Imeds.pl

Oxybutynin Hydrochloride Accord 5 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Oxybutynin hydrochloride Accord, 5 mg, tabletki

Oxybutynini hydrochloridum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

• Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

• Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

•    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Oxybutynin hydrochloride Accord i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Oxybutynin hydrochloride Accord

3.    Jak stosować lek Oxybutynin hydrochloride Accord

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Oxybutynin hydrochloride Accord

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Oxybutynin hydrochloride Accord i w jakim celu się go stosuje

Lek Oxybutynin hydrochloride Accord w postaci tabletek zawiera substancję czynną oksybutyniny chlorowodorek.

Należy ona do dwóch grup leków zwanych lekami antycholinergicznymi i przeciwskurczowymi. Powoduje ona zwiotczenie mięśni pęcherza moczowego oraz zapobiega ich nagłym skurczom, co pomaga kontrolować oddawanie moczu.

Oxybutynin hydrochloride Accord może być stosowany w leczeniu:

Dorośli:

Częste parcia naglące lub utrata kontroli oddawania moczu (nietrzymanie moczu).

Dzieci w wieku 5 lat i starsze:

-    utrata kontroli nad oddawaniem moczu

-    zwiększona potrzeba oddawania moczu lub nagłe parcie na mocz (częste oddawanie dużych ilości moczu)

-    moczenie nocne, kiedy nie pomogły inne metody leczenia.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Oxybutynin hydrochloride Accord Kiedy nie stosować leku Oxybutynin hydrochloride Accord

-    jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6.),

- jeśli pacjent choruje na chorobę zwaną miastenią, powodująca, że mięśnie stają się słabe i szybko się męczą,

-    jeśli pacjent ma podwyższone ciśnienie w gałce ocznej (jaskra),

-    jeśli pacjent ma niedrożność przewodu pokarmowego (żołądek lub jelito), perforację jelita lub jelita nie pracuj ą prawidłowo,

-    jeśli pacjent ma ciężkie wrzodziejące zapalenie jelita grubego (choroba zapalna jelita grubego),

- jeśli pacjent ma blokadę utrudniającą oddawanie moczu.

Jeśli pacjent uważa, że dotyczy go którakolwiek z wymienionych sytuacji, nie należy przyjmować leku. Przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Oxybutynin hydrochloride Accord należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, jeśli:

•    Pacjent ma problemy z nerkami lub wątrobą,

•    Pacjent jest w wieku 65 lat lub starszy,

•    Osoba mająca zamiar przyj ąć lek jest dzieckiem,

•    Pacjent choruje na chorobę zwaną neuropatią autonomiczną,

•    U pacjenta występuje nadczynność tarczycy (hipertyreoza),

•    Pacjent choruje na chorobę serca lub ma wysokie ciśnienie tętnicze,

•    Pacjent ma nieregularne bicie serca (palpitacje) i/lub zwiększone lub szybkie bicie serca,

•    U pacjenta występuje przerost gruczołu krokowego,

•    Pacjent ma niestrawność lub zgagę spowodowane przepukliną rozworu przełykowego (część żołądka ulega przemieszczeniu poprzez rozwór przełykowy przepony),

•    Pacjent ma podwyższoną temperaturę ciała lub gorączkę,

•    Pacjent będzie przyjmował lek przebywając w gorącym klimacie.

Długotrwałe stosowanie leku może prowadzić do rozwoju próchnicy w wyniku zmniejszenia lub zahamowania wydzielania śliny. Podczas długotrwałego leczenia wskazane są regularne przeglądy stomatologiczne.

Jeśli pacjent ma jakiekolwiek wątpliwości lub uważa, że dotyczy go którakolwiek z wymienionych sytuacji, nie należy przyjmować leku. Przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Inne leki i Oxybutynin hydrochloride Accord

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Oksybutynina może spowolnić czynność przewodu pokarmowego a tym samym wpływać na działanie innych leków, lub stosowanie tego leku z innymi może nasilać działanie oksybutyniny.

Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu:

•    atropiny i innych leków przeciwcholinergicznych (stosowanych w leczeniu zaburzeń żołądkowych takich jak zespół drażliwego jelita)

•    prochlorperazyny lub chlorpromazyny (pochodne fenotiazyny), klozapiny lub innych leków przeciwpsychotycznych (leki stosowane w leczeniu psychoz)

•    haloperydolu lub benperydolu (pochodne butyrofenonu) (leki stosowane w leczeniu niektórych chorób psychicznych)

•    amitryptyliny, imipraminy, dosulepiny lub trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych (leki stosowane w leczeniu depresji)

•    amantadyny (stosowana w leczeniu choroby Parkinsona lub w leczeniu i zapobieganiu niektórych zakażeń wirusowych)

•    lewodopy (stosowana w leczeniu choroby Parkinsona)

•    digoksyny (stosowana w leczeniu chorób serca)

•    dipirydamolu (stosowany w leczeniu problemów z krzepnięciem krwi)

•    ketokonazolu, itrakonazolu lub flukonazolu (stosowane w leczeniu infekcji grzybiczych)

•    erytromycyny - anybiotyku makrolidowego stosowanego w leczeniu zakażeń bakteryjnych

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Lek ten nie powinien być stosowany w okresie ciąży, chyba że jest to bezwzględnie konieczne.

Niewielkie ilości oksybutyniny przenikają do mleka matki. Z tego powodu nie zaleca się przyjmowania leku w czasie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek może powodować zaburzenia ostrości wzroku lub senność. Jeśli pacjent zauważy występowanie takich objawów, nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn.

Lek Oxybutynin hydrochloride Accord zawiera laktozę

Jeśli u pacjenta stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3.    Jak stosować lek Oxybutynin hydrochloride Accord

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Tabletki należy połykać popijając szklanką wody.

Nie wolno samodzielnie podejmować decyzji o zmianie dawkowania. W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe należy zwrócić się do lekarza.

Oksybutynin hydrochloride Accord z jedzeniem, piciem i alkoholem

Lek może powodować zaburzenia ostrości wzroku lub senność. Senność może być nasilona przy jednoczesnym spożyciu alkoholu.

Dorośli

Zalecana dawka początkowa to 2,5 mg trzy razy na dobę.

Lekarz może zadecydować o zwiększeniu dawki do dawki maksymalnej 5 mg cztery razy na dobę. Pacjenci w podeszłym wieku

Zalecana dawka początkowa to 2,5 mg dwa razy na dobę.

Lekarz może zadecydować o zwiększeniu dawki do 5 mg dwa razy na dobę.

Dzieci (w wieku 5 lat i starsze)

Zalecana dawka początkowa to 2,5 mg dwa razy na dobę.

Lekarz może zadecydować o zwiększeniu dawki do 5 mg trzy razy na dobę.

Jeśli lek podawany jest w celu leczenia moczenia nocnego ostatnia dawka powinna być podana przed snem.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Oxybutynin hydrochloride Accord

W przypadku przedawkowania należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do szpitala. Należy zabrać ze sobą puste opakowanie po zażytych lekach, aby poinformować lekarza jaki lek został przyjęty.

Przyjęcie zbyt dużej ilości tabletek może być bardzo niebezpieczne. Objawy przedawkowania to: niepokój, pobudzenie, zaczerwienienie, łagodne bóle i zawroty głowy. Bicie serca może stać się bardzo szybkie, nierówne i silne. Mogą wystąpić problemy z oddychaniem, drętwienie i śpiączka.

Pominięcie zastosowania leku Oxybutynin hydrochloride Accord

W przypadku pominięcia przyjęcia dawki, należy ją przyjąć najszybciej jak to możliwe, chyba, że zbliża się pora przyjęcia kolejnej dawki. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Oxybutynin hydrochloride Accord

Należy kontynuować przyjmowanie leku, tak długo jak zaleci lekarz. Nie należy przerywać przyjmowania leku nawet w przypadku poprawy samopoczucia.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy przerwać przyjmowanie leku i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do szpitala, jeśli u pacjenta wystąpią poniższe objawy:

• reakcja alergiczna taka jak: wysypka, trudności w połykaniu i oddychaniu, obrzęk twarzy, warg, gardła lub języka

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie jeśli któreś z poniższych działań niepożądanych nasiliło się lub trwa dłużej niż kilka dni:

Bardzo często (występują częściej niż u 1 na 10 pacjentów)

Suchość w jamie ustnej

Często (występują u 1 do 10 na 100 pacjentów)

Nieostre widzenie, nudności, bóle brzucha, niestrawność, nagłe zaczerwienienie twarzy, zaparcia

Niezbyt często (występują u 1 do 10 na 1000 pacjentów)

Biegunka, wymioty, utrata apetytu, zaburzenia oddawania moczu, kołatanie serca, arytmia, bóle głowy, zawroty głowy, zmęczenie, senność, nadwrażliwość na światło

Rzadko (występuj ą u 1 do 10 na 10 000 pacjentów)

Omamy, pobudzenie/podniecenie, koszmary senne, uczucie splątania, lęk, niepokój, drgawki, reakcje alergiczne takie jak wysypka, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, zaburzenia erekcji, dezorientacja, trudności z koncentracją, udar cieplny, nadwrażliwość na światło

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5.    Jak przechowywać lek Oxybutynin hydrochloride Accord

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30 C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki.

Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Oxybutynin hydrochloride Accord

Substancją czynną leku jest oksybutyniny chlorowodorek. Każda tabletka zawiera 5 mg oksybutyniny chlorowodorku.

Pozostałe składniki to: celuloza proszek, laktoza jednowodna, talk, magnezu stearynian.

Jak wygląda lek Oxybutynin hydrochloride Accord i co zawiera opakowanie

Biała lub prawie biała, bezwonna, obustronnie wypukła niepowlekana tabletka o średnicy 7,9 mm, oznaczona „B” i „R” po obu stronach linii podziału po jednej stronie i gładka po drugiej stronie.

Tabletkę można podzielić na równe dawki.

Oxybutynin hydrochloride Intas dostępny jest w blistrach pakowanych w tekturowe pudełka zawierające 6, 20, 21, 28, 30, 50, 56, 60, 84 lub 100 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Accord Healthcare Limited Sage House 319 Pinner Road North Harrow Middlesex, HA1 4HF Wielka Brytania

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Nazwa kraju

Nazwa produktu leczniczego

członkowskiego

Belgia

Oxybutynin hydrochloride Accord Healthcare 5 mg comprimes

Republika Czeska

Oxybutynin hydrochloride Accord 5 mg tablet

Niemcy

Oxybutynin hydrochloride Accord 2.5 mg/5 mg tabletten

Francja

Oxybutynin hydrochloride Accord 5mg comprime pellicule

Irlandia

Oxybutynin hydrochloride 2.5mg/5mg tablets

Włochy

Oxybutynin Accord 5mg compresse

Litwa

Oxybutynin Accord 5mg tablets

Łotwa

Oxybutynin hydrochloride Accord 5mg tablets

Polska

Oxybutynin hydrochloride Accord

Rumunia

Clorhidrat de Oxibutinina Accord 5mg comprimat

Szwecja

Oxybutynin Accord

Wielka Brytania

Oxybutynin hydrochloride 2.5mg/5 mg tablets

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 07/2014

5