Imeds.pl

Piperacillin/Tazobactam Noridem 2 G + 0,25 G

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Piperacillin/Tazobactam Noridem, 2g + 0,25g, proszek do sporządzania roztworu do infuzji Piperacillin/Tazobactam Noridem, 4g + 0,5g, proszek do sporządzania roztworu do infuzji

Piperacylina + Tazobaktam

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

•    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

•    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Lek nosi jedną z poniższych nazw:

-    Piperacillin/Tazobactam Noridem, 2 g + 0,25 g, proszek do sporządzania roztworu do infuzji

-    Piperacillin/Tazobactam Noridem, 4 g + 0,5 g, proszek do sporządzania roztworu do infuzji

W pozostałej części niniejszej ulotki lek będzie określany nazwą Piperacillin/Tazobactam.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Piperacillin/Tazobactam i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Piperacillin/Tazobactam

3.    Jak stosować Piperacillin/Tazobactam

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Przechowywanie leku Piperacillin/Tazobactam

6.    Inne informacje

1.    CO TO JEST PIPERACILLIN/TAZOBACTAM I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Piperacylina należy do grupy leków określanych mianem antybiotyków z grupy penicylin o szerokim spektrum działania. Jest ona antybiotykiem, który zabija wiele rodzajów bakterii. Tazobaktam może sprawiać, że niektóre bakterie oporne na piperacylinę przestają być na nią oporne i zostają przez nią zabite. Oznacza to że jeśli piperacylinę poda się łącznie z tazobaktamem, wówczas zostanie zabitych więcej rodzajów bakterii.

Lek Piperacillin/Tazobactam jest stosowany u dorosłych i młodzieży w leczeniu zakażeń bakteryjnych:

•    dolnych dróg oddechowych (płuc),

•    układu moczowego (nerek i pęcherza moczowego),

•    jamy brzusznej,

•    skóry i krwi.

Lek Piperacillin/Tazobactam może być ponadto stosowany w leczeniu zakażeń bakteryjnych u pacjentów z niską liczbą krwinek białych (czyli ze zmniejszoną odpornością na zakażenia). Lek Piperacillin/Tazobactam jest stosowany u dzieci w wieku od 2 do 12 lat w leczeniu zakażeń jamy brzusznej, np. zapalenia wyrostka robaczkowego, zapalenia otrzewnej (zakażenia płynu znajdującego się we wnętrzu jamy brzusznej i błony wyścielającej wnętrze jamy brzusznej), a także zakażeń pęcherzyka żółciowego. Lek Piperacillin/Tazobactam może być ponadto stosowany w leczeniu zakażeń bakteryjnych u pacjentów z niską liczbą krwinek białych (czyli ze zmniejszoną odpornością na zakażenia). W niektórych poważnych zakażeniach lekarz może rozważyć zastosowanie leku Piperacillin/Tazobactam łącznie z innymi antybiotykami.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU PIPERACILLIN/TAZOBACTAM Kiedy nie stosować leku Piperacillin/Tazobactam

•    Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na piperacylinę lub tazobaktam bądź też na którykolwiek inny składnik leku Piperacillin/Tazobactam.

•    Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na antybiotyki z grupy penicylin, cefalosporyn lub na inne inhibitory beta-laktamazy, gdyż może on wówczas być również uczulony na Piperacillin/Tazobactam.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Piperacillin/Tazobactam

•    Jeśli pacjent jest na cokolwiek uczulony. Jeśli pacjent jest uczulony na kilka alergenów, wówczas powinien powiadomić o tym lekarza lub innego fachowego pracownika ochrony zdrowia przed otrzymaniem omawianego produktu.

•    Jeśli u pacjenta występuje biegunka przed leczeniem lub jeśli wystąpi ona w trakcie leczenia bądź po jego zakończeniu. W tym wypadku należy natychmiast powiadomić o tym lekarza lub innego fachowego pracownika ochrony zdrowia. Bez uprzedniego skonsultowania się z lekarzem nie wolno przyjmować żadnych leków na biegunkę.

