+ iMeds.pl

Orlistat sandoz 60 mg 60 mgUlotka Orlistat sandoz 60 mg

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Orlistat Sandoz 60 mg, kapsułki, twarde

Orlistatum

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty. Aby jednak uzyskać najlepszy wynik leczenia, należy stosować lek Orlistat Sandoz 60 mg ostrożnie.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli zmniejszenie masy ciała nie nastąpi po 12 tygodniach stosowania leku Orlistat Sandoz 60 mg, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Może być konieczne zaprzestanie stosowania leku.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Orlistat Sandoz 60 mg i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem Orlistat Sandoz 60 mg

3.    Jak stosować lek Orlistat Sandoz 60 mg

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Orlistat Sandoz 60 mg

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK ORLISTAT SANDOZ 60 mg I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Orlistat Sandoz 60 mg stosuje się w celu zmniejszenia masy ciała u osób w wieku co najmniej 18 lat z nadwagą, których wskaźnik masy ciała (BMI) wynosi 28 lub więcej. Lek należy stosować z dietą o zmniejszonej kaloryczności i obniżonej zawartości tłuszczu.

Wskaźnik BMI określa, czy pacjent ma prawidłową masę ciała lub czy ma nadwagę w stosunku do swojego wzrostu. Poniższa tabela pomoże określić, czy pacjent ma nadwagę i czy stosowanie leku Orlistat Sandoz 60 mg jest dla niego wskazane.

W tabeli należy odszukać swój wzrost. Jeśli masa ciała pacjenta jest mniejsza od masy ciała podanej w tabeli dla takiego wzrostu, nie należy stosować leku Orlistat Sandoz 60 mg.

Wzrost

Masa ciała

1,50 m

63 kg

1,55 m

67,25 kg

1,60 m

71,75 kg

1,65 m

76,25 kg

1,70 m

81 kg

1,75 m

85,75 kg

1,80 m

90,75 kg

1,85 m

95,75 kg

1,90 m

101 kg

Zagrożenia związane z nadwagą

Nadwaga zwiększa ryzyko wielu poważnych chorób, takich jak cukrzyca i choroby serca. Choroby te nie muszą powodować złego samopoczucia, dlatego należy zwrócić się do lekarza w celu zbadania ogólnego stanu zdrowia.

Jak działa lek Orlistat Sandoz 60 mg

Substancja czynna leku Orlistat Sandoz 60 mg działa na tłuszcz znajdujący się w przewodzie pokarmowym. Hamuje ona wchłanianie około jednej czwartej tłuszczu pochodzącego z pokarmu. Tłuszcz ten zostanie wydalany z organizmu ze stolcem. Możliwe jest wystąpienie działań niepożądanych

1    PL/H/146/01/IA/02

związanych z dietą (patrz punkt 4), dlatego tak ważne jest stosowanie w trakcie leczenia diety z obniżoną zawartością tłuszczu. Jeśli pacjent będzie postępował zgodnie z zaleceniami, działanie leku będzie wspierać proces chudnięcia, a zmniej szenie masy ciała będzie większe niż przy zastosowaniu samej diety. Na każde 2 kg, które można stracić w wyniku stosowania samej diety, przypada dodatkowy 1 kg wynikający ze stosowania leku Orlistat Sandoz 60 mg.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU ORLISTAT SANDOZ 60 mg

Kiedy nie stosować leku Orlistat Sandoz 60 mg

•    Jeśli pacjent ma mniej niż 18 lat.

•    Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią.

•    Jeśli pacjent otrzymuje cyklosporynę stosowaną po przeszczepieniu narządu, w leczeniu ciężkiego reumatoidalnego zapalenia stawów i niektórych ciężkich chorób skóry.

•    Jeśli pacjent stosuje warfarynę lub inne leki przeciwzakrzepowe.

•    Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na orlistat lub którykolwiek z pozostałych składników leku Orlistat Sandoz 60 mg (patrz punkt 6).

•    Jeśli pacjent ma zastój żółci (zablokowany odpływ żółci z wątroby).

•    Jeśli lekarz stwierdził u pacjenta zaburzenia wchłaniania substancji pokarmowych (tzw. przewlekły zespół złego wchłaniania).

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Orlistat Sandoz 60 mg

Jeśli pacjent ma cukrzycę, powinien zgłosić się do lekarza, gdyż może być konieczne dostosowanie dawki leku przeciwcukrzycowego.

Jeśli pacjent ma chorobę nerek, powinien skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania leku Orlistat Sandoz 60 mg. U pacjentów z przewlekłymi chorobami nerek przyjmowanie orlistatu może spowodować powstawanie kamieni nerkowych.

Stosowanie innych leków

Lek Orlistat Sandoz 60 mg może wpływać na działanie innych stosowanych leków.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Nie należy stosować leku Orlistat Sandoz 60 mg z następującymi lekami:

•    cyklosporyną: cyklosporyna jest stosowana po przeszczepieniu narządu, w leczeniu ciężkiego reumatoidalnego zapalenia stawów i niektórych ciężkich chorób skóry;

•    warfaryną lub innymi lekami przeciwzakrzepowymi.

Doustne środki antykoncepcyjne i Orlistat Sandoz 60 mg

Doustne środki antykoncepcyjne mogą być mniej skuteczne podczas ciężkiej biegunki. W razie rozwoju ciężkiej biegunki należy stosować dodatkową metodę zapobiegania ciąży.

Preparaty wielowitaminowe i Orlistat Sandoz 60 mg

Należy codziennie przyjmować preparat multiwitaminowy, gdyż lek Orlistat Sandoz 60 mg może zaburzać wchłanianie niektórych witamin. Preparat multiwitaminowy powinien zawierać witaminy A, D, E oraz K. Preparat ten należy przyjmować przed snem, kiedy nie stosuje się leku Orlistat Sandoz 60 mg, aby upewnić się, że witaminy zostaną wchłonięte.

Przed zastosowaniem leku Orlistat Sandoz 60 mg należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o stosowaniu następujących leków:

•    amiodaron (lek stosowany w zaburzeniach rytmu serca);

•    akarboza (lek przeciwcukrzycowy stosowany w leczeniu cukrzycy typu 2). Nie zaleca się stosowania leku Orlistat Sandoz 60 mg u pacjentów przyjmujących akrabozę.

•    lek stosowany w leczeniu tarczycy (lewotyroksyna), gdyż może być konieczne dostosowanie dawki i przyjmowanie obu leków o różnych porach dnia;

•    lek przeciwpadaczkowy, gdyż należy omówić z lekarzem każdą zmianę częstości i nasilenia drgawek.

Podczas stosowania leku Orlistat Sandoz 60 mg należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o stosowaniu następujących leków:

•    zmniejszających ciśnienie tętnicze krwi, gdyż może być konieczne dostosowanie ich dawki;

•    zmniejszających stężenie cholesterolu we krwi, gdyż może być konieczne dostosowanie ich dawki.

Stosowanie leku Orlistat Sandoz 60 mg z jedzeniem i piciem

Lek Orlistat Sandoz 60 mg należy stosować razem z niskokaloryczną dietą o zmniejszonej zawartości tłuszczu. Należy spróbować zastosować taką dietę jeszcze przed rozpoczęciem leczenia. Informacje o sposobie określenia właściwej kaloryczności i zawartości tłuszczu w pożywieniu znajdują się w punkcie 6 „Dalsze przydatne informacje”.

Lek Orlistat Sandoz 60 mg należy przyjmować w porze posiłków. Oznacza to zazwyczaj przyjmowanie po jednej kapsułce w trakcie śniadania, obiadu i kolacji (patrz punkt 3 „Jak stosować lek Orlistat Sandoz 60 mg”). Jeśli pacjent pomija któryś z posiłków lub spożywa posiłek bez tłuszczu, nie powinien przyjmować kapsułki. Lek Orlistat Sandoz 60 mg nie działa, jeśli pokarm nie zawiera tłuszczu.

Jeśli posiłek zawiera dużo tłuszczu, nie należy przyjmować więcej niż jednej kapsułki. Jednak przyjęcie kapsułki podczas posiłku ze zbyt dużą zawartością tłuszczu może zwiększyć ryzyko działań niepożądanych związanych z dietą (patrz punkt 4). Należy dołożyć starań, aby w trakcie przyjmowania leku Orlistat Sandoz 60 mg nie stosować diety o dużej zawartości tłuszczu.

Ciąża i karmienie piersią

Nie należy stosować leku Orlistat Sandoz 60 mg w czasie ciąży lub karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie obserwowano wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3. JAK STOSOWAĆ LEK ORLISTAT SANDOZ 60 mg Przygotowania do odchudzania

1.    Wybór dnia rozpoczęcia leczenia

Należy z wyprzedzeniem wybrać dzień, w którym zacznie się przyjmowanie kapsułek. Przed rozpoczęciem leczenia należy wprowadzić dietę o zmniejszonej kaloryczności i zawartości tłuszczu, aby organizm miał kilka dni na przystosowanie się do nowego sposobu odżywiania. Należy zapisywać spożywane produkty w dzienniku posiłków. Prowadzenie dziennika posiłków jest skuteczne, gdyż uświadamia pacjentowi, co i jak dużo je, dając podstawę do dokonania zmian w sposobie odżywiania.

2.    Określenie docelowego zmniejszenia masy ciała

Należy zastanowić się nad planowanym zmniejszeniem masy ciała i ustalić docelową wagę. Realnym celem jest zmniejszenie wyjściowej masy ciała o 5% do 10 %. Masa ciała może się zmniejszać w różnym stopniu w kolejnych tygodniach. Należy założyć stopniowe, stałe zmniejszanie masy ciała o około 0,5 kg tygodniowo.

3.    Określenie docelowego spożycia kalorii i tłuszczu

W osiągnięciu zamierzonego celu pomocne będzie wyznaczenie dwóch dziennych limitów: spożywanych kalorii i spożywanego tłuszczu. Dalsze informacje znajdują się w punkcie 6 „Dalsze przydatne informacje”.

Przyjmowanie leku Orlistat Sandoz 60 mg

Dorośli w wieku co najmniej 18 lat

•    Należy przyjmować po 1 kapsułce trzy razy na dobę.

•    Lek Orlistat Sandoz 60 mg należy przyjmować w porze posiłków. Oznacza to zazwyczaj po jednej kapsułce w porze śniadania, obiadu i kolacji. Należy się upewnić, że trzy zasadnicze posiłki są dobrze zrównoważone, zawierają mniej kalorii i tłuszczu.

•    Jeśli pacjent pomija posiłek lub jego posiłek nie zawiera tłuszczu, nie powinien przyjmować kapsułki. Lek Orlistat Sandoz 60 mg nie działa, jeśli pokarm nie zawiera tłuszczu.

•    Lek Orlistat Sandoz 60 mg należy przyjmować bezpośrednio przed, w trakcie lub w ciągu jednej godziny po posiłku.

•    Kapsułkę należy połknąć w całości, popijając wodą.

•    Nie należy przyjmować więcej niż 3 kapsułki na dobę.

•    Należy spożywać posiłki z mniejszą zawartością tłuszczu, aby ograniczyć możliwość wystąpienia działań niepożądanych związanych ze stosowaną dietą (patrz punkt 4).

•    Przed rozpoczęciem leczenia należy zwiększyć aktywność fizyczną. Jest ona ważną częścią programu odchudzania. Osoby, które wcześniej nie ćwiczyły, powinny najpierw skonsultować się z lekarzem.

•    Aktywność fizyczną należy utrzymywać zarówno w trakcie stosowania leku Orlistat Sandoz 60 mg, jak i po zakończeniu leczenia.

Jak długo należy stosować lek Orlistat Sandoz 60 mg

•    Leku Orlistat Sandoz 60 mg nie należy stosować dłużej niż 6 miesięcy.

•    Jeśli po 12 tygodniach stosowania leku Orlistat Sandoz 60 mg masa ciała nie zmniejszy się, należy poradzić się lekarza lub farmaceuty. Może być konieczne odstawienie leku.

•    Skuteczne odchudzanie nie polega tylko na krótkotrwałej zmianie nawyków żywieniowych i powrocie do starych nawyków. Osoby, które chudną i chcą utrzymać zmniejszoną masę ciała, powinny zmienić styl życia, w tym zmienić sposób odżywiania się i utrzymać aktywność fizyczną.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Orlistat Sandoz 60 mg

Nie należy przyjmować więcej niż 3 kapsułki na dobę.

> W razie przyjęcia za dużej ilości kapsułek, należy skontaktować się z lekarzem tak szybko, jak to możliwe.

Pominięcie zastosowania leku Orlistat Sandoz 60 mg

W razie pominięcia przyjęcia kapsułki:

•    jeśli od ostatniego głównego posiłku upłynęła mniej niż godzina, należy przyjąć pominiętą kapsułkę;

•    jeśli od ostatniego głównego posiłku upłynęła więcej niż godzina, nie należy przyjmować pominiętej kapsułki. Należy odczekać i przyjąć następną kapsułkę w czasie następnego głównego posiłku.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Orlistat Sandoz 60 mg może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Większość działań niepożądanych związanych ze stosowaniem leku Orlistat Sandoz 60 mg (np. gazy z oleistym plamieniem lub bez, nagłe lub częstsze parcie na stolec i luźne stolce) wynika z mechanizmu działania leku (patrz punkt 1). Spożywanie posiłków o mniejszej zawartości tłuszczu może ograniczyć działania niepożądane związane z dietą.

Ciężkie działania niepożądane (występujące z nieznaną częstością)

Ciężkie reakcje uczuleniowe

• objawami ciężkiej reakcji uczuleniowej są m.in.: poważne trudności w oddychaniu, nadmierne pocenie się, wysypka, świąd, obrzęk twarzy, przyspieszone bicie serca, zapaść.

>    Należy przerwać przyjmowanie leku i niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską.

Inne ciężkie działania niepożądane

•    krwawienie z odbytu

•    uchyłkowatość jelita (zapalenie jelita grubego); Objawem może być ból w dolnej części brzucha, zwłaszcza po lewej stronie, również z gorączką i zaparciem

•    zapalenie trzustki; objawy mogą obejmować silny ból brzucha, czasem promieniujący do pleców, może być z gorączką, nudnościami i wymiotami

•    pęcherze skórne (w tym pękające pęcherze)

•    silny ból brzucha spowodowany przez kamienie żółciowe

•    zapalenie wątroby; objawy mogą obejmować zażółcenie skóry i oczu, świąd, ciemne zabarwienie moczu, ból brzucha i tkliwość wątroby (ból w okolicy pod żebrami z prawej strony), czasami z utratą apetytu

•    nefropatia szczawianowa (gromadzenie się szczawianów wapnia, które może prowadzić do powstania kamieni nerkowych). Patrz punkt 2 „Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Orlistat Sandoz 60 mg”.

>    Należy przerwać przyjmowanie leku. W razie wystąpienia któregokolwiek z wymienionych objawów należy skontaktować się z lekarzem.

Bardzo częste działania niepożądane (mogą występować częściej niż u 1 na 10 osób)

•    gazy (wzdęcia z oddawaniem gazów) z oleistym plamieniem lub bez niego

•    nagłe parcie na stolec

•    tłuszczowe lub oleiste stolce

•    luźne stolce.

>    Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie, jeśli którykolwiek z tych objawów nasili się lub stanie się kłopotliwy.

Częste działania niepożądane (mogą występować u 1 na 10 osób)

•    ból brzucha

•    nietrzymanie stolca

•    rzadkie lub płynne stolce

•    częstsze wypróżnienia

•    niepokój.

>    Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie, jeśli którykolwiek z tych objawów nasili się lub stanie się kłopotliwy.

Wpływ na wyniki badań krwi (występuje z nieznaną częstością)

•    zwiększenie aktywności niektórych enzymów wątrobowych

•    wpływ na krzepliwość krwi u osób stosujących warfarynę lub inne leki przeciwzakrzepowe

>    Jeśli pacjent ma mieć wykonane badania krwi, powinien powiedzieć lekarzowi o przyjmowaniu leku Orlistat Sandoz 60 mg.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Jak sobie radzić z działaniami związanymi z dietą stosowaną w trakcie leczenia

Najczęstsze działania niepożądane wynikają z mechanizmu działania leku i wydalania części tłuszczu z organizmu. Działania te występują zazwyczaj w ciągu pierwszych tygodni stosowania leku, zanim pacjent nauczy się ograniczać ilość tłuszczu w diecie. Wystąpienie działań niepożądanych związanych z dietą może wskazywać na to, że pacjent spożył więcej tłuszczu niż należy.

Działania niepożądane związane z dietą można zminimalizować, stosując się do poniższych wskazówek:

• Należy wprowadzić dietę niskotłuszczową na kilka dni lub nawet na tydzień przed rozpoczęciem stosowania leku.

•    Należy sprawdzić zawartość tłuszczu w ulubionych potrawach i ustalić wielkość spożywanych porcji, co zmniejszy prawdopodobieństwo nieumyślnego przekroczenia docelowych ilości spożywanego tłuszczu.

•    Należy rozłożyć dozwoloną ilość tłuszczu na posiłki spożywane w ciągu dnia. Nie należy „oszczędzać” ustalonych ilości kalorii i tłuszczu, aby później wykorzystać je w bogatotłuszczowym posiłku lub deserze, jak pozwalają na to inne diety odchudzające.

•    Większość osób stosujących lek, u których występują niepożądane działania związane z dietą stwierdza, że można ich uniknąć, dostosowując odpowiednio swoją dietę.

Nie należy niepokoić się, jeśli działania niepożądane nie wystąpią. Nie oznacza to braku działania

leku.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK ORLISTAT SANDOZ 60 mg

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.

Nie stosować leku Orlistat Sandoz 60 mg po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Kapsułki dostępne w butelkach można stosować w ciągu 6 miesięcy od dnia pierwszego otwarcia butelki.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Orlistat Sandoz 60 mg

Substancją czynną leku jest orlistat. Każda kapsułka, twarda zawiera 60 mg orlistatu.

Ponadto lek zawiera:

wypełnienie kapsułki: celuloza mikrokrystaliczna PH 112, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A),

krzemionka koloidalna bezwodna, sodu laurylosiarczan;

otoczka kapsułki: żelatyna, tytanu dwutlenek (E171), indygotyna (E132).

Jak wygląda lek Orlistat Sandoz 60 mg i co zawiera opakowanie

Kapsułki leku Orlistat Sandoz 60 mg mają jasnoniebieski korpus i wieczko.

Lek dostępny jest w opakowaniach zawierających po 42 i 84 kapsułek twardych.

Podmiot odpowiedzialny

Sandoz GmbH Biochemiestrasse 10 6250 Kundl, Austria

Wytwórca

Salutas Pharma GmbH Otto-von-Guericke-Allee 1 39179 Barleben, Niemcy

Lek Pharmaceuticals d.d.

Verovškova 57

1526 Ljubljana, Słowenia

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA

ul. Pelplińska 19

83-200 Starogard Gdański

LEK S.A.

ul. Domaniewska 50C 02-672 Warszawa

S.C. Sandoz, S.R.L.

Str. Livezeni nr 7A 540472 Targu-Mure§

Rumunia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat leku oraz jego nazw w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do:

Sandoz Polska Sp. z o.o. ul. Domaniewska 50 C 02-672 Warszawa tel. 22 209 70 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki: czerwiec 2012

Logo Sandoz

DALSZE PRZYDATNE INFORMACJE

Zagrożenia związane z nadwagą

Nadwaga wpływa niekorzystnie na stan zdrowia i zwiększa ryzyko rozwoju poważnych problemów zdrowotnych, takich jak:

•    wysokie ciśnienie tętnicze krwi

•    cukrzyca

•    choroba serca

•    udar mózgu

•    niektóre rodzaje nowotworów

•    zapalenie kości i stawów

Należy zapytać lekarza o ryzyko wystąpienia tych chorób.

Znaczenie odchudzania

Zmniejszenie masy ciała, a następnie jej utrzymanie (na przykład przez poprawę sposobu odżywiania i zwiększenie aktywności fizycznej), może ograniczyć ryzyko poważnych zaburzeń i poprawić stan zdrowia.

Pomocne wskazówki dotyczące diety oraz docelowych ilości kalorii i tłuszczu podczas stosowania leku Orlistat Sandoz 60 mg

Lek Orlistat Sandoz 60 mg należy stosować jednocześnie z dietą o zmniejszonej kaloryczności i małej zawartości tłuszczu. Lek działa przez hamowanie wchłaniania części tłuszczu zawartego w pożywieniu, a pacjent nadal może spożywać pokarmy ze wszystkich głównych grup pokarmowych. Wprawdzie należy skupić się na ilości spożywanych kalorii i tłuszczu, ale ważne jest stosowanie diety zrównoważonej. Należy spożywać posiłki zróżnicowane pod względem zawartości substancji odżywczych i uczyć się odżywiać zdrowo przez długi czas.

Znaczenie docelowego spożycia kalorii i tłuszczu

Kalorie są jednostką energii potrzebnej organizmowi. Czasami określa się je jako „kilokalorie” lub „kcal”. Energię można także mierzyć w kilodżulach. Wartości te zamieszczane są na opakowaniach żywności.

•    Docelowa ilość kalorii, to maksymalna ilość kalorii, którą pacjent ma spożyć każdego dnia (patrz tabela w dalszej części tego punktu).

•    Docelowa ilość gramów tłuszczu, to maksymalna ilość gramów tłuszczu, która będzie spożyta w każdym posiłku (patrz tabela zamieszczona pod tabelą o docelowej kaloryczności w dalszej części tego punktu).

•    Kontrola docelowej ilości spożywanego tłuszczu ma zasadnicze znaczenie ze względu na mechanizm działania leku. Stosowanie leku Orlistat Sandoz 60 mg oznacza zwiększone wydalanie tłuszczu z organizmu, dlatego organizm może „usiłować” wyrównać ilość spożywanego tłuszczu przez zwiększenie łaknienia. Stosowanie diety o zalecanej zawartości tłuszczu jest istotne dla osiągnięcia pożądanej utraty masy ciała i zminimalizowania ryzyka działań niepożądanych.

•    Należy dążyć, aby zmniejszenie masy ciała następowało stopniowo i równomiernie, najlepiej około 0,5 kg na tydzień.

Sposób określania docelowej ilości kalorii

Poniższa tabela została przygotowana w taki sposób, aby docelowa dzienna ilość kalorii była o około 500 kcal mniejsza niż potrzebna organizmowi do zachowania dotychczasowej masy. To oznacza w sumie mniejsze spożycie o 3500 kcal na tydzień, czyli ilości kalorii zawartych w 0,5 kg tłuszczu.

Sama docelowa ilość spożywanych kalorii powinna pomóc stopniowo i równomiernie zmniejszyć masę ciała o około 0,5 kg na tydzień bez poczucia frustracji i wyrzeczeń.

Nie zaleca się spożywania mniej niż 1200 kcal na dobę.

Do ustalenia docelowej ilości kalorii należy również określić poziom aktywności fizycznej. Im większa aktywność fizyczna, tym większe zapotrzebowanie na kalorie.

•    „Mała aktywność” oznacza niewiele lub brak spacerów, wchodzenia po schodach, pracy w ogrodzie czy innych zajęć fizycznych.

•    „Umiarkowana aktywność” oznacza, że pacjent spala około 150 kcal w ciągu dnia podczas ćwiczeń fizycznych, np. spacerując 3 kilometry, pracując w ogrodzie przez 30 do 45 minut, przebiegając

2 kilometry w 15 minut.

Należy wybrać stopień aktywności najlepiej odpowiadający aktywności fizycznej pacjenta. W razie wątpliwości należy wybrać „małą aktywność”.

Kobiety

Mała aktywność

poniżej 68,1 kg

1200 kcal

68,1 kg do 74,7 kg

1400 kcal

74,8 kg do 83,9 kg

1600 kcal

84,0 kg i więcej

1800 kcal

Umiarkowana aktywność

poniżej 61,2 kg

1400 kcal

61,3 kg do 65,7 kg

1600 kcal

65,8 kg i więcej

1800 kcal

Mężczyźni

Mała aktywność

poniżej 65,7 kg

1400 kcal

65,8 kg do 70,2 kg

1600 kcal

70,3 kg i więcej

1800 kcal

Umiarkowana aktywność

59,0 kg i więcej

1800 kcal

Sposób ustalania docelowej ilości spożywanego tłuszczu

Poniższa tabela pokazuje, jak określić docelową ilość tłuszczu na podstawie dozwolonej dziennej ilości kalorii. Należy zaplanować trzy posiłki dziennie. Przykładowo, jeśli docelowa dzienna ilość kilokalorii wynosi 1400, to maksymalna ilość tłuszczu przypadająca na jeden posiłek powinna wynosić 15g. Aby zachować dzienny limit tłuszczu, przekąski nie powinny zawierać więcej niż 3 g tłuszczu.

Dozwolona ilość kilokalorii spożywanych w ciągu dnia

Maksymalna dozwolona ilość tłuszczu na posiłek

Maksymalna dozwolona ilość tłuszczu spożywanego w ciągu dnia w przekąskach

1200

12 g

3 g

1400

15 g

3 g

1600

17 g

3 g

1800

19 g

3 g

Ważne:

•    Należy utrzymywać realne docelowe ilości spożywanych kalorii i tłuszczu, gdyż jest to dobry sposób na utrzymanie pożądanej masy ciała przez dłuższy czas.

•    Należy zapisywać w dzienniku posiłki, w tym zawartość w nich kalorii i tłuszczu.

•    Należy starać się zwiększyć aktywność fizyczną jeszcze przed rozpoczęciem leczenia. Aktywność fizyczna stanowi ważną część programu odchudzania. Osoby, które wcześniej nie ćwiczyły, powinny najpierw skonsultować się z lekarzem.

•    Należy kontynuować ćwiczenia fizyczne w trakcie stosowania leku Orlistat Sandoz 60 mg i po jego zakończeniu.

Program odchudzania lekiem Orlistat Sandoz 60 mg obejmuje przyjmowanie kapsułek, wprowadzenie planu żywienia i korzystanie z różnych innych źródeł pomocnych w zrozumieniu, jak stosować uboższą kalorycznie dietę o małej zawartości tłuszczu oraz wytyczne, jak być bardziej aktywnym fizycznie.

9 PL/H/146/01/IA/02

Orlistat Sandoz 60 mg

Charakterystyka Orlistat sandoz 60 mg

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Orlistat Sandoz 60 mg, kapsułki, twarde

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda kapsułka twarda zawiera 60 mg orlistatu (Orlistatum). Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Kapsułka, twarda.

Kapsułka z jasnoniebieskim wieczkiem i korpusem.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Produkt Orlistat Sandoz 60 mg jest wskazany razem z umiarkowanie niskokaloryczną dietą

0    zmniejszonej zawartości tłuszczu w celu zmniejszenia masy ciała dorosłych pacjentów z nadwagą (ze wskaźnikiem masy ciała, BMI >28 kg/m2)

4.2    Dawkowanie i sposób podawania Dawkowanie

Dorośli

Zalecaną dawką produktu Orlistat Sandoz 60 mg jest jedna kapsułka 60 mg przyjmowana trzy razy na dobę. Nie należy stosować więcej niż trzech kapsułek 60 mg w ciągu 24 godzin.

Leczenie nie powinno trwać dłużej niż 6 miesięcy.

Pacjenci, których masa ciała po 12 tygodniach leczenia produktem Orlistat Sandoz 60 mg nie zmniej szyła się, powinni skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Może być konieczne przerwanie leczenia.

Dieta i ćwiczenia fizyczne są ważnymi elementami programu odchudzania. Zaleca się wdrożenie diety

1    programu ćwiczeń fizycznych przed rozpoczęciem leczenia produktem Orlistat Sandoz 60 mg.

Podczas przyjmowania orlistatu pacjenci powinni stosować zrównoważoną pod względem odżywczym, umiarkowanie niskokaloryczną dietę, w której około 30% kalorii pochodzi z tłuszczów (np. w diecie 2000 kcal/dobę odpowiada to <67 g tłuszczu). Dobowe spożycie tłuszczów, węglowodanów i białek należy rozłożyć na trzy główne posiłki.

Dietę i program ćwiczeń fizycznych należy kontynuować również po zakończeniu leczenia produktem Orlistat Sandoz 60 mg.

Szczególne grupy pacjentów

Dzieci i młodzież

Produktu Orlistat Sandoz 60 mg nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat ze względu na niedostateczną ilość danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności.

Osoby w podeszłym wieku (>65 lat)

Istnieje ograniczona ilość danych dotyczących stosowania orlistatu u osób w podeszłym wieku, jednak ze względu na jego minimalne wchłanianie modyfikacja dawki w tej grupie pacjentów nie jest konieczna.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby i nerek

Nie badano działania orlistatu u osób z zaburzeniami czynności wątroby i (lub) nerek, lecz ze względu na jego minimalne wchłanianie modyfikacja dawki w tej grupie pacjentów nie jest konieczna.

Sposób stosowania

Kapsułkę należy przyjąć popijając wodą, bezpośrednio przed, w trakcie lub do jednej godziny po każdym głównym posiłku. Jeśli pacjent nie spożywa posiłku lub jego posiłek nie zawiera tłuszczu, dawkę należy pominąć.

4.3    Przeciwwskazania

•    Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

•    Jednoczesne leczenie cyklosporyną (patrz punkt 4.5).

•    Przewlekły zespół złego wchłaniania.

•    Cholestaza.

•    Ciąża (patrz punkt 4.6).

•    Karmienie piersią (patrz punkt 4.6).

•    Jednoczesne leczenie warfaryną lub innymi doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi (patrz punkty 4.5 i 4.8).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Pacjentów należy poinformować, aby przestrzegali otrzymanych zaleceń dietetycznych (patrz punkt

4.2).

Prawdopodobieństwo żołądkowo-jelitowych działań niepożądanych (patrz punkt 4.8) może się zwiększyć, jeśli orlistat stosowany jest podczas posiłku z dużą zawartością tłuszczu lub z dietą bogatotłuszczową.

Stosowanie orlistatu może potencjalnie zaburzać wchłanianie witamin rozpuszczalnych w tłuszczach (A, D, E i K), patrz punkt 4.5. Dlatego należy przyjmować przed snem preparat wielowitaminowy.

Wraz ze zmniejszeniem masy ciała może poprawić się kontrola parametrów metabolicznych cukrzycy, dlatego pacjenci stosujący leki przeciwcukrzycowe powinni skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania produktu Orlistat Sandoz 60 mg. Może być konieczne dostosowanie dawki leku przeciwcukrzycowego.

Zmniejszeniu masy ciała może towarzyszyć poprawa ciśnienia tętniczego i stężenia cholesterolu. Pacjenci przyjmujący leki przeciw nadciśnieniu lub hipercholesterolemii powinni skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą na wypadek, gdyby konieczne było dostosowanie dawek tych leków podczas stosowania produktu Orlistat Sandoz 60 mg.

Pacjenci przyjmujący amiodaron powinni skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą przed rozpoczęciem leczenia produktem Orlistat Sandoz 60 mg (patrz punkt 4.5).

