+ iMeds.pl

Podtlenek azotu n2o -Ulotka Podtlenek azotu n2o

PODTLENEK AZOTU N2O - ULOTKA INFORMACYJNA DLA PACJENTA

PODTLENEK AZOTU N2O - ULOTKA INFORMACYJNA DLA PACJENTA

-    Należy zachować niniejszą ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać

-    W przypadku dalszych pytań należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty

-    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są podobne


PODTLENEK AZOTU N2O (DINITROGENIIOXIDUM) GAZ MEDYCZNY

SKŁAD:

Butla zawiera podtlenek azotu N2O - (M.cz. 44,01) w stanie ciekłym.

N2O - niepalny, bezbarwny gaz bez zapachu i smaku, podtrzymujący palenie.

1 litr podtlenku azotu pod ciśnieniem 760 mm Hg i w temp. 0°C waży 1,977 g.

OPIS DZIAŁANIA:

Podtlenek azotu N2O jest gazem o działaniu przeciwbólowym i anestetycznym. Nie ulega metabolizmowi w ustroju, wydalany jest w stanie niezmienionym w wydychanym powietrzu - do stosowania wyłącznie w lecznictwie zamkniętym.

WSKAZANIA:

Do wprowadzenia i podtrzymania znieczulenia ogólnego w połączeniu z innymi anestetykami (wziewnymi lub dożylnymi).

W mieszaninie z tlenem do osiągnięcia efektu przeciwbólowego wywołanego płytkim znieczuleniem bez utraty świadomości (np. zmiana opatrunków, badania diagnostyczne, autoanalgezja okołoporodowa).

PR ZECIWWSKAZANIA:

Nie wolno podawać podtlenku azotu bez dodatku tlenu oraz w zawierającej mniej niż 30% tlenu mieszaninie oddechowej. Czas podawania w mieszaninie z tlenem nie powinien przekraczać 12 godzin.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE:

Podtlenek azotu stosowany w znieczuleniu ogólnym nie daje żadnych objawów niepożądanych. Po zabiegach chirurgicznych mogą występować nudności i wymioty. Podczas długotrwałego stosowania może dojść do leukopenii lub trombocytopenii oraz niedokrwistości megaloblastycznej (zwłaszcza w przypadku niedoborów witaminy BJ2), które ustępują po powrocie do oddychania powietrzem. Na skutek łatwego przenikania do przestrzeni zamkniętych, może zwiększać ich objętość lub ciśnienie (ucho środkowe, zatoki przynosowe, wzdęte pętle jelitowe, odma opłucnowa).

•    STOSOWANIE W CZASIE CIĄŻY I KARMIENIA:

Badania na zwierzętach wykazały potencjalną możliwość wystąpienia po długotrwałym stosowaniu podtlenku azotu przypadków obumarcia płodu, zaburzeń wzrostu i zaburzenia rozwoju kości.

•    WPŁYW LEKU NA ZDOLNOŚĆ KIEROWANIA POJAZDAMI MECHANICZNYMI, OBSŁUGĘ MASZYN I SPRAWNOŚĆ PSYCHOFIZYCZNA:

Upośledza zdolność kierowania pojazdami mechanicznymi lub obsługę urządzeń będących w ruchu.

INTERAKCJE:

Stosowany łącznie z lekami mającymi działanie hamujące na ośrodkowy układ nerwowy, układ oddechowy lub powodującymi hipotensję, może nasilać ich działanie. Stosowany w połączeniu z dużymi dawkami Fentanylu (i jego pochodnych) może powodować zwolnienie czynności serca i spadek rzutu serca. Te objawy mogą występować szczególnie u chorych z niewydolnością lewej komory serca.

DAWKOWANIE:

Wyłącznie wg wskazań lekarza. Podtlenek azotu podaje się w mieszaninie z tlenem i ewentualnie z innymi wziewnymi lub dożylnymi środkami znieczulającymi, za pomocą specjalnych, wykalibrowanych aparatów inhalacyjnych lub urządzeń do narkozy. Dozowany jest najczęściej przez przepływomierz z pomiarem w litrach na minutę. Stosowany jest najczęściej w mieszaninie z tlenem w proporcji objętościowej 70% podtlenku azotu i 30% tlenu dla podtrzymania znieczulenia lub w proporcji 50% podtlenku azotu i 50% tlenu do wywołania krótkotrwałej analgezji.

SKUTKI ODSTAWIENIA:

Jedynym objawem mogą być cechy niedotlenienia przy zakończeniu podawania podtlenku azotu i rozpoczęciu oddychania powietrzem atmosferycznym. Z powodu nagłego przerwania inhalacji podtlenku azotu następuje odpływ podtlenku azotu z tkanek, zwiększenie jego objętości w pęcherzykach płucnych co prowadzi do rozrzedzenia tlenu z powietrza. Zapobiegawczo należy odpowiednio wcześniej wyłączyć dopływ podtlenku azotu i poprzez wentylację chorego czystym tlenem usunąć podtlenek azotu z tkanek.

PR ZECHOWYWANIE:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zbiorników ciśnieniowych, podtlenek azotu musi być przechowywany wyłącznie w oryginalnie napełnionych przez producenta i dopuszczonych do eksploatacji przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT) butlach.

Używanie butli niezgodnie z ich przeznaczeniem oraz napełnianie przez użytkownika lub osoby trzecie jest zabronione. Podczas odbioru butli zawierających podtlenek azotu sprawdzić czy folia termokurczliwa, zabezpieczająca zawór jest nienaruszona. W przypadku uszkodzenia folii - odmówić przyjęcia. Przed użyciem butla musi być umieszczona w temperaturze 20°C przynajmniej na 6 godz. Butlę z podtlenkiem azotu należy przechowywać w położeniu pionowym i zabezpieczyć przed przewróceniem się oraz bezpośrednim promieniowaniem słonecznym lub innym źródłem ciepła. Chronić zawory i reduktory przed zabrudzeniem tłuszczami lub smarami. Przed nakręceniem złączki gwintowanej należy na krótko otworzyć zawór w celu usunięcia ewentualnych cząstek pyłu. Sprawdzić pierścień uszczelniający złączki gwintowanej.

Okres ważności: 3 lata

Nie stosować po terminie ważności.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA:

Butla o pojemności wodnej 10 litrów i zawartości 7 kg ciekłego podtlenku azotu (w temperaturze 15°C ciśnienie w butli wynosi ok. 50 bar)

Butla o pojemności wodnej 40 litrów i zawartości 28 kg ciekłego podtlenku azotu (w temperaturze 15°C ciśnienie w butli wynosi ok. 50 bar)

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY

Linde Gaz Polska Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 41a 31-864 Kraków

WYTWÓRCY

Linde Gaz Polska Sp. z o.o.

Zakład Kościan ul. Przemysłowa 17 64-000 Kościan Polska

Linde Gaz Polska Sp. z o.o.

Zakład Tarnów ul. Żwirowa 4 33-100 Tarnów Polska

Linde Gaz Polska Sp. z o.o.

Zakład Łódź ul. Traktorowa 145 91-204 Łódź Polska

Linde Gaz Polska Sp. z o.o.

Zakład Warszawa ul. Kasprowicza 132 01-943 Warszawa Polska

-    Należy zachować niniejszą ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać

-    W przypadku dalszych pytań należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty

-    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są podobne


PODTLENEK AZOTU N2O (DINITROGENIIOXIDUM) GAZ MEDYCZNY

SKŁAD:

Butla zawiera podtlenek azotu N2O - (M.cz. 44,01) w stanie ciekłym.

N2O - niepalny, bezbarwny gaz bez zapachu i smaku, podtrzymujący palenie.

1 litr podtlenku azotu pod ciśnieniem 760 mm Hg i w temp. 0°C waży 1,977 g.

OPIS DZIAŁANIA:

Podtlenek azotu N2O jest gazem o działaniu przeciwbólowym i anestetycznym. Nie ulega metabolizmowi w ustroju, wydalany jest w stanie niezmienionym w wydychanym powietrzu - do stosowania wyłącznie w lecznictwie zamkniętym.

WSKAZANIA:

Do wprowadzenia i podtrzymania znieczulenia ogólnego w połączeniu z innymi anestetykami (wziewnymi lub dożylnymi).

W mieszaninie z tlenem do osiągnięcia efektu przeciwbólowego wywołanego płytkim znieczuleniem bez utraty świadomości (np. zmiana opatrunków, badania diagnostyczne, autoanalgezja okołoporodowa).

PR ZECIWWSKAZANIA:

Nie wolno podawać podtlenku azotu bez dodatku tlenu oraz w zawierającej mniej niż 30% tlenu mieszaninie oddechowej. Czas podawania w mieszaninie z tlenem nie powinien przekraczać 12 godzin.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE:

Podtlenek azotu stosowany w znieczuleniu ogólnym nie daje żadnych objawów niepożądanych. Po zabiegach chirurgicznych mogą występować nudności i wymioty. Podczas długotrwałego stosowania może dojść do leukopenii lub trombocytopenii oraz niedokrwistości megaloblastycznej (zwłaszcza w przypadku niedoborów witaminy BJ2), które ustępują po powrocie do oddychania powietrzem. Na skutek łatwego przenikania do przestrzeni zamkniętych, może zwiększać ich objętość lub ciśnienie (ucho środkowe, zatoki przynosowe, wzdęte pętle jelitowe, odma opłucnowa).

•    STOSOWANIE W CZASIE CIĄŻY I KARMIENIA:

Badania na zwierzętach wykazały potencjalną możliwość wystąpienia po długotrwałym stosowaniu podtlenku azotu przypadków obumarcia płodu, zaburzeń wzrostu i zaburzenia rozwoju kości.

•    WPŁYW LEKU NA ZDOLNOŚĆ KIEROWANIA POJAZDAMI MECHANICZNYMI, OBSŁUGĘ MASZYN I SPRAWNOŚĆ PSYCHOFIZYCZNA:

Upośledza zdolność kierowania pojazdami mechanicznymi lub obsługę urządzeń będących w ruchu.

INTERAKCJE:

Stosowany łącznie z lekami mającymi działanie hamujące na ośrodkowy układ nerwowy, układ oddechowy lub powodującymi hipotensję, może nasilać ich działanie. Stosowany w połączeniu z dużymi dawkami Fentanylu (i jego pochodnych) może powodować zwolnienie czynności serca i spadek rzutu serca. Te objawy mogą występować szczególnie u chorych z niewydolnością lewej komory serca.

DAWKOWANIE:

Wyłącznie wg wskazań lekarza. Podtlenek azotu podaje się w mieszaninie z tlenem i ewentualnie z innymi wziewnymi lub dożylnymi środkami znieczulającymi, za pomocą specjalnych, wykalibrowanych aparatów inhalacyjnych lub urządzeń do narkozy. Dozowany jest najczęściej przez przepływomierz z pomiarem w litrach na minutę. Stosowany jest najczęściej w mieszaninie z tlenem w proporcji objętościowej 70% podtlenku azotu i 30% tlenu dla podtrzymania znieczulenia lub w proporcji 50% podtlenku azotu i 50% tlenu do wywołania krótkotrwałej analgezji.

SKUTKI ODSTAWIENIA:

Jedynym objawem mogą być cechy niedotlenienia przy zakończeniu podawania podtlenku azotu i rozpoczęciu oddychania powietrzem atmosferycznym. Z powodu nagłego przerwania inhalacji podtlenku azotu następuje odpływ podtlenku azotu z tkanek, zwiększenie jego objętości w pęcherzykach płucnych co prowadzi do rozrzedzenia tlenu z powietrza. Zapobiegawczo należy odpowiednio wcześniej wyłączyć dopływ podtlenku azotu i poprzez wentylację chorego czystym tlenem usunąć podtlenek azotu z tkanek.

PR ZECHOWYWANIE:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zbiorników ciśnieniowych, podtlenek azotu musi być przechowywany wyłącznie w oryginalnie napełnionych przez producenta i dopuszczonych do eksploatacji przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT) butlach.

