Imeds.pl

Paracetamol Life 500 Mg

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

PARACETAMOL LIFE 500 mg, tabletki

(Paracetamolum)

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza.

Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek Paracetamol Life ostrożnie.

-    Należy zachować te ulotkę, aby w razie potrzeby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.

-    Nalezy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 10 dniach u dorosłych lub po 3 dniach u dzieci, należy skontaktować się z lekarzem.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści:

1.    Co to jest Paracetamol Life i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Paracetamol Life

3.    Jak stosować lek Paracetamol Life

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Paracetamol Life

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK PARACETAMOL LIFE I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Paracetamol Life jest lekiem przeciwbólowym i przeciwgorączkowym.

Paracetamol Life działa przeciwbólowo w bólach głowy, gardła, migrenach, bólach zębów, bólach kostnych, stawowych i mięśniowych oraz bolesnym miesiączkowaniu.

Paracetamol Life stosuje się również w gorączce w przebiegu przeziębienia i grypy.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU PARACETAMOL LIFE Kiedy nie stosować leku Paracetamol Life

Nie należy zażywać leku Paracetamol Life w razie nadwrażliwości na paracetamol lub inny składnik leku, choroby alkoholowej, ciężkiej niewydolności wątroby lub nerek oraz w czasie stosowania inhibitorów MAO i w ciągu do 2 tygodni po ich odstawieniu.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Paracetamol Life

Lek zawiera paracetamol. Ze względu na ryzyko przedawkowania należy sprawdzić czy inne przyjmowane leki nie zawierają paracetamolu. W przypadku niewydolności nerek, wątroby lub niedoboru dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej należy skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania leku. Podczas stosowania leku nie należy pić alkoholu. U osób głodzonych i regularnie pijących alkohol istnieje szczególne ryzyko uszkodzenia wątroby.

Lek zawiera sodu pirosiarczyn, który rzadko może powodować ciężkie reakcje nadwrażliwości i skurcz oskrzeli.

Jeśli objawy chorobowe utrzymują się, należy skonsultować się z lekarzem.

Nie należy stosować dawki większej niż zalecana.

Stosowanie leku Paracetamol Life u dzieci

Nie zaleca się podawania leku Paracetamol Life dzieciom w wieku poniżej 6 lat.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Stosowanie leku Paracetamol Life nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn. Stosowanie leku Paracetamol Life z innymi lekami

Szybkość wchłaniania paracetamolu może zostać zwiększona przez metoklopramid lub domperidon (leki o działaniu przeciwwymiotnym), zmniejszona zaś przez cholestyraminę (lek zmniejszający stężenie cholesterolu). Regularne codzienne przyjmowanie paracetamolu może nasilać działanie przeciwzakrzepowe warfaryny lub innych leków z grupy kumaryny powodując ryzyko wystąpienia krwawień. Równoczesne stosowanie paracetamolu i leków zwiększających metabolizm wątroby, tj. niektóre leki nasenne lub przeciwpadaczkowe (na przykład fenobarbital, fenytoina, karbamazepina) oraz ryfampicyna (lek stosowany w leczeniu gruźlicy) może prowadzić do uszkodzenia wątroby nawet podczas stosowania zalecanych dawek paracetamolu.

Salicylamid (lek przeciwbólowy i przeciwgorączkowy) wydłuża czas wydalania paracetamolu.

Kofeina nasila działanie przeciwbólowe paracetamolu.

Paracetamol stosowany jednocześnie z inhibitorami MAO (leki stosowane m. in. w depresji) może wywołać stan pobudzenia i wysoka temperaturę.

Stosowanie paracetamolu może być przyczyną fałszywych wyników niektórych badań laboratoryjnych (na przykład oznaczanie stężenia glukozy we krwi).

Łączne podawanie paracetamolu i niesteroidowych leków przeciwzapalnych zwiększa ryzyko wystąpienia zaburzeń czynności nerek.

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

Nie stosować jednocześnie innych leków zawierających paracetamol.

3. JAK STOSOWAĆ LEK PARACETAMOL LIFE

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat

Doustnie, 2 tabletki do 4 razy na dobę. Nie należy przyjmować leku częściej niż co 4 godziny ani stosować więcej niż 8 tabletek w ciągu doby. Leku nie należy stosować dłużej niż 10 dni bez konsultacji z lekarzem.

Dzieci w wieku 6-12 lat

Doustnie, 'A - 1 tabletki, do 4 razy na dobę. Nie należy przyjmować leku częściej niż co 4 godziny ani stosować więcej niż 4 tabletki w ciągu doby. Leku nie należy stosować u dzieci dłużej niż 3 dni bez konsultacji z lekarzem.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Paracetamol Life

Przedawkowanie paracetamolu może spowodować niewydolność wątroby lub nerek.

W przypadku zażycia większej dawki niż zalecana należy natychmiast zasięgnąć porady lekarskiej, nawet gdy samopoczucie chorego jest dobre. Przypadkowe lub zamierzone przedawkowanie preparatu może spowodować w ciągu kilku, kilkunastu godzin nudności, wymioty, nadmierną potliwość, senność i ogólne osłabienie. W każdym przypadku przyjęcia jednorazowo paracetamolu w dawce 5 g lub więcej można sprowokować wymioty, jeśli od spożycia nie upłynęło więcej niż godzina i skontaktować się natychmiast z lekarzem. Warto podać 60-100 g węgla aktywowanego doustnie, najlepiej rozmieszanego z wodą.

Pominięcie zastosowania leku Paracetamol Life

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Paracetamol Life może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane paracetamolu są rzadkie. Mogą wystąpić reakcje alergiczne na przykład wysypka skórna. Mogą wystąpić zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego: pieczenie w nadbrzuszu, nudności, wymioty, zapalenie trzustki, uszkodzenie wątroby, powiększenie wątroby, żółtaczka. Przy przedawkowaniu możliwe jest zaburzenie czynności wątroby lub nerek. W razie wystąpienia jakichkolwiek niepokojących objawów należy skontaktować się z lekarzem.

U niektórych osób w czasie stosowania leku Paracetamol Life mogą wystąpić inne działania niepożądane.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK PARACETAMOL LIFE

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku po upływie terminu ważności podanego na opakowaniu.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Paracetamol Life

-    Substancją czynną leku jest paracetamol.

-    Inne składniki leku to skrobia kukurydziana żelowana, magnezu stearynian i sodu pirosiarczyn. Jak wygląda lek Paracetamol Life i co zawiera opakowanie

Dostępne opakowania: 6, 8, 12, 24 lub 48 tabletek

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

Galpharm Healthcare Limited Wrafton, Braunton Devon, EX33 2DL Wielka Brytania

Wytwórca:

Galpharm International Limited, Hugh House, Upper Cliffe Road, Dodworth Business Park, Dodworth, S75 3SP, Wielka Brytania

Data zatwierdzenia ulotki:

4