Imeds.pl

Omeprazol Accord 20 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Omeprazol Accord, 20 mg, kapsułki dojelitowe, twarde Omeprazol Accord, 40 mg, kapsułki dojelitowe, twarde

Omeprazolum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Omeprazol Accord i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku Omeprazol Accord

3.    Jak przyj mować lek Omeprazol Accord

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Omeprazol Accord

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Omeprazol Accord i w jakim celu się go stosuje

Omeprazole Accord zawiera substancję czynną o nazwie omeprazol. Należy on do grupy leków określanych mianem „inhibitorów pompy protonowej”. Ich działanie polega na zmniejszaniu ilości kwasu wydzielanego w żołądku.

Omeprazol Accord jest stosowany w leczeniu następujących chorób i zaburzeń:

U dorosłych:

•    Choroba refluksowa przełyku (ang. gastro-esophageal reflux disease, GERD). Polega ona na tym, że kwas z żołądka przedostaje się do przełyku (rury łączącej gardło z żołądkiem), co powoduje ból, stan zapalny oraz zgagę.

•    Owrzodzenia górnego odcinka jelita cienkiego (wrzody dwunastnicy) lub żołądka (wrzody żołądka).

• Owrzodzenia zakażone bakteriami nazywanymi Helicobacter pylori. W takiej sytuacji lekarz może przepisać również antybiotyki w celu wyleczenia zakażenia i umożliwienia wygojenia wrzodów.

•    Owrzodzenia spowodowane przez leki określane jako NLPZ (niesteroidowe leki przeciwzapalne). Omeprazol Accord może być stosowany także w celu zapobiegania rozwojowi owrzodzeń podczas przyjmowania NLPZ.

•    Zbyt duża ilość kwasu w żołądku będąca skutkiem obecności zmiany rozrostowej w trzustce (zespół Zollingera-Ellisona).

U dzieci:

Dzieci powyżej 1 roku życia oraz > 10 kg masy ciała

Choroba refluksowa przełyku (ang. gastro-esophageal reflux disease, GERD). Polega ona na tym, że kwas z żołądka przedostaje się do przełyku (rury łączącej gardło z żołądkiem), co powoduje ból, stan zapalny oraz zgagę.

U dzieci objawy tego zaburzenia mogą obejmować cofanie się treści żołądkowej do jamy ustnej (zarzucanie lub zwracanie pokarmu), wymioty oraz za mały przyrost masy ciała.

Dzieci i młodzież w wieku powyżej 4 lat

Owrzodzenia zakażone bakteriami nazywanymi Helicobacter pylori. Jeżeli u dziecka występuje ta choroba, lekarz może przepisać również antybiotyki w celu wyleczenia zakażenia i umożliwienia wygojenia wrzodów.

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku Omeprazol Accord

Kiedy nie przyjmować leku Omeprazol Accord

-    jeśli pacjent ma uczulenie na omeprazol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

-    jeżeli u pacjenta stwierdzono uczulenie na leki zawierające inne inhibitory pompy protonowej (np. pantoprazol, lanzoprazol, rabeprazol, esomeprazol);

-    jeżeli pacjent przyjmuje lek zawierający nelfinawir (stosowany w leczeniu zakażenia wirusem HIV)

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości przed rozpoczęciem przyjmowania leku Omeprazol Accord należy porozmawiać z lekarzem lub farmaceutą.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Omeprazol Accord należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką.

Omeprazol Accord może powodować utajenie objawów innych chorób. Z tego względu, w przypadku wystąpienia któregokolwiek z poniższych stanów przed rozpoczęciem lub w trakcie przyjmowania leku Omeprazol Accord należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem:

-    Nieuzasadniona utrata masy ciała oraz utrudnione połykanie

-    Ból żołądka lub niestrawność

-    Pojawienie się wymiotów treścią pokarmową lub krwią

-    Oddawanie czarnych stolców (kału podbarwionego krwią)

-    Ciężka lub uporczywa biegunka, gdyż ze stosowaniem omeprazolu związane jest niewielkie zwiększenie częstości występowania biegunki zakaźnej

-    Ciężkie zaburzenia dotyczące wątroby.

