+ iMeds.pl

Perindopril arrow 8 mgUlotka Perindopril arrow

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Perindopril Arrow, 8 mg tabletki

(peryndopryl z tert-butyloaminą)

Przed zastosowaniem leku należy dokładnie zapoznać się z treścią ulotki.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

Jeżeli którekolwiek z objawów ubocznych ulegną nasileniu lub w przypadku pojawienia się jakichkolwiek objawów ubocznych niewymienionych w tej ulotce, należy poinformować lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Perindopril Arrow i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Perindopril Arrow

3.    Jak stosować lek Perindopril Arrow

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Perindopril Arrow

6. _Inne informacje_


1. CO TO JEST LEK PERINDOPRIL ARROW I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE


Lek Perindopril Arrow należy do grupy leków zwanych inhibitorami enzymu konwertującego angiotensynę (ACE). Inhibitory konwertazy angiotensyny działają przez rozszerzenie naczyń krwionośnych, co ułatwia pracę serca polegającą na pompowaniu krwi do różnych części ciała. Pomaga to obniżyć ciśnienie tętnicze krwi.

Lek Perindopril Arrow stosuje się:

•    w leczeniu podwyższonego ciśnienia tętniczego (nadciśnienia tętniczego)

•    w celu zredukowania ryzyka problemów dotyczących serca (takich jak zawał serca)

u pacjentów ze „stabilną chorobą wieńcową”, którzy przebyli już zawał serca i (lub) zabieg mający na celu poprawę dostarczania krwi do serca (stabilna choroba wieńcowa to choroba, w której dopływ krwi do serca jest zredukowany lub zablokowany).

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU PERINDOPRIL ARROW


Kiedy nie zażywać leku Perindopril Arrow:

• Jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na peryndopryl

• Jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie na jakikolwiek inny składnik leku (patrz punkt 6 - Inne informacje)

•    Jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie na inne inhibitory konwertazy angiotensyny

•    Jeżeli pacjentka jest w ciąży powyżej 3 miesięcy (zaleca się też, by unikać także stosowania leku Porindopril Arrow w pierwszych miesiącach ciąży - patrz „Ciąża i karmienie piersią”)

•    Jeśli u pacjenta lub w jego rodzinie występują objawy takie jak świszczący oddech, obrzęk twarzy, języka lub gardła, nasilony świąd lub wysypka skórna, omdlenie lub zawroty głowy po wcześniejszym podaniu inhibitorów ACE bądź, jeśli objawy takie występowały

w jakichkolwiek innych okolicznościach (stan taki określa się jako „obrzęk naczynioruchowy”).

W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Perindopril Arrow:

W przypadku zaobserwowania poniższych objawów należy powiadomić lekarza:

•    Jeżeli pacjent został poinformowany o tym, że występuje u niego zredukowany lub zablokowany dopływ krwi do serca (stabilna choroba wieńcowa) i wystąpi u niego napad bólu w klatce piersiowej (dusznica bolesna) w pierwszym miesiącu leczenia lekiem Perindopril Arrow

•    Jeśli u pacjenta występuje zwężenie głównego naczynia krwionośnego wychodzącego z serca (zwężenie aorty), choroba mięśnia sercowego (kardiomiopatia przerostowa) bądź zwężenie tętnicy doprowadzającej krew do nerki (zwężenie tętnicy nerkowej)

•    Jeżeli u pacjenta występująjakiekolwiek inne problemy lub choroby dotyczące nerek lub wątroby. Lekarz może wówczas monitorować pacjenta i zmienić dawkę stosowanego leku

•    U pacjentów dializowanych lub stosujących dietę o zmniejszonej zawartości soli

•    Jeśli u pacjenta stwierdzono obniżone ciśnienie krwi

•    Jeżeli u pacjenta wystąpi kaszel

•    Jeśli u pacjenta występowały niedawno nasilone lub przedłużające się nudności (wymioty) lub biegunka

•    Jeżeli pacjent jest poddawany zabiegom hemodializy. Należy powiedzieć o tym lekarzowi, aby można było zastosować inną technikę w celu uniknięcia reakcji alergicznych

•    Jeżeli u pacjenta ma zostać przeprowadzone odczulanie na jad owadów (pszczół lub os)

•    Jeżeli pacjent ma cukrzycę

•    Jeżeli u pacjenta wykonuje się leczenie polegające na wymianie krwi/osocza z powodu podwyższonego poziomu lipidów

•    Jeżeli pacjent wymaga operacji lub zastosowania środka znieczulającego. Należy powiedzieć lekarzowi lub dentyście o przyjmowaniu peryndoprylu.

•    Jeżeli u pacjenta występuje choroba taka jak twardzina lub toczeń rumieniowaty układowy.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek zakażeń podczas przyjmowania peryndoprylu należy niezwłocznie poinformować o tym lekarza.

Należy poinformować lekarza jeżeli pacjentka jest w ciąży lub podejrzewa, że może być w ciąży. Nie zaleca się stosowania leku Peridnopril Arrow w pierwszych miesiącach ciąży i jest on przeciwwskazany powyżej 3. miesiąca ciąży ze względu na poważne ryzyko dla dziecka (patrz „Ciąża i karmienie piersią”).

Należy poinformować lekarza o wszystkich chorobach i problemach zdrowotnych, które występowały w przeszłości. Należy poinformować lekarza o niewłaściwej reakcji na lek Perindopril Arrow.

Lekarz może zdecydować o zbadaniu czynności nerek przed rozpoczęciem stosowania leku Perindopril Arrow oraz o powtórzeniu tego badania podczas przyjmowania tego leku.

Nie zaleca się stosowania leku Perindopril Arrow u dzieci.

Stosowanie innych Icków

Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu jakichkolwiek wymienionych poniżej leków, gdyż mogą one wykazywać interakcje z peryndoprylem.

•    Diuretyki (leki moczopędne), w tym diuretyki oszczędzające potas, takie jak amilorid, spironolakton lub triamteren. Mogą one nasilać obniżenie ciśnienia tętniczego, a diuretyki oszczędzające potas mogą powodować podwyższenie poziomu potasu we krwi

•    Allopurinol (lek stosowany w leczeniu dny moczanowej) lub prokainamid (stosowany w zaburzeniach rytmu serca)

•    Leki immunosupresyjne stosowane w leczeniu chorób autoimmunologicznych

(np. reumatoidalnego zapalenia stawów) lub po przeszczepach. Mogą one zmniejszać liczbę krwinek białych we krwi

•    Leki stosowane w leczeniu podwyższonego ciśnienia tętniczego krwi. Mogą one nasilać obniżenie ciśnienia krwi

•    Leki rozszerzające naczynia, w tym azotany (leki, które rozszerzają naczynia krwionośne). Mogą one nasilać obniżenie ciśnienia krwi

•    Leki stosowane w leczeniu cukrzycy, w tym insulina lub inne leki doustne. Ich równoczesne stosowanie może powodować hipoglikcmię (spadek poziomu glukozy we krwi)

•    Leki lub suplementy zawierające potas. Mogą one powodować podwyższenie poziomu potasu we krwi

•    Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), w tym aspiryna. Mogą one nasilać obniżenie ciśnienia tętniczego i powodować podwyższenie poziomu potasu we krwi

•    Leki stosowane w leczeniu schizofrenii lub depresji, w tym lit. Poziom litu we krwi może ulegać podwyższeniu, a leki stosowane w leczeniu schizofrenii i depresji mogą nasilać obniżenie ciśnienia tętniczego

•    Heparyna (lek stosowany w celu zmniejszenia krzepliwości krwi) może powodować podwyższenie poziomu potasu we krwi

•    Leki stosowane w leczeniu obniżonego ciśnienia krwi, wstrząsu i astmy (np. pseudo(efedryna) i (nor)adrenalina). Mogą one osłabiać działanie peryndoprylu polegające na obniżaniu ciśnienia krwi.

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich przyjmowanych obecnie lub w ostatnim czasie lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Zażywanie leku Perindopril Arrow z jedzeniem i piciem

Zaleca się przyjmowanie leku Perindopril Arrow rano, przed posiłkiem, aby zmniejszyć wpływ posiłku na sposób działania leku. Należy także starać się przyjmować lek o tej samej porze każdego dnia.

Ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Należy poinformować lekarza jeżeli pacjentka jest w ciąży lub podejrzewa, że może być w ciąży. Zazwyczaj lekarz zaleci zaprzestanie stosowania leku Perindopril Arrow przed zajściem w ciąży lub zaraz po otrzymaniu informacji, że pacjenta jest w ciąży i zastąpi go innym. Nie zaleca się stosowania Icku Peridnopril Arrow w pierwszych miesiącach ciąży i jest on przeciwwskazany powyżej 3. miesiąca ciąży ze względu na poważne ryzyko dla dziecka.

Karmienie piersią

Należy poinformować lekarza, jeżeli pacjentka karmi piersią lub planuje rozpocząć karmienie piersią. Nie zaleca się stosowania leku Perindopril Arrow w przypadku pacjentek karmiących piersią. Lekarz może zalecić zmianę leku jeżeli pacjentka chce kannie piersią zwłaszcza noworodka lub wcześniaka.

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub fannaccuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Ten lek może powodować zawroty głowy lub senność i może mieć niekorzystny wpływ na zdolność oceny i koncentracji. Picie alkoholu może nasilać te objawy. W razie pojawienia się tego typu objawów nie wolno prowadzić pojazdów mechanicznych ani obsługiwać maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Perindopril Arrow

Jeśli lekarz poinformował pacjenta, że występuje u niego nietolerancja niektórych cukrów, wówczas należy skontaktować się z lekarzem przed zażyciem tego leku.

3. JAK STOSOWAĆ LEK PERINDOPRIL ARROW


Lek Perindopril Arrow należy zawsze zażywać zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Tabletkę najlepiej przyjmować rano, przed posiłkiem, popijając szklanką wody. Zaleca się, aby przyjmować tabletki o tej samej porze każdego dnia.

Ile tabletek należy przyjmować

Liczba zażywanych tabletek zależy od tego, z jakiej przyczyny prowadzone jest leczenie. Jeżeli pacjent przyjmuje już diuretyk (lek moczopędny), lekarz może zalecić zredukowanie dawki diuretyku lub nawet jego odstawienie przed rozpoczęciem stosowania leku Perindopril Arrow. Zawsze należy dokładnie przestrzegać zaleceń lekarza.

Nadciśnienie tętnicze: Zazwyczaj stosowana dawka początkowa wynosi 4 mg raz na dobę. Po miesiącu terapii, w zależności od odpowiedzi pacjenta na leczenie, dawkę tę można zwiększyć do 8 mg raz na dobę. Maksymalna dawka dobowa wynosi 8 mg raz na dobę.

Stabilna choroba wieńcowa: Zazwyczaj stosowana dawka początkowa wynosi 4 mg raz na dobę. Po 2 tygodniach dawkę tę można zwiększyć do maksymalnie 8 mg raz na dobę. Zwiększenie dawki jest uzależnione od odpowiedzi pacjenta na leczenie.

Niższe dawki leku Perindopril Arrow można stosować u:

•    pacjentów w podeszłym wieku

•    pacjentów, u których występują problemy dotyczące nerek, w tym nadciśnienie tętnicze na skutek zwężenia tętnic dostarczających krew do nerek (nadciśnienie naczyniowo-nerkowe)

•    pacjentów, u których występują problemy dotyczące serca, w tym ciężka niewydolność serca

•    pacjentów, którzy przyjmująjuż diuretyk, którego nie można odstawić

•    pacjentów, którzy są leczeni lekami rozszerzającymi naczynia krwionośne

Lekarz może skorygować dawkę przyjmowaną przez pacjenta w zależności od wyników leczenia, a także potrzeb pacjenta. Należy dokładnie przestrzegać zaleceń lekarza.

Lekarz może sprawdzić czynność nerek przed rozpoczęciem przyjmowania tego leku i może powtarzać to badanie podczas leczenia.

W razie zastosowania większej niż zalecana daw ki leku Perindopril Arrow u pacjenta może wystąpić nasilony kaszel i (lub) zawroty głowy, niepokój lub omdlenie. Może także wystąpić kołatanie serca, bądź przyspieszenie lub spowolnienie akcji serca, a pacjent może odczuwać duszność lub wydłużenie oddechu. Należy skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego szpitala. Należy pamiętać o tym, aby zabrać ze sobą opakowanie leku oraz wszystkie pozostałe tabletki.

W przypadku pominięcia zażycia Icku Perindopril Arrow należy jak najszybciej przyjąć pominiętą dawkę. Jeżeli zbliża się czas przyjęcia kolejnej dawki, nie należy przyjmować pominiętej tabletki i należy przyjąć następną dawkę w przewidzianym czasie. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie przerwania przyjmowania leku Perindopril Arrow stan pacjenta może ulec pogorszeniu, a ciśnienie tętnicze może wzrosnąć. Ważne jest, aby kontynuować przyjmowanie tabletek do czasu, aż lekarz zaleci ich odstawienie.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem opisywanego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE


Jak każdy lek, Perindopril Arrow może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W razie wystąpienia wysypki, pęcherzy lub innych zmian na skórze, w obrębie oczu, w jamie ustnej lub w okolicy narządów płciowych, świądu lub wzrostu temperatury, należy przerwać przyjmowanie leku Perindopril Arrow i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem:

•    w przypadku wystąpienia obrzęku twarzy, języka i (lub) gardła, nasilonego zaczerwienienia skóry (pokrzywka) i (lub) trudności z połykaniem i (lub) oddychaniem) (obrzęk naczynioruchowy)

•    w przypadku złego samopoczucia po przyjęciu pierwszej dawki leku (u niewielkiej liczby osób po przyjęciu pierwszej dawki leku występują nasilone zawroty głowy, osłabienie, omdlenie i mdłości)

•    w przypadku częstych zakażeń z bólem gardła i owrzodzeniami jamy ustnej bądź w przypadku skłonności do powstawania wybroczyn podczas stosowania tego leku.

Obserwowano następujące działania niepożądane:

Częste (występujące zazwyczaj u mniej niż 1 na 10 osób):

• bóle głowy

• obniżone ciśnienie

• niestrawność

• zawroty głowy

tętnicze

• biegunka

• zawroty głowy

• kaszel

• zaparcie

z uczuciem wirowania

• duszność

• wysypka

• mrowienie (parestezje)

• mdłości lub wymioty

• świąd

• problemy z oczami

• bóle brzucha

• skurcze mięśni

• szum („dzwonienie”) w uszach

• zaburzenia smaku

• ogólne osłabienie

Niezbyt częste (występujące zazwyczaj u mniej niż 1 na 100 osób):

• zaburzenia nastroju lub

• suchość w jamie ustnej •

wysypka grudkowa ze

snu

• poważne reakcje

świądem

• problemy z oddychaniem

alergiczne, powodujące •

problemy z nerkami

na skutek skurczu mięśni

obrzęk twarzy, palców rąk •

impotencja

(skurcz oskrzeli)

i stóp, języka lub gardła •

nadmierna potliwość

Bardzo rzadkie (występujące zazwyczaj u mniej niż 1 na 10 000 osób przyjmujących ten lek):

• splątanie

• zapalenie trzustki •

zmiany w obrazie krwi,

• problemy dotyczące

• zapalenie wątroby

które mogą powodować

serca, takie jak ból

• reakcje skórne

podwyższenie ryzyka

w klatce piersiowej oraz

• niewydolność nerek

zakażeń, osłabienie i ogólnie

nieregularne lub przyspieszone bicie serca,

złe samopoczucie


zawał serca lub udar, być może na skutek nadmiernego obniżenia ciśnienia tętniczego u pacjentów z grup podwyższonego ryzyka

•    zapalenie płuc

•    katar

Badania krwi czasem wykazują wzrost poziomu mocznika, kreatyniny, enzymów wątrobowych i bilirubiny u niektórych pacjentów, szczególnie w przypadku chorób nerek lub ciężkiej niewydolności serca. W razie potrzeby lekarz będzie monitorował pacjenta i może odpowiednio skorygować leczenie.


Jeżeli którekolwiek z objawów ubocznych wymienionych powyżej ulegną nasileniu lub w przypadku pojawienia się jakichkolwiek objawów ubocznych niewymienionych w tej ulotce, należy poinformować lekarza lub farmaceutę.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK PERINDOPRIL ARROW


Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Perindopril Arrow po upływie terminu ważności umieszczonego na opakowaniu po EX:. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE


Co zawiera lek Perindopril Arrow7:

Substancją czynną jest peryndopryl z tert-butyloaminą (każda tabletka zawiera peryndopryl z tert-butyloaminą w ilości odpowiadającej 6.68 mg peryndoprylu).

Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, krzemionka koloidalna, bezwodna i magnezu stearynian.

Jak wygląda lek Perindopril Arrow i co zaw iera opakowanie:

Tabletki 8 mg są białe lub prawie białe, w kształcie kapsułki, wypukłe, z wytłoczonym symbolem „PI | 8” pojednej stronie i znakiem „>” po drugiej stronie.

Lek Perindopril Arrow jest dostępny w opakowaniach: 60 tabletek (6 blistrów po 10 tabletek w blistrze) lub 90 tabletek (9 blistrów po 10 tabletek w blistrze).

Podmiot odpowiedzialny:

Arrow Generics Limited

Unit 2, Eastman Way

Stevenage

Hertfordshire

SG1 4SZ

Wielka Brytania

Wytwórca:

Arrow Génériques SAS26 Avenue Tony Garnier69007 Lyon, Francja

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Belgia

Perindopril Arrow Generics 8 mg Tabletten

Czechy

Perindopril Arrow Generics 8 mg Tabletten

Dania

Perindopril Arrow 8 mg

Francja

Pedrindopril Arrow 8 mg scored Tablet

Węgry

Perindopril Arrow Generics 8 mg Tabletten

Irlandia

Perindopril Arrow 8 mg Tablet

Włochy

Malta

Holandia

Polska

Portugalia

Słowenia

Słowacja

Hiszpania

Wielka Brytania

Data zatwierdzenia ulotki:

Perindopril Arrow

Perindopril 8 mg Tablet

Perindopril Arrow 8 mg Tabletten

Perindopril Arrow

Perindopril arrowblue

Perindopril Arrow Generics 8 mg Tabletten

Perindopril Arrow 8 mg Tabletten

Perindopril Arrow 8 mg

Perindopril 8 mg Tablet

7

Perindopril Arrow

Charakterystyka Perindopril arrow

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1 NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Perindopril Arrow, 8 mg, tabletki

2 SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka zawiera 8 mg pcryndoprylu z tert-butyloaminą (co odpowiada 6,676 mg peryndoprylu).

Substancja pomocnicza: laktoza jednowodna 140 mg Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3 POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka

Tabletki są białe lub prawie białe, wypukłe w kształcie kapsułki, z wytłoczonym symbolem „PI | 8” po jednej stronie i znakiem „>” po drugiej stronie.

Tabletkę można podzielić na dwie równe części.

4    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Nadciśnienie tętnicze:

Leczenie nadciśnienia tętniczego

Stabilna choroba wieńcowa:

Obniżenie ryzyka wystąpienia incydentów sercowych u pacjentów z zawałem serca i (lub) rewaskularyzacją w wywiadzie

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Zaleca się przyjmowanie peryndoprylu raz na dobę, rano, przed posiłkiem.

Dawkę należy dostosować do profilu pacjenta (patrz punkt 4.4) oraz wpływu leczenia na ciśnienie tętnicze.

Nadciśnienie tętnicze:

Pcryndopryl można stosować w monoterapii lub w skojarzeniu z lekami hipotensyjnymi z innych grup.

Zalecana dawka początkowa wynosi 4 mg raz na dobę rano.

U pacjentów ze znacznym stopniem aktywacji układu renina-angiotensyna-aldosteron (w szczególności u pacjentów z nadciśnieniem naczyniowo-nerkowym, z niedoborem elektrolitów i (lub) wody, w stanie niewyrównancj niewydolności serca lub z ciężkim nadciśnieniem tętniczym) po podaniu dawki początkowej leku może wystąpić nadmierne obniżenie ciśnienia tętniczego. U tych pacjentów zaleca się dawkę początkową 2 mg, a leczenie należy rozpoczynać pod ścisłą kontrolą lekarską.

Po miesiącu terapii dawkę leku można zwiększyć do 8 mg raz na dobę.

Po rozpoczęciu leczenia peryndoprylem może wystąpić objawowe niedociśnienie tętnicze. Dotyczy to częściej pacjentów, którzy jednocześnie przyjmują diuretyki. W związku z tym zaleca się zachowanie ostrożności, ponieważ u tych pacjentów może występować hipowolemia i (lub) niedobór elektrolitów. W miarę możliwości diuretyk należy odstawić 2 do 3 dni przed rozpoczęciem leczenia peryndoprylem (patrz punkt 4.4).

U pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, u których nie można przerwać stosowania diuretyku, leczenie peryndoprylem należy rozpocząć od dawki 2 mg. Należy monitorować czynność nerek i stężenie potasu w surowicy. Późniejsze dawkowanie peryndoprylu należy dostosować do reakcji ciśnienia tętniczego na leczenie. Jeśli jest to konieczne, można ponownie zastosować diuretyk.

U pacjentów w podeszłym wieku leczenie należy rozpocząć od dawki 2 mg, którą po miesiącu można zwiększyć do 4 mg, a następnie do 8 mg, jeśli zaistnieje taka potrzeba, w zależności od czynności nerek (patrz tabela poniżej).

Stabilna choroba wieńcowa:

Peryndopryl należy początkowo przyjmować w dawce 4 mg raz na dobę przez okres dwóch tygodni, a następnie dawkę należy zwiększyć do 8 mg raz na dobę, w zależności od czynności nerek i pod warunkiem, że dawka 4 mg jest dobrze tolerowana.

Pacjenci w wieku podeszłym powinni przyjmować lek w dawce 2 mg raz na dobę przez tydzień, następnie w dawce 4 mg raz na dobę przez kolejny tydzień. Następnie dawkę zwiększa się do 8 mg raz na dobę, w zależności od czynności nerek (patrz tabela 1 „Dostosowanie dawki u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek”). Dawkę należy zwiększać jedynie wówczas, gdy poprzednia, mniejsza dawka była dobrze tolerowana.

Dostosowanie dawki w zaburzeniach czynności nerek

Dawkowanie u osób z zaburzoną czynnością nerek należy ustalać z uwzględnieniem klirensu kreatyniny, zgodnie z tabelą 1 poniżej:

Tabela 1: Dostosowanie dawki u pacjentów z zaburzoną czynnością nerek.

Klirens kreatyniny (ml/min)

Zalecana dawka

Clcr > 60

4 mg/dobę

30 < Clcr < 60

2 mg/dobę

15 < Clcr < 30

2 mg co drugi dzień

Pacjenci hemodializowani*, Clcr < 15

2 mg w dniu dializy

* Klirens peryndoprylatu podczas dializy wynosi 70 ml/min. Pacjenci poddawani hemodializie powinni przyjąć dawkę leku po tym zabiegu.

Korekta dawkowania u osób z zaburzona czynnością wątroby:

Nie jest konieczne korygowanie dawek u pacjentów z zaburzoną czynnością wątroby (patrz punkty 4.4 i 5.2).

Stosowanie leku u dzieci

Nie określono skuteczności i bezpieczeństwa stosowania leku u dzieci. Dlatego nie zaleca się jego podawania u pacjentów z tej grupy wiekowej.

4.3 Przeciwwskazania

• Nadwrażliwość na peryndopryl, każdą substancję pomocniczą lub na jakikolwiek inny inhibitor konwertazy angiotensyny;

•    Obrzęk naczynioruchowy związany ze stosowaniem inhibitora konwertazy angiotensyny w wywiadzie;

•    Wrodzony lub idiopatyczny obrzęk naczynioruchowy;

•    Drugi i trzeci trymestr ciąży (patrz punkty 4.4 i 4.6).

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Stabilna choroba wieńcowa:

W razie wystąpienia epizodu niestabilnej dusznicy bolesnej (ciężkiego lub nie) w okresie pierwszego miesiąca leczenia peryndoprylem, przed kontynuowaniem leczenia należy uważnie ocenić stosunek korzyści do ryzyka.

Spadek ciśnienia tętniczego:

Inhibitory konwertazy angiotensyny mogą spowodować nadmierne obniżenie ciśnienia tętniczego.

U pacjentów z niepowikłanym nadciśnieniem tętniczym objawowe niedociśnienie tętnicze występuje rzadko. Prawdopodobieństwo jego wystąpienia jest większe u pacjentów z zaburzeniami gospodarki wodno-elektrolitowej, np. w następstwie leczenia diuretykami, ograniczenia spożycia soli w diecie, dializy, biegunki lub wymiotów, bądź też u pacjentów z ciężkim nadciśnieniem tętniczym reninozależnym (patrz punkty 4.5 i 4.8). U pacjentów z objawową niewydolnością serca, z towarzyszącą niewydolnością nerek lub bez niewydolności nerek, obserwowano objawowe niedociśnienie. Jego wystąpienie jest najbardziej prawdopodobne u pacjentów z bardziej nasiloną niewydolnością serca, u których stosuje się duże dawki diuretyków pędowych, u pacjentów z hiponatremią lub z upośledzeniem czynności nerek. Pacjentów z podwyższonym ryzykiem wystąpienia niedociśnicnia objawowego należy uważnie monitorować po rozpoczęciu leczenia lub zmianie dawki leku (patrz punkty 4.2 i 4.8). Podobne zastrzeżenia dotyczą pacjentów z chorobą niedokrwienną serca lub z zaburzeniami krążenia mózgowego, u których nadmierne obniżenie ciśnienia tętniczego może spowodować zawal serca lub incydent mózgowo-naczyniowy.

W przypadku wystąpienia niedociśnienia pacjenta należy położyć na wznak. W razie potrzeby należy podać roztwór soli fizjologicznej we wlewie dożylnym. Przejściowa hipotonia nic jest przeciwwskazaniem do podawania dalszych dawek leku. Zwykle można je podawać bez trudności po podwyższeniu ciśnienia tętniczego krwi poprzez uzupełnienie objętości wewnątrznaczyniowej płynów.

U niektórych pacjentów z zastoinową niewydolnością serca i z prawidłowym lub niskim obniżonym ciśnieniem tętniczym krwi po podaniu peryndoprylu może wystąpić dalsze obniżenie ciśnienia tętniczego. Takie działanie leku jest oczekiwane i zwykle nie wymaga jego odstawienia. W razie wystąpienia objawów hipotonii może być konieczne zmniejszenie dawki lub przerwanie stosowania peryndoprylu.

Zwężenie zastawki aortalnei i dwudzielnej / kardiomiopatia przerostowa:

Podobnie jak w przypadku innych inhibitorów ACE, peryndopryl należy stosować z zachowaniem ostrożności u pacjentów ze zwężeniem zastawki mitralnej lub drogi odpływu z lewej komory (np. w wyniku zwężenia zastawki aortalnej lub kardiomiopatii przerostowej).

Zaburzenia czynności nerek :

W przypadku zaburzonej czynności nerek_ (klirens kreatyniny <60 ml/min) należy dostosować początkową dawkę peryndoprylu zgodnie z klirensem kreatyniny danego pacjenta (patrz punkt 4.2), a następnie w zależności od odpowiedzi pacjenta na leczenie. Rutynowa kontrola stężeń potasu i kreatyniny stanowi część standardowego postępowania medycznego u tych pacjentów (patrz punkt 4.8).

U pacjentów z objawową niewydolnością serca niedociśnienie po podaniu dawki początkowej inhibitorów konwertazy angiotensyny może prowadzić do dalszego upośledzenia czynności nerek. Donoszono o występowaniu w takiej sytuacji ostrej niewydolności nerek, na ogół odwracalnej.

U niektórych pacjentów z obustronnym zwężeniem tętnic nerkowych lub zwężeniem tętnicy jedynej nerki, którzy przyjmowali inhibitory konwertazy angiotensyny, obserwowano zwiększenie stężenia mocznika we krwi oraz kreatyniny w surowicy, zwykle odwracalne po przerwaniu leczenia. Dotyczy to szczególnie pacjentów z niewydolnością nerek. U chorych z nadciśnieniem naczyniowo-nerkowym istnieje zwiększone ryzyko rozwoju ciężkiej hipotonii i niewydolności nerek. U tych pacjentów leczenie należy rozpoczynać pod ścisłą kontrolą lekarską, z zastosowaniem niskich dawek leku i ostrożnym ich zwiększaniem. Ponieważ leczenie diuretykami u chorych z nadciśnieniem naczyniowo-nerkowym może być czynnikiem predysponującym do wystąpienia powyższych powikłań, należy je przerwać oraz monitorować parametry czynności nerek w trakcie pierwszych tygodni leczenia peryndoprylem.

U niektórych pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, u których nie stwierdzano wcześniej choroby naczyniowej nerek, dochodziło do podwyższenia stężenia mocznika we krwi oraz kreatyniny w surowicy, na ogół niewielkiego i przejściowego, zwłaszcza gdy peryndopryl był podawany jednocześnie z diuretykiem. Jest to bardziej prawdopodobne u pacjentów z istniejącymi zaburzeniami czynności nerek. Może być konieczne zmniejszenie dawki i (lub) przerwanie podawania diuretyku i (lub) peryndoprylu.

Pacjenci hemodializowani:

Opisywano reakcje rzekonroanafilaktyczne u pacjentów dializowanych za pomocą błon o dużej przepuszczalności, którzy byli leczeni równocześnie inhibitorem ACE. W tej grupie pacjentów należy rozważyć zastosowanie innego rodzaju błon dializacyjnych lub leku hipotensyjnego z innej grupy.

