Imeds.pl

Omeprazol Stada 20 Mg

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Omeprazol STADA, 10 mg, kapsułki dojelitowe, twarde Omeprazol STADA, 20 mg, kapsułki dojelitowe, twarde Omeprazol STADA, 40 mg, kapsułki dojelitowe, twarde Omeprazolum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Omeprazol STADA i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zażyciem leku Omeprazol STADA

3.    Jak zażywać lek Omeprazol STADA

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Omeprazol STADA

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK OMEPRAZOL STADA I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Omeprazol STADA zawiera jako substancję czynną omeprazol. Należy ona do grupy leków zwanych inhibitorami pompy protonowej. Leki te działają poprzez zmniejszenie kwasu wytwarzanego w żołądku.

Lek Omeprazol STADA może być stosowany w następuj ących okolicznościach:

U dorosłych osób:

•    Choroba refluksowa przełyku (GERD, ang. Gastro-esophageal reflux disease). Jest to stan, w którym kwas żołądkowy przedostaje się do przełyku (odcinek jelita łączący gardło

z żołądkiem), powodując ból, zapalenie i pieczenie.

•    Owrzodzenie górnego odcinka jelita (owrzodzenie dwunastnicy) lub żołądka (owrzodzenie żołądka).

•    Owrzodzenie spowodowane zakażeniem bakteriami o nazwie Helicobacterpylori. Jeśli występuje taki stan, lekarz może także przepisać pacjentowi antybiotyki stosowane do leczenia zakażenia, co umożliwi wygojenie owrzodzenia.

•    Owrzodzenia spowodowane tzw. niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi. Lek Omeprazol STADA może również być stosowany, aby zapobiec powstawaniu owrzodzeń podczas leczenia niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi.

•    Zwiększone wydzielanie kwasu solnego w żołądku, spowodowane rozrostem trzustki (tzw. „zespół Zollingera-Ellisona”).

U dzieci:

U dzieci od 1 roku życia i masie ciała >10 kg

   Choroba refluksowa przełyku (GERD, ang. Gastro-esophageal reflux disease). Jest to stan, w którym kwas żołądkowy przedostaje się do przełyku (odcinek jelita łączący gardło

z żołądkiem), powodując ból, zapalenie i pieczenie.

Objawy tego stanu u dzieci mogą obejmować cofanie się treści żołądkowej do jamy ustnej (regurgitacja), wymioty i słabe przybywanie na wadze.

U dzieci w wieku powyżej 4 lat oraz u młodzieży

Owrzodzenie spowodowane zakażeniem bakteriami o nazwie Helicobacter pylori. Jeśli

występuje taki stan, lekarz może także przepisać dziecku antybiotyki stosowane do leczenia zakażenia, co umożliwi wygojenie owrzodzenia.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZAŻYCIEM LEKU OMEPRAZOL STADA

Kiedy nie zażywać leku Omeprazol STADA

•    jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na omeprazol lub którykolwiek z pozostałych składników leku Omeprazol STADA.

•    jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na inne inhibitory pompy protonowej (np. pantoprazol, lansoprazol, rabeprazol, esomeprazol).

•    jeśli pacjent zażywa lek zawierający nelfinawir (lek stosowany w leczeniu HIV).

W razie wątpliwości, należy porozmawiać z lekarzem lub farmaceutą przed zastosowaniem leku Omeprazol STADA.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Omeprazol STADA

Lek Omeprazol STADA może maskować objawy innych chorób. W związku z tym, jeśli przed rozpoczęciem stosowania lub podczas zażywania leku Omeprazol STADA wystąpi którakolwiek z podanych sytuacji, należy natychmiast porozmawiać z lekarzem:

•    Pacjent stracił dużo na wadze bez wyraźnego powodu i ma problemy z połykaniem.

•    Wystąpi ból żołądka lub niestrawność.

•    Pacjent wymiotuje spożytym pokarmem lub krwią.

•    Wystąpią czarne stolce (kał zawierający krew).

•    Wystąpi ciężka lub długo trwająca biegunka, ponieważ omeprazol jest łączony z niewielkim zwiększeniem ryzyka biegunek zakaźnych.

•    Pacjent ma ciężkie problemy z wątrobą.

Jeśli pacjent zażywa lek Omeprazol STADA przez długi czas (dłużej niż 1 rok), lekarz prawdopodobnie będzie regularnie kontrolował stan pacjenta. Podczas wizyty należy zgłaszać lekarzowi nowe lub niespodziewane objawy oraz okoliczności.

Stosowanie inhibitorów pompy protonowej, takich, jak Omeprazol STADA szczególnie przez okres dłuższy niż 1 rok, może nieznacznie zwiększać ryzyko złamań kości biodrowej, kości nadgarstka lub kręgosłupa. Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjent ma osteoporozę lub przyjmuje kortykosteroidy (co może zwiększać ryzyko wystąpienia osteoporozy).

Zażywanie leku Omeprazol STADA z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty. Należy tak postąpić, ponieważ lek Omeprazol STADA może wpływać na działanie innych leków i niektóre inne leki mogą wpływać na działanie leku Omeprazol STADA.

Nie należy zażywać leku Omeprazol STADA, jeśli pacjent zażywa leki zawieraj ące nelfinawir (lek stosowany do leczenia zakażenia wirusem HIV).

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie, jeśli pacjent obecnie zażywa którykolwiek z następuj ących leków:

•    Ketokonazol, itrakonazol lub worykonazol (leki stosowane do leczenia zakażeń grzybiczych);

•    Digoksynę (lek stosowany w przypadku problemów z sercem);

•    Diazepam (lek stosowany do leczenia lęku, rozluźnienia mięśni lub do leczenia padaczki);

•    Fenytoinę (lek stosowany, np. do leczenia padaczki). Jeśli pacjent zażywa fenytoinę, lekarz musi kontrolować stan pacjenta po rozpoczęciu leczenia lub po przerwaniu leczenia lekiem Omeprazol STADA;

•    Leki stosowane do rozrzedzenia krwi, jak warfaryna lub inne blokery witaminy K. Lekarz musi kontrolować stan pacjenta po rozpoczęciu leczenia lub po przerwaniu leczenia lekiem Omeprazol STADA;

•    Ryfampicynę (stosowaną do leczenia gruźlicy);

•    Atazanawir (lek stosowany do leczenia zakażenia wirusem HIV);

•    Takrolimus (stosowany po przeszczepieniu narządów);

•    Leki zawierające dziurawiec (Hypericum perforatum) (stosowany do leczenia depresji o łagodnym nasileniu);

•    Cilostazol (lek stosowany do leczenia chromania przestankowego);

•    Sakwinawir (lek stosowany do leczenia zakażenia wirusem HIV);

•    Klopidogrel (lek zapobiegający powstawaniu skrzepów krwi (zakrzepów));

Jeśli lekarz razem z lekiem Omeprazol STADA przepisał pacjentowi antybiotyki, jak amoksycylina i klarytromycyna, do leczenia owrzodzenia spowodowanego zakażeniem Helicobacter pylori, jest bardzo ważne aby powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach, które przyjmuje pacjent.

Zażywanie leku Omeprazol STADA z jedzeniem i piciem

Kapsułki należy połykać na czczo, przed jedzeniem. Nie należy żuć ani rozgniatać kapsułek. Kapsułki należy połykać w całości popijaj ąc je szklanką wody.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zażyciem leku Omeprazol STADA należy powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjentka jest w ciąży lub planuje ciążę. Lekarz zadecyduje, czy w tym czasie pacjentka może zażywać lek Omeprazol STADA.

Lekarz zadecyduje, czy pacjentka może zażywać lek Omeprazol STADA podczas karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Jest mało prawdopodobne, aby lek Omeprazol STADA wpływał na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługi maszyn. Mogą wystąpić działania niepożądane jak zawroty głowy i zaburzenia widzenia (patrz punkt 4). Jeśli wystąpią takie objawy, nie należy prowadzić pojazdów lub obsługiwać maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Omeprazol STADA

Lek Omeprazol STADA zawiera sacharozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyj ęciem leku.

3.    JAK ZAŻYWAĆ LEK OMEPRAZOL STADA

Lek Omeprazol STADA należy zawsze zażywać zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Lekarz powie pacjentowi ile kapsułek leku należy zażywać i przez jaki czas. Będzie to zależało od stanu ogólnego pacjenta oraz jego wieku.

Poniżej podano zazwyczaj stosowane dawki leku:

Dorośli:

Leczenie objawów choroby refluksowej przełyku, jak pieczenie i cofanie się kwasu żołądkowego:

•    Jeśli lekarz stwierdzi, że przełyk jest nieznacznie uszkodzony, zazwyczaj stosowana dawka wynosi 20 mg raz na dobę przez 4-8 tygodni. Jeśli przełyk nie wygoi się całkowicie, lekarz może zalecić, aby pacjent zażywał dawkę 40 mg przez kolejne 8 tygodni.

