+ iMeds.pl

Omeprazol farmax 10 mgUlotka Omeprazol farmax

ULOTKA DOŁĄCZONA DO OPAKOWANIA: INFORMACJA DLA PACJENTA

Omeprazol Farmax, 10 mg, kapsułki dojelitowe, twarde Omeprazol Farmax, 20 mg, kapsułki dojelitowe, twarde Omeprazol Farmax, 40 mg, kapsułki dojelitowe, twarde

Omeprazolum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Omeprazol Farmax i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Omeprazol Farmax

3.    Jak przyjmować lek Omeprazol Farmax

4.    Możliwe działanie niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Omeprazol Farmax

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. CO TO JEST LEK OMEPRAZOL FARMAX I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Omeprazol Farmax zawiera substancję czynną o nazwie omeprazol. Należy on do grupy leków określanych mianem „inhibitorów pompy protonowej“, których działanie polega na zmniejszaniu ilości kwasu wydzielanego z żołądka.

Lek Omeprazol Farmax jest stosowany w leczeniu następujących chorób i zaburzeń:

U dorosłych:

-    choroba refluksowa przełyku (GERD). Polega ona na tym, że kwas żołądkowy przedostaje się z żołądka do przełyku (przewód łączący gardło z żołądkiem), co powoduje ból, stan zapalny oraz zgagę;

-    owrzodzenia górnej części jelita cienkiego (choroba wrzodowa dwunastnicy) albo żołądka (choroba wrzodowa żołądka);

-    owrzodzenia zakażone bakteriami nazywanymi „Helicobacterpylori“. W takiej sytuacji lekarz może również przepisać antybiotyki w celu wyleczenia zakażenia i umożliwienia wygojenia wrzodu;

-    owrzodzenia żołądka i dwunastnicy spowodowane przez leki określane jako NLPZ („niesteroidowe leki przeciwzapalne“). Omeprazol Farmax może być stosowany także w celu zapobiegania rozwojowi owrzodzenia podczas przyjmowania NLPZ;

-    zbyt duża ilość wydzielanego soku żołądkowego, będąca skutkiem obecności zmiany rozrostowej w trzustce (zespół Zollingera-Ellisona).

Zastosowanie u dzieci:

Dzieci powyżej 1 roku życia oraz o masie ciała > 10 kg

Leczenie choroby refluksowej przełyku. Polega ona na tym, że kwas z żołądka przedostaje się do przełyku (przewód łączący gardło z żołądkiem), co powoduje ból, stan zapalny oraz zgagę. U dzieci objawy tego zaburzenia mogą obejmować cofanie się treści żołądkowej do jamy ustnej (regurgitacje), nudności (wymiotowanie) oraz słaby przyrost masy ciała.

Dzieci i młodzież w wieku powyżej 4 lat

Owrzodzenia zakażone bakteriami nazywanymi „Helicobacter pylori“. Jeżeli u dziecka potwierdzono wspomnianą chorobę, konieczna może być terapia antybiotykami w celu leczenia zakażenia oraz umożliwiająca wygojenie wrzodu.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU OMEPRAZOL FARMAX Kiedy nie przyjmować leku Omeprazol Farmax:

-    jeżeli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na omeprazol lub którykolwiek z pozostałych składników leku (wymienione w punkcie 6.);

-    jeżeli u pacjenta stwierdzono uczulenie na inny lek z grupy inhibitorów pompy protonowej (np. pantoprazol, lansoprazol, rabeprazol, ezomeprazol);

-    jeśli pacjent przyjmuje lek zawierający nelfinawir (stosowany w leczeniu zakażenia wirusem HIV). Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Omeprazol Farmax należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek Omeprazol Farmax może powodować utajenie objawów innych chorób. Jeśli u pacjenta wystąpi którykolwiek z poniższych stanów przed rozpoczęciem lub w trakcie przyjmowania leku Omeprazol Farmax, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem:

-    Nieuzasadnione zmniejszenie masy ciała oraz utrudnione połykanie;

-    Ból żołądka lub niestrawność;

-    Pojawienie się wymiotów z treścią pokarmową lub krwią;

-    Oddawanie czarnych stolców (kału podbarwionego krwią);

-    Silna lub uporczywa biegunka, gdyż ze stosowaniem omeprazolu związane jest niewielkie zwiększenie częstości występowania biegunki zakaźnej;

-    Ciężkie zaburzenia czynności wątroby;

-    Przyjmowanie inhibitorów pompy protonowej, jak Omeprazol Farmax zwłaszcza w długotrwałej terapii (powyżej 1 roku), może nieznacznie zwiększyć ryzyko wystąpienia złamań kości biodrowej, kości nadgarstka i kręgosłupa. Należy poinformować lekarza w przypadku rozpoznanej osteoporozy lub przyjmowania leków z grupy glikokortykosteroidów (mogących zwiększać ryzyko wystąpienia osteoporozy).

W przypadku długoterminowego stosowania leku Omeprazol Farmax (powyżej 1 roku) pacjent będzie najprawdopodobniej pod baczną i regularną obserwacją lekarską. Podczas każdej wizyty u lekarza należy zgłaszać wszelkie nowe oraz nietypowe objawy i okoliczności.

Inne leki i Omeprazol Farmax

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, również tych, które wydawane są bez recepty. Jest to ważne, ponieważ lek Omeprazol Farmax może wpływać na sposób działania niektórych innych leków, a także niektóre inne leki mogą wpływać na działanie leku Omeprazol Farmax.

Nie zaleca się jednoczesnego przyjmowania leku Omeprazol Farmax z lekami zawierającymi nelfinawir (używany w leczeniu zakażenia wirusem HIV).

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o stosowaniu któregokolwiek z następujących leków:

-    Ketokonazol, itrakonazol albo worykonazol (stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych),

-    Digoksyna (stosowana w leczeniu zaburzeń czynności serca),

-    Diazepam (stosowany w leczeniu lęku, w rozluźnianiu mięśni i w leczeniu padaczki),

-    Fenytoina (lek stosowany w leczeniu padaczki). Jeżeli pacjent przyjmuje fenytoinę, lekarz prowadzący może zalecić monitorowanie pacjenta podczas rozpoczynania leczenia lub po zaprzestaniu leczenia lekiem Omeprazol Farmax,

-    Leki stosowane w rozrzedzaniu krwi, takie jak warfaryna lub inni antagoniści witaminy K. Lekarz prowadzący może zalecić kontrolowanie pacjenta podczas rozpoczynania i kończenia przyjmowania leku Omeprazol Farmax,

-    Ryfampicyna (stosowana w leczeniu gruźlicy),

-    Atazanawir (stosowany w leczeniu zakażenia wirusem HIV),

-    Takrolimus (stosowany w przypadkach przeszczepu narządów),

-    Dziurawiec (Hypericum perforatum) (stosowany w leczeniu łagodnej depresji),

-    Cylostazol (stosowany w leczeniu chromania przestankowego),

-    Sakwinawir (stosowany w leczeniu zakażenia wirusem HIV),

-    Klopidogrel (stosowany w celu zapobiegania powstawaniu zakrzepów krwi),

-    Erlotynib (stosowany w leczeniu raka),

-    Metotreksat (lek cytostatyczny stosowany w leczeniu chorób nowotworowych) - jeżeli pacjent przyjmuje duże dawki metotreksatu, lekarz może chwilowo zabronić stosowania leku Omeprazol Farmax.

Jeżeli lekarz przepisał pacjentowi antybiotyki, amoksycylinę oraz klarytromycynę, a także lek Omeprazol Farmax w celu leczenia owrzodzenia, spowodowanego zakażeniem bakterią Helicobacter pylori, jest bardzo ważne, aby pacjent poinformował lekarza prowadzącego o wszystkich innych przyjmowanych lekach.

Omeprazol Farmax z jedzeniem i piciem

Kapsułki można przyjmować z posiłkiem lub na pusty żołądek.

Ciąża i karmienie piersią

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Omeprazol Farmax pacjentka powinna poinformować lekarza o tym, czy jest w ciąży lub planowaniu zajścia w ciążę. Lekarz zadecyduje, czy można w tym czasie przyjmować lek Omeprazol Farmax.

Lekarz zadecyduje również o tym, czy pacjentka karmiąca piersią będzie mogła przyjmować lek Omeprazol Farmax.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Omeprazol Farmax nie wpływa prawdopodobnie na zdolność prowadzenia pojazdów oraz używania narzędzi i maszyn. Możliwe jest wystąpienie takich działań niepożądanych jak zawroty głowy i zaburzenia widzenia (patrz punkt 4 tej ulotki). Jeśli wystąpią, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać urządzeń mechanicznych.

Lek Omeprazol Farmax zawiera sacharozę

Jeśli u pacjenta stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed rozpoczęciem przyjmowania tego leku.

3. JAK STOSOWAĆ LEK OMEPRAZOL FARMAX

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza albo farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lekarz poinformuje pacjenta, ile kapsułek należy przyjmować oraz przez jak długi okres. Będzie to zależało od stanu zdrowia oraz od wieku pacjenta.

Zazwyczaj stosowane dawki leku wynoszą:

Dorośli:

Leczenie objawów GERD, takich jak zgaga i zarzucanie treści żołądkowej:

-    Jeżeli lekarz stwierdził, że przełyk pacjenta został lekko uszkodzony, zwykle stosowana dawka wynosi 20 mg raz na dobę przez 4 - 8 tygodni. Lekarz może zalecić pacjentowi przyjmowanie dawki 40 mg przez kolejne 8 tygodni, jeżeli przełyk nie będzie jeszcze wyleczony.

-    Zwykle stosowana dawka po wyleczeniu przełyku wynosi 10 mg raz na dobę.

-    Jeżeli przełyk nie został uszkodzony, zwykle stosowana dawka wynosi 10 mg raz dziennie.

Leczenie wrzodów górnej części jelita (choroby wrzodowej dwunastnicy):

-    Zwykle stosowana dawka wynosi 20 mg raz na dobę przez 2 tygodnie. Lekarz może zalecić stosowanie takiej samej dawki przez kolejne 2 tygodnie, jeżeli wrzody w tym czasie nie ulegną wygojeniu.

-    Jeżeli wrzód nie został w pełni wyleczony, dawka może zostać zwiększona do 40 mg raz na dobę przez 4 tygodnie.

Leczenie wrzodów żołądka (choroby wrzodowej żołądka):

-    Zwykle stosowana dawka wynosi 20 mg raz dziennie przez 4 tygodnie. Lekarz może zalecić przyjmowanie takiej samej dawki przez dalsze 4 tygodnie, jeżeli owrzodzenie w tym czasie nie uległo wygojeniu.

-    Jeżeli wrzód nie został całkowicie wyleczony, dawka może zostać zwiększona do 40 mg raz na dobę przez 8 tygodni.

Zapobieganie nawrotom choroby wrzodowej dwunastnicy i żołądka:

-    Zwykle stosowana dawka wynosi 10 mg lub 20 mg raz na dobę. Lekarz może zwiększyć dawkę do 40 mg raz na dobę.

Leczenie choroby wrzodowej dwunastnicy i żołądka spowodowanej przez NLPZ (niesteroidowe leki przeciwzapalne):

-    Zwykle stosowana dawka wynosi 20 mg raz na dobę przez 4 - 8 tygodni.

Zapobieganie nawrotom choroby wrzodowej dwunastnicy i żołądka podczas stosowania NLPZ (niesteroidowych leków przeciwzapalnych):

-    Zwykle stosowana dawka wynosi 20 mg raz na dobę.

Leczenie choroby wrzodowej spowodowanej zakażeniem Helicobacterpylori oraz zapobieganie jej nawrotom:

-    Zwykle stosowana dawka wynosi 20 mg dwa razy na dobę przez jeden tydzień.

-    Lekarz zaleci również pacjentowi przyjmowanie dwóch antybiotyków spośród amoksyliny, klarytromycyny oraz metronidazolu.

Leczenie nadmiernego wydzielania kwasu w żołądku spowodowanego zmianą rozrostową w trzustce (zespół Zollingera-Ellisona):

-    Zwykle stosowana dawka wynosi 60 mg na dobę.

-    Lekarz dostosuje dawki w zależności od indywidualnych potrzeb u danego pacjenta, a także zdecyduj e, przez jak długi czas konieczne będzie przyjmowanie leku.

Stosowanie u dzieci:

Leczenie objawów GERD, takich jak zgaga i zarzucanie kwaśnej treści żołądkowej:

-    Dzieci w wieku powyżej 1 roku życia oraz o masie ciała powyżej 10 kg mogą przyjmować lek Omeprazol Farmax. Zalecona dawka dla dzieci jest zależna od masy ciała dziecka i właściwa dla dziecka dawka zostanie zalecona przez lekarza.

Leczenie i zapobieganie nawrotom choroby wrzodowej spowodowanej przez zakażenie Helicobacter pylori:

-    Dzieci w wieku powyżej 4 lat mogą otrzymywać lek Omeprazol Farmax. Dawka dla dzieci jest zależna od masy ciała dziecka i właściwa dla danego dziecka dawka zostanie zalecona przez lekarza.

-    Dodatkowo lekarz przepisze dziecku dwa antybiotyki: amoksycylinę oraz klarytromycynę.

Sposób przyjmowania leku:

-    Zaleca się przyjmowanie kapsułek rano.

-    Kapsułki można przyjmować łącznie z posiłkiem lub na czczo.

-    Należy połykać kapsułki w całości, popijając połową szklanki wody. Nie wolno żuć ani kruszyć kapsułek. Jest to ważne, ponieważ kapsułki zawierają powlekane peletki, które zapobiegają rozpadowi leku pod wpływem kwasu zawartego w żołądku. Jest ważne, aby peletki nie uległy uszkodzeniu.

Co należy robić w przypadku trudności w połykaniu kapsułek (u pacjenta dorosłego lub u dziecka)

Jeżeli pacjent dorosły lub dziecko ma kłopot z połykaniem kapsułek:

-    Należy otworzyć kapsułkę i bezpośrednio przełknąć zawartość, popijając szklanką wody lub wsypać zawartość do szklanki wody niegazowanej, dowolnego soku owocowego (np. jabłkowego, pomarańczowego lub ananasowego) lub do musu jabłkowego.

-    Zawsze wymieszać mieszaninę tuż przed wypiciem (mieszanka nie będzie klarowna). Następnie wypić mieszaninę natychmiast po sporządzeniu lub w ciągu 30 minut.

-    Aby upewnić się, że cały lek został wypity, należy dobrze wypłukać szklankę wodą w ilości pół szklanki i wypić zawartość. Cząstki stałe zawierają lek - nie należy ich żuć ani kruszyć.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Omeprazol Farmax

W przypadku przyjęcia większej dawki leku Omeprazol Farmax niż przepisana przez lekarza, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pominięcie zastosowania leku Omeprazol Farmax

Jeśli pacjent zapomni o przyjęciu dawki leku, należy przyjąć ją natychmiast po przypomnieniu sobie o tym. Jednakże, jeżeli zbliża się pora przyjęcia kolejnej dawki, należy opuścić pominiętą dawkę. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W przypadku zauważenia któregokolwiek spośród poniższych, rzadkich, lecz poważnych działań niepożądanych, należy zaprzestać przyjmowania leku Omeprazol Farmax oraz niezwłocznie skontaktować się z lekarzem:

-    Nagły świszczący oddech, obrzęk warg, języka, gardła lub tułowia, wysypka, omdlenie lub utrudnione przełykanie (ciężka reakcja alergiczna).

-    Zaczerwienienie skóry z powstawaniem pęcherzy lub złuszczaniem. Możliwe jest także powstawanie dużych pęcherzy i krwawienia w okolicy warg, oczu, ust, nosa i narządów płciowych. Może to być zespół Stevensa-Johnsona lub toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka.

-    Zażółcenie skóry, ciemne zabarwienie moczu oraz zmęczenie, które mogą być objawami zaburzeń czynności wątroby.

Działania niepożądane mogą występować z pewną częstością, która jest definiowana w sposób następujący:

Bardzo często:

występujące u więcej niż 1 na 10 pacjentów

Często:

występujące u 1 do 10 na 100 pacjentów

Niezbyt często:

występujące u 1 do 10 na 1000 pacjentów

Rzadko:

występujące u 1 do 10 na 10000 pacjentów

Bardzo rzadko:

występujące u mniej niż 1 na 10000 pacjentów

Częstość nieznana:

częstości występowania nie można określić na podstawie dostępnych danych

Inne działania niepożądane obejmują:

Częste działania niepożądane:

-    Ból głowy.

-    Zaburzenia żołądka i jelit: biegunka, ból żołądka, zaparcia, gazy (wzdęcia).

-    Nudności lub wymioty.

Niezbyt częste działania niepożądane:

-    Obrzęk stóp i kostek.

-    Zaburzenia snu (bezsenność).

-    Zawroty głowy, uczucie mrowienia, drętwienia, uczucie senności.

-    Odczucie wirowania (vertigo).

-    Zmiany w wynikach badań czynnościowych wątroby.

-    Wysypka skórna, wysypka grudkowata (pokrzywka) oraz świąd skóry.

-    Złe ogólne samopoczucie oraz brak energii.

Rzadkie działania niepożądane

-    Zaburzenia krwi, takie jak zmniejszona liczba krwinek białych lub płytek krwi. Może to prowadzić do osłabienia, łatwiejszego powstawania siniaków lub zwiększenia prawdopodobieństwa wystąpienia zakażenia.

-    Reakcje alergiczne, niekiedy bardzo ciężkie, obejmujące obrzęk warg, języka i gardła, gorączkę, świszczący oddech.

-    Niskie stężenie sodu we krwi, które może powodować osłabienie, wymioty i kurcze mięśniowe.

-    Uczucie podniecenia, splątania lub przygnębienia.

-    Zmiana odczuwania smaku.

-    Problemy ze wzrokiem, takie jak nieostre widzenie.

-    Nagłe odczucie świstów oddechowych lub zadyszki (skurcz oskrzeli).

-    Suchość w j amie ustnej.

-    Zapalenie błony śluzowej jamy ustnej.

-    Zakażenie określane mianem “grzybicy”, które może obejmować jelita i jest wywołane przez grzyby.

-    Zaburzenia czynności wątroby, w tym żółtaczka, powodująca zażółcenie skóry, ciemne zabarwienie moczu oraz zmęczenie.

-    Wypadanie włosów (łysienie).

-    Wysypka skórna podczas ekspozycji na słońce.

-    Bóle stawów (artralgia) lub bóle mięśni (myalgia).

-    Ciężkie problemy nerkowe (śródmiąższowe zapalenie nerek).

-    Zwiększona potliwość.

Bardzo rzadkie działania niepożądane:

-    Zmiany w morfologii krwi włącznie z agranulocytozą (brakiem białych krwinek).

-    Agresja.

-    Widzenie, odczuwanie lub słyszenie rzeczy nieistniejących (omamy).

-    Ciężkie zaburzenia czynności wątroby prowadzące do niewydolności wątroby i zapalenia mózgu.

-    Nagły początek ciężkiej wysypki lub powstawania pęcherzy na skórze lub złuszczania skóry. Mogą temu towarzyszyć wysoka gorączka albo bóle stawów (rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka).

-    Osłabienie mięśniowe.

-    Powiększenie piersi u mężczyzn.

Częstość nieznana:

-    Zapalenie jelita (prowadzące do biegunki). Jeżeli pacjent przyjmuje lek Omeprazol Farmax przez okres dłuższy niż trzy miesiące, istnieje możliwość zmniejszenia stężenia magnezu we krwi.

Małe stężenie magnezu może objawiać się jako zmęczenie, mimowolne skurcze mięśni, dezorientacja, drgawki, zawroty głowy, przyśpieszona akcja serca. W razie zaobserwowania któregoś z powyższych objawów należy o tym niezwłocznie poinformować lekarza. Małe stężenie magnezu może prowadzić do zmniejszenia stężenia potasu lub wapnia we krwi. Lekarz może zalecić regularne przeprowadzanie badań krwi w celu kontrolowania stężenia magnezu.

W bardzo rzadkich przypadkach lek Omeprazol Farmax może wywierać wpływ na liczbę we krwi białych krwinek, prowadząc do niedoboru odporności. W przypadku wystąpienia u pacjenta zakażenia z takimi objawami, jak gorączka z towarzyszącym poważnym pogorszeniem ogólnego samopoczucia lub gorączka z objawami miejscowego zakażenia, takimi jak ból w szyi, gardle lub jamie ustnej albo utrudnienie oddawania moczu, należy skonsultować się możliwie jak najszybciej z lekarzem w celu wykluczenia ewentualnego niedoboru krwinek białych (agranulocytozy) w oparciu o wyniki badania krwi. Ważne jest, aby pacjent w takiej sytuacji podał lekarzowi informacje dotyczące przyjmowanego leku.

Pacjent nie powinien nadmiernie przejmować się listą działań niepożądanych wymienionych powyżej. Możliwe, że u pacjenta nie wystąpią żadne z nich.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK OMEPRAZOL FARMAX

-    Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

-    Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie po „EXP“. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca. Zawartość butelki z HDPE można stosować do 3 miesięcy po jej otwarciu.

-    Przechowywać lek w temperaturze do 30°C.

-    Przechowywać blister w opakowaniu oryginalnym i butelkę szczelnie zamkniętą.

-    Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I INNE INFORMACJE Co zawiera lek Omeprazol Farmax

Substancją czynną leku jest omeprazol. Każda twarda kapsułka dojelitowa leku Omeprazol Farmax zawiera 10 mg, 20 mg lub 40 mg omeprazolu.

Pozostałe składniki to:

-    Skład kapsułki: sacharoza, ziarenka (zawierające skrobię kukurydzianą i sacharozę), sodu laurylosiarczan, disodu fosforan dwuwodny, bezwodny, mannitol, hypromeloza 6 cP, makrogol 6000, talk, polisorbat 80, tytanu dwutlenek (E 171), kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer (1:1). Skład otoczki kapsułki: żelatyna. Kapsułki 10 i 20 mg zawierają również barwnik żółcień chinolinową (E 104) i tytanu dwutlenek (E 171). Kapsułki 40 mg zawierają indygokarmin (E 132) i tytanu dwutlenek (E 171).

Jak wygląda lek Omeprazol Farmax i co zawiera opakowanie

-    Lek Omeprazol Farmax, 10 mg, ma postać twardych kapsułek dojelitowych: Kapsułka nieprzeźroczysta koloru żółtego zawiera prawie białe albo kremowe ziarenka.

-    Lek Omeprazol Farmax, 20 mg, ma postać twardych kapsułek dojelitowych: Kapsułka nieprzeźroczysta koloru żółtego zawiera prawie białe albo kremowe ziarenka.

-    Lek Omeprazol Farmax, 40 mg, ma postać twardych kapsułek dojelitowych: Kapsułka nieprzeźroczysta koloru niebieskiego oraz białego zawiera prawie białe albo kremowe ziarenka.

Wielkość opakowania:

10 mg:

Blistry 7, 14, 15, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98, 100, 140 lub 280 kapsułek; opakowanie szpitalne 500 kapsułek.

Butelki z HDPE 5, 7, 14, 15, 28, 30, 50, 56, 60, 90 i 100 kapsułek.

20 mg:

Blistry 7, 14, 15, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98, 100, 140 albo 280 kapsułek; opakowanie szpitalne 500

kapsułek.

Butelki z HDPE 5, 7, 14, 15, 28, 30, 50, 56, 60, 90 i 100 kapsułek.

40 mg:

Blistry 7, 14, 15, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98, 100, 140 albo 280 kapsułek; opakowanie szpitalne 500 kapsułek.

Butelki z HDPE 5, 7, 14, 15, 28, 30, 50, 56, 60, 90 i 100 kapsułek Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

SVUS Pharma a.s.

Smetanovo nábřeží 1238/20a 500 02 Hradec Králové Republika Czeska

Wytwórca

SVUS Pharma a.s., Smetanovo nábřeží 1238/20a, 500 02 Hradec Králové, Republika Czeska LABORATORIOS LICONSA, S.A., Av. Miralcampo, N° 7, Polígono Industrial, Miralcampo, 19200 Azuqueca de Henares (Guadalajara), Hiszpania

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Portugalia: Omeprazol SVUS 10, 20, 40 mg cápsulas duras gastrorresistentes

Polska: Omeprazol Farmax

Węgry: Omeprazol Farmax 10, 20, 40 mg

Republika Czeska: Omeprazol Farmax 10, 20, 40 mg tvrdé enterosolventní tobolky Republika Słowacka: Omeprazol Farmax 10, 20, 40 mg

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Omeprazol Farmax

Charakterystyka Omeprazol farmax

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Omeprazol Farmax, 10 mg, kapsułki dojelitowe, twarde Omeprazol Farmax, 20 mg, kapsułki dojelitowe, twarde Omeprazol Farmax, 40 mg, kapsułki dojelitowe, twarde

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Omeprazol Farmax, 10 mg, kapsułki: Jedna kapsułka dojelitowa, twarda zawiera 10 mg omeprazolu. Omeprazol Farmax, 20 mg, kapsułki: Jedna kapsułka dojelitowa, twarda zawiera 20 mg omeprazolu. Omeprazol Farmax, 40 mg, kapsułki: Jedna kapsułka dojelitowa, twarda zawiera 40 mg omeprazolu.

Substancje pomocnicze: sacharoza

•    Jedna 10 mg kapsułka dojelitowa, twarda zawiera 54 mg sacharozy.

•    Jedna 20 mg kapsułka dojelitowa, twarda zawiera 108 mg sacharozy.

•    Jedna 40 mg kapsułka dojelitowa, twarda zawiera 216 mg sacharozy.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Kapsułka dojelitowa, twarda.

Lek Omeprazol Farmax, 10 mg, kapsułki o długości około 16 mm, z nieprzeźroczystym wieczkiem koloru żółtego i korpusem, zawierające prawie białe albo kremowe ziarenka.

Lek Omeprazol Farmax, 20 mg, kapsułki o długości około 18 mm, z nieprzeźroczystym wieczkiem koloru żółtego i korpusem, zawierające prawie białe albo kremowe ziarenka.

Lek Omeprazol Farmax, 40 mg, kapsułki o długości około 22 mm, z nieprzeźroczystym wieczkiem koloru niebieskiego i nieprzeźroczysztym korpusem koloru białego, zawierające prawie białe albo kremowe ziarenka.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Lek Omeprazol Farmax jest wskazany:

Dorośli:

•    Do    leczenia owrzodzenia dwunastnicy

•    Do    zapobiegania nawrotom owrzodzenia dwunastnicy

•    Do    leczenia owrzodzenia żołądka

•    Do    zapobiegania nawrotom owrzodzeń żołądka

•    W skojarzeniu z odpowiednimi antybiotykami stosowanymi w celu eradykacji Helicobacter pylori (H. pylori) u pacjentów z owrzodzeniami trawiennymi

•    Do leczenia owrzodzeń żołądka i dwunastnicy związanych ze stosowaniem leków z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ)

•    W celu zapobiegania owrzodzeniom żołądka i dwunastnicy powstającym w wyniku stosowania leków z grupy NLPZ u pacjentów z grupy ryzyka

•    Do leczenia refluksowego zapalenia przełyku

Do leczenia podtrzymującego refluksowego zapalenia przełyku w celu zapobiegania nawrotom

•    Do objawowego leczenia choroby refluksowej przełyku

•    Do leczenia zespołu Zollingera-Ellisona

Zastosowanie u dzieci

Dzieci powyżej 1 roku życia i o masie ciała >10 kg

•    Do leczenia refluksowego zapalenia przełyku

   Do objawowego leczenia zgagi i zarzucania kwaśnej treści w chorobie refluksowej przełyku

Dzieci i młodzież powyżej 4 lat

   W skojarzeniu a odpowiednimi antybiotykami w leczeniu owrzodzenia dwunastnicy spowodowanego obecnością H. pylori.

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie u dorosłych

Leczenie owrzodzeń dwunastnicy

Zalecana dawka u pacjentów z czynną chorobą wrzodową dwunastnicy to 20 mg leku Omeprazol Farmax jeden raz na dobę. U większości pacjentów zagojenie następuje w ciągu 2 tygodni. U pacjentów, u których w tym czasie nie nastąpiło całkowite wyleczenie, osiąga się je zwykle w ciągu następnych dwóch tygodni. U pacjentów z chorobą wrzodową dwunastnicy oporną na leczenie, stosuje się produkt leczniczy Omeprazol Farmax w dawce 40 mg raz na dobę, a wygojenie zwykle osiąga się w ciągu czterech tygodni.

Zapobieganie nawrotom owrzodzeń dwunastnicy

W celu zapobiegania nawrotom owrzodzenia dwunastnicy u pacjentów bez zakażenia H. pylori lub u pacjentów, u których nie jest możliwa eradykacja H. pylori, zaleca się lek Omeprazol Farmax w dawce 20 mg jeden raz na dobę. U niektórych pacjentów wystarczająca może być dawka 10 mg.

W razie niepowodzenia terapii, dawkę można zwiększyć do 40 mg.

Leczenie owrzodzeń żołądka

Zalecana dawka to 20 mg leku Omeprazol Farmax raz na dobę. U większości pacjentów zagojenie następuje w ciągu 4 tygodni. U pacjentów, u których w tym czasie nie nastąpiło całkowite wyleczenie, osiąga się je zwykle w ciągu kolejnych czterech tygodni. U pacjentów z owrzodzeniem żołądka opornym na leczenie, zaleca się produkt leczniczy Omeprazol Farmax w dawce 40 mg raz na dobę, a wygojenie zwykle osiąga się w ciągu ośmiu tygodni.

Zapobieganie nawrotom owrzodzeń żołądka

W celu zapobiegania nawrotom u pacjentów z owrzodzeniem żołądka opornym na leczenie zalecana jest dawka 20 mg produktu leczniczego Omeprazol Farmax raz na dobę. W razie potrzeby dawkę można zwiększyć do 40 mg.

Eradykacja H. pylori w chorobie wrzodowej żołądka lub dwunastnicy

W celu eradykacji H. pylori wybór antybiotyków należy rozważyć, biorąc pod uwagę indywidualną tolerancję pacjenta oraz zgodnie z krajowymi, regionalnymi i miejscowymi wytycznymi dotyczącymi leczenia.

•    Omeprazol Farmax 20 mg + klarytromycyna 500 mg + amoksycylina 1000 mg - wszystkie 2 razy na dobę przez 1 tydzień lub

•    Omeprazol Farmax 20 mg + klarytromycyna 250 mg (alternatywnie 500 mg) + metronidazol 400 mg (lub 500 mg albo tynidazol 500 mg) wszystkie 2 razy na dobę przez 1 tydzień lub

•    Omeprazol Farmax 40 mg raz na dobę + amoksycylina 500 mg + metronidazol 400 mg (lub 500 mg albo tynidazol 500 mg) oba 3 razy na dobę przez 1 tydzień.

W każdym schemacie, jeśli u pacjenta nadal występuje zakażenie H. pylori, leczenie można powtórzyć.

Leczenie owrzodzeń żołądka i dwunastnicy związanych ze stosowaniem leków z grupy NLPZ W leczeniu owrzodzeń żołądka i dwunastnicy związanych ze stosowaniem leków z grupy NLPZ zalecana dawka to 20 mg produktu leczniczego Omeprazol Farmax raz na dobę. U większości pacjentów wyleczenie następuje w ciągu 4 tygodni. U pacjentów, u których w tym czasie nie nastąpiło całkowite wyleczenie, osiąga się je zwykle w ciągu następnych czterech tygodni.

Zapobieganie owrzodzeniom żołądka i dwunastnicy związanym ze stosowaniem leków z grupy NLPZ u pacjentów z grupy ryzyka

W celu zapobiegania owrzodzeniom żołądka i dwunastnicy związanym ze stosowaniem leków z grupy NLPZ u pacjentów z grupy ryzyka (wiek >60 lat, owrzodzenie żołądka i dwunastnicy w wywiadzie, krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego w wywiadzie) zalecana dawka wynosi 20 mg raz na dobę.

Leczenie refluksowego zapalenia przełyku

Zalecana dawka to 20 mg produktu leczniczego Omeprazol Farmax raz na dobę. U większości pacjentów wyleczenie następuje w ciągu 4 tygodni. W przypadku pacjentów, u których nie doszło do pełnego wyleczenia po pierwszym etapie leczenia, proces ten zwykle zachodzi w ciągu kolejnych 4 tygodni. U pacjentów z ciężkim zapaleniem przełyku zaleca się dawkę 40 mg produktu leczniczego Omeprazol Farmax raz na dobę a wyleczenie zwykle osiąga się w ciągu 8 tygodni.

Długotrwałe leczenie podtrzymujące u pacjentów z wyleczonym refluksowym zapaleniem przełyku Zalecana dawka w długotrwałym leczeniu podtrzymującym u pacjentów z wyleczonym refluksowym zapaleniem przełyku wynosi 10 mg produktu leczniczego Omeprazol Farmax raz na dobę. W razie potrzeby dawkę można zwiększyć do 20-40 mg raz na dobę.

Leczenie objawowe choroby refluksowejprzełyku

Zalecana dawka wynosi 20 mg produktu leczniczego Omeprazol Farmax raz na dobę. Pacjenci mogą odpowiedzieć prawidłowo na 10 mg na dobę, dlatego dawkę należy dostosować indywidualnie. W razie, gdy nie uzyska się usunięcia objawów po czterech tygodniach leczenia produktem leczniczym Omeprazol Farmax w dawce 20 mg na dobę, zalecane jest dalsze badanie diagnostyczne.

Leczenie zespołu Zollingera-Ellisona

U pacjentów z zespołem Zollingera-Ellisona dawkowanie należy dobrać indywidualnie, a leczenie kontynuować, dopóki istnieją wskazania kliniczne. Zalecana dawka początkowa omeprazolu wynosi 60 mg raz na dobę. U wszystkich pacjentów z ciężką chorobą i nieadekwatną odpowiedzią na inne metody terapii, choroba jest skutecznie wyrównana a u więcej niż 90% pacjentów w leczeniu podtrzymującym stosuje się dawki 20-120 mg leku Omeprazol Farmax na dobę. Dawki większe niż 80 mg omeprazolu na dobę należy podawać w dwóch dawkach podzielonych.

