Imeds.pl

Panadol Novum 500 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Panadol Novum 500 mg, tabletki powlekane

Paracetamolum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

-    Jeśli po upływie 3 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Panadol Novum i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Panadol Novum

3.    Jak stosować lek Panadol Novum

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Panadol Novum

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Panadol Novum i w jakim celu się go stosuje

Lek Panadol Novum zawiera paracetamol, który działa przeciwbólowo i przeciwgorączkowo.

Panadol Novum jest wskazany w bólach głowy, migrenie, bólu napięciowym, bólach zębów, nerwobólach, bólach kręgosłupa, bólach kostnych, stawowych i mięśniowych, bolesnym miesiączkowaniu, bólu gardła, objawowym leczeniu bólu w przebiegu łagodnego zapalenia stawów. Panadol Novum działa przeciwbólowo i przeciwgorączkowo w czasie przeziębienia i stanów grypopodobnych.

Lek Panadol Novum ma specjalny skład substancji pomocniczych o działaniu przyspieszającym rozpad tabletki (Optizorb™), powodujący przyspieszenie procesu uwalniania w porównaniu do standardowych tabletek paracetamolu. Tabletki Panadol Novum zaczynają się rozpadać już w ciągu 5 minut po podaniu.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Panadol Novum Kiedy nie stosować leku Panadol Novum

-    jeśli pacjent ma uczulenie na paracetamol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,

-    w razie choroby alkoholowej,

-    w razie ciężkiej niewydolności wątroby lub nerek.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Lek zawiera paracetamol. Ze względu na ryzyko przedawkowania nie należy przyjmować z innymi lekami zawierającymi paracetamol.

Przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem w przypadku:

-    niewydolności wątroby lub nerek,

-    niedoboru niektórych enzymów (dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej i reduktazy methemoglobinowej).

Szczególne ryzyko przedawkowania prowadzącego do zagrażającego życiu uszkodzenia wątroby jest u pacjentów z chorobą alkoholową i wyniszczonych.

Jeśli objawy chorobowe utrzymują się, należy skonsultować się z lekarzem.

Nie należy stosować dawki większej niż zalecana, nie stosować częściej niż co 4 godziny.

Zanim pacjent przyjmie lek należy skonsultować się z lekarzem, jeśli pacjent cierpi z powodu łagodnej postaci zapalenia stawów i potrzebuje stosować leki przeciwbólowe codziennie.

Zanim pacjent przyjmie lek należy skonsultować się z lekarzem, jeśli pacjent cierpi na przewlekłe bóle głowy.

Stosowanie paracetamolu może być przyczyną fałszywych wyników niektórych badań laboratoryjnych (np. oznaczanie stężenia glukozy we krwi).

Inne leki i Panadol Novum

Nie stosować jednocześnie innych leków zawierających paracetamol.

Należy skonsultować się z lekarzem w przypadku przyjmowania następujących leków:

-    metoklopramidu, domperidonu (stosowanych przeciw nudnościom i wymiotom),

-    cholestyraminy (stosowanej w celu zmniejszania dużego stężenia cholesterolu we krwi),

-    leków przeciwzakrzepowych (takich jak warfaryna lub inne leki z grupy kumaryny) w razie konieczności długotrwałego stosowania leku przeciwbólowego,

-    leków zwiększających metabolizm wątrobowy, tj. niektóre leki nasenne lub przeciwpadaczkowe (np. fenobarbital, fenytoina, karbamazepina), ryfampicyna (antybiotyk przeciwgruźliczy), ziele dziurawca, które mogą prowadzić do uszkodzenia wątroby nawet podczas stosowania zalecanych dawek paracetamolu,

-    leków z grupy inhibitorów MAO (stosowane w leczeniu depresji),

-    salicylamidu,

-    niesteroidowych leków przeciwzapalnych (m.in. kwasu acetylosalicylowego).

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Przed zażyciem leku podczas ciąży lub karmienia piersią należy poradzić się lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Stosowanie leku Panadol Novum nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

3. Jak stosować lek Panadol Novum Dorośli

Doustnie, 2 tabletki (1000 mg). W razie konieczności dawkę można powtarzać nie częściej

niż co 4 godziny, do 4 razy na dobę. Maksymalna dawka dobowa paracetamolu: 4000 mg (8 tabletek).

