+ iMeds.pl

Panglen 40 mgUlotka Panglen

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Panglen, 40 mg, tabletki dojelitowe

Pantoprazolum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Panglen i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Panglen

3.    Jak stosować lek Panglen

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Panglen

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK PANGLEN I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Panglen jest stosowany w leczeniu refluksu (cofania się) kwasu z żołądka (rodzaj zgagi) oraz w leczeniu choroby wrzodowej żołądka i górnego odcinka jelit (wrzód dwunastnicy).

Lek Panglen jest stosowany w długotrwałym leczeniu stanów chorobowych związanych z nadmiernym wydzielaniem kwasu solnego, takich jak zespół Zollingera-Ellisona.

Lek Panglen może być również stosowany w skojarzeniu z antybiotykami w leczeniu zakażenia bakterią Helicobacter pylori. Zakażenie tą bakterią może powodować stany zapalne w żołądku oraz może przyczyniać się do rozwoju choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy. Wyleczenie zakażenia bakterią Helicobacter pylori zapobiega również nawrotom owrzodzeń.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU PANGLEN

Kiedy nie stosować leku Panglen

-    jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na pantoprazol lub którykolwiek z pozostałych składników leku,

-    jednocześnie z atazanawirem (lek stosowany w leczeniu zakażenia HIV),

-    w leczeniu skojarzonym zakażenia Helicobacter pylori, jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności wątroby lub nerek o umiarkowanym lub dużym nasileniu.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Panglen

Należy skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania leku Panglen:

-    jeśli u pacjenta występują ciężkie zaburzenia czynności wątroby. Należy powiedzieć o tym lekarzowi, który zadecyduje o dostosowaniu dawki.

-    jeśli pacjent obecnie przyjmuje witaminę B12,

-    jeśli pacjent stosuje leki hamujące wydzielanie kwasu solnego w żołądku, takie jak omeprazol lub ranitydyna,

-    jeśli u pacjenta wystąpiła ostatnio znaczna utrata masy ciała, nawracające wymioty, ból w trakcie przełykania lub krwawe wymioty. Jeśli pacjent zauważył krew w kale lub czarny kał, powinien powiadomić o tym lekarza.

Lekarz może zdecydować o zleceniu dodatkowych badań (np. endoskopię = obrazowe badanie przełyku) w celu zdiagnozowania stanu zdrowia i (lub) wykluczenia choroby nowotworowej.

Nie zaleca się stosowania leku Panglen u dzieci.

Należy również powiedzieć lekarzowi, jeśli objawy utrzymują się mimo zastosowania odpowiedniego leczenia.

Stosowanie leku Panglen z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych obecnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Jeśli pacjent przyjmuje leki:

-    zawierające ketokonazol lub itrakonazol, stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych skóry

i paznokci lub inne leki, gdy wiadomo, że ich stężenie we krwi jest zależne od wydzielania kwasu w żołądku,

-    rozrzedzające (zmniejszające gęstość) krew, takie jak warfaryna, fenprokumon lub acenokumarol,

-    zawierające atazanawir stosowany w leczeniu HIV. Nie należy stosować atazanawiru jednocześnie z lekiem Panglen.

Należy natychmiast powiedzieć o tym lekarzowi.

Stosowanie leku Panglen z jedzeniem i piciem

Lek Panglen należy przyjmować godzinę przed posiłkiem, popijając wodą. Tabletki nie należy rozgryzać, dzielić ani żuć. Tabletkę należy połknąć w całości.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Lek może być stosowany w ciąży lub w okresie karmienia piersią tylko jeżeli lekarz go zaleci. Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Lek Panglen nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych.

Jeżeli u pacjenta wystąpią działania niepożądane, takie jak zawroty głowy lub zaburzenia widzenia, nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych ani obsługiwać urządzeń mechanicznych, ponieważ zdolność reagowania może być osłabiona.

3. JAK STOSOWAĆ LEK PANGLEN

Lek Panglen należy przyjmować dokładnie według zaleceń lekarza. W razie jakichkolwiek wątpliwości, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Tabletki nie należy żuć, rozgryzać ani dzielić. Tabletkę należy przyjąć godzinę przed posiłkiem, połykając w całości i popijając wodą.

Zazwyczaj stosowana dawka to:

Dorośli i młodzież w wieku 12 lat i starsza:

Zazwyczaj stosowana dawka w leczeniu refluksu (cofania się) kwasu z żołądka oraz leczeniu choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy to jedna tabletka, którą należy przyjąć rano popijając wodą.

Dorośli:

•    Zazwyczaj stosowana dawka początkowa w leczeniu zespołu Zollingera-Ellisona to jedna tabletka dwa razy na dobę. Pierwszą tabletkę należy przyjąć rano a drugą przed kolacją. Lekarz może dostosować dawkowanie leku, w zależności od tego ile tabletek jest potrzebnych w trakcie leczenia.

•    Zazwyczaj stosowana dawka w leczeniu zakażenia Helicobacter pylori to jedna tabletka dwa razy na dobę. Pierwszą tabletkę należy przyjąć rano a drugą przed kolacją. Lekarz może również zalecić dodatkowo stosowanie antybiotyków, takich jak amoksycylina, metronidazol lub klarytromycyna. Leki należy przyjmować dokładnie według zaleceń lekarza.

W razie jakichkolwiek wątpliwości, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pacjenci w podeszłym wieku

Dostosowanie dawki nie jest konieczne. Jednak dawka dobowa nie powinna być większa niż 40 mg leku. Wyjątek stanowi skojarzone leczenie zakażenia Helicobacter pylori, gdy pacjenci powinni przyjmować przez tydzień zwykle stosowaną dawkę (dwa razy po 40 mg leku/dobę).

Pacjenci z chorobami nerek

Dostosowanie dawki nie jest konieczne. Jednak dawka dobowa nie powinna być większa niż 40 mg leku. Dlatego u tych pacjentów terapia trójlekowa zakażenia Helicobacter pylori nie jest wskazana.

Pacjenci z marskością wątroby

Dawkę należy zmniejszyć do jednej tabletki co drugi dzień. Dlatego u tych pacjentów terapia trójlekowa zakażenia Helicobacter pylori nie jest wskazana.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Panglen

Jeżeli pacjent zastosuje dawkę większą niż zapisana w ulotce dla pacjenta lub większą niż przepisał lekarz, należy skontaktować się z lekarzem, z najbliższym szpitalem gdzie pełniony jest ostry dyżur lub farmaceutą.

Pominięcie zażycia leku Panglen

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Jeżeli pacjent zapomni zażyć dawkę leku, powinien przyjąć dawkę najszybciej jak sobie o tym przypomni, pod warunkiem, że nie zbliża się czas przyjęcia kolejnej dawki. Jeżeli zbliża się czas przyjęcia kolejnej dawki, nie należy zażywać dawki pominiętej.

Przerwanie stosowania leku Panglen

Nie należy przerywać stosowania leku wcześniej, niż zalecił lekarz, chyba że lekarz zadecyduje inaczej.

Jeżeli pacjent poczuje się lepiej, nie należy przerywać stosowania leku przed końcem leczenia, ponieważ objawy choroby mogą powrócić.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Panglen może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy natychmiast poinformować lekarza lub skontaktować się z najbliższym szpitalem, jeśli wystąpi jakiekolwiek z poniższych ciężkich działań niepożądanych. Jednocześnie należy zaprzestać stosowanie tego leku, ale zabrać ze sobą ulotkę i (lub) tabletki.

Ciężkie reakcje uczuleniowe (rzadko): reakcje nadwrażliwości, tak zwane reakcje anafilaktyczne, wstrząs anafilaktyczny oraz obrzęk naczynioruchowy. Typowe objawy to: obrzęk twarzy, warg, ust, języka i (lub) gardła, który może powodować trudności w przełykaniu lub oddychaniu, pokrzywka, ciężkie zawroty głowy z przyspieszonym biciem serca i obfitym poceniem się.

Ciężkie reakcje skórne (częstość nieznana): wysypka z obrzękiem, pęcherzami lub łuszczeniem się skóry, płatowe łuszczenie się skóry i krwawienie z okolic oczu, nosa, ust lub narządów płciowych oraz szybkie pogarszanie się stanu ogólnego lub wysypka po ekspozycji na słońce.

Inne ciężkie reakcje (częstość nieznana): zażółcenie skóry i białkówek oczu (spowodowane ciężkim uszkodzeniem wątroby) lub problemy z nerkami przejawiające się bolesnym oddawaniem moczu, bólem w dolnej części pleców z towarzyszącą gorączką.

Działania niepożądane mogą wystąpić z określoną częstością, którą definiuje się w następujący sposób:

bardzo często: występujące częściej niż u 1 na 10 pacjentów

często: występujące u 1 do 10 na 100 pacjentów

niezbyt często: występujące u 1 do 10 na 1 000 pacjentów

rzadko: występujące u 1 do 10 na 10 000 pacjentów

bardzo rzadko: występujące rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów

częstość nieznana: częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych.

Niezbyt często występujące działania niepożądane:

ból głowy; zawroty głowy; biegunka; nudności, wymioty; wzdęcia i wzdęcia z oddawaniem gazów; zaparcia; suchość w jamie ustnej; ból i dyskomfort w obrębie brzucha; wysypka skórna lub pokrzywka; swędzenie skóry; złamania kości biodrowej, kości nadgarstka lub kręgosłupa; osłabienie, wyczerpanie lub złe samopoczucie; zaburzenia snu; zwiększona aktywność enzymów wątrobowych w badaniu krwi.

Rzadko występujące działania niepożądane:

zaburzenia lub całkowity brak odczuwania smaku, zaburzenia wzroku, takie jak niewyraźne widzenie; bóle stawów; bóle mięśni; zmiany masy ciała; podwyższona temperatura ciała; obrzęk kończyn; reakcje alergiczne; depresja; zwiększone stężenie bilirubiny i lipidów we krwi (stwierdzane w badaniach krwi), powiększenie piersi u mężczyzn; wysoka gorączka i nagłe zmniejszenie ilości krążących granulocytów - białych krwinek (stwierdzane w badaniach krwi).

