+ iMeds.pl

Paralen grip 500 mg + 25 mg + 5 mgUlotka Paralen grip

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Paralen Grip, 500 mg + 25 mg + 5 mg, tabletki powlekane

Paracetamolum + Coffeinum + Phenylephrini hydrochloridum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza, lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

-    Jeśli po upływie 3 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest Paralen Grip i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Paralen Grip

3.    Jak stosować Paralen Grip

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Paralen Grip

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest Paralen Grip i w jakim    celu się go stosuje

Paralen Grip skutecznie łagodzi liczne objawy przeziębienia, grypy. Objawy te to: gorączka, ból głowy, dreszcze, przekrwienie błon śluzowych nosa lub zatkany nos, bolesność zatok i ból gardła, bóle mięśniowe i stawowe.

Lek zawiera połączenie trzech składników czynnych. Paracetamol obniża gorączkę i łagodzi ból, fenylefryna wspomaga łagodzenie objawów przekrwienia błon śluzowych nosa lub zatkanego nosa a kofeina przyspiesza łagodzenie bólu pod wpływem paracetamolu i pomaga zwalczyć uczucie zmęczenia i senność.

Produkt jest przeznaczony do stosowania przez osoby dorosłe oraz młodzież w wieku powyżej 12 lat.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Paralen Grip Kiedy nie stosować leku Paralen Grip:

-    jeśli pacjent ma uczulenie na paracetamol, kofeinę, fenylefrynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),

-    jeśli pacjent ma wysokie ciśnienie tętnicze krwi lub ciężką chorobę serca,

-    jeśli pacjent ma cukrzycę,

-    jeśli pacjent ma ciężką chorobę wątroby,

-    jeśli pacj ent ma nadczynność tarczycy,

-    jeśli pacjent ma jaskrę z wąskim kątem przesączania,

-    jeśli pacjent ma zatrzymanie moczu (brak możliwości oddania moczu),

-    jeśli pacjent ma guza w okolicy nerek (guz chromochłonny),

-    jeśli pacjent aktualnie przyjmuje:

-    leki stosowane w leczeniu depresji (z grupy inhibitorów monoaminooksydazy), bądź przyjmował takie leki w okresie ostatnich 2 tygodni

-    leki stosowane w leczeniu depresji (z grupy trójpierścieniowych leków przeciwdepresyj nych),

-    leki sympatykomimetyczne, w tym leki podawane różnymi drogami, tj. drogą doustną i miejscowo (donosowo, do przewodu słuchowego, do worka spojówkowego).

W razie braku pewności czy sytuacje opisane powyżej dotyczą pacjenta, należy zwrócić się do lekarza.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Paralen Grip należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą jeśli:

-    pacjent ma chorobę wątroby lub nerek,

-    pacjent ma rodzaj niedokrwistości nazywany niedokrwistością hemolityczną,

-    pacjent ma niską liczbę granulocytów w krwi obwodowej ,

-    pacjent ma problem z nadużywaniem alkoholu,

-    pacj ent ma powiększoną prostatę,

-    pacjent ma zespół Raynauda (objawiający się zmianami zabarwienia skóry i uczuciem zimna),

-    pacjent ma astmę oskrzelową,

-    u pacjenta występuje niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej,

-    pacjent stosuje jakiekolwiek inne leki (patrz „Paralen Grip a inne leki”).

Paralen Grip jest przeznaczony do leczenia bólu i gorączki, którym towarzyszy niedrożność nosa. Jeśli bólowi i gorączce nie towarzyszy niedrożność nosa preferowane jest stosowanie leków zawierających jedną substancję czynną (zawierających wyłącznie paracetamol łagodzący ból i obniżający gorączkę lub lek zmniejszający obrzęk błon śluzowych nosa - łagodzący niedrożność nosa).

Równocześnie z lekiem Paralen Grip nie należy stosować bez konsultacji z lekarzem innych leków zawierających paracetamol, leków zmniejszających obrzęk błon śluzowych nosa lub leków stosowanych w przeziębieniu i grypie.

Stosowanie leku w dawkach wyższych niż zalecane może prowadzić do ryzyka ciężkich zaburzeń czynności wątroby.

Dzieci

Lek nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Paralen Grip a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Nie należy stosować leku Paralen Grip, jeśli pacjent przyjmuje:

-    jakiekolwiek inne leki zawierające paracetamol,

-    leki stosowane w leczeniu objawów przeziębienia i grypy,

-    leki stosowane w leczeniu przekrwienia błon śluzowych nosa (niedrożny nos),

-    leki przeciwdepresyjne lub w przypadku ich stosowania w okresie ostatnich dwóch tygodni (patrz punkt 2 - powyżej)

-    leki sympatykomimetyczne (patrz punkt 2 - powyżej).

Należy poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem leku Paralen Grip, jeśli pacjent przyjmuje następujące leki:

-    leki stosowane w leczeniu nudności i wymiotów (metoklopramid lub domperidon);

-    cholestyramina (stosowana do obniżenia poziomu tłuszczu we krwi);

-    leki stosowane w celu zmniejszenia krzepliwości krwi (warfaryna i inne pochodne kumaryny);

-    leki stosowane w leczeniu różnych chorób serca (leki rozszerzające naczynia krwionośne, P-blokery, digoksyna);

-    leki stosowane w leczeniu padaczki (glutetimid, fenobarbital, fenytoina, karbamazepina lub lamotrygina);

-    leki stosowane w leczeniu gruźlicy (ryfampicyna lub izoniazyd);

-    zydowudyna (stosowana w leczeniu AIDS i zakażenia HIV);

-    leki stosowane w leczeniu migreny (ergotamina i metysergid);

-    kwas acetylosalicylowy i inne niesteroidowe leki przeciwzapalne;

-    ziele dziurawca (lek ziołowy stosowany w leczeniu depresji, zaburzeń snu itp.)

Stosowanie leku Paralen Grip z jedzeniem i piciem

W czasie leczenia nie należy spożywać napojów alkoholowych. Jednoczesne spożycie alkoholu może spowodować uszkodzenie wątroby. W czasie stosowania leku Paralen Grip, należy ograniczyć przyjmowanie leków, pokarmów i napojów zawierających kofeinę. Nadmierne spożycie kofeiny może powodować niepokój, bezsenność i przyspieszone bicie serca.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. Stosowanie leku Paralen Grip w ciąży i okresie karmienia piersią nie jest zalecane.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

U osób wrażliwych, lek ten może powodować występowanie zawrotów głowy, co może wpływać niekorzystnie na wykonywanie czynności wymagających zwiększonej uwagi. W przypadku wystąpienia tego typu objawów, nie należy prowadzić samochodu, ani obsługiwać maszyn.

3. Jak stosować Paralen Grip

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Poniższa tabela przedstawia jednorazowe i maksymalne dawki leku Paralen Grip w zależności od wieku i masy ciała.

Nie należy stosować leku w dawce wyższej niż zalecana.

Wiek

Masa

ciała

Dawka

jednorazowa

Maksymalna dawka dobowa

Minimalny odstęp pomiędzy kolejnymi dawkami

Młodzież powyżej 12 roku życia

33 - 43 kg

1 tabletka

4 tabletki

6 godzin

Dorośli i młodzież

43 - 65 kg

1 tabletka

6 tabletek

4 godziny

> 65 kg

1-2 tabletki

8 tabletek

4 godziny

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby:

Przed rozpoczęciem stosowania leku, należy poradzić się lekarza w sprawie dostosowania dawkowania leku. Po dokonaniu oceny stanu zdrowia, lekarz może zalecić stosowanie niższej dawki leku lub wydłużenie odstępu pomiędzy poszczególnymi dawkami powyżej 4 godzin.

Nie należy stosować leku dłużej niż 7 dni bez konsultacji z lekarzem.

W przypadku nasilenia się dolegliwości lub braku poprawy po upływie 3 dni, należy zwrócić się do lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Paralen Grip

W przypadku przedawkowania lub przypadkowego spożycia leku przez dziecko należy niezwłocznie zasięgnąć porady lekarskiej, nawet w przypadku dobrego samopoczucia, z powodu ryzyka opóźnionego, ciężkiego uszkodzenia wątroby.

Pominięcie zastosowania leku Paralen Grip

W razie pominięcia przyjęcia dawki leku, należy przyjąć kolejną dawkę tak szybko, jak to możliwe. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W razie wystąpienia poniższych bardzo rzadko występujących objawów należy przerwać

stosowanie leku i natychmiast szukać pomocy medycznej:

-    ciężkie reakcje uczuleniowe powodujące trudności w oddychaniu i zawroty głowy mogące prowadzić do wstrząsu;

-    ciężkie wysypki skórne, owrzodzenia błony śluzowej jamy ustnej, gardła, nosa, narządów płciowych i spojówek (zaczerwienione i opuchnięte oczy). Wystąpienie ciężkich wysypek skórnych często poprzedza gorączka, ból głowy i ból ciała (objawy grypopodobne). Wysypka może przekształcić się w pęcherze i może dojść do złuszczania się naskórka na znacznej powierzchni skóry.

Poniżej wymieniono możliwe działania niepożądane przedstawione zgodnie z częstością ich

występowania:

Często (mogą dotyczyć do 1 na 10 pacjentów):

-    ból głowy, zawroty głowy, bezsenność, nerwowość, lęk, drażliwość, niepokój i pobudzenie.

Rzadko (mogą dotyczyć do 1 na 1000 pacjentów):

-    nudności

Bardzo rzadko (mogą dotyczyć do 1 na 10 000 pacjentów):

-    zaburzenia krwi (zmiany w morfologii krwi, np. zmniejszona ilość białych krwinek lub płytek krwi. Zaburzenia krwi mogą się objawiać jako niebolesne, okrągłe purpurowe plamki na skórze, niekiedy zgrupowane w większe plamy, krwawienie dziąseł, krwawienia z nosa lub nadmierne siniaczenie przy niewielkich urazach, zwiększona podatność na zakażenia, zmęczenie, bóle głowy),

-    skórne reakcje nadwrażliwości w tym wysypki skórne, nagle pojawiające się obrzęki w tkance podskórnej,

-    trudności w oddychaniu lub świszczący oddech,

-    zaburzenia czynności wątroby i nerek,

-    bardzo szybkie i nierówne bicie serca, podwyższone ciśnienie tętnicze krwi,

-    wymioty, biegunka.

Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

-    ból i pieczenie oczu, niewyraźne widzenie, nieprawidłowa wrażliwość na światło lub brak jego tolerancji, ostra jaskra z zamkniętym kątem przesączania (występujące nagle niewyraźne widzenie, silny ból oka lub twarzy, widzenie kolorowych obwódek wokół punktowych źródeł światła),

-    zmiany częstości akcji serca (przyspieszony lub nieregularny rytm serca),

-    zapalenie wątroby (mogą wystąpić ból brzucha, utrata apetytu, nudności lub zbieranie na wymioty), które może prowadzić do ostrej niewydolności wątroby.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, Tel.: + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Paralen Grip

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25C w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku lub blistrze. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Paralen Grip

-    Substancjami czynnymi leku są: paracetamol, kofeina i chlorowodorek fenylefryny. Każda tabletka zawiera 500 mg paracetamolu, 25 mg kofeiny i 5 mg chlorowodorku fenylefryny.

-    Pozostałe składniki to:

Rdzeń tabletki:

Powidon K-25, sodu laurylosiarczan, celuloza mikrokrystaliczna, skrobia kukurydziana, skrobia żelowana kukurydziana, krzemionka koloidalna bezwodna, kwas stearynowy, talk.

Otoczka tabletki:

Hypromeloza, makrogol, tytanu dwutlenek (E171).

Jak wygląda Paralen Grip i co zawiera opakowanie

Paralen Grip to podłużne, obustronnie wypukłe tabletki powlekane w kolorze prawie białym do żółtawego.

Tabletki powlekane pakowane w przezroczyste blistry PVC/PVDC/Aluminium lub przezroczyste blistry PVC/Aclar/Aluminium. Zewnętrzne opakowanie to tekturowe składane pudełko.

Wielkości opakowań: 12, 24 tabletki powlekane.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Zentiva k.s., U kabelovny 130, Dolní Měcholupy, 102 37 Prague 10, Republika Czeska

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Republika Czeska

PARALEN GRIP chřipka a bolest

Republika Słowacka

PARALEN GRIP chřipka a bolesť

Polska

Paralen Grip

Bułgaria

napaaeH Tpnn

Węgry

Rubophen Active

Rumunia

PARALEN GRIP

Słowenia

Paralen

Łotwa

Paralen

Litwa

Paralen

Estonia

PARALEN

Data ostatniej aktualizacji ulotki: styczeń 2014

6

Paralen Grip

Charakterystyka Paralen grip

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Paralen Grip, 500 mg + 25 mg + 5 mg, tabletki powlekane

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka zawiera 500 mg paracetamolu (Paracetamolum), 25 mg kofeiny (Coffeinum) i 5 mg chlorowodorku fenylefryny (Phenylephrini hydrochloridum).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana.

Opis: Podłużne, obustronnie wypukłe tabletki powlekane w kolorze prawie białym do żółtawego.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Łagodzenie objawów grypy i przeziębienia, takich jak: ból (ból głowy, ból gardła, bóle mięśniowe i stawowe), gorączka, dreszcze, obrzęk błony śluzowej nosa, zapalenie zatok (i katar). Zawartość kofeiny pomaga w zwalczaniu objawów zmęczenia i senności.

Produkt jest przeznaczony do stosowania u osób dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 12 lat.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dorośli i młodzież o masie ciała powyżej 65 kg

Zazwyczaj stosowana dawka to 500 mg do 1000 mg (1-2 tabletki) paracetamolu co 4 godziny, jeśli konieczne. Maksymalna dawka dobowa wynosi 4 g paracetamolu (8 tabletek).

Dorośli i młodzież o masie ciała od 43 kg do 65 kg

Zazwyczaj stosowana dawka paracetamolu to 500 mg (1 tabletka) co 4 godziny, jeśli konieczne. Maksymalna dawka dobowa wynosi 3 g paracetamolu (6 tabletek).

Dorośli i młodzież o masie ciała od 33 kg do 43 kg

Zazwyczaj stosowana dawka paracetamolu to 500 mg (1 tabletka) co 6 godzin, jeśli to konieczne. Maksymalna dawka dobowa wynosi 2 g paracetamolu (4 tabletki).

Dzieci

Nie zaleca się stosowania leku u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Niewydolność nerek:

U pacjentów ze zmniejszoną czynnością nerek konieczna jest modyfikacja dawkowania leku.

W przypadku umiarkowanej niewydolności nerek (klirens kreatyniny 10-50 ml/min), minimalny odstęp pomiędzy kolejnymi dawkami leku powinien wynosić 6 godzin.

W przypadku ciężkiej niewydolności nerek (klirens kreatyniny <10 ml/min), minimalny odstęp pomiędzy kolejnymi dawkami leku powinien wynosić 8 godzin.

Niewydolność wątroby:

W przypadku stabilnej, przewlekłej niewydolności wątroby, stosowanie paracetamolu, zgodnie z wyżej wymienionym schematem dawkowania, zwykle nie powoduje uszkodzenia wątroby. Jednakże, zaleca się nie podawać tym pacjentom maksymalnych dawek i zachować odstęp co najmniej 6 godzin pomiędzy kolejnymi dawkami.

4.3    Przeciwwskazania

-    Nadwrażliwość na paracetamol, kofeinę, fenylefrynę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, wymienioną w punkcie 6.1,

-    Ciężkie zaburzenia czynności wątroby,

-    Nadciśnienie tętnicze,

-    Nadczynność tarczycy,

-    Cukrzyca,

-    Ciężka choroba niedokrwienna serca,

-    Jaskra z zamkniętym kątem przesączania,

-    Zatrzymanie moczu,

-    Guz chromochłonny,

-    Stosowanie u pacjentów, którzy jednocześnie przyjmują trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne lub inne leki sympatykomimetyczne oraz u pacjentów, którzy jednocześnie przyjmują lub przyjmowali w ciągu ostatnich 2 tygodni inhibitory monoaminooksydazy.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Produkt leczniczy należy stosować ostrożnie u pacjentów z zespołem Raynauda, niedokrwistością hemolityczną, granulocytopenią, astmą oskrzelową oraz niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej. Zachowanie ostrożności jest również wskazane u mężczyzn z przerostem prostaty z uwagi na skłonność do zatrzymania moczu.

Należy zachować ostrożność w przypadku stosowania produktu u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby, w tym z ostrym zapaleniem wątroby, chorobą alkoholową lub u pacjentów przyjmujących produkty lecznicze o działaniu hepatotoksycznym. Stosowanie leku w dawkach wyższych niż zalecane może prowadzić do ryzyka ciężkiego uszkodzenia wątroby. Ryzyko przedawkowania jest wyższe u pacjentów z chorobami wątroby. Stosowanie paracetamolu u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby oraz u pacjentów długotrwale leczonych (powyżej 10 dni) z zastosowaniem dużych dawek paracetamolu (powyżej 6 g na dobę) wymaga regularnego monitorowania czynności wątroby.

Na podstawie doświadczeń dotyczących stosowania paracetamolu uzyskanych po wprowadzeniu produktu do obrotu, okazało się, że hepatotoksyczność może pojawić się nawet w dawkach terapeutycznych oraz podczas przyjmowania 4 g na dobę (maksymalna dawka lecznicza paracetamolu) lub po krótkotrwałym leczeniu oraz u pacjentów bez wcześniej istniejącego zaburzenia czynności wątroby.

Do uszkodzenia wątroby może dojść nawet po znacznie mniejszych dawkach paracetamolu, jeśli podczas stosowania leku pacjent spożywa alkohol, substancje indukujące enzymy wątrobowe lub inne środki uszkadzające wątrobę (patrz punkt 4.5). Długotrwałe spożywanie alkoholu istotnie zwiększa ryzyko wystąpienia działania hepatotoksycznego paracetamolu. Najwyższe ryzyko obserwuje się u osób z przewlekłym alkoholizmem, odstawiających alkohol na krótki czas (12 h).

Należy poinformować pacjentów o konieczności unikania spożywania alkoholu w trakcie przyjmowania produktu Paralen Grip.

Należy zachować ostrożność u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. W przypadku niewydolności nerek, zaleca się wydłużenie odstępów pomiędzy kolejnymi dawkami leku (patrz punkt 4.2). W przypadku długotrwałego leczenia, nie można wykluczyć ryzyka zaburzeń czynności nerek.

Należy poinformować pacjentów, aby nie stosowali jednocześnie z produktem Paralen Grip innych produktów zawierających paracetamol, takich jak leki zmniejszające obrzęk błony śluzowej nosa oraz produkty stosowane w grypie i przeziębieniu.

Konieczne jest kontrolowanie czasu protrombinowego w trakcie jednoczesnego leczenia doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi i długotrwałego przyjmowania dużych dawek paracetamolu, zwłaszcza w skojarzeniu z kodeiną lub dekstropropoksyfenem.

Lekarz lub farmaceuta powinni sprawdzić, czy nie dochodzi do jednoczesnego podawania różnymi drogami tj. doustnie lub miejscowo (donosowo, do przewodu słuchowego lub do worka spojówkowego) produktów zawierających sympatykomimetyki.

Podczas stosowania produktu leczniczego należy unikać nadmiernego spożycia kofeiny (np. w postaci kawy, herbaty, niektórych napojów), ponieważ może to prowadzić do niepokoju, bezsenności i tachykardii.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Paracetamol

Jednoczesne przyjmowanie metoklopramidu lub domperidonu może zwiększać szybkość wchłaniania paracetamolu, a jednoczesne przyjmowania cholestyraminy może zmniejszać jego wchłanianie.

Działanie przeciwzakrzepowe warfaryny i innych leków z grupy kumaryn może być zwiększone w wyniku długotrwałego, codziennego przyjmowania paracetamolu, powodując zwiększenie ryzyka krwawień; okazjonalne przyjmowanie leku nie wywołuje istotnego efektu. Interakcje te są uznawane za nieistotne klinicznie w przypadku stosowania krótkotrwałego, zgodnie z zaproponowanym schematem dawkowania.

Substancje indukujące wątrobowe enzymy mikrosomalne, takie jak alkohol, barbiturany, inhibitory monoaminooksydazy i trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, dziurawiec, leki przeciwpadaczkowe (między innymi glutetimid, fenobarbital, fenytoina, karbamazepina) i ryfampicyna mogą nasilać toksyczne działanie paracetamolu na wątrobę, szczególnie w przypadku przedawkowania. Nie zaleca się stosowania produktu Paralen Grip u pacjentów aktualnie przyjmujących inhibitory monoaminooksydazy lub u osób, które stosowały te leki w ciągu ostatnich 2 tygodni.

W przypadku jednoczesnego stosowania paracetamolu i lamotryginy, opisywano obniżenie skuteczności działania lamotryginy z powodu zwiększenia wątrobowego klirensu leku.

W przypadku jednoczesnego stosowania paracetamolu i zydowudyny obserwowano zwiększoną tendencję do rozwoju neutropenii i występowania działania hepatotoksycznego. Dlatego też, lek ten powinien być stosowany jednocześnie z zydowudyną wyłącznie po dokonaniu dokładnej analizy stosunku korzyści leczenia do ryzyka.

Niektóre opracowania sugerują, że izoniazyd może nasilać działanie hepatotoksyczne paracetamolu. Należy zwracać szczególną uwagę na objawy kliniczne i laboratoryjne działania hepatotoksycznego w przypadku jednoczesnego stosowania izoniazydu i paracetamolu.

Jednoczesne, długotrwałe stosowanie paracetamolu oraz leków niesteroidowych przeciwzapalnych (głównie kwasu acetylosalicylowego) w dużych dawkach zwiększa ryzyko wystąpienia nefropatii analgetycznej i innych działań niepożądanych ze strony nerek.

Stosowanie doustnych leków antykoncepcyjnych może zwiększać klirens paracetamolu.

Fenylefryna

Stosowanie fenylefryny może powodować niepożądane interakcje z innymi lekami sympatykomimetycznymi, lekami rozszerzającymi naczynia krwionośne oraz blokującymi receptory P- adrenergiczne (P-blokery).

Jednoczesne stosowanie fenylefryny z inhibitorami MAO i trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi może prowadzić do przełomu nadciśnieniowego.

Jednoczesne stosowanie fenylefryny z digoksyną lub glikozydami nasercowymi może zwiększać ryzyko nieregularnego rytmu serca lub zawału serca.

Jednoczesne stosowanie alkaloidów sporyszu (ergotaminy i metysergidu) może zwiększać ryzyko zatrucia sporyszem.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Paracetamol:

Epidemiologiczne badania wpływu leku na przebieg ciąży u ludzi nie wykazały patogennego działania w przypadku stosowania paracetamolu w zalecanych dawkach, niemniej jednak pacjentki powinny postępować zgodnie z zaleceniami lekarza dotyczącymi stosowania leku.

Paracetamol przenika do mleka kobiecego w ilościach nieistotnych klinicznie. Nie stwierdzono występowania działań niepożądanych u dzieci karmionych piersią, nawet w przypadku długotrwałego stosowania paracetamolu, za wyjątkiem pojedynczego przypadku wysypki plamkowo-grudkowej. Dostępne opublikowane dane nie zawierają przeciwwskazań dotyczących stosowania paracetamolu w okresie karmienia piersią.

Fenylefryny chlorowodorek:

Z powodu obkurczających naczynia krwionośne właściwości fenylefryny, produkt leczniczy należy stosować z zachowaniem ostrożności u pacjentek ze stanami przedrzucawkowymi w wywiadzie. Fenylefryna może zmniejszać perfuzję łożyska, dlatego też produkt leczniczy powinien być stosowany w okresie ciąży wyłącznie w przypadku, kiedy spodziewane korzyści leczenia przeważają ryzyko. Dane pochodzące z badań na zwierzętach wskazują, że stosowanie fenylefryny może zmniejszać wytwarzanie pokarmu, a pseudoefedryna, o farmakologicznie podobnych właściwościach zwężających naczynia krwionośne, stosowana doustnie, zmniejsza wytwarzanie pokarmu u kobiet karmiących piersią.

Kofeina:

Długotrwałe stosowanie dużych dawek kofeiny może spowodować poronienie lub poród przedwczesny.

Kofeina wydzielana do mleka kobiecego może potencjalnie powodować pobudzenie u dziecka karmionego piersią.

Nie zaleca się stosowania produktu Paralen Grip w czasie ciąży i karmienia piersią. Preferowane jest stosowanie leków zawierających jedną substancję czynną (wyłącznie paracetamol).

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Produkt leczniczy może wywoływać zawroty głowy u osób wrażliwych. Należy poinformować pacjentów aby nie prowadzili pojazdów ani nie obsługiwali maszyn w przypadku wystąpienia zawrotów głowy.

4.8    Działania niepożądane

Prezentowane poniżej tabele zawierają podsumowanie danych dotyczących działań niepożądanych paracetamolu, fenylefryny chlorowodorku i kofeiny, podzielone na podgrupy zgodnie z terminologią MedDRA i częstością ich występowania: bardzo często (> 1/10); często (> 1/100 do < 1/10); niezbyt często (> 1/1 000 do < 1/100); rzadko (> 1/10 000 to < 1/1 000); bardzo rzadko (< 1/10 000), nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

Paracetamol

Klasyfikacja układów i narządów MedDRA

Częstość

Działanie niepożądane

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

bardzo rzadko

zaburzenia obrazu pełnej morfologii krwi (nieprawidłowe ilości w pełnej krwi), w tym trombocytopenia, agranulocytoza

Zaburzenia układu immunologicznego

bardzo rzadko

anafilaksja (w tym wstrząs anafilaktyczny), skórne reakcje z nadwrażliwości w tym: wysypki skórne, obrzęk naczynioruchowy oraz zespół Stevensa-Johnsona / toksyczna, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka (choroba Lyella).

Zaburzenia psychiczne

rzadko

niepokój

Zaburzenia układu nerwowego

rzadko

ból głowy

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

bardzo rzadko

skurcz oskrzeli

Zaburzenia żołądka i jelit

rzadko

nudności

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

bardzo rzadko

działanie hepatotoksyczne

nieznana

cytolityczne zapalenie wątroby, które może doprowadzić do ostrej niewydolności wątroby

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

bardzo rzadko

nefropatia

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

nieznana

ostra uogólniona osutka krostkowa, wykwity polekowe


Fenylefryna

Klasyfikacja układów i narządów MedDRA

Częstość

Działanie niepożądane

Zaburzenia psychiczne

rzadko

nerwowość

Zaburzenia układu nerwowego

często

ból głowy, zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego, bezsenność

Zaburzenia oka

nieznana

ból oczu, uczucie pieczenia, niewyraźne widzenie, światłowstręt, ostra jaskra z zamkniętym kątem przesączania

Zaburzenia serca

bardzo rzadko

palpitacje

bardzo rzadko

podwyższone ciśnienie tętnicze krwi

nieznana

arytmie

nieznana

tachykardia

Zaburzenia żołądka i jelit

bardzo rzadko

nudności, wymioty, biegunka

Kofeina


Klasyfikacja układów i narządów MedDRA


Częstość


Działanie niepożądane


nerwowość i lęk, drażliwość,

Zaburzenia układu nerwowego

często

niepokój i pobudliwość, zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, Tel.: + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309,e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Paracetamol

Uszkodzenie wątroby może wystąpić u osób dorosłych, które przyjęły 10 g lub więcej paracetamolu. Spożycie 5 g lub więcej paracetamolu może prowadzić do uszkodzenia wątroby u pacjenta z czynnikami ryzyka (patrz niżej).

Czynniki ryzyka Jeśli pacjent:

a)    jest długotrwale leczony z zastosowaniem karbamazepiny, fenobarbitalu, fenytoiny, prymidonu, ryfampicyny, ziela dziurawca lub innych leków indukujących czynność enzymów wątrobowych lub

b)    regularnie, nadmiernie spożywa etanol lub

c)    jest z podejrzeniem niedoboru glutationu, np. z zaburzeniami odżywienia, mukowiscydozą, zakażeniem HIV, głodzący się, wyniszczony.

Objawy

Objawami przedawkowania paracetamolu w ciągu pierwszych 24 godzin są: bladość, nudności, wymioty, jadłowstręt i bóle brzucha.

Przedawkowanie paracetamolu może wywołać cytolizę wątroby, co może prowadzić do niewydolności wątroby, kwasicy metabolicznej, encefalopatii, śpiączki i śmierci. Mogą wystąpić zaburzenia metabolizmu glukozy. Podwyższone poziomy transaminaz wątrobowych, dehydrogenazy mleczanowej i bilirubiny z obniżeniem poziomu protrombiny mogą objawić się w okresie 12 do 48 godzin po ostrym przedawkowaniu. Ostra niewydolność nerek z ostrą martwicą cewek nerkowych, objawiająca się bólami okolicy lędźwiowej, krwiomoczem i białkomoczem może rozwinąć się nawet jeśli nie doszło do ciężkiego uszkodzenia wątroby. Odnotowano przypadki arytmii serca i zapalenia trzustki.

Postępowanie

W przypadku przedawkowania paracetamolu istotne jest natychmiastowe wdrożenie leczenia. Pomimo braku wyraźnych, wczesnych objawów zatrucia, pacjentów należy natychmiast skierować do szpitala w celu rozpoczęcia leczenia. Objawy mogą być ograniczone do wystąpienia nudności lub wymiotów i mogą nie odzwierciedlać ciężkości przedawkowania i ryzyka wystąpienia uszkodzeń narządowych. Postępowanie powinno być zgodne z ustalonymi wytycznymi dotyczącymi leczenia przedawkowania paracetamolu.

Jeżeli od przedawkowania paracetamolu nie minęła 1 godzina należy rozważyć leczenie z zastosowaniem węgla aktywowanego. Stężenie paracetamolu w osoczu powinno być oznaczane po upływie co najmniej 4 godzin od momentu jego przyjęcia (wyniki oznaczeń dokonywanych wcześniej są niewiarygodne). Leczenie z zastosowaniem N-acetylocysteiny może zostać wdrożone w okresie do 24 godzin po spożyciu paracetamolu. Jednakże, maksymalne działanie ochronne można uzyskać w okresie do 8 godzin po spożyciu. Po upływie tego czasu, skuteczność działania odtrutki gwałtownie spada. Jeśli konieczne, pacjent powinien otrzymać N-acetylocysteinę drogą dożylną, zgodnie z ustalonym schematem dawkowania. Jeżeli pacjent nie wymiotuje, doustne podawanie metioniny może stanowić odpowiednią alternatywę w warunkach pozaszpitalnych.

Kofeina

Objawy

Przedawkowanie kofeiny może wywoływać nerwowość, niepokój, bezsenność, pobudzenie, nadmierne oddawanie moczu, nagłe zaczerwienienie twarzy, drganie mięśni, zaburzenia żołądka i jelit, tachykardię lub arytmię serca, „chaotyczny” tok myślenia i chaotyczną mowę, pobudzenie psychoruchowe oraz występowanie okresów niewyczerpanej energii.

Postępowanie

Pacjenci powinni otrzymać ogólne leczenie wspomagające (np. nawodnienie i podtrzymywanie czynności życiowych). Podanie węgla aktywowanego może być korzystne, jeśli od momentu przedawkowania nie upłynęła 1 godzina, ale można je również rozważyć w okresie do 4 godzin po przedawkowaniu. W przypadku wystąpienia objawów przedawkowania ze strony OUN korzystne może być dożylne podanie leków uspokajających.

Podsumowanie

Leczenie przedawkowania produktu Paralen Grip wymaga oceny poziomu paracetamolu w osoczu w celu podania odtrutki. Objawy podmiotowe i przedmiotowe toksycznego działania kofeiny wymagają leczenia objawowego.

