+ iMeds.pl

Piloxidil 20 mg/mlUlotka Piloxidil

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Piloxidil, 20 mg/ml, płyn na skórę Minoxidilum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

- Jeżeli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Należy skontaktować się z lekarzem:

-    jeżeli pacjent czuje się gorzej,

-    lub zwiększone wypadanie włosów utrzymuje się przez ponad 2 tygodnie,

-    lub nie nastąpiła poprawa po upływie 60 dni stosowania leku.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Piloxidil i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Piloxidil

3.    Jak stosować lek Piloxidil

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Piloxidil

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Piloxidil i w jakim celu się go stosuje

Lek Piloxidil ma postać płynu do stosowania miejscowego na skórę głowy. Piloxidil zawiera substancję czynną minoksydyl, pobudzający wzrost włosów w łysieniu typu męskiego. Zatrzymanie nadmiernego wypadania włosów obserwuje się po około 8 tygodniach stosowania leku, natomiast pierwsze odrosty w postaci cienkich włosków meszkowych występują po upływie 4 do 5 miesięcy leczenia.

Wskazania

Lek Piloxidil jest wskazany w leczeniu łysienia typu męskiego (alopecia adrogenetica) u mężczyzn i u kobiet w wieku od 18 do 65 lat.

Piloxidil jest najbardziej skuteczny u ludzi młodszych we wczesnych fazach procesu łysienia. Lepsze wyniki leczenia uzyskuje się w okolicy szczytu głowy niż w części czołowo-skroniowej.

Zaprzestanie leczenia powoduje cofanie się efektu leczniczego w ciągu kilku miesięcy.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Piloxidil Nie należy stosować leku Piloxidil:

-    jeżeli pacjent ma uczulenie na minoksydyl lub na którykolwiek składnik leku (z wymienionych w punkcie 6),

-    w okresie ciąży i karmienia piersią,

-    w chorobach skóry głowy, np. w nasilonych zmianach w łojotokowym zapaleniu skóry, w łuszczycy, w zakażeniach owłosionej skóry głowy, na skórę z objawami przerwania ciągłości naskórka,

-    u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym (leczonym i nieleczonym),

-    na poparzoną słońcem skórę głowy,

-    na świeżo ogoloną skórę głowy,

-    pod opatrunkiem okluzyjnym,

-    w razie stosowania miejscowo na owłosioną skórę głowy innych leków.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Piloxidil należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Piloxidil przeznaczony jest wyłącznie do stosowania miejscowego na skórę głowy.

Lek Piloxidil można stosować tylko na zdrową skórę głowy. Nie należy go stosować na inne części ciała.

Lek przenika przez skórę do krwi w bardzo małej ilości, niemniej istnieje ryzyko przeniknięcia do organizmu większej dawki leku (np. w przypadku zastosowania leku na uszkodzony naskórek lub niewłaściwego użycia) i ewentualnego wystąpienia ogólnych działań niepożądanych.

W przypadku wystąpienia i utrzymywania się jednego z takich objawów, jak niedociśnienie tętnicze, obrzęki twarzy lub kostek u nóg i rąk, kołatanie serca lub przyspieszona czynność serca, szybki przyrost masy ciała, osłabienie i zawroty głowy lub omdlenia, zaburzenia ostrości widzenia, bóle w klatce piersiowej, barku lub ramieniu, utrzymujące się zaczerwienienie, należy przerwać stosowanie leku i skontaktować się z lekarzem.

Pacjenci z chorobami układu krążenia lub arytmią serca przed zastosowaniem leku Piloxidil powinni skontaktować się z lekarzem.

Niektóre osoby odnotowują zwiększone wypadanie włosów po upływie 2 do 6 tygodni po rozpoczęciu kuracji. Jeśli zwiększone wypadanie włosów utrzymuje się przez ponad 2 tygodnie, pacjent powinien przerwać leczenie i skontaktować z lekarzem.

Jeżeli w trakcie leczenia nastąpi zranienie skóry lub wystąpi silny rumień po nadmiernym opalaniu się na słońcu, należy przerwać na kilka dni stosowanie leku aż do wygojenia się skóry głowy. Przypadkowe połknięcie produktu może spowodować wystąpienie ciężkich działań niepożądanych na układ krążenia. Dlatego produkt leczniczy należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. W przypadku kontaktu leku z uszkodzonym naskórkiem, oczami lub błoną śluzową, miejsca te należy dokładnie spłukać wodą.

U niektórych osób podczas stosowania leku występowały zmiany zabarwienia włosów.

Lek jest łatwopalny. Nie wolno stosować leku przy otwartym ogniu.

Dzieci i osoby w podeszłym wieku

Nie stosować u dzieci (w wieku poniżej 18 lat) i u osób w podeszłym wieku.

Lek Piloxidil a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Interakcje leku Piloxidil z innymi lekami nie są znane.

Nie należy stosować leku Piloxidil jednocześnie z innymi lekami stosowanymi miejscowo na skórę głowy, takimi jak np. kortykosteroidy, retynoidy, ditranol czy wazelina, gdyż mogą one zwiększać przenikanie minoksydylu przez skórę do krwi i spotęgować ryzyko działań niepożądanych.

W trakcie stosowaniu leków obniżających ciśnienie krwi (np. guanetydyny) przed użyciem leku Piloxidil należy zasięgnąć porady lekarza, ze względu na potencjalne ryzyko nadmiernego spadku ciśnienia krwi.

Piloxidil z jedzeniem i piciem

Brak wpływu.

Ciąża i karmienie piersią

Nie stosować leku Piloxidil w okresie ciąży i karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Piloxidil nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu ani nie upośledza sprawności psychofizycznej.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku

Ze względu na zawartość glikolu propylenowego lek może powodować podrażnienie skóry.

3. Jak stosować lek Piloxidil

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek jest przeznaczony do stosowania miejscowego na skórę głowy.

0    ile lekarz nie zaleci inaczej, lek zwykle stosuje się jak opisano poniżej.

Dorośli (w wieku od 18 do 65 lat)

Należy nanosić kroplami 1 ml leku na suchą skórę głowy 2 razy na dobę, mniej więcej co 12 godzin, w miejscach wypadania włosów i lekko rozcierać opuszkami palców. Nie należy miejsc tych trzeć ani suszyć. Lek należy nanosić za pomocą pompki (1 ml uzyskuje się po pięciokrotnym naciśnięciu przycisku pompki).

Należy dokładnie umyć ręce po zastosowaniu leku.

Nie należy stosować więcej niż 2 ml leku na dobę. Nie należy stosować leku na inne części ciała.

Nie powinno się myć włosów i głowy przed upływem 4 godzin po zastosowaniu leku.

Należy zaprzestać leczenia po roku, jeżeli nie ma widocznych rezultatów kuracji.

Nie należy zwiększać dawek ani częstości stosowania leku.

W przypadku zatkania się rurki dozownika przez wykrystalizowany lek można ją przemyć ciepłą, przegotowaną wodą.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza. Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Piloxidil

Przedawkowanie leku Piloxidil nie powinno mieć ujemnych skutków dla zdrowia, gdyż nie są znane przypadki przedawkowania minoksydylu stosowanego miejscowo.

Nie można jednak wykluczyć zwiększonego wchłaniania leku i ewentualnego wystąpienia działań niepożądanych w wyniku stosowania leku niezgodnie z zaleceniami, np. stosowanie większych dawek niż zalecane, zbyt częste stosowanie, stosowanie na inne części ciała lub na duże powierzchnie ciała, stosowanie na uszkodzoną skórę.

W razie przypadkowego spożycia leku należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, gdyż mogą wystąpić ciężkie reakcje niepożądane, jak przyspieszona akcja i kołatanie serca, spadek ciśnienia krwi

1 wynikające stąd zawroty głowy i omdlenia, obrzęki głównie twarzy, rąk i nóg, ostre zaburzenia trawienne, nieostre widzenie, bóle w klatce piersiowej.

Pominięcie zastosowania dawki leku Piloxidil

W przypadku pominięcia dawki leku nie należy następnie stosować dawki podwójnej, lecz kontynuować leczenie jak zwykle.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Działania niepożądane występują około pięciokrotnie częściej u kobiet niż u mężczyzn.

Często występujące działania niepożądane (od 1 osoby na 10 do 1 na 100)

-    Bóle głowy

-    Nadmierne owłosienie występujące poza miejscem aplikacji

-    Swiąd w tym także z wysypką, świąd w innych częściach ciała, świąd oczu

Niezbyt często występujące działania niepożądane (od 1 osoby na 100 do 1 na 1000)

-    Zmniejszone ciśnienie krwi

-    Duszności

-    Przemijające wypadanie włosów

-    Zmiany koloru i struktury włosów

-    Podrażnienie w miejscu podania

-    Łuszczenie się skóry

-    Wysypka

-    Wysypka przypominająca trądzik

-    Zapalenie skóry

-    Suchość skóry, w tym w miejscu aplikacji

-    Obrzęki obwodowe

-    Rumień w miejscu aplikacji

Rzadko występujące działania niepożądane (od 1 osoby na 1000 do 1 na 10000)

-    Kołatanie serca

-    Przyspieszone tętno

-    Ból w klatce piersiowej

Należy przerwać leczenie i skontaktować z lekarzem, jeśli wystąpi ból w klatce piersiowej, przyspieszona czynność serca, omdlenie, zawroty głowy, nagła utrata masy ciała, obrzęki rąk lub stóp, spadek ciśnienia tętniczego.

U niektórych osób w czasie stosowania leku mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia powyższych lub innych objawów niepożądanych, niewymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: (22) 49 21 301, faks (22) 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywc lek Piloxidil

Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.

Przechowywać w opakowaniu zamkniętym, z dala od źródeł ognia. Chronić od światła.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Lek jest łatwopalny.

Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonym na opakowaniu.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Piloxidil

Substancją czynną leku jest minoksydyl w stężeniu 2%.

Pozostałe składniki: etanol, glikol propylenowy i woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Piloxidil i co zawiera opakowanie

Lek to przezroczysty, bezbarwny lub lekko żółty płyn.

Opakowanie

Butelka białego koloru z polietylenu (HDPE) zamknięta zakrętką z polipropylenu z uszczelką lub pompką dozującą umieszczona w tekturowym pudełku. Butelka zawiera 60 ml płynu na skórę.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

dr Włodzimierz Zgoda, Chemical Research, Consulting & Production ul. Budapesztańska 3/17, 80-288 Gdańsk,

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu odpowiedzialnego:

dr Włodzimierz Zgoda, Chemical Research, Consulting & Production ul. Budapesztańska 3/17, 80-288 Gdańsk, tel./fax (+48) 58 686 90 58

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Piloxidil

Charakterystyka Piloxidil

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Piloxidil 20 mg/ml, płyn na skórę

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 ml płynu na skórę zawiera 20 mg minoksydylu (Minoxidilum). Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Płyn na skórę.

Przezroczysty, bezbarwny lub lekko żółty płyn.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1.    Wskazania do stosowania

Produkt leczniczy Piloxidil jest wskazany w leczeniu łysienia typu męskiego (alopecia adrogenetica) u mężczyzn i u kobiet w wieku od 18 do 65 lat.

Piloxidil jest najbardziej skuteczny u ludzi młodszych we wczesnych fazach procesu łysienia. Lepsze wyniki leczenia uzyskuje się w okolicy szczytu głowy niż w części czołowo-skroniowej.

Zaprzestanie leczenia powoduje cofanie się efektu leczniczego w ciągu kilku miesięcy.

4.2.    Dawkowanie i sposób podawania

Do stosowania miejscowego na skórę głowy.

Dorośli (w wieku od 18 do 65 lat)

Należy nanosić kroplami 1 ml produktu leczniczego w miejscach wypadania włosów na suchą skórę głowy 2 razy na dobę, mniej więcej co 12 godzin i lekko rozcierać opuszkami palców. Nie należy miejsc tych trzeć ani suszyć. Całkowita dawka dobowa nie powinna być większa niż 2 ml. Produkt leczniczy należy nanosić kroplami za pomocą pompki dozującej - 1 ml płynu uzyskuje się po pięciokrotnym naciśnięciu przycisku pompki. Należy dokładnie umyć ręce po zastosowaniu produktu leczniczego. Nie należy stosować produktu leczniczego na inne części ciała. Nie powinno się myć włosów i głowy przed upływem 4 godzin po zastosowaniu produktu leczniczego. Należy zaprzestać leczenia po roku, jeżeli nie ma widocznych rezultatów kuracji.

Dzieci i osoby w podeszłym wieku

Nie stosować u dzieci (u osób w wieku poniżej 18 lat) i u osób w podeszłym wieku (powyżej 65 roku życia) z uwagi na brak badań dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego u osób w tych grupach wiekowych.

