+ iMeds.pl

Poltechnet 8 - 175 GBqUlotka Poltechnet

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Poltechnet

8,0-175 GBq, generator radionuklidu

Sodu nadtechnecjan (99mTc) roztwór

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza prowadzącego lub lekarza specjalisty medycyny nuklearnej, nadzorującego przebieg badania, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi prowadzącemu lub lekarzowi specjaliście medycyny nuklearnej, nadzorującemu przebieg badania. Patrz punkt

4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Poltechnet i w jakim celu się go stosuje.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem roztworu sodu nadtechnecjanu (99mTc) otrzymanego z generatora Poltechnet.

3.    Jak stosować roztwór sodu nadtechnecjanu (99mTc) otrzymany z generatora Poltechnet.

4.    Możliwe działania niepożądane.

5.    Jak przechowywać Poltechnet.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje.

1.    Co to jest Poltechnet i w jakim celu się go stosuje

Produkt leczniczy przeznaczony wyłącznie do diagnostyki.

Poltechnet jest to generator technetu (99mTc), tj. urządzenie służące do uzyskania eluatu sodu nadtechnecjanu (99mTc) roztworu do wstrzykiwań. Po wstrzyknięciu radioaktywnego roztworu gromadzi się on w niektórych częściach ciała. Niewielkie ilości wstrzykniętej radioaktywności są wykrywalne na zewnątrz ciała za pomocą specjalnej aparatury. Lekarz medycyny nuklearnej prowadzi badanie poprzez wykonanie obrazu (skanu) danego narządu. Otrzymany w ten sposób obraz pokazuje budowę i sprawność funkcjonowania tego narządu.

Po wstrzyknięciu, roztwór sodu nadtechnecjanu (99mTc) jest wykorzystywany do otrzymywania obrazów różnych części ciała takich jak:

•    tarczyca,

•    gruczoły ślinowe,

•    wygląd tkanek żołądka w niewłaściwym położeniu (uchyłek Meckela),

•    kanały łzowe oczu

Roztwór sodu nadtechnecjanu (99mTc) może być również stosowany w połączeniu z innym lekiem w celu przygotowania radiofarmaceutyku. W tym przypadku należy zapoznać się z treścią ulotki tego leku.

Lekarz poinformuje pacjenta o rodzaju i sposobie przeprowadzanego badania.

Stosowanie roztworu sodu nadtechnecjanu (99mTc) może prowadzić do narażenia na niewielką dawkę promieniowania. Lekarz uznał, że korzyści wynikające z przeprowadzonego badania, przewyższają potencjalne ryzyko związane z promieniowaniem jonizującym.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem roztworu sodu nadtechnecjanu (99mTc) otrzymanego z generatora Poltechnet.

Kiedy nie stosować roztworu sodu nadtechnecjanu (99mTc) otrzymanego z generatora Poltechnet:

-    Jeśli pacjent ma uczulenie na sodu nadtechnecjan (99mTc) lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy poinformować lekarza specjalistę medycyny nuklearnej w następujących przypadkach:

-    jeśli pacjent cierpi na alergie, gdyż po zastosowaniu sodu nadtechnecjanu (99mTc) zaobserwowano reakcje alergiczne

-    jeśli pacjent cierpi na niewydolność nerek i/lub wątroby

-    jeśli kobieta jest w ciąży lub podejrzewa, że może być w ciąży

-    jeśli kobieta karmi piersią

W przypadku, kiedy po badaniu konieczne będzie zastosowanie szczególnych środków ostrożności lekarz poinformuje o tym pacjenta. Gdy potrzebna jest dodatkowa informacja należy zwrócić się o nią do lekarza.

Przed podaniem roztworu sodu nadtechnecjanu (99mTc) pacjent powinien:

-    pić dużo wody przed rozpoczęciem badania, tak aby w ciągu pierwszych godzin po badaniu oddać tak dużo moczu jak to jest możliwe

-    być na czczo przez 3 do 4 godzin przed badaniem scyntygraficznym uchyłka Meckel’a, tak aby zachować możliwie niską pracę jelit (ograniczyć perystaltykę jelit).

Dzieci i młodzież

Należy porozmawiać z lekarzem jeśli pacjent jest poniżej 18 roku życia.

Poltechnet, roztwór sodu nadtechnecjanu (99mTc) a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi prowadzącemu lub lekarzowi specjaliście medycyny nuklearnej, nadzorującemu przebieg badania o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, gdyż mogą one mieć wpływ na wynik i interpretację badania, a w szczególności o następujących lekach:

-    atropina, stosowana np.:

-    w leczeniu stanów skurczowych przewodu pokarmowego (np. w chorobie wrzodowej, kolce wątrobowej i jelitowej)

-    w celu zmniejszenia wydzieliny trzustki

-    w okulistyce

-    przed podaniem znieczulenia

-    w leczeniu zaburzeń pracy serca (bradykardii)

-    jako odtrutka

-    izoprenalina, lek pobudzający czynności serca

-    leki przeciwbólowe

-    środki przeczyszczające (nie należy ich stosować w czasie procedury, ponieważ podrażniają przewód pokarmowy)

-    jeśli pacjent przechodził badanie RTG z kontrastem (np.: z użyciem barytu jako środka kontrastującego) lub badanie górnego odcinka układu pokarmowego (w ciągu 48 godzin należy unikać scyntygrafii uchyłka Meckel’a)

-    leki przeciwtarczycowe (np.: karbimazol lub inne pochodne imidazolu, takie jak propylotiouracyl), salicylany, steroidy, sodu nitroprusydek, sodu sulfobromophtaleina, nadchloran) (nie należy ich przyjmować w ciągu 1 tygodnia przed badaniem)

-    fenylobutazon stosowany w leczeniu bólu, gorączki i stanów zapalnych w organizmie (nie należy przyjmować go w ciągu 2 tygodni przed badaniem)

-    leki wykrztuśne (nie należy ich przyjmować na 2 tygodnie przed badaniem)

-    substancje naturalne lub syntetyczne tarczycy (np.: sodu tyroksyny, sodu liothyroniny, wyciąg z tarczycy) (nie powinny one być podawane na 2-3 tygodnie przed badaniem)

-    amiodaron lek z grupy leków antyarytmicznych (nie należy przyjmować w ciągu 4 tygodni przed badaniem)

-    benzodiazepiny stosowane na przykład jako środki uspokajające, antydepresyjne, przeciwdrgawkowe, miorelaksacyjne (rozluźniające mięśnie) lub lit stosowany jako stabilizator nastroju w chorobie maniakalno-depresyjnej (nie powinny być podawane w ciągu 4 tygodni przed badaniem)

-    dożylne środki kontrastowe stosowane do badań radiologicznych (nie powinny być podawane przez 1-2 miesiące przed badaniem).

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza prowadzącego lub lekarza specjalisty medycyny nuklearnej, który będzie nadzorował badanie.

Ciąża i karmienie piersią

Przed podaniem leku należy poinformować lekarza specjalistę medycyny nuklearnej jeśli pacjentka jest w ciąży lub planuje ciążę.

Przed podaniem roztworu sodu nadtechnecjanu (99mTc) należy poinformować lekarza, o podejrzeniu ciąży, w przypadku kiedy nie wystąpiła miesiączka w przewidywanym terminie. W przypadku wątpliwości, konieczna jest konsultacja z lekarzem prowadzącym lub lekarzem specjalistą w dziedzinie medycyny nuklearnej, który będzie nadzorował badanie.

Jeśli pacjentka jest w ciąży ważne jest, aby poinformować o tym lekarza. Lekarz skieruje pacjentkę, będącą w ciąży na badanie z użyciem radiofarmaceutyków, tylko w przypadku bezwzględnej konieczności, kiedy korzyści przewyższają ryzyko.

W przypadku karmienia piersią i jednoczesnej konieczności podania radiofarmaceutyku lekarz może poprosić o przerwanie karmienia piersią i usuwanie mleka z piersi.

Karmienie piersią należy przerwać na 12 godzin po wstrzyknięciu. Wydzielony w tym czasie pokarm należy usunąć. Możliwość powrotu do karmienia piersią należy uzgodnić ze specjalistą medycyny nuklearnej, który nadzoruje badanie.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Roztwór sodu nadtechnecjanu (99mTc) nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych.

Roztwór sodu nadtechnecjanu (99mTc) zawiera sód

Roztwór sodu nadtechnecjanu (99mTc) zawiera 3,6 mg/ml sodu. W zależności o wstrzykniętej objętości, zakres 1 mmola (23 mg) sodu na dawkę może być przekroczony.

Należy brać pod uwagę ten fakt, jeśli pacjent jest na diecie kontrolującej poziom sodu.

3. Jak stosować roztwór sodu nadtechnecjanu (99mTc) otrzymany z generatora Poltechnet.

Radiofarmaceutyki mogą być podawane wyłącznie przez upoważniony personel.

Istnieją ścisłe przepisy dotyczące stosowania, przekazywania i usuwania radiofarmaceutyków. Poltechnet jest stosowany wyłącznie w odpowiednich warunkach klinicznych i tylko przez osoby odpowiednio wykwalifikowane. Osoby te podejmują specjalne środki ostrożności w celu bezpiecznego stosowania leku i będą na bieżąco informować o swoich działaniach.

Lekarz specjalista medycyny nuklearnej nadzorujący procedurę decyduje o zastosowanej dawce roztworu sodu nadtechnecjanu (99mTc) w konkretnym przypadku. Będzie to minimalna dawka niezbędna do uzyskania oczekiwanej informacji diagnostycznej.

Zalecana dawka aktywności zależy od wieku, wzrostu i wagi pacjenta oraz od rodzaju badania. Zalecana dawka dla dorosłych mieści się w przedziale od 2 do 400 MBq (MBq = mega bekerel to jednostka miary radioaktywności).

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Dawka przeznaczona do stosowania u dzieci i młodzieży jest obliczana na podstawie masy ciała dziecka.

Droga podania roztworu sodu nadtechnecjanu (99mTc) i sposób postępowania

W zależności od rodzaju badania lekzostanie podany pacjentowi dożylnie (w żyłę w ramieniu) lub zostanie wpuszczony do oka w postaci kropli.

Czas trwania badania

Lekarz poinformuje pacjenta o czasie trwania badania.

Badania mogą być przeprowadzane w dowolnym czasie, tak aby od chwili wstrzyknięcia nie minęło 24 godziny, zaleznie od rodzaju badania.

Po podaniu roztworu sodu nadtechnecjanu (99mTc) pacjent powinien:

-    unikać kontaktu z dziećmi i kobietami w ciąży przez 12 godzin po podaniu leku,

-    często oddawać mocz w celu wydalenia leku z organizmu.

-    po podaniu leku, pacjent zostanie poproszony o wypicie dużej ilość wody i oddawanie dużej ilości moczu jeszcze przed rozpoczęciem badania.

Lekarz przeprowadzający badanie poinformuje pacjenta czy po badaniu konieczna jest szczególna opieka. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących dawkowania, należy zwrócić się do lekarza przeprowadzającego badanie.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Poltechnet (roztworu sodu nadtechnecjanu

(99mTc))

Przedawkowanie jest prawie niemożliwe, ponieważ dawka roztworu sodu nadtechnecjanu (99mTc) podawana pacjentowi jest ściśle kontrolowana przez lekarza specjalistę medycyny nuklearnej nadzorującego badanie. Jednak w przypadku przedawkowania lekarz może zalecić picie większej ilości płynów, aby usunąć pozostałości radiofarmaceutyku z organizmu.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku, należy zwrócić się do lekarza lub lekarza specjalisty medycyny nuklearnej, nadzorującego przebieg badania.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częstotliwość nieznana, nie może być określona na podstawie dostępnych danych:

-    Reakcje alergiczne, z takimi objawami jak:

-    wysypka, świąd

-    pokrzywka

-    obrzęk w różnych miejscach, na przykład twarzy

-    brak oddechu

-    zaczerwienienie skóry

-    śpiączka

-    Reakcje krążeniowe, z takimi objawami jak:

-    przyspieszone bicie serca, wolne bicie serca

-    omdlenia

-    niewyraźne widzenie

-    zawroty głowy

-    ból głowy

-    zaczerwienienie

-    Zaburzenia żołądkowo-jelitowe, z takimi objawami jak:

-    nudności

-    wymioty

-    biegunka

-    Reakcje w miejscu wstrzyknięcia, z takimi objawami jak:

-    stany zapalne skóry

-    ból

-    obrzęk

-    zaczerwienienie

Podanie radiofarmaceutyku powoduje narażenie na niewielką dawkę promieniowania jonizującego, co jest powiązane z ryzykiem wywołania chorób nowotworowych i wad dziedzicznych.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,

Al. Jerozolimskie 181c,

02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Jak przechowywać Poltechnet.

Pacjent nie będzie musiał przechowywać tego leku.

Produkty radiofarmaceutyczne są przechowywane wyłącznie przez osoby do tego upoważnione w odpowiednich warunkach klinicznych. Przechowywanie radiofarmaceutyków odbywa się w sposób zgodny z lokalnymi przepisami dotyczącymi substancji promieniotwórczych.

Poniższe informacje są przeznaczone wyłącznie dla personelu medycznego.

Nie stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Poltaechnet:

Substancją czynną leku jest sodu nadtechnecjan (99mTc)

Substancje pomocnicze to: sodu chlorek, woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda Poltechnet i co zawiera opakowanie

Roztwór sodu nadtechnecjanu (99mTc) otrzymywany jest z generatora radionuklidu.

Poltechnet należy poddać elucji. Otrzymany w ten sposób roztwór może być użyty bezpośrednio lub może być użyty do wyznakowania specjalnych zestawów przeznaczonych do sporządzania produków radiofarmaceutycznych.

Przykładowe wielkości opakowań:

Aktywność 99mTc [GBq] na dzień produkcji

8,0

14

21

28

35

42

53

64

69

88

125

141

175

99m

aktywność Tc [GBq]

(Maksymalna teoretyczna aktywność na dzień

2.3

4,0

6,0

8,0

10

12

15

18

20

25

35

40

50

kalibracji, 12h CET)

aktywność 99Mo [GBq]

(na dzień kalibracji, 12h CET)

2,6

4,5

6,8

9,2

11

14

17

21

22

29

41

46

57

Inne wielkości opakowań w zakresie 8,0 - 175 GBq na dzień produkcji są dostępne na życzenie klienta.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Narodowe Centrum Badań Jądrowych

ul. Andrzeja Sołtana 7

05-400 Otwock

Tel: 22 718 07 00

Fax: 22 718 03 50

e-mail: polatom@polatom.pl

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Austria:

Poltechnet

Bułgaria:

Poltechnet

Czechy:

Poltechnet

Dania:

Poltechnet

Hiszpania:

Poltechnet

Litwa:

Poltechgen 8,0-175 GBq, radionuklidą generatorius

Polska:

Poltechnet

Portugalia:

Poltechnet

Rumunia:

Poltechnet 8.0-175 GBq generator de radionuclizi

Słowenia:

Poltechnet 8-175 GBq, radionuklidni generator

Szwecja:

Poltechnet

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do lekarza lub przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Informacje przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu medycznego:

Pełna Charakterystyka Produktu Leczniczego (ChPL) Poltechnet jest dołączona jako odrębny dokument do opakowania leku, w celu dostarczenia pracownikom służby zdrowia dodatkowych, naukowych i praktycznych informacji dotyczących podawania i stosowania tego radiofarmaceutyku.

Patrz Charakterystyka Produktu Leczniczego.

6/6

Poltechnet

Charakterystyka Poltechnet

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Poltechnet 8,0 - 175 GBq, generator radionuklidu

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Sodu nadtechnecjan (99mTc) do wstrzykiwań jest otrzymywany z generatora (99Mo/99mTc). Technet (99mTc) rozpada się emitując promieniowanie gama o średniej energii 140 keV i okresie półtrwania

6,01 h do technetu( 99Tc), który, ze względu na długi okres półtrwania wynoszący 2,13 x 105 lat, uważany jest za quasi stabilny.

Generator radionuklidu zawierający izotop macierzysty 99Mo zaadsorbowany na kolumnie chromatograficznej dostarcza sodu nadtechnecjan (99mTc) do wstrzykiwań w postaci jałowego roztworu.

99Mo na kolumnie jest w stanie równowagi z wytworzonym izotopem pochodnym 99mTc. Generatory dostarczane są z określoną poniżej aktywnością 99Mo na dzień kalibracji, tak aby otrzymać odpowiednią ilość eluatu technetu (99mTc), zakładając 100% teoretyczną wydajność i 24 godzinny odstęp czasu od ostatniej elucji oraz około 87% udział bezpośredniego rozpadu 99Mo:

aktywność 99mTc [GBq] nadzień produkcji

8,0

14

21

28

35

42

53

64

69

88

125

141

175

GBq

99m

aktywność Tc (Maksymalna teoretyczna elucyjna aktywność na dzień kalibracji, 12h CET)

2,3

4,0

6,0

8,0

10

12

15

18

20

25

35

40

50

GBq

aktywność 99Mo

(na dzień kalibracji, 12h

CET)

2,6

4,5

6,8

9,2

11

14

17

21

22

29

41

46

57

GBq

Ilość eluowanego technetu (99mTc) zależy od faktycznej wydajności generatora deklarowanej przez wytwórcę i zatwierdzonej przez odpowiednie Urzędy.

Substancia(c) pomocnicza(e) o znanym działaniu:

Każdy 1 mL roztworu sodu nadtechnecjanu (99mTc) zawiera 3,6 mg sodu.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Generator radionuklidu

Sodu nadtechnecjan (99mTc) roztwór: przezroczysty i bezbarwny

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1 Wskazania do stosowania

Produkt leczniczy stosowany wyłącznie do diagnostyki.

Eluat otrzymywany z generatora (sodu nadtechnecjan (99mTc) roztwór do wstrzykiwań) jest stosowany do:

• znakowania zestawów do sporządzania radiofarmaceutyków przeznaczonych do znakowania tym roztworem,

•    scyntygrafii tarczycy: poprzez bezpośrednie obrazowanie oraz pomiar wychwytu związku przez tarczycę pozwala ocenić położenie, rozmiar, strukturę tkanki gruczołowej oraz funkcję narządu w przypadku chorób tarczycy,

•    scyntygrafii gruczołów ślinowych: rozpoznanie przewlekłego zapalenia ślinianki (np.: Zespół Sjogrena) jak również ocena funkcji wydzielniczej tkanki gruczołowej oraz drożności przewodów wyprowadzających; kontrolowanie odpowiedzi na działania lecznicze (w szczególności terapia radiojodem),

•    lokalizacji ektopowej błony śluzowej żołądka (uchyłek Meckela),

•    scyntygrafii kanałów łzowych: ocena niedrożności kanałów łzowych oraz kontrolowanie odpowiedzi na działania lecznicze.

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Jeśli sodu nadtechnecjan (99mTc) jest podawany dożylnie, stosowane dawki radioaktywności różnią się i zależą od wymaganej informacji klinicznej oraz stosowanej aparatury. Podanie aktywności powyżej określonego diagnostycznego poziomu referencyjnego dawek określone przez lokalne przepisy (DRL) powinno być uzasadnione wskazaniami. Zalecane dawki aktywności wynoszą:

Dorośli (70 kg) i ludzie starsi

•    Scyntygrafia tarczycy: 20 - 80 MBq

•    Scyntygrafia gruczołów ślinowych: 30 do 150 MBq dla obrazów statycznych i do 370 MBq dla obrazów dynamicznych

•    Scyntygrafia uchyłka Meckela: 300 - 400 MBq

•    Scyntygrafia kanałów łzowych: 2-4 MBq jedna kropla na jedno oko

Niewydolność nerek

Należy zachować szczególną ostrożność przy dawkowaniu aktywności pacjentom z niewydolnością nerek, gdyż stanowią oni grupę zwiększonego narażenia na promieniowanie.

Dzieci i młodzież

Dawkowanie należy szczególnie rozważyć u dzieci i młodzieży, biorąc pod uwagę wskazania kliniczne i ocenę stosunku korzyści do ryzyka w tej grupie pacjentów.

Aktywność do podania u dzieci i młodzieży określa się zgodnie z zaleceniami Grupy Pediatrycznej Europejskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej (Paediatric Task Group of EANM) - karta dawkowania pediatrycznego. Aktywność do podania u dzieci i młodzieży określa się przeliczając bazową aktywność uwzględniając masę ciała i współczynnik podany w tabeli poniżej (patrz Tabela 1)

A[MBq]Dawkowanie = Aktywność bazowa x Współczynnik

Scyntygrafia tarczycy: Podana aktywność [MBq] = 5,6 MBq x współczynnik (Tabela 1).

Minimalna aktywność wymagana dla uzyskania obrazu wystarczającej jakości wynosi 10 MBq .

Identyfikacja/lokalizacja ektopowej błony śluzowej żołądka: Podana aktywność [MBq] = 10,5 MBq x współczynnik (Tabela 1). Minimalna aktywność wymagana dla uzyskania obrazu wystarczającej jakości wynosi 20 MBq .

Tabela 1: Współczynniki zależności wagowej stosowane przy dawkowaniu u dzieci i młodzieży (w scyntygrafii tarczycy i identyfikacji/lokalizacji ektopowej błony śluzowej żołądka) zgodnie z wytycznymi EANM-Maj 2008

Waga

[kg]

Wielokrotność

Waga

[kg]

Wielokrotność

Waga

[kg]

Wielokrotność

3

1

22

5,29

42

9,14

4

1,14

24

5,71

44

9,57

6

1,71

26

6,14

46

10,00

8

2,14

28

6,43

48

10,29

10

2,71

30

6,86

50

10,71

12

3,14

32

7,29

52-54

11,29

14

3,57

34

7,72

56-58

12,00

16

4,00

36

8,00

60-62

12,71

18

4,43

38

8,43

64-66

13,43

20

4,86

40

8,86

68

14,00

Scyntygrafia gruczołów ślinowych: Pediatrie Task Group EANM (1990), zaleca wyliczenie należnej dawki na podstawie masy ciała dziecka zgodnie z tabelą podaną poniżej (patrz Tabela 2). Minimalna aktywność wymagana dla uzyskania obrazu wystarczającej jakości wynosi 10 MBq.

Waga

fkgl

Współczynnik

Waga

fkgl

Współczynnik

Waga

fkgl

Współczynnik

3

0,1

22

0,50

42

0,78

4

0,14

24

0,53

44

0,80

6

0,19

26

0,56

46

0,82

8

0,23

28

0,58

48

0,85

10

0,27

30

0,62

50

0,88

12

0,32

32

0,65

52-54

0,90

14

0,36

34

0,68

56-58

0,92

16

0,40

36

0,71

60-62

0,96

18

0,44

38

0,73

64-66

0,98

20

0,46

40

0,76

68

0,99

Scyntygrafia kanałów łzowych: Zalecane aktywności dla dzieci i młodzieży są takie same jak dla dorosłych.

Droga podania

Podanie dożylne lub do oka.

Do wielokrotnego użycia.

Sposób przygotowania radiofarmaceutyku do użycia opisano w punkcie 12.

Sposób przygotowania pacjenta, patrz punkt 4.4.

We wskazaniach: scyntygrafia tarczycy, scyntygrafia gruczołów ślinowych i identyfikacja/lokalizacja ektopowej błony śluzowej żołądka sodu nadtechnecjan (99mTc) roztwór stosuje się dożylnie.

W scyntygrafii kanałów łzowych, krople zakrapla się do worka spojówkowego (podanie do oka). Obrazowanie

Scyntygrafia tarczycy: 20 minut po podaniu dożylnym.

Scyntygrafia gruczołów ślinowych: bezpośrednio po podaniu dożylnym w regularnych odstępach czasu w ciągu 15 minut.

Identyfikacja/lokalizacja ektopowej błony śluzowej żołądka (uchyłek Meckela): bezpośrednio po podaniu dożylnym w regularnych odstępach czasu w ciągu 15 minut.

Scyntygrafia kanałów łzowych: w czasie 2 minut od wprowadzenia kropli do worka spojówkowego wykonuje się dynamiczne obrazy, następnie statyczne, w odpowiednich odstępach czasu przez 20 minut.

4.3 Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Możliwość wystąpienia nadwrażliwości lub reakcji anafilaktycznych/anafiktaloidalnych Jeżeli wystąpią reakcje nadwrażliwości lub reakcje anafilaktyczne, należy natychmiast przerwać podawanie produktu leczniczego i jeżeli jest to konieczne rozpocząć leczenie dożylne. W celu podjęcia natychmiastowego leczenia należy zapewnić dostępność niezbędnych produktów leczniczych i sprzętu tj. rurka intubacyjna i respirator.

Uzasadnienie indywidualnego stosunku korzyści do ryzyka

U każdego pacjenta ekspozycja na promieniowanie jonizujące musi być uzasadniona w oparciu o spodziewane korzyści kliniczne. Podana dawka radioaktywności powinna być taka, aby dawka wyemitowanego z niej promieniowania była jak najmniejsza, a jednocześnie gwarantująca uzyskanie założonego efektu diagnostycznego.

Zaburzenia czynności nerek i zaburzenia czynności wątroby

Ze względu na możliwy wzrost ekspozycji na promieniowanie, należy uważnie ocenić stosunek korzyści do ryzyka w tej grupie pacjentów.

Jednoczesne stosowanie nadchloranu sodu jest związane ze zmniejszeniem wychwytu radioaktywności przez tkanki gruczołowe.

Dzieci i młodzież

Informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego u dzieci i młodzieży, patrz punkt 4.2. Zasadność stosowania produktu leczniczego w tej grupie pacjentów należy dokładnie rozważyć, gdyż efektywna dawka w przeliczeniu na 1 MBq jest wyższa niż w przypadku dorosłych (patrz punkt 11).

Blokowanie czynności tarczycy jest szczególnie istotne w grupie pediatrycznej, z wyłączeniem scyntygrafii tarczycy.

Przygotowanie pacjenta

W niektórych wskazaniach może być konieczne wstępne podanie środków blokujących czynność tarczycy.

Pacjent powinien być dobrze nawodniony przed rozpoczęciem badania oraz poinformowany o konieczności jak najczęstszego oddawania moczu w ciągu pierwszych godzin po podaniu produktu leczniczego w celu usunięcia z organizmu substancji promieniotwórczych.

W celu zmniejszenia prawdopodobieństwa nieprawidłowej interpretacji i zmniejszenia ekspozycji na promieniowanie poprzez zmniejszenie wychwytu nadtechnecjanu przez tarczycę i gruczoły ślinowe, konieczne jest blokowanie czynności tarczycy. Stosuje się je przy scyntygrafii kanałów łzowych oraz scyntygrafii uchyłku Meckela.

NIE WOLNO stosować środków blokujących czynność tarczycy przed badaniem scyntygraficznym tarczycy, przytarczyc i gruczołów ślinowych.

Przed podaniem roztworu sodu nadtechnecjanu (99mTc) w scyntygrafii uchyłku Meckela pacjent powinien być na czczo przez 3 do 4 godzin w celu ograniczenia perystaltyki jelit.

W trakcie badania z zastosowaniem erytrocytów znakowanych metodą in vivo i stosując redukcję jonami cynowymi, sodu nadtechnecjan (99mTc) wbudowuje się w erytrocyty. Dlatego scyntygrafię uchyłku Meckela należy przeprowadzać przed tym badaniem lub kilka dni po wyznakowaniu erytrocytów metodą in vivo.

Po badaniu

Należy unikać kontaktu z małymi dziećmi i kobietami w ciąży przez 12 godzin po badaniu. Specjalne ostrzeżenia

Sodu nadtechnecjan (99mTc) roztwór do wstrzykiwań zawiera 3,6 mg sodu na 1 mL roztworu.

W zależności od czasu podania, zawartość sodu otrzymana przez pacjenta, w niektórych przypadkach może być większa niż 1 mmol (23 mg). Należy to wziąć pod uwagę w przypadku pacjentów kontrolujących ilość sodu w diecie.

W przypadku, kiedy roztwór sodu nadtechnecjanu (99mTc) jest używany do znakowania zestawów, określając poziom całkowitej zawartości sodu należy uwzględnić sód otrzymany z eluatu i zestawu. Należy zapoznać się z treścią ulotki załączoną do zestawu.

W scyntygrafii gruczołów ślinowych należy spodziewać się niższej swoistości metody w porównaniu do sialografii MR.

Środki ostrożności w odniesieniu do zagrożenia dla środowiska naturalnego, patrz punkt 6.6.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Atropina, izoprenalina i przeciwbólowe produkty lecznicze mogą powodować opóźnienie opróżniania żołądka i spowalniać redystrybucję nadtechnecjanu (99mTc) w obrazowaniu brzucha.

Hormony tarczycy, jod, jodki, nadchlorany, tiocyjaniany, produkty lecznicze zobojętniające zawierające aluminium, sulfonamidy i produkty zawierające jony cyny (II) mogą powodować wzrost stężenia sodu nadtechnecjanu (99mTc) w przestrzeni naczyniowej. W przypadku jonów cyny (II) i sulfonamidów, stężenie sodu nadtechnecjanu (99mTc) w czerwonych krwinkach może być zwiększone co może spowodować obniżenie gromadzenia substancji w surowicy i w miejscu uszkodzenia mózgu. Podawanie tych produktów leczniczych należy przerwać na kilka dni przed badaniem. Radiologiczne środki kontrastowe zawierające jod i nadchlorany mogą zmniejszać wychwyt nadtechnecjanu-99mTc przez śluzówkę przewodu pokarmowego. Siarczan baru absorbuje większość promieniowania gamma emitowanego przez znacznik. Scyntygrafia uchyłku Meckela powinna być wykonana najwcześniej 2-3 dni po zastosowaniu tych substancji. Środki przeczyszczające mogą zwiększać transport 99mTc-nadtechncecjanu z żołądka i jelita i nie powinny być stosowane przed badaniem scyntygrafii uchyłku Meckela.

Należy unikać podawania środków przeczyszczających gdyż powodują one podrażnienie przewodu pokarmowego. Badania z użyciem środka kontrastowego (np.: siarczanu baru) i badania górnego odcinka przewodu pokarmowego należy unikać w ciągu 48 godzin przed podaniem nadtechnecjanu (99mTc) do badania scyntygraficznego uchyłka Meckela.

Wiele znanych produktów leczniczych ma wpływ na zmianę właściwości wychwytu przez tarczycę.

•    przeciwtarczycowe produkty lecznicze (np.: karbimazol lub inne pochodne imidazolu, takie jak propylotiouracyl), salicylany, steroidy, sodu nitroprusydy, sodu sulfobromoftaleina, nadchlorany. Ich podawanie powinno być wstrzymane na 1 tydzień przed scyntygrafią tarczycy;

•    fenylobutazon i środki wykrztuśne powinny być wstrzymane na 2 tygodnie;

•    produkty naturalne lub syntetyczne hormony tarczycy (np.: sodu tyroksyny, sodu liotyronina, wyciąg z tarczycy), powinny zostać wstrzymane na 2-3 tygodnie przed badaniem

•    amiodaron, benzodiazepiny, lit powinny być wstrzymane na 4 tygodnie przed badaniem

•    środki kontrastowe dożylne nie powinny być podawane na 1-2 miesiące przed badaniem.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Kobiety w wieku rozrodczym

U kobiet w wieku rozrodczym, przed podaniem środka radioaktywnego należy upewnić się, czy kobieta nie jest w ciąży. Każdą kobietę, u której nie wystąpiła regularna miesiączka, należy do wykluczenia traktować jako kobietę w ciąży. W razie wątpliwości dotyczących możliwej ciąży (jeśli u kobiety nie wystąpiła miesiączka, jeśli miesiączki są bardzo nieregularne, itp.), należy zaproponować pacjentce alternatywne metody diagnostyczne, bez użycia promieniowania jonizującego (jeśli takie istnieją).

Ciąża

Podanie sodu nadtechnecjanu (99mTc) kobiecie, która jest w ciąży dopuszcza się wyłącznie, gdy spodziewane korzyści przewyższają ryzyko na jakie narażona jest matka i płód. Powinny być wzięte pod uwagę alternatywne metody diagnostyczne, bez użycia promieniowania jonizującego,. Tc-99m (w postaci wolnego nadtechnecjanu) przechodzi przez barierę łożyskową.

Karmienie piersią

Przed podaniem radiofarmaceutyku kobiecie karmiącej piersią należy rozważyć możliwość odroczenia podania izotopu promieniotwórczego do chwili zakończenia przez matkę karmienia piersią i wybrać najkorzystniejszy radiofarmaceutyk pod względem wydzielania aktywności w mleku. Jeśli podanie radiofarmaceutyku zostanie uznane za konieczne, karmienie piersią należy przerwać na 12 godzin po podaniu produktu leczniczego, a pokarm wydzielony w tym czasie usunąć. Należy unikać bliskiego kontaktu z dzieckiem w tym czasie.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Sodu nadtechnecjan (99mTc) roztwór do wstrzykiwań nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Podsumowanie profilu bezpieczeństwa:

Informacje na temat działań niepożądanych pochodzą ze spontanicznych zgłoszeń. Odnotowano następujące rodzaje reakcji: reakcje anafilaktoidalne, niespecyficzne reakcje uogólnione oraz reakcje w miejscu podania. Sodu nadtechnecjan (99mTc) otrzymywany z generatora radionuklidu Poltechnet jest stosowany do znakowania różnych związków. Związki te charakteryzuje większe prawdopodobieństwo wywołania działań niepożądanych niż w przypadku nadtechnecjanu 99mTc. Dlatego odnotowane działania niepożądane są raczej związane ze stosowaniem wyznakowanych związków niż 99mTc. Możliwe rodzaje interakcji jakie mogą wystąpić po dożylnym podaniu produktu leczniczego wyznakowanego roztworem nadtechnecjanu-99mTc sodu mogą być różne w zależności od użytej substancji. Informacje te można znaleźć w Charakterystyce Produktu Leczniczego dołączonej do zestawu do sporządzania radiofarmaceutyku.

