Imeds.pl

Piloxidil 20 Mg/Ml

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Piloxidil, 20 mg/ml, płyn na skórę Minoxidilum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Jeżeli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Należy skontaktować się z lekarzem:

-    jeżeli pacjent czuje się gorzej,

-    lub zwiększone wypadanie włosów utrzymuje się przez ponad 2 tygodnie,

-    lub nie nastąpiła poprawa po upływie 60 dni stosowania leku.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Piloxidil i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Piloxidil

3.    Jak stosować lek Piloxidil

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Piloxidil

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Piloxidil i w jakim celu się go stosuje

Lek Piloxidil ma postać płynu do stosowania miejscowego na skórę głowy. Piloxidil zawiera substancję czynną minoksydyl, pobudzający wzrost włosów w łysieniu typu męskiego. Zatrzymanie nadmiernego wypadania włosów obserwuje się po około 8 tygodniach stosowania leku, natomiast pierwsze odrosty w postaci cienkich włosków meszkowych występują po upływie 4 do 5 miesięcy leczenia.

Wskazania

Lek Piloxidil jest wskazany w leczeniu łysienia typu męskiego (alopecia adrogenetica) u mężczyzn i u kobiet w wieku od 18 do 65 lat.

Piloxidil jest najbardziej skuteczny u ludzi młodszych we wczesnych fazach procesu łysienia. Lepsze wyniki leczenia uzyskuje się w okolicy szczytu głowy niż w części czołowo-skroniowej.

Zaprzestanie leczenia powoduje cofanie się efektu leczniczego w ciągu kilku miesięcy.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Piloxidil Nie należy stosować leku Piloxidil:

-    jeżeli pacjent ma uczulenie na minoksydyl lub na którykolwiek składnik leku (z wymienionych w punkcie 6),

-    w okresie ciąży i karmienia piersią,

-    w chorobach skóry głowy, np. w nasilonych zmianach w łojotokowym zapaleniu skóry, w łuszczycy, w zakażeniach owłosionej skóry głowy, na skórę z objawami przerwania ciągłości naskórka,

-    u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym (leczonym i nieleczonym),

-    na poparzoną słońcem skórę głowy,

-    na świeżo ogoloną skórę głowy,

-    pod opatrunkiem okluzyjnym,

-    w razie stosowania miejscowo na owłosioną skórę głowy innych leków.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Piloxidil należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Piloxidil przeznaczony jest wyłącznie do stosowania miejscowego na skórę głowy.

Lek Piloxidil można stosować tylko na zdrową skórę głowy. Nie należy go stosować na inne części ciała.

Lek przenika przez skórę do krwi w bardzo małej ilości, niemniej istnieje ryzyko przeniknięcia do organizmu większej dawki leku (np. w przypadku zastosowania leku na uszkodzony naskórek lub niewłaściwego użycia) i ewentualnego wystąpienia ogólnych działań niepożądanych.

W przypadku wystąpienia i utrzymywania się jednego z takich objawów, jak niedociśnienie tętnicze, obrzęki twarzy lub kostek u nóg i rąk, kołatanie serca lub przyspieszona czynność serca, szybki przyrost masy ciała, osłabienie i zawroty głowy lub omdlenia, zaburzenia ostrości widzenia, bóle w klatce piersiowej, barku lub ramieniu, utrzymujące się zaczerwienienie, należy przerwać stosowanie leku i skontaktować się z lekarzem.

Pacjenci z chorobami układu krążenia lub arytmią serca przed zastosowaniem leku Piloxidil powinni skontaktować się z lekarzem.

Niektóre osoby odnotowują zwiększone wypadanie włosów po upływie 2 do 6 tygodni po rozpoczęciu kuracji. Jeśli zwiększone wypadanie włosów utrzymuje się przez ponad 2 tygodnie, pacjent powinien przerwać leczenie i skontaktować z lekarzem.

Jeżeli w trakcie leczenia nastąpi zranienie skóry lub wystąpi silny rumień po nadmiernym opalaniu się na słońcu, należy przerwać na kilka dni stosowanie leku aż do wygojenia się skóry głowy. Przypadkowe połknięcie produktu może spowodować wystąpienie ciężkich działań niepożądanych na układ krążenia. Dlatego produkt leczniczy należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. W przypadku kontaktu leku z uszkodzonym naskórkiem, oczami lub błoną śluzową, miejsca te należy dokładnie spłukać wodą.

U niektórych osób podczas stosowania leku występowały zmiany zabarwienia włosów.

Lek jest łatwopalny. Nie wolno stosować leku przy otwartym ogniu.

Dzieci i osoby w podeszłym wieku

Nie stosować u dzieci (w wieku poniżej 18 lat) i u osób w podeszłym wieku.

Lek Piloxidil a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Interakcje leku Piloxidil z innymi lekami nie są znane.

Nie należy stosować leku Piloxidil jednocześnie z innymi lekami stosowanymi miejscowo na skórę głowy, takimi jak np. kortykosteroidy, retynoidy, ditranol czy wazelina, gdyż mogą one zwiększać przenikanie minoksydylu przez skórę do krwi i spotęgować ryzyko działań niepożądanych.

W trakcie stosowaniu leków obniżających ciśnienie krwi (np. guanetydyny) przed użyciem leku Piloxidil należy zasięgnąć porady lekarza, ze względu na potencjalne ryzyko nadmiernego spadku ciśnienia krwi.

Piloxidil z jedzeniem i piciem

Brak wpływu.

Ciąża i karmienie piersią

Nie stosować leku Piloxidil w okresie ciąży i karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Piloxidil nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu ani nie upośledza sprawności psychofizycznej.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku

Ze względu na zawartość glikolu propylenowego lek może powodować podrażnienie skóry.

3. Jak stosować lek Piloxidil

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek jest przeznaczony do stosowania miejscowego na skórę głowy.

0    ile lekarz nie zaleci inaczej, lek zwykle stosuje się jak opisano poniżej.

Dorośli (w wieku od 18 do 65 lat)

Należy nanosić kroplami 1 ml leku na suchą skórę głowy 2 razy na dobę, mniej więcej co 12 godzin, w miejscach wypadania włosów i lekko rozcierać opuszkami palców. Nie należy miejsc tych trzeć ani suszyć. Lek należy nanosić za pomocą pompki (1 ml uzyskuje się po pięciokrotnym naciśnięciu przycisku pompki).

Należy dokładnie umyć ręce po zastosowaniu leku.

Nie należy stosować więcej niż 2 ml leku na dobę. Nie należy stosować leku na inne części ciała.

Nie powinno się myć włosów i głowy przed upływem 4 godzin po zastosowaniu leku.

Należy zaprzestać leczenia po roku, jeżeli nie ma widocznych rezultatów kuracji.

Nie należy zwiększać dawek ani częstości stosowania leku.

W przypadku zatkania się rurki dozownika przez wykrystalizowany lek można ją przemyć ciepłą, przegotowaną wodą.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza. Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Piloxidil

Przedawkowanie leku Piloxidil nie powinno mieć ujemnych skutków dla zdrowia, gdyż nie są znane przypadki przedawkowania minoksydylu stosowanego miejscowo.

Nie można jednak wykluczyć zwiększonego wchłaniania leku i ewentualnego wystąpienia działań niepożądanych w wyniku stosowania leku niezgodnie z zaleceniami, np. stosowanie większych dawek niż zalecane, zbyt częste stosowanie, stosowanie na inne części ciała lub na duże powierzchnie ciała, stosowanie na uszkodzoną skórę.

W razie przypadkowego spożycia leku należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, gdyż mogą wystąpić ciężkie reakcje niepożądane, jak przyspieszona akcja i kołatanie serca, spadek ciśnienia krwi

1 wynikające stąd zawroty głowy i omdlenia, obrzęki głównie twarzy, rąk i nóg, ostre zaburzenia trawienne, nieostre widzenie, bóle w klatce piersiowej.

Pominięcie zastosowania dawki leku Piloxidil

W przypadku pominięcia dawki leku nie należy następnie stosować dawki podwójnej, lecz kontynuować leczenie jak zwykle.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Działania niepożądane występują około pięciokrotnie częściej u kobiet niż u mężczyzn.

Często występujące działania niepożądane (od 1 osoby na 10 do 1 na 100)

-    Bóle głowy

-    Nadmierne owłosienie występujące poza miejscem aplikacji

-    Swiąd w tym także z wysypką, świąd w innych częściach ciała, świąd oczu

Niezbyt często występujące działania niepożądane (od 1 osoby na 100 do 1 na 1000)

-    Zmniejszone ciśnienie krwi

-    Duszności

-    Przemijające wypadanie włosów

-    Zmiany koloru i struktury włosów

-    Podrażnienie w miejscu podania

-    Łuszczenie się skóry

-    Wysypka

-    Wysypka przypominająca trądzik

-    Zapalenie skóry

-    Suchość skóry, w tym w miejscu aplikacji

-    Obrzęki obwodowe

-    Rumień w miejscu aplikacji

Rzadko występujące działania niepożądane (od 1 osoby na 1000 do 1 na 10000)

-    Kołatanie serca

-    Przyspieszone tętno

-    Ból w klatce piersiowej

Należy przerwać leczenie i skontaktować z lekarzem, jeśli wystąpi ból w klatce piersiowej, przyspieszona czynność serca, omdlenie, zawroty głowy, nagła utrata masy ciała, obrzęki rąk lub stóp, spadek ciśnienia tętniczego.

U niektórych osób w czasie stosowania leku mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia powyższych lub innych objawów niepożądanych, niewymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: (22) 49 21 301, faks (22) 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywć lek Piloxidil

Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.

Przechowywać w opakowaniu zamkniętym, z dala od źródeł ognia. Chronić od światła.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Lek jest łatwopalny.

Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonym na opakowaniu.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Piloxidil

Substancją czynną leku jest minoksydyl w stężeniu 2%.

Pozostałe składniki: etanol, glikol propylenowy i woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Piloxidil i co zawiera opakowanie

Lek to przezroczysty, bezbarwny lub lekko żółty płyn.

Opakowanie

Butelka białego koloru z polietylenu (HDPE) zamknięta zakrętką z polipropylenu z uszczelką lub pompką dozującą umieszczona w tekturowym pudełku. Butelka zawiera 60 ml płynu na skórę.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

dr Włodzimierz Zgoda, Chemical Research, Consulting & Production ul. Budapesztańska 3/17, 80-288 Gdańsk,

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu odpowiedzialnego:

dr Włodzimierz Zgoda, Chemical Research, Consulting & Production ul. Budapesztańska 3/17, 80-288 Gdańsk, tel./fax (+48) 58 686 90 58

Data ostatniej aktualizacji ulotki: