+ iMeds.pl

Priorix-tetra patrz: skład produktu leczniczegoUlotka Priorix-tetra

Ulotka dla pacjenta: informacja dla użytkownika

Priorix-Tetra, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań w ampułko-

strzykawce

Szczepionka przeciw odrze, śwince, różyczce i ospie wietrznej, żywa

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem szczepionki, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Lek ten został przepisany ściśle określonemu dziecku i nie należy go przekazywać innym.

-    Jeśli u dziecka wystąpi którykolwiek z objawów niepożądanych należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Dotyczy to któregokolwiek z możliwych objawów niepożądanych nie wymienionych w ulotce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest szczepionka Priorix-Tetra i w jakim celu się ją stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem szczepionki Priorix-Tetra

3.    Jak stosować szczepionkę Priorix-Tetra

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać szczepionkę Priorix-Tetra

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest szczepionka Priorix-Tetra i w jakim celu się ją stosuje

Priorix-Tetra jest szczepionką stosowaną u dzieci po ukończeniu 11. miesiąca do 12. roku życia włącznie w celu zapobiegania chorobom wywoływanym przez wirusy odry, świnki, różyczki i ospy wietrznej. W pewnych okolicznościach, Priorix-Tetra może być także podany dzieciom po ukończeniu 9. miesiąca życia.

Jak działa szczepionka Priorix-Tetra

Po podaniu szczepionki Priorix-Tetra, układ immunologiczny (system obronny organizmu) osoby zaszczepionej zacznie wytwarzać przeciwciała, które mają za zadanie ochronę przed zakażeniem wirusem odry, świnki, różyczki i ospy wietrznej.

Mimo, że Priorix-Tetra zawiera żywe wirusy, to zostały one osłabione w takim stopniu, że nie mogą u osób zdrowych wywołać odry, świnki, różyczki i ospy wietrznej.

Tak jak w przypadku wszystkich szczepionek, Priorix-Tetra może nie w pełni chronić wszystkie zaszczepione osoby.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem szczepionki Priorix-Tetra

Kiedy nie stosować szczepionki Priorix-Tetra

•    jeśli u dziecka stwierdzono uczulenie na którykolwiek ze składników tej szczepionki (wymienione w pkt. 6). Wśród objawów reakcji uczuleniowej należy wymienić swędzącą wysypkę skórną, trudności w oddychaniu, obrzęk twarzy lub języka;

•    jeśli u dziecka wystąpiła reakcja uczuleniowa po uprzednim podaniu jakiejkolwiek szczepionki przeciwko odrze, śwince, różyczce i (lub) ospie wietrznej;

•    jeśli dziecko uczulone jest na neomycynę (antybiotyk). Stwierdzone kontaktowe zapalenie skóry wywołane przez neomycynę (wysypka skórna pojawiająca się w wyniku bezpośredniego kontaktu skóry z alergenem takim jak neomycyna) nie powinno stanowić problemu, ale najpierw należy porozmawiać z lekarzem;

•    jeśli u dziecka występuje ciężka infekcja przebiegająca z gorączką. W takim przypadku szczepienie powinno zostać odroczone do czasu powrotu do zdrowia. Łagodna infekcja, taka jak np. przeziębienie, nie powinna być przeciwwskazaniem do szczepienia, ale najpierw należy powiedzieć o tym lekarzowi

•    jeśli u osoby dorosłej lub dziecka występuje jakakolwiek choroba (np. zakażenie ludzkim wirusem niedoboru odporności (HIV) lub zespół nabytego niedoboru odporności (AIDS)) lub jeśli osoba dorosła lub dziecko przyjmuje leki, które mogą osłabić układ immunologiczny. To, czy osoba dorosła lub dziecko otrzyma szczepionkę będzie zależeć od poziomu odporności.

•    jeśli stwierdzono ciążę. Ponadto należy unikać ciąży przez 1 miesiąc po szczepieniu.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy porozmawiać z lekarzem lub farmaceutą, przed podaniem szczepionki Priorix-Tetra jeśli:

•    w wywiadzie lub w wywiadzie rodzinnym stwierdzono występowanie u dziecka drgawek w tym drgawek gorączkowych. W takim przypadku dziecko powinno być po szczepieniu uważnie obserwowane ponieważ gorączka związana ze szczepieniem może wystąpić szczególnie w okresie od 5 do 12 dni po podaniu szczepionki (patrz punkt 4.);

•    u dziecka wystąpiła ciężka reakcja uczuleniowa na białko jaja;

•    u dziecka wystąpiły działania niepożądane po szczepieniu przeciwko odrze, śwince lub różyczce obejmujące łatwe powstawanie siniaków lub krwawienie dłuższe niż zwykle (patrz punkt 4;

•    jeśli osoba dorosła lub dziecko ma osłabiony układ immunologiczny (np. w przypadku zakażenia wirusem HIV). Osobę dorosłą lub dziecko należy poddać ścisłej obserwacji z uwagi na to, że odpowiedź na szczepionkę może nie być wystarczająca do zapewnienia ochrony przed chorobą (patrz punkt 2 „Kiedy nie stosować szczepionki Priorix-Tetra).

Jeśli po zaszczepieniu u dziecka pojawi wysypka przypominająca ospę wietrzną (patrz punkt 4); powinno ono unikać kontaktu z:

-    osobami z obniżoną odpornością na zakażenia,

-    kobietami w ciąży, które wcześniej nie chorowały na ospę wietrzną lub nie były szczepione przeciwko ospie wietrznej.

Po lub nawet przed podaniem każdej szczepionki w postaci wstrzyknięcia może dojść do omdlenia (szczególnie u nastolatków). W związku z tym należy poinformować lekarza lub pielęgniarkę, jeżeli pacjenta kiedyś wystąpiło omdlenie podczas podawania zastrzyku.

Inne leki i szczepionka Priorix-Tetra

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, o lekach, które pacjent planuje przyjmować oraz o otrzymanych ostatnio szczepionkach.

Szczepienie może zostać odroczone na co najmniej 3 miesiące, jeśli dziecko ostatnio otrzymało przetoczenie krwi lub ludzkie przeciwciała (immunoglobulinę).

Jeżeli u dziecka ma być przeprowadzony test tuberkulinowy (skórne badanie w kierunku gruźlicy), należy je wykonać przed lub równocześnie z podaniem szczepionki albo po upływie 6 tygodni od szczepienia.

Należy unikać przyjmowania salicylanów (substancji wchodzących w skład wielu leków przeciwgorączkowych i przeciwbólowych) przez 6 tygodni po szczepieniu.

Priorix-Tetra może być podawany w tym samym czasie co szczepionka przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi acelularna, zakażeniom Haemophilus influenzae typ b, inaktywowana szczepionka przeciwko poliomyelitis (polio) oraz szczepionka przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B. Szczepionki powinny być podawane w różne miejsca ciała.

Ciąża i karmienie piersią

Szczepionki Priorix-Tetra nie powinno się podawać kobietom w ciąży.

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tej szczepionki należy poradzić się lekarza lub farmaceuty. Ponadto ważne jest, aby przez miesiąc po zaszczepieniu pacjentka nie zaszła w ciążę. W tym czasie należy stosować skuteczną metodę antykoncepcji w celu uniknięcia ciąży.

Priorix-Tetra zawiera sorbitol.

Jeśli u dziecka stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów, należy poinformować o tym lekarza przed zastosowaniem szczepionki.

3. Jak stosować szczepionkę Priorix-Tetra

Priorix-Tetra jest podawany podskórnie w górną część ramienia lub zewnetrzną część uda.

Priorix-Tetra jest przeznaczony dla dzieci po ukończeniu 11. miesiąca do 12. roku życia włącznie. Termin szczepienia oraz ilość dawek, jaką otrzyma dziecko zostanie ustalona przez lekarza w oparciu o oficjalnie obowiązujące zalecenia.

Szczepionki w żadnym wypadku nie wolno podawać donaczyniowo.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak w przypadku każdego leku, działania niepożądane mogą także pojawić się po podaniu tej szczepionki, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Po podaniu szczepionki mogą wystąpić następujące działania niepożądane:

♦    Bardzo często (mogą wystąpić częściej niż 1 na 10 dawek szczepionki):

•    ból i zaczerwienienie w miej scu wstrzyknięcia

•    gorączka 38oC lub wyższa*

♦    Często (mogą wystąpić nie częściej niż 1 na 10 dawek szczepionki):

•    obrzęk w miejscu wstrzyknięcia

• gorączka wyższa niż 39,5oC*

•    rozdrażnienie

•    wysypka (plamki i (lub) pęcherze)

♦    Niezbyt często (mogą wystąpić nie częściej niż 1 na 100 dawek szczepionki):

•    nietypowy płacz, nerwowość, bezsenność

•    ogólne złe samopoczucie, letarg, zmęczenie

•    obrzęk ślinianek przyusznych

•    biegunka, wymioty

•    utrata apetytu

•    infekcja górnych dróg oddechowych

•    katar

•    obrzęk węzłów chłonnych

♦    Rzadko (mogą wystąpić nie częściej niż 1 na 1 000 dawek szczepionki):

•    infekcja ucha środkowego

•    drgawki gorączkowe

•    kaszel

•    zapalenie oskrzeli

* Obserwowano częstsze występowanie gorączki po podaniu pierwszej dawki szczepionki PriorixTetra w porównaniu z oddzielnym podaniem szczepionki przeciw odrze, śwince, różyczce i szczepionki przeciw ospie wietrznej podczas tej samej wizyty.

Dodatkowo poniższe działania niepożądane były zgłaszane w czasie rutynowego stosowania szczepionki przeciwko odrze, śwince i różyczce oraz szczepionki przeciwko ospie wietrznej produkowanych przez GlaxoSmithKline Biologicals.

•    zapalenie i ból stawów

•    reakcje uczuleniowe (alergiczne). Stan taki może objawiać się swędzącą lub pęcherzową wysypką, obrzękiem powiek i twarzy, trudnościami w oddychaniu lub połykaniu, nagłym spadkiem ciśnienia tętniczego krwi i utratą przytomności. Wymienione reakcje mogą pojawić się jeszcze przed opuszczeniem gabinetu lekarskiego. Jeśli u dziecka pojawi się którykolwiek z powyższych objawów, należy natychmiast zgłosić się do lekarza.

•    zespół Kawasaki (głównymi objawami choroby są: gorączka, wysypka skórna, obrzęk węzłów chłonnych, zapalenie i wysypka na błonach śluzowych jamy ustnej i gardła)

•    zapalenie opon mózgowych, zapalenie mózgu, zapalenie rdzenia kręgowego i nerwów obwodowych, udar, zespół Guillain-Barre (porażenie wstępujące aż do porażenia funkcji oddechowych), niestabilność podczas chodzenia,

•    małe miejscowe krwawienia lub łatwiejsze niż zwykle powstawanie siniaków na skutek zmniejszenia ilości płytek krwi

•    rumień wielopostaciowy wysiękowy (objawy obejmują czerwone, często swędzące plamki, podobne do wysypki występującej w przebiegu ospy wietrznej, które pojawiają się na kończynach, a czasami na twarzy i pozostałych częściach ciała).

•    zakażenie wirusem Herpes zoster (półpasiec)

•    objawy przypominające świnkę

•    przejściowy, bolesny obrzęk jąder

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać szczepionkę Priorix-Tetra

Przechowywać szczepionkę w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tej szczepionki po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Przechowywać i przewozić w stanie schłodzonym (2°C - 8°C).

Nie zamrażać.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Po rekonstytucji szczepionka powinna zostać bezzwłocznie podana lub powinna być przetrzymywana w lodówce (2°C - 8°C). Jeśli nie zostanie zużyta w ciągu 24 godzin, należy ją wyrzucić.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Zawartość opakowania i inne informacje

6.


Co zawiera szczepionka Priorix-Tetra

-    Substancjami czynnymi szczepionki są: żywe, atenuowane wirusy odry, świnki, różyczki i ospy wietrznej

-    Inne składniki szczepionki to:

Proszek: aminokwasy, laktoza bezwodna, mannitol, sorbitol, medium 199 Rozpuszczalnik: woda do wstrzykiwań

Jak wygląda szczepionka Priorix-Tetra i co zawiera opakowanie

Szczepionka jest dostarczana w postaci proszku i rozpuszczalnika do sporządzania roztworu do wstrzykiwań (proszek występuje w 1-dawkowej fiolce, rozpuszczalnik w ampułko-strzykawce po 0,5 ml), z osobnymi igłami lub bez igieł, w następujacych opakowaniach:

-    z 2 osobnymi igłami: opakowania po 1 lub 10

-    bez igieł: opakowania po 1, 10, 20 lub 50.

Szczepionka Priorix-Tetra ma postać białego do lekko różowego proszku oraz przezroczystego, bezbarwnego rozpuszczalnika (wody do wstrzykiwań) służącego do rozpuszczenia proszku.

Nie wszystkie opakowania muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

GlaxoSmithKline Biologicals s.a.

Rue de l’Institut 89 B-1330 Rixensart Belgia

Data ostatniej aktualizacji ulotki: sierpień 2013

Poniższe informacje przeznaczone są wyłącznie dla fachowego personelu medycznego:

Podobnie jak w przypadku wszystkich szczepionek podawanych we wstrzyknięciach, należy zawsze zapewnić możliwość odpowiedniego leczenia oraz nadzór medyczny na wypadek rzadko występujących po szczepieniu odczynów anafilaktycznych.

Alkohol, a także inne środki dezynfekujące powinny wyparować ze skóry przed podaniem szczepionki, gdyż mogą one unieczynnić atenuowane wirusy znajdujące się w szczepionce.

Szczepionki Priorix-Tetra w żadnym przypadku nie wolno podawać donaczyniowo oraz śródskórnie.

Ponieważ nie wykonywano badań dotyczących zgodności nie wolno mieszać produktu leczniczego z innymi lekami.

Szczepionkę po rekonstytucji należy skontrolować wzrokowo pod kątem obecności ciał obcych i (lub) nieprawidłowego wyglądu fizycznego. W razie stwierdzenia ich występowania, szczepionkę należy wyrzucić.

Szczepionkę należy poddać rekonstytucji poprzez dodanie całego rozpuszczalnika z ampułko -strzykawki do fiolki z proszkiem.

Aby dołączyć igłę do ampułko-strzykawki należy postępować jak na rysunku poniżej. Ampułko-strzykawka dostarczana ze szczepionką Priorix może jednak różnić się nieznacznie od przedstawionej na rysunku - może nie mieć gwintu (żłobionej końcówki do przykręcania igły). W takim przypadku igła powinna być zamocowana bez przykręcenia.

Igła


Osłonka na igłę
1.    Trzymając korpus ampułko-strzykawki w jednej ręce (unikać trzymania tłoka), należy odkręcić nasadkę kręcąc w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

2.    Aby dołączyć igłę do ampułko-strzykawki, należy kręcić igłą w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara do momentu, kiedy zostanie zamocowana (patrz rysunek).

3.    Następnie należy usunąć osłonkę igły, która może czasem stawiać opór.

Dodać rozpuszczalnik do proszku. Następnie należy energicznie wstrząsnąć, do momentu całkowitego rozpuszczenia proszku.

Z powodu niewielkich zmian pH, szczepionka po rekonstytucji może przyjmować kolor od jasno-brzoskwiniowego do różowego odcienia fuksji. Jest to zjawisko normalne i nie ma wpływu na działanie szczepionki. W razie stwierdzenia innych zmian szczepionkę należy wyrzucić.

Do podania szczepionki należy użyć nowej igły.

Należy podać całą zawartość fiolki.

Po rekonstytucji szczepionka powinna zostać bezwłocznie podana lub powinna być przetrzymywana w lodówce (2°C - 8°C). Jeśli nie zostanie zużyta w ciągu 24 godzin, należy ją wyrzucić.

Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami.

Ulotka dla pacjenta: informacja dla użytkownika

Priorix-Tetra, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

Szczepionka przeciw odrze, śwince, różyczce i ospie wietrznej, żywa

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem szczepionki, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Lek ten został przepisany ściśle określonemu dziecku i nie należy go przekazywać innym.

-    Jeśli u dziecka wystąpi którykolwiek z objawów niepożądanych należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Dotyczy to któregokolwiek z możliwych objawów niepożądanych nie wymienionych w ulotce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest szczepionka Priorix-Tetra i w jakim celu się ją stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem szczepionki Priorix-Tetra

3.    Jak stosować szczepionkę Priorix-Tetra

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać szczepionkę Priorix-Tetra

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest szczepionka Priorix-Tetra i w jakim celu się ją stosuje

Priorix-Tetra jest szczepionką stosowaną u dzieci po ukończeniu 11. miesiąca do 12. roku życia włącznie w celu zapobiegania chorobom wywoływanym przez wirusy odry, świnki, różyczki i ospy wietrznej. W pewnych okolicznościach, Priorix-Tetra może być także podany dzieciom po ukończeniu 9. miesiąca życia.

Jak działa szczepionka Priorix-Tetra

Po podaniu szczepionki Priorix-Tetra, układ immunologiczny (system obronny organizmu) osoby zaszczepionej zacznie wytwarzać przeciwciała, które mają za zadanie ochronę przed zakażeniem wirusem odry, świnki, różyczki i ospy wietrznej.

Mimo, że Priorix-Tetra zawiera żywe wirusy, to zostały one osłabione w takim stopniu, że nie mogą u osób zdrowych wywołać odry, świnki, różyczki i ospy wietrznej.

Tak jak w przypadku wszystkich szczepionek, Priorix-Tetra może nie w pełni chronić wszystkie zaszczepione osoby.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem szczepionki Priorix-Tetra

Kiedy nie stosować szczepionki Priorix-Tetra

•    jeśli u dziecka stwierdzono uczulenie na którykolwiek ze składników tej szczepionki (wymienione w pkt. 6). Wśród objawów reakcji uczuleniowej należy wymienić swędzącą wysypkę skórną, trudności w oddychaniu, obrzęk twarzy lub języka;

•    jeśli u dziecka wystąpiła reakcja uczuleniowa po uprzednim podaniu jakiejkolwiek szczepionki przeciwko odrze, śwince, różyczce i (lub) ospie wietrznej;

•    jeśli dziecko uczulone jest na neomycynę (antybiotyk). Stwierdzone kontaktowe zapalenie skóry wywołane przez neomycynę (wysypka skórna pojawiająca się w wyniku bezpośredniego kontaktu skóry z alergenem takim jak neomycyna) nie powinno stanowić problemu, ale najpierw należy

porozmawiać z lekarzem;

•    jeśli u dziecka występuje ciężka infekcja przebiegająca z gorączką. W takim przypadku szczepienie powinno zostać odroczone do czasu powrotu do zdrowia. Łagodna infekcja, taka jak np. przeziębienie, nie powinna być przeciwwskazaniem do szczepienia, ale najpierw należy powiedzieć o tym lekarzowi;

•    jeśli u osoby dorosłej lub dziecka występuje jakakolwiek choroba (np. zakażenie ludzkim wirusem niedoboru odporności (HIV) lub zespół nabytego niedoboru odporności (AIDS)) lub jeśli osoba dorosła lub dziecko przyjmuje leki, które mogą osłabić układ immunologiczny. To, czy osoba dorosła lub dziecko otrzyma szczepionkę będzie zależeć od poziomu odporności.

•    jeśli stwierdzono ciążę. Ponadto należy unikać ciąży przez 1 miesiąc po szczepieniu.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy porozmawiać z lekarzem lub farmaceutą, przed podaniem szczepionki Priorix-Tetra jeśli:

•    w wywiadzie lub w wywiadzie rodzinnym stwierdzono występowanie u dziecka drgawek w tym drgawek gorączkowych. W takim przypadku dziecko powinno być po szczepieniu uważnie obserwowane ponieważ gorączka związana ze szczepieniem może wystąpić szczególnie w okresie od 5 do 12 dni po podaniu szczepionki (patrz punkt 4.);

•    u dziecka wystąpiła ciężka reakcja uczuleniowa na białko jaja;

•    u dziecka wystąpiły działania niepożądane po szczepieniu przeciwko odrze, śwince lub różyczce obejmujące łatwe powstawanie siniaków lub krwawienie dłuższe niż zwykle (patrz punkt 4.);

•    jeśli osoba dorosła lub dziecko ma osłabiony układ immunologiczny (np. w przypadku zakażenia wirusem HIV). Osobę dorosłą lub dziecko należy poddać ścisłej obserwacji z uwagi na to, że odpowiedź na szczepionkę może nie być wystarczająca do zapewnienia ochrony przed chorobą (patrz punkt 2 „Kiedy nie stosować szczepionki Priorix-Tetra).

Jeśli po zaszczepieniu u dziecka pojawi wysypka przypominająca ospę wietrzną (patrz punkt 4.), powinno ono unikać kontaktu z:

-    osobami z obniżoną odpornością na zakażenia,

-    kobietami w ciąży, które wcześniej nie chorowały na ospę wietrzną lub nie były szczepione przeciwko ospie wietrznej.

Po lub nawet przed podaniem każdej szczepionki w postaci wstrzyknięcia może dojść do omdlenia (szczególnie u nastolatków). W związku z tym należy poinformować lekarza lub pielęgniarkę, jeżeli pacjenta kiedyś wystąpiło omdlenie podczas podawania zastrzyku.

Inne leki i szczepionka Priorix-Tetra

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, o lekach, które pacjent planuje przyjmować oraz o otrzymanych ostatnio szczepionkach.

Szczepienie może zostać odroczone na co najmniej 3 miesiące, jeśli dziecko ostatnio otrzymało przetoczenie krwi lub ludzkie przeciwciała (immunoglobulinę).

Jeżeli u dziecka ma być przeprowadzony test tuberkulinowy (skórne badanie w kierunku gruźlicy), należy je wykonać przed lub równocześnie z podaniem szczepionki albo po upływie 6 tygodni od szczepienia.

Należy unikać przyjmowania salicylanów (substancji wchodzących w skład wielu leków przeciwgorączkowych i przeciwbólowych) przez 6 tygodni po szczepieniu.

Priorix-Tetra może być podawany w tym samym czasie co szczepionka przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi acelularna, zakażeniom Haemophilus influenzae typ b, inaktywowana szczepionka przeciwko poliomyelitis (polio) oraz szczepionka przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B. Szczepionki powinny być podawane w różne miejsca ciała.

Ciąża i karmienie piersią

Szczepionki Priorix-Tetra nie powinno się podawać kobietom w ciąży.

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tej szczepionki należy poradzić się lekarza lub farmaceuty. Ponadto ważne jest, aby przez miesiąc po zaszczepieniu pacjentka nie zaszła w ciążę. W tym czasie należy stosować skuteczną metodę antykoncepcji w celu uniknięcia ciąży.

Priorix-Tetra zawiera sorbitol.

Jeśli u dziecka stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów, należy poinformować o tym lekarza przed zastosowaniem szczepionki.

3. Jak stosować szczepionkę Priorix-Tetra

Priorix-Tetra jest podawany podskórnie w górną część ramienia lub zewnetrzną część uda.

Priorix-Tetra jest przeznaczony dla dzieci po ukończeniu 11. miesiąca do 12. roku życia włącznie. Termin szczepienia oraz ilość dawek, jaką otrzyma dziecko zostanie ustalona przez lekarza w oparciu o oficjalnie obowiązujące zalecenia.

Szczepionki w żadnym wypadku nie wolno podawać donaczyniowo.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak w przypadku każdego leku, działania niepożądane mogą także pojawić się po podaniu tej szczepionki, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Po podaniu szczepionki mogą wystąpić następujące działania niepożądane:

♦    Bardzo często (mogą wystąpić częściej niż 1 na 10 dawek szczepionki):

•    ból i zaczerwienienie w miej scu wstrzyknięcia

•    gorączka 38oC lub wyższa*

♦    Często (mogą wystąpić nie częściej niż 1 na 10 dawek szczepionki):

•    obrzęk w miejscu wstrzyknięcia

•    gorączka wyższa niż 39,5oC*

•    rozdrażnienie

•    wysypka (plamki i (lub) pęcherze)

♦    Niezbyt często (mogą wystąpić nie częściej niż 1 na 100 dawek szczepionki):

•    nietypowy płacz, nerwowość, bezsenność

•    ogólne złe samopoczucie, letarg, zmęczenie

•    obrzęk ślinianek przyusznych

•    biegunka, wymioty

•    utrata apetytu

•    infekcja górnych dróg oddechowych

•    katar

•    obrzęk węzłów chłonnych

♦    Rzadko (mogą wystąpić nie częściej niż 1 na 1 000 dawek szczepionki):

•    infekcja ucha środkowego

•    drgawki gorączkowe

•    kaszel

•    zapalenie oskrzeli

♦    Obserwowano częstsze występowanie gorączki po podaniu pierwszej dawki szczepionki Priorix-

Tetra w porównaniu z oddzielnym podaniem szczepionki przeciw odrze, śwince, różyczce i szczepionki przeciw ospie wietrznej podczas tej samej wizyty.

Dodatkowo poniższe działania niepożądane były zgłaszane w czasie rutynowego stosowania szczepionki przeciwko odrze, śwince i różyczce oraz szczepionki przeciwko ospie wietrznej produkowanych przez GlaxoSmithKline Biologicals.

•    zapalenie i ból stawów

•    reakcje uczuleniowe (alergiczne). Stan taki może objawiać się swędzącą lub pęcherzową wysypką, obrzękiem powiek i twarzy, trudnościami w oddychaniu lub połykaniu, nagłym spadkiem ciśnienia tętniczego krwi i utratą przytomności. Wymienione reakcje mogą pojawić się jeszcze przed opuszczeniem gabinetu lekarskiego. Jeśli u dziecka pojawi się którykolwiek z powyższych objawów, należy natychmiast zgłosić się do lekarza.

•    zespół Kawasaki (głównymi objawami choroby są: gorączka, wysypka skórna, obrzęk węzłów chłonnych, zapalenie i wysypka na błonach śluzowych jamy ustnej i gardła)

•    zapalenie opon mózgowych, zapalenie mózgu, zapalenie rdzenia kręgowego i nerwów obwodowych, udar, zespół Guillain-Barre (porażenie wstępujące aż do porażenia funkcji oddechowych), niestabilność podczas chodzenia,

•    małe miejscowe krwawienia lub łatwiejsze niż zwykle powstawanie siniaków na skutek zmniejszenia ilości płytek krwi

•    rumień wielopostaciowy wysiękowy (objawy obejmują czerwone, często swędzące plamki, podobne do wysypki występującej w przebiegu ospy wietrznej, które pojawiają się na kończynach, a czasami na twarzy i pozostałych częściach ciała).

•    zakażenie wirusem Herpes zoster (półpasiec)

•    objawy przypominające świnkę

•    przejściowy, bolesny obrzęk jąder

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać szczepionkę Priorix-Tetra

Przechowywać szczepionkę w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tej szczepionki po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Przechowywać i przewozić w stanie schłodzonym (2°C - 8°C).

Nie zamrażać.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Po rekonstytucji szczepionka powinna zostać bezzwłocznie podana lub powinna być przetrzymywana w lodówce (2°C - 8°C). Jeśli nie zostanie zużyta w ciągu 24 godzin, należy ją wyrzucić.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Zawartość opakowania i inne informacje

6.


Co zawiera szczepionka Priorix-Tetra

-    Substancjami czynnymi szczepionki są: żywe, atenuowane wirusy odry, świnki, różyczki i ospy wietrznej

-    Inne składniki szczepionki to:

Proszek: aminokwasy, laktoza bezwodna, mannitol, sorbitol, medium 199 Rozpuszczalnik: woda do wstrzykiwań

Jak wygląda szczepionka Priorix-Tetra i co zawiera opakowanie

Szczepionka jest dostarczana w postaci proszku i rozpuszczalnika do sporządzania roztworu do wstrzykiwań (proszek występuje w 1-dawkowej fiolce, rozpuszczalnik w fiolce po 0,5 ml). Opakowania po 1, 10 lub 100.

Szczepionka Priorix-Tetra ma postać białego do lekko różowego proszku oraz przezroczystego, bezbarwnego rozpuszczalnika (wody do wstrzykiwań) służącego do rozpuszczenia proszku.

Nie wszystkie opakowania muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

GlaxoSmithKline Biologicals s.a.

Rue de l’Institut 89 B-1330 Rixensart Belgia

Data ostatniej aktualizacji ulotki: sierpień 2013

Poniższe informacje przeznaczone są wyłącznie dla fachowego personelu medycznego:

Podobnie jak w przypadku wszystkich szczepionek podawanych we wstrzyknięciach, należy zawsze zapewnić możliwość odpowiedniego leczenia oraz nadzór medyczny na wypadek rzadko występujących po szczepieniu odczynów anafilaktycznych.

Alkohol, a także inne środki dezynfekujące powinny wyparować ze skóry przed podaniem szczepionki, gdyż mogą one unieczynnić atenuowane wirusy znajdujące się w szczepionce.

Szczepionki Priorix-Tetra w żadnym przypadku nie wolno podawać donaczyniowo oraz śródskórnie.

Ponieważ nie wykonywano badań dotyczących zgodności nie wolno mieszać produktu leczniczego z innymi lekami.

Szczepionkę po rekonstytucji należy skontrolować wzrokowo pod kątem obecności ciał obcych i (lub) nieprawidłowego wyglądu fizycznego. W razie stwierdzenia ich występowania, szczepionkę należy wyrzucić.

Szczepionkę odtwarza się poprzez dodanie całej zawartości fiolki z rozpuszczalnikiem do fiolki zawierającej proszek. Po dodaniu rozpuszczalnika do proszku, należy energicznie wstrząsać mieszaniną do chwili całkowitego rozpuszczenia się proszku w rozpuszczalniku.

Z powodu niewielkich zmian pH, szczepionka po rekonstytucji może przyjmować kolor od jasno-brzoskwiniowego do różowego odcienia fuksji. Jest to zjawisko normalne i nie ma wpływu na

działanie szczepionki. W razie stwierdzenia innych zmian szczepionkę należy wyrzucić.

Do podania szczepionki należy użyć nowej igły.

Należy podać całą zawartość fiolki.

Po rekonstytucji szczepionka powinna zostać bezwłocznie podana lub powinna być przetrzymywana w lodówce (2°C - 8°C). Jeśli nie zostanie zużyta w ciągu 24 godzin, należy ją wyrzucić.

Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami.

Ulotka dla pacjenta: informacja dla użytkownika

Priorix-Tetra, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

Szczepionka przeciw odrze, śwince, różyczce i ospie wietrznej, żywa

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem szczepionki, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Lek ten został przepisany ściśle określonemu dziecku i nie należy go przekazywać innym.

-    Jeśli u dziecka wystąpi którykolwiek z objawów niepożądanych należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Dotyczy to któregokolwiek z możliwych objawów niepożądanych nie wymienionych w ulotce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest szczepionka Priorix-Tetra i w jakim celu się ją stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem szczepionki Priorix-Tetra

3.    Jak stosować szczepionkę Priorix-Tetra

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać szczepionkę Priorix-Tetra

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest szczepionka Priorix-Tetra i w jakim celu się ją stosuje

Priorix-Tetra jest szczepionką stosowaną u dzieci po ukończeniu 11. miesiąca do 12. roku życia włącznie w celu zapobiegania chorobom wywoływanym przez wirusy odry, świnki, różyczki i ospy wietrznej. W pewnych okolicznościach, Priorix-Tetra może być także podany dzieciom po ukończeniu 9. miesiąca życia.

Jak działa szczepionka Priorix-Tetra

Po podaniu szczepionki Priorix-Tetra, układ immunologiczny (system obronny organizmu) osoby zaszczepionej zacznie wytwarzać przeciwciała, które mają za zadanie ochronę przed zakażeniem wirusem odry, świnki, różyczki i ospy wietrznej.

Mimo, że Priorix-Tetra zawiera żywe wirusy, to zostały one osłabione w takim stopniu, że nie mogą u osób zdrowych wywołać odry, świnki, różyczki i ospy wietrznej.

Tak jak w przypadku wszystkich szczepionek, Priorix-Tetra może nie w pełni chronić wszystkie zaszczepione osoby.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem szczepionki Priorix-Tetra

Kiedy nie stosować szczepionki Priorix-Tetra

•    jeśli u dziecka stwierdzono uczulenie na którykolwiek ze składników tej szczepionki (wymienione w pkt. 6). Wśród objawów reakcji uczuleniowej należy wymienić swędzącą wysypkę skórną, trudności w oddychaniu, obrzęk twarzy lub języka;

•    jeśli u dziecka wystąpiła reakcja uczuleniowa po uprzednim podaniu jakiejkolwiek szczepionki przeciwko odrze, śwince, różyczce i (lub) ospie wietrznej;

•    jeśli dziecko uczulone jest na neomycynę (antybiotyk). Stwierdzone kontaktowe zapalenie skóry wywołane przez neomycynę (wysypka skórna pojawiająca się w wyniku bezpośredniego kontaktu skóry z alergenem takim jak neomycyna) nie powinno stanowić problemu, ale najpierw należy porozmawiać z lekarzem;

•    jeśli u dziecka występuje ciężka infekcja przebiegająca z gorączką. W takim przypadku szczepienie powinno zostać odroczone do czasu powrotu do zdrowia. Łagodna infekcja, taka jak np. przeziębienie, nie powinna być przeciwwskazaniem do szczepienia, ale najpierw należy powiedzieć o tym lekarzowi;

•    jeśli u osoby dorosłej lub dziecka występuje jakakolwiek choroba (np. zakażenie ludzkim wirusem niedoboru odporności (HIV) lub zespół nabytego niedoboru odporności (AIDS)) lub jeśli osoba dorosła lub dziecko przyjmuje leki, które mogą osłabić układ immunologiczny. To, czy osoba dorosła lub dziecko otrzyma szczepionkę będzie zależeć od poziomu odporności.

•    jeśli stwierdzono ciążę. Ponadto należy unikać ciąży przez 1 miesiąc po szczepieniu.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy porozmawiać z lekarzem lub farmaceutą, przed podaniem szczepionki Priorix-Tetra jeśli:

•    w wywiadzie lub w wywiadzie rodzinnym stwierdzono występowanie u dziecka drgawek w tym drgawek gorączkowych. W takim przypadku dziecko powinno być po szczepieniu uważnie obserwowane ponieważ gorączka związana ze szczepieniem może wystąpić szczególnie w okresie od 5 do 12 dni po podaniu szczepionki (patrz punkt 4.);

•    u dziecka wystąpiła ciężka reakcja uczuleniowa na białko jaja;

•    u dziecka wystąpiły działania niepożądane po szczepieniu przeciwko odrze, śwince lub różyczce obejmujące łatwe powstawanie siniaków lub krwawienie dłuższe niż zwykle (patrz punkt 4.);

•    jeśli osoba dorosła lub dziecko ma osłabiony układ immunologiczny (np. w przypadku zakażenia wirusem HIV). Osobę dorosłą lub dziecko należy poddać ścisłej obserwacji z uwagi na to, że odpowiedź na szczepionkę może nie być wystarczająca do zapewnienia ochrony przed chorobą (patrz punkt 2 „Kiedy nie stosować szczepionki Priorix-Tetra).

Jeśli po zaszczepieniu u dziecka pojawi wysypka przypominająca ospę wietrzną (patrz punkt 4.), powinno ono unikać kontaktu z:

-    osobami z obniżoną odpornością na zakażenia,

-    kobietami w ciąży, które wcześniej nie chorowały na ospę wietrzną lub nie były szczepione przeciwko ospie wietrznej.

Po lub nawet przed podaniem każdej szczepionki w postaci wstrzyknięcia może dojść do omdlenia (szczególnie u nastolatków). W związku z tym należy poinformować lekarza lub pielęgniarkę, jeżeli pacjenta kiedyś wystąpiło omdlenie podczas podawania zastrzyku.

Inne leki i szczepionka Priorix-Tetra

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, o lekach, które pacjent planuje przyjmować oraz o otrzymanych ostatnio szczepionkach.

Szczepienie może zostać odroczone na co najmniej 3 miesiące, jeśli dziecko ostatnio otrzymało przetoczenie krwi lub ludzkie przeciwciała (immunoglobulinę).

Jeżeli u dziecka ma być przeprowadzony test tuberkulinowy (skórne badanie w kierunku gruźlicy), należy je wykonać przed lub równocześnie z podaniem szczepionki albo po upływie 6 tygodni od szczepienia.

Należy unikać przyjmowania salicylanów (substancji wchodzących w skład wielu leków przeciwgorączkowych i przeciwbólowych) przez 6 tygodni po szczepieniu.

Priorix-Tetra może być podawany w tym samym czasie co szczepionka przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi acelularna, zakażeniom Haemophilus influenzae typ b, inaktywowana szczepionka przeciwko poliomyelitis (polio) oraz szczepionka przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B. Szczepionki powinny być podawane w różne miejsca ciała.

Ciąża i karmienie piersią

Szczepionki Priorix-Tetra nie powinno się podawać kobietom w ciąży.

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tej szczepionki należy poradzić się lekarza lub farmaceuty. Ponadto ważne jest, aby przez miesiąc po zaszczepieniu pacjentka nie zaszła w ciążę. W tym czasie należy stosować skuteczną metodę antykoncepcji w celu uniknięcia ciąży.

Priorix-Tetra zawiera sorbitol.

Jeśli u dziecka stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów, należy poinformować o tym lekarza przed zastosowaniem szczepionki.

3. Jak stosować szczepionkę Priorix-Tetra

Priorix-Tetra jest podawany podskórnie w górną część ramienia lub zewnetrzną część uda.

Priorix-Tetra jest przeznaczony dla dzieci po ukończeniu 11. miesiąca do 12. roku życia włącznie. Termin szczepienia oraz ilość dawek, jaką otrzyma dziecko zostanie ustalona przez lekarza w oparciu o oficjalnie obowiązujące zalecenia.

Szczepionki w żadnym wypadku nie wolno podawać donaczyniowo.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak w przypadku każdego leku, działania niepożądane mogą także pojawić się po podaniu tej szczepionki, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Po podaniu szczepionki mogą wystąpić następujące działania niepożądane:

♦    Bardzo często (mogą wystąpić częściej niż 1 na 10 dawek szczepionki):

•    ból i zaczerwienienie w miej scu wstrzyknięcia

•    gorączka 38oC lub wyższa*

♦    Często (mogą wystąpić nie częściej niż 1 na 10 dawek szczepionki):

•    obrzęk w miejscu wstrzyknięcia

• gorączka wyższa niż 39,5oC*

•    rozdrażnienie

•    wysypka (plamki i (lub) pęcherze)

♦    Niezbyt często (mogą wystąpić nie częściej niż 1 na 100 dawek szczepionki):

•    nietypowy płacz, nerwowość, bezsenność

•    ogólne złe samopoczucie, letarg, zmęczenie

•    obrzęk ślinianek przyusznych

•    biegunka, wymioty

•    utrata apetytu

•    infekcja górnych dróg oddechowych

•    katar

•    obrzęk węzłów chłonnych

♦    Rzadko (mogą wystąpić nie częściej niż 1 na 1 000 dawek szczepionki):

•    infekcja ucha środkowego

•    drgawki gorączkowe

•    kaszel

•    zapalenie oskrzeli

* Obserwowano częstsze występowanie gorączki po podaniu pierwszej dawki szczepionki PriorixTetra w porównaniu z oddzielnym podaniem szczepionki przeciw odrze, śwince, różyczce i szczepionki przeciw ospie wietrznej podczas tej samej wizyty.

Dodatkowo poniższe działania niepożądane były zgłaszane w czasie rutynowego stosowania szczepionki przeciwko odrze, śwince i różyczce oraz szczepionki przeciwko ospie wietrznej produkowanych przez GlaxoSmithKline Biologicals.

•    zapalenie i ból stawów

•    reakcje uczuleniowe (alergiczne). Stan taki może objawiać się swędzącą lub pęcherzową wysypką, obrzękiem powiek i twarzy, trudnościami w oddychaniu lub połykaniu, nagłym spadkiem ciśnienia tętniczego krwi i utratą przytomności. Wymienione reakcje mogą pojawić się jeszcze przed opuszczeniem gabinetu lekarskiego. Jeśli u dziecka pojawi się którykolwiek z powyższych objawów, należy natychmiast zgłosić się do lekarza.

•    zespół Kawasaki (głównymi objawami choroby są: gorączka, wysypka skórna, obrzęk węzłów chłonnych, zapalenie i wysypka na błonach śluzowych jamy ustnej i gardła)

•    zapalenie opon mózgowych, zapalenie mózgu, zapalenie rdzenia kręgowego i nerwów obwodowych, udar, zespół Guillain-Barre (porażenie wstępujące aż do porażenia funkcji oddechowych), niestabilność podczas chodzenia,

•    małe miejscowe krwawienia lub łatwiejsze niż zwykle powstawanie siniaków na skutek zmniejszenia ilości płytek krwi

•    rumień wielopostaciowy wysiękowy (objawy obejmują czerwone, często swędzące plamki, podobne do wysypki występującej w przebiegu ospy wietrznej, które pojawiają się na kończynach, a czasami na twarzy i pozostałych częściach ciała).

•    zakażenie wirusem Herpes zoster (półpasiec)

•    objawy przypominające świnkę

•    przejściowy, bolesny obrzęk jąder

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać szczepionkę Priorix-Tetra

Przechowywać szczepionkę w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tej szczepionki po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Przechowywać i przewozić w stanie schłodzonym (2°C - 8°C).

Nie zamrażać.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Po rekonstytucji szczepionka powinna zostać bezzwłocznie podana lub powinna być przetrzymywana w lodówce (2°C - 8°C). Jeśli nie zostanie zużyta w ciągu 24 godzin, należy ją wyrzucić.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera szczepionka Priorix-Tetra

-    Substancjami czynnymi szczepionki są: żywe, atenuowane wirusy odry, świnki, różyczki i ospy wietrznej

-    Inne składniki szczepionki to:

Proszek: aminokwasy, laktoza bezwodna, mannitol, sorbitol, medium 199 Rozpuszczalnik: woda do wstrzykiwań

Jak wygląda szczepionka Priorix-Tetra i co zawiera opakowanie

Szczepionka jest dostarczana w postaci proszku i rozpuszczalnika do sporządzania roztworu do wstrzykiwań (proszek występuje w 1-dawkowej fiolce, rozpuszczalnik w ampułce po 0,5 ml). Opakowania po 1, 10 lub 100.

Szczepionka Priorix-Tetra ma postać białego do lekko różowego proszku oraz przezroczystego, bezbarwnego rozpuszczalnika (wody do wstrzykiwań) służącego do rozpuszczenia proszku.

Nie wszystkie opakowania muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

GlaxoSmithKline Biologicals s.a.

Rue de l’Institut 89 B-1330 Rixensart Belgia

Data ostatniej aktualizacji ulotki: sierpień 2013

Poniższe informacje przeznaczone są wyłącznie dla fachowego personelu medycznego:

Podobnie jak w przypadku wszystkich szczepionek podawanych we wstrzyknięciach, należy zawsze zapewnić możliwość odpowiedniego leczenia oraz nadzór medyczny na wypadek rzadko występujących po szczepieniu odczynów anafilaktycznych.

Alkohol, a także inne środki dezynfekujące powinny wyparować ze skóry przed podaniem szczepionki, gdyż mogą one unieczynnić atenuowane wirusy znajdujące się w szczepionce.

Szczepionki Priorix-Tetra w żadnym przypadku nie wolno podawać donaczyniowo oraz śródskórnie.

Ponieważ nie wykonywano badań dotyczących zgodności nie wolno mieszać produktu leczniczego z innymi lekami.

Szczepionkę po rekonstytucji należy skontrolować wzrokowo pod kątem obecności ciał obcych i (lub) nieprawidłowego wyglądu fizycznego. W razie stwierdzenia ich występowania, szczepionkę należy wyrzucić.

Szczepionkę odtwarza się poprzez dodanie całej zawartości ampułki z rozpuszczalnikiem do fiolki zawierającej proszek. Po dodaniu rozpuszczalnika do proszku, należy energicznie wstrząsać mieszaniną do chwili całkowitego rozpuszczenia się proszku w rozpuszczalniku.

Z powodu niewielkich zmian pH, szczepionka po rekonstytucji może przyjmować kolor od jasno-brzoskwiniowego do różowego odcienia fuksji. Jest to zjawisko normalne i nie ma wpływu na działanie szczepionki. W razie stwierdzenia innych zmian szczepionkę należy wyrzucić.

Do podania szczepionki należy użyć nowej igły.

Należy podać całą zawartość fiolki.

Po rekonstytucji szczepionka powinna zostać bezwłocznie podana lub powinna być przetrzymywana w lodówce (2°C - 8°C). Jeśli nie zostanie zużyta w ciągu 24 godzin, należy ją wyrzucić.

Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami.

18

Priorix-Tetra

Charakterystyka Priorix-tetra

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Priorix-Tetra - proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce

Szczepionka przeciw odrze, śwince, różyczce i ospie wietrznej, żywa

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Po rekonstytucji, 1 dawka (0,5 ml) zawiera:

nie mniej niż 1030 CCID50 3

nie mniej niż 1044 CCID50 3 nie mniej niż 1030 CCID50 nie mniej niż 1033 PFU4


Wirus odry1 szczepu Schwarz (żywy, atenuowany)

Wirus świnki1 szczepu RIT 4385,

pochodzący ze szczepu Jeryl Lynn (żywy, atenuowany)

Wirus różyczki2 szczepu Wistar RA 27/3 (żywy, atenuowany) Wirus ospy wietrznej2 szczepu OKA (żywy, atenuowany)

1    produkowany w hodowli komórek zarodka kurzego

2    produkowany w hodowli ludzkich komórek diploidalnych (MRC-5)

3    CCID50 - wyznaczona statystycznie ilość wirusa mogąca w wyniku zaszczepienia zakazić 50% hodowli komórkowej

4    PFU - jednostka tworzenia łysinek

Szczepionka zawiera śladowe ilości neomycyny. Patrz punkt 4.3.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: Szczepionka zawiera 14 mg sorbitolu, patrz punkt 4.4. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce.

Przed rekonstytuują, proszek jest koloru białego do lekko różowego, rozpuszczalnik jest przezroczystym, bezbarwnym płynem.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Szczepionka Priorix-Tetra jest wskazana do czynnego uodparniania przeciwko odrze, śwince, różyczce i ospie wietrznej dzieci po ukończeniu 11. miesiąca do 12. roku życia włącznie.

