+ iMeds.pl

Pastylki wykrztuśne 200 mg + 10 mgUlotka Pastylki wykrztuśne

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Pastylki wykrztuśne, 200 mg + 10 mg, pastylki twarde

Sulfogaiacolum + Glycyrrhizae radicis extractum siccum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

-    Jeśli po upływie 6 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Pastylki wykrztuśne i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Pastylki wykrztuśne

3.    Jak stosować lek Pastylki wykrztuśne

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Pastylki wykrztuśne

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Pastylki wykrztuśne i w jakim celu się go stosuje

Pastylki wykrztuśne to lek działający wykrztuśnie.

Składniki leku są wydzielane częściowo w drogach oddechowych. Działając drażniąco pobudzają wydzielanie śluzu w oskrzelach, upłynniają zalegającą wydzielinę i ułatwiają jej wykrztuszanie.

Lek Pastylki wykrztuśne jest przeznaczony do stosowania wspomagającego w kaszlu z trudnościami w odkrztuszaniu wydzieliny (towarzyszącym stanom zapalnym górnych dróg oddechowych, oskrzeli, przeziębieniu lub grypie).

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Pastylki wykrztuśne Kiedy nie stosować leku Pastylki wykrztuśne

•    jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),

•    jeśli u pacjenta występują stany zapalne wątroby z zastojem żółci lub marskość wątroby,

•    jeśli u pacjenta występuje niewydolność nerek,

•    jeśli u pacjenta występuje nadciśnienie tętnicze,

•    jeśli u pacjenta stwierdzono niski poziom potasu,

•    jeśli u pacjenta występuje cukrzyca,

•    jeśli pacjent jest w wieku poniżej 3 lat.

Ostrzeżenia i środku ostrożności

•    lek należy stosować ostrożnie i wyłącznie po konsultacji z lekarzem u pacjentów w wieku od 3 do 6 lat, ze względu na możliwość zakrztuszenia lub zbyt silnego działania leku,

• jeśli u pacjenta występuje utrzymujący się, męczący kaszel, duszności, gorączka, odkrztuszanie ropnej plwociny; wówczas należy zgłosić się do lekarza.

Lek Pastylki wykrztuśne a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach które pacjent planuje stosować.

Dotychczas nie stwierdzono przypadków interakcji leku Pastylki wykrztuśne z innymi lekami, jednakże w przypadku nadużycia leku należy brać pod uwagę możliwość zwiększenia utraty potasu z organizmu. Z tego powodu należy zachować ostrożność podczas równoczesnego stosowania leku Pastylki wykrztuśne z lekami z grupy glikozydów nasercowych (stosowanych w leczeniu chorób serca) i z lekami moczopędnymi mogącymi nasilać utratę potasu.

Ponadto przedawkowanie leku Pastylki wykrztuśne może nasilać działanie równocześnie stosowanych kortykosteroidów.

Pastylki wykrztuśne z jedzeniem, piciem i alkoholem

Lek Pastylki wykrztuśne należy stosować w przerwach pomiędzy posiłkami.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ze względu na możliwość wpływu składników wyciągu z lukrecji na mięsień macicy i na cykl miesiączkowy, nie zaleca się stosować leku w czasie ciąży.

Nie należy stosować leku Pastylki wykrztuśne w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Brak danych

Lek Pastylki wykrztuśne zawiera 1,43 g sacharozy i 2,15 g glukozy na dawkę. Należy to wziąć pod uwagę u pacjentów z cukrzycą.

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku Pastylki wykrztuśne.

3. Jak stosować lek Pastylki wykrztuśne

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek stosować doustnie.

Zazwyczaj stosowana dawka leku to:

Dorośli: ssać powoli 1-2 pastylki 3 do 4 razy na dobę w przerwach pomiędzy posiłkami.

Nie więcej niż 8 pastylek w ciągu doby.

Dzieci w wieku 3 do 16 lat: ssać powoli 1 pastylkę 3 razy na dobę pomiędzy posiłkami.

Nie więcej niż 3 pastylki w ciągu doby.

Nie stosować dłużej niż 4 do 6 dni.

Podczas stosowania leku Pastylki wykrztuśne, w celu łatwiejszego odkrztuszania zalegającej wydzieliny, należy w ciągu całego dnia pić często małe ilości płynów.

W przypadku dzieci w wieku od 3 do 6 lat, lek Pastylki wykrztuśne należy stosować ostrożnie i wyłącznie po konsultacji z lekarzem ze względu na możliwość zakrztuszenia lub zbyt silnego działania leku.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Pastylki wykrztuśne

Po stosowaniu leku w zalecanym dawkowaniu dotychczas nie obserwowano objawów przedawkowania. Po znacznym przedawkowaniu lub stosowaniu leku dłużej niż 4 do 6 dni, powyżej 8 pastylek wyciągu z korzenia lukrecji dziennie, mogą wystąpić objawy przedawkowania równocześnie stosowanych leków z grupy kortykosteroidów, takie jak: zatrzymywanie sodu i wody w organizmie oraz utrata potasu, powodujące nadciśnienie tętnicze, obrzęki i zwiększenie masy ciała.

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku Pastylki wykrztuśne, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku Pastylki wykrztuśne

Należy kontynuować stosowanie leku nie zwiększając następnej dawki.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek Pastylki wykrztuśne może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

U osób nadwrażliwych na składniki leku, po zastosowaniu zalecanych dawek, może wystąpić pieczenie języka, nudności, odruchy wymiotne, brak łaknienia, biegunka. Objawy ustępują samoistnie po odstawieniu leku.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do:

Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Pastylki wykrztuśne

-    Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

-    Chronić od wilgoci.

-    Lek należy przechowywać w miej scu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

-    Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

-    Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Pastylki wykrztuśne

Substancjami czynnymi leku są: sulfogwajakol i wyciąg suchy z korzenia lukrecji.

1 pastylka zawiera substancje czynne:

-    200 mg sulfogwajakolu (Sulfogaiacolum),

-    10 mg wyciągu (w postaci suchego wyciągu) z Glycyrrhiza glabra L., radix (korzeń lukrecji). Pozostałe substancje pomocnicze to: sacharoza, glukoza ciekła, glukoza jednowodna, miód pszczeli, kwas cytrynowy jednowodny, aromat spożywczy eukaliptusowy, aromat spożywczy anyżowy.

Jak wygląda lek Pastylki wykrztuśne i co zawiera opakowanie

Pastylki mają kształt płaskiego walca lekko obustronnie wypukłego składającego się z nieprzezroczystej masy o barwie żółto-brunatnej.

Opakowanie jednostkowe zawiera 8 lub 16 pastylek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

Angelini Pharma Polska Sp. z o.o. ul. Podleśna 83, 05-552 Łazy tel. (22) 70 28 200 e-mail: angelini@angelini .pl

Wytwórca:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Ewa” S.A. ul. Zamkowy Folwark 9 63-700 Krotoszyn

Ulotka dla pacjenta w formie właściwej dla niewidomych i słabowidzących dostępna w siedzibie podmiotu odpowiedzialnego.

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Pastylki wykrztuśne

Charakterystyka Pastylki wykrztuśne

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA WŁASNA PRODUKTU LECZNICZEGO

Pastylki wykrztuśne, (200 mg + 10 mg), pastylki twarde

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 pastylka zawiera substancje czynne:

-    200 mg sulfogwajakolu (Sulfogaiacolum),

-    10 mg wyciągu (w postaci suchego wyciągu) z Glycyrrhiza glabra L., radix (korzeń lukrecji).

Substancje pomocnicze o znanym działaniu:

-    sacharoza - 1430 mg,

-    glukoza ciekła - 1365 mg,

-    glukoza jednowodna - 781,1 mg.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Pastylka twarda

Pastylki twarde są w kształcie płaskiego walca lekko obustronnie wypukłego składającego się z nieprzezroczystej masy o barwie żółto-brunatnej.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1 Wskazania do stosowania

Produkt leczniczy Pastylki wykrztuśne jest przeznaczony do stosowania wspomagającego w kaszlu z trudnościami w odkrztuszaniu wydzieliny, towarzyszącym stanom zapalnym górnych dróg oddechowych, oskrzeli, przeziębieniu lub grypie.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Dorośli: ssać powoli 1-2 pastylki 3 do 4 razy na dobę w przerwach pomiędzy posiłkami.

Nie więcej niż 8 pastylek w ciągu doby.

Dzieci w wieku 3-16 lat: ssać powoli 1 pastylkę do 3 razy na dobę w przerwach pomiędzy posiłkami. Nie więcej niż 3 pastylki w ciągu doby.

U dzieci w wieku pomiędzy 3 a 6 rokiem życia stosować ostrożnie i wyłącznie po konsultacji z lekarzem ze względu na możliwość zbyt silnego działania leku oraz niebezpieczeństwo zakrztuszenia się.

Produktu leczniczego nie należy stosować u dzieci poniżej 3 roku życia.

Nie stosować dłużej niż 4 do 6 dni.

Sposób podawania Podanie doustne

Podczas stosowania produktu leczniczego Pastylki wykrztuśne, w celu łatwiejszego odkrztuszania zalegającej wydzieliny, należy w ciągu całego dnia pić często małe ilości płynów.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Nie stosować produktu leczniczego w stanach zapalnych wątroby z zastojem żółci, marskością, w ostrej niewydolności nerek, w nadciśnieniu, w hipokaliemii, w cukrzycy.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Produktu leczniczego nie należy stosować u pacjentów z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy.

Produktu leczniczego nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 3 lat.

4.5    Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Dotychczas nie stwierdzono przypadków interakcji produktu leczniczego Pastylki wykrztuśne z innymi lekami jednakże w przypadku nadużycia produktu należy brać pod uwagę możliwość zwiększenia utraty potasu z organizmu. Z tego powodu należy zachować ostrożność podczas równoczesnego stosowania produktu leczniczego Pastylki wykrztuśne z glikozydami nasercowymi i z lekami moczopędnymi mogącymi nasilać utratę potasu. Z uwagi na to, że glicyryzyna zawarta w preparacie hamuje 5-a-, 5-p-reduktazę i 11-p-dehydrogenazę, przedawkowanie produktu leczniczego Pastylki wykrztuśne może nasilać działanie równocześnie stosowanych kortykosteroidów.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Ze względu na możliwość wpływu składników wyciągu z lukrecji na mięsień macicy i na cykl miesiączkowy, nie zaleca się stosowania produktu leczniczego w ciąży.

W dotychczas przeprowadzonych badaniach nie wykazano teratogennego ani mutagennego działania składników produktu leczniczego.

Karmienie piersią

Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego w czasie karmienia piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Brak danych

4.8    Działania niepożądane

Działania niepożądane opisano zgodnie z klasyfikacją układów i narządów MedDRA.

Częstość występowania działań niepożądanych uporządkowano w następujący sposób:

Bardzo często (>1/10);

Często (>1/100 do <1/10);

Niezbyt często (>1/1 000 do <1/100);

Rzadko (>1/10 000 do <1/1 000);

Bardzo rzadko (<1/10 000);

Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

U osób nadwrażliwych na składniki produktu leczniczego, po zastosowaniu zalecanych dawek mogą wystąpić następujące działania niepożądane:

Zaburzenia żołądka i jelit

Częstość nieznana

Nudności, odruchy wymiotne, brak łaknienia, biegunka

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Częstość nieznana

Pieczenie języka

Objawy ustępują samoistnie po odstawieniu produktu.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Po stosowaniu produktu leczniczego w zalecanym dawkowaniu dotychczas nie obserwowano objawów przedawkowania. Po znacznym przedawkowaniu lub stosowaniu produktu dłużej niż 4 do 6 dni, powyżej 8 pastylek wyciągu z korzenia lukrecji dziennie (o zawartości 100 mg glicyryzyny, składnika czynnego wyciągu z lukrecji), mogą wystąpić objawy przedawkowania równocześnie stosowanych kortykosteroidów, takie jak: zatrzymywanie sodu i wody w organizmie oraz utrata potasu, powodujące nadciśnienie, obrzęki i zwiększenie masy ciała.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Sulfogwajakol, po dostaniu się do żołądka drażni jego błonę śluzową, powodując poprzez nerw błędny, odruchowe wydzielanie śluzu w oskrzelach.

Wyciąg lukrecjowy suchy (Glycyrrhizae radicis extractum siccum) jest zawarty w preparacie w ilości 10 mg, co poprawia jego smak i nasila działanie wykrztuśne sulfogwajakolu.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Brak dokładnych danych na temat farmakokinetyki sulfogwajakolu.

Przyjmuje się, że sulfogwajakol wchłania się dobrze zarówno przez ukrwioną błonę śluzową jamy ustnej jak też żołądka. W organizmie ulega on przekształceniu w czynną formę gwajakol, która wydalając się częściowo w drogach oddechowych, działa drażniąco, pobudza wydzielanie śluzu w drzewie oskrzelowym, upłynnia zalegającą wydzielinę i ułatwia jej wydalanie w odruchu kaszlowym. Produkt leczniczy zawiera 10 mg wyciągu z korzenia lukrecji, co poprawia smak i nasila działanie wykrztuśne sulfogwajakolu. Po podaniu doustnym wyciągu lukrecjowego jego wchłanianie odbywa się w przewodzie pokarmowym, a maksymalne stężenie składników wyciągu lukrecjowego (glicyryzyny i kwasu glicyretynowego) w osoczu stwierdza się po 8-14 h. Około 2% dawki składników wyciągu lukrecjowego wydziela się przez nerki, pozostała część dawki ulega wydzieleniu z żółcią po przemianach metabolicznych w wątrobie; następuje też ponowne ich wchłonięcie z przewodu pokarmowego. W przypadku pastylek wchłanianie zachodzi już z błony śluzowej jamy ustnej, a działanie jest natychmiastowe.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

LD50 gwajakolu w badaniach na szczurach wynosiła 520,4 mg/kg mc. po podaniu drogą dożołądkową. Badane szczury otrzymujące jednorazowo duże dawki gwajakolu zapadały w sen narkotyczny. Zjawiska tego nie obserwowano po wielokrotnym podawaniu małych dawek gwajakolu w trakcie badań toksyczności podostrej (C-LD50) trwających 40 dni (C-LD50 wynosiła 918 mg/kg mc./dobę, współczynnik kumulacji K wynosił 1,8). W tym doświadczeniu narkozę obserwowano dopiero przy dawkach przekraczających LD50 , co może świadczyć o obniżonej wrażliwości ośrodkowego układu nerwowego na działanie gwajakolu w warunkach powtarzanej ekspozycji. U badanych zwierząt stwierdzono również nieznaczny przyrost masy ciała.

Stwierdzono, że gwajakol nie ulega kumulacji w organizmie w warunkach wielokrotnego podawania. Na podstawie tych badań gwajakol można zaliczyć do IV klasy toksyczności, tj. związków słabo toksycznych.

Minimalna dawka śmiertelna LDL0 glicyryzyny wynosi u szczurów 3 g/kg mc. po podaniu per os, 2 g/kg mc. po podaniu dootrzewnowym, u myszy 4 g/kg mc. po podaniu per os, 1 g/kg mc. po podaniu dootrzewnowym, a 3 g/kg mc. po dożylnym.

Minimalna dawka toksyczna TDL0 glicyryzyny u ludzi wynosi 280 mg/kg mc. po 4-tygodniowym okresie podawania.

LD50 dla wyciągu lukrecjowego w badaniach na myszach wynosiła 681 mg/kg mc. po podaniu dootrzewnowym;

LD50 w badaniach na szczurach wynosiło 14,2 g/kg mc. w podaniu per os, a 1,24 g/kg mc. po podaniu dootrzewnowym.

Toksyczny wpływ na szczury zaznaczał się wzmożoną perystaltyką jelit, biegunkami, zmianami w obrębie nerek, moczowodów i pęcherza moczowego.

U myszy występowały drgawki i zmiany w układzie krwiotwórczym.

W badaniach toksyczności przewlekłej 90-dniowe podawanie 0,5% glicyryzynianu amonu w paszy szczurom lub 80-90 g/dzień przez 4 tygodnie lub 2,5 g/kg mc./dzień przez 3 miesiące, a także 0,310,63 g/kg mc. sproszkowanego korzenia lukrecji nie wywierało znaczących objawów toksycznych, a te które pojawiały się, np. spadek masy ciała, liczby czerwonych krwinek, wracały do normy po zaprzestaniu podawania.

Nie wykazano działania mutagennego ani cytotoksycznego składników wyciągu lukrecjowego w odpowiednich testach, np. na Salmonella typhimurium G-46 i TA1530 oraz na Saccharomyces cerevisae D3; nie powodowały też aberracji chromosomowej w teście na embrionalnych komórkach płucnych WI-38.

W produkcie leczniczym Pastylki wykrztuśne dawka glicyryzyny jest znikoma (10 mg suchego wyciągu w 1 pastylce).

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Sacharoza Glukoza ciekła Glukoza j ednowodna Miód pszczeli

Kwas cytrynowy jednowodny Aromat spożywczy eukaliptusowy Aromat spożywczy anyżowy

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy

6.3 Okres ważności 2 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Chronić od wilgoci.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry z folii PVC/PVDC-Al w tekturowym pudełku.

8 szt. - 1 blister po 8 pastylek twardych 16 szt. - 2 blistry po 8 pastylek twardych

6.6 Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania leku do stosowania

Nie dotyczy

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Angelini Pharma Polska Sp. z o.o. ul. Podleśna 83 05-552 Łazy

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr R/2085

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 10.11.1977 r.

Data ostatniego przedłużenia pozwolenia:

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Pastylki wykrztuśne