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane:

zaburzenia orientacji; zmniejszenie liczby płytek krwi, co może zwiększać skłonność do krwawień i tworzenia się wybroczyn na skórze („siniaków”); zmniejszenie liczby białych krwinek, co może sprzyjać częstszym zakażeniom, współistniejące, nieprawidłowe zmniejszenie liczby czerwonych i białych krwinek, jak również płytek krwi (stwierdzane w badaniach krwi).

Częstość nieznana:

omamy, splątanie (szczególnie u pacjentów, u których występowały takie objawy); zmniejszenie stężenia sodu we krwi; zmniejszenie stężenia magnezu we krwi.

Jeżeli przyjmowano lek Panglen przez okres dłuższy niż trzy miesiące, istnieje możliwość, zmniejszenia stężenia magnezu we krwi. Niskie stężenie magnezu może objawiać się jako zmęczenie, mimowolne skurcze mięśni, dezorientacja, drgawki, zawroty głowy, przyspieszone bicie serca. W razie zaobserwowania któregokolwiek z powyższych objawów, należy o tym niezwłocznie poinformować lekarza. Niskie stężenie magnezu może prowadzić do zmniejszenia stężenia potasu lub wapnia we krwi. Lekarz może zalecić regularne przeprowadzanie badań krwi w celu kontrolowania stężenia magnezu.

Przyjmując inhibitory pompy protonowej jak lek Panglen, zwłaszcza przez okres dłuższy niż jeden rok, może zwiększyć się nieznacznie ryzyko złamań kości biodrowej, kości nadgarstka lub kręgosłupa.

4

Należy poinformować lekarza w przypadku rozpoznanej osteoporozy lub przyjmowania leków z grupy kortykosteroidów (mogących zwiększać ryzyko osteoporozy).

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK PANGLEN

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku.

Nie stosować leku Panglen po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku tekturowym po: „Termin ważności (EXP)” i na blistrze po „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Panglen

Substancją czynną leku jest pantoprazol (w postaci pantoprazolu sodowego półtorawodnego). Każda tabletka zawiera 40 mg pantoprazolu.

Inne składniki leku to:

Rdzeń tabletki:

Mannitol (E421)

Sodu węglan bezwodny Karboksymetyloskrobia sodowa (typ A)

Kopolimer metakrylanu butylu zasadowy Wapnia stearynian

Otoczka:

Opadry white OY-D-7233 (hypromeloza, tytanu dwutlenek E171, talk, makrogol 400, sodu laurylosiarczan)

Otoczka dojelitowa:

Kollicoat MAE 30 DP, żółta (kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer (1:1) dyspersja 30%, glikol propylenowy, żelaza tlenek żółty (E172), tytanu dwutlenek (171), talk)

Jak wygląda lek Panglen i co zawiera opakowanie

Owalne, obustronnie wypukłe, ciemnożółte tabletki dojelitowe

Dostępne opakowania:

Blistry: 7, 14, 20, 28, 60 i 100 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Podmiot odpowiedzialny

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.

Hvězdová 1716/2b 140 78 Praga 4 Republika Czeska

Wytwórca Actavis hf Reykjavikurvegur 78 220 Hafnarfjordur Islandia

Actavis Ltd.

BLB016 Bulebel Industrial Estate

Zejtun ZTN 3000

Malta

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.

Fibichova 143 566 17 Vysoké Mýto Republika Czeska

Balkanpharma - Dupnitsa AD 3 Samokovsko Shosse Str.

Dupnitsa 2600 Bułgaria

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Glenmark Pharmaceuticals Sp. z o. o. ul. Postępu 6 02-676 Warszawa

Data zatwierdzenia ulotki: listopad 2012 r.

6

Panglen

Charakterystyka Panglen

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Panglen, 40 mg, tabletki dojelitowe

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka dojelitowa zawiera 40 mg pantoprazolu (Pantoprazolum), co odpowiada 45,16 mg pantoprazolu sodowego półtorawodnego.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka dojelitowa

Owalna, obustronnie wypukła, ciemnożółta tabletka dojelitowa.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Leczenie objawowe chorób żołądka i jelit, które wymagają zmniejszenia wydzielania kwasu solnego:

-    choroba wrzodowa dwunastnicy

-    choroba wrzodowa żołądka

-    umiarkowane i ciężkie refluksowe zapalenie przełyku

-    Zespół Zollingera-Ellisona i inne stany chorobowe związane z nadmiernym wydzielaniem kwasu solnego

-    Eradykacja Helicobacter pylori w skojarzeniu z antybiotykami u pacjentów z chorobą wrzodową dwunastnicy i żołądka

W przypadku leczenia skojarzonego w celu eradykacji Helicobacter pylori, należy zapoznać się z treścią Charakterystyki Produktu Leczniczego w celu wyboru odpowiednich antybiotyków.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Tabletek dojelitowych Panglen, 40 mg nie należy żuć ani rozgryzać, należy je przyjmować godzinę przed posiłkiem, połykając w całości i popijając wodą.