Lista działań niepożądanych

Częstość występowania działań niepożądanych klasyfikuje się następująco:

Nieznana (częstotliwość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia układu immunologicznego

Częstość nieznana*: reakcje anafilaktyczne/anafilaktoidalne (np. duszność, śpiączka, pokrzywka, rumień, wysypka, świąd, obrzęk różnych miejsc ciała np. obrzęk twarzy)

Zaburzenia układu nerwowego

Częstość nieznana*: reakcje wazowagalne (np. omdlenie, tachykardia, bradykardia, zawroty głowy, bóle głowy, niewyraźne widzenie, zaczerwienienie)

Zaburzenia żołądka i jelit

Częstotliwość nieznana*: wymioty, nudności, biegunka

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu _podania

Częstość nieznana*: reakcje w miejscu wstrzyknięcia (np. zapalenie tkanki łącznej, ból, rumień i obrzęk)

*Działania niepożądane pochodzące ze spontanicznych zgłoszeń

Ekspozycja na radioaktywność jest związana z indukcją nowotworów oraz możliwością rozwoju wad dziedzicznych. Dawka efektywna wynosi 5,2 mSv, w związku z podaniem maksymalnej zalecanej dawki aktywności wynoszącej 400 MBq istnieje małe prawdopodobieństwo wystąpienia tych działań niepożądanych.

Opis wybranych działań niepożądanych

Reakcje anafilaktyczne/anafilaktoidalne (np.: duszność, śpiączka, pokrzywka, rumień, wysypka, świąd, obrzęk różnych miejsc ciała np. obrzęk twarzy)

Reakcje anafilaktyczne/anafilaktoidalne zostały zgłoszone po podaniu dożylnym sodu nadtechnecjanu (99mTc) i dotyczyły różnych zmian skórnych lub problemów z oddychaniem np.: podrażnienie skóry, obrzęk lub duszność.

Reakcje wegetatywne (układu nerwowego i zaburzenia żołądkowo-jelitowe)

Odnotowano pojedyncze przypadki ciężkich reakcji wegetatywnych, jednak większość zgłaszanych reakcji wegetatywnych to reakcje ze strony przewodu pokarmowego takie jak, nudności lub wymioty. Inne to reakcje wazowagalne, takie jak ból lub zawroty głowy. Reakcje wegetatywne uważane są raczej za związane ze świadomością pacjenta, że jest poddawany badaniu niż z samym zastosowaniem technetu (99mTc), dotyczy to szczególnie pacjentów odczuwających lęk.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Inne raporty opisują miejscowe reakcje w miejscu wstrzyknięcia. Reakcje w miejscu wstrzyknięcia są związane z wynaczynieniem roztworu radiofarmaceutyku podczas wstrzykiwania i mogą przybierać postać od lokalnego obrzęku do zapalenia tkanki łącznej. W zależności od podanej radioaktywności i znakowanego związku, rozszerzone wynaczynienie może wymagać leczenia chirurgicznego.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C,

02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

W przypadku przedawkowania radioaktywności sodu nadtechnecjanu (99mTc) należy dążyć do obniżenia dawki pochłoniętej przez pacjenta poprzez przyspieszenie wydalania radionuklidu z organizmu przez częste wypróżnienia, wymuszoną diurezę i oddawanie moczu.

Wychwyt przez tarczycę, ślinianki i śluzówkę przewodu pokarmowego może być znacznie

zmniejszony, gdy po przypadkowym podaniu wysokich dawek sodu nadtechnecjanu (99mTc), natychmiast poda się nadchloran sodu.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Różne środki radiofarmaceutyczne stosowane w diagnostyce tarczycy, kod ATC: V 09F X01

W zakresie diagnostycznie stosowanych dawek, nie zaobserwowano aktywności farmakologicznej.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne Dystrybucja

Jon nadtechnecjanowy ma podobną dystrybucję biologiczną do jonu jodowego i nadchloranowego - gromadzi się przejściowo w śliniankach, splocie naczyniówkowym, śluzówce żołądka oraz tarczycy. Jest uwalniany z tych narządów w niezmienionej postaci.

Jon nadtechnecjanowy gromadzi się w obszarach o bogatym unaczynieniu lub w obszarach, gdzie naczynia mają nieprawidłową przepuszczalność. Dzieje się tak szczególnie wtedy, gdy wcześniej podane pacjentowi środki blokują pobieranie produktu lecziczego przez struktury gruczołowe. 99mTc jest selektywnie usuwany z płynu mózgowo-rdzeniowego.

Wychwyt narządów

We krwi 70-80% wstrzykniętego dożylnie sodu nadtechnecjanu (99mTc) wiąże się z białkami, głównie w sposób niespecyficzny z albuminami. Wolne frakcje (20-30%) gromadzone są czasowo w tarczycy i gruczołach ślinowych, brzuchu i błonach śluzowych nosa, a także w splocie naczyniówkowym.

Sodu nadtechnecjanu (99mTc), w przeciwieństwie do jodu nie jest wykorzystywany do syntezy hormonów tarczycy (organifikacja), ani nie wchłania się w jelicie cienkim. Maksymalny poziom akumulacji w tarczycy, w zależności od funkcjonalności i nasycenia jodem (w eutyreozie ok. 0,33%, w nadczynności tarczycy i zaburzeniach niedoboru jodu do 25%) jest osiągany po ok. 20 minutach od wstrzyknięcia, a następnie szybko maleje. Dotyczy to również komórek przyściennych błony śluzowej żołądka oraz komórek groniastych ślinianek.

W przeciwieństwie do tarczycy, która uwalnia sodu nadtechnecjan (99mTc) do krwi, gruczoły ślinowe i żołądek wydzielają sodu nadtechnecjan (99mTc) odpowiednio do śliny i soków żołądkowych. Akumulacja w gruczołach ślinowych jest na poziomie 0,5% podanej aktywności. Przy czym maksymalny poziom osiągnięty jest po około 20 minutach. Po godzinie od wstrzyknięcia stężenie w ślinie jest około 10-30 razy większe niż w osoczu. Wydzielanie można przyspieszyć poprzez podanie soku z cytryny lub stymulację przywspółczulnego układu nerwowego. Nadchloran powoduje zmniejszenie absorpcji.

Eliminacja

Okres półtrwania w osoczu wynosi około 3 godzin. Sodu nadtechnecjan (99mTc) nie jest metabolizowany w organizmie. Jedna część jest wydalana przez nerki bardzo szybko, reszta wolniej z kałem, śliną i płynem łzowym. Przez pierwsze 24 godziny od podania związek jest wydalany głównie z moczem (około 25%), przez następne 48 godzin - z kałem. Około 50% dawki jest wydalane w czasie 50 godzin od podania. Jeśli podano wcześniej produkt blokujący wychwyt nadtechnecjanu (99mTc) przez narządy gruczołowe, wydalanie odbywa się w sposób opisany powyżej, klirens nerkowy jest jednak wyższy.

Powyższe dane nie dotyczą zastosowania sodu nadtechnecjanu (99mTc) do znakowania innych radiofarmaceutyków.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Brak danych dotyczących ostrej, podostrej oraz przewlekłej toksyczności po podaniu pojedynczej dawki oraz dawek powtarzanych. Ilość sodu nadtechnecjanu (99mTc) podawanego podczas badań diagnostycznych jest bardzo mała. Nie obserwowano innych reakcji poza alergicznymi.

Produkt leczniczy nie jest przeznaczony do regularnego ani ciągłego stosowania.

Nie prowadzono badań mutagenności ani długoterminowych badań dotyczących działania karcynogennego.

Toksyczność reprodukcyjna

Stopień przechodzenia sodu nadtechnecjanu (99mTc) przez łożysko badano u myszy. Jeśli nie podano wcześniej nadchlorku, ciężarna macica gromadziła około 60% podanej dawki 99mTc. Badania prowadzone u myszy ciężarnych, w trakcie ciąży, w ciąży i karmiących oraz tylko karmiących, wykazały zmiany u potomstwa, takie jak zmniejszenie wagi, brak owłosienia oraz bezpłodność.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Sodu chlorek Woda do wstrzykiwań

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie mieszać produktu leczniczego z innymi produktami leczniczymi z wyjątkiem tych wymienionych w punkcie 12.

