+ iMeds.pl

Permente 4,6 mg/24 hUlotka Permente

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Permente, 4,6 mg/24h, system transdermalny, plaster Permente, 9,5 mg/24h, system transdermalny, plaster

(Rivastigminum)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty lub pielęgniarki.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Permente i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Permente

3.    Jak stosować lek Permente

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Permente

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Permente i w jakim celu się go stosuje

Substancją czynną leku Permente jest rywastygmina.

Rywastygmina należy do grupy substancji zwanych inhibitorami cholinesterazy. U pacjentów z otępieniem typu alzheimerowskiego pewne komórki nerwowe w mózgu obumierają, powodując zmniejszenie stężenia acetylocholiny będącej neuroprzekaźnikiem (substancją umożliwiającą komunikowanie się komórek nerwowych między sobą). Działanie rywastygminy polega na blokowaniu enzymów powodujących rozpad acetylocholiny: acetylocholinesterazy i butyrylocholinesterazy. Blokując działanie tych enzymów rywastygmina umożliwia zwiększenie stężenia acetylocholiny w mózgu, co pomaga w łagodzeniu objawów choroby Alzheimera.

Lek Permente jest stosowany w leczeniu zaburzeń pamięci u dorosłych pacjentów z łagodnym do umiarkowanie ciężkiego otępieniem typu alzheimerowskiego: postępującą chorobą mózgu, która wywołuje stopniowe zaburzenia pamięci, zdolności intelektualnych i zachowania .

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Permente Kiedy nie stosować leku Permente

-    Jeśli pacjent ma uczulenie na rywastygminę (substancję czynna leku Permente) lub którykolwiek z pozostałych składników leku wymienionych w punkcie 6 ulotki;

-    Jeśli u pacjenta wystąpiła kiedykolwiek reakcja alergiczna na podobne leki (pochodne karbaminianu);

-    Jeśli u pacjenta wystąpiły alergiczne objawy skórne wykraczające poza obszar skóry zajmowany przez plaster, jeśli nasili się reakcja miejscowa (np. wystąpią pęcherze, zaostrzenie stanu zapalnego skóry, opuchnięcie) i jeśli zmiany te nie ustąpią w ciągu 48 godzin po zdjęciu plastra.

Jeśli taka sytuacja dotyczy pacjenta, należy poinformować o tym lekarza i nie stosować leku Permente systemy transdermalne, plastry.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Permente należy zwrócić się do lekarza.

-    Jeśli u pacjenta występuje lub kiedykolwiek występował nieregularny rytm pracy serca.

-    Jeśli u pacjenta występuje lub kiedykolwiek występował czynny wrzód żołądka.

-    Jeśli u pacjenta występują lub kiedykolwiek występowały trudności w oddawaniu moczu.

-    Jeśli u pacjenta występują lub kiedykolwiek występowały napady padaczkowe.

-    Jeśli u pacjenta występuje lub kiedykolwiek występowała astma lub ciężka choroba układu oddechowego.

-    Jeśli u pacjenta występuje drżenie.

-    Jeśli pacj ent ma małą masę ciała.

-    Jeśli u pacjenta występują zaburzenia układu pokarmowego takie jak nudności, wymioty i biegunka. W razie długotrwałych wymiotów lub biegunki pacjent może się odwodnić (stracić zbyt dużą ilość płynów).

-    Jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności wątroby.

Jeśli którakolwiek z tych sytuacji odnosi się do pacjenta, lekarz może prowadzić dokładniejszą obserwację pacjenta w czasie stosowania tego leku.

Jeśli pacjent nie nalepiał plastra przez kilka dni, nie powinien nalepiać kolejnego plastra zanim nie skonsultuje się z lekarzem.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Stosowanie leku Permente u dzieci i młodzieży nie jest właściwe w leczeniu otępienia typu alzheimerowskiego.

Inne leki i Permente

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także tych, które planuje przyjmować.

Permente może wpływać na działanie leków przeciwcholinergicznych (leków stosowanych w łagodzeniu kurczów żołądka (np.: dicyklomina), w leczeniu choroby Parkinsona (np.: amantadyna) lub w zapobieganiu chorobie lokomocyjnej (np.: difenhydramina, skopolamina lub meklizyna).

Jeśli pacjent ma być poddany operacji w czasie stosowania leku Permente systemy transdermalne, powinien powiedzieć lekarzowi o stosowaniu tych plastrów, ponieważ mogą one nasilać działanie pewnych środków zwiotczających mięśnie, stosowanych podczas znieczulenia.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży, należy dokonać oceny korzyści ze stosowania leku Permente systemy transdermalne względem możliwych działań leku na nienarodzone dziecko. Lek Permente nie powinien być stosowany w czasie ciąży jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne.

Podczas stosowania leku Permente systemy transdermalne nie należy karmić piersią.

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lekarz poinformuje pacjenta, czy jego stan pozwala na bezpieczne prowadzenie pojazdów i obsługę maszyn. Lek Permente systemy transdermalne może powodować omdlenia lub silne splątanie. Jeśli pacjent czuje się słabo lub jest zdezorientowany, nie powinien prowadzić pojazdów, obsługiwać maszyn ani wykonywać żadnych innych zadań wymagających koncentracji.

Jak stosować lek Permente

3.


Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty lub pielęgniarki.

UWAGA!

-    Przed nałożeniem JEDNEGO nowego plastra poprzedni plaster należy usunąć.

-    Stosować tylko jeden plaster na dobę.

-    Nie należy ciąć plastrów na części.

-    Mocno docisnąć plaster wewnętrzną stroną dłoni i przytrzymać przez co najmniej 30 sekund.

Jak rozpoczynać leczenie

Lekarz poinformuje pacjenta, jaki plaster Permente jest dla niego najwłaściwszy.

-    Leczenie zazwyczaj rozpoczyna się od dawki 4,6 mg/24h.

-    Zazwyczaj zalecana dobowa dawka leku Permente wynosi 9,5 mg/24h. Jeśli dawka ta jest dobrze tolerowana, lekarz może rozważyć zwiększenie dawki do 13,3 mg/24h. (Lek Permente nie występuje w dawce 13,3 mg/24h. W celu stosowania dawek rywastyminy innych niż produktu Permente można zastosować dostępne plastry z rywastygminą innych producentów).

-    Należy nalepiać tylko jeden plaster Permente na raz. Plaster należy wymienić na nowy po upływie 24 godzin.

Podczas leczenia lekarz może dostosować dawkę leku do indywidualnych potrzeb pacjenta.

Jeśli pacjent nie nalepiał plastra przez trzy dni, nie powinien naklejać kolejnego plastra zanim nie skonsultuje się z lekarzem. Leczenie plastrami można wznowić stosując tę samą dawkę, jeśli przerwa w leczeniu nie przekraczała trzech dni. W przeciwnym razie lekarz zaleci wznowienie leczenia dawką 4,6 mg/24 h leku Permente.

Lek Permente można stosować z jedzeniem, piciem i alkoholem.

Gdzie pacjent powinien nalepić plaster Permente

•    Przed nalepieniem plastra należy upewnić się, że skóra w wybranym do naklejenia miejscu jest:

-    czysta, sucha i nieowłosiona,

-    oczyszczona z pudrów, olejków, kremów nawilżających lub balsamów, które mogłyby uniemożliwiać właściwe przylepienie plastra,

-    wolna od skaleczeń, wysypki i (lub) podrażnień.

   Należy ostrożnie usunąć wszelkie nalepione plastry przed nałożeniem nowego. Większa liczba plastrów na ciele oznacza narażenie na nadmierną ilość tego leku, co może być niebezpieczne.

•    Należy nalepiać JEDEN plaster na dobę na TYLKO JEDNO z możliwych miejsc wskazanych na rysunkach poniżej:

-    górna część lewego ramienia lub prawego ramienia

-    górna część lewej lub prawej strony klatki piersiowej (należy unikać nalepiania plastrów na piersi)

-    górna część lewej lub prawej strony pleców

-    dolna część lewej lub prawej strony pleców

Po 24 godzinach należy zdjąć stary plaster przed przyklejeniem JEDNEGO nowego plastra na TYLKO JEDNO z podanych niżej możliwych miejsc.


Zmieniając plaster należy usunąć plaster z dnia poprzedniego zanim nalepi się nowy plaster w innym miejscu (na przykład jednego dnia po prawej stronie ciała, a drugiego - po lewej, jednego dnia w górnej części ciała, a drugiego w dolnej). Nie należy nalepiać nowego plastra na tę samą powierzchnię skóry przed upływem 14 dni.

Jak pacjent powinien przylepiać plaster Permente

Lek Permente ma postać cienkich, nieprzezroczystych plastikowych plastrów przylepianych na skórę. Każdy plaster znajduje się w szczelnie zamkniętej saszetce, która chroni plaster do czasu przyklejenia na skórę. Nie należy otwierać saszetki ani wyjmować plastra, aż do chwili jego przylepiania na skórę.

-    Ostrożnie zdjąć plaster przed nałożeniem nowego.

-    Pacjenci rozpoczynający leczenie po raz pierwszy oraz pacjenci wznawiający leczenie lekiem Permente po przerwie, powinni rozpoczynać od czynności pokazanych na drugim rysunku.

Każdy plaster znajduje się w oddzielnej, szczelnie zamkniętej saszetce ochronnej. Saszetkę należy otworzyć tuż przed nałożeniem plastra na skórę. Należy przeciąć nożyczkami saszetkę wzdłuż brzegu w miejscu zaznaczonym przerywaną linią, a następnie wyjąć plaster z saszetki.

Warstwa przylepna plastra jest zabezpieczona dwoma warstwami ochronnymi. Należy zerwać jedną z warstw ochronnych wzdłuż plastra tak, aby uniknąć jego zwinięcia.

Nie należy dotykać palcami warstwy przylepnej plastra.

Przyłożyć klejącą powierzchnię plastra do górnej lub dolnej części pleców, górnej części ramienia lub do klatki piersiowej, a następnie usunąć drugą warstwę ochronną.

Przycisnąć plaster mocno wewnętrzną stroną dłoni przez co najmniej 30 sekund, upewniając się, że jego brzegi dobrze przylegają do skóry.

W razie potrzeby można np.: napisać cienkopisem na plastrze dzień tygodnia, w którym jest on przylepiony.

Plaster należy nosić stale, aż do chwili jego zmiany na nowy. Pacjent może próbować nalepiać plaster w różne lokalizacje, aby wybrać najbardziej dogodne miejsce, gdzie ponadto nie będzie zrywany przez odzież.

Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty jeśli pacjent nie może przykleić plastra samodzielnie, lub gdy nie jest pewien jak przykleić plaster.

Jak pacjent powinien zdejmować plaster Permente

Należy delikatnie pociągnąć za jeden brzeg plastra, a następnie powoli odkleić go od skóry. Jeśli na skórze pozostaną resztki kleju, można je usunąć przemywając to miejsce ciepłą wodą i łagodnym mydłem lub oliwką dziecięcą. Nie należy stosować alkoholu lub innych rozpuszczalników (zmywacza do paznokci i innych środków).

Po zdjęciu plastra należy umyć ręce wodą z mydłem. W przypadku kontaktu leku z oczami lub zaczerwienienia oczu po kontakcie z plastrem, oczy należy natychmiast przemyć dużą ilością wody, a jeśli objawy te nie ustąpią, należy zgłosić się do lekarza.

Czy pacjent może stosować plaster Permente podczas kąpieli, pływania lub przebywania na słońcu?

•    Kąpiel, pływanie bądź kąpiel pod prysznicem nie powinny mieć wpływu na działanie plastra. Należy upewnić się, że podczas wykonywania tych czynności plaster się nie odkleił.

•    Nie należy narażać plastra na działanie wszelkich zewnętrznych źródeł ciepła (np. nadmierne działanie promieni słonecznych, sauna, solarium) przez dłuższy czas.

Jak postępować w razie odklejenia się plastra

Jeśli plaster sam się odklei, należy nalepić nowy na resztę dnia, a następnie zmienić go na następny o zwykłej porze kolejnego dnia.

Kiedy i jak długo pacjent powinien nosić plaster Permente

Aby leczenie przyniosło korzystne efekty należy nalepiać nowy plaster codziennie, najlepiej o tej samej porze każdego dnia.

Należy stosować tylko jeden plaster Permente na raz i zamienić go na kolejny plaster po upływie 24 godzin.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Permente

Jeśli pacjent przez przypadek nalepi więcej niż jeden plaster, należy zdjąć wszystkie plastry, a następnie poinformować lekarza o przypadkowym nalepieniu więcej niż jednego plastra. Pacjent może wymagać pomocy lekarskiej. U niektórych pacjentów, którzy przez przypadek przyjęli zbyt duże dawki rywastygminy wystąpiły nudności, wymioty, biegunka, wysokie ciśnienie krwi i omamy. Może również dojść do spowolnienia bicia serca i omdleń.

Pominięcie zastosowania leku Permente

Jeśli pacjent stwierdzi, że zapomniał nalepić plaster, należy natychmiast to zrobić. Następny plaster można nalepić o zwykłej porze kolejnego dnia. Nie należy nalepiać dwóch plastrów w celu uzupełnienia pominiętej dawki leku.

Przerwanie stosowania leku Permente

W razie przerwania stosowania plastra, należy poinformować o tym lekarza lub farmaceutę.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Permente może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane mogą wystąpić częściej na początku leczenia lub po zwiększeniu stosowanej dawki. Działania niepożądane zazwyczaj powoli ustępują, w miarę jak organizm przystosowuje się do leku.

Należy natychmiast usunąć plaster i bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem jeśli pacjent zaobserwuje jedno z poniższych działań niepożądanych:

Często (może dotyczyć mniej niż 1 pacjenta na 10)

-    utrata apetytu

-    zawroty głowy

-    pobudzenie lub senność

-    nietrzymanie moczu (niezdolność do właściwego utrzymania moczu)

Niezbyt często (może dotyczyć mniej niż 1 pacjenta na 100)

-    zaburzenia rytmu serca, np.: spowolnienie rytmu serca

-    halucynacje (widzenie rzeczy nieistniejących)

-    wrzody żołądka

-    odwodnienie (utrata zbyt dużej ilości płynów)

-    nadmierna ruchliwość (wysoki stopień aktywności, niepokój)

-    agresja

Rzadko (może dotyczyć mniej niż 1 pacjenta na 1 000)

-    upadek

Bardzo rzadko (może dotyczyć mniej niż 1 pacjenta na 10 000)

-    sztywność rąk lub nóg

drżenie dłoni

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

-    reakcje alergiczne w miejscu nalepienia plastra, takie jak pęcherze lub stan zapalny skóry

-    pogorszenie objawów choroby Parkinsona - takie jak drżenie, sztywność lub powłóczenie nogami

-    zapalenie trzustki, w tym ostry ból górnej części żołądka często z nudnościami lub wymiotami

-    szybkie lub nierówne bicie serca

-    zwiększone ciśnienie tętnicze krwi

-    drgawki

-    zaburzenia wątroby (zażółcenie skóry, zażółcenie białkówek oczu, nietypowo ciemny mocz lub nudności występujące z niewyjaśnionych przyczyn, wymioty, zmęczenie, utrata apetytu

-    zmiany wyników testów czynnościowych wątroby

-    uczucie niepokoju

Należy odkleić plaster i natychmiast powiadomić lekarza, jeśli pacjent zaobserwuje którykolwiek z powyższych działań niepożądanych.

Inne działania niepożądane występujące po zastosowaniu rywastygminy w postaci kapsułek lub płynu doustnego:

Często (może dotyczyć mniej niż 1 pacjenta na 10)

-    zbyt duże wydzielanie śliny

-    utrata apetytu

-    uczucie niepokoju

-    ogólne złe samopoczucie

-    drżenie lub uczucie splątania

-    zwiększone pocenie się

Niezbyt często (może dotyczyć mniej niż 1 pacjenta na 100)

-    nierówne bicie serca (np.: szybkie bicie serca)

-    zaburzenia snu

-    przypadkowe upadki

Rzadko (może dotyczyć mniej niż 1 pacjenta na 1 000)

-    drgawki

-    wrzody jelita

-    ból w klatce piersiowej (zazwyczaj spowodowany skurczem naczyń wieńcowych)

Bardzo rzadko (może dotyczyć mniej niż 1 pacjenta na 10 000)

-    zwiększone ciśnienie tętnicze krwi

-    zapalenie trzustki: do objawów należy silny ból w górnej części brzucha, często z nudnościami (mdłościami) i wymiotami

-    krwawienia z przewodu pokarmowego - krew w kale lub wymiotach

-    widzenie nieistniejących rzeczy (omamy)

-    gwałtowne wymioty, które mogą prowadzić do pęknięcia przełyku (części przewodu pokarmowego łączącego jamę ustną z żołądkiem)

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail:adr@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Jak przechowywać lek Permente

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować leku Permente po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i saszetce po „EXP:”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Plaster transdermalny przechowywać w saszetce do momentu użycia.

Lek przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Nie stosować plastrów zniszczonych lub ze śladami uszkodzenia.

Po zdjęciu plastra należy złożyć go na pół powierzchnią przylepną do środka i mocno ścisnąć. Należy włożyć zużyty plaster do saszetki, a następnie wyrzucić w miejsce niedostępne dla dzieci. Po zdjęciu plastra nie należy dotykać palcami oczu przed umyciem rąk wodą z mydłem.

Jeśli lokalne przepisy dotyczące ochrony środowiska zakładają palenie odpadów komunalnych, można wrzucić plaster do kosza na śmieci. W przeciwnym razie, zużyte plastry należy zwrócić do apteki, najlepiej w oryginalnym opakowaniu.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Permente

Substancją czynną leku jest rywastygmina.

Plaster 4,6 mg/24h, system transdermalny:

z każdego plastra uwalnia się 4,6 mg rywastygminy na 24 godziny. Każdy plaster o powierzchni 5 cm2 zawiera 9 mg rywastygminy.

Plaster 9,5 mg/24h, system transdermalny:

z każdego plastra uwalnia się 9,5 mg rywastygminy na 24 godziny. Każdy plaster o powierzchni 10 cm2 zawiera 18 mg rywastygminy.

Pozostałe składniki to:

Warstwa zawierająca substancję czynna:

Warstwa przylegająca akrylowa

Butylu metakrylanu i metylu metakrylanu kopolimer

Warstwa _ przyle gająca:

Warstwa przylegająca silikonowa

Warstwy zewnętrzne:

Poliester

Poliester pokryty fluorem

Jak wygląda lek Permente i co zawiera opakowanie

Każdy system transdermalny jest cienkim plastrem składającym się z trzech warstw. Zewnętrzna warstwa plastra jest półprzeźroczysta, biała z nadrukiem: „Rivastigmine” oraz „4,6 mg/24h”lub „Rivastigmine” oraz „9,5 mg/24h”.

Każdy system transdermalny, plaster jest pakowany pojedynczo w zgrzewaną saszetkę z folii wielowarstwowej papier/PET/Aluminium/PAN.

Plastry są dostępne w opakowaniach zawierających 7, 10, 30, 60 lub 90 saszetek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Alvogen IPCo S.ar.l.

5, Rue Heienhaff L-1736, Senningerberg Luksemburg

Wytwórca

PHAST Gesellschaft für Pharmazeutische Qualitätsstandards mbH Kardinal-Wendel-Strasse 16, 66424 Homburg, Niemcy

ACC GmbH Analytical Clinical Concepts Schöntalweg 9, 63849 Leidersbach Niemcy

Focus Farma B.V.

Lagedijk 1-3, 1541 KA Koog aan de Zaan Holandia

Laboratoires Plastro Sante

41 rue de Longvic, 21300 Chenöve

Francja

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat leku oraz jego nazw w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do:

Alvogen Poland Sp. z o.o. ul. Kniaźnina 4a 01-607 Warszawa tel. 22 460 92 00

Data zatwierdzenia ostatniej aktualizacji: 10.02.2014r.

Alvogen (logo)

9

Permente

Charakterystyka Permente

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Permente, 4,6 mg/24h, system transdermalny, plaster Permente, 9,5 mg/24h, system transdermalny, plaster

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Z każdego systemu transdermalnego uwalnia się 4,6 mg rywastygminy przez 24 godziny. Każdy system transdermalny o powierzchni 5 cm2 zawiera 9 mg rywastygminy.

Z każdego systemu transdermalnego uwalnia się 9,5 mg rywastygminy przez 24 godziny. Każdy system transdermalny o powierzchni 10 cm2 zawiera 18 mg rywastygminy.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

System transdermalny, plaster

Każdy system transdermalny jest trzywarstwowym, okrągłym plastrem typu matrycowego składającym się z akrylowej warstwy matrycowej zawierającej substancję czynną, warstwy przylegającej silikonowej z napisem: „Rivastigmine 4.6 mg/24 h”, Rivastigmine 9.5 mg/24 h.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Leczenie objawowe łagodnej do średniozaawansowanej postaci otępienia typu alzheimerowskiego.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Leczenie powinno być rozpoczęte i nadzorowane przez lekarza doświadczonego w diagnozowaniu i leczeniu otępienia typu alzheimerowskiego. Diagnozę należy postawić na podstawie aktualnych wytycznych. Podobnie, jak w przypadku innych leków podawanych pacjentom z otępieniem, leczenie rywastygminą można rozpoczynać wyłącznie, jeśli pacjent ma opiekuna, który będzie podawać lek i kontrolować przebieg leczenia.

Dawkowanie

System transdermalny, plaster

Prędkość uwalniania rywastygminy in vivo przez 24 h

Permente 4,6 mg/24 h

4,6 mg

Permente 9,5 mg/24 h

9,5 mg

Rywastygmina 13,3 mg/24h*

13,3 mg

* Produkt Permente zawierający dawkę rywastygminy 13,3 mg/24h nie jest dostępny. W celu stosowania dawek rywastyminy innych niż produktu Permente można zastosować dostępne plastry z rywastygminą innych producentów.

Dawka początkowa

Leczenie rozpoczyna się od stosowania 4,6 mg/24 h.

Po co najmniej czterech tygodniach leczenia, jeśli jest ono dobrze tolerowane w ocenie lekarza prowadzącego, dawkę 4,6 mg/24 h należy zwiększyć do dawki 9,5 mg/24 h, (zalecanej dobowej skutecznej dawki leku), której przyjmowanie należy kontynuować tak długo, jak długo u pacjenta są widoczne korzyści z leczenia.

Dawka podtrzymująca

9,5 mg/24 h jest zalecaną skuteczną dawką dobową, którą należy stosować tak długo, jak długo jest u pacjenta są widoczne korzyści z leczenia. Jeśli leczenie jest dobrze tolerowane, wyłącznie po co najmniej sześciu miesiącach leczenia dawką 9,5 mg/24 h lekarz prowadzący może rozważyć zwiększenie dawki do 13,3 mg/24 h u pacjentów ze znaczącym pogorszeniem funkcji poznawczych (np. gorszym wynikiem badania MMSE) i (lub) pogorszeniem stanu funkcjonalnego (na podstawie oceny lekarza) podczas leczenia zalecaną skuteczną dawką dobową 9,5 mg/24 h (patrz punkt 5.1).

Korzyści kliniczne ze stosowania rywastygminy należy poddawać regularnej ocenie. Przerwanie leczenia należy rozważyć także w sytuacji, gdy nie ma już dowodów świadczących o terapeutycznym działaniu leku, pomimo stosowania optymalnej dawki.

Leczenie należy czasowo przerwać w razie stwierdzenia działań niepożądanych ze strony przewodu pokarmowego, aż do czasu ich ustąpienia. Można wznowić leczenie tą samą dawką przy użyciu systemu transdermalnego, jeśli przerwa w stosowaniu leku trwała nie dłużej niż trzy dni. W przeciwnym razie należy rozpocząć leczenie od stosowania dawki 4,6 mg/24 h.

Zamiana z leczenia kapsułkami lub roztworem doustnym na system transdermalny, plaster Ze względu na porównywalną ekspozycję na działanie rywastygminy po zastosowaniu postaci doustnej i systemów transdermalnych (patrz punkt 5.2), u pacjentów leczonych produktem zawierającym rywastigminę w postaci kapsułek lub roztworu doustnego można zamienić leczenie na produkt Permente w postaci systemów transdermalnych według następującego schematu postępowania:

•    Pacjentowi można zamienić stosowaną doustnie dawkę 3 mg/dobę rywastygminy na system transdermalny w dawce 4,6 mg/24 h.

•    Pacjentowi można zamienić stosowaną doustnie dawkę 6 mg/dobę rywastygminy na system transdermalny w dawce 4,6 mg/24 h.

•    Pacjentowi można zamienić stosowaną doustnie stałą, dobrze tolerowaną dawkę 9 mg/dobę rywastygminy na system transdermalny w dawce 9,5 mg/24 h. Jeśli dawka doustna 9 mg/dobę nie jest stabilna i dobrze tolerowana, zaleca się zamianę leczenia na system transdermalny w dawce 4,6 mg/24 h.

•    Pacjentowi można zamienić stosowaną doustnie dawkę 12 mg/dobę rywastygminy na system transdermalny w dawce 9,5 mg/24 h.

Po zamianie postaci leku na system transdermalny w dawce 4,6 mg/24 h, jeśli jest ona dobrze tolerowana przez co najmniej cztery tygodnie leczenia, należy zwiększyć dawkę rywastygminy do 9,5 mg/24 h, co stanowi zalecaną skuteczną dawkę leku.

Zaleca się, by pierwszy plaster nalepić w kolejnym dniu po przyjęciu ostatniej dawki doustnej leku.

Dzieci i młodzież

Brak odpowiedniego uzasadnienia stosowania produktu Permamente u dzieci i młodzieży w leczeniu otępienie typu alzheimerowskiego.

Pacjenci z masą ciała poniżej 50 kg:

Należy zachować szczególną ostrożność zwiększając dawkę leku u pacjentów z masą ciała poniżej 50 kg do wielkości powyżej zalecanej skutecznej dawki 9,5 mg/24 h (patrz punkt 4.4). U tych pacjentów może wystąpić więcej działań niepożądanych, a prawdopodobieństwo przerwania leczenia z powodu działań niepożądanych może być u nich większe.

Zaburzenia czynności wątroby

Brak konieczności dostosowywania dawki u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby. Jednak ze względu na zwiększenie ekspozycji w tych populacjach, co obserwowano po podaniu postaci doustnych, należy starannie ustalić wielkość dawki, w zależności od indywidualnej tolerancji, ponieważ u pacjentów z klinicznie istotnymi zaburzeniami czynności wątroby może wystąpić więcej działań niepożądanych. Nie przeprowadzono badań u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby (patrz punkty 4.4 i 5.2).

