+ iMeds.pl

Perindopril 2 mgUlotka Perindopril

ULOTKA DOŁĄCZONA DO OPAKOWNIA: INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKA

Perindopril, 2 mg tabletki Perindopril, 4 mg tabletkit

Tert-Butylamini perindoprilum

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę przed rozpoczęciem zastosowania leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy którekolwiek z działań niepożądanych będzie miało znaczne nasilenie lub w przypadku zauważenia jakichkolwiek działań niepożądanych, które nie zostały wymienione w niniejszej ulotce.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Perindopril i w jakim celu się go stosuje

2.    Zanim zastosuje się lek Perindopril

3.    Jak stosować lek Perindopril

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Przechowywanie leku Perindopril

6.    Inne informacje

1. CO JEST LEK PERINDOPRIL I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Substancja czynna tabletek Perindopril należy do grupy leków nazywanych inhibitorami konwertazy angiotensyny (ACE).

Tabletki Perindopril są stosowane:

-    w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego (nadciśnienia),

-    w leczenie objawowej niewydolności serca (stanu, kiedy serce nie jest w stanie pompować wystarczającej ilości krwi, aby zaspokoić zapotrzebowanie organizmu).

2. ZANIM ZASTOSUJE SIĘ LEK PERINDOPRIL Nie zażywać leku Perindopril

-    w przypadku stwierdzonego uczulenia (nadwrażliwość) na peryndopryl, którykolwiek inny składnik leku Perindopril, lub inny inhibitor ACE;

-    w przypadku wystąpienia w przeszłości reakcji nadwrażliwości z nagłym obrzękiem ust i twarzy, szyi, a być może również dłoni i stóp, bądź też z dusznością lub chrypką (obrzęku naczynioruchowego) po zastosowaniu inhibitora ACE;

-    w przypadku występowanie obrzęku naczynioruchowego u członka rodziny lub wystąpienia w przeszłości u pacjenta obrzęku naczynioruchowego w innych okolicznościach

-    podczas drugiego lub trzeciego trymestru ciąży.

Zachować szczególną ostrożność stosując lek Perindopril:

Może się okazać, że lek Perindopril nie nadaje się do stosowania u określonego pacjenta, bądź też, że konieczne będzie regularne kontrolowanie stanu zdrowia leczonej osoby. Dlatego przed rozpoczęciem przyjmowania leku należy poinformować lekarza o następujących stanach:

-    zmniejszony lub zablokowany przepływ krwi przez serce (stabilna choroba wieńcowa);

-    powiększenie mięśnia sercowego lub problem w obrębie zastawek serca;

-    zwężenie tętnicy dostarczającej krew do nerek (zwężenie tętnic nerkowych);

-    cukrzyca;

-    choroby nerek, wątroby lub serca;

-    leczenie dializami lub niedawny przeszczep nerki;

-    stosowanie diety ograniczającej spożycie soli, nasilone wymioty lub biegunka, lub stosowanie leków zwiększających objętość wydalanego moczu (leków moczopędnych);

-    przyjmowanie litu, leków stosowanych w leczeniu manii lub depresji;

-    przyjmowanie preparatów potasu lub zamienników soli kuchennej zawierających potas.

Podczas przyjmowania leku Perindopril

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z następujących objawów należy natychmiast powiadomić lekarza:

-    Zawroty głowy po pierwszej dawce. Niektórzy ludzie reagują na pierwszą dawkę lub na podwyższenie dawki zawrotami głowy, osłabieniem, omdleniem i nudnościami.

-    Nagły obrzęk ust i twarzy, szyi, być może również dłoni i stóp, bądź też świszczący oddech lub chrypka. Stan ten nazywany jest obrzękiem naczynioruchowym. Może wystąpić w dowolnym momencie podczas leczenia. Inhibitory ACE wywołują obrzęk naczynioruchowy częściej u pacjentów rasy czarnej niż u pacjentów innych ras.

- Gorączka, ból gardła lub owrzodzenia w obrębie jamy ustnej (mogą to być objawy zakażenia będącego skutkiem zmniejszenia liczby białych krwinek);

- Zażółcenie skóry i białek oczu (żółtaczka), które mogą być objawem choroby wątroby;

-    Suchy kaszel, utrzymujący się przez długi czas. Donoszono o występowaniu kaszlu w trakcie stosowania inhibitorów ACE, chociaż może to być również objaw innych chorób górnych dróg oddechowych.

Na początku leczenia i (lub) podczas okresu dostosowywania dawki, konieczne może być zwiększenie częstotliwości lekarskich badań kontrolnych. Należy zgłaszać się na wizyty nawet w przypadku dobrego samopoczucia. Częstotliwość badań kontrolnych zostanie ustalona przez lekarza.

Aby zapobiec potencjalnym powikłaniom podczas stosowania leku Perindopril, należy poinformować lekarza o przyjmowaniu tego leku również:

-    przed poddaniem się znieczuleniu i (lub) operacji (nawet u stomatologa);

-    przed podaniem się leczeniu mającemu na celu zmniejszenie objawów uczulenia na użądlenia pszczół lub os (odczulanie);

-    przed poddaniem się hemodializie lub aferezie cholesterolu LDL (co oznacza usuwanie cholesterolu z organizmu przez maszynę).

Przyjmowanie innych leków

Nie należy przyjmować leków dostępnych bez recepty bez porozumienia z lekarzem. Dotyczy to przede wszystkim:

-    leków przeciw przeziębieniom, zawierających pseudoefedrynę lub fenylefrynę jako substancję czynna;

-    leków przeciwbólowych, w tym kwasu acetylosalicylowego (substancji zawartej w wielu lekach stosowanych w celu zmniejszenia bólu i obniżenia gorączki, jak również zapobiegania zakrzepicy krwi);

-    preparatów potasu;

-    zamienników soli kuchennej zawierających potas.

Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu któregokolwiek z następujących leków, aby upewnić się czy można równocześnie bezpiecznie przyjmować lek Perindopril:

-    inne leki stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego i (lub) niewydolności serca, w tym leki zwiększające objętość wydalanego moczu (leki moczopędne),

-    leki stosowane w leczeniu nieregularnego rytmu serca (prokainamid),

-    leki stosowane w leczeniu cukrzycy (insulina lub doustne leki przeciwcukrzycowe),

-    leki stosowane w leczeniu dny moczanowej (allopurynol),

-    leki stosowane w leczeniu bólu, sztywności i zapaleniu związanych ze stanami chorobowymi przebiegającymi z bólem, zwłaszcza obejmującymi mięśnie, kości i stawy (niesteroidowe leki przeciwzapalne - NLPZ), takie jak ibuprofen, idomestacyna, diklofenak lub kwas acetylosalicylowy (substancja zawarta w wielu lekach stosowanych w celu zmniejszenia bólu i obniżenia gorączki, jak również w ramach zapobiegania zakrzepicy krwi,

-    leki przeciwzapalne (ogólnie podawane kortykosteroidy),

-    leki hamujące wzrost nowotworów (leki cytostatyczne),

-    leki obniżające odpowiedź immunologiczną organizmu (środki immunosupresyjne),

-    leki o działaniu stymulującym określone części układu nerwowego, takie jak efedryna, noradrenalina lub adrenalina (sympatykomimetyki),

-    leki do leczenia manii lub depresji (lit),

-    potas w tabletkach.

