Imeds.pl

Posorutin 50 Mg/Ml

Document: dokument 0 change

1.3.1 SPC, labelling and package leaflet

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Posorutin

Troxerutinum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

-    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Posorutin i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Posorutin

3.    Jak stosować Posorutin

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Posorutin

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Posorutin i w jakim celu się go stosuje

Posorutin jest lekiem służącym do stabilizacji naczyń krwionośnych oka. Posorutin stosuje się w leczeniu uzupełniającym w przypadku osłabienia naczyń krwionośnych, np. przy zmianach w dnie oka spowodowanych retinopatią cukrzycową, lub przy wylewach krwawych do spojówki.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Posorutin Kiedy nie stosować leku Posorutin

Leku nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek z jego składników. Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Posorutin należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Podczas stosowania leku Posorutin nie należy używać soczewek kontaktowych.

Jeśli brak jest jednak przeciwwskazań do ich używania, należy przed zakropleniem leku zdjąć soczewki i zakroplić lek do worka spojówkowego. Soczewki można ponownie założyć po 15 minutach. Ze względu na możliwość uszkodzenia należy unikać kontaktu miękkich soczewek z lekiem.

Inne leki i Posorutin

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Interakcje z innymi lekami nie są znane. W przypadku jednoczesnego stosowania innych kropli lub maści do oka, leki należy podawać w odstępie 15 minut.

Maści okulistyczne należy podawać jako ostatnie.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Ciąża:

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Brak wystarczających danych dotyczących stosowania w czasie ciąży.

Karmienie piersią:

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Brak wystarczających danych dotyczących stosowania w czasie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie są zalecane specjalne środki ostrożności.

3. Jak stosować Posorutin

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

W celu podania leku Posorutin należy umyć dokładnie ręce, odkręcić zakrętkę pojemnika, odchylić nieco głowę do tyłu, odciągnąć lekko dolną powiekę, następnie ściskając niezbyt mocno butelkę, podać jedną kroplę do worka spojówkowego, powoli zamknąć powieki.

Należy unikać kontaktu zakraplacza z okiem i skórą twarzy. Po zakropleniu starannie zamknąć pojemnik zakrętką. Zakraplanie leku należy rozłożyć równomiernie w ciągu doby.

Posorutin jest lekiem przeznaczonym do długotrwałej terapii. Jej długość określa lekarz.

Zwykle zakrapla się 3 razy na dobę po 1 kropli do worka spojówkowego.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Rzadko (u 1 pacjenta na 1000 do 10 000 leczonych osób występowało pieczenie oczu.

Bardzo rzadko, (u 1 pacjenta na 10 000 leczonych osób lub rzadziej) mogą wystąpić objawy nadwrażliwości polegające na reakcjach alergicznych na jeden ze składników leku. W takim przypadku należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

U niektórych osób w czasie stosowania mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych nie wymienionych w tej ulotce należy poinformować o nich lekarza.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać Posorutin

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Po pierwszym otwarciu butelki, lek można stosować przez okres 6 tygodni.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Posorutin

Substancj ą czynną leku j est trokserutyna.

Pozostałe składniki to chloroheksydyny diglukonianu roztwór 20%, sodu chlorek, disodu edytynian, woda do wstrzykiwań lub woda wysokooczyszczona.

Jak wygląda Posorutin i co zawiera opakowanie

Posorutin jest przezroczystym, bezbarwnym lub lekko żółty roztworem znajdującym się w plastikowej butelce z kroplomierzem i zatyczką.

Każde opakowanie zawiera 1 plastikową butelkę 10 ml z zakraplaczem i zakrętką.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny URSAPHARM Poland Sp. z o.o., ul. Malarska 6 05-092 Łomianki Telefon: 022 732 07 90 Telefax: 022 732 07 99 e-mail: info@ursapharm.pl

Wytwórca:

URSAPHARM Arzneimittel GmbH

IndustriestraBe 35

66129 Saarbrucken, Niemcy

Data ostatniej aktualizacji ulotki.

Edition 05/2015