Imeds.pl

Poliorix 40 Jednostek Antygenu D Inaktywowanego Wirusa Polio Typ 1, 8 Jednostek Antygenu D Inaktywowanego Wirusa Polio Typ 2 I 32 Jednostki Antygenu D Inaktywowanego Wirusa Polio Typ 3/0,5 Ml; Szczepionka 1-Dawkowa, 1 Dawka (0,5 Ml)

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

POLIORIX, roztwór do wstrzykiwań

Szczepionka przeciw poliomyelitis, inaktywowana Szczepionka 1-dawkowa

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem szczepionki, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Szczepionka ta została przepisana ściśle określonej osobie. Nie należy jej przekazywać innym.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest szczepionka Poliorix i w jakim celu się ją stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem szczepionki Poliorix

3.    Jak stosować szczepionkę Poliorix

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać szczepionkę Poliorix

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. CO TO JEST SZCZEPIONKA POLIORIX I W JAKIM CELU SIĘ JĄ STOSUJE

Poliorix jest szczepionką stosowaną od 6. tygodnia życia w celu zapobiegania poliomyelitis (polio, zapalenie rogów przednich rdzenia kręgowego, choroba Heinego-Medina). Szczepionka powoduje powstawanie w organizmie własnej odporności (przeciwciał) przeciwko poliowirusom.

• Poliomyelitis (Polio): Poliomyelitis, czasami po prostu nazywane polio, jest zakażeniem

wirusowym, które charakteryzuje się wieloma objawami. Często stanowi łagodnie przebiegającą chorobę, ale u niektórych osób może powodować trwałe uszkodzenia, a nawet zgon. W najcięższej postaci tej choroby dochodzi do paraliżu mięśni (mięśnie nie mogą spełniać swoich funkcji), może to być paraliż mięśni oddechowych lub mięśni zapewniających możliwość poruszania się o własnych siłach. Kończyny dotknięte tym schorzeniem mogą być zniekształcone i bolesne.

Szczepienie jest najlepszym sposobem zapobiegania chorobie. Żaden ze składników szczepionki nie jest zakaźny.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM SZCZEPIONKI POLIORIX Kiedy nie stosować szczepionki Poliorix

-    Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na którykolwiek składnik szczepionki lub neomycynę lub polimyksynę, które mogą występować w ilościach śladowych w szczepionce.

-    Jeśli wystąpiły objawy uczuleniowe po wcześniejszym podaniu inaktywowanej szczepionki przeciwko polio.

Objawami uczulenia są:

•    swędząca wysypka skórna

•    trudności w oddychaniu

•    obrzęk twarzy i języka.

-    Jeśli występuje ostra i ciężka choroba gorączkowa. Łagodna infekcja, taka jak przeziębienie nie jest przeciwwskazaniem do zastosowania szczepionki.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując szczepionkę Poliorix

-    Jeśli u dziecka kiedykolwiek wystąpiły problemy zdrowotne po szczepieniach.

-    Jeśli dziecko miewa krwawienia lub łatwo dochodzi u niego do powstawania siniaków.

W tych przypadkach lekarz zadecyduje o właściwym terminie i sposobie przeprowadzenia szczepienia.

Po lub nawet przed podaniem każdej szczepionki w postaci zastrzyku może dojść do omdlenia. W związku z tym należy poinformować lekarza lub pielęgniarkę, jeżeli u pacjenta kiedyś wystąpiło omdlenie podczas podawania zastrzyku.

Tak jak w przypadku wszystkich szczepionek, może się zdarzyć, że nie wszyscy zaszczepieni uzyskają pełną ochronę po szczepieniu.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które są wydawane bez recepty oraz o ostatnio otrzymanych szczepionkach. Szczepionkę Poliorix można podawać jednocześnie ze szczepionkami przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi (DTP), wirusowemu zapaleniu wątroby typu B oraz Haemophilus influenzae typ b (Hib), jednak należy podawać je w różne miejsca ciała.

Ciąża i karmienie piersią

Nie ma odpowiednich danych na temat stosowania szczepionki Poliorix w okresie ciąży i karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Szczepionka nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i maszyn.

3. JAK STOSOWAĆ SZCZEPIONKĘ POLIORIX Sposób podawania

Szczepionka Poliorix powinna być podawana domięśniowo, u niemowląt i małych dzieci w przednio-boczną część uda, u pozostałych w górną część ramienia (w mięsień naramienny).

Szczepionka w żadnym przypadku nie powinna być podawana dożylnie.

Dawkowanie

Szczepionka Poliorix może być podawana od 6. tygodnia życia. Zaleca się zachowanie 8. tygodniowego odstępu pomiędzy pierwszą, a drugą dawką szczepionki oraz odstępu 8. miesięcznego pomiędzy dawką drugą a trzecią. Czwarta dawka powinna zostać podana w wieku 6. lat.

Następnie zaleca się podawanie dawki przypominającej od 16. roku życia i co 10 lat u dorosłych dla osób podróżujących do rejonów endemicznych.

Schematy szczepienia podstawowego oraz dawki przypominającej powinny być dostosowane do lokalnych zaleceń tj. Programu Szczepień Ochronnych.

Pominięcie zastosowania kolejnej dawki szczepionki Poliorix

Jeżeli kolejna dawka szczepionki nie została przyjęta w wyznaczonym terminie, to należy koniecznie porozmawiać z lekarzem, aby umówić kolejną wizytę.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, szczepionka Poliorix może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Odnotowywano następujące działanie niepożądane po szczepieniu:

♦    Bardzo często (mogą wystąpić w 1 przypadku na 10 dawek szczepionki lub częściej):

•    senność

•    utrata apetytu

•    ból, zaczerwienienie i obrzęk w miejscu podania, gorączka

•    nerwowość, niepokój, nietypowy płacz

♦    Często (rzadziej niż w 1 przypadku na 10 dawek szczepionki):

•    biegunka, wymioty

Działania niepożądane odnotowywane po wprowadzeniu szczepionki do obrotu:

•    reakcje alergiczne, w tym reakcje anafilaktyczne i anafilaktoidalne

U bardzo niedojrzałych wcześniaków (urodzonych przed lub w 28. tygodniu ciąży) w ciągu 2-3 dni po szczepieniu mogą wystąpić dłuższe niż normalnie odstępy pomiędzy oddechami.

Jeśli którykolwiek z objawów niepożądanych wystąpi ze znacznym nasileniem lub pojawią się jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Nie należy niepokoić się tą listą możliwych działań niepożądanych. Możliwe, że nie wystąpią żadne działania niepożądane po szczepieniu.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ SZCZEPIONKĘ POLIORIX

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w lodówce (2°C - 8°C).

Nie zamrażać. Zamrożenie niszczy szczepionkę.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Nie należy stosować szczepionki po terminie ważności podanym na opakowaniu. Ostatnim dniem jej stosowania jest ostatni dzień miesiąca podanego na opakowaniu.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Co zawiera szczepionka Poliorix

-    Substancjami czynnymi szczepionki są (w jednej dawce 0,5 ml):

Inaktywowany wirus polio typ 1 (szczep Mahoney)    40 jednostek antygenu D

Inaktywowany wirus polio typ 2 (szczep MEF-1)    8 jednostek antygenu D

Inaktywowany wirus polio typ 3 (szczep Saukett)    32 jednostki antygenu D

-Ponadto szczepionka zawiera: fenoksyetanol, medium 199, formaldehyd, polisorbat 80, wodę do wstrzykiwań.

Jak wygląda szczepionka Poliorix i co zawiera opakowanie

Poliorix jest przejrzystym wodnym roztworem w szklanej fiolce przeznaczonym do wstrzykiwań domięśniowych.

Poliorix jest dostępny w fiolkach zawierających 1 dawkę szczepionki (0,5 ml), w opakowaniach po 1,

10 lub 100 sztuk.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

GlaxoSmithKline Biologicals S.A. rue de l’Institut 89 1330 Rixensart, Belgia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

GSK Commercial Sp. z o.o. ul. Rzymowskiego 53 02-697 Warszawa Tel. +48 (22) 576 90 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki: maj 2012

Informacje przeznaczone wyłącznie dla personelu medycznego lub pracowników służby zdrowia:

Przed podaniem szczepionki należy upewnić się co do braku zmian zabarwienia i obecności ciał obcych w fiolce. W wypadku zaobserwowania jakichkolwiek zmian szczepionki nie należy podawać.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.