Zalecane dawkowanie:

Dorośli i młodzież w wieku 12 lat i starsza:

Leczenie umiarkowanej i ciężkiej postaci refluksowego zapalenia przełyku Jedna tabletka Panglen, 40 mg na dobę.

Dorośli:

Leczenie choroby wrzodowej dwunastnicy i żołądka Jedna tabletka Panglen, 40 mg na dobę.

W leczeniu skojarzonym w celu eradykacji Helicobacter pylori zalecana dawka to jedna tabletka dwa razy na dobę. Drugą tabletkę produktu leczniczego Panglen, 40 mg należy przyjąć godzinę przed kolacją. Leczenie skojarzone trwa zwykle 7 dni. Po zakończeniu 7 dniowego leczenia skojarzonego, podawanie pantoprazolu można kontynuować, w celu zapewnienia całkowitego wyleczenia owrzodzeń. W przypadku choroby wrzodowej dwunastnicy leczenie może trwać dodatkowo 1 do 3 tygodni.

Bezpieczeństwo długotrwałego stosowania pantoprazolu zostało ustalone. Profil bezpieczeństwa długotrwałego podawania pantoprazolu jest podobny do obserwowanego przy krótkotrwałym leczeniu

1    jest dobrze tolerowany.

U większości pacjentów ustąpienie objawów następuje szybko. W niewielu przypadkach, w celu uzyskania całkowitego wyleczenia, należy przedłużyć leczenie o ponad 8 tygodni.

Choroba wrzodowa dwunastnicy

W większości przypadków chorobę wrzodową dwunastnicy można wyleczyć w ciągu 2 tygodni. Jeżeli

2    tygodniowe leczenie okaże się nieskuteczne, w większości przypadków wyleczenie można uzyskać w ciągu kolejnych 2 tygodni.

Choroba wrzodowa żołądka

Chorobę wrzodową żołądka można zwykle wyleczyć w ciągu 4 tygodni. Jeżeli 4 tygodniowe leczenie okaże się nieskuteczne, wyleczenie można zwykle uzyskać w ciągu kolejnych 4 tygodni.

Refluks żołądkowo-przełykowy

Refluks żołądkowo-przełykowy można zwykle wyleczyć w ciągu 4 tygodni. Jeżeli 4 tygodniowe leczenie okaże się nieskuteczne, wyleczenie można zwykle uzyskać w ciągu kolejnych 4 tygodni.

Długotrwałe leczenie zespołu Zollingera-Ellisona i innych stanów chorobowych związanych z patologicznie zwiększonym wydzielaniem kwasu solnego

Leczenie należy rozpocząć od dawki dobowej 80 mg (2 tabletki Panglen, 40 mg). Następnie dawkę można dostosować, zarówno zwiększyć, jak i zmniejszyć, według potrzeb na podstawie wyników badań wydzielania kwasu solnego w żołądku. Dawki dobowe większe niż 80 mg należy podawać w dawkach podzielonych dwa razy na dobę. Możliwe jest okresowe zwiększenie dawki pantoprazolu powyżej 160 mg na dobę, ale nie powinna być ona stosowana dłużej, niż to konieczne do uzyskania odpowiedniej kontroli wydzielania kwasu solnego. Czas trwania leczenia zespołu Zollingera-Ellisona i innych chorób związanych z nadmiernym wydzielaniem kwasu solnego nie jest ograniczony i powinien być dostosowany do objawów klinicznych.

Eradykacja Helicobacter pylori (H. pylori)

Zalecana dawka to 40 mg pantoprazolu dwa razy na dobę w skojarzeniu zgodnie z jednym z poniższych schematów leczenia:

a)    1000 mg amoksycyliny dwa razy na dobę + 500 mg klarytromycyny dwa razy na dobę

b)    500 mg klarytromycyny dwa razy na dobę + 500 mg metronidazolu dwa razy na dobę

c)    1000 mg amoksycyliny dwa razy na dobę + 500 mg metronidazolu dwa razy na dobę

Drugą tabletkę produktu leczniczego Panglen, 40 mg należy przyjąć przed kolacją. Leczenie skojarzone trwa zwykle 7 dni. Po zakończeniu 7 dniowego leczenia skojarzonego, podawanie pantoprazolu można kontynuować, w celu zapewnienia całkowitego wyleczenia owrzodzeń.

W przypadku choroby wrzodowej dwunastnicy leczenie może trwać dodatkowo 1 do 3 tygodni.

W przypadku choroby wrzodowej żołądka leczenie może trwać dodatkowo 3 do 7 tygodni.

Osoby w podeszłym wieku

Nie należy stosować dawki dobowej większej niż 40 mg pantoprazolu. Wyjątkiem jest leczenie skojarzone w celu eradykacji Helicobacter pylori, podczas którego pacjenci w podeszłym wieku powinni przyjmować zalecaną dawkę pantoprazolu (40 mg dwa razy na dobę) przez 1 tydzień.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

Nie należy stosować dawki dobowej większej niż 40 mg pantoprazolu. W związku z tym, terapia trójlekowa Helicobacter pylori nie jest wskazana u tych pacjentów (patrz punkt 4.3).

Pacjenci z marskością wątroby

U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby dawkę 40 mg pantoprazolu należy podawać co drugi dzień (patrz punkt 4.3 i 4.4). Ponadto, u tych pacjentów podczas leczenia należy kontrolować aktywność enzymów wątrobowych. W przypadku zwiększenia aktywności enzymów wątrobowych należy przerwać leczenie. W związku z tym terapia trójlekowa Helicobacter pylori nie jest wskazana u tych pacjentów.

Dzieci

Brak danych dotyczących stosowania pantoprazolu u dzieci. W związku z tym nie należy stosować pantoprazolu u dzieci.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą produktu.

Pantoprazolu, podobnie jak i innych inhibitorów pompy protonowej, nie należy stosować jednocześnie z atazanawirem (patrz punkt 4.5).

Ze względu na brak odpowiednich danych o skuteczności i bezpieczeństwie stosowania u pacjentów z umiarkowaną lub ciężką niewydolnością wątroby lub nerek nie należy stosować produktu leczniczego Panglen w leczeniu skojarzonym w celu eradykacji Helicobacter pylori.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

U pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby, w okresie leczenia pantoprazolem należy regularnie kontrolować aktywność enzymów wątrobowych, zwłaszcza w przypadku długotrwałego stosowania. W przypadku zwiększenia aktywności enzymów wątrobowych należy przerwać leczenie.

Zmniejszona kwaśność soku żołądkowego, niezależnie od przyczyny, w tym również wywołana przez leki z grupy inhibitorów pompy protonowej, zwiększa w żołądku liczbę bakterii normalnie obecnych w układzie pokarmowym. Stosowanie leków zmniejszających kwaśność soku żołądkowego może w niewielkim stopniu nasilać ryzyko infekcji przewodu pokarmowego, wywołanej przez takie bakterie

jak Salmonella i Campylobacter.

U pacjentów z zespołem Zollingera-Ellisona i innymi chorobami związanymi z nadmiernym wydzielaniem kwasu solnego wymagających długotrwałego leczenia, pantoprazol, tak jak i inne leki hamujące wydzielanie kwasu solnego, może zmniejszać wchłanianie witaminy B12 (cyjanokobalaminy). Jest to spowodowane niedoborem kwasu solnego w soku żołądkowym lub bezkwaśnością soku żołądkowego. Należy to uwzględnić, jeśli wystąpią objawy kliniczne.

Przed rozpoczęciem leczenia choroby wrzodowej żołądka należy wykluczyć możliwość nowotworowego charakteru owrzodzeń, gdyż leczenie pantoprazolem może złagodzić objawy choroby nowotworowej i opóźnić jej rozpoznanie.

U pacjentów leczonych inhibitorami pompy protonowej - IPP, jak pantoprazol, przez co najmniej trzy miesiące oraz u większości pacjentów przyjmujących leki z grupy IPP przez rok, odnotowano przypadki wstępowania ciężkiej hipomagnezemii. Mogą występować ciężkie objawy hipomagnezemii, takie jak zmęczenie, tężyczka, majaczenie, drgawki, zawroty głowy oraz arytmie komorowe, jednakże mogą one rozpocząć się niepostrzeżenie i pozostać niezauważone. U większości pacjentów, u których wystąpiła hipomagnezemia objawy zmniejszyły się po uzupełnieniu niedoboru magnezu i odstawieniu leku z grupy IPP.

U pacjentów, u których przypuszcza się, że leczenie będzie długotrwałe lub przyjmujących leki z grupy IPP łącznie z digoksyną lub innymi lekami mogącymi wywołać hipomagnezemię (np. diuretyki), należy rozważyć pomiar stężenia magnezu we krwi przed rozpoczęciem przyjmowania leków z grupy IPP oraz okresowe pomiary w trakcie leczenia.

Leki z grupy IPP, szczególnie stosowane w dużych dawkach oraz w długotrwałej terapii (powyżej 1 roku), mogą nieznacznie zwiększać ryzyko złamań kości biodrowej, kości nadgarstka i kręgosłupa, szczególnie u osób w podeszłym wieku lub u pacjentów z innymi rozpoznanymi czynnikami ryzyka. Wyniki przeprowadzonych badań obserwacyjnych wskazują, że leki z grupy IPP mogą zwiększać ogólne ryzyko złamań na poziomie 10-40%. Może być to również spowodowane innymi czynnikami ryzyka. Pacjenci z ryzykiem osteoporozy powinni otrzymać opiekę zgodnie z obecnymi wytycznymi klinicznymi oraz powinni przyjmować odpowiednią dawkę witaminy D oraz wapnia.

Dotychczas nie ma doświadczenia klinicznego w leczeniu dzieci.

W razie długotrwałego leczenia, szczególnie gdy trwa ponad rok, pacjenci powinni być regularnie kontrolowani przez lekarza.

4.5    Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Atazanawir: badania z innymi lekami z grupy IPP wykazały wyraźne obniżenie ekspozycji na atazanawir podczas jednoczesnego stosowania leków z grupy IPP. Nie należy podawać inhibitorów pompy protonowej jednocześnie z atazanawirem.

Panglen może zmniejszać lub zwiększać wchłanianie leków, których biodostępność zależy od pH (np.: ketokonazolu, itrakonazolu, atazanawiru).

Pantoprazol jest metabolizowany w wątrobie przy udziale układu enzymatycznego cytochromu P450. Nie można wykluczyć interakcji pantoprazolu z innymi lekami czy substancjami, które są metabolizowane przy udziale tego samego układu enzymatycznego. Jednak, nie stwierdzono żadnych klinicznie istotnych interakcji w specyficznych testach przeprowadzonych z wieloma lekami lub substancjami, takimi jak karbamazepina, kofeina, diazepam, diklofenak, digoksyna, etanol, glibenklamid, metoprolol, naproksen, nifedypina, fenytoina, piroksykam, teofilina i doustne środki antykoncepcyj ne.

Na podstawie przeprowadzonych klinicznych badań farmakokinetycznych nie stwierdzono występowania interakcji z jednocześnie podawanymi fenprokumonem lub warfaryną. Jednak po wprowadzeniu produktu do obrotu w pojedynczych przypadkach zaobserwowano zmiany wartości INR (ang. International Normalized Ratio, międzynarodowy współczynnik znormalizowany) podczas ich równoczesnego stosowania. Dlatego też, u pacjentów leczonych lekami przeciwzakrzepowymi pochodnymi kumaryny zaleca się kontrolę czasu protrombinowego/wartości INR po rozpoczęciu, zakończeniu lub podczas nieregularnego stosowania pantoprazolu.

Nie stwierdzono też żadnych interakcji pantoprazolu z jednocześnie stosowanymi środkami zobojętniającymi kwas solny.

4.6    Ciąża i laktacja

Dane kliniczne dotyczące stosowania pantoprazolu u kobiet w ciąży są ograniczone. W badaniach na zwierzętach określających toksyczny wpływ na płód stwierdzono nieznaczne działanie uszkadzające płód po podaniu pantoprazolu w dawkach większych niż 5 mg/kg mc. Brak danych dotyczących przenikania pantoprazolu do mleka kobiet karmiących piersią. Pantoprazol może być stosowany w ciąży i w okresie karmienia piersią jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu i dziecka.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Nie jest znany wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu. Mogą wystąpić działania niepożądane leku, takie jak zawroty głowy i zaburzenia widzenia (patrz punkt 4.8), które mogą zmniejszać zdolność reagowania.

4.8 Działania niepożądane

W poniższej tabeli działania niepożądane zostały uszeregowane zgodnie z klasyfikacją częstości MedDRA:

Bardzo często (>1/10); często (>1/100 do <1/10); niezbyt często (>1/1 000 do <1/100); rzadko (>1/10 000 do <1/1 000); bardzo rzadko (<1/10 000), częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Częstość

występowania

Układ i narząd

Niezbyt często

Rzadko

Bardzo rzadko

Częstość nieznana

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

agranulocytoza

małopłytkowość,

leukopenia,

pancytopenia

Zaburzenia układu nerwowego

bóle głowy, zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego

zaburzenia smaku

Zaburzenia oka

zaburzenia

widzenia/niewyraźne

widzenie

Zaburzenia żołądka i jelit

biegunka, nudności/wymioty, uczucie pełności w jamie brzusznej i wzdęcia, zaparcia,

suchość w jamie ustnej, ból i dyskomfort w nadbrzuszu

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

śródmiąższowe zapale nerek

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

wysypka skórna/ rumień/ wykwity skórne, świąd

pokrzywka,

obrzęk

naczynioruchowy

zespół Stevensa-Johnsona, zespół Lyella, rumień wielopostaciow nadwrażliwość na świć

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

złamania kości biodrowej, kości nadgarstka lub kręgosłupa (patrz punkt 4.4)

bóle stawów, bóle mięśni

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

hiperlipidemie i zwiększone stężenie lipidów (trójglicerydy, cholesterol), zmiana masy ciała

hiponatremia, hipomagnezemia (patrz punkt 4.4)

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu

osłabienie, zmęczenie i złe samopoczucie

podwyższenie temperatury ciała,

Częstość

występowania

Niezbyt często

Rzadko

Bardzo rzadko

Częstość nieznana

Układ i narząd

podania

obrzęki obwodowe

Zaburzenia układu immunologicznego

Nadwrażliwość (w tym reakcje anafilaktyczne i wstrząs

anafilaktyczny)

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych (aminotransferaz, gamma-

glutamylotranspeptydazy)

zwiększenie stężenia bilirubiny

uszkodzenia komórek wątroby żółtaczka, niewydolności lub komórek wątroby

Zaburzenia

psychiczne

zaburzenia snu

depresja (i pogorszenie stanu psychicznego)

dezorientacja (i pogorszenie stanu psychicznego)

omamy,

splątanie (szczególnie pacjentów podatnych, również nasilenie podobnych objawów w przypadku ich wcześniejszego występowania)

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

ginekomastia

4.9 Przedawkowanie

Nie są znane objawy przedawkowania u ludzi. Dawki do 240 mg podawane dożylnie przez 2 minuty były dobrze tolerowane.

W przypadku przedawkowania z klinicznymi objawami zatrucia, należy zastosować rutynowe postępowanie w zatruciach.

Ponieważ pantoprazol w znacznym stopniu wiąże się z białkami osocza, trudno poddaje się dializie.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Inhibitory pompy protonowej, kod ATC: A02BC02

Pantoprazol jest podstawionym benzoimidazolem, który hamuje wydzielanie kwasu solnego w żołądku, poprzez specyficzne działanie na pompy protonowe w komórkach okładzinowych.

W kwaśnym środowisku, w świetle kanalików komórek okładzinowych, pantoprazol przekształcany jest do postaci czynnej i hamuje aktywność H+,K+-ATP-azy, czyli końcowy etap wytwarzania kwasu solnego w żołądku. Stopień zahamowania wydzielania kwasu solnego jest zależny od dawki i dotyczy zarówno podstawowego, jak i stymulowanego wydzielania kwasu solnego. U większości pacjentów prowadzi to do ustąpienia objawów w ciągu dwóch tygodni. Tak jak w przypadku innych inhibitorów pompy protonowej oraz antagonistów receptorów histaminowych H2, leczenie pantoprazolem prowadzi do zmniejszenia kwaśności treści żołądkowej i w ten sposób zwiększa wydzielanie gastryny w stopniu proporcjonalnym do zmniejszenia kwaśności. Zwiększenie wydzielania gastryny jest

odwracalne. Ponieważ pantoprazol wiąże się z enzymem na poziomie receptora komórkowego, może wpływać na wydzielanie kwasu solnego niezależnie od czynnika pobudzającego wydzielanie (acetylocholina, histamina, gastryna). Efekt jest taki sam niezależnie od tego, czy lek jest podawany doustnie czy dożylnie.

Wartości stężenia gastryny na czczo ulegają zwiększeniu pod wpływem pantoprazolu. Podczas krótkotrwałego stosowania w większości przypadków wartości te nie przekraczają górnej granicy normy. Podczas długotrwałego leczenia stężenie gastryny w większości przypadków ulega podwojeniu. Jednak nadmierne zwiększenie stężenia gastryny występuje tylko w sporadycznych przypadkach. W wyniku tego, w rzadkich przypadkach długotrwałego leczenia obserwowano łagodne do umiarkowanego zwiększenie liczby specyficznych komórek wydzielania wewnętrznego (tzw. ECL) w żołądku (rozrost prosty do gruczolakowatego). Jednak, zgodnie z dotychczas przeprowadzonymi badaniami, powstawanie zmian przedrakowiakowych (rozrost atypowy), czy rakowiaków żołądka, jakie stwierdzono w badaniach na zwierzętach (patrz punkt 5.3), można wykluczyć u ludzi, u których leczenie pantoprazolem trwało do 1 roku.

Zgodnie z wynikami badań na zwierzętach, w przypadku długotrwałego leczenia pantoprazolem dłuższego niż rok, nie można całkowicie wykluczyć wpływu leku na parametry określające czynność gruczołu tarczowego i aktywności enzymów wątrobowych.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Ogólna farmakokinetyka

Pantoprazol wchłania się szybko, osiągając maksymalne stężenie w osoczu nawet po pojedynczej doustnej dawce 40 mg. Maksymalne stężenie w surowicy krwi występuje przeciętnie 2,0-2,5 godziny po podaniu i wynosi około 2-3 pg/ml. Wartości te nie ulegają zmianie po wielokrotnym podaniu. Objętość dystrybucji wynosi około 0,15 l/kg, a klirens około 0,1 l/h/kg.

Okres półtrwania w końcowej fazie eliminacji wynosi około 1 godziny. Odnotowano kilka przypadków, w których stwierdzono opóźnienie eliminacji. W związku z tym, że pantoprazol specyficznie wiąże się z pompą protonową w komórkach okładzinowych, okres półtrwania dla fazy eliminacji nie koreluje z dłuższym okresem działania (zahamowanie wydzielania kwasu).

Nie ma różnic w farmakokinetyce leku po pojedynczym i wielokrotnym podaniu. W zakresie dawek 10 do 80 mg kinetyka osoczowa pantoprazolu ma przebieg liniowy zarówno po podaniu doustnym, jak i dożylnym.

Pantoprazol wiąże się z białkami osocza w około 98%. Substancja jest metabolizowana prawie wyłącznie w wątrobie. Metabolity pantoprazolu są wydalane przede wszystkim przez nerki z moczem (około 80%), reszta wydalana jest z kałem. Głównym metabolitem zarówno w osoczu, jak i w moczu jest demetylopantoprazol, który jest sprzęgany z siarczanem. Okres półtrwania głównego metabolitu (około 1,5 godziny) nie jest dużo dłuższy od okresu półtrwania pantoprazolu.

Biodostępność

Pantoprazol po podaniu doustnym wchłania się całkowicie. Całkowita biodostępność pantoprazolu w postaci tabletki wynosi około 77%. Jednoczesne przyjmowanie pokarmu nie ma wpływu na wartość AUC, maksymalne stężenie i tym samym na biodostępność. Jednoczesne przyjmowanie pokarmu może jedynie wpłynąć na opóźnienie działania leku.

Charakterystyka pacjentów/szczególne grupy pacjentów

Nie ma konieczności zmniejszania dawki pantoprazolu u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek (w tym u chorych dializowanych). Tak jak u zdrowych osób, okres półtrwania pantoprazolu jest krótki. Tylko niewielkie ilości pantoprazolu są usuwane podczas dializy. Chociaż okres półtrwania głównego metabolitu jest umiarkowanie wydłużony (2-3 godziny), wydalanie jest nadal szybkie i nie dochodzi do kumulacji leku.

Chociaż u chorych z marskością wątroby (klasa A i B według skali Child) okres półtrwania wynosi od 3 do 6 godzin, a wartości AUC zwiększają się 3-5-krotnie, to maksymalne stężenie w surowicy zwiększa się tylko nieznacznie, 1,3-krotnie w porównaniu ze zdrowymi osobami.

7

Nieznaczne zwiększenie wartości AUC oraz Cmax u ochotników w wieku podeszłym w porównaniu z ochotnikami w młodszym wieku także nie jest klinicznie istotne.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne, uzyskane na podstawie konwencjonalnych farmakologicznych badań bezpieczeństwa, toksyczności po podaniu wielokrotnym oraz genotoksyczności, nie ujawniają żadnego szczególnego zagrożenia dla człowieka.

W dwuletnich badaniach dotyczących działania rakotwórczego u szczurów (przy czym okres badania odpowiada długości życia szczurów), stwierdzono występowanie nowotworów neuroendokrynnych. Ponadto, w jednym badaniu zaobserwowano u szczurów występowanie brodawczaków komórek nabłonka płaskiego w przedżołądku. Mechanizm prowadzący do powstania rakowiaków żołądka przez podstawione benzoimidazole został dokładnie zbadany i pozwala stwierdzić, że jest to reakcja wtórna do znacznie zwiększonych stężeń gastryny w surowicy krwi, występujących u szczurów podczas długotrwałego podawania dużych dawek pantoprazolu.

W dwuletnich badaniach na gryzoniach zaobserwowano zwiększoną ilość przypadków guzów wątroby u szczurów (tylko w jednym badaniu) oraz samic myszy, co było tłumaczone zjawiskiem zależnym od dużej szybkości metabolizmu pantoprazolu w wątrobie.

W dwuletnim badaniu, w którym podawano szczurom największe dawki pantoprazolu (200 mg/kg mc.) zaobserwowano niewielkie zwiększenie częstości występowania zmian nowotworowych w tarczycy.

Występowanie tych nowotworów jest związane ze zmianami rozkładu tyroksyny w wątrobie szczurów, wywołanymi przez pantoprazol. Ponieważ dawki lecznicze u ludzi są małe, nie oczekuje się żadnych działań niepożądanych ze strony gruczołu tarczowego.

Z badań dotyczących działania mutagennego, testów transformacji komórkowej oraz badań wiązania do DNA wynika, że pantoprazol nie wykazuje działania genotoksycznego.

Badania nie wykazały wpływu na płodność i działania teratogennego leku.

Badania na szczurach dotyczące przenikania leku przez barierę łożyskową wykazały zwiększone przenikanie leku do krążenia płodowego w zaawansowanej ciąży. W wyniku tego stężenie pantoprazolu u płodu jest zwiększone krótko przed porodem.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki:

Mannitol (E421)

Sodu węglan bezwodny Karboksymetyloskrobia sodowa (typ A)

Kopolimer metakrylanu butylu zasadowy Wapnia stearynian

Otoczka:

Opadry white OY-D-7233 (hypromeloza 3cP, tytanu dwutlenek E171, talk, makrogol 400, sodu laurylosiarczan)

Otoczka dojelitowa:

Kollicoat MAE 30 DP, żółta zawierająca:

kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer (1:1), dyspersja 30%

Glikol propylenowy Żelaza tlenek żółty (E172)

Tytanu dwutlenek (E171)

Talk 6.2 Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

2 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania Blistry OPA/Aluminium/PV C/Aluminium

Butelki z HDPE z wieczkiem z LDPE, zawierającym środek pochłaniający wilgoć.

Dostępne opakowania:

Butelki: 14, 28 i 100 tabletek

Blistry: 7, 14, 15, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 98 i 100 tabletek.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania leku do stosowania

Brak szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Hvezdova 1716/2b, 140 78 Praga 4, Republika Czeska

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 18031

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA JEGO PRZEDŁUŻENIA

28.03.2011

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

28.11.2012

9

Panglen