+ iMeds.pl

Orofar max 2 mg + 1 mgUlotka Orofar max

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Orofar MAX, 2 mg + 1 mg, pastylki twarde

Cetylpyridinii chloridum + Lidocaini hydrochloridum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

-    Jeśli po upływie 5 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Orofar MAX i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Orofar MAX

3.    Jak stosować Orofar MAX

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Orofar MAX

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Orofar MAX i w jakim celu się go stosuje

Orofar MAX zawiera dwie substancje czynne:

•    chlorek cetylopirydyniowy - substancję o właściwościach antyseptycznych (odkażających) działającą bakteriobójczo, przeciwgrzybiczo i przeciwwirusowo.

•    chlorowodorek lidokainy - substancję o właściwościach znieczulających, łagodzących ból.

Lek Orofar MAX stosowany jest w miejscowym leczeniu bólu gardła i stanu zapalnego jamy ustnej. Lek ma właściwości antyseptyczne, łagodzi ból i podrażnienia związane z powyższymi dolegliwościami.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Orofar MAX Kiedy nie stosować leku Orofar MAX

- jeśli pacjent ma uczulenie na cetylopirydyniowy chlorek, lidokainy chlorowodorek lub na którykowiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Orofar MAX należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w przypadku gdy:

-    ból gardła utrzymuje się przez kilka dni i pacjent ma gorączkę

-    ból gardła utrzymuje się po 5 dniach stosowania leku lub jeśli towarzyszy mu wysoka gorączka, zawroty głowy lub wymioty.

Leki miejscowo znieczulające mogą powodować przemijające zaburzenia połykania i zwiększać ryzyko zachłyśnięcia.

Orofar MAX przeznaczony jest do krótkotrwałego stosowania przez maksymalnie 5 kolejnych dni. Dzieci

Leku Orofar MAX nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Inne leki i Orofar MAX

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Orofar MAX z jedzeniem, piciem i alkoholem

Nie należy stosować leku Orofar MAX podczas jedzenia ani tuż przed jedzeniem.

Należy unikać jednoczesnego spożywania akoholu, ponieważ zwiększa on wchłanianie chlorku cetylopirydyniowego, co może prowadzić do przedawkowania.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

W czasie ciąży lek Orofar MAX należy stosować jedynie na zlecenie lekarza.

Nie zaleca się stosowania leku Orofar MAX w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Orofar MAX nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Orofar MAX zawiera sorbitol

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem leku.

3. Jak stosować lek Orofar MAX

Orofar MAX należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości dotyczących stosowania leku Orofar MAX należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dzieci w wieku od 6 do 12 lat:

1 pastylka co 3 do 4 godzin w zależności od nasilenia bólu, nie stosować więcej niż 3 pastylki na dobę.

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat:

Ostre stany zapalne jamy ustnej i gardła: 1 pastylka co 1 lub 2 godziny w zależności od nasilenia bólu. Łagodniejsze stany zapalne jamy ustnej i gardła: 1 pastylka co 2 do 3 godzin w zależności od nasilenia bólu.

Nie należy stosować więcej niż 6 pastylek na dobę.

Orofar MAX jest wskazany do krótkotrwałego stosowania.

Jeśli objawy utrzymują się przez dłużej niż 5 dni lub jeśli towarzyszy im wysoka gorączka, zawroty głowy lub wymioty, należy skonsultować się z lekarzem.

Dzieci w wieku poniżej 6 lat:

Nie należy stosować leku Orofar MAX u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Sposób stosowania:

Pastylkę należy powoli ssać w jamie ustnej. Nie należy jej żuć ani połykać.

Nie należy stosować leku Orofar MAX podczas jedzenia ani tuż przed jedzeniem.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Orofar MAX

Przypadkowe przyjęcie dużej ilości leku Orofar MAX może powodować nudności i wymioty.

W takiej sytuacji zaleca się natychmiastowe spożycie mleka lub białek jaj zmieszanych z wodą.

W przypadku zastosowania większej od zalecanej liczby pastylek leku Orofar MAX należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pominięcie zastosowania leku Orofar MAX

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Rzadko (może wystąpić u 1 do 10 na 10 000 pacjentów):

•    nudności

•    podrażnienie jamy ustnej

•    podrażnienie gardła.

Bardzo rzadko (może wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów):

•    wysypka skórna.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać Orofar MAX

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować leku Orofar MAX po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C, w oryginalnym opakowaniu.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Orofar MAX

- Substancjami czynnymi leku są cetylopirydyniowy chlorek i lidokainy chlorowodorek. Jedna pastylka Orofar MAX zawiera 2 mg cetylopirydyniowego chlorku i 1 mg lidokainy chlorowodorku.

Pozostałe składniki leku to: olejek miętowy z liści mięty pieprzowej, olejek miętowy Schimmela, lewomentol, acesulfam potasowy, skrobia kukurydziana, kwas cytrynowy jednowodny, makrogol 6000, celuloza mikrokrystaliczna, magnezu stearynian, sorbitol.

Jak wygląda Orofar MAX i co zawiera opakowanie

Lek Orofar MAX jest dostępny w postaci pastylek (białe, prostokątne pastylki) w blistrze z trójwarstwowej folii złożonej z Polichlorku winylu (PVC)/ Polietylenu (PE)/ Polichlorku winylidenu. Blister umieszczony jest w tekturowym pudełku.

Dostępne opakowania: 10, 20 lub 30 pastylek twardych

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Novartis Consumer Health GmbH

Zielstattstrasse 40

81379 Monachium, Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do:

Novartis Consumer Health

ul. Marynarska 15

02-674 Warszawa

tel. (0-22) 375 75 75

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

4

Orofar Max

Charakterystyka Orofar max

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Orofar MAX, 2 mg + 1 mg, pastylki twarde

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna pastylka twarda Orofar MAX zawiera 2 mg cetylopirydyniowego chlorku (Cetylpyridinii chloridům) i 1 mg lidokainy chlorowodorku (Lidocaini hydrochloridum).

Substancje pomocnicze:

Jedna pastylka zawiera 1,107 g sorbitolu i 6 mg lewomentolu.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Pastylka twarda.

Białe, prostokątne pastylki.

Pastylki o smaku miętowym

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Miejscowe leczenie antyseptyczne stanów zapalnych gardła i jamy ustnej, a także łagodzenie dolegliwości bólowych w tych stanach.

Orofar Max jest wskazany do stosowania u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 6 lat.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania Dzieci w wieku od 6 do 12 lat:

1 pastylka co 3 do 4 godzin w zależności od nasilenia bólu, nie stosować więcej niż 3 pastylki na dobę.

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat:

Ostre stany zapalne jamy ustnej i gardła: 1 pastylka co 1 lub 2 godziny w zależności od nasilenia bólu. Łagodniejsze stany zapalne jamy ustnej i gardła: 1 pastylka co 2 do 3 godzin w zależności od nasilenia bólu.

Maksymalna dawka dobowa: nie należy stosować więcej niż 6 pastylek na dobę.

Orofar Max jest wskazany do krótkotrwałego stosowania, nie należy stosować go dłużej niż 5 kolejnych dni bez konsultacji z lekarzem.

Nie należy stosować produktu Orofar MAX podczas jedzenia ani tuż przed jedzeniem.

Dzieci w wieku poniżej 6 lat:

Nie należy stosować produktu Orofar MAX u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Sposób stosowania:

Pastylkę należy powoli ssać w jamie ustnej.

Nie należy jej żuć ani połykać.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Produkt Orofar MAX jest wskazany do krótkotrwałego stosowania, nie należy stosować go dłużej niż przez 5 kolejnych dni.

Należy przerwać leczenie, j eżeli ból gardła nadal utrzymuje się lub dołącza do niego wysoka gorączka, zawroty głowy, lub wymioty.

Nie należy stosować produktu Orofar MAX u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Leki miejscowo znieczulające mogą powodować przemijające zaburzenia połykania i zwiększać ryzyko zachłyśnięcia.

Ze względu na zawartość sorbitolu produktu nie należy stosować u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją fruktozy.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji.

Ze względu na bardzo małe wchłanianie ogólnoustrojowe cetylopirydyniowego chlorku nie powienien on wchodzić w interakcje.

Lidokaina teoretycznie może wchodzić w interakcje z innymi jednocześnie podawanymi lekami, takimi jak leki stosowane w zaburzeniach rytmu serca. Jednakże ze względu na miejscowe jej podawanie w bardzo małych ilościach nie powinna ona wchodzić w interakcje. Tak więc potencjalne ryzyko wystąpienia interakcji jest małe. Ogólnoustrojowe wchłanianie lidokainy po podaniu przezpoliczkowym jest minimalna i zwykle jej stężenie nie jest obserwowane w krwiobiegu.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację Ciąża

Badania na zwierzętach nie wykazały potencjalnego wpływu chlorku cetylopirydyniowego na rozwój. Dodatkowo ze względu na małe wchłanianie produktu z błony śluzowej jamy ustnej i przewodu pokarmowego oraz zastosowanie małych dawek potencjalny wpływ na funkcje rozrodcze jest uważany za nieistotny.

Chlorowodorek lidokainy przenika przez barierę łożyska.

Brak danych, które potwierdzałyby, że chlorowodorek lidokainy jest szkodliwy dla płodu.

Jednakże ze względu na brak danych z badań klinicznych dotyczących wpływu substancji czynnych produktu Orofar MAX na płód, nie należy stosować produktu w okresie ciąży, chyba że jest to bezwzględnie konieczne.

Karmienie piersią

Nie zgłoszono badań na zwierzętach dotyczących przenikania cetylopirydyniowego chlorku do mleka matki.

