Imeds.pl

Posterisan H (166,7 Mg + 2,5 Mg)/G

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Posterisan H, (166,7 mg + 2,5 mg)/g, maść

Standaryzowana zawiesina kultury bakteryjnej Escherichia coli + Hydrocortisomim

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta_

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpiąjaktekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane nie wymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4,

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Posterisan H i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Posterisan H

3.    Jak stosować lek Posterisan H

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Posterisan H

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Posterisan H i w jakim celu się go stosuje

Posterisan H pobudza układ odpornościowy organizmu i wspomaga naturalną reakcję obronną na zakażenia. Działanie to doprowadza do uśmierzenia świądu i pieczenia. Dzięki zawartości hydrokortyzonu, Posterisan H dodatkowo zmniejsza świąd i procesy zapalne.

Maść Posterisan H stosuje się w szczególnie ciężkich przypadkach świądu i zapalenia okolicy odbytu spowodowane guzkami krwawniczymi, szczelinami, rozpadlinami (ragadami) odbytu i wypryskiem.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem Icku Posterisan H Kiedy nie stosować leku Posterisan H

-jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania Posterisan H należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą jeśli wystąpią:

-    zmiany skórne w okolicy odbytu wywołane przez np. gruźlicę, syfilis, rzeżączkę

-    ospa wietrzna, reakcje poszczepienne. zakażenia grzybicze oraz stany chorobowa skóry w obrębie twarzy (zapalenie skóry okolicy ust, trądzik różowaty).

W przypadku zakażeń grzybiczych wymagane jest jednoczesne stosowanie działających miejscowa środków przeciw grzybiczych.

Dzieci

Maść Posterisan H nie powinna być stosowana u niemowląt i dzieci w wieku poniżej 4 lat (zwłaszcza w przypadku czasu leczenia powyżej 2 do 3 tygodni) o ile nie jest to bezwzględnie konieczne.

Lek Posterisan H a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Jednoczesne stosowanie maści Posterisan H i kortykosteroidów w postaci tabletek, kropli lub wstrzyknięć może powodować zwiększenie występowania opisanych działań niepożądanych leku Posterisan H i działań niepożądanych korty kostero idów.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Posterisan H nie wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Posterisan H zawiera lanolinę

Lek może powodować miejscowe reakcje skórne (np. kontaktowe zapalenie skóry).

Ważne informacje dla pacjentów z guzkami krwawniczymi

Co to są guzki krwawnicze

Dokładne zamknięcie odbytu umożliwiają miękkie, szeroko rozłożone oraz silnie ukrwione poduszeczki naczyniowe, leżące w zakończeniu jelita prostego powyżej zwieracza odbytu pod błoną śluzową.

Do dolegliwości dochodzi wtedy, gdy poduszeczki ulegają powiększeniu z powodu zastoju krwi i tworzą guzkowate zgrubienia. Mówi się wtedy o guzkach krwawniczych (żylakach odbytu, hemoroidach). Przyczyną powstawania tych dolegliwości jest niewłaściwe odżywianie, ubogie we włókna roślinne, chroniczne zaparcia, zbyt silne parcie podczas wypróżniania, częste stosowanie środków przeczyszczających, siedząca praca oraz czasami niewydolność tkanki łącznej.

Uwagę pacjentów na tę dolegliwość zwraca zazwyczaj uczucie parcia lub krwawienia podczas wypróżniania lub po nim. Krwawienia te powstają przez skaleczenia błony śluzowej wokół hemoroidów lub rozerwanie guzka krwawniczego. W dalszym przebiegu dolegliwości może wystąpić dokuczliwe i czasami bolesne kłucie, swędzenie, pieczenie i wysięk w okolicy odbytu, połączone ze stanem zapalnym i wysypką. W zaawansowanym stadium może dochodzić do przemijającego lub stałego wypadania guzków krwawniczych z odbytu.

Możliwości terapii

Po dokładnym przebadaniu lekarz udzieli wskazówek dotyczących leczenia. Stosowanie maści i czopków łagodzi ostre dolegliwości, takie jak swędzenie, kłucie, pieczenie, wysięk i ból na początku choroby oraz przed zabiegami chirurgicznymi i po nich. Bardzo istotna jest kontynuacja terapii, również jeśli nastąpi poprawa, ponieważ w przeciwnym wypadku po paru dniach dolegliwości mogą powrócić. Terapia ta jednak nie usuwa powiększonych guzków krwawniczych. W zaawansowanym stadium powiększone guzki krwawnicze należy poddać leczeniu chirurgicznemu.

Zapobieganie

Zapobieganie polega przede wszystkim na regulacji wypróżnienia i higienie okolicy odbytu.

Ponieważ zbyt twardy stolec sprzyja powstawaniu hemoroidów, należy zadbać o regularne oddawanie (niekoniecznie codziennie) miękkiego stolca.

Nie chodzi jednak o wymuszanie zbyt miękkiego stolca z zastosowaniem środków przeczyszczających, które drażnią i osłabiają odbyt, Stolec należy wyregulować za pomocą odpowiedniej diety zawierającej dużo włókien roślinnych (owoce, warzywa nie powodujące wzdęć, chleb razowy i kleik), produktami mlecznymi i wystarczającą ilością płynów. Należy unikać mocno przyprawionych potraw, alkoholu oraz żywności powodującej zaparcia. Należy kontrolować masę ciała i redukować nadwagę.

Ponadto należy - zwłaszcza przy siedzącej pracy - dbać o regularny ruch, jak np. spacery, rower, pływanie. Unikać chłodnych miejsc do siedzenia.

Istotna jest również regularna i gruntowna higiena okolicy odbytu. Po każdym wypróżnieniu należy używać miękkiego papieru toaletowego oraz wymyć okolicę odbytu letnią wodą i miękką ściereczką, bez użycia mydła i środków dezynfekujących. Nie trzeć! Skuteczne są dostępne w handlu nawilżone chusteczki higieniczne. Okolicę odbytu należy gruntownie oczyścić w podany sposób przynajmniej wieczorem. Dokładne i ostrożne osuszenie miękkim papierem toaletowym lub watą może zapobiec zakażeniu (przez bakterie, grzyby lub drożdże).

Zastojowi krwi w guzkach krwawniczych można zapobiec wykonując ćwiczenia polepszające ukrwienie. polegające na napinaniu i rozluźnianiu zwieracza co 2 sekundy codziennie łącznie przez 3 minuty/. Również nasiadówka lub spłukiwanie odbytu chłodną wodą pod prysznicem poprawia u kiwi cnie i przynosi ulgę swędzeniu i pieczeniu.

Czego należy bezwzględnie przestrzegać

Ponieważ pod opisanymi dolegliwościami mogą czasami kryć się poważne choroby, w przypadku kiwawego stolca i w razie częstych lub długotrwałych dolegliwości należy koniecznie udać się do lekarza. Jeżeli lekarz przepisze leki, to należy uważnie przeczytać załączoną ulotkę i stosować się do sposobu użycia oraz zaleceń lekarza dotyczących dawkowania.

Ponadto dla własnego bezpieczeństwa należy regularnie (nawet bez ostrych dolegliwości) przeprowadzać profilaktyczne badanie odbytnicy.

3. Jak stosować lek Posterisan H

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Maść Posterisan H należy stosować dwa razy na dobę, rano i wieczorem, po wypróżnieniu.

Cienką warstwę maści około 2,5 g należy wetrzeć w skórę i błony śluzowe wymagające leczenia.

W celu łatwiejszego stosowania zaleca się przechowywać maść w temperaturze pokojowej (od ok.

1 8 °C do 25 °C). Stosowanie maści Posterisan H powinno trwać tylko do ustąpienia ostrych dolegliwości. W razie wystąpienia nawrotów można ponownie zastosować Posterisan H. Stosowanie maści w okolicy odbytu może powodować zanieczyszczenie bielizny, zaleca się stosowanie podkładów, podpasek itp.

W celu stosowania maści w kanale odbytu należy posługiwać się ap lika to rem dołączonym do opakowania.

Stosowanie aplikatora

Aplikator nakręca się na tubkę z maścią i zdejmuje się jego górną część. Po naciśnięciu tubki maść dostaje się do aplikatora i pojawia się w jego bocznych otworach. Następnie aplikator wprowadza się ostrożnie do odbytu.

Zwilżenie aplikatora maścią może ułatwić jego wprowadzanie do odbytu. Ponowne naciśnięcie tubki sprawia, że maść dostaje się do kanału odbytu. Ostrożne obracanie tubki prowadzi do odpowiedniego rozprowadzenia maści. Po zastosowaniu należy oczyścić aplikator, wyciskając niewielką ilość maści przez boczne otwory, wycierając powierzchnię wchłaniającym papierem, a następnie nałożyć ponownie górną część aplikatora. To zabezpiecza maść przed wysychaniem.

Po ustąpieniu ostrych dolegliwości jak świąd, ból i krwawienie można dalej prowadzić leczenie stosując lek Posterisan (nie zawierający hydrokortyzonu) w celu uniknięcia nawrotów.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Posterisan H

Nie są znane przypadki przedawkowania lub zatrucia.

W przypadku pomyłkowego doustnego zażycia maści mogą wystąpić dolegliwości żołądkowo-jelitowe, takie jak ból brzucha i nudności.

Pominięcie zastosowania leku Posterisan H

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W leku Posterisan H jako środek konserwujący zastosowano fenol. W razie szczególnej nadwrażliwości może dojść w wyjątkowych przypadkach do skórnych reakcji alergicznych, powodujących zaczerwienienia i świąd.

Duża dawka leku stosowana przez długi okres może powodować atrofię skóry (stopniowe zmniejszanie objętości skóry, telangietazje (obecność poszerzonych drobnych naczyń krwionośnych, potocznie określonych jako pajączki naczyniowe), rozstępy i trądzik sterydowy.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,

Al, Jerozolimskie 181C PL-02 222 Warszawa Tek:+ 48 22 49 21 301 Faks:+ 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pi

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania Icku.

5. Jak przechowywać lek Posterisan H

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na tubie i pudełku tekturowym. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25 °C.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zaw iera lek Posterisan H 1 gram maści Posterisan H zawiera:

-    Substancje czynne: 166,7 mg standaryzowanej zawiesiny kultury bakteryjnej Escherichia coli (zabitej 3,3 mg płynnego fenolu) i 2,5 mg hydrokortyzonu. W skład zawiesiny wchodzą składniki komórkowe i produkty przemiany materii z 500 min bakterii Escherichia coli zabitych

i konserwowanych fenolem.

-    Pozostałe składniki leku to: lanolina, wazelina żółta,

Jak wygląda lek Posterisan H i co zawiera opakowanie

Tuba aluminiowa z plastikowym aplikatorem w pudelku tekturowym. Opakowanie zawiera: 25 g maści.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

DR. KADE Pharmazeutische Fabrik GmbH,

12277 Berlin Niemcy

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Inne źródła informacji

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Kadefarm Sp. z o.o.

Sierosław ul. Gipsowa ) 8

62-080 Tarnowo Podgórne, Polska

tel.: +48 61 862 99 43

e-mail: kadefarm@kadefarm.pl

5