+ iMeds.pl

Pramipexole aurobindo 0,088 mgUlotka Pramipexole aurobindo

PT/H/0660/001-005/IB/001 variation for Pramipexole Aurobindo Tablets is approved by RMS-PT on 16.01.2013.

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Pramipexole Aurobindo, 0,088 mg, tabletki Pramipexole Aurobindo, 0,18 mg, tabletki Pramipexole Aurobindo, 0,35 mg, tabletki Pramipexole Aurobindo, 0,7 mg, tabletki

Pramipexolum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Pramipexole Aurobindo i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Pramipexole Aurobindo

3.    Jak stosować lek Pramipexole Aurobindo

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Pramipexole Aurobindo

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Pramipexole Aurobindo i w jakim celu się go stosuje

Pramipexole Aurobindo należy do grupy leków znanych jako agoniści dopaminy, które pobudzają receptory dopaminy w mózgu. Pobudzanie receptorów dopaminy wyzwala impulsy nerwowe w mózgu, ułatwiające kontrolę ruchów ciała.

Lek Pramipexole Aurobindo stosuje się w:

-    leczeniu objawów idiopatycznej choroby Parkinsona w monoterapii lub w skojarzeniu z lewodopą (inny lek stosowany w chorobie Parkinsona).

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku Pramipexole Aurobindo

Kiedy nie stosować leku Pramipexole Aurobindo:

-    jeśli pacjent ma uczulenie na pramipeksol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania Pramipexole Aurobindo należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Należy powiedzieć lekarzowi o występujących w przeszłości, obecnie lub nowych chorobach lub objawach, do których należą w szczególności:

-    choroba nerek.

-    omamy (widzenie, słyszenie lub czucie rzeczy, które nie istnieją). Większość omamów to omamy wzrokowe.

-    dyskinezy (np. nieprawidłowe, niekontrolowane ruchy kończyn). U pacjentów z zaawansowaną chorobą Parkinsona przyjmujących lewodopę mogą wystąpić dyskinezy w przypadku zwiększania dawki leku Pramipexole Aurobindo.

-    senność lub epizody nagłego zapadania w sen.

-    zmiany w zachowaniu (np. patologiczne uzależnienie od hazardu, kompulsywne zakupy), podwyższone libido (np. zwiększone pożądanie płciowe), niepohamowany apetyt.

-    psychozy (np. porównywalne z objawami schizofrenii).

-    zaburzenia widzenia. Podczas leczenia lekiem Pramipexole Aurobindo należy poddawać się regularnym badaniom okulistycznym.

-    ciężka choroba serca lub naczyń krwionośnych. Należy regularnie kontrolować ciśnienie tętnicze krwi, zwłaszcza na początku leczenia, w celu uniknięcia wystąpienia niedociśnienia ortostatycznego (spadek ciśnienia tętniczego krwi podczas wstawania).

Należy poinformować lekarza, jeśli Ty lub Twoja rodzina/opiekun zauważy, że rozwijają się u Ciebie skłonności lub pragnienia do zachowywania się w sposób, który nie jest zwykły dla Ciebie i nie możesz oprzeć się impulsom, popędom lub pokusie do wykonywania niektórych czynności, które mogłyby zaszkodzić Tobie lub innym. Są to tak zwane zaburzenia kontroli impulsów i mogą one obejmować zachowania, takie jak niepohamowana skłonność do gier hazardowych, nadmierne jedzenie lub wydatki, nienormalnie wysoki popęd płciowy lub wzrost seksualnych myśli i uczuć. Lekarz może zmienić dawkę leku lub przerwać jego stosowanie.

Dzieci i młodzież

Pramipexole Aurobindo nie jest zalecany do stosowania u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat.

Inne leki i Pramipexole Aurobindo

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Należy unikać przyjmowania leku Pramipexole Aurobindo jednocześnie z lekami przeciwpsychotycznymi.

Należy zachować ostrożność w przypadku przyjmowania następujących leków:

-    cymetydyna (stosowana w leczeniu nadmiernej kwasowości żołądka lub wrzodów żołądka);

-    amantadyna (stosowana w leczeniu choroby Parkinsona);

- meksyletyna (stosowana w leczeniu nieregularnych uderzeń serca, stanu znanego jako niemiarowość komorowa);

-    zydowudyna (stosowana w leczeniu zepołu nabytego upośledzenia odporności (AIDS),choroby ludzkiego układu odpornościowego);

-    cisplatyna (stosowana w leczeniu różnych typów nowotworów);

-    chinina (stosowana w zapobieganiu bolesnym nocnym kurczom nóg oraz w leczeniu typu malarii, znanego jako malaria tropikalna (malaria złośliwa));

- prokainamid (stosowany w leczeniu nieregularnego tętna).

U pacjentów przyjmujących lewodopę zaleca się zmniejszenie dawki lewodopy wraz z rozpoczęciem stosowania leku Pramipexole Aurobindo.

Należy zachować ostrożność w przypadku stosowania leków, które mogą wywoływać senność (działają uspokajająco) , a także spożywając alkohol. W takich przypadkach lek Pramipexole Aurobindo może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów oraz obsługiwania urządzeń mechanicznych.

Pramipexole Aurobindo z jedzeniem i piciem

Należy zachować ostrożność podczas spożywania alkoholu w trakcie stosowania leku Pramipexole Aurobindo.

Pramipexole Aurobindo może być przyjmowany z pokarmem lub bez.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Należy poinformować lekarza o ciąży, podejrzeniu ciąży lub planowaniu ciąży.

Lekarz omówi z pacjentką możliwości dalszego stosowania leku Pramipexole Aurobindo.

Działanie leku Pramipexole Aurobindo na nienarodzone dziecko nie jest znane. W związku z tym, nie należy przyjmować leku Pramipexole Aurobindo w okresie ciąży, chyba że lekarz zaleci inaczej.

Leku Pramipexole Aurobindo nie należy stosować w okresie karmienia piersią. Lek Pramipexole Aurobindo może prowadzić do zahamowania laktacji. Lek może być również wydzielany do mleka matki i tym samym przedostać się do ustroju dziecka. Jeśli stosowanie leku Pramipexole Aurobindo jest konieczne, należy przerwać karmienie piersią.

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Pramipexole Aurobindo może powodować omamy (widzenie, słyszenie lub czucie rzeczy, których nie ma). W przypadku występowania omamów nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Stosowanie leku Pramipexole Aurobindo jest związane z sennością lub epizodami nagłego zasypiania, szczególnie u pacjentów z chorobą Parkinsona. W przypadku wystąpienia powyższych działań niepożądanych nie wolno prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn. Należy poinformować o tym lekarza.

3. Jak stosować lek Pramipexole Aurobindo

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W raziewątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek Pramipexole Aurobindo może być przyjmowany z pokarmem lub bez. Tabletki należy popijać wodą.

Choroba Parkinsona

Dawkę dobową należy przyjmować w 3 równych podzielonych dawkach.

W pierwszym tygodniu najczęściej stosowana dawka wynosi 1 tabletkę leku Pramipexole Aurobindo 0,088 mg trzy razy na dobę (co odpowiada dawce dobowej 0,264 mg).

1. tydzień

Liczba tabletek

1 tabletka leku Pramipexole Aurobindo 0,088 mg trzy razy na dobę

Całkowita dawka dobowa (mg)

0,264

Następnie dawkę należy zwiększać co 5-7 dni, zgodnie z zaleceniami lekarza, aż do momentu osiągnięcia właściwej kontroli objawów (dawki podtrzymującej).

2. tydzień

3. tydzień

Liczba tabletek

1 tabletka leku Pramipexole

1 tabletka leku Pramipexole

Aurobindo 0,18 mg trzy razy na dobę

Aurobindo 0,35 mg trzy razy na dobę

LUB

LUB

2 tabletki leku Pramipexole

2 tabletki leku Pramipexole

Aurobindo 0,088 mg trzy razy na dobę

Aurobindo 0,18 mg trzy razy na dobę

Całkowita dawka dobowa (mg)

0,54

1,1

Najczęściej stosowana dawka podtrzymująca wynosi 1,1 mg na dobę. Jednakże konieczne może być dalsze zwiększanie dawki. W razie konieczności lekarz może zwiększyć dawkę leku do maksymalnej wielkości 3,3 mg pramipeksolu na dobę. Możliwe jest również stosowanie mniejszej dawki podtrzymującej wynoszącej trzy tabletki 0,088 mg leku Pramipexole Aurobindo na dobę.

Najmniejsza dawka podtrzymująca

Największa dawka podtrzymująca

Liczba tabletek

1 tabletka leku Pramipexole Aurobindo 0,088 mg trzy razy na dobę

1 tabletka leku Pramipexole Aurobindo 1,1 mg trzy razy na dobę

Całkowita dawka dobowa (mg)

0,264

3,3

Pacjenci z chorobą nerek

W przypadku pacjentów z umiarkowaną lub ciężką chorobą nerek lekarz przepisze mniejszą dawkę leku. Wówczas tabletki będą przyjmowane raz lub dwa razy na dobę. W przypadku pacjentów z umiarkowaną chorobą nerek najczęściej stosowana dawka początkowa wynosi 1 tabletkę 0,088 mg leku Pramipexole Aurobindo dwa razy na dobę. W przypadku ciężkiej choroby nerek najczęściej stosowana dawka początkowa wynosi 1 tabletkę 0,088 mg leku Pramipexole Aurobindo raz na dobę.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Pramipexole Aurobindo

Jeżeli przypadkowo przyjęto zbyt dużo tabletek leku Pramipexole Aurobindo, należy:

- niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub zwrócić się do najbliższego oddziału ratunkowego po poradę.

-    mogą wystąpić wymioty, niepokój lub którekolwiek z działań niepożądanych wymienionych w punkcie 4 „Możliwe działania niepożądane”.

Pominięcie zastosowania leku Pramipexole Aurobindo

Nie należy się tym martwić. Należy pominąć dawkę i przyjąć kolejną dawkę o odpowiedniej godzinie. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Pramipexole Aurobindo

Nie należy przerywać stosowania leku Pramipexole Aurobindo bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem.

W przypadku konieczności przerwania leczenia lekarz będzie stopniowo zmniejszał dawkę leku.

Takie postępowanie pozwoli zmniejszyć ryzyko pogorszenia objawów.

Pacjenci z chorobą Parkinsona nie powinni gwałtownie przerywać leczenia lekiem Pramipexole Aurobindo. Nagłe przerwanie stosowania leku może spowodować wystąpienie złośliwego zespołu neuroleptycznego, który może stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia. Objawy zespołu obejmują:

-    akinezę (utrata ruchliwości mięśni),

-    zesztywnienie mięśni,

-    gorączkę,

-    niestabilne ciśnienie tętnicze krwi,

-    częstoskurcz (przyspieszenie czynności serca),

- splątanie,

-    zaburzenia świadomości (np. śpiączka).

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Możliwe działania niepożądane

4.


Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Ocena tych działań niepożądanych opiera się na następującej skali częstości występowania:

Bardzo często

występują częściej niż u 1 na 10 pacjentów

Często

występują u 1 do 10 na 100 pacjentów

Niezbyt często

występują u 1 do 10 na 1000 pacjentów

Rzadko

wystepują u 1 do 10 na 10 000 pacjentów

Bardzo rzadko

występują rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów

Nieznana

częstości występowania nie być określona na podstawie dostępnych danych

U pacjentów z chorobą Parkinsona, mogą wystąpić następujące działania niepożądane:

Bardzo często:

-    Dyskinezy (np. nieprawidłowe, niekontrolowane ruchy kończyn)

-    Senność

-    Zawroty głowy

-    Nudności (mdłości)

Często:

-    Potrzeba niezwykłych zachowań

-    Omamy (widzenie, słyszenie lub czucie rzeczy, których nie ma)

-    Splątanie

-    Zmęczenie

-    Bezsenność

-    Nadmiar płynów, zazwyczaj w nogach (obrzęk obwodowy)

-    Ból głowy

-    Niedociśnienie (niskie ciśnienie krwi)

-    Niezwykłe sny

-    Zaparcia

-    Zaburzenia widzenia

-    Wymioty (mdłości)

-    Zmniejszenie masy ciała, w tym zmniejszenie apetytu

Niezbyt często:

- Obłęd (np. wyolbrzymiony strach o własne dobro)

-    Urojenia

-    Nadmierna senność w ciągu dnia i nagłe zasypianie

-    Amnezja (zaburzenia pamięci)

-    Hiperkineza (wzmożona ruchliwość i niemożność siedzenia nieruchomo)

-    Zwiększenie masy ciała

- Podwyższone pożądanie płciowe (np. podwyższone libido)

-    Reakcje alergiczne (np. wysypka, świąd, nadwrażliwość)

-    Omdlenia

-    Patologiczne uzależnienie od hazardu, zwłaszcza w przypadku przyjmowania dużych dawek leku Pramipexole Aurobindo

-    Hiperseksualność

- Niewydolność serca (choroba serca, która może powodować skrócenie oddechu i obrzęk kostek nóg)*

-    Objadanie się (niepohamowany apetyt, żarłoczność)*

-    Niepokój ruchowy

-    Kompulsywne zakupy

-    Duszność (trudności w oddychaniu)

-    Czkawka

-    Zapalenie płuc (infekcja płuc)

Dokładne określenie częstości działań niepożądanych oznaczonych * nie jest możliwe, ponieważ tych działań niepożądanych nie obserwowano w badaniach klinicznych u 2762 pacjentów leczonych pramipeksolem. Częstość jest prawdopodobnie nie większa niż „niezbyt często”.

U niektórych pacjentów mogą wystąpić następujące działania niepożądane

• niezdolność do oparcia się impulsom do wykonywania czynności, które mogą być uciążliwe zarówno dla pacjenta jak i otoczenia, które obejmują:

-    nadmiernie silny impuls do hazardu mimo poważnych konsekwencji osobistych lub rodzinnych

-    zmienne lub zwiększone zainteresowanie seksualne i znaczące zachowania dotyczące siebie lub innych osób, na przykład zwiększony popęd płciowy

-    niekontrolowane nadmierne zakupy lub wydatki

-    niepohamowany apetyt (jedzenie dużych ilości jedzenia w krótkim okresie czasu) lub kompulsywne jedzenie (jedzenie więcej jedzenia niż normalnie i więcej, niż jest potrzebne do zaspokojenia głodu)

Należy poinformować lekarza, jeśli wystąpi którekolwiek z tych zachowań, zostanie omówione jak temu zaradzić lub zmniejszyć objawy.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać lek Pramipexole Aurobindo

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania produktu leczniczego

Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku, blistrze po: Termin ważności. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Pramipexole Aurobindo

•    Substancj ą czynną leku jest pramipeksol.

Jedna tabletka zawiera 0,088 mg pramipeksolu, który odpowiada 0,125 mg pramipeksolu dichlorowodorku jednowodnego.

Jedna tabletka zawiera 0,18 mg pramipeksolu, który odpowiada 0,250 mg pramipeksolu dichlorowodorku jednowodnego.

Jedna tabletka zawiera 0,35 mg pramipeksolu, który odpowiada 0,500 mg pramipeksolu dichlorowodorku jednowodnego.

Jedna tabletka zawiera 0,7 mg pramipeksolu, który odpowiada 1,0 mg pramipeksolu dichlorowodorku jednowodnego.

•    Inne składniki: mannitol (E 421), skrobia kukurydziana, powidon K-30, powidon K-90, krzemionka koloidalna bezwodna i magnezu stearynian.

Jak wygląda lek Pramipexole Aurobindo i co zawiera opakowanie

Tabletka

Pramipexole Aurobindo, 0,088 mg, tabletki

Białe lub prawie białe, okrągłe, płaskie, ze ściętymi brzegami, niepowlekane tabletki, z wytłoczonym napisem "Y" z jednej strony "41"na drugiej stronie.

Pramipexole Aurobindo, 0,18 mg, tabletki

Białe lub prawie białe, owalne, dwuwklęsły, ze ściętymi brzegami, niepowlekane tabletki, z wytłoczonym napisem Y' i '42 'oddzielone linią podziału po jednej stronie i gładkie z linią podziału po drugiej stronie.

Tabletkę można podzielić na połowy.

Pramipexole Aurobindo, 0,35 mg, tabletki

Białe lub prawie białe, owalne, dwuwklęsły, ze ściętymi brzegami, niepowlekane tabletki, z wytłoczonym napisem "Y" i "43" oddzielone linią podziału po jednej stronie i gładkie z linią podziału po drugiej stronie.

Tabletkę można podzielić na połowy.

Pramipexole Aurobindo, 0,7 mg, tabletki

Białe lub prawie białe, okrągłe, płaskie, ze ściętymi brzegami, niepowlekane tabletki, z wytłoczonym napisem "Y" i "45" oddzielone linią podziału po jednej stronie i gładkie z linią podziału po drugiej stronie.

Tabletkę można podzielić na połowy.

Pramipexole Aurobindo tabletki są dostępne w blistrach z folii PA/Aluminium/PVC/Aluminium i butelkach z HDPE z zamknieciem z PP zawierającym watę.

Opakowania:

Blister: 10, 20, 30, 50, 60, 90, 100 i 200 tabletek.

Butelka z HDPE: 90, 100 i 1000 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

Aurobindo Pharma (Malta) Limited Vault 14, Level 2, Valletta Waterfront Floriana FRN 1913 Malta

Wytwórca

APL Swift Services (Malta) Limited HF26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far Birzebbugia, BBG 3000.

Malta

lub

Milpharm Limited

Ares, Odyssey Business Park

West End Road

South Ruislip HA4 6QD

Wielka Brytania

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Francja    Pramipexole Aurobindo 0,18 mg/0,7 mg/1,1 mg comprimé sécable

Niemcy    Pramipexol Aurobindo 0,088 mg/0,18 mg/0,35 mg/0,7 mg Tabletten

Irlandia

Włochy

Malta

Holandia

Polska

Portugalia

Rumunia

Hiszpania

Wielka Brytania

Pramipexole Aurobindo 0.088 mg/0.18 mg/0.7 mg/1.1 mg tablets

Pramipexole Aurobindo 0,18 mg/0,7 mg compresse

Pramipexole Aurobindo 0.088 mg/0.18 mg/0.35 mg/0.7 mg/1.1 mg Tablets

Pramipexol Aurobindo 0,088 mg/0,7 mg/1,1 mg tabletten

Pramipexole Aurobindo

Pramipexol Aurobindo

Pramipexol Aurobindo 0,18 mg/0,7 mg comprimat PRAMIPEXOL AUROBINDO 0,18 mg/0,7 mg/1,1 mg comprimidos Pramipexole 0.088 mg/0.18 mg/0.7 mg tablets

Data zatwierdzenia ulotki:

Pramipexole Aurobindo

Charakterystyka Pramipexole aurobindo

PT/H/0660/001-005/IB/001 variation for Pramipexole Aurobindo Tablets is approved by RMS-PT on 16.01.2013.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Pramipexole Aurobindo, 0,088 mg, tabletki Pramipexole Aurobindo, 0,18 mg, tabletki Pramipexole Aurobindo, 0,35 mg, tabletki Pramipexole Aurobindo, 0,7 mg, tabletki

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna tabletka zawiera 0,088 mg pramipeksolu, który odpowiada 0,125 mg pramipeksolu dichlorowodorku jednowodnego .