W przypadku długoterminowego stosowania leku Omeprazol Accord (dłużej niż przez 1 rok) pacjent będzie najprawdopodobniej pozostawał pod baczną i regularną obserwacj ą lekarską. Podczas wizyty u lekarza należy zgłaszać wszelkie nowe oraz nietypowe objawy i okoliczności.

Stosowanie inhibitorów pompy protonowej, takich jak lek Omeprazol Accord, szczególnie przez okres dłuższy niż rok, może nieznacznie zwiększać ryzyko złamań kości stawu biodrowego, nadgarstków lub kręgosłupa. Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent choruje na osteoporozę lub stosuje glikokortykosteroidy (produkty mogące zwiększać ryzyko rozwoju osteoporozy).

Lek Omeprazol Accord a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Jest to ważne, ponieważ lek Omeprazol Accord może wpływać na sposób działania niektórych innych leków, a także niektóre inne leki mogą wpływać na działanie leku Omeprazol Accord.

Nie należy przyjmować leku Omeprazol Accord, jeżeli stosuje się lek zawierający nelfinawir (używany w leczeniu zakażenia wirusem HIV).

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę, jeżeli przyjmuje się którykolwiek z następujących leków:

•    Ketokonazol, itrakonazol, pozakonazol lub worykonazol (stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych)

•    Digoksyna (stosowana w leczeniu zaburzeń czynności serca)

• Diazepam (stosowany w leczeniu lęku, w celu zmniejszenia napięcia mięśni lub w leczeniu padaczki)

•    Fenytoina (stosowana w leczeniu padaczki). Jeżeli pacjent przyjmuje fenytoinę, lekarz będzie musiał kontrolować stan pacjenta podczas rozpoczynania oraz kończenia przyjmowania leku Omeprazol Accord.

•    Leki stosowane w celu zmniejszenia krzepliwości krwi, takie jak warfaryna lub inne preparaty antagonistów witaminy K. Lekarz będzie musiał kontrolować stan pacjenta podczas rozpoczynania oraz kończenia przyjmowania leku Omeprazol Accord.

• Ryfampicyna (stosowana w leczeniu gruźlicy)

•    Atazanawir (stosowany w leczeniu zakażenia wirusem HIV)

•    Takrolimus (stosowany w przypadkach przeszczepu narządów)

• Ziele dziurawca (Hypericum perforatum) (stosowany w leczeniu łagodnej depresji)

•    Cylostazol (stosowany w leczeniu chromania przestankowego)

•    Sakwinawir (stosowany w leczeniu zakażenia wirusem HIV)

•    Klopidogrel (stosowany w celu zapobiegania powstawania zakrzepów krwi)

•    Erlotynib (stosowany w leczeniu nowotworów)

•    Metotreksat (lek stosowany w chemioterapii z zastosowaniem wysokich dawek w celu leczenia raka) - jeśli pacjent przyjmuje wysokie dawki metotreksatu, lekarz może zdecydować

o czasowym zaprzestaniu leczenia lekiem Omeprazol Accord.

Jeżeli lekarz przepisał pacjentowi antybiotyki amoksycylinę oraz klarytromycynę a także lek Omeprazol Accord w celu leczenia owrzodzeń spowodowanych zakażeniem bakterią Helicobacter pylori, jest bardzo ważne, aby pacjent poinformował lekarza o wszelkich innych przyjmowanych lekach.

Omeprazol Accord z jedzeniem, piciem i alkoholem

Kapsułki leku Omeprazol Accord można przyjmować z posiłkiem lub na czczo (na pusty żołądek).

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

O tym czy pacjentka karmiąca piersią będzie mogła przyjmować lek Omeprazol Accord zdecyduje lekarz.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Omeprazol Accord nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów oraz używania narzędzi i maszyn. Możliwe jest wystąpienie takich działań niepożądanych jak odczucie zawrotu głowy oraz zaburzenia widzenia (patrz punkt 4 tej ulotki). W przypadku ich wystąpienia nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać urządzeń mechanicznych.

