Imeds.pl

Pastylki Wykrztuśne 200 Mg + 10 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Pastylki wykrztuśne, 200 mg + 10 mg, pastylki twarde

Sulfogaiacolum + Glycyrrhizae radicis extractum siccum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

-    Jeśli po upływie 6 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Pastylki wykrztuśne i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Pastylki wykrztuśne

3.    Jak stosować lek Pastylki wykrztuśne

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Pastylki wykrztuśne

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Pastylki wykrztuśne i w jakim celu się go stosuje

Pastylki wykrztuśne to lek działający wykrztuśnie.

Składniki leku są wydzielane częściowo w drogach oddechowych. Działając drażniąco pobudzają wydzielanie śluzu w oskrzelach, upłynniają zalegającą wydzielinę i ułatwiają jej wykrztuszanie.

Lek Pastylki wykrztuśne jest przeznaczony do stosowania wspomagającego w kaszlu z trudnościami w odkrztuszaniu wydzieliny (towarzyszącym stanom zapalnym górnych dróg oddechowych, oskrzeli, przeziębieniu lub grypie).

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Pastylki wykrztuśne Kiedy nie stosować leku Pastylki wykrztuśne

•    jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),

•    jeśli u pacjenta występują stany zapalne wątroby z zastojem żółci lub marskość wątroby,

•    jeśli u pacjenta występuje niewydolność nerek,

•    jeśli u pacjenta występuje nadciśnienie tętnicze,

•    jeśli u pacjenta stwierdzono niski poziom potasu,

•    jeśli u pacjenta występuje cukrzyca,

•    jeśli pacjent jest w wieku poniżej 3 lat.

Ostrzeżenia i środku ostrożności

•    lek należy stosować ostrożnie i wyłącznie po konsultacji z lekarzem u pacjentów w wieku od 3 do 6 lat, ze względu na możliwość zakrztuszenia lub zbyt silnego działania leku,

• jeśli u pacjenta występuje utrzymujący się, męczący kaszel, duszności, gorączka, odkrztuszanie ropnej plwociny; wówczas należy zgłosić się do lekarza.

Lek Pastylki wykrztuśne a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach które pacjent planuje stosować.

Dotychczas nie stwierdzono przypadków interakcji leku Pastylki wykrztuśne z innymi lekami, jednakże w przypadku nadużycia leku należy brać pod uwagę możliwość zwiększenia utraty potasu z organizmu. Z tego powodu należy zachować ostrożność podczas równoczesnego stosowania leku Pastylki wykrztuśne z lekami z grupy glikozydów nasercowych (stosowanych w leczeniu chorób serca) i z lekami moczopędnymi mogącymi nasilać utratę potasu.

Ponadto przedawkowanie leku Pastylki wykrztuśne może nasilać działanie równocześnie stosowanych kortykosteroidów.

Pastylki wykrztuśne z jedzeniem, piciem i alkoholem

Lek Pastylki wykrztuśne należy stosować w przerwach pomiędzy posiłkami.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ze względu na możliwość wpływu składników wyciągu z lukrecji na mięsień macicy i na cykl miesiączkowy, nie zaleca się stosować leku w czasie ciąży.

Nie należy stosować leku Pastylki wykrztuśne w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Brak danych

Lek Pastylki wykrztuśne zawiera 1,43 g sacharozy i 2,15 g glukozy na dawkę. Należy to wziąć pod uwagę u pacjentów z cukrzycą.

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku Pastylki wykrztuśne.

3. Jak stosować lek Pastylki wykrztuśne

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek stosować doustnie.

Zazwyczaj stosowana dawka leku to:

Dorośli: ssać powoli 1-2 pastylki 3 do 4 razy na dobę w przerwach pomiędzy posiłkami.

Nie więcej niż 8 pastylek w ciągu doby.

Dzieci w wieku 3 do 16 lat: ssać powoli 1 pastylkę 3 razy na dobę pomiędzy posiłkami.

Nie więcej niż 3 pastylki w ciągu doby.

Nie stosować dłużej niż 4 do 6 dni.

Podczas stosowania leku Pastylki wykrztuśne, w celu łatwiejszego odkrztuszania zalegającej wydzieliny, należy w ciągu całego dnia pić często małe ilości płynów.

W przypadku dzieci w wieku od 3 do 6 lat, lek Pastylki wykrztuśne należy stosować ostrożnie i wyłącznie po konsultacji z lekarzem ze względu na możliwość zakrztuszenia lub zbyt silnego działania leku.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Pastylki wykrztuśne

Po stosowaniu leku w zalecanym dawkowaniu dotychczas nie obserwowano objawów przedawkowania. Po znacznym przedawkowaniu lub stosowaniu leku dłużej niż 4 do 6 dni, powyżej 8 pastylek wyciągu z korzenia lukrecji dziennie, mogą wystąpić objawy przedawkowania równocześnie stosowanych leków z grupy kortykosteroidów, takie jak: zatrzymywanie sodu i wody w organizmie oraz utrata potasu, powodujące nadciśnienie tętnicze, obrzęki i zwiększenie masy ciała.

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku Pastylki wykrztuśne, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku Pastylki wykrztuśne

Należy kontynuować stosowanie leku nie zwiększając następnej dawki.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek Pastylki wykrztuśne może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

U osób nadwrażliwych na składniki leku, po zastosowaniu zalecanych dawek, może wystąpić pieczenie języka, nudności, odruchy wymiotne, brak łaknienia, biegunka. Objawy ustępują samoistnie po odstawieniu leku.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do:

Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Pastylki wykrztuśne

-    Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

-    Chronić od wilgoci.

-    Lek należy przechowywać w miej scu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

-    Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

-    Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Pastylki wykrztuśne

Substancjami czynnymi leku są: sulfogwajakol i wyciąg suchy z korzenia lukrecji.

1 pastylka zawiera substancje czynne:

-    200 mg sulfogwajakolu (Sulfogaiacolum),

-    10 mg wyciągu (w postaci suchego wyciągu) z Glycyrrhiza glabra L., radix (korzeń lukrecji). Pozostałe substancje pomocnicze to: sacharoza, glukoza ciekła, glukoza jednowodna, miód pszczeli, kwas cytrynowy jednowodny, aromat spożywczy eukaliptusowy, aromat spożywczy anyżowy.

Jak wygląda lek Pastylki wykrztuśne i co zawiera opakowanie

Pastylki mają kształt płaskiego walca lekko obustronnie wypukłego składającego się z nieprzezroczystej masy o barwie żółto-brunatnej.

Opakowanie jednostkowe zawiera 8 lub 16 pastylek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

Angelini Pharma Polska Sp. z o.o. ul. Podleśna 83, 05-552 Łazy tel. (22) 70 28 200 e-mail: angelini@angelini .pl

Wytwórca:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Ewa” S.A. ul. Zamkowy Folwark 9 63-700 Krotoszyn

Ulotka dla pacjenta w formie właściwej dla niewidomych i słabowidzących dostępna w siedzibie podmiotu odpowiedzialnego.

Data ostatniej aktualizacji ulotki: