+ iMeds.pl

Oralair 100 ir & 300 ir 100 IR; 300 IRUlotka Oralair 100 ir & 300 ir

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika ORALAIR 100 IR & 300 IR, 100 IR / 300 IR, tabletki podjęzykowe

Do stosowania u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku powyżej 5 lat.

Leczenie wstępne

Wyciąg alergenów z pyłków następujących traw:

Kupkówka pospolita (Dactylis glomerata L.), Tomka wonna (Anthoxanthum odoratum L.), Życica trwała (Lolium perenne L.), Wiechlina łąkowa (Poapratensis L.) oraz Tymotka łąkowa (Phleum

pratense L.)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje

ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek ORALAIR i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku ORALAIR

3.    Jak stosować lek ORALAIR

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek ORALAIR

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek ORALAIR i w jakim celu się go stosuje

Lek ORALAIR zawiera wyciąg alergenów. Leczenie lekiem ORALAIR ma na celu zwiększenie tolerancji immunologicznej wobec pyłków traw i w ten sposób zmniejszenie objawów uczulenia.

Lek ORALAIR stosowany jest w leczeniu alergii (uczulenie) na pyłki traw, która charakteryzuje się nieżytem nosa (kichanie, cieknący lub swędzący nos, zatkany nos) z lub bez zapalenia spojówek (swędzenie i łzawienie oczu) u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku od 5 lat.

Przed rozpoczęciem leczenia lekarz odpowiednio wyszkolony i doświadczony w leczeniu chorób alergicznych zdiagnozuje alergię (uczulenie) za pomocą właściwego testu skórnego i (lub) badania krwi.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku ORALAIR Kiedy nie stosować leku ORALAIR

•    jeżeli u pacjenta stwierdzono uczulenie na którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6);

•    jeżeli pacjent przyjmuje leki beta-adrenolityczne (leki przepisywane w pewnych chorobach serca i układu krwionośnego, jak np. nadciśnienie);

•    jeżeli pacjent choruje na ciężką i (lub) niestabilną astmę oskrzelową;

•    jeżeli układ immunologiczny pacjenta jest osłabiony lub jeżeli pacjent cierpi na inną chorobę układu immunologicznego;

•    jeżeli u pacjenta stwierdzono chorobę nowotworową (na przykład raka);

•    jeżeli pacjent ma jakikolwiek stan zapalny w ustach.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania ORALAIR należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Jeżeli u pacjenta będzie wykonany zabieg chirurgiczny w obrębie jamy ustnej lub usunięcie zęba, należy przerwać przyjmowanie leku ORALAIR, aż do całkowitego wygojenia jamy ustnej.

Inne leki i ORALAIR

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Należy poinformować lekarza w szczególności jeśli stosuje się niektóre leki przeciwdepresyjne (trójcykliczne antydepresanty i inhibitory monoaminooksydazy (MAOI)).

W trakcie terapii lekiem ORALAIR może być zastosowane leczenie objawowe (np. leki przeciwhistaminowe i/lub kortykosteroidy donosowe).

Ciąża i karmienie piersią
Ciąża

W ciąży lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Nie ma żadnych doświadczeń w stosowaniu leku ORALAIR podczas ciąży. W związku z tym nie należy rozpoczynać immunoterapii, jeżeli pacjentka jest w ciąży. Jeżeli pacjentka zajdzie w ciążę w trakcie stosowania tego leku, należy omówić ze swoim lekarzem, czy należy kontynuować leczenie.

Karmienie piersią

W okresie karmienia piersią przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Nie ma żadnych doświadczeń w stosowaniu leku ORALAIR w okresie karmienia piersią. Nie przewiduje się żadnego wpływu na dzieci karmione piersią podczas leczenia. Nie należy jednak rozpoczynać immunoterapii w okresie karmienia piersią. Jeżeli pacjentka zamierza karmić piersią w trakcie leczenia, to powinna poradzić się lekarza, czy wskazana jest dla niej kontynuacja leczenia.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Nie zaobserwowano żadnego wpływu leku ORALAIR na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek ORALAIR zawiera laktozę. Jeżeli u pacjenta stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów, powinien poradzić się swojego lekarza przed zastosowaniem tego leku.

3. Jak stosować lek ORALAIR

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek ORALAIR przepisywany jest przez lekarzy odpowiednio wyszkolonych i doświadczonych w leczeniu alergii (uczulenia). Jeżeli lek przepisywany jest dzieciom, przepisuje go lekarz z odpowiednim doświadczeniem w leczeniu dzieci.

Zaleca się zażycie pierwszej tabletki pod kontrolą lekarza. Umożliwi to pacjentowi omówienie z lekarzem możliwych działań niepożądanych (skutków ubocznych).

Dawkowanie

Terapia składa się z fazy leczenia wstępnego (w tym zwiększanie dawki przez 3 dni) oraz fazy kontynuacji leczenia.

Niniejsze opakowanie przewidziane jest do fazy leczenia wstępnego (pierwszy miesiąc leczenia) i zawiera dwa blistry:

•    Jeden mały blister z 3 tabletkami o mocy 100 IR

•    Jeden duży blister z 28 tabletkami o mocy 300 IR

Lek należy stosować według następującego schematu dawkowania:

Należy zawsze zaczynać od małego blistra:

molu


Dzień 1: jedna tabletka 100 IR


■ Gompiessa sublinguale Gomprimat sublingual Comprirné sublingual Gomprimido sublingual CyßriHHrBajiHa ranne™ Keelealune tablett Nyelvalattitabletta Podjezićna tableta Polieiuvině tabletě


Sublingual tabl et Sublingualtablette Sublingvälna tableta Sublingvälnitdbleta Tablette lietosänai zem meles Tabletka podj^iykjowa Tablett voor sublinguaalgebiuik YjroytaiiooiofiioKio


ioo m

4_


(9ralair100 IR n 300 IR

STALLERGENES


104 m


Dzień 2: dwie tabletki 100 IR


Duży blister

(3) (4) (5

) © ©)

©

300 IR

300 IR

300 IR

t

(¡j)r (3S)m- Û1

Compressa sublinguale

Sublingual tablet

©

Comprimât sublingual

Sublingualtablette

Comprimé sublingual

Sublingválna tableta

Comprimido sublingual

Sublingvální tableta

CyÔJiMHreanHa Ta6nen<a Keelealune tablett

Tablete lietosanai zem mêles

Tabletka podjęzykowa

N ye Iva latti tab letta

Tablet voor sublinguaal gebruik

Podjezlcna tableta

YnoyXtóooio óiokío

s Poliezuviné tableté

Q9) (2g) (2j

) (22) (23)

©

w

300 IR j

Talair

300 IR

-a ¿i U (?h) (PB! (P

100 IR li 300 IR

(53)

v_

Cj STALLERGENES

,

Dzień 3: jedna tabletka 300 IR.

Dzień 4: jedna tabletka 300 IR

Dzień 5: jedna tabletka 300 IR

Dzień 30: jedna tabletka 300 IR

Od drugiego miesiąca leczenia należy kontynuować rozpoczętą terapię w fazie kontynuacji leczenia z użyciem tabletek podjęzykowych 300 IR.

Sposób podawania

Tabletkę należy umieścić pod językiem aż do całkowitego rozpuszczenia (co najmniej 1 minuta), a następnie połknąć. W drugim dniu leczenia należy umieścić 2 tabletki 100 IR jednocześnie pod językiem, a następnie połknąć je po około 1 minucie. Zaleca się przyjmować tabletkę w trakcie dnia do pustych ust.

Czas trwania leczenia

Leczenie powinno być rozpoczęte około 4 miesiące przed spodziewanym sezonem pylenia i powinno być kontynuowane aż do końca sezonu pylenia.

Nie ma doświadczenia w stosowaniu leku ORALAIR u pacjentów w wieku powyżej 50 lat.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Brak jest doświadczenia w stosowaniu leku ORALAIR u dzieci w wieku poniżej 5 lat.

Dawkowanie u dzieci i młodzieży powyżej wieku od 5 lat jest takie samo jak u dorosłych.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku ORALAIR

W przypadku zażycia dawki leku ORALAIR większej niż zalecana mogą wystąpić objawy alergiczne, włącznie z objawami miejscowymi w obrębie ust i gardła. W razie wystąpienia ciężkich objawów należy natychmiast skontaktować się ze swoim lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku ORALAIR

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W przypadku przerwania leczenia lekiem ORALAIR na okres krótszy od tygodnia, można wznowić leczenie taką samą dawką, jak ostatnio przyjęta.

W przypadku przerwania stosowania leku na dłużej niż 7 dni, należy skonsultować z lekarzem sposób kontynuowania terapii.

Przerwanie stosowania leku ORALAIR

W przypadku przerwania cyklu leczenia lekiem ORALAIR może wystąpić brak dalszych korzyści z leczenia.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Pacjenci podczas leczenia lekiem ORALAIR narażeni są na działanie substancji, które mogą wywoływać reakcje w miejscu podania i/lub objawy, które mogą dotyczyć całego organizmu. Można spodziewać się wystąpienia reakcji w miejscu podania (takich jak świąd w jamie ustnej i podrażnienie gardła). Reakcje te zwykle występują na początku terapii, są tymczasowe i generalnie zmniejszają się z czasem.

Należy przerwać stosowanie leku ORALAIR i natychmiast skontaktować się z lekarzem w przypadku wystąpienia lub zauważenia:

Ciężkich objawów dotyczących gardła lub objawów alergii, które dotyczą całego ciała (np. wystąpienie ostrej postaci choroby z zajęciem skóry i/lub błon śluzowych, trudności w oddychaniu, uporczywy ból brzucha lub objawy związane ze spadkiem ciśnienia tętniczego krwi).

Leczenie powinno być wznowione jedynie na zalecenie lekarza.

Inne możliwe działania niepożądane obejmują:

Bardzo często (dotyczą więcej niż 1 na 10pacjentów):

Podrażnienie gardła, swędzenie ust, ból głowy.

Często (dotyczą mniej niż 1 na 10pacjentów):

Astma, ból brzucha, biegunka, wymioty, nieżyt nosa (zatkany nos, katar, kichanie, swędzenie nosa, dyskomfort w nosie), zapalenie oczu, swędzenie oczu, łzawienie oczu, swędzenie uszu, obrzęk lub swędzenie warg, obrzęk lub swędzenie lub ból języka, zaburzenia w jamie ustnej (takie jak suchość, mrowienie, drętwienie, stan zapalny, ból, pęcherze lub obrzęk), zaburzenia w gardle (takie jak suchość, uczucie dyskomfortu, ból, pęcherze lub obrzęk), trudności w przełykaniu, chrypka, kaszel, uczucie dyskomfortu w klatce piersiowej, zgaga, rozstrój żołądka, nudności, wymioty, świąd, pokrzywka, trudności w oddychaniu, przekrwienie zatok, przewlekły pogorszony stan skóry charakteryzujący się suchością, zaczerwienieniem i świądem, zmiany skórne w następstwie drapania, zapalenie jamy ustnej i zapalenie gardła.

Niezbyt często (dotyczą mniej niż 1 na 100 pacjentów)

Zespół suchego oka, zaczerwienienie oka, obrzęk oczu, dyskomfort ucha, zapalenie ucha, zapalenie dziąseł lub warg lub języka, owrzodzenie języka, obrzęk podniebienia, powiększenie gruczołów ślinowych, nadmierne wytwarzanie śliny, drętwienie gardła, ucisk w gardle, uczucie ciała obcego w gardle, reakcja alergiczna z obrzękiem twarzy i gardła, odbijanie, powiększenie węzłów chłonnych, wysypka, trądzik, opryszczka, objawy grypopodobne, zaburzenia smaku, senność, zawroty głowy, depresja, nadwrażliwość, kichanie, zmęczenie, owrzodzenie jamy ustnej.

Rzadko (dotyczą mniej niż 1 na 1000 pacjentów)

Zaczerwienienie, obrzęk twarzy, zwiększenie liczby eozynofilii, niepokój.

Liczba działań niepożądanych zgłoszonych przez osoby dorosłe, które stosowały ORALAIR podczas trzech kolejnych sezonów pylenia pyłków traw, w trakcie badania klinicznego uległa zmniejszeniu w drugim i trzecim roku stosowania.

Działania niepożądane dotyczące dzieci i młodzieży

U dzieci i młodzieży otrzymujących ORALAIR, następujące działania niepożądane występowały częściej niż u dorosłych: kaszel, zapalenie nosa i gardła, obrzęk ust (bardzo często), zespół alergii jamy ustnej, zapalenie warg, uczucie obecności guzków w gardle, zapalenie języka, zaburzenia uszne (często).

Dodatkowo u dzieci i młodzieży zgłaszano również następujące działania niepożądane: zapalenie oskrzeli, zapalenie migdałków (często), ból w klatce piersiowej (niezbyt często).

Inne działania niepożądane, które występowały w trakcie stosowania leku u dorosłych, młodzieży i dzieci (doświadczenie po wprowadzeniu produktu do obrotu, częstość nieznana): Pogorszenie astmy, ogólnoustrojowe reakcje alergiczne.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek ORALAIR

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na tekturowym pudełku po „Termin ważności (EXP)” oraz na blistrze po „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących temperatury przechowywania produktu leczniczego.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią. Nie zamrażać.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek ORALAIR

Substancją czynną leku jest wyciąg alergenów z pyłków następujących traw: Kupkówka pospolita (Dactylis glomerata L.), Tomka wonna (Anthoxanthum odoratum L.), Życica trwała (Lolium perenne L.), Wiechlina łąkowa (Poa pratensis L.) oraz Tymotka łąkowa (Phleum pratense L.). Jedna tabletka podjęzykowa zawiera 100 IR lub 300 IR.

IR (index of reactivity - wskaźnik reaktywności) jest wyznacznikiem aktywności i jest określony u uczulonych pacjentów na podstawie testu skórnego.

Pozostałe składniki to: mannitol (E421), celuloza mikrokrystaliczna, kroskarmeloza sodowa, krzemionka koloidalna bezwodna, stearynian magnezu i laktoza jednowodna.

Jak wygląda lek ORALAIR i co zawiera opakowanie

Tabletki podjęzykowe.

Mały blister zawiera 3 tabletki podjęzykowe 100 IR Duży blister zawiera 28 tabletek podjęzykowych 300 IR.

Tabletki o mocy 100 IR są nieznacznie nakrapiane w kolorze białym do beżowego, z napisem „100” wyciśniętym po obu stronach.

Tabletki o mocy 300 IR są nieznacznie nakrapiane w kolorze białym do beżowego, z napisem „300” wyciśniętym po obu stronach.

Tabletki dostarczane są w blistrach (Alu/Alu) z folii (poliamid/aluminium/PCW).

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

STALLERGENES S.A.

6 rue Alexis de Tocqueville 92160 ANTONY Francja

Tel. 0033 (0) 1 55 59 20 00 Faks 0033 (0) 1 55 59 21 68

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Austria    ORALAIR 100 IR + 300 IR Sublingualtabletten

Belgia, Bułgaria, Cypr, Republika Czeska, Estonia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Irlandia,

Włochy, Łotwa, Luxemburg, Malta, Holandia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Hiszpania ORALAIR 100 IR & 300 IR

Litwa    ORALAIR 100 IR & 300 IR poliezuvines tabletes

Słowenia    ORALAIR 100 IR in 300 IR podjezicne tablete

Data ostatniej aktualizacji ulotki: czerwiec 2013

7

Oralair 100 IR & 300 IR

Charakterystyka Oralair 100 ir & 300 ir

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

ORALAIR 100 IR & 300 IR, 100 IR / 300 IR, tabletki podjęzykowe

Leczenie wstępne

ORALAIR 300 IR, tabletki podjęzykowe

Kontynuacja leczenia

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Wyciąg alergenów z pyłków następujących traw: Kupkówka pospolita (Dactylis glomerata L.), Tomka wonna (Anthoxanthum odoratum L.), Życica trwała (Lolium perenne L.), Wiechlina łąkowa

(Poa pratensis L.) oraz Tymotka łąkowa (Phleum pratense L.).....................................100 IR* lub

300 IR* na tabletkę podjęzykową.

* Wskaźnik reaktywności IR (Index of Reactivity): Jednostkę IR określono w celu mierzenia alergenności wyciągu alergenu. Wyciąg alergenu zawiera 100 IR/ml, gdy w punktowym teście skórnym przy użyciu igły Stallerpoint®, wywołuje bąbel o średnicy 7 mm u 30 pacjentów uczulonych na dany alergen (średnia geometryczna). Reaktywność skórna tych pacjentów jest jednocześnie wykazana przez dodatni wynik punktowego testu skórnego z użyciem 9% roztworu fosforanu kodeiny lub 10 mg/ml roztworu histaminy. Jednostka IR firmy Stallergenes nie jest porównywalna z jednostkami stosowanymi przez innych producentów alergenów.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: laktoza jednowodna.

Jedna tabletka podjęzykowa o mocy 100 IR zawiera 83,1 - 83,6 mg laktozy jednowodnej.

Jedna tabletka podjęzykowa o mocy 300 IR zawiera 81,8 - 83,1 mg laktozy jednowodnej.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka podjęzykowa.

Tabletki o mocy 100 IR są nieznacznie nakrapiane w kolorze białym do beżowego, z wyciśniętym napisem „100” po obu stronach.

Tabletki o mocy 300 IR są nieznacznie nakrapiane w kolorze białym do beżowego, z wyciśniętym napisem „300” po obu stronach.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Leczenie alergicznego nieżytu nosa z lub bez zapalenia spojówek wywołanego przez alergeny pyłków traw u dorosłych, młodzieży i dzieci (w wieku powyżej 5 lat) z klinicznymi objawami i potwierdzonym dodatnim wynikiem testu skórnego i (lub) obecnością swoistej IgE przeciw pyłkom traw.

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Leczenie produktem ORALAIR powinno być zalecone i przepisane tylko przez lekarza odpowiednio wyszkolonego i doświadczonego w leczeniu chorób alergicznych. W przypadku leczenia dzieci, lekarz powinien być odpowiednio wyszkolony i doświadczony w leczeniu dzieci.

Pierwsza tabletka ORALAIR powinna być przyjęta w obecności lekarza i pacjent powinien pozostać pod obserwacją przez 30 minut.

Dawkowanie

Terapia składa się z leczenia wstępnego (w tym zwiększanie dawki przez 3 dni) i kontynuacji leczenia.

Leczenie wstępne trwa 30 dni na które składa się faza zwiększania dawki (3 dni) i faza stałej dawki (28 dni).

Schemat dawkowania w pierwszym miesiącu leczenia z użyciem tabletek podjęzykowych ORALAIR 100 IR i 300 IR podano poniżej:

Mały blister


:


Duży blister


Dzień 1

1 x tabletka 100 IR

Dzień 2

2 x tabletka 100 IR

Dzień 3

1 x tabletka 300 IR

Dzień 4

1 x tabletka 300 IR

Dzień 5

1 x tabletka 300 IR

Dzień 30

1 x tabletka 300 IR

kontynuować

leczenie z użyciem


ORALAIR 300 IR na dobę, aż do zakończenia sezonu pylenia.


Leczenie powinno być rozpoczęte około 4 miesiące przed spodziewanym początkiem sezonu pylenia i powinno być kontynuowane do zakończenia sezonu pylenia.

Jeżeli w pierwszym okresie pylenia nie wystąpi znaczące zmniejszenie objawów, nie ma wskazań do kontynuacji leczenia.

Jeśli leczenie jest przerwane na mniej niż 7 dni, należy kontynuować terapię. Jeżeli przerwa w stosowaniu jest dłuższa niż 7 dni, zaleca się kontynuowanie terapii pod kontrolą lekarza.

Szczególne grupy pacjentów

Nie ma doświadczenia klinicznego w stosowaniu immunoterapii z użyciem produktu ORALAIR u pacjentów w wieku powyżej 50 lat.

Dzieci i młodzież

Bezpieczeństwo i skuteczność stosowania produktu leczniczego ORALAIR u dzieci w wieku poniżej 5 lat nie zostały ustalone.

Nie ma danych dotyczących leczenia produktem leczniczym ORALAIR u dzieci w okresie dłuższym niż jeden sezon pylenia.

Dawkowanie u dzieci i młodzieży w wieku od 5 lat jest takie samo jak u dorosłych.

Sposób podawania

Tabletkę należy umieścić pod językiem, aż do czasu całkowitego rozpuszczenia (przynajmniej 1 minutę), a następnie połknąć.

Zaleca się przyjmowanie tabletek w trakcie dnia, do pustych ust.

4.3 Przeciwwskazania

-    Nadwrażliwość na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1;

-    Jednoczesne stosowanie leków beta-adrenolitycznych;

-    Ciężka i (lub) niestabilna astma oskrzelowa (FEV j < 70% wartości należnej);

-    Ciężki niedobór odporności lub choroba autoimmunologiczna;

-    Choroby nowotworowe (np. rak);

-    Stan zapalny jamy ustnej (jak np. liszaj płaski, owrzodzenie lub grzybica jamy ustnej).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

W przypadku zabiegu operacyjnego w obrębie jamy ustnej, w tym ekstrakcji zęba, należy przerwać stosowanie ORALAIR do czasu całkowitego zagojenia rany.

Należy ostrożnie rozważyć immunoterapię swoistą u pacjentów przyjmujących trójcykliczne leki przeciwdepresyjne oraz inhibitory monoaminooksydazy (MAOI).

Z uwagi na zawartość laktozy pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zespołami nietolerancji galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) czy zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinni przyjmować tego produktu.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

W badaniach klinicznych nie stwierdzono żadnych interakcji u pacjentów, którzy stosowali ORALAIR i leki przeciwalergiczne (leki przeciwhistaminowe, sterydy).

Nie ma dostępnych danych dotyczących możliwych zagrożeń związanych ze stosowaniem immunoterapii innymi alergenami jednocześnie ze stosowaniem produktu ORALAIR.

Ciężkie reakcje alergiczne mogą być leczone przy użyciu adrenaliny. Działanie adrenaliny może być nasilone u pacjentów stosujących trójcykliczne antydepresanty oraz inhibitory monoaminooksydazy (MAOI), co może w konsekwencji prowadzić do zgonu.

Nie ma doświadczeń klinicznych dotyczących jednoczesnego szczepienia i leczenia produktem leczniczym ORALAIR. Szczepienie można wykonać bez przerywania leczenia produktem leczniczym ORALAIR dopiero po ocenie ogólnego stanu pacjenta.

4.6    Ciąża i laktacja

Ciąża

Brak danych klinicznych dotyczących stosowania produktu ORALAIR w czasie ciąży.

Badania na zwierzętach nie wykazały bezpośredniego ani pośredniego szkodliwego wpływu na reprodukcję (patrz punkt 5.3).

W celu zachowania ostrożności zaleca się unikanie rozpoczynania immunoterapii alergenowej w okresie ciąży. Jeżeli pacjentka zajdzie w ciążę podczas leczenia, w razie konieczności można kontynuować stosowanie ORALAIR, jednak pod ścisłą kontrolą lekarza.

Karmienie piersią

Brak wystarczających danych dotyczących przenikania wyciągu alergenów z pyłków 5 traw do mleka matki. W celu zachowania ostrożności zaleca się unikać rozpoczynania immunoterapii alergenowej w trakcie karmienia piersią.

Jednakże, z uwagi na to, że ekspozycja ogólnoustrojowa na substancje czynne produktu ORALAIR u kobiet karmiących piersią jest minimalna, ORALAIR może być stosowany w trakcie karmienia piersią po rozważeniu korzyści terapii dla kobiety oraz korzyści z karmienia piersią dla dziecka.

Płodność

Brak jest danych dotyczących wpływu na płodność u ludzi.

Nie przeprowadzono żadnych badań na zwierzętach dotyczących płodności, po zastosowaniu substancji czynnej produktu leczniczego ORALAIR. Jednakże badania histopatologiczne narządów rozrodczych męskich i żeńskich, wykonane w badaniu toksyczności po wielokrotnym podaniu wyciągu alergenów z pyłku 5 traw, nie wykazały żadnych niepożądanych zmian.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Produkt ORALAIR nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Pacjenci podczas leczenia produktem ORALAIR są narażeni na działanie alergenów, które mogą wywoływać reakcje w miejscu podania i (lub) ogólnoustrojowe objawy alergii.

W okresie leczenia mogą występować reakcje w miejscu podania, tj. świąd i podrażnienie gardła.

Jeżeli u pacjenta wystąpią reakcje w miejscu podania, można rozważyć wdrożenie leczenia objawowego (np. z użyciem leków przeciwhistaminowych).

Podobnie jak w przypadku każdej immunoterapii alergenowej, mogą wystąpić ciężkie reakcje alergiczne włącznie z ciężkim zaburzeniem krtaniowo-gardłowym lub ogólnoustroj owymi reakcjami alergicznymi (np. wystąpienie ostrej postaci choroby z zajęciem skóry, tkanek błony śluzowej, lub z obydwoma powyższymi, niewydolność oddechowa, uporczywe objawy żołądkowo-jelitowe, lub obniżone ciśnienie krwi i/lub związane z nimi objawy). Należy poinformować pacjentów o powiązanych objawach i konieczności zastosowania natychmiastowej pomocy medycznej i przerwania leczenia w przypadku ich wystąpienia. Leczenie powinno być wznowione na polecenie lekarza.

Doświadczenie kliniczne

W sumie 1038 osób dorosłych i 154 dzieci z zapaleniem błony śluzowej nosa i spojówek powiązanej z alergią na pyłki traw było leczonych produktem ORALAIR 300 IR raz na dobę w kontrolowanych placebo badaniach klinicznych. Działania niepożądane zgłaszane u tych pacjentów zostały podsumowane w poniższej tabeli.

W większości działania niepożądane, prowadzące do przedwczesnego wycofania z badania, były związane z reakcjami w miejscu podania. Działania te miały przebieg łagodny lub umiarkowany i nie były ciężkie.

Dorośli

Tabelaryczne zestawienie działań niepożądanych według klasyfikacji układów ciała, częstości [Bardzo często (> 1/10), często (> 1/100, <1/10), niezbyt często (> 1/1 000, <1/100), rzadko (> 1/10 000, <1/1000)]. W obrębie każdej kategorii, ciężkie działania zostały przedstawione w pierwszej kolejności.

_Klasyfikacja układów i narządów / Częstość / Działania niepożądane leków_

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Często Zapalenie błony śluzowej nosa i gardła, nieżyt nosa

Niezbyt Opryszczka jamy ustnej, zapalenie ucha

_często_

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Niezbyt Limfodenopatia

_często_

Zaburzenia układu immunologicznego

Niezbyt Nadwrażliwość, zespół alergii jamy ustnej _często_

ustnej, świąd języka, obrzęk warg, parestezje jamy ustnej, niestrawność, obrzęk języka, niedoczulica jamy ustnej, zapalenie jamy ustnej, świąd warg, uczucie dyskomfortu w jamie ustnej, nudności, ból języka, suchość w ustach, zaburzenia połykania

Zaburzenia psychiczne

Niezbyt

często

Depresja

Zaburzenia układu nerwowego

Bardzo

często

Niezbyt

często

Rzadko

Ból głowy

Zaburzenia smaku, senność, zawroty głowy Niepokój

Zaburzenia oka

Często

Niezbyt

często

Świąd oka, zapalenie spojówek, nadmierne łzawienie

Zaczerwienienie oczu, obrzęk oczu, suchość oczu

Zaburzenia ucha i błędnika

Często

Niezbyt

często

Świąd ucha Dyskomfort w uchu

Zaburzenia naczyniowe

Rzadko

Nagłe zaczerwienienie twarzy

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Bardzo często Często

Niezbyt

często

Podrażnienie gardła

Astma, alergiczny nieżyt nosa (przekrwienie błony śluzowej nosa, kichanie, wodnisty wyciek z nosa, dyskomfort w nosie), kaszel, ból jamy ustnej i gardła, obrzęk gardła, zapalenie zatok, duszność, dysfonia, suchość w gardle, pęcherze jamy ustnej i gardła, dolegliwości jamy ustnej i gardła)

Niedoczulica w okolicy gardła, uczucie ucisku w gardle, świszczący oddech, obrzęk krtani

Zaburzenia żołądka i jelit

Bardzo często Często

Świąd w jamie ustnej

Ból brzucha, biegunka, wymioty, obrzęk jamy


Niezbyt często


Ból jamy ustnej, zapalenie dziąseł, zapalenie czerwieni warg, zapalenie błony śluzowej żołądka, zapalenie języka, powiększenie gruczołów ślinowych, refluks żołądkowo-przełykowy, choroby języka, nadmierne wydzielanie śliny, owrzodzenie jamy ustnej, ból w przełyku, obrzęk podniebienia, zaburzenia jamy ustnej, bolesne połykanie, odbijania

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Często Niezbyt często Rzadko


Pokrzywka, świąd, atopowe zapalenie skóry Obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka, trądzik Obrzęk twarzy_


Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Często Niezbyt często

Dyskomfort w klatce piersiowej

Uczucie guzków w gardle, osłabienie, objawy

grypopodobne

Badania diagnostyczne

Rzadko

Zwiększenie liczby eozynofili

Urazy, zatrucia i powikłania po zabiegach

Niezbyt często

Zadrapanie

W porównaniu do działań niepożądanych zgłaszanych w pierwszym okresie leczenia, podczas drugiego i trzeciego okresu leczenia zgłoszono mniej rodzajów i mniejszą częstość występowania działań niepożądanych u dorosłych, którzy w badaniu klinicznym stosowali ORALAIR podczas trzech kolejnych sezonów pylenia.

Dzieci i młodzież

Ogółem, profil bezpieczeństwa u dzieci i młodzieży jest podobny jak u osób dorosłych. Następujące działania niepożądane, wymienione w powyższej tabeli, zgłaszano ze zwiększoną częstością występowania w populacji pediatrycznej niż u dorosłych: kaszel, zapalenie nosa i gardła, obrzęk jamy ustnej (bardzo często), zespół alergii jamy ustnej, zapalenie czerwieni warg, zapalenie języka, uczucie występowania guzka w gardle, uczucie dyskomfortu w uchu (często).

Oprócz działań podsumowanych w tabeli, dodatkowo zgłaszano następujące działania u dzieci i młodzieży otrzymujących ORALAIR: zapalenie migdałków, zapalenie oskrzeli (często), ból w klatce piersiowej (niezbyt często).

Po wprowadzeniu produktu do obrotu

Dodatkowo w okresie po wprowadzeniu produktu do obrotu, u dorosłych, młodzieży i dzieci zgłaszano następujące działania niepożądane: zaostrzenie astmy, ogólnoustrojowa reakcja alergiczna. Częstość występowania tych działań w trakcie leczenia ORALAIR jest nieznana.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl.

4.9. Przedawkowanie

Nie zgłoszono żadnego przypadku przedawkowania.

Przyjmowanie dawek większych niż zalecana dawka dobowa zwiększa ryzyko działań niepożądanych, włącznie z ogólnoustrojowymi lub poważnymi miejscowymi działaniami niepożądanymi. W razie wystąpienia poważnych objawów, takich jak obrzęk naczynioruchowy, trudności w przełykaniu czy oddychaniu, zmiana barwy głosu lub uczucie ucisku w gardle, należy natychmiast skonsultować się z lekarzem.

Działania niepożądane w przypadku przedawkowania należy leczyć objawowo.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Wyciągi alergenów, pyłki traw Kod ATC: V01AA02

Mechanizm działania

Produkt ORALAIR stosowany jest w leczeniu pacjentów z objawami alergii na pyłki traw zależnej od swoistych IgE, takimi jak nieżyt nosa i (lub) zapalenie spojówek.

Działanie farmakodynamiczne ma wpływ na układ immunologiczny i polega na wywołaniu odpowiedzi immunologicznej na alergen, którym pacjent jest leczony. Kompletny i dokładny mechanizm działania odnoszący się do skutku klinicznego swoistej immunoterapii nie jest w pełni poznany i udokumentowany. Wykazano, że leczenie produktem ORALAIR indukuje ogólnoustrojową konkurencyjną odpowiedź przeciwciał wobec pyłków traw i powoduje wzrost stężenia swoistych IgG. Nie określono znaczenia klinicznego tych obserwacji.

Skuteczność kliniczna (badanie VO34.04):

Badanie międzynarodowe, wieloośrodkowe, z randomizacją, metodą podwójnie ślepej próby i kontrolą placebo przeprowadzono w Europie.

Badanie to objęło 628 dorosłych z sezonowym alergicznym nieżytem nosa i (lub) zapaleniem spojówek wywołanym przez pyłki traw, potwierdzonym przez dodatni wynik testu skórnego i (lub) obecnością swoistej IgE przeciw pyłkom traw.

Pacjenci zostali losowo przydzieleni do 4 grup: placebo (n = 156), ORALAIR 100 IR/dobę (n = 157), ORALAIR 300 IR/dobę (n = 155) oraz ORALAIR 500 IR/dobę (n = 160).

Każdy pacjent przyjmował dawkę podjęzykowo raz na dobę przez około 4 miesiące przed rozpoczęciem sezonu pylenia i kontynuował leczenie przez jeden sezon pylenia. Analiza wyników objęła 569 pacjentów poddających się ocenie klinicznej (placebo, n =148; ORALAIR 100 IR, n = 142; ORALAIR 300 IR, n = 136; ORAlAiR 500 IR, n = 143). Skuteczność została ustalona w oparciu o ocenę punktową objawów zapalenia błony śluzowej nosa i spojówek RTSS (Rhinoconjunctivitis Total Symptom Score) (szczegóły: patrz niżej) podczas jednego sezonu pylenia.

Wyniki tego badania wskazały na porównywalną skuteczność dawek 500 i 300 IR z korzystniejszym profilem bezpieczeństwa dawki 300 IR, w związku z czym zalecana dawka wynosi 300 IR na dobę.

Skuteczność w grupie 300 IR w porównaniu z grupą placebo (liczba osób badanych włączonych do populacji planowanej do leczenia (Intent to Treat Population - ITT) wynosiła odpowiednio 136 i 148) przedstawiała się następująco:

Badanie VO34.04: Wyniki dotyczące skuteczności (podczas danego okresu pylenia)

Pierwszorzędowy punkt końcowy

Badanie

VO34.04

ORALAIR 300 IR Średnia (SD)

Mediana

Placebo

Średnia

(SD)

Mediana

Różnica

bezwzględna

skorygowana

Średnia

[CI 95%]

Względna

średnia

różnica*

%

Wartość p**

Ocena objawów zapalenia błony śluzowej nosa i spojówek A

3,58 (2,98) 2,91

4,93 (3,23) 4,62

-1,39 [-2,09; -0,69]

27,3%

0,0001

* Względna średnia różnica: Różnica bezwzględna / placebo

** Wartość p: p-value ANCOVA

A Ocena objawów wyrażona w punktach: średnia dzienna ocena objawów nieżytu nosa i zapalenia spojówek dla każdego badanego w okresie pylenia traw. Objawy zapalenia błony śluzowej nosa i spojówek obejmowały kichanie, wysięk z nosa, swędzenie nosa, niedrożność nosa, łzawienie, swędzenie oczu (zakres punktacji 0-18, przy czym górna wartość 18 wskazuje na obecność trwałych, bardzo ciężkich wszystkich sześciu objawów).

Drugorzędowe punkty końcowe

Badanie

VO34.04

ORALAIR 300 IR Średnia (SD)

Mediana

Placebo

Średnia

(SD)

Mediana

Różnica

bezwzględna

skorygowana

Średnia

[CI 95%]

Względna

średnia

różnica*

%

Wartość

p**

Stosowanie leku doraźnego8

19,7% (24,8) 10,6%

27,9 % (29,3) 19,7%,

-

-

-

Ocena jakości życia

C

1,08 (0,96) 0,89

1,37 (1,041) 1,20

-0,25 [-0,47; -0,04]

21,1%

<0,0199

* Względna średnia różnica: Różnica bezwzględna / placebo ** Wartość p: p-value ANCOVA

B Stosowanie leku doraźnego: odsetek dni na pacjenta z przyjęciem przynajmniej jednego leku doraźnego, wartość p (p-value) 0,0194 NS (Wilcoxon).

C Jakość życia oceniono podczas szczytu okresu pylenia za pomocą kwestionariusza dotyczącego jakości życia zależnego od zapalenia błony śluzowej nosa i spojówek (Rhinoconjunctivitis Quality of Life Questionnaire -RQLQ) (zakres punktów 0-7, wyższa wartość odzwierciedla gorszą jakość życia).

