+ iMeds.pl

Ovestin 2 mgUlotka Ovestin

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Ovestin, 2 mg, tabletki

Estriolum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

•    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

•    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę._


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Ovestin i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ovestin

3.    Jak stosować lek Ovestin

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Ovestin

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK OVESTIN I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Ovestin należy do grupy leków nazywanych estrogenami.

Ovestin zawiera estriol. Estriol jest żeńskim hormonem i jednym z estrogenów wytwarzanym przez organizm kobiety. Podczas i po menopauzie zmniejsza się ilość wytwarzanych estrogenów. Kobiety odczuwają wtedy dolegliwości takie, jak podrażnienia pochwy, nawracające infekcje układu moczowego, nietrzymanie moczu, czy uderzenia gorąca. Lek Ovestin może być przepisany do leczenia tego typu dolegliwości. Lek Ovestin można dodatkowo stosować w leczeniu innych dolegliwości.

Wskazania do stosowania

•    Hormonalna Terapia Zastępcza (HTZ) (HRT - Hormone Replacement Therapy) w wyniku niedoboru estrogenów u kobiet po menopauzie.

•    Niepłodność w przebiegu wrogości śluzu szyjkowego.

•    Leczenie przed- i pooperacyjne kobiet po menopauzie, poddawanych operacjom pochwy.

•    Pomoc diagnostyczna w przypadku wątpliwego obrazu cytologicznego wymazu z szyjki macicy.

W punkcie 6 znajduje się więcej informacji o leku i jego działaniu.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU OVESTIN

Kiedy nie stosować leku Ovestin

Jeśli u pacjentki występuje:

•    Nadwrażliwość na estriol lub na którykolwiek składnik leku Ovestin.

•    Występowanie obecnie lub w przeszłości raka piersi bądź jego podejrzenie.

•    Występowanie obecnie nowotworów złośliwych estrogenozależnych lub ich podejrzenie (np. rak endometrium).

•    Krwawienie z dróg rodnych o nieznanym pochodzeniu.

•    Nieleczony rozrost błony śluzowej trzonu macicy (hiperplazja endometrium).

•    Wcześniejsza bądź obecnie żylna choroba zakrzepowo-zatorowa (zakrzepica żył głębokich, zatorowość płucna).

•    Występują zaburzenia krzepnięcia krwi (trombofilia np. niedobór białka C, niedobór białka S lub antytrombiny).

•    Występują obecnie lub w przeszłości choroby wywołane obecnością skrzepliny w tętnicach, takie jak dławica piersiowa, udar lub zawał serca.

•    Ostra choroba wątroby lub choroba wątroby w przeszłości, do czasu powrotu parametrów czynności wątroby do normy.

•    Porfiria.

•    Rzadkie dziedziczne schorzenia typu nietolerancji galaktozy, niedoboru laktazy Lappa czy zespołu złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Ovestin

Oprócz zalet, HTZ niesie ze sobą również zagrożenia, które należy wziąć pod uwagę podczas podejmowania decyzji o rozpoczęciu bądź kontynuacji leczenia.

Wizyty kontrolne

Przed rozpoczęciem HTZ, lekarz powinien zebrać wywiad odnośnie stanu zdrowia pacjentki, jak również chorób występujących w rodzinie. Lekarz może zdecydować się na badanie piersi i (lub) brzucha, jak również może przeprowadzić badanie ginekologiczne. Zaleca się regularne wizyty kontrolne, zwłaszcza badanie piersi. Lekarz poinformuje o zalecanej częstości wykonywania tych badań.

W przypadku rozpoczęcia HTZ, zaleca się regularne wizyty kontrolne (przynajmniej raz do roku). Podczas tych wizyt, lekarz może omówić korzyści i ryzyko płynące z kontynuacji przyjmowania HTZ.

Jeśli wystąpi którykolwiek z podanych niżej stanów zdrowotnych, pacjentka zostanie poddana ścisłej obserwacji. Należy poinformować lekarza, jeżeli którykolwiek z poniższych stanów występuje, występował i (lub) uległ pogorszeniu w czasie ciąży lub wcześniejszego leczenia hormonalnego:

•    mięśniaki macicy (mięśniak gładkokomórkowy)

•    endometrioza (występowanie fragmentów błony śluzowej macicy poza jamą macicy)

•    zakrzepy w żyłach (żylna choroba zakrzepowo-zatorowa, zakrzepica żył głębokich, zatorowość płucna) lub ryzyko ich rozwoju

•    jeśli u kogoś z rodziny występował w przeszłości nowotwór estrogenozależny (jeśli u osoby z bliskiej rodziny wystąpił rak piersi)

•    nadciśnienie

•    choroby serca

• choroby wątroby (np. gruczolak wątroby)

• zaburzenia czynności nerek

•    cukrzyca z lub bez zmian naczyniowych

•    kamica żółciowa

•    migrena lub (ciężki) ból głowy

•    toczeń rumieniowaty układowy

•    rozrost błony śluzowej macicy w wywiadzie

•    padaczka

•    astma

•    otoskleroza (choroba ucha prowadzącą do utraty słuchu)

Należy poinformować lekarza, jeśli wystąpią jakiekolwiek zmiany w stanie zdrowia podczas stosowania leku Ovestin.

Wskazania do natychmiastowego przerwania stosowania leku Ovestin:

•    Żółtaczka lub zaburzenia czynności wątroby

•    Znaczący wzrost ciśnienia krwi

•    Wystąpienie po raz pierwszy bólu głowy o charakterze migrenowym

•    Ciąża

Ryzyko rozwoju nowotworu

Hiperplazja endometrium i rak endometrium

Ryzyko wystąpienia raka endometrium (rak błony śluzowej trzonu macicy) występuje u każdej pacjentki niezależnie czy stosuje ona lub nie HTZ. Jedno badanie epidemiologiczne wykazało, że długoterminowe doustne stosowanie małych dawek estriolu może zwiększać ryzyko wystąpienia raka endometrium. Ryzyko to zwiększa się z czasem trwania leczenia, a znika w ciągu roku po zaprzestaniu terapii. Nowotwory zdiagnozowane u kobiet stosujących estriol były mniej zaawansowane klinicznie niż u kobiet niestosujących estriolu.

Aby zmniejszyć ryzyko stymulacji endometrium nie należy stosować większej dawki niż maksymalna dawka dobowa, a maksymalna dawka dobowa nie powinna być stosowana dłużej niż przez kilka tygodni.

W przypadku długoterminowego stosowania lekarz może badać kontrolnie macicę lub alternatywnie przepisać dodatkowo progestagen.

Krwawienia międzymiesiączkowe lub plamienia mogą wystąpić podczas pierwszych miesięcy stosowania HTZ.

Jednakże, jeśli krwawienie lub plamienie:

•    utrzymuje się dłużej niż przez pierwszych kilka miesięcy,

•    pojawia się po pewnym czasie stosowania HTZ,

•    utrzymuje się nawet po zaprzestaniu HTZ,

należy skontaktować się z lekarzem, który zdecyduje czy objawy te wymagają przeprowadzenia dalszych badań.

Rak piersi

Kobiety, u których występuje lub występował w przeszłości rak piersi nie powinny stosować HTZ.

Przyjmowanie estrogenów lub złożonej estrogenowo-progestagenowej HTZ przez kilka lat, zwiększa ryzyko raka piersi. Ryzyko wzrasta wraz z czasem trwania HTZ i wraca do poziomu normalnego w przeciągu około pięciu lat po zaprzestaniu HTZ. U kobiet stosujących złożoną estrogenowo-progestagenową HTZ istnieje większe ryzyko wystąpienia raka piersi niż u kobiet stosujących wyłącznie estrogeny.

Nie wiadomo, czy stosowanie leku Ovestin powoduje zwiększenie ryzyka zachorowania na raka piersi tak jak ma to miejsce w przypadku innych leków stosowanych w HTZ. Niemniej jednak, w odniesieniu do raka piersi, należy omówić ryzyko i korzyści terapii z lekarzem.

Należy regularnie badać piersi, zwracając szczególną uwagę na jakiekolwiek zmiany, takie, jak zagłębienia w skórze, zmiany brodawek lub jakiekolwiek widoczne bądź wyczuwalne guzki.

Rak jajnika

Rak jajnika jest bardzo rzadką, poważną chorobą. Może być trudny do zdiagnozowania, ponieważ często nie występują wyraźne objawy choroby. Rak jajnika występuje znacznie rzadziej niż rak piersi.

Uważa się, że długotrwałe (przynajmniej 5 do 10 lat) przyjmowanie HTZ zawierającej wyłącznie estrogeny powoduje niewielkie zwiększenie ryzyka wystąpienia raka jajnika. Niektóre badania wskazują, że długotrwałe przyjmowanie złożonej HTZ może powodować podobne lub nieco mniejsze ryzyko. Nie wiadomo jeszcze, czy stosowanie leku Ovestin zwiększa ryzyko w ten sam sposób.

U kobiet przyjmujących HTZ przez ponad 5 lat wystąpi jeden dodatkowy przypadek raka jajnika na 2500 osób.

Wpływ na serce i krążenie Choroba wieńcowa

HTZ nie jest wskazana u kobiet z chorobą serca występującą obecnie lub w niedalekiej przeszłości. Jeżeli choroba ta wystąpiła kiedykolwiek, należy wspólnie z lekarzem rozważyć stosowanie HTZ.

Stosowanie HTZ nie zapobiega rozwojowi choroby serca.

U kobiet przyjmujących HTZ estrogenową-progestagenową ryzyko wystąpienia choroby serca jest nieznacznie wyższe niż u kobiet, które nie przyjmują HTZ. Ze względu na fakt, że ryzyko choroby serca jest silnie związane z wiekiem, liczba przypadków choroby serca związanych z przyjmowaniem estrogenowo-progestagenowej HTZ u zdrowych kobiet w wieku przedmenopauzalnym jest bardzo niska, będzie ona jednak rosła wraz z wiekiem.

W przypadku wystąpienia objawów wskazujących na chorobę serca (jak ból w klatce piersiowej, promieniujący do ramienia lub szyi) należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Należy zaprzestać stosowania HTZ chyba, że lekarz zadecyduje inaczej.

Udar

Skojarzona HTZ estrogenowo-progestagenowa oraz HTZ estrogenowa zwiększa ryzyko udaru nawet półtorakrotnie. Podobne ryzyko dla kobiet przyjmujących HTZ, w porównaniu do tych, które nie jej przyjmują, nie ulega zmianie z wiekiem ani czasem, jaki upłynął od menopauzy.

Ze względu na fakt, że ryzyko udaru jest silnie związane z wiekiem, całkowite ogólne ryzyko udaru u kobiet stosujących HTZ ulegnie jednak zwiększeniu z wiekiem.

Szacuje się, iż u kobiet w wieku 50-59 lat nie stosujących HTZ, ilość udarów, które wystąpią w przeciągu okresu 5-letniego wynosi 8 na 1000 kobiet, a u kobiet w tym samym wieku stosujących HTZ liczba dodatkowych przypadków w okresie 5 lat będzie wynosiła 3 na 1000 stosujących.

Jeśli u pacjentki wystąpią objawy mogące świadczyć o udarze (tj. niespodziewane bóle głowy o charakterze migrenowym z towarzyszącymi lub bez towarzyszących zaburzeń widzenia), należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem i nie przyjmować HTZ, do czasu uzyskania zgody lekarza.

Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa

HTZ zwiększa ryzyko wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (tj. zakrzepicy żył głębokich) polegającej na powstawaniu skrzeplin (zakrzepów) w naczyniach krwionośnych 1,3 do 3-krotnie, zwłaszcza podczas pierwszego roku stosowania. Nie wiadomo, czy lek Ovestin powoduje zwiększenie ryzyka w ten sam sposób.

Zakrzep może oderwać się i przemieścić do płuc powodując ból w klatce piersiowej, bezdech, zapaść lub nawet śmierć. Stan ten nazywamy zatorowością płucną.

Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa może objawiać się jako zakrzepica żył głębokich i zatorowość płucna.

Zwiększone ryzyko powstania skrzeplin (zakrzepów) występuje, w przypadku:

•    w zaawansowanym wieku

•    w ciąży lub krótko po porodzie

•    wystąpienia jednego lub więcej poronień w przeszłości

•    u kobiet stosujących estrogeny

•    znacznej nadwagi

•    występowania skrzeplin już w przeszłości w kończynach dolnych, płucach lub w innym narządzie

•    występowania skrzeplin u kogoś z bliskich krewnych

•    występowania jakiekolwiek zaburzenia krzepnięcia krwi, wymagającego leczenia lekami takimi, jak np. warfaryna

•    przedłużającego się unieruchomienia z powodu poważnej operacji chirurgicznej, urazu lub choroby

•    występowania tocznia rumieniowatego układowego

•    u kobiet chorujących na raka

W przypadku występowania któregokolwiek z powyższych przypadków, lekarz zdecyduje o możliwości stosowania HTZ.

