Imeds.pl

Perindopril Arrow 4 Mg

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

PerindopriI Arrow, 4 mg tabletki

(peryndopryl z tert-butyloaminą)

Przed zastosow aniem leku należy dokładnie zapoznać się z treścią ulotki.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

Jeżeli którekolwiek z objawów ubocznych ulegną nasileniu lub w przypadku pojawienia się jakichkolwiek objawów ubocznych niewymienionych w tej ulotce, należy poinformować lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek PerindopriI Arrow i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku PerindopriI Arrow

3.    Jak stosować lek PerindopriI Arrow

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek PerindopriI Arrow

6. _Inne informacje_


1.    CO TO JEST LEK PERINDOPRIL ARROW I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE


Lek PerindopriI Arrow należy do grupy leków zwanych inhibitorami enzymu konwertującego angiotensynę (ACE). Inhibitory konwertazy angiotensyny działają przez rozszerzenie naczyń krwionośnych, co ułatwia pracę serca polegającą na pompowaniu krwi do różnych części ciała. Pomaga to obniżyć ciśnienie tętnicze krwi.

Lek PerindopriI Arrow stosuje się:

•    w leczeniu podwyższonego ciśnienia tętniczego (nadciśnienia tętniczego)

•    w leczeniu stanu, w przebiegu którego serce nie jest w stanie pompować wystarczającej ilości krwi, aby zaspokoić zapotrzebowanie organizmu, (objawowa niewydolność serca)

•    w celu zredukowania ryzyka problemów dotyczących serca (takich jak zawał serca)

u pacjentów ze „stabilną chorobą wieńcową”, którzy przebyli już zawał serca i (lub) zabieg mający na celu poprawę dostarczania krwi do serca (stabilna choroba wieńcowa to choroba, w której dopływ krwi do serca jest zredukowany lub zablokowany).

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU PERINDOPRIL ARROW


Kiedy nie zażywać leku PerindopriI Arrow:

• Jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na peryndopryl

• Jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie na jakikolwiek inny składnik leku (patrz punkt 6 - Inne informacje)

•    Jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie na inne inhibitory konwertazy angiotensyny

•    Jeżeli pacjentka jest w ciąży powyżej 3 miesięcy (zaleca się też, by unikać także stosowania leku Porindopril Arrow w pierwszych miesiącach ciąży - patrz „Ciąża i karmienie piersią”)

•    Jeśli u pacjenta lub w jego rodzinie występują objawy takie jak świszczący oddech, obrzęk twarzy, języka lub gardła, nasilony świąd lub wysypka skórna, omdlenie lub zawroty głowy po wcześniejszym podaniu inhibitorów ACE bądź jeśli objawy takie występowały

w jakichkolwiek innych okolicznościach (stan taki określa się jako „obrzęk naczynioruchowy”).

W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Pcrindopril Arrow:

W przypadku zaobserwowania poniższych objawów należy powiadomić lekarza:

•    Jeżeli pacjent został poinformowany o tym, że występuje u niego zredukowany lub zablokowany dopływ krwi do serca (stabilna choroba wieńcowa) i wystąpi u niego napad bólu w klatce piersiowej (dusznica bolesna) w pierwszym miesiącu leczenia lekiem Perindopril Arrow

•    Jeśli u pacjenta występuje zwężenie głównego naczynia krwionośnego wychodzącego z serca (zwężenie aorty), choroba mięśnia sercowego (kardiomiopatia przerostowa) bądź zwężenie tętnicy doprowadzającej krew do nerki (zwężenie tętnicy nerkowej)

•    Jeżeli u pacjenta występująjakickolwiek inne problemy lub choroby dotyczące nerek lub wątroby. Lekarz może wówczas monitorować pacjenta i zmienić dawkę stosowanego leku

•    U pacjentów dializowanych lub stosujących dietę o zmniejszonej zawartości soli

