+ iMeds.pl

Oxybutynin hydrochloride accord 5 mgUlotka Oxybutynin hydrochloride accord

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Oxybutynin hydrochloride Accord, 5 mg, tabletki

Oxybutynini hydrochloridum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

• Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

•    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

•    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Oxybutynin hydrochloride Accord i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Oxybutynin hydrochloride Accord

3.    Jak stosować lek Oxybutynin hydrochloride Accord

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Oxybutynin hydrochloride Accord

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Oxybutynin hydrochloride Accord i w jakim celu się go stosuje

Lek Oxybutynin hydrochloride Accord w postaci tabletek zawiera substancję czynną oksybutyniny chlorowodorek.

Należy ona do dwóch grup leków zwanych lekami antycholinergicznymi i przeciwskurczowymi. Powoduje ona zwiotczenie mięśni pęcherza moczowego oraz zapobiega ich nagłym skurczom, co pomaga kontrolować oddawanie moczu.

Oxybutynin hydrochloride Accord może być stosowany w leczeniu:

Dorośli:

Częste parcia naglące lub utrata kontroli oddawania moczu (nietrzymanie moczu).

Dzieci w wieku 5 lat i starsze:

-    utrata kontroli nad oddawaniem moczu

-    zwiększona potrzeba oddawania moczu lub nagłe parcie na mocz (częste oddawanie dużych ilości moczu)

-    moczenie nocne, kiedy nie pomogły inne metody leczenia.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Oxybutynin hydrochloride Accord Kiedy nie stosować leku Oxybutynin hydrochloride Accord

-    jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6.),

- jeśli pacjent choruje na chorobę zwaną miastenią, powodująca, że mięśnie stają się słabe i szybko się męczą,

-    jeśli pacjent ma podwyższone ciśnienie w gałce ocznej (jaskra),

-    jeśli pacjent ma niedrożność przewodu pokarmowego (żołądek lub jelito), perforację jelita lub jelita nie pracuj ą prawidłowo,

-    jeśli pacjent ma ciężkie wrzodziejące zapalenie jelita grubego (choroba zapalna jelita grubego),

- jeśli pacjent ma blokadę utrudniającą oddawanie moczu.

Jeśli pacjent uważa, że dotyczy go którakolwiek z wymienionych sytuacji, nie należy przyjmować leku. Przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Oxybutynin hydrochloride Accord należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, jeśli:

•    Pacjent ma problemy z nerkami lub wątrobą,

•    Pacjent jest w wieku 65 lat lub starszy,

•    Osoba mająca zamiar przyjąć lek jest dzieckiem,

•    Pacjent choruje na chorobę zwaną neuropatią autonomiczną,

•    U pacjenta występuje nadczynność tarczycy (hipertyreoza),

•    Pacjent choruje na chorobę serca lub ma wysokie ciśnienie tętnicze,

•    Pacjent ma nieregularne bicie serca (palpitacje) i/lub zwiększone lub szybkie bicie serca,

•    U pacjenta występuje przerost gruczołu krokowego,

•    Pacjent ma niestrawność lub zgagę spowodowane przepukliną rozworu przełykowego (część żołądka ulega przemieszczeniu poprzez rozwór przełykowy przepony),

•    Pacjent ma podwyższoną temperaturę ciała lub gorączkę,

•    Pacjent będzie przyjmował lek przebywając w gorącym klimacie.

Długotrwałe stosowanie leku może prowadzić do rozwoju próchnicy w wyniku zmniejszenia lub zahamowania wydzielania śliny. Podczas długotrwałego leczenia wskazane są regularne przeglądy stomatologiczne.

Jeśli pacjent ma jakiekolwiek wątpliwości lub uważa, że dotyczy go którakolwiek z wymienionych sytuacji, nie należy przyjmować leku. Przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Inne leki i Oxybutynin hydrochloride Accord

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Oksybutynina może spowolnić czynność przewodu pokarmowego a tym samym wpływać na działanie innych leków, lub stosowanie tego leku z innymi może nasilać działanie oksybutyniny.

Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu:

•    atropiny i innych leków przeciwcholinergicznych (stosowanych w leczeniu zaburzeń żołądkowych takich jak zespół drażliwego jelita)

•    prochlorperazyny lub chlorpromazyny (pochodne fenotiazyny), klozapiny lub innych leków przeciwpsychotycznych (leki stosowane w leczeniu psychoz)

•    haloperydolu lub benperydolu (pochodne butyrofenonu) (leki stosowane w leczeniu niektórych chorób psychicznych)

•    amitryptyliny, imipraminy, dosulepiny lub trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych (leki stosowane w leczeniu depresji)

•    amantadyny (stosowana w leczeniu choroby Parkinsona lub w leczeniu i zapobieganiu niektórych zakażeń wirusowych)

•    lewodopy (stosowana w leczeniu choroby Parkinsona)

•    digoksyny (stosowana w leczeniu chorób serca)

•    dipirydamolu (stosowany w leczeniu problemów z krzepnięciem krwi)

•    ketokonazolu, itrakonazolu lub flukonazolu (stosowane w leczeniu infekcji grzybiczych)

•    erytromycyny - anybiotyku makrolidowego stosowanego w leczeniu zakażeń bakteryjnych

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Lek ten nie powinien być stosowany w okresie ciąży, chyba że jest to bezwzględnie konieczne.

Niewielkie ilości oksybutyniny przenikają do mleka matki. Z tego powodu nie zaleca się przyjmowania leku w czasie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek może powodować zaburzenia ostrości wzroku lub senność. Jeśli pacjent zauważy występowanie takich objawów, nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn.

Lek Oxybutynin hydrochloride Accord zawiera laktozę

Jeśli u pacjenta stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3.    Jak stosować lek Oxybutynin hydrochloride Accord

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Tabletki należy połykać popijając szklanką wody.

Nie wolno samodzielnie podejmować decyzji o zmianie dawkowania. W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe należy zwrócić się do lekarza.

Oksybutynin hydrochloride Accord z jedzeniem, piciem i alkoholem

Lek może powodować zaburzenia ostrości wzroku lub senność. Senność może być nasilona przy jednoczesnym spożyciu alkoholu.

Dorośli

Zalecana dawka początkowa to 2,5 mg trzy razy na dobę.

Lekarz może zadecydować o zwiększeniu dawki do dawki maksymalnej 5 mg cztery razy na dobę. Pacjenci w podeszłym wieku

Zalecana dawka początkowa to 2,5 mg dwa razy na dobę.

Lekarz może zadecydować o zwiększeniu dawki do 5 mg dwa razy na dobę.

Dzieci (w wieku 5 lat i starsze)

Zalecana dawka początkowa to 2,5 mg dwa razy na dobę.

Lekarz może zadecydować o zwiększeniu dawki do 5 mg trzy razy na dobę.

Jeśli lek podawany jest w celu leczenia moczenia nocnego ostatnia dawka powinna być podana przed snem.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Oxybutynin hydrochloride Accord

W przypadku przedawkowania należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do szpitala. Należy zabrać ze sobą puste opakowanie po zażytych lekach, aby poinformować lekarza jaki lek został przyjęty.

Przyjęcie zbyt dużej ilości tabletek może być bardzo niebezpieczne. Objawy przedawkowania to: niepokój, pobudzenie, zaczerwienienie, łagodne bóle i zawroty głowy. Bicie serca może stać się bardzo szybkie, nierówne i silne. Mogą wystąpić problemy z oddychaniem, drętwienie i śpiączka.

Pominięcie zastosowania leku Oxybutynin hydrochloride Accord

W przypadku pominięcia przyjęcia dawki, należy ją przyjąć najszybciej jak to możliwe, chyba, że zbliża się pora przyjęcia kolejnej dawki. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Oxybutynin hydrochloride Accord

Należy kontynuować przyjmowanie leku, tak długo jak zaleci lekarz. Nie należy przerywać przyjmowania leku nawet w przypadku poprawy samopoczucia.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy przerwać przyjmowanie leku i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do szpitala, jeśli u pacjenta wystąpią poniższe objawy:

• reakcja alergiczna taka jak: wysypka, trudności w połykaniu i oddychaniu, obrzęk twarzy, warg, gardła lub języka

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie jeśli któreś z poniższych działań niepożądanych nasiliło się lub trwa dłużej niż kilka dni:

Bardzo często (występują częściej niż u 1 na 10 pacjentów)

Suchość w jamie ustnej

Często (występują u 1 do 10 na 100 pacjentów)

Nieostre widzenie, nudności, bóle brzucha, niestrawność, nagłe zaczerwienienie twarzy, zaparcia

Niezbyt często (występują u 1 do 10 na 1000 pacjentów)

Biegunka, wymioty, utrata apetytu, zaburzenia oddawania moczu, kołatanie serca, arytmia, bóle głowy, zawroty głowy, zmęczenie, senność, nadwrażliwość na światło

Rzadko (występuj ą u 1 do 10 na 10 000 pacjentów)

Omamy, pobudzenie/podniecenie, koszmary senne, uczucie splątania, lęk, niepokój, drgawki, reakcje alergiczne takie jak wysypka, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, zaburzenia erekcji, dezorientacja, trudności z koncentracją, udar cieplny, nadwrażliwość na światło

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5.    Jak przechowywać lek Oxybutynin hydrochloride Accord

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30 C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki.

Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Oxybutynin hydrochloride Accord

Substancją czynną leku jest oksybutyniny chlorowodorek. Każda tabletka zawiera 5 mg oksybutyniny chlorowodorku.

Pozostałe składniki to: celuloza proszek, laktoza jednowodna, talk, magnezu stearynian.

Jak wygląda lek Oxybutynin hydrochloride Accord i co zawiera opakowanie

Biała lub prawie biała, bezwonna, obustronnie wypukła niepowlekana tabletka o średnicy 7,9 mm, oznaczona „B” i „R” po obu stronach linii podziału po jednej stronie i gładka po drugiej stronie.

Tabletkę można podzielić na równe dawki.

Oxybutynin hydrochloride Intas dostępny jest w blistrach pakowanych w tekturowe pudełka zawierające 6, 20, 21, 28, 30, 50, 56, 60, 84 lub 100 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Accord Healthcare Limited Sage House 319 Pinner Road North Harrow Middlesex, HA1 4HF Wielka Brytania

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Nazwa kraju

Nazwa produktu leczniczego

członkowskiego

Belgia

Oxybutynin hydrochloride Accord Healthcare 5 mg comprimes

Republika Czeska

Oxybutynin hydrochloride Accord 5 mg tablet

Niemcy

Oxybutynin hydrochloride Accord 2.5 mg/5 mg tabletten

Francja

Oxybutynin hydrochloride Accord 5mg comprimé pelliculé

Irlandia

Oxybutynin hydrochloride 2.5mg/5mg tablets

Włochy

Oxybutynin Accord 5mg compresse

Litwa

Oxybutynin Accord 5mg tablets

Łotwa

Oxybutynin hydrochloride Accord 5mg tablets

Polska

Oxybutynin hydrochloride Accord

Rumunia

Clorhidrat de Oxibutinina Accord 5mg comprimat

Szwecja

Oxybutynin Accord

Wielka Brytania

Oxybutynin hydrochloride 2.5mg/5 mg tablets

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 07/2014

5

Oxybutynin hydrochloride Accord

Charakterystyka Oxybutynin hydrochloride accord

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Oxybutynin hydrochloride Accord, 5 mg, tabletki

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka zawiera 5 mg oksybutyniny chlorowodorku.

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: każda tabletka zawiera 106,5 mg laktozy jednowodnej. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka.

Biała lub prawie biała, bezwonna, obustronnie wypukła niepowlekana tabletka o średnicy 7,9 mm, oznaczona „B” i „R” po obu stronach linii podziału po jednej stronie i gładka po drugiej stronie.

Tabletkę można podzielić na równe dawki.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Dorośli

Leczenie objawów nadreaktywności pęcherza moczowego, zaburzeń neurogennych pęcherza (hiperrefleksja wypieracza) lub nadreaktywności idiopatycznej wypieracza takich jak: potrzeba nagłego i częstego oddawania moczu, nietrzymanie moczu.

Dzieci

Oksybutynina jest wskazana do stosowania u dzieci w wieku powyżej 5 lat w następujących przypadkach:

•    Nietrzymanie moczu, nagłe parcie na mocz oraz częste oddawanie moczu w niestabilności pęcherza moczowego spowodowanej idiopatyczną nadmierną aktywnością pęcherza lub pęcherzem neurogennym (nadmierna aktywność wypieracza).

•    Nocne mimowolne oddawanie moczu związane z nadmierną aktywnością wypieracza, w połączeniu z terapią nielekową, kiedy zawiodły inne metody leczenia.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dorośli: dawkowanie należy ustalić indywidualnie, z dawką początkową 2,5 mg trzy razy na dobę. Następnie należy ustalić najmniejszą skuteczną dawkę. Dawka dobowa może różnić się w zakresie od 10 do 15 mg (maksymalna dawka dobowa to 20 mg) podawana w 2-3 (maksymalnie 4) dawkach podzielonych.

Pacjenci w podeszłym wieku: okres półtrwania leku jest wydłużony w tej grupie pacjentów.

Dlatego dawka 2,5 mg podawana dwa razy na dobę, zwłaszcza u wątłych pacjentów wydaję się być odpowiednia. Dawkę tę można zwiększyć do 5 mg dwa razy na dobę w celu uzyskania odpowiedzi klinicznej pod warunkiem dobrej tolerancji pacjenta na lek.

Dzieci (poniżej 5 roku życia): Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania oksybutyniny u dzieci poniżej 5 r.ż. nie były oceniane. Brak jest dostępnych danych.

Dzieci (powyżej 5 roku życia): dawkowanie należy ustalić indywidualnie, z dawką początkową 2,5 mg dwa razy na dobę. Następnie należy ustalić najmniejszą skuteczną dawkę.

Dawka maksymalna zależna jest od masy ciała (0,3-0,4 mg/kg/dobę) i została przedstawiona w tabeli poniżej:

Wiek

Dawka

5-9 lat

2,5 mg trzy razy na dobę

9-12 lat

5 mg dwa razy na dobę

powyżej 12 lat

5 mg trzy razy na dobę

Tabletki można przyjmować niezależnie od posiłków.

Tabletkę należy połknąć w całości popijając odpowiednią ilością wody.

4.3    Przeciwwskazania

•    Nadwrażliwość na oksybutyninę lub którąkolwiek substancję pomocniczą

•    Miastenia

•    Jaskra z wąskim kątem przesączania lub płytką przednią komorą oka

• Częściowa lub całkowita niedrożność przewodu pokarmowego w tym zwężenie odźwiernika, niedrożność porażenna jelit, atonia jelit

•    Ileostomia, kolostomia, toksyczne rozszerzenie okrężnicy, ciężka postać wrzodziejącego zapalenia okrężnicy

•    Zwężenie drogi odpływu z pęcherza moczowego, w przypadku, gdy może wystąpić zatrzymanie moczu

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Oksybutyninę należy podawać ostrożnie u wątłych pacjentów w podeszłym wieku i u dzieci, które mogą być bardziej wrażliwe na działanie leku oraz u pacjentów z neuropatią układu autonomicznego, z zaburzeniami czynności nerek i wątroby oraz ciężkimi zaburzeniami motoryki przewodu pokarmowego.

Ze względu na antycholinergiczne działanie oksybutyniny podczas leczenia mogą wystąpić poważne objawy atropinowe, zwłaszcza u dzieci. Nasilenie tych objawów może wymagać dostosowania dawki leku lub przerwania leczenia.

