+ iMeds.pl

Pinihelix 101,9 mg/5 mlUlotka Pinihelix

Ulotka dla pacjenta

Logo firmy Apipoł-Farma

Należy przeczytać uwolnię colą ulotkę, ponieważ zawiera ona walne informacje dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować syrop PiniHelix ostrożnie i zgodnie z informacją w ulotce.

należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby,

należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa

informacja,

- jeśli dolegliwości nasilą się lub nie ustąpią po zastosowaniu syropu, należy skontaktować się z lekarzem,


PiniHelix

Hederae hel ids extractum fluidum syrop

Zawartość leku w opakowaniu: 120 ml 100 gramów syropu zawiera:

Płynny wyciąg z liści bluszczu (Hederae helicis extractum fluidum)    1,7 g,

Ekstrahent: etanol 70 % (v/v)

Suchy wyciąg z korzenia lukrecji (Glycyrrhizae radix extr. siec.)    5,0 g

ekstrahent: woda do ekstrakcji, amonu wodorotlenek 10 %

Płynny wyciąg z ziela tymianku (Thymi extr. ft)

4,0 g

ekstrahent: etanol 30 % (v/v), woda amoniakalna, glicerol Woda amoniakalna, sodu benzoesan, ziołomiód sosnowy, woda oczyszczona

Podmiot odpowiedzialny: Przedsiębiorstwo Pszczelarsko-Farmaceutyczne APIPOŁ-FARMA Sp. z

o.o. 32-400 Myślenice, ul. Cegielskiego 2

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek PiniHelix i w jakim celu się go stosuje

2.    Zanim zastosuje się lek PiniHelix

3.    Jak stosować lek PiniHelix

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Przechowywanie leku PiniHelix

6.    Inne konieczne informacje dotyczące leku PiniHelix

1. Co to jest lek PiniHelix i w jakim celu się go stosuje

Tradycyjny produkt leczniczy roślinny PiniHelix przeznaczony do stosowania w określonych wskazaniach wynikających wyłącznie z jego długotrwałego stosowania.


Produkt leczniczy roślinny tradycyjnie stosowany w przeziębieniach.

Syrop PiniHelix zawiera standaryzowany wyciąg z liści bluszczu oraz wyciągi z tymianku i lukrecji. Preparat stanowi kompozycję tradycyjnie stosowanych środków wykrztuśnych (expectorantia).

2.    Zanim zastosuje się lek PiniHelix

Nie należy stosować leku PiniHelix u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, zaburzeniami rytmu serca, chorobami wątroby i nerek, hipokaliemią (niskim poziomem potasu we krwi).

Zachowanie szczególnej ostrożności u niektórych szczególnych grup stosujących JekPiniHelix

Stosowanie leku PiniHelix u dzieci;

Nie należy stosować u dzieci poniżej 12-go roku życia.

Ciąża i karmienie piersią:

Nie należy stosować u kobiet w okresie ciąży i karmienia piersią.

Inne ostrzeżenia:

Pacjenci, którzy po zastosowaniu zaobserwowali niepokojące objawy (np. działanie przeczyszczające) powinni odstawić preparat i skontaktować się z lekarzem. Nie należy stosować dłużej niż 7 dni bez nadzoru lekarza. Nie przekraczać zaleconego dawkowania.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

Syrop zawiera maksymalnie 4 % (obj .) etanolu w całej butelce, maksymalnie 400 mg na dawkę 10 ml syropu, co odpowiada 8 ml piwa oraz 3,4 ml wina.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku PiniHelix:

Syrop zawiera ziołomiód sosnowy i benzoesan sodu, nie powinien być stosowany u osób uczulonych na produkty pszczele lub benzoesan sodowy oraz przy nadwrażliwości na substancje czynne lub inne substancje pomocnicze zawarte w preparacie.

Jeżeli objawy nie ustępują w czasie stosowania produktu lub występują działania niepożądane, niewymienione w ulotce, należy skonsultować się z lekarzem.

Stosowanie innych leków:

W przypadku zastosowania syropu PiniHelix na zlecenie lekarza, należy poinformować o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które są wydawane bez recepty.

W przypadku długotrwałego stosowania może wystąpić niedobór potasu, który z kolei wzmaga działanie glikozydów nasercowych oraz środków antyarytmicznych. Utrata potasu może być nasilona przy równoczesnym stosowaniu środków moczopędnych pochodnych tiazydu, steroidów kory nadnerczy i preparatów przeczyszczających zawierających aloinę.

Równoczesne zażywanie z lekami przeciwkaszlowymi jak kodeina lub dekstrometorfan nie jest wskazane.

3.    Jak stosować lek PiniHelix Prawidłowe stosowanie preparatu PiniHelix

Lek Pi ni Hel ix należy stosować zgodnie z zalecanym dawkowaniem lub według wskazań lekarza. Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, zaleca się następujący schemat stosowania leku:

Doustnie:

Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: doustnie 10 ml (2 łyżeczki do herbaty) 3 razy dziennie Nie stosować dłużej niż 7 dni.

W przypadku wrażenia, że działanie leku PiniHelix jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

4.    Możliwe działania niepożądane

Nie zaobserwowano poważnych objawów niepożądanych. Działania niepożądane występują niezmierne rzadko, z częstotliwością poniżej 1/10 000:

•    reakcje alergiczne (jak pokrzywka, wysypka skórna, duszności)

•    objawy z przewodu pokarmowego (jak wymioty, nudności, biegunka).

Bardzo rzadko (poniżej 1/10 000) przy dłuższym stosowaniu może wystąpić utrata potasu, zatrzymanie sodu i wody w organizmie, bóle głowy, osłabienie mięśni, nadciśnienie tętnicze, obrzęki.

Przedawkowanie może objawiać się nudnościami, wymiotami lub biegunką.

Objawy te zwykle ustępują po odstawieniu leku*

5.    Przechowywanie leku PiniHeIix

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie należy stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu,

Lek nie wymaga specjalnych środków ostrożności przy przechowywaniu.

Przechowywać w temperaturze nie wyższej 25 'C.

Okres trwałości

2 lata dla fabrycznie zamkniętego opakowania.

Nr serii i termin ważności preparatu na opakowaniu bezpośrednim i opakowaniu zewnętrznym.

Syrop zawiera ziołomiód sosnowy, który może powodować zmętnienie i osad.

Przed użyciem wstrząsnąć.

6.    Inne informacje

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do Podmiotu Odpowiedzialnego:

Przedsiębiorstwo Pszczelarsko-Farmaceutyczne APIPOL-FARMA Sp. z o.o,

32-400 Myślenice, ul. Cegielskiego 2, tel.+48 12 272 10 82

Data opracowania ulotki: 09-07-2010

PiniHelix

Charakterystyka Pinihelix

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    Nazwa produkt« leczniczego

Pin ¡Helix, syrop

2.    Skład jakościowy i ilościowy substancji czynnych 100 g syropu zawiera:

Płynny wyciąg z liści bluszczu (Hederae he lic is extraction fluidum) (1:1)    1,7 g

Ekstrahent: etanol 70 % (v/v)

Substancje pomocnicze patrz w pkt 6.1.

3.    Postać farmaceutyczna

Syrop

4.    Szczegółowe dane kliniczne:

Tradycyjny produkt leczniczy roślinny przeznaczony do stosowania w określonych wskazaniach wynikających wyłącznie z jego długotrwałego stosowania.

4.1    Wskazania do stosowania

Produkt leczniczy roślinny tradycyjnie stosowany w przeziębieniach.

Dawkowanie i sposób podawania

Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: 10 ml (2 łyżeczki do herbaty) 3 razy dziennie. Nie należy stosować dłużej niż 7 dni. Jeżeli objawy nie ustępują po tygodniu stosowania produktu leczniczego należy skonsultować się z lekarzem.

4.2    Przeciwwskazania

Nadciśnienie tętnicze, zaburzenia rytmu serca, choroby wątroby i nerek, hipokaliemia. Nadwrażliwość na substancje czynne lub pomocnicze zawarte w preparacie. Uczulenie na miód lub produkty pszczele oraz na benzoesan sodu, rośliny z rodziny Araliowate (Araliaceae).

4.3    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Nie zaleca się stosowania u dzieci poniżej 12 lat ze względu na brak danych. Należy zachować ostrożność u pacjentów z nieżytami żołądka oraz z wrzodami. W przypadku odkrztuszania ropnej plwociny, gorączki lub duszności należy zasięgnąć porady lekarza bądź farmaceuty. Przy stosowaniu zgodnie z zaleceniami nie występują zagrożenia związane ze stosowaniem leku. Nie należy przekraczać zalecanych dawek. Nie stosować dłużej niż 7 dni.

4.4    Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

W przypadku długotrwałego przekraczania zalecanych dawek może wystąpić niedobór potasu, co nasila działanie glikozydów nasercowych oraz leków antyarytmicznych. Niedobór potasu może być nasilony przy równoczesnym stosowaniu środków moczopędnych pochodnych tiazydu, steroidów kory nadnerczy i preparatów przeczyszczających, zawierających aloinę. Równoczesne zażywanie z lekami przeciwkaszlowymi jak kodeina lub dekstrometorfan nie jest wskazane.

4.5    Stosowanie podczas ciąży i laktacji

Nie zaleca się stosowania preparatu w okresie ciąży i karmienia piersią.

4.6    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Syrop zawiera maksymalnie 4 % (obj.) etanolu w całej butelce, maksymalnie 400 mg na dawkę 10 ml syropu, co odpowiada 8 ml piwa oraz 3,4 ml wina.

4.7    Działania niepożądane

Działania niepożądane występują niezmierne rzadko, z częstotliwością poniżej 1/10 000: reakcje alergiczne (jak pokrzywka, wysypka skórna, duszność),

objawy z przewodu pokarmowego (jak wymioty, nudności, biegunka). Bardzo rzadko (poniżej 1/10 000) przy dłuższym stosowaniu i jednoczesnym przekraczaniu zalecanych dawek mogą pojawić się objawy związane z przyjmowaniem kwasu glicyryzynowego: utrata potasu, zatrzymanie sodu i wody, bóle głowy, nadciśnienie tętnicze, obrzęki, osłabienie mięśni.

Jeżeli wystąpią inne objawy niepożądane nie wymienione powyżej należy zgłosić je lekarzowi oraz innemu wykwalifikowanemu pracownikowi opieki medycznej.

4.8 Przedawkowanie

Przedawkowaniu mogą towarzyszyć następujące objawy: podrażnienie żołądka i jelit, nudności, wymioty, biegunka i niepokój.

Ponadto, przy długim stosowaniu (powyżej 6 tygodni) i jednoczesnym przekraczaniu zalecanych dawek (co najmniej 4-krotnym) mogą pojawić się efekty związane z przyjmowaniem kwasu glicyryzynowego: utrata potasu, zatrzymanie sodu i wody, bóle głowy, nadciśnienie tętnicze, obrzęki, osłabienie mięśni.

Objawy te ustępują po odstawieniu leku.

5.    Właściwości farmakologiczne obejmujące:

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Brak danych farmakodynamicznych dla produktu. Preparat stanowi kompozycję tradycyjnie stosowanych środków wykrztuśnych (expectorantia).

Właściwości farmakokinetyczne Brak danych

5.2    Przed kliniczne dane o bezpieczeństwie

Brak danych

6.    Dane farmaceutyczne obejmujące 6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Suchy wyciąg z korzenia lukrecj i (Głycyrrhizae radix extr. siec.)    ^ ^

Ekstrahent: woda do ekstrakcji, amonu wodorotlenek 10 %    5 ®

Płynny wyciąg z ziela tymianku (Thymi extr. ft)    ^ ^

Ekstrahent: etanol 30 % (v/v), woda amoniakalna, glicerol    1 ^

Woda amoniakalna 25 %    0,16 g

0,10g


65,00 g


Benzoesan sodu

Ziołomiód sosnowy

Woda oczyszczona    Do 100 g

6.2    Niezgodności farmaceutyczne Nie stwierdzono

6.3    Okres ważności

2 lata dla fabrycznie zamkniętego opakowania

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Lek nie wymaga specjalnych środków ostrożności przy przechowywaniu.

Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25 “C.

Syrop zawiera składniki pochodzenia naturalnego, które mogą powodować wytrącanie się osadu. Powstający osad nie stanowi wady wyrobu i zanika po wstrząśnięciu.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Opakowanie bezpośrednie:    Butelka szklana ze szkła brunatnego z zakrętką aluminiową w

kartonowym pudełku

Zawartość syropu w butelce: 120 ml.

6.6    Instrukcja dotycząca przygotowania produktu leczniczego do stosowania i usuwania jego pozostałości

Brak szczególnych wymagań,

7. Podmiot odpowiedzialny posiadający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu

Przedsiębiorstwo Pszczelarsko-Farmaceutyczne Apipol-Farma Sp, zo.o.

32-400 Myślenice, ul. Cegielskiego 2 Miejsce wytwarzania: j.w.

na dopuszczenie do obrotu

vszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu oraz data jego przedłużenia

lub częściowej zmiany tekstu Charakterystyki Produktu Leczniczego

ipca 2002

PiniHelix