+ iMeds.pl

Piperacillin/tazobactam noridem 2 g + 0,25 gUlotka Piperacillin/tazobactam noridem

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Piperacillin/Tazobactam Noridem, 2g + 0,25g, proszek do sporządzania roztworu do infuzji Piperacillin/Tazobactam Noridem, 4g + 0,5g, proszek do sporządzania roztworu do infuzji

Piperacylina + Tazobaktam

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

•    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

•    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Lek nosi jedną z poniższych nazw:

-    Piperacillin/Tazobactam Noridem, 2 g + 0,25 g, proszek do sporządzania roztworu do infuzji

-    Piperacillin/Tazobactam Noridem, 4 g + 0,5 g, proszek do sporządzania roztworu do infuzji

W pozostałej części niniejszej ulotki lek będzie określany nazwą Piperacillin/Tazobactam.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Piperacillin/Tazobactam i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Piperacillin/Tazobactam

3.    Jak stosować Piperacillin/Tazobactam

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Przechowywanie leku Piperacillin/Tazobactam

6.    Inne informacje

1.    CO TO JEST PIPERACILLIN/TAZOBACTAM I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Piperacylina należy do grupy leków określanych mianem antybiotyków z grupy penicylin o szerokim spektrum działania. Jest ona antybiotykiem, który zabija wiele rodzajów bakterii. Tazobaktam może sprawiać, że niektóre bakterie oporne na piperacylinę przestają być na nią oporne i zostają przez nią zabite. Oznacza to że jeśli piperacylinę poda się łącznie z tazobaktamem, wówczas zostanie zabitych więcej rodzajów bakterii.

Lek Piperacillin/Tazobactam jest stosowany u dorosłych i młodzieży w leczeniu zakażeń bakteryjnych:

•    dolnych dróg oddechowych (płuc),

•    układu moczowego (nerek i pęcherza moczowego),

•    jamy brzusznej,

•    skóry i krwi.

Lek Piperacillin/Tazobactam może być ponadto stosowany w leczeniu zakażeń bakteryjnych u pacjentów z niską liczbą krwinek białych (czyli ze zmniejszoną odpornością na zakażenia). Lek Piperacillin/Tazobactam jest stosowany u dzieci w wieku od 2 do 12 lat w leczeniu zakażeń jamy brzusznej, np. zapalenia wyrostka robaczkowego, zapalenia otrzewnej (zakażenia płynu znajdującego się we wnętrzu jamy brzusznej i błony wyścielającej wnętrze jamy brzusznej), a także zakażeń pęcherzyka żółciowego. Lek Piperacillin/Tazobactam może być ponadto stosowany w leczeniu zakażeń bakteryjnych u pacjentów z niską liczbą krwinek białych (czyli ze zmniejszoną odpornością na zakażenia). W niektórych poważnych zakażeniach lekarz może rozważyć zastosowanie leku Piperacillin/Tazobactam łącznie z innymi antybiotykami.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU PIPERACILLIN/TAZOBACTAM Kiedy nie stosować leku Piperacillin/Tazobactam

•    Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na piperacylinę lub tazobaktam bądź też na którykolwiek inny składnik leku Piperacillin/Tazobactam.

•    Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na antybiotyki z grupy penicylin, cefalosporyn lub na inne inhibitory beta-laktamazy, gdyż może on wówczas być również uczulony na Piperacillin/Tazobactam.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Piperacillin/Tazobactam

•    Jeśli pacjent jest na cokolwiek uczulony. Jeśli pacjent jest uczulony na kilka alergenów, wówczas powinien powiadomić o tym lekarza lub innego fachowego pracownika ochrony zdrowia przed otrzymaniem omawianego produktu.

•    Jeśli u pacjenta występuje biegunka przed leczeniem lub jeśli wystąpi ona w trakcie leczenia bądź po jego zakończeniu. W tym wypadku należy natychmiast powiadomić o tym lekarza lub innego fachowego pracownika ochrony zdrowia. Bez uprzedniego skonsultowania się z lekarzem nie wolno przyjmować żadnych leków na biegunkę.

•    Jeśli u pacjenta występuje niski poziom potasu we krwi. Możliwe, że lekarz oceni u pacjenta czynność nerek przed rozpoczęciem stosowania tego leku, a także będzie zlecał regularne badania krwi w trakcie stosowania tego leku.

•    Jeśli pacjent ma chore nerki lub wątrobę bądź jeśli jest poddawany hemodializom. Możliwe, że lekarz oceni u pacjenta czynność nerek przed rozpoczęciem stosowania tego leku, a także będzie zlecał regularne badania krwi w trakcie stosowania tego leku.

•    Jeśli pacjent przyjmuje leki stosowane w celu zapobiegania nadmiernej krzepliwości krwi (określane mianem leków przeciwzakrzepowych lub leków przeciwkrzepliwych) lub jeśli w trakcie leczenia wystąpi u pacjenta niespodziewane krwawienie. W tym wypadku należy natychmiast powiadomić o tym lekarza lub innego fachowego pracownika ochrony zdrowia.

•    Jeśli u pacjenta wystąpią drgawki w trakcie leczenia. W tym wypadku należy powiadomić o tym lekarza lub innego fachowego pracownika ochrony zdrowia.

•    Jeśli pacjent sądzi, że doszło u niego do rozwoju nowego zakażenia lub do nasilenia już istniejącego zakażenia. W tym wypadku należy powiadomić o tym lekarza lub innego fachowego pracownika ochrony zdrowia.

Dzieci w wieku poniżej 2 lat

Nie zaleca się stosowania leku Piperacillin/Tazobactam u dzieci w wieku poniżej 2 lat ze względu na brak wystarczających danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania i skuteczności.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty. Niektóre leki mogą wchodzić w interakcje z piperacyliną i tazobaktamem.

Bardzo ważne jest powiadomienie lekarza:

•    jeśli pacjent przyjmuje którekolwiek z następujących leków:

- Pewien lek na dnę (probenecyd). Lek ten może bowiem wydłużać czas, w którym piperacylina i tazobaktam są wydalane z organizmu.

-    Leki zmniejszające krzepliwość krwi lub stosowane w leczeniu zakrzepów (np. heparyna, warfaryna, aspiryna).

- Leki stosowane w celu zwiotczania mięśni podczas zabiegów operacyjnych. Jeśli pacjent ma być poddany znieczuleniu ogólnemu, powinien o tym powiedzieć lekarzowi.

-    Metotreksat (lek stosowany w leczeniu nowotworów złośliwych, zapalenia stawów lub łuszczycy). Piperacylina i tazobaktam mogą bowiem wydłużać czas, w którym metotreksat jest wydalany z organizmu.

- Leki obniżające poziom potasu we krwi (np. niektóre leki moczopędne lub niektóre leki stosowane w leczeniu nowotworów złośliwych).

- Leki zawierające inne antybiotyki, a konkretnie tobramycynę lub gentamycynę. Jeśli pacjent ma chore nerki, powinien o tym powiedzieć lekarzowi.

Wpływ na wyniki badań laboratoryjnych

Jeśli od pacjenta ma zostać pobrana próbka krwi lub jeśli pacjent ma dostarczyć próbkę moczu, powinien on powiadomić personel laboratorium lub lekarza, że przyjmuje Piperacillin/Tazobactam.

Ciąża i karmienie piersią

•    Jeśli pacjentka jest w ciąży, sądzi, że może być w ciąży lub próbuje zajść w ciążę, wówczas powinna powiadomić o tym lekarza lub innego fachowego pracownika ochrony zdrowia przed otrzymaniem omawianego produktu. Lekarz podejmie wówczas decyzję, czy Piperacillin/Tazobactam to odpowiedni lek dla pacjentki.

•    Piperacylina i tazobaktam mogą przedostawać się do organizmu dziecka przez łożysko lub mleko matki. Jeśli pacjentka karmi piersią, wówczas lekarz podejmie decyzję, czy Piperacillin/Tazobactam to odpowiedni lek dla pacjentki.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nic nie wskazuje na to, aby lek Piperacillin/Tazobactam wpływał na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn.

Ważne informacje na temat niektórych składników leku Piperacillin/Tazobactam

Omawiany produkt leczniczy zawiera 4,7 mmol (108,1 mg) sodu na fiolkę proszku do sporządzania roztworu do infuzji.

Omawiany produkt leczniczy zawiera 9,4 mmol (216,2 mg) sodu na fiolkę proszku do sporządzania roztworu do infuzji.

Fakt ten powinien być brany pod uwagę u pacjentów stosujących dietę o obniżonej zawartości sodu.

3.    JAK STOSOWAĆ PIPERACILLIN/TAZOBACTAM

Lek ten podawany jest przez lekarza lub innego fachowego pracownika ochrony zdrowia w postaci infuzji (kroplówki trwającej 30 minut) do jednej z żył pacjenta. Dawka leku podawana pacjentowi zależy od rodzaju zakażenia występującego u pacjenta, wieku pacjenta oraz tego, czy choruje on na nerki czy też nie.

Dorośli i młodzież w wieku od 12 lat

Zazwyczaj stosowana dawka to 4 g + 0,5 g piperacyliny i tazobaktamu co 6 do 8 godzin podawana do jednej z żył pacjenta (bezpośrednio do krwioobiegu).

Dzieci w wieku od 2 do 12 lat

Zazwyczaj stosowana dawka u dzieci z zakażeniami jamy brzusznej to 100 mg piperacyliny na kilogram masy ciała i 12,5 mg tazobaktamu na kilogram masy ciała co 8 godzin podawana do jednej z żył pacjenta (bezpośrednio do krwioobiegu). Zazwyczaj stosowana dawka u dzieci z niską liczbą krwinek białych to 80 mg piperacyliny na kilogram masy ciała i 10 mg tazobaktamu na kilogram masy ciała co 6 godzin podawana do jednej z żył pacjenta (bezpośrednio do krwioobiegu). Lekarz wyliczy dawkę na podstawie masy ciała dziecka, przy czym dawka dobowa nie będzie mogła przekraczać 4 g piperacyliny i 0,5 g tazobaktamu. Lek Piperacillin/Tazobactam będzie podawany do całkowitego ustąpienia objawów zakażenia (przez okres od 5 do 14 dni).

Pacjenci z chorobami nerek

Lekarz może obniżyć dawkę leku Piperacillin/Tazobactam lub częstotliwość jego podawania. Lekarz może też zlecić wykonanie badań krwi, aby mieć pewność, że pacjentowi podawana jest odpowiednia dawka, szczególnie w przypadku długotrwałego stosowania.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Piperacillin/Tazobactam

Ponieważ Piperacillin/Tazobactam będzie podawany pacjentowi przez lekarza lub innego fachowego pracownika ochrony zdrowia, jest mało prawdopodobne, aby pacjent otrzymał niewłaściwą dawkę. Jeśli jednak u pacjenta wystąpią działania niepożądane, np. drgawki, lub jeśli pacjent będzie miał wrażenie, że podano mu zbyt wysoką dawkę, powinien on natychmiast poinformować o tym lekarza.

Pominięcie zastosowania leku Piperacillin/Tazobactam

Lek ten zazwyczaj podaje lekarz lub pielęgniarka. Jeśli pacjent opuści którąkolwiek wizytę, powinien natychmiast powiadomić o tym lekarza.

Przerwanie stosowania leku Piperacillin/Tazobactam

Bardzo ważne jest dokończenie całego cyklu leczenia zaleconego przez lekarza, nawet jeśli pacjent zacznie czuć się lepiej. Jeśli pacjent nie odbędzie całego cyklu leczenia, jego stan może się ponownie pogorszyć. Ze wszelkimi dalszymi pytaniami dotyczącymi stosowania omawianego leku należy zwrócić się do lekarza lub innego fachowego pracownika ochrony zdrowia.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Piperacillin/Tazobactam może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane wymieniono w kolejności malejącej ciężkości, a w obrębie poszczególnych kategorii ciężkości działania te pogrupowano w    zależności od    częstości    występowania.    Zastosowano    następującą    klasyfikację    częstości    występowania    działań

niepożądanych:

-    częste działania niepożądane — występujące u 1 do 10 na 100 użytkowników,

-    niezbyt częste działania niepożądane — występujące u 1 do 10 na 1000 użytkowników,

- rzadkie działania niepożądane — występujące u 1 do 10 na 10 000 użytkowników,

-    bardzo rzadkie działania niepożądane — występujące u mniej niż 1 na 10 000 użytkowników.

Poniżej wymieniono działania niepożądane, które mogą wystąpić podczas stosowania omawianego leku:

Bardzo poważne działania niepożądane

Jeśli wystąpi którekolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych, należy przerwać podawanie leku Piperacillin/Tazobactam proszek do sporządzania roztworu do infuzji i natychmiast poinformować o tym lekarza lub zgłosić się na szpitalny oddział ratunkowy najbliższego szpitala.

Poniżej wymieniono rzadkie działania niepożądane:

-    nasilona reakcja alergiczna (reakcja anafilaktyczna/anafilaktoidalna, w tym wstrząs),

-    reakcje skórne przebiegające z zaczerwienieniem i tworzeniem się zmian skórnych (wysypka, rumień wielopostaciowy), reakcje skórne przebiegające z tworzeniem się pęcherzy (pęcherzowe zapalenie skóry).

Poniżej wymieniono bardzo rzadkie działania niepożądane:

-    oddzielenie powierzchownej warstwy skóry na całym ciele (toksyczna nekroliza naskórka), poważne ogólnoustrojowe reakcje alergiczne przebiegające z wysypką skórną i na błonach śluzowych oraz różnorodnymi zmianami skórnymi (zespół Stevensa-Johnsona).

Poważne działania niepożądane

Jeśli wystąpi którekolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych, należy natychmiast poinformować o tym lekarza lub zgłosić się na szpitalny oddział ratunkowy najbliższego szpitala.

Poniżej wymieniono niezbyt częste działania niepożądane:

-    (nieprawidłowy) spadek liczby krwinek białych (leukopenia, neutropenia) i płytek krwi (małopłytkowość),

-    reakcje alergiczne,

-    spadek ciśnienia tętniczego, zapalenie żył (objawiające się bolesnością lub zaczerwienieniem zmienionych chorobowo okolic),

-    żółtaczka (żółte zabarwienie skóry lub twardówek oczu), zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, zaparcia, niestrawność, zaburzenia żołądkowe,

-    wzrost poziomu określonych enzymów we krwi (aminotransferazy alaninowej i aminotransferazy asparaginianowej),

-    wzrost poziomu produktów metabolizmu mięśni we krwi (wzrost poziomu kreatyniny we krwi),

-    zakażenia wywołane przez drożdżaki (nadkażenie wywołane grzybami z rodzaju Candida).

Poniżej wymieniono rzadkie działania niepożądane:

-    (nieprawidłowy) spadek liczby krwinek czerwonych lub barwnika krwi (hemoglobiny), (nieprawidłowy) spadek liczby krwinek czerwonych spowodowany przedwczesnym ich rozpadem (niedokrwistość hemolityczna), punktowe wybroczyny (plamica), krwawienie z nosa i wydłużenie czasu krwawienia, (nieprawidłowy) wzrost określonego podtypu krwinek białych (eozynofilia),

-    szczególny rodzaj zakażenia jelita grubego (rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego), ból brzucha,

-    zapalenie wątroby, wzrost poziomu produktu rozpadu barwnika krwi (bilirubiny), wzrost poziomu określonych enzymów we krwi (fosfatazy alkalicznej i gamma-glutamylotranspeptydazy),

-    upośledzenie czynności nerek i problemy z nerkami.