Dzieci w wieku 6-12 lat

Doustnie, % - 1 tabletki (250 mg -500 mg). W razie konieczności dawkę można powtarzać nie częściej niż co 4 godziny, do 4 razy na dobę. Maksymalna dawka dobowa paracetamolu: 60 mg/kg masy ciała/24 godziny podawane w dawkach podzielonych do 4 razy na dobę po 15 mg/kg masy ciała.

Nie podawać leku dzieciom w wieku poniżej 6 lat.

•    Bez konsultacji z lekarzem leku nie należy stosować regularnie dłużej niż przez 3 dni.

•    Nie stosować dawki większej niż zalecana.

•    Leku nie należy stosować częściej niż co 4 godziny.

• Nie stosować jednocześnie z innymi lekami zawierającymi paracetamol.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Panadol Novum

Przedawkowanie paracetamolu może spowodować zagrażające życiu uszkodzenie wątroby.

W przypadku zażycia dawki większej niż zalecana, należy natychmiast zasięgnąć porady lekarskiej, nawet gdy samopoczucie chorego jest dobre.

Przypadkowe lub zamierzone przedawkowanie leku może spowodować w ciągu kilku, kilkunastu godzin nudności, wymioty, nadmierną potliwość, senność i ogólne osłabienie. W każdym przypadku przyjęcia jednorazowo paracetamolu w dawce 5 g lub więcej można sprowokować wymioty, jeśli od spożycia nie upłynęło więcej niż godzina i skontaktować się natychmiast z lekarzem. Należy podać 60-100 g węgla aktywnego doustnie, najlepiej rozmieszanego z wodą.

Pominięcie zastosowania leku Panadol Novum

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Panadol Novum może powodować działania niepożądane.

Należy natychmiast zaprzestać stosowania leku i zwrócić się do lekarza w razie wystąpienia:

-    reakcji alergicznej (uczulenia) takiej jak: wysypka skórna lub swędzenie skóry, czasem połączonych z utrudnionym oddychaniem lub opuchlizną warg, języka, gardła lub twarzy,

-    wysypki skórnej lub pęcherzy, nadżerek jamy ustnej, oczu i narządów płciowych,

-    problemów z oddychaniem, jeśli podobne problemy występowały w przeszłości podczas stosowania kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych, np. ibuprofenu,

-    sińców lub krwawienia o nieznanej przyczynie,

-    nudności, utraty apetytu, zmniejszenia masy ciała w krótkim okresie czasu, zażółcenia oczu i skóry. Powyższe reakcje występują bardzo rzadko (czyli rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów).

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza.

5.    Jak przechowywać lek Panadol Novum

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30oC.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze, butelce i opakowaniu zewnętrznym. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Wyrzucić opakowanie w odpowiednim miejscu. Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji

ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już

nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Panadol Novum

Substancją czynną leku jest paracetamol. Każda tabletka powlekana zawiera 500 mg paracetamolu. Inne składniki leku to: skrobia żelowana, wapnia węglan, kwas alginowy, krospowidon Typ A, powidon K-25, magnezu stearynian, krzemionka koloidalna bezwodna, woda oczyszczona.

Otoczka: Opadry White YS-1-7003 (o składzie: tytanu dwutlenek (E171), hypromeloza 2910, 3cp, hypromeloza 2910, 6cp, makrogol 400, polisorbat 80), wosk Carnauba, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Panadol Novum i co zawiera opakowanie

Lek ma postać białych lub prawie białych tabletek powlekanych o kształcie kapsułki, z jednej strony zawierających wytłoczone oznakowanie P, z drugiej strony z linią podziału. Tabletkę można podzielić na równe dawki.

Tabletki są pakowane w blistry w tekturowych pudełkach lub opakowaniach typu „portfelik” po 6, 8, 12, 24, 48 lub 96 sztuk lub w butelki z polietylenu o wysokiej gęstości zawierające 100 tabletek.

Nie wszystkie opakowania mogą być dostępne w sprzedaży.

Podmiot odpowiedzialny:

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o.

ul. Rzymowskiego 53

02-697 Warszawa

tel. 0-22 576 96 00

fax. 0-22 576 96 01

Wytwórca:

GlaxoSmithKline Dungarvan Ltd.

Knockbrack Dungarvan Co. Waterford Irlandia

S.C. Europharm S.A.

2 Panselelor St.

Brasov

Judetul Brasov Cod 500419 Rumunia

Data zatwierdzenia ulotki: