+ iMeds.pl

Pramipexol stada 0,088 mgUlotka Pramipexol stada

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Pramipexol STADA, 0,088 mg, tabletki Pramipexol STADA, 0,18 mg, tabletki Pramipexol STADA, 0,35 mg, tabletki Pramipexol STADA, 0,7 mg, tabletki Pramipexol STADA, 1,1 mg, tabletki

(Pramipexolum)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza

lub farmaceutę.


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Pramipexol STADA i w jakim celu się go stosuje.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Pramipexol STADA.

3.    Jak stosować lek Pramipexol STADA.

4.    Możliwe działania niepożądane.

5.    Jak przechowywać lek Pramipexol STADA.

6.    Inne informacje.

1. CO TO JEST LEK PRAMIPEXOL STADA I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Pramipexol STADA należy do grupy leków, znanych jako agoniści dopaminy, które pobudzają receptory dopaminy w mózgu. Pobudzanie receptorów dopaminy wyzwala impulsy nerwowe w mózgu, ułatwiające kontrolę ruchów ciała.

Tabletki leku Pramipexol STADA są stosowane w:

•    leczeniu objawów pierwotnej choroby Parkinsona. Można go stosować pojedynczo lub w skojarzeniu z lewodopą (inny lek stosowany w chorobie Parkinsona).

•    leczeniu objawów umiarkowanego do ciężkiego pierwotnego Zespołu Niespokojnych Nóg.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU PRAMIPEXOL STADA

Kiedy nie stosować leku Pramipexol STADA

•    jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na pramipeksol lub na którykolwiek z pozostałych składników tabletek (patrz punkt 6 „Inne informacje”).

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Pramipexol STADA

Należy poinformować lekarza jeśli występują (występowały) bądź też rozwijają się choroby lub objawy, szczególnie takie, jak:

•    Choroba nerek.

•    Halucynacje (widzenie, słyszenie lub czucie rzeczy, które nie są realne). Większość halucynacji to omamy wzrokowe.

•    Dyskinezy (np. nieprawidłowe, niekontrolowane ruchy kończyn). U pacjentów z zaawansowaną chorobą Parkinsona przyjmujących lewodopę mogą wystąpić dyskinezy w przypadku zwiększania dawki leku Pramipexol STADA.

•    Senność i napady nagłego zasypiania.

•    Zmiany w zachowaniu. Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent, jego rodzina lub opiekunowie zauważą u pacjenta nietypowe dla niego przymusowe albo niepohamowane zachowania lub jeśli nie jest on w stanie oprzeć się impulsowi, pokusie albo przymusowi wykonania pewnych działań, które mogą zaszkodzić jemu lub innym osobom. Zachowania te określa się jako zaburzenia kontroli impulsu i można do nich zaliczyć uzależnienie od hazardu, nieumiarkowane jedzenie lub niepohamowane wydawanie pieniędzy, nadmierny popęd płciowy lub wzmożone zainteresowanie seksem, w tym częstsze myśli i odczucia z nim związane.

Lekarz może uznać za konieczne dostosowanie dawki lub zakończenie leczenia.

•    Psychozy (np. porównywalne z objawami schizofrenii).

•    Zaburzenia widzenia. Podczas leczenia lekiem Pramipexol STADA należy poddawać się regularnym badaniom okulistycznym

•    Ciężka choroba serca lub naczyń krwionośnych. Należy regularnie kontrolować ciśnienie tętnicze krwi, szczególnie na początku leczenia. Ma to na celu uniknięcie hipotonii posturalnej (spadku ciśnienia tętniczego krwi podczas wstawania).

•    Nasilenie objawów. Objawy mogą występować wcześniej niż zwykle, być bardziej intensywne i obejmować inne kończyny.

Dzieci i młodzież

Pramipexol STADA nie jest zalecany do stosowania u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat. Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również o tych lekach, preparatach ziołowych, zdrowej żywności lub suplementach diety, które wydawane są bez recepty.

Należy unikać przyjmowania leku Pramipexol STADA jednocześnie z lekami przeciwpsychotycznymi.

Należy zachować ostrożność w przypadku przyjmowania następuj ących leków:

•    cymetydyna (stosowana w leczeniu nadkwasoty i wrzodów żołądka);

•    amantadyna (może być stosowana w leczeniu choroby Parkinsona);

•    meksyletyna (stosowana w leczeniu nieregularnych uderzeń serca, stanu znanego jako niemiarowość komorowa);

•    zydowudyna (może być stosowana w leczeniu zespołu nabytego upośledzenia odporności (AIDS),choroby ludzkiego układu odpornościowego);

•    cisplatyna (stosowana w leczeniu różnych rodzajów nowotworów);

•    chinina (stosowana w zapobieganiu bolesnym nocnym kurczom nóg oraz w leczeniu typu malarii, znanego jako malaria tropikalna (malaria złośliwa));

•    prokainamid (stosowany w leczeniu nieregularnego tętna).

U pacjentów przyjmujących lewodopę zaleca się zmniejszenie dawki lewodopy przed rozpoczęciem stosowania leku Pramipexol STADA.

Należy zachować ostrożność w przypadku stosowania leków, które mogą wywoływać senność (maj ą działanie uspokajające), a także spożywając alkohol. W takich przypadkach lek Pramipexol STADA może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów oraz obsługiwania urządzeń mechanicznych.

Stosowanie leku Pramipexol STADA z jedzeniem i piciem

Należy zachować ostrożność podczas spożywania alkoholu w trakcie stosowania leku Pramipexol STADA.

Pramipexol STADA może być przyjmowany z posiłkiem lub niezależnie od niego.

Ciąża i karmienie piersią

Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli kobieta jest w ciąży, podejrzewa, że może być w ciąży lub planuje ciążę. Lekarz omówi z pacjentką, czy powinna ona kontynuować leczenie lekiem Pramipexol STADA.

Wpływ leku Pramipexol STADA na nienarodzone dziecko nie jest znane. Dlatego nie należy stosować leku Pramipexol STADA podczas ciąży, chyba, że tak zalecił lekarz.

Nie należy stosować leku Pramipexol STADA w okresie karmienia piersią. Lek Pramipexol STADA może zmniejszać produkcj ę mleka. Dodatkowo, lek przenika do mleka kobiecego i może przeniknąć do ustroju dziecka. Jeśli leczenie lekiem Pramipexol STADA jest konieczne, należy przerwać karmienie piersią.

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Lek Pramipexol STADA może powodować halucynacje (pacjent widzi, słyszy lub odczuwa rzeczy, których nie ma). W przypadku występowania omamów nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Stosowanie leku Pramipexol STADA wiązało się z sennością lub epizodami nagłego zasypiania, szczególnie u pacjentów z chorobą Parkinsona. W przypadku wystąpienia powyższych działań niepożądanych nie wolno prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn. Należy poinformować o tym lekarza.

3. JAK STOSOWAĆ LEK PRAMIPEXOL STADA

Lek Pramipexol STADA należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. Lekarz zaleci odpowiednie dawkowanie leku.

Lek Pramipexol STADA może być przyjmowany z pokarmem lub bez. Tabletki należy połykać, popijaj ąc wodą.

Choroba Parkinsona

Dawkę dobową należy przyjmować w 3 równych dawkach.

W pierwszym tygodniu najczęściej stosowana dawka wynosi 1 tabletkę leku Pramipexol STADA 0,088 mg trzy razy na dobę (co odpowiada dawce dobowej 0,264 mg).

1. tydzień

Liczba tabletek

1 tabletka leku Pramipexol STADA 0,088 mg trzy razy na dobę

Całkowita dawka dobowa (mg)

0,264

Następnie dawkę należy zwiększać co 5-7 dni, zgodnie z zaleceniami lekarza, aż do momentu osiągnięcia właściwej kontroli objawów (dawki podtrzymującej)

2. tydzień

3. tydzień

Liczba tabletek

1 tabletka leku Pramipexol

1 tabletka leku Pramipexol

STADA 0,18 mg trzy razy na

STADA 0,35 mg trzy razy na

dobę

dobę

LUB

LUB

2 tabletki leku Pramipexol

2 tabletki leku Pramipexol

STADA 0,088 mg trzy razy na

STADA 0,18 mg trzy razy na

dobę

dobę

Całkowita dawka dobowa (mg) 0,54


1,1


Najczęściej stosowana dawka podtrzymująca wynosi 1,1 mg na dobę. Jednakże, konieczne może być dalsze zwiększanie dawki. W razie konieczności lekarz może zwiększyć dawkę leku do maksymalnej wielkości 3,3 mg pramipeksolu na dobę. Możliwe jest również stosowanie mniejszej dawki podtrzymującej w wielkości trzech tabletek 0,088 mg leku Pramipexol STADA na dobę.

Najmniejsza dawka podtrzymująca

Największa dawka podtrzymująca

Liczba tabletek

1 tabletka leku Pramipexol STADA 0,088 mg trzy razy na dobę

1 tabletka leku Pramipexol STADA 1,1 mg trzy razy na dobę

Całkowita dawka dobowa (mg)

0,264

3,3

Pacjenci z chorobami nerek

Jeśli pacjent ma umiarkowaną lub ciężką chorobę nerek, lekarz przepisze mniejszą dawkę. Wówczas tabletki będą przyjmowane raz lub dwa razy na dobę. W przypadku pacjentów z umiarkowaną chorobą nerek najczęściej stosowana dawka początkowa wynosi 1 tabletkę 0,088 mg leku Pramipexol STADA dwa razy na dobę. W przypadku ciężkiej choroby nerek najczęściej stosowana dawka początkowa wynosi 1 tabletkę 0,088 mg leku Pramipexol STADA raz na dobę.

Zespół Niespokojnych Nóg

Lek przyjmuje się na ogół raz na dobę, wieczorem, 2-3 godziny przed pójściem spać.

W pierwszym tygodniu leczenia zazwyczaj stosowana dawka wynosi 1 tabletkę 0,088 mg leku Pramipexol STADA raz na dobę (co odpowiada dawce 0,088 mg na dobę).

1. tydzień

Liczba tabletek

1 tabletka leku Pramipexol STADA 0,088 mg

Całkowita dawka dobowa (mg)

0,088

Następnie dawkę należy zwiększać co 4-7 dni, zgodnie z zaleceniami lekarza, aż do uzyskania odpowiedniej kontroli objawów (dawki podtrzymującej).

2. tydzień

3. tydzień

4. tydzień

Liczba tabletek

1 tabletka leku Pramipexol STADA 0,18 mg

1 tabletka leku Pramipexol STADA 0,35 mg

1 tabletka leku Pramipexol STADA 0,35 mg i 1 tabletka leku Pramipexol STADA 0,18 mg

LUB

LUB

LUB

2 tabletki leku Pramipexol STADA 0,088 mg

2 tabletki leku Pramipexol STADA 0,18 mg

3 tabletki leku Pramipexol STADA 0,18 mg

LUB

LUB

4 tabletki leku Pramipexol STADA 0,088 mg

6 tabletek leku Pramipexol STADA 0,088 mg

Całkowita dawka dobowa (mg)

0,18

0,35

0,54

Dawka dobowa nie powinna przekroczyć 6 tabletek 0,088 mg leku Pramipexol STADA lub dawki 0,54 mg (0,75 mg soli pramipeksolu).

W przypadku przerwania leczenia na okres dłuższy niż kilka dni ponowne leczenie należy rozpocząć od najmniejszej dawki. Następnie można zwiększać dawkę, tak jak za pierwszym razem. W przypadku wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem.

Po trzech miesiącach lekarz oceni leczenie i zdecyduje, czy należy je dalej kontynuować, czy przerwać.

Pacjenci z chorobami nerek

Jeśli pacjent ma ciężką chorobę nerek, lek Pramipexol STADA może nie być odpowiedni

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku Pramipexol STADA

Jeżeli przypadkowo pacjent zażył zbyt dużo tabletek, należy

-    natychmiast zwrócić się o pomoc do lekarza lub oddziału ratunkowego najbliższego szpitala.

-    mogą wystąpić wymioty, niepokój lub którekolwiek z działań niepożądanych wymienionych w punkcie 4 „Możliwe działania niepożądane”.

W przypadku pominięcia dawki leku Pramipexol STADA

Nie należy się martwić. Należy po prostu pominąć całkowicie dawkę i zażyć następną dawkę leku o właściwej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Pramipexol STADA

Nie należy przerywać stosowania leku Pramipexol STADA bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem. W przypadku konieczności przerwania leczenia lekarz będzie stopniowo zmniejszał dawkę leku.

Takie postępowanie pozwoli zmniejszyć ryzyko pogorszenia objawów.

Pacjenci z chorobą Parkinsona nie powinni gwałtownie przerywać leczenia lekiem Pramipexol STADA. Nagłe przerwanie stosowania leku może spowodować wystąpienie złośliwego zespołu neuroleptycznego. Choroba ta może stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia. Objawy tej choroby obejmują:

-    akinezę (utrata ruchliwości mięśni),

-    zesztywnienie mięśni,

-    gorączkę,

-    niestabilne ciśnienie tętnicze krwi,

-    częstoskurcz (przyspieszenie czynności serca),

-    splątanie,

-    zaburzenia świadomości (np. śpiączka).

W przypadku jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Pramipexol STADA może powodować objawy niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Ocena tych działań niepożądanych opiera się na następuj ącej skali częstości występowania:

Bardzo często

występują częściej niż u 1 na 10 osób

Często

występują u 1 do 10 osób na 100

Niezbyt często

występują u 1 do 10 osób na 1000

Rzadko

występują u 1 do 10 osób na 10 000

Bardzo rzadko

występują rzadziej niż u 1 na 10 000 osób

Nie znane

nie można ocenić częstości występowania na podstawie dostępnych danych

Jeśli pacjent ma chorobę Parkinsona, mogą wystąpić następujące objawy niepożądane:

Bardzo często:

•    Dyskinezy (np. nieprawidłowe, niekontrolowane ruchy kończyn)

•    Senność

•    Zawroty głowy

•    Nudności (mdłości)

Często:

•    Omamy (widzenie, słyszenie lub czucie rzeczy, których nie ma)

•    Splątanie

•    Zmęczenie

•    Bezsenność

•    Nadmiar płynów, na ogół w nogach (obrzęki obwodowe)

•    Ból głowy

•    Niedociśnienie (niskie ciśnienie krwi)

•    Niezwykłe sny

•    Zaparcia

•    Zaburzenia widzenia

•    Wymioty (mdłości)

•    Zmniejszenie masy ciała, w tym zmniejszenie apetytu

•    Niemożność oparcia się impulsowi, pokusie albo przymusowi wykonywania pewnych potencjalnie szkodliwych działań, do których można zaliczyć:

•    silny przymus uczestniczenia w grach hazardowych, mimo poważnych osobistych lub rodzinnych konsekwencji;

•    zmiana zainteresowania lub zwiększone zainteresowanie seksem oraz zachowania budzące znaczne zaniepokojenie samego pacjenta lub innych osób, na przykład wzmożony popęd płciowy;

•    niekontrolowane robienie zakupów lub nadmierne wydawanie pieniędzy;

•    napady objadania się (spożywanie dużych ilości pokarmu w krótkim czasie) lub jedzenie kompulsywne (spożywanie większych niż zwykle ilości pokarmu, także większych niż potrzeba, by zaspokoić głód).

W razie wystąpienia któregokolwiek z wymienionych zachowań należy powiadomić lekarza, aby omówić możliwe sposoby złagodzenia objawów lub radzenia sobie z nimi.

Niezbyt często:

•    Obłęd (np. wyolbrzymiony strach o własne dobro)

•    Urojenia

•    Nadmierna senność w ciągu dnia i nagłe zasypianie

•    Amnezj a (zaburzenia pamięci)

•    Hiperkineza (wzmożona ruchliwość i niemożność siedzenia nieruchomo)

•    Zwiększenie masy ciała

•    Podwyższone pożądanie płciowe (np. podwyższone libido)

•    Reakcje alergiczne (np. wysypka, świąd, nadwrażliwość)

•    Omdlenia

•    Niepokój ruchowy

•    Duszność (trudności w oddychaniu)

•    Czkawka

•    Zapalenie płuc (infekcja płuc)

Zespół Niespokojnych Nóg

Jeśli pacjent choruje na Zespół Niespokojnych Nóg , mogą wystąpić następujące objawy niepożądane:

Bardzo często:

•    Nudności (mdłości)

Często:

•    Zmiana w sposobie snu, jak bezsenność i senność

•    Zmęczenie (znużenie)

•    Ból głowy

•    Koszmary senne

•    Zaparcie,

•    Zawroty głowy

•    Wymioty (mdłości)

Niezbyt często:

•    Dyskineza (np. nieprawidłowe, niekontrolowane ruchy kończyn)

•    Hiperkineza (zwiększona ruchliwość i niemożność siedzenia spokojnie)

•    Paranoja (np. nadmierna obawa o własne samopoczucie)

•    Urojenia

•    Amnezj a (zaburzenia pamięci)

•    Halucynacje (widzenie, słyszenie lub odczuwanie nieistniejących bodźców)

•    Splątanie

•    Nadmierna senność w ciągu dnia oraz epizody nagłego zasypiania

•    Zwiększenie masy ciała

•    Zwiększenie popędu płciowego (np. zwiększone libido)

•    Niedociśnienie (niskie ciśnienie tętnicze krwi)

•    Nadmiar płynów, na ogół w nogach (obrzęk obwodowy)

•    Reakcje alergiczne (np. wysypka, swędzenie, nadwrażliwość)

•    Omdlenia

•    Niepokój ruchowy

•    Zaburzenia widzenia

•    Zmniejszenie masy ciała,    w tym zmniejszenie apetytu

•    Duszność (trudności w oddychaniu)

•    Czkawka

•    Zapalenie płuc (infekcja płuc)

•    Niezdolność odparcia impulsu, pokusy czy przymusu wykonania czynności, które mogą być szkodliwe dla pacjenta lub innych osób; dotyczy to:

•    silnego impulsu do niepohamowanego uprawiania hazardu, mimo poważnych osobistych lub rodzinnych konsekwencji,

•    zmienionych lub zwiększonych zainteresowań oraz zachowań seksualnych o dużym znaczeniu dla pacjenta lub innych osób, np. czynności związanych z nasilonym popędem seksualnym,

•    kompulsywnego, niekontrolowanego kupowania lub wydawania pieniędzy,

•    napadowego objadania się (spożywania ogromnych ilości jedzenia w krótkim czasie) lub kompulsywnego jedzenia (spożywania większej ilości jedzenia niż normalnie oraz większych ilości niż jest to potrzebne do zaspokojenia głodu).

Należy poinformować lekarza, jeżeli pacjent przejawia któreś z tych zachowań, aby omówić sposoby kontrolowania lub ograniczenia tych objawów.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK PRAMIPEXOL STADA

Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci,

Nie należy stosować leku Pramipexol STADA po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze i na pudełku kartonowym. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Pramipexol STADA

Substancją czynną leku jest pramipeksol.

Pramipexol STADA; 0,088 mg, tabletki

Jedna tabletka zawiera 0,125 mg jednowodnego dichlorowodorku pramipeksolu, co odpowiada 0,088 mg pramipeksolu

Pramipexol STADA; 0,18 mg, tabletki

Jedna tabletka zawiera 0,25 mg jednowodnego dichlorowodorku pramipeksolu co odpowiada 0,18 mg pramipeksolu.

Pramipexol STADA; 0,35 mg, tabletki

Jedna tabletka zawiera 0,5 mg jednowodnego dichlorowodorku pramipeksolu co odpowiada 0,35 mg pramipeksolu.

Pramipexol STADA; 0,7 mg, tabletki

Jedna tabletka zawiera 1,0 mg jednowodnego dichlorowodorku pramipeksolu co odpowiada 0,7 mg pramipeksolu.

Pramipexol STADA; 1,1 mg, tabletki

Jedna tabletka zawiera 1,5 mg jednowodnego dichlorowodorku pramipeksolu co odpowiada 1,1 mg pramipeksolu.

Pozostałe składniki leku to:

•    betadeks

•    skrobia kukurydziana

•    powidon (K30)

•    celuloza mikrokrystaliczna

•    krzemionka koloidalna bezwodna

•    magnezu stearynian

Jak wygląda lek Pramipexol STADA i co zawiera opakowanie.

Pramipexol STADA; 0,088 mg: biała do białawej, okrągła tabletka, gładka po obu stronach.

Pramipexol STADA; 0,18 mg: biała do białawej, owalna tabletka, z rowkiem dzielącym po obu stronach. Tabletkę można podzielić na połowy.

Pramipexol STADA; 0,35 mg: biała do białawej, owalna tabletka, z rowkiem dzielącym po obu stronach. Tabletkę można podzielić na połowy.

Pramipexol STADA; 0,7 mg: biała do białawej, okrągła tabletka, z rowkiem dzielącym po obu stronach. Tabletkę można podzielić na połowy.

Pramipexol STADA; 1,1 mg: biała do białawej, okrągła tabletka, z rowkiem dzielącym po obu stronach. Tabletkę można podzielić na połowy.

Tabletki leku Pramipexol STADA we wszystkich dawkach są dostępne są w blistrach zawierających 30 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny:

STADA Arzneimittel aG, StadastraPe 2-18, 61118 Bad Vilbel, Niemcy.

Wytwórcy:

STADA Arzneimittel AG, StadastraPe 2-18, D- 61118 Bad Vilbel, Niemcy.

Centrafarm Services B.V., Nieuwe Donk 9; 4879 Etten Leur, Holandia Clonmel Healthcare Ltd., Waterford Road, Clonmel, Co Tipperary, Irlandia LAMP SANPROSPERO S.p.A., Via della Pace, 25/A, 41030 San Prospero (Modena), Włochy PharmaCoDane ApS., Marielundvej 46A, DK-2730 Herlev, Dania

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

CZ:    Pramipexol STADA 0,088 mg tablety

DE:    Pramipexol STADA 0.088 mg Tabletten

DK:    Pramipexol STADA 0,088 mg tabletter

FI:    Pramipexol STADA 0,088 mg tabletti

HU:    Pramipexol STADA 0,088 mg tabletta

IE:    Miramel 0.088 mg tablets

NO:    Pramipexol STADA 0,088 mg tabletter

PL:    Pramipexol STADA

RO:    Pramipexol STADA 0,088 mg comprimate

SK:    Pramipexol STADA 0,088 mg tablety

SE:    Pramipexol STADA 0,088 mg tabletter

NL:    Pramipexol CF 0,088 mg tabletten

BE:    Pramipexole EG 0,18 mg tabletten

CZ:    Pramipexol STADA 0,18 mg tablety

DE:    Pramipexol STADA 0.18 mg Tabletten

DK:    Pramipexol STADA 0,18 mg tabletter

FI:    Pramipexol STADA 0,18 mg tabletti

FR:    PRAMIPEXOLE EG 0,18 mg comprimé

HU:    Pramipexol STADA 0,18 mg tabletta

IE:    Miramel 0.18 mg tablets

IT :    Pramipexolo EG 0,18 mg compresse

LU:    Pramipexole EG 0,18 mg comprimés

NO:    Pramipexol STADA    0,18    mg tabletter

PL:    Pramipexol    STADA

RO:    Pramipexol STADA 0,18 mg comprimate

SK:    Pramipexol STADA 0,18 mg tablety

ES:    Pramipexol STADA 0,18 mg comprimidos EFG

SE:    Pramipexol STADA    0,18    mg tabletter

DE:    Pramipexol STADA    0.35    mg Tabletten

FI:    Pramipexol STADA    0,35    mg tabletti

PL:    Pramipexol    STADA

SE:    Pramipexol STADA    0,35    mg tabletter

BE:    Pramipexole EG 0,7 mg tabletten

CZ:    Pramipexol STADA 0,7 mg tablety

DE:    Pramipexol STADA 0.7 mg Tabletten

DK:    Pramipexol STADA 0,7 mg tabletter

FI:    Pramipexol STADA 0,7 mg tabletti

FR:    PRAMIPEXOLE EG 0,7 mg comprimé

HU:    Pramipexol STADA 0,7 mg tabletta

IE:    Miramel 0.7 mg tablets

IT:    Pramipexolo EG 0,7 mg compresse

LU:    Pramipexole EG 0,7 mg comprimés

NO:    Pramipexol STADA 0,7 mg tabletter

PL:    Pramipexol STADA

RO:    Pramipexol STADA 0,7 mg comprimate

SK:    Pramipexol STADA 0,7 mg tablety

ES:    Pramipexol STADA 0,7 mg comprimidos EFG

SE:    Pramipexol STADA 0,7 mg tabletter

NL:    Pramipexol CF 0,7 mg tabletten

BE:    Pramipexole EG 1,1 mg tabletten

DE:    Pramipexol STADA 1.1 mg Tabletten

LU:    Pramipexole EG 1,1 mg comprimés

PL:    Pramipexol STADA

Data zatwierdzenia ulotki: 31.01.2013

10

Pramipexol Stada

Charakterystyka Pramipexol stada

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Pramipexol STADA, 0,088 mg, tabletki Pramipexol STADA, 0,18 mg tabletki Pramipexol STADA, 0,35 mg tabletki Pramipexol STADA, 0,7 mg tabletki Pramipexol STADA, 1,1 mg tabletki

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY i ILOŚCIOWY

Pramipexol STADA, 0,088 mg, tabletki

Jedna tabletka zawiera 0,125 mg jednowodnego dichlorowodorku pramipeksolu, co odpowiada 0,088 mg pramipeksolu.

Pramipexol STADA, 0,18 mg tabletki

Jedna tabletka zawiera 0,25 mg jednowodnego dichlorowodorku pramipeksolu, co odpowiada 0,18 mg pramipeksolu.

Pramipexol STADA, 0,35 mg tabletki

Jedna tabletka zawiera 0,5 mg jednowodnego dichlorowodorku pramipeksolu, co odpowiada 0,35 mg pramipeksolu.

Pramipexol STADA, 0,7 mg tabletki

Jedna tabletka zawiera 1,0 mg jednowodnego dichlorowodorku pramipeksolu co odpowiada 0,7 mg pramipeksolu.

Pramipexol STADA, 1,1 mg tabletki

Jedna tabletka zawiera 1,5 mg jednowodnego dichlorowodorku pramipeksolu co odpowiada 1,1 mg pramipeksolu.

Uwaga:

Dawki pramipeksolu opisywane w publikacjach odnoszą się do soli pramipeksolu.

W związku z powyższym, dawki będą dalej podawane zarówno dla postaci zasady, jak i soli (w nawiasach).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka.

Pramipexol STADA, 0,088 mg, tabletki

Biała do białawej, okrągła tabletka, gładka po obu stronach.

Pramipexol STADA, 0,18 mg tabletki

Biała do białawej, owalna tabletka, z rowkiem dzielącym po obu stronach. Tabletkę można podzielić na połowy.

Pramipexol STADA, 0,35 mg tabletki

Biała do białawej, owalna tabletka, z rowkiem dzielącym po obu stronach. Tabletkę można podzielić na połowy.

Pramipexol STADA, 0,7 mg tabletki

Biała do białawej, okrągła tabletka, z rowkiem dzielącym po obu stronach. Tabletkę można podzielić na połowy.

Pramipexol STADA, 1,1 mg tabletki

Biała do białawej, okrągła tabletka, z rowkiem dzielącym po obu stronach. Tabletkę można podzielić na połowy.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Pramipexol STADA jest wskazany u dorosłych w leczeniu objawów idiopatycznej choroby Parkinsona, w monoterapii (bez lewodopy) lub w skojarzeniu z lewodopą, tzn. w czasie trwania choroby, do jej późnych okresów, kiedy działanie lewodopy słabnie lub staje się nierówne i występują wahania skuteczności leczenia (wyczerpanie dawki lub efekt przełączania-zjawisko „on-off").

Pramipexol STADA jest wskazany u dorosłych w objawowym leczeniu umiarkowanego do ciężkiego zespołu niespokojnych nóg w dawkach do 0,54 mg zasady (0,75 mg soli) (patrz punkt 4.2).

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie Choroba Parkinsona

Dawkę dobową podaje się w trzech równo podzielonych dawkach.

Leczenie początkowe:

Dawki powinny być stopniowo zwiększane co 5 - 7 dni, od dawki początkowej 0,264 mg zasady (0,375 mg soli) na dobę. Dawkowanie należy zwiększać do osiągnięcia największej skuteczności leczenia pacjentom, u których nie przewiduje się wystąpienia działań niepożądanych przekraczających próg tolerancji.

Schemat zwiększania dawkowania produktu Pramipexol STADA

Tydzień

Dawka (mg zasady)

Całkowita dawka

dobowa

(mg zasady)

Dawka (soli)

Całkowita dawka dobowa (mg soli)

1

3 x 0,088

0,264

3 x 0,125

0,375

2

3 x 0,18

0,54

3 x 0,25

0,75

3

3 x 0,35

1,1

3 x 0,5

1,50

Jeśli konieczne jest dalsze zwiększenie dawki dobowej, dawka powinna być zwiększana o 0,54 mg zasady (0,75 mg soli) w odstępach tygodniowych do osiągnięcia maksymalnej dawki 3,3 mg zasady (4,5 mg soli) na dobę. Należy jednak zaznaczyć, że ryzyko wystąpienia senności zwiększa się po dawkach większych niż 1,5 mg (soli) na dobę (patrz punkt 4.8).

Leczenie podtrzymujące:

Dawka indywidualna pramipeksolu powinna mieścić się w przedziale od 0,264 mg zasady (0,375 mg soli) do maksymalnie 3,3 mg zasady (4,5 mg soli) na dobę. Podczas zwiększania dawki, w głównych badaniach, skuteczność była obserwowana począwszy od dawki dobowej 1,1 mg zasady (1,5 mg soli). Dalsze dostosowywanie dawki powinno być dokonywane z uwzględnieniem odpowiedzi klinicznej i występowania działań niepożądanych. w badaniach klinicznych około 5 % pacjentów otrzymywało produkt w dawkach mniejszych niż 1,1 mg zasady (1,5 mg soli). w zaawansowanej chorobie Parkinsona, pramipeksol w dawkach większych niż 1,1 mg zasady (1,5 mg soli) na dobę może być odpowiedni dla pacjentów, u których zamierza się zmniejszyć dawki lewodopy. Zaleca się, aby dawka lewodopy była zmniejszana w czasie zwiększania dawki oraz leczenia podtrzymującego pramipeksolem, zależnie od reakcji indywidualnej pacjenta (patrz punkt 4.5).

Przerwanie leczenia:

Nagłe przerwanie leczenia dopaminergicznego może doprowadzić do pojawienia się złośliwego zespołu neuroleptycznego. Dawkę pramipeksolu należy zmniejszać w tempie 0,54 mg zasady (0,75 mg soli) na dobę aż do zmniejszenia dawki dobowej do 0,54 mg zasady (0,75 mg soli). Od tego momentu dawkę należy zmniejszać o 0,264 mg zasady (0,375 mg soli) na dobę (patrz punkt 4.4).

Dawkowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek:

Wydalanie pramipeksolu jest zależne od wydolności nerek. Zaleca się następujący schemat dawkowania w celu rozpoczęcia leczenia:

Pacjenci z klirensem kreatyniny większym niż 50 ml/min nie wymagają zmniejszenia dawki dobowej, ani częstości dawkowania.

U pacjentów z klirensem kreatyniny pomiędzy 20 ml/min a 50 ml/min, początkowa dawka dobowa produktu Pramipexol STADA powinna być podawana w dwóch podzielonych dawkach, zaczynając od 0,088 mg zasady (0,125 mg soli) dwa razy na dobę (0,176 mg zasady/0,25 mg soli na dobę). Nie należy przekraczać maksymalnej dawki dobowej 1,57 mg zasady pramipeksolu (2,25 mg soli).

U pacjentów z klirensem kreatyniny mniejszym niż 20 ml/min, dawka dobowa produktu Pramipexol STADA powinna być podawana w pojedynczej dawce, zaczynając od 0,088 mg zasady (0,125 mg soli) na dobę. Nie należy przekraczać maksymalnej dawki dobowej 1,1 mg zasady pramipeksolu (1,5 mg soli).

Jeśli czynność nerek ulega pogorszeniu w czasie leczenia podtrzymującego, należy zmniejszyć dawkę dobową produktu Pramipexol STADA o taki sam procent, o jaki zmniejszył się klirens kreatyniny, tzn. jeśli klirens kreatyniny zmniejsza się o 30%, to należy zmniejszyć dawkę dobową produktu Pramipexol STADA o 30%. Dawka dobowa może być podawana w dwóch dawkach podzielonych, jeśli wartość klirensu kreatyniny wynosi pomiędzy 20 ml/min a 50 ml/min oraz w pojedynczej dawce, jeśli wartość klirensu kreatyniny jest mniejsza niż 20 ml/min.

Dawkowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby

Prawdopodobnie nie ma potrzeby dostosowywania dawkowania u pacjentów z niewydolnością wątroby, ponieważ około 90% wchłoniętej substancji czynnej wydalana jest przez nerki. Jednakże potencjalny wpływ niewydolności wątroby na farmakokinetykę pramipeksolu nie został zbadany.

Dzieci i młodzież

Nie ustalono profilu bezpieczeństwa i skuteczności pramipeksolu u dzieci w wieku poniżej 18 lat. Nie ma uzasadnienia dla użycia pramipeksolu w chorobie Parkinsona u dzieci i młodzieży.

Zespół niespokojnych nóg

Zalecana początkowa dawka produktu Pramipexol STADA wynosi 0,088 mg zasady (0,125 mg soli) raz dziennie 2-3 godziny przez udaniem się na spoczynek. U pacjentów, którzy wymagają dodatkowego złagodzenia objawów, dawkę można zwiększać co 4-7 dni, maksymalnie do 0,54 mg zasady (0,75 mg soli) dziennie (zgodnie z poniższą tabelą).

Schemat zwiększania dawki produktu Pramipexol STADA

Stopniowe zwiększanie dawki

Raz na dobę

Dawka wieczorna (mg zasady)

Raz na dobę

Dawka wieczorna (mg soli)

1

0,088

0,125

2*

0,18

0,25

3*

0,35

0,50

4*

0,54

0,75

* jeśli zachodzi potrzeba

Po 3 miesiącach leczenia należy ocenić odpowiedź i rozważyć konieczność dalszego leczenia. Jeżeli leczenie przerwano na dłużej niż kilka dni należy ponownie rozpocząć leczenie przy zastosowaniu wyżej przedstawionego dawkowania.

Zakończenie leczenia

Ponieważ dzienna dawka w leczeniu zespołu niespokojnych nóg nie przekracza 0,54 mg zasady (0,75 mg soli), Pramipexol STADA można odstawić bez stopniowego zmniejszania dawki.

W trwającym 26 tygodni badaniu z kontrolą placebo u 10% pacjentów (14 z 135) po nagłym odstawieniu leku obserwowano wystąpienie efektów „z odbicia” (nasilenie objawów zespołu niespokojnych nóg w porównaniu ze stanem początkowym). To zjawisko dotyczyło całego zakresu dawkowania.

Dawkowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek

Eliminacja pramipeksolu zależy od wydolności nerek. U pacjentów z klirensem kreatyniny powyżej 20 ml/min zmniejszenie dawki nie jest konieczne.

Nie ma danych dotyczących stosowania pramipeksolu u pacjentów hemodializowanych lub pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek.

Dawkowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby

Nie ma potrzeby dostosowania dawki u pacjentów z niewydolnością wątroby, ponieważ wchłonięta substancja czynna jest w około 90 % wydalana przez nerki.

Dzieci i młodzież

Ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności, stosowanie produktu Pramipexol STADA nie jest zalecane u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Zespół Tourette’a

Dzieci i młodzież

Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego Pramipexol STADA u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat, ponieważ nie ustalono profilu skuteczności i bezpieczeństwa w tej grupie pacjentów. Produktu leczniczego Pramipexol STADA nie należy stosować u dzieci i młodzieży z zespołem Tourette’a ze względu na niekorzystny stosunek korzyści do ryzyka (patrz punkt 5.1).

Sposób podawania

Tabletki należy przyjmować doustnie, połykać popijając wodą, tabletki mogą być przyjmowane z pokarmem lub bez.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

U pacjentów z chorobą Parkionsona z zaburzeniami czynności nerek zaleca się zmniejszenie dawki produktu Pramipexol STADA zgodnie ze wskazówkami w punkcie 4.2.

Omamy

Omamy są znanym objawem, który może wystąpić podczas leczenia agonistami dopaminy i lewodopą. Pacjentów należy poinformować o możliwości wystąpienia omamów (głównie wzrokowych).

Dyskineza

W zaawansowanej chorobie Parkinsona, w leczeniu skojarzonym z lewodopą, mogą wystąpić dyskinezy w czasie początkowego zwiększania dawki pramipeksolu. w takim przypadku należy zmniejszyć dawkę lewodopy.

Nagłe zasypianie i senność

Podczas leczenia pramipeksolem obserwowano senność i epizody nagłego zasypiania, zwłaszcza u pacjentów z chorobą Parkinsona. Rzadko obserwowano epizody nagłego zasypiania w czasie aktywności dziennej, w niektórych przypadkach nieuświadomione i bez objawów ostrzegawczych. Pacjentów należy o tym poinformować i przestrzec, aby zachowywali czujność podczas prowadzenia pojazdów lub obsługi maszyn w czasie leczenia produktem Pramipexol STADA. Pacjenci, u których wystąpiła senność i (lub) epizody nagłego zasypiania, muszą powstrzymać się od prowadzenia pojazdów lub obsługi maszyn. Ponadto, należy rozważyć zmniejszenie dawki lub zakończenie leczenia pramipeksolem. Ze względu na możliwe działanie addycyjne, należy zalecać ostrożność pacjentom, którzy przyjmują inne leki uspokajające lub spożywają alkohol podczas leczenia pramipeksolem (patrz punkt 4.5, 4.7 oraz 4.8 ).

Zaburzenia kontroli impulsów

Pacjentów należy regularnie monitorować pod kątem rozwoju zaburzeń kontroli impulsu. Pacjentów i ich opiekunów należy poinformować, że u osób leczonych agonistami dopaminy, w tym pramipeksolem, mogą pojawić się zmiany zachowania będące wyrazem zaburzeń kontroli impulsu w postaci zmian zachowania, w tym patologiczny hazard, zwiększenie popędu płciowego, hiperseksualizm, kompulsywne wydawanie pieniędzy i kompulsywne robienie zakupów, napady objadania się i jedzenie kompulsywne. Jeśli wystąpią takie objawy, należy wziąć pod uwagę redukcję/stopniowe zmniejszanie dawki.

Pacjenci z zaburzeniami psychotycznymi

Pacjenci z zaburzeniami psychotycznymi mogą być leczeni agonistami dopaminy wyłącznie, jeśli potencjalne korzyści przewyższają ryzyko. Należy unikać jednoczesnego podawania leków przeciwpsychotycznych z pramipeksolem (patrz punkt 4.5).

Kontrola okulistyczna

Zalecana jest kontrola okulistyczna w regularnych odstępach czasu lub jeśli występują zaburzenia widzenia.

Ciężkie choroby układu krążenia

W przypadku ciężkiej choroby sercowo-naczyniowej należy zachować ostrożność. Zaleca się kontrolowanie ciśnienia tętniczego krwi, szczególnie na początku leczenia, ze względu na związane z leczeniem dopaminergicznym ryzyko występowania hipotonii ortostatycznej.

Złośliwy zespół neuroleptyczny

Informowano o objawach wskazujących na złośliwy zespół neuroleptyczny w przypadku nagłego przerwania leczenia dopaminergicznego (patrz punkt 4.2).

Nasilenie objawów zespołu niespokojnych nóg

Przypadki opisane w fachowej literaturze sugerują, że stosowanie leków dopaminergicznych w leczeniu zespołu niespokojnych nóg może spowodować zwiększenie zaburzeń polegające na wcześniejszym występowaniu objawów wieczorem (lub nawet po południu), zwiększeniu ich intensywności oraz występowaniu objawów także w obrębie innych kończyn.

Nasilenie objawów było w szczególności przedmiotem ponad 26-tygodniowego badania klinicznego z grupą kontrolną. Wystąpienie nasilenia objawów zaobserwowano u 11,8% pacjentów w grupie przyjmującej pramipeksol (N = 152) oraz u 9,4% pacjentów z grupy placebo (N = 149). Analiza Kaplana-Meiera nie wykazała istotnych różnic w długości czasu do wystąpienia nasilenia objawów pomiędzy grupą przyjmującą pramipeksol a grupą placebo.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Wiązanie z białkami osocza

Pramipeksol u ludzi w bardzo małym stopniu wiąże się z białkami osocza (< 20%), oraz w niewielkim stopniu ulega biotransformacji. Dlatego też, wystąpienie interakcji z innymi lekami wpływającymi na wiązanie z białkami osocza lub eliminowanymi na drodze biotransformacji jest mało prawdopodobne. Ponieważ leki przeciwcholinergiczne są eliminowane głównie na drodze biotransformacji, możliwość

wystąpienia interakcji jest ograniczona, aczkolwiek interakcje z lekami przeciwcholinergicznymi nie były badane. Nie stwierdzono interakcji farmakokinetycznych z selegiliną i lewodopą.

Leki hamujące/konkurencyjne w aktywnej eliminacji nerkowej

Cymetydyna zmniejsza klirens nerkowy pramipeksolu o około 34%, prawdopodobnie poprzez hamowanie wydzielniczego systemu transportu kationów w kanalikach nerkowych. w związku z tym, leki, które są inhibitorami tej aktywnej drogi wydalania nerkowego lub są wydalane tą drogą, takie jak cymetydyna, amantadyna, meksyletyna, zydowudyna, cisplatyna, chinina i prokainamid mogą wzajemnie oddziaływać z pramipeksolem, powodując zmniejszenie klirensu pramipeksolu. Należy rozważyć zmniejszenie dawki pramipeksolu w przypadku, gdy produkt Pramipexol STADA podawany jest jednocześnie z tymi lekami.

Leczenie skojarzone z lewodopą

W czasie podawania produktu Pramipexol STADA w skojarzeniu z lewodopą, zaleca się, aby dawka lewodopy została zmniejszona, a dawki innych leków przeciw parkinsonizmowi były utrzymywane na stałym poziomie, przy jednoczesnym zwiększaniu dawki produktu Pramipexol STADA.

Ze względu na możliwe działanie addycyjne należy zalecać ostrożność pacjentom, którzy przyjmują inne leki o działaniu uspokajającym lub spożywają alkohol podczas leczenia pramipeksolem (patrz punkt 4.4, 4.7 oraz 4.8).

Leki przeciwpsychotyczne

Należy unikać jednoczesnego podawania leków przeciwpsychotycznych z pramipeksolem (patrz punkt 4.4), np. jeśli spodziewane są działania antagonistyczne.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Wpływ na ciążę i laktację u człowieka nie był badany. Pramipeksol nie wykazywał działania teratogennego u szczurów i królików, działał jednak embriotoksycznie u szczurów w dawkach toksycznych dla matek (patrz punkt 5.3). Produktu Pramipexol STADA nie należy stosować w okresie ciąży o ile nie jest zdecydowanie konieczne, tzn. jeśli potencjalne korzyści przewyższają potencjalne ryzyko dla płodu.

Karmienie piersią

Ponieważ leczenie pramipekoslem hamuje wydzielanie prolaktyny u kobiet, można spodziewać się zahamowania laktacji.

Nie badano czy pramipeksol jest wydzielany z mlekiem kobiecym. U szczurów po podaniu substancji czynnej znakowanej izotopem, radioaktywność była większa w mleku niż w osoczu. Ze względu na brak danych dotyczących ludzi, produktu Pramipexol STADA nie należy stosować w okresie karmienia piersią. w przypadku, jeżeli jego stosowanie jest konieczne, należy przerwać karmienie piersią.

Płodność

Nie przeprowadzono badań określających wpływ na płodność u ludzi. w badaniach na zwierzętach, pramipeksol wpływał na fazę cyklu płciowego i zmniejszał płodność samic zgodnie z oczekiwaniem dla leku z grupy agonistów dopaminy. Badania te nie wykazały jednak pośredniego lub bezpośredniego szkodliwego wpływu na płodność u samców.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Pramipexol STADA może w znacznym stopniu wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania urządzeń mechanicznych.

Mogą wystąpić omamy oraz senność.

Pacjenci leczeni produktem Pramipexol STADA, u których stwierdzono występowanie senności i (lub) przypadków nagłego zasypiania, muszą powstrzymać się od prowadzenia pojazdów i wykonywania czynności, w których stan zmniejszonej uwagi może narazić ich lub inne osoby na ryzyko obrażeń lub śmierci (np. podczas obsługiwania maszyn), dopóki takie nawracające epizody i senność nie ustąpią (patrz również punkt 4.4, 4.5 i 4.8).

4.8 Działania niepożądane

Oczekiwane działania niepożądane

W przypadku stosowania pramipeksolu oczekiwane są następujące działania niepożądane: koszmary senne, amnezja, objawy behawioralne w postaci zaburzenia kontroli impulsów oraz zachowania kompulsywne, takie jak niepohamowany apetyt, kompulsywne zakupy, zwiększone libido oraz patologiczne uzależnienie od hazardu; stany splątania, zaparcia, urojenia, zawroty głowy, dyskineza, duszność, zmęczenie, halucynacje, ból głowy, czkawka, hiperkinezy, żarłoczność, niedociśnienie, bezsenność, zaburzenia libido, nudności, paranoja, obrzęk obwodowy, zapalenie płuc, świąd, wysypka oraz inne objawy nadwrażliwości; niepokój ruchowy, senność, nagłe zasypianie, omdlenia, zaburzenia widzenia, w tym podwójne widzenie, niewyraźne widzenie oraz pogorszenie ostrości wzroku, wymioty, zmniejszenie masy ciała, w tym zmniejszenie apetytu, zwiększenie masy ciała.

Na podstawie analizy danych z badań klinicznych kontrolowanych placebo, obejmujących łącznie 1923 pacjentów otrzymujących pramipeksol i 1354 pacjentów otrzymujących placebo, działania niepożądane zgłaszano często w obu grupach. Wśród pacjentów otrzymujących pramipeksol i placebo co najmniej jedno działanie niepożądane zgłaszało odpowiednio 63% i 52% pacjentów.

Tabele 1oraz 2 przedstawiają częstość występowania działań niepożądanych leku w badaniach klinicznych kontrolowanych placebo w przypadku choroby Parkinsona oraz zespołu niespokojnych nóg. Działania niepożądane leku przedstawione w tych tabelach wystąpiły u 0,1% lub więcej pacjentów leczonych pramipeksolem i odnotowano je znacznie częściej u pacjentów przyjmujących pramipeksol niż u pacjentów przyjmujących placebo, lub w przypadku, gdy zdarzenie to uznane zostało za klinicznie istotne. Większość działań niepożądanych leku była łagodna lub umiarkowana, zazwyczaj pojawiały się one na początku leczenia i większość z nich ustępowała nawet, gdy kontynuowano leczenie.

W ramach klasyfikacji układów narządowych, działania niepożądane wymieniono według częstości występowania (liczby pacjentów, u których spodziewane jest wystąpienie reakcji), według poniższej skali: bardzo często (> 1/10); często (> 1/100 do < 1/10); niezbyt często (> 1/1,000 do < 1/100); rzadko (> 1/10,000 do < 1/1,000); bardzo rzadko (< 1/10,000); nieznane (nie można oszacować na podstawie dostępnych danych).

Choroba Parkinsona, najczęściej występujące działania niepożądane

Najczęściej zgłaszanymi (> 5%) działaniami niepożądanymi leku u pacjentów z chorobą Parkinsona, występującymi częściej w grupie otrzymującej pramipeksol niż w grupie otrzymującej placebo, były: nudności, dyskinezy, niedociśnienie, zawroty głowy, senność, bezsenność, zaparcia, halucynacje, ból głowy i zmęczenie. Senność występuje częściej w przypadku dawek przekraczających 1,5 mg soli pramipeksolu na dobę (patrz punkt 4.2). Częściej występującym działaniem niepożądanym leku w przypadku skojarzonego podawania z lewodopą była dyskineza. Na początku leczenia, zwłaszcza w przypadku zbyt szybkiego zwiększania dawki pramipeksolu, może wystąpić niedociśnienie.

Tabela 1: choroba Parkinsona

Klasyfikacja narządów i układów

Działanie niepożądane

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Niezbyt często

zapalenie płuc

Zaburzenia psychiczne

Często

koszmary senne, objawy behawioralne w postaci zaburzeń kontroli impulsów oraz zachowania kompulsywne, splątanie, halucynacje,

bezsenność

Niezbyt często

niepohamowany apetyt, kompulsywne zakupy, urojenia, żarłoczność, hiperseksualność, zaburzenia libido, paranoja, patologiczne uzależnienie od hazardu, niepokój ruchowy

Zaburzenia układu nerwowego

Bardzo często

zawroty głowy, dyskineza, senność

Często

ból głowy

Niezbyt często

amnezja, hiperkineza, epizody nagłego zasypiania, omdlenia

Zaburzenia oka

Często

zaburzenia widzenia, w tym podwójne widzenie, niewyraźne widzenie oraz pogorszenie ostrości wzroku

Zaburzenia naczyniowe

Często

niedociśnienie

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Niezbyt często

duszność, czkawka

Zaburzenia żołądka i jelit

Bardzo często

nudności

Często

zaparcia, wymioty

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Niezbyt często

nadwrażliwość, świąd, wysypka

Zaburzenia ogólne i w miejscu podania leku

Często

zmęczenie, obrzęk obwodowy

Badania diagnostyczne

Często

zmniejszenie masy ciała, w tym zmniejszenie apetytu

Niezbyt często

zwiększenie wagi ciała

Zespół niespokojnych nóg, najczęściej występujące działania niepożądane Najczęściej zgłaszanymi (> 5%) działaniami niepożądanymi leku u pacjentów z Zespołem niespokojnych nóg przyjmujących pramipeksol były nudności, ból głowy i zmęczenie. Nudności i zmęczenie obserwowano częściej u kobiet stosujących pramipeksol (odpowiednio 20,8% i 10,5%) niż u mężczyzn (odpowiednio 6,7% i 7,3%).

Tabela 2: Zespół Niespokojnych Nóg

Układ narządowy

Działanie niepożądane leku

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Niezbyt często

zapalenie płuc

Zaburzenia psychiczne

Często

nieprawidłowe sny, bezsenność

Niezbyt często

objawy behawioralne w postaci zaburzenia kontroli impulsów oraz zachowania kompulsywne, takie jak niepohamowany apetyt, kompulsywne zakupy, hiperseksualność oraz patologiczne uzależnienie od hazardu, splątanie, urojenia, halucynacje, żarłoczność, zaburzenia libido, paranoja, niepokój ruchowy

Zaburzenia układu nerwowego

Często

zawroty głowy, ból głowy, senność

Niezbyt często

amnezja, dyskineza, hiperkineza, epizody nagłego zasypiania, omdlenia

Zaburzenia oka

Niezbyt często

zaburzenia widzenia, w tym podwójne widzenie, niewyraźne widzenie oraz pogorszenie ostrości wzroku

Zaburzenia naczyniowe

Niezbyt często

niedociśnienie

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Niezbyt często

duszność, czkawka

Zaburzenia żołądka i jelit

Bardzo często

nudności

Często

zaparcia, wymioty

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Niezbyt często

nadwrażliwość, świąd, wysypka

Zaburzenia ogólne i w miejscu podania leku

Często

zmęczenie

Niezbyt często

obrzęk obwodowy

Badania diagnostyczne

Niezbyt często

zmniejszenie masy ciała, w tym zmniejszenie apetytu, zwiększenie masy ciała

Senność

Pramipeksol jest często związany z sennością i niezbyt często z nadmierną sennością dzienną oraz epizodami nagłego zasypiania (patrz również punkt 4.4).

Zaburzenia libido

Pramipeksol może być niezbyt często związany z zaburzeniami popędu (zwiększeniem lub zmniejszeniem ).

Zaburzenia kontroli impulsów

U pacjentów leczonych agonistami dopaminy , w tym pramipeksolem mogą pojawić się zaburzenia zachowania, takie jak patologiczny hazard, zwiększenie popędu płciowego, hiperseksualizm, kompulsywne wydawanie pieniędzy i kompulsywne robienie zakupów, napady objadania się i jedzenie kompulsywne (patrz punkt 4.4).

W przekrojowym retrospektywnym przesiewowym badaniu porównawczym przypadków, obejmującym 3090 pacjentów z chorobą Parkinsona, u 13,6% wszystkich pacjentów przyjmujących leki dopaminergiczne oraz inne niż dopaminergiczne występowały objawy zaburzenia kontroli impulsów w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. Obserwowane objawy obejmowały patologiczne uzależnienie od hazardu, kompulsywne zakupy, niepohamowany apetyt oraz kompulsywne zachowania seksualne (hiperseksualność). Potencjalne niezależne czynniki ryzyka zaburzeń kontroli impulsów obejmowały stosowanie leków dopaminergicznych oraz większych dawek leków dopaminergicznych, młodszy wiek (< 65 lat), stan wolny oraz spontanicznie zgłaszane uzależnienie od hazardu w wywiadzie rodzinnym.

4.9 Przedawkowanie

Brak doświadczenia klinicznego dotyczącego ciężkiego przedawkowania. Spodziewane działania niepożądane mogą być związane z profilem farmakodynamicznym agonisty dopaminy i obejmować nudności, wymioty, hiperkinezy, omamy, pobudzenie i niedociśnienie tętnicze. Nie ma ustalonego antidotum w przypadku przedawkowania agonisty dopaminy. Jeśli występują objawy pobudzenia ośrodkowego układu nerwowego, może być wskazany środek neuroleptyczny. Postępowanie po przedawkowaniu może wymagać ogólnego leczenia objawowego włącznie z płukaniem żołądka, dożylnym podaniem płynów, podanie węgla aktywowanego i monitorowaniem elektrokardiograficznym.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwparkinsonowskie, agoniści dopaminy, kod ATC: N04BC05

Pramipeksol jest agonistą dopaminy, wiążącym się wysoce selektywnie i swoiście z receptorami dopaminy z podrodziny D2, spośród których ma największe powinowactwo do receptorów D3 wykazując pełną istotną aktywność.

Pramipeksol łagodzi objawy zaburzeń ruchowych związanych z chorobą Parkinsona przez pobudzanie receptorów dopaminy w ciele prążkowanym. Badania na zwierzętach wykazały, że pramipeksol hamuje syntezę, uwalnianie i przemianę dopaminy.

Mechanizm działania pramipeksolu w leczeniu zespołu niespokojnych nóg jest nieznany. Dowody neurofarmakologiczne wskazują na istotną rolę układu dopaminergicznego.

W badaniach u ludzi (przeprowadzonych z udziałem ochotników) obserwowano zależne od dawki zmniej szenie wydzielania prolaktyny. w badaniach klinicznych z udziałem zdrowych ochotników, u których dawki pramipeksolu tabletki o przedłużonym uwalnianiu zwiększano szybciej (co 3 dni) niż zalecane do 3,15 mg zasady pramipeksolu (4,5 mg soli) na dobę, obserwowano występowanie podwyższonego ciśnienia tętniczego i tętna. Działania te nie występowały w badaniach z udziałem pacjentów.

Badania kliniczne dotyczące leczenia choroby Parkinsona

Pramipeksol łagodzi objawy przedmiotowe i podmiotowe idiopatycznej choroby Parkinsona. Badania kliniczne kontrolowane placebo objęły około 1800 pacjentów w fazach i - V Hoehna i Yahra leczonych pramipeksolem. w tym około 1000 pacjentów było w bardziej zaawansowanych stadiach choroby, leczonych jednocześnie lewodopą i z powikłaniami ruchowymi.

We wczesnym i zaawansowanym stadium choroby Parkinsona, skuteczność pramipeksolu w kontrolowanych badaniach klinicznych utrzymywała się przez około sześć miesięcy. w otwartych badaniach podtrzymujących, trwających przez ponad trzy lata, nie obserwowano oznak zmniejszenia skuteczności.

W kontrolowanym badaniu klinicznym z podwójną ślepą próbą, trwającym 2 lata, początkowe leczenie pramipeksolem znacząco opóźniło wystąpienie powikłań ruchowych oraz zmniej szyło częstość ich występowania w porównaniu z początkowym leczeniem lewodopą. To opóźnienie wystąpienia powikłań ruchowych po zastosowaniu pramipeksolu, powinno być porównywane w stosunku do stopnia poprawy funkcji motorycznych po stosowaniu w leczeniu początkowym lewodopy (mierzonej jako średnią zmianę punktacji w skali UPDRS). Ogólnie, częstość występowania omamów i senności jest większa w fazie zwiększania dawki w grupie przyjmującej pramipeksol. Nie było jednak znaczącej różnicy w fazie podtrzymującej. Te fakty należy wziąć pod uwagę podczas rozpoczynania leczenia pramipeksolem u pacjentów z chorobą Parkinsona.

Europejska Agencja Leków uchyla obowiązek dołączania wyników badań pramipeksolu we wszystkich podgrupach populacji dzieci i młodzieży w chorobie Parkinsona (patrz punkt 4.2, informacje o zastosowaniu u dzieci i młodzieży).

Badania kliniczne dotyczące leczenia zespołu niespokojnych nóg

Skuteczność stosowania pramipeksolu oceniono w czterech kontrolowanych badaniach klinicznych z użyciem placebo obejmujących około 1000 pacjentów, u których zespół niespokojnych nóg występował w postaci od umiarkowanej do bardzo ciężkiej postaci idiopatycznej.

Średnie zmiany w porównaniu z wartością początkową współczynników skal IRLS (International Restless Legs Scale) oraz CGI-I (Clinical Global Impression-Improvement) stanowiły zasadniczy sposób pomiaru skuteczności. Dla obu pierwszorzędowych punktów końcowych zaobserwowano

statystycznie istotne różnice pomiędzy grupami o różnej dawce pramipeksolu: 0,25 mg, 0,5 mg,

0,75 mg soli pramipeksolu w porównaniu z placebo. Po 12 tygodniach leczenia wynik na skali IRLS uległ poprawie od 23,5 do 14,1 punktów dla placebo oraz od 23,4 do 9,4 punktów dla pramipeksolu (wszystkie dawki). Średnia poprawiona dla różnicy wyniosła -4,3 punktu (95% przedział ufności -6,4; -2,1 punktu; p-wartość <0,0001). Współczynniki pacjentów na skali CGI-I (poprawa, znaczna poprawa) dla placebo i pramipeksolu wyniosły odpowiednio 51,2% oraz 72,0% (różnica 20%, 95% przedział ufności: 8,1%; 31,8%; p<0,0005). Skuteczność zaobserwowano po pierwszym tygodniu leczenia przy zastosowaniu 0,088 mg zasady (0,125 mg soli) na dobę.

W badaniu z zastosowaniem polisomnografii kontrolowanym placebo zauważono, że po trzech tygodniach stosowania pramipeksolu istotnie zmniejszyła się ilość okresowych ruchów kończyn podczas snu.

Długoterminową skuteczność leku oceniono w badaniu klinicznym z kontrolą placebo. Po 26 tygodniach leczenia skorygowany średni wynik w skali IRLS zmniejszył się o 13,7 punktu w grupie pramipeksolu i o 11,1 punktu w grupie placebo. Średnia zmiana była statystycznie znamienna (p = 0,008) i wynosiła -2,6. Wskaźniki skuteczności leczenia w skali CGI-I (poprawa, znaczna poprawa) dla placebo i pramipeksolu wyniosły odpowiednio 50,3% (80/159) oraz 68,5% (111/162), co odpowiada liczbie 6 pacjentów, których należy leczyć, aby zapobiegać jednemu niekorzystnemu punktowi końcowemu (NNT - Number Needed to Treat) (95% przedział ufności: 3,5, 13,4;

p = 0,001).

Europejska Agencja Leków uchyla obowiązek dołączania wyników badań pramipeksolu w jednej lub więcej podgrupach populacji dzieci i młodzieży w Zespole Niespokojnych Nóg (patrz punkt 4.2, informacje o zastosowaniu u dzieci i młodzieży).

Badanie kliniczne w Zespole Tourette’a

Skuteczność pramipeksolu (0,0625-0,5 mg/dobę) u dzieci z zespołem Tourette’a w wieku od 6 do 17 lat oceniono w 6-tygodniowym, podwójnie zaślepionym badaniu z randomizacją i kontrolą placebo z użyciem różnych dawek leku. w badaniu wzięło udział 63 pacjentów, których losowo przydzielono do grupy przyjmującej pramipeksol (43 pacjentów) i placebo (20 pacjentów). Pierwszorzędowym punktem końcowym była zmiana wyniku Total Tic Score (TTS) w skali Yale Global Tic Severity Scale (YGTSS) w stosunku do stanu wyjściowego. Nie zaobserwowano żadnej różnicy dla pramipeksolu w porównaniu z placebo ani w pierwszorzędowym punkcie końcowym, ani w żadnym z drugorzędowych punktów końcowych dotyczących skuteczności, tzn. wyniku ogólnym w skali YGTSS, wyniku w skali Patient Global Impression of Improvement (PGI-I), wyniku w skali Clinical Global Impression of Improvement (CGI-I) oraz wyniku w skali Clinical Global Impressions of Severity of Illness (CGI-S). Działania niepożądane występowały u co najmniej 5% pacjentów z grupy przyjmującej pramipeksol i były obserwowane częściej u pacjentów przyjmujących pramipeksol niż u 13pacjentów leczonych placebo. Wystąpiły następujące działania niepożądane: ból głowy (27,9%, placebo 25,0%), senność (7,0%, placebo 5,0%), nudności (18,6%, placebo 10,0%), wymioty (11,6%, placebo 0,0%), ból w nadbrzuszu (7,0%, placebo 5,0%), hipotonia ortostatyczna (9,3%, placebo 5,0%), ból mięśni (9,3%, placebo 5,0%), zaburzenia snu (7,0%, placebo 0,0%), duszność (7,0%, placebo 0,0%) i zakażenia górnych dróg oddechowych (7,0%, placebo 5,0%). Obserwowano również inne poważne działania niepożądane, prowadzące do przerwania terapii badanym lekiem w grupie pacjentów przyjmujących pramipeksol, takie jak stan splątania, zaburzenia mowy i nasilenie choroby (patrz punkt 4.2).

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Pramipeksol jest szybko i całkowicie wchłaniany po podaniu doustnym. Całkowita dostępność biologiczna jest większa niż 90%, a maksymalne stężenie w osoczu krwi występuje pomiędzy 1. a 3. godziną. Podawanie razem z pokarmem nie zmniejsza wchłaniania pramipeksolu, ale szybkość jego wchłaniania jest mniejsza.

Pramipeksol wykazuje kinetykę liniową i niewielkie różnice osobnicze stężeń w osoczu u poszczególnych pacjentów. U ludzi, stopień wiązania pramipeksolu z białkami osocza jest bardzo mały (< 20%), a objętość dystrybucji jest duża (400 l). U szczurów obserwowano duże stężenie w tkance mózgowej (około ośmiokrotnie większe w porównaniu do osocza krwi).

Pramipeksol jest metabolizowany u człowieka tylko w niewielkim stopniu.

Nie zmieniony pramipeksol wydalany jest głównie przez nerki. Około 90% dawki znakowanej izotopem węgla C1 2 3 4 5 6 7 8 9 jest wydalane przez nerki, podczas gdy z kałem, mniej niż 2%. Całkowity klirens pramipeksolu wynosi około 500 ml/min, a klirens nerkowy wynosi około 400 ml/min. Okres półtrwania (t 1 /2) zmienia się od 8 godzin u osób młodych do 12 godzin u osób w wieku podeszłym.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Badania toksyczności po podaniu wielokrotnym wykazały, że pramipeksol wywiera działanie czynnościowe, głównie dotyczące ośrodkowego układu nerwowego i żeńskiego układu rozrodczego, co prawdopodobnie wynika z nadmiernego działania farmakodynamicznego pramipeksolu.

Zaobserwowano obniżenie ciśnienia rozkurczowego i skurczowego krwi oraz zmniejszenie częstości akcji serca u świnek miniaturowych, a u małp obniżenie ciśnienia tętniczego.

Potencjalne działanie pramipeksolu na funkcje rozrodcze zostało zbadane u szczurów i królików. Pramipeksol nie działał teratogennie u szczurów i królików, ale był embriotoksyczny u szczurów po zastosowaniu dawek toksycznych u matek. Ze względu na dobór gatunków zwierząt i ograniczoną liczbę badanych parametrów, szkodliwy wpływ pramipeksolu na ciążę oraz na płodność u samców nie został w pełni wyjaśniony.

Zaobserwowano opóźnienie rozwoju płciowego u szczurów, tj. opóźnienie oddzielania napletka i ukształtowania wejścia pochwy. Znaczenie tego faktu dla ludzi jest nieznane.

Pramipeksol nie wykazywał działania genotoksycznego. w badaniach rakotwórczości u samców szczurów wystąpiły gruczolaki i rozrost komórek Leydiga, co można wyjaśnić hamującym działaniem pramipeksolu na wydzielanie prolaktyny. To zjawisko nie ma klinicznego znaczenia dla ludzi. To samo badanie wykazało, że dawki pramipeksolu 2 mg/kg (soli) i większe wiązały się z degeneracją siatkówki u szczurów albinosów. Nie obserwowano tego działania u szczurów zabarwionych, ani w czasie trwającego dwa lata badania nad rakotwórczością u myszy albinosów, ani u innych badanych gatunków.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

10 tabletek w blistrze OPA-Alu-PVC/Alu.

Pramipexol STADA, 0,088 mg, tabletki

Pudełko kartonowe zawiera 1, 3, 6 lub 10 blistrów (10, 30, 60 lub 100 tabletek).

Pramipexol STADA, 0,18 mg tabletki

Pudełko kartonowe zawiera 1, 3, 6, 10 lub 2 x 10 blistrów (10, 30, 60, 100 lub 200 (2 x 100) tabletek).

Pramipexol STADA, 0,35 mg tabletki

Pudełko kartonowe zawiera 1, 3, 6, 10 lub 2 x 10 blistrów (10, 30, 60, 100 lub 200 (2 x 100) tabletek).

Pramipexol STADA, 0,7 mg tabletki

Pudełko kartonowe zawiera 3, 6, 10 lub 2x10 blistrów (30, 60, 100 lub 200 (2x100) tabletek).

Pramipexol STADA, 1,1 mg tabletki

Pudełko kartonowe zawiera 3, 6, 10 lub 2x10 blistrów (30, 60, 100 lub 200 (2x100) tabletek).

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

STADA Arzneimittel AG; Stadastraße 2-18; 61118 Bad Vilbel, Niemcy.

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr: 15930 Pozwolenie nr: 15931 Pozwolenie nr: 15932 Pozwolenie nr: 15933 Pozwolenie nr: 15934


Pramipexol STADA, 0,088 mg, tabletki: Pramipexol STADA, 0,18 mg tabletki: Pramipexol STADA, 0,35 mg tabletki: Pramipexol STADA, 0,7 mg tabletki: Pramipexol STADA, 1,1 mg tabletki:

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

2009.09.03

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

2013.01.11

13

1

   DANE FARMACEUTYCZNE

2

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

3

Betadeks

4

Skrobia kukurydziana Powidon (K 30)

5

Celuloza mikrokrystaliczna Krzemionka koloidalna bezwodna Magnezu stearynian

6

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

7

Nie dotyczy.

8

6.3    Okres ważności

9

3 lata.

Pramipexol Stada