+ iMeds.pl

Omeprazol stada 20 mgUlotka Omeprazol stada

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Omeprazol STADA, 10 mg, kapsułki dojelitowe, twarde Omeprazol STADA, 20 mg, kapsułki dojelitowe, twarde Omeprazol STADA, 40 mg, kapsułki dojelitowe, twarde Omeprazolum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Omeprazol STADA i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zażyciem leku Omeprazol STADA

3.    Jak zażywać lek Omeprazol STADA

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Omeprazol STADA

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK OMEPRAZOL STADA I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Omeprazol STADA zawiera jako substancję czynną omeprazol. Należy ona do grupy leków zwanych inhibitorami pompy protonowej. Leki te działają poprzez zmniejszenie kwasu wytwarzanego w żołądku.

Lek Omeprazol STADA może być stosowany w następujących okolicznościach:

U dorosłych osób:

•    Choroba refluksowa przełyku (GERD, ang. Gastro-esophageal reflux disease). Jest to stan, w którym kwas żołądkowy przedostaje się do przełyku (odcinek jelita łączący gardło

z żołądkiem), powodując ból, zapalenie i pieczenie.

•    Owrzodzenie górnego odcinka jelita (owrzodzenie dwunastnicy) lub żołądka (owrzodzenie żołądka).

•    Owrzodzenie spowodowane zakażeniem bakteriami o nazwie Helicobacterpylori. Jeśli występuje taki stan, lekarz może także przepisać pacjentowi antybiotyki stosowane do leczenia zakażenia, co umożliwi wygojenie owrzodzenia.

•    Owrzodzenia spowodowane tzw. niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi. Lek Omeprazol STADA może również być stosowany, aby zapobiec powstawaniu owrzodzeń podczas leczenia niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi.

•    Zwiększone wydzielanie kwasu solnego w żołądku, spowodowane rozrostem trzustki (tzw. „zespół Zollingera-Ellisona”).

U dzieci:

U dzieci od 1 roku życia i masie ciała >10 kg

   Choroba refluksowa przełyku (GERD, ang. Gastro-esophageal reflux disease). Jest to stan, w którym kwas żołądkowy przedostaje się do przełyku (odcinek jelita łączący gardło

z żołądkiem), powodując ból, zapalenie i pieczenie.

Objawy tego stanu u dzieci mogą obejmować cofanie się treści żołądkowej do jamy ustnej (regurgitacja), wymioty i słabe przybywanie na wadze.

U dzieci w wieku powyżej 4 lat oraz u młodzieży

Owrzodzenie spowodowane zakażeniem bakteriami o nazwie Helicobacter pylori. Jeśli

występuje taki stan, lekarz może także przepisać dziecku antybiotyki stosowane do leczenia zakażenia, co umożliwi wygojenie owrzodzenia.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZAŻYCIEM LEKU OMEPRAZOL STADA

Kiedy nie zażywać leku Omeprazol STADA

•    jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na omeprazol lub którykolwiek z pozostałych składników leku Omeprazol STADA.

•    jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na inne inhibitory pompy protonowej (np. pantoprazol, lansoprazol, rabeprazol, esomeprazol).

•    jeśli pacjent zażywa lek zawierający nelfinawir (lek stosowany w leczeniu HIV).

W razie wątpliwości, należy porozmawiać z lekarzem lub farmaceutą przed zastosowaniem leku Omeprazol STADA.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Omeprazol STADA

Lek Omeprazol STADA może maskować objawy innych chorób. W związku z tym, jeśli przed rozpoczęciem stosowania lub podczas zażywania leku Omeprazol STADA wystąpi którakolwiek z podanych sytuacji, należy natychmiast porozmawiać z lekarzem:

•    Pacjent stracił dużo na wadze bez wyraźnego powodu i ma problemy z połykaniem.

•    Wystąpi ból żołądka lub niestrawność.

•    Pacjent wymiotuje spożytym pokarmem lub krwią.

•    Wystąpią czarne stolce (kał zawierający krew).

•    Wystąpi ciężka lub długo trwająca biegunka, ponieważ omeprazol jest łączony z niewielkim zwiększeniem ryzyka biegunek zakaźnych.

•    Pacjent ma ciężkie problemy z wątrobą.

Jeśli pacjent zażywa lek Omeprazol STADA przez długi czas (dłużej niż 1 rok), lekarz prawdopodobnie będzie regularnie kontrolował stan pacjenta. Podczas wizyty należy zgłaszać lekarzowi nowe lub niespodziewane objawy oraz okoliczności.

Stosowanie inhibitorów pompy protonowej, takich, jak Omeprazol STADA szczególnie przez okres dłuższy niż 1 rok, może nieznacznie zwiększać ryzyko złamań kości biodrowej, kości nadgarstka lub kręgosłupa. Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjent ma osteoporozę lub przyjmuje kortykosteroidy (co może zwiększać ryzyko wystąpienia osteoporozy).

Zażywanie leku Omeprazol STADA z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty. Należy tak postąpić, ponieważ lek Omeprazol STADA może wpływać na działanie innych leków i niektóre inne leki mogą wpływać na działanie leku Omeprazol STADA.

Nie należy zażywać leku Omeprazol STADA, jeśli pacjent zażywa leki zawieraj ące nelfinawir (lek stosowany do leczenia zakażenia wirusem HIV).

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie, jeśli pacjent obecnie zażywa którykolwiek z następuj ących leków:

•    Ketokonazol, itrakonazol lub worykonazol (leki stosowane do leczenia zakażeń grzybiczych);

•    Digoksynę (lek stosowany w przypadku problemów z sercem);

•    Diazepam (lek stosowany do leczenia lęku, rozluźnienia mięśni lub do leczenia padaczki);

•    Fenytoinę (lek stosowany, np. do leczenia padaczki). Jeśli pacjent zażywa fenytoinę, lekarz musi kontrolować stan pacjenta po rozpoczęciu leczenia lub po przerwaniu leczenia lekiem Omeprazol STADA;

•    Leki stosowane do rozrzedzenia krwi, jak warfaryna lub inne blokery witaminy K. Lekarz musi kontrolować stan pacjenta po rozpoczęciu leczenia lub po przerwaniu leczenia lekiem Omeprazol STADA;

•    Ryfampicynę (stosowaną do leczenia gruźlicy);

•    Atazanawir (lek stosowany do leczenia zakażenia wirusem HIV);

•    Takrolimus (stosowany po przeszczepieniu narządów);

•    Leki zawierające dziurawiec (Hypericum perforatum) (stosowany do leczenia depresji o łagodnym nasileniu);

•    Cilostazol (lek stosowany do leczenia chromania przestankowego);

•    Sakwinawir (lek stosowany do leczenia zakażenia wirusem HIV);

•    Klopidogrel (lek zapobiegający powstawaniu skrzepów krwi (zakrzepów));

Jeśli lekarz razem z lekiem Omeprazol STADA przepisał pacjentowi antybiotyki, jak amoksycylina i klarytromycyna, do leczenia owrzodzenia spowodowanego zakażeniem Helicobacter pylori, jest bardzo ważne aby powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach, które przyjmuje pacjent.

Zażywanie leku Omeprazol STADA z jedzeniem i piciem

Kapsułki należy połykać na czczo, przed jedzeniem. Nie należy żuć ani rozgniatać kapsułek. Kapsułki należy połykać w całości popijaj ąc je szklanką wody.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zażyciem leku Omeprazol STADA należy powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjentka jest w ciąży lub planuje ciążę. Lekarz zadecyduje, czy w tym czasie pacjentka może zażywać lek Omeprazol STADA.

Lekarz zadecyduje, czy pacjentka może zażywać lek Omeprazol STADA podczas karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Jest mało prawdopodobne, aby lek Omeprazol STADA wpływał na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługi maszyn. Mogą wystąpić działania niepożądane jak zawroty głowy i zaburzenia widzenia (patrz punkt 4). Jeśli wystąpią takie objawy, nie należy prowadzić pojazdów lub obsługiwać maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Omeprazol STADA

Lek Omeprazol STADA zawiera sacharozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyj ęciem leku.

3.    JAK ZAŻYWAĆ LEK OMEPRAZOL STADA

Lek Omeprazol STADA należy zawsze zażywać zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Lekarz powie pacjentowi ile kapsułek leku należy zażywać i przez jaki czas. Będzie to zależało od stanu ogólnego pacjenta oraz jego wieku.

Poniżej podano zazwyczaj stosowane dawki leku:

Dorośli:

Leczenie objawów choroby refluksowej przełyku, jak pieczenie i cofanie się kwasu żołądkowego:

•    Jeśli lekarz stwierdzi, że przełyk jest nieznacznie uszkodzony, zazwyczaj stosowana dawka wynosi 20 mg raz na dobę przez 4-8 tygodni. Jeśli przełyk nie wygoi się całkowicie, lekarz może zalecić, aby pacjent zażywał dawkę 40 mg przez kolejne 8 tygodni.

•    Jeśli przełyk jest wygojony, zazwyczaj stosowana dawka wynosi 10 mg raz na dobę.

•    Jeśli przełyk nie jest uszkodzony, zazwyczaj stosowana dawka wynosi 10 mg raz na dobę.

Leczenie owrzodzenia górnego odcinka jelita (owrzodzenia dwunastnicy):

•    Zazwyczaj stosowana dawka wynosi 20 mg raz na dobę przez 2 tygodnie. Jeśli owrzodzenie nie wygoi się całkowicie, lekarz może zalecić, aby pacjent zażywał taką samą dawkę przez kolejne 2 tygodnie.

•    Jeśli owrzodzenie nie wygoi się całkowicie, dawkę można zwiększyć do 40 mg raz na dobę przez 4 tygodnie.

Leczenie owrzodzenia w żołądku (owrzodzenia żołądka):

•    Zazwyczaj stosowana dawka wynosi 20 mg raz na dobę przez 4 tygodnie. Jeśli owrzodzenie nie wygoi się całkowicie, lekarz może zalecić, aby pacjent zażywał taką samą dawkę przez kolejne 4 tygodnie.

•    Jeśli owrzodzenie nie wygoi się całkowicie, dawkę można zwiększyć do 40 mg raz na dobę przez 8 tygodni.

Zapobieganie nawrotom owrzodzenia dwunastnicy i żołądka:

•    Zazwyczaj stosowana dawka wynosi 10 mg lub 20 mg raz na dobę. Lekarz może zwiększyć dawkę do 40 mg raz na dobę.

Leczenie owrzodzenia dwunastnicy i żołądka, spowodowanego stosowaniem NLPZ

(niesteroidowych leków przeciwzapalnych):

•    Zazwyczaj stosowana dawka wynosi 20 mg raz na dobę przez 4-8 tygodni.

Zapobieganie owrzodzeniom dwunastnicy i żołądka, związanych ze stosowaniem NLPZ:

•    Zazwyczaj stosowana dawka wynosi 20 mg raz na dobę.

Leczenie owrzodzenia spowodowanego zakażeniem Helicobacter pylori i jego nawrotu:

•    Zazwyczaj stosowana dawka wynosi 20 mg leku Omeprazol STADA dwa razy na dobę przez jeden tydzień.

•    Lekarz zaleci również pacjentowi, aby zażywał również dwa z podanych antybiotyków: amoksycylinę, klarytromycynę lub metronidazol.

Leczenie zbyt dużego wydzielania kwasu żołądkowego spowodowanego rozrostem trzustki

(tzw. „zespół Zollingera-Ellisona”):

•    Zazwyczaj stosowana dawka wynosi 60 mg na dobę.

•    Lekarz może dostosować dawkę dla danego pacjenta w zależności od potrzeby i może także zadecydować, jak długo pacjent ma zażywać ten lek.

Dzieci:

Leczenie objawów choroby refluksowej przełyku, jak pieczenie i cofanie się kwasu żołądkowego:

•    Lek Omeprazol STADA można stosować u dzieci w wieku powyżej 1 roku życia i masie ciała większej niż 10 kg. Dawka u dziecka jest ustalana w oparciu o masę ciała i lekarz zadecyduje, jaka dawka jest właściwa dla danego dziecka.

Leczenie owrzodzenia spowodowanego zakażeniem Helicobacter pylori i jego nawrotu:

•    Lek Omeprazol STADA można stosować u dzieci w wieku powyżej 4 lat. Dawka u dziecka jest ustalana w oparciu o masę ciała i lekarz zadecyduje, jaka dawka jest właściwa dla danego dziecka.

•    Lekarz zaleci także dziecku dwa antybiotyki o nazwie amoksycylina i klarytromycyna.

Zażywanie tego leku

•    Zaleca się, aby kapsułki zażywać rano.

•    Kapsułki należy najlepiej zażywać na czczo.

•    Kapsułki należy połykać w całości popijając je szklanką wody. Nie należy żuć ani rozgniatać kapsułek, ponieważ zawierają one tzw. paletki, które chronią ten lek przed rozkładaniem przez kwas w żołądku. Jest ważne, aby nie uszkodzić peletek.

Co należy zrobić, jeśli pacjent lub dziecko ma problemy z połknięciem kapsułki

•    Jeśli pacjent ma problemy z połykaniem lub lek trzeba podać małemu dziecku:

- należy otworzyć kapsułkę, a jej zawartość połknąć popijając połową szklanki wody lub zawartość kapsułki można rozmieszać w szklance wody (niegazowanej), kwaśnego soku owocowego (np. jabłkowego, pomarańczowego lub ananasowego) lub musu jabłkowego.

- mieszaninę należy wymieszać bezpośrednio przed wypiciem (mieszanina nie będzie przejrzysta). Następnie należy ją wypić natychmiast lub w ciągu 30 minut.

- w celu zapewnienia, że pacjent wypił całą ilość leku, należy przepłukać dokładnie szklankę wodą w objętości połowy szklanki i wypić. Stałe cząsteczki zawierają lek - nie należy ich żuć lub rozgniatać.

Zażycie większej niż zalecana dawki leku Omeprazol STADA

Jeśli pacjent zażył większą dawkę leku Omeprazol STADA niż powinien, należy natychmiast porozmawiać o tym z lekarzem lub farmaceutą.

Pominięcie zażycia leku Omeprazol STADA

Jeśli pacjent zapomniał zażyć dawkę leku, powinien jak najszybciej zażyć pominiętą dawkę. Jednakże, jeśli zbliża się czas zażycia następnej dawki, nie należy zażywać pominiętej dawki, lecz kontynuować stosowanie leku o zaleconych godzinach. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Omeprazol STADA może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego

one wystąpią.

Jeśli wystąpi którekolwiek z następujących, rzadkich ale ciężkich działań niepożądanych, należy

przerwać zażywanie leku Omeprazol STADA i natychmiast skontaktować się z lekarzem:

•    Nagłe świsty podczas oddychania, obrzęk warg, języka i gardła lub inncyh części ciała, wysypka, zasłabnięcie lub trudności w połykaniu (ciężka reakcja alergiczna).

•    Zaczerwienienie skóry z pęcherzami lub złuszczaniem. Mogą pojawić się także ciężkie pęcherze i krwawienie z warg, oczu, ust, nosa i narządów płciowych. Może to być tzw. zespół Stevensa-Johnsona lub toksyczna martwica naskórka.

•    Zażółcenie skóry, ciemny mocz i uczucie zmęczenia, które mogą być objawami problemów z wątrobą.

Działania niepożądane mogą występować z określoną częstością, którą zdefiniowano następująco:

Bardzo często:

występują częściej niż u 1 na 10 osób

Często:

występują u 1 do 10 na 100 osób

Niezbyt często:

występują u 1 do 10 na 1 000 osób

Rzadko:

występują u 1 do 10 na 10 000 osób

Bardzo rzadko:

występują rzadziej niż u 1 do 10 000 osób

Nie znane:

Nie można ocenić częstości na podstawie dostępnych danych

Inne działania niepożądane obejmują:

Częste działania niepożądane

•    Ból głowy.

•    Działanie na żoładek lub jelita: biegunka, ból żoładka, zaparcie, wzdęcie (z oddawaniem gazów).

•    Nudności (mdłości) lub wymioty.

Niezbyt częste działania niepożądane

•    Obrzęk stóp i kostek nóg.

•    Przerywany sen (bezsenność).

•    Zawroty głowy, uczucie mrowienia jak kłucia igłami, senność.

•    Uczucie wirowania (zawroty głowy).

