Imeds.pl

Oripeg 6 G

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Oripeg, 6 g, proszek do sporządzania roztworu doustnego Oripeg, 12 g, proszek do sporządzania roztworu doustnego

Macrogolum

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek jest dostępny bez recepty. Aby jednak uzyskać najlepszy wynik leczenia, Oripeg należy stosować ostrożnie.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 14 dniach, należy skontaktować się z lekarzem.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Oripeg i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Oripeg

3.    Jak stosować lek Oripeg

4.    Możliwe działania niepożądane.

5.    Jak przechowywać lek Oripeg

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK ORIPEG I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Oripeg jest preparatem stosowanym w leczeniu zaparć oraz w celu dezintegracji oraz zmiękczania odwodnionego, twardego stolca (zastój kału w jelicie/zaklinowanie kału). Makrogol - substancja czynna zawarta w produkcie - wchłania wodę. W związku z tym zwiększa się ilość wody w treści jelitowej, stolec staje się bardziej miękki i powraca prawidłowa motoryka jelit.

2. INFORMACJE ISTOTNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU ORIPEG Kiedy nie stosować leku Oripeg

-    Jeśli u pacjenta stwierdzono alergię (nadwrażliwość) na makrogol

-    Jeśli u pacjenta występuje niedrożność jelit wskutek zaburzeń fizjologicznych lub czynnościowych ściany jelita

-    Jeśli u pacjenta występuje perforacja ściany jelita

-    Jeśli u pacjenta występuje ciężkie nieswoiste zapalenie jelit (np. choroba Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejące zapalenie okrężnicy, toksyczne rozszerzenie okrężnicy)

-    Jeśli u pacjenta występuje zespół bólu brzucha, nieokreślonego pochodzenia.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Oripeg

-    jeśli zaparcie wystąpiło lub zaostrzyło się nagle. Może to wynikać z niedrożności jelit.

-    jeśli u pacjenta występuje zaburzenie czynności wątroby lub nerek albo gdy pacjent przyjmuje leki moczopędne i wystąpiła u niego biegunka

-    jeśli zaparciu towarzyszy ból, gorączka lub rozstrój żołądka.

Jeśli u pacjenta występuje którykolwiek z wyżej wymienionych stanów, należy skontaktować się z lekarzem i nie należy stosować leku Oripeg do czasu uzyskania porady lekarskiej.

Należy pamiętać, że leczenie zaparć jakimkolwiek produktem leczniczym jest tylko uzupełnieniem zdrowego stylu życia i diety, których przykładem może być:

-    zwiększenie przyjmowanej ilości płynów i błonnika pokarmowego,

-    odpowiednia aktywność fizyczna i przywracanie prawidłowej perystaltyki jelit.

U dzieci leczenie zaparć nie powinno trwać dłużej niż 3 miesiące, ze względu na brak odpowiednich danych klinicznych wykraczających poza okres 3 miesięcy. Dlatego, po 3 miesiącach stosowania kuracji, należy dokonać pełnego badania klinicznego zaparć u pacjenta.

W przypadku biegunki, należy zachować ostrożność u pacjentów predysponowanych do występowania zaburzeń równowagi wodno-elektrolitowej.

Przyjmowanie innych leków

Oripeg może zmniejszać wchłanianie innych produktów leczniczych.

Podczas następnej wizyty u swojego lekarza należy poinformować go o stosowaniu preparatu Oripeg. Ciąża i karmienie piersią

W przypadku ciąży i karmienia piersią należy poradzić się lekarza przed zastosowaniem leku Oripeg. Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Lek Oripeg nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3.    JAK STOSOWAĆ LEK ORIPEG

Jedną saszetkę proszku (6 lub 12 g) należy rozpuścić w 200 ml (szklance) płynu: wody, soku, herbaty lub kawy. W przypadku dzieci w wieku poniżej 8 lat zawartość saszetki 6 g można w razie potrzeby rozpuścić w 100 ml (połowie szklanki) płynu.

Leczenie przewlekłych zaparć.

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 8 lat:

Typowa dawka to 1 saszetka (12 g) raz lub dwa razy na dobę.