•    Jeśli u pacjenta stwierdzono obniżone ciśnienie krwi

•    Jeżeli u pacjenta wystąpi kaszel

•    Jeśli u pacjenta występowały niedawno nasilone lub przedłużające się nudności (wymioty) lub biegunka

•    Jeżeli pacjent jest poddawany zabiegom hemodializy. Należy powiedzieć o tym lekarzowi, aby można było zastosować inną technikę w celu uniknięcia reakcji alergicznych

•    Jeżeli u pacjenta ma zostać przeprowadzone odczulanie najad owadów (pszczół lub os)

•    Jeżeli pacjent ma cukrzycę

•    Jeżeli u pacjenta wykonuje się leczenie polegające na wymianie krwi/osocza z powodu podwyższonego poziomu lipidów

•    Jeżeli pacjent wymaga operacji lub zastosowania środka znieczulającego. Należy powiedzieć lekarzowi lub dentyście o przyjmowaniu peryndoprylu.

•    Jeżeli u pacjenta występuje choroba taka jak twardzina lub toczeń rumieniowaty układowy.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek zakażeń podczas przyjmowania peryndoprylu należy niezwłocznie poinformować o tym lekarza.

Należy poinformować lekarza jeżeli pacjentka jest w ciąży lub podejrzewa, że może być w ciąży. Nie zaleca się stosowania leku Peridnopril Arrow w pierwszych miesiącach ciąży i jest on przeciwwskazany powyżej 3. miesiąca ciąży ze względu na poważne ryzyko dla dziecka (patrz „Ciąża i karmienie piersią”).

Należy poinformować lekarza o wszystkich chorobach i problemach zdrowotnych, które występowały w przeszłości. Należy poinformować lekarza o niewłaściwej reakcji na lek Perindopril Arrow.

Lekarz może zdecydować o zbadaniu czynności nerek przed rozpoczęciem stosowania leku Perindopril Arrow oraz o powtórzeniu tego badania podczas przyjmowania tego leku.

Nie zaleca się stosowania leku Perindopril Arrow u dzieci.

Stosowanie innych leków

Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu jakichkolwiek wymienionych poniżej leków, gdyż mogą one wykazywać interakcje z peryndoprylem.

•    Diuretyki (leki moczopędne), w tym diuretyki oszczędzające potas, takie jak amilorid, spironolakton lub triamteren. Mogą one nasilać obniżenie ciśnienia tętniczego, a diuretyki oszczędzające potas mogą powodować podwyższenie poziomu potasu we krwi

•    Allopurinol (lek stosowany w leczeniu dny moczanowej) lub prokainamid (stosowany w zaburzeniach rytmu serca)

•    Leki immunosupresyjne stosowane w leczeniu chorób autoimmunologicznych

(np. reumatoidalnego zapalenia stawów) lub po przeszczepach. Mogą one zmniejszać liczbę krwinek białych we krwi

•    Leki stosowane w leczeniu podwyższonego ciśnienia tętniczego krwi. Mogą one nasilać obniżenie ciśnienia krwi

•    Leki rozszerzające naczynia, w tym azotany (leki, które rozszerzają naczynia krwionośne). Mogą one nasilać obniżenie ciśnienia krwi

•    Leki stosowane w leczeniu cukrzycy, w tym insulina lub inne leki doustne. Ich równoczesne stosowanie może powodować hipoglikemię (spadek poziomu glukozy we krwi)

•    Leki lub suplementy zawierające potas. Mogą one powodować podwyższenie poziomu potasu we krwi

•    Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), w tym aspiryna. Mogą one nasilać obniżenie ciśnienia tętniczego i powodować podwyższenie poziomu potasu we krwi

•    Leki stosowane w leczeniu schizofrenii lub depresji, w tym lit. Poziom litu we krwi może ulegać podwyższeniu, a leki stosowane w leczeniu schizofrenii i depresji mogą nasilać obniżenie ciśnienia tętniczego

•    Heparyna (lek stosowany w celu zmniejszenia krzepliwości krwi) może powodować podwyższenie poziomu potasu we krwi

•    Leki stosowane w leczeniu obniżonego ciśnienia krwi, wstrząsu i astmy (np. pseudo(efedryna) i (nor)adrenalina). Mogą one osłabiać działanie peryndoprylu polegające na obniżaniu ciśnienia krwi.