Dawkowanie u dzieci

Dzieci powyżej 1 roku życia i o masie ciała >10 kg Refluksowe zapalenie przełyku

Leczenie objawowe zgagi i zarzucania kwaśnej treści w chorobie refluksowej przełyku Zaleca się następujące dawkowanie:

Wiek

Masa ciała

Dawkowanie

> 1 rok

10 - 20 kg

10 mg jeden raz na dobę. W razie potrzeby dawkę można zwiększyć do 20 mg raz na dobę

> 2 lata

> 20 kg

20 mg jeden raz na dobę. W razie potrzeby dawkę można zwiększyć do 40 mg raz na dobę

Refluksowe zapalenie przełyku: Czas leczenia to 4-8 tygodni.

Leczenie objawowe zgagi i zarzucania kwaśnej treści w chorobie refluksowejprzełyku:

Czas leczenia to 2-4 tygodnie. Jeśli nie uzyskano wyrównania objawów, po 2-4 tygodniach leczenia należy przeprowadzić dalszą diagnostykę.

Młodzież i dzieci _powyżej 4 lat

Leczenie owrzodzenia dwunastnicy spowodowanego przez zakażenie H. pylori.

Przy wybieraniu właściwej terapii skojarzonej należy wziąć pod uwagę oficjalne, krajowe, regionalne i miejscowe wytyczne odnośnie oporności bakterii, czasu leczenia (najczęściej 7 dni, ale czasami do 14 dni) i odpowiedniego stosowania środków przeciwbakteryjnych.

Leczenie powinno być prowadzone pod nadzorem specjalisty.

Zaleca się następujące dawkowanie:

Masa ciała

Dawkowanie

15 - 30 kg

W skojarzeniu z dwoma antybiotykami. Omeprazol Farmax 10 mg, amoksycylina 25 mg/kg masy ciała oraz klarytromycyna 7,5 mg/kg masy ciała - wszystkie podawane jednocześnie 2 razy na dobę, przez 1 tydzień

31 - 40 kg

W skojarzeniu z dwoma antybiotykami. Omeprazol Farmax 20 mg, amoksycylina 750 mg oraz klarytromycyna 7,5 mg/kg masy ciała - wszystkie podawane jednocześnie 2 razy na dobę, przez 1 tydzień

> 40 kg

W skojarzeniu z dwoma antybiotykami. Omeprazol Farmax 20 mg, amoksycylina 1 g oraz klarytromycyna 500 mg - wszystkie podawane jednocześnie 2 razy na dobę, przez 1 tydzień

Szczególne grupy pacjentów:

Zaburzenia czynności nerek

Nie ma potrzeby modyfikowania dawkowania u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek (patrz punkt 5.2).

Zaburzenia czynności wątroby

U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby wystarczająca może być dawka 10-20 mg (patrz punkt 5.2).

Osoby w podeszłym wieku (>65 lat)

Nie ma konieczności modyfikowania dawkowania u osób w podeszłym wieku (patrz punkt 5.2). Sposób podawania

Zaleca się przyjmowanie kapsułek produktu leczniczego Omeprazol Farmax rano, połykając w całości, popijając połową szklanki wody. Kapsułek nie należy żuć ani rozgryzać.

Wprzypadku pacjentów, którzy mają trudności z połknięciem kapsułek i dzieci, które mogą pić lub połykać półpłynny pokarm :

Pacjenci mogą otworzyć kapsułkę i połknąć zawartość z połową szklanki wody lub po zmieszaniu z lekko kwaśnym płynem, np. sokiem owocowym lub musem jabłkowym lub wodą niegazowaną. Należy powiedzieć pacjentom, że taką zawiesinę należy połknąć niezwłocznie (lub w ciągu 30 minut) i zawsze pomieszać przed wypiciem a następnie szklankę jeszcze przepłukać i wypić w ilości pół szklanki wody.

Alternatywnie pacjenci mogą ssać kapsułkę i połykać peletki z połową szklanki wody. Powlekanych peletek dojelitowych nie wolno żuć.

4.3 Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na omeprazol, podstawione benzoimidazole lub na którąkolwiek substancję pomocniczą (patrz punkt 6.1.).

Omeprazolu, podobnie jak innych inhibitorów pompy protonowej, nie wolno podawać z nelfinawirem (patrz punkt 4.5).

4.4. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

W razie wystąpienia któregokolwiek spośród objawów alarmowych (np. niezamierzona utrata masy ciała, nawracające wymioty, ból przy przełykaniu, wymioty krwią lub smoliste stolce) i przy obecności lub podejrzeniu owrzodzenia żołądka, należy wykluczyć chorobę nowotworową, gdyż stosowanie produktu leczniczego Omeprazol Farmax może łagodzić objawy nowotworu a tym samym opóźniać rozpoznanie.

Nie zaleca się jednoczesnego stosowania atazanawiru z inhibitorami pompy protonowej (patrz punkt 4.5). Jeśli w ocenie lekarza nie można uniknąć połączenia atazanawiru i inhibitora pompy protonowej, zaleca się staranną obserwację kliniczną (np. kontrolę wiremii) oraz zwiększenie dawki atazanawiru do 400 mg i stosowanie 100 mg ritonawiru. Nie należy przekraczać dawki omeprazolu 20 mg na dobę.

Omeprazol, podobnie jak wszystkie inne leki hamujące wydzielanie kwasu solnego, może zmniejszać wchłanianie witaminy B12 (cyjanokobalaminy) ze względu na wywoływanie hipo- lub achlorhydrii. Przy długotrwałym leczeniu należy brać to pod uwagę u pacjentów ze zmniejszonymi zasobami tej witaminy w organizmie i u osób z czynnikami ryzyka zaburzeń wchłaniania witaminy

B12.

Omeprazol jest inhibitorem CYP2C19. Należy brać pod uwagę podczas rozpoczynania lub kończenia stosowania produktu leczniczego Omeprazol Farmax możliwość interakcji z lekami metabolizowanymi przez CYP2C19. Obserwowano interakcję klopidogrelu i omeprazolu (patrz punkt 4.5). Znaczenie kliniczne tej zależności jest niejasne. Ze względów ostrożności nie zaleca się jednocześnie stosować omeprazolu i klopidogrelu.

Niektóre dzieci z przewlekłymi chorobami mogą wymagać długotrwałego leczenia, chociaż nie jest ono zalecane.

Omeprazol Farmax zawiera sacharozę. Pacjenci z rzadkimi zaburzeniami dziedzicznymi, takimi jak nietolerancja fruktozy, zaburzenia wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedobór sacharazy-izomaltazy nie powinni przyjmować tego leku.

Leczenie inhibitorami pompy protonowej może nieznacznie zwiększać ryzyko zakażeń przewodu pokarmowego wywoływanych przez bakterie, takie jak Salmonella czy Campylobacter (patrz punkt 5.1).

Podczas długotrwałego leczenia, zwłaszcza dłuższego niż rok, pacjenci powinni pozostawać pod stałą kontrolą lekarza.

Przyjmowanie inhibitora pompy protonowej, zwłaszcza w dużych dawkach oraz w długotrwałej terapii (powyżej 1 roku), może nieznacznie zwiększać ryzyko występowania złamań kości biodrowej, kości nadgarstka i kręgosłupa, przede wszystkim u osób starszych lub u pacjentów z innymi rozpoznanymi czynnikami ryzyka. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że inhibitory pompy protonowej mogą zwiększać ogólne ryzyko złamań na poziomie 10 - 40%. Może być to również spowodowane innymi czynnikami ryzyka. Pacjenci z ryzykiem osteoporozy powinni otrzymać opiekę zgodnie z obecnymi wytycznymi klinicznymi oraz powinni przyjmować odpowiednią dawkę witaminy D i wapnia.

Hipomagnezemia

U pacjentów leczonych długookresowo inhibitorami pompy protonowej, jak omeprazol, odnotowano przypadki występowania ciężkiej hipomagnezemii. Dotyczyło to pacjentów leczonych przez co najmniej trzy miesiące oraz u większości pacjentów przyjmujących PPI przez 1 rok. Małe stężenie magnezu może objawiać się jako zmęczenie, mimowolne skurcze mięśni, dezorientacja, drgawki, zawroty głowy, przyśpieszona akcja serca. Początkowe objawy mogą być jednak bardzo nieznaczne a tym niezauważone. U większości pacjentów stan uległ poprawie, jeżeli leczenie inhibitorem pompy protonowej zakończono i rozpoczęto suplementację magnezem.

U pacjentów, u których przypuszcza się, że leczenie będzie długotrwałe, lub przyjmujących inhibitory pompy protonowej łącznie z digoksyną czy też innymi lekami, mogącymi spowodować hipomagnezemię (np. leki moczopędne), należy rozważyć oznaczenie stężenia magnezu we krwi przed rozpoczęciem leczenia oraz okresowe pomiary w trakcie leczenia.