W populacji kobiet w wieku 50-59 lat, które nie stosują HTZ średnio u 4 na 1000 w okresie 5 lat wystąpi zakrzepica żył. U kobiet w tym samym wieku, przyjmujących HTZ estrogenowo-progestagenową liczba przypadków będzie wynosiła 5 na 1000 w okresie 5 lat.

W przypadku wystąpienia objawów wskazujących na żylną chorobę zakrzepowo-zatorową (jak bolesne obrzęki nóg, nagły ból w klatce piersiowej i (lub) duszności) należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem i nie przyjmować więcej HTZ, aż do czasu, kiedy lekarz na to zezwoli.

Przed spodziewaną operacją należy powiadomić lekarza o stosowaniu HTZ. Aby zmniejszyć ryzyko zakrzepicy, może być konieczne zaprzestanie stosowania HTZ na 4 do 6 tygodni przed operacją. Lekarz zdecyduje, kiedy można ponownie rozpocząć stosowanie HTZ.

Inne objawy

HTZ nie zapobiegnie utracie pamięci. Ryzyko utraty pamięci może być nieco wyższe u kobiet, które rozpoczynają stosowanie HTZ w wieku 65 lat.

Stosowanie leku Ovestin z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Stosowanie innych leków może wpływać na skuteczność działania leku Ovestin i lek Ovestin może wpływać na skuteczność działania innych leków. Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o przyjmowaniu lub zamiarze przyjmowania innych leków takich, jak:

•    leki przeciwpadaczkowe (takie jak barbiturany, pochodne hydantoiny i karbamazepina)

•    leki stosowane w leczeniu infekcji (takie jak gryzeofulwina, ryfamycyna)

•    leki przeciwwirusowe (newirapina, efawirenz, rytonawir, nelfinawir)

•    produkty ziołowe zawierające ziele dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum)

   jeden z następujących leków: kortykosteroidy, sukcynylocholina, teofilina lub troleandomycyna

Stosowanie leku Ovestin z jedzeniem i piciem

Pokarm i płyny nie wpływają na skuteczność terapii lekiem Ovestin.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Lek Ovestin jest przeciwwskazany w ciąży lub w przypadku jej podejrzenia. Lek Ovestin nie jest wskazany u kobiet w okresie laktacji.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Lek Ovestin nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Ovestin

Lek Ovestin zawiera laktozę. W przypadku nietolerancji niektórych cukrów należy skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem leku.

3. JAK STOSOWAĆ LEK OVESTIN

W przypadku dolegliwości wywołanych menopauzą dawka wynosi zazwyczaj 4-8 mg na dobę (24 tabletek) w ciągu pierwszych tygodni leczenia; następnie dawkę dobową należy stopniowo zmniejszać np. do dawki 1-2 mg na dobę (1/2 - 1 tabletki). W przypadku leczenia innych dolegliwości, lekarz może zalecić mniejsze dawki leku.

Tabletki należy zażywać popijając odpowiednią ilością wody lub innego płynu. Lek należy zażywać regularnie, każdego dnia o tej samej porze. Dawek nie należy dzielić.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Ovestin jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Ovestin

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

W przypadku przyjęcia kilku tabletek za dużo, nie stanowi to zagrożenia dla zdrowia i życia. Niemniej jednak, należy poinformować o tym lekarza. Objawy przedawkowania to najczęściej nudności i wymioty; u kobiet po kilku dniach może także wystąpić krwawienie z dróg rodnych.

Pominięcie zastosowania leku Ovestin

Nie należy stosować podwójnej dawki w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W przypadku pominięcia dawki, lek należy przyjąć jak najszybciej, jeżeli przerwa w przyjmowaniu tabletek nie jest dłuższa niż 12 godzin. Jeżeli przerwa jest dłuższa niż 12 godzin, należy pominąć zapomnianą dawkę leku i przyjmować następne tabletki według wcześniej ustalonego schematu.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Ovestin może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W zależności od stosowanych dawek oraz wrażliwości pacjentki mogą wystąpić następujące działania niepożądane:

•    dyskomfort i ból piersi

•    plamienie z dróg rodnych

•    wydzielina z szyjki macicy

•    nudności

•    zatrzymanie płynów w organizmie, zazwyczaj objawiające się obrzękiem kostek lub stóp

U większości pacjentek objawy te zwykle przeminą po pierwszych tygodniach leczenia. Jeśli wystąpi krwawienie z dróg rodnych lub którykolwiek z objawów niepożądanych nasila się lub przedłuża należy poinformować o tym lekarza.

Inne działania niepożądane mogące wystąpić podczas stosowania hormonalnej terapii zastępczej:

•    Łagodne lub złośliwe nowotwory hormonozależne jak rak endometrium

•    Zawał mięśnia sercowego i udar

•    Zapalenie pęcherzyka żółciowego

•    Podskórne i skórne zaburzenia takie jak np. brązowawe przebarwienie skóry (ostuda), różnorodne zaburzenia skórne z pęcherzami i guzkami lub krwawienie podskórne (rumień wielopostaciowy, rumień guzowaty, plamica naczyniowa)

•    Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa np. zakrzepica żył głębokich kończyn dolnych lub miednicy i zatorowość płucna, występuje częściej u pacjentek stosujących HTZ, niż u kobiet niestosujących HTZ. Więcej informacji - patrz punkt 2

•    Ryzyko wystąpienia raka piersi wzrasta podczas stosowania terapii HTZ przez kilka lat.

U kobiet w wieku od 50 do 65 lat, które nie stosują HTZ, liczba przypadków raka piersi wynosi średnio 9 do 12 na 1000 w okresie 5 lat. U kobiet w wieku od 50 do 65 lat, które stosują HTZ estrogenowo-progestagenową przez 5 lat, liczba przypadków będzie wynosiła

6 na 1000. U kobiet w wieku od 50 do 79 lat, które nie stosują HTZ, liczba przypadków raka piersi będzie wynosiła 14 na 1000 w okresie 5 lat. U kobiet w wieku od 50 do 79 lat, które stosują HTZ estrogenowo-progestagenową przez 5 lat, liczba przypadków będzie wynosiła 4 na 1000. Liczba dodatkowo wykrytych nowotworów u kobiet rozpoczynających stosowanie HTZ nie zależy od wieku pacjentek (jeśli terapia rozpoczęta została między 45 a 65 rokiem życia). W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji patrz punkt 2

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK OVESTIN

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze od 2°C do 30°C. Chronić od światła i wilgoci.

Nie należy stosować leku Ovestin po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

6. INNE INFORMACJE

Substancją czynną leku Ovestin jest estriol, jeden z naturalnych estrogenów wytwarzany przez organizm kobiety (żeński hormon płciowy). Estrogeny są wytwarzane głównie w jajnikach. Są konieczne do uzyskania prawidłowego rozwoju seksualnego kobiety i regulacji cyklu miesiączkowego w okresie płodności. W okresie przekwitania jajniki stopniowo przestają wytwarzać wystarczające ilości estrogenów. Okres, w którym zachodzi ten proces (zazwyczaj w wieku około 50 lat), nosi nazwę menopauzy - klimakterium. Jeśli jajniki są usuwane chirurgicznie (zabieg nosi nazwę ovariektomii) przed okresem menopauzy, ilość wytwarzanych estrogenów w organizmie gwałtownie maleje.

W wielu przypadkach, zmniejszenie ilości estrogenów w organizmie prowadzi do wystąpienia objawów menopauzy, takich jak uderzenia gorąca lub nocne poty. Niedobór estrogenów może spowodować suchość i zwiększoną wrażliwość ścian pochwy, co jest przyczyną bolesnych stosunków płciowych i występowania stanów zapalnych i nasilonego świądu pochwy. Niedobór estrogenów może także wywołać objawy nietrzymania moczu i nawracające zapalenie pęcherza moczowego. Dolegliwości te często ustępują po zastosowaniu leków zawierających estrogeny. Zauważalna poprawa występuje zazwyczaj po kilku dniach lub tygodniach od rozpoczęcia leczenia.

Oprócz wyżej wymienionego zastosowania leku Ovestin, lek ten można stosować także w przypadku:

•    leczenia niektórych form niepłodności

•    przyspieszenia gojenia ran pooperacyjnych u kobiet poddanych operacjom pochwowym

•    dokładnej oceny wymazu szyjkowego u kobiet w okresie pomenopauzalnym

Ovestin nie jest środkiem antykoncepcyjnym.

Co zawiera lek Ovestin

Substancją czynną leku Ovestin jest estriol. Substancje pomocnicze leku Ovestin: krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian, skrobia ziemniaczana, powidon, laktoza jednowodna.

Jak wygląda lek i co zawiera opakowanie

Tabletki białe, okrągłe, płaskie ze skośnie ściętym brzegiem, posiadające nacięcie. Każda tabletka ma wytłoczony z jednej strony napis „Organon” i z drugiej strony oznaczenie DG nad nacięciem i cyfrę 8 pod nacięciem. Opakowanie zawiera 30 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

N.V. Organon, Kloosterstraat 6, 5349 AB Oss, Holandia.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

MSD Polska Sp. z o.o.

Tel: (+48) 22 549 51 00 msdpolska@merck.com

Data zatwierdzenia ulotki:

9

Ovestin

Charakterystyka Ovestin

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Ovestin, 2 mg, tabletki

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna tabletka zawiera 2 mg estriolu (Estriolum). Produkt zawiera laktozę.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletki.

Białe, okrągłe, płaskie ze skośnie ściętym brzegiem, posiadające nacięcie. Każda tabletka ma wytłoczony z jednej strony napis „Organon” a drugiej strony oznaczenie DG nad nacięciem i cyfrę 8 od nacięciem.

4.    SZCZEGÓLOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

•    Hormonalna Terapia Zastępcza (HTZ) (HRT - Hormone Replacement Therapy) w wyniku niedoboru estrogenów u kobiet po menopauzie.

• Niepłodność w przebiegu wrogości śluzu szyjkowego.

•    Leczenie przed- i pooperacyjne kobiet po menopauzie, poddawanych operacjom pochwy.

•    Pomoc diagnostyczna w przypadku wątpliwego obrazu cytologicznego wymazu z szyjki macicy.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

•    W przypadku leczenia objawów niedoboru estrogenów:

4-8 mg na dobę przez pierwsze tygodnie, następnie dawkę stopniowo zmniejszamy. Należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę. W przypadku długoterminowego leczenia u kobiet z zachowaną macicą zaleca się obserwację endometrium lub alternatywnie równoczesne stosowanie progestagenu (patrz również punkt 4.4).

•    Niepłodność w przebiegu wrogości śluzu szyjkowego:

Zwykle 1-2 mg na dobę, od 6 do15 dnia cyklu miesiączkowego. Niemniej jednak, u niektórych pacjentek wystarczające jest zastosowanie dawki 1 mg na dobę, podczas gdy u innych potrzebne są dawki do 8 mg na dobę. Dlatego też, dawkę należy zwiększać co miesiąc, aż do osiągnięcia optymalnego stanu śluzu szyjkowego.

•    Przygotowanie do pochwowego zabiegu przed- i pooperacyjnego u kobiet w okresie po menopauzie:

4-8 mg na dobę 2 tygodnie przed zabiegiem; 1-2 mg na dobę przez 2 tygodnie po zabiegu.

•    Pomoc diagnostyczna w przypadku wątpliwego obrazu cytologicznego wymazu z szyjki macicy:

2-4 mg na dobę przez 7 dni przed pobraniem wymazu.

W przypadku pominięcia dawki, produkt leczniczy należy przyjąć jak najszybciej, jeżeli przerwa w przyjmowaniu tabletek nie jest dłuższa niż 12 godzin. Jeżeli przerwa jest dłuższa niż 12 godzin, należy pominąć zapomnianą dawkę produktu leczniczego i przyjmować następne tabletki według wcześniej ustalonego schematu.

Tabletki należy połykać, popijając niewielką ilością wody lub innego płynu, najlepiej o tej samej porze każdego dnia. Należy przestrzegać, aby całkowita dawka dobowa leku była przyjmowana jednorazowo (patrz punkt 4.4).

Przy rozpoczęciu oraz kontynuacji leczenia objawów pomenopauzalnych należy stosować najmniejsze, skuteczne dawki przez jak najkrótszy okres czasu (patrz punkt 4.4).

Kobiety niestosujące Hormonalnej Terapii Zastępczej (HTZ) lub kobiety, które chcą zmienić ciągłą złożoną HTZ, mogą rozpocząć przyjmowanie produktu Ovestin w każdej chwili. Kobiety, które zmieniają z sekwencyjnych produktów HTZ, powinny rozpocząć terapię produktem Ovestin tydzień po zakończeniu cyklu.

4.3    Przeciwwskazania

•    Nadwrażliwość na estriol lub na którąkolwiek substancję pomocniczą produktu Ovestin tabletki.

•    Występowanie obecnie lub w przeszłości raka piersi bądź jego podejrzenie.

•    Występowanie obecnie nowotworów złośliwych estrogenozależnych lub ich podejrzenie (np. rak endometrium).

•    Krwawienie z dróg rodnych o nieznanym pochodzeniu.

• Nieleczona hiperplazja endometrium.

•    Wcześniejsza, bądź obecnie żylna choroba zakrzepowo-zatorowa (zakrzepica żył głębokich, zatorowość płucna).

•    Stwierdzone zaburzenia krzepnięcia (np. niedobór białka C, niedobór białka S lub antytrombiny, patrz punkt 4.4).

•    Występowanie kiedykolwiek zaburzeń zakrzepowo-zatorowych tętnic (np. dławica piersiowa, zawał mięśnia sercowego).

•    Ostra choroba wątroby lub choroba wątroby w przeszłości, do czasu powrotu parametrów czynności wątroby do normy.

•    Porfiria.

•    Rzadkie dziedziczne schorzenia typu nietolerancji galaktozy, niedoboru laktazy Lappa czy zespołu złego wchłaniania glukozy-galaktozy (patrz punkt 6.1).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

•    W leczeniu objawów menopauzy, HTZ powinna być stosowana wyłącznie w przypadku kiedy wpływają one ujemnie na jakość życia. Przynajmniej raz w roku należy dokonać oceny ryzyka i korzyści stosowania HTZ. HTZ powinna być kontynuowana tak długo, jak długo korzyści przeważają nad ryzykiem.

•    Dostępne dane dotyczące zagrożeń związanych z HTZ w leczeniu przedwczesnej menopauzy są ograniczone, jednak ze względu na niski poziom ryzyka bezwzględnego u młodszych kobiet, stosunek korzyści do ryzyka u tych kobiet może być wyższy niż u kobiet starszych.

Badanie lekarskie/wizyty kontrolne

• Przed rozpoczęciem lub przywróceniem HTZ, powinien zostać zebrany dokładny wywiad lekarski, w tym rodzinny. Badanie fizykalne (uwzględniające miednicę i piersi) powinno opierać się na wskazówkach z wywiadu, jak również przeciwwskazaniach i środkach

ostrożności. Podczas trwania leczenia zalecane są wizyty kontrolne o częstości i charakterze dopasowanym do pacjentki. Kobiety powinny zostać poinformowane, jakie zmiany w obrębie piersi należy zgłosić lekarzowi lub pielęgniarce (patrz punkt „Rak piersi”). Badania, uwzględniające odpowiednie badania obrazowe, np. mammografię, powinno wykonywać się w zgodzie z obecnie obowiązującymi praktykami skriningu, dostosowanymi do wymogów klinicznych poszczególnych pacjentek.

Stany wymagające nadzoru

•    W przypadku obecności następujących stanów, ich wystąpienia w przeszłości i (lub) nasilenia podczas ciąży lub wcześniejszego leczenia hormonalnego, pacjentka powinna pozostawać pod stałą kontrolą. Należy wziąć pod uwagę, iż w trakcie stosowania produktu Ovestin, może dojść do nawrotu lub pogorszenia niżej wymienionych stanów:

-    Mięśniak gładkokomórkowy (mięśniaki macicy) lub endometrioza

-    Czynniki ryzyka wystąpienia zaburzeń zakrzepowo-zatorowych (patrz poniżej)

-    Czynniki ryzyka wystąpienia nowotworów estrogenozależnych np. rak piersi u krewnych pierwszego stopnia

-    Nadciśnienie

-    Choroby wątroby (np. gruczolak wątroby)

-    Cukrzyca z lub bez zmian naczyniowych

-    Kamica żółciowa

-    Migrena lub (ciężki) ból głowy

-    Toczeń rumieniowaty układowy

-    Hiperplazja endometrium w wywiadzie (patrz poniżej)

-    Padaczka

-    Astma

-    Otoskleroza.

Wskazania do bezzwłocznego zaprzestania terapii:

Leczenie powinno zostać przerwane w przypadku wystąpienia przeciwwskazania, jak również

w przypadku wystąpienia:

•    żółtaczki lub zaburzeń czynności wątroby

•    znaczącego wzrostu ciśnienia krwi

•    wystąpienia de novo bólu głowy o charakterze migrenowym

•    ciąży

Hiperplazja endometrium i rak endometrium

•    Badania kliniczne wykazały, że stosowanie dobowej dawki w dawkach podzielonych oraz długoterminowe stosowanie dużych dawek estriolu (powyżej 8 mg na dobę) może prowadzić do stymulacji endometrium. Dodatkowo, jedno badanie epidemiologiczne wykazało, że długoterminowe leczenie małymi dawkami estriolu podawanymi doustnie, może zwiększać ryzyko wystąpienia raka endometrium. Ryzyko to zwiększa się z czasem trwania leczenia,

a zanika w ciągu roku po zaprzestaniu terapii. Zwiększone ryzyko głównie odnosi się do mniej inwazyjnych i bardziej zróżnicowanych nowotworów. U kobiet z zachowaną macicą, należy zastosować następujące środki ostrożności:

-    Dawkę dobową należy przyjmować jednorazowo.

-    Pacjentka powinna zostać poinformowana o konieczności skontaktowania się

z lekarzem, jeśli wystąpi krwawienie z pochwy. Krwawienie z pochwy występujące podczas leczenia powinno być dokładnie zbadane.

-    Podczas długoterminowego leczenia, należy wykonywać coroczne badania endometrium. Alternatywnie można dodatkowo zastosować progestagen, przez co najmniej 12-14 dni każdego miesiąca.

Należy wziąć pod uwagę zwiększone ryzyko wystąpienia raka piersi związane ze stosowaniem

złożonej estrogenowo-progestagenowej HTZ, decydując się na obserwację endometrium czy podanie

progestagenu. Nie ma żadnych danych wskazujących, że podawanie doustne tylko estrogenu zwiększa ryzyko wystąpienia raka piersi.

Rak piersi

•    HTZ może powodować zwiększenie gęstości tkanki gruczołu sutkowego w obrazie mammograficznym, co może utrudniać wykrycie raka piersi. Wyniki badań klinicznych wykazały, że w odróżnieniu od pozostałych estrogenów, estriol nie powoduje zwiększenia gęstości tkanki gruczołowej piersi w obrazie mammograficznym.

•    Dostępne dane wskazują na istnienie podwyższonego ryzyka raka piersi u kobiet przyjmujących złożoną HTZ estrogenowo-progestagenową i prawdopodobnie również HTZ estrogenową; ryzyko to jest zależne od czasu trwania HTZ.

Złożona terapia estrogenowo-progestagenowa:

-    Randomizowane badanie kliniczne, kontrolowane placebo (Women’s Health Initiative study (WHI)) i badania epidemiologiczne potwierdzają istnienie podwyższonego ryzyka raka piersi u kobiet przyjmujących złożoną HTZ estrogenowo-progestagenową, które wykazano po około 3 latach leczenia (patrz punkt 4.8).

Terapia estrogenowa:

-    W badaniu WHI nie stwierdzono wzrostu ryzyka raka piersi u kobiet po histerektomii przyjmujących estrogenową HTZ. W większości badań obserwacyjnych stwierdzono niewielki wzrost ryzyka raka piersi, które jest znamiennie niższe od stwierdzonego u osób przyjmujących kombinację estrogenu i progestagenu (patrz punkt 4.8).

Wzrost ryzyka staje się widoczny w okresie kilku lat leczenia, lecz wraca do stanu wyjściowego w ciągu kilku (maksymalnie 5) lat od zakończenia terapii.

•    Nie wiadomo czy stosowanie produktu Ovestin niesie takie samo ryzyko. W ostatnim badaniu epidemiologicznym, dotyczącym 3345 kobiet z zaawansowanym rakiem piersi i 3454 kobiet zdrowych, nie wykazano związku estriolu ze wzrostem ryzyka raka piersi, co stwierdzono

w przypadku innych estrogenów. Niemniej jednak, znaczenie kliniczne tych wyników badań nie jest jeszcze potwierdzone. Dlatego też, przed rozpoczęciem stosowania HTZ, należy rozważyć korzyści z niej wynikające i ryzyko zachorowania na raka piersi.

Rak jajnika

•    Rak jajnika występuje znacznie rzadziej niż rak piersi. Długotrwałe (przynajmniej 5-10 lat) przyjmowanie HTZ zawierającej wyłącznie estrogen powoduje niewielkie zwiększenie ryzyka raka jajnika (patrz punkt 4.8). Niektóre badania, w tym badanie Women's Health Initiative (WHI), wskazują, że długotrwałe przyjmowanie złożonej HTZ może powodować podobne lub nieco niższe ryzyko (patrz punkt 4.8). Nie wiadomo, czy długotrwałe przyjmowanie niskodawkowych estrogenów (w tym produktu leczniczego Ovestin) powoduje inne ryzyko niż pozostałe produkty zawierające wyłącznie estrogen.

Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa (ŻChZZ)

•    HTZ związana jest z 1,3 do 3-krotnym ryzykiem wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej, np. zakrzepicy żył głębokich lub zatorowości płucnej. Wystąpienie powyższych epizodów jest bardziej prawdopodobne w pierwszym roku stosowania HTZ niż w okresie późniejszym (patrz punkt 4.8). Badania te nie dotyczyły stosowania produktu Ovestin. Ze względu na brak danych nie jest wiadomo, czy produkt Ovestin niesie ze sobą taki sam poziom ryzyka.

•    U pacjentek ze stwierdzoną trombofilią występuje podwyższone ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej, a HTZ może dodatkowo przyczyniać się do tego ryzyka. Z tego względu HTZ jest przeciwwskazana u tych pacjentek (patrz punkt 4.3).

•    Ogólnie uznane czynniki ryzyka ŻChZZ obejmują przyjmowanie estrogenów, zaawansowany wiek, duży zabieg chirurgiczny, dłuższe unieruchomienie, otyłość (WMC>30 kg/m2), ciążę/okres poporodowy oraz toczeń rumieniowaty układowy (SLE) i raka. Nie ma jednoznacznego stanowiska odnośnie możliwej roli żylaków w ŻChZZ.

Podobnie jak w przypadku wszystkich osób po zabiegach operacyjnych, należy podjąć środki, które zapobiegają wystąpieniu żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej po operacji. Jeśli po przeprowadzeniu elektywnego zabiegu operacyjnego konieczne będzie dłuższe unieruchomienie, zaleca się tymczasowe przerwanie HTZ od 4 do 6 tygodni przed operacją. Leczenie należy wznowić dopiero po całkowitym uruchomieniu pacjentki.

•    Jeśli wskazaniem do stosowania produktu Ovestin jest „terapia przed- i pooperacyjna... ”, należy rozważyć profilaktyczne leczenie przeciwzakrzepowe.

•    Kobiety, u których w wywiadzie nie stwierdzono żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej, a które mają krewnego pierwszego stopnia, u którego w młodym wieku wystąpiła zakrzepica, można poddać skriningowi po starannym omówieniu jego ograniczeń (podczas skriningu wykrywa się tylko część przypadków trombofilii). HTZ jest przeciwwskazana w przypadku zidentyfikowania trombofilii. która nie jest związana z zakrzepicą u członków rodziny, lub jeśli to zaburzenie jest „poważne” (np. niedobór antytrombiny, białka S lub białka C lub kombinacja zaburzeń).

•    W przypadku kobiet, które stosują już leczenie lekiem przeciwzakrzepowym należy dokładnie rozważyć bilans korzyści i ryzyka stosowania HTZ.

•    Jeżeli ŻChZZ wystąpi po wdrożeniu terapii, produkt powinien być odstawiony. Pacjentki powinny zostać poinformowane, aby niezwłocznie skontaktowały się ze swoim lekarzem

w przypadku wystąpienia potencjalnych objawów choroby zakrzepowo-zatorowej (np. bolesny obrzęk kończyny dolnej, nagły ból w klatce piersiowej, duszność).

Choroba wieńcowa

•    Nie istnieją dowody wynikające z kontrolowanych randomizowanych badań na ochronę przed zawałem mięśnia sercowego u kobiet z chorobą wieńcową lub bez niej, które przyjmowały złożoną HTZ estrogenowo-progestagenową lub HTZ estrogenową.

Złożona terapia estrogenowo-progestagenowa

Względne ryzyko choroby wieńcowej podczas stosowania złożonej HTZ estrogenowo-progestagenowej jest nieznacznie podwyższone. Ze względu na fakt, że podstawowe ryzyko bezwzględne choroby wieńcowej jest silnie zależne od wieku, liczba przypadków choroby wieńcowej wywołanej stosowaniem terapii estrogenowo-progestagenowej u zdrowych kobiet w wieku przedmenopauzalnym jest bardzo niska, lecz wrasta z wiekiem.

Estrogenowa HTZ

Dane z randomizowanych kontrolowanych badań klinicznych nie wskazują na istnienie podwyższonego ryzyka choroby wieńcowej u kobiet po histerektomii przyjmujących estrogenową HTZ.

Udar niedokrwienny

Złożona HTZ estrogenowo-progestagenowa oraz HTZ estrogenowa zwiększa ryzyko udaru niedokrwiennego nawet półtorakrotnie. Ryzyko względne nie ulega zmianie z wiekiem lub czasem, jaki upłynął od menopauzy, jednak ze względu na fakt, że podstawowe ryzyko udaru jest silnie związane z wiekiem, całkowite ryzyko udaru u kobiet stosujących HTZ zwiększa się wraz z wiekiem (patrz punkt 4.8).

Tnne warunki

•    Estrogeny mogą powodować retencję płynów, tak więc pacjentki z niewydolnością serca lub nerek powinny pozostawać pod ścisłą kontrolą.

•    Estriol jest słabym inhibitorem gonadotropowym bez znaczącego działania na układ endokrynny.

•    HTZ nie poprawia funkcji poznawczych. Istnieją pewne dowody na zwiększenie ryzyka możliwej demencji u kobiet, które rozpoczynają stosowanie w sposób ciągły złożonej lub estrogenowej HTZ po 65 roku życia.

•    Produkt leczniczy nie powinien być stosowany u pacjentek z rzadko wystepującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy Lappa lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

4.5    Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

W praktyce klinicznej, nie stwierdzono interakcji między produktem Ovestin a innymi stosowanymi produktami leczniczymi. Chociaż dane są ograniczone, interakcje pomiędzy produktem Ovestin a innymi produktami leczniczymi mogą wystąpić. Interakcje opisane jako związane ze złożonymi doustnymi produktami antykoncepcyjnymi mogą również odnosić się do produktu Ovestin.

Przemiany metaboliczne estrogenów mogą ulec zwiększeniu podczas równoczesnego stosowania substancji znanych jako induktory enzymów odpowiadających za metabolizm leku, zwłaszcza induktory enzymów cytochromu P-450, takich jak leki przeciwpadaczkowe (np. pochodne hydantoiny, barbiturany, karbamazepina), leki stosowane w leczeniu zakażeń (np. gryzeofulwina, ryfamycyny, leki przeciwretrowirusowe newirapina i efawirenz) oraz produkty zawierające ziele dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum).

Rytonawir i nelfinawir, znane również jako silne inhibitory kontrastowo wykazujące indukujące właściwości przy równoczesnym stosowaniu ze sterydami.

Klinicznie, zwiększenie metabolizmu estrogenów może powodować zmniejszenie skuteczności działania produktu Ovestin oraz zmiany w profilu krwawienia macicznego.

Estriol może nasilać farmakologiczne działanie kortykosteroidów, sukcynylocholiny, teofiliny i troleandomycyny.

4.6    Ciąża i laktacja

Ovestin jest przeciwwskazany u kobiet w ciąży. Jeśli pacjentka zajdzie w ciążę w czasie stosowania produktu Ovestin, leczenie należy natychmiast przerwać. Wyniki badań epidemiologicznych związanych z nieumyślną ekspozycją płodu na działanie estrogenów nie wykazują działania teratogennego ani toksycznego.

Ovestin nie jest wskazany u kobiet w czasie laktacji. Estriol jest wydzielany z pokarmem kobiecym i może zmniejszać jego ilość.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Jak wiadomo, produkt Ovestin nie wpływa na zdolność kierowania pojazdami i koncentrację.

4.8    Działania niepożądane

Z literatury oraz z monitorowania bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego, zaraportowano poniższe działania niepożądane:

Klasyfikacja układów i narządów

Działania niepożądane1

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Dyskomfort i ból piersi Pomenopauzalne plamienie z dróg rodnych Wydzielina z szyjki macicy

Zaburzenia żołądka i jelit

Nudności

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Zatrzymanie płynów w organizmie

1 MedDRA wersja 9.1

Objawy te zazwyczaj przemijają, ale mogą również wskazywać na za dużą dawkę.

Inne działania niepożądane raportowano przy zastosowaniu terapii estrogenowej i złożonej terapii estrogenowo-pregestagenowej.

•    Estrogenozależne nowotwory łagodne i złośliwe, np. rak endometrium. Więcej informacji -patrz punkty 4.3 i 4.4.

•    Zapalenie pęcherzyka żółciowego.

•    Podskórne i skórne zaburzenia: ostuda, rumień wielopostaciowy, rumień guzowaty, plamica naczyniowa.

•    Prawdopodobna demencja w wieku powyżej 65 lat (patrz punkt 4.4).

Ryzyko raka piersi

-    Ryzyko raka piersi u kobiet stosujących złożoną terapię estrogenowo-progestagenową dłużej niż 5 lat jest podwyższone nawet dwukrotnie.

-    Podwyższone ryzyko u kobiet stosujących terapię estrogenową jest znamiennie niższe od obserwowanego u kobiet stosujących złożoną terapię estrogenowo-progestagenową.

-    Poziom ryzyka jest zależny od czasu trwania terapii (patrz punkt 4.4).

-    Przedstawiono wyniki największego randomizowanego badania klinicznego z kontrolą placebo (badanie WHI) i największego badania epidemiologicznego (MWS).

Badanie Million Women - szacunkowe dot

atkowe ryzyko raka piersi po 5 latach terapii

Zakres wieku (lata)

Liczba przypadków na 1000 kobiet, które nigdy nie przyjmowały HTZ w okresie 5 lat1

Współczynnik ryzyka#

Liczba przypadków na 1000 kobiet przyjmujących HTZ w okresie 5 lat (95%CI)

Estrogenowa HTZ

50-65

9-12

1,2

1-2 (0-3)

Złożona HTZ estrogenowo-progestagenowa

50-65

9-12

1,7

6 (5-7)

#Ogólny współczynnik ryzyka. Współczynnik ryzyka nie jest stały, lecz ulega zwiększeniu wraz z czasem trwania terapii.

* Zaczerpnięto z podstawowych wskaźników częstości występowania w krajach rozwiniętych.

Amerykańskie bat

ania WHI - ryzyko raka piersi po 5 latach terapii

Zakres wieku (lata)

Zapadalność na 1000 kobiet w grupie placebo w okresie 5 lat

Współczynnik ryzyka i 95%CI

Liczba przypadków na 1000 osób przyjmujących HTZ w okresie 5 lat (95%CI)

HTZ estrogenowa (CEE)

50-79

21

0,8 (0,7-1,0)

-4 (-6-0)1

Złożona HTZ estrogenowo-progestagenowa (CEE+MPA)$

50-79

14

1,2 (1,0-1,5)

+4 (0-9)

{Gdy analiza była ograniczona do kobiet, które przed badaniem nie przyjmowały HTZ, nie obserwowano podwyższonego ryzyka podczas pierwszych 5 lat terapii: po 5 latach ryzyko było wyższe niż u kobiet nieleczonych.

*Badanie WHI u kobiet po histerektomii, które nie wykazało wzrostu ryzyka raka piersi.

•    Rak jajnika

Długotrwałe przyjmowanie HTZ estrogenowej i złożonej HTZ estrogenowo-progestagenowej wiąże się z niewielkim wzrostem ryzyka wystąpienia raka jajnika. W badaniu Million Women po 5 latach przyjmowania HTZ wystąpił 1 przypadek na 2500 kobiet.

Badania WHI - Ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej w okresie 5 lat terapii

Zakres wieku (lata)

Częstość występowania na 1000 kobiet w grupie placebo w okresie 5 lat

Współczynnik ryzyka i 95%C1

Liczba przypadków na 1000 kobiet przyjmujących HTZ w okresie 5 lat

Wyłącznie estrogeny doustne*

50-59

7

1,2 (0,6-2,4)

1 (-3-10)

Doustny produkt estrogenowo-progestagenowy

50-59

4

2,3 (1,2-4,3)

5 (1-13)

* Badanie u kobiet po histerektomii

•    Ryzyko choroby wieńcowej

Ryzyko choroby wieńcowej jest nieznacznie podwyższone u kobiet przyjmujących HTZ estrogenowo-progestagenową w wieku powyżej 60 lat (patrz punkt 4.4).

•    Ryzyko udaru niedokrwiennego

Stosowanie terapii estrogenowej i terapii estrogenowo-progestagenowej jest związane z prawie półtorakrotnie wyższym ryzykiem względnym udaru niedokrwiennego. Ryzyko udaru krwotocznego nie ulega zwiększeniu podczas stosowania HTZ.

Ryzyko względne nie jest zależne od wieku ani czasu trwania terapii, lecz ze względu na fakt, że ryzyko wyjściowe jest silnie zależne od wieku, ogólne ryzyko udaru u kobiet przyjmujących HTZ zwiększa się z wiekiem, patrz punkt 4.4.

Połączone badania WHI - Ryzyko udaru niedokrwiennego* w okresie 5 lat terapii

Zakres wieku (lata)

Zapadalność na 1000 kobiet w grupie placebo w okresie 5 lat

Współczynnik ryzyka i 95%CI

Liczba przypadków na 1000 kobiet przyjmujących HTZ w okresie 5 lat

50-59

8

1,3 (1,1-1,6)

3 (1-5)

*nie dokonano rozróżnienia pomiędzy udarem nieć

okrwiennym i krwotocznym.

4.9 Przedawkowanie

Ostra toksyczność estriolu u zwierząt jest bardzo mała. Dlatego też, po spożyciu kilku tabletek jednocześnie nie należy spodziewać się wystąpienia objawów toksycznych. W przypadku ostrego przedawkowania, mogą wystąpić nudności, wymioty i u kobiet krwawienie. Brak jest specyficznego antidotum. W razie potrzeby, należy zastosować leczenie objawowe.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: naturalne i półsyntetyczne estrogeny; Kod ATC: G03 CA 04

Produkt Ovestin zawiera naturalny żeński hormon płciowy - estriol. Inaczej niż w przypadku innych estrogenów, estriol działa krótkotrwale, ponieważ czas pozostawania w jądrach komórek endometrium jest krótki. Estriol może być stosowany jako substytut dla utraty wytwarzania estrogenów u kobiet w okresie menopauzalnym i dla zmniejszenia objawów menopauzalnych. Estriol jest szczególnie skuteczny w leczeniu dolegliwości związanych z układem moczowo-płciowym.

W przypadku zmian zanikowych dolnego odcinka dróg moczowo-płciowych estriol powoduje normalizację nabłonka dróg moczowo - płciowych i pomaga przywrócić prawidłową mikroflorę i fizjologiczne pH pochwy. W wyniku tego zwiększa się odporność komórek nabłonka dróg moczowo-płciowych na infekcje i procesy zapalne pochwy takie jak dyspareunia, suchość w pochwie, świąd, zakażenie moczowo-płciowe, zaburzenia w oddawaniu moczu oraz łagodne nietrzymanie moczu.

Informację z badań klinicznych

•    Złagodzenie objawów związanych z menopauzą po pierwszych tygodniach leczenia.

•    Krwawienie z pochwy występuje bardzo rzadko podczas terapii produktem Ovestin.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Po podaniu doustnym, estriol jest szybko i prawie całkowicie wchłaniany z przewodu pokarmowego. Maksymalne stężenie w surowicy krwi nieskoniugowanego estriolu występuje w ciągu 1 godziny po podaniu. Po podaniu doustnym estriolu w dawce 8 mg, Cmax wynosi w przybliżeniu 200 ng/ml, Cmin 20 ng/ml oraz Cśrednie 40 ng/ml.

Prawie cały estriol (90%) wiąże się z albuminami surowicy krwi, a w niewielkim stopniu z globuliną wiążącą hormony płciowe, odwrotnie niż pozostałe estrogeny. Metabolizm estriolu polega głównie na procesach koniugacji i dekoniugacji w krążeniu jelitowo-wątrobowym. Estriol jako końcowy produkt metaboliczny jest wydalany z moczem głównie w formie skoniugowanej, a w niewielkiej części (±2%) z kałem, głównie w formie nieskoniugowanej.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Brak szczegółowych danych.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Krzemionka koloidalna bezwodna Magnezu stearynian Skrobia ziemniaczana Powidon

Laktoza j ednowodna

6.2    Niezgodności farmaceutyczne Nie dotyczy

6.3    Okres ważności

5 lat.

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w temperaturze od 2°C do 30°C. Chronić od światła i wilgoci.

6.5 Rodzaj i zawartość pojemnika 30 tabletek w blistrze PVC/Al, w tekturowym pudełku.

6.6 Szczególne środki ostrożności

Nie dotyczy.

Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

N.V. Organon, Kloosterstraat 6, 5349 AB Oss, Holandia

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

R/0406

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

21.05.1996; 26.11.2008

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

12

1

   Ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej

HTZ powoduje 1,3-3-krotne podwyższenie względnego ryzyka wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej, tzn. zakrzepicy żył głębokich lub zatorowości płucnej. Wystąpienie takiego zdarzenia jest bardziej prawdopodobne w pierwszym roku terapii hormonalnej (patrz punkt 4.4). Przedstawiono wyniki badań WHI:

Ovestin