Przeszczepienie nerki:

Nie ma dostępnych danych dotyczących stosowania peryndoprylu u pacjentów, którym w ostatnim czasie przeszczepiono nerkę.

Nadwrażliwość/obrzek naczynioruchowy:

U pacjentów leczonych inhibitorami konwertazy angiotensyny, w tym peryndoprylem, obserwowano rzadkie przypadki obrzęku naczynioruchowego twarzy, kończyn, warg, błon śluzowych, języka, głośni i (lub) krtani (patrz punkt 4.8). Powikłanie to może wystąpić w dowolnym momencie w trakcie leczenia. W takich przypadkach należy niezwłocznie przerwać stosowanie peryndoprylu i rozpocząć odpowiednią obserwację pacjenta, która powinna trwać do czasu całkowitego ustąpienia objawów. W sytuacjach, gdy obrzęk obejmował jedynie twarz i wargi, zaburzenia ustępowały na ogół bez leczenia, chociaż podawanie leków przeciwhistaminowych było przydatne w ich łagodzeniu.

Obrzęk naczynioruchowy związany z obrzękiem krtani może prowadzić do zgonu. W przypadkach, gdy obrzęk obejmuje język, głośnię lub krtań, co może spowodować niedrożność dróg oddechowych, należy natychmiast zastosować leczenie doraźne. Może ono obejmować podanie adrenaliny i (lub) utrzymanie drożności dróg oddechowych. Pacjent powinien znajdować się pod ścisłą obserwacją medyczną aż do całkowitego i trwałego ustąpienia objawów.

Inhibitory konwertazy angiotensyny wywołują częstsze przypadki obrzęku naczynioruchowego w populacji pacjentów rasy czarnej niż u pacjentów pozostałych ras.

Pacjenci z obrzękiem naczynioruchowym niezwiązanym z leczeniem inhibitorami ACE w wywiadzie mogą stanowić grupę podwyższonego ryzyka wystąpienia obrzęku naczynioruchowego podczas przyjmowania inhibitora ACE (patrz punkt 4.3).

Reakcje rzckomoanafilaktyczne podczas aferezy lipoprotein o małej gęstości (LDL):

Rzadko u pacjentów przyjmujących inhibitory konwertazy angiotensyny stwierdzano zagrażające życiu reakcje rzekomoanafilaktyczne podczas aferezy lipoprotein o niskiej gęstości (LDL) z użyciem siarczanu dekstranu. Reakcji tych unikano poprzez okresowe przerwanie przyjmowania inhibitora konwertazy przed kolejnymi zabiegami aferezy.

Reakcje rzekomoanafilaktyczne podczas odczulania:

Stwierdzano reakcje rzekomoanafilaktyczne u pacjentów przyjmujących inhibitory konwertazy angiotensyny podczas odczulania (np. jadem owadów błonkoskrzydłych). U tych pacjentów udawało się uniknąć wystąpienia reakcji rzekomoanafilaktycznej , gdy tymczasowo odstawiano inhibitory ACE, jednak pojawiały się one ponownie przy przypadkowym ponownym narażeniu na ich działanie.

Niewydolność wątroby:

W rzadkich przypadkach inhibitorom ACE towarzyszył zespół, który rozpoczyna się od żółtaczki cholestatycznej, przechodzi w piorunującą martwicę wątroby i (czasem) kończy się zgonem. Etiopatogeneza tego zespołu nie jest znana. U pacjentów leczonych inhibitorami konwertazy angiotensyny, u których wystąpiła żółtaczka lub zwiększyła się aktywność enzymów wątrobowych, należy przerwać stosowanie inhibitorów konwertazy angiotensyny oraz rozpocząć odpowiednie leczenie (patrz punkt 4.8).

Neutropenia/agranulocytoza/małonłytkowość/niedokrwistość:

U pacjentów leczonych inhibitorami konwertazy angiotensyny obserwowano występowanie neutropenii/agranulocytozy, małopłytkowości i niedokrwistości. U osób z prawidłową czynnością nerek i bez innych czynników sprzyjających rozwojowi powikłań neutropenia występuje rzadko. Peryndopryl należy stosować ze szczególną ostrożnością u pacjentów z kolagenozą naczyniową, u pacjentów leczonych lekami immunosupresyjnymi, allopurinolem lub prokainamidcm lub u pacjentów ze współistnieniem powyższych stanów, zwłaszcza, gdy zaburzenia czynności nerek występują u nich przed rozpoczęciem leczenia. Niekiedy u takich pacjentów rozwijały się ciężkie zakażenia, które w nielicznych przypadkach były oporne na intensywne leczenie antybiotykami. W przypadku stosowania peryndoprylu u tych pacjentów zaleca się okresowe badania liczby leukocytów. Pacjentów należy poinstruować, aby zgłaszali wszelkie objawy zakażeń. U pacjentów z wrodzonym niedoborem G6-PD obserwowano sporadyczne przypadki niedokrwistości hemolitycznej.

Rasa:

Inhibitory konwertazy angiotensyny częściej powodują obrzęk naczynioruchowy u pacjentów rasy czarnej niż u innych ras. Podobnie jak w przypadku innych inhibitorów ACE, peryndopryl może być mniej skuteczny w obniżaniu ciśnienia tętniczego u osób należących do rasy czarnej niż u osób należących do innych ras, być może z powodu większego rozpowszechnienia niskiego poziomu reniny w populacji pacjentów z nadciśnieniem należących do rasy czarnej.

Kaszel:

Podczas stosowania inhibitorów ACE opisywano występowanie kaszlu. Cechą charakterystyczną tego kaszlu jest brak odkrztuszania, uporczywość i ustępowanie po przerwaniu leczenia. Kaszel wywołany stosowaniem leku z tej grupy należy uwzględnić w diagnostyce różnicowej kaszlu.

Operacje chiruruiczne/znieezulenie ogólne:

U pacjentów poddawanych zabiegom operacyjnym lub znieczuleniu ogólnemu z zastosowaniem środków powodujących niedociśnienie, peryndopryl może blokować powstawanie angiotensyny II wtórnie do kompensacyjnego uwolnienia reniny. Leczenie należy przerwać w dniu poprzedzającym operację. W razie wystąpienia niedociśnienia, które mogło rozwinąć się we wspomnianym mechanizmie, można je skorygować poprzez zwiększenie objętości płynów.

Hiperkaliemia:

U niektórych pacjentów leczonych inhibitorami ACE, w tym również peryndoprylem, obserwowano zwiększenie poziomu potasu w surowicy. Do osób z grupy podwyższonego ryzyka wystąpienia hiperkaliemii należą chorzy z niewydolnością nerek, źle kontrolowaną cukrzycą lub stosujący równocześnie diuretyki oszczędzające potas, suplementy potasu lub substytuty soli zawierające potas, jak również osoby przyjmujące inne leki powodujące wzrost stężenia potasu w surowicy (np. heparynę). Jeżeli uzna się, że równoczesne przyjmowanie jednego z wyżej wymienionych preparatów łącznie z peryndoprylem jest właściwe, zaleca się regularną kontrolę stężenia potasu w surowicy krwi.

Chorzy na cukrzyce:

U pacjentów z cukrzycą przyjmujących doustne leki przeciwcukrzycowe lub insulinę należy prowadzić ścisłą kontrolę glikemii przez pierwszy miesiąc stosowania inhibitora ACE (patrz punkt 4.5, podpunkt „Leki przeciwcukrzycowe”).

Lit:

Jednoczesne stosowanie preparatów zawierających lit z peryndoprylem nie jest na ogół zalecane (patrz punkt 4.5).

Diuretyki oszczędzające potas, suplementy potasu lub substytuty soli zawierające potas:

Łączenie peryndoprylu z diuretykami oszczędzającymi potas, preparatami potasu lub substytutami soli zawierającymi potas nie jest na ogół zalecane (patrz punkt 4.5).

Ciąża:

Nie należy rozpoczynać leczenia inhibitorami konwertazy angiotensyny podczas ciąży. O ile kontynuowanie leczenia inhibitorami konwertazy angiotensyny nie zostanie uznane za konieczne, leczenie pacjentek planujących ciążę należy zmienić na inne leki przeciwnadciśnieniowe o potwierdzonym profilu bezpieczeństwa stosowania podczas ciąży. Po stwierdzeniu ciąży leczenie inhibitorami konwertazy angiotensyny należy niezwłocznie przerwać, a w razie potrzeby należy rozpocząć leczenie alternatywne (patrz punkty 4.3 i 4.6).

Laktoza

Tabletki preparatu Peryndopryl Arrow zawierają laktozę. Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi chorobami związanymi z nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy Lappa lub zespołem złego wchłaniania glukozy i galaktozy nie powinni stosować tego leku.

4.5 Interakcje z innymi Ickami i inne rodzaje interakcji

Diuretyki:

U pacjentów przyjmujących diuretyki, a zwłaszcza u osób z zaburzeniami gospodarki wodno-elektrolitowej, w początkowym okresie leczenia inhibitorem konwertazy angiotensyny może wystąpić nadmierne obniżenie ciśnienia tętniczego. Ryzyko wystąpienia niedociśnienia można zmniejszyć poprzez przerwanie stosowania diuretyku i (lub) poprzez zwiększenie spożycia soli przed rozpoczęciem leczenia z i zastosowaniem niskich, stopniowo zwiększanych dawek peryndoprylu.

Diuretyki oszczędzające potas, suplementy potasu lub substytuty soli zawierające potas:

Chociaż stężenie potasu w surowicy na ogół utrzymuje się w granicach normy, u niektórych pacjentów leczonych peryndoprylem może dochodzić do rozwoju hiperkaliemii. Diuretyki oszczędzające potas (np. spironolakton, triamteren lub amilorid), suplementy potasu lub zamienniki soli kuchennej zawierające potas mogą prowadzić do znacznego zwiększenia stężenia potasu w surowicy. Dlatego nie zaleca się przyjmowania peryndoprylu w skojarzeniu z wyżej wymienionymi preparatami (patrz punkt 4.4). Gdy jednoczesne stosowanie peryndoprylu z tymi lekami jest wskazane z powodu stwierdzonej hipokaliemii, należy stosować je ostrożnie i często kontrolować stężenie potasu w surowicy.

Lit:

Podczas jednoczesnego stosowania preparatów zawierających lit z inhibitorami ACE obserwowano odwracalne podwyższenie stężenia litu w surowicy oraz jego toksyczność. Jednoczesne stosowanie diuretyków tiazydowych może zwiększać ryzyko toksycznego działania litu oraz nasilać i tak już podwyższone ryzyko działania toksycznego litu podczas przyjmowania wraz z inhibitorami konwertazy angiotensyny. Stosowanie peryndoprylu w skojarzeniu z litem nie jest zalecane, jednak, jeżeli okaże się ono konieczne, należy prowadzić staranne monitorowanie stężenia litu w surowicy (patrz punkt 4.4).

Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ). w tym kwas acetylosalicylowy w dawce > 3 u/dobe: Stosowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych może zmniejszać hipotensyjne działanie inhibitorów konwertazy angiotensyny. Dodatkowo niesteroidowe leki przeciwzapalne stosowane jednocześnie z inhibitorami konwertazy angiotensyny wykazują działanie addycyjne prowadzące do podwyższenia stężenia potasu w surowicy, co może powodować pogorszenie czynności nerek. Działania te są na ogół odwracalne. W rzadkich przypadkach może wystąpić ostra niewydolność nerek, zwłaszcza u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, np. u osób w podeszłym wieku lub odwodnionych.

Leki przeciwnadciśnieniowe i rozszerzające naczynia:

Jednoczesne stosowanie tych leków może powodować nasilenie hipotensyjnego działania peryndoprylu. Jednoczesne przyjmowanie nitrogliceryny i innych azotanów lub innych leków rozszerzających naczynia może powodować dalsze obniżenie ciśnienia tętniczego krwi.

Leki przeciwcukrzycowe:

Badania epidemiologiczne wykazały, że jednoczesne stosowanie inhibitorów konwertazy angiotensyny i leków przeciwcukrzycowych (insuliny, doustnych leków przeciwcukrzycowych) może spowodować znaczne obniżenie stężenia glukozy we krwi z ryzykiem wystąpienia hipoglikemii. Występowanie tego zjawiska jest bardziej prawdopodobne w pierwszych tygodniach leczenia skojarzonego oraz u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek.

Kwas acetylosalicylowy, trombolityki. beta-blokery. azotany:

Peryndopryl można podawać równocześnie z kwasem acetylosalicylowym (gdy stosuje się go jako lek trombolityczny), trombolitykami, beta-blokerami i (lub) azotanami.

Trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne/leki przeciwpsychotyczne/leki anestezjologiczne: Jednoczesne stosowanie niektórych środków znieczulających trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych oraz leków przeciwpsychotycznych z inhibitorami konwertazy angiotensyny może powodować dodatkowe obniżenie ciśnienia tętniczego krwi (patrz punkt 4.4).

Leki sympatykomimetyczne:

Leki sympatykomimetyczne mogą osłabiać hipotensyjne działanie inhibitorów konwertazy angiotensyny.

4.6 Ciąża i laktacja

Ciąża:

Nie zaleca się stosowania inhibitorów konwertazy angiotensyny w pierwszym trymestrze ciąży (patrz punkt 4.4). Inhibitory konwertazy angiotensyny są przeciwwskazane w 2 i 3 trymestrze ciąży (patrz punkty 4.3 i 4.4).

Dane epidemiologiczne dotyczące ryzyka działań teratogennych po zastosowaniu inhibitorów konwertazy angiotensyny w pierwszym trymestrze ciąży nie są jednoznaczne, choć nie można wykluczyć niewielkiego podwyższenia ryzyka. O ile kontynuowanie leczenia inhibitorami konwertazy angiotensyny nie zostanie uznane za konieczne, leczenie pacjentek planujących ciążę należy zmienić na inne leki przeciwnadciśnieniowe o potwierdzonym profilu bezpieczeństwa stosowania podczas ciąży. Po stwierdzeniu ciąży leczenie inhibitorami konwertazy angiotensyny należy niezwłocznie przerwać, a w razie potrzeby należy rozpocząć leczenie alternatywne.

Stwierdzono, że ekspozycja na inhibitor ACE w drugim i trzecim trymestrze ciąży wywołuje toksyczne działanie na płód u ludzi (pogorszenie czynności nerek, małowodzie, opóźnienie kostnienia kości czaszki) oraz toksyczność u noworodków (niewydolność nerek, niedociśnienie, hiperkaliemia) (patrz też punkt 5.3 „Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie”). W razie ekspozycji na peryndopryl w drugim lub trzecim trymestrze ciąży zaleca się wykonanie badania USG oceniającego czynność nerek i czaszkę płodu. Niemowlęta, których matki przyjmowały inhibitory konwertazy angiotensyny, powinny być uważnie obserwowane pod kątem występowania hipotonii (patrz też punkty 4.3 i 4.4).

