Imeds.pl

Panadol Menthol Active 500 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Panadol Menthol Active

500 mg, proszek do sporządzania roztworu doustnego

Paracetamolum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

-    Jeśli po upływie 3 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Panadol Menthol Active i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Panadol Menthol Active

3.    Jak stosować lek Panadol Menthol Active

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Panadol Menthol Active

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Panadol Menthol Active i w jakim celu się go stosuje

Lek Panadol Menthol Active zawiera paracetamol, który działa przeciwbólowo i przeciwgorączkowo. Lek Panadol Menthol Active stosuje się do krótkotrwałego leczenia objawów grypy lub przeziębienia takich jak: gorączka, ból gardła, ból głowy, bóle mięśniowe.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Panadol Menthol Active

Kiedy nie stosować leku Panadol Menthol Active

-    w razie stwierdzonej nadwrażliwości na paracetamol lub inne składniki leku (patrz pkt. 6 Co zawiera lek Panadol Menthol Active),

-    jednocześnie z innymi lekami zawierającymi paracetamol,

-    przez pacjentów z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy,

-    nie podawać leku dzieciom w wieku poniżej 12 lat.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem jeśli pacjent:

-    ma chorobę nerek lub wątroby, w tym alkoholową chorobę wątroby,

-    cierpi na przewlekłe bóle głowy.

Stosowanie paracetamolu może być przyczyną fałszywych wyników niektórych badań laboratoryjnych (np. oznaczanie stężenia glukozy we krwi).

Nie stosować jednocześnie innych leków zawierających paracetamol.

Należy skonsultować się z lekarzem w przypadku przyjmowania następujących leków:

-    metoklopramidu, domperidonu (stosowanych przeciw nudnościom i wymiotom),

-    cholestyraminy (stosowanej w celu zmniejszania dużego stężenia cholesterolu we krwi),

-    leków przeciwzakrzepowych (takich jak warfaryna lub inne leki z grupy kumaryny) w razie konieczności długotrwałego stosowania leku przeciwbólowego,

-    leków zwiększających metabolizm wątrobowy, np. niektóre leki nasenne lub przeciwpadaczkowe (np. fenobarbital, fenytoina, karbamazepina) oraz ryfampicyna, ponieważ może dojść do uszkodzenia wątroby nawet podczas stosowania zalecanych dawek paracetamolu,

-    inhibitorów MAO (leki stosowane w leczeniu depresji),

-    salicylamidu.

Łączne przyjmowanie paracetamolu i kwasu acetylosalicylowego zwiększa ryzyko wystąpienia zaburzeń czynności nerek.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zażyciem leku podczas ciąży lub karmienia piersią należy poradzić się lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Stosowanie leku Panadol Menthol Active nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

Lek Panadol Menthol Active zawiera sacharozę, aspartam, barwniki azowe i sód:

•    1 saszetka zawiera 2000 mg sacharozy. Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją niektórych cukrów, np. fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy nie powinni stosować tego leku.

•    Lek zawiera 50 mg aspartamu (E951), substancji będącej źródłem fenyloalaniny, która może być szkodliwa dla osób z fenyloketonurią.

•    Lek zawiera barwniki azowe: karmoizynę (E122), żółcień pomarańczową (E110) i czerń brylantową (E151). Substancje te mogą wywoływać reakcje alergiczne.

•    1 saszetka zawiera 118 mg sodu. Osoby na diecie niskosodowej powinny uwzględnić tę ilość sodu w swojej diecie.

3. Jak stosować lek Panadol Menthol Active

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat

Doustnie, 1 lub 2 saszetki, w razie konieczności, co 4- 6 godzin.

Zawartość saszetki rozpuścić w gorącej wodzie, dobrze wymieszać i wypić.

Bez konsultacji z lekarzem leku nie należy stosować regularnie dłużej niż przez 3 dni.

•    Nie stosować częściej niż co 4 godziny.

•    Nie stosować dawki większej niż zalecana.

• Nie stosować więcej niż 8 saszetek w ciągu doby.

•    Nie podawać leku dzieciom w wieku poniżej 12 lat.

W każdym przypadku zażycia dawki większej niż zalecana należy natychmiast zasięgnąć porady lekarskiej, nawet gdy samopoczucie chorego jest dobre, ze względu na ryzyko wystąpienia opóźnionego, ciężkiego uszkodzenia wątroby. Jeśli od spożycia nie upłynęło więcej czasu niż godzina, można również sprowokować wymioty, podać węgiel aktywowany doustnie najlepiej rozmieszany z wodą i zgłosić się do lekarza.

W razie pominięcia dawki leku

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Panadol Menthol Active może powodować działania niepożądane.

Należy natychmiast zaprzestać stosowania leku i zwrócić się do lekarza w razie wystąpienia:

-    reakcji alergicznej (uczulenia), takiej jak: wysypka skórna lub swędzenie skóry, czasem połączonych z utrudnionym oddychaniem lub opuchlizną warg, języka, gardła lub twarzy,

-    pęcherzy i owrzodzeń w jamie ustnej, oczach i na narządach płciowych,

-    problemów z oddychaniem, jeśli podobne problemy występowały w przeszłości podczas stosowania kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych,

-    sińców lub krwawienia o nieznanej przyczynie;

-    zaburzenia czynności wątroby objawiające się nudnościami, utratą apetytu, spadkiem masy ciała, rozpieraniem w nadbrzuszu oraz zażółceniem oczu i skóry.

Powyższe reakcje występują bardzo rzadko.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza.

5.    Jak przechowywać lek Panadol Menthol Active

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30oC.

Nie stosować leku po upływie terminu ważności podanego na saszetce i opakowaniu zewnętrznym. Termin ważności oznacza ostatni dzień miesiąca.

Wyrzucić opakowanie w odpowiednim miejscu. Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Panadol Menthol Active

Substancją czynną leku jest paracetamol. Każda saszetka zawiera 500 mg paracetamolu.

Inne składniki leku to: sacharoza, aspartam (E951), kwas winowy, sodu cytrynian, aromat mentolowy E 41580, aromat czarnej porzeczki 502 009 AP 0551, czerwony barwnik (Rojo conacert M659) zawierający karmoizynę (E122), żółcień pomarańczową (E110) i czerń brylantową (E151) standaryzowane sodu chlorkiem.

Lek ma postać jasnoróżowego proszku umieszczonego w saszetce z laminatu papier/PE/Aluminium/PE, w tekturowym pudełku. Opakowanie zawiera 5, 6, 10, 12, 15, 20 lub 24 saszetki. Nie wszystkie opakowania mogą być dostępne w sprzedaży.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o.

ul. Rzymowskiego 53

02-697 Warszawa

tel. 0- 22 576 96 00

fax. 0- 22 576 96 01

Wytwórca: SmithKline Beecham S.A., Carretera de Ajalvir, km 2.500, 28806 Alcala de Henares, Madrid, Hiszpania

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Inne źródła informacji

Szczegółowa informacja o tym leku jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych