+ iMeds.pl

Olmetec plus 20 mg + 25 mgUlotka Olmetec plus

ULOTKA DLA PACJENTA

Olmetec Plus tabletki powlekane 20 mg + 12,5 mg Olmetec Plus tabletki powlekane 20 mg + 25 mg (Olmesartanum medoxomihtm+Hydrochlorothiazidum)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc jąponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet, jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów działań niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.


Spis treści ulotki

1.    Co to jest Olmetec Plus i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem Olmetec Plus

3.    Jak stosować Olmetec Plus

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Olmetec Plus

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST OLMETEC PLUS IW JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Olmetec Plus zawiera dwie substancje czynne, olmesartan medoksomilu i hydrochlorotiazyd, które są stosowane w leczeniu podwyższonego ciśnienia tętniczego (nadciśnienia).

•    Olmesartan medoksomilu należy do grupy leków nazywanych antagonistami receptora angiotensyny II, które obniżająciśnienie tętnicze poprzez zmniejszenie napięcia naczyń krwionośnych.

•    Hydrochlorotiazyd należy do grupy leków nazywanych tiazydowymi lekami moczopędnymi (diuretyki). Hydrochlorotiazyd obniża ciśnienie tętnicze na skutek usunięcia z organizmu nadmiaru płynów poprzez nerki zwiększając ilości wydalanego moczu.

Olmetec Plus jest stosowany do leczenia nadciśnienia tętniczego tylko u pacjentów, u których nadciśnienia nie można odpowiednio kontrolować jedynie przy użyciu olmesartanu medoksomilu (leku Olmetec). Połączenie dwóch substancji czynnych w leku Olmetec Plus powoduje skuteczniejsze obniżenie ciśnienia krwi w porównaniu do stosowania każdej z tych substancji pojedynczo.

U pacjentów przyjmujących leki stosowane w leczeniu podwyższonego ciśnienia tętniczego, lekarz może zalecić zastosowanie Olmetec Plus, aby bardziej obniżyć ciśnienie tętnicze.

Wysokie ciśnienie tętnicze można kontrolować stosując leki, takie jak lek Olmetec Plus tabletki. Lekarz prawdopodobnie zaleci także zmiany trybu życia, które pomogą obniżyć ciśnienie tętnicze (np. zmniejszenie masy ciała, zaprzestanie palenia tytoniu, zmniejszenie ilości spożywanego alkoholu i soli w diecie). Lekarz może również zalecić rozpoczęcie regularnych ćwiczeń fizycznych, takich jak spacerowanie lub pływanie. Ważne jest, aby przestrzegać zaleceń lekarza.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM OLMETEC PLUS

Kiedy nie stosować Olmetec Plus:

•    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na olmesartan medoksomilu lub hvdroch 1 orotiazvd, lub na którykolwiek z pozostałych składników tabletki (punkt 6 zawiera pełną listę) lub substancje podobne do hydrochlorotiazydu (sulfonamidy)

•    po trzecim miesiącu ciąży (należy również unikać stosowania leku Olmetec Plus we wczesnym okresie ciąży - patrz punkt „Ciąża i karmienie piersią")

•    w ciężkiej niewydolności nerek

•    jeśli występuje małe stężenie potasu, małe stężenie sodu, duże stężenie wapnia lub duże stężenie kwasu moczowego (z objawami dny moczanowej lub kamicy nerkowej), nie poddające się leczeniu

•    w przypadku ciężkich zaburzeń dotyczących wątroby lub jeśli występuje zażótcenie skóry i oczu (żółtaczka) lub jeśli występują zaburzenia odpływu żółci z pęcherzyka żółciowego (niedrożność przewodów żółciowych np, kamienie żółciowe)

Nie należy przyjmować tabletek, jeśli którakolwiek z powyższych sytuacji dotyczy pacjenta lub pacjent nie jest pewien. Należy najpierw porozmawiać z lekarzem i zastosować się do otrzymanej rady.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Olmetec Plus

Przed zastosowaniem leku należy powiedzieć lekarzowi, jeśli występuje którykolwiek z następujących problemów zdrowotnych:

•    Niewielkie lub o umiarkowanym nasileniu zaburzenia nerek lub stan po przeszczepie nerki

•    Choroby wątroby

•    Niewydolność serca lub zaburzenia zastawek serca lub mięśnia sercowego

•    Wymioty (podczas choroby) lub ostra biegunka, która utrzymuje się przez kilka dnia

•    Leczenie dużymi dawkami “tabletek odwadniających” (moczopędnych) lub stosowanie diety z niską zawartością soli

•    Zaburzenia dotyczące nadnerczy (pierwotny aldosteronizm)

•    Cukrzyca

•    Toczeń rumieniowaty (choroba autoimmunologiczna)

•    Uczulenie lub astma oskrzelowa.

Jeśli u pacjenta wystąpił jeden z powyższych stanów, lekarz może zalecić częstsze wizyty i wykonanie badań.

Olmetec Plus może powodować zwiększenie stężenia lipidów oraz kwasu moczowego we krwi (przyczyna dny moczanowej - bolesnego obrzęku stawów). Lekarz prawdopodobnie zaleci okresowe badania krwi w celu oznaczenia tego stężenia.

Stosowanie leku Olmetec Plus może wywierać wpływ na równowagę elektrolitową w organizmie pacjenta. Lekarz prawdopodobnie zaleci okresowe badania krwi w celu oznaczenia stężenia elektrolitów. Objawy zaburzeń elektrolitowych to: pragnienie, suchość błony śluzowej jamy ustnej, ból lub kurcze mięśni, zmęczenie mięśni, niskie ciśnienie tętnicze (niedociśnienie), osłabienie, letarg, zmęczenie, senność lub niepokój, nudności, wymioty, zmniejszona ilość wydalanego moczu, szybka czynność serca. Jeśli wystąpią takie objawy, należy poinformować o nich lekarza.

Podobnie jak przy innych lekach obniżających ciśnienie krwi, nadmierny zmniejszenie ciśnienia krwi u pacjentów z zaburzeniami krążenia w sercu lub mózgu może prowadzić do zawału serca lub udaru mózgu. Lekarz będzie więc uważnie kontrolować ciśnienie krwi u takich pacjentów.

Należy odstawić lek Olmetec Plus przed wykonaniem badań czynności przytarczyc.

Lek ten może powodować dodatni wynik w wykonywanym u sportowców teście antydopingowym.

Należy poinformować lekarza o podejrzeniu (lub planowaniu) ciąży. Nie zaleca się stosowania leku Olmetec Plus we wczesnym okresie ciąży i nie wolno go stosować po 3 miesiącu ciąży, ponieważ stosowany w tym okresie może ciężko zaszkodzić dziecku (patrz punkt „Ciąża i karmienie piersią").

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

W szczególności, należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o przyjmowaniu któregokolwiek z następujących leków:

•    Leki, które mogą zwiększać stężenie potasu we krwi, jeśli są stosowane jednocześnie z lekiem

Olmetec plus:

suplementy potasu (jak również zamienniki soli zawierające potas),

leki moczopędne (diuretyki),

heparyna (rozrzedza krew),

środki przeczyszczające,

steroidy,

hormon adrenokortykotropowy (ACTH),

karbenoksolon (lek stosowany w leczeniu owrzodzeń jamy ustnej i żołądka), penicylina sodowa G (sól sodowa benzylopenicyliny, antybiotyk), niektóre leki przeciwbólowe, takie jak kwas acetylosalicylowy lub salicylany

•    Lit (lek stosowany w leczeniu zaburzeń nastroju i niektórych rodzajów depresji) - jednoczesne stosowanie z lekiem Olmetec Plus może zwiększać toksyczność litu. Jeśli konieczne jest przyjmowanie litu, lekarz skontroluje stężenie litu w krwi

•    Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ, leki stosowane w celu zmniejszania bólu, obrzęku i innych objawów zapalenia, w tym zapalenia stawów), przyjmowane jednocześnie z lekiem Olmetec Plus, mogą zwiększać ryzyko wystąpienia niewydolności nerek. NLPZ mogą osłabiać działanie leku Olmetec Plus

•    Inne leki obniżające ciśnienie tętnicze (przeciwnadciśnieniowe), ponieważ mogą nasilać działanie leku Olmetec Plus

•    Leki nasenne, uspokajające i przeciwdepresyjne stosowane jednocześnie z lekiem Olmetec Plus mogą powodować nagle obniżenie ciśnienia tętniczego podczas wstawania

•    Niektóre leki zwiotczające mięśnie, takie jak baklofen i tubokuraryna

•    Leki przeciwnowotworowe, takie jak cyklofosfamid, metotreksat

•    Leki zmniejszające stężenie lipidów we krwi, takie jak kolestyramina i kolestypol

•    Leki przeciwcholinergiczne, takie jak atropina i biperyden

•    Leki stosowane w niektórych zaburzeniach psychicznych, takie jak tiorydazyna, chloropromazyna, lewomepromazyna, trifluoperazyna, cyjamemazyna, sulpiryd, amisulpryd, pimozyd, sultopryd, tiapryd, droperydol lub haloperydol

•    Leki stosowane w zaburzeniach serca, takie jak chinidyna, hydrochinidyna, dyzopiramid, amiodaron, sotalol lub naparstnica

•    Leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca, takie jak mizolastyna, pentamidyna, terfenadyna, dofetylid, ibutylid lub erytromycyna podawana we wstrzyknięciu

•    Doustne leki przeciwcukrzycowe, takie jak metformina lub insulina zmniejszające stężenie cukru we krwi

•    Beta-adrenolityki i diazoksyd, leki stosowane odpowiednio w przypadku wysokiego ciśnienia krwi lub małego stężenia cukru we krwi, ponieważ Olmetec Plus może wpływać na działanie tych leków

•    Metylodopa, lek stosowany w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego

•    Leki zwiększające ciśnienie tętnicze i czynność skurczową serca, takie jak noradrenalina

•    Difemanil, lek stosowany w przypadku wolnej czynności serca i zmniejszający potliwość

•    Leki stosowane w dnie, takie jak probenecyd, sulfinpirazon i allopurynol

•    Suplementy wapnia

•    Amantadyna, lek przeciwwirusowy

•    Leki zapobiegające odrzutowi przeszczepionego narządu, takie jak cyklosporyna

•    Niektóre antybiotyki z grupy tetracyklin lub lub sparfloksacyna

•    Amfoteryczna, lek stosowany w leczeniu zakażeń grzybiczych

•    Niektóre leki zobojętniające kwas takie jak, wodorotlenek magnezu lub wodorotlenek glinu, ponieważ działanie leku Olmetec Plus może być nieznacznie zmniejszone

•    Cisaprid, lek przyspieszający pasaż treści pokarmowej w żołądku i jelitach

•    Halofantryna, lek stosowany w malarii.

Stosowanie Olmetec plus z jedzeniem i piciem

Olmetec Plus można przyjmować podczas posiłku lub niezależnie od posiłków.

Należy zachować ostrożność pijąc alkohol podczas przyjmowania leku Olmetec Plus, ponieważ u niektórych osób mogą wystąpić omdlenia lub zawroty głowy. W przypadku pojawienia się takich objawów nie należy spożywać żadnego alkoholu, w tym wina, piwa lub drinków.

Dzieci i młodzież (poniżej 18 lat)

Nie zaleca się stosowania leku Olmetec Plus u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat.

Pacjenci rasy czarnej

Tak jak w przypadku innych leków z tej grupy, działanie leku Olmetec Plus obniżające ciśnienie tętnicze jest słabsze u pacjentów rasy czarnej.

Ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Należy poinformować lekarza o podejrzeniu (lub planowaniu) ciąży. Lekarz zazwyczaj zaleci przerwanie stosowania leku Olmetec Pius przed planowaną ciążą lub natychmiast po potwierdzeniu ciąży oraz zaleci przyjmowanie innego leku zamiast leku Olmetec Plus. Nie zaleca się stosowania leku Olmetec Plus podczas ciąży i nie należy go stosować po 3 miesiącu ciąży, ponieważ stosowany w tym okresie może ciężko zaszkodzić dziecku.

Karmienie piersią

Należy poinformować lekarza o karmieniu piersią lub zamiarze karmienia piersią. Nie zaleca się stosowania leku Olmetec Plus podczas karmienia piersią. Lekarz może zalecić stosowanie innego leku podczas karmienia piersią.

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Podczas leczenia wysokiego ciśnienia tętniczego może wystąpić senność lub zawroty głowy. W takim wypadku nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn, aż do ustąpienia objawów. Należy zwrócić się do lekarza o radę.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Olmetec Plus

Lek zawiera laktozę (rodzaj cukru). Jeżeli u pacjenta stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów, przed zażyciem leku należy skonsultować się z lekarzem

3. JAK STOSOWAĆ OLMETEC PLUS

Lek Olmetec Plus należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zazwyczaj stosowana dawka leku Olmetec Plus 20 mg + 12,5 mg to jedna tabletka na dobę. Jeżeli powyższa dawka leku Olmetec Plus jest nieskuteczna dla uzyskania odpowiedniej kontroli ciśnienia tętniczego, lekarz może zwiększyć dawkę do 1 tabletki na dobę leku Olmetec Plus 20 mg + 25 mg.

Należy połknąć tabletkę popijając wodą. Jeśli to możliwe, należy przyjmować swoją dobową dawkę zawsze o tej samej porze dnia, na przykład w porze śniadania. Ważne jest, aby kontynuować przyjmowanie leku Olmetec Plus, dopóki lekarz nie zaleci jego odstawienia.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Olmetec Plus

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku Olmetec Plus lub w przypadku przypadkowego potknięcia przez dziecko jednej tabletki lub więcej, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza łub izby przyjęć najbliższego szpitala zabierając ze sobą opakowanie leku.

Pominięcie zastosowania leku Olmetec Plus

W razie pominięcia dawki należy przyjąć zwykłą dawkę następnego dnia. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Olmetec Plus

Ważne jest, aby kontynuować stosowanie leku Olmetec Plus, aż do momentu, kiedy lekarz zaleci jego odstawienie.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Olmetec Plus może powodować działania niepożądane, choć nie u każdego one wystąpią.

Jednak następujące dwa działania niepożądane mogą być ciężkie:

•    Rzadko mogą wystąpić reakcje alergiczne, które mogą mieć wpływ na cały organizm, z obrzękiem twarzy, warg i (lub) krtani z towarzyszącym swędzeniem i wysypką. W takim przypadku należy przerwać stosowanie leku Olmetec Plus i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

•    W wyniku reakcji alergicznej lub u osób podatnych Olmetec Plus może powodować nadmierne obniżenie ciśnienia tętniczego. Niezbyt często mogą wystąpić zawroty głowy lub omdlenia. W takim przypadku należy przerwać stosowanie leku Olmetec Plus, natychmiast skontaktować się z lekarzem i położyć się.

Olmetec Plus jest lekiem zawierającym dwie substancje czynne. Poniższe informacje dotyczą działań niepożądanych, które do tej pory odnotowano podczas przyjmowania leku złożonego Olmetec Plus (oprócz wymienionych powyżej) oraz tych działań niepożądanych, które obserwowane są dla poszczególnych substancji osobno.

W celu oceny częstości występowania działań niepożądanych, sklasyfikowano je jako występujące często, niezbyt często, rzadko i bardzo rzadko. Te określenia oznaczają:

Często

występują rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów

Niezbyt często

występująrzadziej niż u 1 na 100 pacjentów

Rzadko

występują rzadziej niżu 1 na 1000 pacjentów

Bardzo rzadko

występująrzadziej niżu 1 na 10000 pacjentów

Inne możliwe działania niepożądane leku Olmetec Plus

Jeśli wystąpią poniższe objawy niepożądane, są one często łagodne i nie powodują konieczności przerwania leczenia.

Często:

Zawroty głowy, osłabienie, bóle głowy, zmęczenie, ból w klatce piersiowej, obrzęk kostek, stóp, nóg, dłoni lub ramion.

Niezbyt często:

Kołatanie serca (palpitacje), wysypka, wyprysk, zawroty głowy, kaszel, niestrawność, ból brzucha, nudności, wymioty, biegunka, skurcze mięśni i bóle mięśni, ból stawów, ból ramion i nóg, ból pleców, problemy z utrzymaniem erekcji, krew w moczu.

Niezbyt często obserwuje się niektóre zmiany w wynikach badań krwi, w tym:

Zwiększenie stężenia lipidów we krwi, zwiększenie stężenia mocznika lub kwasu moczowego we krwi, zwiększenie stężenia kreatyniny, zwiększenie lub zmniejszenie stężenia potasu we krwi, zwiększenie stężenia wapnia we krwi, zwiększenie stężenia cukru we krwi, zwiększenie stężenia enzymów wątrobowych. Lekarz uzyska powyższe informacje na podstawie badań krwi i poinformuje pacjenta o dalszym postępowaniu.

Rzadko:

Zle samopoczucie, zaburzenia świadomości, guzki na skórze (bąble), ostra niewydolność nerek.

Rzadko obserwuje się niektóre zmiany w wynikach badań krwi, w tym:

Zwiększenie stężenia azotu mocznikowego we krwi, zmniejszenie stężenia hemoglobiny i hematokrytu. Lekarz uzyska powyższe informacje na podstawie badań krwi i poinformuje pacjenta o dalszym postępowaniu.

Inne działania niepożądane obserwowane podczas stosowania olmesartanu medoksomilu lub hydrochlorotiazydu osobno:

Olmesartan medoksomil

Często:

Zapalenie oskrzeli, kaszel, katar, ból gardła, ból brzucha, niestrawność, biegunka, nudności, zapalenie żołądka i jelit, ból stawów lub kości, ból pleców, krew w moczu, zakażanie układu moczowego, objawy grypopodobne, ból.

Często obserwuje się niektóre zmiany w wynikach badań krwi, w tym:

Zwiększenie stężenia lipidów we krwi, zwiększenie stężenia mocznika lub kwasu moczowego we krwi, podwyższone wyniki testów czynności wątroby i mięśni.

Niezbyt często:

Szybko postępująca reakcja alergiczna, która może mieć wpływ na cały organizm i może powodować trudności w oddychaniu oraz nagłe zmniejszenie ciśnienia krwi, które może prowadzić nawet do omdleń (reakcja anafilaktyczna), dusznica (ból lub uczucie dyskomfortu w klatce piersiowej, zwane dusznicą bolesną- angina pectoris), zle samopoczucie, alergiczna wysypka skórna, swędzenie, osutka (wysypka skórna), guzki na skórze (bąble).

Niezbyt często obserwuje się niektóre zmiany w wynikach badań krwi, w tym:

Zmniejszenie liczby krwinek zwanych płytkami krwi (małopłytkowość).

Rzadko:

Zaburzenia czynności nerek, brak energii.

Rzadko obserwuje się niektóre zmiany w wynikach badań krwi, w tym:

Zwiększenie stężenia potasu we krwi.

Hydrochlorotiazyd

Bardzo często:

Zmiany w wynikach badań krwi, w tym: Zwiększenie stężenia lipidów i kwasu moczowego we krwi. Często:

Stan dezorientacji, ból brzucha, niestrawność, uczucie pełności, biegunka, nudności, wymioty, zaparcia, cukromocz (obecność cukru w moczu).

Obserwuje się niektóre zmiany w wynikach badań krwi, w tym:

Zwiększenie stężenia kreatyniny, mocznika, wapnia i cukru we krwi, zmniejszenie stężenia chlorku, potasu, magnezu i sodu we krwi. Zwiększenie stężenia amyJazy (hiperamylazemia).

Niezbyt często:

Zmniejszony apetyt, utrata apetytu, poważne trudności w oddychaniu, skóra reakcja anafilaktyczna (reakcje nadwrażliwości), pogorszenie istniejącej krótkowzroczności, rumień, reakcje skórne na światło, swędzenie, fioletowe plamki na skórze na skutek małych krwotoków (plamica), guzki na skórze (bąble).

Rzadko:

Obrzęk i bolesność ślinianek; zmniejszenie liczby krwinek białych; zmniejszenie liczby płytek krwi; niedokrwistość; uszkodzenie szpiku kostnego; niepokój; depresja; zaburzenia snu; uczucie braku zainteresowania (apatia); mrowienie lub drętwienie; napady drgawkowe; widzenie na żółto; niewyraźne widzenie; suchość spojówek; nieregularna czynność serca; zapalenie naczyń krwionośnych, zakrzepy krwi (zakrzepica, zatorowość); zapalenie płuc; nagromadzenie płynu w płucach; zapalenie trzustki; żółtaczka; zapalenie pęcherzyka żółciowego; objawy tocznia rumieniowatego, takie jak wysypka, bóle stawów, ziębnięcie rąk i palców; skórne reakcje alergiczne; złuszczanie i pęcherze na skórze; niezakaźne zapalenie nerek (śródmiąższowe zapalenie nerek); gorączka; osłabienie mięśni (czasem powodując zaburzenia ruchu).

Bardzo rzadko:

Zaburzenia elektrolitowe prowadzące do nieprawidłowego zmniejszenia stężenia chlorków we krwi (zasadowica hipochloremiczna), porażenna niedrożność jelita (paraliż mięśni przewodu pokarmowego).

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpiąjakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ OLMETEC PLUS

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Lek nie wymaga żadnych szczególnych warunków przechowywania.

Nie stosować leku Olmetec Plus po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po skrócie EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, które nie sąjuż potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    INNE INFORMACJE Co zawiera Olmetec Plus

Substancjami czynnymi są;

Olmetec Plus 20 mg + 12,5 mg; Każda tabletka powlekana zawiera 20 mg olmesartanu medoksomilu i 12,5 mg hydrochlorotiazydu.

Olmetec Plus 20 mg + 25 mg: Każda tabletka powlekana zawiera 20 mg olmesartanu medoksomilu i 25 mg hydrochlorotiazydu.

Inne składniki leku to: celuloza mikrokrystaliczna, hyproloza, laktoza jednowodna1, magnezu stearynian, hypromeloza, talk, tytanu dwutlenek, żelaza tlenek żółty (E 172), żelaza tlenek czerwony (E 172).

Jak wygląda Olmetec Plus i co zawiera opakowanie

Tabletki powlekane Olmetec Plus 20 mg + 12,5 mg są czerwonawo-żólte, okrągłe, z wytłoczonym na jednej stronie oznaczeniem „C 22”.

Tabletki powlekane Olmetec Plus 20 mg + 25 mg sąróżowawe, okrągłe, z wytłoczonym na jednej stronie oznaczeniem „C 24”.

Olmetec Plus jest dostępny w opakowaniach zawierających 14, 28, 56 lub 98 tabletek powlekanych oraz w opakowaniach zawierających 10, 50 i 500 tabletek powlekanych w blistrach z perforacją umożliwiającą oddzielenie poszczególnych tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Menarini International Operations Luxembourg S.A.

1, Avenue de la Gare L-1611 Luxembourg Luksemburg

Wytwórca

Daiichi Sankyo Europe GmbH

Luitpoldstrasse 1

85276 Pfaffenhofen, Hm, Niemcy

5érirÆQt^ie"AG ¡Glieiiicker; Weg 125 12489,Berliny Niemcy

Tyfko dîa”o]^^ah stpsówąnyęh wjcczn^

QuaUphàr'Niyi

Rijksweg^ ^ _    __

2880 Borrienï, Befgia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Berlin-Chemie/Menarini Polska Sp. z o.o.

ul. Cybernetyki 7B

02-677 Warszawa

Tel: (22) 566 2100

Fax: (22) 566 2101

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Austria: Olmetec Plus Belgia: Olmetec Plus Cypr: Olartan-plus Czechy: Olmetec Plus H Dania; Olmetec Plus Estonia: Mesar plus Finlandia: Olmetec Plus Francja: CoOlmetec Grecja: Olmetec Plus

Hiszpania: Olmetec Plus Holandia: Olmetec HCTZ Irlandia: Benetor Plus Islandia: Olmetec Plus Litwa: Mesar plus Łotwa: Mesar plus Luksemburg: Olmetec Plus Malta: Omesar plus Niemcy: Olmetec Plus Norwegia: Olmetec Comp Polska: Olmetec Plus Portugalia: Olmetec Plus Słowacja: Olmetec Plus Słowenia: Co-Tensiol Węgry: Olmetec Plus Wielka Brytania: Olmetec Plus Wiochy: Olmegan

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

2012 -01- 1 2

1

Patrz punkt powyżej „Ważne informacje o niektórych składnikach leku Olmetec Plus”

Olmetec Plus

Charakterystyka Olmetec plus

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA WŁASNA PRODUKTU LECZNICZEGO

Olmetec Plus    20 mg + 12,5 mg    tabletki powlekane

Olmetec Plus    20 mg + 25 mg    tabletki powlekane

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH

Olmetec Plus 20 mg + 12,5 mg tabletki powlekane:

Każda tabletka powlekana zawiera 20 mg olmesartanu medoksomilu (Olmesartanum medoxomilum) i 12,5 mg hydrochlorotiazydu (Hydrochlorothiazidum).

Olmetec Plus 20 mg + 25 mg tabletki powlekane:

Każda tabletka powlekana zawiera 20 mg olmesartanu medoksomilu (Olmesartanum medoxomilum) i 25 mg hydrochlorotiazydu (Hydrochlorothiazidum).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Tabletki powlekane.

Olmetec Plus 20 mg + 12,5 mg tabletki powlekane: czerwonawo-żółte, okrągłe, tabletki powlekane z jednostronnie wytłoczonym symbolem C22.

Olmetec Plus 20 mg + 25 mg tabletki powlekane: różowawe, okrągłe, tabletki powlekane z jednostronnie wytłoczonym symbolem C24.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Leczenie pierwotnego nadciśnienia tętniczego.

Olmetec Plus, produkt leczniczy złożony, łączy działanie obu substancji czynnych i jest wskazany do stosowania przez pacjentów, u których nie można odpowiednio kontrolować ciśnienia krwi tylko przy użyciu olmesartanu medoksomilu.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania Dorośli

Olmetec Plus nie jest przeznaczony do stosowania jako lek pierwszego rzutu, ale jest wskazany dla pacjentów, u których dawka 20 mg olmesartanu medoksomilu nie zapewnia dostatecznej kontroli ciśnienia krwi. Olmetec Plus jest podawany raz na dobę, z posiłkiem lub bez.

Jeżeli jest to uzasadnione klinicznie, można rozważyć bezpośrednią zmianę leczenia z monoterapii 20 mg olmesartanu medoksomilu na leczenie preparatem złożonym o skojarzonym działaniu obu składników pamiętając, iż maksymalne obniżenie ciśnienia krwi występuje po 8 tygodniach od rozpoczęcia leczenia olmesartanem medoksomilu (patrz punkt 5.1). Zalecany jest indywidualny dobór dawki preparatu złożonego, w zależności od dawki hydrochlorotiazydu w preparacie złożonym. Preparat Olmetec Plus tabletki powlekane 20 mg olmesartanu medoksomilu + 12,5 mg hydrochlorotiazydu może być podawany pacjentom, których ciśnienie krwi nie jest w sposób odpowiedni kontrolowane przez leczenie wyłącznie olmesartanem medoksomilu w dawce 20 mg.

Preparat Olmetec Plus tabletki powlekane 20 mg olmesartanu medoksomilu + 25 mg hydrochlorotiazydu może być podawany pacjentom, których ciśnienie krwi nie jest w sposób odpowiedni kontrolowane przez leczenie preparatem Olmetec Plus tabletki powlekane 20 mg olmesartanu medoksomilu + 12,5 mg hydrochlorotiazydu.

Nie należy przekraczać maksymalnej dawki dobowej 20 mg olmesartanu medoksomilu i 25 mg hydrochlorotiazydu w postaci złożonego produktu leczniczego.

Pacjenci w podeszłym wieku (powyżej 65 lat)

Pacjentom w podeszłym wieku zaleca się takie samo dawkowanie złożonego produktu leczniczego jak dla osób dorosłych.

Niewydolność nerek

Jeżeli Olmetec Plus jest stosowany przez pacjentów z łagodną lub umiarkowaną niewydolnością nerek (klirens kreatyniny 30 - 60 ml/min), zalecana jest okresowa kontrola czynności nerek (patrz punkt 4.4). Olmetec Plus jest przeciwwskazany dla pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny < 30 ml/min) (patrz punkt 4.3).

Niewydolność wątroby

Nie zaleca się stosowania preparatu Olmetec Plus u pacjentów z niewydolnością wątroby z uwagi na ograniczone doświadczenie ze stosowaniem leku w tej grupie pacjentów (patrz punkty 4.4, 5.2).

Dzieci i młodzież

Bezpieczeństwo stosowania i skuteczność leku Olmetec Plus u dzieci i młodzieży do

18 roku życia nie zostały ustalone. Leczenie dzieci i młodzieży poniżej 18 lat nie jest zalecane.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne, którąkolwiek z substancji pomocniczych preparatu (patrz punkt 6.1) lub inne substancje będące pochodnymi sulfonamidu (hydrochlorotiazyd jest pochodną sulfonamidu).

Ciężka niewydolność nerek (klirens kreatyniny < 30 ml/min).

Oporna na leczenie hipokalemia, hiperkalcemia, hiponatremia i objawowa hiperurykemia.

Ciężka niewydolność wątroby, cholestaza i zaburzenia, w których przebiegu występuje niedrożność dróg żółciowych.

Drugi i trzeci trymestr ciąży (patrz punkt 4.6).

Karmienie piersią (patrz punkt 4.6).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania Zmniejszenie objętości krwi krążącej:

U pacjentów ze zmniejszoną objętością krwi krążącej i(lub) z niedoborem sodu w organizmie spowodowanym intensywnym leczeniem diuretycznym, ograniczeniem soli w diecie, biegunką lub wymiotami może, szczególnie po podaniu pierwszej dawki leku, wystąpić objawowe niedociśnienie. Stany te należy wyrównać przed podaniem Olmetec Plus.

Inne stany przebiegające z pobudzeniem układu renina-angiotensyna-aldosteron:

U pacjentów, u których napięcie mięśni gładkich naczyń krwionośnych i czynność nerek zależą głównie od aktywności układu renina-angiotensyna-aldosteron (np.: pacjenci z ciężką zastoinową niewydolnością serca lub chorobami nerek w tym ze zwężeniem tętnicy nerkowej), leczenie lekami wpływającymi na ten układ było wiązane z występowaniem ostrego niedociśnienia, azotemii, skąpomoczu lub sporadycznie ostrej niewydolności nerek.

Nadciśnienie naczyniowo-nerkowe:

Istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia ciężkiego niedociśnienia i niewydolności nerek

u pacjentów z obustronnym zwężeniem tętnicy nerkowej lub zwężeniem tętnicy nerkowej jedynej czynnej nerki, leczonych preparatami wpływającymi na układ renina-angiotensyna-aldosteron.

Niewydolność nerek i stan po przeszczepie nerki:

Preparatu Olmetec Plus nie powinni stosować pacjenci z ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny < 30 ml/min) (patrz punkt 4.3). U pacjentów z łagodną lub umiarkowaną niewydolnością nerek (klirens kreatyniny >30 ml/min i < 60 ml/min) modyfikacja dawki nie jest konieczna. Jednakże u tych pacjentów Olmetec Plus należy podawać ostrożnie; zalecane jest wykonywanie okresowej kontroli stężenia potasu, kreatyniny i kwasu moczowego w surowicy krwi. U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek może wystąpić azotemia związana ze stosowaniem tiazydowych leków moczopędnych. W przypadku pogorszającego się stanu czynności nerek, konieczna jest ponowna ocena leczenia i ewentualne odstawienie leku moczopędnego. Brak jest doświadczenia z podawaniem Olmetec Plus pacjentom po niedawno przebytej operacji przeszczepu nerki.

Niewydolność wątroby:

Obecnie istnieje ograniczone doświadczenie w leczeniu olmesartanem medoksomilu pacjentów z łagodną do umiarkowanej niewydolnością wątroby oraz nie ma jakiegokolwiek doświadczenia w leczeniu pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby. Dodatkowo niewielkie zmiany równowagi płynów i elektrolitów występuj ące w czasie leczenia tiazydami mogą sprzyjać wystąpieniu śpiączki wątrobowej u pacjentów

z zaburzeniami czynności wątroby lub postępującą chorobą wątroby. Z tego powodu nie zaleca się podawania Olmetec Plus pacjentom z niewydolnością wątroby (patrz punkt 4.2). Przeciwwskazane jest stosowanie leku Olmetec Plus przez pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby, cholestazą i niedrożnością dróg żółciowych (patrz punkt 4.3, 5.2).

Stenoza aortalna lub mitralna; kardiomiopatia przerostowa z zawężeniem drogi odpływu:

Podobnie jak w przypadku innych leków rozszerzających naczynia wskazana jest szczególna ostrożność u pacjentów ze stenozą aortalną lub mitralną, lub kardiomiopatią przerostową.

Pierwotny hiperaldosteronizm:

Pacjenci z pierwotnym hiperaldosteronizmem z reguły nie odpowiadają na leczenie lekami przeciwnadciśnieniowymi działającymi poprzez hamowanie układu renina-angiotensyna-aldosteron. Z tego powodu nie zaleca się stosowania preparatu Olmetec Plus u tych pacjentów.

Wpływ na metabolizm i funkcje wewnątrzwydzielnicze:

Leczenie tiazydami może prowadzić do pogorszenia tolerancji glukozy. U pacjentów chorych na cukrzycę może być konieczna modyfikacja dawki insuliny lub doustnych leków przeciwcukrzycowych (patrz punkt 4.5). W czasie leczenia tiazydami utajona cukrzyca może przej ść w j awną cukrzycę.

Wzrost stężenia cholesterolu i triglicerydów to znane działania niepożądane towarzyszące leczeniu tiazydowymi lekami moczopędnymi. U niektórych pacjentów leczonych tiazydami może wystąpić hiperurykemia lub dna moczanowa.

Zaburzenia elektrolitowe:

Tak jak w przypadku wszystkich pacjentów leczonych lekami moczopędnymi, należy kontrolować stężenie elektrolitów w surowicy krwi w odpowiednich odstępach czasowych.

Tiazydy, także hydrochlorotiazyd, mogą prowadzić do zaburzenia równowagi wodnej lub elektrolitowej i powodować powstanie hipokalemii, hiponatremii i zasadowicy hipochloremicznej. Objawy ostrzegaj ące o zaburzeniach równowagi wodnej lub elektrolitowej to suchość w ustach, pragnienie, osłabienie, letarg, senność, niepokój, bóle lub skurcze mięśni, zmęczenie mięśni, hipotonia, skąpomocz, częstoskurcz i zaburzenia żołądkowo-jelitowe, takie jak nudności lub wymioty (patrz punkt 4.8).

Największe ryzyko wystąpienia hipokalemii dotyczy pacjentów z marskością wątroby, pacjentów, u których dochodzi do gwałtownego zwiększonego wydalania moczu, pacjentów otrzymujących drogą doustną niedostateczną ilość elektrolitów i pacjentów leczonych jednocześnie kortykosteroidami lub ACTH (patrz punkt 4.5). Natomiast w związku z antagonistycznym działaniem olmesartanu medoksomilu, wchodzącego w skład preparatu Olmetec Plus, na receptory angiotensyny II (ATj), może wystąpić hiperkalemia, szczególnie przy współistniejącej niewydolności nerek i/lub niewydolności serca

i cukrzycy. Zalecane jest odpowiednie monitorowanie stężenia potasu w surowicy krwi pacjentów należących do wyżej wymienionych grup podwyższonego ryzyka. Należy zachować ostrożność przy podawaniu diuretyków oszczędzających potas, suplementacji potasu, stosowaniu substytutów soli kuchennej zawieraj ących potas oraz innych leków, które mogą powodować zwiększenie stężenia potasu w osoczu (np. heparyny) łącznie z preparatem Olmetec Plus (patrz punkt 4.5).

Nie ma dowodów na to, że olmesartan medoksomilu może zmniejszyć lub zapobiec wystąpieniu hiponatremii wywołanej lekami moczopędnymi. Niedobór chlorków jest ogólnie łagodny i zazwyczaj nie wymaga leczenia.

Tiazydy mogą zmniejszać wydalanie wapnia z moczem i powodować przejściowy i niewielki wzrost stężenia wapnia w surowicy krwi mimo braku rozpoznanych zaburzeń przemiany wapnia. Przyczyną wystąpienia hiperkalcemii może być ukryta nadczynność przytarczyc. W tej sytuacji należy przerwać podawanie leku i przeprowadzić badanie czynności przytarczyc.

Wykazano, że tiazydy zwiększają wydalanie magnezu wraz z moczem, co może prowadzić do hipomagnezemii.

W czasie upałów u pacjentów ze skłonnością do obrzęków może wystąpić hiponatremia z rozcieńczenia.

Lit:

Podobnie jak w przypadku innych leków zawierających jako substancje czynne tiazydy oraz antagonistów receptora angiotensyny II, nie zaleca się jednoczesnego podawania soli litu i preparatu Olmetec Plus (patrz punkt 4.5.).

Różnice rasowe:

Podobnie jak w przypadku innych antagonistów receptora angiotensyny II, działanie obniżające ciśnienie krwi olmesartanu medoksomilu jest nieco słabsze u pacjentów rasy czarnej niż u pacjentów innych ras, prawdopodobnie ze względu na częstsze występowanie, w populacji pacjentów rasy czarnej, nadciśnienia tętniczego z małym stężeniem reniny.

Test antydopingowy:

Hydrochlorotiazyd wchodzący w skład leku Olmetec Plus może powodować dodatni wynik testu antydopingowego.

Inne:

W uogólnionych (zaawansowanych) zmianach miażdżycowych krwionośnych naczyń tętniczych, pacjenci z chorobą niedokrwienną serca lub z chorobą naczyniową mózgu w sytuacji nadmiernego obniżenia ciśnienia krwi, są narażeni na wystąpienie zawału serca lub niedokrwiennego udaru mózgu.

Wystąpienie reakcji nadwrażliwości na hydrochlorotiazyd jest bardziej prawdopodobne u pacjentów z alergią lub astmą oskrzelową w wywiadzie.

Opisywano zaostrzenie lub ujawnienie się układowego tocznia rumieniowatego przy stosowaniu tiazydowych leków moczopędnych.

Ten lek zawiera w składzie laktozę. Pacjenci z rzadko występującą wrodzoną nietolerancją galaktozy, niedoborem aktywności laktazy Lappa lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinni przyjmować tego leku.

4.5 Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Potencjalne interakcje dotyczące zarówno olmesartanu medoksomilu jak i hydrochlorotiazydu

Nie zaleca się łącznego podawania

Soli litu:

W czasie jednoczesnego podawania soli litu z inhibitorami enzymu konwertującego angiotensynę i rzadziej z antagonistami receptora angiotensyny II opisywano odwracalne zwiększenie stężenia litu w surowicy krwi oraz wzrost jego toksyczności. Dodatkowo, klirens nerkowy litu zmniejsza się podczas podawania tiazydów i w związku z tym ryzyko zatrucia litem może rosnąć. Z tego powodu nie zalecane jest stosowanie połączenia preparatu Olmetec Plus z solami litu (patrz punkt 4.4). Jeśli połączenie takie jest konieczne, zaleca się ścisłe monitorowanie stężenia litu w surowicy krwi.

Łączne podawanie wymaga zachowania ostrożności

Baklofen:

Może wystąpić nasilenie działania obniżającego ciśnienie krwi.

Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ):

NLPZ (np. kwas acetylosalicylowy (> 3 g / dobę), inhibitory COX-2 i nieselektywne NLPZ) mogą zmniejszać efekt obniżania ciśnienie krwi powodowany działaniem tiazydowych leków moczopędnych i antagonistów angiotensyny II. U niektórych pacjentów z zaburzeniami czynności nerek (np. odwodnieni pacjenci lub pacjenci

w podeszłym wieku z zaburzeniami czynności nerek) łączne podawanie antagonistów angiotensyny II i leków, które hamuj ą cyklooksygenazę może prowadzić do dalszego pogorszenia czynności nerek z możliwością wystąpienia ostrej niewydolności nerek, która jest zwykle odwracalna. Dlatego takie połączenia powinny być podawane z ostrożnością, szczególnie u osób w podeszłym wieku. Pacjenci powinni być odpowiednio nawodnieni i należy rozważyć potrzebę kontroli czynności nerek po rozpoczęciu łącznego leczenia oraz okresowo w późniejszym czasie.

Należy wziąć pod uwagę przy łącznym stosowaniu

Amifostyn:

Może wystąpić nasilenie działania obniżającego ciśnienie krwi.

Inne leki przeciwnadciśnieniowe:

Działanie obniżające ciśnienie krwi preparatu Olmetec Plus może być nasilone podczas jednoczesnego stosowania innych leków przeciwnadciśnieniowych.

Alkohol, barbiturany, narkotyki lub leki przeciwdepresyjne:

Może wystąpić nasilenie hipotonii ortostatycznej.

Potencjalne interakcje dotyczące olmesartanu medoksomilu

Produktów leczniczych wpływających na stężenie potasu:

W oparciu o doświadczenie ze stosowaniem innych leków wpływających na układ renina-angiotensyna, można oczekiwać wzrostu stężenia potasu w surowicy krwi podczas jednoczesnego stosowania olmesartanu medoksomilu z lekami moczopędnymi oszczędzającymi potas, lekami uzupełniającymi niedobory potasu, substytutami soli kuchennej zawierającymi potas lub innymi lekami, które mogą prowadzić do wzrostu stężenia potasu w surowicy krwi (np. heparyna, inhibitory ACE) (patrz punkt 4.4). Jeżeli leki, które wpływają na stężenie potasu mają zostać przepisane przez lekarza w połączeniu z Olmetec Plus, zalecane jest kontrolowanie stężenia potasu w surowicy krwi.

Dodatkowe informacje:

Po leczeniu preparatami zobojętniającymi kwas żołądkowy (wodorotlenek glinowo-magnezowy) obserwowano niewielkie zmniejszenie biodostępności olmesartanu.

Olmesartan medoksomilu nie wywiera istotnego wpływu na farmakokinetykę ani farmakodynamikę warfaryny ani na farmakokinetykę digoksyny.

Łączne podawanie olmesartanu medoksomilu z prawastatyną u zdrowych osobników nie wywiera klinicznie istotnego wpływu na farmakokinetykę żadnego z leków.

Olmesartan nie wywierał istotnego klinicznie hamuj ącego wpływu na ludzkie enzymy cytochromu P450: 1A1/2, 2A6, 2C8/9, 2C19, 2D6, 2E1 ani 3A4 w badaniach in vitro oraz nie wywierał wpływu lub w nieznacznym stopniu indukował aktywność cytochromu P450 u szczura. Z tego powodu nie należy oczekiwać żadnych istotnych klinicznie interakcji pomiędzy olmesartanem a lekami metabolizowanymi przez powyższe enzymy cytochromu P450.

Potencjalne interakcje dotyczące hydrochlorotiazydu

Produkty lecznicze wpływające na stężenie potasu:

Utrata potasu powodowana przez hydrochlorotiazyd (patrz punkt 4.4) może zostać nasilona przez łączne podawanie innych produktów leczniczych prowadzących do utraty potasu i hipokalemii (np. inne leki moczopędne powodujące zwiększone wydalanie potasu, leki przeczyszczające, kortykosteroidy, ACTH, amfoterycyna, karbenoksolon, sodowa penicylina G lub pochodne kwasu salicylowego). W związku z tym ich łączne stosowanie nie jest zalecane.

Łączne podawanie wymaga zachowania ostrożności

Sole wapnia:

Tiazydowe leki moczopędne mogą prowadzić do wzrostu stężenia wapnia w surowicy krwi ze względu na jego zmniejszone wydalanie. Jeżeli istnieje konieczność stosowania suplementacji wapnia, należy kontrolować jego stężenie w surowicy krwi pacjenta i odpowiednio do wyniku modyfikować dawkę wapnia.

Żywice - cholestyramina i kolestypol:

Żywice jonowymienne wpływają ujemnie na wchłanianie hydrochlorotiazydu.

Glikozydy naparstnicy:

Hipokalemia lub hipomagnezemia spowodowana działaniem hydrochlorotiazydu może sprzyjać wystąpieniu zaburzeń rytmu serca wywołanych przez glikozydy naparstnicy.

Produkty lecznicze, na których działanie mają wpływ zaburzenia stężenia potasu w surowicy krwi:

Okresowa kontrola stężenia potasu we krwi i badanie EKG zalecane jest przy podawaniu preparatu Olmetec Plus z lekami, na których działanie mają wpływ zaburzenia stężenia potasu we krwi (np. glikozydami naparstnicy i lekami stosowanymi w leczeniu zaburzeń rytmu serca), oraz z lekami mogącymi wywołać częstoskurcz komorowy typu torsades de pointes (dotyczy niektórych leków stosowanych w leczeniu zaburzeń rytmu serca), ponieważ hipokalemia jest czynnikiem sprzyjaj ącym powstawaniu częstoskurczu komorowego typu torsades de pointes:

-    leki przeciwarytmiczne z klasy Ia (np. chinidyna, hydrochinidyna, dyzopiramid).

-    leki przeciwarytmiczne z klasy III (np. amiodaron, sotalol, dofetilid, ibutilid).

-    niektóre leki przeciwpsychotyczne (np. tiorydazyna, chloropromazyna, lewomepromazyna, trifluoperazyna, cyjamemazyna, sulpiryd, sultopryd, amisulpryd, tiapryd, pimozyd, haloperidol, droperidol).

-    inne (np. beprydyl, cizapryd, difemanil, erytromycyna IV, halofantryna, mizolastyna, pentamidyna, sparfloksacyna, terfenadyna, winkamina IV).

Niedepolaryzujące leki zwiotczające mięśnie szkieletowe (np. tubokuraryna):

Hydrochlorotiazyd może nasilać działanie niedepolaryzujących środków zwiotczających.

Leki o działaniu przeciwcholinolitycznym (np. atropina, biperiden):

Prowadzą do zwiększenia dostępności biologicznej tiazydowych leków moczopędnych przez zwolnienie motoryki jelit oraz szybkości opróżniania żołądka.

Leki przeciwcukrzycowe (doustne i insulina):

Leczenie tiazydem może wpływać na tolerancję glukozy. Konieczna może okazać się modyfikacja dawki leku przeciwcukrzycowego (patrz punkt 4.4).

Metformina:

Należy ostrożnie stosować metforminę ze względu na ryzyko wystąpienia kwasicy mleczanowej wywołanej przez możliwą czynnościową niewydolność nerek związaną ze stosowaniem hydrochlorotiazydu.

Beta blokery i diazoksyd:

Tiazydy mogą nasilać hiperglikemiczne działanie beta blokerów i diazoksydu.

Aminy presyjne (podnoszące ciśnienie krwi) (np. noradrenalina):

Efekt działania amin presyjnych może być zmniejszony.

Leki stosowane w leczeniu dny moczanowej (probenecyd, sulfinpirazon i allopurinol):

Modyfikacja dawki leków zwiększających wydalanie kwasu moczowego z moczem może być konieczna, gdyż hydrochlorotiazyd może zwiększać stężenie kwasu moczowego w surowicy krwi. Konieczne może być zwiększenie dawki probenecydu lub sulfinpirazonu.

Łączne podawanie tiazydu i allopurinolu może zwiększać częstość występowania reakcji nadwrażliwości na ten ostatni.

Amantadyna:

Tiazydy mogą zwiększać ryzyko wystąpienia działań niepożądanych powodowanych przez amantadynę.

Leki o działaniu cytotoksycznym (np. cyklofosfamid, metotreksat):

Tiazydy mogą zmniej szać wydalanie leków cytotoksycznych przez nerki i nasilać ich działanie hamujące czynność szpiku (mielosupresyjne).

Salicylany:

W przypadku stosowania dużych dawek salicylanów hydrochlorotiazyd może nasilać toksyczne działanie salicylanów na ośrodkowy układ nerwowy.

Metyldopa:

Opisywano pojedyncze przypadki anemii hemolitycznej po łącznym stosowaniu hydrochlorotiazydu i metyldopy.

Cyklosporyny:

Łączne podawanie z cyklosporynami może zwiększyć ryzyko hiperurykemii i powikłań charakterystycznych dla dny moczanowej.

Tetracykliny:

Tetracykliny podawane łącznie z lekami tiazydowymi zwiększają ryzyko wzrostu stężenia mocznika w osoczu krwi. Ta interakcja prawdopodobnie nie dotyczy doksycykliny.

4.6    Ciąża lub laktacja Ciąża (patrz punkt 4.3):

Preparat Olmetec Plus nie powinien być stosowany w czasie pierwszego trymestru ciąży. Przed planowaną ciążą należy dokonać zmiany na odpowiednie inne leczenie.

W przypadku stwierdzenia ciąży należy niezwłocznie odstawić Olmetec Plus. Stosowanie leku Olmetec Plus jest przeciwwskazane w drugim i trzecim trymestrze ciąży (patrz punkt 4.3).

Nie ma doświadczenia w stosowaniu leku Olmetec Plus u ciężarnych kobiet. Badania mieszaniny olmesartan medoksomilu/ hydrochlorotiazyd przeprowadzone na zwierzętach nie wskazuj ą na istnienie działania teratogennego; jednakże badania te wykazały toksyczny wpływ na płód (patrz punkt 5.3).

W czasie drugiego i trzeciego trymestru ciąży leki działaj ące bezpośrednio na układ renina-angiotensyna mogą powodować uszkodzenie płodu i zaburzenia u noworodka (niedociśnienie, pogorszenie czynności nerek, skąpomocz i/lub bezmocz, małowodzie, niedorozwój czaszki, opóźnienie wewnątrzmacicznego wzrostu płodu), a nawet prowadzić do obumarcia płodu lub śmierci noworodka. Opisywano także przypadki niedorozwoju płuc, wady twarzoczaszki i przykurcze kończyn. Badania olmesartanu medoksomilu przeprowadzone na zwierzętach doświadczalnych wykazały ponadto, że może on powodować uszkodzenie nerek w późnym okresie płodowym i u noworodka. Mechanizm tych działań prawdopodobnie jest wynikiem farmakologicznego wpływu na układ renina-angiotensyna-aldosteron.

Hydrochlorotiazyd może zmniejszać objętość osocza krwi i maciczno-łożyskowy przepływ krwi. Tiazydy przechodzą przez barierę łożyskową i wykryto je w krwi pępowinowej. Mogą powodować zaburzenia elektrolitowe u płodu i być może inne działanie, które obserwowano u dorosłych. Po leczeniu matek tiazydami opisywano przypadki małopłytkowości u noworodków i żółtaczkę u płodów lub noworodków.

Jeżeli lek był stosowany od drugiego trymestru ciąży należy wykonać ultrasonograficzne badania czaszki płodu i działania jego nerek.

