Imeds.pl

Orofar (2 Mg + 1,5 Mg)/Ml

Document: dokument 0 change

ULOTKA DOŁĄCZONA DO OPAKOWANIA: INFORMACJA DLA PACJENTA

Orofar, (2 mg + 1,5 mg)/ml, aerozol do stosowania w jamie ustnej

Benzoxonii chloridum + Lidocaini hydrochloridum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

-    Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Orofar i w j akim celu się go stosuj e

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Orofar

3.    Jak stosować Orofar

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Orofar

6.    Zawartość opakowań i inne informacje

1. CO TO JEST OROFAR I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Orofar wykazuje działanie przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze, przeciwwirusowe oraz przeciwbólowe. Zawiera dwie substancje czynne:

-    chlorek benzoksoniowy - zwalcza chorobotwórcze bakterie, wirusy i grzyby powodujące bolesne infekcje gardła i jamy ustnej

-    chlorowodorek lidokainy - działa miejscowo znieczulająco, łagodzi ból, ułatwia przełykanie.

Orofar stosuje się:

-    w zakażeniach gardła

-    w zakażeniach jamy ustnej (stany zapalne dziąseł, zakażenia i owrzodzenia błony śluzowej jamy ustnej - afty).

Lek łagodzi ból gardła towarzyszący przeziębieniom, zapaleniu gardła, zapaleniu krtani.

Pomocniczo może być stosowany w leczeniu zapalenia migdałków (angina).

Lek Orofar zapobiega tworzeniu się bakteryjnej płytki nazębnej.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU OROFAR

Kiedy nie stosować leku Orofar

-    Leku Orofar nie należy stosować, jeśli pacjent jest uczulony na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

-    W przypadku, gdy bólowi gardła towarzyszy wysoka gorączka lub ból utrzymuje się dłużej niż jeden tydzień, należy zwrócić się po poradę do lekarza.

-    W przypadku, gdy lek stosuje się dłużej niż dwa tygodnie, możliwe jest wystąpienie odwracalnego, brązowego zabarwienia języka lub zębów. Przebarwienia te mają charakter przejściowy i ustępują po zaprzestaniu stosowania leku.

Dzieci i młodzież

Leku Orofar nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat, gdyż leki miejscowo znieczulające mogą powodować przemijające zaburzenia połykania i zwiększać ryzyko zachłyśnięcia.

Stosowanie u osób starszych, powyżej 60 lat:

Nie stosować u osób z tendencją do zachłystywania, zwłaszcza u osób w wieku powyżej 60 lat. Orofar z jedzeniem i piciem:

Leki miejscowo znieczulające mogą powodować przemijające zaburzenia połykania i zwiększać ryzyko zachłyśnięcia. Z tego powodu nie należy stosować leku Orofar bezpośrednio przed lub w trakcie jedzenia.

Ciąża i karmienie piersią

W okresie ciąży i karmienia piersią, gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży lub planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Orofar może być stosowany przez kobiety w ciąży wyłącznie na zlecenie lekarza.

Leku Orofar nie należy stosować u kobiet karmiących piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Orofar nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3. JAK STOSOWAĆ OROFAR Dorośli:

Należy rozpylić 4 dawki leku na tylną ścianę gardła lub w jamie ustnej 3 do 6 razy na dobę.

Dzieci w wieku powyżej 6 lat:

2 - 3 dawki roztworu 3 do 6 razy na dobę.

Dzieci w wieku poniżej 6 lat:

Nie należy stosować leku Orofar u dzieci w wieku poniżej 6 lat, gdyż leki miejscowo znieczulające mogą powodować przemijające zaburzenia połykania i zwiększać ryzyko zachłyśnięcia.

Nie należy stosować leku Orofar bezpośrednio przed lub w trakcie jedzenia.

Sposób podawania:

-    zdjąć z pojemnika zatyczkę ochronną

-    lekko dociskając nałożyć na pojemnik końcówkę dozownika

-    przed pierwszym użyciem kilka razy nacisnąć pompkę w celu uzyskania prawidłowego rozpylenia

-    trzymając pojemnik pionowo rozpylić roztwór w jamie ustnej lub na tylną ścianę gardła

-    po każdorazowym użyciu końcówka dozownika powinna być zdezynfekowana (za pomocą chusteczki zwilżonej niewielką ilością płynu Orofar) i wysuszona.

-    po zastosowaniu preparatu zdjąć końcówkę dozownika i przechowywać ją razem z preparatem w opakowaniu zewnętrznym.

Nie należy leku Orofar stosować dłużej niż 7 dni bez konsultacji z lekarzem.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Orofar

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku Orofar należy niezwłocznie skonsultować się lekarzem lub farmaceutą.

Pominięcie zastosowania leku Orofar

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy porozumieć się z lekarzem lub farmaceutą.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądanie, chociaż nie u każdego one wystąpią. Niekiedy może dojść do przemijającego, miejscowego podrażnienia.

W rzadkich przypadkach pojawić się mogą reakcje alergiczne w postaci wysypki skórnej, obrzęku jamy ustnej lub krtani. Należy wówczas przerwać stosowanie leku Orofar i natychmiast zgłosić się do lekarza.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ OROFAR

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    INNE INFORMACJE Co zawiera Orofar

-    Substancjami czynnymi leku są chlorek benzoksoniowy i lidokainy chlorowodorek. Jeden ml roztworu zawiera 2 mg benzoksoniowego chlorku i 1,5 mg lidokainy chlorowodorku.

Jedna dawka zawiera 0,2798 mg benzoksoniowego chlorku i 0,2098 mg lidokainy chlorowodorku.

-    Pozostałe składniki leku to: etanol 96% v/v, glicerol, olejek miętowy, mentol, kwas solny 0,1N, woda oczyszczona.

Jak wygląda Orofar i co zawiera opakowanie

Orofar jest dostępny w postaci aerozolu do stosowania w jamie ustnej

Dostępne opakowania: Butelka o pojemności 30 ml

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Novartis Consumer Health GmbH

Zielstattstrasse 40

81379 Monachium, Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpow iedzialnego.

Novartis Consumer Health ul. Marynarska 15 02-674 Warszawa tel. (0-22) 375 75 75

Data zatwierdzenia ulotki: