Imeds.pl

Pevazol 10 Mg/G

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

PEVAZOL, 10 mg/g, krem

(Econazoli nitras)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

- Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

- Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy choroby są takie same.

- Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Pevazol i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Pevazol

3.    Jak stosować Pevazol

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Pevazol

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest Pevazol i w jakim celu się go stosuje

Pevazol jest lekiem w postaci kremu do stosowania na skórę, zawieraj ącym substancj ę czynną azotan ekonazolu. Jest to substancja o szerokim zakresie działania przeciwgrzybiczego.

Krem Pevazol przeznaczony jest do leczenia miejscowego wszystkich rodzajów grzybic skóry oraz zakażeń mieszanych. Stosuje się go w grzybicach skóry wywołanych przez dermatofity, drożdżaki, grzyby pleśniowe, m.in. w leczeniu grzybicy stóp i rąk, grzybicy obrębnej pachwin, grzybicy owłosionej skóry głowy, drożdżycach skóry i paznokci, łupieżu pstrym, grzybiczym zapaleniu ucha zewnętrznego, a także w grzybicach powikłanych zakażeniami bakteriami Gram-dodatnimi.

W grzybicy paznokci oprócz leczenia miejscowego należy zastosować doustną kuracj ę przeciwgrzybiczą.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Pevazol Kiedy nie stosować leku Pevazol:

-    jeśli pacjent ma uczulenie na azotan ekonazolu lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6);

-    jeśli u pacjenta występuje wypryskowe zapalenie skóry;

-    u dzieci w wieku do 12 lat.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy chronić oczy przed kontaktem z lekiem.

Inne leki i Pevazol

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Kremu Pevazol nie należy stosować u kobiet w ciąży, chyba, że lekarz uzna to za to niezbędne, po rozważeniu stosunku korzyści do ryzyka.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Pevazol krem nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3.    Jak stosować Pevazol

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek jest przeznaczony do stosowania na skórę.

Zazwyczaj krem należy nakładać na chorobowo zmienioną skórę 2 razy na dobę, najlepiej rano i wieczorem, lekko wcierając.

W grzybicy paznokci krem należy stosować pod opatrunkiem zamkniętym.

Zmiany sączące (np. obszary między palcami, fałdy pośladkowe) należy przede wszystkim osuszyć używając do tego celu gazy lub bandaża z gazy.

Leczenie należy kontynuować przez 7 dni po ustąpieniu zmian.

Czas trwania leczenia wynosi od 2 do 6 tygodni, w zależności od umiejscowienia i nasilenia zmian.

W kandydozie skóry, grzybicy ciała, paznokci i łupieżu pstrym leczenie trwa zazwyczaj 2 tygodnie; w grzybicy stóp 4 do 6 tygodni.

Pominięcie zastosowania leku Pevazol

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominietej dawki.

W przypadku pominięcia dawki leku należy jak najszybciej zastosować lek i kontynuować leczenie stosuj ąc lek jak zwykle, nanosząc preparat na skórę, w tej samej ilości jak poprzednio.

Przerwanie stosowania leku Pevazol

Leczenie należy kontynuować przez 7 dni po ustąpieniu zmian.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Mogą występować różne objawy skórne: bardzo rzadko miejscowy odczyn alergiczny, świąd, rumień, przemijaj ące podrażnienie skóry.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5.    Jak przechowywać Pevazol

Przechowywać w temperaturze poniżej 25 °C.

Przechowywać tubę szczelnie zamkniętą.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Należy zwracać uwagę na datę ważności leku.

Nie stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na tubie. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Pevazol

- Substancją czynną leku jest ekonazolu azotan.

1 g kremu zawiera 10 mg ekonazolu azotanu.

- Pozostałe składniki to: wazelina biała, glicerolu monostearynian, polisorbat 20, sorbitanu laurynian, woda oczyszczona.

Jak wygląda Pevazol i co zawiera opakowanie

Pevazol jest jednorodną białą lub jasno-kremową masą.

Opakowanie leku to tuba zawierająca 20 g kremu. Tuba wraz z ulotką umieszczona jest w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

CHEMA - ELEKTROMET Spółdzielnia Pracy ul. Przemysłowa 9 35-105 Rzeszów tel. 17 862 05 90

e-mail: chema@chema.rzeszow.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Strona 3 z 3