+ iMeds.pl

Pantoprazol beximco 20 mgUlotka Pantoprazol beximco

Ulotka dołączona do opakowania: informacje dla pacjenta

Pantoprazol Beximco, 20 mg, tabletki dojelitowe

Pantoprazolum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Pantoprazol Beximco i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku Pantoprazol Beximco

3.    Jak stosować lek Pantoprazol Beximco

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Pantoprazol Beximco

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Pantoprazol Beximco i w jakim celu się go stosuje

Pantoprazol jest selektywnym inhibitorem pompy protonowej, lekiem, który zmniejsza wydzielanie kwasu w żołądku. Stosowany jest w leczeniu chorób żołądka i jelit związanych z wydzielaniem kwasu.

Pantoprazol stosuje się w leczeniu:

Dorosłych i młodzieży w wieku 12 lat i powyżej

-    objawów choroby refluksowej przełyku (zwrotne przedostawanie się kwasu żołądkowego do przełyku z żołądka) (z lub bez łagodnego zapalenia przełyku [przewód łączący gardło z żołądkiem]) i powiązanych objawów (np. zgaga, refluks kwasu, ból przy przełykaniu);

-    długoterminowym leczeniu zapalenia przełyku z zarzucania treści żołądkowej (zapalenie przełyku, któremu towarzyszy zwracanie kwasu żołądkowego) i zapobieganiu jego nawrotowi.

Dorośli:

-    Zapobieganie wrzodom dwunastnicy i żołądka spowodowanym przez niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ, np. ibuprofen) u pacjentów z grupy ryzyka, którzy muszą stale przyjmować NLPZ.

2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Pantoprazol Beximco Kiedy nie przyjmować leku Pantoprazol Beximco

•    Jeśli pacjent ma uczulenie na pantoprazol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

•    Jeśli pacjent ma uczulenie na leki zawierające inne inhibitory pompy protonowej, np. omeprazol, lanzoprazol, itp.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą przed zastosowaniem leku Pantoprazol

Beximco:

•    Należy poinformować lekarza bądź farmaceutę, jeśli występują obecnie lub w przeszłości występowały poważne choroby wątroby. Należy skonsultować się z lekarzem, który sprawdzi aktywność enzymów wątrobowych, jeśli obecnie występują lub w przeszłości występowały poważne choroby wątroby. Jeśli pacjent jest w trakcie długotrwałego leczenia lekiem Pantoprazol Beximco, lekarz będzie częściej kontrolował wyniki badań czynnościowych wątroby. W przypadku zwiększenia aktywności enzymów wątrobowych, należy zaprzestać leczenia.

•    Jeśli pacjent musi rozpocząć terapię przy użyciu NLPZ, należy poinformować lekarza o tym, że przyjmuje pantoprazol, ponieważ jest narażony na zwiększone ryzyko powikłań żołądkowo-jelitowych. Jakiekolwiek zwiększone ryzyko zostanie ocenione według własnych osobistych czynników ryzyka, takich jak wiek (65 lat lub więcej), obciążony wywiad w zakresie wrzodów żołądka lub dwunastnicy bądź krwawienie z przewodu pokarmowego.

•    Jeśli pacjent cierpi na niedobór witaminy B12 lub jej zapasy w organizmie są obniżone a pacjent jest w trakcie długotrwałego leczenia pantoprazolem. Tak jak w przypadku wszystkich leków o właściwościach redukujących, pantoprazol może doprowadzić do zmniejszonego wchłaniania witaminy B12.

•    Jeśli pacjent przyjmuje jednocześnie z pantoprazolem lek zawierający atazanawir (stosowany w leczeniu zakażenia HIV), należy poprosić lekarza o szczegółową poradę.

•    Jeśli pacjent przyjmuje inhibitory pompy protonowej, takie jak pantoprazol, przez dłuższy czas lub przyjmował lek zwany digoksyną podczas terapii pantoprazolem bądź przyjmuje leki, które powodują zwiększenie wydzielania moczu, istnieje możliwość, że stężenie magnezu w organizmie bardzo się obniży, co z kolei może objawiać się zmęczeniem, drgawkami lub zawrotami głowy.

•    Jeśli pacjent jest w trakcie długotrwałego leczenia objawowego z powodu niestrawności lub zgagi, które trwa już 4 tygodnie albo dłużej lub w przeszłości cierpiał na chorobę wrzodową żołądka lub był poddany operacji w obrębie żołądka lub jelit.

•    Przyjmowanie inhibitorów pompy protonowej, takich jak pantoprazol, przez ponad rok, może zwiększyć ryzyko złamań w okolicy biodrowej, nadgarstków lub kręgosłupa. Należy powiadomić lekarza, jeśli pacjent cierpi na osteoporozę lub przyjmuje kortykosteroidy (które zwiększają ryzyko zachorowania na osteoporozę).

W przypadku pojawienia się następujących objawów, należy natychmiast poinformować lekarza:

•    niezamierzona utrata masy ciała;

•    nawracające wymioty;

•    trudności z przełykaniem;

•    krwawe wymioty;

•    bladość i osłabienie (niedokrwistość);

•    krew w kale (kał może być czarny lub smolisty);

•    ciężkie i (lub) uporczywe biegunki, ponieważ stosowanie leku Pantoprazol Beximco wiąże się z niewielkim zwiększeniem ryzyka wystąpienia biegunki zakaźnej.

Leczenie pantoprazolem może złagodzić objawy choroby nowotworowej i opóźnić jej rozpoznanie. Lekarz może zdecydować o konieczności wykonania badań w celu wykluczenia choroby nowotworowej. Jeśli objawy utrzymują się mimo leczenia, należy rozważyć wykonanie dalszych badań.

Jeśli pacjent jest w trakcie długotrwałego leczenia pantoprazolem (przez ponad rok), prawdopodobnie lekarz będzie regularnie monitorował aktywność enzymów wątrobowych. Należy skontaktować się z lekarzem, jeśli zauważy się jakiekolwiek inne działania niepożądane, które nie zostały wymienione w tej ulotce.

Dzieci i młodzież

Nie należy stosować tego leku u dzieci i młodzieży poniżej 12 roku życia z powodu niewystarczających danych na temat jego bezpieczeństwa i skuteczności.

Lek Pantoprazol Beximco a inne leki

Pantoprazol może wpłynąć na skuteczność innych leków; należy poinformować lekarza o przyjmowaniu

•    leków takich, jak ketokonazol, itrakonazol i pozakonazol (stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych) lub erlotynib (stosowany w leczeniu pewnego rodzaju raka), ponieważ pantoprazol może wpłynąć na prawidłowe działanie tych i innych leków;

•    warfaryny i fenprokumonu, które wpływają na zagęszczenie lub rozrzedzenie krwi. Należy rozważyć wykonanie dalszych badań.

Leku zawierającego atazanawir (stosowany w leczeniu zakażenia HIV).

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Doświadczenie w stosowaniu pantoprazolu u kobiet w ciąży jest ograniczone. Stwierdzono przenikanie substancji czynnej leku do kobiecego mleka. Lek może być stosowany u kobiet w ciąży, kobiet, u których nie można wykluczyć ciąży lub kobiet karmiących piersią jedynie wtedy, jeśli lekarz uzna, że korzyść z jego stosowania jest większa niż możliwe ryzyko dla nienarodzonego dziecka lub niemowlęcia.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych ani obsługiwać urządzeń mechanicznych, jeżeli wystąpią działania niepożądane takie jak zawroty głowy lub zaburzenia widzenia.

Tabletki Pantoprazol Beximco zawierają lecytynę sojową. Nie należy stosować leku Pantoprazol Beximco, jeśli pacjent jest uczulony na orzeszki ziemne lub soję.

Ten lek zawiera mannitol. Może wywoływać łagodny efekt przeczyszczający.

3. Jak stosować lek Pantoprazol Beximco

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Jak i kiedy przyjmować lek Pantoprazol Beximco?

Doustnie 1 tabletkę 1 godzinę przed posiłkiem. Nie należy rozkruszać ani gryźć tabletki. Należy ją połknąć i popić niewielką ilością wody.

Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej, zazwyczaj stosowana dawka leku to:

Dorośli i młodzież w wieku 12 lat i powyżej

W leczeniu objawów (np. zgagi, odbijania się kwaśną treścią, bólu przy przełykaniu) związanych z chorobą refluksową przełyku i żołądka

Zazwyczaj stosowana dawka leku to jedna tabletka na dobę, ale dawkowanie zależy od ciężkości choroby. Lekarz poinformuje pacjenta, jak długo należy przyjmować lek.

Jedna tabletka na dobę, dawka zwykle przynosi ulgę w ciągu 2-4 tygodni. Do wyleczenia łagodnego zapalenia przełyku potrzeba 4-8 tygodni. Po upłynięciu tego okresu, wystarczy przyjmować jedną tabletkę na dobę, aby zapobiec nawracaniu objawów.

Leczenie długoterminowe i zapobieganie nawrotowi refluksowego zapalenia przełyku

Jedna tabletka na dobę, dawka może zostać podwojona w przypadku nawrotu choroby. Wtedy można przyjmować Pantoprazol Beximco, 40 mg, tabletki dojelitowe w dawce 1 tabletka na dobę. Po wyleczeniu, można zmniejszyć dawkę do jednej tabletki (20 mg) na dobę.

Dorośli

Aby zapobiec powstaniu wrzodów żołądka i dwunastnicy u pacjentów stale przyjmujących niesteroidowe leki przeciwzapalne, zaleca się stosowanie jednej tabletki na dobę.

Szczególne grupy pacjentów

Jeśli pacjent cierpi na poważne zaburzenia czynności wątroby, nie powinien przyjmować więcej niż jedną tabletkę Pantoprazol Beximco 20 mg na dobę. Pantoprazol Beximco nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci poniżej 12 roku życia.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Pantoprazol Beximco

Skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Objawy przedawkowania nie są znane.

Pominięcie przyjęcia leku Pantoprazol Beximco

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy zażyć kolejną, zwykłą dawkę o normalnej porze.

Przerwanie przyjmowania leku Pantoprazol Beximco

Nie przerywać zażywania leku bez konsultacji z lekarzem lub farmaceutą.

W przypadku jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Przyjęto następującą klasyfikację występowania działań niepożądanych:

bardzo często (występują u więcej niż 1 na 10 osób)

często (występują u od 1 do 10 osób na 100)

niezbyt często (występują u od 1 do 10 osób na 1 000)

rzadko (występują u od 1 do 10 osób na 10 000)

bardzo rzadko (występują u mniej niż 1 na 10 000 osób)

nie znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

-    Jeśli u pacjenta wystąpi którekolwiek z następujących poważnych działań niepożądanych, powinien on przerwać stosowanie leku i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do oddziału ratunkowego w najbliższym szpitalu. Poważne reakcje alergiczne (rzadka częstość): obrzęk języka i (lub) gardła, który może powodować trudności z połykaniem, oddychaniem, pokrzywkę, alergiczny obrzęk twarzy (obrzęk naczynioruchowy / Quinckego), zawroty głowy, bardzo szybkie bicie serca i obfite pocenie się.

-    Poważne zaburzenia skóry (częstość nieznana): powstawanie pęcherzy na skórze i gwałtowne pogorszenie stanu ogólnego, nadżerki (w tym lekkie krwawienie) oczu, nosa, jamy ustnej/warg lub narządów płciowych (zespół Stevensa i Johnsona, zespół Lyella, rumień wielopostaciowy) i nadwrażliwość na światło.

-    Inne poważne zaburzenia (częstość nieznana): zażółcenie skóry i białek oczu (ciężkie uszkodzenie komórek wątroby, żółtaczka) lub gorączka, wysypka i powiększone nerki, czasami ból przy oddawaniu moczu i w dole pleców (poważne zapalenie nerek).

Inne działania niepożądane to:

-    Niezbyt często (występują u od 1 do 10 osób na 1 000)

Ból głowy, zawroty głowy, biegunka, nudności, wymioty, wzdęcia i wzdęcia z oddawaniem wiatrów, zaparcia, suchość w ustach, ból brzucha i uczucie dyskomfortu, wysypka, osutka, wykwity skórne, świąd, osłabienie, wyczerpanie lub ogólnie złe samopoczucie, zaburzenia snu.

Przyjmowanie inhibitorów pompy protonowej, takich jak pantoprazol, przez ponad rok, może zwiększyć ryzyko złamań w okolicy biodrowej, nadgarstków lub kręgosłupa. Należy powiadomić lekarza, jeśli pacjent cierpi na osteoporozę lub przyjmuje kortykosteroidy (które zwiększają ryzyko zachorowania na osteoporozę).

-    Rzadko (występują u od 1 do 10 osób na 10 000)

Zaburzenia widzenia, takie jak niewyraźne widzenie, bóle stawów i mięśni, zmiany masy ciała, podwyższona temperatura ciała, obrzęk kończyn (obrzęk obwodowy), reakcje alergiczne, depresja; powiększenie piersi u mężczyzn.

-    Bardzo rzadko (występują u mniej niż 1 na 10 000 osób)

Dezorientacja

-    Nie znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych) Omamy, splątanie (szczególnie u pacjentów z tymi objawami w wywiadzie), obniżone stężenie sodu we krwi. Jeśli pacjent przyjmuje pantoprazol dłużej niż trzy miesiące, istnieje możliwość, że nastąpi obniżenie stężenia magnezu we krwi. Małe stężenie magnezu objawia się między innymi zmęczeniem, mimowolnymi skurczami mięśni, dezorientacją, drgawkami, zawrotami głowy, wzrostem częstości akcji serca. W przypadku wystąpienia któregokolwiek z tych objawów, należy niezwłocznie poinformować o tym lekarza. Małe stężenia magnezu mogą również prowadzić do zmniejszenia stężenia potasu lub wapnia we krwi. Lekarz może zlecić regularne badania krwi w celu monitorowania stężenia magnezu.

Działania niepożądane rozpoznawane za pomocą badań krwi:

-    Niezbyt często (występują u od 1 do 10 osób na 1 000)

Zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych

-    Rzadko (występują u od 1 do 10 osób na 10 000)

Zwiększenie stężenia bilirubiny, zwiększenie stężenia tłuszczu we krwi, gwałtowne zmniejszenie liczby ziarnistych krwinek białych, któremu towarzyszy wysoka gorączka.

-    Bardzo rzadko (występują u mniej niż 1 na 10 000 osób)

Zmniejszenie liczby płytek krwi, co wiąże się ze zwiększonym ryzykiem krwawienia lub powstawania siniaków; zmniejszenie liczby białych krwinek, co może prowadzić do częstszych zakażeń; nieprawidłowe zmniejszenie liczby czerwonych i białych krwinek, jak również płytek krwi.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania

niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych

Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów

Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel: + 48 22 49 21 301

Fax: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku

5. Jak przechowywać lek Pantoprazol Beximco

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze i opakowaniu zewnętrznym po {Termin ważności}. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca. Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Pantoprazol Beximco

Substancją czynną leku jest pantoprazol.

Każda tabletka dojelitowa zawiera 20 mg pantoprazolu (w postaci pantoprazolu sodowego półtorawodnego).

Substancje pomocnicze:

Rdzeń tabletki:

Mannitol (E421)

Sodu węglan bezwodny Karboksymetyloskrobia sodowa Krospowidon typ A Krzemionka koloidalna bezwodna Wapnia stearynian

Otoczka tabletki:

Hypromeloza Makrogol 6000 Sodu wodorotlenek

Kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer (1:1), dyspersja

Opadry AMB 80W520063 Alkohol poliwinylowy T ytanu dwutlenek (E171)

Talk

Lecytyna sojowa Żelaza tlenek żółty Guma ksantan

Jak wygląda lek Pantoprazol Beximco, 20 mg, tabletki dojelitowe i co zawiera opakowanie

Pantoprazol Beximco, 20 mg, tabletki dojelitowe to białawe lub blado żółte owalne, obustronnie wypukłe tabletki dojelitowe o wielkości około 3,3 mm, gładkie po obu stronach.

Pantoprazol Beximco, 20 mg, tabletki dojelitowe są sprzedawane w blistrach OPA/Aluminium/PVC/Aluminium zawierających 30 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny

Beximco Pharma UK Ltd.

102, College Road, Harrow HA1 1ES, Wielka Brytania.

Wytwórca

Cemelog-BRS Ltd.

H-2040 Budaors, Vasut utca 13. (Pharma Park)

H-2040 Budaors, Akron utca 1. (Camel Park)

Węgry

Data zatwierdzenia ulotki:

Pantoprazol Beximco

Charakterystyka Pantoprazol beximco

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Pantoprazol Beximco, 20 mg, tabletki dojelitowe

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka dojelitowa zawiera 20 mg pantoprazolu (w postaci pantoprazolu sodowego półtorawodnego).

Substancje pomocnicze o znanym działaniu:

Każda tabletka dojelitowa zawiera 34,94 mg mannitolu.

