+ iMeds.pl

Płyn żołądkowy zapobiegawczy izotoniczny baxter (3,68 mg + 1,27 mg + 3,74 mg)/mlUlotka Płyn żołądkowy zapobiegawczy izotoniczny baxter

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Płyn żołądkowy zapobiegawczy izotoniczny Baxter

(sodu chlorek + potasu chlorek + amonu chlorek)

(3,68 mg + 1,27 mg + 3,74 mg)/ml, roztwór do infuzji

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera

ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest Płyn żołądkowy zapobiegawczy izotoniczny Baxter i w j akim celu się go stosuj e

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Płyn żołądkowy zapobiegawczy izotoniczny Baxter

3.    Jak stosować Płyn żołądkowy zapobiegawczy izotoniczny Baxter

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Płyn żołądkowy zapobiegawczy izotoniczny Baxter

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Płyn żołądkowy zapobiegawczy izotoniczny Baxter i w jakim celu się go stosuje

Płyn żołądkowy zapobiegawczy izotoniczny Baxter jest izotonicznym roztworem elektrolitowym o składzie zbliżonym do składu soku żołądkowego.

Płyn żołądkowy zapobiegawczy izotoniczny Baxter jest stosowany w zaburzeniach równowagi elektrolitowej (zwłaszcza hipochloremii i zasadowicy metabolicznej) spowodowanych obfitymi wymiotami lub przetokami żołądkowymi, odsysaniem lub drenażem treści żołądkowej.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Płyn żołądkowy zapobiegawczy izotoniczny Baxter

Kiedy nie stosować leku Płyn żołądkowy zapobiegawczy izotoniczny Baxter:

-    jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),

-    jeśli w organizmie znajduje się zbyt duża ilość płynów (przeciążenie płynami),

-    jeśli nerki nie pracują prawidłowo,

-    jeśli wątroba nie pracuje prawidłowo,

-    w przypadku wysokiego stężenia kwasu we krwi (kwasica metaboliczna),

-    jeśli serce pacjenta w niewystarczający sposób pompuje krew do tkanek,

-    w przypadku zbyt wysokiego stężenia sodu we krwi (hipernatremia),

-    w przypadku zbyt wysokiego stężenia wapnia we krwi (hiperkalcemia),

-    w przypadku zbyt wysokiego stężenie chlorków we krwi.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli u pacjenta występuje którekolwiek z następujących stanów:

-    wysokie lub niskie stężenie potasu w organizmie,

-    zasadowica metaboliczna (zbyt zasadowy odczyn krwi),

-    nagromadzenie płynów pod skórą, zwłaszcza w okolicy kostek (obrzęk obwodowy),

-    nagromadzenie płynów w płucach (obrzęk płuc),

-    większa niż prawidłowa objętość krwi w naczyniach krwionośnych (hiperwolemia),

-    hiperaldosteronizm (zaburzenie powodujące wysokie stężenie hormonu zwanego aldosteron),

-    wysokie ciśnienie krwi (nadciśnienie),

-    choroba serca,

-    choroba nerek lub nieprawidłowa praca nerek,

-    wysokie ciśnienie krwi w czasie ciąży (stan przedrzucawkowy),

-    niskie stężenia wapnia lub magnezu we krwi.

Lekarz będzie obserwował pacjenta. Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli wystąpi reakcja alergiczna. Infuzja zostanie natychmiast przerwana.

Aby zapobiec gromadzeniu się płynu pod skórą lub w płucach (obrzęk), lekarz dostosuje objętość infuzji oraz szybkość jej podawania.

W trakcie infuzji lekarz pobierze próbki krwi i moczu w celu kontrolowania:

-    stanu klinicznego pacjenta, ilości elektrolitów (np. potasu, sodu) we krwi oraz w moczu,

-    ilości płynu w organizmie (bilans płynów),

-    kwasowości krwi i moczu (zmiany równowagi kwasowo-zasadowej).

Dzieci

Nie ustalono bezpieczeństwa i skuteczności stosowania leku Płyn żołądkowy zapobiegawczy

izotoniczny Baxter u dzieci.

