Imeds.pl

Orofar 1 Mg + 1 Mg

Document: dokument 0 change

ULOTKA DOŁĄCZONA DO OPAKOWANIA: INFORMACJA DLA PACJENTA

Orofar, 1 mg + 1 mg, tabletki do ssania

Benzoxonii chloridum + Lidocaini hydrochloridum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

-    Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Orofar i w j akim celu się go stosuj e

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Orofar

3.    Jak stosować Orofar

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Orofar

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. CO TO JEST OROFAR I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Orofar wykazuje działanie przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze, przeciwwirusowe oraz przeciwbólowe.

Zawiera dwie substancje czynne:

-    chlorek benzoksoniowy - zwalcza chorobotwórcze bakterie, wirusy i grzyby powodujące bolesne infekcje gardła i jamy ustnej ;

-    chlorowodorek lidokainy - działa miejscowo znieczulająco, łagodzi ból, ułatwia przełykanie.

Orofar stosuje się:

-    w zakażeniach gardła;

-    w zakażeniach jamy ustnej (stany zapalne dziąseł, zakażenia i owrzodzenia błony śluzowej jamy ustnej - afty).

Lek łagodzi ból gardła towarzyszący przeziębieniom, zapaleniu gardła, zapaleniu krtani.

Pomocniczo może być stosowany w leczeniu zapalenia migdałków (angina).

Orofar zapobiega tworzeniu się bakteryjnej płytki nazębnej.

Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej , należy zwrócić się do lekarza.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU OROFAR Kiedy nie stosować leku Orofar

- Leku Orofar nie należy stosować, jeśli pacjent jest uczulony na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6)

Ostrzeżenia i środki ostrożności

-    W przypadku, gdy bólowi gardła towarzyszy wysoka gorączka lub ból utrzymuje się dłużej niż jeden tydzień, należy zwrócić się po poradę do lekarza.

-    W przypadku, gdy lek stosuje się dłużej niż dwa tygodnie, możliwe jest wystąpienie odwracalnego, brązowego zabarwienia języka lub zębów. Przebarwienia te mają charakter przejściowy i ustępują po zaprzestaniu stosowania leku.

-    Nie stosować u osób z tendencją do zachłystywania, zwłaszcza u osób w wieku powyżej 60 lat.

Dzieci

Leku Orofar nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Inne leki i Orofar

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Orofar z jedzeniem i piciem:

Leki miejscowo znieczulające mogą powodować przemijające zaburzenia połykania i zwiększać ryzyko zachłyśnięcia. Z tego powodu nie należy stosować leku Orofar bezpośrednio przed lub w trakcie jedzenia

Ciąża i karmienie piersią

W okresie ciąży i karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Orofar może być stosowany przez kobiety w ciąży wyłącznie na zlecenie lekarza.

Leku Orofar nie należy stosować u kobiet karmiących piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Orofar nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek Orofar zawiera sacharynę i sorbitol

Jeżeli stwierdzono wcześniej nietolerancję niektórych cukrów, należy skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem leku.

3. JAK STOSOWAĆ OROFAR

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Jedną tabletkę należy ssać powoli co dwie - trzy godziny. W przypadku nasilonej infekcji dawkę można zwiększyć do jednej tabletki co jedną lub dwie godziny.

Nie należy stosować więcej niż dziesięć tabletek w ciągu doby.

W przypadku leczenia aft, należy pozwolić tabletce rozpuszczać się powoli w pobliżu miejsca zmienionego chorobowo.

Stosowanie u dzieci

Dzieci powyżej 6 lat nie powinny przyjmować więcej niż sześć tabletek w ciągu doby.

Nie należy stosować leku Orofar u dzieci w wieku poniżej 6 lat, gdyż leki miejscowo znieczulające mogą powodować przemijające zaburzenia połykania i zwiększać ryzyko zachłyśnięcia. Nie należy stosować leku Orofar bezpośrednio przed ani w trakcie jedzenia.

Nie należy stosować leku Orofar dłużej niż 7 dni bez porozumienia z lekarzem.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Orofar

W przypadku zastosowania większej niż zalecana liczby tabletek Orofar należy niezwłocznie porozumieć się lekarzem lub farmaceutą.

Pominięcie zastosowania leku Orofar

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Niekiedy może dojść do przemijającego, miejscowego podrażnienia.

W rzadkich przypadkach pojawić się mogą reakcje alergiczne w postaci wysypki skórnej, obrzęku jamy ustnej lub krtani. Należy wówczas przerwać stosowanie leku Orofar i natychmiast zgłosić się do lekarza.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ OROFAR

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C. Chronić od wilgoci.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera Orofar

-    Substancjami czynnymi leku są chlorek benzoksoniowy i chlorowodorek lidokainy. Jedna tabletka leku Orofar zawiera 1 mg chlorku benzoksoniowego + 1mg chlorowodorku lidokainy.

-    Pozostałe składniki to: sorbitol, celuloza mikrokrystaliczna, makrogol 6000, skrobia kukurydziana, sacharyna sodowa, sodu chlorek, kwas cytrynowy jednowodny, aromat pomarańczowy, magnezu stearynian.

Jak wygląda Orofar i co zawiera opakowanie

Orofar jest dostępny w postaci tabletek do ssania o smaku pomarańczowym.

Opakowania leku to: 24 tabletki (3 blistry po 8 sztuk), 16 tabletek (2 blistry po 8 sztuk) lub 8 tabletek

(1 blister po 8 sztuk)

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w sprzedaży.

Novartis Consumer Health GmbH

Zielstattstrasse 40

81379 Monachium, Niemcy

Wytwórca Kemwell Pvt. Ltd.

34th KM, Tumkur Road,

Village- Teppada, Begur Nelamangala, Bangalore Rural Karnataka Pin: 562 123 Indie

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

Novartis Consumer Health ul. Marynarska 15 02-674 Warszawa tel. (0-22) 375 75 75

Data zatwierdzenia ulotki:

4