Używanie butli niezgodnie z ich przeznaczeniem oraz napełnianie przez użytkownika lub osoby trzecie jest zabronione. Podczas odbioru butli zawierających podtlenek azotu sprawdzić czy folia termokurczliwa, zabezpieczająca zawór jest nienaruszona. W przypadku uszkodzenia folii - odmówić przyjęcia. Przed użyciem butla musi być umieszczona w temperaturze 20°C przynajmniej na 6 godz. Butlę z podtlenkiem azotu należy przechowywać w położeniu pionowym i zabezpieczyć przed przewróceniem się oraz bezpośrednim promieniowaniem słonecznym lub innym źródłem ciepła. Chronić zawory i reduktory przed zabrudzeniem tłuszczami lub smarami. Przed nakręceniem złączki gwintowanej należy na krótko otworzyć zawór w celu usunięcia ewentualnych cząstek pyłu. Sprawdzić pierścień uszczelniający złączki gwintowanej.

Okres ważności: 3 lata

Nie stosować po terminie ważności.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA:

Butla o pojemności wodnej 10 litrów i zawartości 7 kg ciekłego podtlenku azotu (w temperaturze 15°C ciśnienie w butli wynosi ok. 50 bar)

Butla o pojemności wodnej 40 litrów i zawartości 28 kg ciekłego podtlenku azotu (w temperaturze 15°C ciśnienie w butli wynosi ok. 50 bar)

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY

Linde Gaz Polska Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 41a 31-864 Kraków

WYTWÓRCY

Linde Gaz Polska Sp. z o.o.

Zakład Kościan ul. Przemysłowa 17 64-000 Kościan Polska

Linde Gaz Polska Sp. z o.o.

Zakład Tarnów ul. Żwirowa 4 33-100 Tarnów Polska

Linde Gaz Polska Sp. z o.o.

Zakład Łódź ul. Traktorowa 145 91-204 Łódź Polska

Linde Gaz Polska Sp. z o.o.

Zakład Warszawa ul. Kasprowicza 132 01-943 Warszawa Polska

-    Należy zachować niniejszą ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać

-    W przypadku dalszych pytań należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty

-    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są podobne


PODTLENEK AZOTU N2O (DINITROGENIIOXIDUM) GAZ MEDYCZNY

SKŁAD:

Butla zawiera podtlenek azotu N2O - (M.cz. 44,01) w stanie ciekłym.

N2O - niepalny, bezbarwny gaz bez zapachu i smaku, podtrzymujący palenie.

1 litr podtlenku azotu pod ciśnieniem 760 mm Hg i w temp. 0°C waży 1,977 g.

OPIS DZIAŁANIA:

Podtlenek azotu N2O jest gazem o działaniu przeciwbólowym i anestetycznym. Nie ulega metabolizmowi w ustroju, wydalany jest w stanie niezmienionym w wydychanym powietrzu - do stosowania wyłącznie w lecznictwie zamkniętym.

WSKAZANIA:

Do wprowadzenia i podtrzymania znieczulenia ogólnego w połączeniu z innymi anestetykami (wziewnymi lub dożylnymi).

W mieszaninie z tlenem do osiągnięcia efektu przeciwbólowego wywołanego płytkim znieczuleniem bez utraty świadomości (np. zmiana opatrunków, badania diagnostyczne, autoanalgezja okołoporodowa).

PR ZECIWWSKAZANIA:

Nie wolno podawać podtlenku azotu bez dodatku tlenu oraz w zawierającej mniej niż 30% tlenu mieszaninie oddechowej. Czas podawania w mieszaninie z tlenem nie powinien przekraczać 12 godzin.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE:

Podtlenek azotu stosowany w znieczuleniu ogólnym nie daje żadnych objawów niepożądanych. Po zabiegach chirurgicznych mogą występować nudności i wymioty. Podczas długotrwałego stosowania może dojść do leukopenii lub trombocytopenii oraz niedokrwistości megaloblastycznej (zwłaszcza w przypadku niedoborów witaminy BJ2), które ustępują po powrocie do oddychania powietrzem. Na skutek łatwego przenikania do przestrzeni zamkniętych, może zwiększać ich objętość lub ciśnienie (ucho środkowe, zatoki przynosowe, wzdęte pętle jelitowe, odma opłucnowa).

•    STOSOWANIE W CZASIE CIĄŻY I KARMIENIA:

Badania na zwierzętach wykazały potencjalną możliwość wystąpienia po długotrwałym stosowaniu podtlenku azotu przypadków obumarcia płodu, zaburzeń wzrostu i zaburzenia rozwoju kości.

•    WPŁYW LEKU NA ZDOLNOŚĆ KIEROWANIA POJAZDAMI MECHANICZNYMI, OBSŁUGĘ MASZYN I SPRAWNOŚĆ PSYCHOFIZYCZNA:

Upośledza zdolność kierowania pojazdami mechanicznymi lub obsługę urządzeń będących w ruchu.

INTERAKCJE:

Stosowany łącznie z lekami mającymi działanie hamujące na ośrodkowy układ nerwowy, układ oddechowy lub powodującymi hipotensję, może nasilać ich działanie. Stosowany w połączeniu z dużymi dawkami Fentanylu (i jego pochodnych) może powodować zwolnienie czynności serca i spadek rzutu serca. Te objawy mogą występować szczególnie u chorych z niewydolnością lewej komory serca.

DAWKOWANIE:

Wyłącznie wg wskazań lekarza. Podtlenek azotu podaje się w mieszaninie z tlenem i ewentualnie z innymi wziewnymi lub dożylnymi środkami znieczulającymi, za pomocą specjalnych, wykalibrowanych aparatów inhalacyjnych lub urządzeń do narkozy. Dozowany jest najczęściej przez przepływomierz z pomiarem w litrach na minutę. Stosowany jest najczęściej w mieszaninie z tlenem w proporcji objętościowej 70% podtlenku azotu i 30% tlenu dla podtrzymania znieczulenia lub w proporcji 50% podtlenku azotu i 50% tlenu do wywołania krótkotrwałej analgezji.

SKUTKI ODSTAWIENIA:

Jedynym objawem mogą być cechy niedotlenienia przy zakończeniu podawania podtlenku azotu i rozpoczęciu oddychania powietrzem atmosferycznym. Z powodu nagłego przerwania inhalacji podtlenku azotu następuje odpływ podtlenku azotu z tkanek, zwiększenie jego objętości w pęcherzykach płucnych co prowadzi do rozrzedzenia tlenu z powietrza. Zapobiegawczo należy odpowiednio wcześniej wyłączyć dopływ podtlenku azotu i poprzez wentylację chorego czystym tlenem usunąć podtlenek azotu z tkanek.

PR ZECHOWYWANIE:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zbiorników ciśnieniowych, podtlenek azotu musi być przechowywany wyłącznie w oryginalnie napełnionych przez producenta i dopuszczonych do eksploatacji przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT) butlach.

Używanie butli niezgodnie z ich przeznaczeniem oraz napełnianie przez użytkownika lub osoby trzecie jest zabronione. Podczas odbioru butli zawierających podtlenek azotu sprawdzić czy folia termokurczliwa, zabezpieczająca zawór jest nienaruszona. W przypadku uszkodzenia folii - odmówić przyjęcia. Przed użyciem butla musi być umieszczona w temperaturze 20°C przynajmniej na 6 godz. Butlę z podtlenkiem azotu należy przechowywać w położeniu pionowym i zabezpieczyć przed przewróceniem się oraz bezpośrednim promieniowaniem słonecznym lub innym źródłem ciepła. Chronić zawory i reduktory przed zabrudzeniem tłuszczami lub smarami. Przed nakręceniem złączki gwintowanej należy na krótko otworzyć zawór w celu usunięcia ewentualnych cząstek pyłu. Sprawdzić pierścień uszczelniający złączki gwintowanej.

Okres ważności: 3 lata

Nie stosować po terminie ważności.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA:

Butla o pojemności wodnej 10 litrów i zawartości 7 kg ciekłego podtlenku azotu (w temperaturze 15°C ciśnienie w butli wynosi ok. 50 bar)

Butla o pojemności wodnej 40 litrów i zawartości 28 kg ciekłego podtlenku azotu (w temperaturze 15°C ciśnienie w butli wynosi ok. 50 bar)

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY

Linde Gaz Polska Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 41a 31-864 Kraków

WYTWÓRCY

Linde Gaz Polska Sp. z o.o.

Zakład Kościan ul. Przemysłowa 17 64-000 Kościan Polska

Linde Gaz Polska Sp. z o.o.

Zakład Tarnów ul. Żwirowa 4 33-100 Tarnów Polska

Linde Gaz Polska Sp. z o.o.

Zakład Łódź ul. Traktorowa 145 91-204 Łódź Polska

Linde Gaz Polska Sp. z o.o.

Zakład Warszawa ul. Kasprowicza 132 01-943 Warszawa Polska

-    Należy zachować niniejszą ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać

-    W przypadku dalszych pytań należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty

-    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są podobne


PODTLENEK AZOTU N2O (DINITROGENIIOXIDUM) GAZ MEDYCZNY

SKŁAD:

Butla zawiera podtlenek azotu N2O - (M.cz. 44,01) w stanie ciekłym.

N2O - niepalny, bezbarwny gaz bez zapachu i smaku, podtrzymujący palenie.

1 litr podtlenku azotu pod ciśnieniem 760 mm Hg i w temp. 0°C waży 1,977 g.

OPIS DZIAŁANIA:

Podtlenek azotu N2O jest gazem o działaniu przeciwbólowym i anestetycznym. Nie ulega metabolizmowi w ustroju, wydalany jest w stanie niezmienionym w wydychanym powietrzu - do stosowania wyłącznie w lecznictwie zamkniętym.

WSKAZANIA:

Do wprowadzenia i podtrzymania znieczulenia ogólnego w połączeniu z innymi anestetykami (wziewnymi lub dożylnymi).

W mieszaninie z tlenem do osiągnięcia efektu przeciwbólowego wywołanego płytkim znieczuleniem bez utraty świadomości (np. zmiana opatrunków, badania diagnostyczne, autoanalgezja okołoporodowa).

PR ZECIWWSKAZANIA:

Nie wolno podawać podtlenku azotu bez dodatku tlenu oraz w zawierającej mniej niż 30% tlenu mieszaninie oddechowej. Czas podawania w mieszaninie z tlenem nie powinien przekraczać 12 godzin.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE:

Podtlenek azotu stosowany w znieczuleniu ogólnym nie daje żadnych objawów niepożądanych. Po zabiegach chirurgicznych mogą występować nudności i wymioty. Podczas długotrwałego stosowania może dojść do leukopenii lub trombocytopenii oraz niedokrwistości megaloblastycznej (zwłaszcza w przypadku niedoborów witaminy BJ2), które ustępują po powrocie do oddychania powietrzem. Na skutek łatwego przenikania do przestrzeni zamkniętych, może zwiększać ich objętość lub ciśnienie (ucho środkowe, zatoki przynosowe, wzdęte pętle jelitowe, odma opłucnowa).

•    STOSOWANIE W CZASIE CIĄŻY I KARMIENIA:

Badania na zwierzętach wykazały potencjalną możliwość wystąpienia po długotrwałym stosowaniu podtlenku azotu przypadków obumarcia płodu, zaburzeń wzrostu i zaburzenia rozwoju kości.

•    WPŁYW LEKU NA ZDOLNOŚĆ KIEROWANIA POJAZDAMI MECHANICZNYMI, OBSŁUGĘ MASZYN I SPRAWNOŚĆ PSYCHOFIZYCZNA:

Upośledza zdolność kierowania pojazdami mechanicznymi lub obsługę urządzeń będących w ruchu.

INTERAKCJE:

Stosowany łącznie z lekami mającymi działanie hamujące na ośrodkowy układ nerwowy, układ oddechowy lub powodującymi hipotensję, może nasilać ich działanie. Stosowany w połączeniu z dużymi dawkami Fentanylu (i jego pochodnych) może powodować zwolnienie czynności serca i spadek rzutu serca. Te objawy mogą występować szczególnie u chorych z niewydolnością lewej komory serca.

