+ iMeds.pl

Platox 5 mg/ml proszek do sporządzania roztworu do infuzji 5 mg/mlUlotka Platox 5 mg/ml proszek do sporządzania roztworu do infuzji

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Platox, 5 mg/ml, proszek do sporządzania roztworu do infuzji

Oxaliplatinum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Platox i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Platox

3.    Jak stosować lek Platox

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Platox

6.    Inne informacje

1.    CO TO JEST LEK PLATOX I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Oksaliplatyna jest lekiem przeciwnowotworowym, stosowanym do leczenia raka okrężnicy (jelita grubego) lub odbytnicy (końcowego odcinka jelita) z przerzutami lub jako dodatkowe leczenie po zabiegu chirurgicznym usunięcia guza (rozrostu) okrężnicy lub odbytnicy.

Lek stosuje się w połączeniu z innymi lekami przeciwnowotworowymi o nazwach: 5-fluorouracyl (5-FU) i kwas folinowy (FA).

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU PLATOX

Kiedy nie stosować leku Platox

-    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na oksaliplatynę lub inny składnik leku Platox -laktozę jednowodną,

-    u kobiet karmiących piersią,

-    jeśli liczba krwinek jest zmniejszona,

- jeśli pacjent odczuwa mrowienie lub drętwienie palców rąk i (lub) stóp, albo ma trudności w wykonywaniu zadań wymagających precyzji, jak np. zapinanie guzików,

-    jeśli u pacjenta występuje poważne zaburzenie czynności nerek.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Platox

-    gdy występują łagodne lub umiarkowane zaburzenia czynności nerek,

-    u osób, które w przeszłości miały reakcję alergiczną na leki zawierające platynę, takie jak karboplatyna lub cisplatyna.

Stosowanie innych leków

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Ciąża

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Podczas leczenia oksaliplatyną kobieta nie może zaj ść w ciążę i musi stosować skuteczne metody antykoncepcji. Jeśli kobieta zajdzie w ciążę podczas leczenia, powinna natychmiast poinformować

0    tym lekarza. Podczas leczenia należy stosować skuteczne metody antykoncepcji, kobiety - również do 4 miesięcy po zakończeniu leczenia, mężczyźni - do 6 miesięcy po zakończeniu leczenia.

Oksaliplatyna może powodować bezpłodność, która może być nieodwracalna. Mężczyźni powinni unikać spłodzenia dziecka podczas leczenia oraz do 6 miesięcy po zakończeniu leczenia. Można się również zwrócić do lekarza w celu uzyskania porady dotyczącej zachowaniu nasienia w banku nasienia przed rozpoczęciem leczenia.

Karmienie piersią

Nie wolno stosować leku Platox podczas karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Ponieważ leczenie oksaliplatyną może zwiększać ryzyko zawrotów głowy, nudności i wymiotów, oraz innych objawów neurologicznych, które mogą wpływać na sposób chodzenia i równowagę, lek może wywierać niewielki lub umiarkowany wpływ na zdolność pacjenta do prowadzenia pojazdów

1    obsługiwania maszyn. Ten lek może powodować czasową utratę wzroku. Nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn, jeśli wystąpi takie działanie niepożądane.

3.    JAK STOSOWAĆ LEK PLATOX

Lek jest przeznaczony do stosowania tylko u osób dorosłych.

Oksaliplatynę może przepisać lekarz specjalizuj ący się w onkologii.

Dawka leku zależy od powierzchni ciała pacjenta (wyliczonej w m2) oraz jego stanu ogólnego.

Zależy również od innych leków stosowanych w leczeniu nowotworu. Czas leczenia określi lekarz.

Lek Platox podaje się w infuzji dożylnej (w kroplówce) przez 2 do 6 godzin.

Dawka u dorosłych, w tym pacjentów w podeszłym wieku, wynosi zwykle 85 mg/kg pc., podawana jest co 2 tygodnie, przed infuzją innego leku przeciwnowotworowego.

Dawka oraz czas, przez który lek będzie podawany zależy od wyników badań krwi danego pacjenta oraz poprzednich doświadczeń ze stosowaniem oksaliplatyny, dotyczących działań niepożądanych. Podanie kolejnej dawki może być przełożone na późniejszy termin, w zależności od wyników badań krwi lub nasilenia owrzodzenia jamy ustnej. Przed każdym podaniem leku oraz w określonym czasie po jego podaniu, lekarz będzie przeprowadzał badanie układu nerwowego.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Platox

Lek będzie podawany pacjentowi w szpitalu, więc jest mało prawdopodobne, że pacjent otrzyma zbyt małą lub zbyt dużą dawkę leku. Niemniej jednak, w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

W razie jakichkolwiek dalszym wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Platox może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Jeśli wystąpi jakiekolwiek działanie niepożądane, ważne jest, aby poinformować o tym lekarza przed następnym podaniem leku.

Należy natychmiast powiedzieć lekarzowi, jeśli wystąpi którykolwiek z niżej wymienionych objawów:

■ Nieprawidłowe tworzenie się siniaków, krwotok lub objawy zakażenia takie, jak ból gardła i wysoka gorączka.

■    Ciągła lub ciężka biegunka albo wymioty.

■    Zapalenie jamy ustnej i błon śluzowych (bolesność wargi lub owrzodzenia w jamie ustnej).

■    Niewyjaśnione objawy ze strony układu oddechowego, jak kaszel bez wydzieliny, trudności w oddychaniu lub trzeszczenia.

■    Objawy obrzęku naczynioruchowego - obrzęk dłoni, stóp, kostek, twarzy, warg, ust lub gardła (co może spowodować trudności w połykaniu i oddychaniu).

■    Zespół objawów takich, jak napady drgawkowe, bóle głowy, wysokie ciśnienie tętnicze krwi, dezorientacja i utrata wzroku. Te objawy mogą być spowodowane wystąpieniem zespołu odwracalnej tylnej leukoencefalopatii (rzadka choroba układu nerwowego).

Najczęściej występujące działania niepożądane (u więcej niż 10% pacjentów) to:

■    Zaburzenia nerwów, które mogą powodować objawy takie, jak osłabienie, mrowienie lub drętwienie palców u rąk i stóp, w okolicy ust lub w gardle i mogą być czasami połączone ze skurczami. Te objawy są często wywoływane przez zimno, np. otwarcie lodówki lub podczas picia zimnych napojów. Pacjent może mieć również trudności z wykonywaniem precyzyjnych czynności, np. zapinaniem guzików. Chociaż w większości przypadków objawy ustępują po zakończeniu leczenia, istnieje możliwość, że pozostaną trwale po zakończeniu leczenia.

■    U niektórych pacjentów występuje uczucie mrowienia, jak po podrażnieniu prądem, przechodzące wzdłuż ramion lub tułowia, podczas skręcania szyi.

■    Podczas stosowania oksaliplatyny może występować nieprzyjemne uczucie w gardle, zwłaszcza podczas przełykania oraz uczucie braku tchu. Te dolegliwości, jeśli występują, zwykle pojawiaj ą się w ciągu godzin od podania kroplówki z lekiem i mogą być wywoływane przez zimno. Chociaż są to nieprzyjemne dolegliwości, nie trwaj ą długo, ustępuj ą samoistnie

i nie wymagają leczenia. W wyniku tych dolegliwości lekarz może zadecydować o zmianie leczenia.

■    Objawy zakażenia, jak np. ból gardła i wysoka gorączka.

■    Zmniejszenie liczby białych krwinek, które może spowodować zwiększenie ryzyka zakażenia.

■    Zmniejszenie liczby płytek krwi, które może zwiększać ryzyko krwotoku lub występowania siniaków.

■    Zmniejszenie liczby czerwonych krwinek, co może spowodować bladość skóry, osłabienie lub duszność. Przed rozpoczęciem leczenia i podczas kolejnych cyklów podawania leku, lekarz zaleci badanie krwi w celu ustalenia, czy liczba krwinek jest wystarczająca.

■    Reakcje alergiczne - wysypki skórne, w tym zaczerwienienie i swędzenie skóry, obrzęk dłoni, stóp, kostek, twarzy, warg, ust lub gardła (który może powodować trudności w przełykaniu lub oddychaniu) oraz uczucie, że pacjent zaraz zemdleje.

■    Osłabienie lub utrata apetytu.

■ Zbyt duże stężenie glukozy (cukru) we krwi, które może powodować zwiększone pragnienie, suchość w ustach lub częstsze oddawanie moczu.

■    Zbyt małe stężenie potasu we krwi, które powoduje nieprawidłowy rytm serca.

■    Zbyt duże stężenie sodu we krwi, które powoduje uczucie zmęczenia, osłabienie i drażliwość, drgawki lub śpiączkę.

■    Zaburzenia smaku.

■    Bóle głowy.

■    Krwawienia z nosa.

■    Duszność.

■    Kaszel.

■ Nudności, wymioty - przed rozpoczęciem leczenia lekarz zaleci lek przeciwwymiotny, który będzie podawany również po zakończeniu podawania kroplówki.

■    Biegunka - jeśli biegunka trwa długo lub jest ciężka, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

■    Bolesność ust lub warg, owrzodzenia w jamie ustnej.

■    Ból żołądka, zaparcie.

■    Zmiany na skórze.

■    Utrata włosów.

■    Bóle pleców.

■    Zmęczenie, utrata siły/osłabienie, bóle ciała.

■    Ból lub zaczerwienienie w pobliżu lub w miejscu podania kroplówki.

■    Gorączka.

■    Zaburzenia wyników prób czynnościowych wątroby.

■    Zwiększenie masy ciała.

Często występujące działania niepożądane (od 1% do 10% pacjentów) to:

■    Katar.

■    Zakażenia w klatce piersiowej.

■    Odwodnienie.

■    Nadmierne podniecenie lub drażliwość.

■    Zawroty głowy.

■    Obrzęk nerwów biegnących do mięśni.

■    Sztywność szyi, nietolerancja światła i ból głowy.

■    Zapalenie spojówek, zaburzenia widzenia.

■    Nieprawidłowe krwawienia, krew w moczu lub stolcu.

■    Zakrzepica, zwykle w nogach, która powoduje ból, obrzęk lub zaczerwienienie.

■    Zakrzepica w płucach, która powoduje ból w klatce piersiowej i duszność.

■    Zaczerwienienie twarzy.

■    Wysokie ciśnienie tętnicze krwi.

■    Ból w klatce piersiowej, czkawka.

■    Niestrawność i zgaga.

■    Łuszczenie się skóry, wysypka, zwiększone pocenie się i choroby paznokci.

■    Bóle stawów i bóle kości.

■    Bolesne oddawanie moczu lub zmiana częstości oddawania moczu.

■    Zmiany w badaniach czynnościowych nerek.

■    Zmniejszenie masy ciała.

■    Depresja.

■    Trudności ze snem.

Niezbyt często występujące działania niepożądane (od 0,1% do 1% pacjentów) to:

■    Zaburzenia słuchu.

■    Zablokowanie lub obrzęk jelita.

■    Uczucie pobudzenia lub nerwowości.

■    Badania krwi wykazuj ące zwiększenie kwasowości.

Rzadko występujące działania niepożądane (od 0,01% do 0,1% pacjentów) to:

■    Bełkotliwa mowa.

■    Głuchota.

■    Niewyjaśnione objawy ze strony układu oddechowego, trudności w oddychaniu, zwłóknienie w płucach powodujące uczucie duszności. Niekiedy mogą być one śmiertelne.

■    Zapalenie, które powoduje ból brzucha lub biegunkę.

■    Odwracalna, czasowa utrata wzroku.

■    Silny ból brzucha, nudności, wymioty (zapalenie trzustki).

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (u mniej niż 1 na 10 000 leczonych pacjentów) to:

■    Choroby wątroby, które będzie obserwował lekarz.

■    Zaburzenia czynności nerek.

Częstość nieznana

■    Drgawki.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK PLATOX

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania zamkniętych fiolek. Nie stosować leku Platox po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i na etykiecie. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Odtworzony lek należy natychmiast rozcieńczyć wodą do wstrzyknięć lub 5% glukozą (50 mg/ml), tak, aby uzyskane stężenie leku wynosiło od nie mniej niż 0,2 mg/ml do 0,7 mg/ml. Po rozcieńczeniu roztwór należy podawać natychmiast. Stabilność chemiczną i fizyczną wykazano przez 48 godzin, w temperaturze od 2°C do 8°C. Jeśli roztwór nie jest zużyty natychmiast, użytkownik ponosi odpowiedzialność za przechowywanie roztworu, które prawidłowo nie powinno być dłuższe niż 24 godziny w temperaturze od 2°C do 8°C, chyba że przygotowanie roztworu miało miejsce w kontrolowanych, walidowanych i aseptycznych warunkach.

6.    INNE INFORMACJE

Jak wygląda lek Platox i co zawiera opakowanie

-    Substancj ą czynną jest oksaliplatyna.

-    Ponadto lek zawiera laktozę jednowodną.

Lek Platox ma postać proszku, z którego po rozpuszczeniu uzyskuje się roztwór do infUzji.

Lek jest dostarczany w szklanych opakowaniach zwanych fiolkami, które zawierają 50 mg lub 100 mg oksaliplatyny. Jeden ml przygotowanego roztworu zawiera 5 mg oksaliplatyny. Fiolki mogą być pokryte ochronną powłoką z plastiku, by zmniejszyć ryzyko rozlania zawartości w razie ich stłuczenia

-    opakowanie to nosi nazwę ONCO-TAIN®. Fiolki są dostępne w pojedynczych opakowaniach.

Roztwór do infuzji otrzymuje się, mieszając proszek z wodą do wstrzykiwań lub 5% roztworem glukozy. Następnie roztwór ten dodatkowo rozcieńcza się 5% glukozą i podaje w postaci dożylnej infuzji (kroplówki).

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Hospira UK Limited Queensway Royal Leamington Spa Warwickshire, CV31 3RW Wielka Brytania.

Data zatwierdzenia ulotki: 22.08.2012.

Informacje przeznaczone wyłącznie dla personelu medycznego lub pracowników służby zdrowia:

Instrukcja dotycząca przygotowania leku do stosowania i usuwania jego pozostałości

Podobnie jak w przypadku innych cytotoksycznych produktów leczniczych, należy zachować ostrożność podczas postępowania z produktem leczniczym oraz przygotowywania roztworu oksaliplatyny.

Instrukcja postępowania

Postępowanie personelu medycznego z substancją cytotoksyczną wymaga zachowania środków ostrożności w celu ochrony pracownika i otoczenia.

Roztwory cytotoksycznych produktów leczniczych do iniekcji muszą być przygotowywane przez


personel posiadający wiedzę o stosowanym produkcie, w warunkach gwarantujących integralność produktu leczniczego, ochronę środowiska, a w szczególności - ochronę osób mających kontakt z lekiem, zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w szpitalu. Wymaga to wydzielenia specjalnego miejsca. W tym miejscu nie wolno palić tytoniu, jeść ani pić.

Personel należy wyposażyć w sprzęt niezbędny do postępowania z produktem leczniczym, jak rękawice ochronne z długimi mankietami, maski ochronne, nakrycia głowy, okulary ochronne, jałowe rękawiczki do jednorazowego stosowania, ochronne przykrycia stanowiska roboczego, pojemniki i zbiorcze worki na odpady.

Należy zachować ostrożność podczas kontaktu z kałem i wymiocinami.

Należy ostrzec kobiety w ciąży, żeby unikały czynności związanych z postępowaniem z cytotoksycznymi produktami leczniczymi.

Takie same środki ostrożności należy zachować w przypadku rozbitych pojemników, które należy traktować jak skażone odpady. Skażone odpady należy spalić w odpowiednio oznakowanych, sztywnych pojemnikach. Patrz też poniżej „Usuwanie”.

Jeśli dojdzie do przypadkowego zetknięcia ze skórą proszku oksaliplatyny, rozpuszczonego lub rozcieńczonego roztworu do infuzji, należy natychmiast dokładnie umyć skórę wodą.

Jeśli dojdzie do przypadkowego zetknięcia z błoną śluzową proszku oksaliplatyny, rozpuszczonego lub rozcieńczonego roztworu do infuzji, należy natychmiast dokładnie umyć błonę śluzową wodą.


Specjalne zalecenia dotyczące podawania

•    NIE używać wyposażenia do wstrzykiwań zawierającego aluminium.

•    NIE podawać produktu leczniczego bez rozcieńczenia.

•    Jako rozcieńczalnika do sporządzania roztworu do infuzji można użyć tylko 5% (50 mg/ml) roztworu glukozy. NIE stosować do odtwarzania lub rozcieńczenia chlorku sodowego lub roztworów zawierających chlorki.

•    NIE mieszać z innymi produktami leczniczymi w tym samym worku do infuzji i nie podawać przez ten sam zestaw do infuzji.

•    NIE mieszać z produktami leczniczymi lub roztworami o odczynie zasadowym, zwłaszcza

z 5-fluorouracylem, roztworami kwasu folinowego zawierającymi trometamol jako substancję pomocniczą, solami trometamolu innych produktów leczniczych. Produkty lecznicze lub roztwory o odczynie zasadowym mogą niekorzystnie wpływać na stabilność oksaliplatyny.

Instrukcja stosowania z kwasem folinowym (FA) (w postaci folinianu wapnia lub folinianu disodowego)

Oksaliplatynę w dawce 85 mg/m2 pc. podawanej jako wlew dożylny w 250 do 500 ml 5% glukozy (50 mg/ml) roztworu glukozy podaje się w tym samym czasie, co wlew dożylny kwasu folinowego (FA) w 5% (50 mg/ml) roztworze glukozy, trwającym powyżej 2 godzin do 6 godzin, przy zastosowaniu łącznika w kształcie litery Y, umieszczonego bezpośrednio przed miejscem wlewu.

Nie należy mieszać tych obydwu produktów leczniczych w tym samym worku do wlewu dożylnego. Kwas folinowy (FA) nie może zawierać trometamolu jako substancji pomocniczej i należy go rozcieńczyć tylko z użyciem izotonicznego 5% (50 mg/ml) roztworu glukozy, nie należy natomiast nigdy stosować do rozcieńczania roztworów zasadowych, roztworu chlorku sodowego lub roztworów zawierających chlorki.

Instrukcja stosowania z 5-fluorouracylem (5-FU)

Oksaliplatynę należy podawać zawsze przed fluoropirymidynami - np. 5-fluorouracylem (5-FU).

Po podaniu oksaliplatyny należy przepłukać kaniulę i następnie podawać 5-fluorouracyl (5-FU).

Dodatkowe informacje dotyczące produktów leczniczych stosowanych w skojarzeniu z oksaliplatyną, patrz odpowiednia Charakterystyka Produktu Leczniczego danego wytwórcy.

•    NALEŻY STOSOWAĆ WYŁĄCZNIE zalecane rozpuszczalniki (patrz poniżej).

•    Nie wolno podawać żadnych rozcieńczonych roztworów, w których występuje osad; należy je zniszczyć zgodnie z zasadami, obowiązującymi w odniesieniu do niebezpiecznych odpadów (patrz poniżej).

Odtworzenie roztworu

•    Do odtworzenia roztworu należy używać wody do wstrzyknięć lub 5% roztworu glukozy.

•    Do fiolki zawierającej 50 mg leku: dodać 10 ml rozpuszczalnika, uzyskując stężenie 5 mg oksaliplatyny w 1 ml.

•    Do fiolki zawierającej 100 mg leku: dodać 20 ml rozpuszczalnika, uzyskując stężenie 5 mg oksaliplatyny w 1 ml.

Z mikrobiologicznego i chemicznego punktu widzenia odtworzony roztwór leku należy natychmiast rozcieńczyć 5% roztworem glukozy.

Tuż przed podaniem leku należy optycznie ocenić wygląd roztworu. Należy stosować tylko roztwór bez widocznych cząstek.

Produkt leczniczy jest przeznaczony wyłącznie do jednorazowego użycia. Każdą nie zużytą część roztworu do infuzji należy zniszczyć.

Rozcieńczanie przed infuzją dożylną

Z fiolki (lub fiolek) należy pobrać potrzebną ilość odtworzonego roztworu i rozcieńczyć w 250 ml do 500 ml 5% roztworu glukozy tak, by uzyskać stężenie oksaliplatyny od nie mniejszego niż 0,2 mg/ml do 0,7 mg/ml. Zakres stężeń, dla którego wykazano stabilność fizykochemiczną oksaliplatyny wynosi od 0,2 mg/ml do 1,3 mg/ml.

Podawać w infuzji dożylnej. Wykazano, że w temperaturze od 2oC do 8oC roztwór zachowuje stabilność chemiczną i fizyczną przez 48 godzin. Z mikrobiologicznego punktu widzenia przygotowany roztwór należy podać natychmiast. Jeśli roztwór nie jest podany natychmiast, użytkownik ponosi odpowiedzialność za dalszy okres i warunki przechowywania roztworu. Czas przechowywania roztworu po rozcieńczeniu nie powinien przekraczać 24 godzin w temperaturze od 2 do 8°C, chyba że odtworzenie postaci pierwotnej i rozcieńczenie zostało wykonane w kontrolowanych i walidowanych warunkach aseptycznych.

Tuż przed podaniem leku należy optycznie ocenić wygląd roztworu. Należy stosować tylko roztwór bez widocznych cząstek.

NIGDY nie należy stosować roztworów chlorku sodu lub roztworów zawieraj ących chlorki do odtwarzania ani do rozcieńczania produktu leczniczego.

Infuzja

Podanie oksaliplatyny nie wymaga nadmiernego nawodnienia pacjenta.

Oksaliplatynę rozcieńczoną w 250 do 500 ml 5% roztworu glukozy, tak by stężenie leku wynosiło nie mniej niż 0,2 mg/ml, należy podawać przez 2 do 6 godzin w postaci infuzji do żyły obwodowej lub do cewnika umieszczonego w jednej z żył centralnych. Jeśli oksaliplatyna jest stosowana z 5-fluorouracylem, infuzja oksaliplatyny musi być podana przed infuzją 5-fluorouracylu.

Usuwanie pozostałości

Nie zużytą część produktu leczniczego oraz materiały użyte w trakcie jego rozpuszczania, rozcieńczania i podawania, muszą być zniszczone zgodnie ze standardowymi procedurami szpitala, dotyczącymi cytotoksycznych produktów leczniczych i z uwzględnieniem aktualnych przepisów niszczenia niebezpiecznych odpadów.

7

Platox 5 mg/ml proszek do sporządzania roztworu do infuzji

Charakterystyka Platox 5 mg/ml proszek do sporządzania roztworu do infuzji

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Platox, 5 mg/ml, proszek do sporządzania roztworu do infuzji

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 ml odtworzonego roztworu zawiera 5 mg oksaliplatyny.

Fiolka 50 mg: każda fiolka zawiera 50 mg oksaliplatyny do odtworzenia w 10 ml rozpuszczalnika. Fiolka 100 mg: każda fiolka zawiera 100 mg oksaliplatyny do odtworzenia w 20 ml rozpuszczalnika.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Proszek do sporządzania roztworu do infuzji. Biały lub białawy proszek.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Oksaliplatyna w skojarzeniu z 5-fluorouracylem (5-FU) i kwasem folinowym (ang. folinic acid - FA) jest wskazana do:

•    uzupełniającego leczenia raka okrężnicy III stopnia (klasyfikacja C wg Duke) po całkowitej resekcji guza pierwotnego;

•    leczenia raka jelita grubego z przerzutami.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Roztwór cytotoksycznego produktu leczniczego do podania we wstrzyknięciach powinien być przygotowywany przez wykwalifikowany personel, zaznajomiony ze stosowanym produktem leczniczym, w warunkach gwarantujących integralność produktu leczniczego, ochronę środowiska i, w szczególności, ochronę personelu przygotowuj ącego preparat do stosowania, zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w szpitalu. Wymaga to wyznaczenia miejsca do tego celu. Palenie tytoniu, spożywanie posiłków lub picie napojów w tym miejscu jest zakazane.

Dawkowanie

TYLKO DLA OSÓB DOROSŁYCH

Zalecana dawka oksaliplatyny w leczeniu uzupełniającym wynosi 85 mg/m2 pc. dożylnie, powtarzanych co 2 tygodnie, przez 12 kursów (6 miesięcy).

Zalecana dawka oksaliplatyny w leczeniu raka jelita grubego z przerzutami wynosi 85 mg/m2 pc. dożylnie, powtarzanych co 2 tygodnie, do wystąpienia progresji choroby lub nieakceptowanej toksyczności.

Dawkowanie należy dostosować w zależności od tolerancji (patrz punkt 4.4).

Oksaliplatynę należy zawsze podawać przed fluoropirymidynami - np. przed 5-fluorouracylem (5FU).

Oksaliplatynę podaje się w dożylnej infuzji trwającej od 2 do 6 godz., w 250 do 500 ml 5% roztworu glukozy (50 mg/ml), w celu uzyskania stężenia w zakresie od 0,2 mg/ml do 0,7 mg/ml; stężenie 0,7 mg/ml jest największym stężeniem stosowanym w praktyce klinicznej, w przypadku dawki oksaliplatyny wynoszącej 85 mg/m2 pc.

Oksaliplatynę stosowano głównie według schematów leczenia, opartych na skojarzeniu z ciągłą infuzją 5-fluorouracylu. w schemacie podawania produktu leczniczego co 2 tygodnie, 5-fluorouracyl podawano w bolusie, jak i ciągłej infuzji.

Specjalne grupy pacjentów

-    Niewydolność nerek:

Nie wolno podawać oksaliplatyny pacjentom z ciężką niewydolnością nerek (patrz punkt 4.3 i 5.2).

U pacjentów z łagodną i umiarkowaną niewydolnością nerek zalecana dawka oksaliplatyny wynosi 85 mg/m2 pc. (patrz punkt 4.4 i 5.2).

-    Niewydolność wątroby:

Podczas badań I fazy, w tym u pacjentów z niewydolnością wątroby różnego stopnia, częstość występowania oraz nasilenie zaburzeń wątroby i dróg żółciowych zależały, jak się wydaje, od progresji choroby podstawowej oraz zaburzonych wartości wyjściowych badań czynnościowych wątroby. Podczas klinicznych badań rozwojowych nie dostosowywano specyficznie dawki u pacjentów z nieprawidłowymi wynikami badań czynnościowych wątroby.

-    Pacjenci w podeszłym wieku:

Podczas stosowania oksaliplatyny w monoterapii lub w skojarzeniu z 5-fluorouracylem u pacjentów powyżej 65. roku życia, nie stwierdzono nasilenia ciężkiej toksyczności, w związku z powyższym, nie ma potrzeby specjalnego dostosowania dawki u pacjentów w podeszłym wieku.

-    Dzieci i młodzież

Brak istotnych zaleceń dotyczących stosowania oksaliplatyny u dzieci. Nie ustalono skuteczności oksaliplatyny w monoterapii guzów litych u dzieci i młodzieży (patrz punkt 5.1).

Sposób podawania

Oksaliplatyna jest podawana w infuzji dożylnej.

Podawanie oksaliplatyny nie wymaga nadmiernego nawodnienia pacjenta.

Oksaliplatynę rozcieńczoną w 250 do 500 ml 5% roztworu glukozy (50 mg/ml) tak, by uzyskać stężenie nie mniejsze niż 0,2 mg/ml, należy podawać w infuzji do żyły obwodowej lub do cewnika umieszczonego w żyle centralnej przez 2 do 6 godz.. Podanie oksaliplatyny musi zawsze poprzedzać podanie 5-fluorouracylu.

W przypadku wynaczynienia, należy natychmiast przerwać podawanie.

Przygotowanie do stosowania:

Przed zastosowaniem oksaliplatynę należy najpierw rozpuścić, a potem rozcieńczyć.

Do rozpuszczenia liofilizowanego produktu leczniczego, a potem dalszego rozcieńczenia należy używać tylko 5% (50 mg/ml) roztworu glukozy (patrz punkt 6.6).

4.3    Przeciwwskazania

Oksaliplatyna jest przeciwwskazana u pacjentów:

-    z rozpoznaną nadwrażliwością na oksaliplatynę lub na substancję pomocniczą - laktozę jednowodną,

-    karmiących piersią,

-    u których przed rozpoczęciem pierwszego cyklu leczenia wyjściowa liczba granulocytów obojętnochłonnych wynosi < 2 x 109/l i (lub) liczba płytek krwi wynosi < 100 x 109/l,

-    u których przed rozpoczęciem pierwszego cyklu leczenia występuje obwodowa neuropatia czuciowa z zaburzeniami czynnościowymi,

-    z ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny mniejszy niż 30 ml/min) (patrz punkt 5.2).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Oksaliplatyna może być stosowana jedynie w wyspecjalizowanych oddziałach onkologicznych i należy ją podawać pod nadzorem doświadczonego onkologa.

Zaburzenie czynności nerek

Pacjentów z łagodnym i umiarkowanym zaburzeniem czynności nerek należy uważnie monitorować pod kątem wystąpienia działań niepożądanych i dostosować dawkę w zależności od toksyczności (patrz punkt 5.2).

Reakcje nadwrażliwości

Należy szczególnie nadzorować pacjentów z reakcjami alergicznymi na związki platyny w wywiadzie. W przypadku wystąpienia reakcji anafilaktycznej należy natychmiast przerwać infuzję i rozpocząć właściwe leczenie objawowe. Przeciwwskazane jest ponowne podanie oksaliplatyny u tych pacjentów. Zgłaszano reakcje krzyżowe, niekiedy zakończone zgonem, dla wszystkich związków platyny.

Jeśli dojdzie do wynaczynienia roztworu oksaliplatyny, należy natychmiast przerwać infuzję i rozpocząć typowe miejscowe leczenie objawowe.

Objawy neurologiczne

Należy uważnie monitorować toksyczność neurologiczną oksaliplatyny, zwłaszcza podczas leczenia skojarzonego z innymi produktami leczniczymi, które mają specyficzne działanie neurotoksyczne. Przed każdym kolejnym podaniem oksaliplatyny, a następnie w regularnych odstępach, należy przeprowadzać badanie neurologiczne.

Jeśli podczas infuzji lub wkrótce po 2-godzinnej infuzji u pacjenta wystąpi ciężka dysestezja krtani i gardła (patrz punkt 4.8), kolejna infuzja produktu leczniczego powinna trwać 6 godzin.

Neuropatia obwodowa

Jeśli wystąpią objawy neurologiczne (parestezje, dysestezja), w zależności od czasu trwania i nasilenia objawów należy dostosować dawkę oksaliplatyny według następujących wytycznych.

-    Jeśli objawy utrzymują się dłużej niż 7 dni i są dokuczliwe, kolejną dawkę oksaliplatyny należy zmniejszyć z 85 do 65 mg/m2 pc. (w leczeniu raka z przerzutami) lub do 75 mg/m2 pc.

(w leczeniu uzupełniającym).

-    Jeśli występują parestezje bez zaburzeń czynnościowych, które utrzymują się do następnego cyklu leczenia, kolejną dawkę oksaliplatyny należy zmniejszyć z 85 do 65 mg/m2 pc.

(w leczeniu raka z przerzutami) lub do 75 mg/m2 pc. (w leczeniu uzupełniającym).

-    Jeśli występują parestezje z zaburzeniami czynnościowymi, które utrzymują się do następnego cyklu leczenia, należy przerwać stosowanie oksaliplatyny.

-    Jeśli po przerwaniu stosowania oksaliplatyny objawy ustępują, można rozważyć ponowne zastosowanie oksaliplatyny.

Pacjentów należy informować o możliwości wystąpienia trwałych zaburzeń typu obwodowej neuropatii czuciowej po zakończeniu terapii. Po zakończeniu leczenia uzupełniającego, do 3 lat mogą się utrzymywać miejscowe, umiarkowane parestezje lub parestezje zaburzające funkcjonowanie pacjenta.

Zespół odwracalnej tylnej leukoencefalopatii (ang. Reversible Posterior Leukoencephalopathy Syndrome, RPLS)

Donoszono o występowaniu przypadków zespołu odwracalnej tylnej leukoencefalopatii (RPLS, znanego także jako zespół tylnej, odwracalnej encefalopatii ang. Posterior Reversible Ecephalopathy Syndrome, PRES) u pacjentów leczonych oksaliplatyną w chemioterapii skojarzonej. RPLS jest rzadką, odwracalną, szybko rozwijającą się chorobą neurologiczną, która może dawać następujące objawy: napady drgawkowe, nadciśnienie tętnicze, bóle głowy, dezorientację, ślepotę lub inne zaburzenia widzenia i zaburzenia neurologiczne (patrz punkt 4.8). Rozpoznanie RPLS należy potwierdzić metodami obrazowania mózgu, najlepiej rezonansem magnetycznym.

Nudności, wymioty, biegunka, odwodnienie i zmiany hematologiczne

Objawy działania toksycznego na przewód pokarmowy, w postaci nudności i wymiotów, wymagają profilaktycznego i (lub) terapeutycznego zastosowania leków przeciwwymiotnych (patrz punkt 4.8).

Ciężka biegunka i wymioty mogą powodować odwodnienie, niedrożność porażenną, zaparcie, hipokaliemię, kwasicę metaboliczną i niewydolność nerek, zwłaszcza jeśli oksaliplatyna jest stosowania w leczeniu skojarzonym z 5-fluorouracylem.

Jeśli wystąpi toksyczność hematologiczna (liczba granulocytów obojętnochłonnych < 1,5 x 109/l lub płytek krwi < 50 x 109/l), należy odroczyć następny cykl leczenia do czasu powrotu parametrów hematologicznych do akceptowalnych wartości. Przed rozpoczęciem leczenia i przed każdym kolejnym cyklem należy wykonać pełne badanie morfologiczne krwi wraz z obrazem różnicowym krwinek białych.

Pacjentów otrzymujących oksaliplatynę w skojarzeniu z 5-fluorouracylem należy odpowiednio poinformować o ryzyku wystąpienia biegunki i wymiotów, zapalenia błon śluzowych i jamy ustnej oraz neutropenii, tak aby mogli w trybie pilnym skontaktować się z lekarzem prowadzącym, w celu podjęcia właściwego leczenia.

Jeśli wystąpi zapalenie błon śluzowych i jamy ustnej, z neutropenią lub bez neutropenii, kolejny cykl terapii należy odroczyć do czasu ustąpienia zmian na błonach śluzowych i w jamie ustnej do stopnia 1. lub mniejszego i (lub) do czasu aż liczba granulocytów obojętnochłonnych wyniesie > 1,5 x 109/l.

Podczas leczenia skojarzonego oksaliplatyną i 5-fluorouracylem (z lub bez kwasu folinowego) należy dostosować dawkę 5-fluorouracylu według zazwyczaj stosowanych reguł, w zależności od jego toksyczności.

Jeśli wystąpi biegunka 4. stopnia, neutropenia 3.-4. stopnia (liczba granulocytów obojętnochłonnych < 1,0 x 109/l), małopłytkowość 3.-4. stopnia (liczba płytek krwi < 50 x 109/l), dawkę oksaliplatyny należy zmniejszyć z 85 do 65 mg/m2 pc. (w leczeniu raka z przerzutami) lub do 75 mg/m2 pc.

(w leczeniu uzupełniającym), dodatkowo do wymaganego zmniejszenia dawki 5-fluorouracylu.

Układ oddechowy

W przypadku niewyjaśnionych objawów z układu oddechowego, jak kaszel bez odkrztuszania, duszność, trzeszczenia lub nacieki w obrębie płuc potwierdzone radiologicznie, należy przerwać stosowanie oksaliplatyny do czasu wykluczenia dalszymi badaniami zmian śródmiąższowych w płucach (patrz punkt 4.8).

Wątroba

W przypadku nieprawidłowych wyników badań czynnościowych wątroby lub nadciśnienia wrotnego, które nie są ewidentnie zależnie od przerzutów do wątroby, należy wziąć pod uwagę możliwość wystąpienia bardzo rzadkiego przypadku choroby naczyniowej wątroby spowodowanej podaniem leku.

Ciąża

Stosowanie produktu leczniczego u kobiet w ciąży, patrz punkt 4.6.

Płodność

W badaniach nieklinicznych obserwowano działanie genotoksyczne oksaliplatyny. w związku z powyższym zaleca się, aby mężczyźni w trakcie leczenia oksaliplatyną i do 6 miesięcy po jego zakończeniu unikali poczęcia dziecka. Przed rozpoczęciem leczenia należy uzyskać informację dotyczącą zachowania nasienia, ponieważ leczenie oksaliplatyną może powodować niepłodność, która może być nieodwracalna.

Kobiety nie powinny zachodzić w ciążę podczas leczenia i powinny stosować skuteczną metodę antykoncepcji (patrz punkt 4.6).

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

U pacjentów, którzy otrzymali jednorazową dawkę oksaliplatyny wynoszącą 85 mg/m2 pc. bezpośrednio przed podaniem 5-fluorouracylu, nie obserwowano zmian stopnia ekspozycji na 5-fluorouracyl.

In vitro nie stwierdzono znamiennej zmiany wiązania oksaliplatyny z białkami osocza podczas stosowania następuj ących produktów leczniczych: erytromycyny, salicylanów, granisetronu, paklitakselu i walproinianu sodu.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Dotychczas brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego u kobiet w ciąży.

W badaniach na zwierzętach obserwowano działanie toksyczne na reprodukcję. w związku z powyższym nie zaleca się stosowania oksaliplatyny podczas ciąży oraz u kobiet w wieku rozrodczym niestosujących antykoncepcji. Stosowanie oksaliplatyny należy rozważyć tylko po właściwej ocenie pacjentki, ryzyka dla płodu i po wyrażeniu zgody na leczenie przez pacjentkę.

Należy stosować skuteczną metodę antykoncepcji podczas leczenia oraz po jego zakończeniu przez 4 miesiące u kobiet oraz przez 6 miesięcy u mężczyzn.

Karmienie piersią

Nie badano, czy oksaliplatyna wydziela się do mleka kobiecego. Podczas stosowania produktu leczniczego karmienie piersią jest przeciwwskazane.

Wpływ na płodność

Oksaliplatyna może powodować niepłodność (patrz punkt 4.4).

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu produktu leczniczego na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jednakże, leczenie oksaliplatyną zwiększa ryzyko wystąpienia zawrotów głowy, nudności i wymiotów oraz innych objawów neurologicznych, które upośledzają chodzenie i równowagę i mogą w niewielkim lub umiarkowanym stopniu wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Zaburzenia widzenia, szczególnie przejściowa utrata wzroku (odwracalna po przerwaniu leczenia) mogą wpływać na zdolność pacjenta do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Dlatego należy ostrzec pacjentów o możliwym wpływie tych działań niepożądanych na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Najczęściej występujące działania niepożądane oksaliplatyny stosowanej w skojarzeniu z 5-fluorouracylem i kwasem folinowym (5-FU/FA) to zaburzenia żołądka i jelit (biegunka, nudności, wymioty i zapalenie błon śluzowych), hematologiczne (neutropenia, małopłytkowość) i neurologiczne (ciężka i zależna od dawki kumuluj ąca się obwodowa neuropatia czuciowa). Ogólnie, wymienione działania niepożądane występowały częściej i miały większe nasilenie podczas leczenia skojarzonego oksaliplatyną i 5-FU/FA niż podczas leczenia wyłącznie 5-FU/FA.

Częstość występowania działań niepożądanych podana w tabeli poniżej oparta jest na wynikach badań klinicznych nad leczeniem raka jelita grubego z przerzutami oraz leczenia uzupełniaj ącego (obejmujących odpowiednio 416 i 1108 pacjentów leczonych oksaliplatyną + 5-FU/FA) oraz uwzględnia doświadczenia po wprowadzeniu leku do sprzedaży.

Częstość występowania podaną w tej tabeli określono według następującej konwencji: bardzo często (> 1/10), często (>1/100 do <1/10), niezbyt często (>1/1000 do <1/100), rzadko (>1/10 000 do <1/1000), bardzo rzadko (<1/10 000), nie znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Dalsze informacje podano pod tabelą.

Klasyfikacja układów i narządów MedDRA

Bardzo często

Często

Niezbyt

często

Rzadko

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze*

- Zakażenie

-    Zapalenie śluzówki nosa;

-    Zakażenie górnego odcinka układu

oddechowego;

-    Posocznica w przebiegu neutropenii;

Zaburzenia krwi

Niedokrwistość;

- Gorączka

- Małopłytkowość

i układu chłonnego1

-    Neutropenia;

-    Małopłytkowość;

-    Leukopenia;

-    Limfopenia;

neutropeniczna;

autoimmunologiczna; - Niedokrwistość hemolityczna;

Zaburzenia układu immunologicznego 2

- Alergia/reakcje alergiczne+;

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

-    Jadłowstręt;

-    Hiperglikemia;

-    Hipokaliemia;

-    Hiponatremia;

- Odwodnienie;

- Kwasica metaboliczna;

Zaburzenia

psychiczne;

-    Depresja;

-    Bezsenność;

- Nerwowość;

Zaburzenia

układu

nerwowego1

-    Obwodowa neuropatia czuciowa;

-    Zaburzenia czucia;

-    Zaburzenia smaku;

-    Bóle głowy;

-    Zaburzenia równowagi;

-    Zapalenie nerwów ruchowych;

-    Odczyn

oponowy;

-    Dyzartria;

-    Zespół odwracalnej tylnej

leukoencefalopatii (RPLS lub PRES)*** (patrz punkt 4.4);

Zaburzenia oka

-    Zapalenie spojówek;

-    Zaburzenia widzenia;

-    Przemijające zmniejszenie ostrości widzenia;

-    Zaburzenia pola widzenia;

-    Zapalenie nerwu wzrokowego;

-    Przejściowa utrata wzroku odwracalna po przerwaniu leczenia;

Zaburzenia ucha i błędnika

- Ototoksy-czność

- Głuchota

Zaburzenia

naczyniowe

-    Krwotok;

-    Nagłe zaczerwienienie;

-    Zakrzepica żył głębokich;

-    Nadciśnienie tętnicze;

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

-    Duszność;

-    Kaszel;

-    Krwawienie z nosa;

-    Zator płucny;

-    Czkawka;

-    Choroba

śródmiąższowa płuc, czasem zakończona zgonem;

-    Zwłóknienie płuc2;

Zaburzenia żołądka i jelit1

-    Nudności;

-    Biegunka;

-    Wymioty;

-    Zapalenie żołądka/błony śluzowej;

-    Ból brzucha;

-    Zaparcie;

-    Krwotok

z odbytnicy;

-    Dyspepsja;

-    Refluks żołądkowo-przełykowy;

-    Krwotok z żołądka i jelit;

-    Niedrożność jelita;

-    Zablokowanie jelita;

-    Zapalenie okrężnicy, w tym biegunka spowodowana przez Clostridium difficile;

-    Zapalenie trzustki;

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

-    Choroby skóry;

-    Wyłysienie;

- Złuszczenie skóry (np. zespół ręka - stopa);

-    Wysypka rumieniowata;

-    Wysypka;

-    Nadmierne pocenie się;

-    Zaburzenia paznokci;

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

- Bóle pleców;

-    Zapalenie stawów;

-    Bóle kości;

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

-    Bolesne lub trudne oddawanie moczu;

-    Nieprawidłowa częstość oddawania moczu;

-    Krwiomocz;

Zaburzenia ogóle i stany w miejscu podania

-    Zmęczenie;

-    Gorączka ++;

-    Wyniszczenie;

-    Ból;

-    Reakcje

w miej scu podania

produktu

leczniczego+++;

Badania

diagnostyczne

-    Zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych;

-    Zwiększenie aktywności fosfatazy zasadowej;

-    Zwiększenie stężenia bilirubiny;

-    Zwiększenie aktywności dehydrogenazy mleczanowej;

-    Zwiększenie masy ciała (w leczeniu

uzupełniaj ącym);

-    Zwiększenie stężenia kreatyniny;

-    Zmniejszenie masy ciała (w leczeniu uzupełniaj ącym)

i zapalenie, które może być ciężkie i powodować powikłania, w tym martwicę, zwłaszcza jeśli oksaliplatyna jest podawana do żyły obwodowej (patrz punkt 4.4).

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Częstość występowania (w %) w zależności od stopnia

Oksaliplatyna i 5FU/FA 85 mg/m2 pc. co 2 tygodnie

Leczenie raka z przerzutami

Leczenie uzupełniające

Wszystkie

stopnie

3 st.

4 st.

Wszystkie

stopnie

3 st.

4 st.

Niedokrwistość

82,2

3

<1

75,6

0,7

0,1

Neutropenia

71,4

28

14

78,9

28,8

12,3

Małopłytkowość

71,6

4

<1

77,4

1,5

0,2

Neutropenia z gorączką

5,0

3,6

1,4

0,7

0,7

0,0

Posocznica z neutropenią

1,1

0,7

0,4

1,1

0,6

0,4

Doświadczenia po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu - częstość nie znana Zespół hemolityczno-mocznicowy Zaburzenia układu immunologicznego

Częstość występowania (w %) w zależności od stopnia

Oksaliplatyna

1    5FU/FA

85 mg/m2 pc. co

2    tygodnie

Leczenie raka z przerzutami

Leczenie uzupełniające

Wszystkie

stopnie

3 st.

4 st.

Wszystkie

stopnie

3 st.

4 st.

Reakcje

alergiczne/alergia

9,1

1

<1

10,3

2,3

0,6

Zaburzenia układu nerwowego

Toksyczność neurologiczna ogranicza dawkę oksaliplatyny. Obejmuje ona czuciową neuropatię obwodową, charakteryzującą się dysestezją i (lub) parestezjami kończyn, ze skurczami mięśni lub bez, często wywoływanymi zimnem. Te objawy występują u 95% leczonych pacjentów. Czas trwania tych objawów, które zwykle ustępuj ą pomiędzy kolejnymi cyklami leczenia, zwiększa się wraz z liczbą cyklów terapii.

Wystąpienie bólu i (lub) zaburzeń czynnościowych, zależnie od czasu trwania objawów, jest wskazaniem do dostosowania dawki a nawet przerwania leczenia (patrz punkt 4.4).

Zaburzenia czynnościowe obejmuj ą utrudnienie wykonywania delikatnych ruchów i są prawdopodobnie następstwem upośledzenia czuciowego. Ryzyko wystąpienia trwałych objawów po skumulowanej dawce 850 mg/m2 pc. (10 cyklów) wynosi około 10%, a po skumulowanej dawce 1020 mg/m2 pc. (12 cyklów) - 20%.

W większości przypadków neurologiczne objawy podmiotowe i przedmiotowe częściowo lub całkowicie ustępuj ą po przerwaniu leczenia w leczeniu uzupełniaj ącym raka okrężnicy, po 6 miesiącach od zakończenia terapii, u 87% pacjentów nie występowały lub występowały łagodne objawy. Po okresie do 3 lat lub do zakończenia obserwacji, u około 3% pacjentów występowały miejscowe przetrwałe parestezje, o umiarkowanym nasileniu (2,3%) lub parestezje, które zaburzały funkcjonowanie pacjentów (0,5%).

Opisano występowanie ostrych objawów nerwowo-czuciowych (patrz punkt 5.3). Objawy rozpoczynały się w ciągu kilku godzin od podaniu produktu leczniczego i często występowały po ekspozycji na zimno. Występowały zwykle jako przejściowa parestezja, dysestezja i hipoestezja. Ostry zespół dysestezji gardła i krtani występuje z częstością od 1 do 2%, cechuje się subiektywnie odczuwanym utrudnieniem połykania lub dusznością i uczuciem duszenia się, bez obiektywnych zaburzeń oddechowych (bez sinicy lub hipoksji), skurczem krtani lub skurczem oskrzeli (bez świstu oddechowego ani rzężeń); skurczem żuchwy, nieprawidłowymi doznaniami ze strony języka, dyzartrią oraz uczuciem ucisku w klatce piersiowej. Chociaż w takich przypadkach stosowano produkty lecznicze przeciwhistaminowe i rozszerzające oskrzela, to jednak opisane objawy szybko ustępowały, nawet bez leczenia. Przedłużenie czasu infuzji pomaga zmniejszyć częstość występowania opisanych objawów (patrz punkt 4.4). w pojedynczych przypadkach obserwowano inne objawy, w tym skurcz mięśni żuchwy/skurcz mięśni/skurcze mięśni mimowolne, drżenia mięśni/drgawki kloniczne mięśni, nieprawidłową koordynację. Dodatkowo, mogą występować dysfunkcje nerwu czaszkowego lub objaw ten może występować jako zdarzenie izolowane.

Podczas stosowania oksaliplatyny opisano inne objawy neurologiczne, jak dyzartria, zanik głębokich odruchów ścięgnistych i objaw Lhermitte’a. Odnotowano również izolowane przypadki zapalenia nerwu wzrokowego.

Doświadczenia po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu - częstość nie znana Drgawki

Zaburzenia żołądka i jelit

Częstość występowania (w %) w zależności od stopnia

Oksaliplatyna

1    5FU/FA

85 mg/m2 pc. co

2    tygodnie

Leczenie raka z przerzutami

Leczenie uzupełniające

Wszystkie

stopnie

3 st.

4 st.

Wszystkie

stopnie

3 st.

4 st.

Nudności

69,9

8

<1

73,3

4,8

0,3

Biegunka

60,8

9

2

56,3

8,3

2,5

Wymioty

49,0

6

1

47,2

5,3

0,5

Zapalenie błony śluzowej/ jamy ustnej

39,9

4

<1

42,1

2,8

0,1

Wskazane jest zapobiegawcze i (lub) terapeutyczne podawanie silnie działających przeciwwymiotnych produktów leczniczych.

Ciężka biegunka i wymioty występujące podczas leczenia skojarzonego oksaliplatyną i 5-fluorouracylem mogą powodować odwodnienie, niedrożność porażenną, niedrożność jelit, hipokaliemię, kwasicę metaboliczną i niewydolność nerek (patrz punkt 4.4).

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Bardzo rzadko (<1/10 000):

Zespół niedrożności zatok naczyniowych wątroby, znany także jako zakrzepica żył wątrobowych lub patologiczne objawy zależne od chorób wątroby, w tym plamica wątrobowa, przerost guzowaty regeneracyjny, zwłóknienie okołozatokowe. Objawem klinicznym może być nadciśnienie wrotne i (lub) zwiększenie aktywności aminotransferaz.

Zaburzenia nerek i układu moczowego

Bardzo rzadko (<1/10 000):

Ostra nefropatia cewkowo-śródmiąższowa powodująca ostrą niewydolność nerek.

4.9 Przedawkowanie

Nie jest znane antidotum dla oksaliplatyny. w przypadku przedawkowania można się spodziewać nasilenia działań niepożądanych. Należy rozpocząć monitorowanie parametrów hematologicznych i zastosować leczenie objawowe.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: inne przeciwnowotworowe produkty lecznicze - związki platyny, kod ATC: L01X A03

Oksaliplatyna jest substancją czynną o działaniu przeciwnowotworowym, należącym do nowej grupy związków platyny, w których atom platyny występuje w postaci kompleksu z 1,2-diaminocykloheksanem (DACH) i grupą szczawianową.

Oksaliplatyna jest pojedynczym enancjomerem, (SP-4-2)-[(1R,2R)-Cykloheksano-1,2-diamino-kN, kN'] [etanodioato(2-)-kO1, kO2] platyną.

Oksaliplatyna wykazuje in vitro szerokie spektrum cytotoksyczności oraz in vivo aktywności przeciwnowotworowej w rozmaitych modelach nowotworowych, włącznie z modelami ludzkiego raka jelita grubego. Oksaliplatyna przejawia też aktywność in vitro i in vivo w różnych modelach opornych na cisplatynę.

W skojarzeniu z 5-fluorouracylem, in vitro oraz in vivo stwierdza się synergiczne działanie cytotoksyczne.

Badania nad mechanizmem działania oksaliplatyny, mimo że nie jest on w pełni wyjaśniony, wykazały, że pochodne uwodnione, powstające w następstwie biotransformacji oksaliplatyny, wchodzą w interakcje z DNA. Powstające przy tym połączenia krzyżowe (cross-links), zarówno wewnątrz, jak i pomiędzy łańcuchami DNA, powodujące przerwanie syntezy DNA, co w efekcie prowadzi do działania cytotoksycznego i przeciwnowotworowego.

Skuteczność oksaliplatyny oceniano w trzech badaniach klinicznych z udziałem pacjentów z rakiem jelita grubego z przerzutami, którym podawano oksaliplatynę (w dawce 85 mg/m2 pc. co dwa tygodnie), w połączeniu z 5-fluorouracylem (5 FU) i kwasem folinowym (FA):

- W badaniu porównawczym III fazy o numerze EFC2962 oksaliplatynę stosowano jako lek pierwszego rzutu. 420 pacjentów w tym badaniu randomizowano do dwóch grup: jednej otrzymującej 5-FU/FA (LV5FU2) lub drugiej leczonej oksaliplatyną w połączeniu z 5-FU/FA (FOLFOX4, N=210).

W innym badaniu III fazy o numerze EFC4584 podawano oksaliplatynę pacjentom po niepowodzeniu wcześniejszego leczenia z użyciem irynotekanu (CPT-11) w połączeniu z 5-FU/FA. 821 pacjentów randomizowano do trzech ramion badania: pacjenci otrzymujący 5-FU/FA (LV5FU2), oksaliplatynę w monoterapii lub oksaliplatynę w połączeniu z 5-FU/FA (FOLFOX4, N=275).

W badaniu II fazy o numerze EFC2964, bez grupy kontrolnej, wzięli udział pacjenci, u których nie było odpowiedzi na leczenie 5-FU/FA. Pacjentom tym podawano następnie oksaliplatynę w połączeniu z 5-FU/FA (FOLFOX4, N=57).

W dwóch badaniach klinicznych z randomizacj ą: EFC2962 (z udziałem pacjentów, którzy nie przyjmowali wcześniej leków przeciwnowotworowych) oraz EFC4584 (z udziałem pacjentów, którzy byli leczeni wcześniej lekami przeciwnowotworowymi), stwierdzono znamiennie większy wskaźnik odpowiedzi i wydłużony okres przeżycia bez progresji oraz wydłużony czas do wystąpienia progresji w grupie otrzymującej oksaliplatynę w połączeniu z 5-FU/FA, w porównaniu z grupą otrzymującą jedynie 5-FU/FA.

W badaniu EFC4584 z udziałem pacjentów, u których nie było odpowiedzi na wcześniejsze leczenie lekami przeciwnowotworowymi, nie stwierdzono znamiennej różnicy mediany ogólnego przeżycia pomiędzy grupą otrzymującą oksaliplatynę w połączeniu, w porównaniu z grupą otrzymującą 5-fluorouracyl (5 FU) i kwas folinowy (FA).

Wskaźnik odpowiedzi FOLFOX4 wzgl. LV5FU2

Wskaźnik odpowiedzi %

(95% CI*)

Niezależna analiza radiologiczna ITT

LV5FU2

FOLFOX4

Oksaliplatyna w monoterapii

Leczenie pierwszego rzutu

EFC2962

Ocena odpowiedzi co 8 tygodni

22

(16-27)

49

(42-46)

NA*

wartość p = 0,0001

Pacjenci wcześniej leczeni

EFC4584

(oporni na CPT-11 + 5FU/FA) Ocena odpowiedzi co 6 tygodni

0,7

(0,0-2,7)

11,1

(7,6-15,5)

1,1

(0,2-3,2)

wartość p = 0,0001

Pacjenci wcześniej leczeni

EFC2964

(oporni na 5-FU/FA)

Ocena odpowiedzi co 12 tygodni

NA*

23

(13-36)

NA*

Znaczenie skrótów: CI: przedział ufności (ang. confidence interval), ITT: według zamierzonego leczenia (ang. intention-to-treat), NA: nie ma zastosowania (not applied)

Współczynnik mediany przeżycia bez progresji (ang. progression free survival - PFS) do mediany czasu do wystąpienia progresji (ang. time to progression - TTP) FOLFOX4 wzgl. LV5FU2

Mediana PFS/TTP,

Miesiące (95% CI)

Niezależna analiza radiologiczna ITT

LV5FU2

FOLFOX4

Oksaliplatyna w monoterapii

Leczenie pierwszego rzutu

EFC2962 (PFS)

6,0

(5,5-6,5)

8,2

(7,2-8,8)

NA*

Test logarytmów rang, wartość p = 0,0003

Pacjenci wcześniej leczeni

EFC4584 (TTP)

(oporni na CPT-11 + 5FU/FA)

2,6

(1,8-2,9)

5,3

(4,7-6,1)

2,1

(1,6-2,7)

Test logarytmów rang, wartość p < 0,0001

Pacjenci wcześniej leczeni

EFC2964

(oporni na 5-FU/FA)

NA*

5,1

(3,1-5,7)

NA*

Znaczenie skrótów: CI: przedział ufności (ang. confidence interval), ITT: według zamierzonego leczenia (ang. intention-to-treat), NA: nie ma zastosowania (not applied)

Mediana przeżycia ogólnego (ang. overall survival - OS) FOLFOX4 wzgl. LV5FU2

Średnie OS, Miesiące (95% CI) Analiza ITT

LV5FU2

FOLFOX4

Oksaliplatyna w monoterapii

Leczenie pierwszego rzutu

EFC2962

14,7

(13,0-18,2)

16,2

(14,7-18,2)

NA*

T est logarytmów rang, wartość p = 0,12

Pacjenci wcześniej leczeni

EFC4584

(oporni na CPT-11 + 5FU/FA)

8,8

(7,3-9,3)

9,9

(9,1-10,5)

8,1

(7,2-8,7)

Test logarytmów rang, p < 0,09

Pacjenci wcześniej leczeni

EFC2964

(oporni na 5-FU/FA)

NA*

10,8

(9,3-12,8)

NA*

Znaczenie skrótów: CI: przedział ufności (ang. confidence interval), ITT: według zamierzonego leczenia (ang. intention-to-treat), NA: nie ma zastosowania (not applied)

Wśród pacjentów wcześniej leczonych (EFC4584), z objawami w momencie rozpoczęcia badania, odsetek odczuwających wyraźne zmniejszenie dolegliwości związanych z chorobą był wyższy wśród otrzymujących oksaliplatynę/5-FU/FA w porównaniu z pacjentami, którzy otrzymywali tylko 5-FU/FA (27,7% wzgl. 14,6%; p = 0,0033).

U pacjentów wcześniej nie leczonych (EFC2962) nie stwierdzono statystycznie znamiennej różnicy żadnego z parametrów jakości życia pomiędzy obydwiema grupami. Jednakże punktacja jakości życia była ogólnie biorąc lepsza w grupie kontrolnej, w odniesieniu do ogólnego stanu zdrowia i odczuwania bólu, a gorsza w grupie oksaliplatyny w odniesieniu do nudności i wymiotów.

W odniesieniu do leczenia uzupełniającym przeprowadzono badanie porównawcze III fazy, MOSAIC (EFC3313), do którego randomizowano 2246 pacjentów (899 w stopniu II/ klasyfikacja B2 wg Duke oraz 1347 w stopniu III/ klasyfikacja C wg Duke). Po całkowitej resekcji guza pierwotnego okrężnicy pacjenci byli włączeni do grupy otrzymującej tylko 5-FU/FA (LV5FU2 n=1123, (B2/C)=448/675) lub do grupy otrzymującej oksaliplatynę i 5-FU/FA (FOLFOX4 n=1123, (B2/C)=451/672) w leczeniu skojarzonym.

EFC 3313 3-letnie przeżycie bez choroby (analiza ITT) dla ogólnej populacji

Grupa leczona

LV5FU2

FOLFOX4

Odsetek przeżycia bez

73,3

78,7

choroby w okresie 3 lat

(95% CI)

(70,6-75,9)

(76,2-81,1)

Wskaźnik hazardu (95% CI)

0,76

(0,64-0,89)

Test logarytmów rang ze stratyfikacją

P = 0,0008

CI oznacza przedział ufności (ang. confidence interval).

* Mediana obserwacji odległej do 44,2 miesiąca (wszyscy pacjenci byli nią objęci przez co najmniej 3 lata)

Badanie wykazało ogólną znamienną poprawę w zakresie 3-letniego przeżycia bez choroby w grupie otrzymującej oksaliplatynę i skojarzenie 5-FU/FA (FOLFOX4) w porównaniu z grupą otrzymującą tylko 5-FU/FA (LV5FU2).

EFC 3313 3-letnie przeżycie bez choroby (analiza ITT)* w zależności od okresu choroby

Okres choroby

stopień II (Duke B2)

stopień III Duke C

Grupa leczona

LV5FU2

FOLFOX4

LV5FU2

FOLFOX4

Odsetek przeżycia 3 lat

84,3

87,4

65,8

72,8

bez choroby

(95% CI)

(80,9-87,7)

(84,3-90,5)

(62,2-69,5

(69,4-76,2)

W skaźnik hazardu

0,79

0,75

(95% CI)

(0,57-1,09)

(0,62-0,90)

Test logarytmów rang

P = 0,151

P = 0,002

CI oznacza przedział ufności (ang. confidence interval).

* Mediana obserwacji odległej do 44,2 miesiąca (wszyscy pacjenci byli nią objęci przez co najmniej 3 lata)

Przeżycie ogólne (analiza ITT)

W chwili przeprowadzania analizy 3-letniego okresu przeżycia bez choroby, który był podstawowym punktem końcowym badania MOSAIC, w ramieniu FOLFOX4 przy życiu było 85,1% pacjentów wobec 83,8% w ramieniu LV5FU2. Miało to przełożenie na ogólne obniżenie o 10% ryzyka zgonu na korzyść FOLFOX4, co nie osiągało znamienności statystycznej (wskaźnik hazardu = 0,90).

Konkretne wskaźniki odpowiednio dla FOLFOX4 i LV5FU2 wynosiły 92,2% wzgl. 92,4% dla subpopulacji w stadium II (Duke B2) (wskaźnik hazardu = 1,01) oraz 80,4% wzgl. 78,1% dla subpopulacji w stadium III (Duke C) (wskaźnik hazardu = 0,87).

Oksaliplatynę w monoterapii oceniano w populacji pediatrycznej w dwóch badaniach fazy I (69 pacjentów) i dwóch badaniach fazy II (90 pacjentów). Ogółem leczono 159 pacjentów pediatrycznych (w wieku od 7 miesięcy do 22 lat) z guzami litymi. Skuteczność oksaliplatyny jako pojedynczego leku w terapii guzów litych u dzieci i młodzieży nie została określona. W obu badaniach fazy II wstrzymano nabór uczestników z powodu braku odpowiedzi ze strony guza na leczenie.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Nie oceniano właściwości farmakokinetycznych poszczególnych substancji czynnych. Poniżej przedstawiono właściwości farmakokinetyczne platyny podlegającej ultrafiltracji, stanowiącej mieszaninę wszystkich niezwiązanych, czynnych i nieczynnych jej związków, po 2-godzinnej infuzji oksaliplatyny w dawce 130 mg/m2 pc., podawanej co 3 tygodnie przez 1 do 5 cyklów, oraz oksaliplatyny w dawce 85 mg/m2 pc. podawanej co 2 tygodnie przez 1 do 3 cyklów.

Zestawienie szacunkowych parametrów farmakokinetycznych platyny w ultrafiltracie po wielokrotnym podaniu oksaliplatyny w dawce 85 mg/m2 pc. co dwa tygodnie lub w dawce

130 mg/m2 pc. co trzy tygodnie

Dawka

C

'-'max

AUC 0-48

AUC

tl/2a

t 1/2ß

tl/2Y

Vss

CL

pg/ml

pg^g°dz.

/ml

pg^godz.

/ml

godz.

godz.

godz.

l

l/god

z.

85 mg/m2 pc.

Średnio

0,814

4,19

4,68

0,43

16,8

391

440

17,4

SD

0,193

0,647

1,40

0,35

5,74

406

199

6,35

130 mg/m2 pc.

Średnio

1,21

8,20

11,9

0,28

16,3

273

582

10,1

SD

0,10

2,40

4,60

0,06

2,90

19,0

261

3,07

Wartości średnie AUC0-48 i Cm pc).

, oznaczano podczas cyklu 3 (85 mg/m2 pc.) lub cyklu 5 (130 mg/m2

Wartości średnie AUC, Vss i CL oznaczano podczas cyklu 1. Wartości Cmax, AUC, AUC0-48, Vss i CL oznaczano metodą analizy nieprzedziałowej. t1/2a, t 1/2p, i t1/2Y oznaczano metodą analizy przedziałowej (łącznie cykle 1-3). SD oznacza odchylenie standardowe (ang. standard deviation).

Pod koniec 2-godzinnej infuzji w krążeniu układowym znajduje się 15% podanej platyny, podczas gdy pozostałe 85% jest szybko rozmieszczone w tkankach lub usuwane z moczem. Nieodwracalne wiązanie z krwinkami czerwonymi i osoczem powoduje, że okresy półtrwania w tych macierzach są zbliżone do naturalnego obrotu metabolicznego krwinek czerwonych i albuminy obecnej w surowicy. Nie stwierdzono kumulacji w ultrafiltracie osocza po stosowaniu 85 mg/m2 pc. co 2 tygodnie ani 130 mg/m2 pc. co 3 tygodnie; w macierzy tej uzyskiwano stan równowagi dynamicznej już w po pierwszym cyklu. Zmienność międzyosobnicza i wewnątrzosobnicza jest na ogół mała.

Uważa się, że biotransformacja in vitro jest wynikiem rozkładu bez udziału enzymów. Nie ma dowodów na to, że układ cytochromu P450 uczestniczy w metabolizmie pierścienia diaminocykloheksanu.

Oksaliplatyna ulega w organizmie pacjentów nasilonej biotransformacji, tak że po zakończeniu 2-godzinnej infuzji w ultrafiltracie osocza nie wykrywa się niezmienionego leku. W krążeniu układowym, w późniejszym czasie po podaniu leku, wykryto wiele cytotoksycznych produktów biotransformacji, w tym monochloro-, dichloro- i diwodziano-diaminocykloheksanowe pochodne platyny oraz liczne nieaktywne związki sprzężone.

Platyna jest wydalana głównie z moczem, przy czym jej klirens następuje głównie w ciągu 48 godz. od podania.

Do 5. dnia 54% całkowitej dawki wykrywa się w moczu, a <3% w kale.

Wpływ zaburzenia czynności nerek na rozmieszczenie oksaliplatyny oceniano w badaniach u pacjentów z różnymi stopniami zaburzenia czynności nerek. Oksaliplatynę podawano w dawce 85 mg/m2 w grupie kontrolnej pacjentów z prawidłową czynnością nerek (CLcr > 80 ml/min, n=12) i u pacjentów z łagodnym (CLcr = 50 do 80 ml/min, n=13) i umiarkowanym (CLcr = 30 do 49 ml/min, n=11) zaburzeniem czynności nerek oraz w dawce 65 mg/m2 u pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności nerek (CLcr < 30 ml/min, n=5). Mediana ekspozycji wynosiła 9, 4, 6 i 3 cykle, a dane dotyczące farmakokinetyki uzyskano odpowiednio u 11, 13, 10 i 4 pacjentów.

Wraz ze zwiększeniem stopnia zaburzenia czynności nerek występowało zwiększenie wartości AUC, AUC/dawka oraz zmniejszenie całkowitego i nerkowego CL oraz Vss w ultrafiltracie osocza (PUF), zwłaszcza u (małej) grupy pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek: oceniany punkt (90% CI) współczynnika mediany stanu czynności nerek wobec prawidłowej czynności nerek dla AUC/dawka u pacjentów z łagodnymi, umiarkowanymi i ciężkimi zaburzeniami czynności nerek wynosiły odpowiednio 1,36 (1,08, 1,71), 2,34 (1,82, 3,01) oraz 4,81 (3,49, 6,64).

Eliminacja oksaliplatyny jest w znaczący sposób związana z klirensem kreatyniny. U pacjentów z łagodną, umiarkowana i ciężką niewydolnością nerek całkowity CL platyny w PUF wynosił odpowiednio 0,74 (0,59, 0,92), 0,43 (0,33, 0,55) i 0,21 (0,15, 0,29) a objętość dystrybucji w stanie stacjonarnym (Vss) odpowiednio 0.52 (0,41, 0,65), 0,73 (0,59, 0,91) i 0,27 (0,20, 0,36). Całkowity klirens platyny w PUF uległ zmniejszeniu odpowiednio o 26% u pacjentów z łagodnym zaburzeniem czynności nerek, o 65% u pacjentów z umiarkowanym zaburzeniem czynności nerek i o 79% u pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności nerek, w porównaniu do pacjentów z prawidłową czynnością nerek.

U pacjentów z zaburzeniem czynności nerek klirens nerkowy platyny w PUF był zmniejszony o 30% u pacjentów z łagodnym zaburzeniem czynności nerek, o 65% u pacjentów z umiarkowanym zaburzeniem czynności nerek i o 84% u pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności nerek, w porównaniu do pacjentów z prawidłową czynnością nerek.

Wraz ze zwiększającym się stopniem zaburzenia czynności nerek wystąpiło zwiększenie okresu półtrwania beta platyny w PUF, szczególnie w grupie pacjentów z ciężkim zaburzeniem. Pomimo niewielkiej liczby pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności nerek, dane te dotyczą pacjentów z ciężką niewydolnością nerek i należy wziąć je pod uwagę podczas przepisywania oksaliplatyny pacjentom z zaburzeniem czynności nerek (patrz punkty 4.2, 4.3 i 4.4).

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Narządy docelowe zidentyfikowane u zwierząt w badaniach nieklinicznych (myszy, szczury, psy i [lub] małpy) po jednorazowych, jak i wielokrotnych dawkach, obejmowały szpik kostny, przewód pokarmowy, nerki, jądra, układ nerwowy i serce. Obserwowane u zwierząt działanie toksyczne na narządy docelowe było zgodne z działaniem wywieranym przez inne środki zawieraj ące platynę i uszkadzające DNA oraz cytotoksyczne produkty lecznicze stosowane w leczenia nowotworów u ludzi; wyjątek stanowiło działanie na serce. Wpływ toksyczny na serce zaobserwowano jedynie u psów. Stwierdzono między innymi zaburzenia elektrofizjologiczne z występowaniem migotania komór, które prowadziło do zgonu. Kardiotoksyczność uważa się za swoistą dla psów, nie tylko dlatego, że stwierdzano ją właśnie u tych zwierząt, ale także dlatego, że dawki stosowane u psów powodujące śmiertelne objawy toksyczności (150 mg/m2 pc.) były dobrze tolerowane u ludzi. Badania kliniczne na modelu neuronów czuciowych szczurów wskazują na to, że ostre objawy zaburzeń czucia podczas podawania oksaliplatyny mogą obejmować interakcję z kanałami sodowymi zależnymi od potencjału błonowego.

Podczas badań u ssaków oksaliplatyna wykazywała właściwości mutagenne i klastogenne, powoduj ąc działanie toksyczne na embriony i płody szczurów. Oksaliplatynę uznaje się za prawdopodobny karcynogen, aczkolwiek nie przeprowadzono badań rakotwórczości.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Laktoza jednowodna.

6.2 Niezgodności farmaceutyczne

Nie mieszać produktu leczniczego z innymi produktami leczniczymi, oprócz wymienionych w punkcie 6.6. Oksaliplatyna może być podawana jednocześnie z kwasem folinowym (FA) przez łącznik w kształcie litery Y.

-    NIE mieszać z produktami leczniczymi lub roztworami o odczynie zasadowym, zwłaszcza

z 5-fluorouracylem, roztworami kwasu folinowego zawierającymi trometamol jako substancję pomocniczą, solami trometamolu innych produktów leczniczych. Produkty lecznicze lub roztwory o odczynie zasadowym mogą niekorzystnie wpływać na stabilność oksaliplatyny (patrz punkt 6.6).

-    NIE stosować do odtwarzania ani do rozcieńczania roztworu soli fizjologicznej lub innych roztworów zawierających jony chloru (w tym chlorku wapnia, chlorku potasu lub chlorku sodu).

-    NIE stosować sprzętu do wstrzykiwań zawierającego aluminium.

6.3 Okres ważności

Produkt leczniczy w opakowaniu przeznaczonym do sprzedaży: 30 miesięcy.

Rozpuszczony roztwór w oryginalnej fiolce: z mikrobiologicznego i chemicznego punktu widzenia, rozpuszczony roztwór należy natychmiast rozcieńczyć.

Roztwór przygotowany do infuzji: chemiczną i fizyczną stabilność rozpuszczonego roztworu wykazano przez 48 godzin w temperaturze od 2oC do 8oC.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia, roztwór do infuzji należy zużyć natychmiast.

Jeśli roztwór nie jest podany natychmiast, użytkownik ponosi odpowiedzialność za dalszy okres i warunki przechowywania. Czas przechowywania roztworu po rozcieńczeniu nie powinien przekraczać 24 godzin w temperaturze od 2oC do 8°C, chyba że odtworzenie postaci pierwotnej lub rozcieńczenie zostało wykonane w kontrolowanych i walidowanych warunkach aseptycznych.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Produkt leczniczy w opakowaniu przeznaczonym do sprzedaży: brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

Warunki przechowywania produktu leczniczego po rekonstytucji i rozcieńczeniu, patrz punkt 6.3.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Fiolki o pojemności 30 ml, z bezbarwnego szkła (typ I) z lub bez Onco-Tain, z korkiem z gumy bromobutylowej z aluminiowym uszczelnieniem i z plastikowym wieczkiem typu flip-off, w tekturowym pudełku.

Fiolki o pojemności 50 ml, z bezbarwnego szkła (typu I) z lub bez Onco-Tain, z korkiem z gumy bromobutylowej z aluminiowym uszczelnieniem i z plastikowym wieczkiem typu flip-off, w tekturowym pudełku.

Opakowania: 1 fiolka w pudełku.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Podobnie jak w przypadku innych cytotoksycznych produktów leczniczych, należy zachować ostrożność podczas postępowania z produktem leczniczym oraz przygotowania roztworu oksaliplatyny.

Instrukcja postępowania

Postępowanie personelu medycznego z substancj ą cytotoksyczną wymaga zachowania środków ostrożności w celu ochrony pracownika i otoczenia.

Roztwory cytotoksycznych produktów leczniczych do iniekcji muszą być przygotowywane przez personel posiadaj ący wiedzę o stosowanym produkcie leczniczym, w warunkach gwarantuj ących integralność produktu leczniczego, ochronę środowiska, a w szczególności - ochronę osób maj ących kontakt z lekiem, zgodnie z wytycznymi obowiązuj ącymi w szpitalu. Wymaga to wydzielenia specjalnego miejsca, w tym miejscu nie wolno palić tytoniu, jeść ani pić.

Personel należy wyposażyć w sprzęt niezbędny do postępowania z produktem leczniczym, jak rękawice ochronne z długimi mankietami, maski ochronne, nakrycia głowy, okulary ochronne, jałowe rękawiczki do jednorazowego stosowania, ochronne przykrycia stanowiska roboczego, pojemniki i zbiorcze worki na odpady.

Należy zachować ostrożność podczas kontaktu z wydzielinami i wymiocinami.

Należy ostrzec kobiety w ciąży, żeby unikały czynności związanych z postępowaniem z cytotoksycznymi produktami leczniczymi.

Takie same środki ostrożności należy zachować w przypadku rozbitych pojemników, które należy traktować jak skażone odpady. Skażone odpady należy spopielić w odpowiednio oznakowanych, sztywnych pojemnikach. Patrz też poniżej „Usuwanie”.

Jeśli dojdzie do przypadkowego zetknięcia ze skórą proszku oksaliplatyny, rozpuszczonego lub rozcieńczonego roztworu do infuzji, należy natychmiast dokładnie umyć skórę wodą.

Jeśli dojdzie do przypadkowego zetknięcia z błoną śluzową proszku oksaliplatyny, rozpuszczonego lub rozcieńczonego roztworu do infuzji, należy natychmiast dokładnie umyć błonę śluzową wodą.

Specjalne zalecenia dotyczące podawania leku

-    NIE używać wyposażenia do wstrzykiwań zawierającego aluminium.

-    NIE podawać produktu leczniczego bez rozcieńczenia.

-    Jako rozcieńczalnika do sporządzania roztworu do infuzji można użyć tylko 5% (50 mg/ml) roztworu glukozy. NIE stosować do odtwarzania lub rozcieńczenia chlorku sodowego lub roztworów zawierających chlorki.

-    NIE mieszać z innymi produktami leczniczymi w tym samym worku do infuzji i nie podawać przez ten sam zestaw do infuzji.

-    NIE mieszać z produktami leczniczymi lub roztworami o odczynie zasadowym, zwłaszcza

z 5-fluorouracylem, roztworami kwasu folinowego zawierającymi trometamol jako substancję pomocniczą, solami trometamolu innych produktów leczniczych. Produkty lecznicze lub roztwory o odczynie zasadowym mogą niekorzystnie wpływać na stabilność oksaliplatyny.

Instrukcja stosowania z kwasem folinowym (FA) (w postaci folinianu wapnia lub folinianu disodowego)

Oksaliplatynę w dawce 85 mg/m2 pc., podawanej jako wlew dożylny w 250 ml do 500 ml 5%

(50 mg/ml) roztworu glukozy, podaje się w tym samym czasie co wlew dożylny kwasu folinowego (FA) w 5% (50 mg/ml) roztworze glukozy, trwający powyżej 2 godzin do 6 godzin, przy zastosowaniu łącznika w kształcie litery Y, umieszczonego bezpośrednio przed miejscem wlewu. Nie należy mieszać tych obydwu produktów leczniczych w tym samym worku do wlewu dożylnego. Kwas folinowy (FA) nie może zawierać trometamolu jako substancji pomocniczej i należy go rozcieńczyć tylko z użyciem izotonicznego 5% (50 mg/ml) roztworu glukozy, nie należy natomiast nigdy stosować do rozcieńczania roztworów zasadowych, roztworu chlorku sodowego lub roztworów zawierających chlorki.

Instrukcja stosowania z 5-fluorouracylem (5-FU)

Oksaliplatynę należy podawać zawsze przed fluoropirymidynami - np. 5-fluorouracylem (5-FU).

Po podaniu oksaliplatyny należy przepłukać kaniulę i następnie podawać 5-fluorouracyl (5-FU).

Dodatkowe informacje dotyczące produktów leczniczych stosowanych w skojarzeniu z oksaliplatyną, patrz odpowiednia Charakterystyka Produktu Leczniczego danego wytwórcy.

-    NALEŻY STOSOWAĆ WYŁĄCZNIE zalecane rozpuszczalniki (patrz poniżej).

-    Nie wolno podawać żadnych rozcieńczonych roztworów, w których występuje osad; należy je zniszczyć zgodnie z zasadami, obowiązującymi w odniesieniu do niebezpiecznych odpadów (patrz poniżej).

Odtworzenie roztworu

Do odtworzenia roztworu należy używać wody do wstrzyknięć lub 5% roztworu glukozy.

-    Do fiolki zawierającej 50 mg leku: dodać 10 ml rozpuszczalnika uzyskując stężenie 5 mg oksaliplatyny w 1 ml.

-    Do fiolki zawierającej 100 mg leku: dodać 20 ml rozpuszczalnika uzyskując stężenie 5 mg oksaliplatyny w 1 ml.

Tuż przed podaniem leku należy optycznie ocenić wygląd roztworu. Należy stosować tylko roztwór bez widocznych cząstek.

Produkt leczniczy jest przeznaczony do jednorazowego użycia. Każdą nie zużytą część roztworu do infuzji należy zniszczyć.

Rozcieńczanie przed infuzją dożylną

Z fiolki (lub fiolek) należy pobrać potrzebną objętość odtworzonego roztworu i rozcieńczyć w 250 ml do 500 ml 5% roztworu glukozy tak, by uzyskać stężenie oksaliplatyny od nie mniejszego niż 0,2 mg/ml do 0,7 mg/ml. Zakres stężeń, dla którego wykazano stabilność fizyko-chemiczną oksaliplatyny wynosi od 0,2 mg/ml do 1,3 mg/ml.

Podawać w infuzji dożylnej (patrz punkt 4.2).

Tuż przed podaniem leku należy optycznie ocenić wygląd roztworu. Należy stosować tylko roztwór bez widocznych cząstek.

Produkt leczniczy jest przeznaczony do jednorazowego użycia. Każdą nie zużytą część roztworu do infuzji należy zniszczyć.

Usuwanie pozostałości

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego oraz materiały użyte w trakcie jego rekonstytucji, rozcieńczania i podawania, muszą być zniszczone zgodnie ze standardowymi procedurami szpitala, dotyczącymi cytotoksycznych produktów leczniczych i z uwzględnieniem aktualnych przepisów niszczenia niebezpiecznych odpadów.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Hospira UK Limited,

Queensway Royal Leamington Spa Warwickshire, CV31 3RW Wielka Brytania

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie Nr: 12700

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

27.02.2007

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

22.08.2012.

20

1

Patrz szczegółowy opis poniżej.

2

Patrz punkt 4.4 + Bardzo często alergia/reakcje alergiczne występujące głównie podczas infuzji, czasem zakończone zgonem. Reakcje alergiczne występujące często obejmują wysypkę skórną, zwłaszcza pokrzywkę, zapalenie spojówek i zapalenie śluzówki nosa. Często występujące reakcje anafilaktyczne lub anafilaktoidalne obejmują skurcz oskrzeli, ból w klatce piersiowej, obrzęk naczynioruchowy, niedociśnienie tętnicze i wstrząs anafilaktyczny.

++Bardzo często gorączka, dreszcze (drżenia) spowodowane zakażeniem (z neutropenią lub bez) lub odwracalna gorączka, prawdopodobnie w mechanizmie immunologicznym.

+++ Donoszono o reakcjach w miejscu podania produktu, obejmujących miejscowy ból, zaczerwienienie, obrzęk i zakrzepicę. Wynaczynienie może także powodować ból w miejscu podania

Platox 5 mg/ml proszek do sporządzania roztworu do infuzji