+ iMeds.pl

Panadol novum 500 mgUlotka Panadol novum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Panadol Novum 500 mg, tabletki powlekane

Paracetamolum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

-    Jeśli po upływie 3 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Panadol Novum i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Panadol Novum

3.    Jak stosować lek Panadol Novum

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Panadol Novum

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Panadol Novum i w jakim celu się go stosuje

Lek Panadol Novum zawiera paracetamol, który działa przeciwbólowo i przeciwgorączkowo.

Panadol Novum jest wskazany w bólach głowy, migrenie, bólu napięciowym, bólach zębów, nerwobólach, bólach kręgosłupa, bólach kostnych, stawowych i mięśniowych, bolesnym miesiączkowaniu, bólu gardła, objawowym leczeniu bólu w przebiegu łagodnego zapalenia stawów. Panadol Novum działa przeciwbólowo i przeciwgorączkowo w czasie przeziębienia i stanów grypopodobnych.

Lek Panadol Novum ma specjalny skład substancji pomocniczych o działaniu przyspieszającym rozpad tabletki (Optizorb™), powodujący przyspieszenie procesu uwalniania w porównaniu do standardowych tabletek paracetamolu. Tabletki Panadol Novum zaczynają się rozpadać już w ciągu 5 minut po podaniu.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Panadol Novum Kiedy nie stosować leku Panadol Novum

-    jeśli pacjent ma uczulenie na paracetamol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,

-    w razie choroby alkoholowej,

-    w razie ciężkiej niewydolności wątroby lub nerek.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Lek zawiera paracetamol. Ze względu na ryzyko przedawkowania nie należy przyjmować z innymi lekami zawierającymi paracetamol.

Przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem w przypadku:

-    niewydolności wątroby lub nerek,

-    niedoboru niektórych enzymów (dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej i reduktazy methemoglobinowej).

Szczególne ryzyko przedawkowania prowadzącego do zagrażającego życiu uszkodzenia wątroby jest u pacjentów z chorobą alkoholową i wyniszczonych.

Jeśli objawy chorobowe utrzymują się, należy skonsultować się z lekarzem.

Nie należy stosować dawki większej niż zalecana, nie stosować częściej niż co 4 godziny.

Zanim pacjent przyjmie lek należy skonsultować się z lekarzem, jeśli pacjent cierpi z powodu łagodnej postaci zapalenia stawów i potrzebuje stosować leki przeciwbólowe codziennie.

Zanim pacjent przyjmie lek należy skonsultować się z lekarzem, jeśli pacjent cierpi na przewlekłe bóle głowy.

Stosowanie paracetamolu może być przyczyną fałszywych wyników niektórych badań laboratoryjnych (np. oznaczanie stężenia glukozy we krwi).

Inne leki i Panadol Novum

Nie stosować jednocześnie innych leków zawierających paracetamol.

Należy skonsultować się z lekarzem w przypadku przyjmowania następujących leków:

-    metoklopramidu, domperidonu (stosowanych przeciw nudnościom i wymiotom),

-    cholestyraminy (stosowanej w celu zmniejszania dużego stężenia cholesterolu we krwi),

-    leków przeciwzakrzepowych (takich jak warfaryna lub inne leki z grupy kumaryny) w razie konieczności długotrwałego stosowania leku przeciwbólowego,

-    leków zwiększających metabolizm wątrobowy, tj. niektóre leki nasenne lub przeciwpadaczkowe (np. fenobarbital, fenytoina, karbamazepina), ryfampicyna (antybiotyk przeciwgruźliczy), ziele dziurawca, które mogą prowadzić do uszkodzenia wątroby nawet podczas stosowania zalecanych dawek paracetamolu,

-    leków z grupy inhibitorów MAO (stosowane w leczeniu depresji),

-    salicylamidu,

-    niesteroidowych leków przeciwzapalnych (m.in. kwasu acetylosalicylowego).

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Przed zażyciem leku podczas ciąży lub karmienia piersią należy poradzić się lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Stosowanie leku Panadol Novum nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

3. Jak stosować lek Panadol Novum Dorośli

Doustnie, 2 tabletki (1000 mg). W razie konieczności dawkę można powtarzać nie częściej

niż co 4 godziny, do 4 razy na dobę. Maksymalna dawka dobowa paracetamolu: 4000 mg (8 tabletek).

Dzieci w wieku 6-12 lat

Doustnie, 'A - 1 tabletki (250 mg -500 mg). W razie konieczności dawkę można powtarzać nie częściej niż co 4 godziny, do 4 razy na dobę. Maksymalna dawka dobowa paracetamolu: 60 mg/kg masy ciała/24 godziny podawane w dawkach podzielonych do 4 razy na dobę po 15 mg/kg masy ciała.

