+ iMeds.pl

Piperacillin/tazobactam teva 4 g + 0,5 gUlotka Piperacillin/tazobactam teva

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Piperacillin/Tazobactam Teva, 4 g + 0,5 g, proszek do sporządzania roztworu do infuzji

piperacylina + tazobaktam

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Piperacillin/Tazobactam Teva i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Piperacillin/Tazobactam Teva

3.    Jak stosować lek Piperacillin/Tazobactam Teva

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Piperacillin/Tazobactam Teva

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK PIPERACILLIN/TAZOBACTAM TEVA I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Piperacylina należy do grupy leków znanych jako „antybiotyki z grupy penicylin o szerokim zakresie działania”. Jest antybiotykiem, który zabija wiele rodzajów bakterii. Tazobaktam może zapobiec przeżywaniu niektórych bakterii niszczącego działania piperacyliny. To znaczy, że jeśli piperacylina i tazobaktam są podawane jednocześnie, więcej rodzajów bakterii jest zabijanych.

Lek Piperacillin/Tazobactam Teva stosuje się u dorosłych i młodzieży w leczeniu zakażeń bakteryjnych dolnych dróg oddechowych (płuca), układu moczowego (nerki i pęcherz moczowy), zakażeń jamy brzusznej, skóry i krwi. Piperacillin/Tazobactam Teva można stosować w leczeniu zakażeń bakteryjnych u pacjentów z małą liczbą białych krwinek (zmniejszona odporność na zakażenia).

Lek Piperacillin/Tazobactam Teva stosuje się u dzieci w wieku od 2 do 12 lat w leczeniu zakażeń w obrębie jamy brzusznej, w tym zapalenia wyrostka robaczkowego, zapalenia otrzewnej (zakażenie płynu i błony wewnątrz narządów jamy brzusznej), zapalenia pęcherzyka (woreczka) żółciowego. Piperacillin/Tazobactam Teva można stosować w leczeniu zakażeń bakteryjnych u pacjentów z małą liczbą białych krwinek (zmniejszona odporność na zakażenia).

W niektórych ciężkich zakażeniach lekarz może rozważyć podawanie leku Piperacillin/Tazobactam Teva razem z innymi antybiotykami.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU PIPERACILLIN/TAZOBACTAM TEVA

Kiedy NIE stosować leku Piperacillin/Tazobactam Teva

-    Jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na piperacylinę lub tazobaktam.

-    Jeśli pacjent jest uczulony (nadwrażliwy) na antybiotyki zwane penicylinami, cefalosporynami lub na inne inhibitory beta-laktamazy, ponieważ może być uczulony na Piperacillin/Tazobactam Teva.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Piperacillin/Tazobactam Teva

-    Jeśli u pacjenta występują reakcje alergiczne. Jeśli u pacjenta występuje kilka alergii, powinien

być pewien, że przed przyjęciem leku powiedział o nich lekarzowi lub pracownikowi służby zdrowia.

-    Jeśli pacjent ma biegunkę przed leczeniem lub wystąpi ona podczas lub po zakończeniu leczenia. Należy niezwłocznie poinformować o tym lekarza lub pracownika służby zdrowia. Nie należy zażywać żadnych leków na biegunkę bez konsultacji z lekarzem.

-    Jeśli pacjent ma małe stężenie potasu we krwi. Możliwe, że przed podaniem leku lekarz zbada nerki oraz w trakcie leczenia będzie wykonywać regularne badania krwi.

-    Jeśli pacjent ma chore nerki lub wątrobę bądź jest poddawany hemodializom. Lekarz może zbadać czynność nerek przed podaniem tego leku i może zalecić wykonywanie regularnych badań krwi w czasie leczenia.

-    Jeśli pacjent przyjmuje leki zapobiegające nadmiernemu krzepnięciu krwi, nazywane lekami przeciwzakrzepowymi (patrz również Stosowanie innych leków opisane w tej ulotce) lub podczas leczenia wystąpi nieoczekiwane krwawienie. Należy wówczas natychmiast powiadomić o tym lekarza lub pracownika służby zdrowia.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią drgawki podczas leczenia. Należy wówczas natychmiast powiadomić o tym lekarza lub pracownika służby zdrowia.

-    Jeśli pacjent sądzi, że wystąpiło u niego nowe zakażenie lub nasiliło się istniejące zakażenie. W takim przypadku należy powiadomić o tym lekarza lub pracownika służby zdrowia.

-    Jeśli pacjent jest na diecie niskosodowej.

Dzieci w wieku poniżej 2 lat

Nie zaleca się stosowania piperacyliny z tazobaktamem u dzieci w wieku poniżej 2 lat ze względu na brak wystarczających danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania i skuteczności.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub pracownikowi służby zdrowia o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Niektóre leki mogą wchodzić w interakcje z piperacyliną i tazobaktamem. Może to dotyczyć:

-    leku stosowanego w dnie moczanowej (probenecyd); może wydłużać się czas, w którym piperacylina i tazobaktam są usuwane z organizmu;

-    leków stosowanych w celu zmniejszenia gęstości krwi lub w zapobieganiu powstawania zakrzepów (np. heparyna, warfaryna lub kwas acetylosalicylowy);

-    leków stosowanych do zwiotczenia mięśni w czasie operacji; należy powiedzieć lekarzowi o planowanym znieczuleniu ogólnym;

-    metotreksatu (lek stosowany w leczeniu raka, zapalenia stawów lub łuszczycy); piperacylina i tazobaktam mogą wydłużać czas potrzebny do wydalenia metotreksatu z organizmu;

-    leków obniżających stężenie potasu we krwi (np. leków moczopędnych lub niektórych leków stosowanych w leczeniu raka);

-    leków zawierających inne antybiotyki: tobramycynę lub gentamycynę; jeśli pacjent ma chore nerki, powinien powiedzieć o tym lekarzowi.

Wpływ na wyniki badań laboratoryjnych

Jeśli pacjent ma oddać próbkę krwi lub moczu, powinien poinformować lekarza lub personel laboratorium o przyjmowaniu leku Piperacillin/Tazobactam Teva.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży, podejrzewa, że jest w ciąży lub stara się zajść w ciążę, powinna poinformować o tym lekarza lub pracownika służby zdrowia przed otrzymaniem tego leku.

Lekarz prowadzący zdecyduje, czy lek Piperacillin/Tazobactam Teva jest dla niej odpowiedni. Piperacylina i tazobaktam mogą przenikać do dziecka, które znajduje się wewnątrz macicy lub za pośrednictwem mleka matki. Jeśli pacjentka karmi piersią, lekarz prowadzący zdecyduje, czy lek Piperacillin/Tazobactam Teva jest dla niej odpowiedni.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Stosowanie leku Piperacillin/Tazobactam Teva prawdopodobnie nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Piperacillin/Tazobactam Teva

Lek Piperacillin/Tazobactam Teva, 4 g + 0,5 g zawiera 9,4 mmol (216 mg) sodu.

Należy wziąć to pod uwagę u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.

