+ iMeds.pl

Omeprazol generics 40 mgUlotka Omeprazol generics

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Omeprazol Generics, 10 mg, kapsułki dojelitowe, twarde Omeprazol Generics, 20 mg, kapsułki dojelitowe, twarde Omeprazol Generics, 40 mg, kapsułki dojelitowe, twarde Omeprazolum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

-    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Omeprazol Generics i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku Omeprazol Generics

3.    Jak przyjmować lek Omeprazol Generics

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Omeprazol Generics

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Omeprazol Generics i w jakim celu się go stosuje

Omeprazol Generics należy do grupy leków nazywanych inhibitorami pompy protonowej. Działają

one przez zmniejszenie ilości kwasu solnego w żołądku.

Omeprazol Generics jest stosowany w leczeniu następujących chorób:

U dorosłych:

-    Choroba refluksowa przełyku (ang. Gastro-esophageal reflux disease - GERD). Choroba związana z nieprawidłowym cofaniem się kwaśnej treści żołądkowej do przełyku (przewód łączący gardło

z żołądkiem), które wywołuje ból, stan zapalny oraz zgagę.

-    Owrzodzenia górnej części jelit (choroba wrzodowa dwunastnicy) oraz żołądka (choroba wrzodowa żołądka).

-    Zapobieganie nawrotom owrzodzeń górnej części jelit (choroba wrzodowa dwunastnicy) oraz żołądka (choroba wrzodowa żołądka).

-    Wrzody, które są zakażone bakterią zwaną Helicobacter pylori. W przypadku potwierdzenia infekcji, konieczna może być terapia antybiotykami w celu wyleczenia zakażenia oraz umożliwiaj ąca zagojenie wrzodu.

-    Wrzody powodowane przez niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ). Omeprazol Generics może być również zastosowany celem zapobiegania powstawaniu wrzodów w przypadku przyjmowania NLPZ.

-    Zwiększone wydzielanie soku żołądkowego spowodowane przez guza zlokalizowanego w trzustce (zespół Zollingera i Ellisona)

U dzieci:

Dzieci powyżej 1 roku życia i o masie ciała > 10 kg

-    Choroba refluksowa przełyku (GERD). Choroba związana z nieprawidłowym cofaniem się kwaśnej treści żołądkowej do przełyku (przewód łączący gardło z żołądkiem), które wywołuje ból, stan

zapalny oraz zgagę. U dzieci objawy mogą przebiegać z zarzucaniem treści żołądka do jamy ustnej (regurgitacje), nudnościami (wymioty) i słabym przyrostem masy ciała.

Dzieci i młodzież w wieku powyżej 4 lat

- Wrzody, które są zakażone bakterią zwaną Helicobacter pylori. Jeśli u dziecka potwierdzono zakażenie wspomnianą bakterią, konieczna może być terapia antybiotykami w celu leczenia zakażenia oraz umożliwiaj ąca wygojenie wrzodu.

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku Omeprazol Generics

Kiedy nie przyjmować leku Omeprazol Generics

-    jeśli pacjent ma uczulenie na omeprazol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6).

-    jeśli pacjent ma uczulenie na inny lek z grupy inhibitorów pompy protonowej (np. pantoprazol, lansoprazol, rabeprazol, ezomeprazol)

-    jeśli pacjent przyjmuje nelfinawir (stosowany w leczeniu zakażenia wirusem HIV)

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy przed przyjęciem leku zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Omeprazol Generics należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty lub pielęgniarki.

Lek Omeprazol Generics może maskować objawy innych chorób. Należy natychmiast poinformować lekarza, jeśli przed przyj ęciem leku Omeprazol Generics lub po jego przyjęciu wystąpiły następujące objawy:

-    zmniejszenie masy ciała bez wyraźnej przyczyny oraz trudności z połykaniem

-    ból żołądka lub niestrawność

-    wymioty (treścią pokarmową lub krwią)

-    smoliste stolce (obecność krwi w stolcu)

-    silna biegunka, ponieważ omeprazol wiąże się z niewielkim wzrostem częstości występowania biegunki zakaźnej

-    ciężkie zaburzenia czynności wątroby.

Jeśli pacjent przyjmuje lek Omeprazol Generics przez długi okres (ponad rok) lekarz prawdopodobnie zaleci regularne kontrole. Na każdej wizycie lekarskiej należy zgłaszać lekarzowi wszelkie nowe i nietypowe objawy i sytuacje.

Stosowanie inhibitora pompy protonowej takiego jak Heligen, przez okres dłuższy niż jeden rok, może nieznacznie zwiększać ryzyko złamania biodra, nadgarstka i kręgosłupa. Należy poinformować lekarza w przypadku gdy pacjent ma osteoporozę lub stosuje kortykosteroidy (mogą one zwiększać ryzyko osteoporozy).

Omeprazol Generics a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować, również tych, które wydawane są bez recepty. Lek Omeprazol Generics może wpływać na działanie innych leków a inne leki mogą wpływać na działanie leku Omeprazol Generics.

Nie wolno stosować leku Omeprazol Generics, jeśli pacjent przyjmuje lek zwieraj ący nelfinawir (stosowany w leczeniu zakażenia HIV).

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie, jeśli pacjent stosuje poniższe leki, stosował je w ostatnim czasie lub planuje stosować:

-    Ketokonazol, itrakonazol lub worykonazol (leki stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych)

-    Digoksyna (lek stosowany w chorobach serca)

-    Diazepam (stosowany w leczeniu lęku, w rozluźnianiu mięśni i padaczce)

-    Fenytoina (lek stosowany w leczeniu padaczki). Jeśli pacjent stosuje fenytoinę, lekarz prowadzący może zalecić monitorowanie pacjenta podczas rozpoczynania leczenia lub po zaprzestaniu leczenia lekiem Omeprazol Generics

-    Leki stosowane w rozrzedzaniu krwi, takie jak warfaryna lub inni antagoniści witaminy K. Lekarz prowadzący może zalecić kontrolowanie pacjenta podczas rozpoczynania leczenia lub po zaprzestaniu leczenia lekiem Omeprazol Jenson

-    Ryfampicyna (stosowana w leczeniu gruźlicy)

-    Atazanawir (stosowany w leczeniu zakażenia wirusem HIV)

-    Takrolimus (w przypadku przeszczepienia narządu)

-    Ziele dziurawca (Hypericum perforatum) (stosowane w leczeniu łagodnej depresji)

-    Cylostazol (stosowany w leczeniu chromania przestankowego)

-    Sakwinawir (stosowany w leczeniu zakażenia HIV)

-    Klopidogrel (stosowany w zapobieganiu tworzenia się zakrzepów)

-    Erlotynib (stosowany w leczeniu różnego typu nowotworów)

-    Metotreksat (lek stosowany w dużych dawkach w chemioterapii do leczenia raka) - jeśli pacjent przyjmuje duże dawki metotreksatu, lekarz może czasowo przerwać leczenie omeprazolem.

Jeśli lekarz przepisał antybiotyki, amoksycylinę i klarytromycynę oraz lek Omeprazol Generics w celu leczenia owrzodzenia wywołanego przez zakażenie Helicobacter pylori, bardzo ważne jest poinformowanie lekarza prowadzącego o wszystkich innych przyjmowanych lekach.

Należy poinformować lekarza lub personel medyczny, jeśli pacjent jest poddawany testom na obecność nowotworu.

Omeprazol Generics z jedzeniem i piciem

Kapsułki można przyjmować z jedzeniem lub na pusty żołądek.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lekarz zadecyduje również czy można przyjmować lek Omeprazol Generics podczas karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Omeprazol Generics nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania narzędzi lub maszyn. Mogą wystąpić działania niepożądane, takie jak zawroty głowy i zaburzenia widzenia (patrz punkt 4). Jeśli wystąpią, nie należy prowadzić pojazdów, posługiwać się żadnymi narzędziami, ani nie obsługiwać żadnych maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Omeprazol Generics

Lek Omeprazol Generics 40 mg zawiera żółcień pomarańczową (E 110) i czerwień Allura (E129). Mogą one powodować reakcje alergiczne.

Ten produkt leczniczy zawiera sacharozę. Jeśli lekarz poinformował pacjenta o nietolerancji niektórych cukrów, przed przyjęciem leku należy skontaktować się z lekarzem.

3.    Jak przyjmować lek Omeprazol Generics

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Lekarz poinformuje, ile kapsułek należy przyjmować i jak długo. Będzie to zależało od stanu zdrowia pacjenta i wieku.

Dorośli:

Leczenie objawów choroby refluksowej przełyku, takich jak zgaga i zarzucanie treści żołądkowej:

-    Jeśli stwierdzono, że przełyk został nieznacznie uszkodzony, zalecana dawka dobowa wynosi 20 mg przez 4-8 tygodni. Lekarz może zalecić stosowanie dawki 40 mg przez kolejne 8 tygodni w przypadku, gdy przełyk nie został jeszcze wyleczony.

-    W przypadku wyleczenia zalecana dawka podtrzymująca wynosi 10 mg raz na dobę.

-    Jeśli przełyk nie został uszkodzony, zalecana dawka wynosi 10 mg raz na dobę.

Leczenie owrzodzeń górnej części jelita (choroby wrzodowej dwunastnicy):

-    Zalecana dawka wynosi 20 mg na dobę przez 2 tygodnie. Lekarz może zalecić stosowanie leku w tej samej dawce przez kolejne 2 tygodnie, jeśli owrzodzenie nie uległo wygojeniu.

-    Jeśli wrzód nie został w pełni wyleczony, dawka może być zwiększona do 40 mg raz na dobę przez cztery tygodnie.

Leczenie owrzodzeń żołądka (choroby wrzodowej żołądka):

-    Zalecana dawka wynosi 20 mg raz na dobę przez 4 tygodnie. Lekarz może zalecić stosowanie leku w tej samej dawce przez kolejne 4 tygodnie, jeśli owrzodzenie nie uległo wygojeniu.

- Jeśli owrzodzenie nie zostało w pełni wyleczone, dawkę można zwiększyć do 40 mg raz na dobę przez 8 tygodni.

Zapobieganie nawrotom choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy:

-    Zalecana dawka wynosi 10 mg lub 20 mg raz na dobę. Dawka może zostać zwiększona do 40 mg na dobę.

Leczenie choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy spowodowanej przez niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ):

-    Zalecana dawka wynosi 20 mg raz na dobę przez 4 do 8 tygodni.

Zapobieganie nawrotom choroby wrzodowej dwunastnicy i żołądka, jeśli pacjent przyjmuje leki z grupy NLPZ

-    Zalecana dobowa dawka wynosi 20 mg.

Leczenie i zapobieganie nawrotom choroby wrzodowej wywołanej zakażeniem Helicobacter pylori:

-    Zalecana dawka leku Omeprazol Jenson wynosi 20 mg dwa razy na dobę przez jeden tydzień.

-    Dodatkowo zaleca się terapię dwoma antybiotykami do wyboru spośród amoksycyliny, klarytromycyny i metronidazolu.

Leczenie zwiększonego wydzielania soku żołądkowego spowodowanego przez guza zlokalizowanego w trzustce (zespół Zollingera i Ellisona)

-    Zalecana dawka wynosi 60 mg na dobę.

-    Dawka jak i okres leczenia powinny być dostosowane indywidualnie.

Stosowanie u dzieci

Leczenie objawów choroby refluksowej przełyku, takich jak zgaga i zarzucanie treści żołądkowej: Dzieci powyżej 1 roku życia oraz o masie ciała powyżej 10 kg mogą zażywać lek Omeprazol Jenson. Zalecana dawka zależy od masy ciała dziecka i jest obliczana indywidualnie.

Leczenie i zapobieganie nawrotom choroby wrzodowej wywołanej przez zakażenie Helicobacter pylori:

-    Dzieci powyżej 4 lat mogą otrzymywać lek Omeprazol Generics. Zalecana dawka zależy od masy ciała dziecka i jest obliczana indywidualnie.

-    Dodatkowo zaleca się terapię dwoma antybiotykami, amoksycyliną oraz klarytromycyną. Przyjmowanie leku:

Zaleca się przyjmowanie kapsułki rano, podczas posiłku lub na czczo.

Kapsułki należy połknąć w całości i popić połową szklanki wody. Nie należy żuć ani rozgryzać kapsułek. Wynika to z faktu, że kapsułki zawieraj ą powlekane peletki, które zapobiegaj ą rozpadowi leku pod wpływem kwasu w żołądku. Ważne jest, aby nie uszkodzić peletek.

Co zrobić w przypadku, gdy pacjent lub dziecko mają trudności z połykaniem kapsułek:

Jeśli pacjent lub dziecko ma kłopot z połykaniem kapsułek:

-    Należy otworzyć kapsułkę, połknąć jej zawartość a następnie jak najszybciej popić pół szklanki wody. Dopuszcza się również umieszczenie zawartości kapsułki w szklance wody niegazowanej, w szklance soku z owoców cytrusowych (np. sok jabłkowy, pomarańczowy lub ananasowy) lub szklance nektaru jabłkowego.

-    Należy pamiętać o wymieszaniu mieszaniny tuż przed wypiciem (mieszanka nie będzie klarowna). Mieszaninę należy wypić natychmiast lub w ciągu 30 minut.

- Aby upewnić się, że cały lek został wypity, należy nalać do tej samej szklanki wodę niegazowaną o objętości pół szklanki i wypić zawartość. Nie należy ani żuć ani rozgryzać stałych cząstek, które zawieraj ą lek.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Omeprazol Generics

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku Omeprazol Generics należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pominięcie przyjęcia dawki leku Omeprazol Generics

Jeśli pacjent zapomni o przyjęciu dawki leku, należy przyjąć ją natychmiast po przypomnieniu sobie o tym. Jednakże, jeśli zbliża się pora przyjęcia kolejnej dawki, to należy zapomnianą dawkę pominąć. Nie stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli wystąpią którekolwiek z poniższych objawów niepożądanych należy przerwać przyjmowanie leku Omeprazol Generics i natychmiast skontaktować się z lekarzem:

-    nagły świszczący oddech, obrzęk warg, języka, gardła lub tułowia, wysypka, omdlenie lub trudności w połykaniu (ciężka reakcja alergiczna);

-    zaczerwienienie skóry, pęcherze lub łuszczenie się skóry. Mogą to być również duże pęcherze

i krwawienie w okolicy warg, oczu, jamy ustnej, nosa i narządów płciowych. Może to być zespół Stevensa i Johnsona lub toksyczna martwica rozpływna naskórka;

-    ciężkie zaburzenia czynności wątroby, prowadzące do niewydolności wątroby i zapalenia mózgu. Objawy obejmują żółtaczkę, która możę powodować zażółcenie skóry, ciemny kolor moczu oraz zmęczenie;

-    omeprazol może w bardzo rzadkich przypadkach wpływać na białe krwinki prowadząc do niedoboru odporności (agranulocytoza). W przypadku infekcji z objawami gorączki z ciężkim zaburzeniem stanu ogólnego lub gorączką z objawami miejscowego zakażenia, takimi jak ból szyi, gardła lub jamy ustnej lub trudnościami w oddawaniu moczu, należy skonsultować się z lekarzem tak szybko, jak to możliwe, aby brak białych krwinek (agranulocytozę) można było wykluczyć poprzez badanie krwi. Ważne jest, aby podać informacje o stosowaniu leku.

-    ciężkie zaburzenia czynności nerek (śródmiąższowe zapalenie nerek).

Inne działania niepożądane obejmuj ą:

Częste działania niepożądane (mogą dotyczyć 1 na 10 pacjentów)

-    ból głowy

-    zaburzenia żołądka i jelit: biegunka, ból brzucha, zaparcia, wiatry (wzdęcia)

-    mdłości (nudności), wymioty

Niezbyt częste działania niepożądane (mogą dotyczyć 1 na 100 pacjentów)

-    obrzęk stóp i kostek

-    zaburzenia snu (bezsenność)

-    zawroty głowy, uczucie mrowienia i drętwienia, senność

-    uczucie wirowania (zawroty głowy)

-    zmiany w wynikach testów laboratoryjnych sprawdzających czynność wątroby

-    wysypka, pokrzywka i świąd skóry

-    ogólne złe samopoczucie i brak energii

-    złamania w obrębie bioder, nadgarstków lub kręgosłupa.

Rzadkie działania niepożądane (mogą dotyczyć 1 na 1000 pacjentów)

-    zaburzenia krwi (zmniejszenie liczby białych krwinek, płytek krwi lub czerwonych krwinek) co może powodować osłabienie, siniaki i częstsze niż zwykle infekcje

-    niskie stężenie sodu we krwi, które może powodować osłabienie, wymioty i skurcze

-    podniecenie, splątanie lub depresja

-    zmiany odczuwania smaku

-    zaburzenia widzenia, takie jak nieostre widzenie

-    nagły świszczący lub płytki oddech (skurcz oskrzeli)

-    suchość w jamie ustnej

-    zapalenie jamy ustnej

- zakażenie zwane „grzybicą”, które może obejmować jelita i jest spowodowane przez grzyby

- zaburzenia czynności wątroby, w tym żółtaczka powodująca zażółcenie skóry, ciemne zabarwienie moczu i zmęczenie

-    utrata włosów (łysienie)

-    wysypka skórna pod wpływem słońca

-    bóle stawów lub bóle mięśni

-    wzmożone pocenie się.

Bardzo rzadkie działania niepożądane (mogą dotyczyć 1 na 10000 pacjentów)

-    agresja

-    widzenie, odczuwanie i słyszenie rzeczy, które nie istnieją (omamy)

-    nagłe pojawienie się ciężkiej wysypki, pęcherzy lub łuszczenie się skóry, niekiedy z towarzyszącą wysoką gorączką i bólem stawów (rumień wielopostaciowy)

-    osłabienie mięśniowe

-    powiększenie piersi u mężczyzn

Działania niepożądane o nieznanej częstości występowania występowania (częstość występowania nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

-    zapalenie jelit (co prowadzi do biegunki);

-    jeśli pacjent stosuje omeprazol dłużej niż trzy miesiące możliwe jest, że poziom magnezu we krwi może spaść. Niski poziom magnezu może objawiać się zmęczeniem, mimowolnymi skurczami mięśni, dezorientacją, drgawkami, zawrotami głowy, przyspieszonym biciem serca. Jeśli pacjent zaobserwuje u siebie którykolwiek z powyższych objawów, należy natychmiast powiadomić lekarza. Niski poziom magnezu może również prowadzić do obniżenia poziomu potasu lub wapnia we krwi. Lekarz może zdecydować o wykonywaniu regularnych badań krwi, w celu kontrolowania poziomu magnezu.

Nie należy nadmiernie przejmować się wykazem działań niepożądanych. Żadne z nich nie musi wystąpić.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do „krajowego systemu zgłaszania” wymienionego w załączniku V*.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Jak przechowywać lek Omeprazol Generics

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonym na etykiecie po „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Blistry: Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Butelki z HDPE: Nie przechowywać w temperaturze powyżej 250C. Przechowywać butelkę szczelnie zamkniętą w celu ochrony przed wilgocią.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko

6.    Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Omeprazol Generics

Substancją czynną jest omeprazol. Każda twarda kapsułka dojelitowa zawiera 10 mg, 20 mg lub 40 mg omeprazolu.

Ponadto lek zawiera:

Skład kapsułki: sacharoza ziarenka (sacharoza, skrobia kukurydziana), hypromeloza, sodu wodorotlenek, kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer (1:1) dyspersja 30% (kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer (1:1), sodu laurylosiarczan, polisorbat 80), talk, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 6000, polisorbat 80.

Skład otoczki kapsułki (patrz punkt 2 „Ważne informacje o niektórych składnikach leku Omeprazol Generics”)

10 mg

Wieczko kapsułki

Żelaza tlenek czerwony (E 172), tytanu dwutlenek (E 171), żelatyna, sodu laurylosiarczan Korpus kapsułki

Tytanu dwutlenek (E 171), żelatyna, sodu laurylosiarczan 20 mg

Wieczko kapsułki

Tytanu dwutlenek (E 171), żelaza tlenek czarny, żelaza tlenek czerwony (E172), żelatyna, sodu

laurylosiarczan

Korpus kapsułki

Tytanu dwutlenek (E 171), żelatyna, sodu laurylosiarczan 40 mg

Wieczko kapsułki

Tytanu dwutlenek (E 171), żółcień pomarańczowa (E 110), błękit brylantowy FCF (E 133), czerwień Allura (E 129), żelatyna, sodu laurylosiarczan Korpus kapsułki

Tytanu dwutlenek (E 171), żółcień pomarańczowa (E 110), błękit brylantowy FCF (E 133), czerwień Allura (E 129), żelatyna, sodu laurylosiarczan

Tusz do nadruku

Szelak, amonowy wodorotlenek stężony, żelaza tlenek czarny (E 172), potasu wodorotlenek.

Jak wygląda lek Omeprazol Generics i co zawiera opakowanie

Lek występuje w postaci twardych kapsułek dojelitowych.

Kapsułka 10 mg: kapsułka z jasnoróżowym, nieprzezroczystym wieczkiem oraz białym, nieprzezroczystym korpusem, oznaczona napisami „MYLAN” ponad „OM10” umieszczonymi wzdłuż osi na wieczku i korpusie.

Kapsułka 20 mg: kapsułka z ciemnoróżowym, nieprzezroczystym wieczkiem oraz białym, nieprzezroczystym korpusem, oznaczona napisami „MYLAN” ponad „OM20” umieszczonymi wzdłuż osi na wieczku i korpusie.

Kapsułka 40 mg: kapsułka z ciemnoróżowym, nieprzezroczystym wieczkiem oraz białym, nieprzezroczystym korpusem, oznaczona napisami „MYLAN” ponad „OM40” umieszczonymi wzdłuż osi na wieczku i korpusie.

Kapsułki dojelitowe twarde dostępne są w butelkach i blistrach:

7, 14, 15, 21, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 98, 100, 112, 200, 250, 500 sztuk w butelkach i blistrach Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

Generics [UK] Ltd

Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL Wielka Brytania

Wytwórca/ importer

McDermott Laboratories Limited trading as Gerard Laboratories

Units 35/36/75/76/77/80 Baldoyle Industrial Estate, Grange Road, Dublin 13

Irlandia

Generics [UK] Limited

Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL Wielka Brytania

Mylan Hungary Kft H-2900 Komarom Mylan utca 1 Węgry

Produkt leczniczy jest zarejestrowany w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Kraj

Nazwa

Austria

Omeprazol Arcana 10, 20 & 40 mg magensaftresistente Hartkapseln

Belgia

Omepramylan 10 mg, 20 mg & 40 mg maagsapresistente capsules, hard

Bułgaria

Omemyl 20 + 40mg Gastro-resistant capsule, hard

Dania

Omezolmyl 10, 20 + 40mg Gastro-resistant capsule, hard

Francja

OMEPRAZOLE MYLAN 10, 20 & 40 mg, gélule gastro-résistante

Grecja

Omeprazole Mylan Generics 20 mg Gastro-resistant capsule, hard

Hiszpania

Omeprazol MYLAN Pharmaceuticals 10 mg, cápsulas duras gastroresistentes EFG,

Omeprazol MYLAN Pharmaceuticals 20 mg, cápsulas duras gastroresistentes EFG Omeprazol MYLAN Pharmaceuticals 40 mg, cápsulas duras gastroresistentes EFG

Holandia

Omeprazol Mylan 10, 20 + 40mg Gastro-resistant capsule, hard

Irlandia

Omeprazole Mylan

Islandia

Omezolmyl 10, 20 + 40mg Gastro-resistant capsule, hard

Luksemburg

Omepramylan 10 mg, 20 mg & 40 mg comprimés gastro-résistants

Malta

Omeprazole Mylan 20mg Gastroresistant capsule, hard

Niemcy

Omeprazol dura 10 mg, 20 + 40mg magensaftresistente Hartkapseln

Norwegia

Omeprazol Mylan

Polska

Omeprazol Generics

Portugalia

Omeprazol Anova

Republika Czech

Omeprazol Mylan 10, 20 + 40mg Gastroresistant capsule, hard

Rumunia

Omeprazol Generics 20+ 40mg capsule gastrorezistente

Słowacja

Omezolmyl 10 mg enterokapslar, hârda Omezolmyl 20 mg enterokapslar, hârda Omezolmyl 40 mg enterokapslar, hârda

Szwecja

Omezolmyl 10, 20 + 40mg Gastro-resistant capsule, hard

Wielka Brytania

Omeprazole 10, 20 + 40mg Gastro-resistant capsule, hard

Data ostatniej aktualizacji ulotki: listopad 2014

9/9

Omeprazol Generics

Charakterystyka Omeprazol generics

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Omeprazol Generics, 40 mg, kapsułki dojelitowe, twarde

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna kapsułka dojelitowa, twarda zawiera 40 mg omeprazolu.

Substancje pomocnicze o znanym działaniu:

Jedna 40 mg kapsułka dojelitowa, twarda zawiera 67,5 mg sacharozy.

Jedna 40 mg kapsułka dojelitowa twarda zawiera 0,0102 mg żółcieni pomarańczowej (E 110) i 0,0249 mg czerwieni Allura (E129).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Kapsułki dojelitowe, twarde

Kapsułka 40 mg: kapsułka z ciemnoróżowym, nieprzezroczystym wieczkiem oraz korpusem, kapsułka żelatynowa o twardej otoczce wypełniona białymi do białawych peletkami. Kapsułka oznaczona czarnymi napisami „MYLAN” ponad „OM40” umieszczonymi wzdłuż osi na wieczku i korpusie.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Omeprazol jest wskazany u dorosłych i dzieci powyżej 1 roku życia i masie ciała powyżej 10 kg. Omeprazol Generics kapsułki dojelitowe jest wskazany:

Dorośli:

-    do leczenia owrzodzeń dwunastnicy

-    do zapobiegania nawrotom owrzodzeń dwunastnicy

-    do leczenia owrzodzeń żołądka

-    do zapobiegania nawrotom owrzodzeń żołądka

-    w skojarzeniu z odpowiednimi antybiotykami stosowanymi w celu eradykacji Helicobacter pylori u pacjentów z owrzodzeniami trawiennymi

-    do leczenia owrzodzeń żołądka i dwunastnicy związanych ze stosowanie leków z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ)

-    w celu zapobiegania owrzodzeniom żołądka i dwunastnicy powstającym w wyniku stosowania leków z grupy NLPZ

-    do leczenia refluksowego zapalenia przełyku

-    do leczenia podtrzymującego refluksowego zapalenia przełyku w celu zapobiegania nawrotom

-    do objawowego leczenia choroby refluksowej przełyku

-    do leczenia zespołu Zollingera i Ellisona

Dzieci i młodzież

Dzieci powyżej 1 roku życia i o masie ciała >10 kg

-    do leczenia refluksowego zapalenia przełyku

-    do objawowego leczenia zgagi i zarzucania kwaśnej treści w chorobie refluksowej przełyku.

Dzieci i młodzież powyżej 4 lat

- w skojarzeniu z odpowiednimi antybiotykami w leczeniu owrzodzenia dwunastnicy spowodowanego obecnością H. pylori

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie u dorosłych

Leczenie owrzodzeń dwunastnicy

Zalecana dawka u pacjentów z czynną chorobą wrzodową dwunastnicy to 20 mg omeprazolu jeden raz na dobę. U większości pacjentów zagojenie następuje w ciągu 2 tygodni. U pacjentów, u których w tym czasie nie nastąpiło całkowite wyleczenie, osiąga się je zwykle w ciągu następnych dwóch tygodni. U pacjentów z chorobą wrzodową dwunastnicy oporną na leczenie, stosuje się omeprazol w dawce 40 mg raz na dobę, a wygojenie zwykle osiąga się w ciągu czterech tygodni.

Zapobieganie nawrotom owrzodzeń dwunastnicy

W celu zapobiegania nawrotom owrzodzenia dwunastnicy u pacjentów bez zakażenia H. pylori lub u pacjentów, u których nie jest możliwa eradykacja H. pylori, zaleca się omeprazol w dawce 20 mg jeden raz na dobę. U niektórych pacjentów wystarczająca może być dawka 10 mg. W razie niepowodzenia terapii, dawkę omeprazolu można zwiększyć do 40 mg.

Leczenie owrzodzeń żołądka

Zalecana dawka to 20 mg raz na dobę. U większości pacjentów zagojenie następuje w ciągu 4 tygodni. U pacjentów, u których w tym czasie nie nastąpiło całkowite wyleczenie, osiąga się je zwykle w ciągu kolejnych czterech tygodni. U pacjentów z owrzodzeniem żołądka opornym na leczenie, zaleca się omeprazol w dawce 40 mg raz na dobę, a wygojenie zwykle osiąga się w ciągu ośmiu tygodni.

Zapobieganie nawrotom owrzodzeń żołądka

W celu zapobiegania nawrotom u pacjentów z owrzodzeniem żołądka opornym na leczenie zalecana jest dawka 20 mg omeprazolu raz na dobę. W razie potrzeby dawkę można zwiększyć do 40 mg.

Eradykacja H. pylori w chorobie wrzodowej żołądka lub dwunastnicy

W celu eradykacji H. pylori wybór antybiotyków należy rozważyć, biorąc pod uwagę indywidualną tolerancję pacjenta oraz zgodnie z krajowymi, regionalnymi i miejscowymi wytycznymi dotyczącymi leczenia.

•    Omeprazol 20 mg + klarytromycyna 500 mg + amoksycylina 1000 mg - każdy 2 razy na dobę przez 1 tydzień lub

•    Omeprazol 20 mg + klarytromycyna 250 mg (alternatywnie 500 mg) + metronidazol 400 mg (lub 500 mg albo tynidazol 500 mg) wszystkie 2 razy na dobę przez 1 tydzień lub

•    Omeprazol 40 mg raz na dobę + amoksycylina 500 mg + metronidazol 400 mg (lub 500 mg albo tynidazol 500 mg) oba 3 razy na dobę przez 1 tydzień.

W każdym schemacie, jeśli u pacjenta nadal występuje zakażenie H. pylori, leczenie można powtórzyć.

Leczenie owrzodzeń żołądka i dwunastnicy związanych ze stosowaniem leków z grupy NLPZ W leczeniu owrzodzeń żołądka i dwunastnicy związanych ze stosowaniem leków z grupy NLPZ zalecana dawka to 20 mg omeprazolu raz na dobę. U większości pacjentów wyleczenie następuje w ciągu 4 tygodni. U pacjentów, u których w tym czasie nie nastąpiło całkowite wyleczenie, osiąga się je zwykle w ciągu następnych czterech tygodni.

Zapobieganie owrzodzeniom żołądka i dwunastnicy związanym ze stosowaniem leków z grupy NLPZ u pacjentów z grupy ryzyka

W celu zapobiegania owrzodzeniom żołądka i dwunastnicy związanym ze stosowaniem leków z grupy NLPZ u pacjentów z grupy ryzyka (wiek >60 lat, owrzodzenie żołądka i dwunastnicy w wywiadzie, krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego w wywiadzie) zalecana dawka wynosi 20 mg omeprazolu raz na dobę.

Leczenie refluksowego zapalenia przełyku

Zalecana dawka to 20 mg omeprazolu raz na dobę. U większości pacjentów wyleczenie następuje w ciągu 4 tygodni. W przypadku pacjentów, u których nie doszło do pełnego wyleczenia po pierwszym etapie leczenia, proces ten zwykle zachodzi w ciągu kolejnych 4 tygodni.

U pacjentów z ciężkim zapaleniem przełyku zaleca się dawkę 40 mg omeprazolu raz na dobę a wyleczenie zwykle osiąga się w ciągu 8 tygodni.

Długotrwałe leczenie podtrzymujące u pacjentów z wyleczonym refluksowym zapaleniem przełyku Zalecana dawka w długotrwałym leczeniu podtrzymującym u pacjentów z wyleczonym refluksowym zapaleniem przełyku wynosi 10 mg omeprazolu raz na dobę. W razie potrzeby dawkę można zwiększyć do 20-40 mg raz na dobę.

Leczenie objawowe choroby refluksowej przełyku

Zaleca dawka wynosi 20 mg omeprazolu raz na dobę. Pacjenci mogą odpowiedzieć prawidłowo na 10 mg na dobę, dlatego dawkę należy dostosować indywidualnie. W razie gdy nie uzyska się usunięcia objawów po czterech tygodniach leczenia omeprazolem w dawce 20 mg na dobę, zalecane jest dalsze badanie diagnostyczne.

Leczenie zespołu Zollingera i Ellisona

U pacjentów z zespołem Zollingera i Ellisona dawkowanie należy dobrać indywidualnie, a leczenie kontynuować, dopóki istnieją wskazania kliniczne. Zalecana dawka początkowa omeprazolu wynosi 60 mg raz na dobę. U wszystkich pacjentów z ciężką chorobą i nieadekwatną odpowiedzią na inne metody terapii, choroba jest skutecznie wyrównana a u więcej niż 90% pacjentów w leczeniu podtrzymującym stosuje się dawki 20-120 mg omeprazolu na dobę. Dawki większe niż 80 mg omeprazolu na dobę należy podawać w dwóch dawkach podzielonych.

Dzieci i młodzież

Bezpieczeństwo i skuteczność stosowania omeprazolu u dzieci w wieku 0-12 miesięcy i masie ciała poniżej 10 kilogramów nie została jeszcze ustalona.

Dzieci powyżej 1 roku życia i o masie ciała >10 kg Refluksowe zapalenie przełyku

Leczenie objawowe zgagi i zarzucania kwaśnej treści w chorobie refluksowej przełyku Zaleca się następujące dawkowanie:

Wiek

Masa ciała

Dawkowanie

> 1 rok

10 - 20 kg

10 mg jeden raz na dobę.

W razie potrzeby dawkę można zwiększyć do 20 mg raz na dobę

> 2 lata

> 20 kg

20 mg jeden raz na dobę.

W razie potrzeby dawkę można zwiększyć do 40 mg raz dziennie

Refluksowe zapalenie przełyku: Czas leczenia to 4-8 tygodni.

Leczenie objawowe zgagi i zarzucania kwaśnej treści w chorobie refluksowejprzełyku:

Czas leczenia to 2-4 tygodnie. Jeśli nie uzyskano wyrównania objawów, po 2-4 tygodniach leczenia należy przeprowadzić dalszą diagnostykę.

Dzieci i młodzież powyżej 4. lat

Leczenie owrzodzenia dwunastnicy spowodowanego przez zakażenie Helicobacter pylori.

Przy wybieraniu właściwej terapii skojarzonej należy wziąć pod uwagę oficjalne, krajowe, regionalne i miejscowe wytyczne odnośnie oporności bakterii, czasu leczenia (najczęściej 7 dni, ale czasami do 14 dni) i odpowiedniego stosowania środków przeciwbakteryjnych.

Leczenie powinno być prowadzone pod nadzorem specjalisty.

Zaleca się następujące dawkowanie:

Masa ciała

Dawkowanie

15 - 30 kg

W skojarzeniu z dwoma antybiotykami. Omeprazol 10 mg, amoksycylina 25 mg/kg masy ciała oraz klarytromycyna 7,5 mg/kg masy ciała - wszystkie podawane 2 razy na dobę, przez 1 tydzień

31 - 40 kg

W skojarzeniu z dwoma antybiotykami. Omeprazol 20 mg, amoksycylina 750 mg oraz klarytromycyna 7,5 mg/kg masy ciała - wszystkie podawane 2 razy na dobę, przez tydzień

> 40 kg

W skojarzeniu z dwoma antybiotykami. Omeprazol 20 mg, amoksycylina 1 g oraz klarytromycyna 500 mg - wszystkie podawane 2 razy na dobę, przez 1 tydzień

Specjalne grupy pacjentów:

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

Nie ma potrzeby modyfikowania dawkowania u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek (patrz punkt 5.2).

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątrobyy

U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby wystarczająca może być dawka 10-20 mg (patrz punkt 5.2).

Osoby w podeszłym wieku (>65 lat)

Nie ma konieczności modyfikowania dawkowania u osób w podeszłym wieku (patrz punkt 5.2). Sposób podawania

Zaleca się przyjmowanie kapsułek omeprazolu rano, połykając w całości, popijając połową szklanki wody.

Kapsułek nie należy żuć ani rozgryzać.

W przypadku pacjentów, którzy mają trudności z połknięciem kapsułek i dzieci, które mogą pić lub połykać półpłynny pokarm:

Pacjenci mogą otworzyć kapsułkę i połknąć zawartość z połową szklanki wody lub po zmieszaniu z lekko kwaśnym płynem np. sokiem owocowym lub jabłkowym lub wodą niegazowaną. Należy powiedzieć pacjentom, że taką zawiesinę należy połknąć niezwłocznie (lub w ciągu 30 minut) i zawsze pomieszać przed wypiciem a następnie wypić pół szklanki wody.

Alternatywnie pacjenci mogą ssać kapsułkę i połykać peletki z połową szklanki wody. Powlekanych peletek dojelitowych nie wolno żuć.

4.3 Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na omeprazol, podstawione benzoimidazole lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Omeprazolu, podobnie jak innych inhibitorów pompy protonowej, nie wolno podawać z nelfinawirem (patrz punkt 4.5).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

W razie wystąpienia któregokolwiek spośród objawów alarmowych (np. niezamierzona utrata masy ciała, nawracające wymioty, ból przy przełykaniu, wymioty krwią, niedokrwistość, smoliste stolce) i przy obecności lub podejrzeniu owrzodzenia żołądka, należy wykluczyć chorobę nowotworową, gdyż stosowanie omeprazolu może łagodzić objawy nowotworu a tym samym opóźniać rozpoznanie.

Nie zaleca się jednoczesnego stosowania atazanawiru z inhibitorami pompy protonowej (patrz punkt 4.5). Jeśli w ocenie lekarza nie można uniknąć połączenia atazanawiru i inhibitora pompy protonowej, zaleca się staranną obserwację kliniczną (np. kontrolę wiremii) oraz zwiększenie dawki atazanawiru do 400 mg i stosowanie 100 mg rytonawiru. Nie należy przekraczać dawki omeprazolu 20 mg na dobę.

Omeprazol, podobnie jak wszystkie inne leki hamuj ące wydzielanie kwasu solnego, może zmniejszać wchłanianie witaminy B12 (cyjanokobalaminy) ze względu na wywoływanie hipo- lub achlorhydrii. Przy długotrwałym leczeniu należy brać to pod uwagę u pacjentów ze zmniejszonymi zasobami tej witaminy w organizmie i u osób z czynnikami ryzyka zaburzeń wchłaniania witaminy B12

Omeprazol jest inhibitorem CYP2C19. Należy brać pod uwagę podczas rozpoczynania lub kończenia stosowania omeprazolu możliwość interakcji z lekami metabolizowanymi przez CYP2C19. Obserwowano interakcję klopidogrelu i omeprazolu (patrz punkt 4.5). Znaczenie kliniczne tej zależności jest niejasne. Ze względów ostrożności nie zaleca się jednocześnie stosować omeprazolu i klopidogrelu.

Hipomagnezemia

Obserwowano ciężkie hipomagnezemie u pacjentów leczonych IPP, takimi jak omeprazol, przez co najmniej 3 miesiące, a w większości przypadków przez rok. Mogą wystąpić poważne objawy hipomagnezemii, takie jak zmęczenie, tężyczka, majaczenie, drgawki, zawroty głowy i komorowe zaburzenia rytmu, jednakże mogą mieć utajony początek, który może zostać przeoczony.

U najbardziej dotkniętych pacjentów, hipomagnezemia może ulec poprawie po zaprzestaniu stosowania IPP oraz leczeniu uzupełniającym magnezem.

U pacjentów, u których planowane jest przewlekłe stosowanie IPP lub jednoczesne stosowanie z digoksyną lub innymi lekami mogącymi powodować hipomagnezemię (np. diuretykami) należy rozważyć pomiar poziomu magnezu w osoczu przed rozpoczęciem stosowania IPP oraz okresowo w trakcie leczenia.

Inhibitory pompy protonowej, szczególnie gdy stosowane są długotrwale (>1 rok) w wysokich dawkach, mogą umiarkowanie zwiększać ryzyko złamania biodra, nadgarstka i kręgosłupa, głównie u osób w podeszłym wieku lub w razie współistnienia innych uznanych czynników ryzyka. Badania obserwacyjne wskazują, że IPP mogą zwiększać ogólne ryzyko złamań o 10 - 40%. Część tego wzrostu może być spowodowana innymi czynnikami ryzyka. Pacjenci z grupy ryzyka powinni być objęci opieką zgodnie z obowiązującymi wytycznymi klinicznymi oraz otrzymywać odpowiednia dawkę witaminy D i wapnia.

Zakłócenia wyników badań laboratoryjnych

Zwiększenie stężenia CgA może wpływać na wynik badania w kierunku guzów neuroendokrynnych.

W celu uniknięcia takiego zakłócenia należy tymczasowo przerwać leczenie omeprazolem na przynajmniej 5 dni przed pomiarem CgA (patrz punkt 5.1).

Pacjenci z rzadkimi zaburzeniami dziedzicznymi, takimi jak nietolerancja fruktozy, zaburzenia wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedobór sacharozy-izomaltazy nie powinni przyjmować tego leku.

Każda kapsułka dojelitowa twarda 40 mg zawiera żółcień pomarańczową (E110) i czerwień Allura (E129). Substancje te mogą powodować reakcje nadwrażliwości.

Leczenie inhibitorami pompy protonowej może nieznacznie zwiększać ryzyko zakażeń przewodu pokarmowego wywoływanych przez bakterie, takie jak Salmonella czy Campylobacter (patrz punkt 5.1).

Podczas długotrwałego leczeniu, zwłaszcza dłuższego niż rok, pacjenci powinni pozostawać pod stałą kontrolą lekarza.

Dzieci i młodzież:

Niektóre dzieci z chorobami przewlekłymi mogą wymagać długotrwałego leczenia, aczkolwiek nie jest to zalecane.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Wpływ omeprazolu na właściwości farmakokinetyczne innych leków Substancje czynne, których biodostępność zależy odpH żołądka

Hamowanie wydzielania kwasu żołądkowego przez omeprazol może zmniejszać lub zwiększać wchłanianie leków, których biodostępność zależy od pH żołądka.

Nelfinawir, atazanawir

Stężenie nelfinawiru i atazanawiru w osoczu zmniejsza się w przypadku jednoczesnego podawania z produktem leczniczym Omeprazol Generics.

Jednoczesne podawanie omeprazolu i nelfinawiru jest przeciwwskazane (patrz punkt 4.3).

Jednoczesne podawanie omeprazolu (40 mg raz na dobę) zmniejsza średnią ekspozycję na nelfinawir o około 40% i średnią ekspozycję na główny czynny farmakologicznie metabolit M8 o około 75-90%. Interakcja może też obejmować zahamowanie CYP2C19.

Nie zaleca się jednoczesnego stosowania omeprazolu z atazanawirem (patrz punkt 4.4).

Jednoczesne podawanie omeprazolu (40 mg raz na dobę) z atazanawirem 300 mg/rytonawirem 100 mg zdrowym ochotnikom spowodowało 75% zmniejszenie ekspozycji na atazanawir.

Zwiększenie dawki atazanawiru do 400 mg nie wyrównało wpływu omeprazolu na ekspozycję na atazanawir. Jednoczesne podawanie omeprazolu (20 mg raz na dobę) z atazanawirem 400 mg/rytonawirem 100 mg zdrowym ochotnikom spowodowało 30% zmniejszenie ekspozycji na atazanawir w porównaniu z atazanawirem 300 mg/rytonawirem 100 mg na dobę.

Digoksyna

U osób zdrowych jednoczesne stosowanie omeprazolu (20 mg na dobę) i digoksyny powodowało zwiększenie biodostępności digoksyny o około 10%. Rzadko opisywano toksyczność digoksyny. Jednakże, należy zachować ostrożność, podaj ąc duże dawki omeprazolu pacjentom w podeszłym wieku. Należy starannie monitorować stężenie terapeutyczne digoksyny.

Klopidogrel

Wyniki badań na zdrowych ochotnikach wykazały interakcje farmakokinetyczne (PK) / farmakodynamiczne (PD) między klopidogrelem ( w dawce początkowej 300 mg / w dawce podtrzymuj ącej75 mg) i omeprazolem (80 mg doustnie na dobę) powodując zmniejszoną ekspozycję na aktywny metabolit klopidogrelu średnio o 46%, i zmniejszenie hamowania maksymalnej (indukowanej ADP) agregacji płytek średnio o 16%. Niespójne dane dotyczące klinicznych implikacji PK / PD interakcji omeprazolu w zakresie poważnych incydentów sercowo-naczyniowych odnotowano zarówno w badaniach obserwacyjnych jak i klinicznych. Jednoczesne stosowanie omeprazolu i klopidogrelu jest niezalecane jako środek ostrożności (patrz punkt 4.4).

Inne substancje czynne

Znacząco obniżone jest wchłanianie posakonazolu, erlotynibu, ketokonazolu oraz itrakonazolu i dlatego może być zaburzona ich skuteczność. Należy unikać jednoczesnego stosowania posakonazolu i erlotynibu z omeprazolem.

Substancje czynne metabolizowane z udziałem cytochromu CYP2C19

Omeprazol jest umiarkowanym inhibitorem CYP2C19, głównego enzymu, który go metabolizuje. Dlatego metabolizm innych substancji czynnych, również metabolizowanych przez CYP2C19, może być obniżony a ekspozycja układowa na te substancje zwiększona. Przykładami są leki, takie jak R-warfaryna oraz inni antagoniści witaminy K, cylostazol, diazepam i fenytoina.

Cylostazol

Omeprazol podawany w dawce 40 mg zdrowym ochotnikom w badaniu ze skrzyżowaniem grup, zwiększał Cmax i AUC cylostazolu odpowiednio o 18% i 26% a jednego z jego czynnych metabolitów odpowiednio o 29% i 69%.

Fenytoina

Zalecane jest kontrolowanie stężenia fenytoiny w osoczu przez pierwsze dwa tygodnie od rozpoczęcia leczenia omeprazolem. Jeśli została skorygowana dawka fenytoiny, zaleca się kontrolowanie i późniejsze ponowne dostosowanie dawki po zakończeniu leczenia omeprazolem.

Mechanizm nie znany

Sakwinawir

Jednoczesne podawanie omeprazolu i sakwinawiru/rytonawiru powodowało zwiększenie stężenia sakwinawiru w osoczu do ok. 70% związane z dobrą tolerancj ą u pacjentów zakażonych HIV.

Takrolimus

Jednoczesne stosowanie omeprazolu i takrolimusu może zwiększać stężenie takrolimusu w surowicy krwi. Z tego powodu należy starannie monitorować stężenie takrolimusu oraz czynność nerek (klirens kreatyniny) i w razie potrzeby dostosować jego dawkowanie.

Metotreksat

U niektórych pacjentów, podczas stosowania metotreksatu jednocześnie z inhibitorami pompy protonowej, stwierdzano wzrost poziomu metotreksatu. Przy stosowaniu dużych dawek metotreksatu należy rozważyć czasowe wycofanie stosowania omeprazolu.

Wpływ innych substancji czynnych na właściwości farmakokinetyczne omeprazolu

Inhibitory cytochromu CYP2C19 i (lub) CYP3A4

Ponieważ omeprazol jest metabolizowany przez CYP2C19 i CYP3A4, substancje czynne, które hamują CYP2C19 lub CYP3A4 (takie jak klarytromycyna i worykonazol) mogą powodować zwiększone stężenie omeprazolu w osoczu i zmniejszać metabolizm omeprazolu. Jednoczesne leczenie z worykonazolem powoduje ponad dwukrotne zwiększenie ekspozycji na omeprazol. Duże dawki omeprazolu są dobrze tolerowane i w zasadzie nie jest wymagane dostosowanie dawki omeprazolu. Jakkolwiek, zaleca się rozważenie dostosowania dawki u pacjentów z ciężkim uszkodzeniem czynności wątroby oraz w przypadku długotrwałej terapii.

Substancje czynne pobudzające cytochrom CYP2C19 i (lub) CYP3A4

Substancje czynne, o których wiadomo, że pobudzają cytochrom CYP3A4 lub CYP2C19 lub jeden i drugi (takie, jak ryfampicyna i ziele dziurawca), mogą prowadzić do zmniejszenia stężenia omeprazolu w osoczu poprzez zwiększenie tempa jego metabolizmu.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Wyniki trzech prospektywnych badań epidemiologicznych (ponad 1000 eksponowanych przypadków) wskazują na brak negatywnego wpływu omeprazolu na ciążę lub zdrowie płodu / noworodka. Omeprazol może być stosowany w okresie ciąży.

Karmienie piersią

Omeprazol przenika do mleka kobiecego, lecz nie ma wpływu na dziecko, gdy są stosowane dawki terapeutyczne.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Omeprazol nie ma lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Mogą wystąpić działania niepożądane, takie jak zawroty głowy i zaburzenia widzenia (patrz punkt 4.8.). Jeśli one wystąpią, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi związanymi z lekiem są biegunka, ból głowy ból brzucha, zaparcia, wzdęcie, nudności i wymioty. Występujące one u około 1% - 10% pacjentów.

Poniżej podano działania niepożądane, które wystąpiły podczas badań klinicznych oraz po wprowadzeniu omeprazolu do obrotu. W żadnym przypadku nie stwierdzono związku z dawką. Wymienione poniżej działania niepożądane zostały uszeregowane według częstości występowania oraz klasyfikacji układów i narządów.

Częstość występowania działań niepożądanych została sklasyfikowana w następujący sposób:

-    Bardzo często (>1/10)

-    Często (>1/100 do <1/10)

-    Niezbyt często (>1/1000 do <1/100)

-    Rzadko (>1/10 000 do <1/1000)

-    Bardzo rzadko <1/10 000)

-    Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Układ/narząd/ częstość

Działanie niepożądane

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Rzadko:

Leukopenia, trombocytopenia

Bardzo rzadko:

Pancytopenia, agranulocytoza,

Zaburzenia układu immunologicznego

Rzadko:

Reakcje nadwrażliwości, np. gorączka, obrzęk naczynioruchowy i reakcja anafilaktyczna/wstrząs

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Rzadko:

Hiponatremia

Nieznana:

Hipomagnezemia, ciężka hipomagnezemia może powodować hipokalcemię

Hipomagnezemia, może być również związana z hipokalemia.

Zaburzenia psychiczne

Niezbyt często:

Bezsenność

Rzadko:

Pobudzenie, splątanie, depresja

Bardzo rzadko:

Agresja, omamy

Zaburzenia układu nerwowego

Często:

Bóle głowy

Niezbyt często:

Zawroty głowy, parestezje, senność

Rzadko:

Zaburzenie smaku

Zaburzenia oka

Rzadko:

Niewyraźne widzenie

Zaburzenia ucha i błędnika

Niezbyt często:

Zawroty głowy

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Rzadko:

Skurcz oskrzeli

Zaburzenia żołądka i jelit

Często:

Ból brzucha, zaparcia, biegunka, wzdęcia, nudności/wymioty, suchość w jamie ustnej, zapalenie jamy ustnej, kandydoza przewodu pokarmowego

Rzadko:

Suchość w jamie ustnej, zapalenie jamy ustnej, kandydoza przewodu pokarmowego

Nieznana:

Mikroskopowe zapalenie jelita grubego

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Niezbyt często:

Podwyższona aktywność enzymów wątrobowych

Rzadko:

Zapalenie wątroby z żółtaczką lub bez żółtaczki

Bardzo rzadko:

Niewydolność wątroby, encefalopatia u pacjentów z istniejącą wcześniej chorobą wątroby

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Niezbyt często:

Zapalenie skóry, świąd, wysypka, pokrzywka

Rzadko:

Łysienie, nadwrażliwość na światło

Bardzo rzadko:

Rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa i Johnsona, toksyczna rozpływna martwica naskórka

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Niezbyt często:

Złamanie biodra, nadgarstka i kręgosłupa (patrz punkt 4.4)

Rzadko:

Bóle stawów, bóle mięśni

Bardzo rzadko:

Osłabienie mięśniowe

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Rzadko:

Śródmiąższowe zapalenie nerek

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Bardzo rzadko:

Ginekomastia

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Niezbyt często:

Złe samopoczucie, obrzęki obwodowe

Rzadko:

Wzmożona potliwość

Dzieci

Bezpieczeństwo stosowania omeprazolu oceniano łącznie u 310 dzieci w wieku od 0 do 16 lat z chorobą związaną z wydzielaniem kwasu żołądkowego. Istnieje ograniczona liczba danych dotyczących długoterminowego bezpieczeństwa stosowania pochodzących od 46 dzieci otrzymujących leczenie podtrzymujące omeprazolem z powodu ciężkiego nadżerkowego zapalenia przełyku w trakcie badania klinicznego, w okresie do 749 dni. Rodzaje i częstość występowania działań niepożądanych były na ogół takie same, jak u osób dorosłych w leczeniu krótko-i długotrwałym. Nie ma długoterminowych danych dotyczących wpływu leczenia omeprazolem na dojrzewanie i rozwój dziecka.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem: krajowego systemu zgłaszania wymienionego w załączniku V*.

4.9 Przedawkowanie

Dostępne są ograniczone informacje dotyczące przedawkowania omeprazolu u ludzi. W literaturze są opisywane przypadki stosowania leku w dawkach do 560 mg, a pojedyncze doniesienia nawet O zastosowaniu jednorazowym dawki doustnej do 2400 mg omeprazolu (120 razy większa od zalecanej dawki klinicznej). Zaobserwowane objawy przedawkowania omeprazolu to: nudności, wymioty, zawroty głowy, bóle brzucha, biegunka i bóle głowy. W pojedynczych przypadkach opisywano również apatię, depresję, splątanie.

Wszystkie objawy opisywane po przedawkowaniu omeprazolu były przemijające i nie obserwowano po ich ustąpieniu poważnych skutków klinicznych.

Zwiększone dawki omeprazolu nie zmieniały szybkości eliminacji leku. Leczenie, w razie koniecznosci, było objawowe.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: inhibitory pompy protonowej, kod ATC: A02BC01 Mechanizm działania

Omeprazol jest racemiczną mieszaniną dwóch czynnych enancjomerów. Zmniejsza wydzielanie kwasu solnego w żołądku poprzez bardzo swoisty mechanizm działania. Jest specyficznym inhibitorem pompy protonowej w komórkach okładzinowych żołądka. Działa szybko i zapewnia odwracalne zahamowanie wydzielania kwasu solnego w żołądku przy dawkowaniu raz na dobę.

Omeprazol jest słabą zasadą i jest gromadzony oraz przekształcany w postać aktywną w kwaśnym środowisku kanalików wewnątrzkomórkowych komórek okładzinowych żołądka, gdzie hamuje K+/H+ ATP-azę czyli pompę protonową. Ten wpływ na końcowy etap procesu powstawania kwasu solnego w żołądku jest zależny od dawki i zapewnia skuteczne hamowanie zarówno podstawowego, jak i indukowanego wydzielania żołądkowego, bez względu na rodzaj bodźca.

Rezultat działania farmakodynamicznego

Wszystkie farmakodynamiczne rezultaty działania leku można wytłumaczyć wpływem omeprazolu na wydzielanie żołądkowe.

Skuteczność kliniczna i bezpieczeństwo Wpływ na wydzielanie kwasu solnego:

Omeprazol podawany doustnie raz na dobę zapewnia szybkie i skuteczne hamowanie wydzielania kwasu solnego w żołądku przez całą dobę, przy czym maksymalne działąnie występuje w ciągu 4 dni leczenia. Stosowanie omeprazolu w dawce 20 mg powoduje zmniejszenie średniej dobowej kwaśności soku żołądkowego o co najmniej 80% u pacjentów z chorobą wrzodową dwunastnicy. Średni spadek maksymalnego wydzielania kwasu solnego po stymulacji pentagastryną wynosi około 70% po 24 godzinach od podania omeprazolu.

Doustna podaż omeprazolu w dawce 20 mg u pacjentów z chorobą wrzodową dwunastnicy powoduje utrzymanie pH soku żołądkowego na poziomie > 3 średnio przez 17 godzin na dobę.

W wyniku zmniejszenia wydzielania kwasu solnego i zmniejszonej kwaśności soku żołądkowego, omeprazol, w sposób zależny od dawki, normalizuje / zmniejsza ekspozycję przełyku na wpływ kwaśnej treści żołądkowej u pacjentów z chorobą refluksową przełyku. Hamowanie wydzielania kwasu solnego jest związane z wielkością pola pod krzywą zależności stężenia omeprazolu w osoczu od czasu (AUC) i nie zależy od rzeczywistego, chwilowego stężenia leku w osoczu.

W czasie leczenia omeprazolem nie obserwowano tachyfilaksji.

Wpływ na Helicobacter pylori

W chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy często występuje zakażenie Helicobacter pylori.

H. pylori jest główną przyczyną zapalenia błony śluzowej żołądka. Zakażenie Helicobacter pylori wraz z kwasem solnym są głównymi czynnikami wywołuj ącym chorobę wrzodową. Uważa się również, że zakażenie Helicobacter pylori jest jednym z głównych czynników wywołujących zanikowe zapalenie błony śluzowej żołądka, które jest związane ze zwiększonym ryzykiem powstawania raka żołądka.

Wyleczenie zakażenia Helicobacter pylori za pomocą omeprazolu oraz leków przeciwbakteryjnych powoduje duży odsetek wygojenia i długotrwałą remisję choroby wrzodowej.

Testowano leczenie dwuskładnikowe i okazało się ono mniej skuteczne niż terapia trzema lekami. Jednak należy je rozważyć w przypadku gdy nadwrażliwość uniemożliwia zastosowanie terapii trzema lekami.

Wpływ na inne procesy związane ze zmniejszeniem wydzielania kwasu solnego Podczas długotrwałego leczenia omeprazolem zwiększa się częstość występowania torbieli gruczołowych żołądka. Powstaj ą one fizjologicznie w następstwie hamowania wydzielania kwasu solnego w żołądku. Maj ą one łagodny charakter i prawdopodobnie ustępuj ą samoistnie.

Można przypuszczać, że omeprazol, podobnie jak wszystkie inhibitory pompy protonowej zwiększa liczbę bakterii występujących zwykle w przewodzie pokarmowym wskutek zmniejszenia kwaśności w żołądku. Stosowanie leków obniżających pH soku żołądkowego może nieznacznie zwiększać ryzyko zakażeń przewodu pokarmowego wywoływanych przez bakterie takie, jak Salmonella czy Campylobacter.

W trakcie terapii lekami zmniejszającymi wydzielanie soku żołądkowego, w odpowiedzi na zmniejszenie wydzielania kwasu, wzrasta poziom gastryny w surowicy. Wzrasta również poziom CgA z powodu zmniejszonej kwaśności soku żołądkowego. Zwiększony poziom CgA może powodować zakłócenia wyników badań dla guzów neuroendokrynnych. Doniesienia w literaturze wskazuj ą, że leczenie inhibitorem pompy protonowej należy przerwać co najmniej 5 dni przed pomiarem CgA.

Jeżeli poziom CgA i gastryny nie normalizuje się po 5 dniach pomiary należy powtórzyć po 14 dniach od zaprzestania leczenia omeprazolem.

U niektórych pacjentów (zarówno dzieci jak i dorosłych) obserwowano zwiększenie liczby komórek ECL żołądka, prawdopodobnie związane ze zwiększonym stężeniem gastryny w surowicy w trakcie długotrwałego leczenia omeprazolem. Uważa się, że te ustalenia nie mają żadnego znaczenia klinicznego.

Dzieci i młodzież

W badaniu bez grupy kontrolnej z udziałem dzieci (w wieku od 1 do 16 lat) z ciężkim refluksowym zapaleniem przełyku, omeprazol w dawkach od 0,7 do 1,4 mg/kg zmniejszał nasilenie zapalenia przełyku w 90% przypadków oraz znacznie zmniejszał objawy refluksu. W badaniu z pojedynczą ślepą próbą, dzieci w wieku 0-24 miesięcy z klinicznie rozpoznaną chorobą refluksową przełyku leczono dawkami 0,5, 1,0 lub 1,5 mg omeprazolu/ kg. Częstość występowania epizodów wymiotów/ zarzucania pokarmu zmniejszyła się o 50% po 8 tygodniach leczenia niezależnie od dawki.

Eradykacja Helicobacter pylori u dzieci

W wyniku badania klinicznego z randomizacją, z podwójnie ślepą próbą (badanie Heliot) wykazano skuteczność i bezpieczeństwo stosowania omeprazolu skojarzonego z dwoma antybiotykami (amoksycylina i klarytromycyna) w leczeniu infekcji Helicobacter pylori u dzieci w wieku 4 lat i więcej z zapaleniem błony śluzowej żołądka: uzyskano wskaźnik eradykacji Helicobacter pylori: 74% (23/31 pacjentów) przy zastosowaniu skojarzenia omeprazol + amoksycylina + klarytromycyna w porównaniu do 9,4 % (3/32 pacjentów) przy zastosowaniu skojarzenia amoksycylina + klarytromycyna. Jednakże nie ma dowodów na kliniczne korzyści odnośnie objawów dyspeptycznych. To badanie nie dostarcza żadnych informacji na temat dzieci w wieku poniżej 4 lat.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Omeprazol nie jest trwały w środowisku kwaśnym i dlatego jest podawany doustnie w postaci dojelitowych twardych kapsułek żelatynowych wypełnionych granulkami. Omeprazol szybko się wchłania, szczytowe stężenie w osoczu występuje w ciągu 1-2 godzin po podaniu. Wchłanianie ma miejsce w jelicie cienkim i trwa zwykle od 3 do 6 godzin. Jednoczesne spożywanie pokarmu nie wpływa na biodostępność, która po podaniu pojedynczej dawki wynosi około 40%. Po podaniu dawek wielokrotnych raz na dobę, biodostępność omeprazolu zwiększa się do około 60%.

Dystrybucja

Pozorna objętość dystrybucji omeprazolu w organizmie wynosi około 0,3 l/kg masy ciała. Omeprazol wiąże się z białkami osocza w około 97%.

Metabolizm

Omeprazol jest metabolizowany całkowicie przez układ cytochromu P450 (CYP). Znaczna część jego metabolizmu zależy od polimorficznie wyrażonego CYP2C19, odpowiedzialnego za tworzenie hydroksyomeprazolu, głównego metabolitu w osoczu. Pozostała część zależy od innego specyficznego izoenzymu, CYP3A4, odpowiedzialnego za powstawanie sulfonu omeprazolu. W związku z wysokim powinowactwem do omeprazolu CYP2C19, istnieje możliwość kompetytywnego hamowania i metabolicznych interakcji z innymi substratami CYP2C19. Jednak ze względu na małe powinowactwo do CYP3A4, omeprazol nie ma hamuje metabolizmu innych substratów CYP3A4. Ponadto, omeprazol nie ma hamującego wpływu na główne enzymy układu CYP.

Około 3% populacji kaukaskiej i 15-20% populacji azjatyckiej nie ma funkcjonalnego enzymu CYP2C19:; są to tak zwane osoby słabo metabolizujące. U takich osób metabolizm omeprazolu jest prawdopodobnie katalizowany głównie przez CYP3A4. Po wielokrotnym podaniu raz na dobę po 20 mg omeprazolu, średnia wartość AUC była od 5 do 10 razy większa u osób słabo metabolizujących niż u osób mających funkcjonalny enzym CYP2C19 (intensywnie metabolizujących). Średnie stężenia w osoczu były również większe o 3 do 5 razy. Ustalenia te nie mają wpływu na dawkowanie omeprazolu.

Wydalanie

Okres półtrwania w fazie eliminacji z osocza jest zwykle krótszy niż jedna godzina, zarówno po pojedynczym, jak i wielokrotnym podaniu raz na dobę. Omeprazol jest całkowicie usuwany z osocza pomiędzy podaniem kolejnych dawek, bez tendencji do kumulacji podczas podawania raz na dobę. Prawie 80% dawki omeprazolu jest wydalane z moczem w postaci metabolitów, pozostała część z kałem, głównie pochodząc z wydzielania żółci.

AUC omeprazolu wzrasta po wielokrotnym podaniu. Wzrost ten zależy od dawki i powoduje nieliniową zależność dawka-AUC po wielokrotnym podaniu. Ta zależność od czasu i dawki jest spowodowana zmniejszeniem efektu pierwszego przejścia i klirensu układowego, prawdopodobnie poprzez zahamowanie aktywności enzymu CYP2C19 przez omeprazol i (lub) jego metabolity (np. sulfon).

Nie stwierdzono, aby którykolwiek metabolit miał wpływ na wydzielanie kwasu solnego w żołądku. Specjalne grupy pacjentów

Zaburzenia czynności wątroby

U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby metabolizm omeprazolu jest nieprawidłowy, co powoduje zwiększenie AUC. Nie wykazano tendencji do gromadzenia omeprazolu podczas stosowania raz na dobę.

Zaburzenia czynności nerek

U pacjentów ze zmniejszeniem czynności nerek właściwości farmakokinetyczne omeprazolu, w tym biodostępność układowa i szybkość wydalania, są niezmienione.

Osoby w wieku podeszłym

U osób w wieku podeszłym (75-79 lat) szybkość metabolizmu omeprazolu jest nieco zmniejszona.

Dzieci

Podczas podawania zalecanych dawek dzieciom w wieku od 1. roku uzyskano podobne stężenia omeprazolu w osoczu, jak u osób dorosłych. U dzieci w wieku poniżej 6 miesięcy klirens omeprazolu jest mały ze względu na małą zdolność do jego metabolizowania.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W długotrwałych badaniach na szczurach otrzymujących omeprazol obserwowano hiperplazję komórek ECL żołądka i rozwój rakowiaka. Zmiany te są następstwem stałej hipergastrynemii wtórnej do zahamowania wydzielania kwasu solnego. Podobne działania były obserwowane po leczeniu antagonistami receptora H2, innymi inhibitorami pompy protonowej i po częściowym wycięciu dna żołądka. Wynika z tego, że zmiany te nie są zależne od stosowania konkretnej substancji czynnej.

6. SZCZEGÓŁOWE DANE FARMACEUTYCZNE 6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Zawartość kapsułki

Powłoka kapsułki

Sacharoza, ziarenka (sacharoza, skrobia kukurydziana)

Hypromeloza Sodu wodorotlenek Otoczka izolująca Hypromeloza

Otoczka dojelitowa

Kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer (1:1) dyspersja 30% (kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer (1:1), sodu laurylosiarczan, polisorbat 80)

Talk

Tytanu dwutlenek (E 171)

Makrogol 6000 Polisorbat 80 Sodu wodorotlenek

Otoczka kapsułki Wieczko kapsułki

Tytanu dwutlenek (E 171), żółcień pomarańczowa (E 110), błękit brylantowy FCF (E 133), czerwień Allura (E129), żelatyna, sodu laurylosiarczan Korpus kapsułki

Tytanu dwutlenek (E 171), żółcień pomarańczowa (E 110), błękit brylantowy FCF (E 133), czerwień Allura (E 129), żelatyna, sodu laurylosiarczan

Tusz do nadruku

Szelak, amonowy wodorotlenek stężony, żelaza tlenek czarny (E 172), potasu wodorotlenek.

6.2 Niezgodności farmaceutyczne Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności 2 lata

6.4 Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Blistry: Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Butelki z HDPE: Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Przechowywać butelkę szczelnie zamkniętą w celu ochrony przed wilgocią.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Okrągła, biała butelka z HDPE z szeroką szyjką, z białą zakrętką z PP z zabezpieczeniem

gwarancyjnym. Blister Aluminium/Poliamid/PVC

7,14, 15, 21, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 100, 112, 200, 500 w butelce

2 x 50

250 (wyłącznie do wydawania w szpitalu, tylko w butelkach)

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Bez specjalnych wymagań dotyczących usuwania.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Generics UK Ltd Station Close, Potters Bar Hertfordshire EN6 1TL Wielka Brytania

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

18536

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

25/07/2011

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Listopad 2014

Omeprazol Generics