Nie podawać leku dzieciom w wieku poniżej 6 lat.

•    Bez konsultacji z lekarzem leku nie należy stosować regularnie dłużej niż przez 3 dni.

•    Nie stosować dawki większej niż zalecana.

•    Leku nie należy stosować częściej niż co 4 godziny.

• Nie stosować jednocześnie z innymi lekami zawierającymi paracetamol.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Panadol Novum

Przedawkowanie paracetamolu może spowodować zagrażające życiu uszkodzenie wątroby.

W przypadku zażycia dawki większej niż zalecana, należy natychmiast zasięgnąć porady lekarskiej, nawet gdy samopoczucie chorego jest dobre.

Przypadkowe lub zamierzone przedawkowanie leku może spowodować w ciągu kilku, kilkunastu godzin nudności, wymioty, nadmierną potliwość, senność i ogólne osłabienie. W każdym przypadku przyjęcia jednorazowo paracetamolu w dawce 5 g lub więcej można sprowokować wymioty, jeśli od spożycia nie upłynęło więcej niż godzina i skontaktować się natychmiast z lekarzem. Należy podać 60-100 g węgla aktywnego doustnie, najlepiej rozmieszanego z wodą.

Pominięcie zastosowania leku Panadol Novum

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Panadol Novum może powodować działania niepożądane.

Należy natychmiast zaprzestać stosowania leku i zwrócić się do lekarza w razie wystąpienia:

-    reakcji alergicznej (uczulenia) takiej jak: wysypka skórna lub swędzenie skóry, czasem połączonych z utrudnionym oddychaniem lub opuchlizną warg, języka, gardła lub twarzy,

-    wysypki skórnej lub pęcherzy, nadżerek jamy ustnej, oczu i narządów płciowych,

-    problemów z oddychaniem, jeśli podobne problemy występowały w przeszłości podczas stosowania kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych, np. ibuprofenu,

-    sińców lub krwawienia o nieznanej przyczynie,

-    nudności, utraty apetytu, zmniejszenia masy ciała w krótkim okresie czasu, zażółcenia oczu i skóry. Powyższe reakcje występują bardzo rzadko (czyli rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów).

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza.

5.    Jak przechowywać lek Panadol Novum

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30oC.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze, butelce i opakowaniu zewnętrznym. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Wyrzucić opakowanie w odpowiednim miejscu. Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji

ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już

nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Panadol Novum

Substancją czynną leku jest paracetamol. Każda tabletka powlekana zawiera 500 mg paracetamolu. Inne składniki leku to: skrobia żelowana, wapnia węglan, kwas alginowy, krospowidon Typ A, powidon K-25, magnezu stearynian, krzemionka koloidalna bezwodna, woda oczyszczona.

Otoczka: Opadry White YS-1-7003 (o składzie: tytanu dwutlenek (E171), hypromeloza 2910, 3cp, hypromeloza 2910, 6cp, makrogol 400, polisorbat 80), wosk Carnauba, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Panadol Novum i co zawiera opakowanie

Lek ma postać białych lub prawie białych tabletek powlekanych o kształcie kapsułki, z jednej strony zawierających wytłoczone oznakowanie P, z drugiej strony z linią podziału. Tabletkę można podzielić na równe dawki.

Tabletki są pakowane w blistry w tekturowych pudełkach lub opakowaniach typu „portfelik” po 6, 8, 12, 24, 48 lub 96 sztuk lub w butelki z polietylenu o wysokiej gęstości zawierające 100 tabletek.

Nie wszystkie opakowania mogą być dostępne w sprzedaży.

Podmiot odpowiedzialny:

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o.

ul. Rzymowskiego 53

02-697 Warszawa

tel. 0-22 576 96 00

fax. 0-22 576 96 01

Wytwórca:

GlaxoSmithKline Dungarvan Ltd.

Knockbrack Dungarvan Co. Waterford Irlandia

S.C. Europharm S.A.

2 Panselelor St.

Brasov

Judetul Brasov Cod 500419 Rumunia

Data zatwierdzenia ulotki:

Panadol Novum

Charakterystyka Panadol novum

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Panadol Novum, 500 mg, tabletki powlekane

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 tabletka powlekana zawiera 500 mg paracetamolu (Paracetamolum).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana

Biała lub prawie biała tabletka powlekana o kształcie kapsułki, z jednej strony zawierająca wytłoczone oznakowanie P, z drugiej strony z linią podziału.

