Imeds.pl

Paracetamol Lgo 500 Mg

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Paracetamol LGO, 500 mg, tabletki

Paracetamolum

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy zażywać lek Paracetamol LGO ostrożnie.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Paracetamol LGO i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zażyciem leku Paracetamol LGO

3.    Jak zażywać lek Paracetamol LGO

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Paracetamol LGO

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK PARACETAMOL LGO I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Paracetamol LGO jest lekiem przeciwbólowym i przeciwgorączkowym. Lek stosowany jest w leczeniu: bólu głowy, bólu gardła, migreny, bólu zębów, bólów kostnych, stawowych i mięśniowych, bolesnego miesiączkowania. Ponadto, lek może być stosowany w przeziębieniach oraz w stanach grypopodobnych.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZAŻYCIEM LEKU PARACETAMOL LGO

Kiedy nie zażywać leku Paracetamol LGO

-    jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na paracetamol lub którykolwiek z pozostałych składników leku Paracetamol LGO,

-    jeśli pacjent cierpi na chorobę alkoholową,

-    jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność wątroby lub nerek.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Paracetamol LGO

-    jeśli pacjent cierpi na zaburzenia czynności wątroby i (lub) nerek

-    u pacjentów z niedoborem białka zwanego dehydrogenazą glukozo-6-fosforanową (u tych pacjentów może dojść do uszkodzenia krwinek czerwonych) i reduktazy methemoglobinowej

-    w czasie przyjmowania leku nie należy pić alkoholu, ponieważ może to doprowadzić do uszkodzenia wątroby; zwiększone ryzyko uszkodzenia wątroby występuje u osób regularnie spożywających alkohol oraz u osób głodzonych

-    ze względu na możliwość przedawkowania paracetamolu, nie należy zażywać równocześnie innych leków zawierających paracetamol.

Zażywanie leku Paracetamol LGO z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które

wydawane są bez recepty.

■    Leki przyspieszające opróżnianie żołądka (np. metoklopramid, domperidon) mogą zwiększać

wchłanianie paracetamolu.

■    Cholestyramina (lek obniżający stężenie cholesterolu we krwi) może zmniejszać wchłanianie

paracetamolu.

■    Regularne codzienne zażywanie paracetamolu może nasilać działanie leków przeciwzakrzepowych

(z grupy kumaryny), co może doprowadzić do wystąpienia krwawień.

■    Równoczesne stosowanie paracetamolu i leków zwiększających metabolizm wątrobowy, np.

niektórych leków nasennych lub przeciwpadaczkowych (np. fenobarbital, fenytoina, karbamazepina) oraz rifampicyny (antybiotyk) może prowadzić do uszkodzenia wątroby nawet podczas stosowania zalecanych dawek paracetamolu.

■    Salicylamid (lek przeciwzapalny, przeciwgorączkowy i przeciwbólowy) wydłuża czas wydalania

paracetamolu z organizmu.

■    Kofeina nasila działanie przeciwbólowe paracetamolu.

■    Paracetamol stosowany jednocześnie z inhibitorami MAO (leki przeciwdepresyjne) może wywołać

pobudzenie i wysoką temperaturę.

■    Stosowanie paracetamolu może być przyczyną fałszywych wyników niektórych badań

laboratoryjnych (np. oznaczanie stężenia glukozy we krwi).

■    Łączne podawanie paracetamolu i niesteroidowych leków przeciwzapalnych (np. ibuprofenu)

zwiększa ryzyko wystąpienia zaburzeń czynności nerek.

Zażywanie leku Paracetamol LGO z jedzeniem i piciem

W czasie stosowania leku Paracetamol LGO nie należy jednocześnie spożywać alkoholu.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Lek Paracetamol LGO nie ma wpływu na prowadzenie pojazdów i obsługę maszyn.

3. JAK ZAŻYWAĆ LEK PARACETAMOL LGO

Zazwyczaj stosowana dawka leku Paracetamol LGO, to:

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat

Doustnie, 2 tabletki. W razie konieczności dawkę można powtarzać co 4 godziny, do 4 razy na dobę. Maksymalna dawka dobowa paracetamolu wynosi 4 g (8 tabletek).

Dzieci w wieku od 6 do 12 lat

Doustnie, od pół do 1 tabletki. W razie konieczności dawkę można powtarzać co 4 godziny, do 4 razy na dobę. Nie wolno przekraczać dawki 4 tabletek w ciągu doby.

Nie należy podawać leku dzieciom w wieku poniżej 6 lat, chyba że zaleci to lekarz.

Nie przekraczać zalecanego dawkowania.

Bez konsultacji z lekarzem leku nie należy stosować dłużej niż przez 3 dni.

Zażycie większej niż zalecana dawki leku Paracetamol LGO

W razie zażycia większej dawki niż zalecana należy natychmiast skontaktować się z lekarzem nawet, gdy pacjent czuje się dobrze. Zażycie większej niż zalecana dawki leku może spowodować uszkodzenie wątroby. Czasami wcześniej mogą pojawić się nudności, wymioty, nadmierna potliwość, senność i ogólne osłabienie.

Jeśli pacjent jest przytomny, należy wywołać wymioty (najlepiej w pierwszej godzinie od zażycia leku). Warto podać doustnie od 60 do 100 g węgla aktywowanego, najlepiej rozmieszanego z wodą.

Pominięcie zażycia leku Paracetamol LGO

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Paracetamol LGO

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Paracetamol LGO może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W przypadku zażywania leku w zalecanych dawkach, działania niepożądane występują rzadko (u więcej niż u 1 na 10 000 pacjentów, ale u mniej niż 1 na 1 000 pacjentów). Mogą pojawić się:

-    reakcje alergiczne, np. wysypka skórna

-    pieczenie w nadbrzuszu, nudności, wymioty, zapalenie trzustki

-    uszkodzenie wątroby, powiększenie wątroby, żółtaczka.

Bardzo rzadko ,(u mniej niż 1 na 10 000 leczonych pacjentów) może wystąpić:

-    zmniejszenie liczby płytek krwi (trombocytopenia)

-    zwiększenie stężenia utlenionej hemoglobiny we krwi (methemoglobinemia)

-    zmniejszenie liczby krwinek białych zwanych granulocytami (agranulocytoza).

Po przedawkowaniu mogą wystąpić zaburzenia czynności wątroby i (lub) nerek.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK PARACETAMOL LGO

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących temperatury przechowywania produktu leczniczego.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Paracetamol LGO po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Paracetamol LGO

-    Substancją czynną leku jest paracetamol (Paracetamolum).

-    Inne składniki leku to powidon K29-32, skrobia kukurydziana, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian.

Jak wygląda lek Paracetamol LGO i co zawiera opakowanie

Lek Paracetamol LGO ma postać tabletek. Tabletkę można podzielić na połowy.

Tekturowe pudełko zawiera:

-    10 tabletek (1 blister z PVC/Aluminium) lub 20 tabletek (2 blistry z PVC/Aluminium) oraz ulotkę dla pacjenta, lub

-    60 tabletek pakowanych w pojemnik z HDPE z zabezpieczeniem gwarancyjnym z LDPE oraz ulotkę dla pacjenta

-    60 tabletek pakowanych w pojemnik z HDPE z zakrętką PE z wkładką uszczelniającą Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca


Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Laboratorium Galenowe Olsztyn Sp. z o.o. ul. Spółdzielcza 25 A 11-001 Dywity

Data opracowania ulotki: marzec 2012r.