Zaburzenia czynności nerek

Brak konieczności dostosowywania dawki u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. Jednak ze względu na zwiększenie ekspozycji w tych populacjach, co obserwowano po podaniu postaci doustnych, należy starannie ustalić wielkość dawki, w zależności od indywidualnej tolerancji, ponieważ u pacjentów z klinicznie istotnymi zaburzeniami czynności nerek może wystąpić więcej działań niepożądanych (patrz punkt 4.4 i 5.2).

Sposób podawania

Plaster należy przyklejać raz na dobę na czystą, suchą, nieowłosioną i nieuszkodzoną, zdrową skórę górnej lub dolnej części pleców, górnej części ramienia lub klatki piersiowej, w miejscu nie narażonym na otarcie przez obciskającą odzież. Nie zaleca się naklejania systemu transdermalnego na udo lub brzuch ze względu na zmniejszoną dostępność biologiczną rywastygminy obserwowaną po nałożeniu systemu transdermalnego na te miejsca.

Nie należy nalepiać systemu transdermalnego na skórę zaczerwienioną, podrażnioną ani rozciętą. Należy unikać ponownego przyklejania plastra dokładnie w to samo miejsce przed upływem 14 dni, aby zminimalizować możliwe ryzyko podrażnienia skóry.

Należy przekazać pacjentom i ich opiekunom ważne wskazówki dotyczące stosowania leku:

-    Codziennie, przed nalepieniem nowego plastra należy najpierw usunąć plaster z poprzedniego dnia (patrz punkt 4.9).

-    Plaster należy wymienić na nowy po upływie 24 godzin. Należy stosować tylko jeden plaster na raz (patrz punkt 4.9).

-    Ochronne warstwy pokrywające plaster powinny być odlepiane wzdłuż plastra tak, aby nie spowodować zwinięcia się plastra.

-    Plaster należy mocno docisnąć wewnętrzną stroną dłoni i przytrzymać przez co najmniej 30 sekund, aż do chwili, gdy brzegi plastra dobrze przylgną do skóry.

-    Jeśli plaster odklei się, na resztę dnia należy przykleić nowy plaster, a następnie wymienić go na kolejny następnego dnia o zwykłej porze.

-    Plaster można stosować podczas codziennych czynności, w tym także podczas kąpieli i w okresie upałów.

-    Nie należy narażać plastra na bezpośrednie, długotrwałe działanie zewnętrznych źródeł promieniowania cieplnego (takich jak nadmierne nasłonecznienie, sauna, solarium).

Plastra nie należy ciąć na kawałki.

4.3    Przeciwwskazania

Stosowanie tego produktu leczniczego jest przeciwwskazane u pacjentów ze znaną nadwrażliwością na substancję czynną rywastygminę, na inne karbaminiany lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Wcześniejsze występowanie reakcji w miejscu podania, wskazujące na alergiczne kontaktowe zapalenie skóry po zastosowaniu plastra z rywastygminą (patrz punkt 4.4).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Częstość występowania i nasilenie działań niepożądanych zwiększa się wraz ze zwiększaniem dawki, zwłaszcza w wypadku zmiany dawkowania. Jeżeli leczenie przerwano na dłużej niż trzy dni, wznawiając je należy zastosować dawkę 4,6 mg/24 h.

Nieprawidłowe użycie produktu leczniczego i błędy w dawkowaniu skutkujące przedawkowaniem

Nieprawidłowe użycie tego produktu leczniczego i błędy w dawkowaniu plastrów z rywastygminą były przyczyną ciężkich działań niepożądanych; niektóre przypadki wymagały hospitalizacji i rzadko prowadziły do śmierci (patrz punkt 4.9). W większości przypadków nieprawidłowe użycie produktu leczniczego i błędy w dawkowaniu polegały na nałożeniu nowego plastra bez usunięcia poprzedniego oraz na zastosowaniu wielu plastrów jednocześnie. Należy przekazać pacjentom i ich opiekunom ważne wskazówki dotyczące stosowania rywastygminy w postaci plastrów (patrz punkt 4.2).

Zaburzenia żołądka i jelit

Zaburzenia żołądka i jelit, takie jak nudności, wymioty i biegunka, mają związek z dawką i mogą wystąpić na początku leczenia i (lub) po zwiększeniu dawki (patrz punkt 4.8). Takie działania niepożądane występują częściej u kobiet. Pacjentów, u których obserwowano objawy przedmiotowe lub podmiotowe odwodnienia, można leczyć płynami dożylnymi, a w razie natychmiastowej diagnozy i podjęcia leczenia - przerwać stosowanie rywastygminy lub zmniejszyć jej dawkę. Odwodnienie może wiązać się z poważnymi następstwami.

Utrata masy ciała

Podczas przyjmowania inhibitorów cholinesterazy, w tym rywastygminy, u pacjentów z chorobą Alzheimera może dojść do utraty masy ciała. Należy kontrolować masę ciała pacjenta w czasie leczenia produktem Permente systemy transdermalne.

Inne działanie niepożądane

Należy zachować ostrożność przepisując produkt Permente systemy transdermalne:

•    Pacjentom z zespołem chorego węzła zatokowego lub zaburzeniami przewodzenia (blok zatokowo-przedsionkowy, blok przedsionkowo-komorowy) (patrz punkt 4.8).

•    Pacjentom z czynną chorobą wrzodową żołądka lub dwunastnicy lub pacjentom ze skłonnościami do tych chorób, ponieważ rywastygmina może nasilać wydzielanie soku żołądkowego (patrz punkt 4.8).

•    Pacjentom ze skłonnościami do występowania niedrożności dróg moczowych i napadów drgawkowych, ponieważ leki cholinomimetyczne mogą wywoływać lub nasilać te choroby.

•    Pacjentom z astmą lub obturacyjną chorobą płuc w wywiadzie.

Reakcje skórne w miejscu podania

W razie stosowania rywastygminy w plastrach w miejscu podania mogą występować reakcje skórne o nasileniu słabym do umiarkowanego. Reakcje te nie są same w sobie objawami uczulenia. Jednakże, stosowanie rywastygminy w plastrach może prowadzić do kontaktowego alergicznego zapalenia skóry. Należy odpowiednio poinstruować w tym zakresie pacjentów i ich opiekunów.

Należy podejrzewać kontaktowe alergiczne zapalenie skóry, jeśli objawy skórne sięgają poza obszar zajmowany przez plaster, jeśli miejscowe odczyny mają znacznie intensywniejszy charakter (np.: zwiększający się rumień, obrzęk, grudki, pęcherze) i jeśli objawy w sposób istotny nie ustępują po 48 godzinach od odlepienia plastra. W takich przypadkach należy przerwać leczenie (patrz punkt 4.3).

U pacjentów, u których obserwuje się reakcje skórne w miejscu przyklejenia plastra sugerujące kontaktowe alergiczne zapalenie skóry w związku ze stosowaniem rywastygminy oraz u których istnieje potrzeba kontynuacji leczenia rywastygminą, można zastosować pod ścisłym nadzorem lekarskim doustne postacie rywastygminy dopiero po uzyskaniu ujemnego wyniku testów alergicznych. Niektórzy pacjenci, u których wystąpiło uczulenie na rywastygminę podczas stosowania rywastygminy w plastrach, nie będą mogli stosować rywastygminy w żadnej innej postaci farmaceutycznej.

Po wprowadzeniu do obrotu zgłaszano rzadkie przypadki rozsianych odczynów skórnych występujących w związku z reakcjami nadwrażliwości niezależnie od drogi podania rywastygminy (doustna, przezskórna). W takich przypadkach, leczenie należy przerwać (patrz punkt 4.3).

Należy właściwie poinstruować pacjentów oraz ich opiekunów.

Inne ostrzeżenia i środki ostrożności

Rywastygmina może nasilać lub wywoływać objawy pozapiramidowe.

Należy unikać kontaktu leku z oczami podczas posługiwania się produktem Permente systemy transdermalne (patrz punkt 5.3). Po zdjęciu plastra należy umyć ręce wodą z mydłem. W przypadku kontaktu leku z oczami lub zaczerwienienia oczu po kontakcie z plastrem, oczy należy natychmiast przemyć dużą ilością wody, a jeśli objawy te nie ustąpią, należy zgłosić się do lekarza.

Szczególne populacje pacjentów:

Pacjenci z masą ciała poniżej 50 kg mogą doświadczyć większej liczby działań niepożądanych, a ryzyko konieczności przerwania leczenia z powodu tych działań może być u nich większe (patrz punkt 4.2). Należy ostrożnie zwiększać dawkę u tych pacjentów i monitorować ich celem wykrycia działań niepożądanych (np. nadmiernych nudności lub wymiotów), a jeśli takie działania niepożądane wystąpią, należy rozważyć zmniejszenie dawki podtrzymującej do 4,6 mg/24 h.

Zaburzenia czynności wątroby

U pacjentów z klinicznie istotnymi zaburzeniami czynności wątroby może wystąpić więcej działań niepożądanych (patrz punkty 4.2 i 5.2). U tych pacjentów należy rozważyć zastosowanie plastra 4,6 mg/24 h zarówno jako dawkę wstępną, jak i dawkę maksymalną.

Zaburzenia czynności nerek

U pacjentów z klinicznie istotnymi zaburzeniami czynności nerek może wystąpić więcej działań niepożądanych (patrz punkty 4.2 i 5.2). U tych pacjentów należy rozważyć zastosowanie plastra 4,6 mg/24 h zarówno jako dawkę wstępną, jak i dawkę maksymalną.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie przeprowadzono szczególnych badań dotyczących interakcji rywastygminy w postaci systemów transdermalnych.

Rywastygmina, będąc inhibitorem cholinesterazy, może nasilać działania leków zwiotczających mięśnie o działaniu analogicznym do sukcynylocholiny stosowanych podczas znieczulenia. Należy zachować ostrożność w razie stosowania środków znieczulających. Należy rozważyć dostosowanie dawki lub czasowe przerwanie leczenia, jeśli to konieczne.

Ze względu na działania farmakodynamiczne, rywastygminy nie należy stosować jednocześnie z innymi substancjami cholinomimetycznymi; może ona wpływać na działanie antycholinergicznych produktów leczniczych.

W badaniach przeprowadzonych u zdrowych ochotników, nie zaobserwowano interakcji farmakokinetycznych pomiędzy rywastygminą w postaci doustnej a digoksyną, warfaryną, diazepamem czy fluoksetyną. Doustne stosowanie rywastygminy nie wpływa na czas protrombinowy wydłużony przez warfarynę. W wyniku równoczesnego stosowania rywastygminy w postaci doustnej i digoksyny, nie obserwowano występowania działań niepożądanych dotyczących przewodnictwa w mięśniu sercowym.

Jednoczesne podawanie rywastygminy i często przepisywanych produktów leczniczych, takich jak leki zobojętniające, przeciwwymiotne, przeciwcukrzycowe, ośrodkowo działające leki przeciwnadciśnieniowe, beta-adrenolityki, blokery kanału wapniowego, środki o działaniu inotropowym, leki stosowane w leczeniu dusznicy, niesteroidowe leki przeciwzapalne, estrogeny, leki przeciwbólowe, beznodiazepiny i leki przeciwhistaminowe nie było związane ze zmianą kinetyki rywastygminy lub zwiększonym ryzykiem wystąpienia klinicznie istotnych działań niepożądanych.

Biorąc pod uwagę metabolizm rywastygminy, nie należy spodziewać się interakcji metabolicznych z innymi produktami leczniczymi, chociaż rywastygmina może hamować metabolizm innych substancji metabolizowanych przy udziale butyrylocholinoesterazy.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Brak danych klinicznych dotyczących stosowania rywastygminy w czasie ciąży. W badaniach przed- i pourodzeniowych, przeprowadzonych na szczurach, zaobserwowano wydłużenie czasu trwania ciąży. Rywastygminy nie powinno się stosować w okresie ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne.

Karmienie piersią

U zwierząt, rywastygmina przenika do mleka karmiących samic. Nie wiadomo, czy rywastygmina przenika do mleka kobiet karmiących piersią, w związku z tym pacjentki przyjmujące rywastygminę nie powinny karmić piersią.

Płodność

U szczurów i królików nie zaobserwowano wpływu rywastygminy na płodność ani rozwój zarodka i płodu, z wyjątkiem dawek, które były toksyczne dla matek.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Choroba Alzheimera może stopniowo osłabiać zdolności kierowania pojazdami lub zaburzać zdolności obsługi maszyn. Ponadto, rywastygmina może wywoływać omdlenia lub majaczenia. W konsekwencji rywastygmina wywiera niewielki lub umiarkowany wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obługiwania maszyn. W związku z tym, u pacjentów z otępieniem leczonych rywastygminą, zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych, powinien rutynowo ocenić lekarz prowadzący.

4.8    Działania niepożądane

Podsumowanie profilu bezpieczeństwa

Najczęstszymi działaniami niepożądanymi obserwowanymi podczas stosowania rywastygminy w postaci plastrów transdermalnych są reakcje skórne w miejscu przyklejenia plastra (zazwyczaj łagodne do umiarkowanego zaczerwienienie w miejscu nałożenia plastra). Kolejnymi, najczęściej występującymi działaniami niepożądanymi są zaburzenia żołądkowo-jelitowe, w tym nudności i wymioty.

Działania niepożądane w Tabeli 1 wymieniono według klasyfikacji układów i narządów oraz częstości występowania zgodnie z MedDRA. Częstość występowania zdefiniowano zgodnie z następującą konwencją:

Bardzo często (>1/10),

Często (>1/100 do <1/10),

Niezbyt często (>1/1 000 do <1/100),

Rzadko (>1/10 000 do <1/1 000),

Bardzo rzadko (<1/10 000);

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Tabelaryczne zestawienie działań niepożądanych

W Tabeli 1 przedstawiono działania, zgłoszone u 854 pacjentów z otępieniem typu alzheimerowskiego, leczonych w ramach randomizowanych podwójnie zaślepionych badań kontrolowanych placebo i rywastygminą w postaci systemów transdermalnych oraz z danych po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu.

Tabela 1

Klasyfikacja MedRA

Częstość

Działanie niepożądane

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Często

Zakażenia układu moczowego

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Często

Brak apetytu, zmniej szony apetyt

Niezbyt często

Odwodnienie

Zaburzenia psychiczne

Często

Lęk, depresja, majaczenie, pobudzenie

Niezbyt często

Agresja

Częstość nieznana

Omamy, niepokój

Zaburzenia układu nerwowego

Często

Ból głowy, omdlenia, zawroty głowy

Niezbyt często

Nadaktywność ruchowa

Bardzo rzadko

Objawy pozapiramidowe

Częstość nieznana

Nasilenie choroby Parkinsona, napad drgawkowy

Zaburzenia serca

Niezbyt często

Bradykardia

Częstość nieznana

Blok przedsionkowo-komorowy, migotanie przedsionków, tachykardia, zespół chorego węzła zatokowego

Zaburzenia naczyniowe

Częstość nieznana

Nadciśnienie tętnicze krwi

Zaburzenia żołądka i jelit

Często

Nudności, wymioty, biegunka, niestrawność, ból brzucha

Niezbyt często

Wrzód żołądka

Częstość nieznana

Zapalenie trzustki

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Częstość nieznana

Zapalenie wątroby, zwiększone wartości wyników próby czynnościowej wątroby

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Często

Wysypka

Częstość nieznana

Świąd, rumień, pokrzywka, pęcherze, alergiczne zapalenie skóry, rozsiane skórne reakcje nadwrażliwości

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Często

Nietrzymanie moczu

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Często

Reakcje skórne w miejscu podania (np. rumień, świąd, obrzęk, zapalenie skóry, podrażnienie w miej scu nalepiania), stany osłabienia (np. zmęczenie, osłabienie), gorączka, utrata masy ciała

Rzadko

upadek

Opis wybranych działań niepożądanych

Gdy w wymienionym wyżej badaniu kontrolowanym placebo stosowano większe dawki niż 13,3 mg/24 h, obserwowano częściej bezsenność, i niewydolność serca niż po zastosowaniu dawki 13,3 mg/24 h lub placebo, co sugeruje zależność działania od dawki. Zdarzenia te jednak nie występowały z większą częstością po zastosowaniu rywastygminy w postaci plastrów transdermalnych 13,3 mg/24 h niż po placebo.

Następujące działania niepożądane były obserwowane wyłącznie po podaniu rywastygminy w postaci kapsułek lub roztworu doustnego, a nie obserwowano ich w badaniach klinicznych z rywastygminą w postaci systemów transdermalnych: senność, złe samopoczucie, drżenie, splątanie, nasilone pocenie się (często); wrzody dwunastnicy, dławica piersiowa (rzadko); krwotok żołądkowo-jelitowy (bardzo rzadko) oraz pewne przypadki ciężkich wymiotów związane z pęknięciem przełyku (częstość nieznana).

Podrażnienie skóry:

W 24-tygodniowym, podwójnie zaślepionym badaniu klinicznym kontrolowanym placebo, podczas każdej wizyty oceniano reakcje skórne przy pomocy skali podrażnienia skóry, oceniającej rumień, obrzęk, złuszczanie, pęknięcia, świąd oraz ból/kłucie/pieczenie w miejscu nalepienia systemu transdermalnego. Najczęściej obserwowanym objawem był rumień, który ustępował w ciągu 24 godzin u znacznej większości pacjentów. W 24-tygodniowym,podwójnie zaślepionym badaniu najczęściej obserwowanymi objawami (w skali oceniającej podrażnienia skóry) obserwowanymi po zastosowaniu rywastygminy 9,5 mg/24 h w postaci systemów transdermalnych był bardzo nieznaczny (21,8%), łagodny (12,5%) lub umiarkowany (6,5%) rumień lub bardzo nieznaczny (11,9%), łagodny (7,3%) lub umiarkowany (5,0%) świąd. Do najczęściej obserwowanych ciężkich objawów po zastosowaniu rywastygminy 9,5 mg/24 h w postaci systemów transdermalnych należał świąd (1,7%) i rumień (1,1%). Większość reakcji skórnych ograniczała się do miejsca nalepienia systemu transdermalnego, a przerwanie leczenia z powodu tych działań miało miejsce zaledwie u 2,4% pacjentów z grupy pacjentów leczonych rywstygminą w postaci plastrów w dawce 9,5 mg/24 h.

W 48-tygodniowym badaniu klinicznym kontrolowanym aktywnym leczeniem odnotowano przypadki podrażnienia skóry jako działania niepożądane zgłaszane przez pacjenta lub opiekuna. Najczęściej zgłaszanymi zdarzeniami podrażnienia skóry w pierwszych 24 tygodniach trwania podwójnie zaślepionej próby z zastosowaniem rywastygminy w postaci systemów transdermalnych w dawce 13,3 mg/24 h i rywastygminy w dawce 9,5 mg/24 h w postaci systemów transdermalnych były odpowiednio: rumień w miejscu naklejenia plastra (5,7% w porównaniu do 4,6%) oraz świąd w miejscu naklejenia plastra (3,6% w porównaniu do 2,8%). Z czasem (>24 tygodni) te wartości procentowe zmniejszyły się zarówno w grupie rywastygminy w postaci systemów transdermalnych w dawce 13,3 mg/24 h i rywastygminy w dawce 9,5 mg/24 h w postaci systemów transdermalnych i wyniosły odpowiednio: rumień w miejscu naklejenia plastra (0,8% w porównaniu do 1,6%) oraz świąd w miejscu naklejenia plastra (0,4% w porównaniu do 1,2%). Świąd w miejscu naklejenia plastra był przyczyną przerwania leczenia przez 1,1% pacjentów z każdej grupy podczas całej 48-tygodniowej podwójnie zaślepionej fazy leczenia. Reakcje w miejscu naklejenia plastra były w większości łagodne do umiarkowanych, ciężkie reakcje wystąpiły u mniej niż 2% pacjentów.

Nie jest możliwe przeprowadzenie bezpośredniego porównania częstości występowania zdarzeń podrażnienia skóry, z powodu różnic w zastosowanych metodach zbierania danych.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Objawy

W większości przypadków nie obserwowano żadnych klinicznie istotnych objawów podmiotowych lub przedmiotowych związanych z przypadkowym przedawkowaniem rywastygminy w postaci doustnej i prawie u wszystkich z tych pacjentów kontynuowano leczenie rywastygminą. Objawami przedawkowania były: nudności, wymioty i biegunka, nadciśnienie tętnicze lub omamy. Ze względu na znane działanie wagotoniczne inhibitorów acetylocholinoesterazy na akcję serca, mogą również wystąpić: bradykardia i (lub) omdlenia. W jednym przypadku rywastygmina w postaci doustnej została przyjęta w dawce 46 mg; po zastosowaniu leczenia zachowawczego objawy przedawkowania ustąpiły w ciągu 24 godzin. Po wprowadzeniu rywastygminy w postaci systemu transdermalnego do obrotu odnotowano przedawkowanie produktu leczniczego wynikające z niewłaściwego/błędnego podania (zastosowanie kilku plastrów jednocześnie). Typowe objawy zgłaszane w takich przypadkach były podobne do tych obserwowanych po przedawkowaniu doustnej postaci rywastygminy.

Leczenie

Ze względu na okres półtrwania rywastygminy w osoczu, wynoszący około 3,4 godziny, oraz trwające około 9 godzin hamowanie acetylocholinoesterazy, zaleca się w razie bezobjawowego przedawkowania natychmiast odlepić wszystkie plastry z systemwm transdermalnym rywastygminy i nie nalepiać kolejnych przez następne 24 godziny. Jeżeli przedawkowaniu towarzyszą nasilone nudności i wymioty, należy rozważyć podanie leków przeciwwymiotnych. Jeśli wystąpią inne działania niepożądane, w razie potrzeby należy zastosować leczenie objawowe.

W razie ciężkiego przedawkowania, można podać atropinę. Jako dawkę początkową zaleca się podanie dożylne 0,03 mg/kg mc. siarczanu atropiny, kolejne dawki ustala się na podstawie odpowiedzi klinicznej. Nie zaleca się stosowania skopolaminy jako antidotum.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: inhibitor cholinesterazy, kod ATC: N06DA03

Rywastygmina jest inhibitorem acetylo- i butyrylocholinoesterazy z grupy karbaminianów, usprawniającym cholinergiczne przekaźnictwo neurosynaptyczne, przez spowalnianie procesu rozkładu acetylocholiny uwalnianej przez czynnościowo sprawne neurony cholinergiczne. Tak więc rywastygmina może mieć pozytywny wpływ na objawy ubytkowe, dotyczące procesów poznawczych u pacjentów z otępieniem związanym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona.

Rywastygmina działa na cholinoesterazy, tworząc z nimi kompleks za pomocą wiązania kowalencyjnego, co powoduje ich czasową inaktywację. U zdrowych młodych mężczyzn podawana doustnie w dawce 3 mg, powoduje zmniejszenie aktywności acetylocholinoesterazy (AChE) w płynie mózgowo-rdzeniowym o około 40% w ciągu pierwszej 1,5 godziny po podaniu. Aktywność enzymu wraca do wartości wyjściowej po około 9 godzinach od chwili osiągnięcia maksymalnego działania hamującego. U pacjentów z chorobą Alzheimera, hamowanie przez doustną rywastygminę aktywności acetylocholinoesterazy w płynie mózgowo-rdzeniowym było zależne od dawki, w zakresie dawek maksymalnie do 6 mg dwa razy na dobę.

Hamowanie aktywności butyrylocholinoesterazy w płynie mózgowo-rdzeniowym u 14 pacjentów z chorobą Alzheimera, leczonych rywastygminą w postaci doustnej, było podobne do hamowania aktywności AChE.

Badania kliniczne u pacjentów z otępieniem typu alzheimerowskiego

Skuteczność rywastygminy w postaci systemów transdermalnych u pacjentów z otępieniem typu alzheimerowskiego wykazano w 24-tygodniowym, podwójnie ślepym, kontrolowanym placebo badaniu głównym i jego otwartej kontynuacji oraz w 48-tygodniowym podwójnie zaślepionym badaniu porównawczym.

Badanie 24-tygodniowe, kontrolowane placebo

Pacjenci uczestniczący w badaniu kontrolowanym placebo uzyskali wynik z przedziału 10-20 w badaniu MMSE (ang. Mini-Mental State Examination). Skuteczność leku oceniano za pomocą niezależnych, specyficznych narzędzi oceny, stosowanych w regularnych odstępach czasu podczas 24-tygodniowej fazy leczenia. Do narzędzi tych należała skala ADAS-Cog (ang. Alzheimer’s Disease Assessment Scale - Cognitive subscale, ocena zdolności poznawczych), skala ADCS-CGIC (ang. Alzheimer ’s Disease Cooperative Study - Clinician’s Global Impression of Change, ogólna całościowa ocena pacjenta dokonana przez lekarza przy uwzględnieniu informacji od opiekuna pacjenta) oraz skala ADCS-ADL (ang. Alzheimer’s Disease Cooperative Study - Activities of Daily Living, dokonana przez opiekuna ocena sprawności pacjenta w wykonywaniu codziennych czynności, takich jak higiena osobista, jedzenie, ubieranie się, udział w czynnościach domowych, np.: w robieniu zakupów, orientowanie się w terenie, a także udział w czynnościach związanych z finansami). Wyniki uzyskane po 24 tygodniach badania zestawiono w Tabeli 2.

Tabela 2

Populacja

ITT-LOCF

Rywastygmina systemy transdermalne 9,5 mg/24 h n = 251

Rywastygmina kapsułki 12 mg/dobę

n = 256

Placebo n = 282

ADAS-Cog

Średnie wartości wyj ściowe ± SD

(n=248)

(n=253)

(n=281)

27,0 ± 10,3

27,9 ± 9,4

28,6 ± 9,9

Średnia zmiana w tygodniu 24 ± SD

-0,6 ± 6,4

-0,6 ± 6,2

1,0 ± 6,8

Wartość p w porównaniu z placebo

0,005*'

0,003*1

ADCS-CGIC

Średni wynik ±SD

(n=248)

(n=253)

(n=278)

3,9 ± 1,20

3,9 ± 1,25

4,2 ±1,26

Wartość p w porównaniu z placebo

0,010*2

0,009*2

ADCS-ADL

Średnie wartości wyj ściowe ± SD

(n=247)

(n=254)

(n=281)

50,1 ±16,3

49,3 ±15,8

49,2 ±16,0

Średnia zmiana w tygodniu 24 ± SD

-0,1 ±9,1

-0,5 ±9,5

-2,3 ±9,4

Wartość p w porównaniu z placebo

0,013*1

0,039*1

* p<0,05 w porównaniu z placebo

ITT (ang. Intent-To-Treat) wszyscy chorzy zakwalifikowani do leczenia; LOCF (ang. Last Observation Carried Forward) ostatnia obserwacja przeniesiona dalej

'Na podstawie analizy ANCOVA z grupą terapii i krajem, jako czynniki, oraz z wartościami wyjściowymi, jako współzmienna. Ujemne zmiany ADAS-Cog wskazują na poprawę. Dodatnie zmiany ADCS-ADL wskazują na poprawę.

2Na podstawie testu CMH (test van Elterena) ze stratyfikacją według kraju. Wyniki ADCS-CGIC <4 wskazuj ą na poprawę.

Wyniki uzyskane u osób z klinicznie istotną odpowiedzią w 24 tygodniowym badaniu przedstawiono w Tabeli 4. Klinicznie istotną poprawę zdefiniowano a priori, jako co najmniej czteropunktową poprawę w skali ADAS-Cog, brak pogorszenia w skali ADCS-CGIC i brak pogorszenia w skali ADCS-ADL.

Tabela 3

Pacjenci z klinicznie istotną odpowiedzią na

leczenie (%)

Rywastygmina systemy transdermalne 9,5 mg/24 h n = 251

Rywastygmina kapsułki 12 mg/dobę

Placebo

Populacja ITT-LOCF

n = 256

n = 282

Co najmniej 4-punktowa poprawa w skali ADAS-Cog przy braku pogorszenia w skali ADCS-CGIC i ADCS-

17,4

19,0

10,5

ADL

0,0037*

Wartość p w porównaniu z

0,004*

placebo

*p<0,05 w porównaniu z placebo

Jak wynika z modelu kompartmentowego, po zastosowaniu systemów transdermalnych w dawce 9,5 mg/24 h, narażenie na lek było podobne do narażenia obserwowanego po podaniu dawki doustnej 12 mg/dobę.

48-tygodniowe badanie kontrolowane porównawczą substancją czynną

U pacjentów biorących udział w badaniu kontrolowanym porównawczą substancją czynną wyjściowy wynik badania MMSE mieścił się w zakresie 10-24. Celem badania było porównanie skuteczności systemu transdermalnego w dawce 13,3 mg/24 h z systemem transdermalnym w dawce 9,5 mg/24 h podczas 48-tygodniowej fazy leczenia prowadzonego metodą podwójnie ślepej próby u pacjentów z chorobą Alzheimera, u których po wstępnej 24-48-tygodniowej fazie leczenia otwartego systemem transdermalnym w dawce podtrzymującej 9,5 mg/24 h nastąpiło pogorszenie stanu funkcjonalnego i zdolności poznawczych. Pogorszenie stanu funkcjonalnego było oceniane przez badacza, a pogorszenie zdolności poznawczych definiowano jako zmniejszenie wyniku badania MMSE o >2 punkty względem poprzedniej wizyty lub zmniejszenie tych wartości o >3 punkty względem wartości wyjściowych. Skuteczność oceniano za pomocą skali ADAS-Cog (ang. Alzheimer’s Disease Assessment Scale - Cognitive subscale, ocena zdolności poznawczych) oraz skali ADCS-IADL (ang. Alzheimer ’s Disease Cooperative Study - Instrumental Activities of Daily Living), służących do oceny aktywności, takich jak prowadzenie finansów domowych, przygotowanie posiłków, robienie zakupów, zdolność orientacji w otoczeniu, możliwość pozostawania bez opieki. W Tabeli 4 podsumowano wyniki dwóch skal uzyskane po 48 tygodniach.

Tabela 4

Populacja/Wizyta

Rywastygmin a

Rywastygmina

Rywastygmina

Rywastygmina

15 cm2

10 cm'

15 cm2

10 cm2

n = 265

n = 271

n

średnia

n

średnia

DLSM 95%Cl

Wartość p

ADAS-Cog

LOCF

Wartość

264

34,4

268

34,9

wyjściowa

DB-

Wartość

264

38,5

268

39,7

tydzień

48

Zmiana

264

4,1

268

4,9

-0,8 (-2,1;0,5)

0,227

ADAS-Cog

Wartość

wyjściowa

265

27,5

271

25,8

Tydzień

Wartość

265

23,1

271

19,6

48

Zmiana

265

-4,4

271

-6,2

2,2 (0,8;3,6)

0,002*

CI - przedział ufności.

DLSM - różnica w średniej najmniejszych kwadratów.

LOCF - ostatnia obserwacja przeniesiona dalej.

Wyniki w skali ADAS-cog: Ujemna wartość różnicy DLSM wskazuje na większą poprawę w grupie Rywastygminy 15 cm2 w porównaniu z Rywastygminą 10 cm2.

Wyniki w skali ADCS-IADL: Dodatnia wartość różnicy DLSM wskazuje na większą poprawę w grupie Rywastygminy 15 cm2 w porównaniu z Rywastygminą 10 cm2.

N oznacza liczbę pacjentów, u których dokonano oceny w stanie wyjściowym (ostatnia ocena we wstępnej, otwartej fazie leczenia) i co najmniej 1 oceny po ocenie wyjściowej (dla LOCF).

DLSM, 95% CI oraz wartość p podano na podstawie modelu ANCOVA (analiza kowariancji) z uwzględnieniem kraju i wyjściowego wyniku w skali ADAS-cog.

* p<0,05 Źródło danych: Badanie D2340-Tabela 11-6 i Tabela 11-7

Europejska Agencja Leków uchyliła obowiązek dołączania wyników badań rywastygminy we wszystkich podgrupach populacji dzieci i młodzieży w leczeniu otępienia typu alzheimerowskiego (stosowanie u dzieci i młodzieży, patrz punkt 4.2).

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Wchłanianie rywastygminy z systemu transdermalnego przebiega powoli. Po podaniu pierwszej dawki wykrywalne stężenia w osoczu obserwuje się z opóźnieniem wynoszącym 0,5-1 godzinę. Stężenie maksymalne Cmax osiągane jest po 10-16 godzinach. Po osiągnięciu wartości maksymalnych, stężenie w osoczu powoli zmniejsza się przez pozostałą część 24-godzinnego okresu stosowania. W przypadku wielokrotnych dawek leku (jak w stanie stacjonarnym), po zmianie plastra na nowy, stężenie leku w osoczu początkowo wolno zmniejsza się średnio przez około 40 minut, aż do chwili, gdy wchłanianie substancji z nowo przyklejonego systemu transdermalnego będzie szybsze niż jej wydalanie, po czym stężenie w osoczu zaczyna ponownie zwiększać się, osiągając kolejny szczyt po około 8 godzinach. W stanie stacjonarnym najmniejsze stężenia stanowią około 50% stężeń maksymalnych, w przeciwieństwie do podania doustnego, gdy pomiędzy kolejnymi dawkami stężenia zmniejszają się praktycznie do zera. Mimo, iż w przypadku plastrów zjawisko to jest mniej wyraźne niż po podaniu doustnym, narażenie na rywastygminę (Cmax i AUC) zwiększyło się ponadproporcjonalnie o czynnik 2,6 i 4,9 po zwiększeniu dawki odpowiednio z 4,6 mg/24 h do 9,5 mg/24 h i do 13,3 mg/24h. Wskaźnik fluktuacji (FI), będący miarą względnej różnicy pomiędzy największymi i najmniejszymi stężeniami ((Cmax-Cmm)/Cavg) wyniósł 0,58 dla rywastygminy w dawce 4,6 mg/24 h (systemy transdermalne) i 0,77 dla rywastygminy w dawce 9,5 mg/24 (systemy transdermalne) oraz 0,77 dla rywastygminy w dawce 13,3 mg/24h, co świadczy o dużo mniejszych wahaniach pomiędzy najmniejszymi i największymi stężeniami w porównaniu z doustną postacią leku (FI=3,96 (6 mg/dobę) oraz 4,15 (12 mg/dobę)).

Dawka rywastygminy uwalniana z systemu transdermalnego przez 24 godziny (mg/24 h) nie może być bezpośrednio przyrównana do ilości (mg) rywastygminy zawartej w kapsułce w odniesieniu do stężenia w osoczu uzyskiwanego po 24 godzinach.

Zmienność międzyosobnicza w zakresie parametrów farmakokinetycznych rywastygminy po podaniu pojedynczej dawki (znormalizowanej do dawki/kg mc.) wynosiła 43% (C max ) i 49% (AUC0-24h) po nalepieniu plastra w porównaniu do odpowiednio 74% i 103% po podaniu postaci doustnej. Międzyosobnicza zmienność w stanie stacjonarnym w badaniu z otępieniem typu alzheimerowskiegio wynosiła co najwyżej 45% (C max ) i 43% (AUC0-24 h) po zastosowaniu systemu transdermalnego oraz odpowiednio 71% i 73% po podaniu postaci doustnej.

U pacjentów z otępieniem typu alzheimerowskiego obserwowano związek pomiędzy narażeniem na substancję czynną w stanie stacjonarnym (rywastygmina i metabolit NAP226-90) a masą ciała. W porównaniu z pacjentem o masie ciała 65 kg, stężenie rywastygminy w stanie stacjonarnym u pacjenta z masą ciała 35 kg będzie około dwukrotnie większe, natomiast u pacjenta z masą ciała 100 kg będzie ono w przybliżeniu o połowę mniejsze. Wpływ masy ciała na narażenie na substancję czynną sugeruje zachowanie szczególnej uwagi w podczas zwiększania dawki leku u pacjentów z małą masą ciała (patrz punkt 4.4).

Pole pod krzywą (AUC«.) rywastygminy (i metabolitu NAP226-90) było największe, gdy plaster nalepiano na skórę górnej części pleców, klatki piersiowej lub górnej części ramienia,i było ono o 2030% mniejsze niż wówczas, gdy był nalepiany na skórę brzucha lub uda.

Nie obserwowano istotnej kumulacji rywastygminy ani metabolitu NAP226-90 w osoczu pacjentów z chorobą Alzheimera, z wyjątkiem sytuacji, gdy stężenia w osoczu na drugi dzień leczenia systemem transdermalnym były większe niż w pierwszym dniu.

Dystrybucja

Rywastygmina w niewielkim stopniu wiąże się z białkami osocza (około 40%). Łatwo przenika przez barierę krew-mózg, a pozorna objętość dystrybucji wynosi 1,8-2,7 l/kg.

Metabolizm

Rywastygmina jest szybko i intensywnie metabolizowana z okresem półtrwania w fazie eliminacji z osocza wynoszącym około 3,4 godziny po zdjęciu plastra. Wydalanie było ograniczone tempem wchłaniania (model farmakokinetyki typu „flip-flop”), co tłumaczy dłuższy t1/2 po zastosowaniu systemu transdermalnego (3,4 h) niż po podaniu doustnym lub dożylnym (1,4 do 1,7 h). Metabolizm zachodzi głównie przez hydrolizę przy udziale cholinesterazy, powstaje metabolit NAP226-90. In vitro metabolit ten wykazuje minimalne działanie hamujące wobec acetylocholinesterazy (<10%). Badania in vitro oraz badania na zwierzętach wykazały, że główne izoenzymy cytochromu P450 odgrywają nieznaczną rolę w metabolizmie rywastygminy. Całkowity klirens osoczowy rywastygminy wynosił około 130 l/h po podaniu dawki dożylnej 0,2 mg i zmniejszał się do 70 l/h po podaniu dawki dożylnej 2,7 mg, co jest zgodne z nieliniową, ponadproporcjonalną farmakokinetyką rywastygminy związaną z nasyceniem jej wydalania.

Stosunek AUG» metabolitu do związku macierzystego wynosił około 0,7 po nalepieniu systemu transdermalnego w porównaniu do 3,5 po podaniu doustnym, co wskazuje na znacznie mniejszy metabolizm po podaniu przezskórnym w porównaniu z leczeniem doustnym. Po podaniu przezskórnym tworzy się mniejsza ilość NAP226-90, prawdopodobnie ze względu na brak metabolizmu pierwszego przejścia w wątrobie, co ma miejsce po podaniu doustnym.

Wydalanie

Śladowe ilości rywastygminy w postaci niezmienionej są obecne w moczu; wydalanie nerkowe metabolitów stanowi główną drogę eliminacji po podaniu przezskórnym. Po doustnym podaniu rywastygminy znakowanej C14, wydalanie z moczem jest szybkie i niemal całkowite (>90%) w ciągu 24 godzin. Mniej niż 1% podanej dawki jest wydalane z kałem.

Pacjenci w podeszłym wieku

Wiek nie miał wpływu na ekspozycję na działanie rywastygminy u pacjentów z chorobą Alzheimera leczonych rywastygminą w postaci systemów transdermalnych.

Zaburzenia czynności wątroby

Nie przeprowadzono żadnych badań z zastosowaniem rywastygminy w postaci systemów transdermalnych u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby. Po podaniu doustnym, stężenie Cmax rywastygminy było o około 60% większe, a pole AUC rywastygminy ponad dwukrotnie większe u pacjentów z łagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby niż u osób zdrowych.

zaburzenia, czynności nerek

Nie przeprowadzono żadnych badań z zastosowaniem produktu rywastygminy w postaci systemów transdermalnych u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. Po podaniu doustnym, stężenie Cmax i pole AUC rywastygminy były ponad dwukrotnie większe u pacjentów z chorobą Alzheimera i umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek w porównaniu z osobami zdrowymi; nie stwierdzono jednak żadnych różnic w Cmax i AUC rywastygminy u pacjentów z chorobą Alzheimera i ciężkimi zaburzeniami czynności nerek.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Badania toksyczności po doustnym i miejscowym podaniu wielokrotnych dawek leku myszom, szczurom, królikom, psom i świnkom miniaturowym wykazały tylko efekt związany z nasilonym działaniem farmakologicznym. Nie zaobserwowano toksyczności względem konkretnego narządu. Podawanie dawek doustnych i miejscowych w badaniach na zwierzętach było ograniczone ze względu na wrażliwość zastosowanego modelu.

Standardowe badania in vitro i in vivo nie wykazały mutagennego działania rywastygminy, z wyjątkiem testu aberracji chromosomalnych ludzkich limfocytów obwodowych, w którym stosowano 104 razy większe narażenie na produkt niż przewidywane narażenie kliniczne. Wyniki testu mikrojąderkowego in vivo były ujemne.

W badaniach z doustnym i miej scowym podaniem rywastygminy myszom oraz w badaniu z doustnym podaniem leku szczurom nie stwierdzono dowodów na rakotwórcze działanie leku w maksymalnych tolerowanych dawkach. Narażenie na rywastygminę i jej metabolity było w przybliżeniu równe narażeniu u człowieka po podaniu największych dawek rywastygminy w kapsułkach i w postaci systemów transdermalnych.

U zwierząt, rywastygmina przenika przez łożysko i do mleka. W badaniach, w których rywastygminę podawano doustnie ciężarnym samicom szczurów i królików, nie zaobserwowano działania teratogennego rywastygminy. Nie przeprowadzono specjalnych badań z przezskórną postacią rywastygminy u ciężarnych samic zwierząt.

Systemy transdermalne z rywastygminą nie powodowały toksycznych reakcji na światło. W innych badaniach toksycznego wpływu na skórę obserwowano łagodne działanie podrażniające na skórę zwierząt laboratoryjnych, w tym także u osobników z grupy kontrolnej. Może to wskazywać na możliwość wywoływania łagodnego rumienia skóry u pacjentów pod wpływem rywastygminy w postaci systemów transdermalnych. Po podaniu do oczu królików w badaniu nad podrażnieniami oka, rywastygmina powodowała zaczerwienienie i obrzęk spojówek, zmętnienia rogówki i zwężenie źrenic, utrzymujące się przez 7 dni. Dlatego pacjenci i ich opiekunowie powinni unikać dotykania oczu po nalepieniu plastra (patrz punkt 4.4).

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Warstwa zawierająca substancje czynną:

Warstwa przylegająca akrylowa

Butylu metakrylanu i metylu metakrylanu kopolimer

Warstwa _ przyle gająca:

Warstwa przylegająca silikonowa

Warstwy zewnętrzne:

Poliester

Poliester pokryty fluorem

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Aby uniknąć zmniejszenia przyczepności plastra, nie należy stosować na skórę w miejscu jego nalepiania żadnych kremów, balsamów ani pudrów.

6.3    Okres ważności

2 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Przechowywać plaster w saszetce aż do momentu użycia.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Opakowanie bezpośrednie

Każdy system transdermalny Permente (4,6 mg/24h i 9,5 mg/24h) plaster jest pakowany pojedynczo w zgrzewaną na gorąco saszetkę z folii wielowarstwowej papier/PET/Aluminium/PAN.

Opakowanie zewnętrzne

Saszetki są pakowane w pudełko tekturowe.

Produkt dostępny jest w opakowaniach zawierających 7,10, 30, 60 lub 90 saszetek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Zużyte plastry powinny być złożone na pół, strona przylepną do wewnątrz, umieszczone w oryginalnej saszetce i usunięte w bezpieczny sposób, w miejsce niewidoczne i niedostępne dla dzieci. Wszelkie zużyte lub niewykorzystane resztki produktu należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami lub zwrócone do apteki.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Alvogen IPCo S.ar.l.

5, Rue Heienhaff L-1736, Senningerberg Luksemburg

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr:

4,6 mg/24 h: 21172 9,5 mg/24 h: 21173

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

2013- 05-03

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

2014- 02-10

15

Permente