Interferencja z badaniami laboratoryjnymi

Podwyższony poziom chromograniny A (CgA) może interferować z badaniem neuroendokrynnych guzów.

Leczenie omeprazolem należy chwilowo przerwać na 5 dni przed pomiarem CgA.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Wpływ omeprazolu na właściwości farmakokinetyczne innych leków

Substancje czynne, których biodostępność zależy od pH żołądka

Hamowanie wydzielania kwasu żołądkowego przez omeprazol może zmniejszać lub zwiększać wchłanianie leków, których biodostępność zależy od pH żołądka.

Nelfinawir, atazanawir

Stężenie nelfinawiru i atazanawiru w osoczu zmniejsza się w przypadku jednoczesnego podawania z omeprazolem.

Jednoczesne podawanie omeprazolu i nelfinawiru jest przeciwwskazane (patrz punkt 4.3). Jednoczesne podawanie omeprazolu (40 mg raz na dobę) zmniejsza średnią ekspozycję na nelfinawir

0    około 40% i średnią ekspozycję na główny czynny farmakologicznie metabolit M8 o około 7590%. Interakcja może też obejmować zahamowanie CYP2C19.

Nie zaleca się jednoczesnego stosowania omeprazolu z atazanawirem (patrz punkt 4.4).

Jednoczesne podawanie omeprazolu (40 mg raz na dobę) z atazanawirem 300 mg/rytonawirem 100 mg zdrowym ochotnikom spowodowało 75% zmniejszenie ekspozycji na atazanawir. Zwiększenie dawki atazanawiru do 400 mg nie wyrównało wpływu omeprazolu na ekspozycję na atazanawir. Jednoczesne podawanie omeprazolu (20 mg raz na dobę) z atazanawirem 400 mg/rytonawirem 100 mg zdrowym ochotnikom spowodowało 30% zmniejszenie ekspozycji na atazanawir w porównaniu z atazanawirem 300 mg/rytonawirem 100 mg na dobę.

Digoksyna

U osób zdrowych jednoczesne stosowanie omeprazolu (20 mg na dobę) i digoksyny powodowało zwiększenie biodostępności digoksyny o około 10%. Rzadko opisywano toksyczność digoksyny. Jednakże, należy zachować ostrożność, podając duże dawki omeprazolu pacjentom w podeszłym wieku. Należy starannie monitorować stężenie terapeutyczne digoksyny.

Klopidogrel

W próbie klinicznej ze skrzyżowaniem grup, klopidogrel (dawka nasycająca 300 mg a następnie 75 mg na dobę) w monoterapii lub z omeprazolem (80 mg w tym samym czasie, co klopidogrel) podawano przez 5 dni. Ekspozycja na czynny metabolit klopidogrelu obniżyła się o 46% (dzień 1)

1    42% (dzień 5), gdy klopidogrel i omeprazol były podawane jednocześnie. Podczas równoczesnego podawania klopidogrelu i omeprazolu nastąpiło zmniejszenie średniego zahamowania agregacji płytek o 47% (po 24 godzinach) i 30% (po 5 dniach). W innym badaniu wykazano, że podawanie klopidogrelu i omeprazolu w różnych godzinach nie zapobiega interakcji, która może być spowodowana przez hamujące działanie omeprazolu na CYP2C19. W badaniach klinicznych i obserwacyjnych uzyskano niespójne dane na temat klinicznego znaczenia tych interakcji właściwości farmakokinetycznych i farmakodynamicznych w zakresie istotnych zdarzeń ze strony układu krążenia.

Inne substancje czynne

Znacząco obniżone jest wchłanianie posakonazolu, erlotynibu, ketokonazolu oraz itrakonazolu i dlatego może być zaburzona ich skuteczność. Należy unikać jednoczesnego stosowania posakonazolu i erlotynibu z omeprazolem.

Substancje czynne metabolizowane z udziałem cytochromu CYP2C19

Omeprazol jest umiarkowanym inhibitorem CYP2C19, głównego enzymu, który go metabolizuje. Dlatego metabolizm innych substancji czynnych, również metabolizowanych przez CYP2C19, może być obniżony a ekspozycja układowa na te substancje zwiększona. Przykładami są leki, takie jak R-warfaryna oraz inni antagoniści witaminy K, cylostazol, diazepam i fenytoina.

Cylostazol

Omeprazol podawany w dawce 40 mg zdrowym ochotnikom w badaniu ze skrzyżowaniem grup, zwiększał Cmax i AUC cylostazolu odpowiednio o 18% i 26% a jednego z jego czynnych metabolitów odpowiednio o 29% i 69%.

Fenytoina

Zalecane jest kontrolowanie stężenia fenytoiny w osoczu przez pierwsze dwa tygodnie od rozpoczęcia leczenia omeprazolem. Jeśli została skorygowana dawka fenytoiny, zaleca się kontrolowanie i późniejsze ponowne dostosowanie dawki po zakończeniu leczenia omeprazolem.

Mechanizm nieznany

Sakwinawir

Jednoczesne podawanie omeprazolu i sakwinawiru/rytonawiru powodowało zwiększenie stężenia sakwinawiru w osoczu do ok. 70% związane z dobrą tolerancją u pacjentów zakażonych HIV.

Takrolimus

Jednoczesne stosowanie omeprazolu i takrolimusu może zwiększać stężenie takrolimusu w surowicy krwi. Z tego powodu należy starannie monitorować stężenie takrolimusu oraz czynność nerek (klirens kreatyniny) i w razie potrzeby dostosować jego dawkowanie.

Metotreksat

Jeżeli pacjent przyjmuje jednocześnie z inhibitorami pompy protonowej u niektórych pacjentów stwierdzono zwiększony poziom metotreksatu. Podczas stosowania dużych dawek metotreksatu należy rozważyć chwilowe przerwanie stosowanie omeprazolem.

Wpływ innych substancji czynnych na właściwości _farmakokinetyczne omeprazolu

Inhibitory cytochromu CYP2C19 i (lub) CYP3A4

Ponieważ omeprazol jest metabolizowany przez CYP2C19 i CYP3A4, substancje czynne, które hamują CYP2C19 lub CYP3A4 (takie jak klarytromycyna i worykonazol) mogą powodować zwiększone stężenie omeprazolu w osoczu i zmniejszać metabolizm omeprazolu. Jednoczesne leczenie z worykonazolem powoduje ponad dwukrotne zwiększenie ekspozycji na omeprazol. Duże dawki omeprazolu są dobrze tolerowane i w zasadzie nie jest wymagane dostosowanie dawki omeprazolu. Jakkolwiek, zaleca się rozważenie dostosowania dawki u pacjentów z ciężkim uszkodzeniem czynności wątroby oraz w przypadku długotrwałej terapii.

Substancje czynne _pobudzające cytochrom CYP2C19 i (lub) CYP3A4

Substancje czynne, o których wiadomo, że pobudzają cytochrom CYP3A4 lub CYP2C19 lub jeden i drugi (takie, jak ryfampicyna i ziele dziurawca), mogą prowadzić do zmniejszenia stężenia omeprazolu w osoczu poprzez zwiększenie tempa jego metabolizmu.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Wyniki trzech prospektywnych badań epidemiologicznych (ponad 1000 eksponowanych przypadków) wskazują na brak negatywnego wpływu omeprazolu na ciążę lub zdrowie płodu / noworodka. Omeprazol może być stosowany w okresie ciąży.

Omeprazol przenika do mleka kobiecego, lecz nie ma wpływu na dziecko, gdy są stosowane dawki terapeutyczne.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Omeprazol wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Mogą wystąpić działania niepożądane, takie jak zawroty głowy i zaburzenia widzenia (patrz punkt 4.8.). Jeśli one wystąpią, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi związanymi z lekiem są biegunka, ból głowy, ból brzucha, zaparcia, wzdęcie, nudności i wymioty. Występują one u około 1% - 10% pacjentów.

Poniżej podano działania niepożądane, które wystąpiły podczas badań klinicznych oraz po wprowadzeniu omeprazolu do obrotu. W żadnym przypadku nie stwierdzono związku z dawką. Wymienione poniżej działania niepożądane zostały uszeregowane według częstości występowania oraz klasyfikacji układów i narządów (SOC).

Częstość występowania działań niepożądanych została sklasyfikowana w następujący sposób:

-    Bardzo często (>1/10)

-    Często (>1/100 do <1/10)

-    Niezbyt często (>1/1000 do <1/100)

-    Rzadko (>1/10 000 do <1/1000)

-    Bardzo rzadko <1/10 000)

-    Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Układ/narząd/częstość

Działanie niepożądane

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Rzadko:

Leukopenia, trombocytopenia

Bardzo rzadko:

Pancytopenia, agranulocytoza

Zaburzenia układu immunologicznego

Rzadko:

Reakcje nadwrażliwości, np. gorączka, obrzęk naczynioruchowy i reakcja anafilaktyczna/wstrząs

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Rzadko:

Hiponatremia

Bardzo rzadko:

Hipomagnezemia (patrz punkt 4.4)

Zaburzenia psychiczne

Niezbyt często:

Bezsenność

Rzadko:

Pobudzenie, splątanie, depresja

Bardzo rzadko:

Agresja, omamy

Zaburzenia układu nerwowego

Często:

Bóle głowy

Niezbyt często:

Zawroty głowy, parestezje, senność

Rzadko:

Zaburzenie smaku

Zaburzenia oka

Rzadko:

Niewyraźne widzenie

Zaburzenia ucha i błędnika

Niezbyt często:

Zawroty głowy

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Rzadko:

Skurcz oskrzeli

Zaburzenia żołądka i jelit

Często:

Ból brzucha, zaparcia, biegunka, wzdęcia, nudności/wymioty

Rzadko:

Suchość w jamie ustnej, zapalenie jamy ustnej, kandydoza przewodu pokarmowego

Nieznana:

Mikroskopowe zapalenie okrężnicy

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Niezbyt często:

Podwyższona aktywność enzymów wątrobowych

Rzadko:

Zapalenie wątroby z żółtaczką lub bez żółtaczki

Bardzo rzadko:

Niewydolność wątroby, encefalopatia u pacjentów z istniejącą wcześniej chorobą wątroby

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Niezbyt często:

Zapalenie skóry, świąd, wysypka, pokrzywka

Rzadko:

Łysienie, nadwrażliwość na światło

Bardzo rzadko:

Rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Niezbyt często:

Złamania kości biodrowej, nadgarstka lub kręgosłupa (patrz punkt 4.4)

Rzadko:

Bóle stawów, bóle mięśni

Bardzo rzadko:

Osłabienie mięśniowe

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Rzadko:

Śródmiąższowe zapalenie nerek

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Bardzo rzadko:

Ginekomastia

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Niezbyt często:

Złe samopoczucie, obrzęki obwodowe

Rzadko:

Wzmożona potliwość

Dzieci

Bezpieczeństwo stosowania omeprazolu oceniano łącznie u 310 dzieci w wieku od 0 do 16 lat z chorobą związaną z wydzielaniem kwasu żołądkowego. Istnieje ograniczona liczba danych dotyczących długoterminowego bezpieczeństwa stosowania pochodzących od 46 dzieci otrzymujących leczenie podtrzymujące omeprazolem z powodu ciężkiego nadżerkowego zapalenia przełyku w trakcie badania klinicznego, w okresie do 749 dni. Rodzaje i częstość występowania działań niepożądanych były na ogół takie same, jak u osób dorosłych w leczeniu krótko- i długotrwałym. Nie ma długoterminowych danych dotyczących wpływu leczenia omeprazolem na dojrzewanie i rozwój dziecka.

4.9 Przedawkowanie

Dostępne są ograniczone informacje dotyczące przedawkowania omeprazolu u ludzi. W literaturze są opisywane przypadki stosowania leku w dawkach do 560 mg, a pojedyncze doniesienia nawet o zastosowaniu jednorazowym dawki doustnej do 2 400 mg omeprazolu (120 razy większa od zalecanej dawki klinicznej). Zaobserwowane objawy przedawkowania omeprazolu to: nudności, wymioty, zawroty głowy, bóle brzucha, biegunka i bóle głowy. W pojedynczych przypadkach opisywano również apatię, depresję, splątanie.

Wszystkie objawy opisywane po przedawkowaniu omeprazolu były przemijające i nie obserwowano po ich ustąpieniu poważnych skutków klinicznych.

Zwiększone dawki omeprazolu nie zmieniały szybkości eliminacji leku. Leczenie, w razie konieczności, było objawowe.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: inhibitory pompy protonowej, kod ATC: A02B C0 1 Mechanizm działania

Omeprazol jest racemiczną mieszaniną dwóch czynnych enancjomerów. Zmniejsza wydzielanie kwasu solnego w żołądku poprzez bardzo swoisty mechanizm działania. Jest specyficznym inhibitorem pompy protonowej w komórkach okładzinowych żołądka. Działa szybko i zapewnia odwracalne zahamowanie wydzielania kwasu solnego w żołądku przy dawkowaniu raz na dobę.

Omeprazol jest słabą zasadą i jest gromadzony oraz przekształcany w postać aktywną w kwaśnym środowisku kanalików wewnątrzkomórkowych komórek okładzinowych żołądka, gdzie hamuje K+/H+ ATP-azę czyli pompę protonową. Ten wpływ na końcowy etap procesu powstawania kwasu solnego w żołądku jest zależny od dawki i zapewnia skuteczne hamowanie zarówno podstawowego, jak i indukowanego wydzielania żołądkowego, bez względu na rodzaj bodźca.

Rezultat działania farmakodynamicznego

Wszystkie farmakodynamiczne rezultaty działania leku można wytłumaczyć wpływem omeprazolu na wydzielanie żołądkowe.

Wpływ na wydzielanie kwasu solnego:

Omeprazol podawany doustnie raz na dobę zapewnia szybkie i skuteczne hamowanie wydzielania kwasu solnego w żołądku przez całą dobę, przy czym maksymalne działanie występuje w ciągu 4 dni leczenia. Stosowanie omeprazolu w dawce 20 mg powoduje zmniejszenie średniej dobowej kwaśności soku żołądkowego o co najmniej 80% u pacjentów z chorobą wrzodową dwunastnicy. Średni spadek maksymalnego wydzielania kwasu solnego po stymulacji pentagastryną wynosi około 70% po 24 godzinach od podania omeprazolu.

Doustna podaż omeprazolu w dawce 20 mg u pacjentów z chorobą wrzodową dwunastnicy powoduje utrzymanie pH soku żołądkowego na poziomie > 3 średnio przez 17 godzin na dobę.

W wyniku zmniejszenia wydzielania kwasu solnego i zmniejszonej kwaśności soku żołądkowego, omeprazol, zależnie od dawki, normalizuje / zmniejsza ekspozycję przełyku na wpływ kwaśnej treści żołądkowej u pacjentów z chorobą refluksową przełyku. Hamowanie wydzielania kwasu solnego jest związane z wielkością pola pod krzywą zależności stężenia omeprazolu w osoczu od czasu (AUC) i nie zależy od rzeczywistego, chwilowego stężenia leku w osoczu.

W czasie leczenia omeprazolem nie obserwowano tachyfilaksji.

Wpływ na Helicobacter pylori

W chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy często występuje zakażenie Helicobacter pylori.

H. pylori jest główną przyczyną zapalenia błony śluzowej żołądka. Zakażenie Helicobacter pylori wraz z kwasem solnym są głównymi czynnikami wywołującym chorobę wrzodową. Uważa się również, że zakażenie Helicobacter pylori jest jednym z głównych czynników wywołujących zanikowe zapalenie błony śluzowej żołądka, które jest związane ze zwiększonym ryzykiem powstawania raka żołądka.

Wyleczenie zakażenia Helicobacter pylori za pomocą omeprazolu oraz leków przeciwbakteryjnych powoduje duży odsetek wygojenia i długotrwałą remisję choroby wrzodowej.

Testowano leczenie dwuskładnikowe i okazało się ono mniej skuteczne niż terapia trzema lekami. Jednak należy je rozważyć w przypadku gdy nadwrażliwość uniemożliwia zastosowanie terapii trzema lekami.

Wpływ na inne procesy związane ze zmniejszeniem wydzielania kwasu solnego Podczas długotrwałego leczenia omeprazolem zwiększa się częstość występowania torbieli gruczołowych żołądka. Powstają one fizjologicznie w następstwie hamowania wydzielania kwasu solnego w żołądku. Mają one łagodny charakter i prawdopodobnie ustępują samoistnie.

Można przypuszczać, że omeprazol, podobnie jak wszystkie inhibitory pompy protonowej zwiększa liczbę bakterii występujących zwykle w przewodzie pokarmowym wskutek zmniejszenia kwaśności w żołądku. Stosowanie leku Omeprazol Farmax może nieznacznie zwiększać ryzyko zakażeń przewodu pokarmowego wywoływanych przez bakterie takie, jak Salmonella czy Campylobacter.