Osoby w podeszłym wieku

W zależności od stanu klinicznego pacjenta lekarz ustali właściwe dawkowanie.

Płyn żołądkowy zapobiegawczy izotoniczny Baxter a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez

pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Wymienione leki należy stosować z ostrożnością:

-    kortykosteroidy (leki przeciwzapalne),

-    niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ, jak aspiryna, ibuprofen stosowany w leczeniu bólu i zapaleń),

-    leki blokujące receptory alfa-adrenergiczne (stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi),

-    karbenoksolon (lek przeciwzapalny stosowany w leczeniu wrzodów żołądka),

-    barbiturany (leki nasenne),

-    lit (stosowany w leczeniu chorób psychicznych),

-    sympatykomimetyki (leki pobudzające takie jak efedryna i pseudoefedryna, zawarte w lekach na kaszel i przeziębienie),

-    chinidyna (lek stosowany w chorobach serca),

-    dekstroamfetamina (stosowana w leczniu zaburzeń nadreaktywności lub rzadko w zaburzeniach snu),

-    leki moczopędne oszczędzające potas (niektóre leki moczopędne, np. amiloryd, spironolakton, triamteren),

-    inhibitory konwertazy angiotensyny (inhibitory ACE, stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi),

-    antagoniści receptora angiotensyny II (stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi),

-    glikozydy nasercowe (stosowane w chorobach serca),

-    aminoglikozydy (rodzaj antybiotyków),

-    leki przeciwcholinergiczne (stosowane w leczeniu np. zaburzeń żoładkowo-jelitowych lub zaburzeń oddechowych),

-    takrolimus (stosowany w celu zapobiegania odrzucenia przeszczepu i w leczeniu niektórych chorób skóry),

-    cyklosporyna (stosowana w celu zapobiegania odrzucenia przeszczepu).

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. Brak danych lub istnieją tylko ograniczone dane dotyczące stosowania leku Płyn żołądkowy zapobiegawczy izotoniczny Baxter u kobiet w okresie ciąży.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Brak danych dotyczących wpływu leku Płyn żołądkowy zapobiegawczy izotoniczny Baxter na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

3. Jak stosować Płyn żołądkowy zapobiegawczy izotoniczny Baxter

Płyn żołądkowy zapobiegawczy izotoniczny Baxter jest podawany przez lekarza lub pielęgniarkę. Lekarz zadecyduje jaką ilość płynu zastosować i kiedy go podać. Zależy to od wieku, masy ciała pacjenta, stanu ogólnego oraz powodu leczenia. Ilość podanego leku może również zależeć od innych leków, stosowanych przez pacjenta.

Płyn żołądkowy zapobiegawczy izotoniczny Baxter jest roztworem i będzie podawany w infuzji dożylnej.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Płyn żołądkowy zapobiegawczy izotoniczny Baxter

W przypadku zastosowania zbyt dużej ilości leku Płyn żołądkowy zapobiegawczy izotoniczny Baxter lub podania leku zbyt szybko, mogą wystąpić następujące objawy:

-    zmiany rytmu snu,

-    biegunka,

-    przeciążenie wodą i(lub) sodem (solą) z nadmiernym gromadzeniem się płynu w tkankach (obrzęk) powodującym opuchliznę,

-    osłabienie mięśni,

-    niezdolność do poruszania się (paraliż),

-    uczucie mrowienia w rękach i nogach (parestezje),

-    nieregularne bicie serca (zaburzenia rytmu serca),

-    blok serca (bardzo wolne bicie serca),

-    dezorientacja,

-    zniesienie odruchów ścięgnistych,

-    osłabienie oddychania (depresja oddechowa),

-    mdłości (nudności),

-    wymioty,

-    zaczerwienienie skóry,

-    wzmożone pragnienie,

-    niskie ciśnienie krwi (niedociśnienie),

-    senność,

-    wolne bicie serca (bradykardia),

-    śpiączka (utrata przytomności),

-    zakwaszenie krwi (kwasica) powodujące zmęczenie, dezorientację, letarg i przyspieszenie oddechu,

-    hipokaliemia (niższe niż prawidłowe stężenie potasu we krwi) i zasadowica metaboliczna (kiedy krew jest za bardzo zasadowa), szczególnie u pacjentów z chorobami nerek,

-    zmiany nastroju,

-    zmęczenie,

-    skrócenie oddechu,

-    drżenie mięśni,

-    kurcze mięśni.

Jeśli u pacjenta wystąpi którykolwiek z tych objawów należy natychmiast poinformować o tym lekarza. Infuzja leku zostanie przerwana oraz zastosowane będzie odpowiednie leczenie w zależności od objawów.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli u pacjenta wystąpią którekolwiek z poniższych objawów, należy natychmiast poinformować o tym lekarza lub pielęgniarkę. Mogą to być objawy bardzo ciężkiej, a nawet prowadzącej do zgonu reakcji alergicznej:

-    ciężka reakcja alergiczna, która może powodować trudności w oddychaniu lub zawroty głowy (reakcja anafilaktoidalna).

Inne działania niepożądane, zgłoszone dla podobnych leków

-    Inne objawy reakcji nadwrażliwości/ reakcji związanych z infuzją:

o pokrzywka, o szybkie bicie serca, o kołatanie serca, o niskie ciśnienie krwi, o poszerzenie naczyń krwionośnych, o skrócenie oddechu, o świst krtaniowy, o ”gęsia skórka”, o pocenie się, o ból w klatce piersiowej, o uczucie dyskomfortu w klatce piersiowej, o nietypowe zmęczenie, o nieprawidłowe samopoczucie, o obrzęk dłoni, kostek lub stóp, o gorączka, o dreszcze, o zaczerwienienie, o zwiększenie częstości oddechów.

Inne działania to:

-    wysokie stężenie potasu we krwi,

-    ból i pieczenie w miejscu podawania infuzji.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,

Al. Jerozolimskie 181 C PL 02-222 Warszawa Tel.: +48 22 49 21 301 Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Płyn żołądkowy zapobiegawczy izotoniczny Baxter

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania.

Po otwarciu opakowania nie należy przechowywać i ponownie stosować roztworu.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na butelce. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować leku Płyn żołądkowy zapobiegawczy izotoniczny Baxter, jeśli roztwór nie jest przezroczysty lub pojemnik jest uszkodzony.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Płyn żołądkowy zapobiegawczy izotoniczny Baxter

Substancje czynne

Stężenie

[g/l]

Sodu chlorek

3,68

Potasu chlorek

1,27

Amonu chlorek

3,74


Jony

Stężenie

mEq/l

mmol/l

Na+

62,97

62,97

K+

17,03

17,03

NH+

69,91

69,91

Cl'

149,91

149,91


Pozostały składnik to: woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda Płyn żołądkowy zapobiegawczy izotoniczny Baxter i co zawiera opakowanie

Roztwór jest przezroczysty i bezbarwny.

Butelki polietylenowe o zawartości 500 ml.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Baxter Polska Sp. z o.o. ul. Kruczkowskiego 8 00-380 Warszawa

Wytwórca

Baxter Manufacturing Sp. z o.o. ul. Wojciechowska 42 B 20-704 Lublin

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Baxter jest nazwą zastrzeżoną dla Baxter International Inc. ((kod kreskowy ulotki))

Informacje przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu medycznego:

Podawanie i postępowanie z roztworem

Zazwyczaj dawka wynosi 500-2000 ml/dobę i jest podawana w infuzji dożylnej.

Nie należy przekraczać szybkości infuzji 10 ml/min.

Osmolarność: 300 mOsm/l.

Jeśli wygląd roztworu i pojemnika na to pozwala, produkty lecznicze do podawania parenteralnego przed podaniem należy ocenić wizualnie, czy nie zawierają widocznych cząstek lub nie nastąpiła zmiana barwy. Nie należy podawać, jeśli roztwór nie jest przezroczysty lub opakowanie jest uszkodzone.

Dodatkowe produkty lecznicze

Dodawane produkty lecznicze mogą wykazywać niezgodności z produktem leczniczym Płyn żołądkowy zapobiegawczy izotoniczny Baxter.

Jak w przypadku wszystkich roztworów do podawania pozajelitowego, przed wprowadzeniem dodatkowych substancji należy ocenić ich zgodność z roztworem. Przed wprowadzeniem dodatkowych substancji lub produktów leczniczych należy sprawdzić ich rozpuszczalność i(lub) stabilność w wodzie o zakresie pH produktu leczniczego Płyn żołądkowy zapobiegawczy izotoniczny Baxter. Po dodaniu należy sprawdzić ewentualną zmianę koloru i(lub) obecność osadów, nierozpuszczalnych kompleksów lub kryształów.

Należy zapoznać się z instrukcją stosowania dodawanego produktu leczniczego lub inną, odpowiednią literaturą.

Nie wolno dodawać substancji, o których wiadomo, że są niezgodne lub określono ich niezgodność.

Podczas wprowadzania dodatkowych substancji do produktu leczniczego Płyn żołądkowy zapobiegawczy izotoniczny Baxter musi być stosowana technika aseptyczna. Dodatkowe produkty lecznicze należy wprowadzać w tym samym miej scu, w którym później zostanie umieszczony zestaw do infuzji. Roztwór po dodaniu dodatkowej substancji musi być dokładnie wymieszany. Infuzję należy rozpocząć niezwłocznie po podłączeniu zestawu do infuzji. Nie należy przechowywać roztworów, do których dodano dodatkowe produkty lecznicze.

6

Płyn żołądkowy zapobiegawczy izotoniczny Baxter

Charakterystyka Płyn żołądkowy zapobiegawczy izotoniczny baxter

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Płyn żołądkowy zapobiegawczy izotoniczny Baxter (3,68 mg + 1,27 mg + 3,74 mg)/ml roztwór do infuzji

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Ilitr (l) roztworu zawiera:

Substancje czynne

Stężenie

[g/l]

Sodu chlorek

3,68

Potasu chlorek

1,27

Amonu chlorek

3,74

Jony

Stężenie

mEq/l

mmol/l

Na+

62,97

62,97

K+

17,03

17,03

NH+

69,91

69,91

Cl'

149,91

149,91

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór do infuzji.

Roztwór jest przezroczysty i bezbarwny. pH: 5,5-7,0

Osmolamość: 300 mOsm/l.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1.    Wskazania do stosowania

Płyn żołądkowy zapobiegawczy izotoniczny Baxter jest stosowany w zaburzeniach równowagi elektrolitowej (zwłaszcza hipochloremii i zasadowicy metabolicznej) spowodowanych obfitymi wymiotami lub przetokami żołądkowymi, odsysaniem lub drenażem treści żołądkowej.

4.2.    Dawkowanie i sposób podawania

Podanie dożylne.

Dawkowanie, szybkość i czas podawania są ustalane indywidualnie i zależą od wskazania do stosowania, wieku, masy ciała, stanu klinicznego pacjenta oraz stosowanego równocześnie leczenia, a także klinicznej odpowiedzi pacjenta na leczenie oraz wyników laboratoryjnych badań diagnostycznych.

Sposób podawania

Zazwyczaj dawka wynosi 500-2000 ml/dobę i jest podawana w infuzji dożylnej.

Nie należy przekraczać szybkości infuzji 10 ml/min.

Jeśli wygląd roztworu i pojemnika na to pozwala, produkty lecznicze do podawania parenteralnego przed podaniem należy ocenić wizualnie, czy nie zawierają widocznych cząstek lub nie nastąpiła zmiana barwy. Nie należy podawać, jeśli roztwór nie jest przezroczysty lub opakowanie jest uszkodzone.

Podczas wprowadzania dodatkowych produktów leczniczych do produktu Płyn żołądkowy zapobiegawczy izotoniczny Baxter musi być stosowana technika aseptyczna. Roztwór po dodaniu dodatkowych produktów leczniczych należy dokładnie wymieszać. Nie należy przechowywać roztworów, do których dodano dodatkowe produkty lecznicze (patrz punkt 6.2).

Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania - patrz punkt 6.6.

4.3.    Przeciwwskazania

Płyn żołądkowy zapobiegawczy izotoniczny Baxter jest przeciwwskazany u pacjentów, u których występuje:

-    nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

-    przewodnienie,

-    ostra lub przewlekła niewydolność nerek,

-    niewydolność wątroby,

-    kwasica metaboliczna,

-    niewydolność krążenia,

-    hipernatremia,

-    hiperkalcemia,

-    hiperchloremia.

4.4.    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Płyn żołądkowy zapobiegawczy izotoniczny Baxter nie jest wskazany do stosowania u pacjentów z hiperkaliemią.

OSTRZEŻENIA

Reakcje nadwrażliwości

Podczas stosowania innych produktów zawierających elektrolity zgłaszano występowanie reakcji nadwrażliwości na infuzję, w tym reakcji anafilaktoidalnych.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy przedmiotowe lub podmiotowe reakcji typu nadwrażliwość, należy natychmiast przerwać infuzję. W zależności od objawów klinicznych, należy zastosować odpowiednie postępowanie lecznicze.

Ryzyko przeciążenia płynami i(lub) przedawkowania składników oraz zaburzenia elektrolitowe W zależności od objętości i szybkości infuzji, dożylne podanie produktu leczniczego Płyn żołądkowy zapobiegawczy izotoniczny Baxter może powodować:

-    przeciążenie płynami i(lub) przedawkowanie składników prowadzące do przewodnienia/ hiperwolemii i na przykład stanów zastoinowych, w tym obrzęku płuc;

- klinicznie istotne zaburzenia elektrolitowe i zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej.

Ogólnie, ryzyko wystąpienia stanów związanych z rozcieńczeniem jest odwrotnie proporcjonalne do stężenia elektrolitów w produkcie leczniczym Płyn żołądkowy zapobiegawczy izotoniczny Baxter. Ryzyko przeciążenia składnikami produktu leczniczego prowadzące do stanów zastoinowych jest wprost proporcjonalne do stężenia elektrolitów w produkcie leczniczym Płyn żołądkowy zapobiegawczy izotoniczny Baxter.

Ocena kliniczna i okresowe badania laboratoryjne mogą być konieczne do kontroli zmian równowagi płynów, stężenia elektrolitów i równowagi kwasowo-zasadowej w trakcie długotrwałego leczenia pozajelitowego lub w przypadku, gdy stan pacjenta lub szybkość podawania uzasadniają taką ocenę.

Stosowanie u pacjentów z zasadowicą lub ryzykiem zasadowicy

Płyn żołądkowy zapobiegawczy izotoniczny Baxter należy podawać ze szczególną ostrożnością pacjentom z zasadowicą lub ryzykiem zasadowicy.

Płyn żołądkowy zapobiegawczy izotoniczny Baxter podany w zbyt dużej ilości może powodować zasadowicę metaboliczną.

Stosowanie u pacjentów z hiperwolemią lub w stanach prowadzących do zatrzymywania sodu i obrzęku

Płyn żołądkowy zapobiegawczy izotoniczny Baxter należy podawać ze szczególną ostrożnością pacjentom z hiperwolemią.

Płyn żołądkowy zapobiegawczy izotoniczny Baxter należy podawać ze szczególną ostrożnością pacjentom w stanach powodujących zatrzymywanie sodu, przeciążenie płynami i obrzęki, np. u pacjentów z pierwotnym lub wtórnym hiperaldosteronizmem (powiązanym np. z nadciśnieniem, zastoinową niewydolnością serca, zwężeniem tętnicy nerkowej lub marskością nerek) lub w stanie przedrzucawkowym.

Stosowanie u pacjentów z hipokalcemią

Płyn żołądkowy zapobiegawczy izotoniczny Baxter nie zawiera wapnia, a zwiększenie pH spowodowane działaniem alkalizującym płynu może powodować zmniejszenie stężenia zjonizowanego wapnia (niezwiązanego z białkami). Płyn żołądkowy zapobiegawczy izotoniczny Baxter należy podawać ze szczególną ostrożnością pacjentom z hipokalcemią.

Stosowanie u pacjentów z hipomagnezemią

Płyn żołądkowy zapobiegawczy izotoniczny Baxter nie zawiera magnezu, a zwiększenie pH spowodowane działaniem alkalizującym płynu może powodować zmniejszenie stężenia zjonizowanego magnezu (niezwiązanego z białkami). Płyn żołądkowy zapobiegawczy izotoniczny Baxter należy podawać ze szczególną ostrożnością pacjentom z hipomagnezemią.

Stosowanie u pacjentów z ryzykiem hiperkaliemii

Płyn żołądkowy zapobiegawczy izotoniczny Baxter należy podawać ze szczególną ostrożnością pacjentom w stanach predysponujących do hiperkaliemii (jak ciężka niewydolność nerek lub niedoczynność kory nadnerczy, ostre odwodnienie, ciężki uraz tkanek lub poparzenia) oraz u pacjentów z chorobami serca.

Stosowanie u pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności nerek

Płyn żołądkowy zapobiegawczy izotoniczny Baxter należy podawać ze szczególną ostrożnością pacjentom z ciężkim zaburzeniem czynności nerek. U tych pacjentów podanie produktu leczniczego Płyn żołądkowy zapobiegawczy izotoniczny Baxter może prowadzić do zatrzymania w organizmie sodu i(lub) potasu.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Kontrola powinna zależeć od sytuacji klinicznej oraz stanu pacjenta i powinna obejmować określenie równowagi wodno - elektrolitowej (stężenia elektrolitów) oraz ilości moczu wydalanego przez pacjenta.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Nie przeprowadzono odpowiednich kontrolowanych badań klinicznych w celu ustalenia bezpieczeństwa i skuteczności stosowania produktu leczniczego Płyn żołądkowy zapobiegawczy izotoniczny Baxter u dzieci i młodzieży.

Należy uważnie monitorować stężenie elektrolitów w osoczu u dzieci i młodzieży, ze względu na możliwość zaburzenia zdolności do regulacji gospodarki wodno-elektrolitowej.

Infuzja hipotonicznych płynów razem z nieosmotyczną sekrecją ADH może prowadzić do hiponatremii. Hiponatremia może prowadzić do wystąpienia bólu głowy, nudności, drgawek, letargu, śpiączki, obrzęku mózgu i zgonu. W związku z tym, ostra objawowa encefalopatia hiponatremiczna jest uważana za stan zagrożenia klinicznego.

Stosowanie u pacjentów w podeszłym wieku

Przy wyborze roztworu do infuzji, objętości i szybkości infuzji dla pacjentów w podeszłym wieku należy wziąć pod uwagę, że w tej grupie częściej występują choroby serca, nerek, wątroby lub równocześnie stosowane są inne produkty lecznicze.

4.5. Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Zaleca się ostrożność podczas podawania produktu leczniczego Płyn żołądkowy zapobiegawczy izotoniczny Baxter pacjentom leczonym lekami, które mogą powodować zwiększenie ryzyka zatrzymania sodu i wody, jak kortykosteroidy, niesteroidowe leki przeciwzapalne, leki blokujące receptory alfa-adrenergiczne i karbenoksolon.

Zaleca się ostrożność podczas podawania produktu leczniczego Płyn żołądkowy zapobiegawczy izotoniczny Baxter pacjentom leczonym lekami, których wydalanie przez nerki zależy od pH. W związku z działaniem alkalizującym (powstawanie wodorowęglanu), Płyn żołądkowy zapobiegawczy izotoniczny Baxter może wpływać na wydalanie takich leków.

-    Klirens nerkowy leków o odczynie kwaśnym jak, salicylany, barbiturany i lit może być zwiększony.

-    Klirens nerkowy leków o odczynie zasadowym jak sympatykomimetyki (np. efedryna, pseudoefedryna), chinidyna lub siarczan dekstroamfetaminy (deksamfetaminy) może być zmniejszony.

Ze względu na zawartość potasu Płyn żołądkowy zapobiegawczy izotoniczny Baxter należy podawać z ostrożnością u pacjentów leczonych środkami lub produktami leczniczymi, które mogą powodować hiperkaliemię lub zwiększać ryzyko hiperkaliemii, takimi jak leki moczopędne oszczędzające potas (amiloryd, spironolakton, triamteren), inhibitory konwertazy angiotensyny (ACE), antagoniści receptora angiotensyny II, glikozydy nasercowe, aminoglikozydy, leki przeciwcholinergiczne, niesteroidowe leki przeciwzapalne lub leki immunosupresyjne, jak takrolimus i cyklosporyna.

Podanie potasu pacjentom leczonym tymi produktami leczniczymi może spowodować ciężką i potencjalnie prowadzącą do zgonu hiperkaliemię, zwłaszcza u pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności nerek.

Zaleca się ostrożność podczas podawania produktu leczniczego Płyn żołądkowy zapobiegawczy izotoniczny Baxter oraz innych produktów leczniczych, biorąc pod uwagę pH oraz stężenia jonów sodowych, chlorkowych, potasowych i amonowych.

Roztwór należy podawać z produktami leczniczymi, które wykazują zgodność fizyczną i chemiczną z produktem leczniczym Płyn żołądkowy zapobiegawczy izotoniczny Baxter.

4.6.    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Brak odpowiednich danych dotyczących stosowania produktu leczniczego Płyn żołądkowy zapobiegawczy izotoniczny Baxter u kobiet w ciąży lub karmiących piersią. Lekarz powinien rozważyć potencjalne ryzyko i korzyści w każdym indywidualnym przypadku przed zastosowaniem produktu leczniczego Płyn żołądkowy zapobiegawczy izotoniczny Baxter.

4.7.    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Brak danych dotyczących wpływu produktu leczniczego Płyn żołądkowy zapobiegawczy izotoniczny Baxter na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8.    Działania niepożądane

Następujące działania niepożądane odnotowane po wprowadzeniu do obrotu innych produktów o podobnym składzie wymieniono zgodnie z klasyfikacja układów i narządów MedDRA, zalecaną terminologią i ciężkością, gdy było to możliwe. Częstość występowania poniższych działań niepożądanych jest nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia układu immunologicznego: reakcje anafilaktoidalne*, pokrzywka*

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania: hiperkaliemia

Zaburzenia serca: tachykardia*, kołatanie serca*

Zaburzenia naczyniowe: niedociśnienie tętnicze*, przekrwienie*

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: duszność*, świst krtaniowy* Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: piloerekcja*, zimne poty*

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: ból w miejscu podania, uczucie pieczenia**, ból w klatce piersiowej*, uczucie dyskomfortu w klatce piersiowej*, osłabienie*, złe samopoczucie*, obrzęk obwodowy*, gorączka*, dreszcze*, zaczerwienienie*

Badania diagnostyczne: zwiększenie liczby oddechów*

*Świadczy o objawach reakcji nadwrażliwości/reakcji na infuzję ** Może wystąpić podczas podawania produktu

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Al. Jerozolimskie 181 C PL 02-222 Warszawa Tel.: +48 22 49 21 301 Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9. Przedawkowanie

Podanie zbyt dużej ilości jonów amonowych może powodować encefalopatię wątrobową.

Ostre zatrucia tym produktem leczniczym nie są częste.

Podanie zbyt dużych objętości roztworu może prowadzić do hiperchloremii i rozwoju kwasicy metabolicznej.

Podanie zbyt dużej ilości sodu może prowadzić do zmniejszenia stężenia litu w surowicy.

Stosuje się leczenie objawowe. W przypadku obrzęku płuc podaje się dożylnie furosemid w dawce 100 do 200 mg.

Płyn żołądkowy zapobiegawczy izotoniczny Baxter podany w zbyt dużej ilości może powodować zasadowicę metaboliczną. Zasadowicy metabolicznej może towarzyszyć hipokaliemia oraz zmniejszenie stężenia zjonizowanego wapnia i magnezu w surowicy.

Podanie zbyt dużej objętości produktu leczniczego Płyn żołądkowy zapobiegawczy izotoniczny Baxter może powodować przeciążenie płynami oraz sodem z ryzykiem obrzęku (obwodowego i(lub) płuc), zwłaszcza, jeśli wydalanie sodu przez nerki jest upośledzone.

Podanie zbyt dużej ilości potasu może powodować rozwój hiperkaliemii, zwłaszcza u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek.

Podczas oceny przedawkowania należy wziąć pod uwagę wszystkie składniki dodane do roztworu. Objawy przedawkowania mogą wymagać natychmiastowej pomocy lekarskiej i leczenia.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1.    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: roztwory wpływające na równowagę elektrolitową; elektrolity.

Kod ATC B05BB01

Płyn żołądkowy zapobiegawczy izotoniczny Baxter jest izotonicznym roztworem elektrolitowym zawierającym jony chloru i potasu w stężeniu większym niż występujące w osoczu.

Skład jonowy roztworu jest zbliżony do składu soku żołądkowego. Jon Cl- uzupełnia niedobór tego jonu w płynie pozakomórkowym i wraz z jonem K+ przyczynia się do likwidowania istniejącej zasadowicy metabolicznej.

Skład płynu umożliwia uzupełnianie bieżących strat potasu, ale za małe stężenie jonu K+ nie wystarcza do uzupełnienia istniejących już niedoborów.

5.2.    Właściwości farmakokinetyczne

Składniki roztworu są jonami fizjologicznymi dla organizmu, dlatego też są rozprowadzane w organizmie natychmiast po rozpoczęciu podawania. Ich eliminacja przebiega tradycyjnymi ścieżkami metabolicznymi przez wątrobę i nerki. Jon NH4+ ulega w wątrobie przemianie w mocznik.

5.3.    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Literaturowe dane niekliniczne nie ujawniają żadnego szczególnego zagrożenia dla ludzi.

6. DANE FARMACEUTYCZNE 6.1. Wykaz substancji pomocniczych

Woda do wstrzykiwań

6.2. Niezgodności farmaceutyczne

Dodatkowe produkty lecznicze

Dodawane produkty lecznicze mogą wykazywać niezgodności z produktem leczniczym Płyn żołądkowy zapobiegawczy izotoniczny Baxter.

Jak w przypadku wszystkich roztworów do podawania pozajelitowego, przed wprowadzeniem dodatkowych substancji należy ocenić ich zgodność z roztworem. Przed wprowadzeniem dodatkowych substancji lub produktów leczniczych należy sprawdzić ich rozpuszczalność i (lub) stabilność w wodzie o zakresie pH produktu leczniczego Płyn żołądkowy zapobiegawczy izotoniczny Baxter. Po dodaniu należy sprawdzić ewentualną zmianę koloru i(lub) obecność osadów, nierozpuszczalnych kompleksów lub kryształów.

Należy zapoznać się z instrukcją stosowania dodawanego produktu leczniczego lub inną, odpowiednią literaturą.

Nie wolno dodawać substancji, o których wiadomo, że są niezgodne lub określono ich niezgodność.

Podczas wprowadzania dodatkowych produktów leczniczych do produktu Płyn żołądkowy zapobiegawczy izotoniczny Baxter musi być stosowana technika aseptyczna. Dodatkowe produkty lecznicze należy wprowadzać w tym samym miejscu, w którym później zostanie umieszczony zestaw do infuzji. Roztwór po dodaniu dodatkowych produktów leczniczych należy dokładnie wymieszać. Infuzję należy rozpocząć niezwłocznie po podłączeniu zestawu do infuzji. Nie należy przechowywać roztworów, do których dodano dodatkowe produkty lecznicze.

6.3.    Okres ważności

3 lata

6.4.    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

Po otwarciu opakowania nie należy przechowywać i powtórnie stosować roztworu.

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować po upływie terminu ważności podanego na butelce.

6.5.    Rodzaj i zawartość opakowania

Butelki polietylenowe o zawartości 500 ml.

6.6.    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Po otwarciu opakowania, zawartość należy zużyć natychmiast i nie przechowywać do powtórnych infuzji.

Nie podłączać ponownie częściowo zużytych opakowań.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Baxter Polska Spółka z o.o. ul. Kruczkowskiego 8 00-380 Warszawa

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr R/1908

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 22.02.1993 r.

Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 31.01.2014 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

8

Płyn żołądkowy zapobiegawczy izotoniczny Baxter