Stosowanie leku Perindopril z jedzeniem i piciem

Zaleca się aby przyjmować lek Perindopril przed posiłkami w celu zmniejszenia wpływu pokarmów na sposób działania leku. Spożywanie alkoholu z lekiem Perindopril może spowodować wystąpienie zawrotów głowy lub zamroczenia. Należy zapytać lekarza czy wskazane jest picie alkoholu w trakcie stosowania leku.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Nie zaleca się stosowania leku Perindopril w pierwszym trymestrze ciąży.

Leku Perindopril nie należy stosować podczas drugiego i trzeciego trymestru ciąży (4.-9. miesiąc), ponieważ może on zaszkodzić dziecku.

Jeżeli leczenie lekiem Peindopril jest niezbędne, należy zapobiegać zajściu w ciążę.

W przypadku zajścia ciążę podczas leczenia lekiem Perindopril, należy natychmiast przerwać stosowanie leku i jak najszybciej skonsultować się z lekarzem w sprawie dalszego leczenia.

Nie wiadomo czy peryndopryl przenika do pokarmu marki. Dlatego kamienie piersią nie jest zalecane podczas leczenia lekiem Peridopril.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

W niektórych przypadkach zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługi urządzeń mechanicznych może być zaburzona ze względu na możliwość wystąpienia zawrotów głowy (szczególnie na początku leczenia podczas zwiększenia dawki, bądź też w przypadku spożywania alkoholu podczas przyjmowania leku).

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Perindopril

Tabletki Perindopril zawiera także laktozę jednowodną. Osoby, u których lekarz kiedykolwiek zdiagnozował nietolerancję na pewne cukry, powinny skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem tego produktu leczniczego.

3. JAK ZAŻYWAĆ LEK PERINDOPRIL

Lek Perindopril należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy skintaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dawka stosowana zwykle w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego krwi wynosi 4 mg peryndoprylu (1tabletka 4 mg Perindopril) raz na dobę. W razie konieczności dawka może zostać zwiększona do 8 mg peryndoprylu (2 tabletki 4 mg Perindopril) raz na dobę.

Dawka stosowana zwykle w leczeniu objawowej niewydolności serca wynosi 2 mg peryndoprylu (1tabletka 2 mg Perindopril) raz na dobę; w razie konieczności dawka ta może zostać zwiększona do 4 mg peryndoprylu (1 tabletka 4 mg Perindopril) raz na dobę.

Tabletki należy przyjmować popijając je szklanką wody, najlepiej o tej samej porze każdego dnia, rano, przed posiłkiem.

W zależności od wyników leczenia lekarz będzie korygować dawkowanie inwidualnie dla pacjenta.

Dawkowanie może być niższe niż zwykle, zależnie od decyzji lekarza:

-    u pacjentów w podeszłym wieku,

-    u pacjentów z niewydolnością nerek,

-    u pacjentów z wysokim ciśnieniem tętniczym wywołanym zwężeniem tętnicy doprowadzającej krew do nerek (nadciśnienie naczyniowo-nerkowe),

-    u pacjentów leczonych równocześnie lekami zwiększającymi objętość moczu (lekami moczopędnymi),

-    u pacjentów z nadciśnieniem, u których nie można odstawić leku moczopędnego,

-    u pacjentów z ciężką niewydolnością serca i

-    u pacjentów leczonych lekami rozszerzającymi naczynia krwionośne.

Czas trwania leczenia zostanie ustalony przez lekarza na podstawie stanu zdrowia pacjenta.

Nie określono skuteczności i bezpieczeństwa stosowania leku u dzieci. Dlatego nie zaleca się podawania go w tej grupie wiekowej.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest zbyt mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

W przypadku zażycia większej niż zalecana dawki leku Perindopril

W przypadku zażycia zbyt dużej liczby tabletek należy natychmiast zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty.

Najbardziej prawdopodobnym objawem przedawkowania jest nagły spadek ciśnienia tętniczego (niedociśnienie tętnicze). Do innych objawów mogą należeć: przyspieszenie lub zwolnienie tętna, nieprzyjemne uczucie nieregularnego i (lub) silniejszego niż zwykle bicia serca, nadmierna częstotliwość i głębokość oddechów, zawroty głowy, niepokój i (lub) kaszel.

W przypadku znacznego spadku ciśnienia tętniczego należy się położyć, podeprzeć nogi, tak aby były uniesione w stosunku do tułowia, i podłożyć sobie jedynie płaską poduszeczkę pod głowę.

W przypadku pominięcia dawki leku Perindopril

Ważne jest, aby lek przyjmować codziennie. Jednak w przypadku zapomnienia o przyjęciu jednej dawki trzeba po prostu kontynuować stosowanie leki od następnej dawki w zwykły sposób. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia tej pominiętej. W przypadku nie przyjęcia więcej niż jednej dawki powinno się przyjąć następną dawkę jak najszybciej, a później kontynuować stosowanie leku zgodnie z zaleceniami.

W przypadku zaprzestania stosowania leku Perindopril

Z chwilą zaprzestania leczenia może doj ść do ponownego podwyższenia ciśnienia tętniczego, co może zwiększyć ryzyko powikłań związanych z nadciśnieniem, zwłaszcza w obrębie serca, mózgu i nerek. Stan chorych z niewydolnością serca może na tyle się pogorszyć, że zaistnieje konieczność hospitalizacji. Dlatego w przypadku rozważania zaprzestania przyjmowania leku Perindopril należy najpierw uzgodnić to z lekarzem.

Z wszelkimi innymi wątpliwościami związanymi ze stosowaniem leku należy zwracać się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Perindopril może powodować działania niepożądane, chociaż nie u wszystkich pacientów.

Działania niepożądane mogą występować:

bardzo często (u więcej niż 1 na 10 pacjentów),

często (u więcej niż 1 na 100, jednak mniej niż u 1 na 10 pacjentów),

niezbyt często (u więcej niż 1 na 1000, jednak mniej niż u 1 na 100 pacjentów),

niezbyt często (u więcej niż 1 na 1000 jednak mniej niż 1 na 100 pacjentów)

rzadko (u więcej niż 1 na 10000, jednak mniej niż u 1 na 1000 pacjentów),

bardzo rzadko, w tym pojedyncze przypadki (u mniej niż 1 na 10000 pacjentów).

Zaburzenia psychiczne:

Niezbyt często: zaburzenia nastroju lub zaburzenia snu

Zaburzenia ze strony układu nerwowego:

Często: bóle głowy, zawroty głowy, w tym pochodzenia błędnikowego, mrowienia lub podobne wrażenia czuciowe w obrębie dłoni lub stóp (parestezje).

Bardzo rzadko: uczucie splątania.

Zaburzenia oka:

Często: zaburzenia widzenia.

Zaburzenia ucha i błędnika:

Często: dzwonienie, brzęczenie, huczenie, trzaski w uszach itp. (szumy uszne).

Zaburzenia serca i naczyń:

Często: niskie ciśnienie tętnicze (niedociśnienie tętnicze) i objawowe niedociśnienie tętnicze.

Bardzo rzadko: zaburzenia rytmu serca (arytmia), bóle w klatce piersiowej (dławica piersiowa), zawał serca i udar, prawdopodobnie w wyniku nadmiernego obniżenia ciśnienia tętniczego u pacjentów z grup wysokiego ryzyka.

Zaburzenia oddechowe, klatki piersiowej i śródpiersia:

Często: kaszel, poczucie utraty tchu (duszność).

Niezbyt często: zwężenie dróg oddechowych (skurcz oskrzeli).