•    Jeśli przełyk jest wygojony, zazwyczaj stosowana dawka wynosi 10 mg raz na dobę.

•    Jeśli przełyk nie jest uszkodzony, zazwyczaj stosowana dawka wynosi 10 mg raz na dobę.

Leczenie owrzodzenia górnego odcinka jelita (owrzodzenia dwunastnicy):

•    Zazwyczaj stosowana dawka wynosi 20 mg raz na dobę przez 2 tygodnie. Jeśli owrzodzenie nie wygoi się całkowicie, lekarz może zalecić, aby pacjent zażywał taką samą dawkę przez kolejne 2 tygodnie.

•    Jeśli owrzodzenie nie wygoi się całkowicie, dawkę można zwiększyć do 40 mg raz na dobę przez 4 tygodnie.

Leczenie owrzodzenia w żołądku (owrzodzenia żołądka):

•    Zazwyczaj stosowana dawka wynosi 20 mg raz na dobę przez 4 tygodnie. Jeśli owrzodzenie nie wygoi się całkowicie, lekarz może zalecić, aby pacjent zażywał taką samą dawkę przez kolejne 4 tygodnie.

•    Jeśli owrzodzenie nie wygoi się całkowicie, dawkę można zwiększyć do 40 mg raz na dobę przez 8 tygodni.

Zapobieganie nawrotom owrzodzenia dwunastnicy i żołądka:

•    Zazwyczaj stosowana dawka wynosi 10 mg lub 20 mg raz na dobę. Lekarz może zwiększyć dawkę do 40 mg raz na dobę.

Leczenie owrzodzenia dwunastnicy i żołądka, spowodowanego stosowaniem NLPZ

(niesteroidowych leków przeciwzapalnych):

•    Zazwyczaj stosowana dawka wynosi 20 mg raz na dobę przez 4-8 tygodni.

Zapobieganie owrzodzeniom dwunastnicy i żołądka, związanych ze stosowaniem NLPZ:

•    Zazwyczaj stosowana dawka wynosi 20 mg raz na dobę.

Leczenie owrzodzenia spowodowanego zakażeniem Helicobacterpylori i jego nawrotu:

•    Zazwyczaj stosowana dawka wynosi 20 mg leku Omeprazol STADA dwa razy na dobę przez jeden tydzień.

•    Lekarz zaleci również pacjentowi, aby zażywał również dwa z podanych antybiotyków: amoksycylinę, klarytromycynę lub metronidazol.

Leczenie zbyt dużego wydzielania kwasu żołądkowego spowodowanego rozrostem trzustki

(tzw. „zespół Zollingera-Ellisona”):

•    Zazwyczaj stosowana dawka wynosi 60 mg na dobę.

•    Lekarz może dostosować dawkę dla danego pacjenta w zależności od potrzeby i może także zadecydować, jak długo pacjent ma zażywać ten lek.

Dzieci:

Leczenie objawów choroby refluksowej przełyku, jak pieczenie i cofanie się kwasu żołądkowego:

•    Lek Omeprazol STADA można stosować u dzieci w wieku powyżej 1 roku życia i masie ciała większej niż 10 kg. Dawka u dziecka jest ustalana w oparciu o masę ciała i lekarz zadecyduje, jaka dawka jest właściwa dla danego dziecka.

Leczenie owrzodzenia spowodowanego zakażeniem Helicobacter pylori i jego nawrotu:

•    Lek Omeprazol STADA można stosować u dzieci w wieku powyżej 4 lat. Dawka u dziecka jest ustalana w oparciu o masę ciała i lekarz zadecyduje, jaka dawka jest właściwa dla danego dziecka.

•    Lekarz zaleci także dziecku dwa antybiotyki o nazwie amoksycylina i klarytromycyna.

Zażywanie tego leku

•    Zaleca się, aby kapsułki zażywać rano.

•    Kapsułki należy najlepiej zażywać na czczo.

•    Kapsułki należy połykać w całości popijaj ąc je szklanką wody. Nie należy żuć ani rozgniatać kapsułek, ponieważ zawierają one tzw. paletki, które chronią ten lek przed rozkładaniem przez kwas w żołądku. Jest ważne, aby nie uszkodzić peletek.

Co należy zrobić, jeśli pacjent lub dziecko ma problemy z połknięciem kapsułki

•    Jeśli pacjent ma problemy z połykaniem lub lek trzeba podać małemu dziecku:

-    należy otworzyć kapsułkę, a jej zawartość połknąć popijając połową szklanki wody lub zawartość kapsułki można rozmieszać w szklance wody (niegazowanej), kwaśnego soku owocowego (np. jabłkowego, pomarańczowego lub ananasowego) lub musu jabłkowego.

-    mieszaninę należy wymieszać bezpośrednio przed wypiciem (mieszanina nie będzie przejrzysta). Następnie należy ją wypić natychmiast lub w ciągu 30 minut.

-    w celu zapewnienia, że pacjent wypił całą ilość leku, należy przepłukać dokładnie szklankę wodą w objętości połowy szklanki i wypić. Stałe cząsteczki zawierają lek - nie należy ich żuć lub rozgniatać.

Zażycie większej niż zalecana dawki leku Omeprazol STADA

Jeśli pacjent zażył większą dawkę leku Omeprazol STADA niż powinien, należy natychmiast porozmawiać o tym z lekarzem lub farmaceutą.

Pominięcie zażycia leku Omeprazol STADA

Jeśli pacjent zapomniał zażyć dawkę leku, powinien jak najszybciej zażyć pominiętą dawkę. Jednakże, jeśli zbliża się czas zażycia następnej dawki, nie należy zażywać pominiętej dawki, lecz kontynuować stosowanie leku o zaleconych godzinach. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Omeprazol STADA może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego

one wystąpią.

Jeśli wystąpi którekolwiek z następujących, rzadkich ale ciężkich działań niepożądanych, należy

przerwać zażywanie leku Omeprazol STADA i natychmiast skontaktować się z lekarzem:

•    Nagłe świsty podczas oddychania, obrzęk warg, języka i gardła lub inncyh części ciała, wysypka, zasłabnięcie lub trudności w połykaniu (ciężka reakcja alergiczna).

•    Zaczerwienienie skóry z pęcherzami lub złuszczaniem. Mogą pojawić się także ciężkie pęcherze i krwawienie z warg, oczu, ust, nosa i narządów płciowych. Może to być tzw. zespół Stevensa-Johnsona lub toksyczna martwica naskórka.

•    Zażółcenie skóry, ciemny mocz i uczucie zmęczenia, które mogą być objawami problemów z wątrobą.

Działania niepożądane mogą występować z określoną częstością, którą zdefiniowano następująco:

Bardzo często:

występują częściej niż u 1 na 10 osób

Często:

występują u 1 do 10 na 100 osób

Niezbyt często:

występują u 1 do 10 na 1 000 osób

Rzadko:

występują u 1 do 10 na 10 000 osób

Bardzo rzadko:

występują rzadziej niż u 1 do 10 000 osób

Nie znane:

Nie można ocenić częstości na podstawie dostępnych danych

Inne działania niepożądane obejmują:

Częste działania niepożądane

•    Ból głowy.

•    Działanie na żoładek lub jelita: biegunka, ból żoładka, zaparcie, wzdęcie (z oddawaniem gazów).

•    Nudności (mdłości) lub wymioty.

Niezbyt częste działania niepożądane

•    Obrzęk stóp i kostek nóg.

•    Przerywany sen (bezsenność).

•    Zawroty głowy, uczucie mrowienia jak kłucia igłami, senność.

•    Uczucie wirowania (zawroty głowy).

•    Zmiany w badaniach krwi, sprawdzających jak działa wątroba.

•    Wysypka skórna, wysypka guzowata (pokrzywka) i swędzenie skóry.

•    Ogólne złe samopoczucie i brak energii.

Rzadkie działania niepożądane

•    Problemy z krwią, jak zmniejszenie liczby białych krwinek lub płytek krwi. Może to powodować osłabienie, powstawanie siniaków lub zwiększenie prawdopodobieństwa zakażenia.

•    Reakcje alergiczne, czasem ciężkie, obejmujące obrzęk warg, języka i gardła, gorączkę i świszczący oddech.

•    Zmniejszenie stężenia sodu we krwi. Może to powodować osłabienie, wymioty i kurcze mięśni.

•    Uczucie pobudzenia, dezorientacji lub depresja.

•    Zmiany odczuwania smaku.

•    Problemy ze wzrokiem, jak zamazane widzenie.

•    Nagły świszczący oddech lub duszność (skurcz oskrzeli).

•    Suchość w ustach.

•    Zapalenie wewnątrz j amy ustnej.

•    Zakażenie, tzw. pleśniawki, które mogą występować w przewodzie pokarmowym i są spowodowane zakażeniem grzybiczym.

•    Problemy z wątrobą, w tym żółtaczka, która powoduje zażółcenie skóry, ciemny mocz i uczucie zmęczenia.

•    Utrata włosów (wyłysienie).

•    Wysypka skórna po ekspozycji na światło.

•    Ból stawów lub ból mięśni.

•    Ciężkie problemy z nerkami (śródmiąższowe zapalenie nerek).

Bardzo rzadkie działania niepożądane

•    Zmiany liczby komórek krwi, w tym agranulocytoza (brak białych krwinek).

•    Agresja.

•    Widzenie, odczuwanie i słyszenie rzeczy, które nie istniej ą (omamy).

•    Ciężkie problemy z wątrobą, powoduj ące niewydolność wątroby i zapalenie mózgu.

•    Nagle pojawiaj ąca się ciężka wysypka lub pęcherze na skórze, lub złuszczanie skóry. Te objawy mogą być powiązane z wysoką gorączką i bólem stawów (rumien wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, toksyczna martwica naskórka).

•    Osłabienie mięśni.

•    Powiększenie piersi u mężczyzn.

Lek Omeprazol STADA może w bardzo rzadkich przypadkach wpływać na białe krwinki, powoduj ąc niedobór immunologiczny. Jeśli pacjent ma zakażenie w objawami takimi jak, gorączka i ciężkie pogorszenie ogólnego stanu lub gorączka z objawami miejscowego zakażenia, jak ból szyi, gardła lub jamy ustnej, lub kłopoty z oddawaniem moczu, należy jak najszybciej skonsultować się z lekarzem, ponieważ badania krwi mogą wykazać brak białych krwinek (agranulocytozę). Jest ważne, aby pacjent powiedział lekarzowi, że przyjmuje ten lek.

Nie znane:

Jeśli pacjent stosuje lek Omeprazol STADA dłużej, niż trzy miesiące, możliwe jest zmniejszenie stężenia magnezu we krwi. Niskie stężenie potasu może objawiać się uczuciem zmęczenia, mimowolnymi skurczami mięśni, dezorientacj ą, drgawkami, zawrotami głowy, przyspieszeniem częstości bicia serca. Jeśli wystąpią takie objawy, należy natychmiast poinformować o tym lekarza. Niskie stężenie magnezu we krwi może także prowadzić do zmniejszenia stężeń potasu i wapnia we krwi. Lekarz może zalecić regularne wykonywanie badań krwi, w celu kontrolowania stężenia magnezu.

Nie należy się niepokoić listą możliwych działań niepożądanych. Mogą one nie wystąpić wcale. Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ LEK OMEPRAZOL STADA

•    Przechowywać w miej scu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

•    Nie stosować leku Omeprazol STADA po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku tekturowym po określeniu „Termin ważności”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

•    Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.

•    Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

•    Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Omeprazol STADA

Substancją czynną leku jest omeprazol.

Kapsułki leku Omeprazol STADA 10 mg zawierają 10 mg, 20 mg lub 40 mg omeprazolu.

Inne składniki leku to:

•    Zawartość kapsułki: sacharoza ziarenka (zawierające skrobię kukurydzianą i sacharozę), sodu laurylosiarczan (roztwór 2,5%), disodu fosforan bezwodny, mannitol (E 421), hypromeloza, makrogol 6000, talk, polisorbat 80, tytanu dwutlenek (E 171), kopolimer kwasu metakrylowego i akrylanu etylu (1:1) (Eudragit L30-D55).

•    Otoczka kapsułki: żelatyna. Kapsułki 10 mg i 20 mg zawierają również barwniki żółcień chinolinową (E 104) i tytanu dwutlenek (E 171). Kapsułki 40 mg zawierają indygotynę (E 132) lak i tytanu dwutlenek (E 171).

Jak wygląda lek Omeprazol STADA i co zawiera opakowanie

Kapsułka dojelitowa, twarda.

Omeprazol STADA, 10 mg: przezroczysta, żółta kapsułka, zawierająca sferyczne mikrogranulki koloru białawego do kremowego.

Omeprazol STADA, 20 mg: przezroczysta, żółta kapsułka, zawierająca sferyczne mikrogranulki koloru białawego do kremowego.

Omeprazol STADA, 40 mg: przezroczysta niebieska i przezroczysta biała kapsułka, zawierająca sferyczne mikrogranulki koloru białawego do kremowego.

Lek dostępny jest w blistrach po 14 i 28 kapsułek dojelitowych.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny: STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18, 61118 Bad Vilbel, Niemcy Wytwórca: LABORATORIOS LICONSA, S.A., Avda. Miralcampo, N° 7, Poligono Industrial Miralcampo, 19200 Azuqueca de Henares (Guadalajara), Hiszpania

Data zatwierdzenia ulotki: 28.06. 2012

8