Poniżej wymieniono bardzo rzadkie działania niepożądane:

-    nasilony spadek liczby podtypu krwinek białych określanego mianem granulocytów (agranulocytoza), nasilone spadek liczby krwinek czerwonych, krwinek białych i płytek krwi (pancytopenia),

-    wydłużenie czasu krzepnięcia krwi (wydłużenie czasu kaolinowo-kefalinowego, wydłużenie czasu protrombinowego), nieprawidłowe wyniki badań laboratoryjnych (dodatni test Coombsa), wzrost liczby płytek krwi (trombocytopenia),

-    spadek poziomu potasu we krwi (hipokaliemia), spadek poziomu cukru (glukozy) we krwi, spadek poziomu rodzaju białek we krwi określanych mianem albumin, spadek poziomu białka całkowitego we krwi,

-    wzrost poziomu azotu mocznika we krwi.

Inne działania niepożądane

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z wymienionych niżej działań niepożądanych należy powiadomić lekarza.

Częste działania niepożądane:

-    biegunka, wymioty, nudności,

-    wysypka skórna.

Poniżej wymieniono niezbyt częste działania niepożądane:

-    drożdżyca,

-    ból głowy, bezsenność,

-    świąd, pokrzywka,

-    gorączka, odczyn w miejscu podania leku.

Poniżej wymieniono rzadkie działania niepożądane:

-    zaczerwienienie skóry,

-    bóle stawowe i mięśniowe,

-    dreszcze.

Stosowanie piperacyliny u chorych na mukowiscydozę wiązało się ze zwiększoną częstością występowania gorączki i wysypki.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5.    PRZECHOWYWANIE LEKU PIPERACILLIN/TAZOBACTAM

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku zewnętrznym i fiolkach po skrócie EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Proszek:

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Roztwór po rekonstytucji

Wykazano, że lek zachowuje trwałość chemiczną i fizyczną przez okres do 24 godzin, jeśli przechowywany jest w lodówce w temperaturze 2-8°C po rekonstytucji w jednym ze zgodnych rozpuszczalników (patrz punkt 6.6). Lek przeznaczony do jednorazowego stosowania. Wszelkie niewykorzystane pozostałości roztworu należy usunąć.

Roztwór po rozcieńczeniu

Roztwór po rekonstytucji i późniejszym rozcieńczeniu musi zostać zużyty w ciągu 24 godzin, jeśli przechowywany jest w lodówce w temperaturze 2-8°C. Podane wyżej okresy przechowywania roztworu po rekonstytucji i roztworu po rozcieńczeniu nie sumują się (co znaczy, że roztworu nie można przechowywać przez 24 + 24 godziny). Z mikrobiologicznego punktu widzenia produkt powinien zostać wykorzystany natychmiast po otwarciu. Jeśli produkt nie zostanie wykorzystany natychmiast po otwarciu, wówczas na użytkowniku ciąży odpowiedzialność za przestrzeganie stosownego okresu i stosownych warunków przechowywania przed podaniem produktu, przy czym okres ten nie powinien przekraczać 24 godzin przy temperaturze przechowywania wynoszącej 2-8°C, chyba że rekonstytucja/rozcieńczenie wykonywane były w kontrolowanych i zwalidowanych warunkach aseptycznych. Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych

pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera Piperacillin/Tazobactam

, oraz 0,268 g soli sodowej , oraz 0,536 g soli sodowej


Substancjami czynnymi leku są sól sodowa piperacyliny i sól sodowa tazobaktamu.

Jedna fiolka (o pojemności 30 ml) zawiera 2,085 g soli sodowej piperacyliny, co odpowiada 2 g piperacyliny tazobaktamu, co odpowiada 0,25 g tazobaktamu.

Jedna fiolka (o pojemności 30 ml) zawiera 4,17 g soli sodowej piperacyliny, co odpowiada 4 g piperacyliny. tazobaktamu, co odpowiada 0,5 g tazobaktamu.

Zawartość sodu: 4,7 mmol (108,1 mg) sodu na fiolkę proszku do sporządzania roztworu do infuzji.

Zawartość sodu: 9,4 mmol (216,2 mg) sodu na fiolkę proszku do sporządzania roztworu do infuzji.

Lek nie zawiera żadnych innych składników.

Jak wygląda Piperacillin/Tazobactam i co zawiera opakowanie

Piperacillin/Tazobactam ma postać białego lub jasnożółtego krystalicznego proszku. Lek ten rozpuszczany jest w innym roztworze przez lekarza lub pielęgniarkę i podawany pacjentowi w postaci kroplówki (infuzji) dożylnej.

Jedna fiolka leku Piperacillin/Tazobactam zawiera 2,25 g leku.

Jedna fiolka leku Piperacillin/Tazobactam zawiera 4,5 g leku.

Piperacillin/Tazobactam dostępny jest w opakowaniach po 1, 5, 10 lub 20 fiolek (wykonanych ze szkła). Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny: Noridem Enterprises Ltd., Evagorou & Makariou, Mitsi Building 3, Office 115, 1065 Nikozja, Cypr.

Wytwórca: 1. DEMO S.A., 21st km National Road Athens-Lamia, 14568 Krioneri, Ateny, Grecja. 2. BIOPHARMA S.R.L., Via delle Gerbere S.N.C., Santa Palomba, Pomezia (RM), Włochy.

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Wielka Brytania:

Piperacillin/Tazobactam 2g/0.25g powder for solution for infusion Piperacillin/Tazobactam 4g/0.5g powder for solution for infusion

Niemcy:

Piperacillin/Tazobactam Noridem 2g/0.25g Pulver zur Herstellung einer Infusionslösung Piperacillin/Tazobactam Noridem 4g/0.5g Pulver zur Herstellung einer Infusionslösung

Irlandia:

Piperacillin/Tazobactam 2g/0.25g powder for solution for infusion Piperacillin/Tazobactam 4g/0.5g powder for solution for infusion

Szwecja:

Piperacillin/Tazobactam Noridem 2.25g powder for solution for infusion Piperacillin/Tazobactam Noridem 4.5g powder for solution for infusion

Austria:

Piperacillin/Tazobactam Noridem 2g/0.25g Pulver zur Herstellung einer Infusionslösung Piperacillin/Tazobactam Noridem 4g/0.5g Pulver zur Herstellung einer Infusionslösung

Polska:

Piperacillin/Tazobactam Noridem

Data aktualizacji ulotki:

Poniższe informacje przeznaczone są wyłącznie dla personelu medycznego lub fachowych pracowników ochrony zdrowia Podanie dożylne

Zawartość fiolki leku Piperacillin/Tazobactam 2 g + 0,25 g należy rekonstytuować w 10 ml jednego z następujących rozcieńczalników:

Zawartość fiolki leku Piperacillin/Tazobactam 4 g + 0,5 g należy rekonstytuować w 20 ml jednego z następujących rozcieńczalników:

•    jałowej wody do wstrzykiwań,

•    roztworu chlorku sodu do wstrzykiwań o stężeniu 9 mg/ml (0,9%).

Po połączeniu proszku z rozcieńczalnikiem całość należy wymieszać wirującym ruchem do rozpuszczenia proszku.

Po rekonstytucji roztwór powinno się rozcieńczyć do objętości co najmniej 50 ml stosując w tym celu jeden z rozcieńczalników do rekonstytucji bądź 5% roztwór glukozy.

   Nie mieszać ani nie podawać z aminoglikozydami.

   Nie rekonstytuować ani nie rozcieńczać z użyciem mleczanu Ringera (roztworu Hartmann).

Lek przeznaczony do jednorazowego stosowania. Wszelkie niewykorzystane pozostałości roztworu należy usunąć. Rekonstytucję/rozcieńczenie należy wykonać w kontrolowanych i zwalidowanych warunkach aseptycznych. Przed podaniem roztwór należy poddać ocenie wzrokowej pod kątem obecności w nim cząstek stałych i zmiany zabarwienia. Roztwór powinno się podawać tylko wówczas, gdy jest przezroczysty i nie zawiera cząstek stałych. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

Objętość wyparcia

Piperacillin/Tazobactam 2 g + 0,25 g wypiera 1,56 ml.