Tabletkę można podzielić na równe dawki.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Lek działa przeciwbólowo i przeciwgorączkowo.

Bóle głowy, migrena, ból napięciowy, bóle zębów, nerwobóle, bóle kręgosłupa, bóle kostne, stawowe i mięśniowe, bolesne miesiączkowanie, ból gardła. Gorączka i ból w czasie przeziębienia i stanów grypopodobnych. Objawowe leczenie bólu w przebiegu łagodnego zapalenia stawów.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania Dorośli:

Doustnie, 2 tabletki (1000 mg). W razie konieczności dawkę można powtarzać nie częściej niż co 4 godziny, do 4 razy na dobę. Maksymalna dawka dobowa paracetamolu: 4000 mg (8 tabletek).

Dzieci w wieku 6-12 lat:

Doustnie, 'A - 1 tabletki (250 mg -500 mg). W razie konieczności dawkę można powtarzać nie częściej niż co 4 godziny, do 4 razy na dobę. Maksymalna dawka dobowa paracetamolu: 60 mg/kg masy ciała/24 godziny podawane w dawkach podzielonych do 4 razy na dobę po 15 mg/kg masy ciała.

Nie podawać leku dzieciom w wieku poniżej 6 lat.

Bez konsultacji z lekarzem leku nie należy stosować regularnie dłużej niż przez 3 dni.

Nie stosować dawki większej niż zalecana.

Nie stosować jednocześnie z innymi lekami zawierającymi paracetamol.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1, choroba alkoholowa, ciężka niewydolność wątroby lub nerek.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Produkt zawiera paracetamol. Ze względu na ryzyko przedawkowania, pacjentów należy poinformować, aby nie przyjmowali produktu jednocześnie z innymi lekami zawierającymi paracetamol.

Należy stosować ostrożnie u pacjentów z niewydolnością wątroby i (lub) nerek, z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej i reduktazy methemoglobinowej.

W czasie przyjmowania produktu nie należy pić alkoholu ze względu na zwiększone ryzyko uszkodzenia wątroby.

Szczególne ryzyko przedawkowania prowadzącego do zagrażającego życiu uszkodzenia wątroby jest u pacjentów z chorobą alkoholową przebiegającą bez marskości i wyniszczonych.

Nie stosować dawki większej niż zalecana, nie częściej niż co 4 godziny.

Pacjentów należy informować, aby skonsultowali się z lekarzem, jeśli cierpią na łagodną postać zapalenia stawów, ale potrzebują stosować leki przeciwbólowe codziennie.

Pacjentów należy informować aby skonsultowali się z lekarzem, jeśli cierpią na przewlekłe bóle głowy.

W razie nasilenia się objawów należy skonsultować się z lekarzem.

Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Szybkość wchłaniania paracetamolu może zostać zwiększona przez metoklopramid lub domperidon, zmniejszona zaś przez cholestyraminę.

Regularne codzienne przyjmowanie paracetamolu może nasilać działanie przeciwzakrzepowe warfaryny lub innych leków z grupy kumaryny powodując ryzyko wystąpienia krwawień, dawki przyjmowane sporadycznie nie mają na to istotnego wpływu.

Równoczesne stosowanie paracetamolu i leków zwiększających metabolizm wątrobowy, tj. niektóre leki nasenne lub przeciwpadaczkowe (np. fenobarbital, fenytoina, karbamazepina), ryfampicyna, ziele dziurawca może prowadzić do uszkodzenia wątroby nawet podczas stosowania zalecanych dawek paracetamolu.

Paracetamol stosowany jednocześnie z inhibitorami MAO może wywołać stan pobudzenia i wysoką temperaturę.

Salicylamid wydłuża czas wydalania paracetamolu.

Kofeina nasila działanie przeciwbólowe paracetamolu.

Stosowanie paracetamolu może być przyczyną fałszywych wyników niektórych badań laboratoryjnych (np. oznaczanie stężenia glukozy we krwi).

Łączne podawanie paracetamolu i niesteroidowych leków przeciwzapalnych zwiększa ryzyko wystąpienia zaburzeń czynności nerek.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Badania epidemiologiczne przeprowadzone wśród kobiet w ciąży nie wykazały żadnego szkodliwego działania paracetamolu podawanego w zalecanych dawkach.

Paracetamol jest wydzielany do mleka kobiet karmiących piersią w ilościach niemających znaczenia klinicznego. Dostępne opublikowane dane nie zawierają przeciwwskazań do karmienia piersią w czasie przyjmowania produktu.

Tak jak inne leki, produkt powinien być stosowany w okresie ciąży i karmienia piersią w razie zdecydowanej konieczności.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

4.8    Działania niepożądane

Działania niepożądane opisane w badaniach klinicznych są niezbyt częste i zaobserwowane na małej populacji pacjentów. Z tego powodu działania niepożądane pochodzące z rozległych doświadczeń postmarketingowych przy stosowaniu leku przez pacjentów zgodnie z zalecanym dawkowaniem i mające związek ze stosowaniem leku zostały zgromadzone poniżej zgodnie z ich klasyfikacją układowo-narządową i częstością występowania wg MedDRA.

Działania niepożądane paracetamolu występują bardzo rzadko (<1/10 000).

Narząd/układ

Działanie niepożądane

Częstość występowania

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

T rombocytopenia

Bardzo rzadko

Zaburzenia układu immunologicznego

Reakcje anafilaktyczne Reakcje nadwrażliwości skórnej włącznie z wysypką skórną, obrzękiem naczynioruchowym i zespołem Stevens-Johnsona (pęcherzowy rumień wielopostaciowy)

Bardzo rzadko

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Skurcz oskrzeli u pacjentów z nadwrażliwością na kwas acetylosalicylowy i inne niesteroidowe leki przeciwzapalne

Bardzo rzadko

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Zaburzenia czynności wątroby

Bardzo rzadko

4.9 Przedawkowanie

U osób dorosłych, które spożyły jednorazowo co najmniej 10g paracetamolu możliwe jest uszkodzenie wątroby. Spożycie co najmniej 5 g paracetamolu może spowodować uszkodzenie wątroby u osób z czynnikami ryzyka (patrz poniżej).

Czynniki ryzyka

-    regularne, długoterminowe stosowanie karbamazepiny, fenobarbitalu, fenytoiny, prymidonu, ryfampicyny, ziela dziurawca lub innych leków indukujących enzymy wątrobowe

-    regularne nadmierne spożywanie alkoholu

-    występowanie niedoboru glutationu np. związane z zaburzeniami łaknienia, mukowiscydozą, zakażeniem HIV, głodzeniem, wychudzeniem

Objawy:

Przedawkowanie produktu może spowodować w ciągu 24 godzin objawy takie jak bladość, nudności, wymioty, brak łaknienia i ból nadbrzusza. Uszkodzenie wątroby może pojawić się po 12 - 48 godzinach od spożycia.

Mogą pojawić się nieprawidłowości w metabolizmie glukozy oraz kwasica metaboliczna. W ciężkich przypadkach niewydolność wątroby może powodować encefalopatię, krwotok, hipoglikemię, obrzęk mózgu i śmierć.

Może pojawić się ciężka niewydolność nerek z ostrą martwicą kanalików, objawiająca się bólem lędźwiowym, krwiomoczem i białkomoczem.

Zgłaszano występowanie arytmii i zapalenia trzustki.

Postępowanie przy przedawkowaniu:

W przypadku przedawkowania paracetamolu wymagane jest natychmiastowe podjęcie leczenia. Nawet pomimo braku znaczących wczesnych objawów pacjentów należy natychmiast kierować do szpitala. Objawy przedawkowania mogą ograniczać się do nudności lub wymiotów i mogą nie odzwierciedlać poziomu przedawkowania lub ryzyka uszkodzenia narządów. Postępowanie przy przedawkowaniu powinno być zgodne z przyjętymi wytycznymi. Jeśli od spożycia nie upłynęło więcej czasu niż godzina należy rozważyć podanie pacjentowi 60-100 g węgla aktywnego doustnie, najlepiej rozmieszanego z wodą.

Należy monitorować stężenie paracetamolu w osoczu po co najmniej 4 godzinach od spożycia leku (wcześniejsze wyniki są niewiarygodne). W ciągu 24 godzin od spożycia należy podać pacjentowi N-acetylocysteinę, jednakże jest ona najbardziej skuteczna w okresie do 8 godzin od spożycia, po czym jej skuteczność gwałtownie spada. W razie potrzeby należy podać pajentowi N-acetylocysteinę dożylnie, zgodnie z przyjętym schematem dawkowania. Jeśli po zatruciu nie występują wymioty, można podać doustnie metioninę, szczególnie gdy nie ma możności leczenia pacjenta w warunkach szpitalnych. Postępowanie z pacjentami, u których doszło do ciężkiej niewydolności wątroby po okresie 24 godzin od spożycia paracetamolu, należy uzgodnić z toksykologiem lub hepatologiem.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Inne leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe, anilidy Kod ATC N02B E01

Paracetamol działa przeciwbólowo i przeciwgorączkowo. Hamuje biosyntezę prostaglandyn poprzez hamowanie cyklooksygenazy kwasu arachidonowego w ośrodkowym układzie nerwowym. Tylko w niewielkim stopniu hamuje obwodowo enzym cyklooksygenazę, nie powodując uszkodzenia błony śluzowej żołądka. Paracetamol nie wpływa na agregację płytek krwi.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Paracetamol ulega szybkiemu i prawie całkowitemu wchłonięciu z przewodu pokarmowego i jest równomiernie dystrybuowany do płynów ciała.

Maksymalne stężenie w osoczu pojawia się między 30-60 minutami po spożyciu, średni okres półtrwania wynosi od 1 do 4 godzin po zastosowaniu dawek terapeutycznych.

Paracetamol jest stosunkowo równomiernie dystrybuowany do większości płynów ciała. Stopień wiązania z białkami osocza jest zróżnicowany, w przypadku wysokich stężeń występujących podczas ostrego zatrucia, wiązanie z białkami sięga 20-30%.

Ponad 90% dawki terapeutycznej paracetamolu jest zwykle wydalane z moczem w postaci metabolitów w ciągu 24 godzin. Lek jest metabolizowany w wątrobie i prawie całkowicie wydalany z moczem w postaci sprzężonej.

Lek Panadol Novum ma specjalny skład substancji pomocniczych o działaniu przyspieszającym rozpad tabletki (Optizorb™), powodujący przyspieszenie procesu uwalniania w porównaniu do standardowych tabletek paracetamolu.

Badania scyntygraficzne przeprowadzane na ludziach wykazały, że tabletki Panadol Novum zaczynają rozpadać się w żołądku przed upływem 5 minut od zażycia.

Badania scyntygraficzne wykazały, że średni czas całkowitego rozpadu tabletki wynosił 12,9 min w przypadku Panadolu Novum w porównaniu do 69,6 min dla standardowych tabletek paracetamolu.

Ponadto stwierdzono mniejszą zmienność międzyosobniczą i mniejszą zmienność wewnątrzosobniczą (p<0,0001) we wczesnej absorpcji paracetamolu z tabletek Panadol Novum w porównaniu do standardowych tabletek paracetamolu.

Badania farmakokinetyczne przeprowadzone na ludziach wykazały, że po podaniu tabletek Panadol Novum próg terapeutyczny paracetamolu w osoczu (4-7mcg/ml) jest osiągany co najmniej 37% szybciej niż po podaniu standardowych tabletek paracetamolu (P<0,05).

Całkowita absorbcja paracetamolu z tabletek Panadol Novum jest równoważna całkowitej absorbcji ze standardowych tabletek paracetamolu.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dostępne w piśmiennictwie niekliniczne dane o bezpieczeństwie stosowania paracetamolu nie zawierają wyników, które mają znaczenie dla zalecanego dawkowania oraz stosowania leku, a które nie zostałyby przedstawione w innych punktach Charakterystyki Produktu Leczniczego.

DANE FARMACEUTYCZNE

6.


6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Substancje pomocnicze:

Skrobia żelowana Wapnia węglan Kwas alginowy Krospowidon Typ A Powidon K-25 Magnezu stearynian Krzemionka koloidalna bezwodna Woda oczyszczona

Otoczka:

Opadry White YS-1-7003 o składzie:

Tytanu dwutlenek (E 171)

Hypromeloza 2910, 3cp Hypromeloza 2910, 6cp Makrogol 400 Polisorbat 80 Wosk Carnauba Woda oczyszczona

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

2 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30oC.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry z folii PVC zgrzewanej z folią aluminiową, pakowane w tekturowych pudełkach lub opakowaniach typu „portfelik”, zawierające 6, 12, 24, 48 lub 96 tabletek Blistry zabezpieczone przed dostępem dzieci, składającej się z folii PVC i wytłaczanej folii aluminiowej, pakowane w tekturowych pudełkach lub opakowania typu „portfelik”, zawierające 6, 8, 12, 24, 48 lub 96 tabletek.

Butelki z polietylenu o wysokiej gęstości (HDPE), zamykane zakrętką z polipropylenu (PP) i zabezpieczone zgrzewanym paskiem z polietylenu (PE), zawierające 100 tabletek.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Brak szczególnych wymagań. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o., ul. Rzymowskiego 53, 02-697 Warszawa tel. 0-22 576 9600, fax 0-22 576 9601

NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

8.


9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO

OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Panadol Novum