+ iMeds.pl

Paricalcitol fresenius 2 mcg/mlUlotka Paricalcitol fresenius

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Paricalcitol Fresenius, 5 mikrogramów/ml, roztwór do wstrzykiwań Paricalcitol Fresenius, 2 mikrogramy/ml, roztwór do wstrzykiwań

Paricalcitolum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości..

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

-    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy _niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Paricalcitol Fresenius i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Paricalcitol Fresenius

3.    Jak stosować lek Paricalcitol Fresenius

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Paricalcitol Fresenius

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK PARICALCITOL FRESENIUS I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Substancją czynną leku Paricalcitol Fresenius jest parykalcytol. Parykalcytol jest syntetycznym (wyprodukowanym przez człowieka) zamiennikiem witaminy D. U ludzi zdrowych czynna postać witaminy D jest wytwarzana w naturalny sposób przez nerki. W niewydolności nerek wytwarzanie aktywnej witaminy jest zmniejszone, co może powodować małe stężenia wapnia i duże stężenia hormonu przytarczyc we krwi. Parykalcytol jest stosowany w celu uzupełnienia naturalnie wytwarzanej w organizmie aktywnej postaci witaminy D.

Parykalcytol jest stosowany w zapobieganiu i leczeniu wtórnej nadczynności przytarczyc (zwiększonego stężenia hormonu przytarczyc, które może powodować zaburzenia kostne) u pacjentów leczonych hemodializą z powodu niewydolności nerek.

Pacjent z wtórną nadczynnością przytarczyc może mieć następujące objawy:

-    uczucie osłabienia lub zmęczenia,

-    zmniejszenie apetytu,

-    nudności lub wymioty,

-    bóle kości lub mięśni,

-    potrzebę częstego oddawania moczu.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU PARICALCITOL FRESENIUS

Kiedy nie stosować leku Paricalcitol Fresenius

-    jeśli pacjent jest uczulony (nadwrażliwy) na parykalcytol lub którykolwiek z pozostałych składników leku Paricalcitol Fresenius (patrz punkt 6).

-    jeśli pacjenta ma bardzo wysokie stężenia wapnia lub witaminy D we krwi. Lekarz prowadzący będzie kontrolował stężenia tych substancji we krwi i poinformuje pacjenta, jeśli nastąpi ich zwiększenie.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Paricalcitol Fresenius

-    Ważne jest, aby przed rozpoczęciem leczenia ograniczyć ilość fosforu w diecie. Przykłady pokarmów bogatych w fosfor to: herbata, woda gazowana, piwo, ser, mleko, śmietana, ryby, wątróbka kurza lub wołowa, fasola, groch, płatki zbożowe, orzechy i zboża.

-    W celu zapewnienia odpowiedniego stężenia fosforu w organizmie może być konieczne przyjmowanie leków wiążących fosforany, które zapobiegają wchłanianiu fosforanów ze spożywanych pokarmów.

-    Jeśli pacjent stosuje leki wiążące fosforany, które zawierają wapń, lekarz może zalecić zmianę dawki takiego leku.

-    Lekarz prowadzący zleci badania krwi w celu kontroli przebiegu leczenia.

Stosowanie innych leków

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

Niektóre leki mogą wpływać na działanie leku Paricalcitol Fresenius lub zwiększać prawdopodobieństwo wystąpienia działań niepożądanych. Jest szczególnie ważne, aby pacjent poinformował lekarza, jeśli przyjmuje którykolwiek z wymienionych poniżej leków:

•    stosowany w leczeniu zakażeń grzybiczych, takich jak kandydoza lub pleśniawki (tj. ketokonazol),

•    stosowane w leczeniu chorób serca lub nadciśnienia (np. digoksyna i leki moczopędne),

•    zawierające magnez (np. niektóre rodzaje leków na niestrawność, nazywane lekami zobojętniającymi kwas solny w żołądku, takie jak trójkrzemian magnezu),

•    zawierające glin (np. leki wiążące fosforany, takie jak wodorotlenek glinu).

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza, pielęgniarki lub farmaceuty. Stosowanie leku Paricalcitol Fresenius z jedzeniem i piciem

Lek Paricalcitol Fresenius może być przyjmowany przed, po lub w trakcie posiłku. Bardzo ważne jest przestrzeganie diety zaleconej przez lekarza, aby uzyskać jak największą korzyść z leczenia i zapobiec poważnym działaniom niepożądanym. Nie należy przyjmować innych suplementów lub witamin (np. wapnia, witaminy D), chyba że lekarz je zaleci.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem leku Paricalcitol Fresenius kobiety w ciąży lub planujące zajście w ciążę powinny poinformować o tym lekarza prowadzącego.

Nie ma wystarczających danych o stosowaniu leku Paricalcitol Fresenius u kobiet w ciąży.

Potencjalne ryzyko stosowania leku u ludzi nie jest znane, dlatego Paricalcitol Fresenius nie powinien być stosowany, chyba że jest to niewątpliwie konieczne. Nie wiadomo, czy parykalcytol przenika do mleka u kobiet. Pacjentka karmiąca piersią powinna powiedzieć o tym lekarzowi prowadzącemu. Lekarz prowadzący zadecyduje, czy leczenie jest konieczne.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Paricalcitol Fresenius może spowodować zawroty głowy i dezorientację; może to wpłynąć na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Pacjent nie powinien prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn dopóki nie będzie wiedział, w jaki sposób wpływa na niego ten lek.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Paricalcitol Fresenius

Lek Paricalcitol Fresenius zawiera 11 % (v/v) etanolu (alkoholu), co odpowiada 2 ml piwa, 1 ml wina na dawkę.

Jest to szkodliwe dla pacjentów z chorobą alkoholową.

Należy to także wziąć pod uwagę podczas stosowania u kobiet w ciąży lub karmiących piersią, dzieci i pacjentów z grup wysokiego ryzyka, takich jak pacjenci z chorobą wątroby lub z padaczką.

3. JAK STOSOWAĆ LEK PARICALCITOL FRESENIUS

Zwykle stosowana dawka jest obliczana przez lekarza prowadzącego. Dawkowanie leku Paricalcitol Fresenius jest inne u poszczególnych pacjentów. Lekarz prowadzący wykorzysta wyniki badań laboratoryjnych dla określenia właściwej dawki dla konkretnego pacjenta. Na początku stosowania leku Paricalcitol Fresenius może być konieczne dostosowywanie dawki, w zależności od reakcji pacjenta na leczenie.

Sposób podawania

Lek Paricalcitol Fresenius jest podawany przez lekarza dożylnie (do żyły za pomocą igły) podczas zabiegu hemodializy.

Lek nie będzie podawany częściej niż jeden raz, co drugi dzień.

Stosowanie leku Paricalcitol Fresenius u dzieci

Nie ma informacji o stosowaniu leku Paricalcitol Fresenius u dzieci w wieku poniżej 5 lat, a doświadczenie ze stosowaniem u dzieci w wieku powyżej 5 lat jest ograniczone.

Lekarz prowadzący zadecyduje, czy leczenie jest konieczne.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Paricalcitol Fresenius

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Paricalcitol Fresenius może spowodować zwiększenie stężenia wapnia we krwi, co może wymagać leczenia.

Objawy, jakie mogą pojawić się wkrótce po przyjęciu zbyt dużej dawki leku Paricalcitol Fresenius:

•    uczucie osłabienia i (lub) senność,

•    ból głowy,

•    nudności lub wymioty,

•    suchość w ustach, zaparcia,

•    bóle mięśni lub kości,

•    nietypowy smak w ustach.

Objawy, jakie mogą wystąpić, jeśli zbyt duża dawka leku Paricalcitol Fresenius przyjmowana jest przez dłuższy okres:

•    utrata apetytu,

•    senność,

•    utrata masy ciała,

•    podrażnienie oczu,

•    katar,

•    świąd skóry,

•    uczucie gorąca i gorączki,

•    utrata popędu płciowego,

•    silny ból brzucha,

•    kamienie nerkowe,

•    zmiana ciśnienia tętniczego krwi i odczucie bicia serca (kołatanie serca).

Składnikiem leku Paricalcitol Fresenius jest glikol propylenowy. Przypadki toksycznych objawów związanych z dużymi dawkami glikolu propylenowego są rzadko odnotowywane i nie są spodziewane, jeśli glikol propylenowy podawany jest pacjentom z niewydolnością nerek w czasie hemodializy, gdyż jest on usuwany z krwi podczas dializy.

Jednakże lekarz prowadzący będzie sprawdzał stężenia glikolu propylenowego we krwi. Jeśli u pacjenta wystąpi którykolwiek z powyższych objawów, powinien niezwłocznie zwrócić się po poradę lekarską.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Paricalcitol Fresenius może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W wyniku stosowania leku Paricalcitol Fresenius obserwowano różne reakcje alergiczne.

Uwaga: W przypadku zaobserwowania któregokolwiek z wymienionych poniżej objawów niepożądanych, należy niezwłocznie powiadomić lekarza prowadzącego lub pielęgniarkę:

•    duszność,

•    trudności w oddychaniu lub połykaniu,

•    świszczący oddech,

•    wysypka, świąd skóry, pokrzywka,

•    obrzęk twarzy, warg, jamy ustnej, języka lub gardła.

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych należy powiadomić lekarza prowadzącego lub pielęgniarkę:

Częste (u 1 do 10 na 100 pacjentów):

•    ból głowy,

•    nietypowy smak w ustach,

•    świąd skóry,

•    małe stężenia parathormonu we krwi,

•    duże stężenia wapnia we krwi (nudności lub wymioty, zaparcia lub splątanie); duże stężenia fosforu we krwi (prawdopodobnie bez objawów, ale może zwiększyć się prawdopodobieństwo złamań kości).

Niezbyt częste (u 1 do 10 na 1 000 pacjentów):

•    reakcje alergiczne (takie jak duszność, świszczący oddech, wysypka, świąd lub obrzęk twarzy i warg); swędzące pęcherze na skórze,

•    zakażenie krwi; zmniejszenie liczby czerwonych krwinek (niedokrwistość - osłabienie, duszność, bladość skóry); zmniejszenie liczby białych krwinek (większe prawdopodobieństwo zakażeń); powiększone węzły chłonne na szyi, pod pachami i (lub) w pachwinach; wydłużony czas krwawienia (krew wolniej krzepnie),

•    zawał serca; udar; ból w klatce piersiowej; nieregularne/przyspieszone bicie serca; niskie ciśnienie tętnicze krwi; wysokie ciśnienie tętnicze krwi,

•    śpiączka (stan głębokiej utraty świadomości, w którym osoba nie reaguje na otoczenie),

•    uczucie zmęczenia; osłabienie; zawroty głowy; omdlenie,

ból w miejscu wstrzyknięcia,

•    zapalenie płuc (zakażenie płuc); płyn w płucach; astma (świszczący oddech, kaszel, trudności w oddychaniu),

•    ból gardła; przeziębienie; gorączka; objawy grypopodobne; zapalenie spojówek (swędzenie/zaschnięta wydzielina na powiekach); zwiększenie ciśnienia w oku; ból ucha; krwawienie z nosa,

•    drgania mięśni; stan splątania, który jest niekiedy ciężki (stan majaczeniowy); pobudzenie (uczucie zdenerwowania, niepokoju); nerwowość; zaburzenia osobowości (pacjent nie czuje się sobą),

•    mrowienie lub drętwienie; zmniejszone czucie dotyku; problemy ze snem; poty nocne; skurcze mięśni w rękach i nogach, nawet podczas snu,

•    suchość w jamie ustnej; pragnienie; nudności; trudności w połykaniu; wymioty; utrata apetytu; utrata masy ciała; zgaga; biegunka i bóle żołądka; zaparcia; krwawienie z odbytnicy,

•    trudności w osiągnięciu lub utrzymaniu erekcji; rak piersi; zakażenia pochwy,

•    ból piersi; ból pleców; ból stawów i (lub) mięśni; uczucie ciężkości wywołane przez uogólniony obrzęk lub miejscowy obrzęk kostek, stóp i nóg; nieprawidłowy chód,

•    wypadanie włosów; nadmierny porost włosów,

•    zwiększenie aktywności enzymu wątrobowego; duże stężenia hormonów przytarczyc; duże stężenia potasu we krwi; małe stężenia wapnia we krwi.

Nieznana częstość występowania:

•    obrzęk twarzy, warg, jamy ustnej, języka lub gardła, który może powodować trudności w połykaniu lub oddychaniu; świąd skóry (pokrzywka). Krwawienie z żołądka. Konieczna jest natychmiastowa pomoc medyczna.

Niektórych z wymienionych wyżej objawów pacjent nie będzie w stanie stwierdzić sam, jeśli nie uzyska o nich informacji od lekarza.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK PARICALCITOL FRESENIUS

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie należy stosować leku Paricalcitol Fresenius po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu kartonowym i ampułce lub fiolce po słowie „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Lek Paricalcitol Fresenius powinien być przezroczysty i bezbarwny. Nie stosować leku Paricalcitol Fresenius, jeśli widoczne są cząstki lub nastąpiła zmiana barwy roztworu.

Nie ma specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Paricalcitol Fresenius

-    Substancj ą czynną leku jest parykalcytol.

Każdy ml roztworu zawiera 5 mikrogramów parykalcytolu.

Każdy ml roztworu zawiera 2 mikrogramy parykalcytolu.

-    Inne składniki leku to: etanol, glikol propylenowy, woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek Paricalcitol Fresenius i co zawiera opakowanie

Lek Paricalcitol Fresenius, roztwór do wstrzykiwań jest wodnym, przezroczystym, bezbarwnym roztworem bez widocznych cząstek.

Paricalcitol Fresenius 5 mikrogramów/ml roztwór do wstrzykiwań jest dostarczany w:

Ampułkach poi ml, zawierających 5 mikrogramów/ml Ampułkach po 2 ml, zawierających 10 mikrogramów w ampułce

lub

Fiolkach po 1 ml, zawierających 5 mikrogramów/ml Fiolkach po 2 ml, zawierających 10 mikrogramów w fiolce

Paricalcitol Fresenius, 2 mikrogramy/ml, roztwór do wstrzykiwań jest dostarczany w:

Ampułkach po 1 ml, zawierających 2 mikrogramy/ml Fiolkach po 1 ml, zawierających 2 mikrogramy/ml

Podmiot odpowiedzialny

Fresenius Medical Care Nephrologica Deutschland GmbH Else-Kröner-Straße 1 61352 Bad Homburg v.d.H.

Niemcy

Wytwórca

Fresenius Medical Care Deutschland GmbH Else-Kröner-Straße 1 61352 Bad Homburg v.d.H.

Niemcy

Ten produkt leczniczy został dopuszczony w Państwach Członkowskich EOG pod następującymi nazwami:

PT/H/450/001-002/DC

<    Portugalia > < Paricalcitol Fresenius

< Austria>    < Paricalcitol Fresenius

< Bułgaria>    < Paricalcitol Fresenius

<    Paricalcitol Fresenius

<    Cypr >

<    Czechy > <Dania>

<    Hiszpania >

<    Finlandia >

<    Grecja >

<    Węgry >

<    Irlandia >

<    Norwegia>

<    Polska>

<    Rumunia >

<    Słowacja >

<    Słowenia >


<    Paricalcitol Fresenius

<    Paricalcitol Fresenius

<    Paricalcitol Fresenius

<    Paricalcitol Fresenius

<    Paricalcitol Fresenius

<    Paricalcitol Fresenius

<    Paricalcitol Fresenius

<    Paricalcitol Fresenius

<    Paricalcitol Fresenius

<    Paricalcitol Fresenius

<    Paricalcitol Fresenius

<    Paricalcitol Fresenius

Data zatwierdzenia ulotki:

Poniższe informacje przeznaczone są wyłącznie dla personelu medycznego Paricalcitol Fresenius, 2 mikrogramy/ml i 5 mikrogramów/ml, roztwór do wstrzykiwań Przygotowanie roztworu do wstrzykiwań

Lek Paricalcitol Fresenius, 2 mikrogramy/ml i 5 mikrogramów/ml, roztwór do wstrzykiwań przeznaczony jest wyłącznie do jednorazowego użytku. Tak jak w przypadku wszystkich leków podawanych w postaci iniekcji, rozcieńczony roztwór, należy przed podaniem dokładnie obejrzeć, aby wykluczyć obecność cząstek lub zmianę barwy roztworu.

Niezgodności farmaceutyczne

Glikol propylenowy wchodzi w interakcje z heparyną i neutralizuje jej działanie. Lek Paricalcitol Fresenius, roztwór do wstrzykiwań zawiera glikol propylenowy jako substancję pomocniczą i dlatego należy go podawać przez inny dostęp niż heparynę.

Tego produktu leczniczego nie wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi.

Warunki przechowywania i okres ważności

Leki do stosowania pozajelitowego należy przed podaniem dokładnie obejrzeć, aby wykluczyć obecność cząstek lub zmianę barwy roztworu. Roztwór jest przezroczysty i bezbarwny.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania produktu.

Okres ważności: 2 lata.

Dawkowanie i sposób podawania

Lek Paricalcitol Fresenius, roztwór do wstrzykiwań podaje się przez dostęp naczyniowy służący do przeprowadzania zabiegów hemodializy.

Dorośli

1) Dawkę początkową należy obliczyć na podstawie początkowego stężenia parathormonu (PTH). Dawkę początkową parykalcytolu oblicza się na podstawie następującego wzoru:

dawka początkowa (w mikrogramach)


początkowe stężenie natywnego PTH („intact PTH”) w pmol/l

8

LUB

_ początkowe stężenie natywnego PTH („intact PTH”) w pg/ml _ 80

i podaje się w szybkim wstrzyknięciu dożylnym (bolus) nie częściej niż co drugi dzień, w dowolnym momencie dializy.

Maksymalna dawka podawana bezpiecznie w badaniach klinicznych wynosiła 40 mikrogramów.

2) Dostosowywanie dawki

Obecnie uważa się, że docelowy zakres stężeń PTH u poddawanych dializie pacjentów ze schyłkową niewydolnością nerek nie powinien przekraczać 1,5 do 3 razy górnej granicy normy dla natywnego PTH (iPTH) u osób bez mocznicy, 15,9 do 31,8 pmol/l (150-300 pg/ml). Osiągnięcie odpowiednich fizjologicznych wartości docelowych wymaga dokładnego monitorowania i indywidualnego dostosowania dawki. W przypadku wystąpienia hiperkalcemii lub utrzymującego się zwiększonego skorygowanego iloczynu Ca x P powyżej 5,2 mmol2/l2 (65 mg2/dl2), dawkę należy zmniejszyć lub przerwać podawanie leku do czasu powrotu do normy tych parametrów. Następnie należy wznowić podawanie parykalcytolu w mniejszej dawce. Może być konieczne zmniejszenie dawek, gdy stężenie PTH zmniejsza się w odpowiedzi na leczenie.

W tabeli poniżej podano propozycje dotyczące dostosowywania dawki leku:

Proponowane schematy dawkowania (Dawka dostosowywana co 2 do 4 tygodni)

Stężenie iPTH w stosunku do wartości początkowych

Dostosowywanie dawki parykalcytolu

Bez zmian lub zwiększone

Zwiększyć o 2 do 4 mikrogramów

Zmniejszone o < 30%

Zmniejszone o > 30%, < 60%

Nie zmieniać

Zmniejszone o > 60%

Zmniejszyć o 2 do 4 mikrogramów

iPTH < 15,9 pmol/l (150 pg/ml)

Paricalcitol Fresenius

Charakterystyka Paricalcitol fresenius

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Paricalcitiol Fresenius, 2 mikrogramy/ml, roztwór do wstrzykiwań Paricalcitiol Fresenius, 5 mikrogramów/ml, roztwór do wstrzykiwań

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Paricalcitiol Fresenius, 2 mikrogramy/ml

Jeden ml roztworu do wstrzykiwań zawiera 2 mikrogramy parykalcytolu.

Paricalcitiol Fresenius, 5 mikrogramów/ml, roztwór do wstrzykiwań

Jeden ml roztworu do wstrzykiwań zawiera 5 mikrogramów parykalcytolu. Każde 2 ml roztworu do wstrzykiwań zawierają 10 mikrogramów parykalcytolu

Substancje pomocnicze: etanol bezwodny (11% v/v, 0,11 ml/1 ml) i glikol propylenowy Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór do wstrzykiwań.

Przezroczysty, bezbarwny roztwór wodny. Nie zawiera widocznych cząstek.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Parykalcytol jest wskazany w zapobieganiu i leczeniu wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek, poddawanych hemodializie.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Parykalcytol, roztwór do wstrzykiwań, podawany jest przez dostęp naczyniowy do hemodializy. Dorośli

1) Dawkę początkową należy obliczyć na podstawie początkowego stężenia parathormonu (PTH)

Dawkę początkową parykalcytolu oblicza się na podstawie następującego wzoru:

Początkowe stężenie natywnego PTH („intact PTH”) w pmol/l Dawka początkowa (mikrogramy) =    8

LUB

Początkowe stężenie natywnego PTH (..intact PTH”) w pg/ml Dawka początkowa (mikrogramy) =    80

i podaje się we wstrzyknięciu dożylnym (bolusie) nie częściej niż co drugi dzień w dowolnym momencie podczas dializy.

Maksymalna bezpieczna dawka podawana w badaniach klinicznych wynosiła 40 ąg. 2. Dostosowywanie dawki

Obecnie uważa się, że docelowy zakres stężeń PTH u dializowanych pacjentów ze schyłkową niewydolnością nerek nie powinien przekraczać 1,5 do 3 razy górnej granicy normy u osób bez mocznicy, 15,9 do 31,8 pmol/l (150-300 pg/ml), dla natywnego PTH. Osiągnięcie odpowiednich fizjologicznych wartości docelowych wymaga dokładnego monitorowania i indywidualnego dostosowania dawki. W przypadku wystąpienia hiperkalcemii lub utrzymującego się zwiększonego iloczynu skorygowanego Ca x P powyżej 5,2 mmol2/l2 (65 mg2/dl2), dawkę leku należy zmniejszyć lub przerwać podawanie do czasu normalizacji tych parametrów. Następnie należy wznowić podawanie parykalcytolu w mniejszej dawce. Może być konieczne zmniejszenie dawek, gdy stężenie PTH zmniejsza się w odpowiedzi na leczenie.

W tabeli poniżej podano propozycje odnośnie dostosowywania dawki leku:

Proponowane schematy dostoso^ (Dostosowywanie dawki w odstę

wywania dawki pach co 2 do 4 tygodni)

Stężenie iPTH w stosu nku do wartości początkowych

Dostosowywanie dawki parykalcytolu

Bez zmian lub zwiększone

Zwiększyć o 2 do 4 mikrogramów

Zmniejszone o < 30%

Zmniejszone o > 30%, < 60%

Nie zmieniać

Zmniejszone o > 60%

Zmniejszyć o 2 do 4 mikrogramów

iPTH < 15,9 pmol/l (150 pg/ml)

Po ustaleniu dawki, stężenie wapnia i fosforanu w surowicy należy oznaczać co najmniej raz w miesiącu. Zaleca się oznaczanie stężenia iPTH w surowicy co trzy miesiące. W trakcie dostosowywania dawki parykalcytolu może być wymagane częstsze wykonywanie badań laboratoryjnych.

Niewydolność wątroby

Stężenia niezwiązanego parykalcytolu u pacjentów z łagodnym i umiarkowanym zaburzeniem czynności wątroby są podobne do obserwowanych u zdrowych osób i w tej populacji pacjentów nie ma konieczności zmiany dawki. Brak doświadczenia w stosowaniu leku u pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności wątroby.

Populacja pediatryczna

Nie określono bezpieczeństwa i skuteczności stosowania Paricalcitol Fresenius u dzieci. Doświadczenie w stosowaniu u dzieci jest ograniczone. Brak danych dotyczących stosowania parykalcytolu u dzieci w wieku poniżej 5 lat. Wyniki obecnie dostępnych badań dotyczących dzieci opisano w punkcie 5.1.

Stosowanie u pacjentów w podeszłym wieku

Doświadczenie w stosowaniu parykalcytolu u pacjentów w wieku 65 lat i starszych, uzyskane w badaniach III fazy, jest ograniczone. W badaniach tych nie zaobserwowano różnic w skuteczności lub bezpieczeństwie stosowania u pacjentów w wieku 65 lat i starszych, w porównaniu do młodszych pacjentów.

4.3 Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na parykalcytol lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Zatrucie witaminą D.

Hiperkalcemia.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Nadmierne zahamowanie parahormonu może spowodować zwiększenie stężenia wapnia w surowicy i prowadzić do choroby metabolicznej kości. W celu uzyskania odpowiednich fizjologicznych wartości

docelowych wymagane jest monitorowanie pacjenta oraz dostosowywanie dawki indywidualnie.

Jeśli wystąpi istotna klinicznie hiperkalcemia, a pacjent przyjmuje lek wiążący fosforany, zawierający wapń, dawkę należy zmniejszyć lub przerwać podawanie leku wiążącego fosforany zawierającego wapń.

Hiperkalcemia, bez względu na przyczynę, nasila toksyczne działanie glikozydów naparstnicy i dlatego należy zachować ostrożność, gdy glikozydy naparstnicy przepisywane są jednocześnie z parykalcytolem (patrz punkt 4.5).

Należy zachować ostrożność, gdy parykalcytol podawany jest jednocześnie z ketokonazolem (patrz punkt 4.5).

Ten produkt leczniczy zawiera 11% (v/v) etanolu. Jest szkodliwy dla osób z chorobą alkoholową.

Należy to wziąć pod uwagę podczas stosowania u kobiet ciężarnych lub karmiących piersią, dzieci i u osób z grup wysokiego ryzyka, takich jak pacjenci z chorobą wątroby lub z padaczką.

4.5 Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Nie badano interakcji z parykalcytolem we wstrzyknięciach. Przeprowadzono natomiast badania interakcji między ketokonazolem, a parykalcytolem w kapsułkach.

Jednocześnie z parykalcytolem nie należy przyjmować związków fosforu i pochodnych witaminy D, z powodu zwiększonego ryzyka hiperkalcemii i podwyższenia iloczynu Ca x P.

Duże dawki preparatów zawierających wapń lub tiazydowe leki moczopędne mogą zwiększyć ryzyko hiperkalcemii.

Nie należy długotrwale podawać preparatów zawierających glin (np. leków zobojętniających sok żołądkowy, wiążących fosforany) z produktami leczniczymi zawierającymi witaminę D, ponieważ mogą zwiększyć się stężenia glinu we krwi i wystąpić może toksyczne działanie glinu na kości.

Jednocześnie z preparatami witaminy D nie należy przyjmować preparatów zawierających magnez (np. leków zobojętniających sok żołądkowy), ponieważ może wystąpić hipermagnezemia.

Ketokonazol jest niespecyficznym inhibitorem kilku enzymów cytochromu P450. Dane uzyskane in vivo i in vitro sugerują, ze ketokonazol może wchodzić w interakcję z enzymami odpowiedzialnymi za metabolizm parykalcytolu i innych analogów witaminy D. Należy zachować ostrożność podczas podawania parykalcytolu razem z ketokonazolem (patrz punkt 4.4). Wpływ wielokrotnych dawek ketokonazolu podawanego w dawce 200 mg, dwa razy na dobę przez 5 dni na farmakokinetykę parykalcytolu w kapsułkach oceniano w badaniach u zdrowych osób. Jednoczesne podawanie ketokonozalu powodowało nieznaczne zmiany Cmax parykalcytolu oraz około dwukrotne zwiększenie AUC0-<X). Średni okres półtrwania parykalcytolu wynosił 17 godzin, gdy stosowano ketokonazol, w porównaniu do 9,8 godzin w przypadku leczenia samym parykalcytolem. Wyniki tego badania wskazuj ą, że po doustnym podaniu parykalcytolu j est mało prawdopodobne, aby w wyniku interakcji z ketokonazolem AUC0-<X) parykalcytolu zwiększyło się więcej niż dwukrotnie.

Hiperkalcemią, bez względu na przyczynę, potęguje toksyczne działanie glikozydów naparstnicy i dlatego należy zachować ostrożność, gdy preparaty zawierające glikozydy naparstnicy przepisywane są jednocześnie z parykalcytolem (patrz punkt 4.4).

4.6 Płodność, ciąża i laktacja

Ciąża:

Brak wystarczających danych dotyczących stosowania parykalcytolu u kobiet w ciąży. Badania na

zwierzętach wykazały szkodliwy wpływ na rozmnażanie (patrz punkt 5.3). Potencjalne zagrożenie dla człowieka nie jest znane, dlatego parykalcytolu nie należy stosować w okresie ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne.

Karmienie piersią:

Badania na zwierzętach wykazały, że parykalcytol lub jego metabolity przenikają w niewielkich ilościach do mleka matki. Należy podjąć decyzję, czy kontynuować/przerwać karmienie piersią lub kontynuować/przerwać leczenie parykalcytolem biorąc pod uwagę korzyści z karmienia piersią dla dziecka i korzyści z leczenia parykalcytolem dla kobiety .

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie badano wpływu produktu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

W badaniach klinicznych n/III/IY fazy uczestniczyło około 600 pacjentów leczonych parykalcytolem. Ogólnie, u 6% pacjentów leczonych tym lekiem wystąpiły działania niepożądane.

Najczęstszym działaniem niepożądanym związanym z leczeniem parykalcytolem, występującym u 4,7% pacjentów, była hiperkalcemia. Hiperkalcemia zależy od nadmiernego obniżenia stężenia PTH i można ją ograniczyć do minimum przez odpowiednie dostosowywanie dawki.

Zdarzenia niepożądane zarówno kliniczne, jak i stwierdzane w badaniach laboratoryjnych, o przynaj mniej możliwym związku ze stosowaniem parykalcytolu, przedstawione są wg klasyfikacji układów i narządów MedDRA oraz częstości występowania. Stosuje się następujące kategorie częstości występowania:

Bardzo często (> 1/10)

Często (> 1/100 do < 1/10)

Niezbyt często (> 1/1 000 do < 1/100)

Rzadko (> 1/10 000 do < 1/1 000)

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Klasyfikacja układów i narządów

Działanie niepożądane

Częstość występowania

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Sepsa, zapalenie płuc, zakażenie, zapalenie gardła, zakażenie pochwy, grypa

Niezbyt często

Nowotwory łagodne, złośliwe i nieokreślone (w tym torbiele i polipy)

Rak piersi

Niezbyt często

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Niedokrwistość, leukopenia, uogólnione powiększenie węzłów chłonnych

Niezbyt często

Zaburzenia układu immunologicznego

Nadwrażliwość

Niezbyt często

Obrzęk krtani, obrzęk

naczynioruchowy,

pokrzywka

Nieznana

Zaburzenia

endokrynologiczne

Niedoczynność przytarczyc

Często

Nadczynność przytarczyc

Niezbyt często

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Hiperkalcemia,

hiperfosfatemia

Często

Hiperkaliemia, hipokalcemia, j adłowstręt

Niezbyt często

Zaburzenia psychiczne

Stan splątania, stan majaczeniowy,

Niezbyt często

depersonalizacja, pobudzenie psychoruchowe, bezsenność, nerwowość

Zaburzenia układu nerwowego

Bóle głowy, zaburzenie smaku

Często

Śpiączka, udar mózgowy, przemijający napad niedokrwienny, omdlenie, mioklonie, niedoczulica, parestezje, zawroty głowy

Niezbyt często

Zaburzenia oka

Jaskra, zapalenie spojówek

Niezbyt często

Zaburzenia ucha i błędnika

Zaburzenia ucha

Niezbyt często

Zaburzenia serca

Zatrzymanie akcji serca, zaburzenia rytmu serca, trzepotanie przedsionków

Niezbyt często

Zaburzenia naczyniowe

Nadciśnienie tętnicze, niedociśnienie tętnicze

Niezbyt często

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Obrzęk płuc, astma, duszność, krwawienie z nosa, kaszel

Niezbyt często

Zaburzenia żołądka i jelit

Krwawienie z odbytnicy, zapalenie okrężnicy, biegunka, zapalenie żołądka, niestrawność, utrudnione połykanie, ból brzucha, zaparcia, nudności, wymioty, suchość w j amie ustnej , zaburzenia żołądkowo-jelitowe

Niezbyt często

Krwawienie z przewodu pokarmowego

Nieznana

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Świąd

Często

Pęcherzowe zapalenie skóry, łysienie, nadmierne owłosienie, wysypka, nadmierna potliwość

Niezbyt często

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Ból stawów, sztywność stawów, ból pleców, drżenia mięśni, ból mięśni

Niezbyt często

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Bóle piersi, zaburzenia erekcji

Niezbyt często

Zaburzenia ogólne i stany w miej scu podania

Zaburzenia chodu, obrzęki obwodowe, dolegliwości bólowe, ból w miejscu wstrzyknięcia, gorączka, ból w klatce piersiowej, pogorszenie stanu ogólnego, astenia, złe samopoczucie, pragnienie

Niezbyt często

Badania diagnostyczne

Wydłużenie czasu krwawienia, zwiększenie aktywności aminotransferazy asparaginianowej, nieprawidłowy wynik badania laboratoryjnego, zmniejszenie masy ciała

Niezbyt często

Nie zanotowano żadnego przypadku przedawkowania.

Przedawkowanie parykalcytolu może prowadzić do hiperkalcemii.

W przypadku przedawkowania, należy monitorować objawy podmiotowe i przedmiotowe hiperkalcemii (stężenie wapnia w surowicy) i informować o nich lekarza. Gdy to wskazane, należy zastosować odpowiednie leczenie.

