+ iMeds.pl

Osbonelle 50 mgUlotka Osbonelle

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Osbonelle

50 mg, tabletki powlekane

Acidum ibandronicum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Osbonelle i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Osbonelle

3.    Jak stosować lek Osbonelle

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Osbonelle

6.    Inne informacje

1.    Co to jest lek Osbonelle i w jakim    celu się go    stosuje

Osbonelle zawiera substancję czynną kwas ibandronowy. Należy on do grupy leków, zwanych bisfosfonianami.

Osbonelle jest wskazany u dorosłych w przypadku, gdy u pacjenta stwierdzono raka piersi, który przeniósł się do kości (zwany przerzutami do kości).

-    pomaga zapobiegać złamaniom kostnym (pęknięciom)

-    pomaga zapobiegać powikłaniom kostnym, wymagającym leczenia chirurgicznego lub napromieniania

Działanie leku Osbonelle polega na hamowaniu zwiększonej utraty wapnia z kości. To zapobiega osłabieniu kości.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Osbonelle

Jest ważne, aby przyjmować lek Osbonelle we właściwym czasie i we właściwy sposób. Jest to spowodowane możliwością wystąpienia podrażnienia, zapalenia lub owrzodzenia przełyku. Przełyk jest to przewód łączący jamę ustną z żołądkiem.

Należy przerwać przyjmowanie leku Osbonelle i natychmiast poinformować lekarza, w przypadku wystąpienia silnego bólu w klatce piersiowej, silnego bólu podczas przełykania jedzenia lub napojów, występowania nudności lub wymiotów.

Kiedy nie stosować leku Osbonelle:

-    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na kwas ibandronowy lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku wymienionych w punkcie 6

-    jeśli u pacjenta występują zaburzenia przełyku (przewód łączący jamę ustną z żołądkiem), takie jak zwężenie lub utrudnione przełykanie

-    jeśli pacjent nie jest w stanie utrzymać pozycji stojącej lub siedzącej nieprzerwanie przez co najmniej jedną godzinę (60 minut)

-    jeśli u pacjenta występuje lub kiedykolwiek występowało niskie stężenie wapnia w surowicy.

Nie należy przyjmować leku w przypadku, jeśli którykolwiek z objawów dotyczy pacjenta. W razie wątpliwości przed zastosowaniem leku Osbonelle należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Osbonelle

-    jeśli pacjenta ma uczulenie (nadwrażliwość) na inne bisfosfoniany

-    jeśli u pacjenta występują jakiekolwiek zaburzenia związane z przełykaniem lub trawieniem

-    jeśli u pacjenta występuje nadmiar lub niedobór witaminy D lub jakichkolwiek innych minerałów

-    jeśli u pacjenta występuj ą choroby nerek

-    jeśli u pacjenta występuje nietolerancja galaktozy, niedobór laktazy typu Lapp lub zespół złego wchłaniania glukozy-galaktozy

Jeśli którakolwiek z powyższych sytuacji dotyczy pacjenta (lub pacjent nie jest tego pewien) należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą przed zastosowaniem leku Osbonelle.

W przypadku leczenia stomatologicznego lub zabiegu chirurgicznego lub planowanych zabiegów w przyszłości, należy poinformować lekarza stomatologa o przyjmowaniu leku Osbonelle.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Nie należy stosować leku Osbonelle u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat.

Przyjmowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty. Lek Osbonelle może wpływać na sposób działania innych leków. Tak samo, inne leki mogą wpływać na sposób działania leku Osbonelle.

W szczególności należy poinformować lekarza lub farmaceutę, jeśli przyjmuje się którykolwiek z poniżej wymienionych leków:

-    preparaty uzupełniające niedobory zawierające wapń, magnez, żelazo lub glin

-    niesteroidowe leki przeciwzapalne zwane „NLPZ”, takie jak: kwas acetylosalicylowy, ibuprofen lub naproksen. NLPZ i lek Osbonelle mogą powodować podrażnienie żołądka i jelit

-    rodzaj antybiotyku z grupy zwanej „aminoglikozydem”, np. gentamycyna. Aminoglikozydy i lek Osbonelle stosowane jednocześnie mogą powodować obniżenie stężenia wapnia we krwi

Przyjmowanie leków zmniejszających kwas w żołądku, np. cymetydyny, ranitydyny, może nieznacznie nasilać działanie leku Osbonelle.

Kiedy przyjmować inne leki

Nie należy przyjmować żadnych innych leków ani preparatów uzupełniających przynajmniej 6 godzin przed przyjęciem leku Osbonelle. Po przyjęciu leku Osbonelle należy odczekać 30 minut zanim przyjmie się jakikolwiek inny lek lub preparat uzupełniający.

Stosowanie leku Osbonelle z jedzeniem i piciem

Jest ważne, by przyjmować lek Osbonelle we właściwym czasie i we właściwy sposób. Aby uzyskać pełną informację dotyczącą czasu i sposobu przyjmowania leku, patrz „Stosowanie leku” w punkcie 3.

Ciąża i karmienie piersią

Nie należy stosować leku Osbonelle u kobiet w ciąży, planujących zajście w ciążę oraz u kobiet karmiących piersią. Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie wiadomo, czy lek Osbonelle wpływa na zdolność do prowadzenia pojazdów, obsługi maszyn lub urządzeń. Należy poinformować lekarza, jeśli prowadzi się pojazdy i obsługuje się maszyny lub urządzenia.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Osbonelle

Lek Osbonelle w postaci tabletek zawiera typ cukru zwany laktozą. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować lek Osbonelle

Lek Osbonelle zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Lekarz może zlecać regularnie badania krwi podczas przyjmowania leku Osbonelle. Badania są wykonywane, aby upewnić się, że przyjmowana dawka leku jest właściwa.

Stosowanie leku

Jest ważne, by przyjmować lek Osbonelle we właściwym czasie i we właściwy sposób. Spowodowane jest to możliwością wystąpienia podrażnienia, zapalenia lub owrzodzenia przełyku.

Aby temu zapobiec, należy przestrzegać poniższych instrukcji:

-    Tabletkę należy przyjąć zaraz po wstaniu rano, zanim przyjmie się pierwszy w ciągu dnia posiłek, płyn, inny lek czy suplement diety.

-    Tabletkę należy przyjąć popijając wyłącznie pełną szklanką zwykłej wody (około 200 ml). Nie należy przyjmować tabletki z jakimkolwiek napojem innym niż zwykła woda.

-    Tabletkę należy połknąć w całości. Nie wolno żuć, ssać ani rozgniatać tabletki. Nie pozwolić, aby tabletka rozpuściła się w ustach.

-    Po przyjęciu tabletki należy odczekać co najmniej 30 minut. Wtedy pacjent może, przyjąć swój pierwszy posiłek, napój lub inny lek czy suplement diety.

-    Podczas przyjmowania tabletki i przez co najmniej następną godzinę (60 minut) należy być w pozycji pionowej (siedzącej lub stojącej). W przeciwnym przypadku część leku może przemieścić się z powrotem do przełyku.

Ile leku należy zastosować

Zazwyczaj stosuje się jedną tabletkę leku Osbonelle każdego dnia. W przypadku umiarkowanych problemów z nerkami, lekarz może zmniejszyć dawkę do jednej tabletki co drugi dzień. W przypadku ciężkiej niewydolności nerek, lekarz może zmniejszyć dawkę do jednej tabletki w tygodniu.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Osbonelle

W przypadku zastosowania zbyt wielu tabletek, należy skontaktować się natychmiast z lekarzem lub zgłosić do szpitala. Przed wyjściem należy wypić pełną szklankę mleka. Nie należy prowokować wymiotów. Nie należy się kłaść.

Pominięcie zastosowania leku Osbonelle

Nie należy przyjmować podwójnej dawki leku w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Jeśli pacjent przyjmuje tabletkę codziennie, należy zupełnie ominąć zapomnianą dawkę. Od następnego dnia przyjmować lek jak zazwyczaj. W przypadku, gdy lek pacjent przyjmuje co drugi dzień lub raz w tygodniu, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Przerwanie stosowania leku Osbonelle

Należy kontynuować przyjmowanie leku Osbonelle tak długo, jak długo zaleci lekarz. Lek wykazuje skuteczność tylko wtedy, gdy jest przyjmowany regularnie.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Osbonelle może powodować działania niepożądane, choć nie u każdego one wystąpią.

Należy natychmiast przerwać stosowanie leku Osbonelle i powiadomić lekarza, jeśli pacjent zauważy wystąpienie jakiegokolwiek z poniższych ciężkich działań niepożądanych, gdyż może być niezbędna natychmiastowa pomoc medyczna:

-    wysypka, świąd, obrzęk twarzy, warg, języka i gardła, z trudnościami w oddychaniu; może to świadczyć o reakcji alergicznej na lek

-    ból w jamie ustnej lub ból szczęki

-    silny ból w klatce piersiowej, silny ból podczas przełykania pokarmu lub napoju, silne nudności lub wymioty. Może to być oznaką uszkodzenia przełyku

-    silny ból żołądka, wymioty, w których może być krew. Może to być oznaką krwawienia z owrzodzeń żołądka lub zapalenia błony śluzowej żołądka

-    ból oka i zapalenie oka (jeśli są długotrwałe)

Inne możliwe działania niepożądane

Często (występuje u mniej niż 1 na 10 pacjentów)

-    zmęczenie

-    bóle brzucha, niestrawność

-    nudności, zapalenie przełyku (zgaga)

-    zmniej szenie stężenia wapnia we krwi

Niezbyt często (występuje u mniej niż 1 na 100 pacjentów)

-    ból w klatce piersiowej

-    uczucie świądu lub mrowienia skóry (parestezje)

-    objawy grypopodobne, złe samopoczucie oraz bóle

-    suchość w ustach, zaburzenia smaku lub trudności w przełykaniu

-    anemia

-    wysokie stężenie mocznika oraz wysokie stężenie hormonu przytarczyc

Rzadko (występuje u mniej niż 1 na 1000 pacjentów)

-    ból lub zapalenie oka

-    w rzadkich przypadkach mogą wystąpić nietypowe złamania kości udowej szczególnie u pacjentów długotrwale leczonych z powodu osteoporozy. Należy zwrócić się do lekarza w przypadku pojawienia się bólu, osłabienia lub uczucia dyskomfortu w okolicy uda, biodra lub w pachwinie, ponieważ może to już wcześniej wskazywać na prawdopodobieństwo wystąpienia złamania kości udowej.

Bardzo rzadko (występuje u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów)

-    stan obejmujący zmiany dotyczące kości w jamie ustnej zwany martwicą kości żuchwy.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. Jak przechowywać lek Osbonelle

Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Osbonelle po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze i pudełku po: EXP. Pierwsze dwie cyfry wskazują na miesiąc, a ostatnie cztery na rok. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie może uchronić środowisko.

6. Inne informacje Co zawiera lek Osbonelle

Substancją czynną leku jest 56,25 mg kwasu ibandronowego, w postaci jednowodnej soli sodowej, co odpowiada 50 mg kwasu ibandronowego.

Ponadto lek zawiera: laktozę jednowodną, krospowidon, celulozę mikrokrystaliczną, krzemionkę koloidalną bezwodną, sodu stearylofumaran (rdzeń tabletki); alkohol poliwinylowy, makrogol 3350, talk i tytanu dwutlenek (E171) (otoczka tabletki - Opadry II White).

Jak wygląda lek Osbonelle i co zawiera opakowanie

Osbonelle, tabletka powlekana, biała do prawie białej, podłużna, obustronnie wypukła, z wytłoczeniem „I9BE” po jednej stronie i „50” po drugiej stronie.

Tabletki pakowane są w blistry OPA/Aluminium/PVC/Aluminium lub PVC/PVDC/Aluminium, w tekturowym pudełku. Dostępne wielkości opakowań: 28, 30, 56 i 60 tabletek powlekanych.

Podmiot odpowiedzialny

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavíkurvegi 76-78 220 Hafnarfjöröur Islandia

Wytwórca

Synthon BV Microweg 22 6545 CM Nijmegen Holandia

Synthon Hispania SL Castelló 1

Polígono Las Salinas 08830 Sant Boi de Llobregat Hiszpania

Actavis Nordic A/S 0rnegárdsvej 16 DK-2820 Gentofte Dania

MPF B.V.

Appelhof 13

8465 RX Oudehaske

Holandia

Dragenopharm Apotheker Püschl GmbH Göllstraße 1 84529 Tittmoning Niemcy

Rottendorf Pharma GmbH Ostenfelder Straße, 51-61 59320 Ennigerloh

Niemcy

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Irlandia

Holandia

Polska

Węgry


Osbonelle 50mg Film-coated tablets

Osbonelle 50mg

Osbonelle

Osbonelle 50 mg filmtabletta

Data zatwierdzenia ulotki: luty 2012

6

Osbonelle

Charakterystyka Osbonelle

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Osbonelle

50 mg, tabletki powlekane

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka powlekana zawiera 50 mg kwasu ibandronowego (w postaci sodu ibandronianu jednowodnego).

Substancje pomocnicze

Każda tabletka powlekana zawiera 54 mg laktozy jednowodnej.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana

Białe do prawie białych, podłużne, obustronnie wypukłe tabletki powlekane, długości 9 mm i z wytłoczeniem „I9BE” po jednej stronie i „50” po drugiej stronie.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Kwas ibandronowy jest wskazany u dorosłych w zapobieganiu zdarzeniom kostnym (złamania patologiczne, powikłania kostne wymagające napromieniania lub leczenia chirurgicznego) u pacjentów z rakiem piersi z przerzutami do kości.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Terapia kwasem ibandronowym powinna być zapoczątkowana wyłącznie przez lekarzy posiadających doświadczenie w leczeniu raka.

Dawkowanie

Zalecana dawka to jedna tabletka powlekana 50 mg raz na dobę.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby Dostosowanie dawki nie jest wymagane (patrz punkt 5.2).

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

U pacjentów z łagodnymi zaburzeniami czynności nerek (CL cr >50 i <80 ml/min) nie jest konieczne dostosowywanie dawki.

U pacjentów z umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek (CL cr >30 i <50 ml/min) zaleca się dostosowanie dawki do jednej tabletki powlekanej 50 mg stosowanej co drugi dzień (patrz punkt 5.2). U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (CLcr <30 ml/min) zalecana dawka to jedna tabletka powlekana 50 mg podawana raz w tygodniu.

Patrz instrukcje dawkowania powyżej.

Pacjenci w podeszłym wieku Dostosowanie dawki nie jest wymagane.

Populacja dzieci i młodzieży

Bezpieczeństwo i skuteczność stosowania kwasu ibandronowego u dzieci i młodzieży w wieku poniżej18 lat nie zostały ustalone. Brak wystarczających danych.

Sposób podawania Do stosowania doustnego.

Kwas ibandronowy w postaci tabletek należy przyjmować po całonocnym okresie niejedzenia (po co najmniej 6 godzinach) i przed przyjęciem pierwszego posiłku lub napoju w ciągu dnia. Analogicznie przed przyjęciem tabletek kwasu ibandronowego należy unikać przyjmowania produktów leczniczych i preparatów suplementujących (włączając preparaty wapnia). Po przyjęciu tabletki należy powstrzymać się od jedzenia, przez co najmniej 30 minut. W trakcie leczenia kwasem ibandronowym zawsze można pić zwykłą wodę.

-    Tabletki należy połykać w całości, popijając szklanką zwykłej wody (180 do 240 ml), w pozycji stojącej lub wyprostowanej siedzącej.

-    Po przyjęciu kwasu ibandronowego pacjent nie powinien przyjmować pozycji leżącej przez 60 minut.

-    Pacjenci nie powinni żuć, ssać lub kruszyć tabletek z powodu potencjalnej możliwości wystąpienia owrzodzenia błony śluzowej jamy ustnej i gardła.

-    Jedynym napojem, z którym można przyjmować kwas ibandronowy jest zwykła woda. Należy pamiętać, że niektóre wody mineralne mogą zawierać większe stężenie wapnia i z tego względu nie należy ich używać.

4.3    Przeciwwskazania

-    Nadwrażliwość na kwas ibandronowy lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

-    Hipokalcemia.

-    Nieprawidłowości w obrębie przełyku, prowadzące do opóźnienia jego opróżniania, takie jak zwężenie lub skurcz dolnej części przełyku.

-    Niezdolność do utrzymania pozycji stojącej lub siedzącej przez co najmniej 60 minut.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Pacjenci z zaburzeniami metabolizmu kostnego i mineralnego

Przed rozpoczęciem leczenia kwasem ibandronowym należy podjąć skuteczne leczenie hipokalcemii oraz innych zaburzeń metabolizmu kostnego i mineralnego. U wszystkich pacjentów ważne jest przyjmowanie odpowiednich ilości wapnia i witaminy D. W przypadku niedoborów w diecie, zaleca się stosowanie suplementów wapnia i (lub) witaminy D.

Podrażnienie przewodu pokarmowego

Doustne podawanie bisfosfonianów może powodować miej scowe podrażnienie błony śluzowej górnego odcinka przewodu pokarmowego. Z powodu możliwości działania drażniącego i potencjalnego pogorszenia choroby podstawowej, kwas ibandronowy należy stosować z ostrożnością u pacjentów z czynną chorobą górnego odcinka przewodu pokarmowego (np. przełyk Barreta, dysfagia, inne choroby przełyku, zapalenie błony śluzowej żołądka, dwunastnicy lub owrzodzenie).

U pacjentów otrzymujących doustne leczenie bisfosfonianami zgłaszano działania niepożądane, takie jak: zapalenie błony śluzowej przełyku, owrzodzenie przełyku i nadżerki przełyku, w niektórych przypadkach ciężkie, wymagające hospitalizacji, rzadko z krwawieniem lub z następowym zwężeniem przełyku lub perforacją. Ryzyko wystąpienia ciężkich działań niepożądanych dotyczących przełyku było większe u pacjentów, którzy nie stosowali się do instrukcji przyjmowania produktu leczniczego i (lub) którzy kontynuowali przyjmowanie doustnych bisfosfonianów po pojawieniu się objawów wskazujących na podrażnienie przełyku. Pacjenci powinni szczególnie zwracać uwagę na zalecenia dotyczące przestrzegania instrukcji przyjmowania produktu (patrz punkt 4.2).

Lekarze powinni zwracać szczególną uwagę na jakiekolwiek dolegliwości i objawy mogące dotyczyć przełyku i poinstruować pacjentów, by przerwali stosowanie kwasu ibandronowego i zgłosili się w celu uzyskania pomocy medycznej, jeśli wystąpi dysfagia, bolesne połykanie, ból zamostkowy lub zgaga czy też nasilenie jej objawów.

Podczas gdy w klinicznych badaniach kontrolowanych nie obserwowano większego ryzyka, po wprowadzeniu do obrotu zgłaszano wystąpienia owrzodzenia żołądka i dwunastnicy, w niektórych przypadkach ciężkie i z powikłaniami, po stosowaniu doustnych bisfosfonianów.

Ponieważ stosowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) związane jest z podrażnieniem przewodu pokarmowego, dlatego w przypadku ich jednoczesnego doustnego stosowania z kwasem ibandronowym należy zachować ostrożność.

Martwica kości żuchwy

Donoszono o przypadkach martwicy kości żuchwy, na ogół związanych z ekstrakcją zęba i (lub) z miejscowym zakażeniem (w tym z zapaleniem szpiku kostnego) u pacjentów z rakiem poddawanych leczeniu schematami z pierwotnym zastosowaniem podawanych dożylnie bisfosfonianów. Wielu z tych pacjentów otrzymywało także chemioterapię oraz kortykosteroidy. Donoszono także o przypadkach martwicy żuchwy u pacjentów z osteoporozą otrzymujących doustne bisfosfoniany.

Należy rozważyć wykonanie badania stomatologicznego oraz zastosowanie właściwej profilaktyki stomatologicznej przed rozpoczęciem leczenia bisfosfonianami u pacjentów, u których występują równocześnie czynniki ryzyka (np. rak, chemioterapia, radioterapia, kortykosteroidy, nieprawidłowa higiena jamy ustnej).

W tej grupie pacjentów, jeśli to możliwe, należy unikać inwazyjnych zabiegów stomatologicznych w trakcie leczenia. U pacjentów, u których wystąpi martwica kości żuchwy w trakcie leczenia bisfosfonianami, chirurgiczne zabiegi stomatologiczne mogą nasilić to powikłanie. W przypadku chorych wymagających zabiegów dentystycznych, brak jest danych sugerujących, czy zakończenie leczenia bisfosfonianami zmniejsza ryzyko wystąpienia martwicy żuchwy. Postępowanie z każdym pacjentem powinno być oparte na podstawie klinicznej oceny przeprowadzonej przez lekarza prowadzącego, w oparciu o indywidualną ocenę stosunku korzyści do ryzyka.

Nietypowe złamania kości udowej

Podczas leczenia bisfosfonianami zgłaszano nietypowe podkrętarzowe lub trzonowe złamania kości udowej, głównie u pacjentów leczonych długotrwale z powodu osteoporozy. Te poprzeczne lub skośne krótkie złamania mogą wystąpić w dowolnym miejscu wzdłuż kości udowej od miejsca poniżej krętarza mniejszego do okolicy nadkłykciowej. Złamania te występowały po minimalnym urazie lub bez urazu, a niektórzy pacjenci odczuwali ból uda lub ból w pachwinie, którym często towarzyszyły objawy złamania z przeciążenia w badaniach obrazowych na wiele tygodni lub miesięcy przed ujawnieniem się pełnego złamania kości udowej. Złamania często występują obustronnie; dlatego należy ocenić kość w drugiej kończynie u leczonych bisfosfonianami pacjentów, którzy doznali złamania trzonu kości udowej. Zgłaszano również przypadki słabego gojenia się tych złamań. Zaleca się odstawienie bisfosfonianów u pacjentów z nietypowymi złamaniami kości udowej do czasu przeprowadzenia oceny stanu pacjenta, w oparciu o indywidualną ocenę stosunku korzyści do ryzyka. Podczas leczenia bisfosfonianami pacjentom należy zalecić, aby zgłaszali jakikolwiek ból uda, biodra i w pachwinie, a każdy pacjent z takimi objawami powinien zostać zbadany pod względem niepełnego złamania kości udowej.

Czynność nerek

W badaniach klinicznych nie wykazano pogorszenia czynności nerek po długotrwałym stosowaniu kwasu ibandronowego. Niemniej jednak, w zależności od indywidualnej oceny klinicznej pacjenta, u pacjentów leczonych kwasem ibandronowym zaleca się monitorowanie czynności nerek, stężenia wapnia, fosforanów i magnezu w surowicy krwi.

Rzadkie schorzenia dziedziczne

Tabletki kwasu ibandronowego zawierają laktozę i nie powinny być stosowane u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Zaleca się zachowanie ostrożności w przypadku chorych ze stwierdzoną nadwrażliwością na inne bisfosfoniany.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Badania dotyczące interakcji przeprowadzono wyłącznie u dorosłych.

Interakcje pomiędzy produktem leczniczym a pokarmem

Produkty zawierające wapń i inne kationy wielowartościowe (takie jak: glin, magnez, żelazo) również mleko i pożywienie mogą mieć wpływ na wchłanianie kwasu ibandronowego. Z tego względu, przez co najmniej 30 minut po doustnym przyjęciu produktu leczniczego nie należy przyjmować takich produktów i pożywienia.

Jeśli kwas ibandronowy w postaci tabletek podawany był 2 godziny po standardowym posiłku, biodostępność była zmniejszona o około 75%. Dlatego też zaleca się, aby tabletki były przyjmowane po całonocnym okresie niejedzenia (co najmniej 6 godzin) i powstrzymanie się od jedzenia przez co najmniej 30 minut po przyjęciu dawki produktu leczniczego (patrz punkt 4.2).

Interakcje pomiędzy lekami

Nie obserwowano interakcji w trakcie równoczesnego stosowania z melfalanem lub prednizonem u pacjentów ze szpiczakiem mnogim.

W innych badaniach dotyczących interakcji u kobiet po menopauzie wykazano brak jakichkolwiek interakcji z tamoksyfenem lub z hormonalną terapią zastępczą (estrogen).

U zdrowych ochotników płci męskiej oraz u kobiet po menopauzie podawanie dożylne ranitydyny powodowało zwiększenie biodostępności kwasu ibandronowego o około 20% (jest to w zakresie normalnej zmienności dostępności biologicznej kwasu ibandronowego), prawdopodobnie w wyniku zmniejszenia kwaśności soku żołądkowego. Jednakże, jeśli kwas ibandronowy podawany jest z antagonistami H2 lub z innymi lekami zwiększającymi pH w żołądku, nie jest wymagana modyfikacja dawkowania.

W związku z właściwościami produktu nie jest prawdopodobne wystąpienie interakcji z lekami o znaczeniu klinicznym. Kwas ibandronowy eliminowany jest wyłącznie w drodze sekrecji nerkowej i nie podlega biotransformacji. Nie wydaje się, aby w szlak wydzielniczy zaangażowane były znane kwasowe lub zasadowe systemy transportowe biorące udział w wydzielaniu innych substancji czynnych. Ponadto kwas ibandronowy nie hamuje głównych izoenzymów wątrobowych P-450 u ludzi i nie indukuje systemu cytochromów wątrobowych P-450 u szczurów. Wiązanie przez białka osocza jest niewielkie przy stężeniach terapeutycznych leku i z tego względu jest mało prawdopodobne, aby kwas ibandronowy wypierał inne substancje czynne.

Zaleca się zachowanie ostrożności podczas równoczesnego stosowania bisfosfonianów i aminoglikozydów, jako że obie grupy substancji mogą powodować długotrwałe zmniejszenie stężenia wapnia w surowicy. Należy także zwrócić uwagę na możliwość równoczesnego występowania hipomagnezemii.

W badaniach klinicznych, kwas ibandronowy podawany był równocześnie z powszechnie stosowanymi lekami przeciwnowotworowymi, moczopędnymi, antybiotykami i lekami przeciwbólowymi, nie obserwowano występowania jawnych klinicznie interakcji.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Brak odpowiednich danych dotyczących stosowania kwasu ibandronowego u kobiet w ciąży. Badania

przeprowadzone na szczurach wykazały toksyczny wpływ na reprodukcję (patrz punkt 5.3). Potencjalne ryzyko dla ludzi nie jest znane. Z tego względu kwas ibandronowy nie powinien być stosowany w czasie ciąży.

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy kwas ibandronowy wydzielany jest z ludzkim mlekiem. Podczas badań na szczurach w okresie laktacji wykazano obecność małych stężeń kwasu ibandronowego w mleku po podaniu dożylnym. Nie należy stosować kwasu ibandronowego w okresie karmienia piersią.

Płodność

Brak danych dotyczących wpływu kwasu ibandronowego na płodność u ludzi. W badaniach dotyczących rozrodczości szczurów, kwas ibandronowy podawany doustnie powodował zmniejszenie płodności. W badaniach na szczurach, kwas ibandronowy podawany dożylnie powodował zmniejszenie płodności po zastosowaniu dużych dawek dobowych (patrz punkt 5.3).

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu produktu leczniczego na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Profil tolerancji kwasu ibandronowego uzyskano na podstawie kontrolowanych badań klinicznych w zarejestrowanym wskazaniu, przy podawaniu doustnym kwasu ibandronowego w zalecanej dawce oraz z doświadczeń po wprowadzeniu produktu do obrotu.

W zbiorczej bazie danych z dwóch badań rejestracyjnych III fazy (286 chorych leczonych kwasem ibandronowym w dawce 50 mg) odsetek chorych, u których wystąpiły objawy niepożądane o możliwym lub prawdopodobnym związku z leczeniem kwasem ibandronowym, wynosił 27%.

Działania niepożądane zostały zaszeregowane, biorąc pod uwagę częstość występowania, stosując następującą konwencję: bardzo często (>1/10), często (>1/100 i <1/10), niezbyt często (>1/1000 i <1/100), rzadko (>1/10 000 i <1/1 000) oraz bardzo rzadko (<1/10 000).

W tabeli 1 zestawiono działania niepożądane produktu leczniczego.

Tabela 1

Działania niepożądane obserwowane po podaniu doustnym kwasu ibandronowego

Klasyfikacja układów i narządów

Bardzo

często

Często

Niezbyt często

Rzadko

Bardzo

rzadko

Zaburzenia krwi i chłonnego

niedokrwistość

Zaburzenia metabolizmu i odżywania

hipokalcemia

Zaburzenia

układu

nerwowego

parestezje,

zaburzenia

smaku;

Zaburzenia oka

zapalenie

okaf**

Zaburzenia żołądka i jelit

zapalenie przełyku, bóle brzucha, dyspepsja nudności

krwawienia, owrzodzenia dwunastnicy, zapalenie żołądka, zaburzenia połykania, bóle brzucha, suchość w ustach

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

świąd

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

nietypowe złamania podkrętarzowe i trzonu kości udowej f (działanie niepożądane leków

należących do klasy

bisfosfonianów)

martwica kości szczękif **

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

azotemia

(mocznica)

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

astenia

ból w klatce piersiowej, objawy grypopodobne, złe samopoczucie, ból

Badania

diagnostyczne

podwyższone stężenie hormonów przytarczyc we krwi

** Więcej informacji patrz poniżej f Zidentyfikowano po wprowadzeniu leku do obrotu.

Martwica kości żuchwy

Donoszono o przypadkach martwicy żuchwy u pacjentów leczonych bisfosfonianami. Większość z tych doniesień dotyczy pacjentów z rakiem, lecz o takich przypadkach donoszono także u pacjentów leczonych z powodu osteoporozy. Wystąpienie martwicy żuchwy jest na ogół związane z ekstrakcją zęba i (lub) z miejscowym zakażeniem (włącznie z zapaleniem szpiku kostnego). Choroba nowotworowa, stosowanie chemioterapii, radioterapii, kortykosteroidów, nieprawidłowa higiena jamy ustnej są także wymieniane jako czynniki ryzyka (patrz punkt 4.4).

Zapalenie oka

Po zastosowaniu kwasu ibandronowego donoszono o zdarzeniach takich jak zapalenie błony naczyniowej oka, zapalenie nadtwardówki i twardówki. W niektórych przypadkach zdarzenia te nie ustępowały do czasu zakończenia leczenia kwasem ibandronowym.

4.9 Przedawkowanie

Nie ma specyficznych informacji na temat leczenia przedawkowania kwasu ibandronowego. Jednak przedawkowanie doustnej postaci leku może spowodować wystąpienie objawów dotyczących górnego odcinka przewodu pokarmowego, takich jak: niestrawność, zgaga, zapalenie przełyku, zapalenie lub owrzodzenie żołądka. Aby związać kwas ibandronowy, należy podawać mleko i preparaty zobojętniające sok żołądkowy. Ze względu na ryzyko podrażnienia przełyku nie należy prowokować wymiotów, a chory powinien pozostać w pozycji całkowicie spionizowanej.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: produkty lecznicze stosowane w leczeniu chorób kości, bisfosfoniany, kod ATC: M05B A06

Kwas ibandronowy należy do bisfosfonianów, grupy związków, które swoiście oddziałują na tkankę kostną. Ich wybiórcze działanie na tkankę kostną wynika z dużego powinowactwa bisfosfonianów do składników mineralnych kości. Działanie bisfosfonianów polega na hamowaniu czynności osteoklastów; chociaż dokładny mechanizm ich działania jest nadal niewyjaśniony.

W warunkach in vivo kwas ibandronowy przeciwdziała niszczeniu kości wywołanemu doświadczalnie przez zahamowanie czynności gonad, retinoidy, nowotwory lub wyciągi z tkanek nowotworowych. Hamowanie endogennej resorpcji kości zostało także udokumentowane w badaniach kinetycznych,

45

w których zastosowano Ca oraz w badaniach nad uwalnianiem znakowanej radioaktywnie tetracykliny wbudowanej uprzednio do kośćca.

W dawkach znacznie większych niż farmakologicznie skuteczne kwas ibandronowy nie miał wpływu na mineralizację kości.

Resorpcja kości spowodowana chorobą nowotworową charakteryzuje się nasiloną resorpcją kości, która nie jest zrównoważona odpowiednim kościotworzeniem. Kwas ibandronowy selektywnie hamuje aktywność osteoklastów, zmniejszając resorpcję kości i tym samym zmniejszając powikłania kostne choroby nowotworowej.

W badaniach klinicznych dotyczących pacjentów chorych na raka piersi z przerzutami do kości wykazano, że istnieje zależny od dawki hamujący wpływ na osteolizę kości, wyrażony przez markery resorpcji kości i zależny od dawki wpływ na występowanie zdarzeń kostnych.

Zapobieganie zdarzeniom kostnym u pacjentów z rakiem piersi z przerzutami do kości przez podawanie kwasu ibandronowego w postaci tabletek w dawce 50 mg oceniane było w dwóch randomizowanych kontrolowanych placebo badaniach klinicznych III fazy, trwających 96 tygodni. Pacjentki chore na raka piersi z potwierdzonymi radiologiczne przerzutami do kości randomizowano do grup otrzymujących placebo (277 pacjentek) lub do grup otrzymujących kwas ibandronowy w dawce 50 mg (287 pacjentki). Wyniki tych badań przedstawiono poniżej.

Pierwszorzędowe punkty końcowe dotyczące skuteczności

Pierwszorzędowym punktem końcowym w tych badaniach był wskaźnik chorobowości kostnej w okresie czasu (ang. Skeletal Morbidity Period Rate - SMPR). Był to złożony punkt końcowy, na który składały się następujące zdarzenia związane z kośćcem (ang. Skeletal Related Events - SRE):

-    napromienianie kości w celu    leczenia złamań i (lub) złamań zagrażających,

-    leczenie chirurgiczne złamań    kości,

-    złamania kręgów,

-    złamania inne niż kręgów.

W analizie SMPR uwzględniano czynnik czasu i brano pod uwagę, że jedno lub więcej zdarzeń występujących w pojedynczym 12 tygodniowym okresie czasu może być potencjalnie związanych. Dlatego też do celów tej analizy zdarzenia mnogie były liczone tylko raz w każdym 12 tygodniowym okresie czasu. Zbiorcze dane z tych badań wykazały znamienną korzyść ze stosowania kwasu ibandronowego w dawce 50 mg podawane doustnie, w porównaniu do placebo, w zmniejszaniu częstości występowania zdarzeń związanych z kośćcem (SRE) mierzonych jako wskaźnik chorobowości kostnej w okresie czasu (SMPR) (p=0,041). Obserwowano zmniejszenie ryzyka wystąpienia zdarzeń związanych z kośćcem (SRE) o 38% w grupie pacjentów leczonych kwasem ibandronowym w porównaniu z grupą otrzymującą placebo (ryzyko względne 0,62; p = 0,003). Wyniki badania dotyczące skuteczności leczenia przedstawiono w Tabeli 2.

Tabela 2 Skuteczność (pacjentki chore na raka piersi z przerzutami do kości)

Wszystkie zdarzenia związane z kośćcem (SRE)

Placebo

n=277

Kwas ibandronowy 50 mg n=287

Wartość p

SMPR (na 1 pacjenta rocznie)

1,15

0,99

p=0,041

Ryzyko względne SRE

-

0,62

p=0,003

Drugorzędowe punkty końcowe dotyczące skuteczności

Wykazano znamienną statystycznie poprawę w punktacji skali bólów kostnych w przypadku stosowania kwasu ibandonowego w dawce 50 mg w porównaniu do placebo. Zmniejszenie bólu do mniejszego niż obserwowano przed leczeniem stwierdzano stale, przez cały okres badania i towarzyszyło mu znamienne zmniej szenie stosowania leków przeciwbólowych w porównaniu do placebo. Do pogorszenia jakości życia i stanu sprawności ogólnej wg WHO dochodziło znacznie rzadziej w grupie pacjentów otrzymujących kwas ibandronowy niż w grupie otrzymującej placebo. Stężenia markera resorpcji kostnej CTx (telopeptyd C-końcowy uwolniony z cząsteczki kolagenu typu I) w moczu były znamiennie zmniejszone w grupie pacjentów otrzymujących kwas ibandronowy w porównaniu do placebo. Zmniejszenie stężeń CTx w moczu było znamiennie skorelowane z pierwszorzędowym punktem końcowym skuteczności SMPR (Kendall-tau-b (p < 0,001). Tabelaryczne zestawienie wyników oceny drugorzędowych punktów końcowych skuteczności przedstawiono w Tabeli 3.

Tabela 3 Drugorzędowe punkty końcowe dotyczące skuteczności (pacjenci z rakiem piersi z przerzutami do kości)____

Placebo n = 277

Kwas ibandronowy n = 287

Wartość p

Bóle kostne*

0,20

-0,10

p = 0,001

Zużycie leków przeciwbólowych*

0,85

0,60

p = 0,019

Jakość życia*

-26,8

-8,3

p = 0,032

Stopień sprawności ogólnej wg WHO*

0,54

0,33

p = 0,008

Stężenie CTx w moczu**

10,95

-77,32

p = 0,001

*Średnia zmiana między oceną przed leczeniem a ostatnią oceną. **Mediana zmiany między oceną przed leczeniem a ostatnią oceną

Dzieci i młodzież

Bezpieczeństwo stosowania i skuteczność kwasu ibandronowego 50 mg u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat nie zostały ustalone. Brak dostępnych danych.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Wchłanianie kwasu ibandronowego w górnym odcinku przewodu pokarmowego po podaniu doustnym jest szybkie.

Maksymalne obserwowane stężenia w osoczu osiągane były w ciągu 0,5 do 2 godzin (mediana 1 godzina) u pacjentów na czczo, a bezwzględna dostępność biologiczna wynosiła około 0,6%.

Stopień wchłaniania jest zmniejszony, jeśli produkt przyjmuje się razem z pożywieniem lub napojami (innymi niż zwykła woda). Biodostępność jest zmniejszona o około 90%, jeśli kwas ibandronowy przyjmowany jest ze standardowym śniadaniem w porównaniu z biodostępnością obserwowaną u pacjentów na czczo. Jeśli produkt przyjmuje się 30 minut przed posiłkiem, zmniejszenie dostępności biologicznej wynosi około 30%. Nie obserwuje się znaczącego zmniejszenia w biodostępności, jeśli kwas ibandronowy przyjmowany jest na 60 minut przed posiłkiem.

Biodostępność jest zmniejszona o około 75%, jeśli tabletki kwasu ibandronowego podawane były 2 godziny po standardowym posiłku. Dlatego też zaleca się, aby tabletki były przyjmowane po całonocnym okresie niejedzenia (minimum 6 godzin) i aby powstrzymywać się od przyjmowania posiłków przez co najmniej 30 minut po przyjęciu dawki leku (patrz punkt 4.2).

Dystrybucja

Po początkowej ekspozycji ogólnoustrojowej kwas ibandronowy ulega szybkiemu wiązaniu przez kości lub jest wydalany do moczu. U ludzi pozorna końcowa objętość dystrybucji wynosi co najmniej 90 l, a ilość dawki krążącej docierającej do tkanki kostnej oszacowano na 40-50%. Wiązanie z białkami w ludzkim osoczu wynosi około 87% przy stężeniach terapeutycznych i z tego względu interakcje między lekami spowodowane wypieraniem są mało prawdopodobne.

Biotransformacja

Brak dowodów na to, że kwas ibandronowy jest metabolizowany u zwierząt lub ludzi.

Wydalanie

Wchłonięta frakcja kwasu ibandronowego jest usuwana z krążenia w wyniku absorpcji przez kości (szacowanej na 40-50%), a pozostała część jest wydalana w postaci niezmienionej przez nerki. Niewchłonięta frakcja kwasu ibandronowego jest wydalana w postaci niezmienionej z kałem.

Zakres obserwowanych pozornych okresów półtrwania jest szeroki i zależny od dawki oraz od czułości metody oznaczania, lecz końcowy okres półtrwania zawiera się na ogół w zakresie 10-60 godzin. Jednak stężenia w osoczu we wczesnym okresie po podaniu obniżają się szybko, osiągając 10% wartości szczytowej w ciągu 3 i 8 godzin, odpowiednio po podaniu dożylnym lub doustnym.

Całkowity klirens kwasu ibandronowego jest mały; średnie wartości mieszczą się w zakresie 84-160 ml/min. Klirens nerkowy (około 60 ml/min u zdrowych kobiet po menopauzie) stanowi 50-60% klirensu całkowitego i jest związany z klirensem kreatyniny. Uważa się, że różnica pomiędzy klirensem całkowitym a klirensem nerkowym odzwierciedla wychwyt przez kości.

Farmakokinetyka w szczególnych_populacjach_pacjentów

Płeć

Dostępność biologiczna oraz farmakokinetyka kwasu ibandronowego są podobne u mężczyzn i kobiet. Rasa

Brak dowodów na istnienie istotnych klinicznie różnic w działaniu kwasu ibandronowego u rasy azjatyckiej i rasy kaukaskiej. Dane dotyczące pacjentów rasy czarnej są bardzo ograniczone.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

Ekspozycja na kwas ibandronowy u pacjentów z różnym stopniem niewydolności nerek jest związana z klirensem kreatyniny (CLcr). U osób z ciężką niewydolnością nerek (CLcr <30 ml/min) otrzymujących doustnie 10 mg kwasu ibandronowego na dobę przez 21 dni obserwowano stężenia leku w osoczu 2-3 razy wyższe niż u osób z prawidłową czynnością nerek (CLcr >80 ml/min). Całkowity klirens kwasu ibandronowego był zmniejszony do 44 ml/min u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek w porównaniu z 129 ml/min u osób z prawidłową funkcją nerek (CLcr >50 i <80 ml/min). Modyfikacja dawki nie jest potrzebna u pacjentów z łagodnymi zaburzeniami czynności nerek. U pacjentów z umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek (CLcr >30 i <50 ml/min) lub ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (CLcr <30 ml/min) zalecana jest modyfikacja dawki (patrz punkt 4.2).

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

Brak danych farmakokinetycznych dotyczących stosowania kwasu ibandronowego u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby. Wątroba nie odgrywa istotnej roli w klirensie kwasu ibandronowego, ponieważ nie jest on metabolizowany, lecz jest usuwany w wyniku wydalania przez nerki oraz ulega wychwytowi przez tkankę kostną. Z tego względu nie jest konieczna modyfikacja dawkowania u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby. Co więcej, jako że wiązanie kwasu ibandronowego z białkami wynosi 87% przy stężeniach terapeutycznych, jest mało prawdopodobne, aby hipoproteinemia w ciężkich chorobach wątroby prowadziła do znamiennego klinicznie zwiększenia stężenia wolnego leku w osoczu.

Pacjenci w podeszłym wieku

Podczas analiz wieloczynnikowych nie wykazano, aby wiek był niezależnym czynnikiem wpływającym na którykolwiek z badanych parametrów farmakokinetycznych. Ponieważ czynność nerek pogarsza się wraz z wiekiem, jest to jedyny czynnik, który powinien być brany pod uwagę (patrz punkt dotyczący zaburzenia czynności nerek).

Dzieci i młodzież

Brak danych dotyczących stosowania kwasu ibandronowego u pacjentów w wieku poniżej 18 lat.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W badaniach nieklinicznych działania toksyczne obserwowano jedynie po dawkach przekraczających maksymalne dawki stosowane u ludzi, co wskazuje na niewielkie znaczenie tych obserwacji w praktyce klinicznej. Tak jak w przypadku innych bisfosfonianów, wykazano, że nerki są podstawowym narządem narażonym na ogólnoustrojowe toksyczne działanie produktu.

Działanie mutagenne lub rakotwórcze

Nie obserwowano oznak potencjalnego działania rakotwórczego. Badania genotoksyczności nie dostarczyły dowodów na wpływ kwasu ibandronowego na aktywność genetyczną.

Toksyczny wpływ na reprodukcję

Nie obserwowano dowodów na bezpośrednią toksyczność dla płodu lub efektów teratogennych kwasu ibandronowego u szczurów i królików, którym podawano produkt dożylnie lub doustnie. W badaniach dotyczących reprodukcji szczurów z zastosowaniem podawanego doustnie kwasu ibandronowego w dawce 1 mg/kg/dobę i większej, stwierdzono wpływ na płodność w postaci zwiększonej liczby utrat zarodka przed zagnieżdżeniem w macicy. W badaniach dotyczących reprodukcji szczurów, kwas ibandronowy podawany dożylnie powodował zmniej szoną liczbę plemników przy stosowaniu dawek 0,3 i 1 mg/kg mc./dobę oraz zmniejszoną płodność po dawce 1 mg/kg mc./dobę u samców i 1,2 mg/kg mc./dobę u samic. Działania niepożądane kwasu ibandronowego w badaniach dotyczących toksycznego wpływu na reprodukcję były podobne, jak w całej klasie bisfosfonianów. Dotyczyły one zmniejszenia liczby miejsc zagnieżdżenia, utrudnienia naturalnego porodu (dystocja) i zwiększenia liczby odmienności trzewnych (zespół nerka-miednica-moczowód) oraz nieprawidłowości dotyczące zębów u potomstwa F1 u szczurów.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki:

Laktoza j ednowodna Krospowidon

Celuloza mikrokrystaliczna Krzemionka koloidalna bezwodna Sodu stearylofumaran

Otoczka tabletki - Opadry II white: Alkohol poliwinylowy Makrogol 3350 Talk

Tytanu dwutlenek (E 171)

6.2 Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

2    lata (blistry OPA/Aluminium/PVC/Aluminium)

3    lata (blistry PVC/PVDC/Aluminium)

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry OPA/Aluminium/PVC/Aluminium w pudełkach tekturowych zawierają:

1, 3, 7, 10, 14, 20, 21, 28, 30, 42, 50, 56, 60, 84, 90, 100, 126, 168 i 210 tabletek

Blistry PVC/PVDC/Aluminium w pudełkach tekturowych zawierają:

1, 3, 7, 10, 14, 20, 21, 28, 30, 42, 50, 56, 60, 84, 90, 100, 126, 168 i 210 tabletek

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą być dostępne w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami. Należy ograniczać przedostawanie się produktów leczniczych do środowiska.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavikurvegi 76-78 220 Hafnarfjóróur Islandia

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(-Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

17859

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 18.02.2011

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

23.01.2013

11

Osbonelle