•    Jeśli u pacjenta występuje niski poziom potasu we krwi. Możliwe, że lekarz oceni u pacjenta czynność nerek przed rozpoczęciem stosowania tego leku, a także będzie zlecał regularne badania krwi w trakcie stosowania tego leku.

•    Jeśli pacjent ma chore nerki lub wątrobę bądź jeśli jest poddawany hemodializom. Możliwe, że lekarz oceni u pacjenta czynność nerek przed rozpoczęciem stosowania tego leku, a także będzie zlecał regularne badania krwi w trakcie stosowania tego leku.

•    Jeśli pacjent przyjmuje leki stosowane w celu zapobiegania nadmiernej krzepliwości krwi (określane mianem leków przeciwzakrzepowych lub leków przeciwkrzepliwych) lub jeśli w trakcie leczenia wystąpi u pacjenta niespodziewane krwawienie. W tym wypadku należy natychmiast powiadomić o tym lekarza lub innego fachowego pracownika ochrony zdrowia.

•    Jeśli u pacjenta wystąpią drgawki w trakcie leczenia. W tym wypadku należy powiadomić o tym lekarza lub innego fachowego pracownika ochrony zdrowia.

•    Jeśli pacjent sądzi, że doszło u niego do rozwoju nowego zakażenia lub do nasilenia już istniejącego zakażenia. W tym wypadku należy powiadomić o tym lekarza lub innego fachowego pracownika ochrony zdrowia.

Dzieci w wieku poniżej 2 lat

Nie zaleca się stosowania leku Piperacillin/Tazobactam u dzieci w wieku poniżej 2 lat ze względu na brak wystarczających danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania i skuteczności.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty. Niektóre leki mogą wchodzić w interakcje z piperacyliną i tazobaktamem.

Bardzo ważne jest powiadomienie lekarza:

•    jeśli pacjent przyjmuje którekolwiek z następujących leków:

- Pewien lek na dnę (probenecyd). Lek ten może bowiem wydłużać czas, w którym piperacylina i tazobaktam są wydalane z organizmu.

-    Leki zmniejszające krzepliwość krwi lub stosowane w leczeniu zakrzepów (np. heparyna, warfaryna, aspiryna).

- Leki stosowane w celu zwiotczania mięśni podczas zabiegów operacyjnych. Jeśli pacjent ma być poddany znieczuleniu ogólnemu, powinien o tym powiedzieć lekarzowi.

-    Metotreksat (lek stosowany w leczeniu nowotworów złośliwych, zapalenia stawów lub łuszczycy). Piperacylina i tazobaktam mogą bowiem wydłużać czas, w którym metotreksat jest wydalany z organizmu.

- Leki obniżające poziom potasu we krwi (np. niektóre leki moczopędne lub niektóre leki stosowane w leczeniu nowotworów złośliwych).

- Leki zawierające inne antybiotyki, a konkretnie tobramycynę lub gentamycynę. Jeśli pacjent ma chore nerki, powinien o tym powiedzieć lekarzowi.

Wpływ na wyniki badań laboratoryjnych

Jeśli od pacjenta ma zostać pobrana próbka krwi lub jeśli pacjent ma dostarczyć próbkę moczu, powinien on powiadomić personel laboratorium lub lekarza, że przyjmuje Piperacillin/Tazobactam.

Ciąża i karmienie piersią

•    Jeśli pacjentka jest w ciąży, sądzi, że może być w ciąży lub próbuje zajść w ciążę, wówczas powinna powiadomić o tym lekarza lub innego fachowego pracownika ochrony zdrowia przed otrzymaniem omawianego produktu. Lekarz podejmie wówczas decyzję, czy Piperacillin/Tazobactam to odpowiedni lek dla pacjentki.

•    Piperacylina i tazobaktam mogą przedostawać się do organizmu dziecka przez łożysko lub mleko matki. Jeśli pacjentka karmi piersią, wówczas lekarz podejmie decyzję, czy Piperacillin/Tazobactam to odpowiedni lek dla pacjentki.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nic nie wskazuje na to, aby lek Piperacillin/Tazobactam wpływał na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn.

Ważne informacje na temat niektórych składników leku Piperacillin/Tazobactam

Omawiany produkt leczniczy zawiera 4,7 mmol (108,1 mg) sodu na fiolkę proszku do sporządzania roztworu do infuzji.

Omawiany produkt leczniczy zawiera 9,4 mmol (216,2 mg) sodu na fiolkę proszku do sporządzania roztworu do infuzji.

Fakt ten powinien być brany pod uwagę u pacjentów stosujących dietę o obniżonej zawartości sodu.

3.    JAK STOSOWAĆ PIPERACILLIN/TAZOBACTAM

Lek ten podawany jest przez lekarza lub innego fachowego pracownika ochrony zdrowia w postaci infuzji (kroplówki trwającej 30 minut) do jednej z żył pacjenta. Dawka leku podawana pacjentowi zależy od rodzaju zakażenia występującego u pacjenta, wieku pacjenta oraz tego, czy choruje on na nerki czy też nie.

Dorośli i młodzież w wieku od 12 lat

Zazwyczaj stosowana dawka to 4 g + 0,5 g piperacyliny i tazobaktamu co 6 do 8 godzin podawana do jednej z żył pacjenta (bezpośrednio do krwioobiegu).

Dzieci w wieku od 2 do 12 lat

Zazwyczaj stosowana dawka u dzieci z zakażeniami jamy brzusznej to 100 mg piperacyliny na kilogram masy ciała i 12,5 mg tazobaktamu na kilogram masy ciała co 8 godzin podawana do jednej z żył pacjenta (bezpośrednio do krwioobiegu). Zazwyczaj stosowana dawka u dzieci z niską liczbą krwinek białych to 80 mg piperacyliny na kilogram masy ciała i 10 mg tazobaktamu na kilogram masy ciała co 6 godzin podawana do jednej z żył pacjenta (bezpośrednio do krwioobiegu). Lekarz wyliczy dawkę na podstawie masy ciała dziecka, przy czym dawka dobowa nie będzie mogła przekraczać 4 g piperacyliny i 0,5 g tazobaktamu. Lek Piperacillin/Tazobactam będzie podawany do całkowitego ustąpienia objawów zakażenia (przez okres od 5 do 14 dni).

Pacjenci z chorobami nerek

Lekarz może obniżyć dawkę leku Piperacillin/Tazobactam lub częstotliwość jego podawania. Lekarz może też zlecić wykonanie badań krwi, aby mieć pewność, że pacjentowi podawana jest odpowiednia dawka, szczególnie w przypadku długotrwałego stosowania.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Piperacillin/Tazobactam

Ponieważ Piperacillin/Tazobactam będzie podawany pacjentowi przez lekarza lub innego fachowego pracownika ochrony zdrowia, jest mało prawdopodobne, aby pacjent otrzymał niewłaściwą dawkę. Jeśli jednak u pacjenta wystąpią działania niepożądane, np. drgawki, lub jeśli pacjent będzie miał wrażenie, że podano mu zbyt wysoką dawkę, powinien on natychmiast poinformować o tym lekarza.

Pominięcie zastosowania leku Piperacillin/Tazobactam

Lek ten zazwyczaj podaje lekarz lub pielęgniarka. Jeśli pacjent opuści którąkolwiek wizytę, powinien natychmiast powiadomić o tym lekarza.

Przerwanie stosowania leku Piperacillin/Tazobactam

Bardzo ważne jest dokończenie całego cyklu leczenia zaleconego przez lekarza, nawet jeśli pacjent zacznie czuć się lepiej. Jeśli pacjent nie odbędzie całego cyklu leczenia, jego stan może się ponownie pogorszyć. Ze wszelkimi dalszymi pytaniami dotyczącymi stosowania omawianego leku należy zwrócić się do lekarza lub innego fachowego pracownika ochrony zdrowia.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Piperacillin/Tazobactam może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane wymieniono w kolejności malejącej ciężkości, a w obrębie poszczególnych kategorii ciężkości działania te pogrupowano w    zależności od    częstości    występowania.    Zastosowano    następującą    klasyfikację    częstości    występowania    działań

niepożądanych:

-    częste działania niepożądane — występujące u 1 do 10 na 100 użytkowników,

-    niezbyt częste działania niepożądane — występujące u 1 do 10 na 1000 użytkowników,

- rzadkie działania niepożądane — występujące u 1 do 10 na 10 000 użytkowników,

-    bardzo rzadkie działania niepożądane — występujące u mniej niż 1 na 10 000 użytkowników.

Poniżej wymieniono działania niepożądane, które mogą wystąpić podczas stosowania omawianego leku:

Bardzo poważne działania niepożądane

Jeśli wystąpi którekolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych, należy przerwać podawanie leku Piperacillin/Tazobactam proszek do sporządzania roztworu do infuzji i natychmiast poinformować o tym lekarza lub zgłosić się na szpitalny oddział ratunkowy najbliższego szpitala.

Poniżej wymieniono rzadkie działania niepożądane:

-    nasilona reakcja alergiczna (reakcja anafilaktyczna/anafilaktoidalna, w tym wstrząs),

-    reakcje skórne przebiegające z zaczerwienieniem i tworzeniem się zmian skórnych (wysypka, rumień wielopostaciowy), reakcje skórne przebiegające z tworzeniem się pęcherzy (pęcherzowe zapalenie skóry).

Poniżej wymieniono bardzo rzadkie działania niepożądane:

-    oddzielenie powierzchownej warstwy skóry na całym ciele (toksyczna nekroliza naskórka), poważne ogólnoustrojowe reakcje alergiczne przebiegające z wysypką skórną i na błonach śluzowych oraz różnorodnymi zmianami skórnymi (zespół Stevensa-Johnsona).

Poważne działania niepożądane

Jeśli wystąpi którekolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych, należy natychmiast poinformować o tym lekarza lub zgłosić się na szpitalny oddział ratunkowy najbliższego szpitala.

Poniżej wymieniono niezbyt częste działania niepożądane:

-    (nieprawidłowy) spadek liczby krwinek białych (leukopenia, neutropenia) i płytek krwi (małopłytkowość),

-    reakcje alergiczne,

-    spadek ciśnienia tętniczego, zapalenie żył (objawiające się bolesnością lub zaczerwienieniem zmienionych chorobowo okolic),

-    żółtaczka (żółte zabarwienie skóry lub twardówek oczu), zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, zaparcia, niestrawność, zaburzenia żołądkowe,

-    wzrost poziomu określonych enzymów we krwi (aminotransferazy alaninowej i aminotransferazy asparaginianowej),

-    wzrost poziomu produktów metabolizmu mięśni we krwi (wzrost poziomu kreatyniny we krwi),

-    zakażenia wywołane przez drożdżaki (nadkażenie wywołane grzybami z rodzaju Candida).

Poniżej wymieniono rzadkie działania niepożądane:

-    (nieprawidłowy) spadek liczby krwinek czerwonych lub barwnika krwi (hemoglobiny), (nieprawidłowy) spadek liczby krwinek czerwonych spowodowany przedwczesnym ich rozpadem (niedokrwistość hemolityczna), punktowe wybroczyny (plamica), krwawienie z nosa i wydłużenie czasu krwawienia, (nieprawidłowy) wzrost określonego podtypu krwinek białych (eozynofilia),

-    szczególny rodzaj zakażenia jelita grubego (rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego), ból brzucha,

-    zapalenie wątroby, wzrost poziomu produktu rozpadu barwnika krwi (bilirubiny), wzrost poziomu określonych enzymów we krwi (fosfatazy alkalicznej i gamma-glutamylotranspeptydazy),

-    upośledzenie czynności nerek i problemy z nerkami.

Poniżej wymieniono bardzo rzadkie działania niepożądane:

-    nasilony spadek liczby podtypu krwinek białych określanego mianem granulocytów (agranulocytoza), nasilone spadek liczby krwinek czerwonych, krwinek białych i płytek krwi (pancytopenia),

-    wydłużenie czasu krzepnięcia krwi (wydłużenie czasu kaolinowo-kefalinowego, wydłużenie czasu protrombinowego), nieprawidłowe wyniki badań laboratoryjnych (dodatni test Coombsa), wzrost liczby płytek krwi (trombocytopenia),

-    spadek poziomu potasu we krwi (hipokaliemia), spadek poziomu cukru (glukozy) we krwi, spadek poziomu rodzaju białek we krwi określanych mianem albumin, spadek poziomu białka całkowitego we krwi,

-    wzrost poziomu azotu mocznika we krwi.

Inne działania niepożądane

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z wymienionych niżej działań niepożądanych należy powiadomić lekarza.

Częste działania niepożądane:

-    biegunka, wymioty, nudności,

-    wysypka skórna.

Poniżej wymieniono niezbyt częste działania niepożądane:

-    drożdżyca,

-    ból głowy, bezsenność,

-    świąd, pokrzywka,

-    gorączka, odczyn w miejscu podania leku.

Poniżej wymieniono rzadkie działania niepożądane:

-    zaczerwienienie skóry,

-    bóle stawowe i mięśniowe,

-    dreszcze.

Stosowanie piperacyliny u chorych na mukowiscydozę wiązało się ze zwiększoną częstością występowania gorączki i wysypki.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5.    PRZECHOWYWANIE LEKU PIPERACILLIN/TAZOBACTAM

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku zewnętrznym i fiolkach po skrócie EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Proszek:

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Roztwór po rekonstytucji

Wykazano, że lek zachowuje trwałość chemiczną i fizyczną przez okres do 24 godzin, jeśli przechowywany jest w lodówce w temperaturze 2-8°C po rekonstytucji w jednym ze zgodnych rozpuszczalników (patrz punkt 6.6). Lek przeznaczony do jednorazowego stosowania. Wszelkie niewykorzystane pozostałości roztworu należy usunąć.

Roztwór po rozcieńczeniu

Roztwór po rekonstytucji i późniejszym rozcieńczeniu musi zostać zużyty w ciągu 24 godzin, jeśli przechowywany jest w lodówce w temperaturze 2-8°C. Podane wyżej okresy przechowywania roztworu po rekonstytucji i roztworu po rozcieńczeniu nie sumują się (co znaczy, że roztworu nie można przechowywać przez 24 + 24 godziny). Z mikrobiologicznego punktu widzenia produkt powinien zostać wykorzystany natychmiast po otwarciu. Jeśli produkt nie zostanie wykorzystany natychmiast po otwarciu, wówczas na użytkowniku ciąży odpowiedzialność za przestrzeganie stosownego okresu i stosownych warunków przechowywania przed podaniem produktu, przy czym okres ten nie powinien przekraczać 24 godzin przy temperaturze przechowywania wynoszącej 2-8°C, chyba że rekonstytucja/rozcieńczenie wykonywane były w kontrolowanych i zwalidowanych warunkach aseptycznych. Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych

pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera Piperacillin/Tazobactam

, oraz 0,268 g soli sodowej , oraz 0,536 g soli sodowej


Substancjami czynnymi leku są sól sodowa piperacyliny i sól sodowa tazobaktamu.

Jedna fiolka (o pojemności 30 ml) zawiera 2,085 g soli sodowej piperacyliny, co odpowiada 2 g piperacyliny tazobaktamu, co odpowiada 0,25 g tazobaktamu.

Jedna fiolka (o pojemności 30 ml) zawiera 4,17 g soli sodowej piperacyliny, co odpowiada 4 g piperacyliny. tazobaktamu, co odpowiada 0,5 g tazobaktamu.

Zawartość sodu: 4,7 mmol (108,1 mg) sodu na fiolkę proszku do sporządzania roztworu do infuzji.

Zawartość sodu: 9,4 mmol (216,2 mg) sodu na fiolkę proszku do sporządzania roztworu do infuzji.

Lek nie zawiera żadnych innych składników.

Jak wygląda Piperacillin/Tazobactam i co zawiera opakowanie

Piperacillin/Tazobactam ma postać białego lub jasnożółtego krystalicznego proszku. Lek ten rozpuszczany jest w innym roztworze przez lekarza lub pielęgniarkę i podawany pacjentowi w postaci kroplówki (infuzji) dożylnej.

Jedna fiolka leku Piperacillin/Tazobactam zawiera 2,25 g leku.

Jedna fiolka leku Piperacillin/Tazobactam zawiera 4,5 g leku.

Piperacillin/Tazobactam dostępny jest w opakowaniach po 1, 5, 10 lub 20 fiolek (wykonanych ze szkła). Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny: Noridem Enterprises Ltd., Evagorou & Makariou, Mitsi Building 3, Office 115, 1065 Nikozja, Cypr.

Wytwórca: 1. DEMO S.A., 21st km National Road Athens-Lamia, 14568 Krioneri, Ateny, Grecja. 2. BIOPHARMA S.R.L., Via delle Gerbere S.N.C., Santa Palomba, Pomezia (RM), Włochy.

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Wielka Brytania:

Piperacillin/Tazobactam 2g/0.25g powder for solution for infusion Piperacillin/Tazobactam 4g/0.5g powder for solution for infusion

Niemcy:

Piperacillin/Tazobactam Noridem 2g/0.25g Pulver zur Herstellung einer Infusionslosung Piperacillin/Tazobactam Noridem 4g/0.5g Pulver zur Herstellung einer Infusionslosung

Irlandia:

Piperacillin/Tazobactam 2g/0.25g powder for solution for infusion Piperacillin/Tazobactam 4g/0.5g powder for solution for infusion

Szwecja:

Piperacillin/Tazobactam Noridem 2.25g powder for solution for infusion Piperacillin/Tazobactam Noridem 4.5g powder for solution for infusion

Austria:

Piperacillin/Tazobactam Noridem 2g/0.25g Pulver zur Herstellung einer Infusionslosung Piperacillin/Tazobactam Noridem 4g/0.5g Pulver zur Herstellung einer Infusionslosung

Polska:

Piperacillin/Tazobactam Noridem

Data aktualizacji ulotki:

Poniższe informacje przeznaczone są wyłącznie dla personelu medycznego lub fachowych pracowników ochrony zdrowia Podanie dożylne

Zawartość fiolki leku Piperacillin/Tazobactam 2 g + 0,25 g należy rekonstytuować w 10 ml jednego z następujących rozcieńczalników:

Zawartość fiolki leku Piperacillin/Tazobactam 4 g + 0,5 g należy rekonstytuować w 20 ml jednego z następujących rozcieńczalników:

•    jałowej wody do wstrzykiwań,

•    roztworu chlorku sodu do wstrzykiwań o stężeniu 9 mg/ml (0,9%).

Po połączeniu proszku z rozcieńczalnikiem całość należy wymieszać wirującym ruchem do rozpuszczenia proszku.

Po rekonstytucji roztwór powinno się rozcieńczyć do objętości co najmniej 50 ml stosując w tym celu jeden z rozcieńczalników do rekonstytucji bądź 5% roztwór glukozy.

   Nie mieszać ani nie podawać z aminoglikozydami.

   Nie rekonstytuować ani nie rozcieńczać z użyciem mleczanu Ringera (roztworu Hartmann).

Lek przeznaczony do jednorazowego stosowania. Wszelkie niewykorzystane pozostałości roztworu należy usunąć. Rekonstytucję/rozcieńczenie należy wykonać w kontrolowanych i zwalidowanych warunkach aseptycznych. Przed podaniem roztwór należy poddać ocenie wzrokowej pod kątem obecności w nim cząstek stałych i zmiany zabarwienia. Roztwór powinno się podawać tylko wówczas, gdy jest przezroczysty i nie zawiera cząstek stałych. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

Objętość wyparcia

Piperacillin/Tazobactam 2 g + 0,25 g wypiera 1,56 ml.

Piperacillin/Tazobactam_4_g_+_0,5_g_wypiera_3,12_ml._