Parykalcytol nie jest w istotnym stopniu usuwany drogą dializy. Leczenie pacjentów z istotną klinicznie hiperkalcemią polega na natychmiastowym zmniejszeniu dawki lub przerwaniu leczenia parykalcytolem oraz na stosowaniu diety o niskiej zawartości wapnia, odstawieniu preparatów uzupełniających wapń, uruchomieniu pacjenta, wyrównaniu zaburzeń równowagi płynów i elektrolitów, ocenie nieprawidłowości w zapisie EKG (niezwykle istotne u pacjentów otrzymujących glikozydy naparstnicy) oraz stosowaniu hemodializy lub dializy otrzewnowej z użyciem płynu dializacyjnego niezawierającego wapnia, gdy jest to uzasadnione.

Paricalcitiol Fresenius, roztwór do wstrzykiwań zawiera 39% (v/v) glikolu propylenowego, który jest substancją pomocniczą. Informowano o pojedynczych przypadkach depresyjnego działania na ośrodkowy układ nerwowy, hemolizy i kwasicy mleczanowej w wyniku toksycznego działania podawanych dużych dawek glikolu propylenowego. Nie należy spodziewać się takiego działania podczas podawania produktu Paricalcitiol Fresenius, ponieważ glikol propylenowy jest usuwany podczas dializy. Należy jednak brać pod uwagę ryzyko działania toksycznego w przypadkach przedawkowania.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: inne środki przeciwprzytarczycowe kod ATC: H05BX02

Mechanizm działania

Parykalcytol jest syntetycznym analogiem kalcytriolu, wykazującym biologiczną aktywność witaminy D, z modyfikacjami łańcucha bocznego (D2) i pierścienia A (19-nor), umożliwiającymi wybiórczą aktywację receptorów witaminy D (ang. vitamin D receptor -VDR). Parykalcytol wybiórczo aktywuje VDR w przytarczycach, ale nie aktywuje VDR w jelicie i w mniejszym stopniu działa na resorpcję kości. Parykalcytol aktywuje również receptory wrażliwe na wapń (ang. calcium sensing receptor - CaSR) w przytarczycach. W wyniku tego parykalcytol zmniejsza stężenie parathormonu (PTH), hamując proliferację przytarczyc oraz zmniejszając syntezę i wydzielanie PTH, przy minimalnym wpływie na stężenia wapnia i fosforu. Parykalcytol może działać bezpośrednio na komórki kostne, powodując utrzymanie objętości kości i zwiększając powierzchnię podlegającą mineralizacji. Korekta nieprawidłowego stężenia PTH wraz z normalizacją homeostazy wapnia i fosforu może zapobiegać lub leczyć metaboliczną chorobę kości, związaną z przewlekłą chorobą nerek.

Populacja pediatryczna:

Bezpieczeństwo stosowania i skuteczność parakalcytolu badano w trwającym 12 tygodni randomizowanym, z podwójnie ślepą próbą, kontrolowanym placebo badaniu klinicznym, w którym uczestniczyło 29 pacjentów w wieku 5-19 lat ze schyłkową chorobą nerek, poddawanych hemodializom. Sześciu najmłodszych pacjentów leczonych parakalcytolem w ramach badania było w wieku 5-12 lat. Początkowa dawka parakalcytolu wynosiła

0,04 mikrograma/kg mc. trzy razy w tygodniu, ustalona na podstawie początkowego stężenia iPTH mniejszego niż 500 pg/ml lub 0,08 mikrograma/kg mc. trzy razy w tygodniu, ustalona na podstawie początkowego stężenie iPTH > 500 pg/ml. Dawkę parakalcytolu dostosowywano, zwiększając ją o 0,04 mikrograma/kg mc., uwzględniając stężenia w surowicy iPTH i wapnia oraz wartość Ca x P. Sześćdziesiąt siedem procent pacjentów leczonych parakalcytolem oraz 14% pacjentów otrzymujących placebo uczestniczyło w badaniu do jego zakończenia. U 60% pacjentów w grupie otrzymującej parakalcytol stwierdzono dwukrotnie następujące kolejno po sobie zmniejszenie początkowego stężenia iPTH o 30% w porównaniu do 21% pacjentów w grupie otrzymującej placebo. U 71% pacjentów otrzymujących placebo przerwano badanie z powodu nadmiernego zwiększenia stężenia iPTH. U żadnego z pacjentów z grupy otrzymującej parakalcytol i z grupy otrzymującej placebo nie wystąpiła hiperkalcemia. Nie ma dostępnych danych dotyczących pacjentów w wieku poniżej 5 lat.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Dystrybucja

Farmakokinetykę parykalcytolu badano u pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek, wymagających hemodializy. Parykalcytol podaje się w szybkim wstrzyknięciu dożylnym. W ciągu dwóch godzin po podaniu dawek wynoszących od 0,04 do 0,24 pg/kg mc. stężenie parykalcytolu szybko się zmniejszało. Następnie stężenie parykalcytolu zmniejszało się w sposób logarytmiczno-liniowy, a średni okres półtrwania wynosił około 15 godzin. Po wielokrotnym podaniu nie obserwowano kumulacji parykalcytolu.

Eliminacja

U zdrowych osób, którym podano pojedynczą dawkę 0,16 pg/kg mc. 3H-parykalcytolu we wstrzyknięciu dożylnym (n=4), radioaktywność stwierdzona w osoczu pochodziła z leku macierzystego. Główną drogą eliminacji parykalcytolu było wydalanie z żółcią. W kale oznaczono 74% dawki radioaktywnej, a w moczu jedynie 16%.

Metabolizm

W moczu i kale wykryto kilka nieznanych metabolitów, przy czym w moczu nie wykryto parykalcytolu. Metabolity nie zostały scharakteryzowane ani zidentyfikowane. Łącznie metabolity te stanowiły 51% radioaktywnych substancji w moczu i 59% w kale. In vitro stwierdzono, że parykalcytol w znacznym stopniu wiąże się z białkami osocza (> 99,9%). W zakresie stężeń od l do 100 ng/ml nie stwierdzono wysycenia wiązania.

Właściwości farmakokinetyczne parykalcytolu u pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek (dawka 0,24 pg/kg mc.)

Parametr

N

Wartości (średnia ± SD)

Cmax(5 minut po wstrzyknięciu)

6

1850±664 (pg/ml)

AUC 0.»

5

27382±8230 (pg ■ h/ml)

CL

5

0,72±0,24 (l/h)

Vss

5

6±2 (1)

Szczególne populacje

Płeć, rasa i wiek: U badanych dorosłych pacjentów nie stwierdzono różnic we właściwościach farmakokinetycznych związanych z wiekiem lub płcią. Nie stwierdzono różnic w farmakokinetyce w zależności od rasy.

Uszkodzenie wątroby: Stężenia niezwiązanego parykalcytolu u pacjentów z łagodnym i umiarkowanym uszkodzeniem wątroby są podobne do obserwowanych u zdrowych osób, dlatego u tych pacjentów nie jest konieczna zmiana dawkowania. Brak doświadczenia w stosowaniu u pacjentów z ciężkim uszkodzeniem wątroby.

W badaniach toksyczności u gryzoni i psów po podaniu wielokrotnym istotne działania były na ogół przypisywane kalcemicznej aktywności parykalcytolu. Do działań, które nie były wyraźnie związane z hiperkalcemią, zaliczono zmniejszenie liczby białych krwinek i zanik grasicy u psów oraz zmienione wartości kaolinowo-kefalinowego czasu krzepnięcia (zwiększone u psów, zmniejszone u szczurów). Zmian liczby białych krwinek nie obserwowano w badaniach klinicznych parykalcytolu.

Parykalcytol nie wpływał na płodność u szczurów, nie było także dowodów na występowanie działania teratogennego u szczurów i królików. Duże dawki innych preparatów witaminy D, podawane zwierzętom w okresie ciąży, powodowały powstawanie ciężkich wad rozwojowych u płodów. U szczurów wykazano, że parykalcytol podawany w dawkach toksycznych dla matek, wpływał na zdolność do życia płodów oraz przyczyniał się do istotnego zwiększenia okołourodzeniowej i pourodzeniowej śmiertelności noworodków.

Nie wykazano potencjalnego działania genotoksycznego parykalcytolu w zestawie badań in vitro i in vivo.

Badania działania rakotwórczego, przeprowadzone na gryzoniach, nie wskazywały na szczególne zagrożenie dla ludzi. Podawane dawki i (lub) narażenie ogólnoustrojowe na parykalcytol były nieco większe niż dawki lecznicze i (lub) narażenie ogólnoustrojowe.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Etanol bezwodny (11% v/v), glikol propylenowy, woda do wstrzykiwań.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Ponieważ nie wykonano badań dotyczących zgodności, tego produktu leczniczego nie wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi.

Glikol propylenowy wchodzi w interakcje z heparyną i neutralizuje jej działanie. Paricalcitol Fresenius, roztwór do wstrzykiwań zawiera glikol propylenowy jako substancję pomocniczą i dlatego należy go podawać przez inny dostęp niż heparynę.

6.3    Okres ważności

2 lata.

Zużyć natychmiast po otwarciu.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Ten produkt leczniczy nie wymaga specjalnych warunków przechowywania.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Przezroczyste ampułki szklane, pojemności 2 ml, wykonane ze szkła typu I (Typ I szkło klasy hydrolitycznej).

Przezroczyste fiolki ze szkła typu I, pojemności 3 ml, zamknięte korkiem z gumy bromobutylowej pokrytej fluoropolimerem i aluminiowym uszczelnieneim typu flip-off.

Lek Paricalcitol Fresenius występuje w następujących opakowaniach:

Paricalcitiol Fresenius. 5 mikrogramów/ml. roztwór do wstrzykiwań Opakowanie zawierające 1 ampułkę z 1 ml roztworu do wstrzykiwań Opakowanie zawierające 5 ampułek po 1 ml roztworu do wstrzykiwań Opakowanie zawierające 1 ampułkę z 2 ml roztworu do wstrzykiwań Opakowanie zawierające 5 ampułek po 2 ml roztworu do wstrzykiwań Opakowanie zawierające 1 fiolkę z 1 ml roztworu do wstrzykiwań Opakowanie zawierające 5 fiolek po 1 ml roztworu do wstrzykiwań Opakowanie zawierające 1 fiolkę z 2 ml roztworu do wstrzykiwań Opakowanie zawierające 5 fiolek po 2 ml roztworu do wstrzykiwań

Paricalcitiol Fresenius. 2 mikrogramy/ml. roztwór do wstrzykiwań Opakowanie zawierające 1 ampułkę z 1 ml roztworu do wstrzykiwań Opakowanie zawierające 5 ampułek po 1 ml roztworu do wstrzykiwań Opakowanie zawierające 1 fiolkę z 1 ml roztworu do wstrzykiwań Opakowanie zawierające 5 fiolek po 1 ml roztworu do wstrzykiwań

Nie wszystkie wielkości opakowań mogą znajdować się w obrocie.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania.

Produkty lecznicze do stosowania pozajelitowego należy przed podaniem dokładnie obejrzeć, aby wykluczyć obecność cząstek lub zmianę barwy roztworu. Roztwór jest przezroczysty i bezbarwny.

Wyłącznie do jednorazowego użytku. Niezużytą pozostałość roztworu należy usunąć.

Wszystkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Fresenius Medical Care Nephrologica Deutschland GmbH Else-Kröner-Straße 1 61352 Bad Homburg v.d.H.

Niemcy

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

9

Paricalcitol Fresenius