Dzieci i młodzież

W badaniu bez grupy kontrolnej z udziałem dzieci (w wieku od 1 do 16 lat) z ciężkim refluksowym zapaleniem przełyku, omeprazol w dawkach od 0,7 do 1,4 mg/kg zmniejszał nasilenie zapalenia przełyku w 90% przypadków oraz znacznie zmniejszał objawy refluksu. W badaniu z pojedynczą ślepą próbą, dzieci w wieku 0-24 miesięcy z klinicznie rozpoznaną chorobą refluksową przełyku leczono dawkami 0,5, 1,0 lub 1,5 mg omeprazolu/ kg. Częstość występowania epizodów wymiotów/ zarzucania pokarmu zmniejszyła się o 50% po 8 tygodniach leczenia niezależnie od dawki.

Poziom chromograniny A (CgA) również podwyższa się w wyniku zmniejszenia kwaśności w żołądku. Tego wpływu na CgA jednakże nie można udowodnić na pięć dni po ukończeniu leczenia inhibitorami pompy protonowej.

Eradykacja Helicobacter pylori u dzieci

Badanie kliniczne z randomizacją, z podwójnie ślepą próbą (badanie HELIOT) miało na celu ocenę skuteczności omeprazolu skojarzonego z dwoma antybiotykami (amoksycylina i klarytromycyna) w leczeniu infekcji Helicobacter pylori u dzieci w wieku 4 lat i więcej z zapaleniem błony śluzowej żołądka: uzyskano wskaźnik eradykacji Helicobacter pylori: 74% (23/31 pacjentów) przy zastosowaniu skojarzenia omeprazol + amoksycylina + klarytromycyna w porównaniu do 9,4 % (3/32 pacjentów) przy zastosowaniu skojarzenia amoksycylina + klarytromycyna. Jednakże nie ma dowodów na kliniczne korzyści odnośnie objawów dyspeptycznych. To badanie nie dostarcza żadnych informacji na temat dzieci w wieku poniżej 4 lat.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Omeprazol i sole magnezowe nie są trwałe w środowisku kwaśnym i dlatego są podawane doustnie w postaci dojelitowych twardych kapsułek lub w tabletkach. Omeprazol szybko się wchłania, szczytowe stężenie w osoczu występuje w ciągu 1-2 godzin po podaniu. Wchłanianie ma miejsce w jelicie cienkim i trwa zwykle od 3 do 6 godzin. Jednoczesne spożywanie pokarmu nie wpływa na biodostępność, która po podaniu pojedynczej dawki wynosi około 40%. Po podaniu dawek wielokrotnych raz na dobę, biodostępność omeprazolu zwiększa się do około 60%.

Dystrybucja

Pozorna objętość dystrybucji omeprazolu w organizmie wynosi około 0,3 l/kg masy ciała. Omeprazol wiąże się z białkami osocza w około 97%.

Metabolizm

Omeprazol jest metabolizowany całkowicie przez układ cytochromu P450 (CYP). Znaczna część jego metabolizmu zależy od polimorficznie wyrażonego CYP2C19, odpowiedzialnego za tworzenie hydroksyomeprazolu, głównego metabolitu w osoczu. Pozostała część zależy od innego specyficznego izoenzymu, CYP3A4, odpowiedzialnego za powstawanie sulfonu omeprazolu. W związku z wysokim powinowactwem do omeprazolu CYP2C19, istnieje możliwość kompetytywnego hamowania i metabolicznych interakcji z innymi substratami CYP2C19. Jednak ze względu na małe powinowactwo do CYP3A4, omeprazol nie hamuje metabolizmu innych substratów CYP3A4. Ponadto, omeprazol nie ma hamującego wpływu na główne enzymy układu CYP.

Około 3% populacji kaukaskiej i 15-20% populacji azjatyckiej nie ma funkcjonalnego enzymu CYP2C19; są to tak zwane osoby słabo metabolizujące. U takich osób metabolizm omeprazolu jest prawdopodobnie katalizowany głównie przez CYP3A4. Po wielokrotnym podaniu raz na dobę po 20 mg omeprazolu, średnia wartość AUC była od 5 do 10 razy większa u osób słabo metabolizujących niż u osób mających funkcjonalny enzym CYP2C19 (intensywnie metabolizujących). Średnie stężenia w osoczu były również większe o 3 do 5 razy. Ustalenia te nie mają wpływu na dawkowanie omeprazolu.

Eliminacja.

Okres półtrwania w fazie eliminacji z osocza jest zwykle krótszy niż jedna godzina, zarówno po pojedynczym, jak i wielokrotnym podaniu raz na dobę. Omeprazol jest całkowicie usuwany z osocza pomiędzy podaniem kolejnych dawek, bez tendencji do kumulacji podczas podawania raz na dobę. Prawie 80% dawki omeprazolu jest wydalane z moczem w postaci metabolitów, pozostała część z kałem, głównie pochodząc z wydzielania żółci.

AUC omeprazolu wzrasta po wielokrotnym podaniu. Wzrost ten zależy od dawki i powoduje nieliniową zależność dawka-AUC po wielokrotnym podaniu. Ta zależność od czasu i dawki jest spowodowana zmniejszeniem efektu pierwszego przejścia i klirensu układowego, prawdopodobnie poprzez zahamowanie aktywności enzymu CYP2C19 przez omeprazol i (lub) jego metabolity (np. sulfon). Nie stwierdzono, aby którykolwiek metabolit miał wpływ na wydzielanie kwasu solnego w żołądku.

Szczególne populacje

Zaburzenia czynności wątroby

U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby metabolizm omeprazolu jest nieprawidłowy, co powoduje zwiększenie AUC. Nie wykazano tendencji do gromadzenia omeprazolu podczas stosowania raz na dobę.

Zaburzenia czynności nerek

U pacjentów ze zmniejszeniem czynności nerek właściwości farmakokinetyczne omeprazolu, w tym biodostępność układowa i szybkość wydalania, są niezmienione.

Osoby w wieku podeszłym

U osób w wieku podeszłym (75-79 lat) szybkość metabolizmu omeprazolu jest nieco zmniejszona.

Dzieci

Podczas podawania zalecanych dawek dzieciom w wieku od 1. roku uzyskano podobne stężenia omeprazolu w osoczu, jak u osób dorosłych. U dzieci w wieku poniżej 6 miesięcy klirens omeprazolu jest mały ze względu na małą zdolność do jego metabolizowania.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W długotrwałych badaniach na szczurach otrzymujących omeprazol obserwowano hiperplazję komórek ECL żołądka i rozwój rakowiaka. Zmiany te są następstwem stałej hipergastrynemii wtórnej do zahamowania wydzielania kwasu solnego. Podobne działania były obserwowane po leczeniu antagonistami receptora H2, innymi inhibitorami pompy protonowej i po częściowym wycięciu dna żołądka. Wynika z tego, że zmiany te nie są zależne od stosowania konkretnej substancji czynnej.

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Zawartość kapsułki

Sacharoza, ziarenka (sacharoza, skrobia kukurydziana)

Sodu laurylosiarczan

Disodu fosforan dwuwodny, bezwodny

Mannitol

Hypromeloza 6 cP Makrogol 6000 Talk

Polisorbat 80

Tytanu dwutlenek (E 171)

Kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer (1:1).

Otoczka izolująca:

Kapsułki 10 i 20 mg:

Żelatyna

Żółcień chinolinowa (E 104)

Tytanu dwutlenek (E 171)

Kapsułki 40 mg:

Żelatyna

Indygokarmin (E 132)

Tytanu dwutlenek (E 171)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata.

Butelka z HDPE: Zużyć w ciągu 3 miesięcy od    otwarcia.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas    przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

OPA/Al/PVC-Al blister: Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Butelki z HDPE: Przechowywać butelkę szczelnie zamkniętą.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

OPA/Al/PVC-Al blister

Butelka z HDPE z osuszaczem silikażelowym, włożonym do zamknięcia PP.

OPA/Al/PVC-Al blister:

10 mg: 7, 14, 15, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98, 100, 140, 280 kapsułek; opakowanie szpitalne 500 kapsułek

20 mg: 7, 14, 15, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98, 100, 140, 280 kapsułek; opakowanie szpitalne 500 kapsułek

40 mg: 7, 14, 15, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98, 100, 140, 280 kapsułek; opakowanie szpitalne 500 kapsułek

Butelka z HDPE z osuszaczem silikażelowym, włożonym do zamknięcia PP.:

10 mg: 5,    7, 14,    15,    28, 30,    50, 56,    60, 90    a    100 kapsułek

20 mg: 5,    7, 14,    15,    28, 30,    50, 56,    60, 90    a    100 kapsułek

40 mg: 5,    7, 14,    15,    28, 30,    50, 56,    60, 90    a    100 kapsułek

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Brak szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

SVUS Pharma a.s.

Smetanovo nábřeží 1238/20a 500 02 Hradec Králové Republika Czeska

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO

OBROTU/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Omeprazol Farmax