Laktacja:

Nie zaleca się stosowania preparatu Perindopril Arrow ze względu na brak danych dotyczących stosowania preparatu Perindopril Arrow podczas karmienia piersią. Należy zastosować leczenie lekiem o lepiej ustalonym profilu bezpieczeństwa podczas karmienia piersią zwłaszcza u kobiet karmiących wcześniaki.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Podczas prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu należy liczyć się z tym, że mogą czasem występować zawroty głowy lub uczucie zmęczenia.

4.8    Działania niepożądane

Podczas leczenia peryndoprylem obserwowano następujące działania niepożądane, które uszeregowano według kategorii częstości występowania:

bardzo częste (>1/10); częste (>1/100, <1/10); niezbyt częste (>1/1000, <1/100); rzadkie (>1/10 000, <1/1000);

bardzo rzadkie (<1/10 000), łącznie z pojedynczymi przypadkami.

Zaburzenia psychiczne:

Niezbyt częste: zaburzenia nastroju lub snu

Zaburzenia układu nerwowego:

Częste: bóle głowy, układowe i nicukładowe zawroty głowy oraz parestezje Bardzo rzadkie: splątanie

Zaburzenia oka:

Częste: zaburzenia widzenia

Zaburzenia ucha i błędnika:

Częste: szumy uszne

Zaburzenia serca:

Częste: niedociśnienie i efekty związane z niedociśnieniem

Bardzo rzadkie: zaburzenia rytmu serca, dusznica bolesna, zawał mięśnia sercowego i udar, być może w następstwie nadmiernego spadku ciśnienia tętniczego u pacjentów z grupy wysokiego ryzyka (patrz punkt 4.4)

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpicrsia:

Częste: kaszel, duszność Niezbyt częste: skurcz oskrzeli

Bardzo rzadkie: eozynofilowe zapalenie płuc, nieżyt błony śluzowej nosa Zaburzenia żołądka i jelit:

Częste: nudności, wymioty, bóle brzucha, zaburzenia smaku, niestrawność, biegunka i zaparcia Niezbyt częste: suchość w jamie ustnej Bardzo rzadkie: zapalenie trzustki

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych:

Bardzo rzadkie: zapalenie wątroby cytolityczne łub cholestatycznc (patrz punkt 4.4)

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Częste: wysypka, świąd

Niezbyt częste: obrzęk naczynioruchowy twarzy, kończyn, warg, błon śluzowych, języka, głośni i (lub) krtani, pokrzywka (patrz punkt 4.4)

Bardzo rzadkie: rumień wielopostaciowy

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe, tkanki łącznej i kości:

Częste: skurcze mięśni

Zaburzenia nerek i układu moczowego:

Niezbyt częste: niewydolność nerek Bardzo rzadkie: ostra niewydolność nerek

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi:

Niezbyt częste: impotencja

Zaburzenia ogólne:

Częste: uczucie nadmiernego zmęczenia Niezbyt częste: nadmierna potliwość

Zaburzenia krwi i układu chłonnego:

Bardzo rzadko zgłaszano zmniejszenie stężenia hemoglobiny i zmniejszenie hematokrytu, małopłytkowość, leukopenię/ neutropenię oraz przypadki agranulocytozy lub pancytopenii.

U pacjentów z wrodzonym niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej w bardzo rzadkich przypadkach obserwowano niedokrwistość hemolityczną (patrz punkt 4.4).

Badania diagnostyczne:

Może wystąpić zwiększenie stężenia mocznika we krwi oraz kreatyniny w surowicy, hiperkaliemia odwracalna po zakończeniu leczenia, szczególnie u pacjentów z niewydolnością nerek, ciężką niewydolnością serca i nadciśnieniem naczyniowo-nerkowym. W rzadkich przypadkach obserwowano podwyższenie aktywności enzymów wątrobowych oraz stężenia bilirubiny w surowicy.

Badania kliniczne:

W okresie leczenia randomizowanego w badaniu EUROPA odnotowywano jedynie poważne zdarzenia niepożądane. Wystąpiły one u niewielkiej liczby pacjentów: u 16 (0,3%) na 6122 pacjentów przyjmujących peryndopryl oraz u 12 (0,2%) na 6107 pacjentów w grupie placebo. Wśród pacjentów przyjmujących peryndopryl u 6 osób zaobserwowano hipotonię, u 3 - obrzęk naczynioruchowy, a u 1 - nagłe zatrzymanie krążenia. Większa liczba pacjentów wycofała się z badania z powodu kaszlu, hipotonii lub innego rodzaju reakcji nietolerancji w grupie osób przyjmujących peryndopryl niż w grupie placebo - odpowiednio 6,0% (n=366) i 2,1% (n=129).

4.9 Przedawkowanie

Dostępne dane dotyczące przedawkowania u ludzi są ograniczone. Objawy związane z przedawkowaniem inhibitorów konwertazy angiotensyny mogą obejmować niedociśnienie, wstrząs, zaburzenia elektrolitowe, niewydolność nerek, hiperwentylację, częstoskurcz, kołatanie serca, bradykardię, zawroty głowy, lęk i kaszel.

W przypadku przedawkowania zaleca się zastosowanie wlewu dożylnego roztworu soli fizjologicznej. W razie wystąpienia niedociśnienia pacjenta należy ułożyć w pozycji Trendelenburga. Należy rozważyć podanie angiotensyny II i (lub) katecholamin we wlewie dożylnym, o ile leki te są dostępne. Peryndopryl jest usuwany z krążenia przez hemodializę (patrz punkt 4.4). W przypadku bradykardii opornej na leczenie wskazane jest zastosowanie stymulatora serca. Należy stale monitorować parametry podstawowych czynności życiowych, stężenie elektrolitów w surowicy krwi oraz stężenie kreatyniny.

5 WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamicznc

Kod ATC: C09A A04, inhibitory konwertazy angiotensyny, zwykłe

Peryndopryl jest inhibitorem enzymu przekształcającego angiotensynę I w angiotensynę II (konwertaza angiotensyny; ang. Angiotensin Converting Enzyme — ACE). Konwertaza angiotensyny jest kinazą- egzopeptydazą przekształcającą angiotensynę I w angiotensynę II będącą czynnikiem powodującym skurcz naczyń i rozkład bradykininy - substancji rozszerzającej naczynia - do nieaktywnych heptapeptydów. Hamowanie ACE powoduje zmniejszenie stężenia angiotensyny II w osoczu, co prowadzi do wzrostu aktywności reninowej osocza (przez zablokowanie ujemnego sprzężenia zwrotnego hamującego uwalnianie reniny) i zmniejszenia wydzielania aldosteronu. Inaktywacja enzymu rozkładającego bradykininę przez inhibitory konwertazy angiotensyny powoduje także zwiększenie aktywności krążących oraz miejscowych układów kalikreiny-kininy (co prowadzi także do aktywacji układu prostaglandyn). Mechanizm ten może być elementem hipotensyjnego działania inhibitorów ACE, jak również jest częściowo odpowiedzialny za niektóre działania niepożądane tych leków (np. kaszel).

Peryndopryl działa za pośrednictwem aktywnego metabolitu - peryndoprylatu. Inne metabolity nie wykazują działania hamującego konwertazę angiotensyny w badaniach in vitro.

Nadciśnienie tętnicze:

Peryndopryl wykazuje aktywność w nadciśnieniu tętniczym wszystkich stopni: łagodnym, umiarkowanym i ciężkim; obserwuje się obniżenie skurczowego i rozkurczowego ciśnienia tętniczego zarówno w pozycji leżącej na plecach, jak i w pozycji stojącej.

Peryndopryl zmniejsza opór obwodowy, co prowadzi do obniżenia systemowego ciśnienia krwi. W konsekwencji zwiększa się obwodowy przepływ krwi, bez wpływu na częstość akcji serca.

Przepływ krwi przez nerki na ogół zwiększa się, natomiast wskaźnik filtracji klębuszkowej (GFR) zazwyczaj pozostaje niezmieniony.

Maksymalne działanie przeciwnadciśnieniowe występuje od 4 do 6 godzin po podaniu dawki pojedynczej i utrzymuje się przez co najmniej 24 godziny; działanie w chwili najniższego stężenia leku zazwyczaj odpowiada 87% do 100% działania maksymalnego.

Obniżenie ciśnienia tętniczego krwi następuje szybko. U pacjentów reagujących na leczenie prawidłowe ciśnienie krwi uzyskuje się w ciągu miesiąca i efekt ten utrzymuje się bez występowania tachyfilaksji.

Przerwanie leczenia nie jest związane z ponownym wystąpieniem nadciśnienia tętniczego.

Peryndopryl redukuje przerost lewej komory serca.

Potwierdzono, że peryndopryl wykazuje właściwości rozszerzające naczynia u ludzi. Poprawia on również elastyczność dużych tętnic i zmniejsza stosunek warstwy środkowej do światła naczynia w małych tętnicach.

Leczenie skojarzone z diuretykami tiazydowymi powoduje wystąpienie działania synergistycznego typu addycyjnego. Jednoczesne stosowanie inhibitora konwertazy angiotensyny i tiazydu zmniejsza także ryzyko wystąpienia hipokaliemii wywołanej przez leczenie diuretykiem.

Pacjenci ze stabilna choroba wieńcowa:

Badanie EUROPA było wieloośrodkowym, międzynarodowym, randomizowanym, podwójnie zaślepionym, kontrolowanym za pomocą placebo badaniem klinicznym prowadzonym przez 4 lata.

Dwanaście tysięcy dwustu osiemnastu (12 218) pacjentów w wieku powyżej 18 lat zostało losowo przydzielonych do grupy leczonej peryndoprylem w dawce 8 mg (n=6110) lub do grupy otrzymującej placebo (n=6108).

W populacji osób włączonych do badania stwierdzano udokumentowaną chorobę wieńcową bez objawów klinicznych niewydolności serca. Ogółem 90% pacjentów przebyło zawał mięśnia sercowego i (lub) rewaskularyzację wieńcową. Większość pacjentów otrzymywała lek badany dodatkowo w stosunku do tradycyjnego leczenia, w tym leków przeciwpłytkowych, leków obniżających stężenie lipidów oraz beta-adrenolityków.

Głównym kryterium oceny skuteczności było złożone kryterium obejmujące zgon z przyczyn krążeniowych, zawał serca bez zgonu i (lub) zatrzymanie pracy serca z udaną resuscytacją. Leczenie peryndoprylem w dawce 8 mg raz na dobę doprowadziło do znamiennego zmniejszenia bezwzględnego ryzyka spełnienia pierwszorzędowego kryterium oceny o 1,9% (zmniejszenie ryzyka względnego o 20%, 95%CI [9,4; 28,6] - p<0,001).

U pacjentów z zawałem serca i (lub) rewaskularyzacją w wywiadzie zaobserwowano zmniejszenie ryzyka bezwzględnego o 2,2% co odpowiada zmniejszeniu ryzyka względnego o 22,4% (95%CI [12,0; 31,6] - p<0,001) w zakresie pierwszorzędowego kryterium oceny w porównaniu z placebo.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Pcryndopryl szybko wchłania się po podaniu doustnym, osiągając maksymalne stężenie w ciągu 1 godziny. Dostępność biologiczna wynosi od 65 do 70%.

Około 20% całkowitej ilości wchłoniętego peryndoprylu przekształcane jest do peryndoprylatu (aktywnego metabolitu). Oprócz aktywnego peryndoprylatu, który jest farmakodynamicznie czynny, peryndopryl jest metabolizowany do pięciu innych metabolitów, które nie są aktywne. Okres półtrwania peryndoprylu w osoczu wynosi 1 godzinę. Maksymalny poziom peryndoprylatu w osoczu uzyskuje się w ciągu 3 do 4 godzin.

Ponieważ spożycie pożywienia hamuje przekształcanie peryndoprylu w peryndoprylat, a co za tym idzie - jego biodostępność, peryndopryl należy przyjmować doustnie w pojedynczej dawce dobowej przed porannym posiłkiem.

Objętość dystrybucji niezwiązanego peryndoprylatu wynosi około 0,2 1/kg. Wiązanie z białkami jest niewielkie (wiązanie peryndoprylatu z konwertazą angiotensyny wynosi mniej niż 30%), ale jest ono zależne od stężenia.

Peryndoprylat jest wydalany w moczu, a okres półtrwania frakcji niezwiązanej wynosi około 3 do 5 godzin. Dysocjacja peryndoprylatu związanego z ACE daje „efektywny” okres półtrwania fazy eliminacji wynoszący 25 godzin. W warunkach powtarzanego dawkowania stan stacjonarny uzyskuje się w ciągu 4 dni. Nie obserwuje się kumulacji peryndoprylu w ustroju w wyniku powtarzanego dawkowania.

Wydalanie peryndoprylatu ulega zmniejszeniu u osób w podeszłym wieku oraz u pacjentów z niewydolnością serca lub nerek.

W zaburzeniach czynności nerek wskazana jest zmiana dawkowania w zależności od stopnia niewydolności nerek (klirensu kreatyniny).

Klirens peryndoprylu podczas dializy wynosi 70 ml/min.

U pacjentów z marskością wątroby właściwości farmakokinetyczne peryndoprylu są zmienione: klirens wątrobowy cząsteczki macierzystej ulega u nich redukcji o połowę. Jednak, ponieważ ilość wytworzonego peryndoprylatu nie ulega zmianie, dostosowanie dawki nie jest konieczne.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W badaniach toksykologicznych obejmujących przewlekłe podawanie leku doustnie (na szczurach i na małpach) narządem docelowym były nerki, które ulegały odwracalnemu uszkodzeniu.

Nie zaobserwowano działania mutagennego w badaniach in vitro lub in vivo.

Badania toksyczności reprodukcyjnej (u szczurów, myszy, królików i małp) nie wykazały szkodliwego wpływu na rozwój zarodka ani działania teratogennego. Wykazano jednak, że inhibitory konwertazy angiotensyny jako grupa powodują działania niepożądane na późnym etapie rozwoju płodowego. U gryzoni i królików prowadziło to do obumierania płodów i wad rozwojowych (uszkodzenia nerek), a także zwiększonej umieralności około- i poporodowej.

W badaniach długoterminowych prowadzonych na szczurach i myszacli nie zaobserwowano działania rakotwórczego.

6    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Laktoza jednowodna Celuloza mikrokrystaliczna Krzemionka koloidalna, bezwodna Magnezu stearynian

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy

6.3    Okres trwałości

2 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry z folii Aluminium/Aluminium pakowane w tekturowym pudełku.

Rozmiary opakowań: 60 lub 90 tabletek w blistrach po 10 sztuk.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania Icku do stosowania

Brak szczególnych wymagań.

7 PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Arrow Generics Limited

Unit 2, Eastman Way

Stevenage

Hertfordshire

SGI 4SZ

Wielka Brytania

8


NUMER(-Y) POZWOLENIA (POZWOLEŃ) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10 DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Perindopril Arrow