Przedawkowanie fenylefryny może wywoływać nadciśnienie tętnicze. Jednakże, ilość produktu leczniczego potrzebna do wywołania efektu toksycznego fenylefryny przewyższa ilość wywołującą objawy toksyczności paracetamolu.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: połączenia paracetamolu z innymi lekami z wyjątkiem psycholeptyków. Kod ATC: N02BE51

Paracetamol wykazuje zarówno działanie przeciwbólowe, jak i przeciwgorączkowe, w którym za główny mechanizm uważa się hamowanie syntezy prostaglandyn w ośrodkowym układzie nerwowym.

Fenylefryna jest postsynaptycznym agonistą receptora a, wykazującym niski stopień powinowactwa w stosunku do receptora P oraz minimalny stopień ośrodkowego działania stymulującego. Uważana jest za lek zmniejszający przekrwienie błon śluzowych, który poprzez obkurczanie naczyń krwionośnych zmniejsza obrzęk błony śluzowej nosa.

Kofeina jest pochodną ksantynową, wykazującą największą aktywność w zakresie stymulacji ośrodkowego układu nerwowego, wywołującą stan czujności i wzmożonej aktywności umysłowej. Ponadto wykazano, że kofeina, stosowana w skojarzeniu z obwodowo działającymi lekami przeciwbólowymi, takimi jak paracetamol, wykazuje wspomagające działanie przeciwbólowe. Wspomaga efekt łagodzenia dolegliwości bólowych poprzez przyspieszenie początku działania i (lub) nasilenie efektu przeciwbólowego przy zastosowaniu niższych dawek leków przeciwbólowych.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Paracetamol jest wchłaniany szybko i całkowicie, głównie w jelicie cienkim. Maksymalne stężenie paracetamolu w osoczu występuje po upływie 15-20 minut od podania doustnego. Dostępność ustrojowa leku podlega efektowi „pierwszego przejścia” i różni się w zależności od dawki od 70% do 90%. Lek ulega szybkiej i szerokiej dystrybucji i jest eliminowany z osocza z okresem półtrwania wynoszącym około 2 godziny. Głównymi metabolitami są połączenia glukuronidowe i siarczanowe (> 80%), które wydalane są z moczem.

Fenylefryny chlorowodorek jest łatwo i szybko wchłaniany z przewodu pokarmowego. Metabolizm przedukładowy leku jest wysoki i wynosi około 60%, co powoduje, że biodostępność leku wynosi około 40%. Maksymalne stężenie w osoczu jest osiągane w ciągu 1-2 godzin, a długość okresu półtrwania w osoczu waha się pomiędzy 2 - 3 godzinami. W przypadku podania doustnego, jako lek zmniejszający obrzęk błony śluzowej nosa, fenylefryna jest zazwyczaj stosowana w odstępach wynoszących 4-6 godzin.

Kofeina jest łatwo wchłaniana z przewodu pokarmowego. Wystąpienie efektu przeciwbólowego paracetamolu może zostać przyspieszone poprzez jednoczesne podanie kofeiny w wyniku nasilenia jego wchłaniania z przewodu pokarmowego.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Toksyczność po podaniu jednorazowym paracetamolu: podanie doustne u myszy LD50 3 3 8 mg/kg

podanie dootrzewnowe u myszy LD50 500 mg/kg

Toksyczność po podaniu jednorazowym fenylefryny:    podanie u myszy LD50 120 mg/kg

podanie u szczurów LD50 3 5 0 mg/kg

Nie obserwowano szczególnej toksyczności fenylefryny u zwierząt.

Wyniki badań genotoksyczności z zastosowaniem fenylefryny były niejednoznaczne.

Nie obserwowano działania rakotwórczego fenylefryny u gryzoni.

Nie są dostępne dane dotyczące toksycznego wpływu na reprodukcję i rozwój płodu u zwierząt.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki:

Powidon K-25

Sodu laurylosiarczan

Celuloza mikrokrystaliczna

Skrobia kukurydziana

Skrobia żelowana, kukurydziana

Krzemionka koloidalna, bezwodna

Kwas stearynowy

Talk

Otoczka tabletki:

Hypromeloza

Makrogol

Tytanu dwutlenek (E171)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

2 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Tabletki powlekane pakowane w przezroczyste blistry PVC/PVDC/Aluminium lub przezroczyste blistry PVC/Aclar/Aluminium. Zewnętrzne opakowanie to tekturowe składane pudełko.

Wielkości opakowań: 12, 24 tabletki

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Zentiva k.s., U kabelovny 130, Dolní Měcholupy, 102 37 Prague 10, Republika Czeska

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

20510

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 20.08.2012

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

01/2014

9

Paralen Grip