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich przyjmowanych obecnie lub w ostatnim czasie lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Zażywanie leku Perindopril Arrow zjedzeniem i piciem

Zaleca się przyjmowanie leku Perindopril Arrow rano, przed posiłkiem, aby zmniejszyć wpływ posiłku na sposób działania leku. Należy także starać się przyjmować lek o tej samej porze każdego dnia.

Ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Należy poinformować lekarza jeżeli pacjentka jest w ciąży lub podejrzewa, że może być w ciąży. Zazwyczaj lekarz zaleci zaprzestanie stosowania leku Perindopril Arrow przed zajściem w ciąży lub zaraz po otrzymaniu infonnacji, że pacjenta jest w ciąży i zastąpi go innym. Nie zaleca się stosowania leku Peridnopril Arrow w pierwszych miesiącach ciąży i jest on przeciwwskazany powyżej 3. miesiąca ciąży ze względu na poważne ryzyko dla dziecka.

Karmienie piersią

Należy poinformować lekarza, jeżeli pacjentka kanni piersią lub planuje rozpocząć karmienie piersią. Nie zaleca się stosowania leku Perindopril Arrow w przypadku pacjentek karmiących piersią. Lekarz może zalecić zmianę leku jeżeli pacjentka chce kannie piersią zwłaszcza noworodka lub wcześniaka.

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Ten lek może powodować zawroty głowy lub senność i może mieć niekorzystny wpływ na zdolność oceny i koncentracji. Picie alkoholu może nasilać te objawy. W razie pojawienia się tego typu objawów nie wolno prowadzić pojazdów mechanicznych ani obsługiwać maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Perindopril Arrow

Jeśli lekarz poinformował pacjenta, że występuje u niego nietolerancja niektórych cukrów, wówczas należy skontaktować się z lekarzem przed zażyciem tego leku.

3. JAK STOSOWAĆ LEK PERINDOPRIL ARROW


Lek Perindopril Arrow należy zawsze zażywać zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Tabletkę najlepiej przyjmować rano, przed posiłkiem, popijając szklanką wody. Zaleca się, aby przyjmować tabletki o tej samej porze każdego dnia.

Ile tabletek należy przyjmować

Liczba zażywanych tabletek zależy od tego, z jakiej przyczyny prowadzone jest leczenie. Jeżeli pacjent przyjmuje już diuretyk (lek moczopędny), lekarz może zalecić zredukowanie dawki diurctyku lub nawet jego odstawienie przed rozpoczęciem stosowania leku Perindopril Arrow. Zawsze należy dokładnie przestrzegać zaleceń lekarza.

Nadciśnienie tętnicze: Zazwyczaj stosowana dawka początkowa wynosi 4 mg raz na dobę. Po miesiącu terapii, w zależności od odpowiedzi pacjenta na leczenie, dawkę tę można zwiększyć do 8 mg raz na dobę. Maksymalna dawka dobowa wynosi 8 mg raz na dobę.

Niewydolność serca: Zazwyczaj stosowana dawka początkowa wynosi 2 mg raz na dobę. Dawkę tę można w razie potrzeby zwiększyć do maksymalnie 4 mg raz na dobę. Leczenie tej choroby prowadzi się pod ścisłą kontrolą lekarską i należy zawsze przestrzegać zaleceń lekarza.

Stabilna choroba wieńcowa: Zazwyczaj stosowana dawka początkowa wynosi 4 mg raz na dobę. Po 2 tygodniach dawkę tę można zwiększyć do maksymalnie 8 mg raz na dobę. Zwiększenie dawki jest uzależnione od odpowiedzi pacjenta na leczenie.

Niższe dawki leku Perindopril Arrow można stosować u:

•    pacjentów w podeszłym wieku

•    pacjentów, u których występują problemy dotyczące nerek, w tym nadciśnienie tętnicze na skutek zwężenia tętnic dostarczających krew do nerek (nadciśnienie naczyniowo-nerkowe)

•    pacjentów, u których występują problemy dotyczące serca, w tym ciężka niewydolność serca

•    pacjentów, którzy przyjmująjuż diuretyk, którego nie można odstawić

•    pacjentów, którzy są leczeni lekami rozszerzającymi naczynia krwionośne

Lekarz może skorygować dawkę przyjmowaną przez pacjenta w zależności od wyników leczenia, a także potrzeb pacjenta. Należy dokładnie przestrzegać zaleceń lekarza.

Lekarz może sprawdzić czynność nerek przed rozpoczęciem przyjmowania tego leku i może powtarzać to badanie podczas leczenia.

W razie zastosowania większej niż zalecana dawki leku Perindopril Arrow u pacjenta może wystąpić nasilony kaszel i (lub) zawroty głowy, niepokój lub omdlenie. Może także wystąpić kołatanie serca, bądź przyspieszenie lub spowolnienie akcji serca, a pacjent może odczuwać duszność lub wydłużenie oddechu. Należy skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego szpitala. Należy pamiętać o tym, aby zabrać ze sobą opakowanie leku oraz wszystkie pozostałe tabletki.

W przypadku pominięcia zastosowania leku Perindopril Arrow należy jak najszybciej przyjąć pominiętą dawkę. Jeżeli zbliża się czas przyjęcia kolejnej dawki, nie należy przyjmować pominiętej tabletki i należy przyjąć następną dawkę w przewidzianym czasie. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie przerwania przyjmowania leku Perindopril Arrow stan pacjenta może ulec pogorszeniu, a ciśnienie tętnicze może wzrosnąć. Ważne jest, aby kontynuować przyjmowanie tabletek do czasu, aż lekarz zaleci ich odstawienie.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem opisywanego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4, MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE


Jak każdy lek, Perindopril Arrow może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W razie wystąpienia wysypki, pęcherzy lub innych zmian na skórze, w obrębie oczu, w jamie ustnej lub w okolicy narządów' płciowych, świądu lub wzrostu temperatury, należy przerwać przyjmowanie leku Perindopril Arrow i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem:

•    w przypadku wystąpienia obrzęku twarzy, języka i (lub) gardła, nasilonego zaczerwienienia skóry (pokrzywka) i (lub) trudności z połykaniem i (lub) oddychaniem) (obrzęk naczynioruchowy)

•    w przypadku złego samopoczucia po przyjęciu pierwszej dawki leku (u niewielkiej liczby osób po przyjęciu pierwszej dawki leku występują nasilone zawroty głowy, osłabienie, omdlenie i mdłości)

•    w przypadku częstych zakażeń z bólem gardła i owrzodzeniami jamy ustnej bądź w przypadku skłonności do powstawania wybroczyn podczas stosowania tego leku.

Obserwowano następujące działania niepożądane:

Częste (występujące zazwyczaj u mniej niż 1 na 10 osób):

• bóle głowy

• obniżone ciśnienie

• niestrawność

• zawroty głowy

tętnicze

• biegunka

• zawroty głowy

• kaszel

• zaparcie

z uczuciem wirowania

• duszność

• wysypka

• mrowienie (parestezje)

• mdłości lub wymioty

• świąd

• problemy z oczami

• bóle brzucha

• skurcze mięśni

• szum („dzwonienie”) w uszach

• zaburzenia smaku

• ogólne osłabienie

Niezbyt częste (występujące zazwyczaj u mniej niż 1 na 100 osób):