Piperacillin/Tazobactam_4_g_+_0,5_g_wypiera_3,12_ml._


Piperacillin/Tazobactam Noridem

Charakterystyka Piperacillin/tazobactam noridem

Piperacillin & Tazobactam 2.25 g & 4.5 g SPC 1.3.1.1

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Piperacillin/Tazobactam Noridem, 2 g + 0,25 g, proszek do sporządzania roztworu do infuzji. Piperacillin/Tazobactam Noridem, 4 g + 0,5 g, proszek do sporządzania roztworu do infuzji.

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna fiolka o pojemności 30 ml zawiera 2,085 g soli sodowej piperacyliny, co odpowiada 2 g piperacyliny, oraz 0,268 g soli sodowej tazobaktamu, co odpowiada 0,25 g tazobaktamu.

Jedna fiolka o pojemności 30 ml zawiera 4,17 g soli sodowej piperacyliny, co odpowiada 4 g piperacyliny, oraz 0,536 g soli sodowej tazobaktamu, co odpowiada 0,5 g tazobaktamu.

Zawartość sodu: 4,7 mmol (108,1 mg) sodu na fiolkę proszku do sporządzania roztworu do infuzji. Zawartość sodu: 9,4 mmol (216,2 mg) sodu na fiolkę proszku do sporządzania roztworu do infuzji.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Proszek do sporządzania roztworu do infuzji. Biały lub jasnożółty krystaliczny proszek.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Piperacillin/Tazobactam jest wskazany do stosowania w leczeniu wymienionych poniżej zakażeń u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 2 lat (patrz punkty 4.2 i 5.1).

Dorośli i młodzież

-    Ciężkie zapalenie płuc, w tym wewnątrzszpitalne zapalenie płuc i respiratorowe zapalenie płuc.

-    Powikłane zakażenia układu moczowego (w tym odmiedniczkowe zapalenie nerek).

-    Powikłane zakażenia wewnątrzbrzuszne.

-    Powikłane zakażenia skóry i tkanek podskórnych (w tym zakażenia stopy cukrzycowej).

Piperacillin/Tazobactam może być stosowany w leczeniu pacjentów z neutropenią i towarzyszącą gorączką, co do której istnieje podejrzenie, że jest spowodowana przez zakażenie bakteryjne.

Piperacillin/Tazobactam może być stosowany w leczeniu bakteriemii u pacjentów z objawami klinicznymi zakażenia ogólnoustrojowego.

Dzieci w wieku od 2 do 12 lat

-    Powikłane zakażenia wewnątrzbrzuszne.

Piperacillin/Tazobactam może być stosowany w leczeniu dzieci z neutropenią i towarzyszącą gorączką, co do której istnieje podejrzenie, że jest spowodowana przez zakażenie bakteryjne.

Należy uwzględniać oficjalne wytyczne dotyczące prawidłowego stosowania leków przeciwbakteryjnych.

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Piperacillin/Tazobactam 2 g + 0,25 g można podawać we wlewie dożylnym (trwającym 30 minut). Piperacillin/Tazobactam 4 g + 0,5 g można podawać we wlewie dożylnym (trwającym 30 minut). Instrukcja rekonstytucji, patrz punkt 6.6.

Dawka i częstotliwość podawania produktu leczniczego Piperacillin/Tazobactam zależy od nasilenia i lokalizacji zakażenia oraz od przewidywanego czynnika etiologicznego.

Dawkowanie

Dorośli i młodzież

Zakażenia

Zazwyczaj stosowana dawka to 4 g piperacyliny + 0,5 g tazobaktamu — podawane co 8 godzin.

W przypadku wewnątrzszpitalnego zapalenia płuc i zakażeń bakteryjnych u pacjentów z neutropenią dawka zalecana to 4 g piperacyliny + 0,5 g tazobaktamu — podawane co 6 godzin. Ten schemat dawkowania można też stosować w leczeniu pacjentów z innymi zakażeniami wymienionymi we wskazaniach do stosowania omawianego produktu leczniczego, jeśli zakażenia te są szczególnie nasilone.

W poniższej tabeli zestawiono dane na temat częstotliwości podawania omawianego produktu leczniczego i zalecanych dawek u dorosłych i młodzieży z podziałem na wskazania lub schorzenia.

Częstotliwość podawania produktu leczniczego

Piperacillin/Tazobactam 4 g + 0,5 g

Co 6 godzin

Ciężkie zapalenie płuc

Neutropenia u dorosłych z towarzyszącą gorączką, co do której istnieje podejrzenie, że jest spowodowana przez zakażenie bakteryjne

Bakteriemia z towarzyszącymi objawami klinicznymi zakażenia ogólnoustrojowego

Co 8 godzin

Powikłane zakażenia układu moczowego (w tym odmiedniczkowe zapalenie nerek)

Powikłane zakażenia wewnątrzbrzuszne

Zakażenia skóry i tkanek podskórnych (w tym zakażenia stopy cukrzycowej)

Zaburzenie czynności nerek

Wysokość dawki dożylnej należy dostosować do stopnia zaburzenia czynności nerek w następujący sposób (każdego pacjenta należy ściśle obserwować, czy nie wystąpią ewentualne objawy działań toksycznych i w przypadku ich wystąpienia dawkę produktu leczniczego i częstotliwość jego podawania należy odpowiednio modyfikować):

Klirens kreatyniny [ml/min]

Piperacillin/Tazobactam (dawka zalecana)

>40

Nie ma konieczności modyfikowania dawkowania

20-40

Sugerowana dawka maksymalna: 4 g + 0,5 g co 8 godzin

<20

Sugerowana dawka maksymalna: 4 g + 0,5 g co 12 godzin

U pacjentów poddawanych hemodializie należy po każdej sesji dializy podać dodatkową dawkę piperacyliny/tazobaktamu w wysokości 2 g + 0,25 g, gdyż podczas hemodializy usuwane jest 30-50% dawki piperacyliny w okresie 4 godzin.

Zaburzenie czynności wątroby

Nie ma konieczności modyfikowania dawkowania (patrz punkt 5.2).

Dawkowanie u pacjentów w podeszłym wieku

Nie ma konieczności modyfikowania dawkowania u pacjentów w podeszłym wieku z prawidłową czynnością nerek lub klirensem kreatyniny powyżej 40 ml/min.

Dzieci w wieku od 2 do 12 lat

Zakażenia

W poniższej tabeli zestawiono dane na temat częstotliwości podawania omawianego produktu leczniczego i dawek wyrażonych w przeliczeniu na masę ciała u dzieci w wieku od 2 do 12 lat z podziałem na wskazania lub schorzenia.

Dawka produktu leczniczego w przeliczeniu na masę ciała oraz częstotliwość jego podawania

Wskazanie (schorzenie)

80 mg piperacyliny + 10 mg tazobaktamu na kg masy ciała — podawane co 6 godzin

Neutropenia u dzieci z towarzyszącą gorączką, co do której istnieje podejrzenie, że jest spowodowana przez zakażenie bakteryjne*

100 mg piperacyliny + 12,5 mg tazobaktamu na kg masy ciała — podawane co 8 godzin

Powikłane zakażenia wewnątrzbrzuszne*

*) Nie podawać większej dawki jednorazowej niż 4 g + 0,5 g podawanej przez 30 minut.

Zaburzenie czynności nerek

Wielkość dawki dożylnej należy dostosować do stopnia zaburzenia czynności nerek w następujący sposób (każdego pacjenta należy ściśle obserwować, czy nie wystąpią u niego objawy działań toksycznych i w przypadku ich wystąpienia dawkę produktu leczniczego i częstotliwość jego podawania należy odpowiednio modyfikować):

Klirens kreatyniny

Piperacillin/Tazobactam

[ml/min]

(dawka zalecana)

>50

Nie ma konieczności modyfikowania dawkowania

<50

70 mg piperacyliny na kg masy ciała + 8,75 mg tazobaktamu

na kg masy ciała

co 8 godzin

U dzieci poddawanych hemodializie należy po każdej sesji dializy podać dodatkową dawkę piperacyliny/tazobaktamu w wysokości 40 mg na kg masy ciała + 5 mg na kg masy ciała.

Dzieci w wieku poniżej 2 lat

Nie określono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności produktu leczniczego Piperacillin/Tazobactam u dzieci w wieku poniżej 2 lat.

Czas trwania leczenia

Czas trwania leczenia w przypadku większości wskazań wynosi zwykle od 5 do 14 dni. Czas trwania leczenia powinno się jednak określać na podstawie nasilenia zakażenia, wywołujących je czynników etiologicznych oraz ewolucji objawów klinicznych i wyników badań bakteriologicznych.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na piperacylinę, tazobaktam, inne leki przeciwbakteryjne z grupy penicylin lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Dodatni wywiad w kierunku ostrej reakcji alergicznej o dużym nasileniu na jakikolwiek inny antybiotyk beta-laktamowy (np. z grupy cefalosporyn, monobaktamów lub karbapenemów).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Wybierając połączenie piperacyliny z tazobaktamem do leczenia danego pacjenta, należy uwzględnić zasadność stosowania penicyliny półsyntetycznej o szerokim zakresie działania ze względu na takie czynniki, jak nasilenie zakażenia i rozpowszechnienie oporności na inne odpowiednie leki przeciwbakteryjne.

Przed rozpoczęciem leczenia produktem leczniczym Piperacillin/Tazobactam należy zebrać staranny wywiad dotyczący występowania w przeszłości reakcji nadwrażliwości na penicyliny, inne antybiotyki beta-laktamowe (np. z grupy cefalosporyn, monobaktamów lub karbapenemów) oraz inne alergeny. U pacjentów otrzymujących penicyliny, w tym połączenie piperacyliny z tazobaktamem, opisywano przypadki ciężkich i sporadycznie powodujących zgon reakcji nadwrażliwości [anafilaktycznych/anafilaktoidalnych (w tym wstrząs)]. Prawdopodobieństwo wystąpienia tego rodzaju reakcji jest większe u osób z dodatnim wywiadem w kierunku nadwrażliwości na wiele alergenów. Poważne reakcje nadwrażliwości wymagają odstawienia antybiotyku i mogą wymagać podania adrenaliny lub zastosowania innych interwencji ratunkowych.

Związane ze stosowaniem antybiotyków rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego może objawiać się ciężką uporczywą biegunką, która może zagrażać życiu. Objawy rzekomobłoniastego zapalenia jelita grubego mogą pojawiać się podczas antybiotykoterapii lub po jej zakończeniu. W tych przypadkach produkt leczniczy Piperacillin/Tazobactam powinno się odstawić.

Leczenie produktem leczniczym Piperacillin/Tazobactam może prowadzić do pojawienia się szczepów opornych, które mogą wywoływać nadkażenia.

U niektórych pacjentów otrzymujących antybiotyki beta-laktamowe opisywano przypadki występowania objawów krwotocznych. Reakcje te czasami wiązały się z nieprawidłowymi wartościami parametrów układu krzepnięcia, np. czasu krzepnięcia, czasu agregacji płytek krwi i czasu protrombinowego, a prawdopodobieństwo ich wystąpienia jest większe u pacjentów z niewydolnością nerek. W przypadku wystąpienia objawów krwotocznych antybiotyk powinno się odstawić i wdrożyć odpowiednie leczenie.

Podczas stosowania omawianego produktu leczniczego może dochodzić do rozwoju leukopenii i neutropenii, szczególnie przy długotrwałym stosowaniu omawianego produktu leczniczego, w związku z czym powinno się okresowo oznaczać parametry układu krwiotwórczego.

Jak w przypadku innych penicylin, podczas stosowania wysokich dawek omawianego produktu leczniczego, szczególnie u pacjentów z zaburzoną czynnością nerek, może dochodzić do powikłań neurologicznych w postaci drgawek.

Jedna fiolka produktu leczniczego Piperacillin/Tazobactam 2 g + 0,25 g zawiera 4,7 mmol (108,1 mg) sodu, a jedna fiolka produktu leczniczego Piperacillin/Tazobactam 4 g + 0,5 g - 9,4 mmol (216,2 mg) sodu. Fakt ten powinien być brany pod uwagę u pacjentów stosujących dietę o obniżonej zawartości sodu.

U pacjentów ze zmniejszoną rezerwą potasu w organizmie lub pacjentów otrzymujących jednocześnie produkty lecznicze mogące obniżać stężenie potasu we krwi może dochodzić do hipokaliemii, w związku z czym u tych chorych wskazane jest okresowe oznaczanie stężenia elektrolitów.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Niedepolaryzujące leki zwiotczające mięśnie szkieletowe

Piperacylina stosowana łącznie z wekuronium przedłuża czas utrzymywania się blokady nerwowo-mięśniowej wywoływanej przez wekuronium. Ze względu na podobny mechanizm działania należy oczekiwać, że blokada nerwowo-mięśniowa wywoływana przez którykolwiek niedepolaryzujący lek zwiotczający mięśnie szkieletowe może być przedłużana wskutek obecności piperacyliny w organizmie.

Doustne leki przeciwzakrzepowe

Podczas jednoczesnego stosowania heparyny, doustnych leków przeciwzakrzepowych i innych substancji mogących wpływać na układ krzepnięcia, w tym na czynność płytek krwi, powinno się częściej oznaczać odpowiednie parametry układu krzepnięcia i regularnie je monitorować.

Metotreksat

Piperacylina może zmniejszać wydalanie metotreksatu, w związku z czym u pacjentów otrzymujących metotreksat powinno się monitorować jego stężenie w surowicy, aby uniknąć jego działań toksycznych.

Probenecyd

Jak w przypadku pozostałych penicylin, jednoczesne stosowanie probenecydu z połączeniem piperacyliny z tazobaktamem wydłuża okres półtrwania i obniża klirens nerkowy zarówno piperacyliny, jak i tazobaktamu, choć nie ma wpływu na wartości maksymalnego stężenia tych substancji w osoczu.

Antybiotyki aminoglikozydowe

Piperacylina stosowana samodzielnie lub w skojarzeniu z tazobaktamem nie wpływa w sposób znamienny na farmakokinetykę tobramycyny u pacjentów z prawidłową czynnością nerek ani u pacjentów z lekkim lub umiarkowanym zaburzeniem czynności nerek. Podawanie tobramycyny nie wpływa w sposób znamienny na farmakokinetykę piperacyliny, tazobaktamu ani metabolitu M1.

U pacjentów z ciężką niewydolnością nerek wykazano unieczynnianie tobramycyny i gentamycyny przez piperacylinę.

Informacje na temat stosowania połączenia piperacyliny z tazobaktamem jednocześnie z antybiotykami aminoglikozydowymi, patrz punkty 6.2 i 6.6.

Wankomycyna

Nie stwierdzono żadnych interakcji farmakokinetycznych pomiędzy połączeniem piperacyliny z tazobaktamem a wankomycyną.

Wpływ na wyniki badań laboratoryjnych

Jak w przypadku innych penicylin, stosowanie nieenzymatycznych metod oznaczania glukozy w moczu może prowadzić do uzyskiwania fałszywie dodatnich wyników. W przypadku stosowania produktu leczniczego Piperacillin/Tazobactam konieczne jest zatem stosowanie metod enzymatycznych przy oznaczaniu glukozy w moczu.

Stosowanie szeregu chemicznych metod oznaczania białka w moczu może prowadzić do uzyskiwania fałszywie dodatnich wyników. Stosowanie omawianego produktu leczniczego nie wpływa na wyniki oznaczania białka w moczu metodą paskową.

Wyniki bezpośredniego testu Coombsa mogą być dodatnie.

Stosowanie testów Platelia Aspergillus EIA firmy Bio-Rad Laboratories może prowadzić do uzyskiwania fałszywie dodatnich wyników u pacjentów otrzymujących Piperacillin/Tazobactam.

W przypadku stosowania testu Platelia Aspergillus EIA firmy Bio-Rad Laboratories opisywano przypadki reakcji krzyżowych z polisacharydami i polifuranozami niepochodzącymi od grzybów Aspergillus.