6.3    Okres ważności

Generator: 21 dni od daty produkcji

Data kalibracji i termin ważności są podane na etykiecie.

Eluat sodu nadtechnecjanu (99mTc): Powinien być zużyty w ciągu 12 godzin od jego elucji. Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

Fiolki do elucji: 1 rok.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania produktu leczniczego

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Generator: Nie zamrażać.

Eluat: warunki przechowywania produktu leczniczego po elucji patrz punkt 6.3.

Fiolki ewakuowane: Nie wymagają specjalnych warunków przechowywania.

Pozostałe warunki przechowywania powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami dotyczącymi materiałów radioaktywnych.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Poltechnet - generator 99Mo/99mTc zbudowany jest z następujących części:

•    Sterylnej kolumny szklanej wypełnionej tlenkiem glinu (1), na którym zaadsorbowany jest radionuklid macierzysty - molibden 99Mo. Kolumna z góry i z dołu jest chroniona szklanym filtrem, zapobiegającym ewentualnemu wydostaniu się tlenku glinu z kolumny. Kolumna z góry i z dołu zamknięta jest korkami gumy, zabezpieczonymi kapslami.

•    Kompletu metalowych igieł (2) służących do połączenia kolumny generatora z fiolkami z eluentem i z eluatem. Na czas transportu lub przerw w eksploatacji igły są zabezpieczone dwoma fiolkami zawierającymi środek bakteriostatyczny (0,02% roztwór wodny bromku laurylodimetylobenzyloamoniowego).

•    Osłony ołowianej (3) o grubości 50 mm, w której umieszczone są kolumna i igły generatora. Osłona zapewnia bezpieczną z punktu widzenia ochrony radiologicznej eksploatację generatora.

•    Filtrów (4): eluatu oraz powietrza.

•    Regulatora objętości eluatu (5). Konstrukcja regulatora umożliwia uzyskanie żądanej objętości eluatu (poprzez regulację objętości od 4 do 8 ml). Dokładność regulatora objętości wynosi +/-0,5 ml. Regulator pozwala na uzyskanie oczekiwanego stężenia promieniotwórczego 99mTc w roztworze. W celu przystąpienia do regulacji, należy pokręcić górną tuleją regulatora (7), tak aby cyfra znajdująca się na jej górnej powierzchni, określająca objętość eluatu, znalazła się naprzeciw wskaźnika (6), jak pokazano na rysunku poniżej.

Razem z generatorem dostarczane jest następujące wyposażenie:

•    16 fiolek zawierających 10 ml eluentu (9 mg/ml (0,9%) NaCl roztwór) i 16 fiolek ewakuowanych (fiolki na eluat).

Bezpośrednim opakowaniem eluatu z generatora radionuklidu jest fiolka szklana o pojemnościlO ml zamknięta korkiem z gumy zabezpieczonym kapslem aluminiowym, umieszczona w ołowianym pojemniku osłonowym (8).

Przykładowe wielkości opakowań:

aktywność 99mTc [GBq] na dzień produkcji

8,0

14

21

28

35

42

53

64

69

88

125

141

175

GBq

99m

aktywność Tc (Maksymalna teoretyczna aktywność na dzień kalibracji, 12h CET)

2,3

4,0

6,0

8,0

10

12

15

18

20

25

35

40

50

GBq

aktywność 99Mo

(na dzień kalibracji, 12h CET)

2,6

4,5

6,8

9,2

11

14

17

21

22

29

41

46

57

GBq

Inne wielkości opakowań w zakresie 8,0 - 175 GBq na dzień produkcji są dostępne na życzenie klienta.

1.    Kolumna

nas.2.    Igły

3.    Osłona ołowiana

4.    Filtry

5.    Regulator objętości eluatu

6.    Wskaźnik

7.    Tuleja

8.    Pojemnik osłonowy

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Ogólne ostrzeżenia

Radiofarmaceutyk może być otrzymywany, używany i podawany chorym tylko przez osoby mające odpowiednie uprawnienia, w specjalistycznych, wyznaczonych do tego placówkach klinicznych. Otrzymywanie, magazynowanie, użycie, przenoszenie i (lub) utylizacja podlegają odpowiednim przepisom administracyjnym.

Radiofarmaceutyki, powinny być przygotowane w sposób odpowiedni do wymagań dotyczących zarówno zasad bezpieczeństwa radiologicznego, jak i jakości. Powinno zapewnić się odpowiednie warunki aseptyczne.

Nie należy stosować produktu leczniczego jeżeli zauważy się jakiekolwiek znaki jego uszkodzenia.

Produkt leczniczy należy podawać w taki sposób, aby zminimalizować ryzyko zanieczyszczenia produktu leczniczego i napromieniowania osoby podającej produkt leczniczy. Konieczne jest odpowiednie zabezpieczenie.

Podawanie chorym radioaktywnych produktów leczniczych stwarza niebezpieczeństwo skażenia dla osób postronnych, np. moczem lub wymiocinami pacjenta. Należy zatem przestrzegać zasad ochrony radiologicznej, zgodnych z obowiązującymi przepisami.

Przed usunięciem generatora należy określić jego radioaktywność.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Narodowe Centrum Badań Jądrowych

ul. Andrzeja Sołtana 7

05-400 Otwock

Tel.: 22 718 07 00

Fax:    22 718 03 50

e-mail: polatom@polatom.pl

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

11. DOZYMETRIA

Dane wymienione poniżej pochodzą z ICRP 80 i są obliczane według następujących założeń: (I) Wartości dawek, gdy pacjent nie otrzymał produktu blokującego:

Narząd

Dawka poch

onięta na jednostkę podanej aktywności

mGy/MBq]

Dorośli

15 lat

10 lat

5 lat

1 rok

Nadnercza

0,0037

0,0047

0,0072

0,011

0,019

Ściany pęcherza moczowego

0,018

0,023

0,030

0,033

0,060

Powierzchnia kości

0,0054

0,0066

0,0097

0,014

0,026

Mózg

0,0020

0,0025

0,0041

0,0066

0,012

Sutki

0,0018

0,0023

0,0034

0,0056

0,011

Pęcherzyk żółciowy

0,0074

0,0099

0,016

0,023

0,035

Przewód pokarmowy:

Ściana żołądka

0,026

0,034

0,048

0,078

0,16

Jelito cienkie

0,016

0,020

0,031

0,047

0,082

Okrężnica

0,042

0,054

0,088

0,14

0,27

Ściana górnej części jelita

grubego - ULI

0,057

0,073

0,12

0,20

0,38

Ściana dolnej części jelita

grubego - LLI

0,021

0,028

0,045

0,072

0,13

Serce

0,0031

0,0040

0,0061

0,0092

0,017

Nerki

0,0050

0,0060

0,0087

0,013

0,021

Wątroba

0,0038

0,0048

0,0081

0,013

0,022

Płuca

0,0026

0,0034

0,0051

0,0079

0,014

Mięśnie

0,0032

0,0040

0,0060

0,0090

0,016

Przełyk

0,0024

0,0032

0,0047

0,0075

0,014

Jajniki

0,010

0,013

0,018

0,026

0,045

Trzustka

0,0056

0,0073

0,011

0,016

0,027

Szpik kostny

0,0036

0,0045

0,0066

0,0090

0,015

Ślinianki

0,0093

0,012

0,017

0,024

0,039

Skóra

0,0018

0,0022

0,0035

0,0056

0,010

Śledziona

0,0043

0,0054

0,0081

0,012

0,021

Jądra

0,0028

0,0037

0,0058

0,0087

0,016

Grasica

0,0024

0,0032

0,0047

0,0075

0,014

Tarczyca

0,022

0,036

0,055

0,12

0,22

Macica

0,0081

0,010

0,015

0,022

0,037

Pozostałe narządy

0,0035

0,0043

0,0064

0,0096

0,017

Dawka skuteczna [mSv/MBq]

0,013

0,017

0,026

0,042

0,079

(II) Wartości dawek, gdy pacjent otrzymał produkt blokujący:

Narząd

Dawka pochłonięta na jednostkę podanej aktywności

mGy/MBq]

Dorośli

Dzieci 15 lat

Dzieci 10 lat

Dzieci 5 lat

Dzieci 1 rok

Nadnercza

0,0029

0,0037

0,0056

0,0086

0,016

Ściany pęcherza moczowego

0,030

0,038

0,048

0,050

0,091

Powierzchnia kości

0,0044

0,0054

0,0081

0,012

0,022

Mózg

0,0020

0,0026

0,0042

0,0071

0,012

Sutki

0,0017

0,0022

0,0032

0,0052

0,010

Pęcherzyk żółciowy

0,0030

0,0042

0,0070

0,010

0,013

Przewód pokarmowy:

Ściana żołądka

0,0027

0,0036

0,0059

0,0086

0,015

Jelito cienkie

0,0035

0,0044

0,0067

0,010

0,018

Okrężnica

0,0036

0,0048

0,0071

0,010

0,018

Ściana górnej części jelita

grubego - ULI

0,0032

0,0043

0,0064

0,010

0,017

Ściana dolnej części jelita

grubego - LLI

0,0042

0,0054

0,0081

0,011

0,019

Serce

0,0027

0,0034

0,0052

0,0081

0,014

Nerki

0,0044

0,0054

0,0077

0,011

0,019

Wątroba

0,0026

0,0034

0,0053

0,0082

0,015

Płuca

0,0023

0,0031

0,0046

0,0074

0,013

Mięśnie

0,0025

0,0031

0,0047

0,0072

0,013

Przełyk

0,0024

0,0031

0,0046

0,0075

0,014

Jajniki

0,0043

0,0054

0,0078

0,011

0,019

Trzustka

0,0030

0,0039

0,0059

0,0093

0,016

Szpik kostny

0,0025

0,0032

0,0049

0,0072

0,013

Skóra

0,0016

0,0020

0,0032

0,0052

0,0097

Śledziona

0,0026

0,0034

0,0054

0,0083

0,015

Jądra

0,0030

0,0040

0,0060

0,0087

0,016

Grasica

0,0024

0,0031

0,0046

0,0075

0,014

Tarczyca

0,0024

0,0031

0,0050

0,0084

0,015

Macica

0,0060

0,0073

0,011

0,014

0,023

Pozostałe narządy

0,0025

0,0031

0,0048

0,0073

0,013

Dawka skuteczna [mSv/MBq]

0,0042

0,0054

0,0077

0,011

0,019

Dawka skuteczna po podaniu dożylnym 400 MBq nadtechnecjanu (99mTc) sodu dorosłemu pacjentowi o masie ciała 70 kg wynosi 5,2 mSv.

Po podaniu produktu o właściwościach blokujących i podaniu 400 MBq sodu nadtechnecjanu (99mTc) dorosłemu pacjentowi o masie ciała 70 kg dawka skuteczna wynosi 1,7 mSv.

Dawka promieniowania pochłonięta przez soczewkę oka po podaniu nadtechnecjanu sodu Na99mTcO4 celem wykonania scyntygrafii kanałów łzowych jest szacowana na 0,038 mGy/MBq. Podanie aktywności wynoszącej 4 MBq powoduje pochłonięcie dawki skutecznej poniżej 0,01 mSv.

Podane dawki promieniowania mają zastosowanie w przypadku, kiedy narządy pochłaniające sodu nadtechnecjan (99mTc) funkcjonują prawidłowo. Nadczynność/niedoczynność (np.: tarczycy, błony śluzowej żołądka i nerek) oraz długotrwałe procesy zaburzenia bariery krew-mózg lub zaburzenia pracy nerek, mogą prowadzić do zmian w ekspozycji na promieniowanie, lokalnie nawet w silnych wzrostów nim.

Dawki promieniowania na powierzchnię i pochłaniane zależą od wielu czynników.

Należy kontrolować poziom promieniowania w środowisku i podczas pracy.

12. INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA PRODUKTÓW RADIOFARMACEUTYCZNYCH

Elucja generatora musi być prowadzona w pomieszczeniach odpowiadającym przepisom dotyczącym bezpieczeństwa pracy w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące.

Roztwór z generatora jest przezroczystym i bezbarwnym roztworem sodu nadtechnecjanu (99mTc), o pH w zakresie 5,5 - 7,5 oraz czystości radiochemicznej powyżej 98%.

W przypadku wykorzystania roztworu sodu nadtechnecjanu (99mTc) do znakowania zestawów do sporządzania radiofarmaceutyków należy zapoznać się z ulotką załączoną do znakowanego zestawu.

Aktywności generatora Poltechnet odpowiadają poszczególnym, konkretnym zamówieniom. Aktywność nominalna jest określana na dzień kalibracji na godzinę 12:00 CET.

W celu bezpiecznego użytkowania generatora należy postępować zgodnie z opisem poniżej. Podczas przenoszenia, otrzymywania i podawania produktu leczniczego należy przestrzegać zasad dotyczących bezpieczeństwa pracy w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące.

Sposób postępowania:

UWAGA: W czasie eksploatacji generatora oraz rozdozowywania roztworu -sodu nadtechnecjanu Na99mTcO4 zaleca się stosowanie dodatkowych osłon przed promieniowaniem jonizującym (np. ścianki osłonnej ołowianej) oraz stosowanie osłon na strzykawki. Wszelkie prace z generatorem i eluatem należy prowadzić w miejscu zapewniającym jałowość eluatu.

W czasie eksploatacji generatora należy przestrzegać niżej podanego sposobu postępowania:

-    przeciąć plomby na opakowaniu transportowym generatora,

-    zdjąć pokrywę opakowania transportowego generatora,

-    wyjąć pokrywę wewnętrzną,

-    wyjąć pudełka z zestawami do elucji generatora,

-    wyjąć generator z opakowania transportowego i ustawić na stanowisku roboczym.

UWAGA: Do elucji generatora używać wyłącznie fiolek z eluentem tego samego producenta.

UWAGA: Nie przemywać igieł i korków fiolek alkoholem, eterem ani roztworem detergentów.

UWAGA: Nie pozostawiać generatora nieużywanego. Zawartość 99Tc w generatorze jak również w eluacie wzrasta jeśli generator nie jest eluowany każdego dnia. Jeśli stosuje się eluat po okresie

nieużywania generatora, zarówno "mTc jak i 99Tc reaguje z ligandem zestawu, ale 99Tc nie bierze udziału w obrazowaniu. Ma to negatywny wpływ na jakość obrazu podczas badania.

W celu przeprowadzenia elucji generatora należy:

-    odkręcić pokrywę generatora,

-    ustawić generator w taki sposób, by dwie fiolki ze środkiem bakteriostatycznym znajdujące się w gniazdach generatora, znajdowały się w płaszczyźnie równoległej do pracownika, a wskaźnik regulatora objętości eluatu (6) był widoczny,

-    zdjąć z igieł dwie fiolki ze środkiem bakteriostatycznym,

-    ustawić tuleję regulatora tak, aby cyfra wskazująca żądaną objętość eluatu znalazła się na przeciwko wskaźnika

UWAGA: Nie wykręcać całkowicie tulei z gniazda. W razie całkowitego wykręcenia tulei z gniazda, ponowne jej umieszczenie w gnieździe należy rozpocząć od ustawienia znacznika znajdującego się w dolnej części tulei (pod cyfrą 4) naprzeciw wskaźnika regulatora objętości eluatu.

-    z kapsla fiolki ewakuowanej oraz z fiolki z eluentem zdjąć plastikową nakładkę,

-    umieścić fiolkę ewakuowaną w pojemniku osłaniającym eluat,

-    fiolkę z eluentem nabić do wyczuwalnego oporu na podwójną igłę regulatora objętości,

-    fiolkę ewakuowaną umieszczoną w pojemniku osłonnym (8) nabić do wyczuwalnego oporu na pojedynczą igłę,

-    proces elucji został rozpoczęty, czas elucji zależy od ustawionej objętości eluatu i wynosi max. 2, 3, i 4 min. odpowiednio do objętości 4, 6 i 8 ml,

-    po zakończonej elucji zdjąć pojemnik osłonny z fiolką z eluatem (8) i wykonać pomiar radioaktywności otrzymanego sodu nadtechnecjanu (99mTc),

-    zdjąć z podwójnej igły fiolkę po wykorzystanym eluencie,

UWAGA: Dla ułatwienia zdejmowania fiolki z eluentem, tuleję regulatora objętości wkręcić w dół na głębokość ok. 1,5 cm.

-    nałożyć fiolki ze środkiem bakteriostatycznym na igły w obu gniazdach,

-    zakręcić pokrywę generatora.

Obliczenia aktywności technetu (99mTc)

Aktywność nominalna generatora radionuklidu 99Mo/99mTc, (MTcG-4) wyrażana jest w aktywności technetu (99mTc) na godz. 1200 dnia kalibracji (dzień zero, Tabela 1). Aktywność 99mTc otrzymywana z generatora od godz. 800 do 1200 wynosi odpowiednio od 96% do 100% wartości nominalnej dla danego dnia eksploatacji generatora. Dla uzyskania maksymalnej aktywności technetu-99m pomiędzy kolejnymi elucjami generatora powinno upłynąć 23-24 godziny.

Tabela 1. Teoretyczna aktywność technetu (99mTc) uzyskiwana w eluacie w kolejnych dniach eksploatacji generatora

Aktywność generatora 99mTc [GBq]

4,00

5,00

6,00

7,50

8,00

10,00

12,00

13,00

15,00

17,00

18,50

20,00

23,00

25,00

30,00

35,00

40,00

50,00

82,00

Dzień

-5

14,1

17,6

21,2

26,4

28,2

35,3

42,3

45,8

52,9

59,9

65,2

70,5

81,1

88,2

105,8

123,4

141,1

176,3

-4

11,0

13,7

16,4

20,6

21,9

27,4

32,9

35,6

41,1

46,6

50,7

54,8

63,0

68,5

82,2

95,9

109,6

137,0

-3

8,5

10,7

12,8

16,0

17,0

21,3

25,6

27,7

32,0

36,2

39,4

42,6

49,0

53,3

63,9

74,6

85,2

106,5

175,0

-2

6,6

8,3

9,9

12,4

13,2

16,6

19,9

21,5

24,8

28,1

30,6

33,1

38,1

41,4

49,7

57,9

66,2

82,8

136,0

-1

5,1

6,4

7,7

9,6

10,3

12,9

15,4

16,7

19,3

21,9

23,8

25,7

29,6

32,2

38,6

45,0

51,5

64,3

105,6

0

4,00

5,00

6,00

7,50

8,00

10,00

12,00

13,00

15,00

17,00

18,50

20,00

23,00

25,00

30,00

35,00

40,00

50,00

82,00

1

3,11

3,89

4,66

5,83

6,22

7,77

9,33

10,10

11,66

13,21

14,38

15,54

17,88

19,43

23,32

27,20

31,09

38,86

63,73

2

2,42

3,02

3,62

4,53

4,83

6,04

7,25

7,85

9,06

10,27

11,17

12,08

13,89

15,10

18,12

21,14

24,16

30,20

49,53

3

1,88

2,35

2,82

3,52

3,76

4,69

5,63

6,10

7,04

7,98

8,69

9,39

10,80

11,74

14,08

16,43

18,78

23,47

38,50

4

1,46

1,82

2,19

2,74

2,92

3,65

4,38

4,74

5,47

6,20

6,75

7,30

8,39

9,12

10,95

12,77

14,59

18,24

29,92

5

1,13

1,42

1,70

2,13

2,27

2,84

3,40

3,69

4,25

4,82

5,25

5,67

6,52

7,09

8,51

9,93

11,34

14,18

23,25

6

0,88

1,10

1,32

1,65

1,76

2,20

2,64

2,87

3,31

3,75

4,08

4,41

5,07

5,51

6,61

7,71

8,82

11,02

18,07

7

0,69

0,86

1,03

1,28

1,37

1,71

2,06

2,23

2,57

2,91

3,17

3,43

3,94

4,28

5,14

6,00

6,85

8,56

14,05

8

0,53

0,67

0,80

1,00

1,07

1,33

1,60

1,73

2,00

2,26

2,46

2,66

3,06

3,33

3,99

4,66

5,33

6,66

10,92

9

0,41

0,52

0,62

0,78

0,83

1,03

1,24

1,35

1,55

1,76

1,91

2,07

2,38

2,59

3,10

3,62

4,14

5,17

8,48

10

0,32

0,40

0,48

0,60

0,64

0,80

0,96

1,05

1,21

1,37

1,49

1,61

1,85

2,01

2,41

2,81

3,22

4,02

6,59

11

0,25

0,31

0,38

0,47

0,50

0,63

0,75

0,81

0,94

1,06

1,16

1,25

1,44

1,56

1,88

2,19

2,50

3,13

5,12

12

0,19

0,24

0,29

0,36

0,39

0,49

0,58

0,63

0,73

0,83

0,90

0,97

1,12

1,21

1,46

1,70

1,94

2,43

3,98

13

0,15

0,19

0,23

0,28

0,30

0,38

0,45

0,49

0,57

0,64

0,70

0,76

0,87

0,94

1,13

1,32

1,51

1,89

3,10

14

0,12

0,15

0,18

0,22

0,23

0,29

0,35

0,38

0,44

0,50

0,54

0,59

0,67

0,73

0,88

1,03

1,17

1,47

2,41

15

0.09

0.12

0.14

0.17

0.18

0.22

0.27

0.30

0.34

0.39

0.42

0.46

0.52

0.57

0.68

0.80

0.91

1.14

1.87

Możliwe jest uzyskanie eluatu w czasie krótszym niż 23 godz. Wtedy aktywność technetu (99mTc) będzie odpowiednio niższa. W Tabeli 2 podano wartości współczynników do wyliczenia aktywności technetu (99mTc) w zależności od czasu, jaki upłynął od ostatniej elucji.

Tabela 2. Wartości współczynników do wyliczenia aktywności technetu-99m w zależności od czasu, jaki upłynął od ostatniej elucji.

Czas od ostatniej elucji [godz.]

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

23

Współczynnik zaniku 99Mo

1,0

0,979

0,960

0,940

0,919

0,900

0,881

0,863

0,845

0,828

0,811

0,785

Współczynnik narostu 99mTc

0,0

0,21

0,39

0,51

0,62

0,71

0,79

0,85

0,89

0,93

0,96

1,0

Przykłady obliczeń:

•    Generator o aktywności nominalnej 15 GBq eluowano w dniu "+2" o godz. 900, następnie tego samego dnia przeprowadzono drugą elucję o godz. 1300, tj. po 4 godz. od poprzedniej elucji.

Aktywność pierwszej elucji wynosi: 9,06 GBq (odczytane z Tabeli 1).

Aktywność drugiej elucji wynosi: 9,06 x 0,960 x 0,39 = 3,39 GBq (współczynniki odczytane z Tabeli 2).

   Generator o aktywności nominalnej 23 GBq eluowano w dniu "+4" o godz. 800, następnie tego samego dnia przeprowadzono drugą elucję o godz. 1400, tj. po 6 godz. od ostatniej elucji.

Aktywność pierwszej elucji wynosi: 8,39 GBq (odczytane z Tabeli 1).

Aktywność drugiej elucji wynosi: 8,39 x 0,940 x 0,51 = 4,02 GBq (współczynniki odczytane z Tabeli 2).

Kontrola jakości

Wygląd roztworu, pH, radioaktywność oraz tzw. "przebicie” molibdenu (99Mo) muszą być sprawdzone przed użyciem.

Sprawdzenie "przebicia” molibdenu (99Mo) może być przeprowadzone zgodnie z Farmakopeą europejska (Ph.Eur.) lub też każdą inną zwalidowaną metodą umożliwiającą określenie zawartości molibdenu poniżej 0,1 % całkowitej aktywności na dzień i godzinę podania.

Każdy pierwszy eluat otrzymany z generatora może być użyty. Eluat może być użyty do wyznakowania zestawu do znakowania nawet w ciągu 24 godzin od ostatniej elucji, chyba że w Charakterystyce konkretnego zestawu do znakowania jest informacja o konieczności użycia świeżo eluowanego roztworu.

Charakterystyka eluatu otrzymywanego z generatora

Wydajność elucji    90-110%

Czystość radiochemiczna eluatu    >98%

Zawartość 99Mo w eluacie    <0,1% (A/A)

Zawartość Al3+ w eluacie    <5,0 pg/ml

pH eluatu    5,5-7,5


Kontrola u użytkownika

Pomiar aktywności: wykonać dowolną metodą z dokładnością do 10% i odnieść do czasu zakończenia elucji.

Czystość radiochemiczna:

Badanie wykonać metodą chromatografii bibułowej wstępującej, stosując bibułę Whatman 1 oraz aceton jako roztwór rozwijający. Wartość Rf dla sodu nadtechnecjanu (99mTc) wynosi 0,9-1,0. Zawartość glinu w eluacie:

Wykonać metodą testu kroplowego na pasku bibuły wysyconej 0,05% roztworem chromazurolu S.

17 z 17

Poltechnet