z uwagi na ograniczone doświadczenie ze stosowaniem leku w tej grupie pacjentów (patrz punkty 4.4 i 5.2).

Zaburzenia czynności wątroby

U pacjentów z łagodnymi zaburzeniami czynności wątroby nie ma konieczności dostosowania dawkowania. U pacjentów z umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby, zaleca się początkową dawkę 10 mg olmesartanu medoksomilu raz na dobę, a maksymalna dawka nie powinna przekroczyć 20 mg raz na dobę. U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby, którzy otrzymują leki moczopędne i (lub) inne leki przeciwnadciśnieniowe, zaleca się uważne kontrolowanie ciśnienia tętniczego krwi i czynności nerek. Ze względu na brak doświadczeń ze stosowaniem olmesartanu medoksomilu u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby, nie zaleca się jego stosowania w tej grupie pacjentów (patrz punkty 4.4 i 5.2). Olmesartanu medoksomilu nie należy stosować u pacjentów z niedrożnością dróg żółciowych (patrz punkt 4.3).

Dzieci i młodzież

Olmesartan medoksomil nie jest wskazany do stosowania u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat, ze względu na brak danych dotyczących jego bezpieczeństwa i skuteczności.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Drugi i trzeci trymestr ciąży (patrz punkty 4.4 i 4.6).

Niedrożność dróg żółciowych (patrz punkt 5.2).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Zmniejszenie objętości krwi krążącej:

U pacjentów ze zmniejszoną objętością krwi krążącej i (lub) z niedoborem sodu w organizmie w wyniku intensywnego leczenia moczopędnego, ograniczeniem soli w diecie, biegunką lub wymiotami, może, szczególnie po podaniu pierwszej dawki leku, wystąpić objawowe niedociśnienie. Niedobory te należy wyrównać przed podaniem olmesartanu medoksomilu.

Inne stany przebiegające z pobudzeniem układu renina-angiotensyna-aldosteron:

U pacjentów, u których napięcie mięśni gładkich naczyń i czynność nerek zależą głównie od aktywności układu renina-angiotensyna-aldosteron (np. pacjenci z ciężką zastoinową niewydolnością serca lub chorobami nerek, w tym ze zwężeniem tętnicy nerkowej), leczenie innymi lekami wpływającymi na ten układ wiązało się z występowaniem ostrego niedociśnienia, azotemii, skąpomoczu lub, w rzadkich przypadkach, ostrej niewydolności nerek. Nie można wykluczyć podobnych zaburzeń u pacjentów leczonych antagonistami receptora angiotensyny II.

Nadciśnienie naczyniowo-nerkowe:

U pacjentów z obustronnym zwężeniem tętnicy nerkowej lub zwężeniem tętnicy nerkowej jedynej czynnej nerki leczonych preparatami wpływającymi na układ renina-angiotensyna-aldosteron istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia ciężkiego niedociśnienia i niewydolności nerek.

Zaburzenia czynności nerek i stan po przeszczepie nerki:

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, podczas stosowania olmesatranu medoksomilu, zaleca się okresowe monitorowanie stężenia potasu i kreatyniny w surowicy. Nie zaleca się stosowania olmesartanu medoksomilu u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny <20 ml/min) (patrz punkty 4.2 i 5.2). Nie ma doświadczenia w stosowaniu olmesartanu medoksomilu u pacjentów po niedawno przebytej operacji przeszczepu nerek lub u pacjentów z krańcową niewydolnością nerek (klirens kreatyniny <12 ml/min).

Zaburzenia czynności wątroby:

Ze względu na brak doświadczenia ze stosowaniem olmesartanu medoksomilu u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby, nie zaleca się stosowania leku w tej grupie pacjentów (zalecenia dotyczące dawkowania u pacjentów z łagodnymi do umiarkowanych zaburzeniami czynności wątroby, patrz punkt 4.2).

Hiperkaliemia:

Stosowanie produktów leczniczych mających wpływ na układ renina-angiotensyna-aldosteron może powodować hiperkaliemię.

Ryzyko hiperkaliemii, która może doprowadzić do zgonu, jest szczególnie wysokie u pacjentów w podeszłym wieku, pacjentów z niewydolnością nerek, chorych na cukrzycę, pacjentów leczonych jednocześnie preparatami, które mogą powodować wzrost stężenia potasu i (lub) u pacjentów, u których równocześnie występują inne schorzenia.

Przed podjęciem decyzji o skojarzonym stosowaniu leków mających wpływ na układ renina-angiotensyna-aldosteron, należy dokładnie rozważyć współczynnik korzyści względem ryzyka oraz przeanalizować alternatywne sposoby leczenia.

Główne czynniki ryzyka hiperkaliemii to:

-    cukrzyca, zaburzenia czynności nerek, wiek (>70 lat)

-    równoczesne stosowanie jednego lub kilku leków wpływających na układ renina-angiotensyna-aldosteron i (lub) suplementów potasu. Niektóre leki lub klasy terapeutyczne leków mogą wywoływać hiperkaliemię: substytuty soli kuchennej zawierające potas, leki moczopędne oszczędzające potas, inhibitory ACE, antagoniści receptora angiotensyny II, niesteroidowe leki przeciwzapalne (w tym selektywne inhibitory COX-2), heparyny, oraz leki o działaniu immunosupresyjnym, takie jak cyklosporyna, takrolimus i trimetoprym

-    inne schorzenia, a szczególnie odwodnienie, ostra niewydolność serca, kwasica metaboliczna, pogorszenie czynności nerek, nagłe pogorszenie stanu nerek (np. choroby zakaźne), rozpad komórek (np. ostre niedokrwienie kończyn, rozpad mięśni poprzecznie prążkowanych, rozległe urazy).

Zaleca się ścisłe monitorowanie stężenia potasu w surowicy krwi u pacjentów z grup ryzyka (patrz punkt 4.5).

Lit:

Podobnie jak w przypadku innych antagonistów receptora angiotensyny II, nie zaleca się jednoczesnego podawania litu i olmesartanu medoksomilu (patrz punkt 4.5).

Zwężenie zastawki aorty lub zastawki dwudzielnej; kardiomiopatia przerostowa z zawężeniem drogi odpływu:

Podobnie jak w przypadku innych leków rozszerzających naczynia wskazana jest szczególna ostrożność podczas podawania olmesartanu medoksomilu pacjentom ze zwężeniem zastawki aorty, zastawki dwudzielnej lub kardiomiopatią przerostową.

Pierwotny hiperaldosteronizm:

Pacjenci z pierwotnym hiperaldosteronizmem zazwyczaj nie reagują na leki przeciwnadciśnieniowe hamujące układ renina-angiotensyna. Dlatego, nie zaleca się stosowania olmesartanu medoksomilu u tych pacjentów.

Różnice rasowe:

Podobnie jak w przypadku innych antagonistów angiotensyny II, działanie obniżające ciśnienie krwi olmesartanu medoksomilu jest nieco słabsze u pacjentów rasy czarnej niż u pacjentów innych ras, prawdopodobnie ze względu na częstsze występowanie niskiej aktywności reninowej osocza w populacji pacjentów rasy czarnej z nadciśnieniem tętniczym.

Ciąża:

W czasie ciąży nie należy rozpoczynać stosowania leków hamujących powstawanie angiotensyny II.

O ile kontynuowanie leczenia przy użyciu antagonistów angiotensyny II nie jest uznawane za konieczne, pacjentki planujące ciążę powinny być leczone innymi lekami przeciwnadciśnieniowymi o potwierdzonym profilu bezpieczeństwa stosowania podczas ciąży. W przypadku stwierdzenia, iż pacjentka jest w ciąży, leczenie antagonistami angiotensyny II powinno zostać niezwłocznie przerwane. W razie potrzeby należy rozpocząć leczenie innym lekiem przeciwnadciśnieniowym (patrz punkty 4.3 i 4.6).

Inne:

Podobnie jak w przypadku każdego leku obniżającego ciśnienie tętnicze krwi, nadmierne obniżenie ciśnienia krwi u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca lub miażdżycą naczyń mózgowych może doprowadzić do wystąpienia zawału serca lub udaru niedokrwiennego mózgu.

Preparat zawiera laktozę. Pacjenci z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinni przyjmować tego produktu leczniczego.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Badania interakcji przeprowadzono jedynie u osób dorosłych.

Wpływ innych produktów leczniczych na olmesartan medoksomil:

Leki uzupełniające niedobory potasu i leki moczopędne oszczędzające potas:

W oparciu o doświadczenie ze stosowaniem innych leków wpływających na układ renina-angiotensyna, można oczekiwać wzrostu stężenia potasu w surowicy krwi podczas jednoczesnego stosowania olmesartanu medoksomilu z lekami moczopędnymi oszczędzającymi potas, lekami uzupełniającymi niedobory potasu, substytutami soli kuchennej zawierającymi potas lub innymi lekami, które mogą prowadzić do wzrostu stężenia potasu w surowicy krwi (np. heparyna) (patrz punkt 4.4). W związku z tym nie zaleca się jednoczesnego stosowania tych leków.

Inne leki przeciwnadciśnieniowe:

Obniżenie ciśnienia krwi wywołane olmesartanem medoksomilu może ulec nasileniu podczas jednoczesnego stosowania innych leków przeciwnadciśnieniowych.

Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ):

NLPZ (w tym kwas acetylosalicylowy w dawkach >3 g/dobę oraz inhibitory COX-2) i antagoniści receptora angiotensyny II mogą działać synergistycznie obniżając filtrację kłębuszkową. Istnieje ryzyko wystąpienia ostrej niewydolności nerek podczas jednoczesnego stosowania NLPZ i antagonistów angiotensyny II. Zaleca się monitorowanie czynności nerek na początku leczenia oraz regularne nawadnianie pacjenta.

Ponadto, jednoczesne podawanie NLPZ i antagonistów receptora angiotensyny II może zmniejszyć przeciwnadciśnieniowe działanie tych ostatnich, prowadząc do częściowej utraty ich skuteczności.

Inne substancje:

Po podaniu leków o działaniu zobojętniającym (wodorotlenek glinowo-magnezowy), obserwowano niewielkie zmniejszenie biodostępności olmesartanu. Jednoczesne podawanie olmesartanu medoksomilu z warfaryną i digoksyną nie wpływa na jego farmakokinetykę.

Wpływ olmesartanu medoksomilu na inne produktu lecznicze:

Lit:

W czasie jednoczesnego podawania litu z inhibitorami enzymu konwertującego angiotensynę lub antagonistami angiotensyny II opisywano przejściowe zwiększenie stężenia litu w surowicy krwi oraz zwiększenie toksyczności litu. Dlatego, stosowanie połączenia olmesartanu medoksomilu z litem nie jest zalecane (patrz punkt 4.4). Jeżeli połączenie takie jest konieczne, zaleca się ścisłe monitorowanie stężenia litu w surowicy.

Inne substancje:

Substancje, które oceniano w badaniach klinicznych przeprowadzonych w grupie zdrowych ochotników obejmują warfarynę, digoksynę, leki o działaniu zobojętniającym (wodorotlenek glinowo-magnezowy), hydrochlorotiazyd i prawastatynę. Nie obserwowano istotnych klinicznie interakcji, a w szczególności, olmesartan medoksomil nie wpływał w istotnym stopniu na farmakokinetykę ani farmakodynamikę warfaryny ani na farmakokinetykę digoksyny.

Olmesartan nie wywierał istotnego klinicznie hamującego wpływu na enzymy cytochromu P450: 1A1/2, 2A6, 2C8/9, 2C19, 2D6, 2E1 ani 3A4 u ludzi w badaniach in vitro oraz nie wywierał wpływu lub w nieznacznym stopniu indukował aktywność cytochromu P450 u szczurów. Dlatego nie prowadzono badań in vivo interakcji ze znanymi inhibitorami i induktorami enzymów cytochromu P450 i nie należy oczekiwać żadnych istotnych klinicznie interakcji pomiędzy olmesartanem a lekami metabolizowanymi przez powyższe enzymy cytochromu P450.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża:_

Stosowanie antagonistów angiotensyny II w pierwszym trymestrze ciąży nie jest zalecane (patrz punkt 4.4). Stosowanie antagonistów angiotensyny II w drugim i trzecim trymestrze ciąży jest przeciwwskazane (patrz punkty 4.3 i 4.4)._

Dane epidemiologiczne dotyczące ryzyka działania teratogennego w związku z przyjmowaniem leków blokujących receptory angiotensyny w pierwszym trymestrze ciąży nie są jednoznaczne, jednakże nie można wykluczyć niewielkiego wzrostu ryzyka. Pomimo braku danych epidemiologicznych z kontrolowanych badań klinicznych dotyczących antagonistów angiotensyny II, podobne ryzyko może występować w przypadku tej klasy leków. O ile kontynuowanie leczenia antagonistami angiotensyny II jest uznawane za konieczne, pacjentki planujące ciążę powinny być leczone innymi lekami przeciwnadciśnieniowymi o potwierdzonym profilu bezpieczeństwa stosowania podczas ciąży.

W przypadku stwierdzenia, iż pacjentka jest w ciąży, leczenie antagonistami angiotensyny II powinno zostać niezwłocznie przerwane. W razie potrzeby należy zastosować inny lek.

Istnieją dane wskazujące, że leki z grupy antagonistów angiotensyny II podawane w drugim i trzecim trymestrze ciąży mogą powodować uszkodzenie płodu (pogorszenie czynności nerek, małowodzie, niedorozwój kości czaszki) oraz zaburzenia u noworodka (niewydolność nerek, niedociśnienie, hiperkaliemia) (patrz punkt 5.3).

W przypadku, gdy ekspozycja na antagonistów angiotensyny II miała miejsce od drugiego trymestru ciąży, zaleca się badanie ultrasonograficzne czynności nerek i rozwoju czaszki.

Dzieci matek, które przyjmowały leki o działaniu hamującym powstawanie angiotensyny II powinny być poddane ścisłej obserwacji ze względu na możliwość wystąpienia niedociśnienia (patrz również punkty 4.3 i 4.4).

Laktacja:

Olmesartan przenika do mleka samic szczurów, ale nie wiadomo, czy przenika do mleka kobiet.

Ze względu na brak danych dotyczących stosowania olmesartanu medoksomilu w trakcie karmienia piersią, nie zaleca się podawania produktu leczniczego Olmesartan Polpharma w tym okresie. Należy stosować inne leki o lepiej udokumentowanym profilu bezpieczeństwa, szczególnie podczas karmienia piersią noworodków lub wcześniaków.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie badano wpływu olmesartanu medoksomilu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługi maszyn. Podczas prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn należy brać pod uwagę, że w trakcie leczenia przeciwnadciśnieniowego mogą niekiedy wystąpić zawroty głowy i uczucie zmęczenia.

4.8    Działania niepożądane

Po wprowadzeniu produktu do obrotu

Podane poniżej działania niepożądane były zgłaszane po wprowadzeniu produktu do obrotu. Wymieniono je według klasyfikacji układów i narządów, a częstość ich występowania zdefiniowano w następujący sposób: bardzo często (>1/10); często (>1/100 do <1/10); niezbyt często (>1/1 000 do <1/100); rzadko (>1/10 000 do <1/1 000); bardzo rzadko (<1/10 000); nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Klasyfikacja układów i narządów

Zaburzenia krwi i układu chłonnego Zaburzenia metabolizmu i odżywiania Zaburzenia układu nerwowego Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Zaburzenia żołądka i jelit Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej


Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Zaburzenia nerek i dróg moczowych Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania


Bardzo rzadko

Trombocytopenia Hiperkaliemia Zawroty, bóle głowy Kaszel

Bóle brzucha, nudności, wymioty

Świąd, osutka, wysypka

Reakcje alergiczne: obrzęk naczynioruchowy,

alergiczne zapalenie skóry, obrzęk twarzy,

pokrzywka

Kurcze mięśni, bóle mięśniowe

Ostra niewydolność nerek i zaburzenia czynności nerek (patrz również Badania diagnostyczne)

Osłabienie, zmęczenie, senność, złe samopoczucie


Badania diagnostyczne    Nieprawidłowe wskaźniki czynności nerek;

zwiększenie stężenia kreatyniny i mocznika we krwi.

Zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych.

Donoszono o pojedynczych przypadkach rabdomiolizy zbieżnych w czasie z przyjmowaniem leków blokujących receptor angiotensyny II, nie stwierdzono jednak związku przyczynowego.

Badania kliniczne

W kontrolowanych placebo badaniach klinicznych z zastosowaniem podwójnie ślepej próby, w których oceniano monoterapię, całkowita częstość występowania zależnych od leczenia zdarzeń niepożądanych wynosiła 42,4% u pacjentów leczonych olmesertanem medoksomilem i 40,9% u pacjentów przyjmujących placebo.

W kontrolowanych placebo badaniach, w których oceniano monoterapię, jedynym działaniem niepożądanym związanym jednoznacznie z podawanym lekiem były zawroty głowy (częstość występowania 2,5% wśród pacjentów przyjmujących olmesartan medoksomil i 0,9% u pacjentów przyjmujących placebo).

Podczas długotrwałego (trwającego 2 lata) leczenia, 3,7% pacjentów przyjmujących olmesartan medoksomil w dawce 10 - 20 mg raz na dobę zostało wykluczonych z badania z powodu wystąpienia działań niepożądanych. We wszystkich badaniach klinicznych, w których stosowano olmesartan medoksomil (w tym badania zarówno z aktywną kontrolą, jak i z placebo), zgłaszano następujące działania niepożądane, bez względu na ich związek z lekiem lub częstość występowania w odniesieniu do placebo. Działania te uszeregowano pod względem układu, którego dotyczą oraz częstości występowania definiowanej tak jak powyżej:

Zaburzenia układu nerwowego Często: zawroty głowy

Niezbyt często: zawroty głowy pochodzenia błędnikowego

Zaburzenia serca

Rzadko: niedociśnienie

Niezbyt często: dławica piersiowa

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia Często: zapalenie oskrzeli, kaszel, zapalenie gardła, katar

Zaburzenia żołądka i jelit

Często: ból brzucha, biegunka, niestrawność, nieżyt żołądkowo-jelitowy, nudności

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Niezbyt często: wysypka

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej Często: zapalenie stawów, ból pleców, ból kostny

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Często: krwiomocz, zakażenia układu moczowego

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Często: ból w klatce piersiowej, zmęczenie, objawy grypopodobne, obrzęki obwodowe, ból.

Badania diagnostyczne

W kontrolowanych placebo badaniach klinicznych oceniających monoterapię, następujące objawy występowały nieco częściej u pacjentów przyjmujących olmesartan medoksomil niż u pacjentów przyjmujących placebo: hipertriglicerydemia (2,0% w porównaniu z 1,1%) i podwyższona aktywność kinazy kreatynowej (1,3% w porównaniu z 0,7%).

Działania niepożądane zdefiniowane na podstawie wyników badań diagnostycznych, zgłaszane we wszystkich badaniach klinicznych, w których stosowano olmesartan medoksomil (w tym w badaniach bez kontroli placebo), bez względu na związek przyczynowy z lekiem lub częstość występowania w odniesieniu do placebo, obejmowały następujące zdarzenia:

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania:

Często: podwyższona aktywność fosfokinazy kreatynowej, hipertriglicerydemia, hiperurykemia Rzadko: hiperkaliemia

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych:

Często: zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych.

Dodatkowe informacje dotyczące specjalnych grup pacjentów

U pacjentów w podeszłym wieku częstość występowania niedociśnienia jest nieco wyższa - od rzadko występującej do bardzo rzadko występującej.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Istnieją jedynie ograniczone dane dotyczące przedawkowania leku u ludzi. Najbardziej prawdopodobnym skutkiem przedawkowania jest niedociśnienie. W przypadku przedawkowania należy ściśle monitorować stan pacjenta oraz zastosować leczenie objawowe i wspomagające.

Brak informacji dotyczących możliwości usunięcia olmesartanu z organizmu drogą dializy.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Antagoniści angiotensyny II, kod ATC: C09C A08

Olmesartan medoksomil jest silnym, działającym po podaniu doustnym, selektywnym antagonistą receptora angiotensyny II (typu AT1). Uważa się, że blokuje on wszystkie działania angiotensyny II zależne od pobudzania receptora AT1, bez względu na źródło lub szlak produkcji angiotensyny II. Wybiórczy antagonizm receptorów angiotensyny II (AT1) prowadzi do zwiększenia stężenia reniny oraz stężeń angiotensyny I i II i niewielkiego zmniejszenia stężenia aldosteronu w osoczu.

Angiotensyna II jest podstawowym hormonem o działaniu naczyniowym w układzie renina-angiotensyna-aldosteron i odgrywa istotną rolę w patofizjologii nadciśnienia tętniczego poprzez wpływ na receptor typu 1 (AT1).

U chorych z nadciśnieniem tętniczym, olmesartan medoksomil prowadzi do zależnego od dawki, długotrwałego obniżenia ciśnienia tętniczego krwi. Nie ma dowodów na występowanie niedociśnienia po podaniu pierwszej dawki leku, ani tachyfilaksji podczas długotrwałego leczenia, ani wzrostu ciśnienia powyżej wartości wyjściowych po zaprzestaniu leczenia.

Olmesartan medoksomil podawany raz na dobę zapewnia skuteczne i równomierne obniżenie ciśnienia tętniczego przez 24 godziny. Olmesartan medoksomilu podawany raz na dobę powoduje podobne obniżenie ciśnienia krwi jak podawany w tej samej całkowitej dawce podzielonej na dwie dawki na dobę.

Podczas leczenia ciągłego, maksymalne obniżenie ciśnienia krwi występuje po 8 tygodniach od rozpoczęcia leczenia, aczkolwiek istotne działanie hipotensyjne zaznacza się już po 2 tygodniach leczenia. Stosowany jednocześnie z hydrochlorotiazydem, olmesartan medoksomil wykazuje addytywne działanie, a takie skojarzone leczenie jest dobrze tolerowane.

Wpływ olmesartanu na śmiertelność i zachorowalność nie jest jeszcze znany.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie i dystrybucja

Olmesartan medoksomil jest prolekiem. Ulega szybkiemu przekształceniu do farmakologicznie czynnego metabolitu, olmesartanu, pod wpływem działania estaraz w błonie śluzowej jelita oraz w krwi żyły wrotnej w czasie absorpcji z przewodu pokarmowego.

Olmesartanu medoksomilu ani łańcuchów bocznych cząsteczki medoksomilu nie wykryto w osoczu krwi ani wydzielinach organizmu. Średnia bezwzględna biodostępność olmesartanu podanego w postaci tabletek wynosiła 25,6%.

Średnie maksymalne osoczowe stężenie (Cmax) olmesartan osiąga w ciągu 2 godzin po podaniu doustnej dawki olmesartanu medoksomilu; osoczowe stężenie olmesartanu rośnie w przybliżeniu liniowo wraz ze wzrostem pojedynczej dawki doustnej, aż do dawki około 80 mg.

Posiłki mają znikomy wpływ na biodostępność olmesartanu i dlatego olmesartan medoksomil może być przyjmowany z posiłkiem lub niezależnie od niego.

Nie zaobserwowano żadnych, istotnych klinicznie różnic zależnych od płci w farmakokinetyce olmesartanu.

Olmesartan silnie wiąże się z białkami osocza (w 99,7%). Istnieje możliwość wystąpienia interakcji z innymi lekami polegających na wypieraniu olmesartanu z połączeń z białkami. Ma ona jednak małe znaczenie kliniczne (co potwierdza brak istotnych klinicznie interakcji między olmesartanem medoksomilem a warfaryną). Olmesartan wiąże się z komórkami krwi w niewielkim stopniu. Średnia objętość dystrybucji po podaniu dawki dożylnej jest mała (16 - 29 l).

Metabolizm i wydalanie

Całkowity klirens osoczowy wynosił zazwyczaj 1,3 l/h (CV, 19%) i był stosunkowo wolny w porównaniu z wątrobowym przepływem krwi (ok. 30 l/h). Po podaniu pojedynczej doustnej dawki olmesartanu medoksomilu znakowanego izotopem węgla 14C, 10 - 16% podanej radioaktywności wykrywano w moczu (zdecydowana większość w ciągu 24 godzin od podania), a resztę radioaktywności wykrywano w kale. W oparciu o układową dostępność wynoszącą 25,6%, można ocenić, że wchłonięty olmesartan jest wydalany zarówno przez nerki (około 40%) jak i przez układ wątrobowo-żółciowy (około 60%). Cała wykryta radioaktywność pochodziła z olmesartanu. Nie wykryto żadnego innego, istotnego metabolitu. Krążenie wątrobowo-jelitowe olmesartanu jest znikome. Ponieważ duża część olmesartanu jest wydalana z żółcią, stosowanie tego leku u pacjentów z niedrożnością dróg żółciowych jest przeciwwskazane (patrz punkt 4.3).

Po wielokrotnym doustnym podaniu olmesartanu, okres półtrwania w końcowej fazie eliminacji leku wahał się od 10 do 15 godzin. Stężenie w stanie stacjonarnym lek osiągał po podaniu pierwszych kilku dawek i nie obserwowano dalszej kumulacji po 14 dniach ciągłego podawania leku. Klirens nerkowy leku wynosił około 0,5 - 0,7 l/h i był niezależny od dawki.

Farmakokinetyka w specjalnych grupach pacjentów

Pacjenci w podeszłym wieku:

U pacjentów z nadciśnieniem tętniczym AUC (pole pod krzywą) w stanie stacjonarnym było zwiększone o około 35% u pacjentów w podeszłym wieku (65 - 75 lat) i o około 44% u pacjentów w bardzo podeszłym wieku (>75 lat), w porównaniu z młodszą grupą wiekową. Może to być przynajmniej częściowo związane z pogorszeniem czynności nerek w tej populacji pacjentów.

Zaburzenia czynności nerek:

U pacjentów z zaburzoną czynnością nerek, AUC w stanie stacjonarnym było zwiększone o około 62%, 82% i 179% u pacjentów z odpowiednio - łagodnymi, umiarkowanymi i ciężkimi zaburzeniami czynności nerek, w porównaniu ze zdrowymi osobami z grupy kontrolnej (patrz punkty 4.2 i 4.4).

Zaburzenia czynności wątroby:

Po doustnym podaniu pojedynczej dawki, wartości AUC dla olmesartanu były o 6% i 65% wyższe u pacjentów z odpowiednio - łagodnymi i umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby, w porównaniu z dobranymi zdrowymi osobami z grupy kontrolnej. Frakcja niezwiązanego olmesartanu po 2 godzinach od podania dawki leku wynosiła 0,26%, 0,34% i 0,41%, odpowiednio - u osób zdrowych, pacjentów z łagodnymi zaburzeniami czynności wątroby i pacjentów z umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby. Po wielokrotnym podaniu u pacjentów z umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby, średnia wartość AUC dla olmesartanu była o około 65% wyższa niż u osób zdrowych z grupy kontrolnej. Średnie wartości Cmax u osób z zaburzeniami czynności wątroby i osób zdrowych były zbliżone. Nie badano farmakokinetyki olmesartanu medoksomilu u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby (patrz punkty 4.2 i 4.4).