Jedna tabletka zawiera 0,18 mg pramipeksolu, który odpowiada 0,250 mg pramipeksolu dichlorowodorku jednowodnego.

Jedna tabletka zawiera 0,35 mg pramipeksolu, który odpowiada 0,500 mg pramipeksolu dichlorowodorku jednowodnego.

Jedna tabletka zawiera 0,7 mg pramipeksolu, który odpowiada 1,0 mg pramipeksolu dichlorowodorku jednowodnego.

Uwaga:

Dawki pramipeksolu, zgodnie z publikacjami w piśmiennictwie odnoszą się do postaci soli. Wobec tego, dawki będą podane do postaci zasady pramipeksolu i do postaci soli pramipeksolu (w nawiasach).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka

Pramipexole Aurobindo, 0,088 mg, tabletki

Białe lub prawie białe, okrągłe, płaskie, ze ściętymi brzegami, niepowlekane tabletki, z wytłoczonym napisem "Y" z jednej strony "41"na drugiej stronie.

Pramipexole Aurobindo, 0,18 mg, tabletki

Białe lub prawie białe, owalne, dwuwklęsły, ze ściętymi brzegami, niepowlekane tabletki, z wytłoczonym napisem 'Y' i '42 'oddzielone linią podziału po jednej stronie i gładkie z linią podziału po drugiej stronie.

Tabletkę można podzielić na połowy.

Pramipexole Aurobindo, 0,35 mg, tabletki

Białe lub prawie białe, owalne, dwuwklęsły, ze ściętymi brzegami, niepowlekane tabletki, z wytłoczonym napisem "Y" i "43" oddzielone linią podziału po jednej stronie i gładkie z linią podziału po drugiej stronie.

Tabletkę można podzielić na połowy.

Pramipexole Aurobindo, 0,7 mg, tabletki

Białe lub prawie białe, okrągłe, płaskie, ze ściętymi brzegami, niepowlekane tabletki, z wytłoczonym napisem "Y" i "45" oddzielone linią podziału po jednej stronie i gładkie z linią podziału po drugiej stronie.

Tabletkę można podzielić na połowy.

SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.


4.1 Wskazania do stosowania

Pramipexole Aurobindo jest wskazany u dorosłych w leczeniu objawów idiopatycznej choroby Parkinsona, w monoterapii (bez lewodopy) lub w skojarzeniu z lewodopą, tzn. w czasie trwania choroby, do jej późnych okresów, kiedy działanie lewodopy słabnie lub staje się nierówne i występują wahania skuteczności leczenia (wyczerpanie dawki lub efekt przełączania-zjawisko „on-off’).

4.2 Dawkowanie i sposób podawania Dawkowanie

Choroba Parkinsona

Dawkę dobową podaje się w równo podzielonych dawkach 3 razy na dobę.

Leczenie _ początkowe

Dawki powinny być stopniowo zwiększane co 5 - 7 dni, od dawki początkowej 0,264 mg zasady (0,375 mg soli) na dobę. Dawkowanie należy zwiększać do osiągnięcia największej skuteczności leczenia pacjentom, pod warunkiem iż u pacjentów nie występują niedopuszczalne działania niepożądane.

Schemat zwiększania dawkowania produktu Pramipexole Aurobindo

Tydzień

Dawka (mg zasady)

Całkowita dawka dobowa (mg zasady)

Dawka (mg soli)

Całkowita dawka dobowa (mg soli)

1

3 x 0,088

0,264

3 x 0,125

0,375

2

3 x 0,18

0,54

3 x 0,25

0,75

3

3 x 0,35

1,1

3 x 0,5

1,50

Jeśli konieczne jest dalsze zwiększenie dawki, dawkę dobową należy zwiększać o 0,54 mg zasady (0,75 mg soli) w odstępach tygodniowych do osiągnięcia maksymalnej dawki 3,3 mg zasady (4,5 mg soli) na dobę.

Należy jednak zaznaczyć, że częstość występowania senności zwiększa się po dawkach większych niż 1,5 mg (soli) na dobę (patrz punkt 4.8).

Leczenie _ podtrzymujące

Dawka indywidualna pramipeksolu powinna mieścić się w zakresie od 0,264 mg zasady (0,375 mg soli) do maksymalnie 3,3 mg zasady (4,5 mg soli) na dobę. Podczas zwiększania dawki, w głównych badaniach, skuteczność była obserwowana począwszy od dawki dobowej 1,1 mg zasady (1,5 mg soli). Dalsze dostosowywanie dawki powinno być dokonywane na podstawie odpowiedzi klinicznej i występowania działań niepożądanych. W badaniach klinicznych około 5 % pacjentów było leczonych dawkami mniejszymi niż 1,1 mg zasady (1,5 mg soli). W zaawansowanej chorobie Parkinsona, pramipeksol w dawkach większych niż 1,1 mg zasady (1,5 mg soli) na dobę może być odpowiedni dla pacjentów, u których zamierza się zmniejszyć dawki lewodopy. Zaleca się, aby dawka lewodopy była zmniejszana zarówno w czasie zwiększania dawki oraz leczenia podtrzymującego produktem Pramipexole Aurobindo, zależnie od reakcji indywidualnego pacjenta (patrz punkt 4.5).

Przerwanie leczenia

Nagłe przerwanie leczenia dopaminergicznego może doprowadzić do pojawienia się złośliwego zespołu neuroleptycznego. Dawkę pramipeksolu należy zmniejszać w tempie 0,54 mg zasady (0,75 mg soli) na dobę aż do zmniejszenia dawki dobowej do 0,54 mg zasady (0,75 mg soli). Następnie dawkę należy zmniejszać o 0,264 mg zasady (0,375 mg soli) na dobę (patrz punkt 4.4).

Dawkowanie u _pacjentów z zaburzeniami czynności nerek

Wydalanie pramipeksolu jest zależne od wydolności nerek. Proponuje się następujący schemat dawkowania w celu rozpoczęcia leczenia:

Pacjenci z klirensem kreatyniny większym niż 50 ml/min nie wymagają zmniejszenia dawki dobowej, ani częstości dawkowania.

U pacjentów z klirensem kreatyniny pomiędzy 20 ml/min a 50 ml/min, początkowa dawka dobowa produktu Pramipexole Aurobindo powinna być podawana w dwóch podzielonych dawkach, zaczynając od 0,088 mg zasady (0,125 mg soli) dwa razy na dobę (0,176 mg zasady/0,25 mg soli na dobę). Nie należy przekraczać maksymalnej dawki dobowej 1,57 mg zasady pramipeksolu (2,25 mg soli).

U pacjentów z klirensem kreatyniny mniejszym niż 20 ml/min, dawka dobowa produktu Pramipexole Aurobindo powinna być podawana w pojedynczej dawce, zaczynając od 0,088 mg zasady (0,125 mg soli) na dobę. Nie należy przekraczać maksymalnej dawki dobowej 1,1 mg zasady pramipeksolu (1,5 mg soli).

Jeśli czynność nerek ulega pogorszeniu w czasie leczenia podtrzymującego, należy zmniejszyć dawkę dobową produktu Pramipexole Aurobindo o taki sam procent, o jaki zmniejszył się klirens kreatyniny, tzn. jeśli klirens kreatyniny zmniejsza się o 30%, to należy zmniejszyć dawkę dobową produktu Pramipexole Aurobindo o 30%. Dawka dobowa może być podawana w dwóch dawkach podzielonych, jeśli wartość klirensu kreatyniny wynosi pomiędzy 20 ml/min a 50 ml/min oraz w pojedynczej dawce, jeśli wartość klirensu kreatyniny jest mniejsza niż 20 ml/min.

Dawkowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby

Prawdopodobnie nie jest konieczne dostosowywanie dawkowania u pacjentów z niewydolnością wątroby, ponieważ około 90% wchłoniętej substancji czynnej wydalane jest przez nerki. Jednakże potencjalny wpływ niewydolności wątroby na farmakokinetykę pramipeksolu nie został zbadany.

Dzieci i młodzież

Nie ustalono profilu bezpieczeństwa i skuteczności pramipeksolu u dzieci w wieku poniżej 18 lat. Nie ma uzasadnienia dla zastosowania pramipeksolu w chorobie Parkinsona u dzieci i młodzieży.

Sposób podawania

Tabletki należy przyjmować doustnie, połykać popijając wodą, tabletki mogą być przyjmowane z pokarmem lub bez.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

U pacjentów z chorobą Parkinsona z zaburzeniami czynności nerek, którym przepisywany jest produkt Pramipexole Arrow sugeruje się zmniejszenie dawki produktu Pramipexole Aurobindo zgodnie ze wskazówkami w punkcie 4.2.

Omamy

Omamy są znanym objawem, który może wystąpić podczas leczenia agonistami dopaminy i lewodopą. Pacjentów należy poinformować o możliwości wystąpienia omamów (głównie wzrokowych).

Dyskineza

W zaawansowanej chorobie Parkinsona, w leczeniu skojarzonym z lewodopą, mogą wystąpić dyskinezy w czasie początkowego zwiększania dawki produktu Pramipexole Aurobindo. Jeśli dyskinezy wystąpią, należy zmniejszyć dawkę lewodopy.

Nagłe zasypianie i senność

Stosowanie pramipeksolu wiązało się z sennością i epizodami nagłego zasypiania, zwłaszcza u pacjentów z chorobą Parkinsona. Rzadko obserwowano epizody nagłego zasypiania w czasie aktywności dziennej, w niektórych przypadkach nieuświadomione i bez objawów ostrzegawczych. Pacjentów należy o tym poinformować i przestrzec, aby zachowywali czujność podczas prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn w czasie leczenia produktem Pramipexole Aurobindo. Pacjenci, u których wystąpiła senność i (lub) epizody nagłego zasypiania, muszą powstrzymać się od prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn. Ponadto, należy rozważyć zmniejszenie dawki lub zakończenie leczenia pramipeksolem. Ze względu na możliwe działanie addytywne, należy zalecać ostrożność pacjentom, którzy przyjmują inne leki uspokajające lub spożywają alkohol podczas leczenia pramipeksolem (patrz punkt 4.5, 4.7 oraz 4.8 ).

Zaburzenia kontroli impulsów

Pacjenci powinni być regularnie monitorowani pod kątem rozwoju zaburzeń kontroli impulsów. Pacjenci i ich opiekunowie powinni być świadomi, że behawioralne objawy zaburzenia kontroli impulsów w tym patologiczny hazard, wzmożone libido i hiperseksualność, wydatki kompulsywne lub zakupy, niepohamowany apetyt i kompulsywne jedzenie może wystąpić u pacjentów leczonych agonistami dopaminy, w tym pramipeksolu . Należy wziąć pod uwagę redukcję/stopniowe zmniejszenie dawki, jeśli wystąpią takie objawy.

Pacjenci z zaburzeniami psychotycznymi

Pacjenci z zaburzeniami psychotycznymi mogą być leczeni agonistami dopaminy wyłącznie, jeśli potencjalne korzyści przewyższają ryzyko. Należy unikać jednoczesnego podawania leków przeciwpsychotycznych z pramipeksolem (patrz punkt 4.5).

Kontrola okulistyczna

Zalecana jest kontrola okulistyczna w regularnych odstępach czasu lub jeśli występują zaburzenia widzenia.

Ciężkie choroby układu krążenia

W przypadku ciężkiej choroby sercowo-naczyniowej należy zachować ostrożność. Zaleca się kontrolowanie ciśnienia tętniczego krwi, szczególnie na początku leczenia, ze względu na ogólne związane z leczeniem dopaminergicznym ryzyko niedociśnienia tętniczego ortostatycznego.

Złośliwy zespół neuroleptyczny

Informowano o objawach wskazujących na złośliwy zespół neuroleptyczny w przypadku nagłego odstawienia leczenia dopaminergicznego (patrz punkt 4.2).

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Wiązanie z białkami osocza

Pramipeksol u ludzi w bardzo małym stopniu wiąże się z białkami osocza (< 20%), oraz w niewielkim stopniu ulega biotransformacji. Dlatego też, wystąpienie interakcji z innymi lekami wpływającymi na wiązanie z białkami osocza lub eliminowanymi na drodze biotransformacji jest mało prawdopodobne. Ponieważ leki przeciwcholinergiczne są eliminowane głównie na drodze biotransformacji, możliwość wystąpienia interakcji jest ograniczona, aczkolwiek interakcje z lekami przeciwcholinergicznymi nie były badane. Nie stwierdzono interakcji farmakokinetycznych z selegiliną i lewodopą.

Leki hamuj ące/konkurencyjne w aktywnej eliminacji nerkowej

Cymetydyna zmniejsza klirens nerkowy pramipeksolu o około 34%, prawdopodobnie poprzez hamowanie wydzielniczego systemu transportu kationów w kanalikach nerkowych. W związku z tym, leki, które są inhibitorami tej aktywnej drogi wydalania nerkowego lub są wydalane tą drogą, takie jak cymetydyna, amantadyna, meksyletyna, zydowudyna, cisplatyna, chinina i prokainamid, mogą wzajemnie oddziaływać z pramipeksolem, powodując zmniejszenie klirensu pramipeksolu. Należy jednocześnie Pramipexole Aurobindo.

Leczenie skojarzone z lewodopą

W czasie podawania produktu Pramipexole Aurobindo w skojarzeniu z lewodopą, zaleca się, aby dawka lewodopy została zmniejszona, a dawki innych produktów leczniczych przeciw parkinsonizmowi były utrzymywane na stałym poziomie, przy jednoczesnym zwiększaniu dawki produktu Pramipexole Aurobindo.

Z powodu możliwego działanie addytywnego należy zalecać ostrożność pacjentom, którzy przyjmują inne leki o działaniu uspokajającym lub spożywają rozważyć zmniejszenie dawki pramipeksolu w przypadku, gdy te produkty lecznicze są podawane alkohol podczas leczenia pramipeksolem (patrz punkt 4.4, 4.7 oraz 4.8).

Produkty lecznicze przeciwpsychotyczne

Należy unikać jednoczesnego podawania produktów leczniczych przeciwpsychotycznych z pramipeksolem (patrz punkt 4.4), np. jeśli spodziewane jest działanie antagonistyczne.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację Ciąża

Wpływ na ciążę i laktację u człowieka nie był badany. Pramipeksol nie wykazywał działania teratogennego u szczurów i królików, działał jednak embriotoksycznie u szczurów w dawkach toksycznych dla matek (patrz punkt 5.3). Produktu Pramipexole Aurobindo nie należy stosować w okresie ciąży, chyba że jest zdecydowanie konieczny, tzn. jeśli potencjalne korzyści przewyższają potencjalne ryzyko dla płodu.

Karmienie piersią

Ponieważ leczenie pramipekoslem hamuje wydzielanie prolaktyny u kobiet, można spodziewać się zahamowania laktacji.

Nie badano czy pramipeksol jest wydzielany z mlekiem kobiecym. U szczurów po podaniu substancji czynnej znakowanej izotopem promieniotwórczym, radioaktywność była większa w mleku niż w osoczu.

Ze względu na brak danych dotyczących ludzi, produktu Pramipexole Aurobindo nie należy stosować w okresie karmienia piersią. Jednakże, jeżeli jego stosowanie jest konieczne, należy przerwać karmienie piersią.

Płodność

Nie przeprowadzono badań określających wpływ na płodność u ludzi. W badaniach na zwierzętach, pramipeksol wpływał na fazę cyklu płciowego i zmniejszał płodność samic zgodnie z oczekiwaniem dla leku z grupy agonistów dopaminy. Badania te nie wykazały jednak pośredniego lub bezpośredniego szkodliwego wpływu na płodność u samców.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Pramipexole Aurobindo może w znacznym stopniu wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Mogą wystąpić omamy oraz senność.

Pacjenci leczeni produktem Pramipexole Aurobindo, u których stwierdzono występowanie senności i (lub) przypadków nagłego zasypiania, muszą być poinformowani o konieczności powstrzymania się od prowadzenia pojazdów i wykonywania czynności, w których stan zmniejszonej uwagi może narazić ich lub inne osoby na ryzyko obrażeń lub śmierci (np. podczas obsługiwania maszyn), dopóki takie nawracające epizody i senność nie ustąpią (patrz również punkt 4.4, 4.5 i 4.8).

4.8    Działania niepożądane

Spodziewane działania niepożądane

W przypadku stosowania produktu Pramipexole Aurobindo spodziewane są następujące działania niepożądane: koszmary senne, amnezja, objawy behawioralne w postaci zaburzenia kontroli nawyków i popędów (impulsów) oraz zachowania kompulsywne, takie jak przejadanie się, kompulsywne zakupy, zwiększone libido oraz patologiczny hazard; stany splątania, zaparcia, urojenia, zawroty głowy, dyskineza, duszność, zmęczenie, halucynacje, ból głowy, czkawka, hiperkinezy, żarłoczność, niedociśnienie, bezsenność, zaburzenia libido, nudności, paranoja, obrzęk obwodowy, zapalenie płuc, świąd, wysypka oraz inne objawy nadwrażliwości; niepokój ruchowy, senność, nagłe zasypianie, omdlenia, zaburzenia widzenia, w tym podwójne widzenie, niewyraźne widzenie oraz pogorszenie ostrości wzroku, wymioty, zmniejszenie masy ciała, w tym zmniejszenie apetytu, zwiększenie masy ciała.

Na podstawie analizy danych z badań klinicznych kontrolowanych placebo, obejmujących łącznie 1923 pacjentów otrzymujących pramipeksol i 1354 pacjentów otrzymujących placebo, działania niepożądane zgłaszano często w obu grupach. Co najmniej jedno działanie niepożądane zgłaszało 63% pacjentów otrzymujących pramipeksol i 52% pacjentów otrzymujących placebo.

Tabele 1 przedstawiają częstość występowania działań niepożądanych leku w badaniach klinicznych kontrolowanych placebo w przypadku choroby Parkinsona . Działania niepożądane leku przedstawione w tych tabelach wystąpiły u 0,1% lub więcej pacjentów leczonych pramipekoslem i odnotowano je znacznie częściej u pacjentów przyjmujących pramipeksol niż u pacjentów przyjmujących placebo, lub w przypadku, gdy zdarzenie to uznane zostało za klinicznie istotne. Większość działań niepożądanych leku była łagodna lub umiarkowana, zazwyczaj pojawiały się one na początku leczenia i większość z nich ustępowała nawet, gdy kontynuowano leczenie.