Bardzo rzadko: zapalenie płuc związane z nagromadzeniem pewnych krwinek (granulocytów kwasochłonnych) w tkance płucnej (eozynofilowe zapalenie płuc), zapalenie błony śluzowej nosa.

Zaburzenia żołądkowo-jelitowe:

Często: mdłości (nudności), wymioty, bóle brzucha, zmiany (zaburzenia) smaku, niestrawność, biegunka i zaparcia.

Niezbyt często: suchość w ustach.

Bardzo rzadko: zapalenie trzustki.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych:

Bardzo rzadko: zapalenie wątroby.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Często: wysypka, swędzenie (świąd).

Niezbyt często: reakcje nadwrażliwości z nagłym obrzękiem (obrzęk naczynioworuchowy) twarzy, szyi, ust, błon śluzowych, języka, głośni i (lub) krtani (z chrypką i dusznością), z możliwym obrzękiem dłoni i stóp i pokrzywką.

Bardzo rzadko: wysypka alergiczna w postaci płaskich, różowoczerwonych plamek (rumień wielopostaciowy).

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe, tkanki łącznej i kości:

Często: skurcze mięśni.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych:

Niezbyt często: niewydolność nerek.

Bardzo rzadko: ostra niewydolność nerek.

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi:

Niezbyt często: niezdolność do uzyskania lub utrzymania wzwodu prącia (impotencja).

Zaburzenia ogólne:

Często: osłabienie.

Niezbyt często: nasilone pocenie.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego:

Bardzo rzadko odnotowywano w czerwonych krwinkach zmniejszenie zawartości substancji, która przenosi tlen w obrębie organizmu (hemoglobiny) oraz względnej zawartości krwinek czerwonych (hematokrytu), za małą liczbę płytek krwi - komórek warunkujących krzepliwość krwi (trombocytopenia), zmniejszenie liczby krwinek białych (leukopenia), w tym krwinek białych określonego rodzaju - granulocytów obojętnochłonnych (neutropenia) oraz przypadki znacznego zmniejszenia liczby granulocytów (agranulocytoza) bądź też niedobór wszystkich rodzajów krwinek -czerwonych i białych oraz płytek (pancytopenia). U pacjentów z wrodzonym niedoborem enzymu dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (G-6PDH) stwierdzano bardzo rzadko przypadki niedokrwistości (niedoboru krwinek czerwonych) spowodowanej rozpadem krwinek czerwonych (niedokrwistość hemolityczna).

Badania:

Może dojść do zwiększenia zawartości w organizmie produktów przemiany materii (stężenia mocznika we krwi i stężenia kreatyniny w surowicy) oraz podwyższenia stężenia potasu (hiperkalemi), przemijającego po zakończeniu leczenia, zwłaszcza u pacjentów z niewydolnością nerek, ciężką niewydolnością serca i wysokim ciśnieniem tętniczym w wyniku zwężenia tętnic zaopatrujących nerki w krew (nadciśnieniem naczyniowo-nerkowym). Rzadko zgłaszano przypadki podwyższenia w surowicy aktywności enzymów wątrobowych oraz stężenia bibliburiny (pomarańczowożółtego barwnika żółci)

Jeśli którekolwiek z tych działań niepożądanych będzie miało znacznie nasilenie lub wystąpią inne działania niepożądane nie wymienione w tej ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5.    PRZECHOWYWANIE LEKU PERINDOPRIL

Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Przechowywać w temperaturze do 30°C.

Termin ważności

Nie stosować leku Perindopril po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności odnosi się do ostatniego dnia miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani razem z odpadkami z gospodarstw domowych. Należy zapytać farmaceutę o to, w jaki sposób należy postąpić z niepotrzebnymi lekami. Przyczyni się to do ochrony środowiska naturalnego.

6.    INNE INFORMACJE Co zawiera lek Perindopril

-    Substancj ą czynną leku jest peryndopryl z tert-butyloaminą.

Perindopril, tabletki 2 mg i 4 mg

-    Każda tabletka zawiera 2 mg lub 4 mg peryndoprylu z tert-butyloaminą.

-    Innymi składnikami leku są: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, sodu wodorowęglan, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian.

Jak wygląda Perindopril i jaka jest zawartość opakowania

Tabletki 2 mg są białe, okrągłe, dwuwypukłe.

Tabletki 4 mg są białe, podłużne, dwuwypukłe ze skośnie ściętymi brzegami i z rowkiem dzielącym po jednej stronie.

Dostępne są opakowania:

30, 60 lub 90 tabletek w blistrach, w pudełku tekturowym

Podmiot odpowiedzialny

Krka, d.d., Novo mesto Smarjeska cesta 6 8501 Novo mesto Słowenia

Wytwórca:

KRKA-POLSKA Sp. z o.o. ul. Równoległa 5 02-235 Warszawa Polska

Krka, d.d., Novo mesto Smarjeska cesta 6 8501 Novo mesto Słowenia

Data zatwierdzenia ulotki:

8

Perindopril

Charakterystyka Perindopril

CHARAKETRYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO


1. NAZWA WŁASNA PRODUKTU LECZNICZEGO

Perindopril, 2 mg tabletki Perindopril, 4 mg tabletki

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH

Perindopril, 2 mg Każda tabletka zawiera:

2 mg peryndoprylu z tert-butyloaminą (tert-Butylamini perindoprilum).

Perindopril, 4 mg Każda tabletka zawiera:

4 mg peryndoprylu z tert-butyloaminą (tert-Butylamini perindoprilum).

Substancje pomocnicza: miedzy innymi laktoza jednowodna.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletki

Tabletka 2 mg: biała, okrągła, dwuwypukła.

Tabletka 4 mg: biała, podłużna, dwuwypukła tabletka ze skośnie ściętymi brzegami z rowkiem dzielącym po jednej stronie.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Nadciśnienie tętnicze:

Leczenie nadciśnienia tętniczego.

Niewydolność serca:

Leczenie objawowej niewydolności serca.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Zaleca się przyjmowanie peryndoprylu raz na dobę, rano przed posiłkiem.

Dawkę należy ustalać indywidualnie dla każdego pacjenta (patrz punkt 4.4) oraz w zależności od reakcji ciśnienia tętniczego na leczenie.

Nadciśnienie tętnicze:

Peryndopryl można stosować w monoterapii, lub w skojarzeniu z lekami przeciwnadciśnieniowymi z innych grup.

Zalecana dawka początkowa wynosi 4 mg, raz na dobę, rano.

U pacjentów z dużą aktywnością układu renina-angiotensyna-aldosteron (szczególnie u pacjentów z nadciśnieniem naczyniowo-nerkowym, z niedoborem elektrolitów i wody, w stanie dekompensacji sercowej lub ciężkim nadciśnieniem tętniczym) po podaniu dawki początkowej

preparatu może wystąpić nadmierne obniżenie ciśnienia tętniczego. U tych pacjentów zaleca się dawkę początkową 2 mg, a leczenie należy rozpoczynać pod ścisłą kontrolą lekarską.

Po miesiącu terapii, dawkę preparatu można zwiększyć do 8 mg raz na dobę.

Po rozpoczęciu leczenia peryndoprylem, może wystąpić objawowe niedociśnienie tętnicze. Dotyczy to częściej pacjentów, którzy jednocześnie byli leczeni lekami moczopędnymi.

W związku z tym zaleca się zachowanie ostrożności, ponieważ u tych pacjentów może występować hipowolemia i (lub) niedobór elektrolitów.