3. JAK STOSOWAĆ LEK PIPERACILLIN/TAZOBACTAM TEVA

Ten lek jest podawany przez lekarza lub innego pracownika służby zdrowia w infuzji (trwającej do 30 minut) do jednej z żył pacjenta. Dawka leku podana pacjentowi zależy od rodzaju zakażenia, wieku pacjenta oraz od tego czy u pacjenta występuje choroba nerek.

Dorośli i młodzież w wieku 12 lat lub więcej

Zazwyczaj stosowana dawka to 4 g piperacyliny i 0,5 g tazobaktamu podawana co 6-8 godzin do jednej z żył pacjenta (bezpośrednio do krwi).

Dzieci w wieku od 2 do 12 lat

U dzieci z zakażeniami w obrębie jamy brzusznej zazwyczaj podaje się 100 mg piperacyliny i 12,5 mg tazobaktamu na kg masy ciała dożylnie (bezpośrednio do krwi), co 8 godzin. Zazwyczaj stosowana dawka u dzieci z niską liczbą białych krwinek wynosi 80 mg piperacyliny i 10 mg tazobaktamu na kg masy ciała dożylnie (bezpośrednio do krwi), co 6 godzin.

Lekarz obliczy dawkę leku na podstawie masy ciała dziecka, lecz dawka dobowa leku Piperacillin/Tazobactam Teva nie będzie większa niż 4 g + 0,5 g.

Lekarz będzie podawał lek Piperacillin/Tazobactam Teva aż do całkowitego ustąpienia objawów zakażenia (przez 5 do 14 dni).

Pacjenci z chorobami nerek

Lekarz może zmniejszyć dawkę leku Piperacillin/Tazobactam Teva lub częstotliwość jego podawania. Lekarz może także zlecić wykonywanie badań krwi, aby upewnić się, że podawana jest odpowiednia dawka, zwłaszcza podczas długotrwałego stosowania.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Piperacillin/Tazobactam Teva

Ze względu na fakt, że lek Piperacillin/Tazobactam Teva będzie podawany przez lekarza lub innego pracownika służby zdrowia, jest mało prawdopodobne, by pacjent otrzymał niewłaściwą dawkę. Niemniej jednak, jeśli u pacjenta wystąpią działania niepożądane, takie jak drgawki, lub jeśli pacjent przypuszcza, że otrzymał zbyt dużą dawkę leku, powinien natychmiast poinformować o tym lekarza.

Pominięcie zastosowania leku Piperacillin/Tazobactam Teva

Jeśli pacjent sądzi, że nie otrzymał dawki leku Piperacillin/Tazobactam Teva, powinien natychmiast poinformować o tym lekarza lub innego pracownika służby zdrowia.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub innego pracownika służby zdrowia.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Piperacillin/Tazobactam Teva może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub pracownikowi służby zdrowia.

Ciężkie działania niepożądane leku Piperacillin/Tazobactam Teva to:

- obrzęk twarzy, ust, języka lub innych części ciała

-    zadyszka, świszczący oddech lub trudności w oddychaniu

-    ciężka wysypka, świąd lub pokrzywka na skórze

-    żółte zabarwienie skóry lub białkówek oczu

-    uszkodzenie komórek krwi (objawy obejmują: niespodziewany brak tchu, czerwone lub brązowe zabarwienie moczu, krwawienie z nosa, siniaki)

Jeśli wystąpi którykolwiek z wyżej wymienionych objawów, należy natychmiast udać się do lekarza.

Częstość występowania została podana poniżej.

Możliwe działania niepożądane są pogrupowane w następujące kategorie:

-    częste: występują u 1 do 10 pacjentów na 100

-    niezbyt częste: występują u 1 do 10 pacjentów na 1 000

-    rzadkie: występują u 1 do 10 pacjentów na 10 000

-    bardzo rzadkie: występują rzadziej niż u 1 pacjenta na 10 000

Często występujące działania niepożądane:

-    biegunka, nudności, wymioty

-    wysypki skórne

Niezbyt często występujące działania niepożądane:

-    pleśniawki

- (nieprawidłowe) zmniejszenie liczby białych krwinek (leukopenia, neutropenia) i płytek krwi (małopłytkowość)

-    reakcja alergiczna

-    ból głowy, bezsenność

- niskie ciśnienie krwi, zapalenie żył (uczucie tkliwości lub zaczerwienienie obszaru objętego stanem zapalnym)

- żółtaczka (żółte zabarwienie skóry lub białek oczu), zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, zaparcie, niestrawność, dolegliwości żołądkowe

-    zwiększenie aktywności niektórych enzymów we krwi (aminotransferazy alaninowej, aminotransferazy asparaginianowej)

-    świąd, pokrzywka

-    zwiększenie stężenia produktu metabolizmu mięśni we krwi (zwiększenie we krwi stężenia kreatyniny)

-    gorączka, reakcje w miejscu wstrzyknięcia

-    zakażenie grzybicze (nadkażenie drożdżakami)

Rzadko występujące działania niepożądane:

-    (nieprawidłowe) zmniejszenie liczby czerwonych krwinek lub barwnika krwi (hemoglobiny), zmniejszona liczba czerwonych krwinek z powodu przedwczesnego rozkładu (rozpadu) -niedokrwistość hemolityczna, małe plamkowe sińce (plamica), krwawienie z nosa, przedłużony czas krwawienia, (nieprawidłowe) zwiększenie liczby szczególnego rodzaju białych krwinek (eozynofilia)

-    ciężka reakcja alergiczna (reakcja anafilaktyczna lub rzekomoanafilaktyczna, w tym wstrząs)

-    zaczerwienienie twarzy

-    szczególny rodzaj zakażenia okrężnicy (rzekomobłoniaste zapalenie jelit), bóle brzucha

- zapalenie wątroby, zwiększenie produktów rozpadu barwnika krwi (bilirubiny), zwiększenie stężenia niektórych enzymów we krwi (fosfataza zasadowa, gamma-glutamylotranspeptydaza)

-    reakcje skórne objawiające się zaczerwienieniem i powstawaniem zmian skórnych (wysypka, rumień wielopostaciowy), reakcje skórne objawiające się powstawaniem pęcherzy (pęcherzykowe zapalenie skóry)

-    bóle stawów i mięśni

-    niewydolność nerek i problemy z nerkami

-    dreszcze

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane:

-    znaczne zmniejszenie we krwi liczby granulocytów (agranulocytoza), czerwonych krwinek, białych krwinek i płytek krwi (pancytopenia)

- przedłużony czas krzepnięcia krwi (przedłużony czas częściowej tromboplastyny, przedłużony czas protrombinowy), nieprawidłowy wynik testu laboratoryjnego (dodatni odczyn bezpośredni Coombsa), zwiększenie liczby płytek (nadpłytkowość)

- występowanie we krwi zmniejszonego stężenia potasu (hipokaliemia), cukru (glukozy), albumin, białka całkowitego

- odwarstwienie się wierzchniej warstwy skóry na całym ciele (martwica toksyczno-rozpływna naskórka), ciężka ogólnoustrojowa reakcja alergiczna przebiegająca z pęcherzami i zaczerwienieniem skóry i błon śluzowych (zespół Stevensa-Johnsona)

-    zwiększenie stężenia azotu mocznikowego we krwi

Podawanie piperacyliny wiązało się z częstszym występowaniem gorączki i wysypki u pacjentów z

mukowiscydozą.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ LEK PIPERACILLIN/TAZOBACTAM TEVA

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Piperacillin/Tazobactam Teva po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po wyrażeniu „Termin ważności (EXP):” lub „EXP:”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Nieotwarte fiolki:

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania produktu leczniczego. Sporządzony roztwór

Wykazano trwałość chemiczną i fizyczną przez 8 godzin w temperaturze poniżej 25°C lub przez 48 godzin podczas przechowywania w lodówce (2-8°C).

