+ iMeds.pl

Oxaliplatinum accord 5 mg/mlUlotka Oxaliplatinum accord

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Oxaliplatinum Accord, 5 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

Oxaliplatinum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    Należy zwrócić się do lekarza, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

•    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

•    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Oxaliplatinum Accord i w jakim celu się go stosuje.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Oxaliplatinum Accord.

3.    Jak stosować lek Oxaliplatinum Accord.

4.    Możliwe działania niepożądane.

5.    Jak przechowywać lek Oxaliplatinum Accord.

6.    Inne informacje.

1. CO TO JEST LEK OXALIPLATINUM ACCORD I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Substancją czynną leku Oxaliplatinum Accord jest oksaliplatyna.

Lek Oxaliplatinum Accord jest lekiem przeciwnowotworowym i stosuje się go w leczeniu raka jelita grubego z przerzutami, a także w leczeniu uzupełniającym po operacji usuwania guza nowotworowego okrężnicy.

Stosuje się go w skojarzeniu z innymi lekami przeciwnowotworowymi, zwanymi 5-fluorouracylem (5-FU) i kwasem folinowym (FA).

Przed wstrzyknięciem do żyły, koncentrat oksaliplatyny do sporządzania roztworu do infuzji należy rozpuścić. Koncentrat oksaliplatyny do sporządzania roztworu do infuzji jest lekiem przeciwnowotworowym zawierającym platynę.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU OXALIPLATINUM ACCORD Kiedy nie stosować leku Oxaliplatinum Accord:

-    jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na oksaliplatynę lub którykolwiek z pozostałych składników leku Oxaliplatinum Accord, łącznie z laktozą jednowodną

-    jeśli u pacjenta stwierdzono zmniejszenie liczby komórek krwi

-    w okresie karmienia piersią

-    jeśli u pacjenta występują mrowienia i (lub) drętwienia palców rąk i (lub) stóp oraz trudności w wykonywaniu precyzyjnych czynności, jak na przykład zapinanie guzików

-    jeśli u pacjenta występuje ciężkie zaburzenie czynności nerek

Kiedy zachować szczególną ostrożność, stosując lek Oxaliplatinum Accord:

-    jeśli wystąpiły kiedykolwiek w przeszłości reakcje alergiczne na leki zawierające platynę, takie jak karboplatyna czy cisplatyna

-    jeśli występują umiarkowane zaburzenia nerek

-    gdy wystąpią jakiekolwiek zaburzenia wątroby

-    jeśli pacjentka jest w ciąży lub planuje zajść w ciążę. Niezwykle ważne jest, aby poinformować o tym lekarza

przed rozpoczęciem leczenia.

Oksaliplatyna może zmniejszać płodność i prowadzić do nieodwracalnej bezpłodności. Zaleca się, aby mężczyźni leczeni oksaliplatyną nie płodzili dzieci w trakcie leczenia oksaliplatyną oraz do 6 miesięcy po jego zakończeniu. Mężczyźni powinni zostać poinformowani o możliwości zamrożenia nasienia przed rozpoczęciem kuracji.

Stosowanie z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub w przeszłości lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Ciąża i karmienie piersią Ciąża

Nie wolno stosować leczenia oksaliplatyną w okresie ciąży. Należy koniecznie poinformować lekarza, jeśli kobieta jest w ciąży. Jeśli w trakcie leczenia kobieta zajdzie w ciążę, należy natychmiast powiadomić o tym lekarza. Podczas leczenia oksaliplatyną kobiety muszą stosować skuteczną metodę antykoncepcji. Należy stosować odpowiednie metody zapobiegania ciąży podczas leczenia, jak i po zaprzestaniu leczenia, przez 4 miesiące u kobiet i przez 6 miesięcy u mężczyzn.

Karmienie piersią

Podczas przyjmowania oksaliplatyny nie należy karmić piersią.

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Podczas leczenia oksaliplatyną zwiększa się ryzyko wystąpienia zawrotów głowy, nudności i wymiotów, a także innych objawów neurologicznych, które wpływają na chód i zachowanie równowagi i mogą mieć słaby lub umiarkowany wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych.

Jeśli u pacjenta po przyjęciu oksaliplatyny występuje senność i (lub) zawroty głowy, nie wolno mu prowadzić pojazdów mechanicznych, obsługiwać maszyn ani wykonywać jakichkolwiek czynności, które mogą być dla niego niebezpieczne z uwagi na zmniejszoną czujność.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Oxaliplatinum Accord

Lek Oxaliplatinum Accord w postaci koncentratu do sporządzenia roztworu do infuzji zawiera laktozę. Jeżeli lekarz poinformował pacjenta, że występuje u niego nietolerancja na pewne cukry, należy skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem tego produktu leczniczego.

3. JAK STOSOWAĆ LEK OXALIPLATINUM ACCORD

Lek Oxaliplatinum Accord koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji przeznaczony jest do stosowania wyłącznie u dorosłych.

Dawka oksaliplatyny zależy od powierzchni ciała. Oblicza się ją na podstawie masy ciała i wzrostu. Dawka standardowa stosowana u dorosłych, w tym u pacjentów w podeszłym wieku, wynosi 85 mg/m2 powierzchni ciała. Stosowana dawka leku zależy również od wyników badania krwi oraz od tego, czy u pacjenta występowały wcześniej działania niepożądane związane z podawaniem leku Oxaliplatinum Accord.

Lek Oxaliplatinum Accord zostanie przepisany pacjentowi przez lekarza specjalizującego się w leczeniu raka.

Pacjent leczony będzie przez specjalistę, który przygotuje wymaganą dawkę koncentrat oksaliplatyny do sporządzania roztworu do infuzji.

Oksaliplatyna jest stosowana w postaci wlewu do jednej z żył (wlew dożylny). Czas podawania wlewu wynosi od 2 do 6 godzin.

Koncentrat oksaliplatyny do sporządzania roztworu do infuzji podawany jest jednocześnie z kwasem folinowym i przed podaniem dożylnym 5 -fluorouracylu.

Czas trwania leczenia

Lekarz określi czas trwania leczenia. Po zabiegu usuwania nowotworu, zaleca się stosowanie leczenia oksaliplatyną przez 6 miesięcy.

Zażycie większej niż zalecana dawki leku Oxaliplatinum Accord

Lek będzie podawany przez doświadczony personel, zazwyczaj w wyspecjalizowanych oddziałach onkologicznych, dlatego jest małe prawdopodobieństwo, że lek zostanie podany w zbyt małej lub zbyt dużej ilości. W razie przedawkowania możliwe jest nasilenie działań niepożądanych. W przypadku przedawkowania lekarz podejmie decyzję o leczeniu objawów.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących leczenia, należy zwracać się do lekarza prowadzącego, pielęgniarki lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Oxaliplatinum Accord może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one

wystąpią.

Należy niezwłocznie powiadomić lekarza, jeśli wystąpią jakiekolwiek z wymienionych objawów:

-    niespodziewane sińce, krwawienia lub objawy zakażenia, takie jak ból gardła i podwyższona temperatura

-    utrzymująca się lub ciężka biegunka albo wymioty

-    obecność krwi lub ciemnobrązowych granulek w kolorze kawy w wymiocinach

-    zapalenie jamy ustnej i (lub) błon śluzowych (ból warg lub owrzodzenie ust)

-    niewyjaśnione objawy ze strony układu oddechowego, takie jak kaszel bez wydzieliny, duszność, zmiana głosu

-    grupa objawów takich jak ból głowy, zmiany w zachowaniu, drgawki oraz zaburzenia widzenia od rozmazanego widzenia do utraty wzroku (objawy zespołu odwracalnej tylnej leukoencefalopatii, rzadkiego zaburzenia neurologicznego)

Inne działania niepożądane występujące po zastosowaniu leku Oxaliplatinum Accord:

Bardzo często (występujące częściej niż u 1 na 10 osób):

-    zaburzenia nerwów (neuropatia obwodowa), które mogą wywoływać osłabienie, mrowienie lub drętwienie palców dłoni i stóp, w okolicy jamy ustnej lub gardła, czasami występujące w powiązaniu ze skurczami. To działanie niepożądane jest często wywoływane, gdy pacjent jest narażony na zimno, np. podczas otwierania lodówki lub trzymania zimnego napoju. U pacjenta mogą również wystąpić trudności w wykonywaniu precyzyjnych czynności, jak na przykład zapinanie guzików. Pomimo tego, że w większości przypadków objawy te ustępują całkowicie, istnieje możliwość utrzymywania się objawów obwodowej neuropatii czuciowej po zakończeniu leczenia

-    u niektórych pacjentów występowało uczucie opisywane jako mrowienie przemieszczające się wzdłuż ramienia lub tułowia w momencie zginania szyi

-    czasami oksaliplatyna może być przyczyną obecności nieprzyjemnego uczucia w gardle, w szczególności podczas połykania, a także powodować uczucie braku powietrza. To uczucie, jeśli pojawia się, występuje zazwyczaj podczas lub w ciągu kilku godzin od podania wlewu i może być wywołane narażeniem na zimno. Jest ono nieprzyjemne, ale nie trwa długo i ustępuje bez potrzeby podejmowania jakiegokolwiek leczenia. W następstwie, lekarz może zadecydować o zmianie leczenia

-    koncentrat oksaliplatyny do sporządzania roztworu do infuzji może powodować biegunkę, nudności (mdłości), wymioty; aby temu zapobiec, przed rozpoczęciem leczenia pacjent otrzymuje od lekarza środki przeciwwymiotne, które można przyjmować również po leczeniu

-    koncentrat oksaliplatyny do sporządzania roztworu do infuzji powoduje tymczasowe zmniejszenie liczby czerwonych krwinek. Zmniejszenie liczby czerwonych krwinek może spowodować anemię (niedokrwistość), nienormalne krwawienie lub zasinienie (spowodowana zmniejszeniem liczby płytek krwi). Zmniejszenie liczby białych krwinek wiąże się ze zwiększonym ryzykiem zakażeń. Lekarz zaleci wykonanie badań krwi w celu sprawdzenia liczby czerwonych krwinek przed rozpoczęciem leczenia oraz przed każdym kolejnym podaniem leku.

-    hipokalemia (niskie stężenie potasu we krwi)

-    natremia (podwyższone stężenie sodu we krwi)

-    zmęczenie (wyczerpanie fizyczne i (lub) psychiczne) oraz astenia (utrata lub brak sił; osłabienie).

Przed rozpoczęciem każdej serii zabiegów, lekarz prowadzący pobierze krew aby upewnić się, że pacjent posiada odpowiednią ilość czerwonych krwinek.

-    uczucie dyskomfortu w okolicy miejsca lub w miejscu podania podczas wlewu

-    gorączka, zesztywnienie (drżenie), łagodne lub bardzo duże zmęczenie, utrata sił i (lub) osłabienie, ból ciała

-    zmiana masy ciała, utrata lub brak apetytu, zaburzenia smaku, zaparcia

-    ból głowy, ból pleców

-    obrzęk nerwów biegnących do mięśni, sztywność karku, nienormalne odczucia w obrębie języka mogące powodować zaburzenia mowy, zapalenie jamy ustnej / błony śluzowej (bolesność jamy ustnej i warg lub owrzodzenia jamy ustnej)

-    bóle żołądka

-    nienormalne krwawienia, w tym krwawienie z nosa

-    kaszel, trudności w oddychaniu

-    reakcje alergiczne, wysypka powodująca zaczerwienienie i swędzenie skóry, łagodna utrata włosów (łysienie)

-    zmiany wyników badań krwi, w tym tych, które monitorują stan wątroby.

Często (występujące częściej niż u 1 na 100 osób, ale rzadziej niż u 1 na 10 osób):

-    niestrawność i zgaga, czkawka, nagłe zaczerwienienie twarzy, zawroty głowy

-    nasilone pocenie się i zaburzenia w obrębie paznokci, łuszczenie się skóry

-    ból w klatce piersiowej

-    zaburzenia płuc i katar

-    ból stawów i kości

-    ból podczas oddawania moczu, zmiany w nerkach oraz zmiany w częstości oddawania moczu, odwodnienie

-    obecność krwi w moczu i kale, puchnięcie żył, zakrzepy krwi w płucach

-    wysokie ciśnienie krwi

-    depresja, bezsenność

-    zapalenie spojówek, zaburzenia widzenia

-    nadmierna potliwość.

Niezbyt często (występujące częściej niż u 1 na 1000 osób, ale rzadziej niż u 1 na 100 osób):

-    niedrożność lub opuchnięcie jelita

-    uczucie niepokoju lub nerwowości.

Rzadko (występujące częściej niż u 1 na 10 000, ale rzadziej niż u 1 na 1000 osób):

-    głuchota

-    bliznowacenie płuc wiążące się z dusznością, problemami z oddychaniem, niekiedy śmiertelne (choroba śródmiąższowa płuc)

-    przemijające zaburzenia widzenia.

Bardzo rzadko (występujące rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):

-    obecność krwi lub ciemnobrązowych granulek w kolorze kawy w wymiocinach.

Częstość nieznana (nie może być oceniona na podstawie dostępnych danych):

-    drgawki

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK OXALIPLATINUM ACCORD

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Oxaliplatinum Accord po upływie terminu ważności zamieszczonego na fiolce lub pudełku tekturowym. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Przechowywać fiolkę w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem. Nie zamrażać.

Przygotowany roztwór do wlewu wykazuje stabilność chemiczną i fizyczną przez 48 godzin w temp. od 2°C do 8°C oraz 24 godziny w temperaturze 25°C.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia, przygotowany roztwór do wlewu należy podać natychmiast. Jeżeli roztwór nie jest podany od razu, za czas oraz warunki przechowywania przed podaniem odpowiedzialność ponosi osoba podająca lek. Okres przechowywania nie powinien być dłuższy niż 24 godziny w temp. od 2°C do 8°C, z wyjątkiem sytuacji, gdy roztwór został rozcieńczony w kontrolowanych i zatwierdzonych warunkach jałowych.

Nie podawać koncentratu oksaliplatyny do sporządzania roztworu do infuzji w przypadku stwierdzenia, że roztwór nie jest przezroczysty lub zawiera jakiekolwiek cząsteczki.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Lek Oxaliplatin Accord nie powinien wchodzić w kontakt z oczami. W razie przypadkowego dostania się leku do oka, należy niezwłocznie powiadomić lekarza lub pielęgniarkę.

Po zakończeniu infuzji, lekarz lub pielęgniarka usunie wszelkie pozostałości leku z zachowaniem środków ostrożności.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Oxaliplatinum Accord

Lek Oxaliplatinum Accord zawiera 50 mg oksaliplatyny jako substancję czynną, z laktozą jednowodną jako substancją pomocniczą.

1 ml koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji zawiera 5 mg oksaliplatyny.

10 ml koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji zawiera 50 mg oksaliplatyny.

20 ml koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji zawiera 100 mg oksaliplatyny.

40 ml koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji zawiera 200 mg oksaliplatyny

Jak wygląda lek Oxaliplatinum Accord i co zawiera opakowanie

Lek Oxaliplatinum Accord występuje w formie klarownego, bezbarwnego roztworu, nie zawierającego widocznych cząsteczek.

Każda szklana fiolka jest pakowana pojedynczo do kartonika.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Accord Healthcare Limited,

Sage House, 319 Pinner Road,

North Harrow, Middlesex, HA1 4HF, Wielka Brytania

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Nazwa Państwa Członkowskiego

Nazwa produktu leczniczego

Austria

Oxaliplatin Accord 5 mg/ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung

Belgia

Oxaliplatin Accord Healthcare 5 mg/ml solution à diluer pour perfusion/ concentraat voor oplossing voor infusie / Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung

Bułgaria

Oxaliplatin Accord 5 mg/ml Concentrate for Solution for Infusion

Czechy

Oxaliplatin Accord 5 mg/ml Koncentrát pro Přípravu Infuzního Roztoku

Niemcy

Oxaliplatin Accord 5 mg/ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung

Dania

Oxaliplatin Accord Healthcare

Estonia

Oxaliplatin Accord 5 mg/ml

Finlandia

Oxaliplatin Accord 5 mg/ml Infuusiokonsentraatti, Liuosta Varten/ koncentrat till infusionsvätska, lösning

Francja

Oxaliplatin Accord 5 mg/ml Solution à Diluer pour Perfusion

Hiszpania

Oxaliplatin AHCL 5 mg/ml Concentrado para Solución para Perfusión

Holandia

Oxaliplatin Accord 5 mg/ml Concentraat voor Oplossing voor Infusie

Irlandia

Oxaliplatin 5 mg/ml Concentrate for Solution for Infusion

Litwa

Oxaliplatin Accord 5mg/ml koncentratas infuziniam tirpalui

Łotwa

Oxaliplatin Accord 5 mg/ml koncentrâts infuziju škiduma pagatavošanai

Malta

Oxaliplatin 5 mg/ml Concentrate for Solution for Infusion

Polska

Oxaliplatinum Accord

Portugalia

Oxaliplatin Accord

Rumunia

Oxaliplatin Accord 5 mg/ml concentrat pentru solutie perfuzabilà

Szwecja

Oxaliplatin Accord 5 mg/ml Koncentrat till Infusionsvätska, Lösning

Węgry

Oxaliplatin Accord 5 mg/ml koncentrátum oldatos infuzióhoz

Wielka Brytania

Oxaliplatin 5 mg/ml Concentrate for Solution for Infusion

Włochy

Oxaliplatino Accord 5 mg/ml Cocentrate per soluzione per infuzione

Data zatwierdzenia ulotki: 19.04.2012

Poniższe informacje przeznaczone są wyłącznie dla personelu medycznego lub pracowników służby zdrowia Instrukcje dotyczące stosowania

Przed przystąpieniem do przygotowywania KONCENTRATU OKSALIPLATYNY DO SPORZĄDZANIA ROZTWORU DO INFUZJI należy zapoznać się z całością procedury

1.    POSTAĆ LEKU

Koncentrat oksaliplatyny do sporządzania roztworu do infuzji jest bezbarwnym roztworem zawierającym 5 mg/ml oksaliplatyny w laktozie jednowodnej.

2.    PREZENTACJA

Koncentrat oksaliplatyny do sporządzania roztworu do infuzji dostarczany jest w pojedynczych fiolkach. 1 fiolka w pudełku tekturowym.

Dla 10 ml,

Koncentrat oksaliplatyny do sporządzania roztworu do infuzji w fiolce z bezbarwnego szkła typu 1 o pojemności 10 ml, zamkniętej korkiem z gumy chlorobutylowej i 20 mm lawendowym uszczelnieniem aluminiowym typu flip-off.

Dla 20 ml,

Koncentrat oksaliplatyny do sporządzania roztworu do infuzji w fiolce z bezbarwnego szkła typu 1 o pojemności 20 ml, zamkniętej korkiem z gumy chlorobutylowej i 20 mm lawendowym uszczelnieniem aluminiowym typu flip-off.

Dla 40 ml,

Koncentrat oksaliplatyny do sporządzania roztworu do infuzji w fiolce z bezbarwnego szkła typu 1 o pojemności 50 ml, zamkniętej korkiem z gumy chlorobutylowej i 20 mm lawendowym uszczelnieniem aluminiowym typu flip-off.

Okres ważności i przechowywanie:

2 lata

Po rozcieńczeniu w 5% roztworze glukozy, wykazano chemiczną i fizyczną stabilność roztworu przez 48 godzin w temperaturze od +2°C do +8°C i 24 godziny w temperaturze +25°C.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia, przygotowany roztwór do wlewu należy podać natychmiast. Jeżeli roztwór nie jest podany od razu, za czas oraz warunki przechowywania przed podaniem odpowiedzialność ponosi osoba podająca lek. Okres przechowywania nie powinien być dłuższy niż 24 godziny w temp. od 2°C do 8°C, z wyjątkiem sytuacji, gdy roztwór został rozcieńczony w kontrolowanych i zatwierdzonych warunkach jałowych.

Przechowywać fiolkę w opakowaniu zewnętrznym, w celu ochrony przed światłem. Nie zamrażać.

Przed podaniem roztwór należy obejrzeć. Należy stosować jedynie przezroczyste roztwory pozbawione cząstek. Ten produkt leczniczy jest przeznaczony wyłącznie do jednorazowego użycia. Wszelkie niezużyte pozostałości koncentratu należy zniszczyć.

3. ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZNEGO POSTĘPOWANIA

Podobnie, jak w przypadku innych potencjalnie toksycznych związków, należy zachować ostrożność podczas obchodzenia się i przygotowywania roztworów oksaliplatyny.

Instrukcje dotyczące obchodzenia się z lekiem

Obchodzenie się z tym lekiem cytotoksycznym przez personel medyczny wymaga wszelkich środków ostrożności zapewniające ochronę użytkownika i jego otoczenia.

Przygotowywanie roztworów do wstrzykiwań produktów cytotoksycznych musi być wykonywane przez specjalnie przeszkolony personel z wiedzą na temat przygotowywanego produktu leczniczego, w warunkach zapewniających integralność produktu leczniczego, ochronę środowiska, a w szczególności osób zajmujących się produktem, zgodnie z procedurami obowiązującymi w szpitalu. Wymaga to wydzielenia powierzchni przeznaczonej wyłącznie do tych czynności. W pomieszczeniach tych zabrania się palenia papierosów, picia napojów i spożywania posiłków.

Personel musi być zaopatrzony w odpowiednie wyposażenie ochronne, w szczególności długi fartuch z rękawami, maskę ochronną, nakrycie głowy, okulary ochronne, jałowe rękawiczki jednorazowe, osłony ochronne obszaru roboczego, oraz pojemniki i worki zbiorcze na odpady.

Wydaliny i wymiociny pacjentów muszą być traktowane z zachowaniem ostrożności.

Kobiety w ciąży należy ostrzec przed kontaktem z lekami cytotoksycznymi.

Wszelkie uszkodzone lub stłuczone pojemniki należy traktować z zachowaniem takich samych środków ostrożności, jak skażone odpady. Skażone odpady powinny być spalone w odpowiednio oznakowanych sztywnych pojemnikach. Patrz rozdział „Usuwanie” poniżej.

Jeżeli koncentrat oksaliplatyny do sporządzania roztworu do infuzji zetknie się ze skórą, należy natychmiast dokładnie spłukać skórę dużą ilością wody.

4. PRZYGOTOWANIE DO PODANIA DOŻYLNEGO

Specjalne środki ostrożności dotyczące podawania

-    NIE stosować materiałów do wstrzykiwań lub infuzji zawierających aluminium.

-    NIE podawać w stanie nierozcieńczonym.

-    Jako rozcieńczalnik można stosować jedynie 5% roztwór glukozy do infuzji. NIE odtwarzać ani nie rozcieńczać do infuzji roztworem chlorku sodowego ani roztworami zawierającymi chlorki.

-    NIE mieszać z innymi lekami w tym samym worku lub butelce ani nie podawać jednocześnie w tym samym zestawie do infuzji.

-    NIE mieszać z lekami o odczynie zasadowym lub roztworami zasad, w szczególności z 5-fluorouracylem, preparatami kwasu folinowego zawierającymi trometamol jako substancję pomocniczą lub innymi lekami będącymi solami trometamolu. Leki lub roztwory o odczynie zasadowym wpływają na stabilność oksaliplatyny.

Instrukcje dotyczące stosowania z kwasem folinowym (FA) (jako folinian wapnia lub folinian disodowy)

Oksaliplatynę w dawce wynoszącej 85 mg/m2 pc., podawanej we wlewie dożylnym, w 250 do 500 ml 5% (50 ml) roztworu glukozy, podaje się w tym samym czasie, co wlew dożylny kwasu folinowego (FA) w 5% (50 ml) roztworze glukozy, trwający powyżej 2 do 6 godzin, przy zastosowaniu łącznika w kształcie litery Y, umieszczonego bezpośrednio przed miejscem wlewu. Nie należy mieszać obu produktów leczniczych w tym samym worku do wlewu. Kwas folinowy (FA) nie może zawierać trometamolu jako substancji pomocniczej i należy go rozcieńczyć wyłącznie poprzez zastosowanie izotonicznego 5% (50 ml) roztworu glukozy. Do rozcieńczania nigdy nie należy stosować roztworów zasadowych, roztworu chlorku sodowego, ani roztworów zawierających chlorki.

Instrukcje dotyczące stosowania z 5-fluorouracylem (5 FU)

Lek Oxaliplatinum Accord należy zawsze podawać przed pochodnymi fluoropirymidynowymi, np. 5-fluorouracylem (5 FU).

Po podaniu leku Oxaliplatinum Accord należy przepłukać przewody do wlewu dożylnego, a następnie podać 5 fluorouracyl (5 FU).

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat produktów leczniczych stosowanych równolegle z lekiem Oxaliplatinum Accord, patrz odpowiednie charakterystyki produktów leczniczych.

-    STOSOWAĆ tylko zalecane rozpuszczalniki (patrz poniżej).

4.1 Sporządzanie roztworu do infuzji

Należy pobrać wymaganą ilość sporządzonego roztworu z fiolki (fiolek), po czym rozcieńczyć w 250 ml do 500 ml 5% roztworu glukozy, w celu uzyskania stężenia leku Oxaliplatinum Accord nie mniejszego niż 0,2 mg/ml do 0,7 mg/ml. Zakres stężeń, dla których wykazano stabilność fizyko-chemiczną leku Oxaliplatinum Accord wynosi od 0,2 mg/ml do 2 mg/ml.

Należy podawać wyłącznie w postaci infuzji dożylnej.

Po rozcieńczeniu w 5% (50 mg/ml) roztworze glukozy, chemiczną i fizyczną stabilność wykazano w temp. od 2°C do 8°C. Z mikrobiologicznego punktu widzenia, przygotowany roztwór do wlewu należy podać natychmiast.

Jeżeli roztwór nie jest podany od razu, za czas oraz warunki przechowywania przed podaniem odpowiedzialność ponosi osoba podająca lek. Okres przechowywania nie powinien być zazwyczaj dłuższy niż 24 godziny w temp. od 2°C do 8°C, z wyjątkiem sytuacji, gdy roztwór został rozcieńczony w kontrolowanych i zatwierdzonych warunkach jałowych.

Przed podaniem roztwór należy obejrzeć. Należy stosować jedynie przezroczyste roztwory pozbawione cząstek.

Ten produkt leczniczy jest przeznaczony wyłącznie do jednorazowego użycia. Wszelkie niezużyte pozostałości koncentratu należy zniszczyć.

Do sporządzania lub rozcieńczania roztworu NIGDY nie wolno stosować roztworów chlorku sodu, ani roztworów zawierających chlorki.

Zgodność roztworu oksaliplatyny do infuzji z zestawem do infuzji przetestowano z przykładowym zestawem z PVC.

Przed podaniem leku Oxaliplatinum Accord nie ma konieczności uprzedniego nawadniania pacjenta.

4.2    Infuzja roztworu

Przed podaniem leku Oxaliplatinum Accord nie ma konieczności uprzedniego nawadniania pacjenta.

Oksaliplatyna rozcieńczona w 250 do 500 ml 5% roztworu glukozy w celu uzyskania stężenia nie mniejszego niż 0,2 mg/ml musi być podawana przez żyłę obwodową lub z dojścia centralnego przez 2 do 6 godzin. W przypadku podawania oksaliplatyny z 5-fluorouracylem, infuzja oksaliplatyny musi być wykonana przed podaniem 5-fluorouracylu.

4.3    Usuwanie pozostałości

Pozostałości produktu leczniczego, jak również wszystkie materiały użyte do sporządzenia, rozcieńczenia i podania należy zniszczyć zgodnie ze standardowymi procedurami szpitalnymi, dotyczącymi postępowania ze środkami cytotoksycznymi, z uwzględnieniem lokalnych wymagań dotyczących usuwania odpadów niebezpiecznych.

Oxaliplatinum Accord

Charakterystyka Oxaliplatinum accord

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Oxaliplatinum Accord, 5 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji.

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jeden ml koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji zawiera 5 mg oksaliplatyny. 10 ml koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji zawiera 50 mg oksaliplatyny. 20 ml koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji zawiera 100 mg oksaliplatyny. 40 ml koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji zawiera 200 mg oksaliplatyny

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji.

Klarowny, bezbarwny roztwór, nie zawierający widocznych cząsteczek, odczyn pH z przedziału od 3,5 do 6,5 i osmolarności od 125 mOsm/l do 175 mOsm/l.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Oksaliplatyna w skojarzeniu z 5-fluorouracylem (5-FU) i kwasem folinowym (FA) jest wskazana w:

•    leczeniu uzupełniającym raka okrężnicy stopnia III (Duke C) po całkowitej resekcji guza pierwotnego,

•    leczeniu raka odbytnicy i okrężnicy z przerzutami.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

DO STOSOWANIA WYŁĄCZNIE U DOROSŁYCH

Zalecana dawka oksaliplatyny w leczeniu uzupełniającym raka okrężnicy wynosi 85 mg/m2 pc., podawana dożylnie co dwa tygodnie, przez 12 cykli (6 miesięcy).

Zalecana dawka oksaliplatyny w leczeniu raka odbytnicy i okrężnicy z przerzutami wynosi 85 mg/m2 pc., podawana dożylnie co dwa tygodnie.

Dawkę należy dostosować w zależności od indywidualnej tolerancji pacjenta (patrz punkt 4.4).

Oksaliplatynę należy zawsze podawać przed pochodnymi fluoropirymidynowymi, np. 5-fluorouracylem (5 FU).

Oksaliplatynę podaje się w trwającym od 2 do 6 godzin wlewie dożylnym. Roztwór do wlewu dożylnego przygotowuje się w 250 ml do 500 ml roztworu 5% (50 mg/ml) glukozy, w celu uzyskania stężenia w granicach od 0,2 mg/ml do 0,7 mg/ml; stężenie 0,7 mg/ml jest największym stężeniem w praktyce klinicznej przy stosowaniu dawki oksaliplatyny wynoszącej 85 mg/m2 pc.

Oksaliplatynę stosowano głównie w skojarzeniu z 5-fluorouracylem, podawanym w ciągłym wlewie. Produkt leczniczy podawany w skojarzeniu z 5-fluorouracylem, w schemacie dawkowania co dwa tygodnie, stosowano zarówno w bolusie, jak i w ciągłym wlewie dożylnym.

Szczególne grupy pacjentów

-    Zaburzenia czynności nerek:

U pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności nerek nie przeprowadzono badań z zastosowaniem oksaliplatyny (patrz punkt 4.3).

U pacjentów z umiarkowanym zaburzeniem czynności nerek można rozpocząć leczenie z zastosowaniem zwykle zalecanej dawki (patrz punkt 4.4). U pacjentów z łagodnym zaburzeniem czynności nerek zmiana dawkowania nie jest konieczna.

-    Zaburzenia czynności wątroby:

W badaniu I fazy, z udziałem pacjentów z różnego stopnia zaburzeniami czynności wątroby, okazało się, że stopień ciężkości i częstość występowania zaburzeń wątroby i dróg żółciowych były związane z progresją choroby i stopniem pogorszenia wyników testów czynnościowych wątroby na początku leczenia. W trakcie badań klinicznych u pacjentów z nieprawidłowymi wynikami testów czynnościowych wątroby nie zmieniano dawki leku.

-    Pacjenci w podeszłym wieku:

U pacjentów w wieku powyżej 65 lat, u których zastosowano oksaliplatynę w monoterapii lub w leczeniu skojarzonym z 5-fluorouracylem nie zaobserwowano zwiększonej częstości występowania ciężkiego działania toksycznego. Oznacza to, że nie ma potrzeby szczególnego dostosowywania dawki u pacjentów w wieku podeszłym.

Dzieci: Nie ma właściwego wskazania do stosowania oksaliplatyny u dzieci. Nie określono skuteczności stosowania oksaliplatyny w monoterapii u dzieci z guzami litymi (patrz punkt 5.1).

Sposób podawania

Oksaliplatynę podaje się w postaci wlewu dożylnego.

Nie ma konieczności nadmiernego nawadniania pacjenta przed podaniem oksaliplatyny.

Rozcieńczony w 250 ml do 500 ml roztworu 5% (50 mg/ml) glukozy, do uzyskania stężenia nie mniejszego niż 0,2 mg/ml, oksaliplatynę należy podawać w trwającym od 2 do 6 godzin wlewie dożylnym, do żyły głównej lub obwodowej. Wlew oksaliplatyny należy wykonywać zawsze przed podaniem 5-fluorouracylu.

W przypadku wystąpienia wynaczynienia należy natychmiast przerwać podawanie produktu leczniczego.

Instrukcja stosowania:

Przed użyciem produkt leczniczy Oxaliplatinum Accord należy odtworzyć i dodatkowo rozcieńczyć. Do odtworzenia, a następnie rozcieńczenia liofilizowanego produktu leczniczego stosuje się wyłącznie roztwór 5% (50 mg/ml) glukozy (patrz punkt 6.6).

4.3 Przeciwwskazania

Oksaliplatyna jest przeciwwskazana:

u pacjentów z nadwrażliwością na oksaliplatynę lub substancję pomocniczą

•    w okresie karmienia piersią

•    u pacjentów, u których przed pierwszym cyklem leczenia wystąpiły objawy zahamowania czynności szpiku kostnego; liczba neutrofilów wynosi <2x109/l i (lub) liczba płytek krwi wynosi <100x109l

•    u pacjentów z obwodową neuropatią czuciową z zaburzeniem czynnościowym przed pierwszym cyklem leczenia

•    u pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności nerek (klirens kreatyniny poniżej 30 ml/min).

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Oksaliplatynę należy stosować wyłącznie w wyspecjalizowanych oddziałach onkologicznych i powinna być podawana pod nadzorem doświadczonego lekarza onkologa.

Ze względu na ograniczone informacje dotyczące bezpieczeństwa stosowania leku u pacjentów z umiarkowanym zaburzeniem czynności nerek, podawanie produktu leczniczego należy rozważyć wyłącznie po odpowiedniej ocenie korzyści i ryzyka u danego pacjenta.

W takich przypadkach należy uważnie kontrolować czynność nerek i dostosować dawkę leku w zależności od objawów toksyczności.

Pacjentów, u których wywiad wskazuje na reakcję alergiczną na związki platyny należy obserwować w kierunku pojawienia się objawów alergii. Jeśli po podaniu oksaliplatyny wystąpi reakcja przypominająca anafilaksję, należy natychmiast przerwać wlew i zastosować odpowiednie leczenie objawowe. Ponowne podanie oksaliplatyny jest przeciwwskazane.

W razie wynaczynienia roztworu oksaliplatyny należy natychmiast przerwać wykonywanie wlewu i rozpocząć zazwyczaj stosowane miejscowe leczenie objawowe.

Należy uważnie obserwować pacjenta w kierunku neurotoksycznego działania oksaliplatyny. Dotyczy to w szczególności pacjentów, którym równolegle podaje się inne produkty lecznicze, wykazujące swoiste działanie toksyczne na układ nerwowy. Należy przeprowadzić badanie neurologiczne zawsze przed podaniem kolejnej dawki leku oraz okresowo po jego podaniu.

Pacjentom, u których w trakcie lub kilka godzin po wykonaniu wlewu trwającego 2 godziny, wystąpiły ostre zaburzenia czucia w gardle i krtani (patrz punkt 4.8) kolejną dawkę oksaliplatyny należy podać we wlewie trwającym ponad 6 godzin.

W razie wystąpienia objawów ze strony układu nerwowego (parestezja, zaburzenia czucia), należy dostosować dawkę oksaliplatyny, z uwzględnieniem czasu trwania i nasilenia tych objawów:

•    Jeśli objawy utrzymują się dłużej niż siedem dni i są uciążliwe, należy zmniejszyć kolejną dawkę oksaliplatyny z 85 do 65 mg/m2 pc. (w leczeniu raka odbytnicy i okrężnicy z przerzutami) lub podać dawkę wynoszącą 75 mg/m2 pc. (w leczeniu uzupełniającym raka okrężnicy).

•    W przypadku, gdy parestezja bez zaburzenia czynnościowego utrzymuje się do następnego cyklu leczenia, kolejną dawkę oksaliplatyny należy zmniejszyć z 85 do 65 mg/m2 pc. (w leczeniu raka odbytnicy i okrężnicy z przerzutami) lub podać dawkę wynoszącą 75 mg/m2 pc. (w leczeniu uzupełniającym raka okrężnicy).

•    W przypadku, gdy parestezja z zaburzeniem czynnościowym utrzymuje się do następnego cyklu leczenia, należy przerwać podawanie oksaliplatyny.

•    Jeśli po przerwaniu leczenia oksaliplatyną objawy te ustąpią, można rozważyć ponowne podawanie leku.

Pacjentów należy poinformować o możliwości wystąpienia nieprzemijających objawów obwodowej neuropatii czuciowej po zakończeniu leczenia. Miejscowe umiarkowane parestezje lub parestezje, które mogą wpływać na czynności funkcjonalne mogą utrzymywać się nawet do trzech lat po zaprzestaniu leczenia uzupełniającego raka okrężnicy.

Zespół odwracalnej tylnej leukoencefalopatii (RLPS)

Zgłaszano przypadki wystąpienia zespołu tylnej odwracalnej leukoencefalopatii (ang. Reversible Posterior Leukoencephalopathy Syndrome, RLPS), zwanej także jako zespół tylnej odwracalnej encefalopatii (ang. Posterior Reversible Ensephalopathy Syndrome, PRES) u pacjentów otrzymujących oksaliplatynę w chemioterapii skojarzonej. RLPS jest rzadkim, odwracalnym, szybko rozwijającym się stanem neurologicznym, który może objawiać się napadami drgawkowymi, nadciśnieniem, bólem głowy, uczuciem splątania, ślepotą i innymi zaburzeniami widzenia oraz zaburzeniami neurologicznymi (patrz punkt 4.8). Rozpoznanie należy potwierdzić metodami obrazowania mózgu ze wskazaniem na magnetyczny rezonans jądrowy (ang. Magnetic Resonance Imaging, MRI).

Działanie toksyczne na układ żołądkowo-jelitowy, objawiające się nudnościami i wymiotami, wymaga profilaktycznego i (lub) terapeutycznego podawania leków przeciwwymiotnych (patrz punkt 4.8.).

Ciężka biegunka lub wymioty, w szczególności, gdy oksaliplatyna podawana jest w skojarzeniu z 5-fluorouracylem mogą być przyczyną odwodnienia, porażennej niedrożności jelit, innego rodzaju niedrożności jelit, niedoboru potasu we krwi, kwasicy metabolicznej i zaburzenia czynności nerek.

Jeżeli wystąpią objawy toksycznego działania na krew i układ krwiotwórczy (liczba neutrofilów <1,5x109/l lub liczba płytek krwi <50x109/l), należy opóźnić zastosowanie kolejnego cyklu leczenia do czasu, gdy parametry hematologiczne powrócą do wartości, dopuszczalnych. Przed rozpoczęciem podawania produktu leczniczego oraz przed każdym kolejnym cyklem leczenia należy wykonać pełne badanie morfologii krwi z rozmazem.

Pacjentów należy poinformować o ryzyku wystąpienia biegunki i (lub) wymiotów, zapalenia błon śluzowych i (lub) zapalenia jamy ustnej oraz neutropenii po podaniu oksaliplatyny w skojarzeniu z 5-fluorouracylem tak, aby mogli oni natychmiast zgłosić się do lekarza prowadzącego w celu otrzymania właściwego leczenia.

W przypadku wystąpienia zapalenia błon śluzowych i (lub) zapalenia jamy ustnej z neutropenią lub bez, należy opóźnić podanie kolejnego cyklu leczenia, do częściowego ustąpienia objawów zapalenia błon śluzowych i (lub) zapalenia jamy ustnej do stopnia 1 lub mniej i (lub) do czasu, gdy liczba neutrofilów wyniesie >1,5 x 109/l.

Podawanie oksaliplatyny w skojarzeniu z 5-fluorouracylem (z kwasem folinowym lub bez), należy przestrzegać zasad modyfikowania dawek w zależności od pojawienia się objawów działania toksycznego 5-fluorouracylu.

W przypadku wystąpienia biegunki stopnia 4., neutropenii stopnia 3. do 4. (liczba neutrofilów <1x109/l) lub małopłytkowości stopnia 3. do 4. (liczba płytek krwi <50x109/l), należy zmniejszyć dawkę oksaliplatyny z 85 do 65 mg/m2 pc. (w leczeniu raka odbytnicy i okrężnicy z przerzutami) lub zastosować dawkę 75 mg/m2 pc. (w leczeniu uzupełniającym raka okrężnicy), dodatkowo należy zmniejszyć dawkę 5-fluorouracylu.

W przypadku wystąpienia niewyjaśnionych objawów ze strony układu oddechowego, takich jak kaszel bez wydzieliny, duszności, trzeszczenia lub nacieków płucnych w badaniu radiologicznym, należy przerwać podawanie oksaliplatyny do czasu przeprowadzenia dalszych badań płuc, które wykluczą obecność choroby śródmiąższowej lub zwłóknienia płuc (patrz punkt 4.8).

W razie nieprawidłowych wyników testów czynnościowych wątroby lub nadciśnienia wrotnego, które ewidentnie nie jest zależne od przerzutów w wątrobie, należy rozważyć bardzo rzadko występujące zaburzenia naczyń wątrobowych wywołane produktem leczniczym.

Stosowanie u kobiet w ciąży, patrz punkt 4.6.

W badaniach nieklinicznych z oksaliplatyną zaobserwowano działanie genotoksyczne. Dlatego zaleca się, aby mężczyźni leczeni oksaliplatyną nie planowali dzieci podczas i do 6 miesięcy po zakończeniu leczenia. Powinni też rozważyć możliwość zasięgnięcia porady dotyczącej przechowywania nasienia przed leczeniem, z uwagi na to, że oksaliplatyna może wpływać na płodność w sposób nieodwracalny.

Kobiety nie powinny zachodzić w ciążę podczas leczenia oksaliplatyną i powinny stosować skuteczną antykoncepcję (patrz punkt 4.6).

4.5    Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

U pacjentów, którym podano pojedynczą dawkę oksaliplatyny wynosząca 85 mg/m2 pc. bezpośrednio przed podaniem 5-fluorouracylu, nie zaobserwowano zmian stopnia narażenia na 5-fluorouracyl.

W badaniach in vitro nie zaobserwowano znamiennego wypierania oksaliplatyny z wiązań z białkami osocza po podaniu następujących produktów: erytromycyna, salicylany, granisetron, paklitaksel i walproinian sodowy.

4.6    Ciąża i laktacja

Kobiety w wieku rozrodczym/ antykoncepcja.

W badaniach nieklinicznych zaobserwowano działanie genotoksyczne. Należy stosować u mężczyzn odpowiednie metody zapobiegania ciąży podczas leczenia i przez 6 miesięcy po zakończeniu leczenia.

Ciąża

Brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania leku u kobiet w ciąży (patrz punkt 5.3). W badaniach na zwierzętach zaobserwowano toksyczne działanie na reprodukcję. Bazując na badaniach na zwierzętach oraz działaniu farmakologicznym substancji czynnej, przeciwwskazane jest stosowanie oksaliplatyny w czasie ciąży, w szczególności w pierwszym trymestrze. Można rozważyć leczenie oksaliplatyną po przedstawieniu pacjentowi związanego z terapią ryzyka dla płodu i za zgodą pacjenta.

Laktacja

Nie przeprowadzono badań dotyczących wydzielania oksaliplatyny do mleka kobiecego. W okresie podawania oksaliplatyny należy przerwać karmienie piersią.

Płodność

U psów, którym podawano dawki niższe w stosunku do powierzchni ciała, niż ma to miejsce u ludzi, zaobserwowano uszkodzenia jąder.

W oparciu o działanie farmakologiczne substancji czynnej, oksaliplatyna może powodować bezpłodność. Mężczyźni powinni skonsultować się w kwestii przechowania nasienia.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń

mechanicznych w ruchu

Nie przeprowadzono badań nad wpływem produktu leczniczego na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu. Niemniej jednak, podczas leczenia oksaliplatyną zwiększa się ryzyko wystąpienia zawrotów głowy, nudności i wymiotów, a także innych objawów neurologicznych, które wpływają na chód i zachowanie równowagi i mogą prowadzić do słabego lub umiarkowanego wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych.

Zaburzenia wzroku, w szczególności krótkotrwała utrata wzroku (odwracalna po przerwaniu leczenia) może wpłynąć na zdolność pacjentów do prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych. Z tego powodu pacjentów należy przestrzec przed potencjalnym wpływem tych działań niepożądanych na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych.

4.8 Działania niepożądane

Najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi podczas podawania oksaliplatyny w skojarzeniu z 5-fluorouracylem i kwasem folinowym (5-FU/FA) były zaburzenia żołądka i jelit (biegunka, nudności, wymioty i zapalenie błon śluzowych), zaburzenia krwi i układu krwiotwórczego (neutropenia, małopłytkowość) oraz zaburzenia układu nerwowego (ostra i nasilająca się podczas podawania kolejnych dawek produktu leczniczego obwodowa neuropatia czuciowa). Ogólnie te działania niepożądane występowały częściej i z większym nasileniem podczas podawania oksaliplatyny w skojarzeniu z 5-FU/FA niż podczas stosowania 5-FU/FA w monoterapii.

Dane dotyczące częstości występowania działań niepożądanych przedstawione w tabeli poniżej pochodzą z badań klinicznych z udziałem pacjentów leczonych na raka odbytnicy i okrężnicy z przerzutami oraz pacjentów poddanych leczeniu uzupełniającemu raka okrężnicy (w tym 416 pacjentów oraz 1108 pacjentów, odpowiednio w grupach otrzymujących oksaliplatynę + 5-FU/FA) oraz z doniesień zebranych po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu.

Częstość występowania działań niepożądanych przedstawione w tabeli opisano według następujących zasad: bardzo często (>1/10), często (>1/100 do <1/10), niezbyt często (>1/1 000 do <1/100), rzadko (>1/10 000 do <1/1 000), bardzo rzadko (<1/10 000), nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Szczegółowe dane przedstawiono pod tabelą.

Klasyfikacja układów i narządów MedDRA

Bardzo częste

Częste

Niezbyt częste

Rzadkie

Badania

diagnostyczne

-    zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych

-    zwiększenie aktywności fosfatazy zasadowej we krwi

-    zwiększenie stężenia bilirubiny we krwi

-    zwiększenie aktywności dehydrogenazy mleczanowej we krwi

-    zwiększenie masy ciała (w leczeniu uzupełniającym raka

-    zwiększenie stężenia kreatyniny we krwi

-    zmniejszenie masy ciała (w leczeniu raka odbytnicy i okrężnicy z przerzutami)

okrężnicy)

Zaburzenia krwi i układu chłonnego*

niedokrwistość

neutropenia

małopłytkowość

leukopenia

limfopenia

-gorączka

neutropeniczna

-    małopłytkowość immunoalergiczna

-    niedokrwistość hemolityczna

Zaburzenia układu nerwowego*

obwodowa neuropatia czuciowa zaburzenia czucia zaburzenia smaku ból głowy

zawroty głowy zapalenie nerwów ruchowych odczyn oponowy

-    obwodowa neuropatia czuciowa

-    zaburzenia czucia

-    zaburzenia smaku

-    ból głowy

-    zespół

odwracalnej tylnej encefalopatii (RLPS lub PRES)**(patrz punkt 4.4)

Zaburzenia oka

zapalenie

spojówek

zaburzenia

widzenia

-    przemijające pogorszenie się ostrości wzroku

-    zaburzenia pola widzenia

-    zapalenie nerwu wzrokowego

Zaburzenia ucha i błędnika

-ototoksyczność

głuchota

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

duszność

kaszel

krwawienie z nosa

- czkawka zator tętnicy płucnej

-    śródmiąższowa choroba płuc

-    zwłóknienie płuc**

Zaburzenia

żołądkowo-jelitowe*

nudności biegunka wymioty zapalenie jamy ustnej/ zapalenie błon śluzowych ból brzucha zaparcie

-    krwotok z odbytnicy

-    niestrawność

-    refluks żołądkowo-przełykowy

niedrożność

elit

zaczopowanie

elit

-    zapalenie okrężnicy, w tym biegunka wywołana przez Clostridium difficile

-    zapalenie trzustki

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

-    bolesne, utrudnione oddawanie moczu

-    zaburzenia częstości oddawania moczu

-    krwiomocz

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

choroba skóry łysienie

- złuszczanie się skóry (tj. zespół dłoniowo-

podeszwowy)

-    wysypka z rumieniem

-    wysypka

-    nadmierne pocenie się

-    zmiany w obrębie paznokci

Zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego, tkanki ącznej i kości

ból pleców

-    ból stawów

-    ból kości

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

anoreksja nieprawidłowe stężenia glukozy we crwi

niedobór wapnia we krwi

nieprawidłowe stężenia sodu we krwi

- odwodnienie

kwasica

metaboliczna

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze1 2

zakażenie

-    zapalenie błony śluzowej nosa

-    zapalenie górnych dróg oddechowych

-    posocznica z neutropenią

Zaburzenia

naczyniowe

krwawienie z nosa

-    krwotok

-    nagłe

zaczerwienienie

twarzy

-    zakrzepica żył głębokich

zatorowość płucna

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

uczucie zmęczenia

gorączka++

osłabienie

ból

reakcja w miejscu wstrzyknięcia+++

Zaburzenia układu immunologicznego1

alergia/reakcje

alergiczne+

Zaburzenia

psychiczne

depresja

bezsenność

nerwowość

++ Bardzo często gorączka, dreszcze (drżenia), będące wynikiem zakażenia (z neutropenią lub bez) lub ewentualnie mechanizmu odpornościowego.

+++ Zgłaszano reakcje w miejscu podania, w tym bólu miejscowego, zaczerwienienia, obrzęku i zakrzepicy. Wynaczynienie może również prowadzić do miejscowego bólu i zapalenia, które może być ciężkie i prowadzić do powikłań, w tym martwicy, szczególnie po podaniu oksaliplatyny w postaci wlewu dożylnego do żyły obwodowej (patrz punkt 4.4).

Działanie toksyczne na krew i układ krwiotwórczy:

Częstość występowania (% pacjentów) według stopnia nasilenia

Oksaliplatyna/5 FU/FA 85 mg/m2 pc., co dwa tygodnie

Leczenie raka odbytnicy i okrężnicy z przerzutami

Leczenie uzupełniające raka okrężnicy

Wszystkie

stopnie

Stopień

3

Stopień

4

Wszystkie

stopnie

Stopień 3

Stopień 4

Niedokrwistość

82,2

3

<1

75,6

0,7

0,1

Neutropenia

71,4

28

14

78,9

28,8

12,3

Małopłytkowość

71,6

4

<1

77,4

1,5

0,2

Gorączka neutropeniczna

5,0

3,6

1,4

0,7

0,7

0,0

Posocznica z neutropenią

1,1

0,7

0,4

1,1

0,6

0,4

Reakcje alergiczne:

Częstość występowania (% pacjentów) według stopnia nasilenia

Oksaliplatyna/5 FU/FA 85 mg/m2 pc., co dwa tygodnie

Leczenie raka odbytnicy i okrężnicy z przerzutami

Leczenie uzupełniające raka okrężnicy

Wszystkie

stopnie

Stopień

3

Stopień

4

Wszystkie

stopnie

Stopień 3

Stopień 4

Reakcje alergiczne/ alergia

9,1

1

<1

10,3

2,3

0,6

Układ nerwowy:

Działanie toksyczne oksaliplatyny na układ nerwowy jest czynnikiem ograniczającym możliwą do zastosowania dawkę tego produktu leczniczego. Działanie toksyczne oksaliplatyny na układ nerwowy obejmuje czuciową neuropatię obwodową, która charakteryzuje się zaburzeniami czucia i (lub) parestezją kończyn z występowaniem skurczów mięśni lub bez, często wywoływanymi przez zimno. Powyższe objawy występują u nie więcej niż 95% leczonych pacjentów. Czas trwania tych objawów, które zazwyczaj ustępują pomiędzy cyklami leczenia, wydłuża się wraz ze wzrostem liczby cykli leczenia.

Wystąpienie bólu i (lub) zaburzeń czynnościowych, w zależności od czasu trwania tych objawów, wskazują na potrzebę zmodyfikowania dawki produktu leczniczego lub nawet przerwania leczenia (patrz punkt 4.4).

Zaburzenia czynnościowe obejmują trudności przy wykonywaniu precyzyjnych ruchów i są ewentualnym następstwem upośledzenia czucia. Ryzyko wystąpienia utrzymujących się objawów po podaniu dawki skumulowanej 850 mg/m2 pc. (10 cykli leczenia) wynosi około 10%, a po podaniu dawki skumulowanej 1020 mg/m2 pc. (12 cykli leczenia) wynosi 20%.

W większości przypadków, po przerwaniu leczenia neurologiczne objawy podmiotowe i przedmiotowe ulegają poprawie. Po sześciu miesiącach po zakończeniu leczenia u 87% pacjentów, u których zastosowano leczenie uzupełniające raka okrężnicy nie stwierdzono objawów lub miały one charakter łagodny. Nawet do trzech lat po zaprzestaniu leczenia, u około 3% pacjentów występowały utrzymujące się miejscowe parestezje o umiarkowanym nasileniu (2,3%) lub parestezje, które mogą zakłócać wykonywanie codziennych czynności (0,5%).

Zgłaszano przypadki występowania ostrych objawów zaburzeń czucia (patrz punkt 5.3). Pojawiają się one w okresie kilku godzin od podania produktu leczniczego i często występują, gdy pacjent jest narażony na zimno. Mają one zwykle postać przemijających parestezji, zaburzeń czucia i niedoczulicy. Ostry zespół zaburzeń czucia w gardle i krtani występował u 1% do 2% pacjentów i charakteryzuje go subiektywne uczucie zaburzeń połykania lub duszności, bez obiektywnych cech zaburzeń oddychania (sinicy lub hipoksji), skurczu krtani lub skurczu oskrzeli (świstu krtaniowego lub sapania). Pomimo podawania pacjentom w takich wypadkach leków przeciwhistaminowych i leków rozszerzających oskrzela, objawy były szybko odwracalne nawet bez stosowania tego typu leczenia. Wydłużenie podawania wlewu dożylnego zmniejsza częstość występowania tych objawów (patrz punkt 4.4). Sporadycznie obserwowano inne objawy, w tym skurcze szczęki, skurcze mięśni -mimowolne skurcze mięśni, drżenie mięśni, nieprawidłową koordynację i chód, bezład, zaburzenia równowagi, ucisk, ból i dyskomfort w gardle i w klatce piersiowej. Dodatkowo, w połączeniu z opisanymi wyżej zaburzeniami lub osobno mogą wystąpić zaburzenia nerwu czaszkowego, takie jak opadanie powieki, podwójne widzenie, utrata głosu, dysfonia, ochrypnięcie, czasami opisywane jako porażenie strun głosowych, nieprawidłowe czucie ze strony języka lub dyzartria, czasami opisywane jako afazja, neuralgia nerwu trójdzielnego, ból twarzy, ból oka, zmniejszenie ostrości wzroku, zaburzenia pola widzenia.

Podczas leczenia oksaliplatyną zgłaszano także inne objawy neurologiczne, takie jak dyzartria, brak odruchu ze ścięgna głębokiego oraz objaw Lhermitte. Zgłaszano pojedyncze przypadki zapalenia nerwu wzrokowego.

Działania niepożądane odnotowane po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu

Drgawki

Działanie toksyczne na przewód pokarmowy:

Częstość występowania (% pacjentów) według stopnia nasilenia

Oksaliplatyna/5 FU/FA 85 mg/m2 pc., co dwa tygodnie

Leczenie raka odbytnicy i okrężnicy z przerzutami

Leczenie uzupełniające raka okrężnicy

Wszystkie

stopnie

Stopień

3

Stopień

4

Wszystkie

stopnie

Stopień 3

Stopień 4

Nudności

69,9

8

<1

73,7

4,8

0,3

Biegunka

60,8

9

2

56,3

8,3

2,5

Wymioty

49,0

6

1

47,2

5,3

0,5

Zapalenie błon śluzowych/zapalenie jamy ustnej

39,9

4

<1

42,1

2,8

0,1

Wskazane jest podawanie profilaktyczne i (lub) terapeutyczne silnie działających leków przeciwwymiotnych.

Ciężka biegunka lub wymioty, w szczególności, gdy oksaliplatyna podawana jest w skojarzeniu z 5-fluorouracylem mogą być przyczyną odwodnienia, porażennej niedrożności jelit, innego rodzaju niedrożności jelit, niedoboru potasu we krwi, kwasicy metabolicznej i zaburzenia czynności nerek (patrz punkt 4.4).

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Bardzo często (>1/10):

zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych Bardzo rzadko (<1/10 000):

Zespół niedrożności zatok wątrobowych, znany także jako choroba zarostowa żył wątrobowych lub objawy patologiczne związane z tym rodzajem zaburzeń czynności, w tym plamica wątroby, regeneracyjny przerost guzkowy i okołozatokowe zwłóknienie. Objawy kliniczne mogą przejawiać się w formie nadciśnienia wrotnego i (lub) zwiększonej aktywności aminotransferaz we krwi.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Bardzo rzadko (<1/10 000):

Ostra nefropatia cewkowo-śródmiąższowa, prowadząca do ostrej niewydolności nerek.

4.9 Przedawkowanie

Nie jest znane antidotum na oksaliplatynę. Jeśli nastąpi przedawkowanie, można się spodziewać nasilenia działań niepożądanych. Należy rozpocząć przeprowadzanie regularnych kontroli parametrów hematologicznych i zastosować leczenie objawowe.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: pozostałe leki przeciwnowotworowe, pochodne platyny, kod ATC: L01XA 03

Oksaliplatyna jest lekiem przeciwnowotworowym, należącym do nowej grupy leków, pochodnych platyny, w których atom platyny tworzy kompleks z 1,2-diaminocykloheksanem oraz grupą szczawianową.

Oksaliplatyna jest pojedynczym enancjomerem. Nazwa chemiczna: cis -[szczawiano (trans-l-1,2-diaminocykloheksan) platyna].

Oksaliplatyna wykazuje szerokie spektrum działania cytotoksycznego w warunkach in vitro oraz działa przeciwnowotworowo w warunkach in vivo w różnych układach modelowych guzów, w tym modelach raka okrężnicy i odbytnicy u człowieka. Oksaliplatyna wykazuje również aktywność w warunkach zarówno in vitro, jak i in vivo w różnych modelach opornych na cisplatynę.

Oksaliplatyna, zarówno w warunkach in vitro, jak i in vivo wykazuje synergistyczne działanie cytotoksyczne w skojarzeniu z 5-fluorouracylem.

Badania nad mechanizmem działania oksaliplatyny, mimo, że nie jest on w pełni wyjaśniony, wykazały, że pochodne uwodnione, powstające w następstwie biotransformacji oksaliplatyny oddziałują z DNA. W wyniku tego powstają wewnątrz- i międzyłańcuchowe połączenia krzyżowe,

które powodują przerwanie syntezy DNA, co w efekcie prowadzi do działania cytotoksycznego i przeciwnowotworowego.

Skuteczność oksaliplatyny oceniano w trzech badaniach klinicznych z udziałem pacjentów z rakiem okrężnicy i odbytnicy z przerzutami, u których stosowano oksaliplatynę (w dawce 85mg/m2 pc., co dwa tygodnie) w skojarzeniu z 5-fluorouracylem i kwasem folinowym.

-    W badaniu porównawczym III fazy o numerze EFC2962 oksaliplatynę stosowano jako lek pierwszego rzutu. 420 pacjentów w tym badaniu randomizowano do dwóch grup: pierwszej, której podawano 5-fluorouracyl i kwas folinowy (LV5FU2, n=210) lub drugiej leczonej oksaliplatyną w skojarzeniu z 5-fluorouracylem i kwasem folinowym (FOLFOX4, n=210).

-    W innym badaniu III fazy o numerze EFC4584 podawano oksaliplatynę pacjentom po niepowodzeniu wcześniejszego leczenia z użyciem irynotekanu (CPT-11) w skojarzeniu z 5-fluorouracylem i kwasem folinowym. 821 pacjentów randomizowano do trzech ramion badania: pacjenci, którym podawano 5-fluorouracyl i kwas folinowy (LV5FU2, n=275), oksaliplatynę w monoterapii lub oksaliplatynę w skojarzeniu z 5-fluorouracylem i kwasem folinowym (FOLFOX4, n=271).

-    W badaniu II fazy o numerze EFC2964, bez grupy kontrolnej, wzięli udział pacjenci, u których nie było odpowiedzi na leczenie 5-fluorouracylem i kwasem folinowym. Pacjentom tym podawano następnie oksaliplatynę w skojarzeniu z 5-fluorouracylem i kwasem folinowym (FOLFOX4, n=57).

Dwa randomizowane badania kliniczne: EFC2962 (z udziałem pacjentów, którzy wcześniej nie przyjmowali leków przeciwnowotworowych) oraz EFC4584 (z udziałem wcześniej leczonych pacjentów), przedstawiły znamiennie większy wskaźnik odpowiedzi i wydłużony okres przeżycia bez progresji oraz wydłużony czas do wystąpienia progresji w grupie otrzymującej oksaliplatynę w skojarzeniu z 5-fluorouracylem i kwasem folinowym, w porównaniu z grupą, której podawano jedynie 5-fluorouracyl i kwas folinowy. W badaniu EFC 4584 z udziałem pacjentów, u których nie było odpowiedzi na wcześniejsze leczenie lekami przeciwnowotworowymi, nie stwierdzono znamiennej różnicy w medianie ogólnego przeżycia pomiędzy grupą otrzymującą oksaliplatynę w skojarzeniu, w porównaniu z grupą, której podawano 5-fluorouracyl i kwas folinowy.

Wskaźniki odpowiedzi po stosowaniu FOLFOX4 w porównaniu z LV5FU2

Wskaźnik odpowiedzi % (95% przedział ufności)

Niezależna ocena radiologiczna, analiza populacji zgodnej z zamierzonym leczeniem (ITT)

LV5FU2

FOLFOX4

Oksaliplatyna w monoterapii

Leczenie pierwszego rzutu EFC2962

Ocena odpowiedzi co 8 tygodni

22

(16-27)

49

(42-46)

Nie dotyczy

Wartość p = 0,0001

Pacjenci wcześniej leczeni EFC4584

(oporni na CPT-11 + 5FU/FA) Ocena odpowiedzi co 6 tygodni

0,7

(0,0-2,7)

11,1

(7,6-15,5)

1,1

(0,2-3,2)

Wartość p < 0,0001

Pacjenci wcześniej leczeni EFC2964

Nie dotyczy

23

Nie dotyczy

(oporni na 5-FU/FA)

Ocena odpowiedzi co 12 tygodni

(13-36)

Mediana przeżycia bez progresji (ang. Progression Free Survival, PFS) / mediana czasu do wystąpienia progresji (ang. Time to Progression, TTP) po stosowaniu schematu FOLFOX4 w porównaniu z LV5FU2

Mediana PFS/TTP,

Miesiące (95% przedział ufności) Niezależna ocena radiologiczna, analiza populacji zgodnej z zamierzonym leczeniem (ITT)

LV5FU2

FOLFOX4

Oksaliplatyna w monoterapii

Leczenie pierwszego rzutu EFC2962 (PFS)

6,0

(5,5-6,5)

8,2

(7,2-8,8)

Nie dotyczy

Wartość p (log-rank) = 0,0003

Pacjenci wcześniej leczeni EFC4584 (TTP)

(oporni na CPT-11 + 5FU/FA)

2,6

(1,8-2,9)

5,3

(4,7-6,1)

2,1

(1,6-2,7)

Wartość p (log-rank) < 0,0001

Pacjenci wcześniej leczeni EFC2964

(oporni na 5-FU/FA)

Nie dotyczy

5,1

(3,1-5,7)

Nie dotyczy

Mediana ogólnego przeżycia (ang. Overall Survival, OS) po stosowaniu FOLFOX4 w porównaniu z LV5FU2

Mediana OS,

Miesiące (95% przedział ufności) Analiza w populacji ITT

LV5FU2

FOLFOX4

Oksaliplatyna w monoterapii

Leczenie pierwszego rzutu EFC2962

14,7

(13,0-18,2)

16,2

(14,7-18,2)

Nie dotyczy

Wartość p (log-rank) = 0,12

Pacjenci wcześniej leczeni EFC4584

(oporni na CPT-11 + 5FU/FA)

8,8

(7,3-9,3)

9,9

(9,1-10,5)

8,1

(7,2-8,7)

Wartość p (log-rank) = 0,09

Pacjenci wcześniej leczeni EFC2964

(oporni na 5-FU/FA)

Nie dotyczy

10,8

(9,3-12,8)

Nie dotyczy

U pacjentów, u których wcześniej stosowano inne leczenie przeciwnowotworowe (EFC4584), z objawami na początku leczenia, stwierdzano znamiennie wyższy odsetek pacjentów, u których odnotowano poprawę w wyniku zastosowanego leczenia oksaliplatyną w skojarzeniu z 5-fluorouracylem i kwasem folinowym w porównaniu z pacjentami, którym podawano jedynie 5-fluorouracyl i kwas folinowy (27,7% w porównaniu z 14,6% p= 0,0033).

Wśród pacjentów, którzy nie byli wcześniej leczeni, nie stwierdzono statystycznie znamiennej różnicy między dwoma leczonymi grupami, w odniesieniu do kryteriów oceny jakości życia. Niemniej jednak, wskaźniki jakości życia były z reguły lepsze w odniesieniu do ogólnego stanu zdrowia oraz bólu w grupie kontrolnej, natomiast gorsze w odniesieniu do nudności i wymiotów w grupie, której podawano oksaliplatynę. W badaniu porównawczym fazy III o nazwie MOSAIC (EFC3313) wzięli udział pacjenci, u których stosowano leczenie uzupełniające raka okrężnicy. W tym badaniu randomizowano 2246 pacjentów po całkowitej resekcji guza pierwotnego raka okrężnicy (899 pacjentów z rakiem stopnia II (Duke B2) i 1347 pacjentów z rakiem stopnia III (Duke C)), którym podawano 5-fluorouracyl i kwas folinowy (LV5FU2, n=1123, B2/C = 448/675) lub oksaliplatynę w skojarzeniu z 5-fluorouracylem i kwasem folinowym (FOLFOX 4, n =1123, B2/C = 451/672).

EFC 3313 Trzyletnie przeżycie bez objawów choroby (analiza w populacji ITT)* w ogólnej populacji.

Leczona grupa

LV5FU2

FOLFOX4

Trzyletnie przeżycie bez objawów choroby

73,3

78,7

(95% przedział ufności)

(70,6-75,9)

(76,2-81,1)

Współczynnik ryzyka (95% przedział ufności)

0,76

(0,64-0,89)

Zastosowano test log rank, analiza warstwowa (stratyfikacja)

p=0,0008

* po medianie obserwacji trwającej 44,2 miesiące (wszyscy pacjenci pozostawali pod obserwacją przez co najmniej 3 lata)

Badanie wykazało ogólnie istotną przewagę w zakresie 3-letniego przeżycia bez objawów choroby podczas podawania oksaliplatyny w skojarzeniu z 5-fluorouracylem i kwasem folinowym (FOLFOX4), w stosunku do podawania 5-fluorouracylu i kwasu folinowego (LV5FU2).

EFC 3313 3-letnie przeżycie bez objawów choroby (analiza w populacji ITT)* w zależności od stopnia zaawansowania.

Stopień zaawansowania

Stopień II (Duke B2)

Stopień III (Duke C)

Leczona grupa

LV5FU2

FOLFOX4

LV5FU2

FOLFOX4

Odsetek 3-letniego przeżycia

84,3

87,4

65,8

72,8

bez objawów choroby

(95% przedział ufności)

(80,9-87,7)

(84,3-90,5)

(62,2-69,5)

(69,4-76,2)

Współczynnik ryzyka (95%

0,79

0,75

przedział ufności)

(0,57-1,09)

(0,62-0,90)

Test log rank

p=0,151

p=0,002

* po medianie obserwacji trwającej 44,2 miesiące (wszyscy pacjenci pozostawali pod obserwacją przez co najmniej 3 lata)

Całkowite przeżycie (analiza w populacji ITT)

W analizie 3-letniego przeżycia bez objawów choroby, która była pierwotnym punktem końcowym badania MOSAIC wykazano, że 85,1% pacjentów z grupy FOLFOX4 przeżyła względem 83,8% pacjentów z grupy LV5FU2. Odpowiedź ta odzwierciedlała się w ogólnym spadku ryzyka zgonu wynoszącym 10% z przewagą dla grupy FOLFOX4, która nie osiągnęła istotnej statystycznie wartości (współczynnik ryzyka = 0,90).

Odpowiednie wskaźniki dla grupy FOLFOX4 i LV5FU2 wynosiły: 92,2% względem 92,4% w podgrupie pacjentów z rakiem stopnia II (Duke B2) (współczynnik ryzyka = 1,01) oraz 80,4% względem 78,1% w podgrupie pacjentów z rakiem stopnia III (Duke C) (współczynnik ryzyka =

0,87).

Dzieci:

Stosowanie oksaliplatyny w monoterapii oceniano u dzieci w dwóch badaniach fazy I (z udziałem 69 pacjentów) oraz dwóch badaniach fazy II (z udziałem 90 pacjentów). Łącznie leczeniu poddano 159 dzieci z guzami litymi (w wieku od 7 miesięcy do 22 lat). Nie ustalono skuteczności stosowania oksaliplatyny w monoterapii u leczonych dzieci. Dalsze badania fazy II zostały przerwane ze względu na brak odpowiedzi klinicznej guza.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Nie określono właściwości farmakokinetycznych poszczególnych składników czynnych. Właściwości farmakokinetyczne platyny podlegającej ultrafiltracji, stanowiącej mieszaninę wszystkich rodzajów platyny niezwiązanej, czynnej i nieaktywnej, po podaniu trwającego dwie godziny wlewu dożylnego oksaliplatyny w dawce 130 mg/m2 pc., co trzy tygodnie w 1 do 5 cyklach oraz oksaliplatyny w dawce 85 mg/m2 pc, co dwa tygodnie, w 1 do 3 cykli, przedstawia tabela poniżej:

Zestawienie szacunkowych parametrów farmakokinetycznych platyny w ultrafiltracie po wielokrotnym podaniu oksaliplatyny w dawce 85 mg/m2 pc., co dwa tygodnie lub w dawce 130 mg/m2 pc., co trzy tygodnie.

Dawka

C

max

AUCo-48

AUC

t1/2a

t 1/2P

t1/2y

Vss

CL

^g/ml

^g.godz./ml

^g.godz./ml

godz.

godz.

godz.

l

l/godz.

85 mg/m2 pc

Średnia

0,814

4,19

4,68

0,43

16,8

391

440

17,4

Odchylenie

standardowe

0,193

0,647

1,40

0,35

5,74

406

199

6,35

130 mg/m2 pc

Średnia

1,21

8,20

11,9

0,28

16,3

273

582

10,1

Odchylenie

standardowe

0,10

2,40

4,60

0,06

2,90

19,0

261

3,07

Średnie wartości AUCo-48, i wartości Cmax określano w 3 cyklu (85 mg/m2 pc.) lub w cyklu 5 (130 mg/ m2 pc.).

Średnie wartości AUC, Vss, CL, oraz CLro-48 określano w 1. cyklu Wartości Cend, Cmax, AUC, AUCo-48, Vss i CL określano w analizie nie-kompartmentowej. tma, t i/2p, i ti/2y określano w analizie kompartmentowej (połączenie cykli 1-3).

Na zakończenie, trwającego 2 godziny wlewu dożylnego, 15% podanej platyny znajduje się w krążeniu układowym, natomiast pozostałe 85% szybko przenika do tkanek lub jest wydalane w moczu. Nieodwracalne wiązanie się z krwinkami czerwonymi i osoczem krwi powoduje, że okresy półtrwania w tych macierzach są bliskie naturalnemu okresowi przemiany krwinek czerwonych lub albumin osocza surowicy krwi. Nie obserwowano gromadzenia się leku w ultrafiltracie osocza po podaniu leku w dawce 85 mg/m2 pc., co dwa tygodnie lub 130 mg/m2 pc., co trzy tygodnie. Stan

równowagi uzyskiwano w tej macierzy po pierwszym cyklu podawania produktu leczniczego. Zmienność wewnątrzosobnicza i międzyosobnicza jest na ogół mała.

Uważa się, że biotransformacja w warunkach in vitro jest wynikiem rozkładu bez udziału enzymów. Nie ma dowodów na to, że układ cytochromu P450 uczestniczy w metabolizmie pierścienia diaminocykloheksanu.

Oksaliplatyna podlega w znacznym stopniu biotransformacji w organizmie pacjenta. Na zakończenie trwającego dwie godziny wlewu dożylnego, w ultrafiltracie osocza krwi nie stwierdzano produktu leczniczego w postaci niezmienionej. W krążeniu układowym, w późniejszym czasie po podaniu produktu leczniczego, wykryto wiele cytotoksycznych produktów biotransformacji, w tym monochloro-, dichloro- i diwodziano- diaminocykloheksanowe pochodne platyny oraz liczne nieaktywne związki sprzężone.

Platyna jest głównie wydalana w moczu, z klirensem nerkowym głównie w okresie 48 godzin po podaniu produktu leczniczego.

Po 5 dobach około 54% całkowitej dawki było wykrywane w moczu, a < 3% w kale.

Wpływ niewydolności nerek na dystrybucję oksaliplatyny badano u pacjentów z różnym stopniem czynności nerek. Podawano oksaliplatynę w dawce 85 mg/m2 pacjentom z grupy kontrolnej z prawidłową czynnością nerek (klirens kreatyniny > 80ml/min, n=12) , pacjentom z lekką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny 50-80 ml/min, n=13) pacjentom z umiarkowaną niewydolnością nerek (klirens kreatyniny 30-49 ml/min, n=13) oraz pacjentom z ciężką niewydolnością nerek w dawce 65 mg/m2) . Mediana czasu ekspozycji na lek wyniosła odpowiednio 9, 4, 6 i 3 cykle, a dane farmakokinetyczne z cyklu I uzyskano odpowiednio od 11, 13, 10 i 4 pacjentów.

Zaobserwowano wzrost wartości AUC oraz AUC/dawka w ultrafiltracie osocza oraz spadek wartości klirensu całkowitego i nerkowego (CL) i objętości dystrybucji w stanie równowagi (Vss ) wraz ze zwiększeniem zaburzenia czynności nerek zwłaszcza w (małej) grupie pacjentów z ciężką niewydolnością nerek: estymacje punktowe (90 % przedział ufności) ocenionych średnich stosunków stanu nerek/prawidłowej czynności nerek dla wartości AUC/dawka wyniosły 1,36 (1,08; 1,71), 2,34 (1,82; 3,01) i 4,81 (3,49; 6,64) odpowiednio dla pacjentów z łagodną, umiarkowaną i ciężką niewydolnością nerek.

Wydalanie oksaliplatyny jest istotnie powiązane z klirensem kreatyniny.

Całkowity klirens platyny w ultrafiltracie wynosił odpowiednio 0,74 (0,59;0,92), 0,43 (0,33;0,55) i 0,21 (0,15;0,29), a dla Vss 0,52 (0,41;0,65), 0,73 (0,59;0,91) i 0,27 (0,20;0,36) odpowiednio u pacjentów z łagodną, umiarkowaną i ciężką niewydolnością nerek. Całkowity klirens platyny w ultrafiltracie osocza został więc obniżony o 26% , 57% i 79% odpowiednio u pacjentów z łagodną, umiarkowaną i ciężką niewydolnością nerek w porównaniu do pacjentów z prawidłową czynnością nerek.

Klirens nerkowy platyny w ultrafiltracie osocza został obniżony o 30% , 65% i 84% odpowiednio u pacjentów z łagodną, umiarkowaną i ciężką niewydolnością nerek w porównaniu do pacjentów z prawidłową czynnością nerek.

Obserowano wydłużenie okresu półtrwania platyny w ultrafiltracie osocza wraz z pogarszaniem się stopnia niewydolności nerek zwłaszcza u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek. Pomimo niewielkiej liczby pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek, dane te dotyczą tej grupy pacjentów i należy wziąć je pod uwagę przepisując lek pacjentom z niewydolnością nerek (patrz punk 4.2, 4.3 i 4.4).

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W badaniach nieklinicznych przeprowadzonych na różnych gatunkach zwierząt (myszy, szczury, psy, i (lub) małpy), którym podawano oksaliplatynę w dawkach pojedynczych lub wielokrotnych, określono, że produkt ten ma szczególne działanie toksyczne na następujące narządy: szpik kostny, przewód pokarmowy, nerki, jądra, układ nerwowy i serce. Stwierdzenie to jest zgodne z danymi, dotyczącymi innych produktów zawierających platynę oraz produktów cytotoksycznych uszkadzających DNA, stosowanych w leczeniu nowotworów złośliwych u ludzi. Wyjątek stanowi działanie toksyczne na serce. Wpływ toksyczny na serce zaobserwowano jedynie u psów.

Stwierdzono między innymi zaburzenia elektrofizjologiczne z występowaniem migotania komór, które prowadziło do zgonu. Uznano, że działanie kardiotoksyczne jest swoiste gatunkowo. Nie tylko występowało ono jedynie u psów, lecz ponadto dawki produktu o letalnym działaniu kardiotoksycznym u psów (150 mg/m2 pc.) były dobrze tolerowane u ludzi. Badania niekliniczne na modelu neuronów czuciowych u szczurów wskazują na to, że ostre objawy zaburzeń czucia podczas podawania oksaliplatyny mogą obejmować interakcję z kanałami sodowymi zależnymi od potencjału błonowego.

W testach na komórkach ssaków stwierdzono, że oksaliplatyna ma działanie mutagenne i klastogenne. W badaniach na szczurach stwierdzono toksyczne działanie tego produktu leczniczego na zarodek i płód. Uważa się, że oksaliplatyna prawdopodobnie ma działanie rakotwórcze. Niemniej jednak, nie przeprowadzono badań oceniających działanie rakotwórcze.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Laktoza jednowodna Woda do wstrzykiwań

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Produktu leczniczego nie wolno mieszać z żadnymi innymi produktami leczniczymi w tym samym worku do wlewu albo przewodach do wlewu. Zgodnie ze wskazówkami podanymi w punkcie 6.6, oksaliplatynę można podawać z kwasem folinowym (FA) przez łącznik w kształcie litery Y.

•    NIE mieszać z produktami lub roztworami o odczynie zasadowym, szczególnie z 5-fluorouracylem, produktami kwasu folinowego, zawierającymi trometamol jako substancję pomocniczą i solami trometamolu w innych substancjach czynnych. Produkty lecznicze lub roztwory o odczynie zasadowym mają negatywny wpływ na stabilność oksaliplatyny (patrz punkt 6.6).

•    NIE sporządzać lub rozcieńczać roztworu oksaliplatyny z użyciem roztworu soli fizjologicznej lub innych roztworów zawierających jony chlorkowe (w tym chlorki wapnia, potasu lub sodu).

•    NIE dodawać jakichkolwiek innych produktów leczniczych do tego samego worka do wlewu albo przewodów do wlewu (patrz punkt 6.6, aby zapoznać się ze wskazówkami dotyczącymi jednoczesnego podawania z kwasem folinowym).

•    NIE stosować wyposażenia do wstrzykiwań zawierającego aluminium

6.3    Okres ważności 2 lata

Po odtworzeniu koncentratu w 5% roztworze glukozy z chemicznego i fizycznego punktu widzenia roztwór jest stabilny przez 48 godzin w temperaturze od 2°C do 8°C i przez 24 godziny w temperaturze 25°C.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia, roztwór do wlewu należy podać natychmiast.

Jeżeli roztwór nie jest podany od razu, za czas oraz warunki przechowywania przed podaniem odpowiedzialność ponosi osoba podająca produkt leczniczy. Okres przechowywania nie powinien być dłuższy niż 24 godziny w temperaturze od 2°C do 8°C, z wyjątkiem sytuacji, gdy roztwór został rozcieńczony w kontrolowanych i zatwierdzonych warunkach jałowych.

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Należy przechowywać fiolki w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Nie zamrażać.

Warunki przechowywania odtworzonego roztworu, patrz punkt 6.3.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania Dla 10 ml

Koncentrat oksaliplatyny do sporządzania roztworu do infuzji w fiolce z bezbarwnego szkła typu 1 o pojemności 10 ml, zamkniętej korkiem z gumy chlorobutylowej i 20 mm lawendowym uszczelnieniem aluminiowym typu flip-off

Dla 20 ml

Koncentrat oksaliplatyny do sporządzania roztworu do infuzji w fiolce z bezbarwnego szkła typu 1 o pojemności 20 ml, zamknięta korkiem z gumy chlorobutylowej i 20 mm lawendowym uszczelnieniem aluminiowym typu flip-off

Dla 40 ml

Koncentrat oksaliplatyny do sporządzania roztworu do infuzji w fiolce z bezbarwnego szkła typu 1 o pojemności 50 ml, zamknięta korkiem z gumy chlorobutylowej i 20 mm lawendowym uszczelnieniem aluminiowym typu flip-off

Wielkość opakowania: 1 fiolka na opakowanie

6.6 Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania leku do stosowania

Podobnie jak w przypadku innych substancji potencjalnie toksycznych, należy zachować ostrożność podczas stosowania i przygotowywania roztworów oksaliplatyny.

Instrukcje dotyczące stosowania

Stosowanie niniejszego środka cytotoksycznego przez personel medyczny wymaga zachowania szczególnych środków ostrożności w celu zapewnienia bezpieczeństwa osoby stosującej produkt leczniczy oraz jej otoczenia.

Przygotowywanie roztworów środków cytotoksycznych do wstrzykiwań lub wlewów musi być przeprowadzone przez odpowiednio przeszkolony personel, posiadający wiedzę na temat stosowanego produktu leczniczego, w warunkach, które zapewniają właściwe podanie produktu leczniczego.

Konieczne jest zachowanie warunków, które zapewniają ochronę otoczenia, a w szczególności osób przygotowujących produkt leczniczy, zgodnie z przepisami oraz standardami obowiązującymi w szpitalu. Wymaga to przygotowania specjalnego miejsca, przeznaczonego tylko do tego celu. W miejscu tym nie wolno palić, jeść, ani pić.

Personel powinien być zaopatrzony w odpowiednie środki ochrony osobistej, szczególnie w fartuchy z długimi rękawami, maski ochronne, ochronne nakrycia głowy, okulary ochronne, sterylne rękawiczki jednorazowego użytku. W obszarze roboczym należy stosować ochronne nakrycia, pojemniki i worki na odpady.

Należy zachować ostrożność podczas kontaktu z wydzielinami i wymiocinami.

Kobiety w ciąży należy ostrzec, aby unikały kontaktu z lekami cytotoksycznymi.

Jakiekolwiek uszkodzone opakowania należy traktować z taką samą ostrożnością, jak zanieczyszczone odpady. Zanieczyszczone odpady należy spalić, po umieszczeniu ich we właściwie oznakowanych, twardych pojemnikach. Patrz poniżej, podpunkt „Usuwanie pozostałości”.

W razie kontaktu oksaliplatyny w formie proszku, roztworu po odtworzeniu lub roztworu do wlewu ze skórą, zanieczyszczone miejsce należy zmyć obficie wodą.

W razie kontaktu oksaliplatyny w formie proszku, roztworu po odtworzeniu lub roztworu do wlewu z błonami śluzowymi, należy natychmiast zastosować obfite płukanie wodą.

Specjalne środki ostrożności dotyczące podawania

-    NIE stosować wyposażenia do wstrzykiwań zawierającego aluminium.

-    NIE podawać nierozcieńczonych roztworów.

-    Do rozcieńczania stosować wyłącznie roztwór 5% (50 mg/ml) glukozy do wlewów. NIE odtwarzać lub rozcieńczać roztworu oksaliplatyny do wlewu z użyciem roztworu chlorku sodu lub innych roztworów zawierających chlorki.

-    NIE dodawać jakichkolwiek innych produktów leczniczych do tego samego worka do wlewu albo przewodów do wlewu.

-    NIE mieszać z produktami lub roztworami o odczynie zasadowym, szczególnie z 5-fluorouracylem, produktami kwasu folinowego, zawierającymi trometamol jako substancję pomocniczą i solami trometamolu w innych substancjach czynnych. Produkty lecznicze lub roztwory o odczynie zasadowym mają negatywny wpływ na stabilność oksaliplatyny.

Instrukcje dotyczące stosowania z kwasem folinowym (FA) (jako folinian wapnia lub folinian dwusodowy)

Oksaliplatynę w dawce wynoszącej 85 mg/m2 pc., podawanej wlewem dożylnym w 250 do 500 ml 5% (50 mg/ml) roztworu glukozy podaje się w tym samym czasie co wlew dożylny kwasu folinowego (FA) w 5% (50 mg/ml) roztworze glukozy, trwający powyżej 2 do 6 godzin, przy zastosowaniu łącznika w kształcie litery Y, umieszczonego bezpośrednio przed miejscem wlewu. Nie należy mieszać obu produktów leczniczych w tym samym worku do wlewu. Kwas folinowy (FA) nie może zawierać trometamolu jako substancji pomocniczej i należy go rozcieńczyć wyłącznie poprzez zastosowanie izotonicznego 5% (50 mg/ml) roztworu glukozy. Do rozcieńczania nigdy nie należy stosować roztworów zasadowych, roztworu chlorku sodowego, ani roztworów zawierających chlorki.

Instrukcje dotyczące stosowania z 5-fluorouracylem (5 FU)

Oksaliplatynę należy zawsze podawać przed pochodnymi fluoropirymidynowymi, np. 5-fluorouracylem (5 FU).

Po podaniu oksaliplatyny należy przepłukać przewody do wlewu dożylnego, a następnie podać 5-fluorouracyl (5 FU).

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat produktów leczniczych stosowanych równolegle z oksaliplatyną, patrz odpowiednie charakterystyki produktów leczniczych.

Rozcieńczenie roztworu do podania we wlewie dożylnym

Należy pobrać wymaganą ilość odtworzonego roztworu z fiolki (fiolek), po czym rozcieńczyć w 250 ml do 500 ml 5% roztworu glukozy, w celu uzyskania stężenia oksaliplatyny pomiędzy 0,2 mg/ml do 2 mg/ml, to jest, zakresu stężeń, dla których wykazano stabilność fizyko-chemiczną oksaliplatyny.

Należy podawać wyłącznie w postaci wlewu dożylnego.

Po rozcieńczeniu w 5 % (50 mg/ml) roztworze glukozy, chemiczną i fizyczną stabilność wykazano przez 48 godzin w temperaturze od 2°C do 8°C i przez 24 godziny w temperaturze 25°C. Z mikrobiologicznego punktu widzenia, przygotowany roztwór do wlewu należy podać natychmiast. Jeżeli roztwór nie jest podany od razu, za czas oraz warunki przechowywania przed podaniem odpowiedzialność ponosi osoba podająca produkt leczniczy. Okres przechowywania nie powinien być dłuższy niż 24 godziny w temperaturze od 2°C do 8°C, z wyjątkiem sytuacji, gdy roztwór został rozcieńczony w kontrolowanych i zatwierdzonych warunkach jałowych.

Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

Przed podaniem roztwór należy obejrzeć. Należy stosować jedynie przezroczyste roztwory pozbawione cząstek.

Produkt leczniczy jest przeznaczony wyłącznie do jednorazowego użycia. Wszelkie resztki niewykorzystanego koncentratu należy zniszczyć.

Do odtworzenia lub rozcieńczania roztworu NIGDY nie wolno stosować roztworów chlorku sodu, ani roztworów zawierających chlorki.

Zgodność roztworu oksaliplatyny do wlewu zbadano przy pomocy reprezentatywnych urządzeń do podawania, wykonanych z PCW.

Wlew dożylny

Podawanie oksaliplatyny nie wymaga uprzedniego nawodnienia pacjenta.

Oksaliplatyna rozcieńczona w 250 ml do 500 ml roztworu 5% glukozy do uzyskania stężenia nie mniejszego niż 0,2 mg/ml należy podawać w trwającym od 2 do 6 godzin wlewie dożylnym, do żyły głównej lub obwodowej. Jeśli oksaliplatyna jest podawana z 5-fluorouracylem, wlew należy zawsze wykonać przed podaniem 5-fluorouracylu.

Usuwanie pozostałości

Pozostałości produktu leczniczego, jak również wszystkie materiały użyte do sporządzenia, rozcieńczenia i podania należy zniszczyć zgodnie ze standardowymi procedurami szpitalnymi, dotyczącymi postępowania ze środkami cytotoksycznymi, z uwzględnieniem lokalnych wymagań dotyczących usuwania odpadów niebezpiecznych.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Accord Healthcare Limited Sage House 319, Pinner Road North Harrow Middlesex, HAI 4HF Wielka Brytania

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

17070

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA 20.07.2010

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

19.04.2012

1

Patrz opis szczegółowy poniżej

2

Patrz punkt 4.4 „Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania”

+ Bardzo częste alergie/reakcje alergiczne występujące głównie w trakcie infuzji, czasami śmiertelne. Częste reakcje alergiczne takie jak wysypka skórna (w szczególności pokrzywka), zapalenie spojówek, zapalenie błony śluzowej nosa. Częste reakcje anafilaktyczne, w tym skurcz oskrzeli, uczucie bólu w klatce piersiowej, obrzęk naczynioruchowy, niedociśnienie i wstrząs anafilaktyczny.

Oxaliplatinum Accord