Laktacja (patrz punkt 4.3):

Olmesartan przenika do mleka samic szczurzych, aczkolwiek nie wiadomo, czy olmesartan przenika do mleka kobiet karmiących. Tiazydy przenikają do mleka kobiet i mogą hamować laktację. Dlatego stosowanie preparatu Olmetec Plus w czasie laktacji jest przeciwwskazane (patrz punkt 4.3). Należy podjąć decyzję dotyczącą przerwania karmienia piersią lub odstawienia leku, biorąc pod uwagę znaczenie leku dla matki.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu preparatu Olmetec Plus na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych. W aspekcie prowadzenia pojazdów mechanicznych lub obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu należy brać pod uwagę możliwość okazjonalnego wystąpienia zawrotów głowy lub zmęczenia u pacjentów leczonych lekami przeciwnadciśnieniowymi.

4.8 Działania niepożądane

Olmesartan medoksomilu + hydrochlorotiazyd:

W badaniach klinicznych, w których wzięło udział 1155 pacjentów leczonych produktem złożonym zawierającym olmesartan medoksomilu + hydrochlorotiazyd w dawkach

20    mg + 12,5 mg lub 20 mg + 25 mg oraz 466 pacjentów otrzymujących placebo przez okres do

21    miesięcy, całkowita częstość występowania zdarzeń niepożądanych w grupie leczonej preparatem złożonym zawierającym olmesartan medoksomilu + hydrochlorotiazyd była podobna do występującej w grupie kontrolnej. Także częstość odstawiania leku z powodu zdarzeń niepożądanych była podobna dla preparatu złożonego olmesartan medoksomilu + hydrochlorotiazyd 20 mg + 12,5 mg - 20 mg + 25 mg (2%) i placebo (3%). Wydaje się, że całkowita częstość występowania zdarzeń niepożądanych w grupie pacjentów leczonych preparatem złożonym olmesartan medoksomilu/hydrochlorotiazyd w stosunku do grupy kontrolnej była niezwiązana z wiekiem (<65 lat w porównaniu z > 65 lat), płcią ani rasą, chociaż częstość występowania zawrotów głowy była większa u pacjentów w wieku >75 lat.

Najczęstszym i jedynym zdarzeniem niepożądanym w grupie pacjentów leczonych preparatem złożonym olmesartan medoksomilu + hydrochlorotiazyd 20 mg + 12,5 mg - 20 mg + 25 mg , którego częstość występowania była wyższa niż w grupie kontrolnej, o co najmniej 1%, były zawroty głowy (2,6% w grupie pacjentów leczonych preparatem złożonym olmesartan medoksomilu/hydrochlorotiazyd 20 mg + 12,5 mg - 20 mg + 25 mg i 1,3% w grupie kontrolnej).

Zdarzenia niepożądane o potencjalnym znaczeniu klinicznym wymieniono poniżej, klasyfikując je według wpływu na konkretny układ narządów. Częstości występowania zdefiniowano jako: często (>1/100, <1/10), niezbyt często (> 1/1000, <1/100), rzadko (>1/10 000, <1/1 000), bardzo rzadko (<1/10 000) łącznie z pojedynczymi przypadkami.

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania:

Niezbyt często: Hiperurykemia, hipertriglicerydemia.

Zaburzenia układu nerwowego:

Często: Zawroty głowy Niezbyt często: Omdlenia

Zaburzenia serca:

Niezbyt często: Kołatania serca

Zaburzenia naczyń:

Niezbyt często: Hipotonia, hipotonia ortostatyczna

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Niezbyt często: Wysypka, wyprysk

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:

Często: Zmęczenie Niezbyt często: Osłabienie

Badania:

Niezbyt często: Spadek stężenia potasu we krwi, wzrost stężenia potasu we krwi, wzrost stężenia wapnia we krwi, wzrost stężenia mocznika we krwi, wzrost stężenia lipidów we krwi

Wyniki badań laboratoryjnych

W badaniach klinicznych, istotne klinicznie zmiany standardowych parametrów laboratoryjnych rzadko były związane ze stosowaniem preparatu złożonego olmesartan medoksomilu/hydrochlorotiazyd.

W czasie leczenia preparatem zawierającym olmesartan medoksomilu/hydrochlorotiazyd obserwowano niewielki wzrost stężenia kwasu moczowego, azotu mocznikowego we krwi i stężenia kreatyniny i niewielki spadek stężenia hemoglobiny i wartości hematokrytu.

Dodatkowe informacje dotyczące poszczególnych składników:

Działania niepożądane opisywane wcześniej dla obu substancji czynnych preparatu Olmetec Plus mogą stanowić działania niepożądane tego preparatu, nawet jeśli nie obserwowano ich w badaniach klinicznych, w których stosowano ten produkt.

Olmesartan medoksomilu:

Doświadczenia po wprowadzeniu produktu do obrotu

Następujące działania niepożądane zostały zgłoszone po wprowadzeniu leku do obrotu. Sklasyfikowano je według wpływu na konkretny układ narządów i wymieniono według częstości występowania zgodnie z następującym opisem: bardzo często (>1/10), często (>1/100, <1/10), niezbyt często (>1/1 000, <1/100), rzadko (>1/10 000, <1/1 000), bardzo rzadko (<1/10 000) łącznie z pojedynczymi przypadkami.

Klasyfikacja układowa

Bardzo rzadko

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

T rombocytopenia

Zaburzenia układu nerwowego

Zawroty, bóle głowy

Zaburzenia oddechowe, klatki piersiowej i śródpiersia

Kaszel

Zaburzenia żołądkowo-jelitowe

Bóle brzucha, nudności, wymioty

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Świąd, osutka, wysypka.

Reakcje alergiczne: obrzęk naczynio-ruchowy, alergiczne zapalenie skóry, obrzęk twarzy, pokrzywka

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe, tkanki łącznej i kości

Skurcze mięśni, bóle mięśniowe

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Ostra niewydolność nerek i zaburzenia czynności nerek (patrz również na poniższe badania)

Zaburzenia ogólne i stany w miej scu podania

Osłabienie, zmęczenie, senność, złe samopoczucie

Badania

Nieprawidłowe parametry czynności nerek: wzrost stężenia kreatyniny i mocznika we krwi. Wzrost aktywności enzymów wątrobowych

Badania kliniczne

W kontrolowanych placebo badaniach klinicznych, z zastosowaniem podwójnie ślepej próby, w których oceniano monoterapię, całkowita częstość występowania zależnych od leczenia zdarzeń niepożądanych była prawie jednakowa u pacjentów leczonych olmesartanem medoksomilu (42,4 %) i u pacjentów przyjmujących placebo (40,9 %).

W kontrolowanych placebo badaniach, w których oceniano monoterapię, jedyną niepożądaną reakcją związaną jednoznacznie z podawanym lekiem były zawroty głowy (częstość występowania 2,5% wśród pacjentów przyjmujących olmesartan medoksomilu

i 0,9% wśród przyjmujących placebo).

Po długotrwałym (2-letnim) leczeniu olmesartanem medoksomilu w dawce 10 - 20 mg

na dobę, odsetek pacjentów wykluczonych z badania z powodu wystąpienia zdarzeń niepożądanych

wynosił 3,7%.

Następujące zdarzenia niepożądane były zgłaszane we wszystkich badaniach klinicznych, w których stosowano olmesartan medoksomilu (dotyczą badań zarówno z aktywną kontrolą jak i z placebo), bez względu na związek z lekiem lub częstość występowania

w odniesieniu do placebo. Uszeregowano je pod względem układu, którego dotyczą lub częstości występowania definiowanego tak jak powyżej:

Zaburzenia układu nerwowego:

Często: Zawroty głowy o niewielkim nasileniu Niezbyt często: Zawroty głowy

Zaburzenia serca i naczyń:

Rzadko: Niedociśnienie Niezbyt często: Dławica piersiowa

Zaburzenia oddechowe:

Często: Zapalenie oskrzeli, kaszel, zapalenie, gardła, katar Zaburzenia żołądkowo-jelitowe:

Często: Ból brzucha, biegunka, niestrawność, nieżyt żołądkowo-jelitowy, nudności

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Niezbyt często: Wysypka

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe, tkanki łącznej i kości:

Często: Zapalenie stawów, bóle kręgosłupa, bóle kostne

Zaburzenia nerek i dróg moczowych:

Często: Krwiomocz, zakażenia układu moczowego

Zaburzenia ogólne:

Często: Ból w klatce piersiowej, zmęczenie, objawy grypopodobne, obrzęki obwodowe, ból Parametry laboratoryjne

W kontrolowanych placebo badaniach klinicznych oceniających monoterapię, następujące objawy występowały nieco częściej u pacjentów przyjmujących olmesartan medoksomilu, w porównaniu z placebo: hipertriglicerydemia (2,0% w porównaniu z 1,1%) i podwyższona aktywność fosfokinazy kreatyny (1,3% w porównaniu z 0,7%).

Zdarzenia niepożądane zdefiniowane na podstawie wyników badań laboratoryjnych, zgłaszane we wszystkich badaniach klinicznych, w których stosowano olmesartan medoksomilu (w tym badania bez kontroli placebo), bez względu na związek z lekiem lub częstość występowania w odniesieniu do placebo, obejmowały zdarzenia wymienione poniżej:

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania:

Często: Wzrost aktywności fosfokinazy kreatyny, hipertriglicerydemia,

hiperurykemia

Rzadko: Hiperkaliemia

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych:

Często: Wzrost aktywności enzymów wątrobowych.

Hydrochlorotiazyd:

Hydrochlorotiazyd może powodować lub nasilać zmniejszenie wypełnienia łożyska naczyniowego, co może prowadzić do zaburzenia równowagi elektrolitowej (patrz punkt 4.4).

Zdarzenia niepożądane opisywane w przypadku stosowania samego hydrochlorotiazydu obejmują:

Zakażenia i infestacje:

Rzadko: Zapalenie ślinianek

Zaburzenia krwi i układu chłonnego:

Rzadko: Leukopenia, neutropenia/agranulocytoza, trombocytopenia, niedokrwistość aplastyczna, niedokrwistość hemolityczna, zmniejszona czynność szpiku kostnego.

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania:

Często: Hiperglikemia, glikozuria, hiperurykemia, zaburzenia elektrolitowe (obejmujące hiponatremię, hipomagnezemię, hipochloremię, hipokalemię i hiperkalcemię), wzrost stężenia cholesterolu i triglicerydów Niezbyt często: Jadłowstręt

Zaburzenia psychiczne:

Rzadko: Niepokój, depresja, zaburzenia snu, apatia

Zaburzenia układu nerwowego:

Często: Uczucie zawrotów głowy, stan splątania Niezbyt często: Osłabione łaknienie Rzadko: Parestezja, drgawki

Zaburzenia oka:

Rzadko: Widzenie na żółto, przejściowe nieostre widzenie, zmniejszone wytwarzanie łez

Zaburzenia ucha i błędnika:

Często: Zawroty głowy

Zaburzenia sercowo-naczyniowe:

Niezbyt często: Hipotonia ortostatyczna

Rzadko: Zaburzenia rytmu serca, martwicze zapalenie naczyń (zapalenie naczyń, zapalenie naczyń skóry), zakrzepica, zatorowość

Zaburzenia oddechowe, klatki piersiowej i śródpiersia:

Rzadko: Duszność (włączając duszność spowodowaną przez śródmiąższowe zapalenie płuc i obrzęk płuc)

Zaburzenia żołądkowo-jelitowe:

Często: Podrażnienie żołądka, nudności, wymioty, biegunka, zaparcia, wzdęcia i ból brzucha

Rzadko: Zapalenie trzustki

Bardzo rzadko: Porażenna niedrożność jelit

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych:

Rzadko: Żółtaczka (wynikająca z wewnątrzwątrobowej cholestazy), ostre zapalenie pęcherzyka żółciowego

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Niezbyt często: Reakcje nadwrażliwości na światło, wysypka, pokrzywka

Rzadko: Skórne reakcje przypominające toczeń rumieniowaty, ponowne uczynnienie skórnego tocznia rumieniowatego, reakcje anafilaktyczne, toksyczna martwica naskórka

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe, tkanki łącznej i mięśni:

Rzadko: Skurcz mięśni, osłabienie mięśni, niedowład

Zaburzenia nerek i dróg moczowych:

Rzadko: Zaburzenia czynności nerek, wzrost stężenia w surowicy krwi substancji, które są normalnie wydalane z moczem (kreatyniny, mocznika), śródmiąższowe zapalenie nerek, ostra niewydolność nerek

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi:

Rzadko: Zaburzenia wzwodu

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:

Często: Osłabienie, ból głowy i zmęczenie Rzadko: Gorączka

4.9 Przedawkowanie

Brak informacji dotyczących swoistych efektów przedawkowania preparatu Olmetec Plus oraz leczenia przedawkowania. Pacjenta należy poddać ścisłej kontroli, a leczenie powinno być objawowe i wspomagające. Postępowanie zależy od czasu, jaki upłynął od zażycia leku i nasilenia objawów. Sugerowane postępowanie obejmuje wywoływanie wymiotów i/lub płukanie żołądka.

W leczeniu przedawkowania użyteczny może być węgiel aktywowany. Należy często kontrolować stężenie elektrolitów i kreatyniny

w surowicy krwi. W przypadku wystąpienia niedociśnienia krwi pacjenta należy ułożyć w pozycji leżącej na plecach i szybko uzupełnić niedobory soli i płynów krążących w łożysku naczyniowym.

Uważa się, że najbardziej prawdopodobnymi objawami przedawkowania olmesartanu są niedoci śnienie krwi i tachykardia; może wystąpić także bradykardia. Przedawkowanie hydrochlorotiazydu jest związane z utratą elektrolitów (hipokalemią, hipochloremią) i odwodnieniem, będącymi wynikiem nadmiernej diurezy. Najczęstszymi oznakami i objawami przedawkowania są nudności i senność. Hipokaliemia może prowadzić do skurczu mięśni i/lub zwiększyć zaburzenia rytmu serca związane z jednoczesnym stosowaniem glikozydów naparstnicy lub niektórych leków przeciwarytmicznych.

Brak informacji dotyczących możliwości usunięcia olmesartanu czy hydrochlorotiazydu poprzez dializę.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: antagoniści angiotensyny II i leki moczopędne,

Kod ATC C09D A08

Olmetec Plus jest preparatem złożonym zawierającym antagonistę receptora angiotensyny II, olmesartan medoksomilu i tiazydowy lek moczopędny, hydrochlorotiazyd. Obie substancje czynne w powyższym połączeniu wywierają addytywne działanie obniżające ciśnienie krwi w większym stopniu, niż każda z substancji podawana osobno.

Preparat Olmetec Plus podawany raz na dobę zapewnia skuteczne i stabilne obniżenie ciśnienia krwi przez 24 godziny, między kolejnymi dawkami leku.

Olmesartan medoksomilu jest wybiórczym antagonistą receptora angiotensyny II (typu ATj), wykazującym aktywność po podaniu doustnym. Angiotensyna II jest podstawowym hormonem o działaniu naczyniowym w układzie renina-angiotensyna-aldosteron i odgrywa istotną rolę w patofizjologii nadciśnienia. Działania angiotensyny II obejmują skurcz naczyń krwionośnych, pobudzenie wytwarzania i uwalniania aldosteronu, pobudzenie pracy serca

1    wchłanianie zwrotne sodu w nerkach. Olmesartan blokuje działanie angiotensyny II, zależne od pobudzenia receptora ATj (skurcz naczyń krwionośnych i wydzielanie aldosteronu), w tkankach mięśni gładkich i nadnerczy. Działanie olmesartanu jest niezależne od źródła i szlaku produkcji angiotensyny II. Wybiórczy antagonizm olmesartanu do receptorów angiotensyny II (ATj) prowadzi do wzrostu w osoczu stężenia reniny i angiotensyny I i II oraz niewielkiego spadku osoczowego stężenia aldosteronu.

W leczeniu nadciśnienia olmesartan medoksomilu prowadzi do zależnego od dawki, długotrwałego obniżenia tętniczego ciśnienia krwi. Nie ma dowodów na występowanie niedociśnienia po podaniu pierwszej dawki leku, tachyfilaksji podczas długotrwałego leczenia oraz nadciśnienia z odbicia po nagłym zaprzestaniu leczenia.

Olmesartan medoksomil podawany raz na dobę zapewnia skuteczne i stabilne obniżenie ciśnienia tętniczego przez 24 godziny. Podawanie olmesartanu medoksomilu raz na dobę prowadziło do podobnego obniżenia ciśnienia krwi jak podawanie tej samej całkowitej dawki, w dawkach podzielonych, dwa razy na dobę.

Podczas ciągłego leczenia, maksymalne obniżenie ciśnienia krwi następuje po 8 tygodniach od rozpoczęcia leczenia, aczkolwiek istotne działanie obniżające ciśnienie krwi zaznacza się już po 2 tygodniach leczenia.

Wpływ olmesartanu medoksomilu na śmiertelność i zachorowalność nie jest jeszcze znany.

Hydrochlorotiazyd jest tiazydowym lekiem moczopędnym. Mechanizm hipotensyjnego działania tiazydowych leków moczopędnych nie jest do końca poznany. Tiazydy wpływają na mechanizm reabsorpcji elektrolitów w kanalikach nerkowych, bezpośrednio zwiększając wydalanie sodu i chlorku w przybliżeniu w równoważnych ilościach. Działanie moczopędne hydrochlorotiazydu prowadzi do zmniejszenia objętości osocza, wzrostu aktywności reniny w osoczu i wzrostu wydzielania aldosteronu,

a w konsekwencji zwiększonej utraty potasu i wodorowęglanów z moczem i spadku stężenia potasu w surowicy krwi. W oddziaływaniu renina aldosteron pośredniczy angiotensyna II i dlatego łączne podawanie antagonisty receptora angiotensyny II prowadzi do odwrócenia utraty potasu związanej z tiazydowymi lekami moczopędnymi. W przypadku hydrochlorotiazydu początek działania moczopędnego występuje po około

2    godzinach od podania leku, maksymalny efekt po około 4 godzinach, natomiast jego działanie utrzymuje się przez około 6-12 godzin.

Badania epidemiologiczne wykazały, że długoterminowa monoterapia hydrochlorotiazydem zmniejsza ryzyko umieralności i chorobowości sercowo-naczyniowej.

Połączenie olmesartanu medoksomilu i hydrochlorotiazydu wywołuje addycyjne obniżenie ciśnienia krwi. Efekt tego działania zazwyczaj wzrasta wraz ze wzrostem dawki każdego składnika leku. W analizie całościowej badań kontrolowanych placebo podawanie preparatów złożonych zawierających 20 mg + 12,5 mg i 20 mg + 25 mg olmesartanu medoksomilu/hydrochlorotiazydu prowadziło średnio, po odjęciu efektu placebo, do obniżenia skurczowego/rozkurczowego ciśnienia krwi, odpowiednio

o 12/7 mm Hg i 16/9 mm Hg. Wiek i płeć nie miały klinicznie istotnego wpływu na wynik leczenia preparatem złożonym olmesartan medoksomilu /hydrochlorotiazyd.

Podawanie dodatkowo 12,5 mg i 25 mg hydrochlorotiazydu pacjentom, dla których 4-tygodniowa monoterapia 20 mg olmesartanu medoksomilu okazała się niewystarczająca, prowadziło do obniżenia skurczowego/rozkurczowego ciśnienia krwi, mierzonego przy zastosowaniu 24 godzinnego ambulatoryjnego monitorowania, odpowiednio o 7/5 mm Hg i 12/7 mm Hg, a mierzonego w konwencjonalny sposób odpowiednio o 11/10 mm Hg i 16/11 mm Hg, w porównaniu ze stanem wyjściowym odnoszącym się do monoterapii olmesartanem medoksomilu.

Skuteczność leczenia preparatem złożonym zawierającym olmesartan

medoksomilu/hydrochlorotiazyd badano w czasie trwającego 1 rok leczenia. Wycofanie terapii olmesartanem medoksomilu, z lub bez jednoczesnej terapii hydrochlorotiazydem, nie prowadziło do nadciśnienia z odbicia.

Wpływ stosowania leku złożonego olmesartan medoksomilu/hydrochlorotiazyd na umieralność i chorobowość sercowo-naczyniową jest obecnie nieznany.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Absorpcja i dystrybucja

Olmesartan medoksomilu jest prolekiem. Ulega szybkiemu przekształceniu do farmakologicznie czynnego metabolitu, olmesartanu, pod wpływem działania esteraz

w błonie śluzowej jelita oraz w krwi żyły wrotnej w czasie absorpcji z przewodu pokarmowego.

Nie wykryto samego olmesartanu medoksomilu ani łańcuchów bocznych cząsteczki medoksomilu w osoczu krwi ani wydzielinach organizmu. Średnia bezwzględna biodostępność olmesartanu podanego w postaci tabletek wynosiła 25,6%.

Średnie maksymalne osoczowe stężenie (Cmax) olmesartan osiąga w ciągu około 2 godzin po podaniu doustnej dawki olmesartanu medoksomilu; osoczowe stężenie olmesartanu rośnie w przybliżeniu liniowo wraz ze wzrostem pojedynczej dawki doustnej aż do dawki około 80 mg.

Posiłki mają minimalny wpływ na biodostępność olmesartanu i z tego powodu olmesartan medoksomil może być przyjmowany z posiłkiem lub bez posiłku.

Nie obserwowano w farmakokinetyce olmesartanu żadnych istotnych klinicznie różnic zależnych od płci.

Olmesartan w dużym stopniu wiązany jest z białkami osocza krwi (99,7%). Istnieje możliwość wystąpienia interakcji z innymi substancjami czynnymi polegająca na wypieraniu olmesartanu z połączeń z białkami. Ma ona jednak małe znaczenie kliniczne, co potwierdza brak istotnych klinicznie interakcji między olmesartanem a warfaryną. Stopień wiązania olmesartanu z komórkami krwi jest pomijalny. Średnia objętość dystrybucji po podaniu dawki dożylnej jest mała (16 - 29 l).

Hydrochlorotiazyd:

Po doustnym podaniu olmesartanu medoksomilu w połączeniu z hydrochlorotiazydem czas potrzebny do osiągnięcia maksymalnego stężenia hydrochlorotiazydu (Tmax) wynosi średnio 1,5 do 2 godzin od podania dawki leku. Hydrochlorotiazyd w 68% wiąże się z białkami osocza krwi, a jego rzeczywista objętość dystrybucji wynosi 0,83 - 1,14 l/kg.

Metabolizm i eliminacja

Olmesartan medoksomilu:

Całkowity klirens osocza wynosił zazwyczaj 1,3 l/godz (CV, 19%) i był stosunkowo wolny w porównaniu z wątrobowym przepływem krwi (ok. 90 l/h). Po podaniu pojedynczej doustnej dawki olmesartanu medoksomilu znakowanego węglem 14C,

10 - 16% podanej radioaktywności wykrywano w moczu (zdecydowana większość w ciągu 24 godzin od podania), a resztę odzyskanej radioaktywności wykrywano w kale.

W oparciu o ogólnoustrojową dostępność wynoszącą 25,6% można wnioskować, że wchłonięty olmesartan jest wydalany zarówno przez nerki (około 40%) jak i poprzez wydalanie wątrobowo-żółciowe (około 60%). Cała wykryta radioaktywność pochodziła

z olmesartanu. Nie wykryto żadnego innego istotnego metabolitu. Krążenie jelitowo-wątrobowe olmesartanu jest minimalne. Ponieważ duża część olmesartanu jest wydalana z żółcią, stosowanie tego leku u pacjentów z niedrożnością dróg żółciowych jest przeciwwskazane (patrz punkt 4.3).

Po wielokrotnym doustnym podaniu olmesartanu, jego okres półtrwania w końcowej fazie eliminacji wahał się między 10 a 15 godzinami. Stężenie w stanie stacjonarnym olmesartan osiągał po podaniu pierwszych kilku dawek i nie obserwowano dalszej kumulacji po

14 dniach ciągłego podawania. Klirens nerkowy olmesartanu wynosił około 0,5 - 0,7 l/godz. i był niezależny od dawki.

Hydrochlorotiazyd:

Hydrochlorotiazyd nie jest metabolizowany w organizmie człowieka i jest wydalany niemalże całkowicie do moczu jako niezmieniona substancja czynna. Około 60% podanej doustnej dawki ulega eliminacji w postaci niezmienionej substancji czynnej w ciągu 48 godzin. Klirens nerkowy wynosi około 250 - 300 ml/min. Okres półtrwania w końcowej fazie eliminacji hydrochlorotiazydu wynosi 10 - 15 godzin.

Olmetec Plus

Dostępność ogólnoustrojowa hydrochlorotiazydu zmniejsza się o 20% po jego łącznym podaniu z olmesartanem medoksomilu, ale ten niewielki spadek nie ma znaczenia klinicznego. Kinetyka olmesartanu nie zmienia się po łącznym podaniu z hydrochlorotiazydem.

Farmakokinetyka w specjalnych populacjach

Pacjenci w podeszłym wieku:

U pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, AUC olmesartanu w stanie stacjonarnym było zwiększone o około 35% (pacjenci w podeszłym wieku 65 - 75 lat) i o około 44% (pacjenci w bardzo podeszłym wieku > 75 lat), w porównaniu z młodszą grupą wiekową (patrz punkt 4.2). Nieliczne dane sugerują, iż ogólnoustrojowy klirens hydrochlorotiazydu jest zmniejszony u osób w podeszłym wieku, zarówno zdrowych pacjentów jak i z nadciśnieniem, w porównaniu do młodych, zdrowych ochotników.

Niewydolność nerek:

U pacjentów z zaburzoną czynnością nerek, AUC olmesartanu w stanie stacjonarnym było zwiększone o około 62%, 82% i 179% odpowiednio u pacjentów z łagodną, umiarkowaną i ciężką niewydolnością nerek, w porównaniu ze zdrowymi osobami w grupie kontrolnej (patrz punkty 4.2, 4.4).

Okres półtrwania hydrochlorotiazydu ulega wydłużeniu u pacjentów z niewydolnością nerek.

Niewydolność wątroby:

Po doustnym podaniu pojedynczej dawki, wartości AUC olmesartanu były o 6% i 65% wyższe odpowiednio u pacjentów z łagodną i umiarkowaną niewydolnością wątroby, w porównaniu z wynikami uzyskanymi dla zdrowych osób z grupy kontrolnej. Frakcja niezwiązanego olmesartanu po 2 godzinach od podania dawki leku wynosiła 0,26%, 0,34% i 0,41%, odpowiednio u zdrowych osób, pacjentów z łagodną niewydolnością wątroby i pacjentów z umiarkowaną niewydolnością wątroby. Nie wykonano badań olmesartanu medoksomilu u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby (patrz punkt 4.2, 4.4).

Niewydolność wątroby nie wpływa w znaczącym stopniu na farmakokinetykę hydrochlorotiazydu.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Toksyczny potencjał preparatu złożonego olmesartan medoksomilu /hydrochlorotiazyd oceniano w badaniach toksyczności po podawaniu wielokrotnych dawek doustnych przez okres do sześciu miesięcy szczurom i psom.

Podobnie jak w przypadku każdej pojedynczej substancji czynnej produktu leczniczego jak i innych leków z tej grupy, głównym narządem, na który połączenie wywierało działanie toksyczne była nerka. Preparat złożony zawierający olmesartan medoksomilu /hydrochlorotiazyd powodował czynnościowe zmiany w nerkach (wzrost azotu mocznikowego i kreatyniny w surowicy krwi). Wysokie dawki powodowały wtórne zmiany zwyrodnieniowe kanalików i regeneracyjne w nerkach szczurów i psów, prawdopodobnie na skutek zmian przepływu krwi przez nerkę (zmniejszenia perfuzji nerki będące wynikiem niedoci śnienia, z niedotlenieniem kanalików nerkowych

i zwyrodnieniem komórek kanalików). Dodatkowo, połączenie olmesartan medoksomilu /hydrochlorotiazyd powodowało obniżenie parametrów dotyczących elementów morfotycznych krwi (liczby erytrocytów, stężenia hemoglobiny i hematokrytu) oraz zmniejszenie masy serca u szczurów.

Efekty te obserwowano także w przypadku innych antagonistów receptora ATj i inhibitorów ACE. Wydaje się, że są one wywoływane przez działanie farmakologiczne wysokich dawek olmesartanu medoksomilu i wydaje się, że nie są istotne u ludzi w zalecanych dawkach terapeutycznych.

Badania toksycznego wpływu na materiał genetyczny, przeprowadzone z zastosowaniem produktu złożonego z olmesartanu medoksomilu i hydrochlorotiazydu, jak również obu substancji osobno, nie wykazały żadnych istotnych klinicznie cech aktywności genotoksycznej.

Nie badano potencjalnych właściwości rakotwórczych połączenia olmesartan medoksomilu/hydrochlorotiazyd, ponieważ podczas stosowania w warunkach klinicznych obu składników leku osobno, nie stwierdzono ich rakotwórczego działania.

Nie obserwowano działania teratogennego u myszy ani szczurów, którym podawano połączenia olmesartan medoksomilu/hydrochlorotiazyd. Jak można było oczekiwać, lek z tej grupy wywierał toksyczne działanie na płód u szczurów, na co wskazuje istotnie obniżona masa ciała płodów, gdy ciężarne samice otrzymywały preparaty złożone olmesartan medoksomilu/hydrochlorotiazyd (patrz punkty 4.3 i 4.6).

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki Celuloza mikrokrystaliczna Laktoza j ednowodna

Hydroksypropyloceluloza o niskim stopniu podstawienia

Hydroksypropyloceluloza

Magnezu stearynian

Otoczka tabletki Talk

Hypromeloza

Tytanu dwutlenek (E 171)

Żelaza tlenek żółty (E 172)

Żelaza tlenek czerwony (E 172)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

5 lat.

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Bez specjalnych zaleceń.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blister z OPA/Al/PVC/Al w tekturowym pudełku.

Opakowania zawierające 14, 28, 56, 98 tabletek powlekanych w blistrach.

Opakowania do stosowania w lecznictwie zamkniętym zawierające: 10, 50 i 500 tabletek powlekanych w blistrach.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą być dostępne na rynku.

6.6    Instrukcja dotycząca użytkowania leku

Brak specjalnych wymagań.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Menarini International Operations Luxembourg S.A.

1, Avenue de la Gare 1611 Luksemburg Luksemburg

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Olmetec Plus 20 mg + 12,5 mg tabletki powlekane: 15492 Olmetec Plus 20 mg + 25 mg tabletki powlekane: 15493

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

29.04.2009 r.

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

21.07.2012 r.

18

Olmetec Plus