Imeds.pl

Olmetec Plus 20 Mg + 25 Mg

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA

Olmetec Plus tabletki powlekane 20 mg + 12,5 mg Olmetec Plus tabletki powlekane 20 mg + 25 mg (Olmesartanum medoxomihtm+Hydrochlorothiazidum)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc jąponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet, jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów działań niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.


Spis treści ulotki

1.    Co to jest Olmetec Plus i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem Olmetec Plus

3.    Jak stosować Olmetec Plus

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Olmetec Plus

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST OLMETEC PLUS IW JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Olmetec Plus zawiera dwie substancje czynne, olmesartan medoksomilu i hydrochlorotiazyd, które są stosowane w leczeniu podwyższonego ciśnienia tętniczego (nadciśnienia).

•    Olmesartan medoksomilu należy do grupy leków nazywanych antagonistami receptora angiotensyny II, które obniżająciśnienie tętnicze poprzez zmniejszenie napięcia naczyń krwionośnych.

•    Hydrochlorotiazyd należy do grupy leków nazywanych tiazydowymi lekami moczopędnymi (diuretyki). Hydrochlorotiazyd obniża ciśnienie tętnicze na skutek usunięcia z organizmu nadmiaru płynów poprzez nerki zwiększając ilości wydalanego moczu.

Olmetec Plus jest stosowany do leczenia nadciśnienia tętniczego tylko u pacjentów, u których nadciśnienia nie można odpowiednio kontrolować jedynie przy użyciu olmesartanu medoksomilu (leku Olmetec). Połączenie dwóch substancji czynnych w leku Olmetec Plus powoduje skuteczniejsze obniżenie ciśnienia krwi w porównaniu do stosowania każdej z tych substancji pojedynczo.

U pacjentów przyjmujących leki stosowane w leczeniu podwyższonego ciśnienia tętniczego, lekarz może zalecić zastosowanie Olmetec Plus, aby bardziej obniżyć ciśnienie tętnicze.

Wysokie ciśnienie tętnicze można kontrolować stosując leki, takie jak lek Olmetec Plus tabletki. Lekarz prawdopodobnie zaleci także zmiany trybu życia, które pomogą obniżyć ciśnienie tętnicze (np. zmniejszenie masy ciała, zaprzestanie palenia tytoniu, zmniejszenie ilości spożywanego alkoholu i soli w diecie). Lekarz może również zalecić rozpoczęcie regularnych ćwiczeń fizycznych, takich jak spacerowanie lub pływanie. Ważne jest, aby przestrzegać zaleceń lekarza.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM OLMETEC PLUS

Kiedy nie stosować Olmetec Plus:

•    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na olmesartan medoksomilu lub hvdroch 1 orotiazvd, lub na którykolwiek z pozostałych składników tabletki (punkt 6 zawiera pełną listę) lub substancje podobne do hydrochlorotiazydu (sulfonamidy)

•    po trzecim miesiącu ciąży (należy również unikać stosowania leku Olmetec Plus we wczesnym okresie ciąży - patrz punkt „Ciąża i karmienie piersią")

•    w ciężkiej niewydolności nerek

•    jeśli występuje małe stężenie potasu, małe stężenie sodu, duże stężenie wapnia lub duże stężenie kwasu moczowego (z objawami dny moczanowej lub kamicy nerkowej), nie poddające się leczeniu

•    w przypadku ciężkich zaburzeń dotyczących wątroby lub jeśli występuje zażótcenie skóry i oczu (żółtaczka) lub jeśli występują zaburzenia odpływu żółci z pęcherzyka żółciowego (niedrożność przewodów żółciowych np, kamienie żółciowe)

Nie należy przyjmować tabletek, jeśli którakolwiek z powyższych sytuacji dotyczy pacjenta lub pacjent nie jest pewien. Należy najpierw porozmawiać z lekarzem i zastosować się do otrzymanej rady.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Olmetec Plus

Przed zastosowaniem leku należy powiedzieć lekarzowi, jeśli występuje którykolwiek z następujących problemów zdrowotnych:

•    Niewielkie lub o umiarkowanym nasileniu zaburzenia nerek lub stan po przeszczepie nerki

•    Choroby wątroby

•    Niewydolność serca lub zaburzenia zastawek serca lub mięśnia sercowego

•    Wymioty (podczas choroby) lub ostra biegunka, która utrzymuje się przez kilka dnia

•    Leczenie dużymi dawkami “tabletek odwadniających” (moczopędnych) lub stosowanie diety z niską zawartością soli

•    Zaburzenia dotyczące nadnerczy (pierwotny aldosteronizm)

•    Cukrzyca

•    Toczeń rumieniowaty (choroba autoimmunologiczna)

•    Uczulenie lub astma oskrzelowa.

Jeśli u pacjenta wystąpił jeden z powyższych stanów, lekarz może zalecić częstsze wizyty i wykonanie badań.

Olmetec Plus może powodować zwiększenie stężenia lipidów oraz kwasu moczowego we krwi (przyczyna dny moczanowej - bolesnego obrzęku stawów). Lekarz prawdopodobnie zaleci okresowe badania krwi w celu oznaczenia tego stężenia.

Stosowanie leku Olmetec Plus może wywierać wpływ na równowagę elektrolitową w organizmie pacjenta. Lekarz prawdopodobnie zaleci okresowe badania krwi w celu oznaczenia stężenia elektrolitów. Objawy zaburzeń elektrolitowych to: pragnienie, suchość błony śluzowej jamy ustnej, ból lub kurcze mięśni, zmęczenie mięśni, niskie ciśnienie tętnicze (niedociśnienie), osłabienie, letarg, zmęczenie, senność lub niepokój, nudności, wymioty, zmniejszona ilość wydalanego moczu, szybka czynność serca. Jeśli wystąpią takie objawy, należy poinformować o nich lekarza.

Podobnie jak przy innych lekach obniżających ciśnienie krwi, nadmierny zmniejszenie ciśnienia krwi u pacjentów z zaburzeniami krążenia w sercu lub mózgu może prowadzić do zawału serca lub udaru mózgu. Lekarz będzie więc uważnie kontrolować ciśnienie krwi u takich pacjentów.

Należy odstawić lek Olmetec Plus przed wykonaniem badań czynności przytarczyc.

Lek ten może powodować dodatni wynik w wykonywanym u sportowców teście antydopingowym.

Należy poinformować lekarza o podejrzeniu (lub planowaniu) ciąży. Nie zaleca się stosowania leku Olmetec Plus we wczesnym okresie ciąży i nie wolno go stosować po 3 miesiącu ciąży, ponieważ stosowany w tym okresie może ciężko zaszkodzić dziecku (patrz punkt „Ciąża i karmienie piersią").

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

W szczególności, należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o przyjmowaniu któregokolwiek z następujących leków:

•    Leki, które mogą zwiększać stężenie potasu we krwi, jeśli są stosowane jednocześnie z lekiem

Olmetec plus:

suplementy potasu (jak również zamienniki soli zawierające potas),

leki moczopędne (diuretyki),

heparyna (rozrzedza krew),

środki przeczyszczające,

steroidy,

hormon adrenokortykotropowy (ACTH),

karbenoksolon (lek stosowany w leczeniu owrzodzeń jamy ustnej i żołądka), penicylina sodowa G (sól sodowa benzylopenicyliny, antybiotyk), niektóre leki przeciwbólowe, takie jak kwas acetylosalicylowy lub salicylany

•    Lit (lek stosowany w leczeniu zaburzeń nastroju i niektórych rodzajów depresji) - jednoczesne stosowanie z lekiem Olmetec Plus może zwiększać toksyczność litu. Jeśli konieczne jest przyjmowanie litu, lekarz skontroluje stężenie litu w krwi

•    Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ, leki stosowane w celu zmniejszania bólu, obrzęku i innych objawów zapalenia, w tym zapalenia stawów), przyjmowane jednocześnie z lekiem Olmetec Plus, mogą zwiększać ryzyko wystąpienia niewydolności nerek. NLPZ mogą osłabiać działanie leku Olmetec Plus

•    Inne leki obniżające ciśnienie tętnicze (przeciwnadciśnieniowe), ponieważ mogą nasilać działanie leku Olmetec Plus

•    Leki nasenne, uspokajające i przeciwdepresyjne stosowane jednocześnie z lekiem Olmetec Plus mogą powodować nagle obniżenie ciśnienia tętniczego podczas wstawania

•    Niektóre leki zwiotczające mięśnie, takie jak baklofen i tubokuraryna

•    Leki przeciwnowotworowe, takie jak cyklofosfamid, metotreksat

•    Leki zmniejszające stężenie lipidów we krwi, takie jak kolestyramina i kolestypol

•    Leki przeciwcholinergiczne, takie jak atropina i biperyden

•    Leki stosowane w niektórych zaburzeniach psychicznych, takie jak tiorydazyna, chloropromazyna, lewomepromazyna, trifluoperazyna, cyjamemazyna, sulpiryd, amisulpryd, pimozyd, sultopryd, tiapryd, droperydol lub haloperydol

•    Leki stosowane w zaburzeniach serca, takie jak chinidyna, hydrochinidyna, dyzopiramid, amiodaron, sotalol lub naparstnica

•    Leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca, takie jak mizolastyna, pentamidyna, terfenadyna, dofetylid, ibutylid lub erytromycyna podawana we wstrzyknięciu

•    Doustne leki przeciwcukrzycowe, takie jak metformina lub insulina zmniejszające stężenie cukru we krwi

•    Beta-adrenolityki i diazoksyd, leki stosowane odpowiednio w przypadku wysokiego ciśnienia krwi lub małego stężenia cukru we krwi, ponieważ Olmetec Plus może wpływać na działanie tych leków

•    Metylodopa, lek stosowany w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego

•    Leki zwiększające ciśnienie tętnicze i czynność skurczową serca, takie jak noradrenalina

•    Difemanil, lek stosowany w przypadku wolnej czynności serca i zmniejszający potliwość

•    Leki stosowane w dnie, takie jak probenecyd, sulfinpirazon i allopurynol

•    Suplementy wapnia

•    Amantadyna, lek przeciwwirusowy

•    Leki zapobiegające odrzutowi przeszczepionego narządu, takie jak cyklosporyna

•    Niektóre antybiotyki z grupy tetracyklin lub lub sparfloksacyna

•    Amfoteryczna, lek stosowany w leczeniu zakażeń grzybiczych

•    Niektóre leki zobojętniające kwas takie jak, wodorotlenek magnezu lub wodorotlenek glinu, ponieważ działanie leku Olmetec Plus może być nieznacznie zmniejszone

•    Cisaprid, lek przyspieszający pasaż treści pokarmowej w żołądku i jelitach

•    Halofantryna, lek stosowany w malarii.

Stosowanie Olmetec plus z jedzeniem i piciem

Olmetec Plus można przyjmować podczas posiłku lub niezależnie od posiłków.

Należy zachować ostrożność pijąc alkohol podczas przyjmowania leku Olmetec Plus, ponieważ u niektórych osób mogą wystąpić omdlenia lub zawroty głowy. W przypadku pojawienia się takich objawów nie należy spożywać żadnego alkoholu, w tym wina, piwa lub drinków.

Dzieci i młodzież (poniżej 18 lat)

Nie zaleca się stosowania leku Olmetec Plus u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat.

Pacjenci rasy czarnej

Tak jak w przypadku innych leków z tej grupy, działanie leku Olmetec Plus obniżające ciśnienie tętnicze jest słabsze u pacjentów rasy czarnej.

Ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Należy poinformować lekarza o podejrzeniu (lub planowaniu) ciąży. Lekarz zazwyczaj zaleci przerwanie stosowania leku Olmetec Pius przed planowaną ciążą lub natychmiast po potwierdzeniu ciąży oraz zaleci przyjmowanie innego leku zamiast leku Olmetec Plus. Nie zaleca się stosowania leku Olmetec Plus podczas ciąży i nie należy go stosować po 3 miesiącu ciąży, ponieważ stosowany w tym okresie może ciężko zaszkodzić dziecku.

Karmienie piersią

Należy poinformować lekarza o karmieniu piersią lub zamiarze karmienia piersią. Nie zaleca się stosowania leku Olmetec Plus podczas karmienia piersią. Lekarz może zalecić stosowanie innego leku podczas karmienia piersią.

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Podczas leczenia wysokiego ciśnienia tętniczego może wystąpić senność lub zawroty głowy. W takim wypadku nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn, aż do ustąpienia objawów. Należy zwrócić się do lekarza o radę.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Olmetec Plus

Lek zawiera laktozę (rodzaj cukru). Jeżeli u pacjenta stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów, przed zażyciem leku należy skonsultować się z lekarzem

3. JAK STOSOWAĆ OLMETEC PLUS

Lek Olmetec Plus należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zazwyczaj stosowana dawka leku Olmetec Plus 20 mg + 12,5 mg to jedna tabletka na dobę. Jeżeli powyższa dawka leku Olmetec Plus jest nieskuteczna dla uzyskania odpowiedniej kontroli ciśnienia tętniczego, lekarz może zwiększyć dawkę do 1 tabletki na dobę leku Olmetec Plus 20 mg + 25 mg.

Należy połknąć tabletkę popijając wodą. Jeśli to możliwe, należy przyjmować swoją dobową dawkę zawsze o tej samej porze dnia, na przykład w porze śniadania. Ważne jest, aby kontynuować przyjmowanie leku Olmetec Plus, dopóki lekarz nie zaleci jego odstawienia.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Olmetec Plus

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku Olmetec Plus lub w przypadku przypadkowego potknięcia przez dziecko jednej tabletki lub więcej, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza łub izby przyjęć najbliższego szpitala zabierając ze sobą opakowanie leku.

Pominięcie zastosowania leku Olmetec Plus

W razie pominięcia dawki należy przyjąć zwykłą dawkę następnego dnia. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Olmetec Plus

Ważne jest, aby kontynuować stosowanie leku Olmetec Plus, aż do momentu, kiedy lekarz zaleci jego odstawienie.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Olmetec Plus może powodować działania niepożądane, choć nie u każdego one wystąpią.

Jednak następujące dwa działania niepożądane mogą być ciężkie:

•    Rzadko mogą wystąpić reakcje alergiczne, które mogą mieć wpływ na cały organizm, z obrzękiem twarzy, warg i (lub) krtani z towarzyszącym swędzeniem i wysypką. W takim przypadku należy przerwać stosowanie leku Olmetec Plus i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

•    W wyniku reakcji alergicznej lub u osób podatnych Olmetec Plus może powodować nadmierne obniżenie ciśnienia tętniczego. Niezbyt często mogą wystąpić zawroty głowy lub omdlenia. W takim przypadku należy przerwać stosowanie leku Olmetec Plus, natychmiast skontaktować się z lekarzem i położyć się.

Olmetec Plus jest lekiem zawierającym dwie substancje czynne. Poniższe informacje dotyczą działań niepożądanych, które do tej pory odnotowano podczas przyjmowania leku złożonego Olmetec Plus (oprócz wymienionych powyżej) oraz tych działań niepożądanych, które obserwowane są dla poszczególnych substancji osobno.

W celu oceny częstości występowania działań niepożądanych, sklasyfikowano je jako występujące często, niezbyt często, rzadko i bardzo rzadko. Te określenia oznaczają:

Często

występują rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów

Niezbyt często

występująrzadziej niż u 1 na 100 pacjentów

Rzadko

występują rzadziej niżu 1 na 1000 pacjentów

Bardzo rzadko

występująrzadziej niżu 1 na 10000 pacjentów

Inne możliwe działania niepożądane leku Olmetec Plus

Jeśli wystąpią poniższe objawy niepożądane, są one często łagodne i nie powodują konieczności przerwania leczenia.

Często:

Zawroty głowy, osłabienie, bóle głowy, zmęczenie, ból w klatce piersiowej, obrzęk kostek, stóp, nóg, dłoni lub ramion.

Niezbyt często:

Kołatanie serca (palpitacje), wysypka, wyprysk, zawroty głowy, kaszel, niestrawność, ból brzucha, nudności, wymioty, biegunka, skurcze mięśni i bóle mięśni, ból stawów, ból ramion i nóg, ból pleców, problemy z utrzymaniem erekcji, krew w moczu.

Niezbyt często obserwuje się niektóre zmiany w wynikach badań krwi, w tym:

Zwiększenie stężenia lipidów we krwi, zwiększenie stężenia mocznika lub kwasu moczowego we krwi, zwiększenie stężenia kreatyniny, zwiększenie lub zmniejszenie stężenia potasu we krwi, zwiększenie stężenia wapnia we krwi, zwiększenie stężenia cukru we krwi, zwiększenie stężenia enzymów wątrobowych. Lekarz uzyska powyższe informacje na podstawie badań krwi i poinformuje pacjenta o dalszym postępowaniu.

Rzadko:

Złe samopoczucie, zaburzenia świadomości, guzki na skórze (bąble), ostra niewydolność nerek.

Rzadko obserwuje się niektóre zmiany w wynikach badań krwi, w tym:

Zwiększenie stężenia azotu mocznikowego we krwi, zmniejszenie stężenia hemoglobiny i hematokrytu. Lekarz uzyska powyższe informacje na podstawie badań krwi i poinformuje pacjenta o dalszym postępowaniu.

Inne działania niepożądane obserwowane podczas stosowania olmesartanu medoksomilu lub hydrochlorotiazydu osobno:

Olmesartan medoksomil

Często:

Zapalenie oskrzeli, kaszel, katar, ból gardła, ból brzucha, niestrawność, biegunka, nudności, zapalenie żołądka i jelit, ból stawów lub kości, ból pleców, krew w moczu, zakażanie układu moczowego, objawy grypopodobne, ból.

Często obserwuje się niektóre zmiany w wynikach badań krwi, w tym:

Zwiększenie stężenia lipidów we krwi, zwiększenie stężenia mocznika lub kwasu moczowego we krwi, podwyższone wyniki testów czynności wątroby i mięśni.

Niezbyt często:

Szybko postępująca reakcja alergiczna, która może mieć wpływ na cały organizm i może powodować trudności w oddychaniu oraz nagłe zmniejszenie ciśnienia krwi, które może prowadzić nawet do omdleń (reakcja anafilaktyczna), dusznica (ból lub uczucie dyskomfortu w klatce piersiowej, zwane dusznicą bolesną- angina pectoris), złe samopoczucie, alergiczna wysypka skórna, swędzenie, osutka (wysypka skórna), guzki na skórze (bąble).

Niezbyt często obserwuje się niektóre zmiany w wynikach badań krwi, w tym:

Zmniejszenie liczby krwinek zwanych płytkami krwi (małopłytkowość).

Rzadko:

Zaburzenia czynności nerek, brak energii.

Rzadko obserwuje się niektóre zmiany w wynikach badań krwi, w tym:

Zwiększenie stężenia potasu we krwi.

Hydrochlorotiazyd

Bardzo często:

Zmiany w wynikach badań krwi, w tym: Zwiększenie stężenia lipidów i kwasu moczowego we krwi. Często:

Stan dezorientacji, ból brzucha, niestrawność, uczucie pełności, biegunka, nudności, wymioty, zaparcia, cukromocz (obecność cukru w moczu).

Obserwuje się niektóre zmiany w wynikach badań krwi, w tym:

Zwiększenie stężenia kreatyniny, mocznika, wapnia i cukru we krwi, zmniejszenie stężenia chlorku, potasu, magnezu i sodu we krwi. Zwiększenie stężenia amyJazy (hiperamylazemia).

Niezbyt często:

Zmniejszony apetyt, utrata apetytu, poważne trudności w oddychaniu, skóra reakcja anafilaktyczna (reakcje nadwrażliwości), pogorszenie istniejącej krótkowzroczności, rumień, reakcje skórne na światło, swędzenie, fioletowe plamki na skórze na skutek małych krwotoków (plamica), guzki na skórze (bąble).

Rzadko:

Obrzęk i bolesność ślinianek; zmniejszenie liczby krwinek białych; zmniejszenie liczby płytek krwi; niedokrwistość; uszkodzenie szpiku kostnego; niepokój; depresja; zaburzenia snu; uczucie braku zainteresowania (apatia); mrowienie lub drętwienie; napady drgawkowe; widzenie na żółto; niewyraźne widzenie; suchość spojówek; nieregularna czynność serca; zapalenie naczyń krwionośnych, zakrzepy krwi (zakrzepica, zatorowość); zapalenie płuc; nagromadzenie płynu w płucach; zapalenie trzustki; żółtaczka; zapalenie pęcherzyka żółciowego; objawy tocznia rumieniowatego, takie jak wysypka, bóle stawów, ziębnięcie rąk i palców; skórne reakcje alergiczne; złuszczanie i pęcherze na skórze; niezakaźne zapalenie nerek (śródmiąższowe zapalenie nerek); gorączka; osłabienie mięśni (czasem powodując zaburzenia ruchu).

Bardzo rzadko:

Zaburzenia elektrolitowe prowadzące do nieprawidłowego zmniejszenia stężenia chlorków we krwi (zasadowica hipochloremiczna), porażenna niedrożność jelita (paraliż mięśni przewodu pokarmowego).

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpiąjakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ OLMETEC PLUS

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Lek nie wymaga żadnych szczególnych warunków przechowywania.

Nie stosować leku Olmetec Plus po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po skrócie EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, które nie sąjuż potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    INNE INFORMACJE Co zawiera Olmetec Plus

Substancjami czynnymi są;

Olmetec Plus 20 mg + 12,5 mg; Każda tabletka powlekana zawiera 20 mg olmesartanu medoksomilu i 12,5 mg hydrochlorotiazydu.

Olmetec Plus 20 mg + 25 mg: Każda tabletka powlekana zawiera 20 mg olmesartanu medoksomilu i 25 mg hydrochlorotiazydu.

Inne składniki leku to: celuloza mikrokrystaliczna, hyproloza, laktoza jednowodna1, magnezu stearynian, hypromeloza, talk, tytanu dwutlenek, żelaza tlenek żółty (E 172), żelaza tlenek czerwony (E 172).

Jak wygląda Olmetec Plus i co zawiera opakowanie

Tabletki powlekane Olmetec Plus 20 mg + 12,5 mg są czerwonawo-żólte, okrągłe, z wytłoczonym na jednej stronie oznaczeniem „C 22”.

Tabletki powlekane Olmetec Plus 20 mg + 25 mg sąróżowawe, okrągłe, z wytłoczonym na jednej stronie oznaczeniem „C 24”.

Olmetec Plus jest dostępny w opakowaniach zawierających 14, 28, 56 lub 98 tabletek powlekanych oraz w opakowaniach zawierających 10, 50 i 500 tabletek powlekanych w blistrach z perforacją umożliwiającą oddzielenie poszczególnych tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Menarini International Operations Luxembourg S.A.

1, Avenue de la Gare L-1611 Luxembourg Luksemburg

Wytwórca

Daiichi Sankyo Europę GmbH

Luitpoldstrasse 1

85276 Pfaffenhofen, Hm, Niemcy

5erinTClt^ie"AG jGlienicker; Weg: 125 12489,Berliny Niemcy

Tylko :dla”ó]^^ah stpsó^

Qua]iphar;N:Vi Rijksweg^ ^ _    __

2880 Borriem, Befgia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Berlin-Chemie/Menarini Polska Sp. z o.o.

ul. Cybernetyki 7B

02-677 Warszawa

Tel: (22) 566 2100

Fax: (22) 566 2101

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Austria: Olmetec Plus Belgia: Olmetec Plus Cypr: Olartan-plus Czechy: Olmetec Plus H Dania; Olmetec Plus Estonia: Mesar plus Finlandia: Olmetec Plus Francja: CoOlmetec Grecja: Olmetec Plus

Hiszpania: Olmetec Plus Holandia: Olmetec HCTZ Irlandia: Benetor Plus Islandia: Olmetec Plus Litwa: Mesar plus Łotwa: Mesar plus Luksemburg: Olmetec Plus Malta: Omesar plus Niemcy: Olmetec Plus Norwegia: Olmetec Comp Polska: Olmetec Plus Portugalia: Olmetec Plus Słowacja: Olmetec Plus Słowenia: Co-Tensiol Węgry: Olmetec Plus Wielka Brytania: Olmetec Plus Wiochy: Olmegan

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

2012 -01- 1 2

1

Patrz punkt powyżej „Ważne informacje o niektórych składnikach leku Olmetec Plus”