Każda tabletka dojelitowa zawiera 0,05 mg lecytyny sojowej.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletki dojelitowe

Pantoprazol Beximco 20 mg są to tabletki dojelitowe w kolorze od białawego do jasno żółtego, owalne, obustronnie wypukłe o wielkości około 3,3 mm, gładkie po obu stronach.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Dorośli i młodzież w wieku 12 lat i powyżej Objawowa postać choroby refluksowej żołądka i przełyku.

Leczenie długoterminowe i zapobieganie nawrotowi refluksowego zapalenia przełyku.

Dorośli

Profilaktyka wrzodów żołądka i dwunastnicy wywołanych przez nieselektywne, niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) u pacjentów z grupy ryzyka, u których stałe leczenie za pomocą NLPZ jest konieczne (patrz punkt 4.4).

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie Zalecane dawkowanie:

Dorośli i młodzież w wieku 12 lat i powyżej Objawowa postać choroby refluksowej żołądka i przełyku

Zalecana doustna dawka produktu leczniczego Pantoprazol Beximco tabletki dojelitowe wynosi 20 mg na dobę. Złagodzenie objawów następuje zazwyczaj w ciągu 2-4 tygodni. Jeśli okres ten nie jest wystarczający, złagodzenie objawów zazwyczaj można zaobserwować w ciągu 4 kolejnych tygodni. Po uzyskaniu ustąpienia objawów, nawrotom objawów można zapobiec poprzez stosowanie pantoprazolu w dawce 20 mg raz na dobę, w razie potrzeby. Zamianę na leczenie ciągłe można rozważyć w przypadku, gdy nie można utrzymać zadowalającego ustąpienia objawów podczas stosowania pantoprazolu w razie potrzeby.

Leczenie długoterminowe i zapobieganie nawrotowi refluksowego zapalenia przełyku.

W leczeniu długoterminowym zaleca się stosowanie 20 mg pantoprazolu raz na dobę, jako dawkę podtrzymującą. Jeśli wystąpi nawrót, dawkę produktu leczniczego można zwiększyć do 40 mg. W takim przypadku można zastosować produkt leczniczy Pantoprazol Beximco 40 mg raz na dobę. Po ustąpieniu nawrotu zaleca się zmniejszenie dawki do 20 mg pantoprazolu podawanego raz na dobę.

Dorośli:

Profilaktyka wrzodów żołądka i dwunastnicy wywołanych przez nieselektywne, niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) u pacjentów z grupy ryzyka, u których stałe leczenie za pomocą NLPZ jest konieczne

Zalecana doustna dawka produktu leczniczego Pantoprazol tabletki dojelitowe wynosi 20 mg na dobę. Szczególne grupy pacjentów

Dzieci poniżej 12. roku życia:

Pantoprazol nie jest zalecany do stosowania u dzieci i młodzieży poniżej 12 roku życia ze względu na ograniczone informacje dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności jego zastosowania w tej grupie (patrz punkt 5.2).

Dawkowanie u osób z zaburzeniami czynności wątroby

Nie należy przekraczać dawki dobowej 20 mg produktu leczniczego Pantoprazol Beximco u pacj entów z ciężką niewydolnością wątroby (patrz punkt 4.4).

Dawkowanie u osób z zaburzeniami czynności nerek

Nie ma konieczności dostosowania dawki u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek.

Osoby w podeszłym wieku

Nie ma konieczności zmieniania dawki u pacjentów w podeszłym wieku.

Sposób podawania

Nie należy rozkruszać ani gryźć tabletek dojelitowych Pantoprazol Beximco 20 mg. Należy je połknąć w całości jedną godzinę przed posiłkiem i popić niewielką ilością wody.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na pantoprazol, inne pochodne benzoimidazolu lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymieniona w punkcie 6.1.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Dawkowanie u osób z zaburzeniami czynności wątroby

U osób z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby leczonych pantoprazolem należy regularnie monitorować czynność enzymów wątroby, zwłaszcza podczas długotrwałego zastosowania. W przypadku zwiększenia aktywności enzymów wątroby, należy przerwać leczenie (patrz punkt 4.2).

Stosowanie produktu leczniczego wraz z niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ)

Stosowanie tabletek dojelitowych Pantoprazol Beximco 20 mg w zapobieganiu wrzodów żołądka i dwunastnicy wywołanych przez nieselektywne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) należy ograniczyć do pacjentów, u których konieczne jest ciągłe leczenie NLPZ oraz u pacjentów z grupy podwyższonego ryzyka rozwinięcia się powikłań żołądkowo-jelitowych. Ryzyko należy oceniać na podstawie indywidualnych czynników ryzyka pacjenta, np. wiek (>65 lat), owrzodzenie żołądka lub dwunastnicy, albo krwawienie z górnego odcinka przewodu pokarmowego w przeszłości.

W razie wystąpienia objawów alarmowych

W razie wystąpienia jakichkolwiek objawów alarmowych (np. znacznej, niezamierzonej utraty masy ciała, nawracających wymiotów, trudności z połykaniem, wymiotów krwawych, niedokrwistości lub smolistych stolców) lub przy podejrzeniu albo stwierdzeniu choroby wrzodowej żołądka, należy wykluczyć chorobę nowotworową, ponieważ leczenie pantoprazolem może złagodzić jej objawy i opóźnić rozpoznanie.

Należy rozważyć przeprowadzenie dalszych badań, jeśli objawy te utrzymują się pomimo zastosowania odpowiedniego leczenia.

Stosowanie produktu leczniczego wraz z atazanawirem

Stosowanie atazanawiru wraz z inhibitorami pompy protonowej nie jest zalecane (patrz punkt 4.5). Jeśli lekarze uznają, że leczenie skojarzone atazanawirem i inhibitorem pompy protonowej jest konieczne, zaleca się ścisłe monitorowanie kliniczne (np. miana wirusa) i zwiększenie dawki atazanawiru do 400 mg oraz ritonawiru do 100 mg. Nie należy przekraczać dawki pantoprazolu 20 mg na dobę.

Wpływ na wchłanianie witaminy Bn

Pantoprazol, tak jak wszystkie leki blokujących wydzielanie kwasu, może zmniejszać wchłanianie witaminy B12 (cyjanokobalaminy) z powodu niedokwasowości lub bezkwasowości. Należy wziąć to pod uwagę u pacjentów z obniżonymi zasobami witaminy B12 lub z czynnikami ryzyka ograniczonego wchłaniania witaminy B12 w trakcie długoterminowej terapii lub jeśli zaobserwowano odpowiednie objawy kliniczne.

Leczenie długoterminowe

Przy leczeniu długoterminowym, zwłaszcza, gdy leczenie trwa dłużej niż 1 rok, należy regularnie monitorować stan zdrowia pacjentów.

Infekcje żołądkowo-jelitowe spowodowane przez bakterie

Pantoprazol, podobnie jak inne inhibitory pompy protonowej (ang. proton pump inhibitor, PPI) może spowodować zwiększenie liczby bakterii normalnie występujących w górnej części przewodu pokarmowego. Leczenie produktem leczniczym Pantoprazol Beximco tabletki dojelitowe 20 mg może nieznacznie zwiększyć ryzyko infekcji żołądkowo-jelitowych spowodowanych przez bakterie takie, jak Salmonella i Campylobacter.

Hipomagnezemia

Odnotowano przypadki ciężkiej hipomagnezemii u pacjentów leczonych inhibitorami pompy protonowej przez przynajmniej trzy miesiące i w większości przypadków przez rok. Mogą wystąpić poważne objawy hipomagnezemii, obejmujące m. in. zmęczenie, tężyczkę, stan majaczeniowy, drgawki, zawroty głowy i niemiarowość komorową. Mogą one rozpocząć się podstępnie i pozostać niezauważone. U większości chorych, hipomagnezemia uległa poprawie po uzupełnieniu magnezu i odstawieniu PPI.

W przypadku pacjentów, którzy prawdopodobnie zostaną poddani przedłużonemu leczeniu lub którzy przyjmują PPI z digoksyną lub lekami, które mogą powodować hipomagnezemię (np. leki moczopędne), pracownicy ochrony zdrowia powinni monitorować stężenie magnezu zarówno przed rozpoczęciem leczenia PPI, jak i okresowo w trakcie leczenia.

Złamania kości

Inhibitory pompy protonowej, zwłaszcza, jeżeli są stosowane w dużych dawkach i przez długi okres czasu (> 1 rok), mogą nieznacznie zwiększyć ryzyko złamania w okolicy biodrowej, nadgarstków i kręgosłupa, głównie u osób w podeszłym wieku lub w obecności innych znanych czynników ryzyka. Badań obserwacyjne wskazują, że inhibitory pompy protonowej mogą zwiększyć ogólne ryzyko złamania o 10%-40%. Do pewnego stopnia to zwiększenie może być spowodowane innymi czynnikami ryzyka. Pacjenci zagrożeni osteoporozą powinni otrzymywać opiekę zgodnie z aktualnymi wytycznymi klinicznymi i powinni przyjmować odpowiednią dawkę witaminy D i wapnia.

Tabletki produktu leczniczego Pantoprazol Beximco zawierają lecytynę sojową. Nie należy stosować produktu leczniczego Pantoprazol Beximco. jeśli pacjent jest uczulony na orzeszki ziemne lub soję.

Ten produkt leczniczy zawiera mannitol. Może wywoływać łagodny efekt przeczyszczający.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Wpływ pantoprazolu na wchłanianie innych produktów leczniczych

Z powodu znacznego i długotrwałego zahamowania wydzielania kwasu żołądkowego, produkt leczniczy Pantoprazol Beximco tabletki dojelitowe 20 mg może zmniejszać wchłanianie leków, których biodostępność zależy od pH soku żołądkowego (np. ketokonazol, itrakonazol, pozakonazol i innych produktów leczniczych, takich jak erlotynib).

Leki przeciwwirusowe stosowane w związku z zakażeniem HIV (atazanawir)

Równoczesne podawanie atazanawiru i innych produktów leczniczych przeciw zakażeniu HIV, których wchłanianie zależy od pH z inhibitorami pompy protonowej może powodować istotne zmniejszenie biodostępności tych produktów leczniczych przeciw zakażeniu HIV i może wpływać na skuteczność tych leków. Dlatego, jednoczesne stosowanie inhibitorów pompy protonowej z atazanawirem nie jest zalecane (patrz punkt 4.4).

Przeciwzakrzepowe produkty lecznicze z grupy kumaryn (fenprokumon lub warfaryna)

Mimo, że w klinicznych badaniach farmakokinetycznych nie zaobserwowano żadnego oddziaływania podczas jednoczesnego przyjmowania fenprokumonu lub warfaryny odnotowano kilka pojedynczych przypadków po wprowadzeniu leku do obrotu, gdy zgłoszono zmiany wartości międzynarodowego współczynnika znormalizowanego (ang. international normalized ratio, INR) w skojarzonym leczeniu przy wykorzystaniu tych substancji czynnych. Jeśli pacjent stosuje przeciwzakrzepowe produkty lecznicze, które są pochodnymi kumaryny, pomiary wartości czasu protrombinowego / INR są zalecane po rozpoczęciu i zaprzestaniu leczenia pantoprazolem lub podczas nieregularnego stosowania pantoprazolu.

Inne badania nad oddziaływaniem

Pantoprazol jest w znacznym stopniu metabolizowany w wątrobie przez układ enzymów cytochromu P450. Głównym szlakiem metabolicznym jest demetylacja przez CYP2C19 a inne szlaki metaboliczne obejmują utlenienie przez CYP3A4.

Badania nad oddziaływaniem z produktami leczniczymi metabolizowanymi na tych szlakach, takimi jak karbamazepina, diazepam, glibenklamid, nifedypina oraz doustnymi środkami antykoncepcyjnymi zawierającymi lewonorgestrel i etynyloestradiol, nie wykazały istotnych klinicznie interakcji.

Wyniki wielu badań nad oddziaływaniem tego produktu leczniczego dowodzą, że pantoprazol nie wpływa na metabolizm substancji czynnych metabolizowanych przez CYP1A2 (np. kofeina, teofilina), CYP2C9 (np. piroksykam, diklofenak, naproksen), CYP2D6 (np. metoprolol), CYP2E1 (np. etanol) i nie koliduje z p-glikoproteiną związaną z wchłanianiem digoksyny.

Przeprowadzono również badania nad oddziaływaniem pantoprazolu z odpowiednimi antybiotykami (klarytromycyna, metronidazol, amoksycylina). Nie stwierdzono klinicznie istotnych interakcji.

Nie stwierdzono interakcji podczas jednoczesnego stosowania pantoprazolu z lekami zobojętniającymi kwas solny.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Doświadczenie w stosowaniu pantoprazolu u kobiet w ciąży jest ograniczone. Dane w zakresie inhibitorów pompy protonowej nie wskazują na zwiększone ryzyko wystąpienia poważnych wad wrodzonych. Badania przedkliniczne wykazały szkodliwy wpływ na reprodukcję, ale nie wykazały upośledzenia płodności ani działania teratogennego (patrz punkt 5.3). Potencjalne ryzyko dla ludzi nie jest znane. Należy zachować ostrożność w przypadku przepisywania produktu leczniczego kobietom w ciąży. Pantoprazolu nie należy stosować w okresie ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne.

Karmienie piersią

Badania na zwierzętach wykazały przenikanie Pantoprazolu do mleka. Stwierdzono przenikanie substancji czynnej leku do kobiecego mleka. Dlatego też, decyzję o tym, czy kontynuować/przerwać karmienie piersią lub kontynuować/przerwać terapię Pantoprazolem 20 mg tabletki dojelitowe należy podjąć biorąc pod uwagę korzyści z karmienia piersią dla dziecka i korzyści z leczenia Pantoprazolu dla kobiet.

Płodność

Badania na zwierzętach nie wykazały, że podawanie pantoprazolu powoduje zaburzenia płodności (patrz punkt 5.3).

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Mogą wystąpić działania niepożądane, takie jak zawroty głowy i zaburzenia widzenia (patrz punkt 4.8). W przypadku wystąpienia tych objawów, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Działania niepożądane występują zazwyczaj u około 5% pacjentów. Biegunka i bóle głowy są najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi, występującymi u około 1% pacjentów. Odnotowano następujące działania niepożądane charakterystyczne dla pantoprazolu.

W poniższej tabelce działania niepożądane zostały uszeregowane zgodnie z klasyfikacją częstości występowania MedDRA:

Bardzo często (>1/10)

Często (>1/100 do <1/10)

Niezbyt często (>1/1000 do < 1/100)

Rzadko (>1/10 000 do < 1/1000)

Bardzo rzadko (<1/10 000), w tym pojedyncze przypadki.

Nie znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

W każdej grupie częstości działania niepożądane ułożono w kolejności od najbardziej poważnych.

Tabel 1 Działania niepożądane przy stosowaniu pantoprazolu w badaniach klinicznych i po wprowadzeniu do obrotu

Częstość

Klasyfikacja układów i narządów:

Niezbyt często

Rzadko

Bardzo

rzadko

Nie znana

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Agranulocytoza

Trombocytope

nia,

leukopenia,pan

cytopenia

Zaburzenia układu nerwowego

Ból głowy, zawroty głowy

Zaburzenia smaku

Zaburzenia oka

Zaburzenia widzenia / zamazane widzenie

Zaburzenia żołądka i jelit

Biegunka, nudności /wymioty, rozdęcie żołądka i wzdęcia, zaparcia, suchość w


ustach, ból brzucha i

uczucie

dyskomfortu

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Śródmiąższowe zapalenie nerek

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Wysypka /osutka /wykwity skórne, świąd

Pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy

Zespół Stevensa i Johnsona, zespół Lyella, rumień wielopostaciowy, uczulenie na światło

Zaburzenia mięśniowo -szkieletowe i tkanki łącznej

Złamanie w okolicy biodrowej, nadgarstka lub kręgosłupa (patrz punkt 4.4)

Bóle stawów, bóle mięśni

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Hiperlipidemia i zwiększenie stężenia lipidów (trójglicerydów, cholesterolu); zmiany masy ciała

Hiponatremia Hipomagnezemia (patrz punkt 4.4)

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Osłabienie, zmęczenie i złe samopoczucie

Wzrost temperatury ciała, obrzęk obwodowy

Zaburzenia układu immunologicznego

Nadwrażliwość (w tym reakcje anafilaktyczne i wstrząs

anafilaktyczny)

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Zwiększona

aktywność

enzymów

wątrobowych

(aminotransferaz, y-

GT)

Zwiększenie stężenia bilirubiny

Uszkodzenie komórek wątroby, żółtaczka, niewydolność komórek wątroby, ,

Zaburzenia

psychiczne

Zaburzenia snu

Depresja (i pogorszenie istniejących stanów depresyjnych)

Dezorientacja (i pogorszenie istniejących zaburzeń)

Omamy, splątanie (szczególnie u pacjentów predysponowanych, jak również nasilenie tych objawów w przypadku ich wcześniejszego występowania)

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Ginekomastia


Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań

niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania

produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie

podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych

Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych

i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel: + 48 22 49 21 301

Fax: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Objawy przedawkowania nie są znane.

Dawki do 240 mg były podawane dożylnie przez 2 minuty i były dobrze tolerowane. Ponieważ pantoprazol w znacznym stopniu wiąże się z białkami, usunięcie go za pomocą dializy może sprawiać trudności.

W przypadku przedawkowania z klinicznymi objawami zatrucia, poza leczeniem objawowym i wspomagającym, obowiązują zwykłe zasady terapii intoksykacji.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: inhibitory pompy protonowej, kod ATC: A02BC02 Mechanizm działania

Pantoprazol jest podstawionym benzoimidazolem, który hamuje wydzielanie kwasu solnego w żołądku poprzez swoiste blokowanie pompy protonowej w komórkach okładzinowych.

W kwaśnym środowisku komórek okładzinowych, pantoprazol jest przekształcany do postaci czynnej i hamuje aktywność H+,K+-ATP-azy, czyli końcowy etap wytwarzania kwasu solnego w żołądku.

Stopień zahamowania zależy od dawki, co dotyczy zarówno podstawowego, jak i stymulowanego wydzielania kwasu solnego. U większości pacjentów ustąpienie objawów osiąga się w ciągu 2 tygodni. Tak jak w przypadku innych inhibitorów pompy protonowej oraz inhibitorów receptora H2, leczenie pantoprazolem prowadzi do zmniejszenia kwaśności treści żołądkowej oraz wtórnego zwiększenia wydzielania gastryny w stopniu proporcjonalnym do zmniejszenia kwaśności. Zwiększenie wydzielania gastryny jest odwracalne. Ponieważ pantoprazol wiąże się z enzymem na poziomie receptora komórkowego, może on wpływać na wydzielanie kwasu solnego niezależnie od stymulacji przez inne substancje (acetylocholina, histamina, gastryna). Skutek jest taki sam niezależnie od tego, czy substancja czynna jest podawana doustnie czy dożylnie.

Stężenia gastryny na czczo ulegają zwiększeniu pod wpływem pantoprazolu. Podczas krótkotrwałego stosowania w większości przypadków wartości te nie przekraczają górnej granicy normy. Podczas długotrwałego leczenia stężenie gastryny w większości przypadków ulega podwojeniu. Jednak nadmierne zwiększenie stężenia gastryny występuje tylko w sporadycznych przypadkach. W wyniku tego, w rzadkich przypadkach długotrwałego leczenia obserwowano łagodne do umiarkowanego zwiększenie liczby specyficznych komórek wydzielania wewnętrznego (ang. enterochromaffin-like cell, ECL) w żołądku (rozrost prosty do gruczolakowatego). Jednak zgodnie z dotychczas przeprowadzonymi badaniami, powstawanie zmian przedrakowiakowych (rozrost atypowy), czy rakowiaków żołądka, jakie stwierdzono w badaniach na zwierzętach (patrz punkt 5.3), nie było odnotowane u ludzi.

W przypadku długotrwałej terapii, gdy leczenie pantoprazolem trwa ponad rok, zgodnie z wynikami badań na zwierzętach, nie można całkowicie wykluczyć wpływu pantoprazolu na parametry czynności tarczycy.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Pantoprazol jest szybko wchłaniany a maksymalne stężenie w osoczu jest osiągane nawet po jednej dawce doustnej 20 mg. Średnio, maksymalne stężenie w surowicy po około 2 do 2,5 godzin po przyjęciu leku wynosi około 1 - 1,5 ^g/ml. Wartości te nie ulegają zmianie po wielokrotnym podaniu. Farmakokinetyka przy wielokrotnym i pojedynczym dawkowaniu leku nie ulega zmianie. W zakresie dawek od 10 do 80 mg kinetyka pantoprazolu w osoczu jest prawie liniowa zarówno po podaniu doustnym, jak i dożylnym.

Całkowita biodostępność hydrochlorotiazydu wynosi 77%. Jednoczesne przyjmowanie pokarmu nie ma wpływu na pole pod krzywą przedstawiającą stężenie (ang. area under the curve, AUC), maksymalne stężenie w surowicy krwi i tym samym na biodostępność. Przez równoczesne spożycie pokarmów wzrasta tylko zmienność opóźnienia czasowego.

Dystrybucja

Objętość dystrybucji wynosi około 0,15 l/ kg a stopień wiązania z białkami osocza wynosi około 98%. Eliminacja

Substancja jest metabolizowana prawie wyłącznie w wątrobie. Głównym szlakiem metabolicznym jest demetylacja z udziałem CYP2C19, po której następuje sprzężenie z siarczanem, zaś inne szlaki metaboliczne obejmują utlenienie z udziałem CYP3A4. Końcowy okres półtrwania wynosi około 1 godziny, a klirens około 0,1 l/godz./kg. Odnotowano kilka przypadków, w których stwierdzono opóźnienie wydalania. W związku z tym, że pantoprazol specyficznie wiąże się z pompą protonową w komórkach okładzinowych, okres półtrwania fazy eliminacji nie koreluje z dłuższym okresem działania (zahamowanie wydzielania kwasu).

Metabolity pantoprazolu są wydalane przede wszystkim przez nerki (około 80%), reszta wydalana jest z kałem. Głównym metabolitem zarówno w surowicy, jak i w moczu jest demetylopantoprazol, który jest sprzęgany z siarczanem. Okres półtrwania głównego metabolitu (około 1,5 godziny) nie jest dłuższy niż okres półtrwania pantoprazolu.

Szczególne grupy pacjentów

U około 3% populacji europejskiej, określonej jako słabo metabolizujący, nie występuje funkcjonalny enzym CYP2C19. U tych osób metabolizm pantoprazolu jest prawdopodobnie katalizowany głównie przez CYP3A4. Po podaniu pojedynczej dawki 40 mg pantoprazolu, średnie pole powierzchni pod krzywą zależności stężenia w osoczu do czasu było 6 razy większe u osób słabo metabolizujących w porównaniu do osób posiadających funkcjonalny enzym CYP2C19 (intensywnie metabolizujący). Średnie wartości maksymalnego stężenia w osoczu wzrosły o około 60%. Dane te nie mają wpływu na dawkowanie pantoprazolu.

Dawkowanie u osób z zaburzeniami czynności nerek

Nie ma konieczności zmniejszania dawki pantoprazolu u osób z zaburzeniami czynności nerek (w tym u pacjentów poddawanych dializie, u których tylko niewielkie ilości pantoprazolu są usuwane podczas dializy). Tak jak w przypadku zdrowych osób, okres półtrwania pantoprazolu jest krótki. Tylko niewielkie ilości pantoprazolu są usuwane podczas dializy. Chociaż okres półtrwania głównego metabolitu jest umiarkowanie wydłużony (2-3 godziny), wydalanie jest nadal szybkie i nie dochodzi do kumulacji produktu leczniczego.

Dawkowanie u osób z zaburzeniami czynności wątroby

U pacjentów z marskością wątroby (klasa A i B według Childa) okres półtrwania wydłuża się do 3-6 godzin, a wartości AUC, zwiększają się 3-5-krotnie. Mimo to, maksymalne stężenie w surowicy zwiększa się tylko nieznacznie, 1,3-krotnie w porównaniu ze zdrowymi osobami.

Osoby w podeszłym wieku

Niewielkiego wzrostu wartości AUC oraz Cmax u ochotników w podeszłym wieku w porównaniu z młodszymi nie uznano za klinicznie istotny.

Dzieci i młodzież

Po jednorazowym doustnym podaniu dzieciom w wieku od 5 do 16 lat pantoprazolu w dawkach 20 mg lub 40 mg, AUC i maksymalne stężenie czynnego metabolitu w osoczu są proporcjonalne do wartości u dorosłych. Po jednorazowym podaniu dożylnym dzieciom w wieku 2-16 lat Pantoprazolu w dawce 0,8 i 1,6 mg/kg masy ciała, nie stwierdzono znaczącej zależności pomiędzy klirensem pantoprazolu a wiekiem lub masą ciała. AUC oraz objętość dystrybucji były zgodne z danymi uzyskanymi u osób dorosłych.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne wynikające z konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa, badań toksyczności po podaniu wielokrotnym oraz genotoksyczności, nie ujawniają żadnego szczególnego zagrożenia dla człowieka.

W dwuletnich badaniach rakotwórczości przeprowadzonych na szczurach, stwierdzono występowanie nowotworów neuroendokrynnych. Ponadto, zaobserwowano u szczurów występowanie brodawczaków komórek nabłonka płaskiego w przedżołądku. Mechanizm prowadzący do powstania rakowiaków żołądka przez podstawione benzoimidazole został dokładnie zbadany, co pozwala stwierdzić, że jest to reakcja wtórna do znacznie zwiększonych stężeń gastryny w surowicy krwi, występujących u szczurów podczas długotrwałego leczenia dużymi dawkami.

W dwuletnich badaniach zaobserwowano zwiększoną ilość przypadków guzów wątroby u szczurów (tylko w jednym badaniu na szczurach) oraz samic myszy, co było tłumaczone zjawiskiem zależnym od dużej szybkości metabolizmu pantoprazolu w wątrobie.

W przypadku szczurów otrzymujących największe dawki pantoprazolu (200 mg/kg mc.) zaobserwowano niewielkie zwiększenie częstości występowania zmian nowotworowych w tarczycy. Występowanie tych nowotworów jest związane ze zmianami rozkładu tyroksyny w wątrobie szczurów, wywołanymi przez pantoprazol. Ponieważ dawki lecznicze u ludzi są małe, nie oczekuje się żadnych działań niepożądanych ze strony gruczołu tarczowego.

W badaniach wpływu na reprodukcję, przeprowadzonych na zwierzętach, po podaniu dawek ponad 5 mg/kg obserwowano objawy nieznacznego działania fetotoksycznego. Badania nie wykazały upośledzenia płodności albo działania teratogennego.

Badania u szczurów dotyczące przenikania przez barierę łożyskową wykazały zwiększone przenikanie do krążenia płodowego w zaawansowanej ciąży. W wyniku tego stężenie pantoprazolu u płodu jest zwiększone krótko przed porodem.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki Mannitol (E421)

Sodu węglan bezwodny Karboksymetyloskrobia sodowa Krospowidon typu A

Krzemionka koloidalna bezwodna Wapnia stearynian

Otoczka tabletki Hypromeloza Makrogol-6000 Sodu wodorotlenek

Kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer (1:1), dyspersja Kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer (1:1),

Sodu laurylosiarczan,

Polisorbat 80

Opadry AMB 80W520063,

Alkohol poliwinylowy Tytanu dwutlenek (E171)

Talk

Lecytyna sojowa Żelaza tlenek zółty (E172)

Guma ksantan

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

24 miesiące

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Pantoprazol Beximco 20 mg tabletki dojelitowe są sprzedawane w blistrach OPA/Aluminium/PVC/Aluminium zawierających 30 tabletek dojelitowych.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Brak szczególnych wymagań dotyczących usuwania.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Beximco Pharma UK Ltd.

102, College Road,

Harrow HA1 1ES,

Wielka Brytania

NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

8.


9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Pantoprazol Beximco