W ramach klasyfikacji układów i narządów, działania niepożądane wymieniono według częstości występowania (liczby pacjentów, u których spodziewane jest wystąpienie reakcji), według poniższej skali: bardzo często (> 1/10); często (> 1/100 do < 1/10); niezbyt często (> 1/1000 do < 1/100); rzadko (> 1/10 000 do < 1/1000); bardzo rzadko (< 1/10 000); częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Choroba Parkinsona, najczęściej występujące działania niepożądane

Najczęściej zgłaszanymi (> 5%) działaniami niepożądanymi leku u pacjentów z chorobą Parkinsona, występującymi częściej w grupie otrzymującej pramipeksol niż w grupie otrzymującej placebo, były: nudności, dyskinezy, niedociśnienie, zawroty głowy, senność, bezsenność, zaparcia, halucynacje, ból głowy i zmęczenie. Senność występuje częściej po dawkach większych niż 1,5 mg soli pramipeksolu na dobę (patrz punkt 4.2). Częściej występującym działaniem niepożądanym leku w przypadku skojarzonego podawania z lewodopą była dyskineza. Na początku leczenia, zwłaszcza w przypadku zbyt szybkiego dobierania dawki pramipeksolu, może wystąpić niedociśnienie.

Tabela 1: Choroba Parkinsona

Klasyfikacja układadów i narządów

Działanie niepożądane leku

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Niezbyt często

zapalenie płuc

Zaburzenia psychiczne

Często

koszmary senne, objawy behawioralne w postaci zaburzeń kontroli impulsów oraz zachowania kompulsywne, splątanie, omamy, bezsenność

Niezbyt często

objadanie się, kompulsywne zakupy, urojenia, żarłoczność,

hiperseksualność, zaburzenia libido, paranoja, patologiczny hazard, niepokój ruchowy

Zaburzenia układu nerwowego

Bardzo często

zawroty głowy, dyskinezy, senność

Często

ból głowy

Niezbyt często

amnezja, hiperkineza, epizody nagłego zasypiania, omdlenia

Zaburzenia oka

Często

zaburzenia widzenia, w tym podwójne widzenie, niewyraźne widzenie oraz pogorszenie ostrości wzroku

Zaburzenia serca

Często

niewydolność serca1

Zaburzenia naczyniowe

Często

niedociśnienie

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Niezbyt często

duszność, czkawka

Zaburzenia żołądka i jelit

Bardzo często

nudności

Często

zaparcia, wymioty

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Niezbyt często

nadwrażliwość, świąd, wysypka

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Często

zmęczenie, obrzęk obwodowy

Badania diagnostyczne

Często

zmniejszenie masy ciała, w tym zmniejszenie apetytu

Niezbyt często

zwiększenie masy ciała

1 Działanie niepożądane wystąpiło w okresie po wprowadzeniu produktu do obrotu. Można stwierdzić z 95% pewnością, że częstość występowania tego działania nie jest większa niż „Niezbyt często”, lecz może być niższa. Precyzyjne oszacowanie częstości występowania jest niemożliwe, ponieważ

działanie niepożądane nie wystąpiło w bazie danych badań klinicznych obejmującej 2762 pacjentów z chorobą Parkinsona leczonych pramipeksolem.

Senność

Pramipeksol jest często związany z sennością i niezbyt często z nadmierną sennością dzienną oraz epizodami nagłego zasypiania (patrz również punkt 4.4).

Zaburzenia libido

Pramipeksol może być niezbyt często związany z zaburzeniami popędu (zwiększeniem lub zmniejszeniem).

Zaburzenia kontroli impulsówPatologiczne uprawianie hazardu, zwiększone libido, hiperseksualność, kompulsywne wydatki lub zakupy, niepohamowany apetyt oraz kompulsywne jedzenie może wystąpić u pacjentów leczonych agonistami dopaminy, w tym pramipeksolu. (patrz punkt 4.4. "Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania").

W przekrojowym retrospektywnym przesiewowym badaniu porównawczym przypadków, obejmującym 3090 pacjentów z chorobą Parkinsona, u 13,6% wszystkich pacjentów przyjmujących leki dopaminergiczne oraz inne niż dopaminergiczne występowały objawy zaburzenia kontroli impulsów w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. Obserwowane objawy obejmowały patologiczny hazard, kompulsywne zakupy, niepohamowany apetyt oraz kompulsywne zachowania seksualne (hiperseksualność). Potencjalne niezależne czynniki ryzyka zaburzeń nawyków i popędów (impulsów) obejmowały stosowanie leków dopaminergicznych oraz większych dawek leków dopaminergicznych, młodszy wiek (< 65 lat), stan wolny oraz spontanicznie zgłaszane uzależnienie od hazardu w wywiadzie rodzinnym.

Niewydolność serca

W badaniach klinicznych i w okresie po wprowadzeniu produktu do obrotu u pacjentów przyjmujących pramipeksol zgłaszano przypadki niewydolności serca. W badaniu farmakoepidemiologicznym wykazano, że stosowanie pramipeksolu było związane z podwyższonym ryzykiem niewydolności serca, w porównaniu do niestosowania pramipeksolu (współczynnik ryzyka 1,86; 95% CI; 1,21-2,85).

4.9 Przedawkowanie

Brak doświadczenia klinicznego dotyczącego ciężkiego przedawkowania. Spodziewane reakcje niepożądane mogą być związane z profilem farmakodynamicznym agonisty dopaminy i obejmować nudności, wymioty, hiperkinezy, omamy, pobudzenie i niedociśnienie tętnicze. Nie ma ustalonego antidotum w przypadku przedawkowania agonisty dopaminy. Jeśli występują objawy pobudzenia ośrodkowego układu nerwowego, może być wskazany środek neuroleptyczny. Postępowanie po przedawkowaniu może wymagać ogólnego leczenia objawowego włącznie z płukaniem żołądka, dożylnym podaniem płynów, podanie węgla aktywowanego i monitorowaniem elektrokardiograficznym.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwparkinsonowskie, agoniści dopaminy, kod ATC: N04BC05

Pramipeksol jest agonistą dopaminy, wiążącym się wysoce selektywnie i swoiście z receptorami dopaminy z podrodziny D2, spośród których ma największe powinowactwo do receptorów D3 wykazując pełną wewnętrzną aktywność.

Pramipeksol łagodzi objawy zaburzeń ruchowych związanych z chorobą Parkinsona przez pobudzanie receptorów dopaminy w ciele prążkowanym. Badania na zwierzętach wykazały, że pramipeksol hamuje syntezę, uwalnianie i przemianę dopaminy.

W badaniach u ludzi (przeprowadzonych z udziałem ochotników) obserwowano zależne od dawki zmniejszenie wydzielania prolaktyny. W badaniach klinicznych z udziałem zdrowych ochotników, u których dawki produktu pramipexole tabletki o przedłużonym uwalnianiu zwiększano szybciej (co 3 dni) niż zalecane do 3,15 mg zasady pramipeksolu (4,5 mg soli) na dobę, obserwowano występowanie podwyższonego ciśnienia tętniczego i tętna. Działania te nie występowały w badaniach z udziałem pacjentów.

Badania kliniczne dotyczące leczenia choroby Parkinsona

Pramipeksol łagodzi objawy przedmiotowe i podmiotowe idiopatycznej choroby Parkinsona. Badania kliniczne kontrolowane placebo objęły około 1800 pacjentów w fazach I - V Hoehna i Yahra leczonych pramipeksolem. W tym około 1000 pacjentów było w bardziej zaawansowanych stadiach choroby, leczonych jednocześnie lewodopą i z powikłaniami ruchowymi.

We wczesnym i zaawansowanym stadium choroby Parkinsona, skuteczność pramipeksolu w kontrolowanych badaniach klinicznych utrzymywała się przez około sześć miesięcy. W otwartych badaniach podtrzymujących, trwających przez ponad trzy lata, nie obserwowano oznak zmniejszenia skuteczności.

W kontrolowanym badaniu klinicznym z podwójną ślepą próbą, trwającym 2 lata, początkowe leczenie pramipeksolem znacząco opóźniło wystąpienie powikłań ruchowych oraz zmniejszyło częstość ich występowania w porównaniu z początkowym leczeniem lewodopą. To opóźnienie

wystąpienia powikłań ruchowych po zastosowaniu pramipeksolu, powinno być porównywane w stosunku do stopnia poprawy funkcji motorycznych po stosowaniu w leczeniu początkowym lewodopy (mierzonej jako średnią zmianę punktacji w skali UPDRS). Ogólnie, częstość występowania omamów i senności jest większa w fazie zwiększania dawki w grupie przyjmującej pramipeksol. Nie było jednak znaczącej różnicy w fazie podtrzymującej. Te fakty należy wziąć pod uwagę podczas rozpoczynania leczenia pramipeksolem u pacjentów z chorobą Parkinsona.

Europejska Agencja Leków uchyla obowiązek dołączania wyników badań produktu leczniczego pramipexole we wszystkich podgrupach populacji dzieci i młodzieży w chorobie Parkinsona (patrz punkt 4.2, informacje o zastosowaniu u dzieci i młodzieży).

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Pramipeksol jest szybko i całkowicie wchłaniany po podaniu doustnym. Całkowita dostępność biologiczna jest większa niż 90%, a maksymalne stężenie w osoczu krwi występuje pomiędzy 1. a 3. godziną. Podawanie razem z pokarmem nie zmniejsza wchłaniania pramipeksolu, ale szybkość jego wchłaniania jest mniejsza. Pramipeksol wykazuje kinetykę liniową i niewielkie różnice osobnicze stężeń w osoczu u poszczególnych pacjentów. U ludzi, stopień wiązania pramipeksolu z białkami osocza jest bardzo mały (< 20%), a objętość dystrybucji jest duża (400 l). U szczurów obserwowano duże stężenie w tkance mózgowej (około ośmiokrotnie większe w porównaniu do osocza krwi).

Pramipeksol jest metabolizowany u człowieka tylko w niewielkim stopniu.

Nie zmieniony pramipeksol wydalany jest głównie przez nerki. Około 90% dawki znakowanej izotopem węgla C-14 jest wydalane przez nerki, podczas gdy z kałem, mniej niż 2%. Całkowity klirens pramipeksolu wynosi około 500 ml/min, a klirens nerkowy wynosi około 400 ml/min. Okres półtrwania (ti/2) zmienia się od 8 godzin u osób młodych do 12 godzin u osób w wieku podeszłym.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Badania toksyczności po podaniu wielokrotnym wykazały, że pramipeksol wywiera działanie czynnościowe, głównie dotyczące ośrodkowego układu nerwowego i żeńskiego układu rozrodczego, co prawdopodobnie wynika z nadmiernego działania farmakodynamicznego pramipeksolu.

Zaobserwowano obniżenie ciśnienia rozkurczowego i skurczowego krwi oraz zmniejszenie częstości akcji serca u świnek miniaturowych, a u małp obniżenie ciśnienia tętniczego.

Potencjalne działanie pramipeksolu na funkcje rozrodcze zostało zbadane u szczurów i królików. Pramipeksol nie działał teratogennie u szczurów i królików, ale był embriotoksyczny u szczurów po zastosowaniu dawek toksycznych u matek. Ze względu na dobór gatunków zwierząt i ograniczoną liczbę badanych parametrów, szkodliwy wpływ pramipeksolu na ciążę oraz na płodność u samców nie został w pełni wyjaśniony.

Zaobserwowano opóźnienie rozwoju płciowego u szczurów, tj. opóźnienie oddzielania napletka i ukształtowania wejścia pochwy. Znaczenie dla ludzi jest nieznane.

Pramipeksol nie wykazywał działania genotoksycznego. W badaniach rakotwórczości u samców szczurów wystąpiły gruczolaki i rozrost komórek Leydiga, co można wyjaśnić hamującym działaniem pramipeksolu na wydzielanie prolaktyny. To zjawisko nie ma klinicznego znaczenia dla ludzi. To samo badanie wykazało, że dawki pramipeksolu 2 mg/kg (soli) i większe wiązały się z degeneracją siatkówki u szczurów albinosów. Nie obserwowano tego działania u szczurów zabarwionych, ani w czasie trwającego dwa lata badania nad rakotwórczością u myszy albinosów, ani u innych badanych gatunków.

6.


DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Mannitol (E 421)

Skrobia kukurydziana Krzemionka koloidalna bezwodna Powidon K-30 Powidon K-90 Magnezu stearynian

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

2 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Pramipexole Aurobindo tabletki pakowane są w blistry z PA/Aluminium/PVC/Aluminium i butelki z HDPE z zamknięciem z PP zawierającym watę.

Opakowania:

Blister: 10, 20, 30, 50, 60, 90, 100 i 200 tabletek.

Butelka z HDPE: 90, 100 i 1000 tabletek.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Bez szczególnych wymagań.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Aurobindo Pharma (Malta) Limited Vault 14, Level 2, Valletta Waterfront Floriana FRN 1913 Malta

8.    NUMER (-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Pramipexole Aurobindo