+ iMeds.pl

Polcortolon 1 mgUlotka Polcortolon

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Polcortolon, 1 mg, tabletki Polcortolon, 4 mg, tabletki

Triamcinolonum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

-    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Polcortolon i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Polcortolon

3.    Jak stosować lek Polcortolon

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Polcortolon

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    CO TO JEST LEK POLCORTOLON I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Polcortolon należy do grupy leków zwanych steroidami (pełna nazwa to glikokortykosteroidy). Lek Polcortolon ma silne działanie przeciwzapalne. Zawiera syntetyczny (sztuczny) hormon kory nadnerczy.

Polcortolon jest wskazany do stosowania w leczeniu:

-    zaburzeń układu hormonalnego (np.: pierwotna niewydolność kory nadnerczy, zespół nadnerczowo - płciowy),

-    chorób reumatycznych,

- kolagenoz (choroby tkanki łącznej),

-    chorób skóry (np.: złuszczające zapalenie skóry, ciężka łuszczyca, pęcherzyca),

-    chorób alergicznych o ciężkim przebiegu, nie poddających się innym metodom leczenia,

-    chorób oka (np.: zapalenie spojówek, rogówki, tęczówki i ciała rzęskowego),

-    chorób układu oddechowego (np.: sarkoidoza, gruźlica płuc),

-    chorób układu krwiotwórczego,

-    chorób nowotworowych (jako leczenie objawowe),

-    chorób przewodu pokarmowego (wrzodziejące zapalenie okrężnicy, choroba Crohna),

-    stwardnienia rozsianego.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU POLCORTOLON Kiedy nie stosować leku Polcortolon

jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na substancj ę czynną lub którykolwiek

z pozostałych składników leku Polcortolon (patrz punkt 6),

jeśli u pacjenta występuj ą zakażenia narządów wywołane przez grzyby,

- jeśli pacjent ma być szczepiony, zwłaszcza szczepionkami zawierającymi żywe wirusy. Ostrzeżenia i środki ostrożności

Podczas stosowania leku Polcortolon u niektórych pacjentów może wystąpić:

-    cięższy przebieg niektórych chorób zakaźnych, jak: ospa wietrzna, półpasiec i odra. W przypadku zakażenia lekarz zaleci odpowiednie postępowanie. Pacjenci, którzy w przeszłości nie chorowali na te choroby powinni unikać narażenia na zakażenie,

- zmniejszenie odporności na zakażenie. Lek może maskować (ukrywać) objawy zakażenia.

Przed zastosowaniem leku Polcortolon pacjent powinien poinformować lekarza, jeśli ma:

-    chorobę wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy,

-    choroby jelit (np.: świeże zespolenia jelitowe, uchyłkowatość jelit, zapalenie okrężnicy),

-    zakrzepowe zapalenie żył,

-    niewydolność nerek,

-    osteoporozę (szczególnie u kobiet w wieku pomenopauzalnym),

-    nadmierne osłabienie i zmęczenie mięśni (nużliwość mięśni),

-    zakażenia grzybicze lub wirusowe,

-    jaskrę,

-    zwiększenie stężenia cholesterolu i trójglicerydów,

-    zmniejszenie stężenia białek we krwi,

-    podwyższone ciśnienie krwi,

-    zastoinową niewydolność serca,

-    padaczkę,

-    zaburzoną czynność wątroby, marskość wątroby,

-    półpasiec oczny,

- ostrą psychozę i zaburzenia psychiczne. Lek może nasilić objawy tych chorób,

-    gruźlicę,

-    niedoczynność tarczycy,

-    cukrzycę,

-    niedobór czynnika krzepnięcia krwi (protrombiny) i jednocześnie stosuje aspirynę.

Lek Polcortolon może ujawnić pełzakowicę (jest to choroba przewodu pokarmowego wywołana przez pasożyt - pełzak czerwonki).

Inne leki i Polcortolon

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Pacjent powinien poinformować lekarza, jeśli przyjmuje którykolwiek z następuj ących leków:

-    insulinę i doustne leki przeciwcukrzycowe,

-    leki moczopędne,

-    pochodne kumaryny, indandion, heparynę (leki zapobiegające krzepnięciu krwi),

-    streptokinazę, urokinazę (leki rozpuszczające skrzepy krwi),

-    leki przeciwbólowe nazywane niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ), np. ibuprofen,

-    steroidy anaboliczne, androgeny (leki stosowane w leczeniu zaburzeń hormonalnych),

-    doustne leki antykoncepcyjne zawierające estrogeny,

-    szczepionki (Polcortolon zmniejsza skuteczność szczepionki),

- amfoterycynę B (antybiotyk stosowany w leczeniu grzybicy),

-    inhibitory anhydrazy węglanowej (leki stosowane w leczeniu jaskry),

-    leki cholinolityczne (głównie atropina),

- trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne (leki stosowane w leczeniu depresji),

-    leki stosowane w leczeniu nadczynności tarczycy i hormony tarczycy,

-    glikozydy nasercowe (np. glikozydy naparstnicy stosowane w leczeniu niewydolności serca),

- izoniazyd (lek stosowany w leczeniu gruźlicy),

- meksyletynę (lek stosowany w leczeniu zaburzeń pracy serca),

-    Polcortolon zwiększa zapotrzebowanie organizmu na kwas foliowy.

Stosowanie leku Polcortolon z jedzeniem, piciem lub alkoholem

Lek Polcortolon można przyjmować niezależnie od posiłku.

Lek ten zwiększa gromadzenie sodu w organizmie, co może powodować obrzęki i zwiększenie ciśnienia tętniczego. Dlatego należy ograniczyć spożycie soli w pokarmach.

Nie należy pić alkoholu, ponieważ istnieje ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza.

Nie należy stosować leku Polcortolon u kobiet w ciąży oraz w okresie karmienia piersią. Niewielkie ilości leku przenikaj ą do mleka kobiecego.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Polcortolon może powodować bóle i zawroty głowy, a nawet zaburzenia psychiczne. Jeśli takie objawy wystąpią, nie należy prowadzić pojazdów, obsługiwać maszyn lub wykonywać innych czynności wymagających koncentracji.

Lek Polcortolon zawiera laktozę

Lek zawiera laktozę (cukier). Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą przed przyjęciem leku.

3. JAK STOSOWAĆ LEK POLCORTOLON

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dawki leku Polcortolon i długość leczenia ustala lekarz.

Zwykle zaleca się stosowanie leku raz na dobę, rano.

Dorośli:

Zazwyczaj stosowana dawka, to: od 4 mg do 48 mg na dobę.

Niekiedy może być konieczne podanie większych dawek.

Stosowanie u dzieci

Lekarz ustala dawkowanie indywidualnie. Wielkość dawki zależy od rodzaju choroby oraz od masy ciała dziecka.

Należy zgłaszać się na okresowe badania lekarskie. Lek Polcortolon może powodować zaburzenia wzrostu i rozwoju u niemowląt i dzieci (zwłaszcza, jeśli lek stosuje się długo).

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Polcortolon

W razie przyjęcia dawki większej niż zalecana, należy przerwać stosowanie leku i niezwłocznie zwrócić się do lekarza.

Mogą wystąpić objawy przedawkowania, jak: zwiększone ciśnienie krwi oraz obrzęki.

Pominięcie zastosowania leku Polcortolon

W przypadku pominięcia dawki leku, należy przyjąć lek tak szybko, jak to jest możliwe. Jeśli zbliża się pora przyjęcia leku, należy pominiętą dawkę opuścić.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Polcortolon

O zakończeniu stosowania leku Polcortolon decyduje lekarz.

Mogą wystąpić następujące objawy zespołu odstawienia glikokortykosteroidów:

gorączka, bóle mięśni i stawów, złe samopoczucie.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem w przypadku wystąpienia poniższych objawów:

-    silna reakcja uczuleniowa (wysypka, świąd, obrzęk twarzy, warg, języka, trudności z oddychaniem), ucisk w klatce piersiowej,

-    uporczywe nudności lub wymioty, wymioty z obecnością krwi, czarny stolec lub stolec z obecnością świeżej krwi,

-    zaburzenia miesiączkowania,

-    drgawki,

-    przyspieszone i nieregularne bicie serca,

-    przedłużaj ący się ból gardła, przeziębienie i gorączka,

-    objawy psychozy,

-    obrzęki stóp lub nóg,

-    sińce lub krwawienia,

-    zwiększenie masy ciała,

-    zaburzenia widzenia,

-    zaburzenia psychiczne (nienaturalnie nadmierna radość, głęboki smutek, zaburzenia osobowości). Inne działania niepożądane:

-    zastoinowa niewydolność krążenia,

-    zwiększone ciśnienie krwi,

-    osłabienie mięśni, osteoporoza, zwiększenie skłonności do złamań kości, aseptyczna martwica głowy kości udowej i ramiennej,

-    zwiększenie apetytu, zwiększenie masy ciała, nudności, bóle brzucha, wzdęcia, pieczenie w przełyku,

-    wrzód żołądka, krwawienie z przewodu pokarmowego, zapalenie trzustki,

-    trudniejsze gojenie się ran, nadmierne owłosienie skóry, trądzik, szerokie rozstępy na skórze, ścieńczenie skóry,

-    obrzęk, zaczerwienienie skóry na nodze, ból nasilający się podczas chodzenia, podwyższona ciepłota skóry (zakrzepowe zapalenie żył),

-    bezsenność, zawroty i bóle głowy,

-    zespół Cushinga - charakterystyczna sylwetka: księżycowata twarz, zaokrąglony tułów, chude kończyny,

-    zahamowanie wzrostu u dzieci,

-    zwiększenie stężenia cukru we krwi (cukrzyca),

-    zwiększone ryzyko tworzenia się zakrzepów krwi,

-    zwiększone wydalanie wapnia.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK POLCORTOLON

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, chronić od światła i wilgoci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie i tekturowym pudełku po: „Termin ważności”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Polcortolon

Polcortolon. 1 mg, tabletki Substancją czynną leku jest triamcynolon.

Jedna tabletka zawiera 1 mg triamcynolonu.

Pozostałe składniki to: skrobia ziemniaczana. magnezu stearynian. laktoza jednowodna. żelatyna.

Polcortolon. 4 mg. tabletki Substancją czynną leku jest triamcynolon.

Jedna tabletka zawiera 4 mg triamcynolonu.

Pozostałe składniki to: skrobia ziemniaczana. magnezu stearynian. laktoza jednowodna.

Jak wygląda lek Polcortolon i co zawiera opakowanie

Lek Polcortolon ma postać tabletek. które są okrągłe. obustronnie płaskie. koloru białego lub prawie białego. Tabletki są grawerowane dwustronnie: na jednej stronie „o”. a na drugiej (w przypadku

mg

Polcortolon. tabletki 1 mg) lub „_^” (w przypadku Polcortolon. tabletki 4 mg).

mg

Polcortolon. 1 mg. tabletki

Pudełko tekturowe zawiera 20 tabletek w fiolce ze szkła oranżowego zamykanej białym. polietylenowym korkiem.

Polcortolon. 4 mg. tabletki

Pudełko tekturowe zawiera 20 tabletek w fiolce ze szkła oranżowego zamykanej białym. polietylenowym korkiem lub 20 tabletek w blistrach z folii PVC/Aluminium.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 5

95-200 Pabianice

tel.: 42 22 50 555-559

e-mail: rej e stracj a.polfa@adamed. com.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

5

Polcortolon

Charakterystyka Polcortolon

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA WŁASNA PRODUKTU LECZNICZEGO

Polcortolon, 1mg, tabletki Polcortolon, 4 mg, tabletki

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH

Polcortolon, 1mg, tabletki

1 tabletka zawiera 1 mg triamcynolonu (Triamcinolonum).

Substancja pomocnicza: laktoza jednowodna 100 mg.

Polcortolon, 4 mg, tabletki

1 tabletka zawiera 4 mg triamcynolonu (Triamcinolonum).

Substancja pomocnicza: laktoza jednowodna 200 mg.

Pełny wykaz substancji pomocniczych patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

tabletki

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1. Wskazania do stosowania

1.    Zaburzenia endokrynologiczne:

-    niewydolność kory nadnerczy pierwotna (choroba Addisona) i wtórna (lekami z wyboru są hydrokortyzon i kortyzon, syntetyczne analogi mogą być stosowane

z mineralokortykosteroidami),

-    zespół nadnerczowo - płciowy (wrodzony, hiperplazja nadnerczy); leczenie stosuje się

w celu zahamowania wirylizacji spowodowanej nadmiernym wytwarzaniem androgenu w nadnerczach. Zaleca się podawanie sodu; u niektórych chorych może być konieczne także podawanie mineralokortykosteroidów,

-    hiperkalcemia związana z chorobą nowotworową,

-    nieropne zapalenie tarczycy.

2.    Choroby reumatyczne - jako leczenie wspomagające w stanach zaostrzenia - w chorobach takich jak:

-    zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa,

-    łuszczycowe zapalenie stawów,

-    reumatoidalne zapalenie stawów, młodzieńcze reumatoidalne zapalenie stawów (w przypadkach nie poddających się innym metodom leczenia),

-    gorączka reumatyczna,

-    ostre i podostre zapalenie kaletki maziowej,

-    pourazowe zapalenie kości i stawów,

-    zapalenie nadkłykcia,

-    nieswoiste ostre zapalenie pochewki ścięgna,

-    ostre dnawe zapalenie stawów,

-    zapalenie błony maziowej u pacjentów z zapaleniem kości i stawów.

3.    Kolagenozy (w okresach zaostrzenia lub w niektórych przypadkach jako leczenie podtrzymujące):

-    reumatyczne lub niereumatyczne zapalenie mięśnia sercowego,

-    ostre gośćcowe zapalenie mięśnia sercowego,

-    toczeń rumieniowaty układowy.

4.    Choroby dermatologiczne:

-    złuszczające zapalenie skóry,

-    opryszczkowe pęcherzowe zapalenie skóry,

-    ciężkie łojotokowe zapalenie skóry,

-    ciężki rumień wielopostaciowy (zespół Stevens-Johnsona),

-    ziarniniak grzybiasty,

-    pęcherzyca,

-    ciężka łuszczyca.

5. Stany alergiczne - ciężkie stany alergiczne nie poddające się innym metodom leczenia:

-    całoroczny lub sezonowy alergiczny nieżyt nosa oporny na inne leki,

-    kontaktowe zapalenie skóry,

-    atopowe zapalenie skóry,

-    choroba posurowicza,

-    reakcje nadwrażliwości na leki,

-    astma oskrzelowa.

6.    Choroby okulistyczne - ciężkie, ostre i przewlekłe, procesy zapalne dotyczące oka i jego przydatków, takie jak:

-    zapalenie tęczówki i ciała rzęskowego,

-    zapalenie naczyniówki i siatkówki,

-    rozlane zapalenie błony naczyniowej tylnego odcinka oka,

-    zapalenie nerwu wzrokowego,

-    współczulne zapalenie naczyniówki,

-    zapalenie przedniego odcinka oka,

-    alergiczne zapalenie spojówek,

- zapalenie rogówki (nie związane z zakażeniem wirusem opryszczki lub zakażeniem grzybiczym),

-    półpasiec oczny,

-    alergiczne owrzodzenie brzeżne rogówki.

7.    Choroby układu oddechowego:

-    beryloza,

-    zespół Lofflera,

-    zachłystowe zapalenie płuc,

-    objawowa sarkoidoza,

- piorunująca lub rozsiana gruźlica płuc (z jednoczesnym leczeniem przeciwprątkowym).

8.    Choroby hematologiczne:

-    niedokrwistość hemolityczna nabyta (autoimmunologiczna),

-    niedokrwistość aplastyczna wrodzona,

-    erytroblastopenia (niedobór erytroblastów w szpiku),

-    małopłytkowość wtórna u dorosłych,

-    idiopatyczna plamica małopłytkowa dorosłych.

9.    Choroby nowotworowe - w leczeniu paliatywnym:

-    białaczki i chłoniaki u dorosłych,

-    ostra białaczka u dzieci.

10.    Obrzęki - w celu wywołania diurezy lub remisji proteinurii w zespole nerczycowym, bez uremii, typu idiopatycznego lub w przebiegu tocznia rumieniowatego.

11.    Choroby przewodu pokarmowego (w okresach zaostrzenia; długotrwałe leczenie jest niewskazane):

-    wrzodziejące zapalenie okrężnicy,

-    choroba Crohna.

12.    Choroby neurologiczne:

-    stwardnienie rozsiane w okresach zaostrzenia.

13. Inne:

-    Gruźlicze zapalenie opon mózgowych z blokiem podpajęczynówkowym lub blokiem zagrażającym, jeśli jest stosowany razem z właściwym leczeniem przeciwgruźliczym.

- Włośnica z zajęciem układu nerwowego lub mięśnia sercowego.

4.2. Dawkowanie i sposób podawania

Dawki ustala się indywidualnie, zależnie od rodzaju choroby i reakcji pacjenta na leczenie.

Na ogół zaleca się podawanie leku raz na dobę, rano, zgodnie z rytmem dobowym.

W niektórych przypadkach może być konieczne częstsze podawanie triamcynolonu.

Dorośli:

Zazwyczaj podaje się od 4 mg do 48 mg na dobę.

Zaburzenia endokrynologiczne:

W niewydolności kory nadnerczy zazwyczaj dawka początkowa wynosi od 4 mg do 12 mg na dobę z równoczesnym leczeniem mineralokortykosteroidami. Duża zmienność dawek stosowanych w schorzeniach endokrynologicznych uniemożliwia podanie szczegółowego zakresu dawkowania.

Choroby reumatyczne :

W reumatoidalnym zapaleniu stawów, ostrym dnawym zapaleniu stawów, zesztywniającym zapaleniu stawów kręgosłupa, łuszczycowym zapaleniu stawów kręgosłupa, ostrym i podostrym zapaleniu kaletki maziowej, nieswoistym ostrym zapaleniu pochewki ścięgna dawka początkowa wynosi od 8 mg do 16 mg na dobę, chociaż u niektórych pacjentów może być konieczne zastosowanie większych dawek.

Kolagenozy:

W toczniu rumieniowatym układowym dawka początkowa wynosi zwykle od 20 mg do 32 mg na dobę, po uzyskaniu poprawy podaje się mniejsze dawki podtrzymujące. Pacjentom z ciężkimi objawami podaje się większe dawki początkowe, 48 mg na dobę lub więcej i większe dawki podtrzymujące.

Ostre reumatyczne zapalenie mięśnia sercowego:

Pacjentów z ciężko przebiegaj ącym ostrym reumatycznym zapaleniem mięśnia sercowego, z wysiękiem osierdziowym i(lub) zastoinową niewydolnością serca, leczenie kortykosteroidami jest skuteczne w zwalczaniu ostrych i ciężkich zmian zapalnych. Dawka początkowa triamcynolonu wynosi od 20 mg do 60 mg na dobę. Po wystąpieniu poprawy dawkę dobową można zmniejszyć. Leczenie podtrzymujące trwa co najmniej 6 - 8 tygodni, rzadko do 3 miesięcy. Leczenie kortykosteroidami nie zastępuje leczenia przyczynowego.

Choroby dermatologiczne:

W pęcherzycy, opryszczkowym pęcherzowym zapaleniu skóry, ciężkim rumieniu wielopostaciowym, złuszczającym zapaleniu skóry, ziarniniaku grzybiastym dawka początkowa wynosi od 8 mg do 16 mg na dobę.

W ciężkiej łuszczycy dawka początkowa wynosi od 8 mg do 16 mg na dobę. Czas leczenia podtrzymującego zależy od reakcji pacjenta na lek.

Stany alergiczne:

W całorocznym lub sezonowym alergicznym nieżycie nosa triamcynolon jest stosowany w dawce od 8 mg do 12 mg na dobę. W przypadkach nie poddających się leczeniu może być konieczne zastosowanie większych dawek początkowych i podtrzymuj ących. W astmie oskrzelowej podaje się od 8 mg do 16 mg na dobę.

W alergicznym nieżycie nosa i w astmie oskrzelowej podawanie kortykosteroidów w celu łagodzenia ostrych stanów i długotrwałym leczeniu rzadko jest zalecane.

W kontaktowym i atopowym zapaleniu skóry, leczenie miejscowe może być uzupełnione krótkotrwale przez doustne podanie od 8 mg do 16 mg triamcynolonu na dobę.

Choroby okulistyczne:

W alergicznym zapaleniu spojówek, zapaleniu rogówki, zapaleniu tęczówki i ciała rzęskowego, zapaleniu naczyniówki i siatkówki, zapaleniu przedniego odcinka oka, rozlanym zapaleniu błony naczyniowej tylnego odcinka oka, zapaleniu nerwu wzrokowego i współczulnym zapaleniu naczyniówki dawka początkowa wynosi od 12 mg do 40 mg na dobę i zależy od ciężkości stanu, natury i stopnia procesu chorobowego struktury oka, ale poprawa jest zwykle szybka.

Choroby układu oddechowego:

W objawowej sarkoidozie, zespole Lofflera, berylozie, piorunującej lub rozsianej gruźlicy płuc (z jednoczesnym leczeniem przeciwprątkowym) dawka początkowa wynosi zwykle od 16 mg do 48 mg na dobę.

Choroby hematologiczne:

W chorobach hematologicznych dawka początkowa wynosi od 16 mg do 60 mg na dobę. Dawkę podstawową należy dostosować w zależności od reakcji pacjenta na leczenie. Jeśli po odpowiednio długim okresie leczenia nie nastąpi poprawa, należy przerwać podawanie triamcynolonu i zmienić lek. Po uzyskaniu odpowiedzi klinicznej dawkę należy stopniowo zmniejszyć do najmniejszej skutecznej dawki.

W sytuacjach stresowych (np. operacja, zakażenia, uraz) może być konieczne zwiększenie dawki.

Choroby nowotworowe (w leczeniu paliatywnym):

W ostrej białaczce u dzieci zwykle dawka triamcynolonu wynosi od 1 mg/kg mc. do 2 mg/kg mc. na dobę. Poprawa zwykle występuje pomiędzy 6 a 21 dniem podawania triamcynolonu, a leczenie trwa 4 -6 tygodni.

W białaczkach i chłoniakach u dorosłych zwykle dawka dobowa wynosi od 16 mg do 40 mg, chociaż w białaczce może być konieczne zwiększenie dawki dobowej do 100 mg.

Obrzęki:

Triamcynolon jest stosowany w celu wywołania diurezy lub remisji proteinurii w zespole nerczycowym, bez mocznicy typu idiopatycznego lub w przebiegu tocznia rumieniowatego. Średnia dawka wynosi od 16 mg do 20 mg (niekiedy do 48 mg) na dobę aż do wywołania diurezy. Diureza pojawia się zwykle 14 dnia, niekiedy może być opóźniona.

Po wystąpieniu diurezy celowe jest kontynuowanie leczenia aż do ustąpienia objawów, wtedy dawkę należy zmniejszać. W lżejszych przypadkach dawki wynoszą 4 mg na dobę.

Gruźlicze zapalenie opon mózgowych:

Kiedy występuje blok podpajęczynówkowy lub zagrażający, triamcynolon jest używany razem z właściwym leczeniem przeciwprątkowym.

Zwykle podaje się od 32 mg do 48 mg na dobę w dawce pojedynczej lub dawkach podzielonych.

Jeżeli lek jest odstawiany po podawaniu dłuższym niż kilka dni, należy go odstawiać stopniowo.

Dawkowanie u dzieci zależy od rodzaju i ciężkości choroby oraz od masy ciała.

2

W niewydolności kory nadnerczy podaje się 0,117 mg/ kg mc. na dobę lub 3,3 mg/ m powierzchni ciała na dobę w dawce jednorazowej lub w dawkach podzielonych.

W innych wskazaniach zwykle podaje się 0,416 - 1,7 mg/ kg mc. na dobę

lub 12,5 - 50 mg/ m powierzchni ciała na dobę w dawce jednorazowej lub w dawkach

podzielonych.

W razie pominięcia dawki należy zażyć lek jak najszybciej lub, jeśli zbliża się pora dawki następnej, pominiętą dawkę opuścić. Nie należy zażywać dwóch dawek na raz.

4.3. Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na triamcynolon lub inne składniki produktu leczniczego.

Układowe zakażenia grzybicze.

Szczepienia, zwłaszcza szczepionkami zawierającymi żywe wirusy.

4.4. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania.

Triamcynolon należy stosować w najmniejszych skutecznych dawkach. Jeśli możliwe jest zmniejszenie dawki, należy zmniejszać ją stopniowo.

Nagłe odstawienie leku może spowodować wystąpienie niewydolności kory nadnerczy, dlatego dawkę triamcynolonu należy zmniejszać stopniowo.

Przerwanie leczenia po długotrwałym stosowaniu może wywołać objawy zespołu odstawienia glikokortykosteroidów, takie jak: gorączka, bóle mięśni i stawów, złe samopoczucie. Objawy te mogą wystąpić nawet w przypadku, gdy nie stwierdza się niewydolności kory nadnerczy. Pacjentów leczonych dużymi dawkami triamcynolonu nie należy szczepić żywymi szczepionkami wirusowymi (np. ospy) ze względu na ryzyko wystąpienia zaburzeń neurologicznych i nieskuteczność uodpornienia.

Podawanie triamcynolonu pacjentom z czynną gruźlicą powinno być ograniczone do przypadków gruźlicy rozsianej lub o przebiegu piorunującym i tylko z jednoczesnym leczeniem przeciwprątkowym. Pacjenci z gruźlicą utajoną lub dodatnią próbą tuberkulinową otrzymujący triamcynolon powinni być obserwowani pod kątem rozwoju gruźlicy.

W przypadku długotrwałego stosowania glikokortykosteroidów powinni otrzymywać profilaktycznie leki przeciwprątkowe.

Triamcynolon może maskować objawy zakażenia, zmniejszać odporność na zakażenie i zdolność do jego lokalizacji. Może ujawnić utajoną pełzakowicę. U osób przybyłych z krajów tropikalnych lub pacjentów z biegunką o nieznanej przyczynie, przed leczeniem glikokortykosteroidami należy wykluczyć zakażenie pełzakiem czerwonki.

U pacjentów z niedoczynnością tarczycy lub marskością wątroby triamcynolon działa silniej. W przypadku półpaśca ocznego stosować ostrożnie ze względu na ryzyko perforacji rogówki. Należy zachować ostrożność podczas leczenia kwasem acetylosalicylowym razem z triamcynolonem u pacjentów z hipoprotrombinemią.

Należy ostrożnie stosować triamcynolon w nieswoistym wrzodziejącym zapaleniu okrężnicy, jeśli istnieje zagrożenie perforacją, ropniach lub innych ropnych zakażeniach, uchyłkowatości jelit, świeżych zespoleniach jelitowych, czynnym lub utajonym wrzodzie trawiennym, niewydolności nerek, nadciśnieniu tętniczym, osteoporozie, osłabieniu mięśni (myastenia gravis), cukrzycy, zaburzeniach czynności wątroby, jaskrze, zakażeniach grzybiczych lub wirusowych, hiperlipidemii, hipoalbuminemii, ostrych psychozach, padaczce.

W razie perforacji w obrębie przewodu pokarmowego u pacjentów leczonych dużymi dawkami triamcynolonu, objawy zapalenia otrzewnej mogą być nieznaczne lub nie wystąpić wcale.

Niemowlęta i dzieci leczone długotrwale należy obserwować ze względu na ryzyko wystąpienia zaburzeń wzrostu i rozwoju.

Osoby, które otrzymują leki hamujące układ immunologiczny są bardziej wrażliwe na zakażenia niż zdrowi pacjenci. Ospa wietrzna, półpasiec i odra może mieć ciężki przebieg u nieodpornych dzieci i dorosłych po podaniu kortykosteroidów. Szczególnie u tych osób, które nie chorowały na te choroby, należy unikać narażenia na zakażenie. Jeżeli wystąpi ospa wietrzna należy rozważyć podanie leków przeciwwirusowych.

Produkt leczniczy Polcortolon zawiera laktozę i nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lappa lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

4.5. Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji.

Stosowanie jednoczesne triamcynolonu i niesteroidowych leków przeciwzapalnych lub alkoholu zwiększa ryzyko powstania wrzodu trawiennego i krwawienia z przewodu pokarmowego.

Stosowanie jednoczesne triamcynolonu, amfoterycyny B lub inhibitorów anhydrazy węglanowej może powodować hipokaliemię, przerost mięśnia sercowego, zastoinową niewydolność krążenia.

Stosowane jednocześnie steroidy anaboliczne, androgeny i triamcynolon mogą powodować obrzęki, trądzik.

Stosowanie triamcynolonu z lekami cholinolitycznymi, głównie atropiną może spowodować zwiększenie ciśnienia śródgałkowego.

Jednoczesne stosowanie triamcynolonu z lekami przeciwzakrzepowymi, pochodnymi kumaryny, indandionu, heparyną, streptokinazą, urokinazą zwiększa ryzyko wystąpienia wrzodu trawiennego i krwawienia z przewodu pokarmowego oraz zmniejsza, a u niektórych pacjentów zwiększa skuteczność działania tych leków.

Trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne mogą nasilać zaburzenia psychiczne związane ze stosowaniem triamcynolonu.

Triamcynolon zmniejsza działanie przeciwcukrzycowe insuliny i doustnych leków przeciwcukrzycowych.

Stosowanie triamcynolonu z lekami podawanymi w nadczynności tarczycy, hormonami tarczycy może zmieniać ich wpływ na czynność tarczycy. Może być konieczna zmiana dawki lub odstawienie leku stosowanego w nadczynności tarczycy lub hormonu tarczycy.

Doustne leki antykoncepcyjne zawierające estrogeny zwalniają metabolizm triamcynolonu i zmieniają jego wiązanie z białkami, co prowadzi do wydłużenia okresu półtrwania i nasilenia działania triamcynolonu.

Triamcynolon zwiększa ryzyko wystąpienia zaburzeń rytmu serca i toksyczności glikozydów nasercowych (glikozydy naparstnicy).

Triamcynolon zmniejsza działanie leków moczopędnych oraz zwiększa występujące po lekach moczopędnych zmniejszenie stężenia jonów potasowych we krwi (hipokaliemia). Triamcynolon zwiększa zapotrzebowanie organizmu na kwas foliowy.

Jednoczesne stosowanie triamcynolonu i leków immunosupresyjnych zwiększa ryzyko zakażeń, rozwoju chłoniaków i innych chorób limfoproliferacyjnych.

Triamcynolon zmniejsza stężenie izoniazydu w osoczu.

Triamcynolon przyspiesza metabolizm meksyletyny i zmniejsza jej stężenie w osoczu. Triamcynolon nasila gromadzenie sodu w organizmie, powoduje obrzęki, zwiększenie ciśnienia tętniczego krwi. Może być konieczne ograniczenie sodu w diecie.

Podczas jednoczesnego stosowania szczepionek zawieraj ących żywe wirusy i immunosupresyjnych dawek glikokortykosteroidów możliwy jest rozwój chorób wirusowych i zmniejszona skuteczność szczepionki.

Stosowanie triamcynolonu z innymi szczepionkami zwiększa ryzyko powikłań neurologicznych oraz zmniejsza wytwarzanie przeciwciał.

4.6. Ciąża lub laktacja

Brak jest odpowiednio liczebnych, kontrolowanych badań u ludzi. W badaniach na zwierzętach kortykosteroidy powodowały zwiększenie częstości rozszczepów podniebienia, poronień, niewydolności łożyska i zahamowania rozwoju płodu. Wprawdzie podejrzenia o teratogenne działanie kortykosteroidów u człowieka nie zostały potwierdzone, jednak istnieją dane wskazujące na zwiększone ryzyko niewydolności łożyska, małej masy urodzeniowej i śmierci płodu u kobiet, które otrzymywały glikokortykosteroidy podczas ciąży. Lek może być stosowany u kobiet w ciąży jedynie w przypadku, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.

Dzieci matek leczonych dużymi dawkami kortykosteroidów w ciąży należy obserwować ze względu na ryzyko wystąpienia niewydolności kory nadnerczy.

Triamcynolon przenika w niewielkich ilościach do mleka kobiecego. Jednak stosowany zwłaszcza długotrwale lub w dużych dawkach może spowodować u dziecka zahamowanie wzrostu lub zahamowanie wydzielania endogennych hormonów kory nadnerczy.

Matki leczone triamcynolonem nie powinny karmić piersią.

4.7.    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Lek zwykle nie wpływa na sprawność psychoruchową. Może jednak niekiedy wywołać zawroty i bóle głowy, a nawet zaburzenia psychiczne.

4.8.    Działania niepożądane

Poniżej wymieniono działania niepożądane triamcynolonu, według klasyfikacji układów i narządów:

1.    Zaburzenia serca:

Przyspieszone lub nieregularne bicie serca, zastoinowa niewydolność krążenia, nadciśnienie tętnicze.

2.    Zaburzenia układu nerwowego:

Drgawki, wzrost ciśnienia wewnątrzczaszkowego z tarczą zastoinową, zawroty i bóle głowy.

3.    Zaburzenia oka:

Zaćma, wzrost ciśnienia śródgałkowego, jaskra z możliwością uszkodzenia nerwów wzrokowych, wytrzeszcz, zaburzenia widzenia.

4.    Zaburzenia żołądka i jelit:

Wrzód trawienny z możliwością perforacji i (lub) krwawienia, perforacje jelita grubego lub cienkiego, szczególnie u pacjentów ze stanem zapalnym w obrębie jelit, czarne smoliste stolce, fusowate wymioty, zapalenie trzustki, wzdęcia, wrzodziejące zapalenie przełyku, zaburzenia trawienia, nudności, wymioty, zwiększone łaknienie.

5.    Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Rozstępy skórne, trądzik, upośledzone gojenie ran, scieńczenie skóry, sińce, wybroczyny i wylewy krwawe, rumień, alergiczne zapalenie skóry, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy.

6.    Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej:

Osłabienie siły działania mięśni, miopatia posteroidowa, utrata masy mięśniowej, osteoporoza, złamania kompresyjne kręgów, aseptyczna martwica głowy kości udowej i ramieniowej, patologiczne złamania kości długich.

7.    Zaburzenia endokrynologiczne:

Nieregularne miesiączkowanie, zaburzenia miesiączkowania, zespół Cushinga, zahamowanie wzrostu u dzieci, wtórna niedoczynność kory nadnerczy i przysadki, szczególnie w sytuacjach stresowych, jak choroba, uraz, zabieg operacyjny; ujawniona cukrzyca i zwiększone zapotrzebowanie na insulinę i leki przeciwcukrzycowe u pacjentów z jawną cukrzycą, hirsutyzm.

8.    Zaburzenia metabolizmu i odżywiania:

Ujemny bilans azotowy, zwiększenie stężenia glukozy we krwi i moczu, zwiększenie masy ciała.

9.    Zaburzenia naczyniowe:

Zespoły zakrzepowo-zatorowe, obrzęk stóp lub nóg.

10.    Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:

Złe samopoczucie, wtórne zakażenia grzybicze lub wirusowe, zwiększenie lub zmniejszenie ruchliwości i liczby plemników, zaburzenia wodno-elektrolitowe (zatrzymanie sodu i płynów, utrata potasu, zasadowica z niedoboru potasu, zwiększone wydalanie wapnia), zaburzenia snu, przedłużaj ący się ból gardła, przeziębienie lub gorączka.

11.    Zaburzenia układu immunologicznego:

Reakcje nadwrażliwości, w tym ciężkie reakcje alergiczne (wysypka, pokrzywka, świąd, trudności z oddychaniem, ucisk w klatce piersiowej, obrzęk twarzy, warg i j ęzyka).

12.    Zaburzenia psychiczne:

Euforia, nagłe zmiany nastroju, zaburzenia osobowości, ciężka depresja, objawy psychozy.

4.9. Przedawkowanie

Nie ma zagrożenia zatruciem ostrym, istnieje natomiast ryzyko przedawkowania po długotrwałym stosowaniu triamcynolonu, zwłaszcza w dużych dawkach. Główne objawy przedawkowania to nadciśnienie i obrzęki. Ponadto przedawkowanie triamcynolonu może objawiać się wystąpieniem działań niepożądanych wymienionych powyżej.

Nie ma swoistego antidotum.

Po przedawkowaniu należy zastosować leczenie objawowe i podtrzymujące.

5.WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1. Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Glikokortykosteroidy Kod ATC: H 02 AB 08

Triamcynolon jest syntetycznym glikokortykosteroidem, fluorowaną pochodną prednizolonu

0    silnym działaniu przeciwzapalnym. Przyjmuje się, że 4 mg triamcynolonu wykazuje działanie przeciwzapalne równoważne 4 mg metyloprednizolonu, 5 mg prednizolonu,

0,75 mg deksametazonu, 0,6 mg betametazonu i 20 mg hydrokortyzonu. Ma niewielkie działanie mineralokortykoidowe. Triamcynolon hamuje rozwój objawów zapalenia nie wpływaj ąc na jego przyczynę. Hamuje gromadzenie się makrofagów, leukocytów i innych komórek w rejonie ogniska zapalnego. Hamuje fagocytozę, uwalnianie enzymów lizosomalnych oraz syntezę i uwalnianie chemicznych mediatorów zapalenia. Powoduje zmniejszenie rozszerzalności i przepuszczalności naczyń włosowatych, zahamowanie migracji leukocytów i zahamowanie tworzenia się obrzęków. Nasila syntezę lipomoduliny, inhibitora fosfolipazy A2 uwalniającej kwas arachidonowy z błony fosfolipidowej,

z jednoczesnym hamowaniem jego syntezy.

Działanie immunosupresyjne:

Mechanizmy działania immunosupresyjnego nie są całkowicie poznane, ale triamcynolon może hamować komórkowe reakcje immunologiczne, jak również specyficzne mechanizmy związane z odpowiedzią immunologiczną. Zmniejsza liczbę limfocytów T, monocytów

1    granulocytów kwasochłonnych. Zmniejsza także przyłączanie się immunoglobulin do receptorów na powierzchni komórek i hamuje syntezę lub uwalnianie interleukin poprzez zmniejszenie blastogenezy limfocytów T i zmniejszenie nasilenia wczesnej odpowiedzi immunologicznej. Może także hamować przechodzenie kompleksów immunologicznych przez błony podstawne i zmniejszać stężenie składników dopełniacza i immunoglobulin.

Inne działania:

Triamcynolon hamuje wydzielanie ACTH przez przysadkę, co prowadzi do zmniejszenia wytwarzania kortykosteroidów i androgenów w korze nadnerczy. Rozwój niewydolności kory nadnerczy i czas powrotu jej funkcji zależy przede wszystkim od czasu leczenia i w mniejszym stopniu od dawki, pory i częstości podawania leku, jak również od okresu półtrwania triamcynolonu. Po podaniu dawki pojedynczej od 60 mg do 100 mg triamcynolonu czynność nadnerczy zostaje zahamowana w ciągu 24 do 48 godzin i powraca do normy w ciągu 30 do 40 dni. Praktycznie u każdego pacjenta otrzymującego triamcynolon w dawkach od 12 mg do 16 mg dziennie przez okres dłuższy niż 7 - 10 dni może wystąpić niewydolność nadnerczy. Po długotrwałym stosowaniu dużych dawek czynność nadnerczy może powrócić w ciągu około 1 roku, a u niektórych pacjentów nigdy.

Triamcynolon nasila katabolizm białek i indukuje enzymy biorące udział w metabolizmie aminokwasów. Hamuje syntezę i powoduje zwiększenie degradacji białek w tkance limfoidalnej, łącznej, mięśniowej i skórze. Długotrwałe stosowanie może spowodować zanik tych tkanek.

Lek zwiększa dostępność glukozy poprzez indukcję enzymów glukoneogenezy w wątrobie, pobudzanie katabolizmu białek (co zwiększa ilość aminokwasów biorących udział w glukoneogenezie) i zmniejszenie zużycia glukozy w tkankach obwodowych. Prowadzi to do zwiększonego gromadzenia glikogenu w wątrobie, zwiększa stężenie glukozy we krwi i zwiększa oporność na insulinę. Nasila lipolizę i mobilizuje kwasy tłuszczowe z tkanki tłuszczowej, co zwiększa stężenie kwasów tłuszczowych w osoczu. Po długotrwałym leczeniu może dojść do nieprawidłowej redystrybucji tłuszczu. Triamcynolon upośledza tworzenie kości i nasila ich resorpcję. Zmniejsza stężenie wapnia w osoczu, co prowadzi do wtórnej nadczynności przytarczyc i jednocześnie stymulacji osteoklastów i zahamowania osteoblastów. Te działania wraz ze zmniejszeniem białkowych składników wtórnie do katabolizmu białek mogą prowadzić do zahamowania wzrostu kości u dzieci i młodzieży i rozwoju osteoporozy w każdym wieku.

Nasila działanie endo- i egzogennych amin katecholowych.

5.2. Właściwości farmakokinetyczne

Działanie triamcynolonu występuje po 1-2 godzinach i utrzymuje się około 6 do 8 godzin. Okres półtrwania w osoczu wynosi od 2 do powyżej 5 godzin, w tkankach od 18 do 36 godzin. Czas działania wynosi 2,25 dnia. Pokarm zwalnia wchłanianie triamcynolonu w początkowej fazie, jednak nie wpływa na całkowitą biodostępność leku. Triamcynolon wiąże się z białkami osocza w 40%. Wiąże się głównie z globulinami, charakteryzuje się dużym powinowactwem, ale małą pojemnością wiązania, z albuminami odwrotnie. Objętość dystrybucji wolnej frakcji leku wynosi od 0,6 l/kg do2 l/kg mc. Triamcynolon metabolizowany jest w wątrobie, w mniejszym stopniu w nerkach. Wydalany jest głównie z moczem w postaci nieaktywnych metabolitów; mniej niż 15% stanowi niezmieniony prednizolon.

Triamcynolon przechodzi przez barierę łożyskową, a także wydzielany jest do mleka kobiecego.

5.3. Dane przedkliniczne dotyczące bezpieczeństwa

Brak przedklinicznych danych istotnych dla lekarza przepisującego lek, które nie byłyby wymienione w innych punktach Charakterystyki Produktu Leczniczego.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1.    Wykaz substancji pomocniczych:

Polcortolon, 1 mg, tabletki

Skrobia ziemniaczana (gat. Superior standard)

Magnezu stearynian Laktoza j ednowodna Żelatyna

Polcortolon, 4mg, tabletki

Skrobia ziemniaczana (gat. Superior standard)

Magnezu stearynian Laktoza j ednowodna

6.2.    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3.    Okres ważności

3 lata

6.4.    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, chronić od światła i wilgoci.

6.5.    Rodzaj i zawartość opakowania

Polcortolon, tabletki 1 mg i 4 mg

Fiolka ze szkła oranżowego zamknięta białym polietylenowym korkiem w tekturowym pudełku.

20 tabletek w fiolce

Polcortolon, tabletki 4 mg

Blistry z folii PVC/Al w tekturowym pudełku.

20 tabletek w 2 blistrach po 10 tabletek

6.6. Instrukcja dotycząca przygotowania produktu leczniczego do stosowania i usuwania jego pozostałości

Brak specjalnych zaleceń.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Marszałka J. Piłsudskiego 5, 95-200 Pabianice

8.    NUMER (-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Polcortolon, 1 mg, tabletki R/1712

Polcortolon, 4 mg, tabletki R/1713

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Polcortolon, 1 mg, tabletki

03.05.1969    r.

14.12.1976 r.

29.04.1981    r.

28.08.1990    r.

24.05.1999    r./08.07.2004 r./25.05.2005 r.

02.12.2004    r.

Polcortolon, 4 mg, tabletki

03.05.1969    r.

29.04.1981    r.

28.08.1990    r.

24.05.1999    r./09.07.2004 r./06.06.2005 r.

02.12.2004    r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

16


Polcortolon