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W badaniach przewlekłej toksyczności przeprowadzonych na szczurach i psach, olmesartan medoksomil wykazywał podobne działania jak inne leki z grupy antagonistów receptora AT1 i inhibitorów ACE. Lek ten prowadził do: wzrostu stężenia mocznika (BUN) i kreatyniny we krwi (poprzez czynnościowe zmiany w nerce wywołane zablokowaniem receptorów AT1); zmniejszenia masy mięśnia sercowego; obniżenia parametrów czerwonokrwinkowych (erytrocytów, hemoglobiny, hematokrytu); pojawienia się histologicznych wskaźników uszkodzenia nerki (zmian regeneracyjnych nabłonka nerkowego, pogrubienia błony podstawnej, poszerzenia cewek nerkowych). Powyższe działania niepożądane będące wynikiem farmakologicznego działania olmesartanu medoksomilu, obserwowane także w badaniach przedklinicznych przeprowadzonych na innych antagonistach receptora AT1 oraz inhibitorach ACE, można ograniczyć przez jednoczesne doustne podawanie chlorku sodu.

U zwierząt obu gatunków obserwowano wzrost aktywności reninowej osocza oraz przerost/hiperplazję komórek aparatu przykłębuszkowego nerek. Zmiany te, które są objawem typowym dla inhibitorów klasy ACE i innych antagonistów receptora AT1 wydają się nie mieć żadnego znaczenia klinicznego.

Wykazano, że olmesartan medoksomil, podobnie jak inne leki z grupy antagonistów receptora AT1, zwiększa częstość występowania pęknięć chromosomów w hodowlach komórkowych in vitro. Nie obserwowano podobnego działania w kilku badaniach przeprowadzonych in vivo z zastosowaniem olmesartanu medoksomilu w bardzo dużych dawkach sięgających 2 000 mg/kg. Obszerne dane dotyczące badań genotoksyczności sugerują, że występowanie genotoksycznego działania olmesartanu w warunkach klinicznych jest bardzo mało prawdopodobne.

Olmesartan medoksomil nie wykazywał działania rakotwórczego ani w badaniu przeprowadzonym na szczurach, trwającym dwa lata, ani w dwóch sześciomiesięcznych badaniach oceniających rakotwórczość w modelu transgenicznych myszy.

W badaniach rozrodczości przeprowadzonych na szczurach, olmesartan medoksomil nie wpływał na płodność i nie wykazywał działania teratogennego. Podobnie jak w przypadku innych antagonistów angiotensyny II, ekspozycja samic szczura na olmesartan medoksomil w później fazie ciąży i w okresie laktacji prowadziła do poszerzenia miedniczek nerkowych u samic i mniejszej przeżywalności potomstwa. Podobnie jak w przypadku innych leków przeciwnadciśnieniowych, wykazano że olmesartan medoksomil był bardziej toksyczny dla ciężarnych samic królików niż dla ciężarnych samic szczurów, jednakże nie zaobserwowano toksycznego wpływu na płód.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki

Hydroksypropyloceluloza (6-10 mPa)

Laktoza j ednowodna Celuloza mikrokrystaliczna Hydroksypropyloceluloza niskopodstawiona Magnezu stearynian.

Otoczka tabletki Opadry II White 33G28523:

Hypromeloza 6 cP Tytanu dwutlenek (E 171)

Laktoza j ednowodna Makrogol 3350 Triacetyna

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

2 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry z folii PVDC/PVC/Aluminium w tekturowym pudełku.

Opakowanie zawiera 14, 28 lub 56 tabletek powlekanych.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Bez specjalnych wymagań.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA

ul. Pelplińska 19

83-200 Starogard Gdański

8. NUMERY POZWOLEŃ NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Olmesartan Polpharma, 10 mg: Pozwolenie nr Olmesartan Polpharma, 20 mg: Pozwolenie nr Olmesartan Polpharma, 40 mg: Pozwolenie nr

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu:

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

12

Olmesartan Polpharma