O ile jest to możliwe, należy przerwać stosowanie leku moczopędnego na 2 do 3 dni przed rozpoczęciem leczenia peryndoprylem (patrz punkt 4.4).

U pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, u których nie można przerwać stosowania leku moczopędnego, leczenie peryndoprylem należy rozpocząć od dawki 2 mg. Należy monitorować czynność nerek oraz stężenie potasu w surowicy. Późniejsze dawkowanie peryndoprylu należy dostosować w zależności od reakcji ciśnienia tętniczego na leczenie. Jeśli jest to konieczne, można ponownie zastosować lek moczopędny.

U pacjentów w wieku podeszłym, leczenie należy rozpoczynać od dawki 2 mg, którą po miesiącu można zwiększyć do 4 mg, a następnie do 8 mg, jeśli zaistnieje taka konieczność, w zależności od czynności nerek (patrz tabela poniżej).

Objawowa niewydolność serca:

Zaleca się, aby rozpoczynać leczenie peryndoprylem, który jest na ogół stosowany w skojarzoniu z lekiem moczopędnym nieoszczędzającym potasu i (lub) digoksyną i (lub) beta-adrenolitykiem , pod ścisłą kontrolą lekarską, od zalecanej dawki początkowej 2 mg, przyjmowanej rano. Dawkę tę można zwiększać o 2 mg, w odstępstwach nie krótszych niż 2 tygodnie, do dawki 4 mg raz na dobę, o ile jest ona tolerowana.

Dawkę należy dostosować w zależności od odpowiedzi klinicznej u danego pacjenta.

U chorych z ciężką niewydolnością serca oraz u innych osób zaliczanych do grupy wysokiego ryzyka (pacjenci z zaburzeniami czynności nerek lub z predyspozycją do występowania zaburzeń elektrolitowych, pacjenci przyjmujący jednocześnie leki moczopędne i (lub) pacjenci przyjmujący leki rozszerzające naczynia) leczenie należy rozpocząć pod ścisłą kontrolą lekarską (patrz 4.4 „Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania”).

U pacjentów z grupy wysokiego ryzyka wystąpienia objawowego niedociśnienia tętniczego, np. pacjenci z zaburzeniami gospodarki elektrolitowej z hiponatremią lub bez, pacjenci z hipowolemią oraz pacjenci, u których stosowano intensywnie leczenie moczopędne, należy w miarę możliwości wyrównać te zaburzenia przed rozpoczęciem podawania peryndoprylu. Należy ściśle monitorować ciśnienie tętnicze, parametry czynności nerek i stężenie potasu w surowicy, zarówno przed rozpoczęciem leczenia peryndoprylem, jak i w jego trakcie (patrz punkt 4.4).

Dostosowanie dawki u pacjentów z zaburzeniem czynności nerek:

Dawkowanie u pacjentów z zaburzeniem czynności nerek powinno opierać się na wartościach klirensu kreatyniny, jak przedstawiono w Tabeli 1 poniżej.

Tabela 1: Dostosowanie dawki u pacjentów z zaburzeniem czynności nerek.

Klirens kreatyniny (ml/min)

Zalecana dawka

Clk, > 60

4 mg/dobę

30 < Clkr <60

2 mg/dobę

15 < Clkr <30

2 mg co dwa dni

Pacjenci hemodializowani*, Clkr <15

2 mg w dniu dializy

*Klirens peryndoprylatu podczas dializy wynosi 70 ml/min. Pacjenci hemodializowani powinni przyjąć dawkę preparatu po dializie.

Dostosowanie dawki u pacjentów z zaburzeniem czynności wątroby:

Nie ma konieczności dostosowania dawki u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby (patrz punkty 4.4 i 5.2).

Stosowanie u dzieci

Nie określono skuteczności i bezpieczeństwa stosowania preparatu u dzieci. Dlatego nie zaleca się jego podawania u pacjentów w tej grupie wiekowej.

4.3    Przeciwwskazania

•    Nadwrażliwość na peryndopryl, którąkolwiek substancję pomocniczą lub na inny inhibitor konwertazy angiotensyny.

•    Obrzęk naczynioruchowy związany ze stosowaniem inhibitora konwertazy angiotensyny (ACE) w wywiadzie.

•    Wrodzony lub idiopatyczny obrzęk naczynioruchowy.

•    Drugi i trzeci trymestr ciąży (patrz punkt 4.6).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Niedociśnienie tętnicze:

Inhibitory konwertazy angiotensyny mogą spowodować nadmierne obniżenie ciśnienia tętniczego. U pacjentów z niepowikłanym nadciśnieniem tętniczym objawowe niedociśnienie tętnicze występuje rzadko. Prawdopodobieństwo jego wystąpienia jest większe u pacjentów ze zmniejszoną objętością osocza np. w następstwie leczenia lekami moczopędnymi, stosowania diety ubogosodowej, dializy, biegunki lub wymiotów bądź też u pacjentów z ciężkim nadciśnieniem tętniczym zależnym od reniny(patrz punkty 4.5 i 4.8). U pacjentów z objawową niewydolnością serca, ze współistnieją niewydolnością nerek lub bez, obserwowano objawowe niedociśnienie tętnicze. Jego wystąpienie jest najbardziej prawdopodobne u chorych z wyższą klasą niewydolności serca, u których stosowane są duże dawki diuretyków pętlowych, u chorych z hiponatremią lub zaburzeniem czynności nerek. U pacjentów ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia objawowego niedociśnienia tętniczego, należy ściśle kontrolować początkowy okres stosowania preparatu oraz okres ustalania dawki preparatu (patrz 4.2 i 4.8). Podobne zastrzeżenia dotyczą pacjentów z chorobą niedokrwienną serca lub pacjentów z zaburzeniami krążenia mózgowego, u których nadmierne obniżenie ciśnienia tętniczego może spowodować zawał serca lub incydent naczyniowo-mózgowy.

W razie wystąpienia niedociśnienia tętniczego, pacjenta należy ułożyć w pozycji na plecach. W razie potrzeby należy podać 0,9% roztwór NaCl we wlewie dożylnym. Przemijające niedociśnienia tętnicze nie jest przeciwwskazaniem do dalszego podawania preparatu. Zwykle można kontynuować podawanie preparatu bez trudności, po podwyższeniu ciśnienia tętniczego krwi w następstwie zwiększenia objętości płynów.

U niektórych pacjentów z zastoinową niewydolnością serca, z prawidłowym lub obniżonym ciśnieniem tętniczym krwi, po podaniu peryndoprylu może wystąpić dalsze obniżenie ciśnienia tętniczego. Takie działanie preparatu jest oczekiwane i zwykle nie stanowi przyczyny przerwania jego stosowania. W razie wystąpienia objawów niedociśniena tętniczego może być konieczne zmniejszenie dawki lub przerwanie stosowania peryndoprylu.

Zwężenie zastawki aortalnej lub mitralnej, kardiomiopatia przerostowa:

Podobnie jak w przypadku innych inhibitorów konwertazy angitensyny, peryndopryl należy stosować z szczególną ostrożnością u pacjentów ze zwężeniem zastawki mitralnej lub ze zwężeniem drogi odpływu z lewej komory, tak jak ma to miejsce w przypadku zwężenia zastawki aortalnej lub kardiomiopatii przerostowej.