• zaburzenia nastroju lub

• suchość w jamie ustnej •

wysypka grudkowa ze

snu

• poważne reakcje

świądem

• problemy z oddychaniem

alergiczne, powodujące •

problemy z nerkami

na skutek skurczu mięśni

obrzęk twarzy, palców rąk •

impotencja

(skurcz oskrzeli)

i stóp, języka lub gardła •

nadmierna potliwość

Bardzo rzadkie (występujące zazwyczaj u mniej niż 1 na 10 000 osób przyjmujących ten lek):

• splątanie

• zapalenie trzustki •

zmiany w obrazie krwi,

• problemy dotyczące

• zapalenie wątroby

które mogą powodować

serca, takie jak ból

• reakcje skórne

podwyższenie ryzyka

w klatce piersiowej oraz

• niewydolność nerek

zakażeń, osłabienie i ogólnie

nieregularne lub przyspieszone bicie serca,

złe samopoczucie


zawał serca lub udar, być może na skutek nadmiernego obniżenia ciśnienia tętniczego u pacjentów z grup podwyższonego ryzyka

•    zapalenie płuc

•    katar

Badania krwi czasem wykazują wzrost poziomu mocznika, kreatyniny, enzymów wątrobowych i bilirubiny u niektórych pacjentów, szczególnie w przypadku chorób nerek lub ciężkiej niewydolności serca. W razie potrzeby lekarz będzie monitorował pacjenta i może odpowiednio skorygować leczenie.


Jeżeli którekolwiek z objawów ubocznych wymienionych powyżej ulegną nasileniu lub w przypadku pojawienia się jakichkolwiek objawów ubocznych niewymienionych w tej ulotce, należy poinformować lekarza lub farmaceutę.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK PERINDOPRIL ARROW


Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Perindopril Arrow po upływie terminu ważności umieszczonego na opakowaniu po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE


Co zawiera lek Perindopril Arrow:

Substancją czynnąjest peryndopryl z tert-butyloaminą (każda tabletka zawiera peryndopryl z tert-butyloaminą w ilości odpowiadającej 3,34 mg peryndoprylu).

Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, krzemionka koloidalna, bezwodna i magnezu stearynian.

Jak wygląda lek Perindopril Arrow i co zawiera opakowanie:

Tabletki 4 mg są białe lub prawie białe, w kształcie kapsułki, wypukłe, z wytłoczonym symbolem „PI | 4” po jednej stronie i znakiem „>” po drugiej stronie.

Lek Perindopril Arrow jest dostępny w opakowaniach: 60 tabletek (6 blistrów po 10 tabletek w blistrze) lub 90 tabletek (9 blistrów po 10 tabletek w blistrze).

Podmiot odpowiedzialny:

Arrow Generics Limited

Unit 2, Eastman Way

Stevenage

Hertfordshire

SG1 4SZ

Wielka Brytania

Wytwórca:

Arrow Gćneriąues SAS26 Avenue Tony Gamier69007 Lyon; Francja

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Belgia

Perindopril Arrow Generics 4 mg Tabletten

Czechy

Perindopril Arrow Generics 4 mg Tabletten

Dania

Perindopril Arrow 4 mg

Francja

Pedrindopril Arrow 4 mg scored Tablet

Węgry

Perindopril Arrow Generics 4 mg Tabletten

Irlandia

Perindopril Arrow 4 mg Tablet

Perindopril Arrow

Włochy

Malta

Holandia

Polska

Portugalia

Słowenia

Słowacja

Hiszpania

Wielka Brytania


Perindopril 4 mg Tablet

Perindopril Arrow 4 mg Tabletten

Perindopril Arrow

Perindopril arrowblue

Perindopril Arrow Generics 4 mg Tabletten

Perindopril Arrow 4 mg Tabletten

Perindopril Arrow 4 mg

Perindopril 4 mg Tablet

Data zatwierdzenia ulotki: