Imeds.pl

Pantoprazol Teva 20 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dla pacjenta: Informacja dla użytkownika

Pantoprazol Teva 20 mg, tabletki dojelitowe

Pantoprazolum (w postaci pantoprazolu sodowego półtorawodnego)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Jesli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty..

-    Nie należy przyjmować leku Pantoprazol Teva przez dłużej niż 4 tygodnie bez konsultacji

z lekarzem.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

-    Jeśli po upływie 2 tygodni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy

skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Pantoprazol Teva i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Pantoprazol Teva

3.    Jak stosować lek Pantoprazol Teva

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Pantoprazol Teva

6.    Inne informacje

1.    Co to jest lek Pantoprazol Teva i w    jakim celu się go stosuje

Pantoprazol Teva należy do grupy leków zwanych inhibitorami pompy protonowej. Substancją czynną leku jest pantoprazol, który blokuje “pompę” wytwarzającą kwas żołądkowy. W ten sposób lek zmniejsza ilość kwasu w żołądku.

Pantoprazol Teva stosuje się w krótkotrwałym leczeniu objawów choroby refluksowej przełyku (na przykład, takich jak zgaga, kwaśne odbijanie) u dorosłych.

Refluks polega na cofaniu się kwasu z żołądka do przełyku, co może prowadzić do wystąpienia stanu zapalnego przełyku i wywoływać ból. Mogą pojawić się też takie objawy, jak: bolesne pieczenie w klatce piersiowej sięgające aż do gardła (zgaga), kwaśny smak w ustach (kwaśne odbijanie).

Pantoprazol Teva może usunąć dolegliwości związane z chorobą refluksową i zgagą już po pierwszym dniu stosowania, jednak lek nie służy do uzyskania natychmiastowej ulgi.. W celu uzyskania pełnego ustąpienia objawów, konieczne może być przyjmowanie tabletek przez 2 do 3 kolejnych dni.

Jeśli po upływie 2 tygodni pacjent nie nastapi poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Pantoprazol Teva

Kiedy nie stosować leku Pantoprazol Teva

•    Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na pantoprazol lub którykolwiek z pozostałych

składników leku Pantoprazol Teva (Patrz punkt 6 „Inne informacje”).

•    Jeśli pacjent stosuje lek zawierający atazanawir (w leczeniu zakażenia wirusem HIV).Patrz punkt

„Stosowanie innych leków”

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Pantoprazol Teva należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą jeśli pacjent:

•    jest leczony z powodu zgagi lub niestrawności nieprzerwanie przez 4 lub więcej tygodni;

•    ma ponad 55 lat i codziennie stosuje leki na niestrawność wydawane bez recepty

•    ma ponad 55 lat i zauważył jakiekolwiek nowe objawy lub zmienił się charakter dotychczasowych objawów refluksu;

•    przebył chorobę wrzodową żołądka lub przeszedł operację żołądka;

•    ma problemy z wątrobą lub żółtaczkę (zażółcenie skóry i oczu);

•    jest pod stałą opieką lekarza z powodu innych ciężkich dolegliwości lub chorób;

•    będzie miał wykonane badanie endoskopowe lub test urazowy

Należy natychmiast poinformować lekarza przed lub po zastosowaniu tego leku, jeśli pacjent zauważy pojawienie się następujących objawów, mogących być oznaką innych, poważnych chorób:

•    niezamierzona utrata masy ciała (nie związana z dietą lub ćwiczeniami);

•    wymioty, szczególnie nawracające;

•    wymioty z krwią, które mogą wyglądać jak ciemne fusy po kawie;

•    krew w kale, kał czarny lub smolisty;

•    problemy z połykaniem lub ból w trakcie przełykania;

•    bladość i osłabienie (niedokrwistość);

•    ból w klatce piersiowej;

•    ból brzucha;

•    ciężkie i (lub) uporczywe biegunki, ponieważ stosowanie tego leku wiąże się z niewielkim zwiększeniem ryzyka biegunki zakaźnej.

Lekarz może zdecydować o konieczności dodatkowych badań.

Jeśli pacjent ma mieć wykonane badanie krwi, powinien poinformować lekarza o przyjmowaniu tego leku.

Możliwe jest, że pacjent stwierdzi złagodzenie objawów refluksu i zgagi już po jednym dniu stosowania pantoprazolu w postaci tabletek. Nie jest to jednak lek przeznaczony do natychmiastowego usuwania objawów. Nie należy go stosować zapobiegawczo.

Jeżeli od pewnego czasu u pacjenta występuje nawracająca zgaga lub objawy niestrawności, pacjent powinien pozostawać pod regularną kontrolą lekarza.

Dzieci i młodzież

Pantoprazol Teva nie powinien być stosowany przez dzieci i młodzież w wieku poniżej 18 lat z powodu braku informacji dotyczących bezpieczeństwa w tej młodszej grupie pacjentów.

Lek Pantoprazol Teva a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Lek Pantoprazol Teva może wpływać hamująco na skuteczność działania innych leków.

W szczególności należy poinformować lekarza o stosowaniu któregokolwiek z następujących leków:

•    ketokonazol (stosowany w zakażeniach grzybiczych);

•    warfaryna i fenprokumon (wpływają na gęstość krwi i zapobiegają zakrzepom). Może być

konieczne dodatkowe badanie krwi.

• atazanawir (stosowany w leczeniu zakażenia wirusem HIV). Nie należy stosować Pantoprazolu Teva jednocześnie z atazanawirem. Patrz „Kiedy nie stosować Pantoprazolu Teva.”

•    metotreksat (stosowany w reumatoidalnym zapaleniu stawów, łuszczycy, chorobach nowotworowych) - jeżeli pacjent przyjmuje metotreksat, lekarz może tymczasowo przerwać leczenie Pantoprazolem Teva, ponieważ pantoprazol zwiększa poziom metotreksatu we krwi.

Nie należy przyjmować Pantoprazolu Teva z lekami zmniejszającymi ilość kwasu produkowanego w żołądku, takie jak inne inhibitory pompy protonowej (np. omeprazol, lanzoprazol, rabeprazol) lub antagoniści H2 (np. ranitydyna, famotydyna).

Pantoprazol Teva można stosować w razie konieczności z lekami zobojętniającymi (np. magaldrat, kwas alginowy, sodu wodorowęglan, glinu wodorotlenek, magnezu węglan lub ich połączenia).

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Nie należy stosować leku Pantoprazol Teva u kobiet w ciąży i karmiących piersią.

Jeżeli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Jeżeli u pacjenta wystąpią działania niepożądane, takie jak zawroty głowy lub zaburzenia widzenia, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Pantoprazol Teva zawiera sód

Lek zawiera 2,93 mg sodu w tabletce. Należy uwzględnić u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.

3. Jak stosować lek Pantoprazol Teva

Pantoprazol Teva należy zawsze stosować zgodnie z informacjami zawartymi w tej ulotce lub zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zalecaną dawką jest jedna tabletka na dobę. Nie należy przekraczać zalecanej dawki 20 mg pantoprazolu na dobe.

Lek należy przyjmować przynajmniej przez 2 do 3 kolejnych dni. Należy zakończyć stosowanie leku Pantoprazol Teva po całkowitym ustąpieniu objawów. Możliwe jest złagodzenie objawów refluksu i zgagi już po jednym dniu stosowania leku Pantoprazol Teva. Należy jednak pamiętać, , jednak lek nie służy do uzyskania natychmiastowej ulgi.

Należy skonsultować się z lekarzem, jeżeli po stosowaniu tego leku przez pełne 2 tygodnie objawy nie ustąpią.

Nie należy przyjmować leku Pantoprazol Teva przez dłużej niż 4 tygodnie bez konsultacji z lekarzem.

Tabletki przyjmować przed posiłkiem, codziennie o tej samej porze. Tabletki należy połykać w całości, obficie popijając wodą. Tabletek nie należy żuć, rozgryzać ani dzielić.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Pantoprazol Teva

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą w przypadku przyjęcia zbyt dużej ilości leku Pantoprazol Teva. Jeżeli to możliwe należy zabrać ze sobą lek i ulotkę.

Pominięcie zastosowania leku Pantoprazol Teva

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy przyjąć następną, zaplanowaną dawkę, kolejnego dnia o zwykłej porze.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem produktu leczniczego należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo często

więcej niż u 1 na 10 leczonych pacjentów

Często

od 1 do 10 na 100 leczonych pacjentów

Niezbyt często

od 1 do 10 na 1000 leczonych pacjentów

Rzadko

od 1 do 10 na 10 000 leczonych pacjentów

Bardzo rzadko

mniej niż u 1 na 10 000 leczonych pacjentów

Częstość nieznana

częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub izbą przyjęć najbliższego szpitala w przypadku wystąpienia jakiegokolwiek z poniższych ciężkich objawów niepożądanych. Należy natychmiast zaprzestać stosowania tego leku oraz zabrać ze sobą ulotkę i (lub) tabletki.

•    Ciężkie reakcje uczuleniowe (rzadko: dotyczą nie wiecej niż 1 na 1000 osób): Reakcje nadwrażliwości, tak zwane reakcje anafilaktyczne, wstrząs anafilaktyczny i obrzęk naczynioruchowy. Typowe objawy to: obrzęk twarzy, warg, ust, języka i (lub) gardła, który może powodować trudności w przełykaniu lub oddychaniu, pokrzywka, silne zawroty głowy z przyspieszonym biciem serca i obfitym poceniem się.

•    Ciężkie reakcje skórne (częstość nieznana: częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych): wysypka z obrzękiem, pęcherzami lub łuszczeniem się skóry, płatowe łuszczenie się skóry, krwawienie z okolic oczu, nosa, ust lub narządów płciowych oraz szybkie pogarszanie się stanu ogólnego, wysypka po ekspozycji na słońce.

Inne ciężkie reakcje (częstość nieznana: częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych): zażółcenie skóry i oczu (z powodu ciężkiego uszkodzenia wątroby), lub problemów z nerkami przejawiające się bolesnym oddawaniem moczu, bólem w dolnej części pleców z towarzyszącą gorączką.

Inne działania niepożądane to:

•    Niezbyt często (dotyczą nie wiecej niż 1 na 100 osób): ból głowy, zawroty głowy, biegunka, nudności, wymioty, wzdęcia oraz wzdęcia z oddawanie gazów, zaparcia, suchość w jamie ustnej, ból i dyskomfort w obrębie brzucha, wysypka skórna lub pokrzywka, świąd, osłabienie, wyczerpanie lub złe samopoczucie, zaburzenia snu, zwiększona aktywność enzymów wątrobowych (stwierdzana w badaniu krwi).

•    Rzadko (dotyczą nie więcej niż 1 na 1000 osób): zniekształcenie lub całkowita utrata zmysłu smaku, zaburzenia wzroku, takie jak niewyraźne widzenie, ból stawów, ból mięśni, zmiany masy ciała, podwyższona temperatura ciała, obrzęk kończyn (rąk i nóg), depresja, zwiększone stężenie

bilirubiny (barwnik żółci) i stężenia lipidów we krwi (stwierdzane w badaniu krwi), powiększenie piersi u mężczyzn, wysoka gorączka oraz nagły spadek krążących ziarnistych krwinek białych (w badaniach krwi).

•    Bardzo rzadko(dotyczą nie więcej niż 1 na 10 000 osób): dezorientacja, zmniejszenie liczby płytek krwi, co może powodować zwiększoną tendencję do krwawień i tworzenia się wybroczyn („siniaków”) na skórze (trombocytopenia); zmniejszenie liczby białych krwinek, co może sprzyjać częstszym zakażeniom, współistniejące obniżenie liczby czerwonych i białych krwinek, jak również płytek krwi (stwierdzane w badaniu krwi).

•    Częstość nieznana (częstość nie może być okreslona na podstawie dostępnych danych):

omamy, splątanie (szczególnie u pacjentów, u których wcześniej występowały takie objawy), zmniejszenie stężenia sodu we krwi, zmniejszony poziom magnezu we krwi.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Pantoprazol Teva

Przechowywać lek w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Blistry Aluminium/Aluminium - Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

Butelka z HDPE - Po pierwszym otwarciu butelki z HDPE okres trwałości leku wynosi 28 dni.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie butelki, blistrze i pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę jak usunąć leki, których sie już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Pantoprazol Teva

•    Substancją czynną leku jest pantoprazol. Każda tabletka dojelitowa zawiera 20 mg pantoprazolu

(22,6 mg pantoprazolu sodowego półtorawodnego).

•    Ponadto lek zawiera disodu fosforan bezwodny, mannitol, celuloza mikrokrystaliczna,

kroskarmeloza sodowa, magnezu stearynian, hypromeloza (typ 6cP), trietylu cytrynian, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer (1:1) dyspersja 30%, żelaza tlenek żółty (E 172).

Jak wygląda lek Pantoprazol Teva i co zawiera opakowanie

Pantoprazole Teva to owalne, żółte tabletki dostępne w blistrach aluminiowych zawierających 7 i 14 tabletek * lub butelkach HDPE z zamknięciem zabezpieczającym przed dostępem dzieci, zawierających 28 tabletek *.

* Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca/importer

Podmiot odpowiedzialny: Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o., ul. Emilii Plater 53, 00-113

Warszawa,

tel.: (22) 345 93 00.

Wytwórca/importer:

Teva Pharma S.L.U., Poligono Industrial Malpica, c/C, No. 4, 50016 ZARAGOZA, Hiszpania

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company, Pallagi ut 13, 4042 Debrecen, Węgry

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company, H-02100 Gódólló, Tancsics Mihaly ut 82, Węgry

TEVA UK Ltd, Brampton Road, Hampden Park, Eastbourne, East Sussex, BN22 9AG, Wielka Brytania

Pharmachemie B.V., Swensweg 5, 2031 GA Haarlem, Holandia

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Wielka Brytania - Pantoprazole 20 mg Gastro-resistant Tablets

Data ostatniej aktualizacji ulotki: listopad 2014 r.

Poniższe zalecenia dotyczące stylu życia i zmian w diecie mogą również pomóc w złagodzeniu zgagi lub innych objawów zależnych od kwasu solnego w żołądku:

•    Unikaj obfitych posiłków

•    Jedz powoli

•    Zaprzestań palenia

•    Ogranicz spożycie alkoholu i kofeiny

•    Zmniejsz masę ciała (w przypadku nadwagi)

•    Unikaj noszenia obcisłych ubrań lub pasków;

•    Unikaj spożywania posiłków później niż trzy godziny przed położeniem się do snu;

•    Śpij z głową uniesioną (w przypadku objawów nocnych);

•    Ogranicz spożywania pokarmów zwykle wywołujących zgagę, jak: czekolada, mięta pieprzowa,

mięta zielona, pokarmy tłuste i smażone, kwaśne, ostre, owoce cytrusowe, soki owocowe i pomidory.

6