Całkowita ocena skuteczności leczenia na pacjenta: 119/135 pacjentów (88%) w grupie ORALAIR 300 IR i 108/147 pacjentów (73%) w grupie placebo zauważyło lekką lub umiarkowaną albo dobrą lub bardzo dobrą poprawę w porównaniu ze stanem, o którym mogli sobie przypomnieć w związku z poprzednim sezonem pylenia.

Wyniki analizy ANCOVA każdej z sześciu średnich ocen poszczególnych objawów w zakresie od 0 do 3 wykazały różnicę na korzyść tabletki 300 IR w porównaniu z placebo do kichania (-0,19), wysięku z nosa (-0,23), swędzenia nosa (-0,23), niedrożności nosa (-0,28), swędzenia oczu (-0,24) oraz łzawienia (-0,21).

Odsetek pacjentów niestosujących leku doraźnego wynosił 35,3% w grupie 300 IR i 27,0% w grupie placebo (NS).

Punkty końcowe post-hoc (dokonane po ujawnieniu):

Badanie VO34.04

ORALAIR 300 IR Średnia (SD)

Mediana

Placebo

Średnia

(SD)

Mediana

Różnica

bezwzględna

skorygowana

Średnia

[CI 95%]

Względna

średnia

różnica*

%

Wartość

P

Średnia skorygowana punktacja oceny objawów

D

4,17 (3,39) 3,57

5,88 (3,82) 5,26

-1,84 [-2,66; -1,02]

29,1%

<0,0001**

Średnia punktacja oceny potrzeby zażycia leku doraźnego8

0,31 (0,43) 0,16

0,48 (0,53) 0,31

-0,17 [-0,29; -0,05]

35,0%

0,0047**

PSCD2-0 f

43,5% (33,8) 38,6

28,7%

(30,7)

17,1

-

-

0,0001***

PSFD G

25,3% (30,2) 10,9

14,9%

(23,6)

0,0

-

-

0,0006***

* Względna średnia różnica: bezwzględna różnica / placebo

** p-value ANCOVA/*** p-value Wilcoxon

D Średnia skorygowana punktacja dotycząca oceny objawów (Average Adjusted Symptom Score - AASS): Średnia punktacja dotycząca oceny objawów skorygowana ze stosowaniem leku doraźnego (u każdego pacjenta, codziennie oceniającego objawy i potrzebę użycia leku doraźnego).

E Średnia punktacja dotycząca oceny potrzeby użycia leku doraźnego: średnia punktacja dotycząca oceny codziennego zażycia leku doraźnego u każdego pacjenta podczas okresu pylenia traw. Zastosowane leki oceniono w następujący sposób: brak potrzeby użycia leku doraźnego = 0, użycie leków przeciwhistaminowych (z podaniem doustnym i (lub) do oka) = 1, kortykosteroidów donosowych = 2 oraz kortykosteroidów doustnych =3.

F PSCD2-0 - Percentage of Symptom Controlled Days: Odsetek dni z objawami określanymi według punktacji nie więcej niż 2 i bez zażywania leku doraźnego.

G PSFD Proportion of Symptom and rescue medication-Free days: --Odsetek dni wolnych od objawów i potrzeby stosowania leku doraźnego.

Sześćdziesięciu jeden pacjentów (45%) z grupy 300 IR wykazało ponad 50% dni z opanowanymi objawami (z oceną objawów nie wyższą niż 2 i bez zastosowania leku doraźnego podczas okresu pylenia traw w porównaniu z 40 pacjentami (27%) z grupy placebo.

Dzieci i młodzież

Badanie międzynarodowe, wieloośrodkowe, z randomizacją, metodą podwójnie ślepej próby i kontrolą placebo (badanie VO52.06) przeprowadzono w Europie. Badanie to objęło 278 pacjentów w wieku 5 do 17 lat z sezonowym alergicznym nieżytem nosa i (lub) zapaleniem spojówek wywołanym przez pyłki traw, potwierdzonym dodatnim wynikiem testu skórnego i obecnością swoistej IgE przeciw pyłkom traw.

Pacjenci zostali losowo przydzieleni do 2 grup: placebo (n = 139) lub ORALAIR 300 IR/dobę (n = 139). Każdy pacjent otrzymywał dawkę podjęzykowo raz na dobę przez około 4 miesiące przed rozpoczęciem sezonu pylenia i kontynuował leczenie przez jeden sezon pylenia. W pierwszych trzech dniach leczenia stosowano stopniowe zwiększania dawki; dawka początkowa 100 IR na dobę była zwiększana o 100 IR aż do osiągnięcia dawki dobowej 300 IR. Analiza wyników objęła 266 pacjentów poddających się ocenie klinicznej (placebo, n = 135; ORALAIR 300 IR, n = 131). Skuteczność została ustalona w oparciu o skalę oceny objawów zapalenia błony śluzowej nosa i spojówek RTSS (Rhinoconjunctivitis Total Symptom Score) (szczegóły: patrz niżej) podczas jednego sezonu pylenia.

Skuteczność w grupie 300 IR w porównaniu z grupą placebo (liczba osób badanych włączonych do populacji planowanej do leczenia (Intent to Treat Population -ITT) wynosiła odpowiednio 131 i 135) przedstawiała się następująco:

Badanie VO52.06: Wyniki dotyczące skuteczności (podczas danego okresu pylenia)

Pierwszorzędowy punkt końcowy

Badanie VO52.06

ORALAIR 300 IR Średnia (SD)

Placebo

Średnia

(SD)

Różnica

bezwzględna

skorygowana

Średnia

Względna

średnia

różnica*

%

Wartość

p**

Mediana

Mediana

[CI 95%]

Ocena objawów zapalenia błony śluzowej nosa i spojówek A

3,25 (2,86) 2,48

4,51

(2,93)

4,08

-1,13 [-1,80; -0,46]

28,0%

0,001

* Względna średnia różnica: bezwzględna różnica / placebo ** Wartość p: p-value ANCOVA

A Ocena objawów: Przeciętne dzienne łączne oceny objawów zapalenia błony śluzowej nosa i spojówek u każdego pacjenta podczas okresu pylenia traw. Objawy zapalenia błony śluzowej nosa i spojówek obejmowały

kichanie, wysięk z nosa, swędzenie nosa, niedrożność nosa, łzawienie, swędzenie oczu (zakres 0-18, przy czym górna wartość 18 wskazuje na obecność trwałych, bardzo ciężkich wszystkich 6 objawów).

Drugorzędowe punkty końcowe

Badanie VO52.06

ORALAIR 300 IR Średnia (SD)

Mediana

Placebo

Średnia

(SD)

Mediana

Różnica

bezwzględna

skorygowana

Średnia

[O 95%]

Względna

średnia

różnica1

%

Wartość

p2

Przeciętna ocena dotycząca leku doraźnegoB

0,60 (0,61) 0,39

0,79 (0,65) 0,76

-0,20 [-0,34 ; -0,06]

24,1%

0,0064

Zastosowanie leku doraźnegoC

35,4% (33,2) 26,8%

46,5%

(34,6)

49,0%

-

-

-

* Względna średnia różnica: bezwzględna różnica / placebo ** Wartość p: p-value ANCOVA

B Przeciętna ocena dotycząca leku doraźnego: przeciętna dzienna ocena dotycząca potrzeby użycia leku doraźnego u każdego pacjenta podczas okresu pylenia traw. Zastosowane leki oceniono w następujący sposób: brak potrzeby użycia leku doraźnego = 0, leki przeciwhistaminowe (z podaniem doustnym i (lub) do oka) = 1, kortykosteroidy donosowe = 2 oraz kortykosteroidy doustne = 3.

C Zastosowanie leku doraźnego: odsetek dni na pacjenta z przynajmniej jednym przyjęciem leku doraźnego, Wartość p 0,0146 NS (Wilcoxon).

Oceny poszczególnych objawów: Wyniki analizy ANCOVA każdej z sześciu średnich ocen poszczególnych objawów w zakresie od 0 do 3 wykazały różnicę na korzyść tabletki 300 IR w porównaniu z placebo do wysięku z nosa (-0,16), niedrożności nosa (-0,26), swędzenia oczu (-0,33) oraz łzawienia (-0,21).

Odsetek pacjentów niestosujących leku doraźnego wynosił 18,3% w grupie 300 IR i 14,8% w grupie placebo (NS).

Punkty końcowe post-hoc (dokonane po ujawnieniu):

Badanie

VO52.06

ORALAIR 300 IR Średnia (SD)

Mediana

Placebo

Średnia

(SD)

Mediana

Różnica

bezwzględna

skorygowana

Średnia

[CI 95%]

Względna średnia różnica1

%

Wartość

P

Przeciętna skorygowana ocena objawów D

4,30 (3,57) 3,33

6,12 (3,85) 5,28

-1,64 [-2,51; -0,78]

29,8%

0,00022

PSCD2.0 e

33,8% (30,0) 30,0

23,7% (27,2) 12,2

-

-

0,01073

PSFD F

19,2% (24,9) 5,2

10,5% (18,4) 0,0

-

-

0,00373

Czterdziestu czterech pacjentów (34%) z grupy 300 IR wykazało ponad 50% dni z opanowanymi objawami (z oceną objawów nie wyższą niż 2 i bez zastosowania leku doraźnego) podczas okresu pylenia traw w porównaniu z 26 pacjentami (19%) z grupy placebo.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Większość alergenów zawartych w ORALAIR stanowi mieszaninę białek i glikoprotein. Niezmienione alergeny nie docierają do krwi. W związku z tym nie prowadzono badań farmakokinetycznych na zwierzętach czy z udziałem ludzi w celu oceny profilu farmakokinetycznego i metabolizmu produktu ORALAIR.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne, uzyskane na podstawie konwencjonalnych badań dotyczących toksyczności po podaniu jednokrotnym i wielokrotnym, genotoksyczności, tolerancji miejscowej i wpływu na rozwój zarodkowy i płodowy, nie ujawniają występowania szczególnego zagrożenia dla człowieka.

W badaniu toksyczności u młodych szczurów, codzienne podawanie produktu w największej dawce (trzystukrotnie przekraczającej maksymalną dawkę terapeutyczną dla człowieka) przez 10 tygodni związane było ze znaczącym skróceniem czasu kaolinowo-kefalinowego (APTT) tylko u samców, ale bez objawów klinicznych czy zaburzeń uchwytnych w badaniu histopatologicznym.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

-    Mannitol (E421)

-    Celuloza mikrokrystaliczna

-    Kroskarmeloza sodowa

-    Krzemionka koloidalna bezwodna

-    Magnezu stearynian

-    Laktoza jednowodna

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących temperatury przechowywania produktów leczniczych. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Nie zamrażać.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Leczenie wstępne 2 blistry:

Mały blister: 3 tabletki podjęzykowe 100 IR Duży blister: 28 tabletek podjęzykowych 300 IR

Każdy blister (Alu/alu) składa się z folii (poliamid/aluminium/PCW) zgrzanej na gorąco z folią (aluminium) pokrytą lakierem (winyl).

Kontynuacja leczenia

1 blister po 30 tabletek podjęzykowych 300 IR 3 blistry po 30 tabletek podjęzykowych 300 IR

Każdy blister (Alu/alu) składa się z folii (poliamid/aluminium/PCW) zgrzanej na gorąco z folią (aluminium) pokrytą lakierem (winyl).

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6 Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania

Brak szczególnych wymagań dotyczących usuwania.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

STALLERGENES S.A.

6 rue Alexis de Tocqueville 92160 ANTONY, Francja Tel. 0033 (0) 1 55 59 20 00 Faks 0033 (0) 155 59 21 68

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

16729; 16730

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 28.04.2010 Data ostatniego przedłużenia pozwolenia:

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

czerwiec 2013

12

1

Względna średnia różnica: bezwzględna różnica / placebo

2

p-value ANCOVA/3 p-value Wilcoxon

D Przeciętna skorygowana ocena objawów (Average Adjusted Symptom Score - AASS): przeciętne oceny objawów skorygowane odnośnie zastosowania leku doraźnego (u każdego pacjenta, stosującego dzienne oceny objawów i dziennego stosowania leku doraźnego).

E Odsetek dni z opanowanymi objawami (Percentage of Symptom Controlled Days - PSCD2-0): odsetek dni z oceną objawów nie wyższą niż 2 i bez zastosowania leku doraźnego.

3

F Odsetek dni wolnych od objawów i zastosowania leku doraźnego (Proportion of Symptom and rescue medication-Free days - PSFD): odsetek dni bez objawów i bez przyjęcia leku doraźnego.

Oralair 100 IR & 300 IR