DAWKOWANIE:

Wyłącznie wg wskazań lekarza. Podtlenek azotu podaje się w mieszaninie z tlenem i ewentualnie z innymi wziewnymi lub dożylnymi środkami znieczulającymi, za pomocą specjalnych, wykalibrowanych aparatów inhalacyjnych lub urządzeń do narkozy. Dozowany jest najczęściej przez przepływomierz z pomiarem w litrach na minutę. Stosowany jest najczęściej w mieszaninie z tlenem w proporcji objętościowej 70% podtlenku azotu i 30% tlenu dla podtrzymania znieczulenia lub w proporcji 50% podtlenku azotu i 50% tlenu do wywołania krótkotrwałej analgezji.

SKUTKI ODSTAWIENIA:

Jedynym objawem mogą być cechy niedotlenienia przy zakończeniu podawania podtlenku azotu i rozpoczęciu oddychania powietrzem atmosferycznym. Z powodu nagłego przerwania inhalacji podtlenku azotu następuje odpływ podtlenku azotu z tkanek, zwiększenie jego objętości w pęcherzykach płucnych co prowadzi do rozrzedzenia tlenu z powietrza. Zapobiegawczo należy odpowiednio wcześniej wyłączyć dopływ podtlenku azotu i poprzez wentylację chorego czystym tlenem usunąć podtlenek azotu z tkanek.

PR ZECHOWYWANIE:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zbiorników ciśnieniowych, podtlenek azotu musi być przechowywany wyłącznie w oryginalnie napełnionych przez producenta i dopuszczonych do eksploatacji przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT) butlach.

Używanie butli niezgodnie z ich przeznaczeniem oraz napełnianie przez użytkownika lub osoby trzecie jest zabronione. Podczas odbioru butli zawierających podtlenek azotu sprawdzić czy folia termokurczliwa, zabezpieczająca zawór jest nienaruszona. W przypadku uszkodzenia folii - odmówić przyjęcia. Przed użyciem butla musi być umieszczona w temperaturze 20°C przynajmniej na 6 godz. Butlę z podtlenkiem azotu należy przechowywać w położeniu pionowym i zabezpieczyć przed przewróceniem się oraz bezpośrednim promieniowaniem słonecznym lub innym źródłem ciepła. Chronić zawory i reduktory przed zabrudzeniem tłuszczami lub smarami. Przed nakręceniem złączki gwintowanej należy na krótko otworzyć zawór w celu usunięcia ewentualnych cząstek pyłu. Sprawdzić pierścień uszczelniający złączki gwintowanej.

Okres ważności: 3 lata

Nie stosować po terminie ważności.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA:

Butla o pojemności wodnej 10 litrów i zawartości 7 kg ciekłego podtlenku azotu (w temperaturze 15°C ciśnienie w butli wynosi ok. 50 bar)

Butla o pojemności wodnej 40 litrów i zawartości 28 kg ciekłego podtlenku azotu (w temperaturze 15°C ciśnienie w butli wynosi ok. 50 bar)

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY

Linde Gaz Polska Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 41a 31-864 Kraków

WYTWÓRCY

Linde Gaz Polska Sp. z o.o.

Zakład Kościan ul. Przemysłowa 17 64-000 Kościan Polska

Linde Gaz Polska Sp. z o.o.

Zakład Tarnów ul. Żwirowa 4 33-100 Tarnów Polska

Linde Gaz Polska Sp. z o.o.

Zakład Łódź ul. Traktorowa 145 91-204 Łódź Polska

Linde Gaz Polska Sp. z o.o.

Zakład Warszawa ul. Kasprowicza 132 01-943 Warszawa Polska

DATA SPORZĄDZENIA ULOTKI:

Strona 3 z 3

Podtlenek azotu N2O

Charakterystyka Podtlenek azotu n2o

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA WŁASNA PRODUKTU LECZNICZEGO PODTLENEK AZOTU N,0 {Dinitrogenii oxidum)

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNEJ

Podtlenek azotu 100%, (gaz skroplony, pod ciśnieniem ok. 50 bar, w temperaturze 15°C).

Butla zawiera 7 kg lub 28 kg podtlenku azotu.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Gaz medyczny

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Podtlenek azotu jest wskazany:

•    do wprowadzania i podtrzymywania znieczulenia ogólnego, w połączeniu z innymi anestetykami (wziewnymi i dożylnymi);

•    w mieszaninie z tlenem do osiągnięcia efektu przeciwbólowego wywołanego płytkim znieczuleniem bez utraty świadomości (np. zmiana opatrunków, badania diagnostyczne, autoanalgezja okołoporodowa).

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Osoby stosujące medyczny podtlenek azotu powinny posiadać odpowiednią wiedzę i przeszkolenie w stosowaniu tego gazu leczniczego.

Medyczny podtlenek azotu powinien być podawany za pomocą odpowiedniego sprzętu zapewniającego przepływ gazów przez drogi oddechowe i umożliwiającego, w razie potrzeby, natychmiastową resuscytację pacjenta.

Metoda podawania

Podtlenek azotu należy podawać drogą wziewną, z wykorzystaniem spontanicznej lub kontrolowanej wentylacji.

Podtlenek azotu powinien być podawany w mieszaninie z tlenem przy użyciu przeznaczonego do tego celu urządzenia, dostarczającego mieszaninę podtlenku azotu i tlenu medycznego. Urządzenie powinno posiadać system monitorujący i alarmowy, uniemożliwiający zmniejszenie stężenia tlenu w mieszaninie poniżej 21% objętościowych.

Czas podawania nie powinien przekraczać 12 godz. (patrz: 4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania).

Podtlenek azotu można stosować tylko w pomieszczeniach z odpowiednią wentylacją, zapobiegającą nadmiernemu gromadzeniu się gazu w powietrzu, zgodnie z obowiązującymi przepisami (patrz: 4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania).

Podtlenek azotu wykazuje właściwości przeciwbólowe i znieczulające zależnie od dawki. Zależnie od dawki wpływa także na funkcje poznawcze.

Podtlenek azotu stosowany jest najczęściej w mieszaninie z tlenem w proporcji objętościowej 70% podtlenku azotu i 30% tlenu dla podtrzymania znieczulenia lub w proporcji 50% podtlenku azotu i 50% tlenu do wywołania krótkotrwałej analgezji.

MINISTERSTWO ZDROWIA

Departament Polityki Lekowej i Farmacji

00-952 Warszawa Strona 1 z 7 ul. Miodowa 15

Podtlenek azotu, stosowany oddzielnie, zwykle nie wystarcza do wywołania odpowiedniego stanu uśpienia i dlatego powinien być stosowany w połączeniu z odpowiednimi dawkami innych środków anestetycznych (wzicwnych lub dożylnych).

Z większością środków anestetycznych podtlenek azotu wykazuje interakcje o charakterze addycyjnym (patrz: 4.5 Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji).

Siła działania podtlenku azotu nie zależy w sposób istotny od wieku pacjenta, ale interakcje z innymi środkami anestetycznymi przebiegają w inny sposób w różnym wieku, działając przez to relatywnie silniej u pacjentów w podeszłym wieku.

Podtlenek azotu nic powinien być stosowany w stężeniach większych niż 70% objętościowych, zapewniających bezpieczne stężenie tlenu w mieszaninie. U pacjentów z upośledzonym utlenowaniem tkanek, należy zachować bezpieczne stężenie tlenu w mieszaninie. Podtlenek azotu w stężeniach stanowiących do 50>60% objętości powietrza wdychanego powoduje analgezję lub znieczulenie, pozostając zazwyczaj bez wpływu na stan świadomości i reakcje na polecenia słowne. W tych stężeniach, oddychanie, krążenie i odruchy obronne są zwykle zachowane w bezpiecznym zakresie.

4.3    Przeciwwskazania

Podtlenek azotu nie powinien być stosowany:

u pacjentów z nadwrażliwością na podtlenek azotu.

u pacjentów prezentujących objawy odmy oplucnowej, zatoru powietrznego, lub po nurkowaniu (z ryzykiem wystąpienia choroby dekompresyjnej), podczas wykonywania pneumoencefalografti w przypadku gdy stosowany jest „by-pass” krążeniowo-oddechowy, prowadzony za pomocą płuco-serca, lub ciężkim urazie głowy, kiedy przestrzenie wypełnione pęcherzykami gazu lub powietrza mogą ulec powiększeniu po podaniu podtlenku azotu.

u pacjentów po wewnątrzgałkowych iniekcjach gazu (np. SF6, CjFs) z powodu ryzyka powiększania się pęcherzyka gazu. mogącego prowadzić do ślepoty.

u pacjentów z objawami niedrożności jelit z powodu ryzyka nasilenia się stanu ich napełnienia gazami.

u pacjentów z niewydolnością serca lub ciężkim zaburzeniem czynności mięśnia sercowego (np. po zabiegu kardiochirurgicznym), kiedy słabsze kardiodepresyjne działanie preparatu może spowodować dalsze nasilenie się zaburzenia czynności serca.

u pacjentów z objawami przewlekłego splątania, zaburzeniami funkcji poznawczych lub z innymi objawami, które mogą być związane ze zwiększonym ciśnieniem wewnątrzczaszkowym, ponieważ podtlenek azotu może je podwyższać.

u pacjentów z zaburzeniami świadomości lub nie współpracujących, gdy podtlenek azotu stosowany jest w analgezji, z powodu ryzyka osłabienia odruchów obronnych.

Nie wolno podawać podtlenku azotu bez dodatku tlenu oraz w mieszaninie oddechowej zawierającej mniej niż 30% objętościowych tlenu. Czas podawania w mieszaninie z tlenem nie powinien przekraczać 12 godzin.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania Ostrzeżenia specjalne

Medyczny podtlenek azotu powinien być stosowany ostrożnie u pacjentów po iniekcjach wewnątrzgałkowych, dopiero po uzyskaniu pewności, że od iniekcji upłynął wystarczający czas, ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia zaburzeń widzenia, a nawet trwałego uszkodzenia wzroku. Medyczny podtlenek azotu w dużych stężeniach (>50%) może prowadzić do utraty odruchu krtaniowego i zaburzenia świadomości. W stężeniach powyżej 60    70% często powoduje utratę świadomości, co

MINISTERSTWO ZDROWIA Departament Polityki Lekowej i Farmacr ^ 00-952 Warszawa s ronul. Miodowa 15

powoduje wzrost ryzyka zaburzenia odruchu krtaniowego.

Podtlenek azotu nie powinien być stosowany w trakcie zabiegów chirurgicznych wykonywanych na drogach oddechowych, z wykorzystaniem technik laserowych, z powodu relatywnie wysokiego ryzyka wybuchu.

Po znieczuleniu ogólnym przeprowadzonym z wykorzystaniem dużego stężenia podtlenku azotu, ryzyko hipoksemii (hipoksemii uogólnionej) zależnej nie tylko od składu gazu pęcherzykowego, ale również osłabionej reakcji na hipoksję, hiperkapnię i zmniejszoną wentylację stanowi dobrze udokumentowany problem kliniczny. W takiej sytuacji zaleca się uzupełniające nasycanie tlenem z monitorowaniem utlcnowania krwi za pomocą pulsoksymetrii. prowadzone do momentu, kiedy pacjent wykaże objawy powrotu do stanu normalnego.

Podtlenek azotu może wywoływać wzrost ciśnienia w uchu środkowym.

Pojawiły się doniesienia, że przedłużająca się ekspozycja na śladowe stężenia podtlenku azotu powoduje zagrożenie dla zdrowia. Obecnie nic jest możliwe określenie związku przyczynowo-skutkowego między długotrwałą ekspozycją na małe stężenia podtlenku azotu i ogólnym stanem zdrowia. Nie jest jednak możliwe całkowite odrzucenie hipotezy, że długotrwała ekspozycja na podtlenek azotu w mniejszych stężeniach może przyczyniać się do rozwoju chorób nowotworowych lub innych chorób przewlekłych, zmniejszenia płodności, poronienia samoistnego lub wad wrodzonych. Nie można dziś ustalić absolutnie bezpiecznej granicy długotrwałej ekspozycji na podtlenek azotu, gwarantującej całkowitą eliminację wystąpienia zagrożeń dla zdrowia.

Należy dążyć do utrzymania najmniejszego możliwego stężenia preparatu w środowisku pracy, zgodnie z obow i ązuj ącymi przepisam i.

Sale operacyjne z klimatyzacją i urządzeniami anestezjologicznymi, połączonymi z systemami odciągu i usuwania resztek gazu z układu oddechowego, stanowią oczywiste, ogólnie stosowane metody służące osiągnięciu optymalnego, wolnego od zanieczyszczeń środowiska pracy.

4.5    Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji Połączenie ze środkami anestctycznymi oraz przeciwbólowymi:

Podtlenek azotu wykazuje interakcje z innymi wziewnymi anestetykami w sposób addycyjny. Preparat wykazuje także interakcje ze środkami stosowanymi dożylnie.

Interakcje te w praktyce klinicznej, wpływają na zmniejszenie dawek innych środków łączonych z podtlenkiem azotu, powodując mniejszą depresję układu sercowo-naczyniowego i oddechowego.

Inne interakcje:

Stosowanie podtlenku azotu powoduje inaktywację witaminy B,2 (kofaktora syntezy metioniny), co powoduje zmianę metabolizmu kwasu foliowego. Dlatego, po przedłużonym podawaniu preparatu zaburzeniu ulega synteza DNA. Zaburzenia te prowadzą do zmian megaloblastycznych w szpiku kostnym i potencjalnie do mielopatii i podostrej złożonej degeneracji rdzenia kręgowego (patrz także 4.8).

4.6    Ciąża lub laktacja

Badania na zwierzętach wykazały szkodliwy wpływ na reprodukcję (patrz 5.3). Potencjalne zagrożenie dla człowieka nic jest znane. Podtlenku azotu nie wolno stosować w okresie ciąży (zwłaszcza w I i II trymestrze) jeśli nic jest to bezwzględnie konieczne. Podtlenek azotu przenika przez łożysko. Nie wiadomo, w jakim stopniu przenika do mleka matki.

ministerstwo zdrowia

Departament Polityki Lekowej i Farmacj: 00-952 Warszawa ul. Miodowa 15

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Podtlenek azotu ma wpływ na funkcje poznawcze i psychomotoryczne. Podtlenek azotu ulega bardzo szybkiej eliminacji po zaprzestaniu jego podawania. Niemniej jednak, zasady bezpieczeństwa wymagają, aby kierowanie pojazdami, urządzeniami znajdującymi się w mchu i wykonywanie innych czynności wymagających aktywności psychomotorycznej odbywały się po upłynięciu odpowiedniego czasu od ekspozycj i.

4.S Działania niepożądane

Medyczny podtlenek azotu może prowadzić do wystąpienia działań niepożądanych, takich, jak: senność, zawroty głowy, nudności lub wymioty.

Medyczny podtlenek azotu może powodować wystąpienie nudności i wymiotów pooperacyjnych.

Medyczny podtlenek azotu może łatwo przenikać do wypełnionych gazem jam ciała, gdzie może zwiększać ich objętość lub ciśnienie (ucho środkowe, zatoki przynosowe, wzdęte pętle jelitowe, odma opłucnowa). Po wewnątrzgałkowych iniekcjach gazu (np. SF(„ CiFg), efekt ten może spowodować uszkodzenie wzroku, wskutek wzrostu ciśnienia w gałce ocznej i zaburzenia ukrwienia siatkówki.

Medyczny podtlenek azotu może prowadzić do niedokrwistości megaloblastycznej, leukopenii, trombocylopenii oraz objawów mielopatii, opisanych w literaturze po przedłużonym podawaniu podtlenku azotu (patrz 4.5).

IJ wszystkich pacjentów prezentujących objawy niedoboru witaminy po stosowaniu podtlenku azotu, należy rozważyć możliwość zastosowania alternatywnych środków ancstctycznych.

4.9 Przedawkowanie

Nadmierne wdychanie podtlenku azotu prowadzi do hipoksemii i utraty przytomności.

W przypadku przedawkowania, należy zaprzestać stosowania preparatu, zastosować wentylację czystym tlenem i monitorować za pomocą pulsoksymetrii nasycenie krwi tlenem tak długo, aż pacjent zacznie spełniać wszystkie kryteria odpowiedniego utlenowania organizmu i powrotu do pełnego zdrowia. Podczas wentylacji czystym tlenem, podtlenek azotu jest bardzo szybko usuwany z organizmu.

Brak jest antidotum w razie przedawkowania podtlenku azotu.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

Kod ATC N01 AX13

5.1 W łaściwości farm akodynamiczne

Istnieją dane wskazujące, żc podtlenek azotu wywiera bezpośredni i pośredni wpływ na liczne systemy neuroprzekaźnictwa w mózgu i rdzeniu kręgowym. Interakcja z systemami endogennych receptorów opioidowych w ośrodkowym układzie nerwowym może być jednym z wielu ośrodkowych mechanizmów działania. Co więcej, istnieje poparcie dla teorii, że podtlenek azotu powoduje uwalnianie norepinefryny na poziomie rogu tylnego rdzenia kręgowego, wywierając przez hamowanie rdzeniowe niektóre z działań anty-anksjoceptywnych. Chociaż działanie podtlenku azotu nic jest w pełni wyjaśnione, pojawiają się coraz pewniejsze dowody świadczące o jego interakcji z licznymi szlakami neuroprzekaźnictwa.

MINISTERSTWO ZDROWIA Departament Polityki Lekowej i Farmacji 00-952 Warszawa ul. Miodowa 15 Strona4z7

Podtlenek azotu wywiera wyraźne działanie na percepcję i funkcje poznawcze zależnie od dawki, które występuje od stężenia na poziomie 15% objętościowych w mieszaninie. Stężenia powyżej 60+70% objętościowych powodują zanik reakcji na polecenia słowne. Preparat wykazuje zależne od dawki właściwości przeciwbólowe, widoczne przy stężeniach końcowowydechowych wynoszących około 20% objętościowych.

5.2    Właściwościfarmakokinetyczne

Podtlenek azotu jest podawany drogą wziewną i jego wychwyt zależy od gradientu ciśnienia między wdychanym powietrzem a krwią przepływającą przez wentylowane pęcherzyki płucne.

Dystrybucja w tkankach ciała zależy od rozpuszczalności wynikającej ze współczynników rozpuszczalności (podziału) w różnych tkankach. Mała rozpuszczalność preparatu we krwi i innych kompartmentach prowadzi do szybkiego wyrównania stężenia wdychanego i końcowydechowego. Podtlenek azotu jest środkiem szybko nasycającym. Osiąga stan równowagi w organizmie pacjenta znacznie szybciej niż inne anestetyki wziewne. Podtlenek azotu nie jest metabolizowany, ale stopniowo wydalany w pęcherzykach płucnych a następnie wydychany. Eliminacja preparatu zależy wyłącznie od wydalania pęcherzykowego i wentylacji. Czas eliminacji podtlenku azotu po przerwaniu jego podawania jest podobny do szybkości nasycania. Z powodu małej rozpuszczalności we krwi a także innych tkankach, zarówno „nasycenie”, jak i „wypłukanie” przebiegają szybko, relatywnie szybciej niż w przypadku innych anestetyków wziewnych.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Badania na zwierzętach wykazały potencjalną możliwość wystąpienia, po długotrwałym stosowaniu podtlenku azotu, przypadków obumarcia płodu, zaburzenia wzrostu i zaburzenia rozwoju kości.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

(). 1 Wykaz substancji pomocniczych

Brak substancji pomocniczych.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Medyczny podtlenek azotu może być podawany w połączeniu z tlenem medycznym lub chlorowcowanymi środkami wziewnymi.

6.3    Okres ważności 1 rok

6.4 Specjalne środki ostrożności przy przechowywania i transporcie Przechowywanie butli z gazami medycznymi:

Butle powinny być przechowywane w dobrze wentylowanym miejscu, przeznaczonym do przechowywania gazów medycznych.

Butle należy przechowywać pod dachem, zabezpieczone przed działaniem niekorzystnych czynników atmosferycznych, w miejscu suchym i czystym, z dala od materiałów łatwopalnych i nie należy wystawiać ich na działanie skrajnych temperatur.

Butle należy zabezpieczyć przez uderzeniami lub upadkiem.

Butle zawierające różne rodzaje gazów lub gazy o różnej jakości powinny być przechowywane oddzielnie. Należy również oddzielnie przechowywać butle puste i pełne.

Transport butli

Większe butle należy transportować na odpowiednim wózku, przeznaczonym do tego celu. Szczególną uwagę należy zwracać na to, aby osprzęt podłączony do butli nie odłączył się.

MINISTERSTWO ZDROWIA

Departament Polityki Lekowej i Farmacj1

00-952 Warszawa Strona 5 z 7 ul. Miodowa 15

6.5    Rodzaj i zawartość pojemnika

Opakowania (wraz z materiałem, z jakiego są wykonane):

Butle stalowe o pojemności wodnej: 10 1 i 40 1 zawierające odpowiednio: 7 kg i 28 kg medycznego podtlenku azotu.

6.6    Instrukcja dotycząca przygotowania produktu leczniczego do stosowania i usuwania jego pozostałości

Zalecenia ogólne

Nigdy nie stosować olejów lub smarów - nawet wtedy, gdy zawór butli zacina się lub podłączenie reduktora sprawia trudności. Zawory i osprzęt do nich podłączony obsługiwać rękami czystymi i nie natłuszczonymi (np. kremami do rąk). Stosować tylko standardowy osprzęt, przeznaczony do podtlenku azotu podawanego wziewnie.

Przed pobraniem do użytkowania butli zawierającej medyczny podtlenek azotu, sprawdzić czy plomba (folia termokurczliwa) zabezpieczająca zawór jest nienaruszona.

Przygotowanie do użycia

Przed użyciem butla powinna być umieszczona w temperaturze 20°C przynajmniej na 6 godz.

Przed podłączeniem osprzętu usunąć plombę zabezpieczającą zawór.

Stosować wyłącznie reduktory przeznaczone do medycznego podtlenku azotu. Sprawdzić, czy króćce zaworu i reduktora są czyste, oraz czy są w dobrym stanie.

Nigdy nie stosować narzędzi do mocowania reduktorów ciśnienia lub regulatorów przepływu, zaprojektowanych do mocowania ręcznego, ponieważ może to doprowadzić do uszkodzenia połączenia.

Zawór butli otwierać powoli otworzyć go, na co najmniej pół obrotu.

Zgodnie z instrukcja dołączoną do reduktora, sprawdzić czy występuje jakikolwiek wyciek gazu. Nie próbować zapobiegać wyciekowi z zaworu lub osprzętu w inny sposób niż poprzez wymianę uszczelnień, stosując wyłącznie oryginalne części.

W przypadku trwania wycieku, zamknąć zawór butli i odłączyć reduktor. Oznakować uszkodzoną butlę, odstawić i zwrócić do dostawcy.

Stosowanie gazu z butli

Palenie i stosowanie ognia otwartego są bezwzględnie zabronione w obszarach stosowania medycznego podtlenku azotu.

Gazy lecznicze mogą być stosowane wyłącznie do celów leczniczych.

Podczas użytkowania, butla powinna być zamocowana w odpowiednim uchwycie.

Po zakończeniu użytkowania butli, należy zamknąć jej zawór, z użyciem normalnej siły rąk. Wypuścić gaz pozostający w reduktorze lub wężu łączącym z instalacją.

Jeśli ciśnienie w butli obniży się istotnie (do około 3-^5 barów), należy uznać ja za opróżnioną, zamknąć zawór i odłączyć osprzęt. W butli należy pozostawić ciśnienie resztkowe, aby zapobiec jej zanieczyszczeniu.

MINISTERSTWO ZDROWIA

Departament Polityki Lekowej i Farmacji 00-952 Warszawa ul. Miodowa 15

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY

Linde Gaz Polska Sp. z o.o.

Al. Jana Pawia II 41 a 31 -864 Kraków

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie MZ Nr 8122

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU, DATA JEGO PRZEDŁUŻENIA

09.12.1998, 23.01.2004,

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

2008 -12- 1 1

MINISTERSTWO ZDROWIA

Departament Polityki Lekowej i Farmacji 00-952 Warszawa ul. Miodowa 15

Strona 7 z 7

Podtlenek azotu N2O