Oksybutynina może nasilać objawy nadczynności tarczycy i zastoinową niewydolność serca. Może również nasilać zaburzenia rytmu serca, tachykardię, nadciśnienie tętnicze i łagodny rozrost gruczołu krokowego.

Oksybutynina może powodować zmniejszenie wydzielania potu, podczas upałów może prowadzić to do udaru cieplnego.

W przypadku zakażenia układu moczowego należy rozpocząć odpowiednią antybiotykoterapię.

Oksybutynina uważana jest za niebezpieczną u pacjentów z porfirią, ponieważ wykazano jej właściwości porfirynogenne u zwierząt i w systemach in vitro.

Długotrwałe stosowanie leku może prowadzić do rozwoju próchnicy w wyniku zmniejszenia lub zahamowania wydzielania śliny. Podczas długotrwałego leczenia wskazane są regularne przeglądy stomatologiczne. Szczególną ostrożność należy zachować u pacjentów z przepukliną rozworu przełykowego z towarzyszącym refluksem żołądkowo-jelitowym, ponieważ leki przeciwcholinergiczne mogą nasilać ten stan chorobowy.

Dzieci

Nie zaleca się stosowania oksybutyniny u dzieci poniżej 5 lat ze względu na niewystarczające dane dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności stosowania. Dostępne są ograniczone dowody potwierdzające stosowanie oksybutyniny u dzieci z jednoobjawowym nocnym mimowolnym oddawaniem moczu (nie związanym z nadmierną aktywnością wypieracza).

Oksybutynina może być stosowana ostrożnie u dzieci w wieku powyżej 5 lat, ponieważ mogą być one bardziej wrażliwe na działanie leku, szczególnie na występowanie działań niepożądanych ze strony układu nerwowego oraz zaburzeń psychicznych.

Produkt zawiera laktozę i dlatego nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania z oksybutyniną innych leków przeciwcholinergicznych, ponieważ może wystąpić nasilenie działania przeciwcholinergicznego.

Bardzo rzadko donoszono o występowaniu interakcji podczas jednoczesnego stosowania leków przeciwcholinergicznych i klozapiny, fenotiazyny, amantadyny, butyrofenonów, lewodopy glikozydów naparstnicy i trójcyklicznych leków przeciwdepresyjnych. Należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania oksybutyniny i tych leków.

Z powodu zmniejszenia motoryki żołądka oksybutynina może wpływać na wchłanianie innych leków z przewodu pokarmowego.

Oksybutynina jest metabolizowana przez cytochrom P450 izoenzymu CYP 3A4, nie można zatem wykluczyć interakcji z lekami hamującymi ten izoenzym. Należy o tym pamiętać stosując jednocześnie oksybutyninę z azolowymi lekami przeciwgrzybiczymi (np. ketokonazolem) lub antybiotykami makrolidowymi (np. erytromycyną). Jednoczesne stosowanie oksybutyniny z itrakonazolem prowadzi do 2-krotnego wzrostu stężenia oksybutyniny w osoczu, ale tylko do 10% wzrostu stężenia jej aktywnego metabolitu. Znaczenie tej interakcji jest mało istotne klinicznie.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża: Nie ma odpowiednich danych dotyczących stosowania oksybutyniny u kobiet w ciąży.

Badania przeprowadzone na zwierzętach wykazały niewielki wpływ na rozrodczość (patrz punkt 5.3). Oksybutynina może być stosowana w ciąży tylko w przypadku, gdy jej zastosowanie jest bezwzględnie konieczne.

Karmienie piersią: Niewielkie ilości oksybutyniny przenikają do mleka matki. Nie zaleca się stosowania leku podczas karmienia piersią.

Płodność: Brak danych na temat wpływu na płodność u ludzi. Badania na zwierzętach wykazały zaburzenia płodności u samic (patrz punkt 5.3).

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Lek może powodować senność i niewyraźne widzenie. Pacjenci nie powinni prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn, chyba, że wykazny zostanie brak wpływu na fizyczne i psychiczne zdolności pacjenta.