Zaburzenia, czynności nerek:

W przypadku zaburzeń czynności nerek (klirens kreatyniny < 60 ml/min) dawkę początkową peryndoprylu należy dostosować do wartości klirensu kreatyniny u danego pacjenta (patrz punkt 4.2), a następnie do reakcji pacjenta na leczenie. Rutynowa kontrola stężenia potasu i kreatyniny w surowicy stanowi część standardowego postępowania medycznego w odniesieniu do tych pacjentów (patrz punkt 4.8).

U chorych z objawową niewydolnością serca niedociśnienie tętnicze po podaniu dawki początkowej inhibitorów ACE może prowadzić do dodatkowego zaburzenia czynności nerek. W takich przypadkach obserwowano wystąpienie ostrej niewydolności nerek, zwykle przemijającej.

U niektórych pacjentów z obustronnym zwężeniem tętnic nerkowych lub zwężeniem tętnicy jedynej nerki, którzy przyjmowali inhibitory ACE, obserwowano zwiększenie stężenia mocznika we krwi oraz kreatyniny w surowicy, zwykle przemijające po zakończeniu leczenia. Dotyczy to szczególnie pacjentów z niewydolnością nerek. W przypadku współistnienia nadciśnienia naczyniowo-nerkowego, istnieje zwiększone ryzyko rozwoju ciężkiego niedociśnienia tętniczego i niewydolności nerek. U tych pacjentów, leczenie należy rozpocząć pod ścisłą kontrolą lekarską, od małych dawek i ostrożnie zwiększać dawki. Jednoczesne podawanie leków moczopędnych może być czynnikiem predysponującym do wystąpienia powyższych powikłań, dlatego też należy przerwać leczenie lekami moczopędnymi oraz należy monitorować parametry czynności nerek w ciągu pierwszych tygodni leczenia peryndoprylem.

U niektórych pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, u których nie stwierdzono wcześniej występowania zwężenia naczyń nerkowych, dochodziło do zwiększenia stężenia mocznika we krwi oraz kreatyniny w surowicy, na ogół niewielkiego i przemijającego, zwłaszcza, gdy peryndopryl był podawany jednocześnie z lekiem moczopędnym. Jest to bardziej prawdopodobne u pacjentów z istniejącym zaburzeniem czynności nerek. Może być konieczne zmniejszenie dawki i (lub) przerwanie podawania leku moczopędnego i (lub) peryndoprylu.

Pacjenci hemodializowani:

U pacjentów dializowanych z użyciem błon filtracyjnych o dużej przepuszczalności, którzy przyjmowali inhibitor ACE, obserwowano reakcje rzekomoanafilaktyczne.W tej grupie chorych należy rozważyć zastosowanie innego rodzaju błon dializacyjnych lub leku przeciwnadciśnieniowego z innej grupy.

Transplantacja nerki:

Nie ma doświadczenia w stosowaniu perydoprylu u pacjentów, którym w ostatnim czasie przeszczepiono nerkę.

Nadwrażliwość, obrzęk naczynioruchowy:

U pacjentów leczonych inhibitorami ACE, w tym peryndoprylem, obserwowano rzadko przypadki obrzęku naczynioruchowego twarzy, kończyn, ust, błon śluzowych, języka, głośni i (lub) krtani (patrz punkt 4.8). Objawy te mogą wystąpić w dowolnym momencie stosowania preparatu.

W takich przypadkach należy szybko przerwać stosowanie peryndoprylu, i rozpocząć odpowiednią obserwację pacjenta, która powinna trwać do czasu całkowitego ustąpienia objawów. W sytuacjach gdy obrzęk obejmował jedynie twarz i usta, zaburzenia ustępowały na ogół bez leczenia, chociaż podawanie leków przeciwhistaminowych było przydatne w łagodzeniu objawów.

Obrzęk naczynioruchowy związany z obrzękiem krtani może być śmiertelny. Jeśli obrzęk dotyczy języka, głośni lub krtani, co może spowodować niedrożność dróg oddechowych, należy natychmiast zastosować leczenie takie jak w stanach nagłych. Może ono obejmować podanie adrenaliny i (lub) utrzymanie drożności dróg oddechowych. Pacjent powinien znajdować się pod ścisłą kontrolą lekarską do chwili całkowitego i trwałego ustąpienia objawów.

Częstość występowania obrzęku naczynioruchowego spowodowanego stosowaniem inhibitorów konwertazy angiotensyny jest większa u pacjentów rasy czarnej w porównaniu do pacjentów innych ras. U chorych, u których w przeszłości występował obrzęk naczynioworuchowy, nie związany z przyjmowaniem inhibitora ACE, może istnieć większe ryzyko jego wystąpienia podczas stosowania inhibitora ACE (patrz punkt 4.3).

Reakcje rzekomoanafilaktyczne podczas aferezy lipoprotein o małej gęstości (LDL):

U pacjentów przyjmujących inhibitory ACE rzadko stwierdzano reakcje rzekomoanafilaktyczne zagrażające życiu podczas aferezy lipoprotein o małej gęstości z użyciem siarczanu dekstranu. Reakcji tych, można uniknąć przerywając okresowo przyjmowanie inhibitorów ACE przed każdym zabiegiem aferezy.

Reakcje rzekomoanafilaktyczne podczas leczenia odczulającego:

U pacjentów przyjmujących inhibitory ACE podczas leczenia odczulającego (np. jadem owadów błonkoskrzydłych) występowały reakcje rzekomoanafilaktyczne. U tych samych pacjentów udawał się uniknąć omawianych reakcji poprzez czasowe odstawienie inhibitora ACE, jednak występowały ponownie po nieumyślnym zastosowaniu preparatu.

Niewydolność wątroby:

Rzadko, stosowanie inhibitorów ACE było związane z występowaniem zespołu rozpoczynającego się żółtaczką cholestatyczną i postępującego do piorunującej martwicy wątroby, czasami prowadząc do śmierci. Mechanizm tego zespołu nie jest znany. U pacjentów leczonych inhibitorami ACE, u których rozwinęła się żółtaczka lub zwiększyła aktywności enzymów wątrobowych, należy przerwać stosowanie inhibitora ACE oraz rozpocząć odpowiednie leczenie (patrz punkt 4.8).

Neutropenia, agranulocytoza, małopłytkowość, niedokrwistość:

U pacjentów leczonych inhibitorami ACE obserwowano występowanie neutropenii (agranulocytozy), trombocytopenii i niedokrwistości. U chorych z prawidłową czynnością nerek i bez innych czynników sprzyjających rozwojowi powikłań, neutropenia występowała rzadko. Peryndopryl należy stosować ze szczególną ostrożnością u pacjentów z kolagenozą naczyń, osób leczonych lekami immunosupresyjnymi, allopurynolem lub prokainamidem, lub u pacjentów, u których powyższe stany współistnieją, szczególnie gdy uprzednio występowało zaburzenie czynności nerek. U niektórych takich pacjentów rozwijały się ciężkie zakażenia, które w niektórych przypadkach były oporne na intensywne leczenie antybiotykami. Jeśli peryndopryl jest stosowany u tych pacjentów, zaleca się okresowe oznaczenie liczby białych krwinek. Chorych należy poinformować, aby zgłaszali wszelkie objawy infekcji. Donoszono o sporadycznych przypadkach niedokrwistości hemolitycznej u osób z wrodzonym niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej.

Grupy etniczne:

Inhibitory ACE częściej powodują obrzęk naczynioruchowy u pacjentów rasy czarnej niż u pacjentów innych ras. Tak jak w przypadku innych inhibitorów ACE, peryndopryl może być mniej skuteczny w obniżaniu ciśnienia tętniczego u pacjentów rasy czarnej, prawdopodobnie z powodu małej aktywności reninowej osocza, występującej w populacji rasy czarnej z nadciśnieniem tętniczym.

Kaszel:

U pacjentów leczonych inhibitorami ACE może wystąpić suchy, uporczywy kaszel, który ustępuje bez leczenia po odstawieniu preparatu. Kaszel wywołany stosowaniem inhibitora ACE należy uwzględnić w diagnostyce różnicowej kaszlu.

Zabiegi chirurgiczne, znieczulenie

U pacjentów poddawanych dużym zabiegom operacyjnym lub znieczuleniu z zastosowaniem środków, powodujących niedociśnienie tętnicze, peryndopryl może blokować powstawanie angiotensyny II, wtórnie do kompensacyjnego uwalniania reniny. Podawanie preparatu należy przerwać na jeden dzień przed zabiegiem. W razie wystąpienia niedociśnienia tętniczego, które mogło rozwinąć się we wspomnianym mechanizmie, można skorygować je poprzez zwiększenie objętości płynów.

Hiperkaliemia:

U niektórych pacjentów leczonych inhibitorami ACE, w tym peryndoprylem obserwowano zwiększenie stężenia potasu w surowicy. Do pacjentów szczególnie narażonych na wystąpienie hiperkaliemii należą pacjenci z niewydolnością nerek, niewyrównaną cukrzycą, przyjmujący leki moczopędne oszczędzające potas, preparaty potasu albo zamienniki soli kuchennej zawierające potas, a także osoby przyjmujące inne leki, które mogą zwiększać stężenie potasu w surowicy (np. heparyna). Jeżeli równoczesne stosowanie jednego z wyżej wymienionych preparatów z peryndoprylem jest właściwe, zaleca się regularną kontrolę stężenia potasu w surowicy.

Pacjenci chorzy na cukrzycę:

U pacjentów chorych na cukrzycę leczonych doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi lub insuliną, należy ściśle kontrolować stężenie glukozy we krwi podczas pierwszego miesiąca leczenia inhibitorami ACE (patrz punkt 4.5, leki przeciwcukrzycowe).

Lit:

Zasadniczo nie zaleca się jednoczesnego stosowania litu i peryndoprylu (patrz punkt 4.5)

Leki moczopędne oszczędzające potas, preparaty potasu lub zamienniki soli kuchennej zawierające potas:

Ogólnie nie zaleca się stosowania peryndoprylu jednocześnie z lekami moczopędnymi oszczędzającymi potas, preparatami potasu lub zamiennikami soli kuchennej zawierającymi potas (patrz punkt 4.5).

Laktoza:

Tabletki Perindopril zawierają laktozę. Preparat nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą nietolerancją galaktozy, niedoborem laktozy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Ciąża i laktacja:

(patrz punkty 4.3 i 4.6)

4.5 Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Leki moczopędne:

U pacjentów przyjmujących leki moczopędne, a zwłaszcza pacjentów z zaburzeniami gospodarki wodno-elektrolitowej, może występować nadmierne obniżenie ciśnienia tętniczego krwi na początku leczenia inhibitorami ACE. Ryzyko wystąpienia niedociśnienia tętniczego można zmniejszyć poprzez przerwanie stosowania leku moczopędnego, zwiększenie objętości płynów lub spożycie soli przed rozpoczęciem leczenia z zastosowaniem małych, stopniowo zwiekszanych dawek peryndoprylu..

Leki moczopędne oszczędzające potas, preparaty potasu lub zamienniki soli kuchennej zawierające potas

Wprawdzie u pacjentów leczonych peryndoprylem stężenie potasu w surowicy pozostaje prawidłowe, jednak u niektórych pacjentów może wystąpić hiperkaliemia. Leki moczopędne oszczędzające potas (np. spironolakton, triamteren lub amiloryd), preparaty potasu lub zamienniki soli kuchennej zawierające potas mogą prowadzić do znacznego zwiększenia stężenia potasu w surowicy. Dlatego nie zaleca się przyjmowania peryndoprylu w skojarzeniu z wyżej wymienionymi preparatami (patrz punkt 4.4). Gdy jednoczesne stosowanie peryndoprylu z tymi lekami jest wskazane z powodu stwierdzonej hipokaliemii, należy je stosować ostrożnie i często kontrolować stężenie potasu w surowicy.

Lit:

Podczas jednoczesnego stosowanie litu oraz inhibitorów ACE obserwowano przemijające zwiększenie stężenia litu w surowicy oraz nasilenie jego toksyczności. Jednoczesne stosowanie tiazydowych leków moczopędnych może zwiększać ryzyko toksycznego działania litu oraz nasilać i tak zwiększone ryzyko działania toksycznego litu spowodowane przyjmowaniem inhibitorów ACE. Nie zaleca się stosowania peryndoprylu z litem jednak jeżeli jednoczesne stosowanie tych leków jest konieczne należy często oznaczać stężenie litu w surowicy (patrz punkt 4.4).

Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), w tym kwas acetylosalicylowy w dawce > 3g/dobę: Stosowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych może zmniejszać przeciwnadciśnieniowe działanie inhibitorów ACE. Dodatkowo NLPZ stosowane jednoczesnie z inhibitorami ACE wykazują działanie addycyjne prowadzące do zwiększenia stężenia potasu w surowicy krwi, co może powodować osłabienie czynności nerek. Działanie to jest zazwyczaj przemijające. Rzadko może wystąpić ostra niewydolność nerek, szczególnie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, np. u osób w wieku podeszłym lub odwodnionych.

Leki przeciwnadciśnieniowe i leki rozszerzające naczynia:

Jednoczesne stosowanie tych leków może nasilać działanie hipotensyjne peryndoprylu. Jednoczesne stosowanie nitrogliceryny i innych azotanów lub innych leków rozszerzających naczynia może powodować dalsze obniżenie ciśnienia tętniczego krwi.

Leki przeciwcukrzycowe:

Badania epidemiologiczne wykazały, że jednoczesne podawanie inhibitorów ACE i leków przeciwcukrzycowych (insuliny, doustnych leków przeciwcukrzycowych) może nasilać działanie hipoglikemizujące z ryzykiem wystąpienia hipoglikemii. Występowanie tego zjawiska, jest bardziej prawdopodobne w pierwszych tygodniach leczenia skojarzonego oraz u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek.

Kwas acetylosalicylowy, leki trombolityczne, ß-adrenolityki, azotany:

Peryndopryl można stosować jednocześnie z kwasem acetylosalicylowym (stosowanym jako lek antyagregacyjny), lekami trombolitycznymi, beta-adrenolitykami i (lub) azotanami.

Trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne/ leki przeciwpsychotyczne/ znieczulające:

Jednoczesne stosowanie pewnych produktów leczniczych znieczulających, trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych i leków przeciwpsychotycznych z inhibitorami ACE może powodować dalsze obniżenie ciśnienia tętniczego krwi (patrz punkt 4.4).

Leki svmpatvkomimetvczne:

Leki sympatykomimetyczne mogą osłabiać przeciwnadciśnieniowe działanie inhibitorów ACE.

4.5 Ciąża i laktacja

Ciąża

Peryndoprylu nie powinien być stosowany w pierwszym trymestrze ciąży.

W przypadku planowania ciąży lub jej stwierdzenia należy jak najwcześniej zastosować inne leczenie. Nie przeprowadzano odpowiednio kontrolowanych badań u ludzi niemniej jednak w ograniczonej liczbie przypadków ekspozycji na preparat w pierwszym trymestrze ciąży nie wykazano jakochkolwiek wad rozwojowych związanych z działaniem fetotoksycznym jak opisano poniżej.

Peryndopryl jest przeciwwskazany podczas drugiego i trzeciego trymestru ciąży.

Przedłużona ekspozycja płodu na inhibitory ACE podczas drugiego i trzeciego trymestru ciąży jest znane jako czynnik fetotoksyczny (powodujący zaburzenia czynności nerek, małowodzie, opóźnienie kostnienia kości czaszki) i działanie toksyczne na noworodki (powodujące niewydolność nerek, niedociśnienie tętnicze, hiperkaliemię) (patrz punkt 5.3). W przypadku ekspozycji na peryndopryl począwszy od drugiego trymestru ciąży zaleca się przeprowadzenie badania ultrasonograficznego czynności nerek i czaszki.

Laktacja:

Nie wiadomo czy peryndopryl przenika do pokarmu kobiecego. Dlatego też nie zaleca się stosowania peryndoprylu w okresie karmienia piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

W niektórych przypadkach zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych może być zaburzona ze względu na możliwość wystąpienia zawrotów głowy lub znużenia.

4.8    Działania niepożądane

Następujące działania niepożądane były obserwowane podczas leczenia peryndoprylem z

następującą częstością:

bardzo często (>1/10)

często (>1/100, <1/10)

niezbyt często (>1/1000, <1/100)

rzadko (>1/10 000, <1/1000)

bardzo rzadko (<1/10 000), włączając pojedyncze przypadki

Zaburzenia psychiczne:

Niezbyt często: zaburzenia nastroju lub snu.

Zaburzenia układu nerwowego:

Często: bóle głowy, zawroty głowy (w tym pochodzenia błędnikowego), parestezje Bardzo rzadko: uczucie splątania

Zaburzenia oka:

Często: zaburzenia widzenia

Zaburzenia ucha i błędnika:

Często: szumy uszne

Zaburzenia serca i naczyń:

Często: niedociśnienie tętnicze w tym objawowe niedociśnienie tętnicze

Bardzo rzadko: zaburzenia rytmu serca, dławica piersiowa, zawał serca i udar, prawdopodobnie jako skutek nadmiernego obniżenia ciśnienia tętniczego u pacjentów z grup wysokiego ryzyka (patrz punkt 4.4)

Zaburzenia oddechowe, klatki piersiowej i śródpiersia:

Często: kaszel, duszność Niezbyt często: skurcz oskrzeli

Bardzo rzadko: eozynofilowe zapalenie płuc, zapalenie błony śluzowej nosa Zaburzenia żołądkowo-jelitowe:

Często: nudności, wymioty, ból brzucha, zaburzenia smaku, niestrawność, biegunka i zaparcia Niezbyt często: suchość w ustach Bardzo rzadko: zapalenie trzustki

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych:

Bardzo rzadko: cytolityczne lub cholestatyczne zapalenie wątroby (patrz punkt 4.4)

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Często: wysypka, świąd

Niezbyt często: obrzęk naczynioruchowy twarzy, kończyn, ust, błon śluzowych, języka, głośni i (lub) krtani, pokrzywka (patrz punkt 4.4)

Bardzo rzadko: rumień wielopostaciowy

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe, tkanki łącznej i kości:

Często: skurcze mięśni

Zaburzenia nerek i dróg moczowych:

Niezbyt często: niewydolność nerek Bardzo rzadko: ostra niewydolność nerek

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi:

Niezbyt często: impotencja

Zaburzenia ogólne:

Często: osłabienie

Niezbyt często: nadmierna potliwość

Zaburzenia krwi i układu chłonnego:

Zmniejszenie stężenia hemoglobiny i wartości hematokrytu, trombocytopenia, leukopenia/neutropenia oraz przypadki agranulocytozy lub pancytopenii, były obserwowane bardzo rzadko. U pacjentów z wrodzonym niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej zgłaszano bardzo rzadko przypadki niedokrwistości hemolitycznej.

Badania laboratoryjne:

Może wystąpić zwiększenie stężenia mocznika we krwi i kreatyniny w surowicy oraz hiperkaliemia przemijajaca po odstawieniu leku, zwłaszcza u pacjentów z niewydolnością nerek, ciężką niewydolnością serca, nadciśnieniem naczyniowo-nerkowym. Zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych i stężenia bilirubiny w surowicy były obserwowane rzadko.

Badania kliniczne

W okresie randomizacji badania EUROPA, odnotowano wyłącznie poważne zdarzenia niepożądane. Występowały one u małej liczby pacjentów: u 16 (0,3%) na 6122 pacjentów otrzymujących peryndopryl i 12 (0,2%) na 6107 pacjentów w grupie otrzymującej placebo. U pacjentów leczonych peryndoprylem, niedociśnienie tętnicze obserwowano u 6 pacjentów, obrzęk naczynioruchowy u 3 pacjentów, nagłe zatrzymanie krążenia u 1 pacjenta. Większa liczba pacjentów zrezygnowała z badania z powodu kaszlu, niedociśnienia tętniczego lub innego rodzaju nietolerancji w grupie przyjmującej peryndopryl niż w grupie przyjmującej placebo, odpowiednio 6,0% (n=366) względem 2,1% (n=129).

4.9 Przedawkowanie

Dostępne dane dotyczące przedawkowania u ludzi są ograniczone. Objawy związane z przedawkowaniem inhibitorów ACE mogą obejmować niedociśnienie tętnicze, wstrząs, zaburzenia elektrolitowe, niewydolność nerek, hiperwentylację, tachykardię, kołatanie serca, bradykardię, zawroty głowy, niepokój i kaszel. W przypadku przedawkowanie zaleca się zastosowanie wlewu dozylnegoe 0,9 % roztworu NaCl. W przypadku wystąpienia niedociśnienia tętniczego pacjenta należy ułożyć w pozycji na plecach. Jeżeli odpowiednie leki są dostępne, należy również rozważyć podanie angiotensyny II i (lub) katecholamin we wlewie dożylnym. Peryndopryl może być usuwany z krążenia ogólnego poprzez hemodializę (patrz punkt 4.4). W przypadku wystąpienia opornej na leczenie bradykardii, zalecane jest zastosowanie elektrostymulacji serca. Parametry podstawowych czynności życiowych, stężenie elektrolitów oraz stężenie kreatyniny należy monitorować w sposób ciagły.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki działające na układ renina - angiotensyna, inhibitory ACE Kod ATC: C09A A04

Peryndopryl jest inhibitorem enzymu konwertującego angiotensynę I do angiotensyny II (konwertaza angiotensyny- ACE). Konwertaza angiotensyny jest kinazą, egzopettydazą przekształcającą angiotensynę I do angiotensyny II będącej czynnikiem powodującym skurcz naczyń krwionośnych oraz rozkładajacą bradykininę - substancję rozszerzającą naczynia do nieczynnych hektapeptydów.. Zahamowanie aktywności ACE powoduje zmniejszenie stężenia angiotensyny II w osoczu, co prowadzi do zwiększenia aktywności reninowej osocza (poprzez zahamowanie ujemnego sprzężenia zwrotnego związanego z uwalnianiem reniny) i zmniejszenia wydzielania aldosteronu. Inaktywacja enzymu rozkładającego bradykininę przez inhibitory ACE powoduje także zwiększenia aktywności systemowych i tkankowych układów kalikreinowo-kininowych (i przez to także aktywacje układu prostaglandyn). Możliwe jest, że ten mechanizm bierze udział w obniżaniu ciśnienia tętniczego krwi oraz częściowo warunkuje występowanie niektórych działań niepożądanych (np. kaszel).

Peryndopryl działa za pośrednictwem czynnego metabolitu, peryndoprylatu. Inne metabolity nie wykazują aktywności hamującej ACE In vitro.

Nadciśnienie tętnicze

Peryndopryl jest skuteczny we wszystkich stopniach nadciśnienia tętniczego: lekkim, umiarkowanym i ciężkim; powoduje obniżenie wartości ciśnienie tętniczego skurczowego i rozkurczowego zarówno w pozycji leżącej i stojącej. Peryndopryl zmniejsza obwodowy opór naczyniowy, co powoduje obniżenie ciśnienia krwi, w konsekwencji zwiększenie przepływu obwodowego, bez wpływu na częstość pracy serca.

Przepływ krwi przez nerki na ogół zwiększa się natomiast wskaźnik przesączania kłębuszkowego (GFR) pozostaje zazwyczaj nie zmieniona.

Maksymalne działanie przeciwnadciśnieniowe występuje po upływie od 4 do 6 godzin po podaniu pojedynczej dawki i utrzymuje się co najmniej przez 24 godziny: stosunek procentowy wielkości redukcji ciśnienia tętniczego w okresie najsłabszego działania leku do wielkości obniżenia ciśnienia tętniczego w okresie najsilniejszego działania leku wynosi około od 87% do 100%. Obniżenie ciśnienia tętniczego krwi następuje szybko. U pacjentów reagujących na leczenie, normalizacja wartości ciśnienia tętniczego jest osiągana w ciągu miesiąca i utrzymuje się bez wystąpienia oznak tachyfilaksji.

Odstawienie preparatu nie prowadzi do efektów „z odbicia”.

Peryndopryl zmniejsza przerost lewej komory serca.

Potwierdzono, że u ludzi peryndopryl wywiera działanie rozszerzające naczynia.. Zwiększa on elastyczność dużych tętnic i zmniejsza stosunek grubości warstwy środkowej do światła w małych tętnicach.

Terapia skojarzona z tiazydowymi lekami moczopędnymi wykazuje działanie synergiczne typu addycyjnego. Jednoczesne stosowanie inhibitorów ACE i tiazydowego leku moczopędnego zmniejsza ryzyko wystąpienia hipokaliemii wywoływanej przez leczenie lekiem moczopędnym.

Niewydolność serca

Peryndopryl zmniejsza pracę serca poprzez zmniejszenie obciążenia wstępnego i następczego. Badania przeprowadzone u pacjentów z niewydolnością serca wykazały następujące działania preparatu:

-    zmniejszenie ciśnienia napełniania lewej i prawej komory,

-    zmniejszenie całkowitego obwodowego oporu naczyniowego,

-    zwiększenie pojemności minutowej oraz poprawę indeksu sercowego.

W badaniach porównawczych po pierwszym podaniu dawki początkowej 2 mg peryndoprylu u pacjentów z lekką do umiarkowanej niewydolnością serca nie stwierdzono znamiennego obniżenia ciśnienia tętniczego krwi w porównaniu z placebo.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Po podaniu doustnym, peryndopryl wchłania się szybko i osiąga maksymalne stężenie po 1 godzinie. Biodostępność wynosi 65% do 70%.

Około 20% całkowitej ilości wchłoniętego peryndoprylu jest przekształcana w peryndoprylat, czynny metabolit. Oprócz czynnego peryndoprylatu, który jest czynny farmakodynamicznie, peryndopryl jest metabolizowany do pięciu innych metabolitów, które nie są czynne. Okres półtrwania peryndoprylu w osoczu wynosi 1 godzinę. Maksymalne stężenie peryndoprylatu jest osiągane w ciągu 3 do 4 godzin.

Pokarm zmniejsza przemianę peryndoprylu w peryndoprylat i w związku z tym jego biodostępność. Z tego powodu peryndopryl należy przyjmować doustnie w dawce pojedynczej raz na dobę, przed porannym posiłkiem.

Objętość dystrybucji niezwiązanego peryndoprylatu wynosi około 0,2 l/kg mc.. Stopień związania z białkami jest mały (frakcja związana peryndoprylatu z konwertazą angiotensyny wynosi mniej niż 30%)Stopień wiązania z białkami zależy od stężenia w osoczu

Peryndoprylat jest wydalany z moczem i okres półtrwania frakcji niezwiązanej wynosi około 3 do 5 godzin. Dysocjacja peryndoprylatu związanego z konwertaza angiotensyny prowadzi do tego, że efektywny okres półtrwania wynosi 25 godzin co powoduje iż stan równowagi ustala się w ciągu 4 dni..

Nie obserwowano kumulacji peryndoprylu w organizmie podczas wielokrotnego podawania. Eliminacja peryndoprylatu jest wolniejsza u pacjentów w wieku podeszłym oraz u pacjentów z niewydolnością serca lub nerek. U pacjentów z niewydolnością nerek dawkę należy dostosować w zależności od stopnia niewydolności (klirens kreatyniny).

Peryndoprylat jest usuwany z krążenia przez dializę; jego klirens wynosi 70 ml/min. Farmakokinetyka peryndoprylu jest zmieniona u pacjentów z marskością wątroby; klirens wątrobowy cząsteczki macierzystej jest zmniejszony o połowę. Niemniej jednak powstająca ilość peryndoprylatu jest zmniejszona i nie jest konieczna modyfikacja dawki preparatu. i

5.3    Przedkliniczne dane dotyczące bezpieczeństwa

W badaniach toksyczności podczas podawania długotrwałego, doustnie na szczurach i małpach, narządem docelowym były nerki, których uszkodzenia były odwracalne.

W badaniach przeprowadzonych in vitro lub in vivo nie zaobserwowano działania mutagennego. Badania toksycznego wpływu na reprodukcję (u szczurów, myszy, królików i małp) nie wykazały działania embriotoksycznego ani teratogennego. Niemniej jednak wykazano, że inhibitory konwertazy angiotensyny jako grupa leków powodują działania niepożądane w późnej fazie rozwoju płodu. U gryzoni i królików, działania takie powodowały śmierć płodu i wrodzone wady rozwojowe (zmiany w nerkach), jak również zwiększenie śmiertelności przed- i pourodzeniowej. Nie zaobserwowano działania karcynogennego w długoterminowych badaniach przeprowadzonych na szczurach i myszach.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Laktoza j ednowodna,

Celuloza mikrokrystaliczna ,

Sodu wodorowęglan,

Krzemionka koloidalna (bezwodna), Magnezu stearynian .

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy

6.3    Okres ważności

2 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w temperaturze do 30°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Bistry PVC/PE/PVDC/AL. w tekturowym pudełku..

Opakowania po 30, 60 lub 90 tabletek

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Instrukcja dotycząca przygotowywania produktu leczniczego do stosowania i usuwania jego pozostałości

Bez szczególnych wymagań.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

KRKA d.d.,Novo emsto Smarjeska cesta 6 8501 Novo mesto Słowenia

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Perindopril, 2 mg tabletki: 12304 Perindopril, 4 mg tabletki: 12305

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

19.07.2006

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTUCHARAKTERYSTKI PRODUKTU LECZNICZEGO

12

Perindopril