Omeprazol Accord zawiera laktozę i sacharozę

Jeżeli u pacjenta stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów,

pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed rozpoczęciem przyjmowania tego leku.

3.    Jak przyjmować lek Omeprazol Accord

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lekarz poinformuje pacjenta ile kapsułek należy przyjmować oraz przez jak długi okres.

Będzie to zależało od stanu zdrowia oraz wieku pacjenta.

Zazwyczaj stosowane dawki leku Omeprazol Accord zostały podane poniżej.

Dorośli:

Leczenie objawów GERD, takich jak zgaga i zarzucanie kwaśnej treści żołądkowej:

•    Jeżeli lekarz stwierdził, że przełyk pacjenta został nieco uszkodzony, zwykle stosowana dawka wynosi 20 mg raz na dobę przez 4-8 tygodni. Lekarz może zalecić pacjentowi przyjmowanie dawki 40 mg przez kolejne 8 tygodni, jeżeli przełyk nie będzie jeszcze wygojony.

•    Zwykle stosowana dawka po uzyskaniu wygojenia przełyku wynosi 10 mg raz na dobę.

•    Jeżeli przełyk nie uległ uszkodzeniu, zwykle stosowana dawka wynosi 10 mg raz na dobę.

Leczenie wrzodów górnego odcinka jelita cienkiego (wrzodów dwunastnicy):

•    Zwykle stosowana dawka wynosi 20 mg raz na dobę przez 2 tygodnie. Lekarz może zalecić przyjmowanie takiej samej dawki przez dalsze 2 tygodnie, jeżeli wrzody nie ulegną wygojeniu w tym czasie.

•    Jeżeli wrzód nie wygoi się całkowicie, dawka może zostać zwiększona do 40 mg raz na dobę przez 4 tygodnie.

Leczenie wrzodów w żołądku (wrzodów żołądka):

•    Zwykle stosowana dawka wynosi 20 mg raz dziennie przez 4 tygodnie. Lekarz może zalecić przyjmowanie takiej samej dawki przez dalsze 4 tygodnie, jeżeli wrzody nie ulegną wygojeniu w tym czasie.

•    Jeżeli wrzód nie wygoi się całkowicie, dawka może zostać zwiększona do 40 mg raz na dobę przez 8 tygodni.

Zapobieganie nawrotom owrzodzeń dwunastnicy i żołądka:

•    Zwykle stosowana dawka wynosi 10 mg lub 20 mg raz na dobę. Lekarz może zwiększyć dawkę do 40 mg raz na dobę.

Leczenie owrzodzeń dwunastnicy i żołądka spowodowanych przez NLPZ (niesteroidowe leki przeciwzapalne):

•    Zwykle stosowana dawka wynosi 20 mg raz na dobę przez 4-8 tygodni.

Zapobieganie nawrotom owrzodzeń dwunastnicy i żołądka podczas stosowania NLPZ:

•    Zwykle stosowana dawka wynosi 20 mg raz na dobę.

Leczenie owrzodzeń spowodowanych zakażeniem bakteryjnym Helicobacterpylori oraz zapobieganie ich nawrotom:

• Zwykle stosowana dawka leku Omeprazol Accord wynosi 20 mg dwa razy na dobę przez jeden tydzień.

•    Lekarz zaleci również pacjentowi przyjmowanie dwóch antybiotyków spośród amoksycyliny, klarytromycyny oraz metronidazolu.

Leczenie nadmiernego wydzielania kwasu w żołądku spowodowanego zmianą rozrostową w trzustce (zespół Zollingera-Ellisona):

•    Zwykle stosowana dawka wynosi 60 mg na dobę.

•    Lekarz dostosuje dawkę w zależności od indywidualnych potrzeb u danego pacjenta, a także zdecyduje przez jak długi czas konieczne będzie przyjmowanie leku.

Dzieci i młodzież

Leczenie objawów GERD, takich jak zgaga i zarzucanie kwaśnej treści żołądkowej:

•    Dzieci w wieku powyżej 1 roku oraz o masie ciała powyżej 10 kg mogą przyjmować Omeprazol Accord. Dawka dla dzieci jest zależna od masy ciała dziecka i właściwa dla dziecka dawka zostanie zalecona przez lekarza.

Leczenie owrzodzeń spowodowanych zakażeniem bakteryjnym Helicobacterpylori oraz zapobieganie ich nawrotom:

•    Dzieci w wieku powyżej 4 lat mogą przyjmować lek Omeprazol Accord. Dawka dla dzieci jest zależna od masy ciała dziecka i właściwa dla danego dziecka dawka zostanie zalecona przez lekarza.

•    Lekarz przepisze dziecku także dwa antybiotyki: amoksycylinę oraz klarytromycynę.

Sposób przyjmowania leku Omperazol Accord

•    Zaleca się przyjmowanie kapsułek rano.

•    Kapsułki można przyjmować łącznie z posiłkiem lub na czczo.

•    Należy połykać kapsułki w całości, popijając połową szklanki wody. Nie żuć ani nie

kruszyć kapsułek. Jest to ważne, ponieważ kapsułki zawierają powlekane peletki, które zapobiegaj ą rozkładowi leku przez kwas zawarty w żołądku. Jest ważne, aby peletki nie uległy uszkodzeniu.

Co należy zrobić w przypadku trudności w połykaniu kapsułek (u pacjenta dorosłego lub u dziecka)

•    Jeżeli u pacjenta dorosłego lub u dziecka występuje utrudnienie połykania kapsułek:

-    Otworzyć kapsułkę i przełknąć zawartość bezpośrednio, popijając szklanką wody lub wsypać zawartość do szklanki wody niegazowanej, dowolnego kwaśnego soku owocowego (np. jabłkowego, pomarańczowego lub ananasowego) lub do musu jabłkowego.

-    Zawsze wymieszać mieszaninę bezpośrednio przed wypiciem (mieszanina nie będzie klarowna). Następnie wypić mieszaninę od razu po sporządzeniu lub przed upływem 30 minut.

-    W celu zagwarantowania, że pacjent wypił całą dawkę leku Omeprazol Accord należy dobrze wypłukać szklankę wodą w ilości pół szklanki i wypić ten płyn. Cząstki stałe zawieraj ą

lek - nie należy ich żuć ani kruszyć.

Zażycie większej niż zalecana dawki leku Omeprazol Accord

W przypadku przyjęcia większej dawki leku Omeprazol Accord niż przepisana przez lekarza należy niezwłocznie skontaktować się ze swoim lekarzem lub farmaceutą.

Pominięcie zażycia leku Omeprazol Accord

W przypadku pominięcia przyjęcia dawki wskutek zapomnienia należy przyjąć dawkę natychmiast po przypomnieniu sobie o niej. Jednakże, jeżeli nadszedł już niemalże właściwy czas na przyjęcie kolejnej dawki, należy opuścić pominiętą dawkę. Nie należy przyjmować podwójnej dawki w celu

uzupełnienia pominiętej dawki.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W przypadku zauważenia którychkolwiek spośród poniższych rzadko występujących, lecz ciężkich działań niepożądanych należy zaprzestać przyjmowania leku Omeprazol Accord oraz niezwłocznie skontaktować się z lekarzem:

•    Nagłe świsty, obrzmienie warg, języka i gardła lub ciała, wysypka, omdlenie lub utrudnienie przełykania (ciężka reakcja alergiczna).

•    Zaczerwienienie skóry z powstawaniem pęcherzy lub złuszczaniem. Możliwe jest także powstawanie dużych pęcherzy i krwawienia w okolicy warg, oczu, ust, nosa i narządów płciowych. Może to być zespół Stevens-Johnsona lub toksyczno-rozpływna martwica naskórka.

•    Zażółcenie skóry, ciemny mocz oraz zmęczenie, które mogą być objawami zaburzeń czynności wątroby.

Działania niepożądane mogą występować z pewną częstością, która jest definiowana w sposób następujący:

Bardzo często

występujące u więcej niż 1 na 10 pacjentów

Często

występujące u 1 do 10 na 100 pacjentów

Niezbyt często

występujące u 1 do 10 na 1000 pacjentów

Rzadko

występujące u 1 do 10 na 10000 pacjentów

Bardzo rzadko

występujące u mniej niż 1 na 10000 pacjentów

Częstość nieznana

Nie może być określona na podstawie dostępnych danych

Inne działania niepożądane obejmuj ą:

Częste działania niepożądane

•    Ból głowy

•    Wpływ na żołądek lub jelita: biegunka, ból żołądka, zaparcie, gazy (wzdęcia)

•    Nudności lub wymioty

Niezbyt częste działania niepożądane

•    Obrzmienie stóp i kostek

•    Zaburzenie snu (bezsenność)

•    Uczucie zawrotu głowy, uczucie mrowienia i kłucie, uczucie senności

•    Odczucie wirowania (zawroty głowy)

•    Zmiany w wynikach badań czynnościowych wątroby

•    Wysypka skórna, wysypka grudkowata (pokrzywka) oraz świąd skóry

•    Złe samopoczucie ogólne oraz brak energii

•    Złamania kości stawu biodrowego, nadgarstka lub kręgosłupa

Rzadko występujące działania niepożądane

•    Problemy dotyczące krwi, takie jak zmniejszona liczba krwinek białych lub płytek krwi. Może to prowadzić do osłabienia, łatwiejszego siniaczenia lub zwiększenia prawdopodobieństwa wystąpienia zakażenia

•    Reakcje alergiczne, niekiedy bardzo ciężkie, obejmujące obrzmienie warg, języka i gardła, gorączkę, świszczący oddech

•    Małe stężenie sodu we krwi. Może to prowadzić do osłabienia, wymiotów i kurczów mięśniowych

•    Uczucie pobudzenia, splątania lub przygnębienia

•    Zmiana odczuwania smaku

•    Problemy ze wzrokiem, takie j ak niewyraźne widzenie

•    Nagłe odczucie świstów oddechowych lub zadyszki (skurcz oskrzeli)

•    Suchość w jamie ustnej

•    Zapalenie błony śluzowej jamy ustnej

•    Zakażenie określane mianem „grzybicy”, które może obejmować jelita i jest wywołane przez grzyby

•    Zaburzenia czynności wątroby, w tym żółtaczka, które mogą powodować zażółcenie skóry, ciemne zabarwienie moczu oraz zmęczenie

•    Wypadanie włosów (łysienie)

•    Wysypka skórna podczas ekspozycji na słońce

•    Bóle stawów (artralgia) lub bóle mięśni (mialgia)

•    Ciężkie problemy nerkowe (śródmiąższowe zapalenie nerek)

•    Zwiększona potliwość

•    Stan zapalny w jelitach (prowadzący do biegunki)

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane

•    Zmiany w morfologii krwi włącznie z agranulocytozą (brakiem białych krwinek)

•    Agresja

•    Widzenie, odczuwanie lub słyszenie rzeczy nieistniejących (omamy)

•    Ciężkie zaburzenia czynności wątroby prowadzące do niewydolności wątroby i zapalenia mózgu

•    Nagły początek ciężkiej wysypki lub powstawania pęcherzy na skórze lub złuszczania skóry. Mogą temu towarzyszyć wysoka gorączka oraz bóle stawów (rumień wielopostaciowy, zespół Stevens-Johnsona, toksyczno-rozpływna martwica naskórka)

•    Osłabienie mięśni

•    Powiększenie piersi u mężczyzn

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

•    Podczas stosowania leku Omeprazol Accord przez okres dłuższy niż 3 miesiące może wystąpić zmniejszenie stężenia magnezu we krwi. Małe stężenie magnezu we krwi może objawiać się zmęczeniem, mimowolnymi skurczami mięśni, dezorientacją, drgawkami, zawrotami głowy lub przyspieszonym rytmem serca. Jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych objawów, należy natychmiast poinformować o tym lekarza. Małe stężenie magnezu może prowadzić również do zmniejszenia stężenia potasu lub wapnia we krwi. Lekarz może zalecić przeprowadzanie okresowych badań laboratoryjnych w celu kontrolowania stężenia magnezu.