4.8    Działania niepożądane

W badaniach klinicznych z udziałem ponad 3000 pacjentów przyjmujących oksybutyninę działania niepożądane spowodowane były głównie poprzez antycholinergiczne właściwości oksybutyniny. Najczęściej zgłaszanym działaniem niepożądanym była suchość w jamie ustnej.

Częstość występowania działań niepożądanych opiera się na danych dotyczących bezpieczeństwa z badań klinicznych z zastosowaniem oksybutyniny o mocy 2,5 mg i 5 mg oraz z danych po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu.

Przedstawiona poniżej lista działań niepożądanch została sklasyfikowana na podstawie częstości występowania danego działania oraz wg klasyfikacji układów i narządów według następujących kryteriów: bardzo często (> 1/10), często (> 1/100 do < 1/10), niezbyt często (> 1/1,000 do < 1/100), rzadko (> 1/10 000 do < 1/1,000), bardzo rzadko (< 1/10 000), częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Działania niepożądane (oznaczone w tabeli gwiazdką *), które nie zostały zaobserwowane w badaniach klinicznych, ale zgłaszane były po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu zostały sklasyfikowane jako „rzadkie”

Klasyfikacja układów i narządów

Bardzo

często

(> 1/10)

Często

(> 1/100 do < 1/10)

Niezbyt często (> 1/1,000 do < 1/100)

Rzadko

(> 1/10 000 do < 1/1,000)

Bardzo

rzadko

(< 1/10 000)

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

utrata apetytu, jadłowstręt

Zaburzenia

psychiczne

omamy,

pobudzenie/podniecenie*, * koszmary senne, splątanie, niepokój*, lęk *paranoja, niepokój*, dezorientacja, trudności z koncentracją

Zaburzenie

układu

nerwowego

ból głowy, zawroty głowy, senność, zmęczenie, ospałość

drgawki* zaburzenia poznawcze*

Zaburzenia

oka

niewyraźne

widzenie

nadwrażliwość na światło

zmniejszenie wydzielania łez/suche oko, rozszerzenie źrenic, jaskra z wąskim kątem przesączania*, nadciśnienie wewnątrzgałkowe

Zaburzenia

serca

tachykardia, zaburzenia rytmu serca

Zaburzenia żołądka i jelit

suchość w jamie ustnej

nudności, uczucie dyskomfortu w jamie

brzusznej/ból

brzucha,

zaparcie,

niestrawność

biegunka,

wymioty

refluks żołądkowo-przełykowy

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

nagłe

zaczerwienienie

twarzy

zmniejszone pocenie się, sucha skóra

nadwrażliwość na światło*, reakcje alergiczne takie jak: wysypka, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

zatrzymanie

moczu

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

zaburzenia erekcji

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

udar cieplny

4.9 Przedawkowanie

Objawy przedawkowania oksybutyniny to nasilenie działań niepożądanych ze strony ośrodkowego układu nerwowego (od niepokoju i podniecenia do zachowań psychotycznych), zmiany krążenia (uderzenia gorąca, spadek ciśnienia krwi, zaburzenia krążenia itp.), niewydolność oddechowa, paraliż i śpiączka.

Postępowanie:

•    wykonać natychmiast płukanie żołądka

•    podanie fizostygminy w powolnym wstrzyknięciu dożylnym

Dorośli: od 0,5 do 2 mg fizostygminy w powolnym wstrzyknięciu dożylnym, jeśli zachodzi konieczność iniekcję można powtórzyć po upływie 5 minut do maksymalnej dawki 5 mg.

Dzieci: 30 mikrogramów/kg m.c. fizostygminy w powolnym wstrzyknięciu dożylnym, jeśli zachodzi konieczność iniekcję można powtórzyć po upływie 5 minut do maksymalnej dawki 2 mg.

Gorączkę należy leczyć objawowo z użyciem chłodnej gąbki lub okładów z lodu.

W przypadku silnego niepokoju lub pobudzenia można podać dożylnie 10 mg diazepamu, w przypadku wystąpienia tachykardii można podać dożylnie propranolol, jeżeli wystąpi zatrzymanie moczu należy założyć cewnik do pęcherza moczowego.

W przypadku wystąpienia porażenia mięśni oddechowych może być wymagane zastosowanie sztucznej wentylacji.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: spazmolityki kod ATC: G04B D04

Oksybutynina wykazuje bezpośrednie przeciwskurczowe działanie na mięśnie gładkie wypieracza pęcherza moczowego jak również działanie antycholinergiczne hamujące muskarynową aktywność acetylocholiny na mięśnie gładkie.

Właściwości te powodują rozluźnienie mięśni wypieracza. U pacjentów z niestabilnym pęcherzem oksybutynina zwiększa pojemność pęcherza oraz zmniejsza częstość występowania spontanicznych skurczów mięśni wypieracza.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Oksybutynina szybko wchłania się z przewodu pokarmowego po doustnym podaniu osiągając maksymalne stężenie w osoczu w czasie krótszym niż 1 godzina. Efekt pierwszego przejścia jest wysoki, mniej niż 10% podanej dawki dociera do krążenia w postaci niezmienionej.

Dystrybucja

Oksybutynina jest szeroko dystrybuowana po podaniu ogólnoustrojowym w tkankach całego ciała. Objętość dystrybucji po dożylnym podaniu 5 mg chlorowodorku oksybutyniny została oszacowana na 193 litry.

Metabolizm

Oksybutynina jest metabolizowana w znacznym stopniu w wątrobie przede wszystkim przez układ cytochromu P450 zwłaszcza CYP 3A4 zlokalizowanym głównie w wątrobie i ścianie jelita. Do metabolitów zalicza się nieaktywny farmakologicznie kwas fenylocykloheksyglikolowy oraz aktywną farmakologicznie N-dietylooksybutyninę.

Eliminacja

Oksybutynina jest metabolizowana w znacznym stopniu w wątrobie i tylko mniej niż 0,1% leku w postaci niezmienionej jest wydalana z moczem. Ponadto mniej niż 0,1% podanej dawki jest wydalana w postaci metabolitu N-dietylooksybutyniny.

Pacjenci w podeszłym wieku

Biodostępność jest wyższa u pacjentów w podeszłym wieku; AUC jest 2-4 krotnie wyższe po podaniu wielokrotnym, a okres półtrwania jest dłuższy 3-5 razy (patrz punkt 4.2).

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane przedkliniczne oparte na wynikach badań dotyczących toksyczności ostrej, toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności, potencjalnego działania rakotwórczego nie ujawniają występowania szczególnego zagrożenia dla człowieka. Po podskórnym podaniu dawki 0,4 mg/kg/dobę oksybutynina powodowała wzrost występowania anomalii narządów, obserwowany tylko w przypadku wystąpienia toksyczności u matki. Niemniej jednak ze względu na brak wyjaśnienia związku pomiędzy toksycznością dla organizmu matki a działaniem podczas okresu rozwoju nie można ustalić wpływu na bezpieczeństwo stosowania u ludzi. W badaniu oceniającym wpływ podskórnie podanego leku na płodność u szczurów nie zaobserwowano takiego wpływu u samców, podczas gdy zaobserwowano zaburzenia płodności u samic (dawka nie wywołująca działań niepożądanych - 5 mg/kg).

DANE FARMACEUTYCZNE

6.


6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Celuloza, proszek Laktoza jednowodna Talk

Magnezu stearynian

6.2    Niezgodności farmaceutyczne Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

2 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30 C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Tabletki pakowane są w blistry PVC/PVDC/Aluminium lub PVC/Aluminium.

Blistry pakowane są w tekturowe pudełka zawierające ulotkę dla pacjenta.

Opakowania mogą zawierać: 6, 20, 21, 28, 30, 50, 56, 60, 84 i 100 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Brak szczególnych wymagań.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Accord Healthcare Limited 319 Pinner Road North Harrow Middlesex HA1 4HF Wielka Brytania

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 20867

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

2013-01-04

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Oxybutynin hydrochloride Accord