Imeds.pl

Placenta Comp. -

Ulotka dla pacjenta


Tekst ulotki dla pacjenta

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razid potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wy stąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie


Placenta comp.

tabletki

Homeopatyczny produkt leczniczy bez wskazań leczniczych

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Placenta comp. i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Placenta comp.

3.    Jak stosować lek Placenta comp.

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Placenta comp.

6.    Inne informacje

1. Co to jest lek Placenta comp. i w jakim celu się go stosuje

Placenta comp., tabletki jest lekiem homeopatycznym bez wskazań leczniczych. Stosować zgodnie z zaleceniem lekarza.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Placenta comp.

Kiedy nie stosować leku Placenta comp.:

Jeżeli pacjent cierpi na schorzenia tarczycy powinien poinformować o tym lekarza.

Jeśli pacjent ma nadwrażliwość na którąkolwiek z substancji czynnych lub pozostałych składników leku.

Stosowanie innych leków:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Interakcje z innymi lekami są nieznane.

Stosowanie leku Placenta comp. z jedzeniem i piciem:

Tak jak wszystkie homeopatyczne produkty lecznicze, lek Placenta comp. powinien być przyjmowany pomiędzy posiłkami.

Ciąża i karmienie piersią:

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w czasie ciąży lub karmienia piersią, należy poradzić się lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn:

Stosowanie leku nie wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Płacenta co nip.:

Lek zawiera laktozę. Pacjenci, u których stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów powinni skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem tego leku.

3. Jak stosować lek Płacenta comp.

Lek Płacenta comp. należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Tabletki należy powoli rozpuścić w ustach.

W przypadku jeśli lekarz zaleci lek dziecku, tabletkę zaleca się rozkruszyć i rozpuścić w wodzie przed podaniem.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Płacenta comp.:

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty i pokazać opakowanie produktu leczniczego oraz, jeśli to możliwe, pozostałe tabletki.

W przypadku pominięcia dawki leku Płacenta comp.:

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Płacenta comp. może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. Jak przechowywać lek Płacenta comp.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

Nie należy stosować leku Płacenta comp. po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie i pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Inne informacje

Co zawiera lek Płaceń ta comp.:

1 tabletka zawiera:

Substancje czynne: Placenta totalis suis D6, Embryo totalis suis D8, Vena suis D8, Arteria suis D10, Funiculus umbilicalis suis D10, Secale comutum D4, Acidum (S)-lacticum D4, Nicotiana tabacum D10, Strophanthus gratus D6, Aesculus hippocastanum D4. Melilotus officinalis D6, Cuprum sulfuricum D6,Natrium pyruvicum D8. Barium carbonicum Dl3, Plumbum iodatum Dl 8, Vipera berus D10, Solanum nigrum D6 aa 1 mg.

Ponadto lek zawiera:

stearynian magnezu, laktozę jednowodną.

Jak wygląda lek Placenta comp. i co zawiera opakowanie:

Lek Placenta comp. jest w postaci okrągłych, płaskich tabletek.

Tabletki są w kolorze białym do żółto-białego.

Tabletki znajdują się w polipropylenowym pojemniku umieszczonym w pudełku tekturowym. Opakowanie zawiera 50 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny:

Heel Polska Sp. z o.o. ul. Poleczki 21 02-822 Warszawa tel. 22 545 07 15

Wytwórca:

Biologische Heilmittel Heel GmbH Dr.- Reckeweg - Str. 2-4 76532 Baden-Baden, Niemcy

Data zatwierdzenia tekstu ulotki:

Logo firmy: -Heel

Kod opakowania

Strona 3 z 3