Z mikrobiologicznego punktu widzenia, produkt należy zużyć natychmiast. Jeżeli nie zostanie zużyty natychmiast, za ustalenie warunków i czasu przechowywania jest odpowiedzialny użytkownik i czas ten nie powinien być dłuższy niż 24 godziny, jeśli przechowuje się w lodówce (2-8°C), chyba że rozpuszczanie i rozcieńczanie roztworu odbywało się w kontrolowanych i zwalidowanych warunkach.

Wyłącznie do jednorazowego użycia. Należy wyrzucić wszelkie resztki niewykorzystanego roztworu.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Piperacillin/Tazobactam Teva

- Substancj ą czynną leku jest piperacylina i tazobaktam.

Każda fiolka zawiera 4 g piperacyliny (w postaci soli sodowej) i 0,5 g tazobaktamu (w postaci soli sodowej).

Jak wygląda lek Piperacillin/Tazobactam Teva i co zawiera opakowanie

Lek Piperacillin/Tazobactam Teva, 4 g + 0,5 g, to biały lub prawie biały proszek w fiolce. Wielkość opakowania: 1 fiolka, 10 fiolek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa

Wytwórca

Laboratory Reig Jofre S.A., C/Jarama s/n Pol. Ind., 45007, Toledo, Hiszpania

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Austria

Belgia

Republika

Czeska

Dania

Estonia

Finlandia

Francja

Niemcy

Węgry

Irlandia

Łotwa

Litwa

Luksemburg

Norwegia

Polska

Słowacja

Słowenia

Szwecja


Piperacillin/Tazobactam Teva 4 g/0,5 g Pulver zur Herstellung einer Infusionslösung Piperacilline/Tazobactam Teva 4 g/500 mg poeder voor oplossing voor infusie Piperacillin/Tazobactam - Teva 4 g/500 mg, prášek pro přípravu infuzního roztoku

Piperacillin/Tazobactam Teva Piperacillin/Tazobactam Teva 4000 mg/500 mg

Piperacillin / Tazobactam Teva 4 g/0,5g infuusiokuiva-aine, liuosta varten PIPERACILLINE/TAZOBACTAM TEVA 4 g/500 mg, poudre pour solution pour perfusion

Piperacillin/Tazobactam- Teva 4 g/0.5g Pulver zur Herstellung einer Infusionslösung Zytabakt 4 g/0,5 g por oldatos infuzióhoz

Piperacillin/Tazobactam Teva 4 g/500 mg Powder for Solution for infusion Piperacillin/Tazobactam Teva 4000 mg/500 mg pulveris infuziju škiduma pagatavošanai

Piperacillin/Tazobactam Teva 4000 mg/500 mg milteliai infuziniam tirpalui

Piperacilline/Tazobactam Teva 4 g/500 mg poudre pour solution pour perfusion

Piperacillin/Tazobactam Teva 4 g/0,5g pulver til

infusjonsv^ske, opplosning

Piperacillin/Tazobactam Teva

Piperacillin/Tazobactam Teva 4000 mg/500 mg

Piperacilin/tazobaktam Teva 4 g/0,5 g prašek za raztopino za infundiranje Piperacillin/Tazobactam Teva 4 g/0,5 g pulver till infusionsvätska, lösning

Data zatwierdzenia ulotki: marzec 2013

Poniższe informacje przeznaczone są wyłącznie dla personelu medycznego lub pracowników służby zdrowia:

Niezgodności

Mleczanowy roztwór Ringera nie jest zgodny z lekiem Piperacillin/Tazobactam Teva.

Jeżeli lek Piperacillin/Tazobactam Teva podaje się równocześnie z innym antybiotykiem (np. aminoglikozydami), to substancje te należy podawać oddzielnie. Mieszanie antybiotyków beta-laktamowych z aminoglikozydem in vitro może powodować znaczną inaktywację aminoglikozydu.

Nie mieszać leku Piperacillin/Tazobactam Teva z innymi substancjami w strzykawce ani w butelce infuzyjnej, ponieważ nie ustalono zgodności.

Ze względu na niestabilność chemiczną, piperacyliny z tazobaktamem nie należy stosować z roztworami zawierającymi tylko wodorowęglan sodu.

Nie dodawać leku Piperacillin/Tazobactam Teva do preparatów krwi ani hydrolizatów albumin.

Instrukcje dotyczące sporządzania roztworu Przygotowywanie roztworu

Zgodne rozpuszczalniki do przygotowania roztworu:

-    jałowa woda do wstrzykiwań

-    roztwór sodu chlorku 9 mg/ml (0,9%) do wstrzykiwań

Zawartość 1 fiolki produktu Piperacillin/Tazobactam Teva, 4 g + 0,5 g, należy rozpuścić w 20 ml jednego z wyżej wymienionych rozpuszczalników.

Przygotowanie roztworu do infuzji dożylnej

Wstępnie przygotowany roztwór należy dalej rozcieńczać do potrzebnej objętości (np. 50 do 150 ml) jednym z niżej wymienionych rozcieńczalników do podawania dożylnego, z którymi potwierdzono zgodność:

-    jałowa woda do wstrzykiwań (maksymalna zalecana objętość wynosi 50 ml na dawkę)

-    9 mg/ml (0,9%) roztwór sodu chlorku do infuzji

-    50 mg/ml (5%) roztwór glukozy w wodzie do infuzji

-    50 mg/ml (5%) roztwór glukozy w roztworze 9 mg/ml (0,9%) chlorku sodu

-    60 mg/ml (6%) roztwór dekstranu w roztworze 9 mg/ml (0,9%) chlorku sodu

Wyłącznie do jednorazowego użycia. Wszelkie pozostałości roztworu należy usunąć.

Rozpuszczanie i rozcieńczanie należy wykonywać w jałowych warunkach.

Aby zapewnić całkowite rozpuszczenie zawartości po dodaniu rozpuszczalnika, należy odwrócić fiolkę i wstrząsnąć aż do całkowitego rozpuszczenia się proszku.

Przed podaniem roztwór należy obejrzeć w celu wykrycia widocznych cząstek lub przebarwienia. Roztwór należy użyć wyłącznie, jeśli jest przezroczysty i nie zawiera widocznych cząstek.

7

Piperacillin/Tazobactam Teva

Charakterystyka Piperacillin/tazobactam teva

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Piperacillin/Tazobactam Teva, 4 g + 0,5 g, proszek do sporządzania roztworu do infuzji

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda fiolka produktu zawiera 4 g piperacyliny (Piperacillinum) w postaci soli sodowej i 0,5 g tazobaktamu (Tazobactamum) w postaci soli sodowej.

Jedna fiolka produktu Piperacillin/Tazobactam Teva, 4 g + 0,5 g zawiera 9,4 mmol (216 mg) sodu. Produkt leczniczy nie zawiera substancji pomocniczych.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Proszek do sporządzania roztworu do infuzji. Biały lub prawie biały proszek.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Produkt Piperacillin/Tazobactam Teva jest wskazany w leczeniu wymienionych niżej zakażeń u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 2 lat (patrz punkty 4.2 i 5.1).

Dorośli i młodzież

-    Ciężkie zapalenie płuc, w tym szpitalne zapalenie płuc oraz zapalenie płuc związane ze stosowaniem respiratora.

-    Powikłane zakażenia dróg moczowych (w tym odmiedniczkowe zapalenie nerek).

-    Powikłane zakażenia w obrębie jamy brzusznej.

- Powikłane zakażenia skóry i tkanek miękkich (w tym zakażenia stopy cukrzycowej).

Leczenie pacjentów z bakteriemią, która przebiega w powiązaniu z zakażeniami wymienionymi powyżej lub podejrzewa się, że przebiega w powiązaniu z tymi zakażeniami.

Produkt Piperacillin/Tazobactam Teva można stosować w leczeniu pacjentów z neutropenią, u których wystąpiła gorączka, prawdopodobnie spowodowana zakażeniem bakteryjnym.

Dzieci w wieku od 2 do 12 lat

-    Powikłane zakażenia w obrębie jamy brzusznej.

Produkt Piperacillin/Tazobactam Teva można stosować w leczeniu dzieci z neutropenią, u których wystąpiła gorączka, prawdopodobnie spowodowana zakażeniem bakteryjnym.

Należy wziąć pod uwagę oficjalne wytyczne dotyczące odpowiedniego stosowania środków przeciwbakteryjnych.

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Dawka i częstość podawania produktu Piperacillin/Tazobactam Teva zależy od ciężkości i lokalizacji zakażenia oraz od przewidywanych patogenów.

Dorośli i młodzież

Zakażenia

Zwykle stosowana dawka to 4 g piperacyliny i 0,5 g tazobaktamu, podawane co 8 godzin.

W leczeniu szpitalnego zapalenia płuc oraz zakażeń bakteryjnych u pacjentów z neutropenią zalecana dawka wynosi 4 g piperacyliny i 0,5 g tazobaktamu, podawane co 6 godzin. Ten sposób dawkowania można również zastosować u pacjentów z innymi szczególnie ciężkimi wskazaniami.

Poniższa tabela przedstawia częstotliwość podawania i dawki zalecane u dorosłych i młodzieży, w zależności od wskazania lub stanu pacjenta.

Częstotliwość podawania leku

Piperacillin/Tazobactam Teva, 4 g + 0,5 g

Co 6 godzin

Ciężkie zapalenie płuc

Pacjenci z neutropenią, u których wystąpiła gorączka, prawdopodobnie spowodowana zakażeniem bakteryjnym

Co 8 godzin

Powikłane zakażenia dróg moczowych (w tym odmiedniczkowe zapalenie nerek)

Powikłane zakażenia w obrębie jamy brzusznej

Zakażenia skóry i tkanek miękkich (w tym zakażenia stopy cukrzycowej)

Zaburzenia czynności nerek

Dawkę dożylną należy dobrać odpowiednio do stopnia aktualnego zaburzenia czynności nerek (każdego pacjenta należy ściśle obserwować w kierunku wystąpienia objawów toksyczności leku; wielkość dawek i przerwy pomiędzy kolejnymi dawkami należy dostosowywać indywidualnie):

Klirens kreatyniny (ml/min)

Piperacillin/Tazobactam Teva (zalecana dawka)

>40

Nie ma konieczności modyfikacji dawki

20-40

Maksymalna zalecana dawka: 4 g + 0,5 g co 8 godzin

<20

Maksymalna zalecana dawka: 4 g + 0,5 g co 12 godzin

U pacjentów leczonych hemodializami należy podać jedną dodatkową dawkę piperacyliny / tazobaktamu 2 g + 0,25 g po każdej dializie, ponieważ w wyniku hemodializy 30%-50% dawki piperacyliny zostaje usunięte z organizmu w ciągu 4 godzin.

Zaburzenia czynności wątroby

Nie ma konieczności dostosowania dawki (patrz punkt 5.2).

Dawkowanie u pacjentów w podeszłym wieku

Nie ma konieczności modyfikacji dawki u pacjentów w podeszłym wieku, u których czynność nerek jest prawidłowa lub u których klirens kreatyniny wynosi ponad 40 ml/min.

Dzieci (w wieku od 2 do 12 lat)

Zakażenia

Poniższa tabela przedstawia częstotliwość podawania i dawki wg masy ciała u dzieci w wieku 2-12 lat w zależności od wskazania lub stanu pacjenta.

Dawka wg masy ciała oraz częstotliwość podawania leku

Wskazanie lub stan pacjenta

80 mg piperacyliny i 10 mg tazobaktamu na kg masy ciała, co 6 godzin

Dzieci z neutropenią, u których wystąpiła gorączka, prawdopodobnie spowodowana zakażeniem bakteryjnym*

100 mg piperacyliny i 12,5 mg tazobaktamu na kg masy ciała, co 8 godzin

Powikłane zakażenia w obrębie jamy brzusznej*

*Nie należy przekroczyć maksymalnej dawki 4 g + 0,5 g w ciągu 30 minut.

Zaburzenia czynności nerek

Dawkę dożylną należy dobrać odpowiednio do stopnia aktualnego zaburzenia czynności nerek (każdego pacjenta należy ściśle obserwować, czy nie występują objawy toksyczności leku; należy odpowiednio dostosować dawkę leku i przerwy pomiędzy dawkami):

Klirens kreatyniny (ml/min)

Piperacillin/Tazobactam Teva (zalecana dawka)

>50

Nie ma konieczności modyfikacji dawki

<50

70 mg piperacyliny i 8,75 mg tazobaktamu na kg masy ciała co 8 godzin

Dzieciom leczonym hemodializami należy podawać jedną dodatkową dawkę 40 mg piperacyliny i 5 mg tazobaktamu na kg masy ciała po każdej dializie.

Stosowanie u dzieci w wieku poniżej 2 lat

Nie określono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności produktu leczniczego Piperacillin/Tazobactam Teva u dzieci w wieku 0-2 lat.

Brak danych z kontrolowanych badań klinicznych.

Długość leczenia

W większości wskazań długość leczenia wynosi zwykle 5 do 14 dni. Jednakże długość leczenia należy określać w zależności od ciężkości zakażenia, patogenu(ów) oraz stanu klinicznego pacjenta i postępu bakteriologicznego choroby.

Sposób podawania

Piperacillin/Tazobactam Teva, 4 g + 0,5 g, podaje się w infuzji dożylnej (trwającej 30 minut). Instrukcja dotycząca przygotowania produktu leczniczego do podania, patrz punkt 6.6.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne, inne penicyliny lub na którąkolwiek substancję pomocniczą produktu.

Stwierdzona w wywiadzie ostra, ciężka reakcja nadwrażliwości na jakikolwiek antybiotyk beta-laktamowy (np. cefalosporyna, monobaktam, karbapenem).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Wybierając piperacylinę z tazobaktamem do leczenia danego pacjenta należy wziąć pod uwagę zasadność zastosowania półsyntetycznej penicyliny o szerokim spektrum działania, opierając się na takich czynnikach jak ciężkość zakażenia oraz rozpowszechnienie oporności na inne odpowiednie leki przeciwbakteryjne.

Przed rozpoczęciem leczenia produktem Piperacillin/Tazobactam Teva należy zebrać dokładny wywiad, dotyczący występowania u pacjenta w przeszłości reakcji nadwrażliwości na penicyliny, inne antybiotyki beta-laktamowe (np. cefalosporyny, monobaktamy, karbapenemy) i inne alergeny. U pacjentów leczonych penicylinami, w tym piperacyliną z tazobaktamem, opisywano ciężkie reakcje nadwrażliwości (anafilaktyczne lub rzekomoanafilaktyczne, w tym wstrząs), niekiedy powodujące zgon. Reakcje te występują częściej u osób ze stwierdzoną w wywiadzie nadwrażliwością na wiele alergenów. W razie wystąpienia ciężkiej reakcji nadwrażliwości należy odstawić antybiotyk, może być konieczne podanie adrenaliny lub podjęcie innego postępowania ratunkowego.

Jeśli u pacjenta występuje ciężka, długo utrzymująca się biegunka, należy wziąć pod uwagę wystąpienie wywołanego przez antybiotyk i zagrażającego życiu rzekomobłoniastego zapalenia okrężnicy. Objawy rzekomobłoniastego zapalenia okrężnicy mogą wystąpić podczas lub po zakończeniu leczenia antybiotykiem. Należy wówczas natychmiast przerwać stosowanie produktu Piperacillin/Tazobactam Teva.

Leczenie produktem Piperacillin/Tazobactam Teva może powodować pojawienie się szczepów opornych, mogących wywoływać nadkażenia.

U niektórych pacjentów otrzymujących antybiotyki beta-laktamowe występowały krwawienia. Niekiedy występowały jednocześnie zmiany wyników testów krzepliwości (czas krzepnięcia, agregacja płytek, czas protrombinowy). Częściej obserwowano to u pacjentów z niewydolnością nerek. W razie wystąpienia krwawienia należy odstawić antybiotyk i rozpocząć odpowiednie postępowanie.

Podczas leczenia, zwłaszcza długotrwałego, może wystąpić leukopenia i neutropenia. Z tego względu należy okresowo kontrolować czynność krwiotwórczą.

Podobnie jak podczas stosowania innych penicylin, podczas podawania dużych dawek produktu mogą wystąpić powikłania neurologiczne w postaci drgawek, zwłaszcza u pacjentów z niewydolnością nerek.

Każda fiolka produktu Piperacillin/Tazobactam Teva, 4 g + 0,5 g, zawiera 9,4 mmol (216 mg) sodu. Należy to wziąć pod uwagę u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.

U pacjentów ze zmniejszoną rezerwą potasu w organizmie oraz u chorych leczonych równocześnie innymi produktami zmniejszającymi stężenie potasu może wystąpić hipokaliemia; u tych pacjentów wskazane jest okresowe oznaczanie elektrolitów.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Niedepolaryzujące leki zwiotczające mięśnie

Piperacylina podana jednocześnie z wekuronium przedłuża czas trwania blokady nerwowo-mięśniowej, wywołanej przez wekuronium. Można oczekiwać, że wskutek podobnego mechanizmu działania, blokada nerwowo-mięśniowa powodowana przez jakikolwiek niedepolaryzujący lek zwiotczający mięśnie, może być przedłużona w obecności piperacyliny.

Doustne leki przeciwzakrzepowe

Podczas równoczesnego podawania heparyny, doustnych leków przeciwzakrzepowych i innych substancji mogących wpływać na proces krzepnięcia krwi, w tym na czynność płytek, należy częściej niż zazwyczaj określać parametry krzepliwości i regularnie je monitorować.

Metotreksat

Piperacylina może zmniejszać wydalanie metotreksatu. Z tego względu należy monitorować stężenie metotreksatu w surowicy krwi w celu uniknięcia wystąpienia jego toksyczności.

Probenecyd

Podobnie jak w przypadku innych penicylin, równoczesne podawanie probenecydu i piperacyliny z tazobaktamem przedłuża okres półtrwania i zmniejsza klirens nerkowy zarówno piperacyliny, jak i tazobaktamu; jednakże maksymalne stężenia obu substancji w osoczu nie ulegają zmianie.

Aminoglikozydy

Piperacylina, podawana w monoterapii lub w skojarzeniu z tazobaktamem, nie spowodowała znaczącej zmiany farmakokinetyki tobramycyny u pacjentów z prawidłową czynnością nerek ani u pacjentów z lekkim lub umiarkowanym zaburzeniem czynności nerek. Podawanie tobramycyny nie spowodowało znaczącej zmiany farmakokinetyki piperacyliny, tazobaktamu ani metabolitu M1.

U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek wykazano unieczynnianie tobramycyny i gentamycyny przez piperacylinę.

Informacje dotyczące podawania piperacyliny i tazobaktamu z aminoglikozydami, patrz punkty 6.2 i 6.6.

Wankomycyna

Nie stwierdzono interakcji farmakokinetycznych między piperacyliną z tazobaktamem a wankomycyną.

Wpływ na wyniki badań laboratoryjnych

Podobnie jak w przypadku innych penicylin, stosowanie nieenzymatycznych metod oznaczenia glukozy w moczu może powodować fałszywie dodatnie wyniki, dlatego podczas stosowania produktu Piperacillin/Tazobactam Teva zaleca się oznaczanie glukozy w moczu metodami enzymatycznymi.

Wyniki wielu chemicznych metod oznaczania białka w moczu mogą być fałszywie dodatnie. Oznaczanie białka w moczu za pomocą pasków nie jest zaburzane.

Bezpośredni test Coombsa może być dodatni.

Wyniki testów Bio-Rad Laboratories Platelia Aspergillus EIA mogą być fałszywie dodatnie u pacjentów otrzymujących Piperacillin/Tazobactam Teva. Odnotowano reakcje krzyżowe polisacharydów i polifuranoz niepochodzących z grzybów Aspergillus, z testem Bio-Rad Laboratories

Platelia Aspergillus EIA.

Z tego względu dodatnie wyniki powyższych testów u pacjentów przyjmujących Piperacillin/Tazobactam Teva należy potwierdzać innymi metodami diagnostycznymi.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Brak danych lub istnieją tylko ograniczone dane dotyczące stosowania Piperacillin/Tazobactam Teva u kobiet w okresie ciąży.

Badania na zwierzętach wykazały szkodliwy wpływ na reprodukcję, ale nie wykazały działania teratogennego przy zastosowaniu toksycznych dawek dla matki (patrz punkt 5.3).

Piperacylina i tazobaktam przenikają przez łożysko. Piperacylinę z tazobaktamem można stosować w okresie ciąży tylko wtedy, gdy jest to jednoznacznie wskazane, tj. jeśli spodziewana korzyść przeważa ryzyko dla kobiety ciężarnej i dla płodu.

Karmienie piersią

Piperacylina przenika w małych ilościach do mleka ludzkiego; stężenie tazobaktamu w mleku ludzkim nie było badane. U kobiet karmiących piersią produkt można stosować tylko wtedy, gdy spodziewane korzyści przewyższają ryzyko dla kobiety i dziecka.

Płodność

Badanie płodności u szczurów nie wykazało wpływu na płodność ani na kojarzenie się w pary po podaniu dootrzewnowym tazobaktamu lub skojarzenia piperacyliny z tazobaktamem (patrz punkt 5.3).

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono badań nad wpływem produktu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi (występującymi u 1 do 10 pacjentów na 100) są biegunka, nudności, wymioty i wysypka.

Poniższa tabela przedstawia działania niepożądane uporządkowane zgodnie z klasyfikacj ą układów i narządów MedDRA. W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania objawy niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem.

Klasyfikacja układów i narządów

Często > 1/100 do <1/10

Niezbyt często > 1/1 000 do <1/100

Rzadko

>1/10 000 do <1/1 000

Bardzo rzadko <1/10 000

Zakażenia i

zarażenia

pasożytnicze

nadkażenie

drożdżakami

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

leukopenia,

neutropenia,

małopłytkowość

niedokrwistość, niedokrwistość hemolityczna, plamica, krwawienie z nosa, przedłużony czas krwawienia, eozynofilia

agranulocytoza,

pancytopenia,

przedłużony czas

częściowej

tromboplastyny,

przedłużony czas

protrombinowy,

dodatni odczyn

bezpośredni

Coombsa,

trombocytoza

Zaburzenia

układu

immunologicznego

reakcje

nadwrażliwości

reakcje anafilaktyczne lub

rzekomoanafilaktyczne (w tym wstrząs)

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

hipokaliemia, zmniejszenie stężenia glukozy we krwi, zmniejszenie stężenia albumin

Klasyfikacja układów i narządów

Często > 1/100 do <1/10

Niezbyt często > 1/1 000 do <1/100

Rzadko

>1/10 000 do <1/1 000

Bardzo rzadko <1/10 000

we krwi, zmniejszenie stężenia białka całkowitego we krwi

Zaburzenia

układu

nerwowego

ból głowy, bezsenność

Zaburzenia

naczyniowe

niedociśnienie, zakrzepowe zapalenie żył, zapalenie żył

uderzenia gorąca

Zaburzenia żołądka i jelit

biegunka,

wymioty,

nudności

żółtaczka, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, zaparcie, niestrawność

rzekomobłoniaste zapalenie jelit, ból brzucha

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

zwiększenie

aktywności

aminotransferazy

alaninowej,

zwiększenie

aktywności

aminotransferazy

asparaginianowej

zapalenie wątroby, zwiększenie stężenia bilirubiny, zwiększenie stężenia fosfatazy zasadowej we krwi, zwiększenie stężenia gamma-

glutamylotransferazy

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

wysypka, w tym wysypka grudkowo-plamkowa

pokrzywka,

świąd

rumień

wielopostaciowy, pęcherzowe zapalenie skóry, osutka

martwica

toksyczno-

rozpływna

naskórka, zespół

Stevensa-

Johnsona

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

ból stawów, ból mięśni

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

zwiększenie stężenia kreatyniny we krwi

niewydolność nerek, kanalikowo-śródmiąższowe zapalenie nerek

zwiększenie stężenia azotu mocznikowego we krwi

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

gorączka, reakcje w miejscu wstrzyknięcia

dreszcze

Podawanie piperacyliny związane jest ze zwiększoną częstością występowania gorączki i wysypki u pacjentów z mukowiscydozą.

4.9 Przedawkowanie

Objawy

Po wprowadzeniu piperacyliny z tazobaktamem do obrotu odnotowano przypadki przedawkowania. W większości przypadków wystąpiły nudności, wymioty i biegunka, notowane również podczas stosowania zalecanych dawek produktu. Podczas dożylnego stosowania dawek większych niż zalecane (zwłaszcza u pacjentów z niewydolnością nerek) może wystąpić zwiększona pobudliwość nerwowo-mięśniowa lub drgawki.

Leczenie

W przypadku przedawkowania należy przerwać podawanie piperacyliny z tazobaktamem.

Nie jest znane specyficzne antidotum.

Należy zastosować ogólne leczenie podtrzymujące czynności życiowe i leczenie objawowe odpowiednie do stanu pacjenta.

Nadmierne stężenie piperacyliny lub tazobaktamu w surowicy można obniżyć stosując hemodializę (patrz punkt 5.2).

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwbakteryjne do stosowania ogólnego, połączenia penicylin z inhibitorami beta-laktamazy Kod ATC: J01C R05

Mechanizm działania

Piperacylina, półsyntetyczna penicylina o szerokim spektrum działania, działa bakteriobójczo przez hamowanie syntezy ściany komórkowej.

Tazobaktam, beta-laktam strukturalnie powiązany z penicylinami, jest inhibitorem wielu beta-laktamaz, które zwykle powodują oporność drobnoustrojów na penicyliny i cefalosporyny, ale nie hamuje enzymów AmpC ani metalo-beta-laktamaz. Tazobaktam rozszerza spektrum działania piperacyliny o wiele bakterii wytwarzających beta-laktamazy, które nabyły oporność na samą piperacylinę.

Zależności farmakokinetyczno-farmakodynamiczne

Czas, w którym stężenie w osoczu przekracza minimalne stężenie hamujące (T>MIC), jest głównym farmakodynamicznym wyznacznikiem skuteczności piperacyliny.

Mechanizm oporności

Dwa główne mechanizmy powstawania oporności na piperacylinę z tazobaktamem to:

•    unieczynnienie piperacyliny przez te beta-laktamazy, które nie ulegają zahamowaniu przez tazobaktam: beta-laktamazy z klasy molekularnej B, C i D; ponadto tazobaktam nie zapewnia ochrony przed beta-laktamazami o rozszerzonym spektrum substratowym (ESBL) w grupie enzymów z klasy molekularnej A i D;

•    modyfikacja białek wiążących penicylinę (PBP), co powoduje zmniejszenie powinowactwa piperacyliny do docelowych elementów cząsteczkowych bakterii.

Do powstawania oporności na piperacylinę z tazobaktamem mogą przyczynić się również zmiany przepuszczalności błony komórkowej bakterii oraz zwiększenie ekspresji wielolekowej pompy usuwającej lek z komórki, zwłaszcza w bakteriach Gram-ujemnych.

Wartości graniczne

Wartości graniczne minimalnego stężenia hamującego wg EUCAST piperacyliny z tazobaktamem (2009-12-02, v 1). Dla potrzeb badania wrażliwości stężenie tazobaktamu jest stałe i wynosi 4 mg/l.

Patogen

Wartości graniczne zależne od gatunku bakterii (S</R>)

Enterobacteriaceae

8/16

Pseudomonas

16/16

Bakterie beztlenowe Gram-ujemne i Gram-dodatnie

8/16

Wartości graniczne niezależne od gatunku bakterii

4/16

Wrażliwość bakterii z rodzaju Streptococcus jest określana na podstawie wrażliwości na penicylinę. Wrażliwość bakterii z rodzaju Staphylococcus jest określana na podstawie wrażliwości na oksacylinę.

Wrażliwość

Występowanie nabytej oporności poszczególnych gatunków może różnić się pod względem rozkładu geograficznego oraz zmieniać w czasie i należy korzystać z lokalnych informacji na temat oporności, szczególnie w leczeniu ciężkich zakażeń. W razie konieczności należy zasięgnąć porady eksperta, kiedy lokalne rozpowszechnienie oporności jest takie, że zastosowanie określonego środka w przynajmniej niektórych rodzajach zakażeń jest dyskusyjne.

Pogrupowanie gatunków bakterii wg wrażliwości na piperacylinę z tazobaktamem GATUNKI ZWYKLE WRAŻLIWE_

Bakterie tlenowe Gram-dodatnie

Enterococcus faecalis Listeria monocytogenes

Staphylococcus aureus, wrażliwy na metycylinę£

Rodzaj Staphylococcus, koagulazo-ujemny, wrażliwy na metycylinę Streptococcus pyogenes

_Streptococcus z grupy B_

Bakterie tlenowe Gram-ujemne

Citrobacter koseri Haemophilus influenzae Moraxella catarrhalis

_Proteus mirabilis_

Bakterie beztlenowe Gram-dodatnie Rodzaj Clostridium Rodzaj Eubacterium

_Rodzaj Peptostreptococcus_

Bakterie beztlenowe Gram-ujemne Grupa Bacteroides fragilis Rodzaj Fusobacterium Rodzaj Porphyromonas

_Rodzaj Prevotella_


GATUNKI, WŚRÓD KTÓRYCH MOŻE WYSTĄPIĆ PROBLEM OPORNOŚCI NABYTEJ

Bakterie tlenowe Gram-dodatnie

Enterococcus faecium$+

Streptococcus pneumoniae Grupa Streptococcus viridans Bakterie tlenowe Gram-ujemne Acinetobacter baumannii$

Burkholderia cepacia Citrobacter freundii Rodzaj Enterobacter Escherichia coli Klebsiella pneumoniae Morganella morganii Proteus vulgaris Providencia ssp.

Pseudomonas aeruginosa

_Rodzaj Serratia_

GATUNKI O OPORNOŚCI WRODZONEJ_

Bakterie tlenowe Gram-dodatnie

Corynebacterium jeikeium Bakterie tlenowe Gram-ujemne Rodzaj Legionella

_Stenotrophomonas maltophilia+’$_

Inne bakterie

_Chlamydophilia pneumoniae_

_Mycoplasma pneumoniae_

$ Gatunki wykazujące wrodzoną umiarkowaną wrażliwość.

+ Gatunki, wśród których w jednym lub większej liczbie obszarów (krajów, regionów) UE obserwowano wysoki wskaźnik oporności (ponad 50%).

£ Wszystkie gronkowce oporne na metycylinę są oporne na piperacylinę z tazabaktamem._


5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Maksymalne stężenia piperacyliny i tazobaktamu po podaniu dawki 4 g + 0,5 g w infuzji dożylnej trwającej 30 minut wynoszą odpowiednio 298 ąg/ml i 34 ąg/ml.

Dystrybucja

Piperacylina i tazobaktam wiążą się z białkami osocza w około 30%. Obecność innych związków nie wpływa na stopień wiązania. Stopień wiązania metabolitu tazobaktamu z białkami osocza jest bardzo mały.

Piperacylina z tazobaktamem dobrze przenika do tkanek i płynów ustrojowych, w tym do błony śluzowej jelit, pęcherzyka żółciowego, płuc, żółci i kości. Średnie stężenie w tkankach wynosi od 50 do 100% stężenia w osoczu. U pacjentów, u których nie ma stanu zapalnego opon mózgowych, dystrybucja do płynu mózgowo-rdzeniowego jest mała, podobnie jak w przypadku innych penicylin.

Metabolizm

Piperacylina jest przekształcana do mniej aktywnego mikrobiologicznie metabolitu deetylowego. Tazobaktam jest przekształcany do pojedynczego metabolitu, który nie działa na drobnoustroje.

Wydalanie

Piperacylina i tazobaktam są wydalane przez nerki w wyniku przesączania kłębuszkowego i czynnego wydzielania.

Piperacylina jest wydalana szybko w postaci niezmienionej, 68% dawki pojawia się w moczu. Tazobaktam i jego metabolit są wydalane głównie przez nerki, przy czym 80% dawki wydala się w postaci niezmienionej, a reszta jako pojedynczy metabolit. Piperacylina, tazobaktam i deetylowy metabolit piperacyliny są również wydzielane do żółci.

U zdrowych osób okres półtrwania w fazie eliminacji z osocza piperacyliny z tazobaktamem wynosi od 0,7 do 1,2 godz. po podaniu jednorazowym lub wielokrotnym. Ten okres półtrwania nie zależy od dawki ani czasu trwania infuzji dożylnej. Okres półtrwania w fazie eliminacji, zarówno piperacyliny, jak i tazobaktamu, zwiększa się wraz ze zmniejszaniem się klirensu nerkowego.

Brak znaczących zmian w farmakokinetyce piperacyliny powodowanych przez tazobaktam. Wydaje się, że piperacylina nieznacznie zmniejsza klirens tazobaktamu.

Szczególne grupy pacjentów

Okresy półtrwania piperacyliny i tazobaktamu u pacjentów z marskością wątroby są dłuższe odpowiednio o ok. 25% i 18% niż u osób zdrowych.

Okresy półtrwania piperacyliny i tazobaktamu wydłużają się w miarę zmniejszania się klirensu kreatyniny. Jeśli klirens kreatyniny jest mniejszy niż 20 ml/min, okres półtrwania piperacyliny jest dwukrotnie, a tazobaktamu - czterokrotnie dłuższy niż u pacjentów z prawidłową czynnością nerek.

Podczas hemodializy usuwane jest 30% do 50% dawki piperacyliny z tazobaktamem oraz dodatkowo 5% dawki tazobaktamu w postaci metabolitu. Podczas dializy otrzewnowej usuwane jest 6% dawki piperacyliny i 21% dawki tazobaktamu oraz do 18% dawki tazobaktamu w postaci metabolitu.

Dzieci i młodzież

W populacyjnej analizie właściwości farmakokinetycznych, szacunkowy klirens u dzieci w wieku od 9 miesięcy do 12 lat był porównywalny do obserwowanego u osób dorosłych. Średnia wartość w populacji wynosiła 5,64 (0,34) ml/min/kg mc. U dzieci w wieku od 2 do 9 miesięcy szacunkowy klirens piperacyliny wynosi 80% tej wartości. Średnia objętość dystrybucji piperacyliny w populacji wynosi 0,243 (0,011) l/kg mc. i nie zależy od wieku.

Pacjenci w podeszłym wieku

Średni okres półtrwania piperacyliny i tazobaktamu jest o odpowiednio 32% i 55% dłuższy u pacjentów w podeszłym wieku niż u osób młodszych. Ta różnica może być spowodowana przez związane z wiekiem zmiany klirensu kreatyniny.

Rasa

Nie obserwowano różnicy w farmakokinetyce piperacyliny i tazobaktamu u zdrowych ochotników rasy azjatyckiej (n=9) i kaukaskiej (n=9), którym podano jedną dawkę 4 g + 0,5 g.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Przedkliniczne dane uzyskane z konwencjonalnych badań toksyczności po podaniu wielokrotnym i genotoksyczności nie wykazały szczególnego ryzyka dla ludzi. Nie prowadzono badań rakotwórczości piperacyliny z tazobaktamem.

W badaniu dotyczącym płodności i ogólnej zdolności reprodukcyjnej u szczurów po dootrzewnowym podaniu tazobaktamu lub połączenia piperacyliny z tazobaktamem, notowano zmniejszenie wielkości miotu oraz zwiększenie liczby płodów z opóźnionym kostnieniem i zmianami w żebrach, równocześnie z wystąpieniem toksyczności u matek. Płodność pokolenia F1 i rozwój embrionalny pokolenia F2 nie były zaburzone.

Badania teratogenności u myszy i szczurów po podaniu dożylnym tazobaktamu lub połączenia piperacyliny z tazobaktamem wykazały zmniejszoną masę płodów szczurzych po podaniu dawek toksycznych dla matki, ale nie wykazały wpływu teratogennego.

Po podaniu dootrzewnowym tazobaktamu lub połączenia piperacyliny z tazobaktamem u szczurów zaobserwowano zaburzenia rozwoju okołoporodowego i poporodowego (zmniejszona masa płodów, zwiększona liczba poronień, zwiększona śmiertelność młodych) równocześnie z wystąpieniem toksyczności u matek.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Brak.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie mieszać tego produktu leczniczego, z innymi lekami oprócz podanych w punkcie 6.6.

Jeżeli piperacylinę z tazobaktamem podaje się równocześnie z innym antybiotykiem (np. aminoglikozydami), to substancje te należy podawać oddzielnie. Mieszanie antybiotyków beta-laktamowych z aminoglikozydem in vitro może powodować znaczną inaktywację aminoglikozydu.

Nie mieszać piperacyliny z tazobaktamem z innymi substancjami w strzykawce ani w butelce infuzyjnej, ponieważ nie ustalono zgodności.

Ze względu na niestabilność chemiczną, produktu Piperacillin/Tazobactam Teva nie należy stosować z roztworami zawierającymi tylko wodorowęglan sodu.

Mleczanowy roztwór Ringera nie jest zgodny z produktem złożonym piperacyliny z tazobaktamem. Piperacyliny z tazobaktamem nie należy dodawać do preparatów krwi ani hydrolizatów albumin.

6.3    Okres ważności

Nieotwarta fiolka:

2 lata.

Sporządzony roztwór w fiolce:

Wykazano trwałość chemiczną i fizyczną przez 8 godzin w temperaturze poniżej 25°C lub przez 48 godzin podczas przechowywania w lodówce (2-8°C), po rozpuszczeniu w jednym ze zgodnych rozpuszczalników (patrz punkt 6.6).

Rozcieńczony roztwór do infuzji:

Wykazano, że sporządzony roztwór do infuzji zachowuje trwałość chemiczną i fizyczną przez 24 godziny w temperaturze 25°C oraz przez 48 godzin przechowywany w lodówce w temperaturze 2-8°C, jeśli został przygotowany z użyciem jednego ze zgodnych rozcieńczalników, w celu dalszego rozcieńczenia roztworu do odpowiednich objętości (patrz punkt 6.6).

Z mikrobiologicznego punktu widzenia, produkt należy zużyć natychmiast. Jeżeli nie zostanie zużyty natychmiast, za ustalenie warunków i czasu przechowywania jest odpowiedzialny użytkownik i czas ten nie powinien być dłuższy niż 24 godziny, jeśli przechowuje się w lodówce (2-8°C), chyba że rozpuszczanie i rozcieńczanie roztworu odbywało się w kontrolowanych i zwalidowanych warunkach.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania Nieotwarta fiolka:

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

Sporządzony roztwór

W celu zapoznania się z warunkami przechowywania produktu leczniczego po rozpuszczeniu i rozcieńczeniu, patrz punkt 6.3.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Fiolka ze szkła (typu II) o pojemności 50 ml, z korkiem z gumy bromobutylowej i wieczkiem typu flip-off Aluminium/PP (koloru zielonego).

Wielkość opakowania: 1 fiolka, 10 fiolek, w tekturowym pudełku.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Produkt Piperacillin/Tazobactam Teva można podawać w powolnej infuzji dożylnej (trwającej 30 minut).

Przygotowywanie roztworu

Zgodne rozpuszczalniki do przygotowania roztworu:

-    jałowa woda do wstrzykiwań

-    roztwór sodu chlorku 9 mg/ml (0,9%) do wstrzykiwań

Zawartość 1 fiolki produktu Piperacillin/Tazobactam Teva, 4 g + 0,5 g, należy rozpuścić w 20 ml jednego z wyżej wymienionych rozpuszczalników.

Przygotowanie roztworu do infuzji dożylnej

Wstępnie przygotowany roztwór należy dalej rozcieńczać do potrzebnej objętości (np. 50 do 150 ml) jednym z niżej wymienionych rozcieńczalników do podawania dożylnego, z którymi potwierdzono zgodność:

- jałowa woda do wstrzykiwań (maksymalna zalecana objętość wynosi 50 ml na dawkę)

-    9 mg/ml (0,9%) roztwór sodu chlorku do iniekcji

-    50 mg/ml (5%) roztwór glukozy w wodzie do iniekcji

-    50 mg/ml (5%) roztwór glukozy w roztworze 9 mg/ml (0,9%) chlorku sodu

-    60 mg/ml (6%) roztwór dekstranu w roztworze 9 mg/ml (0,9%) chlorku sodu

Wyłącznie do jednorazowego użycia. Wszelkie pozostałości roztworu należy usunąć.

Rozpuszczanie i rozcieńczanie należy wykonywać w jałowych warunkach.

Aby zapewnić całkowite rozpuszczenie zawartości po dodaniu rozpuszczalnika, należy odwrócić fiolkę i wstrząsnąć aż do całkowitego rozpuszczenia się proszku.

Przed podaniem roztwór należy obejrzeć w celu wykrycia widocznych cząstek lub przebarwienia. Roztwór należy użyć wyłącznie, jeśli jest przezroczysty i nie zawiera widocznych cząstek.

Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr: 17003

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 22.06.2010

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

22.06.2010/26.07.2011/27.03.2013

14

Piperacillin/Tazobactam Teva