Imeds.pl

Omeprazole Genoptim Sph

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Omeprazole Genoptim SPH, 20 mg, kapsułki dojelitowe, twarde

(Omeprazolum)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty. Lek ten należy zawsze przyjmować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

-    Jeśli po upływie 14 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Omeprazole Genoptim SPH i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Omeprazole Genoptim SPH

3.    Jak stosować lek Omeprazole Genoptim SPH

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Omeprazole Genoptim SPH

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    CO TO JEST LEK OMEPRAZOLE GENOPTIM SPH I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Omeprazole Genoptim SPH zawiera substancję czynną omeprazol, która należy do grupy leków nazywanych inhibitorami pompy protonowej. Działanie tych leków polega na zmniejszaniu ilości kwasu solnego wydzielanego w żołądku.

Omeprazole Genoptim SPH jest stosowany w leczeniu objawów refluksu (np. zgagi czy zarzucania treści żołądkowej) u osób dorosłych.

Refluks polega na cofaniu się kwaśnej treści żołądkowej do przełyku, co może powodować ból i stan zapalny przełyku. Choroba objawia się pieczeniem w klatce piersiowej (zgaga) oraz kwaśnym posmakiem w jamie ustnej (zarzucanie kwaśnej treści żołądkowej).

Złagodzenie objawów może wystąpić dopiero po 2-3 dniach przyjmowania leku.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU OMEPRAZOLE GENOPTIM SPH

Kiedy nie stosować leku Omeprazole Genoptim SPH

-    jeśli pacjent ma uczulenie na omeprazol lub którykolwiek z pozostałych składników leku Omeprazole Genoptim SPH (wymienione w punkcie 6);

-    jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie na inhibitory pompy protonowej (np. pantoprazol, lansoprazol, rabeprazol, ezomeprazol);

-    jeżeli pacjent przyjmuje nelfinawir (stosowany w leczeniu zakażenia wirusem HIV).

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Lek Omeprazole Genoptim SPH nie należy stosować u dzieci.

Nie należy przyjmować leku Omeprazole Genoptim SPH dłużej niż przez 14 dni bez konsultacji z lekarzem.

Jeśli po upływie 14 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Omeprazole Genoptim SPH może powodować utajenie objawów innych chorób. Z tego względu, jeżeli wystąpi którykolwiek z poniższych objawów przed rozpoczęciem lub w trakcie przyjmowania leku Omeprazole Genoptim SPH, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem:

-    nieuzasadniona utrata masy ciała oraz utrudnione połykanie;

-    ból żołądka lub niestrawność;

-    wymioty treścią pokarmową lub krwią;

-    smoliste stolce (obecność krwi w kale);

-    ciężka lub uporczywa biegunka (stosowanie omeprazolu powoduje nieznaczne zwiększenie występowania biegunki zakaźnej);

-    jeśli pacjent miał chorobę wrzodową żołądka lub zabiegi chirurgiczne w obrębie przewodu pokarmowego;

-    jeśli pacjent stosuje leki na niestrawność i zgagę przez okres dłuższy niż 4 tygodnie;

-    jeśli pacjent niestrawność lub zgaga utrzymuje się u pacjenta przez okres dłuższy niż 4 tygodnie;

-    jeśli pacjent ma żółtaczkę lub inną ciężką chorobę;

-    jeśli pacjent jest w wieku powyżej 55 lat i w ostatnim czasie wystąpiły u niego nowe dolegliwości.

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Omeprazole Genoptim SPH należy skonsultować się z lekarzem:

-    jeśli u pacjenta kiedykolwiek występowała reakcja skórna w wyniku stosowania leku podobnego do leku Omeprazole Genoptim SPH, który zmniejsza wydzielanie kwasu żołądkowego.

Jeśli u pacjenta wystąpiła wysypka skórna, zwłaszcza w miejscach narażonych na działanie promieni słonecznych, należy jak najszybciej powiedzieć o tym lekarzowi, ponieważ konieczne może być przerwanie stosowania leku Omeprazole Genoptim SPH. Należy również powiedzieć o wszelkich innych występujących działaniach niepożądanych, takich jak ból stawów.

Jeżeli przyjmowano Omeprazole Genoptim SPH przez okres dłuższy niż trzy miesiące, istnieje możliwość zmniejszenia stężenia magnezu we krwi. Małe stężenie magnezu może objawiać się jako zmęczenie, mimowolne skurcze mięśni, dezorientacja, drgawki, zawroty głowy, przyspieszona akcja serca. W razie zaobserwowania któregoś z powyższych objawów, należy o tym niezwłocznie poinformować lekarza. Małe stężenie magnezu może prowadzić do zmniejszenia stężenia potasu lub wapnia we krwi.

Lekarz może zalecić regularne przeprowadzanie badań krwi w celu kontrolowania stężenia magnezu. U pacjenta przyjmującego inhibitory pompy protonowej takie jak omeprazol, zwłaszcza w okresie dłuższym niż jeden rok, może zwiększyć się nieznacznie ryzyko wystąpienia złamań kości biodrowej, kości nadgarstka lub kręgosłupa. Należy poinformować lekarza w przypadku rozpoznanej osteoporozy lub przyjmowania leków z grupy kortykosteroidów (mogących zwiększać ryzyko wystąpienia osteoporozy).

Nie zaleca się stosowania leku Omeprazole Genoptim SPH jako środka zapobiegawczego.

Inne leki i Omeprazole Genoptim SPH

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Jest to ważne, ponieważ Omeprazole Genoptim SPH może wpływać na działanie niektórych leków, a także niektóre leki mogą wpływać na działanie leku Omeprazole Genoptim SPH.

Nie należy przyjmować leku Omeprazole Genoptim SPH, jeżeli stosuje się lek zawierający nelfinawir (stosowany w leczeniu zakażenia wirusem HIV).

Pacjent powinien powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie, czy przyjmuje klopidogrel (stosowany w celu zapobiegania powstawaniu zakrzepów krwi).

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o przyjmowaniu następujących leków:

•    ketokonazol, itrakonazol lub worykonazol (stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych);

•    digoksyna (stosowana w leczeniu zaburzeń czynności serca);

•    diazepam (stosowany w leczeniu lęku, padaczki oraz w celu zmniejszenia napięcia mięśni);

•    fenytoina (stosowana w leczeniu padaczki). Jeżeli pacjent przyjmuje fenytoinę, lekarz będzie kontrolował stan pacjenta podczas rozpoczynania oraz kończenia terapii lekiem Omeprazole Genoptim SPH;

•    leki stosowane w celu zmniejszenia krzepliwości krwi, takie jak warfaryna lub inne preparaty antagonistów witaminy K. Lekarz będzie musiał kontrolować stan pacjenta podczas rozpoczynania oraz kończenia przyjmowania leku Omeprazole Genoptim SPH;

•    ryfampicyna (stosowana w leczeniu gruźlicy);

•    atazanawir (stosowany w leczeniu zakażenia wirusem HIV);

•    takrolimus (stosowany po przeszczepach narządów);

•    ziele dziurawca (łac. Hypericumperforatum, stosowany w leczeniu lekkiej depresji);

•    cylostazol (stosowany w leczeniu chromania przestankowego);

•    sakwinawir (stosowany w leczeniu zakażenia wirusem HIV).

Omeprazole Genoptim SPH z jedzeniem i piciem

Lek Omeprazole Genoptim SPH można przyjmować z posiłkiem lub na czczo (na pusty żołądek). Ciąża i karmienie piersią

Należy poinformować lekarza, gdy kobieta karmi piersią, jest w ciąży lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem leku. Lekarz zadecyduje, czy pacjentka powinna przyjmować lek Omeprazole Genoptim SPH.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Omeprazole Genoptim SPH nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów oraz używania narzędzi i maszyn.

Możliwe jest wystąpienie takich działań niepożądanych, jak: zawroty głowy oraz zaburzenia widzenia (patrz punkt 4). W przypadku ich wystąpienia nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Lek Omeprazole Genoptim SPH zawiera laktozę i sacharozę

Jeżeli u pacjenta stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów, powinien skontaktować się z lekarzem przed rozpoczęciem przyjmowania tego leku.

3. JAK STOSOWAĆ LEK OMEPRAZOLE GENOPTIM SPH

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.

Zalecana dawka to 10 mg - 20 mg raz na dobę przez 14 dni. Jeśli po tym okresie objawy nie ustąpią należy skontaktować się z lekarzem. W przypadku wystarczającej do leczenia dawki 10 mg należy zastosować inny lek, umożliwiający takie dawkowanie.

Złagodzenie objawów może wystąpić dopiero po 2-3 dniach przyjmowania leku.

Sposób przyjmowania leku

•    Zaleca się przyjmowanie leku rano.

•    Lek Omeprazole Genoptim SPH można przyjmować z posiłkiem lub na czczo.

•    Należy połykać kapsułki w całości, popijając wodą (pół szklanki). Nie żuć ani nie kruszyć kapsułek. Kapsułki zawierają powlekane peletki, które chronią lek przed kwasem zawartym w żołądku, dlatego ważne jest, aby peletki nie uległy uszkodzeniu. Peletki zawierają substancję czynną omeprazol i są pokryte otoczką, która chroni je przed uszkodzeniem w żołądku.

Substancja czynna jest uwalniana z peletek i wchłaniana w jelicie.

Co zrobić jeśli pacjent ma trudności z połknięciem kapsułki

Jeśli pacjent ma problemy z połknięciem kapsułki należy:

•    otworzyć kapsułkę i połknąć zawartość popijając wodą (pół szklanki) lub wysypać zawartość kapsułki do szklanki z niegazowaną wodą, dowolnym kwaśnym sokiem owocowym (np. jabłkowym, pomarańczowym lub ananasowym) lub do musu jabłkowego;

•    zawsze wymieszać płyn bezpośrednio przed wypiciem (mieszanina nie będzie klarowna). Płyn wypić od razu lub do 30 minut po sporządzeniu;

•    aby mieć pewność, że pacjent wypił całą dawkę leku należy napełnić szklankę do połowy wodą, zamieszać i wypić zawartość. Cząstki stałe zawierają lek i nie należy ich żuć ani kruszyć.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Omeprazole Genoptim SPH

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pominięcie zastosowania leku Omeprazole Genoptim SPH

Jeśli pacjent zapomni o zażyciu leku, powinien go przyjąć najszybciej jak to możliwe. Jeżeli jednak zbliża się czas zażycia kolejnej dawki, nie należy stosować pominiętej dawki.

Nie należy stosować dawki podwójnej (dwóch dawek jednocześnie) w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W razie wystąpienia któregokolwiek z poniższych rzadkich, lecz ciężkich działań niepożądanych należy zaprzestać przyjmowania leku Omeprazole Genoptim SPH oraz niezwłocznie skontaktować się z lekarzem:

-    nagłe wystąpienie świszczącego oddechu, obrzęk ust, języka i gardła lub ciała, wysypka, omdlenie lub utrudnienie przełykania (ciężka reakcja alergiczna);

-    zaczerwienienie skóry z pęcherzami lub złuszczaniem się skóry. Mogą również pojawić się pęcherze i krwawienie z warg, oczu, jamy ustnej, nosa i narządów płciowych. Mogą to być objawy zespołu Stevensa-Johnsona lub martwicy toksyczno-rozpływnej naskórka;

-    żółta skóra, ciemne zabarwienie moczu oraz zmęczenie, które mogą być objawami chorób wątroby.

Inne działania niepożądane:

Często (występują u 1 do 10 osób na 100):

•    ból głowy;

•    wpływ na żołądek lub jelita: biegunka, ból żołądka, zaparcia, gazy (wzdęcia);

•    nudności lub wymioty.

Niezbyt często (występują u 1 do 10 osób na 1 000):

•    obrzmienie stóp i kostek;

•    zaburzenia snu (bezsenność);

•    zawroty głowy, uczucie mrowienia i kłucia, uczucie senności;

•    odczucie wirowania (zawroty głowy);

•    zmiany w wynikach badań czynności wątroby;

•    wysypka, wysypka grudkowata (pokrzywka) oraz świąd skóry;

•    ogólne złe samopoczucie oraz brak energii.

Rzadko (występują u 1 do 10 osób na 10 000):

•    zmiany w wynikach badań krwi, takie jak zmniejszona liczba krwinek białych lub płytek krwi, co może powodować osłabienie, łatwiejsze siniaczenie lub zwiększenie prawdopodobieństwa wystąpienia zakażeń;

•    reakcje alergiczne, niekiedy bardzo ciężkie, obejmujące obrzmienie warg, języka i gardła, gorączkę, świszczący oddech;

•    małe stężenie sodu we krwi. Może to prowadzić do osłabienia, wymiotów i kurczów mięśniowych;

•    uczucie pobudzenia, splątania lub przygnębienia;

•    zmiana odczuwania smaku;

•    zaburzenia wzroku, takie jak niewyraźne widzenie;

•    nagle występujący świszczący oddech lub zadyszka (skurcz oskrzeli);

•    suchość w jamie ustnej;

•    zapalenie błony śluzowej jamy ustnej;

•    zakażenie grzybicze jelit (pleśniawki);

•    zaburzenia wątroby, w tym żółtaczka, które mogą powodować zażółcenie skóry, ciemne zabarwienie moczu oraz zmęczenie

•    wypadanie włosów (łysienie);

•    wysypka skórna podczas ekspozycji na słońce;

•    bóle stawów (artralgia) lub bóle mięśni (myalgia);

•    ciężkie choroby nerek (śródmiąższowe zapalenie nerek);

•    zwiększona potliwość.

Bardzo rzadko (występują u mniej niż 1 osoby na 10 000):

•    zmniejszenie liczby krwinek, w tym spadek liczby białych krwinek lub ich brak (agranulocytoza);

•    agresja;

•    widzenie, odczuwanie lub słyszenie rzeczy nieistniejących (omamy);

•    ciężkie zaburzenia wątroby prowadzące do niewydolności wątroby i zapalenia mózgu;

•    nagłe pojawienie się ciężkiej wysypki, pęcherzy lub złuszczanie skóry. Objawom tym może towarzyszyć wysoka gorączka i bóle stawów (rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, martwica toksyczno-rozpływna naskórka);

•    osłabienie mięśni;

•    powiększenie piersi u mężczyzn.

W bardzo rzadkich przypadkach Omeprazole Genoptim SPH może zmniejszać liczbę białych krwinek, prowadząc do osłabienia odporności. Jeżeli u pacjenta wystąpi zakażenie z takimi objawami, jak: gorączka z bardzo złym samopoczuciem lub gorączka z objawami miejscowego zakażenia (takimi jak ból w szyi, gardle lub jamie ustnej) lub też trudności z oddawaniem moczu, należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem w celu przeprowadzenia badań wykluczających niedobór białych krwinek (agranulocytozy). Bardzo ważne jest, aby poinformować lekarza o przyjmowaniu leku.

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

•    zmniejszone stężenie magnezu we krwi (hipomagnezemia);

• wysypka mogąca przebiegać z bólem stawów.

Nie należy niepokoić się powyższym wykazem działań niepożądanych. Możliwe, że u pacjenta nie wystąpią żadne z wyżej wymienionych działań niepożądanych.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych , Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, Tel.: + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ LEK OMEPRAZOLE GENOPTIM SPH

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I INNE INFORMACJE Co zawiera lek Omeprazole Genoptim SPH

-    Substancją czynną leku jest omeprazol. Kapsułki leku Omeprazole Genoptim SPH zawierają 20 mg omeprazolu.

-    Pozostałę składniki to: sacharoza, ziarenka, laktoza bezwodna, hypromeloza, hydroksypropyloceluloza, sodu laurylosiarczan, disodu fosforan dwunastowodny, hypromelozy ftalan, ftalan dietylu;

-    Skład otoczki kapsułki: żelatyna, indygotyna (E 132), żółcień chinolinowa (E 104)

Jak wygląda lek Omeprazole Genoptim SPH i co zawiera opakowanie

Lek Omeprazole Genoptim SPH ma postać kapsułek. Kapsułki są koloru zielonego. Każda kapsułka zawiera 20 mg omeprazolu w postaci peletek.

W opakowaniu znajduje się 7 lub 14 kapsułek w blistrach, w tekturowym pudełku. Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Synoptis Pharma Sp. z o.o. ul. Krakowiaków 65 02-255 Warszawa Polska

Wytwórca

Industria Quimica y Farmaceutica Vir, S.A C/Laguna

66-68-70 Poligono Industrial Urtinsa II 28923Alcorcón (Madrid)

Hiszpania

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

7