W bardzo rzadko występujących przypadkach lek Omeprazol Accord może wywierać wpływ na liczbę we krwi krwinek białych, prowadząc do niedoboru odporności. W przypadku wystąpienia u pacjenta zakażenia z takimi objawami, jak gorączka z towarzyszącym znacznym pogorszeniem ogólnego samopoczucia lub gorączka z objawami miejscowego zakażenia, takimi jak ból w szyi, gardle lub jamie ustnej albo utrudnienie oddawania moczu, należy skonsultować się możliwie jak najszybciej z lekarzem w celu wykluczenia ewentualnego niedoboru krwinek białych (agranulocytozy) w oparciu o wyniki badania krwi. Ważne jest, aby pacjent w takiej sytuacji podał lekarzowi informacje dotyczące przyjmowanego leku.

Pacjent nie powinien martwić się listą działań niepożądanych wymienionych powyżej. Możliwe, że u pacjenta nie wystąpi żadne z nich.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5.    Jak przechowywać lek Omeprazol Accord

•    Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

•    Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

•    Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku.

•    Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Omeprazol Accord

Substancją czynną leku jest omeprazol.

Każda kapsułka dojelitowa, twarda leku Omeprazol Accord 20 mg zawiera 20 mg omeprazolu.

Każda kapsułka dojelitowa, twarda leku Omeprazol Accord 40 mg zawiera 40 mg omeprazolu.

Pozostałe składniki to: sacharoza, ziarenka, laktoza bezwodna, sodu laurylosiarczan, disodu fosforan dwunastowodny, hypromeloza, hydroksypropyloceluloza, hypromelozy ftalan, dietylu ftalan.

Składniki kapsułki dla Omeprazolu Accord 20 mg: żelatyna, indygokarmina (E 132), żółcień chinolinowa (E 104)

Składniki kapsułki dla Omeprazolu Accord 40 mg: żelatyna, indygokarmina (E 132), erytrozyna (E 127) Jak wygląda lek Omeprazol Accord i co zawiera opakowanie

Omeprazol Accord, kapsułki dojelitowe, twarde, 20 mg to zielone kapsułki zawierające powlekane peletki dojelitowe koloru białego do lekko żółtego

Omeprazol Accord, kapsułki dojelitowe, twarde, 40 mg to fioletowe kapsułki zawierające powlekane peletki dojelitowe koloru białego do lekko żółtego

Produkt dostępny jest w następujących wielkościach opakowań: 7, 14, 28, 30, 60 lub 500 kapsułek dojelitowych, twardych.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.

Al. Krakowska 110/114 02-256 Warszawa

Wytwórca

Accord Healthcare Limited Sage House 319 Pinner Road North Harrow Middlesex, HA1 4HF Wielka Brytania

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Nazwa Państwa Członkowskiego

Nazwa produktu leczniczego

Austria

Omeprazole Accord 20/40 mg, magensaftresistente Hartkapseln

Bułgaria

Omeprazole Accord 20/40 mg

Cypr

Omeprazole Accord 20/40 mg

Czechy

Omeprazole Accord 20/40 mg enterosolventni tvrde tobolky

Dania

Omeprazol Accord 20/40 mg harde enterokapsler

Estonia

Omeprazole Accord

Finlandia

Omeprazole Accord 20/40 mg enterokapseli, kova

Francja

Omeprazole Accord 20/40 mg, gelule gastro-resistante

Hiszpania

Omeprazole 20/40 mg gastro-resistant capsules, hard

Holandia

Omeprazolo Accord Healthcare

Irlandia

Omeprazole 20/40 mg gastro-resistant capsule, hard

Malta

Omeprazol Accord 20/40 mg, maagsapresistente capsules, hard

Norwegia

Omeprazol Accord

Polska

Omeprazol Accord

Portugalia

Omeprazol Accord

Szwecja

Omeprazol Accord 20/40 mg capsulas duras gastrorresistentes

Włochy

Omeprazole Accord 20/40 mg enterokapsel, hard

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

9