Dzieci w wieku 4-7 lat:

Typowa dawka to 1 saszetka (6 g) raz lub dwa razy na dobę.

Dzieci w wieku 2-3 lat:

Typowa dawka to 1 saszetka (6 g) raz na dobę.

Dzieci w wieku poniżej 2 lat:

Nie zaleca się stosowania leku w przypadku dzieci w wieku poniżej 2 lat.

Dawkę można zwiększyć lub zmniejszyć w zależności od odpowiedzi na leczenie, czyli tak, by uzyskać regularne wypróżnianie i miękki stolec.

Stosowanie leku Oripeg trwa zazwyczaj maksymalnie 2 tygodnie. Jeśli objawy nie ustępują po 2 tygodniach leczenia, należy skontaktować się z lekarzem. Lekarz może także zalecić dłuższe leczenie.

Długotrwałe leczenie może być konieczne, jeśli pacjent stosuje leki powodujące zaparcia lub cierpi na chorobę powodującą zaparcia.

Zmiękczanie odwodnionego stolca (leczenie zastoju kału w jelicie/zaklinowania kału)

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat:

5-10 saszetek zawierających jedną dawkę lub 1-2 litry na dobę przez 1-3 dni.

Pacjenci z zaburzeniami czynności układu sercowo-naczyniowego:

Dawka powinna zostać podzielona tak, aby nie więcej niż dwie saszetki były przyjmowane w ciągu godziny.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Oripeg

Duże dawki mogą spowodować ból brzucha i biegunkę. W przypadku przedawkowania należy przerwać stosowanie leku.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Oripeg może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Dorośli:

Częste działania niepożądane (występujące rzadziej niż u 1 na 10pacjentów):

-    ból brzucha, rozdęcie brzucha, nudności, wzdęcia z oddawaniem wiatrów lub biegunka.

Niezbyt częste działania niepożądane (występujące rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów):

-    wymioty, pilna potrzeba oddania stolca, nietrzymanie stolca

Bardzo rzadkie działania niepożądane (występujące rzadziej niż u 1 na 10 000_pacjentów):

-    reakcje alergiczne takie jak wysypka, świąd, obrzęk twarzy, jamy ustnej lub gardła, pokrzywka lub wstrząs anafilaktyczny

Zgłaszano zaburzenia elektrolitowe i odwodnienie w pojedynczych przypadkach, szczególnie u pacjentów w podeszłym wieku.

Dzieci:

Częste działania niepożądane (występujące rzadziej niż u 1 na 10pacjentów):

-    ból brzucha, biegunka (mogąca powodować ból odbytu)

Niezbyt częste działania niepożądane (występujące rzadziej niż u 1 na 100pacjentów):

-    wymioty, wzdęcia, nudności

Zgłaszano również pojedyncze reakcje nadwrażliwości.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK ORIPEG

Lek nie wymaga szczególnych warunków przechowywania. Gotowy do zastosowania roztwór doustny można wykorzystać tylko w ciągu 24 godzin, przechowując go w temperaturze pokojowej (15-25°C).

Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Oripeg po upływie terminu ważności umieszczonego na pudełku tekturowym i saszetce.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Oripeg

Substancją czynną leku jest makrogol 4000. Jedna saszetka zawiera 6 lub 12 gramów makrogolu 4000.

Jak wygląda lek Oripeg i co zawiera opakowanie

Biały lub prawie biały proszek.

Zawartość opakowania: 10, 20 lub 50 saszetek w opakowaniu.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą być wprowadzone do obrotu.

Podmiot odpowiedzialny

Orion Corporation Orionintie 1 FI-02200 Espoo Finlandia

Wytwórca

Orion Corporation, Orion Pharma Orionintie 1 FI-02200 Espoo Finlandia

Orion Corporation, Orion Pharma Tengstrominkatu 8 FI-20360 Turku Finlandia

Niniejszy lek został dopuszczony do obrotu w państwach członkowskich EOG pod następującymi nazwami:

Finlandia:    Pegorion

Polska, Czechy, Słowacja:    Oripeg

Szwecja, Dania, Norwegia:    Nuvolax

Data zatwierdzenia ulotki: 28.09.2012