4.3.    Przeciwskazania

Nie stosować produktu leczniczego:

-    u pacjentów nadwrażliwych na minoksydyl lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1,

-    w okresie ciąży i karmienia piersią,

-    w chorobach skóry głowy, np.w nasilonych zmianach w łojotokowym zapaleniu skóry, w łuszczycy, zakażeniach owłosionej skóry głowy, na skórę z objawami przerwania ciągłości naskórka, na poparzoną słońcem skórę głowy,

-    u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym (leczonym i nieleczonym),

-    na świeżo ogoloną skórę głowy,

-    pod opatrunkiem okluzyjnym,

-    w razie stosowania miejscowo na owłosioną skórę głowy innych leków.

4.4.    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Produkt leczniczy Piloxidil można stosować tylko na zdrową skórę głowy. Nie należy go stosować na inne części ciała.

Minoksydyl przenika przez skórę do krwi w bardzo małej ilości, niemniej istnieje ryzyko przeniknięcia do organizmu większej dawki minoksydylu (np. w przypadku zastosowania produktu leczniczego na uszkodzony naskórek lub niewłaściwego użycia produktu leczniczego) i ewentualnego wystąpienia ogólnych działań niepożądanych minoksydylu.

Należy poinformować pacjenta, że powinien przerwać stosowanie produktu leczniczego i skontaktować się z lekarzem w przypadku wystąpienia i utrzymywania się jednego z takich objawów jak niedociśnienie tętnicze, obrzęki twarzy lub kostek u nóg i rąk, kołatanie serca lub przyspieszona czynność serca, szybki przyrost masy ciała, osłabienie i zawroty głowy lub omdlenia, zaburzenia ostrości widzenia, bóle w klatce piersiowej, barku lub ramieniu, utrzymujące się zaczerwienienie. Pacjenci z chorobami układu krążenia lub arytmią serca przed zastosowaniem produktu leczniczego powinni skontaktować się z lekarzem.

Niektóre osoby odnotowują zwiększone wypadanie włosów po upływie 2 do 6 tygodni po rozpoczęciu kuracji. Związane jest to najprawdopodobniej z działaniem minoksydylu, który powoduje skracanie spoczynkowej, telogenowej fazy cyklu włosa i przejście do fazy wzrostu, anagenu. Jeśli zwiększone wypadanie włosów utrzymuje się przez ponad 2 tygodnie, pacjent powinien przerwać leczenie i skontaktować z lekarzem.

Jeżeli w trakcie leczenia nastąpi zranienie skóry lub wystąpi silny rumień po nadmiernym opalaniu się na słońcu, należy przerwać na kilka dni stosowanie produktu leczniczego aż do wygojenia się skóry głowy.

W przypadku kontaktu produktu leczniczego z uszkodzonym naskórkiem, oczami lub błoną śluzową, miejsca te należy dokładnie spłukać wodą.

U niektórych osób podczas stosowania produktu leczniczego występowały zmiany zabarwienia i (lub) struktury włosów.

Ze względu na zawartość glikolu propylenowego, produkt leczniczy może powodować podrażnienie skóry.

Przypadkowe połknięcie produktu może spowodować wystąpienie ciężkich działań niepożądanych na układ krążenia.

Uwaga!

Należy unikać wdychania par rozpylanego produktu.

Produkt jest łatwopalny. Nie wolno stosować produktu leczniczego przy otwartym ogniu.

4.5.    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Interakcje z innymi produktami leczniczymi nie są znane.

Nie należy stosować produktu leczniczego Piloxidil jednoczesnie z innymi lekami stosowanymi miejscowo na skórę głowy, zwłaszcza takimi jak np. kortykosteroidy, retynoidy, ditranol czy wazelina, gdyż mogą one zwiększać przenikanie minoksydylu przez skórę do krwi i spotęgować ryzyko działań niepożądanych.

W trakcie stosowaniu leków obniżających ciśnienie krwi (np. guanetydyny) przed użyciem produktu leczniczego Piloxidil należy zasięgnąć porady lekarza, ze względu na potencjalne ryzyko nadmiernego spadku ciśnienia krwi.

4.6.    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Nie stosować produktu leczniczego Piloxidil w okresie ciąży, gdyż nie określono bezpieczeństwa stosowania minoksydylu u kobiet w ciąży.

Zanotowano kilka przypadków urodzeń noworodków z hypertrichozą i wrodzonymi wadami przez kobiety przyjmujące doustnie minoksydyl w okresie ciąży.

Nie stosować produktu leczniczego Piloxidil w okresie karmienia piersią. Minoksydyl stosowany doustnie przenika do mleka kobiet karmiących piersią.

4.7.    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie ma doniesień, aby minoksydyl upośledzał sprawność psychofizyczną.

Piloxidil nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8.    Działania niepożądane

Działania niepożądane występują około pięciokrotnie częściej u kobiet niż u mężczyzn.

Najczęściej występujące działania niepożądane to reakcje miejscowe takie jak podrażnienie oraz swędzenie skóry, które mogą być spowodowane zawartym w produkcie glikolem propylenowym. Informacje o działaniach niepożądanych minoksydylu stosowanego miejscowo przedstawiono na podstawie dostępnych danych z badań klinicznych i danych uzyskanych po wprowadzeniu minoksydylu do obrotu.

Działania niepożądane wymienione w tabeli zostały podzielone zgodnie z klasyfikacją układów i narządów MedDRA oraz według częstości występowania. Częstość występowania działań niepożądanych przedstawiono zgodnie z następującą konwencją: bardzo często (>1/10); często (>1/100 do <1/10); niezbyt często ((>1/1000 do <1/100); rzadko ((>1/10000 do <1/1000); bardzo rzadko (<1/10000); częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Klasyfikacja Układów i Narządów

Częstość

Działania niepożądane

Zaburzenia układu nerwowego

Często

Bóle głowy

Zaburzenia naczyniowe

Niezbyt często

Niedociśnienie

Zaburzenia serca

Rzadko

Kołatanie serca

Tachykardia

Ból w klatce piersiowej.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Niezbyt często

Duszność.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Często

Nadmierne owłosienie (poza miejscem aplikacji, w tym w obrębie twarzy kobiet) Swiąd (w tym wysypka ze świądem w miejscu aplikacji, świąd uogólniony oraz świąd oczu).

Niezbyt często

Przemijające wypadanie włosów.

Zmiany koloru i struktury włosów. Łuszczenie się skóry (obejmujące w miejscu aplikacji złuszczającą się wysypkę oraz złuszczające zapalenie skóry). Wysypka (w tym wysypka w miejscu aplikacji, wysypka krostkowa, grudkowa i uogólniona)

Trądzik (wysypka trądzikopodobna) Zapalenie skóry (obejmujące kontaktowe, w miejscu aplikacji, alergiczne, atopowe oraz łojotokowe zapalenie skóry)

Suchość skóry (w tym suchość w miejscu aplikacji).

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Niezbyt często

Obrzęki obwodowe Podrażnienie w miejscu podania (obejmujące podrażnienie skóry)

Rumień w miejscu aplikacji (w tym rumień i wysypka rumieniowata).

Należy przerwać leczenie i skontaktować z lekarzem, jeśli wystąpi ból w klatce piersiowej, tachykardia, omdlenie, zawroty głowy, nagła utrata masy ciała, obrzęki rąk lub stóp, spadek ciśnienia tętniczego, utrzymujące się zaczerwienienie i podrażnienie skóry.

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa,

Tel. (22) 49 21 301, Faks (22) 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

4.9. Przedawkowanie

Nie są znane przypadki przedawkowania minoksydylu stosowanego miejscowo.

Nie można jednak wykluczyć zwiększonego wchłaniania leku i ewentualnego wystąpienia działań niepożądanych w wyniku stosowania produktu leczniczego niezgodnie z zaleceniami, np. stosowania większych dawek niż zalecane lub zbyt częstego stosowania, stosowania na inne części ciała lub na duże powierzchnie ciała, stosowanie na uszkodzoną skórę.

Po spożyciu 2% roztworu minoksydylu notowano ciężkie reakcje niepożądane, takie jak tachykardia, kołatanie serca, spadek ciśnienia krwi, stąd zawroty głowy i omdlenia, zatrzymanie wody i wynikające stąd obrzęki, głównie twarzy, rąk i nóg, ostre zaburzenia trawienne, nieostre widzenie, bóle w klatce piersiowej.

Zatrzymanie wody leczy się za pomocą diuretyków, w przypadku tachykardii należy zastosować leki blokujące receptory P-adrenergiczne; w razie niedociśnienia należy podać dożylnie roztwór soli fizjologicznej. Nie należy podawać leków sympatykomimetycznych, takich jak epinefryna czy norepinefryna, gdyż pobudzają nadmiernie czynność serca. Minoksydyl i jego metabolity są łatwo usuwane za pomocą dializy.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1. Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Inne leki dermatologiczne; produkty lecznicze zawierające minoksydyl kod ATC: D11AX 01

Minoksydyl stosowany miejscowo stymuluje wzrost włosów u mężczyzn i u kobiet z łysieniem typu męskiego (alopecia adrogenetica), chociaż indywidualna odpowiedź na działanie minoksydylu jest różna i nieprzewidywalna. Zatrzymanie nadmiernego wypadania włosów obserwuje się po ok. 8 tygodniach stosowania leku, natomiast pierwsze odrosty w postaci cienkich włosków meszkowych występuje po upływie 4 do 5 miesięcy leczenia. Maksymalny odrost włosów występuje zwykle po ok. roku leczenia.

Dokładny mechanizm działania minoksydylu nie jest poznany. Minoksydyl stosowany miejscowo hamuje utratę włosów i pobudza wzrost włosów. Minoksydyl nie wykazuje działania antyadrogenowego.

Osobnicza odpowiedź na leczenie minoksydylem może być związana, np. z różnym stopniem transformacji minoksydylu w skórze w jego czynny metabolit, siarczan minoksydylu, lub z różnym stopniem przenikania minoksydylu w głąb skóry.

5.2.    Właściwości farmakokinetyczne

Minoksydyl w niewielkim stopniu jest absorbowany przez skórę do krążenia ogólnoustrojowego. Po zastosowaniu miejscowo 2% roztworu minoksydylu do krwi przenikało 1,4% zastosowanej dawki (zakres 0,3-4,5%); 1,6 - 3,9% dawki wykrywano w moczu a 2,6% dawki pozostawało w skórze po 24 godzinach.

Nie oznaczano dystrybucji i metabolizmu minoksydylu w organizmie po podawaniu miejscowym. Minoksydyl i jego metabolity są szybko i prawie całkowicie (>95%) wydalane przez nerki, tylko nieznaczna ilość jest wydalana z kałem (1-3%). Po przerwaniu stosowania leku ok. 95% zaabsorbowanego do organizmu minoksydylu jest wydalane w ciągu 4 dni.

5.3.    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dana przedkliniczne, uwzględniające wyniki konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa stosowania, badań toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności, możliwego działania rakotwórczego i toksycznego wpływu na reprodukcję, nie ujawniają szczególnego zagrożenia dla człowieka.

Minoksydyl w małych dawkach wywołuje daleko idące zmiany hemodynamiczne w sercach psów, powodując szereg uszkodzeń tego narządu. Uszkodzenia te są charakterystyczne dla tego gatunku a dostępne dane wskazują, że podobne zmiany w sercu nie występują u ludzi leczonych miejscowo lub doustnie minoksydylem.

W badaniach płodności szczurów minoksydyl w dawkach od 3 mg do 80 mg na kg masy ciała wykazywał negatywny wpływ na płodność.

W badaniach toksyczności na zwierzętach wykazano, że zagrożeniem dla płodów są dawki minoksydylu od 569 do 1139 razy większe niż dawki zwykle stosowane u ludzi.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1.    Wykaz substancji pomocniczych

Etanol

Glikol propylenowy Woda oczyszczona

6.2.    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3.    Okres ważności

3 lata.

6.4.    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.

Przechowywać w opakowaniu zamkniętym z dala od źródeł ognia. Chronić od światła. Produkt jest łatwopalny.

6.5.    Rodzaj i zawartość opakowania.

Biała butelka z polietylenu (HDPE) o pojemności 70 ml zamykana zakrętką z polipropylenu z uszczelką lub pompką dozującą, zawierająca 60 ml płynu na skórę, umieszczona w tekturowym pudelku.

6.6. Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Należy pamiętać o dokładnym umyciu rąk po użyciu produktu leczniczego.

W przypadku zatkania się rurki dozownika przez wykrystalizowany lek, można ją przemyć ciepłą, przegotowaną wodą.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usuwać zgodnie z miejscowymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU.

dr Włodzimierz Zgoda

Chemical Research, Consulting & Production 80-288 Gdańsk, ul. Budapesztańska 3/17

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU.

R/2599

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA.

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 06.08.1993 r.

Data przedłużenia pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 27.08.2014 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO.

6

Piloxidil