+ iMeds.pl

Orlistat 123ratio 60 mgUlotka Orlistat 123ratio

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Orlistat 123ratio, 60 mg, kapsułki, twarde

Orlistatum

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty. Aby jednak uzyskać najlepszy wynik leczenia, należy stosować lek Orlistat 123ratio ostrożnie.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

•    Jeśli utrata masy ciała nie nastąpi po 12 tygodniach stosowania leku Orlistat 123ratio, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Może być konieczne zaprzestanie stosowania leku.

•    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Orlistat 123ratio i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Orlistat 123ratio

3.    Jak stosować Orlistat 123ratio

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Orlistat 123ratio

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST ORLISTAT 123RATIO I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Orlistat 123ratio stosuje się w leczeniu otyłości u osób dorosłych, w wieku powyżej 18 lat, z nadwagą, których wskaźnik masy ciała (BMI) wynosi 28 lub więcej. Orlistat 123ratio należy stosować z dietą o zmniejszonej kaloryczności i obniżonej zawartości tłuszczu.

Wskaźnik BMI pozwala określić, czy dana osoba ma prawidłową masę ciała, czy też ma nadwagę w stosunku do swojego wzrostu.

Poniższa tabela pomoże określić, czy dana osoba ma nadwagę i czy Orlistat 123ratio jest dla niej wskazany.

W tabeli należy odszukać swój wzrost. Jeżeli masa ciała wynosi mniej niż masa ciała podana dla danego wzrostu nie należy przyjmować leku Orlistat 123ratio.

Wzrost

Masa ciała

1,50 m

63 kg

1,55 m

67,25 kg

1,60 m

71,75 kg

1,65 m

76,25 kg

1,70 m

81 kg

1,75 m

85,75 kg

1,80 m

90,75 kg

1,85 m

95,75 kg

1,90 m

101 kg

Zagrożenia związane z nadwagą

Nadwaga zwiększa ryzyko wystąpienia wielu poważnych chorób, takich jak cukrzyca i choroby serca. Schorzenia te mogą nie powodować złego samopoczucia, zatem należy przeprowadzić u lekarza badania ogólnego stanu zdrowia.

Jak działa Orlistat 123ratio

Substancja czynna leku Orlistat 123ratio działa na tłuszcz znajdujący się w przewodzie pokarmowym. Blokuje wchłanianie około jednej czwartej tłuszczu z pożywienia. Ten tłuszcz zostanie usunięty z organizmu wraz ze stolcem. Możliwe jest wystąpienie działań niepożądanych mających związek z dietą (patrz punkt 4). Dlatego tak ważne jest utrzymywanie diety o obniżonej zawartości tłuszczu. Jeżeli pacjent będzie postępował zgodnie z zaleceniami, działanie kapsułek będzie wspierać jego wysiłki, pomagając stracić na wadze więcej niż po zastosowaniu wyłącznie diety. Na każde 2 kg, które można stracić w wyniku samej diety, Orlistat 123ratio może pomóc zrzucić dodatkowo 1 kg.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU ORLISTAT 123RATIO

Kiedy nie stosować leku Orlistat 123ratio

•    poniżej wieku 18 lat;

•    podczas ciąży lub w okresie karmienia piersią;

•    podczas przyjmowania cyklosporyny, stosowanej po przeszczepieniu organów, w ciężkich postaciach reumatoidalnego zapalenia stawów i niektórych poważnych chorobach skóry;

•    w razie przyjmowania warfaryny lub innych leków przeciwzakrzepowych;

•    w razie uczulenia (nadwrażliwości) na orlistat lub inne składniki leku Orlistat 123ratio (patrz punkt 6);

•    w razie cholestazy (stanu, w którym zablokowany jest wypływ żółci z wątroby);

•    w razie rozpoznanych przez lekarza problemów z wchłanianiem pożywienia (przewlekły zespół złego wchłaniania).

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Orlistat 123ratio

Osoby chore na cukrzycę powinny zgłosić się do lekarza, aby dostosować dawkę leku przeciwcukrzycowego.

Osoby z chorobami nerek: Należy porozmawiać z lekarzem przed rozpoczęciem przyjmowania leku Orlistat 123ratio, jeśli występują choroby nerek. Stosowanie orlistatu może powodować wystąpienie kamieni nerkowych u pacjentów z przewlekłymi chorobami nerek.

Stosowanie innych leków

W przypadku przyjmowania innych leków, Orlistat 123ratio może zaburzać ich działanie.

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o innych aktualnie lub ostatnio przyjmowanych lekach, dotyczy to również leków wydawanych bez recepty.

Nie należy przyjmować leku Orlistat 123ratio z następującymi lekami:

•    cyklosporyną: cyklosporynę stosuje się po przeszczepie organów, w ciężkiej postaci reumatoidalnego zapalenia stawów i niektórych poważnych chorobach skóry;

•    warfaryną lub innymi lekami przeciwzakrzepowymi;

•    akarbozą (lek przeciwcukrzycowy stosowany w leczeniu cukrzycy typu drugiego). Leku Orlistat 123ratio nie zaleca się pacjentom stosującym akarbozę.

Stosowanie leku Orlistat 123ratio i doustnych pigułek antykoncepcyjnych

Doustne pigułki antykoncepcyjne mogą okazać się mniej skuteczne, jeżeli wystąpi ostra biegunka.

W przypadku ostrej biegunki należy stosować dodatkową metodę zapobiegania ciąży.

Stosowanie leku Orlistat 123ratio i preparatów wielowitaminowych

Zaleca się codzienne przyjmowanie preparatu wielowitaminowego. Orlistat 123ratio może obniżać stężenie niektórych witamin wchłanianych przez organizm. Preparat wielowitaminowy powinien zawierać witaminy takie, jak A, D, E oraz K. Preparat wielowitaminowy należy przyjmować przed snem, kiedy nie stosuje się leku Orlistat 123ratio, aby mieć pewność, że witaminy zostaną wchłonięte.

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Orlistat 123ratio należy porozmawiać z lekarzem lub farmaceutą jeśli stosuje się:

•    amiodaron (stosowany w zaburzeniach rytmu serca);

•    leki na tarczycę (lewotyroksynę), ponieważ może być konieczne dostosowanie ich dawkowania i przyjmowanie leków o różnych porach dnia;

•    leki przeciwpadaczkowe, ponieważ należy omówić z lekarzem jakiekolwiek zmiany w częstości i nasileniu występowania drgawek.

Przyjmując Orlistat 123ratio należy porozmawiać z lekarzem lub farmaceutą

•    jeżeli przyjmuje się leki przeciw nadciśnieniu, gdyż może okazać się niezbędne dostosowanie ich dawkowania;

•    jeżeli przyjmuje się leki obniżające stężenie cholesterolu, gdyż może okazać się niezbędne dostosowanie ich dawkowania.

Przyjmowanie leku Orlistat 123ratio z jedzeniem i piciem

Orlistat 123ratio należy stosować z dietą o zmniejszonej kaloryczności i obniżonej zawartości tłuszczu. Należy spróbować zastosować taką dietę przed rozpoczęciem kuracji. W celu uzyskania informacji o właściwych wartościach kalorii i tłuszczu patrz Pozostałe pomocne informacje w punkcie 6.

Lek Orlistat 123ratio należy przyjmować w porze głównych posiłków. Oznacza to zazwyczaj przyjmowanie po 1 kapsułce w porze śniadania, obiadu i kolacji. Jeżeli posiłku nie spożyto lub gdy nie zawierał on tłuszczu, nie należy przyjmować kapsułki. Orlistat 123ratio nie działa jeżeli posiłek w ogóle nie zawiera tłuszczu.

W przypadku spożycia posiłku bogatego w tłuszcz nie należy przyjmować więcej niż jednej kapsułki. Przyjęcie kapsułki z posiłkiem zawierającym zbyt dużo tłuszczu zwiększa szanse wystąpienia działań niepożądanych mających związek z dietą (patrz punkt 4). Podczas przyjmowania leku Orlistat 123ratio należy unikać posiłków o wysokiej zawartości tłuszczu.

Ciąża i karmienie piersią

W okresie ciąży i karmienia piersią nie należy przyjmować leku Orlistat 123ratio.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie stwierdzono wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn w ruchu.

3. JAK STOSOWAĆ ORLISTAT 123RATIO

Przygotowywanie się do odchudzania

1.    Wyznaczenie daty rozpoczęcia kuracji

Należy wybrać z wyprzedzeniem dzień, w którym rozpocznie się stosowanie kapsułek. Przed rozpoczęciem kuracji lekiem Orlistat 123ratio należy wprowadzić dietę o zmniejszonej kaloryczności i obniżonej zawartości tłuszczu, aby organizm miał kilka dni na przyzwyczajenie się do nowych nawyków żywieniowych. Spożywane produkty należy zapisywać w dzienniczku żywienia.

Stosowanie dzienniczków żywienia umożliwia kontrolę ilości i rodzaju spożywanych produktów oraz ułatwia wprowadzenie zmian w żywieniu.

2.    Ustalenie docelowej utraty na wadze

Należy przemyśleć, ile pragnie się schudnąć i określić docelową wagę ciała.

Realistyczny cel, to spadek masy ciała o 5% do 10% w stosunku do wartości początkowej. Ilość traconych kilogramów w każdym tygodniu kuracji może być różna. Należy nastawić się na stopniowy i stały spadek masy ciała o około 0,5 kg tygodniowo.

3.    Ustalenie docelowych ilości kalorii i tłuszczu

W celu osiągnięcia wyznaczonej utraty na wadze istotne jest ustalenie optymalnej ilości spożywanych

dziennie kalorii i tłuszczu. W celu uzyskania porady patrz Pozostałe przydatne informacje w

punkcie 6.

Przyjmowanie leku Orlistat 123ratio

Dorośli w wieku 18 lat i powyżej:

•    Przyjmować po jednej kapsułce trzy razy na dobę.

•    Przyjmować Orlistat 123ratio w porze posiłków. Zazwyczaj oznacza to po jednej kapsułce w porze śniadania, obiadu i kolacji. Należy upewnić się, że trzy posiłki są zrównoważone pod względem żywieniowym, mają zmniejszoną kaloryczność i obniżoną zawartość tłuszczu.

•    W razie pominięcia posiłku lub, gdy posiłek nie zawiera tłuszczu, nie należy przyjmować leku Orlistat 123ratio. Jeżeli posiłek w ogóle nie zawiera tłuszczu, Orlistat 123ratio nie działa.

•    Lek Orlistat 123ratio może być przyjmowany tuż przed posiłkiem, podczas posiłku lub w ciągu jednej godziny po jego spożyciu.

•    Kapsułki należy połykać popijając wodą.

•    Nie zażywać więcej niż 3 kapsułki na dobę.

•    Spożywać posiłki o obniżonej zawartości tłuszczu, aby zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia działań niepożądanych związanych z dietą (patrz punkt 4).

•    Przed rozpoczęciem kuracji warto zwiększyć aktywność fizyczną, ponieważ stanowi ona ważną część programu odchudzania. Osoby, które uprzednio nie ćwiczyły powinny najpierw skonsultować się z lekarzem.

•    Kontynuować ćwiczenia fizyczne przyjmując Orlistat 123ratio oraz po zakończeniu kuracji.

Jak długo należy przyjmować Orlistat 123ratio

•    Nie zaleca się przyjmowania leku Orlistat 123ratio dłużej niż sześć miesięcy.

•    Jeżeli po 12 tygodniach stosowania leku Orlistat 123ratio nie następuje spadek masy ciała, należy zwrócić się po poradę do farmaceuty lub lekarza, którzy mogą zalecić przerwanie kuracji lekiem Orlistat 123ratio.

•    Skuteczne odchudzanie się nie polega na krótkookresowej zmianie nawyków żywieniowych. Osoby, które chcą schudnąć i utrzymać niższą wagę powinny zmienić styl życia, nawyki żywieniowe i utrzymać aktywność fizyczną.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Orlistat 123ratio

Nie przyjmować więcej niż 3 kapsułki leku na dobę.

> W razie zażycia zbyt wielu kapsułek, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku Orlistat 123ratio

W razie pominięcia zażycia kapsułki:

•    Jeśli od ostatniego głównego posiłku upłynęła mniej niż godzina, należy zażyć pominiętą kapsułkę.

•    Jeśli od ostatniego głównego posiłku upłynęła więcej niż godzina, nie należy zażywać pominiętej kapsułki. Należy odczekać i przyjąć jak zwykle kolejną dawkę w czasie następnego głównego posiłku.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Orlistat 123ratio może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Większość częstych działań niepożądanych po zastosowaniu leku Orlistat 123ratio (na przykład wiatry, z lub bez oleistego plamienia, nagłe lub częstsze parcie na stolec i luźne stolce) jest związanych z działaniem leku (patrz punkt 1). Aby zapobiec wystąpieniu działań niepożądanych mających związek z dietą należy spożywać posiłki o obniżonej zawartości tłuszczu.

Poważne działania niepożądane (częstość występowania tych działań niepożądanych jest nieznana) Poważne reakcje alergiczne

•    objawy poważnych reakcji alergicznych obejmują: poważne trudności w oddychaniu, potliwość, wysypkę, świąd, opuchnięcie twarzy, przyśpieszone bicie serca, zapaść.

>    Przerwać kurację i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Inne poważne działania niepożądane

•    krwawienia z odbytu

•    uchyłkowatość (zapalenie jelita grubego). Objawy mogą obejmować bóle w dolnej części brzucha, zwłaszcza po lewej stronie, którym może towarzyszyć gorączka i zaparcie.

•    zapalenie trzustki. Objawy mogą obejmować ostry ból brzucha, czasem promieniujący w kierunku pleców, możliwe jest wystąpienie gorączki, nudności i wymiotów.

•    pęcherze skórne (w tym pęcherze pękające)

•    ostry ból brzucha wywołany kamieniami żółciowymi

•    zapalenie wątroby. Objawy mogą obejmować zażółcenie skóry i oczu, świąd, ciemne zabarwienie moczu, ból brzucha i tkliwość wątroby (na co wskazuje ból pod klatką piersiową, z prawej strony), czasem z utratą apetytu.

•    nefropatia szczawianowa (nagromadzenie szczawianu wapnia mogące prowadzić do kamicy nerkowej). Patrz Rozdział 2 „Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Orlistat 123rattio”.

>    Przerwać kurację i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Bardzo częste działania niepożądane (mogą występować częściej niż u 1 na 10 osób)

•    wiatry (wzdęcia z oddawaniem wiatrów), z oleistym plamieniem lub bez niego

•    nagłe parcie na stolec

•    tłuszczowe lub oleiste stolce

•    luźne stolce.

>    Należy powiadomić lekarza lub farmaceutę, jeżeli którykolwiek z objawów niepożądanych nasili się lub stanie się kłopotliwy.

Częste działania niepożądane (mogą występować u 1 na 10 osób)

•    ból brzucha

•    nietrzymanie stolca

•    rzadkie (lub płynne) stolce

•    częstsze wypróżnienia

•    niepokój.

Należy powiadomić lekarza lub farmaceutę, jeżeli którykolwiek z objawów niepożądanych nasili się lub stanie się kłopotliwy.

Wpływ na wyniki badania krwi (występuje z nieznaną częstością)

•    podwyższenie aktywności niektórych enzymów wątrobowych

•    wpływ na krzepliwość krwi u osób przyjmujących warfarynę lub inne leki przeciwzakrzepowe (antykoagulanty)

>    Poddając się badaniu krwi, należy powiadomić lekarza o przyjmowaniu leku Orlistat 123ratio.

Jeżeli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Jak radzić sobie z działaniami niepożądanymi mającymi związek z dietą

Najczęściej występujące działania niepożądane wynikają z wydalania części tłuszczu z organizmu wskutek zastosowania leku. Zazwyczaj występują one w ciągu kilku pierwszych tygodni kuracji, zanim pacjent nauczy się ograniczać ilość tłuszczu w diecie. Wystąpienie działań niepożądanych mających związek z dietą może oznaczać, że spożyto więcej tłuszczu, niż jest to zalecane.

Aby ograniczyć działania niepożądane związane z dietą należy:

•    Kilka dni a nawet tydzień przed rozpoczęciem przyjmowania kapsułek wprowadzić dietę o obniżonej zawartości tłuszczu.

•    Sprawdzić zawartość tłuszczu w ulubionych potrawach i określić wielkość porcji, co zmniejszy prawdopodobieństwo przypadkowego przekroczenia właściwej ilości tłuszczu.

•    Ilość spożywanego dziennie tłuszczu należy rozłożyć równomiernie na wszystkie posiłki. Nie należy „oszczędzać” tłuszczu i kalorii, aby potem spożyć je w ciągu jednego wysokotłuszczowego posiłku lub deseru, jak to jest dopuszczalne w niektórych dietach odchudzających.

•    Większość osób, u których występują te działania niepożądane jest w stanie je opanować dostosowując odpowiednio dietę.

Nie należy niepokoić się, jeśli działania niepożądane nie wystąpią. Ich brak nie oznacza, że

Orlistat 123ratio nie działa.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ ORLISTAT 123RATIO

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.

Nie stosować po upływie terminu ważności umieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Kapsułki zapakowane w butelki można używać w ciągu 6 miesięcy od dnia pierwszego otwarcia butelki.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera Orlistat 123ratio

Substancją czynną leku jest orlistat. Każda kapsułka, twarda zawiera 60 mg orlistatu.

Pozostałe składniki to:

wypełnienie kapsułki: celuloza mikrokrystaliczna PH112, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A),

krzemionka koloidalna bezwodna, sodu laurylosiarczan.

otoczka kapsułki: żelatyna, tytanu dwutlenek (E 171), indygotyna (E 132).

Jak wygląda Orlistat 123ratio i co zawiera opakowanie

Kapsułki posiadają jasnoniebieskie wieczko oraz jasnoniebieski korpus.

Orlistat 123ratio jest dostępny w opakowaniach po 42, 84, 120 kapsułek. Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

123ratio Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa

Wytwórca

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański

Merckle GmbH Ludwig-Merckle-Strasse 3 89143 Blaubeuren Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do lokalnego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

123ratio Sp z o.o.

Tel: + 48 22 345 93 00

Data zatwierdzenia ulotki:

POZOSTAŁE PRZYDATNE INFORMACJE Zagrożenia związane z nadwagą

Nadwaga wpływa niekorzystnie na stan zdrowia i zwiększa ryzyko wystąpienia poważnych problemów zdrowotnych takich jak:

•    nadciśnienie

•    cukrzyca

•    choroba serca

•    udar

•    niektóre rodzaje nowotworów

•    zapalenie kości i    stawów.

Należy porozmawiać z lekarzem na temat ryzyka wystąpienia tych schorzeń.

Znaczenie odchudzania

Spadek masy ciała i jego utrzymanie, na przykład poprzez poprawę diety i zwiększenie aktywności fizycznej, może pomóc zmniejszyć ryzyko wystąpienia poważnych zaburzeń i pomóc poprawić stan zdrowia.

Pomocne wskazówki dotyczące diety oraz docelowych ilości kalorii i tłuszczu podczas przyjmowania leku Orlistat 123ratio

Orlistat 123ratio należy stosować ze zbilansowaną dietą o zmniejszonej kaloryczności i obniżonej zawartości tłuszczu. Kapsułki zapobiegają wchłanianiu części tłuszczu z pożywienia, lecz nadal można spożywać żywność ze wszystkich głównych grup.

Ważne jest zwracanie uwagi na ilość kalorii i tłuszczu w pożywieniu, ale należy pamiętać o stosowaniu zrównoważonej diety. Należy wybierać posiłki zróżnicowane pod względem składników odżywczych i nauczyć się zdrowego odżywiania na przyszłość.

Dlaczego ważne jest ustalenie docelowej ilości kalorii i tłuszczu

Kalorie stanowią miarę energii, której potrzebuje organizm. Czasem określane są jako kilokalorie lub kcal. Stosowaną jednostką są również kilodżule. Wartości te umieszczane są na opakowaniach żywności.

•    Docelowa ilość kalorii, to maksymalna ilość, która powinna być spożyta każdego dnia. Patrz tabela w dalszej części tego punktu.

•    Docelowa ilość gramów tłuszczu, to maksymalna ilość gramów tłuszczu, która będzie spożyta z każdym posiłkiem. Tabela zawierająca docelowe ilości tłuszczu w diecie umieszczona jest poniżej, pod informacją o ustalaniu docelowej ilości kalorii.

•    Ze względu na sposób działania leku Orlistat 123ratio, kontrolowanie docelowej ilości tłuszczu ma kluczowe znaczenie. Podczas stosowania leku Orlistat 123ratio organizm wydala więcej tłuszczu, dlatego organizm może „usiłować” wyrównać ilość spożywanego tłuszczu przez zwiększenie łaknienia. Spożywanie zalecanych ilości tłuszczu jest istotne dla osiągnięcia pożądanej utraty masy ciała i zminimalizowania ryzyka wystąpienia działań niepożądanych.

•    Utrata masy ciała powinna następować stopniowo i w sposób stały. Optymalna jest utrata ok. 0,5 kg tygodniowo.

Sposób ustalenia docelowej ilości kalorii

W tabeli poniżej znajdują się właściwe dla kuracji wartości kaloryczne niższe o około 500 kilokalorii na dobę niż te, których potrzebuje organizm do utrzymania obecnej masy ciała. Takie ograniczenie oznacza spożywanie o ok. 3500 kilokalorii tygodniowo mniej, co powinno skutkować utratą 0,5 kg tłuszczu.

Sama docelowa ilość kalorii powinna pozwolić stopniowo i stale tracić na wadze w tempie około 0,5 kg tygodniowo, bez poczucia frustracji i wyrzeczeń.

Nie zaleca się spożywania mniej niż 1200 kilokalorii na dobę.

Aby ustalić docelową ilość kalorii należy określić indywidualny poziom aktywności fizycznej. Im wyższa aktywność, tym wyższe zapotrzebowanie na kalorie.

•    Niska Aktywność oznacza, że codziennie mało lub w ogóle nie spaceruje się, nie wchodzi się po schodach, nie pracuje w ogrodzie ani nie wykazuje innej aktywności fizycznej.

•    Umiarkowana Aktywność oznacza, że spala się około 150 kilokalorii na dobę w ramach aktywności fizycznej na przykład idąc pieszo trzy kilometry, pracując w ogrodzie przez 30 do 45 minut lub przebiegając dwa kilometry w ciągu 15 minut. Należy wybrać stopień, który najbardziej pasuje do codziennego trybu życia. W razie braku pewności, do którego stopnia można się przypisać, należy wybrać Niską Aktywność.

Kobiety

Niska

Aktywność

poniżej 68,1 kg 68,1 kg do 74,7 kg 74,8 kg do 83,9 kg 84,0 kg i więcej

1200 kcal 1400 kcal 1600 kcal 1800 kcal

Umiarkowana

poniżej 61,2 kg

1400 kcal

Aktywność

61,3 kg do 65,7 kg

1600 kcal

65,8 kg i więcej

1800 kcal

Mężczyźni

Niska

poniżej 65,7 kg

1400 kcal

Aktywność

65,8 kg do 70,2 kg

1600 kcal

70,3 kg i więcej

1800 kcal

Umiarkowana

Aktywność

59,0kg i więcej

1800 kcal

Określenie docelowej ilości tłuszczu

Poniższa tabela wskazuje sposób określenia docelowej ilości tłuszczu w oparciu o ilość kalorii, jaka może być spożyta dziennie. Należy zaplanować trzy posiłki na dobę. Jeżeli na przykład właściwa ilość kalorii wynosi 1400 kcal na dobę to maksymalna ilość tłuszczu, jaką może zawierać pojedynczy posiłek wyniesie 15 g. Aby przestrzegać wyznaczonej dobowej ilości spożywanego tłuszczu, przekąski nie powinny zawierać więcej niż 3 g tłuszczu.

Ilość kilokalorii,


Maksymalna ilość


Maksymalna


jaką można przyjąć dziennie

tłuszczu dozwolona na 1 posiłek

ilość tłuszczu dozwolona na 1 przekąskę

1200

12 g

3 g

1400

15 g

3 g

1600

17 g

3 g

1800

19 g

_3_g_

Ważne

•    Należy przestrzegać realistycznych docelowych ilości kalorii i tłuszczu, co wpływa na długookresowe utrzymanie osiągniętego zmniejszenia masy ciała.

•    Powinno się zapisywać w dzienniczku żywieniowym spożywane posiłki z uwzględnieniem zawartości kalorii i tłuszczu.

•    Przed rozpoczęciem kuracji powinno się spróbować zwiększyć aktywność fizyczną, ponieważ stanowi ona ważną część programu odchudzania. W razie wcześniejszego braku aktywności fizycznej, należy skonsultować się z lekarzem.

•    Zaleca się utrzymanie aktywności fizycznej podczas przyjmowania leku Orlistat 123ratio oraz po zakończeniu kuracji.

Na program odchudzania składają się: kapsułki Orlistat 123ratio, plan żywienia, informacje z wielu źródeł na temat prawidłowej, niskokalorycznej diety o obniżonej zawartości tłuszczu oraz instrukcja zawierająca wskazówki dotyczące zwiększonej aktywności fizycznej.

9

Orlistat 123ratio

Charakterystyka Orlistat 123ratio

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Orlistat 123ratio, 60 mg, kapsułki, twarde

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda kapsułka, twarda zawiera 60 mg orlistatu.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Kapsułka, twarda.

Kapsułki posiadają jasnoniebieskie wieczko oraz jasnoniebieski korpus.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Orlistat 123ratio stosuje się jako środek zmniejszający masę ciała u osób dorosłych z nadwagą (wskaźnik masy ciała, BMI >28 kg/m2). Powinien on być przyjmowany jednocześnie z umiarkowanie niskokaloryczną dietą o obniżonej zawartości tłuszczu.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dorośli

Zalecana dawka produktu Orlistat 123ratio to 60 mg (1 kapsułka) trzy razy na dobę.

W ciągu doby nie należy przyjmować więcej niż trzy kapsułki po 60 mg każda.

Leczenie nie powinno trwać dłużej niż 6 miesięcy.

Pacjenci, u których po 12 tygodniach stosowania produktu Orlistat 123ratio nie nastąpił spadek masy ciała, powinni skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Niezbędne może okazać się przerwanie kuracji.

Dieta oraz ćwiczenia fizyczne stanowią ważną część programu odchudzania. Zaleca się zastosowanie diety i rozpoczęcie programu ćwiczeń fizycznych przed leczeniem produktem Orlistat 123ratio.

Podczas przyjmowania orlistatu pacjent powinien pozostawać na zrównoważonej pod względem żywieniowym, umiarkowanie niskokalorycznej diecie, w której około 30% kalorii pochodzi z tłuszczów (co np. w diecie 2000 kcal/dzień odpowiada <67 g tłuszczu). Dobowe spożycie tłuszczów, węglowodanów i białek powinno być rozłożone na 3 główne posiłki.

Dietę i program ćwiczeń fizycznych należy kontynuować również po zakończeniu stosowania produktu Orlistat 123ratio.

Szczególne grupy pacjentów

Dzieci i młodzież

Ze względu na niewystarczające dane dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności, produktu Orlistat 123ratio nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Pacjenci w podeszłym wieku (powyżej 65 lat)

Dane dotyczące stosowania orlistatu u osób w podeszłym wieku są ograniczone.

Jednakże, ze względu na minimalne wchłanianie się orlistatu, nie ma potrzeby dostosowywania dawkowania u osób w podeszłym wieku.

Pacjenci z niewydolnością nerek i (lub) wątroby

Nie badano działania orlistatu u osób z niewydolnością wątroby i (lub) nerek.

Jednakże, ze względu na minimalne wchłanianie się orlistatu, nie ma potrzeby dostosowywania dawkowania u osób z niewydolnością wątroby i (lub) nerek.

Sposób podawania

Kapsułkę należy przyjmować podczas posiłku, bezpośrednio przed, lub do godziny po każdym z głównych posiłków popijając wodą. Jeśli pacjent nie spożywa posiłku lub gdy posiłek nie zawiera tłuszczu, dawkę należy pominąć.

4.3    Przeciwwskazania

Znana nadwrażliwość na orlistat lub jakąkolwiek substancję pomocniczą.

Równoczesne stosowanie cyklosporyny (patrz punkt 4.5).

Przewlekły zespół złego wchłaniania.

Cholestaza.

Ciąża (patrz punkt 4.6).

Karmienie piersią (patrz punkt 4.6).

Równoczesne stosowanie warfaryny lub innych doustnych leków przeciwzakrzepowych (patrz punkt 4.5 i 4.8).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Należy poinformować pacjentów, aby przestrzegali udzielonych im zaleceń dotyczących diety (patrz punkt 4.2). Jeżeli orlistat jest przyjmowany z pojedynczym posiłkiem lub dietą bogatą w tłuszcz może wzrosnąć prawdopodobieństwo wystąpienia objawów ze strony układu pokarmowego (patrz punkt 4.8).

Stosowanie orlistatu może potencjalnie zaburzać wchłanianie witamin rozpuszczalnych w tłuszczach (A, D, E oraz K) (patrz punkt 4.5). W związku z tym zaleca się przyjmowanie przed snem uzupełniająco preparatów wielowitaminowych.

W przypadku pacjentów chorych na cukrzycę utracie masy ciała może towarzyszyć poprawa parametrów metabolicznych, dlatego pacjenci przyjmujący leki przeciwcukrzycowe powinni przed rozpoczęciem stosowania produktu Orlistat 123ratio skonsultować się z lekarzem. Może wystąpić konieczność dostosowania dawki leku przeciwcukrzycowego.

Utracie masy ciała może towarzyszyć poprawa ciśnienia krwi oraz stężenia cholesterolu. Pacjenci przyjmujący leki przeciw nadciśnieniu lub obniżające stężenie cholesterolu powinni skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, ponieważ przyjmowanie produktu Orlistat 123ratio może wymagać dostosowania dawkowania tych leków.

Pacjenci przyjmujący amiodaron przed rozpoczęciem stosowania produktu Orlistat 123ratio powinni skonsultować się z lekarzem (patrz punkt 4.5).

Zgłaszano pojedyncze przypadki krwawienia z odbytu podczas stosowania orlistatu. Pacjenta należy poinformować, że w razie wystąpienia krwawień z odbytu powinien zasięgnąć porady lekarza.

Zaleca się stosowanie dodatkowej metody zapobiegania ciąży, aby zapobiec osłabieniu działania doustnych środków antykoncepcyjnych w przypadku wystąpienia ciężkiej biegunki (patrz punkt 4.5).

Pacjenci z chorobami nerek powinni skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania produktu Orlistat 123ratio, ponieważ zastosowanie orlistatu może rzadko wiązać się z nadmiernym wydalaniem szczawianów z moczem i nefropatią szczawianową.

Pacjenci stosujący lewotyroksynę powinni skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania produktu Orlistat 123ratio, ponieważ może być konieczne przyjmowanie orlistatu i lewotyroksyny o różnych porach dnia oraz może zajść potrzeba dostosowania dawki lewotyroksyny. W przypadku równoczesnego stosowania orlistatu i lewotyroksyny może dojść do niedoczynności tarczycy i (lub) zmniejszonej kontroli stanu hipotyreozy (patrz punkt 4.5).

Pacjenci przyjmujący leki przeciwpadaczkowe powinni skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania produktu Orlistat 123ratio, ponieważ powinni być monitorowani ze względu na możliwe zmiany częstości i nasilenia występowania napadów drgawek. W razie takich zmian, należy rozważyć podawanie orlistatu i leków przeciwpadaczkowych o różnych porach dnia (patrz punkt 4.5).

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Cyklosporyna

W badaniu dotyczącym interakcji lek-lek obserwowano zmniejszenie stężenia cyklosporyny w osoczu oraz zaraportowano kilka przypadków obniżenia stężenia cyklosporyny w czasie jednoczesnego stosowania orlistatu. Może to potencjalnie prowadzić do zmniejszenia skuteczności immunosupresyjnej. Równoczesne stosowanie produktu Orlistat 123ratio oraz cyklosporyny jest przeciwwskazane (patrz punkt 4.3).

Doustne leki przeciwzakrzepowe

W czasie jednoczesnego podawania z orlistatem warfaryny lub innych doustnych leków przeciwzakrzepowych należy monitorować międzynarodowy współczynnik znormalizowany (ang. international normalised ratio, INR) (patrz punkt 4.8). Równoległe przyjmowanie produktu Orlistat 123ratio oraz warfaryny lub innych doustnych leków przeciwzakrzepowych jest przeciwwskazane (patrz punkt 4.3).

Doustne leki antykoncepcyjne

Brak interakcji pomiędzy doustnymi środkami antykoncepcyjnymi i orlistatem wykazano w specyficznych badaniach nad interakcjami lek-lek. Jednakże orlistat może pośrednio zmniejszać biodostępność doustnych środków antykoncepcyjnych i w pojedynczych przypadkach prowadzić do nieplanowanego zajścia w ciążę. Dodatkowa metoda zapobiegania ciąży jest zalecana w przypadku wystąpienia ciężkiej biegunki (patrz punkt 4.4).

Lewotyroksyna

Podczas równoczesnego stosowania orlistatu i lewotyroksyny może dojść do niedoczynności tarczycy i (lub) zmniejszonej kontroli stanu hipotyreozy (patrz punkt 4.4). Może być to spowodowane zmniejszoną absorpcją soli jodu i (lub) lewotyroksyny.

Leki przeciwpadaczkowe

Istnieją doniesienia o wystąpieniu drgawek u pacjentów leczonych równocześnie orlistatem i lekami przeciwpadaczkowymi takimi jak: walproinian, lamotrygina. Nie można wykluczyć związku przyczynowego tych drgawek z interakcją między lekami. Orlistat może zmniejszać absorpcję leków przeciwpadaczkowych, prowadząc do wystąpienia drgawek (patrz pkt. 4.4).

Witaminy rozpuszczalne w tłuszczach

Leczenie orlistatem może potencjalnie zaburzać wchłanianie witamin rozpuszczalnych w tłuszczach (A, D, E oraz K).

U ogromnej większości pacjentów przyjmujących przez cztery lata orlistat w trakcie badań klinicznych, stężenia witamin A, D, E i K oraz beta-karotenu pozostawały w granicach normy. Jednakże należy doradzić pacjentom, aby dla zapewnienia właściwego spożycia witamin przed snem zażywali uzupełniająco preparat wielowitaminowy (patrz punkt 4.4).

Akarboza

Z powodu braku badań dotyczących interakcji farmakokinetycznej nie zaleca się stosowania produktu Orlistat 123ratio u pacjentów przyjmujących akarbozę.

Amiodaron

Po podaniu jednorazowej dawki amiodaronu w czasie terapii orlistatem kilku zdrowym ochotnikom, zaobserwowano zmniejszenie stężenia amiodaronu w osoczu. Znaczenie kliniczne tego zjawiska u pacjentów leczonych amiodaronem pozostaje nieznane. Pacjenci przyjmujący amiodaron przed rozpoczęciem leczenia z zastosowaniem produktu Orlistat 123ratio powinni skonsultować się z lekarzem. Może zajść konieczność dostosowania dawki amiodaronu podczas leczenia preparatem Orlistat 123ratio.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Kobiety w wieku rozrodczym / Antykoncepcja u mężczyzn i kobiet

W przypadku wystąpienia ciężkiej biegunki (patrz punkt 4.4 oraz 4.5) zaleca się stosowanie dodatkowej metody zapobiegania ciąży, aby zapobiec osłabieniu działania doustnych środków antykoncepcyjnych.

Ciąża

Brak danych klinicznych dotyczących stosowania orlistatu w czasie ciąży.

Badania na zwierzętach nie wykazują bezpośredniego ani pośredniego szkodliwego wpływu na przebieg ciąży, rozwój zarodka (płodu), przebieg porodu lub rozwój pourodzeniowy (patrz punkt 5.3). Orlistat 123ratio jest przeciwwskazany w okresie ciąży (patrz punkt 4.3).

Karmienie piersią

Ponieważ nie stwierdzono czy orlistat przenika do mleka karmiących kobiet, produkt Orlistat 123ratio jest przeciwwskazany w okresie karmienia piersią (patrz punkt 4.3).

Płodność

Badania na zwierzętach nie wykazują szkodliwego wpływu na płodność.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn Orlistat nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Działania niepożądane powiązane z orlistatem są głównie pochodzenia żołądkowo-jelitowego i mają związek z farmakologicznym wpływem leku polegającym na zapobieganiu wchłaniania przyjętego z pożywieniem tłuszczu.

Działania niepożądane typu żołądkowo-jelitowego ustalone na podstawie trwających od 18 miesięcy do 2 lat badań klinicznych orlistatu 60 mg mają na ogół łagodny przebieg i przemijający charakter. Wystąpiły one przeważnie we wczesnej fazie leczenia (w ciągu 3 miesięcy) zaś u większości pacjentów odnotowano jedynie jednorazowe przypadki. Spożywanie żywności ubogiej w tłuszcze zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia żołądkowo-jelitowych działań niepożądanych (patrz punkt 4.4).

Poniżej wymieniono działania niepożądane według klasyfikacji układów i narządów oraz częstości. Częstość zdefiniowano następująco: bardzo często (>1/10), często (>1/100 do <1/10), niezbyt często (>1/1000 do <1/100), rzadko (>1/10000 do <1/1000) i bardzo rzadko (<1/10000), nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Częstość występowania działań niepożądanych zidentyfikowanych podczas stosowania orlistatu w okresie po jego wprowadzeniu na rynek pozostaje nieznana, gdyż zostały one zgłoszone dobrowolnie z populacji o nieznanej wielkości.

W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania działania niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem.

Klasyfikacja narządów i układów

Działanie niepożądane

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Nieznane

obniżenie aktywności protrombiny i podwyższenie INR (patrz punkty 4.3 i 4.5)

Zaburzenia układu immunologicznego

Nieznane

reakcje nadwrażliwości w tym anafilaksja, skurcz oskrzeli, obrzęk naczynioruchowy, świąd, wysypka i pokrzywka.

Zaburzenia psychiczne

Częste

niepokój *

Zaburzenia żołądka i jelit

Bardzo częste

tłuszczowe plamienie gazy z wydzieliną parcie na stolec tłuszczowe, oleiste stolce oleiste wypróżnienia wzdęcia z oddawaniem gazów luźne stolce

Częste

ból brzucha nietrzymanie stolca płynne stolce

wzmożone oddawanie kału

Nieznane

uchyłkowatość zapalenie trzustki

łagodne krwawienia z odbytu (patrz punkt 4.4)

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Nieznane

nefropatia szczawianowa

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Nieznane

zapalenie wątroby, które może być poważne kamica żółciowa

podwyższenie aktywności aminotransferaz i fosfatazy zasadowej

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Nieznane

wykwity pęcherzowe

* Jest prawdopodobne, że leczenie z zastosowaniem orlistatu może prowadzić do pierwotnego lub wtórnego niepokoju wskutek żołądkowo-jelitowych działań niepożądanych.

4.9 Przedawkowanie

Podczas badań z zastosowaniem pojedynczej dawki 800 mg oraz dawek wielokrotnych do 400 mg, podawanych trzy razy na dobę przez 15 dni u osób z prawidłową masą ciała i u otyłych nie zaobserwowano istotnych objawów klinicznych. Ponadto podawano dawkę 240 mg trzy razy na dobę przez 6 miesięcy osobom otyłym. W większości przypadków przedawkowania orlistatu, zgłoszonych w okresie porejestracyjnym, nie występowały zdarzenia niepożądane lub występowały zdarzenia niepożądane podobne do zgłaszanych podczas stosowania zalecanej dawki orlistatu.

W przypadku przedawkowania należy zasięgnąć opinii lekarza. Jeżeli nastąpi istotne przedawkowanie orlistatu, zaleca się obserwację pacjenta przez 24 godziny. Na podstawie wyników badań u ludzi i u zwierząt, należy zakładać szybką odwracalność wszystkich układowych następstw wywołanych właściwościami hamowania lipazy przez orlistat.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Leki przeciw otyłości z wyłączeniem preparatów dietetycznych; leki przeciw otyłości działające obwodowo. Kod ATC A08AB01.

Orlistat jest silnym, swoistym i długo działającym inhibitorem lipaz obecnych w przewodzie pokarmowym. Działa on w świetle żołądka i jelita cienkiego po utworzeniu wiązania z aktywnym miejscem serynowym lipazy żołądkowej i trzustkowej. Pozbawiony aktywności enzym nie hydrolizuje tłuszczu, przyjętego w pożywieniu w postaci triglicerydów, do wchłaniających się wolnych kwasów tłuszczowych oraz monoglicerydów.

Na podstawie badań klinicznych określono, że orlistat w dawce 60 mg przyjmowany trzy razy na dobę blokuje wchłanianie około 25% tłuszczu zawartego w pożywieniu.

Wpływ orlistatu na zwiększenie zawartości tłuszczu w stolcu występuje już po 24-48 godzinach od zastosowania leku. Po odstawieniu leku zawartość tłuszczu w stolcu wraca do wartości sprzed okresu leczenia po 48-72 godzinach.

Skuteczność orlistatu 60 mg przyjmowanego trzy razy na dobę z dietą o zmniejszonej kaloryczności i obniżonej zawartości tłuszczu potwierdzają dwa badania kliniczne przeprowadzone metodą podwójnie ślepej próby, na losowo dobranych równoległych grupach, kontrolowane placebo z udziałem dorosłych o BMI >28 kg/m2. Pierwszorzędowy parametr, jakim była zmiana masy ciała w stosunku do wartości wyjściowej (okres doboru losowego) oceniano na podstawie zmiany masy ciała w czasie (Tabela 1) oraz odsetka pacjentów, u których spadek masy ciała wyniósł >5% lub >10% (Tabela 2). Chociaż w obu badaniach utratę masy ciała oceniano w okresie 12 miesięcy, to w większości zmiana ta miała miejsce w ciągu pierwszych 6 miesięcy.

Tabela 1: Wpływ 6-cio miesięcznego leczenia na wyjściową mas«

ę ciała

Grupa

leczonych

N

Relatywna

uśredniona

Średnia zmiana masy (kg)

zmiana (%)

Badanie 1

Placebo

204

-3,24

-3,11

Orlistat 60 mg

216

-5,55

-5,20a

Badanie 2

Placebo

183

-1,17

-1,05

Orlistat 60 mg

191

-3,66

-3,59a

Dane zbiorcze

Placebo

387

-2,20

-2,09

Orlistat 60 mg

407

-4,60

-4,40a

a p<0.001 wobec placebo

Tabela 2: Analiza pacjentów odpowiadających na leczenie po 6 miesiącach

Utrata >5% wyjściowej masy ciała (%)

Utrata>10% wyjściowej masy ciała (%)

Placebo

Orlistat 60 mg

Placebo

Orlistat 60 mg

Badanie 1

30,9

54,6a

10,3

21,3b

Badanie 2

21,3

37,7a

2,2

10,5b

Dane zbiorcze

26,4

46,7a

6,5

16,2a

Wobec placebo: a p<0,001; b p<0,01

Zmniejszenie masy ciała spowodowane przez orlistat 60 mg przyczyniło się dodatkowo po 6 miesiącach leczenia do polepszenia innych, poza utratą masy, istotnych parametrów zdrowotnych. Średnia względna zmiana stężenia całkowitego cholesterolu wyniosła -2,4% po stosowaniu orlistatu 60 mg (wartość bazowa 5,20 mmol/l) oraz +2,8% po stosowaniu placebo (5,26 mmol/l). Średnia względna zmiana stężenia cholesterolu LDL wyniosła -3,5% po stosowaniu orlistatu 60 mg (wartość bazowa 3,3 mmol/l) oraz +3,8% po stosowaniu placebo (wartość bazowa 3,41 mmol/l). Średnia zmiana obwodu w pasie wyniosła -4,5 cm po stosowaniu orlistatu 60 mg (wartość bazowa 103,7 cm) oraz

-3,6 cm po stosowaniu placebo (wartość bazowa 103,5 cm). Wszystkie porównania w stosunku do placebo były statystycznie znamienne.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Badania przeprowadzone u ochotników o prawidłowej masie ciała i otyłych wykazały, że stopień wchłaniania orlistatu był minimalny. Stężenia orlistatu w postaci niezmienionej w osoczu po ośmiu godzinach po podaniu doustnym orlistatu w dawce 360 mg były niewykrywalne (<5 ng/ml).

Ogólnie, po zastosowaniu dawek leczniczych orlistatu, bardzo rzadko był on wykrywalny w osoczu, a osiągane stężenia były bardzo małe (<10 ng/ml lub 0,02 pmol), bez dowodów kumulacji, co jest spójne z minimalnym wchłanianiem.

Dystrybucja

Nie można określić objętości dystrybucji leku, gdyż lek jest wchłaniany w minimalnym stopniu i jego farmakokinetyka układowa nie jest zdefiniowana. In vitro orlistat wiąże się z białkami osocza w ponad 99% (głównie z lipoproteinami i albuminami). Orlistat w minimalnym stopniu przenika do erytrocytów.

Biotransformacj a

Na podstawie badań na zwierzętach, jest prawdopodobne, że orlistat jest głównie metabolizowany w obrębie ścian przewodu pokarmowego. W badaniach u osób otyłych otrzymujących orlistat wykazano minimalne wchłanianie układowe i stwierdzono dwa główne metabolity: M1 (zhydrolizowany 4-członowy pierścień laktonowy) i M3 (M1 z odszczepioną cząsteczką N-formyloleucyny), stanowiące około 42% całkowitego stężenia w osoczu.

M1 i M3 mają otwarty pierścień beta-laktonowy i wykazują minimalną aktywność hamującą lipazę (odpowiednio 1000 i 2500 razy mniejszą niż orlistat). W wyniku określonej małej aktywności hamującej obu metabolitów oraz małych stężeń w osoczu osiąganych po dawkach leczniczych (odpowiednio, średnio 26 ng/ml i 108 ng/ml) można je uznać za farmakologicznie nieistotne.

Wydalanie

Badania u osób z prawidłową masą ciała i u otyłych wykazały, że główną drogą eliminacji jest wydalanie z kałem niewchłoniętego leku. Około 97% podanej dawki leku było wydalane z kałem, 83% jako orlistat w postaci niezmienionej.

Całkowita ilość orlistatu i jego metabolitów, wydalana przez nerki wynosi <2% podanej dawki. Czas całkowitego wydalania orlistatu (z kałem i z moczem) wynosi 3 do 5 dni. Wydaje się, że sposób wydalania jest taki sam u ochotników z prawidłową masą ciała, jak i u otyłych. Orlistat i jego metabolity M1 i M3 są wydalane z żółcią.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne wynikające z konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa stosowania, badań toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności, potencjalnego działania rakotwórczego oraz toksycznego wpływu na rozród i rozwój potomstwa nie ujawniają żadnego szczególnego zagrożenia dla człowieka.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Wypełnienie kapsułki

Celuloza mikrokrystaliczna PH 112

Karboksymetyloskrobia sodowa (typ A)

Krzemionka koloidalna bezwodna Sodu laurylosiarczan

Otoczka kapsułki Żelatyna

Indygotyna (E 132)

Tytanu dwutlenek (E 171)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

Blistry: 2 lata.

Butelki: 2 lata. Po pierwszym otwarciu: 6 miesięcy.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.

6.5 Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry Aluminium/PVC/PVDC zawierające 42, 60, 84, 90 i 120 kapsułek twardych.

Blistry Aluminium/PVC/PCTFE zawierające 42, 60, 84, 90 i 120 kapsułek twardych.

Butelki z HDPE z membraną zabezpieczającą z Papier/Aluminium/PET/PE, z wieczkiem z PE, zawierające po 42 i 84 kapsułki twarde.

Butelki z HDPE z wieczkiem z PE ze środkiem pochłaniającym wilgoć - żel krzemionkowy, sita molekularne, zawierające po 42 i 84 kapsułki twarde.

Butelki z HDPE z wieczkiem z PE ze środkiem pochłaniającym wilgoć - żel krzemionkowy o wysokiej porowatości, zawierające po 42 i 84 kapsułki twarde.

Butelki z HDPE z wieczkiem z PE ze środkiem pochłaniającym wilgoć - żel krzemionkowy o niskiej porowatości, zawierające po 42 i 84 kapsułki twarde.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6 Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

123ratio Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 19812

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

01.03.2012

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

24.10.2013

9

Orlistat 123ratio