Chlorowodorek lidokainy przenika do mleka matki w bardzo małym stopniu i jest wchłaniany przez dziecko w niewielkich ilościach. Jednakże w celu uniknięcia ryzyka nie zaleca się stosowania produktu Orofar MAX w okresie karmienia piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Produkt Orofar Max nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Działania niepożądane zestawione poniżej zostały uporządkowane zgodnie z klasyfikacją układów i narządów oraz częstością występowania. Częstość występowania została przedstawiona według następującej konwencji: bardzo często (>1/10); często (>1/100 do <1/10); niezbyt często (>1/1 000 do <1/100); rzadko (>1/10 000 do <1/1 000); bardzo rzadko (<1/10 000); nie znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).W każdej grupie układow i narządów działania niepożądane zostały zestawione według zmniejszającego się nasilenia.

Zaburzenia układu immunologicznego:

Bardzo rzadko: wysypka

Zaburzenia żołądka i jelit:

Rzadko: nudności, podrażnienie jamy ustnej i gardła.

4.9    Przedawkowanie

Przypadkowe spożycie dużych ilości chlorku cetylopirydyniowego może spowodować nudności i wymioty. Zaleca się wówczas natychmiastowe podanie mleka. Nie należy pić alkoholu, gdyż zwiększa on wchłanianie chlorku cetylopirydyniowego.

Zawartość lidokainy w pastylkach Orofar MAX jest za mała, by w razie przedawkowania leku mogła spowodować działania niepożądane.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1.    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Środki antyseptyczne, chlorek cetylopirydyniowy w skojarzeniu z lekiem znieczulającym miejscowo; kod ATC: R02AA06.

Chlorek cetylopirydyniowy - czwartorzędowa sól amoniowa jest antyseptykiem działającym bakteriobójczo na bakterie Gram-dodatnie i w mniejszym stopniu na bakterie Gram-ujemne. Substancja ta ma także właściwości przeciwgrzybicze oraz przeciwwirusowe w stosunku do wirusów posiadających otoczkę białkowo-lipidową. Zmienia przepuszczalność błony komórki bakteryjnej, co prowadzi do utraty składników cytozolu. Powoduje także zaburzenie procesów tlenowego oddychania komórkowego bakterii.

Chlorowodorek lidokainy jest środkiem miejscowo znieczulającym z grupy amidów. Działanie znieczulające wynika z tego, iż chlorowodorek lidokainy zmienia przepuszczalność błony komórkowej dla jonów sodu, co powoduje zahamowanie przewodnictwa nerwowego.

Chlorowodorek lidokainy łagodzi ból gardła oraz ból towarzyszący infekcjom jamy ustnej.

5.2.    Właściwości farmakokinetyczne

Ze względu na właściwości fizykochemiczne, chlorek cetylopirydyniowy praktycznie nie wykazuje działania ogólnoustrojowego.

Chlorowodorek lidokainy słabo przenika przez błony śluzowe. Po podaniu doustnym jest wchłaniany i metabolizowany oraz podlega efektowi „pierwszego przejścia” w wątrobie. Biodostępność po podaniu doustnym wynosi 35%. Metabolity są usuwane z moczem. Mniej niż 10% substancji jest usuwane w postaci niezmienionej.

5.3.    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Brak danych przedklinicznych dotyczących bezpieczeństwa jednoczesnego stosowania chlorku cetylopirydyniowego i chlorowodorku lidokainy. Badania przedkliniczne dotyczące genotoksyczności i toksycznego wpływu na reprodukcję po podaniu dawek wielokrotnych nie wykazały szczególnego ryzyka stosowania cetylopirydyniowego chlorku i lidokainy chlorowodorku. Po podaniu szczurom cetylopirydyniowego chlorku z pożywieniem w dawce 35 mg/kg/dobę nie zaobserwowano wystąpienia zaburzeń płodności lub rozrodczości. Nie wykazano zaburzeń płodności po podaniu szczurom podskórnie lidokainy chlorowodorku w dawce 250 mg/kg/dobę, ani teratogenności po podaniu podskórnym 56 mg/kg/dobę.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1.    Wykaz substancji pomocniczych

Olejek miętowy z liści mięty pieprzowej

Olejek miętowy Schimmela

Lewomentol

Acesulfam potasowy

Skrobia kukurydziana

Kwas cytrynowy jednowodny

Makrogol 6000

Celuloza mikrokrystaliczna

Magnezu stearynian

Sorbitol

6.2.    Niezgodności farmaceutyczne

Nieznane.

6.3.    Okres ważności

3 lata

6.4.    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C, w oryginalnym opakowaniu.

6.5.    Rodzaj i zawartość opakowania

Blister wykonany z trójwarstwowej folii PVC (polichlorek winylu)/PE (polietylen)/PVDC (polichlorek winylidenu) zgrzewanej z folią aluminiową pokrytą lakierem w tekturowym pudełku.

Wielkość opakowań:

10 pastylek 20 pastylek 30 pastylek

6.6.    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Brak szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Novartis Consumer Health GmbH

Zielstattstrasse 40

81379 Monachium, Niemcy

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

14587

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

23.04.2008

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

5

Orofar Max