W przypadku uzyskania dodatnich wyników przy zastosowaniu wymienionych wyżej testów u pacjentów otrzymujących Piperacillin/Tazobactam wyniki powinno się potwierdzić innymi metodami diagnostycznymi.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Płodność

Badanie płodności u szczurów nie wykazało wpływu na płodność i kojarzenie po dootrzewnowym podaniu tazobaktamu lub połączenia piperacyliny z tazobaktamem (patrz punkt 5.3).

Ciąża

Brak danych lub istnieją jedynie ograniczone dane na temat stosowania produktu leczniczego Piperacillin/Tazobactam u kobiet w ciąży.

Badania na zwierzętach wykazały szkodliwy wpływ na rozwój, choć nie wykazały cech teratogenności, w przypadku stosowania dawek toksycznych dla samic (patrz punkt 5.3).

Piperacylina i tazobaktam przechodzą przez łożysko. Połączenie piperacyliny z tazobaktamem powinno być stosowane w ciąży tylko wówczas, gdy jest to w sposób wyraźny wskazane, tzn. wyłącznie, jeśli spodziewane korzyści przeważają nad możliwymi zagrożeniami dla ciężarnej kobiety i płodu.

Laktacja

Piperacylina przechodzi do mleka kobiecego w niewielkich ilościach; nie badano stężeń tazobaktamu w mleku kobiecym. U kobiet karmiących piersią omawiany produkt leczniczy powinno się stosować tylko wówczas, gdy spodziewane korzyści przeważają nad możliwymi zagrożeniami dla kobiety i dziecka.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono badań nad wpływem omawianego produktu leczniczego na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Najczęściej zgłaszane działania niepożądane (występujące u 1 do 10 pacjentów na 100) obejmowały biegunkę, wymioty, nudności i wysypkę.

W poniższej tabeli działania niepożądane uszeregowano zgodnie z klasyfikacją układowo-narządową oraz określeniami preferowanymi w słowniku MedDRA. W obrębie każdej kategorii częstości występowania działania niepożądane wymieniono zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem.

Klasyfikacja

układowo-

narządowa

Częste

działania

niepożądane

>1/100 do <1/10

Niezbyt częste działania niepożądane

>1/100 do <1/100

Rzadkie

działania

niepożądane

>1/10 000 do <1/1000

Bardzo rzadkie działania niepożądane

(< 1/10 000)

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

nadkażenie grzybami z rodzaju Candida

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

leukopenia,

neutropenia,

małopłytkowość

niedokrwistość,

niedokrwistość

hemolityczna

plamica,

krwawienie

z nosa,

wydłużenie czasu

krwawienia,

eozynofilia

agranulocytoza,

pancytopenia

wydłużenie czasu

kaolinowo-

kefalinowego,

wydłużenie czasu

protrombinowego,

dodatni wynik

bezpośredniego

testu Coombsa,

nadpłytkowość

Zaburzenia

układu

immunologiczne

_go_

nadwrażliwość

Reakcja anafilaktyczna/ anafilaktoidalna (w tym wstrząs)

Klasyfikacja

układowo-

narządowa

Częste

działania

niepożądane

>1/100 do <1/10

Niezbyt częste działania niepożądane

>1/100 do <1/100

Rzadkie

działania

niepożądane

>1/10 000 do <1/1000

Bardzo rzadkie działania niepożądane

(< 1/10 000)

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

hipokaliemia, obniżenie stężenia glukozy we krwi, zmniejszenie stężenia albumin we krwi, zmniejszenie stężenia białka całkowitego we krwi

Zaburzenia

układu

nerwowego

ból głowy, bezsenność

Zaburzenia

naczyniowe

niedociśnienie, zakrzepowe zapalenie żył, zapalenie żył

Napadowe

zaczerwienienie

twarzy

Zaburzenia żołądka i jelit

biegunka,

wymioty,

nudności

żółtaczka, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, zaparcia, dyspepsja

Rzekomobłoniast e zapalenie jelita grubego, ból brzucha

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

zwiększenie

aktywności

aminotransferazy

alaninowej,

zwiększenie

aktywności

aminotransferazy

asparaginianowej

Zapalenie wątroby, zwiększenie stężenia bilirubiny we krwi, zwiększenie aktywności fosfatazy alkalicznej we krwi, zwiększenie aktywności gamma-

glutamylotranspe ptydazy we krwi

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

wysypka, w tym wysypka plamisto-grudkowa

pokrzywka, świąd

Rumień

wielopostaciowy, pęcherzowe zapalenie skóry, wysypka

toksyczna nekroliza naskórka, zespół Stevensa-Johnsona

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

bóle stawowe, bóle mięśniowe

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

zwiększenie stężenia kreatyniny we krwi

niewydolność nerek, cewkowo-śródmiąższowe zapalenie nerek

zwiększenie stężenia mocznika we krwi

Klasyfikacja

układowo-

narządowa

Częste

działania

niepożądane

>1/100 do <1/10

Niezbyt częste działania niepożądane

>1/100 do <1/100

Rzadkie

działania

niepożądane

>1/10 000 do <1/1000

Bardzo rzadkie działania niepożądane

(< 1/10 000)

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

gorączka, reakcje w miejscu wstrzyknięcia

dreszcze

Stosowanie piperacyliny u chorych na mukowiscydozę wiązało się ze zwiększoną częstością występowania gorączki i wysypki.

4.9 Przedawkowanie

Objawy

Po wprowadzeniu połączenia piperacyliny z tazobaktamem do obrotu opisywano przypadki przedawkowania. Większość zdarzeń, które wystąpiły, w tym nudności, wymioty czy biegunka, występowała też w przypadku stosowania zazwyczaj zalecanych dawek. W przypadku podania dożylnego dawek większych niż zalecane (szczególnie w przypadku niewydolności nerek) może wystąpić wzmożona pobudliwość nerwowo-mięśniowa lub drgawki.

Leczenie

W przypadku przedawkowania połączenie piperacyliny z tazobaktamem powinno się odstawić. Nie jest znana swoista odtrutka.

Leczenie powinno mieć na celu podtrzymanie czynności życiowych i zwalczanie objawów stosownie do obrazu klinicznego.

Nadmienie duże stężenia piperacyliny lub tazobaktamu można zmniejszyć za pomocą hemodializy (patrz punkt 4.4).

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: połączenia penicylin z inhibitorami beta-laktamazy; kod ATC: J01C R05.

Mechanizm działania

Piperacylina, będąca półsyntetyczną penicyliną o szerokim spektrum działania, wywiera działanie bakteriobójcze poprzez hamowanie syntezy ściany komórkowej.

Tazobaktam, będący beta-laktamem strukturalnie spokrewnionym z penicylinami, to inhibitor wielu beta-laktamaz, które często wywołują oporność na penicyliny i cefalosporyny, choć nie hamuje on aktywności enzymów AmpC ani metalo-beta-laktamaz. Tazobaktam rozszerza zakres działania piperacyliny o wiele bakterii wytwarzających beta-laktamazy, które nabyły oporność na samą piperacylinę.

Zależności farmakokinetyczno-farmakodynamiczne

Za główną determinantę farmakodynamiczną skuteczności piperacyliny uważa się czas, w którym

stężenie piperacyliny w osoczu przewyższa minimalne stężenie hamujące tego antybiotyku (T>MIC).

Mechanizm oporności

Opisano dwa główne mechanizmy oporności na połączenie piperacyliny z tazobaktamem:

•    Unieczynnianie piperacyliny przez beta-laktamazy, które nie są hamowane przez tazobaktam: beta-laktamazy z klas molekularnych B, C i D. Tazobaktam nie zapewnia ponadto ochrony przed beta-laktamazami o rozszerzonym zakresie substratowym (ESBL) należącymi do klas molekularnych A i D.

•    Modyfikacja białek wiążących penicyliny (PBP), w wyniku czego dochodzi do zmniejszenia powinowactwa piperacyliny w stosunku do tych cząsteczek docelowych u bakterii.