U pacjentów przyjmujących orlistat opisano przypadki krwawienia z odbytu. W razie wystąpienia krwawień z odbytu należy skonsultować się z lekarzem.

Zaleca się stosowanie dodatkowej metody zapobiegania ciąży, aby zapobiec możliwemu osłabieniu skuteczności doustnych środków antykoncepcyjnych w przypadku ciężkiej biegunki (patrz punkt 4.5).

Pacjenci z chorobami nerek powinni skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem leczenia produktem Orlistat Sandoz 60 mg, gdyż stosowanie orlistatu rzadko może wiązać się z nadmiernym wydalaniem szczawianów w moczu i nefropatią szczawianową (patrz punkt 4.8).

Pacjenci przyjmujący lewotyroksynę powinni skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem leczenia produktem Orlistat Sandoz 60 mg, gdyż może być konieczne przyjmowanie orlistatu i lewotyroksyny o różnych porach dnia i może być konieczne dostosowanie dawki lewotyroksyny. Podczas jednoczesnego stosowania orlistatu z lewotyroksyną może wystąpić niedoczynność tarczycy i (lub) zmniejszenie kontroli hipotyreozy (patrz punkt 4.5).

Pacjenci przyjmujący leki przeciwpadaczkowe powinni skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem leczenia produktem Orlistat Sandoz 60 mg, gdyż konieczna jest ich obserwacja w celu wykrycia możliwych zmian częstości i nasilenia drgawek. W razie wystąpienia takich zmian należy rozważyć przyjmowanie orlistatu i leku przeciwpadaczkowego w różnych porach dnia (patrz punkt 4.5).

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Cyklosporyna

W badaniu interakcji lek-lek i w kilku przypadkach podczas jednoczesnego stosowania cyklosporyny z orlistatem obserwowano zmniejszenie stężenia cyklosporyny w osoczu. Skutkiem może być zmniejszenie działania immunosupresyjnego cyklosporyny. Jednoczesne stosowanie produktu Orlistat Sandoz 60 mg i cyklosporyny jest przeciwwskazane (patrz punkt 4.3).

Doustne leki przeciwzakrzepowe

Jednoczesne stosowanie warfaryny lub innych doustnych leków przeciwzakrzepowych z orlistatem może wpływać na wartość międzynarodowego współczynnika znormalizowanego (ang. International Normalised Ratio, INR), patrz punkt 4.8. Jednoczesne stosowanie produktu Orlistat Sandoz 60 mg i warfaryny lub innych doustnych leków przeciwzakrzepowych jest przeciwwskazane (patrz punkt

4.3).

Doustne środki antykoncepcyjne

Brak interakcji między doustnymi środkami antykoncepcyjnymi a orlistatem wykazano w swoistych badaniach, jednak orlistat może pośrednio zmniejszać biodostępność doustnych środków antykoncepcyjnych i w pojedynczych przypadkach prowadzić do nieplanowanej ciąży. W razie ciężkiej biegunki zaleca się stosowanie dodatkowej metody zapobiegania ciąży (patrz punkt 4.4).

Lewotyroksyna

Podczas jednoczesnego stosowania orlistatu z lewotyroksyną może wystąpić niedoczynność tarczycy i (lub) zmniejszenie kontroli hipotyreozy (patrz punkt 4.4). Może to wynikać ze zmniejszonego wchłaniania soli jodu i (lub) lewotyroksyny.

Leki przeciwpadaczkowe

U pacjentów leczonych jednocześnie orlistatem i lekami przeciwpadaczkowymi (np. walproinianem lub lamotryginą) obserwowano występowanie drgawek. Nie można wykluczyć związku przyczynowego między drgawkami a interakcją lekową, Orlistat może zmniejszyć wchłanianie leków przeciwpadaczkowych, prowadząc do drgawek (patrz punkt 4.4).

Witaminy rozpuszczalne w tłuszczach

Leczenie orlistatem może potencjalnie zaburzać wchłanianie witamin rozpuszczalnych w tłuszczach (A, D, E i K).

U przeważającej większości pacjentów otrzymujących orlistat w ramach badań klinicznych przez okres do pełnych czterech lat, stężenie witamin A, D, E i K oraz beta-karotenu pozostawało w granicach normy. Jednak w celu zapewnienia odpowiedniej podaży witamin pacjentom należy zalecić przyjmowanie przed snem preparatu wielowitaminowego (patrz punkt 4.4).

Akarboza

Nie zaleca się jednoczesnego stosowania produktu Orlistat Sandoz 60 mg i akarbozy ze względu na brak badań interakcji farmakokinetycznych.

Amiodaron

U kilku zdrowych ochotników otrzymujących orlistat obserwowano nieznaczne zmniejszenie stężenia w osoczu amiodaronu podanego w pojedynczej dawce. Znaczenie kliniczne tej obserwacji u pacjentów leczonych amiodaronem nie jest znane. Pacjenci przyjmujący amiodaron powinni skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania produktu Orlistat Sandoz 60 mg. Może być konieczne dostosowanie dawki amiodaronu w tym czasie.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Kobiety w wieku rozrodczym/ Antykoncepcja u mężczyzn i kobiet

W razie wystąpienia ciężkiej biegunki zaleca się stosowanie dodatkowych metod zapobiegania ciąży, aby zapobiec możliwemu zmniejszeniu skuteczności doustnych środków antykoncepcyjnych (patrz punkty 4.4 i 4.5).

Ciąża

Brak danych klinicznych dotyczących stosowania orlistatu w czasie ciąży.

Badania na zwierzętach nie wykazują bezpośredniego ani pośredniego szkodliwego wpływu na przebieg ciąży, rozwój zarodka lub płodu, przebieg porodu lub rozwój pourodzeniowy (patrz punkt

5.3) . Stosowanie produktu Orlistat Sandoz 60 mg w czasie ciąży jest przeciwwskazane (patrz punkt

4.3) .

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy orlistat przenika do mleka kobiecego, dlatego jego stosowanie podczas karmienia piersią jest przeciwwskazane (patrz punkt 4.3).

Płodność

Badania na zwierzętach nie wskazują na szkodliwy wpływ orlistatu na płodność.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn Orlistat nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Działania niepożądane orlistatu dotyczą głównie przewodu pokarmowego i wiążą się z działaniem farmakologicznym produktu leczniczego, polegającym na hamowaniu wchłaniania spożytego tłuszczu.

Żołądkowo-jelitowe działania niepożądane notowane w trwających od 18 miesięcy do 2 lat badaniach klinicznych z zastosowaniem orlistatu w dawce 60 mg, były przeważnie lekkie i przemijające. Występowały na ogół we wczesnym okresie leczenia (w ciągu 3 miesięcy) i u większości pacjentów ograniczyły się do jednego epizodu. Stosowanie diety o małej zawartości tłuszczu zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych reakcji żołądkowo-jelitowych (patrz punkt 4.4).

Niżej wymieniono działania niepożądane zgodnie z klasyfikacją układów i narządów oraz częstością. Częstości zdefiniowano następująco: bardzo często (>1/10), często (>1/100 do <1/10), niezbyt często (>1/1000 do <1/100), rzadko (>1/10 000 do <1/1000), bardzo rzadko (<1/10 000), częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostanych danych).

Częstość działań niepożądanych odnotowanych po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu nie jest znana, gdyż działania te były zgłaszane dobrowolnie w populacji o nieustalonej liczebności.

W obrębie każdej grupy o określonej częstości objawy niepożądane wymieniono zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem.

Klasyfikacja układów i narządów

Reakcje niepożądane

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Częstość nieznana:

Zmniejszenie aktywności protrombiny i zwiększona wartość wskaźnika INR (patrz punkty 4.3 i 4.5).

Zaburzenia układu immunologiczne

Częstość nieznana:

Reakcje nadwrażliwości, w tym anafilaksja, skurcz oskrzeli, obrzęk naczynioruchowy, świąd, wysypka i pokrzywka.

Zaburzenia psychiczne

Często:

Niepokój *

Zaburzenia żołądka i jelit

Bardzo często: Często:

Częstość nieznana:

Plamienie tłuszczowe z odbytu Gazy z wydzieliną Parcie na stolec Stolce tłuszczowe i oleiste Oleiste wypróżnienia Wzdęcia z oddawaniem gazów Luźne stolce

Bóle brzucha Nietrzymanie stolca Płynne stolce

Zwiększona częstość wypróżnień

Uchyłkowatość jelit Zapalenie trzustki

Lekkie krwawienie z odbytu (patrz punkt 4.4)

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Częstość nieznana:

Nefropatia szczawianowa

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Częstość nieznana:

Zapalenie wątroby, które może mieć ciężki przebieg Kamica żółciowa

Zwiększenie aktywności aminotransferaz i fosfatazy zasadowej

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Częstość nieznana:

Wysypka pęcherzowa

* Jest prawdopodobne, że leczenie orlistatem może wywoływać niepokój w przewidywaniu lub na skutek reakcji niepożądanych ze strony przewodu pokarmowego.

4.9 Przedawkowanie

Badania u osób z prawidłową masą ciała i u osób otyłych, którym podawano orlistat w pojedynczych dawkach 800 mg i dawkach wielokrotnych do 400 mg trzy razy na dobę przez 15 dni, nie wykazały znaczących objawów niepożądanych. Ponadto u pacjentów otyłych stosowano orlistat w dawkach 240 mg trzy razy na dobę przez 6 miesięcy. W większości przypadków przedawkowania orlistatu zgłoszonych po wprowadzeniu produktu do obrotu nie opisywano zdarzeń niepożądanych lub były to działania niepożądane zbliżone do notowanych podczas stosowania zalecanej dawki.

W przypadku przedawkowania należy zasięgnąć opinii lekarza. Jeśli nastąpi znaczące przedawkowanie, zaleca się obserwację pacjenta przez 24 godziny. Z badań u ludzi i na zwierzętach wynika, że jakiekolwiek działania ogólnoustrojowe związane z hamowaniem aktywności lipaz przez orlistat powinny być krótkotrwałe i przemijające.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciw otyłości z wyłączeniem preparatów dietetycznych; leki przeciw otyłości działające obwodowo, kod ATC: A08AB01

Orlistat jest silnym, swoistym i długo działającym inhibitorem lipaz obecnych w przewodzie pokarmowym. Działa w świetle żołądka i jelita cienkiego, tworząc wiązanie kowalencyjne z aktywnym miejscem serynowym lipazy żołądkowej i trzustkowej. Unieczynniony enzym nie hydrolizuje tłuszczu obecnego w pożywieniu w postaci triglicerydów do wchłaniających się wolnych kwasów tłuszczowych i monoglicerydów.

Na podstawie badań klinicznych ocenia się, że orlistat w dawce 60 mg przyjmowany trzy razy na dobę hamuje wchłanianie około 25% tłuszczów zawartych w pożywieniu. Pod wpływem orlistatu zawartość tłuszczów w kale zwiększa się już po 24-48 godzinach od przyjęcia pierwszej dawki. Po zaprzestaniu stosowania leku zawartość tłuszczów w kale powraca do wartości sprzed leczenia, zwykle w ciągu 48-72 godzin.

Skuteczność orlistatu w dawce 60 mg stosowanego trzy razy na dobę w połączeniu z niskokaloryczną dietą o zmniejszonej zawartości tłuszczu potwierdzają wyniki dwóch randomizowanych, kontrolowanych placebo badaniach klinicznych z podwójnie ślepą próbą u osób dorosłych z BMI >28 kg/m2. Główny parametr, którym była zmiana masy ciała w stosunku do wartości wyjściowej (w momencie randomizacji), oceniano na podstawie zmian masy ciała w czasie (tabela 1) i odsetka osób, u których zmniejszenie masy ciała wynosiło >5% lub >10% (tabela 2). Wprawdzie w obu badaniach zmniejszenie masy ciała oceniano w ciągu 12 miesięcy, jednak w większości zmiana ta miała miejsce w pierwszych 6 miesiącach.

Tabela 1: Wpływ 6-miesięcznego leczenia na wyjściową masę ciała

Grupa

N

Względna średnia

Średnia zmiana

terapeutyczna

zmiana (%)

(kg)

Badanie 1

Placebo

204

-3,24

-3,11

Orlistat 60 mg

216

-5,55

-5,20a

Badanie 2

Placebo

183

-1,17

-1,05

Orlistat 60 mg

191

-3,66

-3,59a

Dane skumulowane

Placebo

387

-2,20

-2,09

Orlistat 60 mg

407

-4,60

-4,40a

ap<0,001 w stosunku c

o placebo

Tabela 2: Analiza od

powiedzi terapeutycznej po 6 miesiącach

Zmniejszenie o >5% początkowej masy ciała (%)

Zmniejszenie o >10% początkowej masy ciała (%)

Placebo

Orlistat 60 mg

Placebo

Orlistat 60 mg

Badanie 1

30,9

54,6a

10,3

21,3b

Badanie 2

21,3

37,7a

2,2

10,5b

Dane skumulowane

26,4

46,7a

6,5

16,2a

Porównanie z placebo: ap<0,001; bp<0,01

Zmniejszenie masy ciała po 6 miesiącach leczenia orlistatem w dawce 60 mg wiązało się dodatkowo z innymi ważnymi korzyściami zdrowotnymi. Względna średnia zmiana stężenia cholesterolu całkowitego wynosiła -2,4% w grupie leczonej orlistatem 60 mg (wartość początkowa 5,20 mmol/l) i +2,8% w grupie otrzymującej placebo (wartość początkowa 5,26 mmol/l). Względna średnia zmiana stężenia cholesterolu LDL wynosiła -3,5% po podawaniu orlistatu 60 mg (wartość początkowa 3,30 mmol/l) i +3,8% po stosowaniu placebo (wartość początkowa 3,41 mmol/l). Średnia zmiana obwodu talii wynosiła -4,5 cm po leczeniu orlistatem 60 mg (wartość początkowa 103,7 cm) i -3,6 cm po stosowaniu placebo (wartość początkowa 103,5 cm). Wszystkie porównania w stosunku do placebo były statystycznie znamienne.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Badania u ochotników o prawidłowej masie ciała i otyłych wykazały, że wchłanianie orlistatu jest minimalne. Stężenia w osoczu orlistatu w postaci niezmienionej po 8 godzinach od podania doustnego dawki 360 mg były niemierzalne (<5 ng/ml).

Na ogół po podaniu doustnym dawek terapeutycznych jedynie sporadycznie wykrywano obecność w osoczu niezmienionego orlistatu, a jego stężenia były bardzo małe (<10 ng/ml lub 0,02 pmol). Nie stwierdzono kumulacji, co jest zgodne z minimalnym wchłanianiem.

Dystrybucja

Nie można ustalić objętości dystrybucji ze względu na minimalne wchłanianie leku i brak zdefiniowanej farmakokinetyki układowej. W warunkach in vitro orlistat wiąże się z białkami osocza w ponad 99% (głównie z lipoproteinami i albuminami). Orlistat w minimalnym stopniu przenika do erytrocytów.

Metabolizm

Badania na zwierzętach wskazują, że prawdopodobnym głównym miejscem metabolizmu orlistatu jest ściana przewodu pokarmowego. W badaniu przeprowadzonym u otyłych pacjentów stwierdzono, że z minimalnej części dawki, która została wchłonięta do krążenia ogólnego, dwa główne metabolity, M1 (hydrolizowany 4-członowy pierścień laktonowy) i M3 (M1 z odszczepioną grupą N-formyloleucyny) stanowiły 42% całkowitego stężenia w osoczu.

Metabolity M1 i M3 mają otwarty pierścień beta-laktonowy i wykazują bardzo słabą aktywność hamującą lipazy (odpowiednio 1000 i 2500 razy mniejszą niż orlistat). Ze względu na małą aktywność hamującą i minimalne stężenia w osoczu tych metabolitów po podaniu dawki terapeutycznej orlistatu (średnio odpowiednio 26 ng/ml i 108 ng/ml) uważa się, że nie mają one znaczenia farmakologicznego.

Wydalanie

Badania przeprowadzone u ochotników o prawidłowej masie ciała i otyłych wykazały, że główną drogą eliminacji jest wydalanie z kałem niewchłoniętego leku. Około 97% podanej dawki wydalane było z kałem, z czego 83% stanowił orlistat w postaci niezmienionej.

Całkowita ilość orlistatu i jego metabolitów wydalana drogą nerkową wynosiła <2% podanej dawki. Czas potrzebny do całkowitego wydalenia leku (z kałem i w moczu) wynosił od 3 do 5 dni. Wydaje się, że wydalanie orlistatu jest takie samo u ochotników o prawidłowej masie ciała i otyłych. Orlistat i jego metabolity M1 i M3 są wydalane z żółcią.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne wynikające z konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa, badań toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności, potencjalnego działania rakotwórczego oraz toksycznego wpływu na rozród i rozwój potomstwa nie ujawniają żadnego szczególnego zagrożenia dla człowieka.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Wypełnienie kapsułki

Celuloza mikrokrystaliczna PH 112

Karboksymetyloskrobia sodowa (typ A)

Krzemionka koloidalna bezwodna Sodu laurylosiarczan

Otoczka kapsułki Żelatyna

Indygotyna (E132)

Tytanu dwutlenek (E171)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

Blistry: 3 lata

Butelki: 2 lata. Po pierwszym otwarciu: 6 miesięcy.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry z folii Aluminium/PVC/PVDC, zawierające 21, 42, 60, 84, 90 i 126 kapsułek twardych.

Blistry z folii Aluminium/PVC/PCTFE, zawierające 21, 42, 60, 84, 90 i 126 kapsułek twardych.

Butelki z HDPE z membraną zabezpieczającą z Papier /Aluminium/PET/PE z wieczkiem z PE, zawierające 21, 42, 60, 84, 90 i 126 kapsułki twarde.

Butelki z HDPE z wieczkiem z PE ze środkiem pochłaniającym wilgoć (żel krzemionkowy, sita molekularne), zawierające 21, 42, 60, 84, 90 i 126 kapsułki twarde.

Butelki z HDPE z wieczkiem z PE ze środkiem pochłaniającym wilgoć (żel krzemionkowy o wysokiej porowatości), zawierające 21, 42, 60, 84, 90 i 126 kapsułki twarde.

Butelki z HDPE z wieczkiem z PE ze środkiem pochłaniającym wilgoć (żel krzemionkowy o niskiej porowatości), zawierające 21, 42, 60, 84, 90 i 126 kapsułki twarde.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowywania produktu leczniczego do stosowania

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Sandoz GmbH Biochemiestrasse 10 6250 Kundl, Austria

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr: 19519

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

2011-12-14

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

2012-06-20

9 PL/H/146/01/IA/02

Orlistat Sandoz 60 mg