•    Zmiany w badaniach krwi, sprawdzających jak działa wątroba.

•    Wysypka skórna, wysypka guzowata (pokrzywka) i swędzenie skóry.

•    Ogólne złe samopoczucie i brak energii.

Rzadkie działania niepożądane

•    Problemy z krwią, jak zmniejszenie liczby białych krwinek lub płytek krwi. Może to powodować osłabienie, powstawanie siniaków lub zwiększenie prawdopodobieństwa zakażenia.

•    Reakcje alergiczne, czasem ciężkie, obejmujące obrzęk warg, języka i gardła, gorączkę i świszczący oddech.

•    Zmniejszenie stężenia sodu we krwi. Może to powodować osłabienie, wymioty i kurcze mięśni.

•    Uczucie pobudzenia, dezorientacji lub depresja.

•    Zmiany odczuwania smaku.

•    Problemy ze wzrokiem, jak zamazane widzenie.

•    Nagły świszczący oddech lub duszność (skurcz oskrzeli).

•    Suchość w ustach.

•    Zapalenie wewnątrz j amy ustnej.

•    Zakażenie, tzw. pleśniawki, które mogą występować w przewodzie pokarmowym i są spowodowane zakażeniem grzybiczym.

•    Problemy z wątrobą, w tym żółtaczka, która powoduje zażółcenie skóry, ciemny mocz i uczucie zmęczenia.

•    Utrata włosów (wyłysienie).

•    Wysypka skórna po ekspozycji na światło.

•    Ból stawów lub ból mięśni.

•    Ciężkie problemy z nerkami (śródmiąższowe zapalenie nerek).

Bardzo rzadkie działania niepożądane

•    Zmiany liczby komórek krwi, w tym agranulocytoza (brak białych krwinek).

•    Agresja.

•    Widzenie, odczuwanie i słyszenie rzeczy, które nie istniej ą (omamy).

•    Ciężkie problemy z wątrobą, powoduj ące niewydolność wątroby i zapalenie mózgu.

•    Nagle pojawiaj ąca się ciężka wysypka lub pęcherze na skórze, lub złuszczanie skóry. Te objawy mogą być powiązane z wysoką gorączką i bólem stawów (rumien wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, toksyczna martwica naskórka).

•    Osłabienie mięśni.

•    Powiększenie piersi u mężczyzn.

Lek Omeprazol STADA może w bardzo rzadkich przypadkach wpływać na białe krwinki, powoduj ąc niedobór immunologiczny. Jeśli pacjent ma zakażenie w objawami takimi jak, gorączka i ciężkie pogorszenie ogólnego stanu lub gorączka z objawami miejscowego zakażenia, jak ból szyi, gardła lub jamy ustnej, lub kłopoty z oddawaniem moczu, należy jak najszybciej skonsultować się z lekarzem, ponieważ badania krwi mogą wykazać brak białych krwinek (agranulocytozę). Jest ważne, aby pacjent powiedział lekarzowi, że przyjmuje ten lek.

Nie znane:

Jeśli pacjent stosuje lek Omeprazol STADA dłużej, niż trzy miesiące, możliwe jest zmniejszenie stężenia magnezu we krwi. Niskie stężenie potasu może objawiać się uczuciem zmęczenia, mimowolnymi skurczami mięśni, dezorientacją, drgawkami, zawrotami głowy, przyspieszeniem częstości bicia serca. Jeśli wystąpią takie objawy, należy natychmiast poinformować o tym lekarza. Niskie stężenie magnezu we krwi może także prowadzić do zmniejszenia stężeń potasu i wapnia we krwi. Lekarz może zalecić regularne wykonywanie badań krwi, w celu kontrolowania stężenia magnezu.

Nie należy się niepokoić listą możliwych działań niepożądanych. Mogą one nie wystąpić wcale. Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ LEK OMEPRAZOL STADA

•    Przechowywać w miej scu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

•    Nie stosować leku Omeprazol STADA po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku tekturowym po określeniu „Termin ważności”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

•    Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.

•    Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

•    Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Omeprazol STADA

Substancją czynną leku jest omeprazol.

Kapsułki leku Omeprazol STADA 10 mg zawierają 10 mg, 20 mg lub 40 mg omeprazolu.

Inne składniki leku to:

•    Zawartość kapsułki: sacharoza ziarenka (zawierające skrobię kukurydzianą i sacharozę), sodu laurylosiarczan (roztwór 2,5%), disodu fosforan bezwodny, mannitol (E 421), hypromeloza, makrogol 6000, talk, polisorbat 80, tytanu dwutlenek (E 171), kopolimer kwasu metakrylowego i akrylanu etylu (1:1) (Eudragit L30-D55).

•    Otoczka kapsułki: żelatyna. Kapsułki 10 mg i 20 mg zawierają również barwniki żółcień chinolinową (E 104) i tytanu dwutlenek (E 171). Kapsułki 40 mg zawierają indygotynę (E 132) lak i tytanu dwutlenek (E 171).

Jak wygląda lek Omeprazol STADA i co zawiera opakowanie

Kapsułka dojelitowa, twarda.

Omeprazol STADA, 10 mg: przezroczysta, żółta kapsułka, zawierająca sferyczne mikrogranulki koloru białawego do kremowego.

Omeprazol STADA, 20 mg: przezroczysta, żółta kapsułka, zawierająca sferyczne mikrogranulki koloru białawego do kremowego.

Omeprazol STADA, 40 mg: przezroczysta niebieska i przezroczysta biała kapsułka, zawierająca sferyczne mikrogranulki koloru białawego do kremowego.

Lek dostępny jest w blistrach po 14 i 28 kapsułek dojelitowych.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny: STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18, 61118 Bad Vilbel, Niemcy Wytwórca: LABORATORIOS LICONSA, S.A., Avda. Miralcampo, N° 7, Polígono Industrial Miralcampo, 19200 Azuqueca de Henares (Guadalajara), Hiszpania

Data zatwierdzenia ulotki: 28.06. 2012

8

Omeprazol Stada

Charakterystyka Omeprazol stada

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Omeprazol STADA, 10 mg, kapsułki dojelitowe, twarde Omeprazol STADA, 20 mg, kapsułki dojelitowe, twarde Omeprazol STADA, 40 mg, kapsułki dojelitowe, twarde

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Omeprazol STADA, 10 mg: jedna kapsułka zawiera 10 mg omeprazolu. Omeprazol STADA, 20 mg: jedna kapsułka zawiera 20 mg omeprazolu. Omeprazol STADA, 40 mg: jedna kapsułka zawiera 40 mg omeprazolu.

Substancje pomocnicze:

Każda kapsułka 10 mg zawiera od 51 do 58 mg sacharozy.

Każda kapsułka 20 mg zawiera od 102 do 116 mg sacharozy.

Każda kapsułka 40 mg zawiera od 203 do 233 mg sacharozy.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Kapsułka dojelitowa, twarda.

Omeprazol STADA, 10 mg: przezroczysta, żółta kapsułka, zawierająca sferyczne mikrogranulki koloru białawego do kremowego.

Omeprazol STADA, 20 mg: przezroczysta, żółta kapsułka, zawierająca sferyczne mikrogranulki koloru białawego do kremowego.

Omeprazol STADA, 40 mg: przezroczysta, niebieska i przezroczysta biała kapsułka, zawieraj ąca sferyczne mikrogranulki koloru białawego do kremowego.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Wskazania do stosowania produktu Omeprazol STADA:

Dorośli

-    Leczenie owrzodzenia dwunastnicy.

-    Zapobieganie nawrotom owrzodzenia dwunastnicy.

-    Leczenie owrzodzenia żołądka.

-    Zapobieganie nawrotom owrzodzenia żołądka.

-    Eradykacja bakterii Helicobacter pylori w leczeniu skojarzonym z właściwymi antybiotykami u pacjentów z chorobą wrzodową.

-    Leczenie owrzodzenia żołądka i dwunastnicy, spowodowanego stosowaniem niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ).

-    Zapobieganie owrzodzeniom żołądka i dwunastnicy, spowodowanego stosowaniem niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) u pacjentów z grupy ryzyka.

-    Leczenie refluksowego zapalenia przełyku.

Długotrwałe leczenie podtrzymujące u pacjentów z wyleczonym refluksowym zapaleniem przełyku.

Objawowe leczenie choroby refluksowej żołądka i przełyku.

Leczenie zespołu Zollingera-Ellisona.

Dzieci

Dzieci powyżej 1 roku życia i masie ciała > 10 kg

-    Leczenie refluksowego zapalenia przełyku.

-    Objawowe leczenie zgagi i zarzucania kwaśnej treści żołądkowej w przebiegu choroby refluksowej żołądka i przełyku.

Dzieci w wieku powyżej 4 lat i młodzież

Leczenie skojarzone z antybiotykami u pacjentów z owrzodzeniem dwunastnicy, spowodowanym bakterią Helicobacter pylori.

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie u dorosłych

Leczenie owrzodzenia dwunastnicy

Zalecana dawka produktu Omeprazol STADA u pacjentów z czynnym owrzodzeniem dwunastnicy wynosi 20 mg raz na dobę. U większości pacjentów wyleczenie uzyskuje się zazwyczaj w ciągu dwóch tygodni. U pacjentów, u których nie uzyskano całkowitego ustąpienia objawów po początkowym okresie stosowania, wyleczenie uzyskuje się na ogół w ciągu kolejnych 2 tygodni.

U pacjentów słabo reagujących na leczenie owrzodzenia dwunastnicy zaleca się stosowanie produktu Omeprazol STADA w dawce 40 mg. Wyleczenie uzyskuje się na ogół w ciągu 4 tygodni.

Zapobieganie nawrotom owrzodzenia dwunastnicy

Zalecana dawka produktu Omeprazol STADA u pacjentów z ujemnym testem Helicobacter pylori lub gdy eradykacja bakterii Helicobacter pylori nie jest możliwa, wynosi 20 mg raz na dobę. U niektórych pacjentów może być wystarczająca dawka 10 mg. Jeśli nie uzyskano wyleczenia, dawkę można zwiększyć do 40 mg.

Leczenie owrzodzenia żołądka

Zalecana dawka produktu Omeprazol STADA wynosi 20 mg raz na dobę. U większości pacjentów wyleczenie uzyskuje się zazwyczaj w ciągu czterech tygodni. U pacjentów, u których nie uzyskano całkowitego ustąpienia objawów po początkowym okresie stosowania, wyleczenie uzyskuje się na ogół w ciągu kolejnych 4 tygodni. U pacjentów słabo reagujących na leczenie owrzodzenia żołądka zaleca się stosowanie produktu Omeprazol STADA w dawce 40 mg. Wyleczenie uzyskuje się na ogół w ciągu 8 tygodni.

Zapobieganie nawrotom owrzodzenia żołądka

Zalecana dawka produktu Omeprazol STADA w zapobieganiu nawrotom u pacjentów słabo reagujących na leczenie owrzodzenia żołądka wynosi 20 mg raz na dobę. W razie konieczności dawkę można zwiększyć do 40 mg produktu Omeprazol STADA raz na dobę.

Eradykacja bakterii Helicobacter pylori u pacjentów z chorobą wrzodową.

Podczas wyboru odpowiedniego antybiotyku do eradykacyji bakterii Helicobacter pylori należy wziąć pod uwagę tolerancj ę leczenia przez pacjenta oraz odpowiednie krajowe, regionalne i lokalne wytyczne dotyczące oporności bakterii i zalecenia dotyczące schematu leczenia.

•    Omeprazol STADA 20 mg + klarytromycyna 500 mg + amoksycylina 1000 mg, wszystkie produkty podawane 2 razy na dobę przez tydzień, lub

•    Omeprazol STADA 20 mg, klarytromycyna 250 mg (lub 500 mg) + metronidazol 400 mg (lub 500 mg lub tynidazol 500 mg), wszystkie produkty podawane 2 razy na dobę przez tydzień, lub Omeprazol STADA 40 mg, amoksycylina 500 mg, metronidazol 400 mg (lub 500 mg lub tynidazol 500 mg), wszystkie produkty podawane 2 razy na dobę przez tydzień.

Jeżeli u pacjenta nadal występuje dodatni test Helicobacter pylori, można powtórzyć każdy ze schematów leczenia.

Leczenie owrzodzenia żołądka i dwunastnicy, spowodowanego stosowaniem niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ)

Zalecana dawka produktu Omeprazol STADA w leczeniu owrzodzenia żołądka i dwunastnicy, spowodowanego stosowaniem niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) wynosi 20 mg raz na dobę. U większości pacjentów wyleczenie uzyskuje się zazwyczaj w ciągu czterech tygodni.

U pacjentów, u których nie uzyskano całkowitego ustąpienia objawów po początkowym okresie stosowania, wyleczenie uzyskuje się na ogół w ciągu kolejnych 4 tygodni.

Zapobieganie owrzodzeniom żołądka i dwunastnicy, spowodowanego stosowaniem niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) u pacjentów z grupy ryzyka.

Zalecana dawka produktu Omeprazol STADA w zapobieganiu owrzodzeniom żołądka i dwunastnicy, spowodowanego stosowaniem niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) u pacjentów z grupy ryzyka (wiek >60 lat, owrzodzenie żołądka i dwunastnicy w wywiadzie, krwawienie z górnego odcinka przewodu pokarmowego w wywiadzie) wynosi 20 mg raz na dobę.

Leczenie refluksowego zapalenia przełyku

Zalecana dawka produktu Omeprazol STADA wynosi 20 mg raz na dobę. U większości pacjentów wyleczenie uzyskuje się zazwyczaj w ciągu czterech tygodni. U pacjentów, u których nie uzyskano całkowitego ustąpienia objawów po początkowym okresie stosowania, wyleczenie uzyskuje się na ogół w ciągu kolejnych 4 tygodni. U pacjentów z ciężkim refleksowym zapaleniem przełyku zalecana dawka wynosi 40 mg produktu Omeprazol STADA raz na dobę. Wyleczenie uzyskuje się na ogół w ciągu 8 tygodni.

Długotrwałe leczenie podtrzymujące u pacjentów z wyleczonym refluksowym zapaleniem przełyku Zalecana dawka produktu Omeprazol STADA w długotrwałym leczeniu podtrzymuj ącym u pacjentów z wyleczonym refluksowym zapaleniem przełyku wynosi 10 mg raz na dobę. W razie konieczności dawkę można zwiększyć do 20-40 mg raz na dobę.

Objawowe leczenie choroby refluksowej żołądka i przełyku

Zalecana dawka produktu Omeprazol STADA wynosi 20 mg raz na dobę. Możliwa jest zadowalająca odpowiedź na leczenie dawką 10 mg raz na dobę, z tego względu dawkowanie należy dostosowywać indywidualnie dla każdego pacjenta.

Jeżeli po 4 tygodniach leczenia dawką 40 mg nie uzyskano zadowalaj ącej kontroli objawów, należy wykonać dalsze badania diagnostyczne.

Leczenie zespołu Zollingera-Ellisona

U pacjentów z zespołem Zollingera-Ellisona dawkę należy dostosować indywidualnie i leczenie kontynuować tak długo, jak istnieją wskazania kliniczne. Zalecana dawka początkowa produktu Omeprazol STADA wynosi 60 mg raz na dobę. U wszystkich pacjentów z ciężką postacią choroby, nie reagujących na inne sposoby leczenia, uzyskano odpowiednią kontrolę objawów, u więcej niż 90% pacjentów podawano dawki od 20 do 120 mg na dobę. W przypadku stosowania dawki większej niż 80 mg na dobę, dawkę należy podzielić i podawać ją dwa razy na dobę.

Stosowanie u dzieci

Dzieci powyżej 1 roku życia i masie ciała > 10 kg:

Leczenie refluksowego zapalenie przełyku

Objawowe leczenie zgagi i zarzucania kwaśnej treści żołądkowej w przebiegu choroby refluksowej przełyku

Zalecenia dotyczące dawkowania są następujące:

Wiek

Masa ciała

Dawkowanie

> 1 roku życia

10 - 20 kg

10 mg raz na dobę. Jeśli to konieczne, dawkę można zwiększyć do 20 mg raz na dobę.

> 2 roku życia

> 20 kg

20 mg raz na dobę. Jeśli to konieczne, dawkę można zwiększyć do 40 mg raz na dobę.

Refluksowe zapalenie przełyku: Czas leczenia wynosi od 4 do 8 tygodni.

Objawowe leczenie zgagi i zarzucania kwaśnej treści żołądkowej w przebiegu choroby refluksowej przełyku: Czas leczenia wynosi od 2 do 4 tygodni. Jeśli po 2 - 4 tygodniach leczenia nie następuje poprawa, należy wykonać dalsze badania diagnostyczne.

Dzieci w wieku powyżej 4 lat i młodzież

Leczenie owrzodzenia dwunastnicy, spowodowanego bakterią Helicobacter pylori.

Podczas wyboru właściwego leczenia skojarzonego, należy wziąć pod uwagę oficjalne narodowe, regionalne i lokalne wytyczne dotyczące oporności bakterii, czasu leczenia (zazwyczaj 7 dni, ale czasem do 14 dni) i właściwego stosowania produktów przeciwbakteryjnych.

Leczenie powinno być prowadzone pod nadzorem specjalisty.

Zalecenia dotyczące dawkowania są następujące:

Masa ciała

Dawkowanie

od 15 do < 30 kg

Leczenie skojarzone dwoma antybiotykami: Omeprazol STADA 10 mg, amoksycylina 25 mg/kg mc. i klarytromycyna 7,5 mg/kg mc., podawane razem 2 razy na dobę przez 1 tydzień

od 30 do < 40 kg

Leczenie skojarzone dwoma antybiotykami: Omeprazol STADA 20 mg, amoksycylina 750 mg i klarytromycyna 7,5 mg/kg mc., podawane razem 2 razy na dobę przez 1 tydzień

> 40 kg

Leczenie skojarzone dwoma antybiotykami: Omeprazol STADA 20 mg, amoksycylina 1 g i klarytromycyna 500 mg, podawane razem 2 razy na dobę przez 1 tydzień

Specjalne grupy pacjentów

Zaburzenia czynności nerek

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek nie jest wymagane dostosowanie dawki (patrz punkt 5.2).

Zaburzenia czynności wątroby:

U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby może być wystarczaj ące zastosowanie dawki 10-20 mg (patrz punkt 5.2).

Osoby w podeszłym wieku (w wieku >65 lat)

Nie jest wymagane dostosowanie dawki u osób w podeszłym wieku.

Sposób podawania:

Zaleca się połykać kapsułki produktu Omeprazol STADA w całości popijając połową szklanki wody, rano, najlepiej na czczo. Nie należy żuć ani rozgryzać kapsułek.

Wprzypadku leczenia pacjentów z trudnościami w połykaniu lub małych dzieci, które potrafią pić lub połykać półpłynny pokarm: kapsułki można otworzyć i ich zawartość połknąć popijając połową szklanki wody lub rozpuścić zawartość w lekko kwaśnym płynie np. w soku owocowym lub jabłkowym lub niegazowanej wodzie. Pacjentów należy uprzedzić, że otrzymaną zawiesinę należy wypić natychmiast (lub w ciągu 30 minut) oraz zawsze wymieszać bezpośrednio przed wypiciem i popić połową szklanki wody.

Alternatywnie, kapsułkę można ssać i połykać zawarte w niej granulki, popijając połową szklanki wody. Nie należy żuć dojelitowych, powlekanych granulek.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na omeprazol, podstawione benzymidazole lub na którąkolwiek substancj ę pomocniczą.

Omeprazolu, podobnie jak innych inhibitorów pompy protonowej, nie wolno stosować jednocześnie z nelfinawirem (patrz punkt 4.5).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy alarmujące (np. znaczne, niezamierzone zmniejszenie masy ciała, nawracające wymioty, dysfagia, wymioty krwawe lub smołowate stolce) oraz podejrzenie lub potwierdzenie owrzodzenia żołądka, należy wykluczyć jego nowotworowy charakter, ponieważ leczenie omeprazolem może maskować objawy i opóźnić rozpoznanie.

Nie zaleca się równoczesnego podawania atazanawiru z inhibitorami pompy protonowej (patrz punkt 4.5). Jeśli leczenie skojarzone atazanawirem i inhibitorami pompy protonowej jest nieuniknione, zaleca się ścisłą kontrolę kliniczną (np. poziomu wiremii) oraz jednoczesne zmniejszenie dawki atazanawiru do 400 mg z rytonawirem 100 mg. Nie należy stosować dawki większej niż 20 mg omeprazolu.

Omeprazol, podobnie jak inne leki hamujące wydzielanie kwasu solnego, może zmniejszać wchłanianie witaminy B12 (cyjanokobalaminy) z przewodu pokarmowego wskutek niedoboru lub braku kwasu solnego w soku żołądkowym. Należy to rozważyć podczas długotrwałego leczenia omeprazolem pacjentów z niedoborem witaminy B12 lub szczególnym ryzykiem wystąpienia zaburzeń jej wchłaniania.

Omeprazol STADA jest inhibitorem enzymu CYP2C19. Po rozpoczęciu lub zakończeniu leczenia omeprazolem należy rozważyć możliwość interakcji z lekami metabolizowanymi przez CYP2C19. Obserwowano interakcje pomiędzy klopidogrelem i omeprazolem (patrz punkt 4.5). Znaczenie kliniczne tej interakcji nie jest określone. Ze względów bezpieczeństwa należy unikać stosowania omeprazolu jednocześnie z klopidogrelem.

U niektórych dzieci z przewlekłymi chorobami może być konieczne długotrwałe leczenie, chociaż generalnie nie jest ono zalecane.

Omeprazol STADA zawiera sacharozę. Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy, nie powinni przyjmować tego produktu leczniczego.

Stosowanie inhibitorów pompy protonowej może nieznacznie nasilać ryzyko infekcji przewodu pokarmowego, wywołanej przez takie bakterie, jak Salmonella lub Campylobacter.

Podczas długoterminowego leczenia, zwłaszcza trwaj ącego dłużej niż 1 rok, pacjent powinien być pod regularną obserwacj ą.

Ryzyko złamań kości biodrowej, kości nadgarstka i kręgosłupa

Stosowanie inhibitorów pompy protonowej, zwłaszcza przyjmowanych w dużych dawkach oraz w długoterminowej terapii (powyżej 1 roku), może nieznacznie zwiększyć ryzyko złamań kości biodrowej, kości nadgarstka lub kręgosłupa, szczególnie u osób w starszym wieku lub u osób z innymi czynnikami ryzyka. Wyniki badań obserwacyjnych sugeruj ą, że stosowanie inhibitorów pompy protonowej może zwiększać ogólne ryzyko złamań o 10-40%. W niektórych przypadkach zwiększenie tego ryzyka może być związane z występowaniem innych czynników ryzyka. Pacjenci z czynnikami ryzyka wystąpienia osteoporozy powinni być leczeni zgodnie z obowiązującymi wytycznymi klinicznymi w celu zapewnienia przyjmowania odpowiedniej dawki witaminy D i wapnia.

Hipomagezemia

U pacjentów leczonych inhibitorami pompy protonowej (ang. protonpumps inhibitors, PPIs), takimi jak omeprazol, przez co najmniej 3 miesiące, a w większości przypadków przez rok, odnotowano przypadki ciężkiej hipomagnezemii. Mogą wystąpić ciężkie objawy hipomagnezemii, jak uczucie zmęczenia, tężyczka, majaczenie, zawroty głowy i komorowe zaburzenia rytmu serca, jednakże początek choroby może być podstępny i może zostać ona przeoczona. U większości pacjentów hipomagnezemia ulegała poprawie po uzupełnieniu niedoboru magnezu i przerwaniu stosowania inhibitorów pompy protonowej.

U pacjentów, u których przewiduje się długotrwałe leczenie lub którzy stosują inhibitory pompy protonowej jednocześnie z digoksyna lub produktami, które mogą powodować hipomagnezemię (np. leki moczopędne) należy rozważyć pomiar stężenia magnezu przed rozpoczęciem leczenia inhibitorami pompy protonowej oraz okresowo podczas leczenia.

4.5 Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Wpływ omeprazolu na farmakokinetykę innych produktów leczniczych Produkty lecznicze, których wchłanianie jest zależne od pH

Zmniejszenie kwaśności soku żołądkowego podczas leczenia omeprazolem może zmniejszać lub zwiększać wchłanianie substancji, których biodostępność zależy od pH soku żołądkowego.

Nelfinavir, atazanawir

Podczas jednoczesnego podawania omeprazolu stężenia nelfinawiru i atazanawiru w osoczu są zmniejszone.

Jednoczesne podawanie omeprazolu z nelfinawirem jest przeciwwskazane (patrz punkt 4.3). Jednoczesne podanie omeprazolu (w dawce 40 mg raz na dobę) powodowało zmniejszenie średniej ekspozycji na nelfinawir o około 40% i zmniejszenie średniej ekspozycji na czynny metabolit Mo około 75-90%. Interakcja może być związana z zahamowaniem CYP2C19.

Nie zaleca się jednoczesnego podawania omeprazolu z atazanawirem (patrz punkt 4.4). Jednoczesne podawanie zdrowym ochotnikom omeprazolu (40 mg raz na dobę) z atazanawirem 300 mg / rytonawirem 100 mg powodowało zmniejszenie ekspozycji na atazanawir o około 75%.

Zwiększenie dawki atazanawiru do 400 mg nie kompensowało wpływu omeprazolu na ekspozycję na atazanawir. Jednoczesne podawanie zdrowym ochotnikom omeprazolu (20 mg raz na dobę) z atazanawirem 400 mg /rytonawirem 100 mg powodowało zmniejszenie ekspozycji na atazanawir

0    około 30% w porównaniu z atazanawirem 300 mg / rytonawirem 100 mg raz na dobę.

Digoksyna

Równoczesne podawanie omeprazolu (20 mg raz na dobę) i digoksyny u zdrowych ochotników powodowało 10% zwiększenie biodostępności digoksyny. Rzadko obserwowano toksycznośc digoksyny. Jednakże, należy zachować ostrożność podczas podawania dużych dawek omeprazolu pacjentom w podeszłym wieku. W tych przypadkach należy kontrolować terpautyczne stężenia digoksyny.

Klopidogrel

W skrzyżowanym badaniu klinicznym podawano klopidogrel w monoterapii (dawka nasycająca 300 mg, następnie 75 mg/dobę) lub z omeprazolem (80 mg jednocześnie z klopidogrelem) przez 5 dni. Podczas jednoczesnego podawania klopidogrelu z omeprazolem, ekspozycja na czynny metabolit klopidogrelu była zwiększona o 46% (dzień 1.) i o 42% (dzień 5.). Podczas jednoczesnego podawania klopidogrelu z omeprazolem średnie zahamowanie agregacji płytek zmniejszyło się o 47% (24 godz.)

1    o 30% (dzień 5.). W innym badaniu wykazano, że podawanie klopidogrelu i omeprazolu w innym czasie nie zapobiegało interakcji pomiędzy tymi lekami, co może wynikać z hamowania CYP2C19 przez omeprazol. Dane odnotowane z badań obserwacyjnych i klinicznych dotyczące znaczenia

klinicznego tej interakcji farmakokinetycznej i farmakodynamicznej w odniesieniu do dużych zdarzeń sercowo-naczyniowych są sprzeczne.

Inne substancje czynne

Wchłanianie posakonazolu, erlotynibu, ketokonazolu i itrakonazolu jest znacznie zmniejszone, co może powodować zmniejszenie ich skuteczności klinicznej. Należy unikać jednoczesnego podawania z posakonazolem i erlotynibem.

Substancje czynne metabolizowane przez CYP2C19

Omeprazol STADA jest umiarkowanym inhibitorem CYP2C19, głównego enzymu metabolizującego omeprazol. Z tego powodu metabolizm innych, podawanych jednocześnie substancji czynnych metabolizowanych również przez CYP2C19 może być zmniejszony a ekspozycja na te substancje może być zwiększona. Dotyczy to np. takich leków jak R-warfaryna i inni antagoniści witaminy K, cylostazol, diazepam i fenytoina.

Cylostazol

W skrzyżowanym badaniu podawanie omeprazolu w dawkach 40 mg u zdrowych ochotników powodowało zwiększenie Cmax i AUC cylostazolu odpowiednio o 18% i 26%, a jednego z jego czynnych metabolitów o odpowiednio 29% i 69%.

Fenytoina

Zaleca się kontrolowanie stężenia fenytoiny w osoczu przez pierwsze dwa tygodnie po rozpoczęciu leczenia omeprazolem. Jeżeli w tym czasie dostosowano dawkę fenytoiny, po zakończeniu leczenia omeprazolem należy kontrolować i następnie dostosować dawkę fenytoiny.

Mechanizm nieznany

Sakwinawir

Równoczesne podawanie omeprazolu i sakwinawiru/rytonawiru pacjentom z zakażeniem HIV powodowało zwiększenie stężeń sakwinawiru w osoczu do około 70%, połączonego z dobrą tolerancją produktu.

Takrolimus

Stwierdzono, że jednoczesne stosowanie omeprazolu i takrolimusa zwiększało stężenia takrolimusa w surowicy. Należy kontrolować stężenie takrolimusa oraz czynność nerek (klirens kreatyniny) oraz w razie konieczności dostosować dawkę takrolimusa.

Wpływ innych substancji czynnych na farmakokinetykę omeprazolu

Inhibitory CYP2C19 i(lub) CYP3A4

Ponieważ omeprazol jest metabolizowany w wątrobie poprzez CYP2C19 i CYP3A4, substancje czynne hamujące działanie CYP2C19 i CYP3A4 (jak klarytromycyna i worykonazol) mogą powodować zwiększenie stężenia omeprazolu w surowicy w wyniku zmniejszenia szybkości jego metabolizmu. Jednoczesne podanie worykonazolu powodowało ponad dwukrotne zwiększenie ekspozycji na omeprazol. Ponieważ duże dawki omeprazolu były na ogół dobrze tolerowane, zazwyczaj nie ma konieczności dostosowania dawki omeprazolu. Jednakże, należy rozważyć dostosowanie dawki u pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności wątroby oraz gdy wskazane jest długotrwałe leczenie.

Induktory CYP2C19 i(lub) CYP3A4

Substancje czynne indukujące działanie CYP2C19 i (lub) CYP3A4 (takie jak ryfampicyna, ziele dziurawca) mogą powodować zmniejszenie stężenia omeprazolu w surowicy w wyniku zwiększenia szybkości metabolizmu omeprazolu.

4.6    Ciąża i laktacja

Wyniki trzech prospektywnych badań epidemiologicznych (wyniki z ponad 100 ekspozycji) nie wskazują na występowanie niekorzystnego wpływu na ciążę lub na płód/noworodka. Omeprazol można stosować podczas ciąży.

Omeprazol przenika do mleka kobiet karmiących piersią, jednakże wpływ produktu podawanego w dawkach terapeutycznych na dziecko jest mało prawdopodobny.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Produkt Omeprazol STADA prawdopodobnie nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu. Mogą wystąpić działania niepożądane jak ospałość, senność i zaburzenia widzenia (patrz punkt 4.8). W takiej sytuacji pacjent nie powinien prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Najczęściej występujące działania niepożądane (u 1-10% pacjentów) to ból głowy, ból brzucha, zaparcie, biegunka, wzdęcia z oddawaniem gazów i nudności lub wymioty.

W trakcie badań klinicznych z omeprazolem i po wprowadzeniu produktu do obrotu odnotowano następujące działania niepożądane, związane lub podejrzewane jako związane z leczeniem. Żadne z działań niepożądanych nie miało związku z zastosowaną dawką.

Wymienione poniżej działania sklasyfikowano zgodnie z częstością występowania i według klasyfikacji układów i narządów.

Do oceny częstości występowania działań niepożądanych zastosowano następujące definicje:

Bardzo często (>1/10), często (>1/100 do <1/10), niezbyt często (>1/1 000 do <1/100), rzadko (>1/10 000 do <1/1 000), bardzo rzadko (< 1/10 000), nie znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Klasyfikacja układów i narządów/ częstość występowania

Działanie niepożądane

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Rzadko:

Leukopenia, trombocytopenia

Bardzo rzadko:

Agranulocytoza, pancytopenia

Zaburzenia układu immunologicznego

Rzadko:

Reakcje nadwrażliwości np. gorączka, obrzęk naczynioruchowy, reakcje anafilaktyczne/ wstrząs anafilaktyczny

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Rzadko:

Hiponatremia

Nie znana:

Hipomagnezemia (patrz punkt 4.4)

Zaburzenia psychiczne

Niezbyt często:

Bezsenność

Rzadko:

Pobudzenie, dezorientacja, depresja

Bardzo rzadko:

Agresja, omamy

Zaburzenia układu nerwowego

Często:

Ból głowy

Niezbyt często:

Zawroty głowy, parestezje, senność

Rzadko:

Zaburzenia smaku

Zaburzenia oka

Rzadko:

Zamazane widzenie

Zaburzenia ucha i błędnika

Rzadko:

Zawroty głowy pochodzenia błędnikowego

Zaburzenia oddechowe, klatki piersiowej i śródpiersia

Rzadko:

Skurcz oskrzeli

Zaburzenia żołądka i jelit

Często:

Ból brzucha, zaparcie, biegunka, wzdęcia z oddawaniem gazów, nudności, wymioty

Rzadko:

Suchość w jamie ustnej, zapalenie jamy ustnej, kandydoza żołądka i jelit

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Niezbyt często:

Zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych

Rzadko:

Zapalenie wątroby z żółtaczką lub bez żółtaczki

Bardzo rzadko:

Niewydolność wątroby i encefalopatia u pacjentów z istniejącą wcześniej chorobą wątroby.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Niezbyt często:

Zapalenie skóry, świąd, wysypka, pokrzywka

Rzadko:

Wyłysienie, nadwrażliwość na światło

Bardzo rzadko:

Rumień wielopostaciowy, zespół Stevens-Johnsona lub toksyczna rozpływna martwica naskórka

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe, tkanki łącznej i kości

Niezbyt często:

Złamania kości biodrowej, kości nadgarstka lub kręgosłupa (patrz punkt 4.4)

Rzadko:

Ból stawów lub mięśni

Bardzo rzadko:

Osłabienie siły mięśniowej

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Rzadko:

Śródmiąższowe zapalenie nerek

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Bardzo rzadko:

Ginekomastia

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Niezbyt często:

Złe samopoczucie, obrzęki obwodowe

Rzadko:

Zwiększona skłonność do pocenia się

Dzieci

Bezpieczeństwo stosowania omeprazolu oceniono u 310 dzieci w wieku od 0 do 16 lat, z chorobami zależnymi od wydzielania kwasu solnego w żołądku. Istnieją ograniczone dane dotyczące długotrwałego stosowania omeprazolu u 46 dzieci, które otrzymywały leczenie podtrzymujące podczas badań klinicznych z powodu ciężkiego nadżerkowego zapalenia przełyku. Profil działań niepożądanych był generalnie taki sam, jak u dorosłych podczas krótkotrwałego i długotrwałego leczenia. Brak długoterminowych danych dotyczących wpływu leczenia omeprazolem na dojrzewanie oraz wzrost.

4.9 Przedawkowanie

Brak informacji dotyczących następstw przedawkowania u ludzi. W literaturze opisywano zastosowanie dawek do 560 mg, odnotowano pojedyncze przypadki jednorazowych dawek doustnych do 2400 mg omeprazolu (120-razy większe niż zazwyczaj zalecana dawka kliniczna). Odnotowano występowanie nudności, wymiotów, zawrotów głowy, bólu brzucha, biegunki i bólu głowy.

W pojedynczych przypadkach opisywano apatię, depresję i dezorientację.

Opisywane objawy były przejściowe, nie odnotowano poważnych przypadków. Szybkość eliminacji po podaniu dużych dawek (kinetyka pierwszego przejścia) nie uległa zmianie. Jeśli konieczne, leczenie jest objawowe.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: inhibitory pompy protonowej;

Kod ATC: A02B C 01

Mechanizm działania

Omeprazol, racemiczna mieszanina dwóch enancjomerów, zmniejsza wydzielanie kwasu solnego w wyniku wysoce wybiórczego mechanizmu działania. Jest on specyficznym inhibitorem pompy protonowej w komórkach okładzinowych. Działa szybko i zapewnia skuteczną kontrolę wydzielania kwasu solnego w żołądku po podaniu raz na dobę.

Będąc słabą zasadą, omeprazol podlega kumulacji i przekształceniu do czynnej postaci w kwaśnym środowisku kanalików wewnątrzkomórkowych komórek okładzinowych, gdzie hamuje aktywność inhibitor enzymu H+, K+ - ATP-azy -pompy kwasu solnego. Ten końcowy etap wytwarzania kwasu solnego w żołądku jest zależny od dawki i dotyczy zarówno podstawowego, jak i stymulowanego wydzielania kwasu solnego, niezależnie od czynnika stymulującego.

Działania farmakodynamiczne

Wszystkie działania farmakodynamiczne można wyjaśnić wpływem omeprazolu na wydzielanie kwasu solnego.

Wpływ na wydzielanie kwasu solnego

Dawkowanie omeprazolu raz na dobę zapewnia szybkie i skuteczne zahamowanie dziennego i nocnego wydzielania kwasu solnego, osiągając maksymalne działanie w ciągu 4 dni leczenia.

Omeprazol w dawce 20 mg powodował u pacjentów z owrzodzeniem dwunastnicy zmniejszenie 24-godzinnego wydzielania kwasu solnego średnio o co najmniej 80%, ze zmniejszeniem szczytowego wydzielanie kwasu solnego po stymulacji pentagastryną średniego o około 70% w ciągu 24 godzin po podaniu.

U pacjentów z chorobą wrzodową dwunastnicy, doustne podawanie 20 mg omeprazolu podtrzymuje pH wewnątrz żołądka >3 średno przez 17 godzin z 24-godzinnego cyklu.

W wyniku zniejszenia wydzielania kwasu żołądkowego i kwaśnego odczynu wewnątrz żołądka, omeprazol w sposób zależny od dawki zmniejsza / normalizuje ekspozycję na kwas żołądkowy przełyku u pacjentów z chorobą refluksową żołądka i przełyku. Zahamowanie wydzielania kwasu jest zależne od pola pod krzywą w osoczu pomiędzy stężeniem omeprazolu i czasem (AUC), ale nie zależy od aktualnego stężenia w osoczu w danym punkcie czasowym.

Podczas leczenia omeprazolem nie obserwowano tachyfilaksji.

Działanie na Helicobacter pylori

Zakażenie Helicobacter pylori jest powiązane z chorobą wrzodową przewodu pokarmowego, w tym z chorobą wrzodową dwunastnicy i żołądka. H. pylori razem z kwasem żołądkowym są głównymi czynnikami w powstawaniu choroby wrzodowej. H. pylori jest głównym czynnikiem w rozwoju zanikowego zapalenia żołądka, które jest powiązane ze zwiększonym ryzykiem powstawania raka żołądka.

Eradykacja H. pylori omeprazolem i lekami przeciwbakteryjnymi jest powiązana z wysokim współczynnikiem wygojenia i długotrwałą remisją wrzodu trawiennego.

Badano leczenie dwuskładnikowe i wykazano, że jest ono mniej skuteczne, niż leczenie trzema składnikami. Należy je jednak wziąć pod uwagę w przypadkach potwierdzonej nadwrażliwości, która uniemożliwia zastosowanie połączenia trójskładnikowego.

Inne działania zależne od od zahamowania wydzielania kwasu żołądkowego Podczas długoterminowego leczenia zgłaszano zwiększoną częstość występowania torbieli gruczołowych żołądka. Te zmiany są fizjologiczną konsekwensją nasilonego zahamowania wydzielania kwasu żołądkowego, ale są łągodne i wydają się być odwracalne.

Zmniejszenie kwaśności soku żołądkowego z każdej przyczyny, w tym w związku ze stosowaniem inhibitorów pompy protonowej, zwiększa liczbę bakterii prawidłowo obecnych w przewodzie pokarmowym. Leczenie lekami zmniejszającymi ilość wydzielanego kwasu żołądkowego może nieznacznie zwiększać ryzyko zakażeń przewodu pokarmowego, np. drobnoustrojami Salmonella i Campylobacter.

