+ iMeds.pl

Parafina ciekła - avena -Ulotka Parafina ciekła - avena

Oznakowanie opakowania bezpośredniego

(butelka PE, 500 g)

Opakowanie przeznaczone do stosowania w lecznictwie zamkniętym

Parafina ciekła - Avena

Paraffinum liquidum

Płyn doustny i na skórę, 1 g/ 1g Zawartość opakowania: 500 g

Skład:

1 g płynu zawiera 1 g parafiny ciekłej.

Wskazania:

Środek przeczyszczający stosowany w zaparciach wg wskazań lekarza. Zewnętrznie do nacierania skóry.

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na parafinę ciekłą. Ból brzucha o nieustalonej przyczynie oraz ostre stany zapalne przewodu pokarmowego, np. zapalenie wyrostka robaczkowego. Dzieciom i kobietom w ciąży nie należy podawać leku bez porozumienia z lekarzem.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania:

Na skórę: brak danych. Doustnie: lek stosowany jest jako doraźny środek przeczyszczający. W przypadku nasilenia się objawów lub nie wystąpienia działania przeczyszczającego w ciągu 1- 2 dni, należy porozumieć się z lekarze. Długotrwałe i niezgodne z zaleceniami stosowanie leku może prowadzić do zaburzeń równowagi wodno-elektrolitowej i wtórnego zaparcia. Należy stosować szczególnie ostrożnie u pacjentów z przewlekłym stanem zapalnym w obrębie brzucha, a także u kobiet w ciąży i karmiących piersią.

Przypadkowe przedostanie się parafiny do dróg oddechowych może być przyczyną bardzo ciężkiego zapalenia płuc. Zagrożenie dotyczy szczególnie osób w podeszłym wieku, niedołężnych, przyjmujących lek w pozycji leżącej (zachłyśnięcie). U osób w podeszłym wieku należy ograniczyć podawanie leku do sytuacji naprawdę koniecznych, z zastosowaniem minimalnych skutecznych dawek, możliwie krótko (2-3 tygodnie). Z uwagi na ryzyko działań niepożądanych, u osób w podeszłym wieku należy nadzorować czas i częstość stosowania leku.

Stosowanie leku podczas ciąży i karmienia piersią:

Na skórę: brak przeciwwskazań. Doustnie: przed użyciem należy porozumieć się z lekarzem.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę maszyn:

Lek nie wpływa na sprawność psychofizyczną.

Droga podania i sposób stosowania:

Opakowanie przeznaczone do stosowania w lecznictwie zamkniętym. Produkt powinien być stosowany zgodnie z zaleceniem lekarza.

Przedawkowanie:

Stosowanie dużych dawek może powodować biegunkę.

Działania niepożądane:

Na skórę: dotychczas nie odnotowano. Doustnie: może powodować świąd odbytu, często obserwuje się wycieki parafiny z odbytu. Długotrwałe i niezgodne z zaleceniami stosowanie leku może prowadzić do zaburzeń równowagi wodno-elektrolitowej i wtórnego zaparcia. Niewielkie ilości parafiny ciekłej mogą gromadzić się w węzłach chłonnych, powodując zmiany zapalne. Przechowywanie:

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Przechowywać w ciemnym miejscu. Nie stosować leku po upływie terminu ważności.

Kategoria dostępności:    OTC - Produkt leczniczy wydawany bez recepty.

Termin ważności:    (miesiąc, rok)

Podmiot odpowiedzialny:    Laboratorium Farmaceutyczne „Avena” spółka jawna

Sokulska- Dura i Palmowski ul. Leśna 42, 86-031 Osielsko tel.: (052) 324 12 12 fax.: (052) 324 12 11

Numer serii:

Kod kreskowy EAN UCC: 5909994338548

Parafina

ciekła-

Avena


Informacja podana systemem Braille’a:

Opakowanie przeznaczone do stosowania w lecznictwie zamkniętym

Parafina ciekła - Avena

Paraffinum liquidum

Płyn doustny i na skórę, 1 g/ 1g Zawartość opakowania: 800 g

Skład:

1 g płynu zawiera 1 g parafiny ciekłej.

Wskazania:

Środek przeczyszczający stosowany w zaparciach (wg wskazań lekarza). Zewnętrznie do nacierania skóry.

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na parafinę ciekłą. Ból brzucha o nieustalonej przyczynie oraz ostre stany zapalne przewodu pokarmowego, np. zapalenie wyrostka robaczkowego. Dzieciom i kobietom w ciąży nie należy podawać leku bez porozumienia z lekarzem.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania:

Na skórę: brak danych. Doustnie: lek stosowany jest jako doraźny środek przeczyszczający. W przypadku nasilenia się objawów lub nie wystąpienia działania przeczyszczającego w ciągu 1- 2 dni, należy porozumieć się z lekarze. Długotrwałe i niezgodne z zaleceniami stosowanie leku może prowadzić do zaburzeń równowagi wodno-elektrolitowej i wtórnego zaparcia. Należy stosować szczególnie ostrożnie u pacjentów z przewlekłym stanem zapalnym w obrębie brzucha, a także u kobiet w ciąży i karmiących piersią.

Przypadkowe przedostanie się parafiny do dróg oddechowych może być przyczyną bardzo ciężkiego zapalenia płuc. Zagrożenie dotyczy szczególnie osób w podeszłym wieku, niedołężnych, przyjmujących lek w pozycji leżącej (zachłyśnięcie). U osób w podeszłym wieku należy ograniczyć podawanie leku do sytuacji naprawdę koniecznych, z zastosowaniem minimalnych skutecznych dawek, możliwie krótko (2-3 tygodnie). Z uwagi na ryzyko działań niepożądanych, u osób w podeszłym wieku należy nadzorować czas i częstość stosowania leku.

Stosowanie leku podczas ciąży i karmienia piersią:

Na skórę: brak przeciwwskazań. Doustnie: przed użyciem należy porozumieć się z lekarzem.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę maszyn:

Lek nie wpływa na sprawność psychofizyczną.

Droga podania i sposób stosowania:

Opakowanie przeznaczone do stosowania w lecznictwie zamkniętym. Lek należy stosować zgodnie z zaleceniem lekarza.

Przedawkowanie:

Stosowanie dużych dawek może powodować biegunkę.

Działania niepożądane:

Na skórę: dotychczas nie odnotowano. Doustnie: może powodować świąd odbytu, często obserwuje się wycieki parafiny z odbytu. Długotrwałe i niezgodne z zaleceniami stosowanie leku może prowadzić do zaburzeń równowagi wodno-elektrolitowej i wtórnego zaparcia. Niewielkie ilości parafiny ciekłej mogą gromadzić się w węzłach chłonnych, powodując zmiany zapalne. Przechowywanie:

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Przechowywać w ciemnym miejscu. Nie stosować leku po upływie terminu ważności.

Kategoria dostępności:    OTC - Produkt leczniczy wydawany bez recepty.

Termin ważności:    (miesiąc, rok)

Podmiot odpowiedzialny:    Laboratorium Farmaceutyczne „Avena” spółka jawna

Sokulska- Dura i Palmowski ul. Leśna 42, 86-031 Osielsko tel.: (052) 324 12 12 fax.: (052) 324 12 11

Pozwolenie nr    IL - 3385/LN

Numer serii:

Kod kreskowy EAN UCC: 5909994338555

Informacja podana systemem Braille’a:

Parafina ciekła - Avena

Paraffinum liquidum

Płyn doustny i na skórę, 1 g/ 1g Zawartość opakowania: 40 g

Skład:

1 g płynu zawiera 1 g parafiny ciekłej.

Wskazania:

Środek przeczyszczający stosowany w zaparciach (wg wskazań lekarza). Zewnętrznie do nacierania skóry.

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na parafinę ciekłą. Ból brzucha o nieustalonej przyczynie oraz ostre stany zapalne przewodu pokarmowego, np. zapalenie wyrostka robaczkowego. Dzieciom i kobietom w ciąży nie należy podawać leku bez porozumienia z lekarzem.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania:

Na skórę: brak danych. Doustnie: lek stosowany jest jako doraźny środek przeczyszczający. W przypadku nasilenia się objawów lub nie wystąpienia działania przeczyszczającego w ciągu 1- 2 dni, należy porozumieć się z lekarze. Długotrwałe i niezgodne z zaleceniami stosowanie leku może prowadzić do zaburzeń równowagi wodno-elektrolitowej i wtórnego zaparcia. Należy stosować szczególnie ostrożnie u pacjentów z przewlekłym stanem zapalnym w obrębie brzucha, a także u kobiet w ciąży i karmiących piersią.

Przypadkowe przedostanie się parafiny do dróg oddechowych może być przyczyną bardzo ciężkiego zapalenia płuc. Zagrożenie dotyczy szczególnie osób w podeszłym wieku, niedołężnych, przyjmujących lek w pozycji leżącej (zachłyśnięcie). U osób w podeszłym wieku należy ograniczyć podawanie leku do sytuacji naprawdę koniecznych, z zastosowaniem minimalnych skutecznych dawek, możliwie krótko (2-3 tygodnie). Z uwagi na ryzyko działań niepożądanych, u osób w podeszłym wieku należy nadzorować czas i częstość stosowania leku.

Stosowanie leku podczas ciąży i karmienia piersią:

Na skórę: brak przeciwwskazań. Doustnie: przed użyciem należy porozumieć się z lekarzem.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę maszyn:

Lek nie wpływa na sprawność psychofizyczną.

Droga podania i sposób stosowania:

Na skórę: u dorosłych i dzieci nacierać skórę niewielką ilością preparatu według potrzeb. Doustnie: jeśli lekarz nie zaleci inaczej: dorośli - zwykle przed snem 15-30 ml doustnie (co odpowiada 1-2 łyżek stołowych).

Działanie przeczyszczające występuje zazwyczaj po 6-10 godzinach. Przedawkowanie:

Stosowanie dużych dawek może powodować biegunkę.

Działania niepożądane:

Na skórę: dotychczas nie odnotowano. Doustnie: może powodować świąd odbytu, często obserwuje się wycieki parafiny z odbytu. Długotrwałe i niezgodne z zaleceniami stosowanie leku może prowadzić do zaburzeń równowagi wodno-elektrolitowej i wtórnego zaparcia. Niewielkie ilości parafiny ciekłej mogą gromadzić się w węzłach chłonnych, powodując zmiany zapalne. Przechowywanie:

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Przechowywać w ciemnym miejscu. Nie stosować leku po upływie terminu ważności.

Kategoria dostępności:    OTC - Produkt leczniczy wydawany bez recepty.

Podmiot odpowiedzialny:    Laboratorium Farmaceutyczne „Avena” spółka jawna

Sokulska- Dura i Palmowski ul. Leśna 42, 86-031 Osielsko tel.: (052) 324 12 12 fax.: (052) 324 12 11

Numer pozwolenia:    IL - 3385/LN

Numer serii:

Kod kreskowy EAN UCC: 5909994338517

Informacja podana systemem Braille’a:

Parafina ciekła - Avena

Paraffinum liquidum

Płyn doustny i na skórę, 1 g/ 1g Zawartość opakowania: 80 g

Skład:

1 g płynu zawiera 1 g parafiny ciekłej.

Wskazania:

Środek przeczyszczający stosowany w zaparciach wg wskazań lekarza. Zewnętrznie do nacierania skóry.

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na parafinę ciekłą. Ból brzucha o nieustalonej przyczynie oraz ostre stany zapalne przewodu pokarmowego, np. zapalenie wyrostka robaczkowego. Dzieciom i kobietom w ciąży nie należy podawać leku bez porozumienia z lekarzem.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania:

Na skórę: brak danych. Doustnie: lek stosowany jest jako doraźny środek przeczyszczający. W przypadku nasilenia się objawów lub nie wystąpienia działania przeczyszczającego w ciągu 1- 2 dni, należy porozumieć się z lekarze. Długotrwałe i niezgodne z zaleceniami stosowanie leku może prowadzić do zaburzeń równowagi wodno-elektrolitowej i wtórnego zaparcia. Należy stosować szczególnie ostrożnie u pacjentów z przewlekłym stanem zapalnym w obrębie brzucha, a także u kobiet w ciąży i karmiących piersią.

Przypadkowe przedostanie się parafiny do dróg oddechowych może być przyczyną bardzo ciężkiego zapalenia płuc. Zagrożenie dotyczy szczególnie osób w podeszłym wieku, niedołężnych, przyjmujących lek w pozycji leżącej (zachłyśnięcie). U osób w podeszłym wieku należy ograniczyć podawanie leku do sytuacji naprawdę koniecznych, z zastosowaniem minimalnych skutecznych dawek, możliwie krótko (2-3 tygodnie). Z uwagi na ryzyko działań niepożądanych, u osób w podeszłym wieku należy nadzorować czas i częstość stosowania leku.

Stosowanie leku podczas ciąży i karmienia piersią:

Na skórę: brak przeciwwskazań. Doustnie: przed użyciem należy porozumieć się z lekarzem.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę maszyn:

Lek nie wpływa na sprawność psychofizyczną.

Droga podania i sposób stosowania:

Na skórę: u dorosłych i dzieci nacierać skórę niewielką ilością preparatu według potrzeb. Doustnie: jeśli lekarz nie zaleci inaczej: dorośli - zwykle przed snem 15-30 ml doustnie (co odpowiada 1-2 łyżek stołowych).

Działanie przeczyszczające występuje zazwyczaj po 6-10 godzinach. Przedawkowanie:

Stosowanie dużych dawek może powodować biegunkę.

Działania niepożądane:

Na skórę: dotychczas nie odnotowano. Doustnie: może powodować świąd odbytu, często obserwuje się wycieki parafiny z odbytu. Długotrwałe i niezgodne z zaleceniami stosowanie leku może prowadzić do zaburzeń równowagi wodno-elektrolitowej i wtórnego zaparcia. Niewielkie ilości parafiny ciekłej mogą gromadzić się w węzłach chłonnych, powodując zmiany zapalne. Przechowywanie:

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Przechowywać w ciemnym miejscu. Nie stosować leku po upływie terminu ważności.

Kategoria dostępności:    OTC - Produkt leczniczy wydawany bez recepty.

Podmiot odpowiedzialny:    Laboratorium Farmaceutyczne „Avena” spółka jawna

Sokulska- Dura i Palmowski ul. Leśna 42, 86-031 Osielsko tel.: (052) 324 12 12 fax.: (052) 324 12 11

Numer pozwolenia:    IL - 3385/LN

Numer serii:

Kod kreskowy EAN UCC: 5909994338524

Informacja podana systemem Braille’a:

Parafina ciekła - Avena

Paraffinum liquidum

Płyn doustny i na skórę, 1 g/ 1g Zawartość opakowania: 100 g

Skład:

1 g płynu zawiera 1 g parafiny ciekłej.

Wskazania:

Środek przeczyszczający stosowany w zaparciach wg wskazań lekarza. Zewnętrznie do nacierania skóry.

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na parafinę ciekłą. Ból brzucha o nieustalonej przyczynie oraz ostre stany zapalne przewodu pokarmowego, np. zapalenie wyrostka robaczkowego. Dzieciom i kobietom w ciąży nie należy podawać leku bez porozumienia z lekarzem.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania:

Na skórę: brak danych. Doustnie: lek stosowany jest jako doraźny środek przeczyszczający. W przypadku nasilenia się objawów lub nie wystąpienia działania przeczyszczającego w ciągu 1- 2 dni, należy porozumieć się z lekarze. Długotrwałe i niezgodne z zaleceniami stosowanie leku może prowadzić do zaburzeń równowagi wodno-elektrolitowej i wtórnego zaparcia. Należy stosować szczególnie ostrożnie u pacjentów z przewlekłym stanem zapalnym w obrębie brzucha, a także u kobiet w ciąży i karmiących piersią.

Przypadkowe przedostanie się parafiny do dróg oddechowych może być przyczyną bardzo ciężkiego zapalenia płuc. Zagrożenie dotyczy szczególnie osób w podeszłym wieku, niedołężnych, przyjmujących lek w pozycji leżącej (zachłyśnięcie). U osób w podeszłym wieku należy ograniczyć podawanie leku do sytuacji naprawdę koniecznych, z zastosowaniem minimalnych skutecznych dawek, możliwie krótko (2-3 tygodnie). Z uwagi na ryzyko działań niepożądanych, u osób w podeszłym wieku należy nadzorować czas i częstość stosowania leku.

Stosowanie leku podczas ciąży i karmienia piersią:

Na skórę: brak przeciwwskazań. Doustnie: przed użyciem należy porozumieć się z lekarzem.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę maszyn:

Lek nie wpływa na sprawność psychofizyczną.

Droga podania i sposób stosowania:

Na skórę: u dorosłych i dzieci nacierać skórę niewielką ilością preparatu według potrzeb. Doustnie: jeśli lekarz nie zaleci inaczej: dorośli - zwykle przed snem 15-30 ml doustnie (co odpowiada 1-2 łyżek stołowych).

Działanie przeczyszczające występuje zazwyczaj po 6-10 godzinach. Przedawkowanie:

Stosowanie dużych dawek może powodować biegunkę.

Działania niepożądane:

Na skórę: dotychczas nie odnotowano. Doustnie: może powodować świąd odbytu, często obserwuje się wycieki parafiny z odbytu. Długotrwałe i niezgodne z zaleceniami stosowanie leku może prowadzić do zaburzeń równowagi wodno-elektrolitowej i wtórnego zaparcia. Niewielkie ilości parafiny ciekłej mogą gromadzić się w węzłach chłonnych, powodując zmiany zapalne. Przechowywanie:

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Przechowywać w ciemnym miejscu. Nie stosować leku po upływie terminu ważności.

Kategoria dostępności:    OTC - Produkt leczniczy wydawany bez recepty.

Podmiot odpowiedzialny:    Laboratorium Farmaceutyczne „Avena” spółka jawna

Sokulska- Dura i Palmowski ul. Leśna 42, 86-031 Osielsko tel.: (052) 324 12 12 fax.: (052) 324 12 11

Numer pozwolenia:    IL - 3385/LN

Numer serii:

Kod kreskowy EAN UCC: 5909994338531

Informacja podana systemem Braille’a:

Parafina

ciekła-

Avena

Parafina ciekła - Avena

Charakterystyka Parafina ciekła - avena

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Parafina ciekła - Avena, 1g/ 1g, płyn doustny i do użytku zewnętrznego

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 g płynu zawiera 1 g parafiny ciekłej (Paraffmum liquidum).

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Płyn doustny i do użytku zewnętrznego

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Środek przeczyszczający stosowany w zaparciach (wg wskazań lekarza).

Zewnętrznie do nacierania skóry.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Na skórę: u dorosłych i dzieci nacierać skórę niewielką ilością produktu, według potrzeb. Doustnie: jeśli lekarz nie zaleci inaczej: dorośli - zwykle przed snem 15 do 30 ml doustnie (co odpowiada 1 do 2 łyżek stołowych).

Działanie przeczyszczające występuje zazwyczaj po 6-10 godzinach.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na parafinę ciekłą. Ból brzucha o nieustalonej przyczynie oraz ostre stany zapalne przewodu pokarmowego, np. zapalenie wyrostka robaczkowego. Dzieciom i kobietom w ciąży nie należy podawać leku bez porozumienia z lekarzem.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Na skórę: brak danych. Doustnie: lek stosowany jest jako doraźny środek przeczyszczający. W przypadku nasilenia się objawów lub nie wystąpienia działania przeczyszczającego w ciągu 1- 2 dni, należy porozumieć się z lekarze. Długotrwałe i niezgodne z zaleceniami stosowanie może prowadzić do zaburzeń równowagi wodno-elektrolitowej i wtórnego zaparcia. Szczególnie ostrożnie należy stosować u pacjentów z przewlekłym stanem zapalnym w obrębie brzucha, a także u kobiet w ciąży i karmiących piersią.

Przypadkowe przedostanie się parafiny do dróg oddechowych może być przyczyną bardzo ciężkiego zapalenia płuc. Zagrożenie dotyczy szczególnie osób w podeszłym wieku, niedołężnych, przyjmujących lek w pozycji leżącej (zachłyśnięcie). U osób w podeszłym wieku należy ograniczyć podawanie leku do sytuacji naprawdę koniecznych, z zastosowaniem minimalnych skutecznych dawek, możliwie krótko (2- 3 tygodnie). U osób w podeszłym wieku, z uwagi na ryzyko działań niepożądanych należy monitorować czas i częstość stosowania leku.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne formy interakcji

Na skórę: brak danych. Doustnie: produkt leczniczy może zaburzać wchłanianie witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, tj. A, D, E i K oraz równocześnie stosowanych leków doustnych.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Na skórę:    brak przeciwwskazań. Doustnie:    przed użyciem należy porozumieć się

z lekarzem.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Produkt nie wpływa na sprawność psychofizyczną.

4.8    Działania niepożądane

Na skórę: dotychczas nie odnotowano. Doustnie: do niedawna parafina ciekła miała opinię środka nieszkodliwego, poza obserwowanymi wyciekami parafiny z odbytu. W związku z tym jest często nadużywana, zwłaszcza przez osoby w podeszłym wieku. Gromadząc się w bańce odbytnicy, zmniejsza jej wrażliwość na bodźce, co nasila zaparcie. Może też powodować świąd odbytu i zaburzać wchłanianie związków rozpuszczalnych w tłuszczach, zwłaszcza witamin tj. A, D, E, K oraz innych leków podanych doustnie. Niewielkie ilości parafiny ciekłej wchłaniają się i odkładają w węzłach chłonnych, powodując zmiany o charakterze zapalnym i rozplemowym.

Po długotrwałym stosowaniu parafiny ciekłej jako środka przeczyszczającego mogą wystąpić działania niepożądane. Parafina ciekła może powodować zwłóknienie zaotrzewnowych węzłów chłonnych, a przede wszystkim utratę wody i jonów sodu. Wtórnie dochodzi do zwiększenia wydalenia aldosteronu i utraty jonów potasu, co prowadzi do hipokaliemii, która powoduje atonię jelit. Proces ten może powodować wtórne nasilenie wcześniejszego zaparcia.

U osób w podeszłym wieku długotrwałe stosowanie parafiny ciekłej jako środka przeczyszczającego może zaburzać gospodarkę wodno-elektrolitową, co w konsekwencji prowadzi do ciężkich zmian ogólnoustrojowych a ponadto nasila istniejące wcześniej zaparcia.

4.9 Przedawkowanie

Stosowanie dużych dawek może powodować biegunkę.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Parafina ciekła hamuje wchłanianie wody i powleka błonę śluzową jelit, co powoduje rozmiękczanie mas kałowych i ułatwia wypróżnianie. Nie wchłania się z przewodu pokarmowego i nie drażni jelit. Działanie przeczyszczające pojawia się po kilku godzinach.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Brak danych.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Brak danych.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Brak.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie zgłaszano. Produkt leczniczy należy stosować bez mieszania z innymi produktami.

6.3    Okres ważności 2 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

. Przechowywać w ciemnym miejscu.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Butelka polietylenowa z kroplomierzem i zakrętką z pierścieniem gwarancyjnym 40 g

80 g 100 g

Butelka polietylenowa z zakrętką z pierścieniem gwarancyjnym 500 g

800 g

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Brak szczególnych wymagań dotyczących usuwania.

7. Podmiot odpowiedzialny

Laboratorium Farmaceutyczne „Avena” spółka jawna

Sokulska- Dura i Palmowski

ul. Leśna 42, 86-031 Osielsko

tel.: (052) 324 12 12

fax.: (052) 324 12 11

8. Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu

Pozwolenie nr IL-3385/LN

9 DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 05.04.1998 r. Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 04.06.2008 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Strona 5 z 5

Parafina ciekła - Avena