+ iMeds.pl

Panadol menthol active 500 mgUlotka Panadol menthol active

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Panadol Menthol Active

500 mg, proszek do sporządzania roztworu doustnego

Paracetamolum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

-    Jeśli po upływie 3 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Panadol Menthol Active i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Panadol Menthol Active

3.    Jak stosować lek Panadol Menthol Active

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Panadol Menthol Active

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Panadol Menthol Active i w jakim celu się go stosuje

Lek Panadol Menthol Active zawiera paracetamol, który działa przeciwbólowo i przeciwgorączkowo. Lek Panadol Menthol Active stosuje się do krótkotrwałego leczenia objawów grypy lub przeziębienia takich jak: gorączka, ból gardła, ból głowy, bóle mięśniowe.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Panadol Menthol Active

Kiedy nie stosować leku Panadol Menthol Active

-    w razie stwierdzonej nadwrażliwości na paracetamol lub inne składniki leku (patrz pkt. 6 Co zawiera lek Panadol Menthol Active),

-    jednocześnie z innymi lekami zawierającymi paracetamol,

-    przez pacjentów z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy,

-    nie podawać leku dzieciom w wieku poniżej 12 lat.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem jeśli pacjent:

-    ma chorobę nerek lub wątroby, w tym alkoholową chorobę wątroby,

-    cierpi na przewlekłe bóle głowy.

Stosowanie paracetamolu może być przyczyną fałszywych wyników niektórych badań laboratoryjnych (np. oznaczanie stężenia glukozy we krwi).

Nie stosować jednocześnie innych leków zawierających paracetamol.

Należy skonsultować się z lekarzem w przypadku przyjmowania następujących leków:

-    metoklopramidu, domperidonu (stosowanych przeciw nudnościom i wymiotom),

-    cholestyraminy (stosowanej w celu zmniejszania dużego stężenia cholesterolu we krwi),

-    leków przeciwzakrzepowych (takich jak warfaryna lub inne leki z grupy kumaryny) w razie konieczności długotrwałego stosowania leku przeciwbólowego,

-    leków zwiększających metabolizm wątrobowy, np. niektóre leki nasenne lub przeciwpadaczkowe (np. fenobarbital, fenytoina, karbamazepina) oraz ryfampicyna, ponieważ może dojść do uszkodzenia wątroby nawet podczas stosowania zalecanych dawek paracetamolu,

-    inhibitorów MAO (leki stosowane w leczeniu depresji),

-    salicylamidu.

Łączne przyjmowanie paracetamolu i kwasu acetylosalicylowego zwiększa ryzyko wystąpienia zaburzeń czynności nerek.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zażyciem leku podczas ciąży lub karmienia piersią należy poradzić się lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Stosowanie leku Panadol Menthol Active nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

Lek Panadol Menthol Active zawiera sacharozę, aspartam, barwniki azowe i sód:

•    1 saszetka zawiera 2000 mg sacharozy. Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją niektórych cukrów, np. fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy nie powinni stosować tego leku.

•    Lek zawiera 50 mg aspartamu (E951), substancji będącej źródłem fenyloalaniny, która może być szkodliwa dla osób z fenyloketonurią.

•    Lek zawiera barwniki azowe: karmoizynę (E122), żółcień pomarańczową (E110) i czerń brylantową (E151). Substancje te mogą wywoływać reakcje alergiczne.

•    1 saszetka zawiera 118 mg sodu. Osoby na diecie niskosodowej powinny uwzględnić tę ilość sodu w swojej diecie.

3. Jak stosować lek Panadol Menthol Active

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat

Doustnie, 1 lub 2 saszetki, w razie konieczności, co 4- 6 godzin.

Zawartość saszetki rozpuścić w gorącej wodzie, dobrze wymieszać i wypić.

Bez konsultacji z lekarzem leku nie należy stosować regularnie dłużej niż przez 3 dni.

•    Nie stosować częściej niż co 4 godziny.

•    Nie stosować dawki większej niż zalecana.

• Nie stosować więcej niż 8 saszetek w ciągu doby.

•    Nie podawać leku dzieciom w wieku poniżej 12 lat.

W każdym przypadku zażycia dawki większej niż zalecana należy natychmiast zasięgnąć porady lekarskiej, nawet gdy samopoczucie chorego jest dobre, ze względu na ryzyko wystąpienia opóźnionego, ciężkiego uszkodzenia wątroby. Jeśli od spożycia nie upłynęło więcej czasu niż godzina, można również sprowokować wymioty, podać węgiel aktywowany doustnie najlepiej rozmieszany z wodą i zgłosić się do lekarza.

W razie pominięcia dawki leku

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Panadol Menthol Active może powodować działania niepożądane.

Należy natychmiast zaprzestać stosowania leku i zwrócić się do lekarza w razie wystąpienia:

-    reakcji alergicznej (uczulenia), takiej jak: wysypka skórna lub swędzenie skóry, czasem połączonych z utrudnionym oddychaniem lub opuchlizną warg, języka, gardła lub twarzy,

-    pęcherzy i owrzodzeń w jamie ustnej, oczach i na narządach płciowych,

-    problemów z oddychaniem, jeśli podobne problemy występowały w przeszłości podczas stosowania kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych,

-    sińców lub krwawienia o nieznanej przyczynie;

-    zaburzenia czynności wątroby objawiające się nudnościami, utratą apetytu, spadkiem masy ciała, rozpieraniem w nadbrzuszu oraz zażółceniem oczu i skóry.

Powyższe reakcje występują bardzo rzadko.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza.

5.    Jak przechowywać lek Panadol Menthol Active

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30oC.

Nie stosować leku po upływie terminu ważności podanego na saszetce i opakowaniu zewnętrznym. Termin ważności oznacza ostatni dzień miesiąca.

Wyrzucić opakowanie w odpowiednim miejscu. Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Panadol Menthol Active

Substancją czynną leku jest paracetamol. Każda saszetka zawiera 500 mg paracetamolu.

Inne składniki leku to: sacharoza, aspartam (E951), kwas winowy, sodu cytrynian, aromat mentolowy E 41580, aromat czarnej porzeczki 502 009 AP 0551, czerwony barwnik (Rojo conacert M659) zawierający karmoizynę (E122), żółcień pomarańczową (E110) i czerń brylantową (E151) standaryzowane sodu chlorkiem.

Lek ma postać jasnoróżowego proszku umieszczonego w saszetce z laminatu papier/PE/Aluminium/PE, w tekturowym pudełku. Opakowanie zawiera 5, 6, 10, 12, 15, 20 lub 24 saszetki. Nie wszystkie opakowania mogą być dostępne w sprzedaży.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o.

ul. Rzymowskiego 53

02-697 Warszawa

tel. 0- 22 576 96 00

fax. 0- 22 576 96 01

Wytwórca: SmithKline Beecham S.A., Carretera de Ajalvir, km 2.500, 28806 Alcala de Henares, Madrid, Hiszpania

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Inne źródła informacji

Szczegółowa informacja o tym leku jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Panadol Menthol Active

Charakterystyka Panadol menthol active

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Panadol Menthol Active, 500 mg, proszek do sporządzania roztworu doustnego

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 saszetka zawiera 500 mg paracetamolu

oraz sustancje pomocnicze, w tym: 118 mg sodu, 2000 mg sacharozy, 50 mg aspartamu i barwniki azowe: karmoizynę (E122), żółcień pomarańczową (E110) i czerń brylantową (E151).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Proszek do sporządzania roztworu doustnego

Bladoróżowy proszek o charakterystycznym owocowo-mentolowym zapachu. Po rozpuszczeniu w gorącej wodzie powstaje ciemnoczerwony roztwór.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Krótkotrwałe leczenie objawów grypy lub przeziębienia takich jak: gorączka, ból gardła, ból głowy, bóle mięśniowe.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie Do stosowania doustnego.

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat:

1 lub 2 saszetki (500 - 1000 mg paracetamolu).

W razie konieczności dawkę można powtarzać do 4 razy na dobę lecz nie częściej niż co 4-6 godzin. Nie stosować więcej niż 8 saszetek w ciągu doby, ponieważ maksymalna dawka dobowa paracetamolu wynosi 4000 mg.

Dzieci w wieku poniżej 12 lat:

Nie stosować leku u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Bez konsultacji z lekarzem leku nie należy stosować regularnie dłużej niż przez 3 dni.

Nie stosować dawki większej niż zalecana.

Nie stosować razem z innymi lekami zawierającymi paracetamol.

Sposób podawania

Zawartość saszetki rozpuścić w gorącej wodzie, dobrze wymieszać i wypić.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na paracetamol lub którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Należy stosować ostrożnie u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek. Szczególne ryzyko przedawkowania istnieje u pacjentów z alkoholową chorobą wątroby przebiegającą bez marskości.

1 saszetka zawiera 2000 mg sacharozy. Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy nie powinni stosować tego leku.

Lek zawiera 50 mg aspartamu (E951), substancję będącą źródłem fenyloalaniny, która może być szkodliwa dla osób z fenyloketonurią.

Lek zawiera barwniki azowe: karmoizynę (E122), żółcień pomarańczową (E110) i czerń brylantową (E151). Substancje te mogą wywoływać reakcje alergiczne.

1 saszetka zawiera 118 mg sodu. Osoby na diecie niskosodowej powinny uwzględnić tę ilość sodu w swojej diecie.

Nie stosować dawki większej niż zalecana.

Pacjentów należy informować, aby skonsultowali się z lekarzem, jeśli cierpią na przewlekłe bóle głowy.

W razie nasilenia się objawów należy skonsultować się z lekarzem.

Produkt przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Szybkość wchłaniania paracetamolu może zostać zwiększona przez metoklopramid lub domperidon, zmniejszona zaś przez cholestyraminę.

Regularne codzienne przyjmowanie paracetamolu może nasilać działanie przeciwzakrzepowe warfaryny lub innych leków z grupy kumaryny powodując ryzyko wystąpienia krwawień, dawki przyjmowane sporadycznie nie mają na to istotnego wpływu.

Równoczesne stosowanie paracetamolu i leków zwiększających metabolizm wątrobowy, tj. niektóre leki nasenne lub przeciwpadaczkowe (np. fenobarbital, fenytoina, karbamazepina) oraz ryfampicyna może prowadzić do uszkodzenia wątroby nawet podczas stosowania zalecanych dawek paracetamolu. Paracetamol stosowany jednocześnie z inhibitorami MAO może wywołać stan pobudzenia i wysoką temperaturę.

Salicylamid wydłuża czas wydalania paracetamolu.

Kofeina nasila działanie przeciwbólowe paracetamolu.

Łączne przyjmowanie paracetamolu i kwasu acetylosalicylowego zwiększa ryzyko wystąpienia zaburzeń czynności nerek.

Stosowanie paracetamolu może być przyczyną fałszywych wyników niektórych badań laboratoryjnych (np. oznaczanie stężenia glukozy we krwi).

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Badania epidemiologiczne przeprowadzone wśród kobiet w ciąży nie wykazały żadnego szkodliwego działania paracetamolu podawanego w zalecanych dawkach.

Paracetamol jest wydzielany do mleka kobiet karmiących piersią w ilościach nie maj ących znaczenia klinicznego. Dostępne opublikowane dane nie zawierają przeciwwskazań do karmienia piersią w czasie przyjmowania produktu.

Tak jak inne leki, produkt powinien być stosowany w okresie ciąży i karmienia piersią jedynie w razie zdecydowanej konieczności.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Działania niepożądane opisane w badaniach klinicznych są niezbyt częste i zaobserwowane na małej populacji pacjentów. Z tego powodu działania niepożądane zebrane po dopuszczeniu do obrotu, odnoszące się do stosowania produktu przez pacjentów zgodnie z zalecanym dawkowaniem i mające związek ze stosowaniem produktu, zostały przedstawione poniżej zgodnie z klasyfikacją układowo-narządową i częstością występowania wg MedDRA.

Częstości występowania są określone jako: bardzo rzadko (<1/10 000),

Narząd lub układ

Działanie niepożądane

Częstość

występowania

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

T rombocytopenia

Bardzo rzadko

Zaburzenia układu immunologicznego

Anafilaksja

Reakcje nadwrażliwości skórnej włącznie z wysypką skórną, obrzękiem naczynioruchowym i zespołem Stevensa-Johnsona (pęcherzowy rumień wielopostaciowy)

Bardzo rzadko

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Skurcz oskrzeli u pacjentów z nadwrażliwością na kwas acetylosalicylowy i inne niesteroidowe leki przeciwzapalne

Bardzo rzadko

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Zaburzenia czynności wątroby

Bardzo rzadko

4.9 Przedawkowanie

U osób dorosłych, które spożyły jednorazowo co najmniej 10 g paracetamolu możliwe jest uszkodzenie wątroby. Spożycie co najmniej 5 g paracetamolu może spowodować uszkodzenie wątroby u osób z czynnikami ryzyka (patrz poniżej).

Czynniki ryzyka:

-    regularne, długoterminowe stosowanie karbamazepiny, fenobarbitalu, fenytoiny, prymidonu, ryfampicyny, ziela dziurawca lub innych leków indukujących enzymy wątrobowe,

-    regularne nadmierne spożywanie alkoholu,

-    występowanie niedoboru glutationu np. związane z zaburzeniami łaknienia, mukowiscydozą, zakażeniem HIV, głodzeniem, wychudzeniem.

Objawy:

Przedawkowanie produktu może spowodować w ciągu 24 godzin objawy takie jak bladość, nudności, wymioty, brak łaknienia i ból nadbrzusza. Uszkodzenie wątroby może pojawić się po 12 - 48 godzinach od spożycia.

Mogą pojawić się nieprawidłowości w metabolizmie glukozy oraz kwasica metaboliczna. W ciężkich przypadkach niewydolność wątroby może powodować encefalopatię, krwotok, hipoglikemię, obrzęk mózgu i śmierć. Nawet jeśli nie wystąpi ciężkie uszkodzenie wątroby może pojawić się ciężka niewydolność nerek z ostrą martwicą kanalików objawiająca się bólem lędźwiowym, krwiomoczem i białkomoczem. Zgłaszano występowanie arytmii i zapalenia trzustki.

Postępowanie przy przedawkowaniu:

W przypadku przedawkowania paracetamolu należy natychmiast podjąć leczenie. Nawet pomimo braku znaczących wczesnych objawów pacjentów należy natychmiast kierować do szpitala. Objawy przedawkowania mogą ograniczać się do nudności lub wymiotów i mogą nie odzwierciedlać poziomu przedawkowania lub ryzyka uszkodzenia narządów. Postępowanie przy przedawkowaniu powinno być zgodne z przyjętymi zaleceniami. Jeśli od spożycia nie upłynęło więcej czasu niż godzina należy rozważyć podanie pacjentowi węgla aktywowanego.

Należy monitorować stężenie paracetamolu w osoczu po co najmniej 4 godzinach od spożycia leku (wcześniejsze wyniki są niewiarygodne). W ciągu 24 godzin po spożyciu należy podać pacjentowi N-acetylocysteinę, jednakże jest ona najbardziej skuteczna w okresie do 8 godzin po spożyciu, po czym jej skuteczność gwałtownie spada. W razie potrzeby należy podać pacjentowi N-acetylocysteinę dożylnie, zgodnie z przyjętym schematem dawkowania. Jeśli po zatruciu nie występują wymioty, można podać doustnie metioninę, co może być właściwym rozwiązaniem w razie braku dostępu do szpitala. Postępowanie z pacjentami, u których doszło do ciężkiego zaburzenia czynności wątroby po okresie 24 godzin od spożycia paracetamolu należy uzgodnić z toksykologiem lub hepatologiem.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Inne leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe, anilidy Kod ATC: N02B E01

Paracetamol działa przeciwbólowo i przeciwgorączkowo. Hamuje biosyntezę prostaglandyn poprzez hamowanie cyklooksygenazy kwasu arachidonowego w ośrodkowym układzie nerwowym. Tylko w niewielkim stopniu hamuje obwodowo enzym cyklooksygenazę, nie powodując uszkodzenia błony śluzowej żołądka. Paracetamol nie wpływa na agregację płytek krwi.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Paracetamol ulega szybkiemu i prawie całkowitemu wchłonięciu z przewodu pokarmowego i jest równomiernie dystrybuowany do płynów ciała.

Maksymalne stężenie w osoczu pojawia się między 30-60 minutami po spożyciu, średni okres półtrwania wynosi od 1 do 4 godzin po zastosowaniu dawek terapeutycznych.

Paracetamol jest stosunkowo równomiernie dystrybuowany do większości płynów ciała. Stopień wiązania z białkami osocza jest zróżnicowany, w przypadku wysokich stężeń występujących podczas ostrego zatrucia, wiązanie z białkami sięga 20-30%.

Ponad 90% dawki terapeutycznej paracetamolu jest zwykle wydalane z moczem w postaci metabolitów w ciągu 24 godzin. Lek jest metabolizowany w wątrobie i prawie całkowicie wydalany z moczem w postaci sprzężonej.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dostępne w piśmiennictwie niekliniczne dane o bezpieczeństwie stosowania paracetamolu nie zawierają wyników, które mają znaczenie dla zalecanego dawkowania oraz stosowania leku, a które nie zostałyby przedstawione w innych punktach Charakterystyki Produktu Leczniczego.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Sacharoza,

Aspartam (E951),

Kwas winowy,

Sodu cytrynian,

Aromat mentolowy E 41580,

Aromat czarnej porzeczki 502 009 AP 0551;

Czerwony barwnik (Rojo conacert M659) zawierający karmoizynę (E122), żółcień pomarańczową (E110) i czerń brylantową (E151) standaryzowane sodu chlorkiem.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie stwierdzono.

6.3    Okres ważności

2 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30oC.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Saszetki z laminatu papier/PE/Aluminium/PE, w tekturowym pudełku. Pudełko zawiera 5, 6,10,12,15,20 lub 24 saszetki.

Nie wszystkie opakowania mogą być dostępne w sprzedaży.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Brak szczególnych wymagań.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o., ul. Rzymowskiego 53, 02-697 Warszawa Tel. 0-22 576 9600, fax 0-22 576 9601

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO

OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Panadol Menthol Active