Stosowanie u dzieci

W niekontrolowanych badaniach u dzieci (od 1 roku życia do 16 lat) z ciężkim refluksowym zapaleniem przełyku, omeprazol w dawkach od 0,7 do 1,4 mg/kg mc., w 90% przypadków uzyskano poprawę zapalenia przełyku i znaczące zmniejszenie objawów refluksu. W pojedynczo zaślepionym badaniu, dzieci ze zdiagnozowanym klinicznie GERD w wieku od 0 do 24 miesięcy, były leczone omeprazolem w dawce 0,5, 1,0 lub 1,5 mg/kg mc. Częstość występowania wymiotów niezależnie od dawki zmniejszyła się o około 50% po 8 tygodniach leczenia.

Eradykacja Helicobacter pylori u dzieci

Wyniki randomizowanego, podwójnie zaślepionego badania klinicznego (badanie Heliot) wykazały skuteczność i akceptowalne bezpieczeństwo omeprazolu podawanego w skojarzeniu z dwoma antybiotykami (amoksycyliną i klarytromycyną) w leczeniu zakażenia Helicobacter pylori u dzieci z zapaleniem błony śluzowej żołądka w wieku 4 lat i starszych. Wyniki były następujące: wskaźnik eradykacji H.pylori w przypadku podawania omeprazolu + amoksycyliny + klarytromycyny wynosił 74,2% (23/31 pacjentów), wobec 9,4 % (3/32 pacjentów) leczonych schematem amoksycylina + klarytromycyna. Niemniej jednak, nie było dowodów na korzyści kliniczne w odniesieniu do objawów dyspeptycznych. Wyniki tego badania nie popierają danych dotyczących dzieci w wieku poniżej 4 lat.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

W środowisku kwaśnym omeprazol i sól magnezowa omeprazolu są niestabilne i w związku z tym są podawane doustnie w postaci granulek opornych na działanie kwasu solnego w żołądku w kapsułkach lub tabletkach. Wchłanianie omeprazolu jest szybkie, a maksymalne stężenie występuje w ciągu około 1 do 3 godzin po podaniu. Wchłanianie omeprazolu zachodzi w jelicie cienkim i zazwyczaj jest całkowite w ciągu 3-6 godzin. Jednoczesne zażywanie pokarmu nie wpływa na biodostępność. Dostępność układowa (biodostępność) po doustnym podaniu jednorazowej dawki omeprazolu wynosi około 40%. Po podawaniu Wielokrotnym raz na dobę biodostępność zwiększa się do około 60%.

Dystrybucja

Jawna obj ętość dystrybucji u zdrowych ochotników wynosi około 0,3 l/kg mc. Wiązanie omeprazolu z białkami osocza wynosi 97%.

Metabolizm

Omeprazol jest całkowicie metabolizowany przez cytochrom P450 (CYP). Główna cześć tego metabolizmu jest zależna od polimorficznego enzymu CYP2C19, odpowiedzialnego za tworzenie hydroksyomeprazolu, głównego metabolitu w osoczu. Pozostała część jest zależna od innego swoistego izoenzymu, CYP3A4, odpowiedzialnego za tworzenie pochodnej sulfonowej omeprazolu. Ze względu na wysokie powinowactwo omeprazolu do CYP2C19, możliwe jest potencjalne, kompetycyjne zahamowanie oraz interakcje metaboliczne z innymi substratami CYP2C19. Jednakże, ze względu na małe powinowactwo do CYP3A4, omeprazol nie hamuje metabolizmu innych substratów CYP3A4. Dodatkowo, omeprazol nie ma właściwości hamowania głównych enzymów CYP.

Około 3% populacji rasy kaukaskiej i 15-20% rasy azjatyckiej ma niedobór czynnościowy enzymu CYP2C19 i te osoby są nazywane wolno metabolizującymi. U tych osób, metabolizm omeprazolu jest katalizowany prawdopodobnie przez CYP3A4. Po wielokrotnym podaniu dawki 20 mg omeprazolu, średnie AUC było od 5 do 10 razy większe u osób z wolnym metabolizmem, w porównaniu do osób z w pełni czynnym enzymem CYP2C19 (szybko metabolizujących). Średnie stężenia w osoczu były również większe, od 3 do 5 razy. Te obserwacje nie mają wpływu na zalecenia dotyczące dawkowania omeprazolu.

Wydalanie

Czas półtrwania eliminacji z osocza omeprazolu jest zazwyczaj krótszy niż 1 godzinę, zarówno po podaniu jednorazowym, jak i po podaniu wielokrotnym raz na dobę. Omeprazol jest całkowicie eliminowany z osocza pomiędzy podaniem kolejnych dawek, a podczas podawania raz na dobę nie ma tendencji do kumulacji. Około 80% dawki omeprazolu podanej doustnie jest wydalane w postaci metabolitów z moczem, a pozostała część z kałem, co pochodzi z wydalania z żółcią.

AUC omeprazolu zwiększa się po podaniu wielokrotnym. To zwiększenie jest zależne od dawki i powoduje nieliniową zależność dawki i AUC po wielokrotnym podaniu. Ta zależność od czasu i dawki jest spowodowana zmniejszeniem metabolizmu pierwszego przejścia i klirensu układowego, prawdopodobnie w wyniku hamowania enzymu CYP2C10 przez omeprazol i (lub) jego metabolity (np. sulfonowe). Nie znaleziono metabolitu wpływającego na wydzielanie kwasu żołądkowego.

Specjalne grupy pacjentów

Zaburzenia czynności wątroby

U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby, klirens omeprazolu jest zmniejszony, co powoduje zwiększenie AUC. Wykazano, że podawanie omeprazolu raz na dobę nie powoduje jego kumulacji.

Zaburzenia czynności nerek

Właściwości farmakokinetyczne omeprazolu, w tym biodostępność i szybkość eliminacji, nie są zmienione u pacjentów ze zmniejszoną czynnością nerek.

Osoby w podeszłym wieku

Szybkość metabolizmu omeprazolu jest w pewnym stopniu zmniejszona u osób w podeszłym wieku (75 - 79 lat).

Dzieci

Podczas leczenia zaleconymi dawkami dzieci w wieku od 1 roku życia, uzyskiwano podobne stężenia w osoczu jak u osób dorosłych. U dzieci młodszych niż 6 miesięcy, klirens omeprazolu jest mniejszy z powodu mniejszej zdolności do metabolizowania omeprazolu.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

U szczurów, którym podawano omeprazole podczas długoterminowych badań obserwowano występowanie hiperplazji komórek ECL żołądka oraz rakowiaków. Te zmiany są spowodowane ciągłym zwiększeniem stężenia gastryny, wtórnym do zahamowania wydzielania kwasu solnego w żołądku. Podobne zjawisko zaobserwowano podczas leczenia antagonistami receptora H2, inhibitorami pompy protonowej i po częściowej resekcji dna żołądka. W związku z tym, te zmiany nie są spowodowane bezpośrednim działaniem którejkolwiek z substancji czynnych.

6. DANE FARMACEUTYCZNE 6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Zawartość kapsułki:

Sacharoza, ziarenka (zawierające skrobię kukurydzianą i sacharozę) Sodu laurylosiarczan (roztwór 2,5%)

Disodu fosforan bezwodny Mannitol (E 421)

Hypromeloza Makrogol 6000 Talk

Polisorbat 80

Tytanu dwutlenek (E 171)

Kopolimer kwasu metakrylowego i akrylanu etylu (1:1) (Eudragit L30-D55)

Otoczka kapsułki:

Kapsułki 10 mg i 20 mg:

Żelatyna

Żółcień chinolinowa (E 104)

Tytanu dwutlenek (E 171)

Kapsułki 40 mg Żelatyna

Indygokarmin (E 132)

Tytanu dwutlenek (E 171)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.

Blistry OPA/Aluminium/PVC/Aluminium: Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Butelki HDPE z zakrętką z PP: Przechowywać butelki szczelnie zamnknięte w celu ochrony przed wilgocią.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry OPA/Al/PVCAl.:

7, 14, 15, 28, 30, 50, 56, 60, 98, 100, 140, 280 lub 500 kapsułek.

Butelki HDPE ze środkiem pochłaniającym wilgoć i z zakrętką z PP:

5, 7, 14, 15, 28, 30, 50, 56, 60, 90 lub 100 kapsułek.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania

Brak szczególnych wymagań.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

STADA Arzneimittel AG Stadastrasse 2-18 61118 Bad Vilbel Niemcy

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr: 16086

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO

OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

20.10.2009

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY

TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

28.06.2012.

14

Omeprazol Stada