Do powstawania oporności na połączenie piperacyliny z tazobaktamem, szczególnie w przypadku

bakterii Gram-ujemnych, może dochodzić wskutek zmian przepuszczalności błony komórkowej

bakterii, jak również wskutek ekspresji białek wypompowujących wiele leków z komórki.

Wartości graniczne

Opracowane przez EUCAST wartości graniczne klinicznego minimalnego stężenia hamującego dla połączenia piperacyliny z tazobaktamem (2009-12-02, v 1). Na potrzeby badania wrażliwości stężenie tazobaktamu jest stałe i wynosi 4 mg/l._

Drobnoustrój

chorobotwórczy

Wartości graniczne zależne od gatunku bakterii (S</R>)

Enterobacteriaceae

8/16

Pseudomonas

16/16

Bakterie beztlenowe Gram-ujemne i Gram-dodatnie

8/16

Wartości graniczne niezależne od gatunku bakterii

4/16

Dane na temat wrażliwości bakterii z rodzaju Streptococcus określa się na podstawie danych na temat wrażliwości na penicylinę.

Dane na temat wrażliwości bakterii z rodzaju Staphylococcus określa się na podstawie danych na temat wrażliwości na oksacylinę.

Wrażliwość

Rozpowszechnienie oporności nabytej wybranych szczepów może się różnić w poszczególnych lokalizacjach geograficznych i zmieniać się w czasie, w związku z czym pożądane jest korzystanie z lokalnych informacji na temat oporności, szczególnie przy leczeniu ciężkich zakażeń. Jeśli jest to konieczne, należy zasięgnąć porady eksperta, jeśli lokalne rozpowszechnienie oporności poddaje w wątpliwość zasadność stosowania omawianego produktu leczniczego przynajmniej w niektórych rodzajach zakażeń.

Klasyfikacja gatunków w zależności wrażliwości na połączenie piperacyliny z tazobaktamem GATUNKI CZĘSTO WRAŻLIWE_

Gram-dodatnie tlenowce

Enterococcus faecalis

Klasyfikacja gatunków w zależności wrażliwości na połączenie piperacyliny z tazobaktamem GATUNKI CZĘSTO WRAŻLIWE_

Listeria monocytogenes

Staphylococcus aureus, wrażliwy na metycylinę£

Rodzaj Staphylococcus, koagulazo-ujemny, wrażliwy na metycylinę Streptococcus pyogenes

_Paciorkowce grupy B_

Gram-ujemne tlenowce

Citrobacter koseri Haemophilus influenzae Moraxella catarrhalis

_Proteus mirabilis_

Gram-dodatnie beztlenowce Rodzaj Clostridium Rodzaj Eubacterium

_Rodzaj Peptostreptococcus_

Gram-ujemne beztlenowce

Grupa Bacteroides fragilis Rodzaj Fusobacterium Rodzaj Porphyromonas

_Rodzaj Prevotella_

GATUNKI, W PRZYPADKU KTÓRYCH OPORNOŚĆ NABYTA MOŻE BYĆ PROBLEMEM_

Gram-dodatnie tlenowce

Enterococcus faecium$’+

Streptococcus pneumoniae Grupa Streptococcus viridans Gram-ujemne tlenowce

Acinetobacter baumannii$

Burkholderia cepacia Citrobacter freundii Rodzaj Enterobacter Escherichia coli Klebsiella pneumoniae Morganella morganii Proteus vulgaris Providencia sp.

_Pseudomonas aeruginosa_

_Rodzaj Serratia_

DROBNOUSTROJE ZAWSZE OPORNE_

Gram-dodatnie tlenowce

Corynebacterium jeikeium Gram-ujemne tlenowce Rodzaj Legionella

_Stenotrophomonas maltophilia+%_

Ingedrobnoustroje_

_Chlamydophilia pneumoniae_

_Mycoplasma pneumoniae_

$ Gatunki wykazujące naturalną natychmiastową wrażliwość.

+ Gatunki, w przypadku których wysokie odsetki oporności (ponad 50%) stwierdzano w jednym lub większej liczbie obszarów/krajów/regionów w Unii Europejskiej.

£ Wszystkie gronkowce metycylinooporne są jednocześnie oporne na połączenie piperacyliny z tazobaktamem.


5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Maksymalne stężenie piperacyliny i tazobaktamu w osoczu po podaniu dawki 4 g + 0,5 g w 30-minutowym wlewie dożylnym wynosi odpowiednio 298 pg/ml i 34 pg/ml.

Dystrybucja

Zarówno piperacylina, jak i tazobaktam wiążą się z białkami osocza w około 30%. Obecność innych związków nie wpływa ani na wiązanie piperacyliny, ani tazobaktamu z białkami osocza. Wiązanie metabolitu tazobaktamu z białkami osocza jest zaniedbywalnie małe.

Piperacylina z tazobaktamem dobrze przenikają do tkanek i płynów ustrojowych, w tym do błony śluzowej jelit, pęcherzyka żółciowego, płuc, żółci i tkanki kostnej. Średnie stężenia w tkankach zwykle wynoszą do 50% do 100% stężenia w osoczu. Jak w przypadku innych penicylin, omawiany produkt leczniczy słabo przenika do płynu mózgowo-rdzeniowego u pacjentów bez stanu zapalnego opon mózgowo-rdzeniowych.

Metabolizm

Piperacylina jest metabolizowana do mniej czynnego mikrobiologiczne metabolitu deetylowego. Tazobaktam jest metabolizowany do jednego metabolitu, który nie wykazuje aktywności mikrobiolgicznej.

Eliminacja

Piperacylina i tazobaktam eliminowane są przez nerki, gdzie ulegają filtracji kłębuszkowej i wydalaniu cewkowemu.

Piperacylina jest szybko wydalana w postaci niezmienionej, przy czym 68% podanej dawki pojawia się w moczu. Tazobaktam i jego metabolit są eliminowane głównie przez nerki, przy czym 80% podanej dawki pojawia się w moczu w postaci niezmienionej, a pozostałe 20% w postaci metabolitu. Piperacylina, tazobaktam i deetylopiperacylina wydalane są też z żółcią.

Po podaniu jednorazowym lub wielokrotnym połączenia piperacyliny z tazobaktamem zdrowym ochotnikom okres półtrwania piperacyliny i tazobaktamu w osoczu wahał się w zakresie od 0,7 do 1,2 godziny, a dawka i czas trwania wlewu dożylnego nie miały wpływu na wartość tego parametru.

Okres półtrwania w fazie eliminacji zarówno piperacyliny, jak i tazobaktamu ulega zwiększeniu wraz ze spadkiem klirensu nerkowego.

Tazobaktam nie wpływa w sposób znaczący na farmakokinetykę piperacyliny. Piperacylina wydaje się nieznacznie obniżać klirens tazobaktamu.

Szczególne populacje pacjentów

Okres półtrwania piperacyliny ulega zwiększeniu o około 25%, a tazobaktamu o około 18% u pacjentów z marskością wątroby w porównaniu ze zdrowymi osobami.

Okres półtrwania zarówno piperacyliny, jak i tazobaktamu ulega zwiększeniu wraz ze zmniejszeniem klirensu kreatyniny. U pacjentów z klirensem kreatyniny poniżej 20 ml/min — w porównaniu z pacjentami z prawidłową czynnością nerek — okres półtrwania piperacyliny ulega dwukrotnemu, a tazobaktamu czterokrotnemu wydłużeniu.

Hemodializa umożliwia usunięcie od 30% do 50% podanej dawki połączenia piperacyliny z tazobaktamem, przy czym dodatkowe 5% podanej dawki tazobaktamu usuwane jest w postaci metabolitu tazobaktamu. Dializa otrzewnowa umożliwia usunięcie około 6% podanej dawki piperacyliny i około 21% podanej dawki tazobaktamu, przy czym do 18% podanej dawki tazobaktamu usuwanych jest w postaci metabolitu tazobaktamu.

Dzieci i młodzież

W analizie farmakokinetyki populacyjnej szacunkowy klirens u pacjentów w wieku od 9 miesięcy do 12 lat był porównywalny do klirensu u dorosłych, przy czym średnia wartość populacyjna wyniosła 5,64 ml/min/kg przy błędzie standardowym wynoszącym 0,34 ml/min/kg. Szacunkowy klirens piperacyliny u dzieci w wieku od 2 do 9 miesięcy stanowi 80% tej wartości. Średnia populacyjna objętość dystrybucji wynosi 0,243 l/kg przy błędzie standardowym wynoszącym 0,011 l/kg i wykazuje zależność od wieku.

Pacjenci w podeszłym wieku

Średni okres półtrwania piperacyliny ulega wydłużeniu o 32%, a tazobaktamu o 55% u pacjentów z w podeszłym wieku w porównaniu z pacjentami młodszymi. Różnica ta może wynikać ze związanych z wiekiem zmian klirensu kreatyniny.

Rasa

Nie stwierdzono różnic w farmakokinetyce piperacyliny i tazobaktamu pomiędzy zdrowymi ochotnikami rasy azjatyckiej (n = 9) i rasy białej (n = 9), którzy otrzymali dawkę pojedynczą wynoszącą 4 g + 0,5 g.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne wynikające z konwencjonalnych badań toksyczności po podaniu wielokrotnym i genotoksyczności nie ujawniają żadnego szczególnego zagrożenia dla człowieka. Nie przeprowadzono badań nad rakotwórczością połączenia piperacyliny z tazobaktamem.

W badaniu dotyczącym płodności i ogólnej rozrodczości u szczurów, w którym podawano dootrzewnowo tazobaktam lub połączenie piperacyliny z tazobaktamem, stwierdzano zmniejszenie wielkości miotów oraz zwiększenie odsetka płodów z opóźnionym kostnieniem i zmianami w żebrach równolegle do działań toksycznych u samic. Nie stwierdzono zaburzenia płodności pokolenia F1 ani rozwoju zarodkowego pokolenia F2.

W przeprowadzonych na myszach i szczurach badaniach teratogenności, w których zwierzętom doświadczalnym podawano dożylnie tazobaktam lub połączenie piperacyliny z tazobaktamem, stwierdzono niewielkie zmniejszenie masy ciała płodów u szczurów przy dawkach toksycznych dla samic, jednak nie stwierdzono żadnego działania teratogennego.

Po dootrzewnowym podaniu szczurom tazobaktamu lub połączenia piperacyliny z tazobaktamem stwierdzano około- i poporodowe zaburzenia rozwoju (zmniejszoną masę ciała noworodków, zwiększony odsetek martwych urodzeń, zwiększoną śmiertelność noworodków) równolegle z toksycznością dla samic.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Brak.

6.2 Niezgodności farmaceutyczne

Produktu leczniczego Piperacillin/Tazobactam nie mieszać z innymi produktami leczniczymi oprócz wymienionych w punkcie 6.6.

Mleczan Ringera (roztwór Hartmann) wykazuje niezgodność farmaceutyczną z połączeniem piperacyliny z tazobaktamem.

Piperacillin/Tazobactam należy podawać, stosując oddzielny zestaw do infuzji, chyba że potwierdzono zgodność farmaceutyczną z innymi produktami leczniczymi.

Wymienione poniżej substancje czynne lub roztwory do rekonstytucji i rozcieńczania nie powinny być stosowane łącznie z omawianym produktem leczniczym:

-    Inne antybiotyki (np. antybiotyki aminoglikozydowe). Zmieszanie produktu leczniczego

Piperacillin/Tazobactam z antybiotykiem aminoglikozydowym in vitro może prowadzić do znacznego unieczynnienia antybiotyku aminoglikozydowego.

-    Roztwory zawierające wodorowęglan sodu. Z powodu nietrwałości chemicznej produktu

leczniczego Piperacillin/Tazobactam nie powinno się stosować z roztworami zawierającymi wyłącznie wodorowęglan sodu.

-    Produkty krwiopochodne i hydrolizaty albumin.

6.3    Okres ważności

Przed otwarciem:    2 lata

Roztwór po    Roztwór po rekonstytucji w fiolce

rekonstytucji/rozcieńczeniu:    Wykazano, że produkt leczniczy zachowuje trwałość chemiczną

i fizyczną przez okres do 24 godzin, jeśli przechowywany jest w lodówce w temperaturze 2-8°C po rekonstytucji w jednym ze zgodnych rozpuszczalników (patrz punkt 6.6).

Roztwór do infuzji rozcieńczony do 50 ml Wykazano, że produkt leczniczy zachowuje trwałość chemiczną i fizyczną przez okres do 24 godzin, jeśli przechowywany jest w lodówce w temperaturze 2-8°C po rekonstytucji w jednym ze zgodnych rozpuszczalników (patrz punkt 6.6).

Podane wyżej okresy przechowywania roztworu po rekonstytucji i roztworu po rozcieńczeniu nie sumują się (co znaczy, że roztworu nie można przechowywać przez 24 + 24 godziny).

Z mikrobiologicznego punktu widzenia produkt powinien zostać wykorzystany natychmiast po otwarciu. Jeśli produkt nie zostanie wykorzystany natychmiast po otwarciu, wówczas na użytkowniku ciąży odpowiedzialność za przestrzeganie stosownego okresu i stosownych warunków przechowywania przed podaniem produktu, przy czym okres ten nie powinien być dłuższy niż 24 godziny przy temperaturze przechowywania wynoszącej 2-8°C, chyba że rekonstytucja i rozcieńczenie wykonywane były w kontrolowanych i zwalidowanych warunkach aseptycznych.

6.4 Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Warunki przechowywania produktu po rekonstytucji i rozcieńczeniu, patrz punkt 6.3.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Fiolki o pojemności 30 ml wykonane ze szkła (typu I lub III wg Ph. Eur.) zamknięte korkiem gumowym (typu I wg Ph. Eur.) i wieczkiem aluminiowym typu flip-off.

Opakowania po 1, 5, 10 lub 20 fiolek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Instrukcja rekonstytucji i rozcieńczania

Rekonstytucję i rozcieńczenie należy wykonać w kontrolowanych i zwalidowanych warunkach aseptycznych. Przed podaniem roztwór należy poddać ocenie wzrokowej, czy nie ma w nim cząstek stałych i zmiany zabarwienia. Roztwór powinno się podawać tylko wówczas, gdy jest przezroczysty i nie zawiera cząstek stałych.

Produkt leczniczy przeznaczony do jednorazowego stosowania. Wszelkie niewykorzystane pozostałości roztworu należy usunąć.

Podanie dożylne

należy rekonstytuować należy rekonstytuować


Zawartość fiolki produktu leczniczego Piperacillin/Tazobactam 2 g + 0,25 g w 10 ml jednego z następujących rozcieńczalników:

Zawartość fiolki produktu leczniczego Piperacillin/Tazobactam 4 g + 0,5 g w 20 ml jednego z następujących rozcieńczalników:

•    jałowej wody do wstrzykiwań,

•    roztworu chlorku sodu do wstrzykiwań o stężeniu 9 mg/ml (0,9%).

Po połączeniu proszku z rozcieńczalnikiem całość należy wymieszać wirującym ruchem do rozpuszczenia proszku.

Po rekonstytucji roztwór powinno się rozcieńczyć do objętości co najmniej 50 ml stosując w tym celu jeden z rozcieńczalników do rekonstytucji bądź 5% roztwór glukozy. Warunki przechowywania, patrz punkt 6.3.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

Objętość wyparcia

Piperacillin/Tazobactam 2 g + 0,25 g wypiera 1,56 ml.

Piperacillin/Tazobactam 4 g + 0,5 g wypiera 3,12 ml.

Niezgodności farmaceutyczne, patrz punkt 6.2.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Noridem Enterprises Ltd.

Evagorou & Makariou Mitsi Building 3 Suit. 115, 1065

Nikozja

Cypr

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(-Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Confidential Page 16 10/01/2013

Piperacillin/Tazobactam Noridem