W szczególnych okolicznościach można rozważyć zastosowanie szczepionki u niemowląt w wieku 9-10 miesięcy. Patrz punkt 4.2.

Uwaga: Zastosowanie szczepionki Priorix-Tetra powinno opierać się na oficjalnych zaleceniach.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania Dawkowanie

Dzieci od ukończenia 11. miesiąca do 12. roku życia włącznie

Niemowlęta i dzieci po ukończeniu 11. miesiąca do 12. roku życia włącznie powinny otrzymać dwie dawki szczepionki Priorix-Tetra (każda po 0,5 ml). Wiek, w którym dzieci mogą zostać zaszczepione powinien odzwierciedlać odpowiednie oficjalne zalecenia*, które mogą różnić się w zależności od sytuacji epidemiologicznej dotyczącej tych chorób.

Najlepiej żeby odstęp pomiędzy dawkami wynosił od 6 tygodni do 3 miesięcy*. Jeśli pierwsza dawka została podana w wieku 11 miesięcy, drugą dawkę należy podać w ciągu 3 miesięcy. W żadnym przypadku odstęp pomiędzy dawkami nie powinien być krótszy niż 4 tygodnie. Patrz punkt 5.1.

Alternatywnie i zgodnie z odpowiednimi oficjalnymi zaleceniami*:

-    pojedyncza dawka szczepionki Priorix-Tetra może zostać podana dziecku, które otrzymało już pojedynczą dawkę innej szczepionki przeciw odrze, śwince, różyczce (MMR) i (lub) pojedynczą dawkę innej szczepionki przeciw ospie wietrznej

-    pojedyncza dawka szczepionki Priorix-Tetra może poprzedzać podanie pojedynczej dawki innej szczepionki przeciw odrze, śwince, różyczce (MMR) i (lub) pojedynczej dawki innej szczepionki przeciw ospie wietrznej.

*W poszczególnych oficjalnych zaleceniach mogą występować różnice dotyczące odstępu pomiędzy dawkami oraz potrzeby zastosowania dwóch lub jednej dawki szczepionek zawierających komponentę odry, świnki i różyczki oraz ospy wietrznej.

Dzieci od ukończenia 9. do 10. miesiąca życia włącznie

W przypadku, gdy sytuacja epidemiologiczna wymaga szczepienia niemowląt w wieku poniżej 11 miesięcy, pierwsza dawka szczepionki Priorix-Tetra może zostać podana po ukończeniu 9. miesiąca życia. Drugą dawkę należy podać w ciągu 3 miesięcy od podania pierwszej dawki (patrz punkt 5.1).

Sposób podawania

Szczepionka jest podawana podskórnie w okolicę mięśnia naramiennego lub w przednio-boczną, górną okolicę uda.

W celu uzyskania informacji o sposobie rekonstytucji produktu leczniczego przed podaniem, patrz punkt 6.6.

4.3 Przeciwwskazania

Tak jak w przypadku innych szczepionek należy odłożyć podanie szczepionki Priorix-Tetra u osób chorych na ostre ciężkie, choroby przebiegające z gorączką. Jednakże łagodna infekcja taka jak przeziębienie nie powinna powodować odroczenia szczepienia.

Nadwrażliwość na substancje czynne, którąkolwiek substancję pomocniczą, wymienioną w punkcie 6.1 lub neomycynę. Stwierdzone w wywiadzie kontaktowe zapalenie skóry wywołane przez neomycynę nie jest przeciwwskazaniem do szczepienia. Uczulenie na jaja kurze, patrz punkt 4.4.

Wystąpienie reakcji nadwrażliwości po uprzednim podaniu szczepionki(ek) przeciw odrze, śwince, różyczce i (lub) ospie wietrznej.

Ciężki humoralny lub komórkowy (pierwotny lub nabyty) niedobór odporności, np. ciężki, złożony niedobór odporności, agammaglobulinemia lub AIDS, lub objawowe zakażenie wirusem HIV, lub właściwy dla wieku odsetek limfocytów T CD4+ u dzieci w wieku poniżej 12 miesięcy z CD4+ <25%; w wieku między 12 a 35 miesięcy z CD4+ <20%; w wieku między 36 a 59 miesięcy z CD4+ <15% (patrz punkt 4.4).

Ciąża.

Ponadto, należy unikać zajścia w ciążę przez 1 miesiąc po zaszczepieniu (patrz punkt 4.6).

Pacjenci z pierwotnymi oraz wtórnymi niedoborami odporności.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Podobnie jak w przypadku wszystkich szczepionek podawanych we wstrzyknięciach, należy zawsze zapewnić możliwość odpowiedniego leczenia oraz nadzór medyczny na wypadek rzadko występujących po szczepieniu odczynów anafilaktycznych.

Alkohol, a także inne środki dezynfekujące powinny wyparować ze skóry przed podaniem szczepionki, gdyż mogą one unieczynnić atenuowane wirusy znajdujące się w szczepionce.

Zawarte w szczepionce wirusy odry i świnki są uzyskiwane z hodowli komórkowej zarodka kurzego i z tego powodu mogą zawierać śladowe ilości białka jaja. Osoby z reakcjami anafilaktycznymi, anafilaktoidalnymi lub innymi reakcjami typu wczesnego w wywiadzie (np. uogólniona pokrzywka, obrzęk jamy ustnej i gardła, trudności w oddychaniu, obniżenie ciśnienia tętniczego lub wstrząs) występującymi po spożyciu jaj mogą być bardziej zagrożone wystąpieniem reakcji typu wczesnego po szczepieniu, chociaż jak wykazano, reakcje te są bardzo rzadkie. Należy zachować szczególną ostrożność przy szczepieniu osób, u których wystąpił odczyn anafilaktyczny po spożyciu jaj, z zapewnieniem dysponowania odpowiednimi środkami leczniczymi w razie wystąpienia takiej reakcji.

Pacjenci z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją fruktozy nie powinni być szczepieni szczepionką Priorix-Tetra.

Należy unikać stosowania salicylanów przez 6 tygodni po każdym podaniu szczepionki Priorix-Tetra ponieważ opisywano występowanie zespołu Rey’a po zastosowaniu salicylanów w przebiegu naturalnego zakażenia wirusem ospy wietrznej.

Drgawki gorączkowe

Zaobserwowano zwiększone ryzyko wystąpienia gorączki i drgawek gorączkowych w okresie od 5 do 12 dni po podaniu pierwszej dawki szczepionki Priorix-Tetra, w porównaniu do jednoczesnego podania szczepionki przeciw odrze, śwince i różyczce (MMR) oraz osobno przeciw ospie wietrznej (patrz punkt 4.8 i 5.1).

Szczepienie osób ze stwierdzonymi w wywiadzie lub w wywiadzie rodzinnym drgawkami (w tym drgawkami gorączkowymi) powinno zostać dokładnie przemyślane. U tych pacjentów należy rozważyć podanie pierwszej dawki w postaci szczepionki przeciw odrze, śwince i różyczce (MMR) i osobno przeciw ospie wietrznej (patrz punkt 4.2). W każdym przypadku osoby zaszczepione powinny być obserwowane pod kątem wystąpienia gorączki w okresie zwiększonego ryzyka.

Częstość występowania gorączki jest zazwyczaj wyższa po podaniu pierwszej dawki szczepionki zawierającej wirusa odry. Nie zanotowano doniesień wskazujących na zwiększone ryzyko wystąpienia gorączki po podaniu drugiej dawki.

Pacjenci z niedoborami odporności

Można rozważyć szczepienie u pacjentów z wybranymi rodzajami niedoborów odporności w przypadku, gdy korzyści przewyższają ryzyko (pacjenci z bezobjawowym zakażeniem HIV, niedobór podklas IgG, wrodzona neutropenia, przewlekła choroba ziarniniakowa oraz choroby przebiegające z niedoborem dopełniacza).

Pacjenci z niedoborami odporności, u których nie stwierdza się przeciwwskazań do szczepienia (patrz punkt 4.3), mogą zareagować słabiej niż pacjenci z prawidłową czynnością układu immunologicznego; dlatego w przypadku kontaktu z patogenami niektóre z tych osób mogą zachorować na odrę, świnkę, różyczkę lub ospę wietrzną pomimo prawidłowego podania szczepionki.

Tych pacjentów należy starannie monitorować pod kątem występowania objawów odry, świnki, różyczki i ospy wietrznej.

Przeniesienie wirusów zawartych w szczepionce

Przenoszenie wirusów szczepionkowych odry, świnki i różyczki z osób zaszczepionych na podatne osoby z otoczenia nigdy nie zostało udowodnione, chociaż wiadomo, że wirusy różyczki są wydalane drogą kropelkową przez około 7 do 28 dni po zaszczepieniu, z maksymalnym wydalaniem około 11. dnia. Dane uzyskane po wprowadzeniu leku na rynek sugerują, że bardzo rzadko może występować przenoszenie wirusa szczepionkowego ospy wietrznej ze zdrowych zaszczepionych osób, u których rozwinęła się wysypka zbliżona do występującej w przebiegu ospy wietrznej na osoby podatne na zachorowanie na ospę wietrzną. Osoby zaszczepione, u których rozwinęła się wysypka zbliżona do występującej w przebiegu ospy wietrznej powinny unikać kontaktów z podatnymi na zachorowanie na ospę wietrzną: kobietami w ciąży oraz osobami o wysokim ryzyku ciężkiego przebiegu ospy wietrznej (takimi jak pacjenci z pierwotnymi i nabytymi niedoborami odporności) do chwili całkowitego zaniku wysypki.

Szczepionki Priorix-Tetra w żadnym przypadku nie wolno podawać donaczyniowo oraz śródskórnie.

Trombocytopenia

Przypadki pogorszenia lub nawrotu trombocytopenii u osób chorujących na tę chorobę były zgłaszane po podaniu pierwszej dawki żywych szczepionek przeciwko odrze, śwince, różyczce. W takich przypadkach należy dokładnie ocenić stosunek korzyści i ryzyka wynikający ze szczepienia szczepionką Priorix-Tetra.

Utrata przytomności (omdlenie) może wystąpić po podaniu lub nawet przed podaniem szczepionki, szczególnie u nastolatków, jako reakcja psychogenna na ukłucie igłą. Mogą temu towarzyszyć objawy neurologiczne, takie jak przemijające zaburzenia widzenia, parestezje oraz toniczno-kloniczne ruchy kończyn podczas odzyskiwania przytomności. Ważne jest zachowanie odpowiednich procedur, aby uniknąć urazów podczas omdleń.

Podobnie jak w przypadku wszystkich innych szczepionek można nie uzyskać ochronnej odpowiedzi immunologicznej u wszystkich zaszczepionych osób.

Nie badano stosowania szczepionki Priorix-Tetra u osób z bezobjawowym zakażeniem wirusem HIV. Można rozważyć stosowanie szczepionki Priorix-Tetra z zachowaniem ostrożności w tej populacji pacjentów, jeśli w opinii lekarza niepodanie szczepionki stanowi większe ryzyko dla zdrowia.

Wpływ na wyniki testów serologicznych (patrz punkt 4.5).

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Szczepionka może być podawana jednocześnie (ale w różne miejsca ciała) z poniższymi szczepionkami jednoważnymi i skojarzonymi [w tym szczepionkami sześcioważnymi (DTPa-HBV-IPV/Hib)]: szczepionką przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi (acelularna) (DTPa), szczepionką przeciw Haemophilus influenzae typ b (Hib), inaktywowaną szczepionką przeciw polio (IPV), szczepionką przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (HBV).

Brak jest danych dotyczących zastosowania szczepionki Priorix-Tetra z innymi szczepionkami.

Testy serologiczne

Jeśli istnieje konieczność przeprowadzenia testów tuberkulinowych, należy je wykonać przed, lub równocześnie z podaniem szczepionki, ponieważ istnieją doniesienia, że szczepionki skojarzone przeciw odrze, śwince i różyczce mogą powodować przejściowe obniżenie wrażliwości skóry na tuberkulinę. Ponieważ ta anergia może utrzymywać się maksymalnie do 6 tygodni, w tym okresie nie należy przeprowadzać prób tuberkulinowych, aby uniknąć fałszywie ujemnych wyników.

U osób, które otrzymały ludzką immunoglobulinę lub przetoczenie krwi należy odłożyć szczepienie na co najmniej trzy miesiące z powodu możliwości nieskutecznego działania szczepionki wskutek obecności nabytych biernie przeciwciał.

U osób zaszczepionych należy unikać stosowania salicylanów przez 6 tygodni po każdym szczepieniu szczepionką Priorix-Tetra (patrz punkt 4.4).

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Płodność

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu szczepionki Priorix-Tetra na płodność.

Ciąża

Kobiety w okresie ciąży nie powinny być szczepione szczepionką Priorix-Tetra.

Nie udokumentowano jednak przypadków uszkodzenia płodu po podaniu szczepionki przeciwko odrze, śwince, różyczce lub ospie wietrznej kobietom w okresie ciąży.

Należy unikać zajścia w ciążę przez okres 1 miesiąca od zaszczepienia. Kobiety, które planują ciążę powinny zostać pouczone o konieczności opóźnienia tej decyzji.

Karmienie piersią

Brak jest odpowiednich danych dotyczących stosowania szczepionki Priorix-Tetra u kobiet karmiących piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn

Nie dotyczy.

4.8    Działania niepożądane

Podsumowanie profilu bezpieczeństwa

Przedstawiony poniżej profil bezpieczeństwa jest oparty na danych pochodzących z badań klinicznych obejmujących podanie ponad 6 700 dawek u ponad 4 000 dzieci w wieku od 9 do 27 miesięcy. Zdarzenia rejestrowano do 42 dni po szczepieniu.

Najczęstszymi działaniami niepożądanymi występującymi po podaniu szczepionki Priorix-Tetra były ból i zaczerwienienie w miejscu wstrzyknięcia oraz gorączka >38°C (mierzona w odbycie) lub >37,5°C (temperatura mierzona pod pachą/w ustach).

Lista działań niepożądanych

Zgłoszone działania niepożądane wymienione są zgodnie z następującą częstością występowania: Bardzo często (> 1/10)

Często    (>1/100 do <1/10)

Niezbyt często (>1/1 000 do <1/100)

Rzadko    (>1/10 000 do <1/1 000)

Bardzo rzadko (<1/10 000)

Dane z badań klinicznych Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Niezbyt często: infekcje górnych dróg oddechowych Rzadko: zapalenie ucha środkowego

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Niezbyt często: uogólnione powiększenie węzłów chłonnych

Zaburzenia endokrynologiczne Niezbyt często: obrzęk ślinianki przyusznej

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania Niezbyt często: jadłowstręt

Zaburzenia psychiczne Często: drażliwość

Niezbyt często: płacz, nerwowość, bezsenność

Zaburzenia układu nerwowego Rzadko: drgawki gorączkowe*

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia Niezbyt często: nieżyt nosa Rzadko: kaszel, zapalenie oskrzeli

Zaburzenia żoładka i jelit Niezbyt często: biegunka, wymioty

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Często: wysypka

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania leku

Bardzo często: ból i zaczerwienienie w miejscu wstrzyknięcia, gorączka (w odbytnicy > 38°C -< 39,5°C; pod pachą/w ustach: > 37,5°C - < 39°C)**

Często: obrzęk w miejscu wstrzyknięcia, gorączka (w odbytnicy >39,5°C; pod pachą/w ustach >39°C)**

Niezbyt często: letarg, złe samopoczucie, zmęczenie

* ryzyko występowania drgawek gorączkowych po podaniu pierwszej dawki szczepionki Priorix-Tetra dzieciom w wieku od 9 do 30 miesięcy w porównaniu z sytuacją, gdy podana została jedynie szczepionka przeciw odrze, śwince i różyczce (MMR) lub, gdy jednocześnie podano szczepionkę przeciw odrze, śwince i różyczce (MMR) oraz oddzielną przeciw ospie wietrznej(V) ocenione zostało w retrospektywnej analizie zebranych danych.

Badanie obejmowało 82 656 dzieci zaszczepionych szczepionką MMRV, 149 259 dzieci zaszczepionych szczepionką przeciw MMR oraz 39 203 dzieci zaszczepionych jednocześnie oddzielnymi szczepionkami przeciw MMR oraz ospie wietrznej.

W zależności od definicji przypadku zastosowanej do identyfikacji drgawek gorączkowych w okresie największego ryzyka tj. od 5 do 12 dni po podaniu pierwszej dawki, częstość występowania drgawek gorączkowych wynosiła 2,18 (95% CI: 1,.38; 3,45) lub 6,19 (95% CI: 4,71; 8,13) na 10 000 osób dla grupy MMRV oraz 0,49 (95% CI: 0,19; 1,25) lub 2,55 (95% CI: 1,67; 3,89) na 10 000 osób dla odpowiedniej kohorty kontrolnej.

Dane te sugerują występowanie jednego dodatkowego przypadku drgawek gorączkowych na 5 882 lub 2 747 osób zaszczepionych szczepionką Priorix-Tetra w porównaniu do odpowiedniej kohorty kontrolnej, w której podano jedynie szczepionkę przeciw MMR lub jednocześnie oddzielne szczepionki przeciw MMR i ospie wietrznej (ryzyko związane wynosiło odpowiednio 1,70 (95% CI:-1,86; 3,46) oraz 3,64 (95% CI: -6,11; 8,30) na 10 000 osób) - patrz punkt 5,1.

** Po podaniu pierwszej dawki skojarzonej szczepionki przeciw odrze, śwince, różyczce i ospie wietrznej obserwowano częstsze występowanie gorączki (około 1,5 raza), w porównaniu z równoczesnym podaniem szczepionek przeciw odrze, śwince, różyczce i przeciw ospie wietrznej w różne miejsca ciała.

Monitorowanie działań niepożądanych po wprowadzeniu do obrotu

Podczas monitorowania działań niepożądanych po wprowadzeniu do obrotu dodatkowo zgłaszano poniższe reakcje w związku czasowym ze szczepieniem przeciw odrze-śwince-różyczce oraz przeciw ospie wietrznej:

Ponieważ podane poniżej działania niepożądane pochodzą ze spontanicznych zgłoszeń, nie jest możliwa rzetelna ocena częstości ich występowania.

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, półpasiec***, zapalenie jąder, najądrzy, objawy przypominające świnkę

Zaburzenia krwi i układu chłonnego Małopłytkowość, plamica małopłytkowa

Zaburzenia układu immunologicznego

Reakcje alergiczne (w tym reakcje anafilaktyczne i anafilaktoidalne)

Zaburzenia układu nerwowego

Zapalenie mózgu, zapalenie móżdżku, udar mózgu, zespół Guillain Barré, zapalenie poprzeczne rdzenia kręgowego, zapalenie nerwów obwodowych, ataksja móżdżkowa, objawy przypominające zapalenie móżdżku

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Rumień wielopostaciowy

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej Ból stawów, zapalenie stawów

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania leku Zespół Kawasaki

***To działanie niepożądane opisywane po szczepieniu jest także konsekwencją zakażenia wirusem ospy wietrznej typu dzikiego. Nie ma żadnych przesłanek dotyczących zwiększonego ryzyka wystąpienia półpaśca po szczepieniu w porównaniu z chorobą wywołaną przez wirus typu dzikiego.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Nie zgłoszono żadnego przypadku przedawkowania.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Szczepionka wirusowa, kod ATC J07BD54 Skuteczność

Skuteczność monowalentnej szczepionki Oka/RIT (Varilrix) firmy GlaxoSmithKline (GSK) oraz szczepionki Priorix-Tetra w zapobieganiu ospie wietrznej była oceniana w dużym, randomizowanym badaniu klinicznym, w którym jako aktywną kontrolę zastosowano skojarzoną szczepionkę przeciw odrze-śwince-różyczce (Priorix) firmy GSK. Badanie zostało przeprowadzone w Europie, gdzie nie wprowadzone zostały rutynowe szczepienia przeciwko ospie wietrznej. Dzieci w wieku od 12-22 miesięcy otrzymały dwie dawki szczepionki Priorix-Tetra w odstępie 6 tygodni (N=2279) lub jedną dawkę szczepionki Varilrix (N=2263). Obserwację prowadzono przez okres około 35 miesięcy po szczepieniu (długoterminowa obserwacja 10-letnia jest nadal w toku). Obserwowana skuteczność przeciw potwierdzonej epidemiologicznie lub metodą PCR (reakcja łańcuchowa polimerazy) ospie wietrznej (Varicella) o jakimkolwiek nasileniu (definiowanym z wykorzystaniem ustalonej wcześniej skali) wynosiła 94,9% (97,5% CI: 92,4;96,6%) po dwóch dawkach szczepionki Priorix-Tetra oraz 65,4% (97,5% CI: 57,2;72,1) po podaniu jednej dawki szczepionki Varilrix. Skuteczność szczepionki przeciw potwierdzonej ospie wietrznej o umiarkowanym lub dużym nasileniu wynosiła 99,5% (97,5 CI: 97,5;99,9) po dwóch dawkach szczepionki Priorix-Tetra oraz 90,7% (97,5% CI: 85,9; 93,9%) po podaniu jednej dawki szczepionki Varilrix.

W badaniu przeprowadzonym w Finlandii, zaprojektowanym tak, aby ocenić skuteczność szczepionki Varilrix, 493 dzieci w wieku od 10 do 30 miesięcy obserwowano przez okres około 2,5 roku po zaszczepieniu jedną dawką szczepionki. Skuteczność ochronna wynosiła 100% (95% cI: 80;100%) wobec zwykłych lub ciężkich klinicznych przypadków ospy (> 30 pęcherzyków) oraz 88% (95% CI: 72;96%) wobec jakiegokolwiek serologicznie potwierdzonego przypadku ospy wietrznej (przynajmniej 1 pęcherzyk lub grudka).

Efektywność

Dane dotyczące efektywności sugerują wyższy poziom ochrony oraz zmniejszenie przypadków przełamania odporności na ospę wietrzną po zastosowaniu dwóch dawek szczepionki w porównaniu z sytuacją, gdy podana została tylko jedna dawka.

Efektywność dwóch dawek szczepionki Priorix-Tetra w ogniskach epidemicznych zachorowań na ospę wietrzną w centrach opieki dziennej na terenie Niemiec, gdzie rutynowe szczepienia przeciw ospie są zalecane u dzieci w wieku od 11 miesiąca życia, wynosiła 91% (95% CI: 65,98%) wobec choroby o różnych stopniach nasilenia oraz 94% (95% CI: 54;99%) wobec choroby o umiarkowanym nasileniu.

Efektywność jednej dawki szczepionki Varilrix szacowana była w różnych okolicznościach (ogniska epidemiczne epidemii, kontroli przypadków lub analizy informacji z baz danych) i wahała się w granicach 20-92% wobec jakiegokolwiek przypadku ospy oraz w granicach 86-100% w przypadku choroby o umiarkowanym lub dużym nasileniu.

Odpowiedź immunologiczna

Odpowiedź immunologiczna wywołana przez szczepionkę Priorix-Tetra była oceniana w kilku badaniach klinicznych. Poziomy przeciwciał    przeciwodrowych, przeciwświnkowych i

przeciwróżyczkowych były oznaczane przy    użyciu powszechnie dostępnego testu

immunoenzymatycznego (ELISA). Dodatkowo przeciwciała przeciwświnkowe oznaczano za pomocą testu neutralizacji (plaque-reduction neutralisation assay) oraz za pomocą komercyjnie dostępnych

testów ELISA. Powyższe parametry serologiczne są powszechnie akceptowane jako markery zastępcze dla celów oceny ochrony immunologicznej. Odpowiedź immunologiczną przeciwko ospie wietrznej wywołaną przez szczepionkę Priorix-Tetra porównywano, przy użyciu zmodyfikowanego testu fluorescencji pośredniej (indirect immunofluorescence assay - IFA), z odpowiedzią obserwowaną po podaniu szczepionki przeciwko ospie wietrznej produkcji GSK, której skuteczność została wcześniej wykazana.

W trzech badaniach klinicznych przeprowadzonych w Europie (Austrii, Finlandii, Niemczech, Grecji, Polsce) około 2 000 uprzednio nie szczepionych dzieci w wieku od 11 do 23 miesięcy otrzymało dwie dawki szczepionki Priorix-tetra w odstępie 6 tygodni. W poniższej tabeli podano odsetki serokonwersji (SC) oraz średnie geometryczne stężenia/mian przeciwciał (GMC/GMT).

Badanie przeciwciał (poziom odcięcia)

Po dawce 1.

Po dawce 2.

SC

(95 % CI)

GMC/GMT (95 % CI)

SC

(95 % CI)

GMC/GMT (95 % CI)

Odra

ELISA (150 mIU/ml)

96,4%

(CI: 95,5;97,2)

3184,5

(CI: 3046,5;3328,7)

99,1%

(CI: 98,6;99,5)

4828,6

(CI: 4644,3;5020,1)

Świnka

ELISA (231 U/ml) Neutralizacja (1:28)

91,3%

(CI: 90,0;92,5) 95,4%

(CI: 94,3;96,3)

976,7

(CI: 934,8;1020,5) 147,0

(CI: 138,6; 155,8)

98,8%

(CI: 98,2;99,2) 99,4%

(CI: 98,9;99,7)

1564.4

(CI: 1514,6; 1615,8)

478.4

(CI: 455,1;503,0)

Różyczka ELISA (4 IU/ml)

99,7%

(CI: 99,4;99,9)

62,2

(CI: 60,0;64,5)

99,9%

(CI: 99,6; 100)

119,7

(CI: 116,4; 123,1)

Ospa wietrzna IFA (1:4)

97,2%

(CI: 96,3;97,9)

97,5

(CI: 92,2; 103,1)

99,8%

(CI: 99,5;100)

2587,8

(CI: 2454,0;2728,9)

ELISA (50 mIU/ml)

89,4%

(CI: 87,8;90,8)

112,0

(CI: 93,5;134,0)

99,2%

(CI: 98,5;99,6)

2403,9

(CI: 1962,4;2944,6)

Odsetki serokonwersji oraz średnie geometryczne stężenia/mian przeciwciał były zbliżone do obserwowanych po osobnych szczepieniach wykonanych przy użyciu szczepionki Varilrix oraz Priorix.

Wśród dzieci zaszczepionych w wieku 11 miesięcy, odsetek niemowląt z ochronnym mianem przeciwciał przeciwko odrze (> 150 mIU/ml) po pierwszej dawce szczepionki wynosił 91-92% i był niższy niż obserwowany, gdy pierwsza dawka szczepionki była podana w wieku 12 miesięcy.

Druga dawka szczepionki Priorix-tetra indukuje wyższe współczynniki serokonwersji i (lub) poziomy przeciwciał przeciwko odrze, śwince i różyczce. Dlatego, aby uniknąć zakażenia w okresie pomiędzy dawkami, zalecane jest aby druga dawka została podana w ciągu 3 miesięcy po podaniu pierwszej dawki.

Dane wykazują wzrost skuteczności oraz spadek liczby przypadków ospy wietrznej „przełamującej” po podaniu dwóch dawek szczepionki w porównaniu z jedną dawką. Wynik ten zależy od wzrostu przeciwciał przeciw ospie wietrznej wywołanym przez drugą dawkę szczepionki, co sugeruje, że druga dawka antygenu ospy wietrznej działa przypominająco.

Odpowiedź immunologiczna po podaniu szczepionki Priorix-Tetra podawanej jako druga dawka szczepienia przeciw odrze, śwince i różyczce (MMR) dzieciom w wieku 24 miesięcy do 6 lat była oceniana w 2 badaniach klinicznych. Dzieci otrzymały szczepienie pierwotne odpowiednio szczepionką MMR lub szczepionką MMR podawaną jednocześnie z żywą, atenuowaną szczepionką

przeciw ospie wietrznej. Wskaźniki seropozytywności dla przeciwciał przeciw ospie wietrznej wyniosły 98,1% (IFA) u dzieci zaszczepionych uprzedmio szczepioną MMR i 100% u dzieci zaszczepionych uprzednio szczepionką MMR podaną jednocześnie z żywą, atenuowaną szczepionką przeciw ospie wietrznej. Wskaźnik seropozytywności wyniósł 100% dla przeciwciał dla odry, świnki i różyczki w obydwu badaniach.

Odpowiedź immunologiczna u dzieci w wieku od 9 do 10 miesięcy

Do badania klinicznego przeprowadzonego w Azji (w Singapurze) zakwalifikowano 300 zdrowych dzieci, które w chwili podania pierwszej dawki były w wieku od 9 do 10 miesięcy. Spośród nich 153 dzieci otrzymało dwie dawki szczepionki Priorix-tetra w odstępie 3 miesięcy, a 147 dzieci otrzymało Priorix i Varilrix. Współczynniki serokonwersji oraz średnie geometryczne stężenia/mian przeciwciał były podobne do obserwowanych po osobnych szczepieniach wykonanych szczepionką Varilrix lub Priorix. Współczynniki serokonwersji po pierwszej dawce szczepionki Priorix-tetra w przypadku wszystkich antygenów z wyjątkiem odry były podobne do obserwowanych u dzieci w wieku 12-24 miesięcy w innych badaniach klinicznych. W przypadku odry współczynnik serokonwersji po pierwszej dawce szczepionki Priorix-tetra u dzieci w wieku 9-10 miesięcy wynosił 93,3% (95% CI: 87,6;96,6). Niemowlęta w czasie pierwszego roku życia mogą nie odpowiedzieć prawidłowo na komponenty zawarte w szczepionce z powodu możliwej interferencji przeciwciał matczynych. Dlatego druga dawka szczepionki powinna zostać podana w ciągu 3 miesięcy po pierwszej dawce.

Utrzymywanie się odpowiedzi immunologicznej

W dużym badaniu klinicznym dwa lata po szczepieniu dwiema dawkami szczepionki Priorix-Tetra wskaźniki seropozytywności dla przeciwciał przeciw ospie wietrznej wynosiły 99,4% (ELISA) oraz 99,2% (IFA) oraz odpowiednio 99,1%, 90,5% oraz 100% wobec przeciwciał przeciw odrze, śwince i różyczce (ELISA).

Dane pochodzące z obserwacyjnych badań dotyczących bezpieczeństwa

Ryzyko występowania drgawek gorączkowych po podaniu pierwszej dawki szczepionki Priorix-Tetra dzieciom w wieku od 9 do 30 miesięcy ocenione w retrospektywnej analizie zebranych danych (patrz punkt 4.8).

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Nie dotyczy.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Badania toksyczności dawek wielokrotnych u zwierząt nie wykazały żadnego miejscowego i ogólnoustrojowego działania toksycznego szczepionki.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Proszek:

Aminokwasy Laktoza bezwodna Mannitol Sorbitol Medium 199

Rozpuszczalnik:

Woda do wstrzykiwań

6.2 Niezgodności farmaceutyczne

Ponieważ nie wykonywano badań dotyczących zgodności nie wolno mieszać produktu leczniczego z innymi lekami.

6.3    Okres trwałości

18 miesięcy.

Po rekonstytucji szczepionka powinna zostać bezwłocznie podana lub powinna być przetrzymywana w lodówce (2°C - 8°C). Jeśli nie zostanie zużyta w ciągu 24 godzin, należy ją wyrzucić.

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać i przewozić w stanie schłodzonym (2°C - 8°C).

Nie zamrażać.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Warunki przechowywania produktu leczniczego po rekonstytucji, patrz punkt 6.3.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Proszek w fiolce (ze szkła typu I) z korkiem (z gumy butylowej).

0,5 ml rozpuszczalnika w ampułko-strzykawce (ze szkła typu I) z zatyczką tłoka (z gumy butylowej), z osobnymi igłami lub bez, w następujących opakowaniach:

-    z 2 osobnymi igłami: opakowania po 1 lub 10

-    bez igieł: opakowania po 1, 10, 20 lub 50

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w sprzedaży.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Szczepionkę po rekonstytucji należy skontrolować wzrokowo pod kątem obecności ciał obcych i (lub) nieprawidłowego wyglądu fizycznego. W razie stwierdzenia ich występowania, szczepionkę należy wyrzucić.

Szczepionkę należy poddać rekonstytucji poprzez dodanie całego rozpuszczalnika z ampułko-strzykawki do fiolki z proszkiem.

Aby dołączyć igłę do ampułko-strzykawki należy postępować jak na rysunku poniżej. Ampułko-strzykawka dostarczana ze szczepionką Priorix może jednak różnić się nieznacznie od przedstawionej na rysunku - może nie mieć gwintu (żłobionej końcówki do przykręcania igły). W takim przypadku igła powinna być zamocowana bez przykręcenia.

Igła


Osłonka na igłęAmpułko -strzykawka

Tłok ampułko-strzykawki

Korpus strzykawki


Nasadka na ampułko-strzykawkę

1.    Trzymając korpus ampułko-strzykawki w jednej ręce (unikać trzymania tłoka), należy odkręcić nasadkę kręcąc w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

2.    Aby dołączyć igłę do ampułko-strzykawki, należy kręcić igłą w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara do momentu, kiedy zostanie zamocowana (patrz rysunek).

3.    Następnie należy usunąć osłonkę igły, która może czasem stawiać opór.

Dodać rozpuszczalnik do proszku. Następnie należy energicznie wstrząsnąć, do momentu całkowitego rozpuszczenia proszku.

Z powodu niewielkich zmian pH, szczepionka po rekonstytucji może przyjmować kolor od jasno -brzoskwiniowego do różowego odcienia fuksji. Jest to zjawisko normalne i nie ma wpływu na działanie szczepionki. W razie stwierdzenia innych zmian szczepionkę należy wyrzucić.

Do podania szczepionki należy użyć nowej igły.

Należy wstrzyknąć całą zawartość fiolki

Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

GlaxoSmithKline Biologicals S.A. rue de l’Institut 89 B-1330 Rixensart, Belgia

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

14231

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 12.12.2007 Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 12.12.2012 1

Priorix-Tetra - proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań Szczepionka przeciw odrze, śwince, różyczce i ospie wietrznej, żywa

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Po rekonstytucji, 1 dawka (0,5 ml) zawiera:

nie mniej niż 102 CCID50 3

nie mniej niż 1044 CCID50 3 nie mniej niż 102 CCID50 nie mniej niż 1033 PFU4


Wirus odry1 szczepu Schwarz (żywy, atenuowany)

Wirus świnki1 szczepu RIT 4385,

pochodzący ze szczepu Jeryl Lynn (żywy, atenuowany)

Wirus różyczki2 szczepu Wistar RA 27/3 (żywy, atenuowany) Wirus ospy wietrznej2 szczepu OKA (żywy, atenuowany)

1    produkowany w hodowli komórek zarodka kurzego

2    produkowany w hodowli ludzkich komórek diploidalnych (MRC-5)

3    CCID50 - wyznaczona statystycznie ilość wirusa mogąca w wyniku zaszczepienia zakazić 50% hodowli komórkowej

4    PFU - jednostka tworzenia łysinek

Szczepionka zawiera śladowe ilości neomycyny. Patrz punkt 4.3.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu:

Szczepionka zawiera 14 mg sorbitolu. Patrz punkt 4.4.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań.

Przed rekonstytucją, proszek jest koloru białego do lekko różowego, rozpuszczalnik jest przezroczystym, bezbarwnym płynem.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Szczepionka Priorix-Tetra jest wskazana do czynnego uodparniania przeciwko odrze, śwince, różyczce i ospie wietrznej dzieci po ukończeniu 11. miesiąca do 12. roku życia włącznie.

W szczególnych okolicznościach można rozważyć zastosowanie szczepionki u niemowląt w wieku 9-10 miesięcy. Patrz punkt 4.2.

Uwaga: Zastosowanie szczepionki Priorix-Tetra powinno opierać się na oficjalnych zaleceniach.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania Dawkowanie

Dzieci od ukończenia 11. miesiąca do 12. roku życia włącznie

Niemowlęta i dzieci po ukończeniu 11. miesiąca do 12. roku życia włącznie powinny otrzymać dwie

dawki szczepionki Priorix-Tetra (każda po 0,5 ml). Wiek, w którym dzieci mogą zostać zaszczepione powinien odzwierciedlać odpowiednie oficjalne zalecenia*, które mogą różnić się w zależności od sytuacji epidemiologicznej dotyczącej tych chorób.

Najlepiej żeby odstęp pomiędzy dawkami wynosił od 6 tygodni do 3 miesięcy*. Jeśli pierwsza dawka została podana w wieku 11 miesięcy, drugą dawkę należy podać w ciągu 3 miesięcy. W żadnym przypadku odstęp pomiędzy dawkami nie powinien być krótszy niż 4 tygodnie. Patrz punkt 5.1.

Alternatywnie i zgodnie z odpowiednimi oficjalnymi zaleceniami*:

-    pojedyncza dawka szczepionki Priorix-Tetra może zostać podana dziecku, które otrzymało już pojedynczą dawkę innej szczepionki przeciw odrze, śwince, różyczce (MMR) i (lub) pojedynczą dawkę innej szczepionki przeciw ospie wietrznej

-    pojedyncza dawka szczepionki Priorix-Tetra może poprzedzać podanie pojedynczej dawki innej szczepionki przeciw odrze, śwince, różyczce (MMR) i (lub) pojedynczej dawki innej szczepionki przeciw ospie wietrznej.

*W poszczególnych oficjalnych zaleceniach mogą występować różnice dotyczące odstępu pomiędzy dawkami oraz potrzeby zastosowania dwóch lub jednej dawki szczepionek zawierających komponentę odry, świnki i różyczki oraz ospy wietrznej.

Dzieci od ukończenia 9. do 10. miesiąca życia włącznie

W przypadku, gdy sytuacja epidemiologiczna wymaga szczepienia niemowląt w wieku poniżej 11 miesięcy, pierwsza dawka szczepionki Priorix-Tetra może zostać podana po ukończeniu 9. miesiąca życia. Drugą dawkę należy podać w ciągu 3 miesięcy od podania pierwszej dawki (patrz punkt 5.1).

Sposób podawania

Szczepionka jest podawana podskórnie w okolicę mięśnia naramiennego lub w przednio-boczną, górną okolicę uda.

W celu uzyskania informacji o sposobie rekonstytucji produktu leczniczego przed podaniem, patrz punkt 6.6.

4.3 Przeciwwskazania

Tak jak w przypadku innych szczepionek należy odłożyć podanie szczepionki Priorix-Tetra u osób chorych na ostre ciężkie, choroby przebiegające z gorączką. Jednakże łagodna infekcja taka jak przeziębienie nie powinna powodować odroczenia szczepienia.

Nadwrażliwość na substancje czynne, którąkolwiek substancję pomocniczą, wymienioną w punkcie

6.1 lub neomycynę. Stwierdzone w wywiadzie kontaktowe zapalenie skóry wywołane przez neomycynę nie jest przeciwwskazaniem do szczepienia. Uczulenie na jaja kurze, patrz punkt 4.4.

Wystąpienie reakcji nadwrażliwości po uprzednim podaniu szczepionki(ek) przeciw odrze, śwince, różyczce i (lub) ospie wietrznej.

Ciężki humoralny lub komórkowy (pierwotny lub nabyty) niedobór odporności, np. ciężki, złożony niedobór odporności, agammaglobulinemia lub AIDS, lub objawowe zakażenie wirusem HIV, lub właściwy dla wieku odsetek limfocytów T CD4+ u dzieci w wieku poniżej 12 miesięcy z CD4+ <25%; w wieku między 12 a 35 miesięcy z CD4+ <20%; w wieku między 36 a 59 miesięcy z CD4+ <15% (patrz punkt 4.4).

Ciąża.

Ponadto, należy unikać zajścia w ciążę przez 1 miesiąc po zaszczepieniu (patrz punkt 4.6).

Pacjenci z pierwotnymi oraz wtórnymi niedoborami odporności.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Podobnie jak w przypadku wszystkich szczepionek podawanych we wstrzyknięciach, należy zawsze zapewnić możliwość odpowiedniego leczenia oraz nadzór medyczny na wypadek rzadko występujących po szczepieniu odczynów anafilaktycznych.

Alkohol, a także inne środki dezynfekujące powinny wyparować ze skóry przed podaniem szczepionki, gdyż mogą one unieczynnić atenuowane wirusy znajdujące się w szczepionce.

Zawarte w szczepionce wirusy odry i świnki są uzyskiwane z hodowli komórkowej zarodka kurzego i z tego powodu mogą zawierać śladowe ilości białka jaja. Osoby z reakcjami anafilaktycznymi, anafilaktoidalnymi lub innymi reakcjami typu wczesnego w wywiadzie, (np. uogólniona pokrzywka, obrzęk jamy ustnej i gardła, trudności w oddychaniu, obniżenie ciśnienia tętniczego lub wstrząs) występującymi po spożyciu jaj, mogą być bardziej zagrożone wystąpieniem reakcji typu wczesnego po szczepieniu, chociaż jak wykazano, reakcje te są bardzo rzadkie. Należy zachować szczególną ostrożność przy szczepieniu osób, u których wystąpił odczyn anafilaktyczny po spożyciu jaj, z zapewnieniem dysponowania odpowiednimi środkami leczniczymi w razie wystąpienia takiej reakcji.

Pacjenci z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją fruktozy nie powinni być szczepieni szczepionką Priorix-Tetra.

Należy unikać stosowania salicylanów przez 6 tygodni po każdym podaniu szczepionki Priorix-Tetra ponieważ opisywano występowanie zespołu Rey’a po zastosowaniu salicylanów w przebiegu naturalnego zakażenia wirusem ospy wietrznej.

Drgawki gorączkowe

Zaobserwowano zwiększone ryzyko wystąpienia gorączki i drgawek gorączkowych w okresie od 5 do 12 dni po podaniu pierwszej dawki szczepionki Priorix-Tetra, w porównaniu do jednoczesnego podania szczepionki przeciw odrze, śwince i różyczce (MMR) oraz osobno przeciw ospie wietrznej (patrz punkt 4.8 i 5.1).

Szczepienie osób ze stwierdzonymi w wywiadzie lub w wywiadzie rodzinnym drgawkami (w tym drgawkami gorączkowymi) powinno zostać dokładnie przemyślane. U tych pacjentów należy rozważyć podanie pierwszej dawki w postaci szczepionki przeciw odrze, śwince i różyczce (MMR) i osobno przeciw ospie wietrznej (patrz punkt 4.2). W każdym przypadku osoby zaszczepione powinny być obserwowane pod kątem wystąpienia gorączki w okresie zwiększonego ryzyka.

Częstość występowania gorączki jest zazwyczaj wyższa po podaniu pierwszej dawki szczepionki zawierającej wirusa odry. Nie zanotowano doniesień wskazujących na zwiększone ryzyko wystąpienia gorączki po podaniu drugiej dawki.

Pacjenci z niedoborami odporności

Można rozważyć szczepienie u pacjentów z wybranymi rodzajami niedoborów odporności w przypadku, gdy korzyści przewyższają ryzyko (pacjenci z bezobjawowym zakażeniem HIV, niedobór podklas IgG, wrodzona neutropenia, przewlekła choroba ziarniniakowa oraz choroby przebiegające z niedoborem dopełniacza).

Pacjenci z niedoborami odporności, u których nie stwierdza się przeciwwskazań do szczepienia (patrz punkt 4.3), mogą zareagować słabiej niż pacjenci z prawidłową czynnością układu immunologicznego; dlatego w przypadku kontaktu z patogenami niektóre z tych osób mogą zachorować na odrę, świnkę, różyczkę lub ospę wietrzną pomimo prawidłowego podania szczepionki. Tych pacjentów należy starannie monitorować pod kątem występowania objawów odry, świnki, różyczki i ospy wietrznej.

Przeniesienie wirusów zawartych w szczepionce

Przenoszenie wirusów szczepionkowych odry, świnki i różyczki z osób zaszczepionych na podatne osoby z otoczenia nigdy nie zostało udowodnione, chociaż wiadomo, że wirusy różyczki są wydalane drogą kropelkową przez około 7 do 28 dni po zaszczepieniu, z maksymalnym wydalaniem około 11. dnia. Dane uzyskane po wprowadzeniu leku na rynek sugerują, że bardzo rzadko może występować przenoszenie wirusa szczepionkowego ospy wietrznej ze zdrowych zaszczepionych osób, u których rozwinęła się wysypka zbliżona do występującej w przebiegu ospy wietrznej na osoby podatne na zachorowanie na ospę wietrzną. Osoby zaszczepione, u których rozwinęła się wysypka zbliżona do występującej w przebiegu ospy wietrznej powinny unikać kontaktów z podatnymi na zachorowanie na ospę wietrzną: kobietami w ciąży oraz osobami o wysokim ryzyku ciężkiego przebiegu ospy wietrznej (takimi jak pacjenci z pierwotnymi i nabytymi niedoborami odporności) do chwili całkowitego zaniku wysypki.

Szczepionki Priorix-Tetra w żadnym przypadku nie wolno podawać donaczyniowo oraz śródskórnie.

Trombocytopenia

Przypadki pogorszenia lub nawrotu trombocytopenii u osób chorujących na tę chorobę były zgłaszane po podaniu pierwszej dawki żywych szczepionek przeciwko odrze, śwince, różyczce. W takich przypadkach należy dokładnie ocenić stosunek korzyści i ryzyka wynikający ze szczepienia szczepionką Priorix-Tetra.

Utrata przytomności (omdlenie) może wystąpić po podaniu lub nawet przed podaniem szczepionki, szczególnie u nastolatków, jako reakcja psychogenna na ukłucie igłą. Mogą temu towarzyszyć objawy neurologiczne, takie jak przemijające zaburzenia widzenia, parestezje oraz toniczno-kloniczne ruchy kończyn podczas odzyskiwania przytomności. Ważne jest zachowanie odpowiednich procedur, aby uniknąć urazów podczas omdleń.

Podobnie jak w przypadku wszystkich innych szczepionek można nie uzyskać ochronnej odpowiedzi immunologicznej u wszystkich zaszczepionych osób.

Nie badano stosowania szczepionki Priorix-Tetra u osób z bezobjawowym zakażeniem wirusem HIV. Można rozważyć stosowanie szczepionki Priorix-Tetra z zachowaniem ostrożności w tej populacji pacjentów, jeśli w opinii lekarza niepodanie szczepionki stanowi większe ryzyko dla zdrowia.

Wpływ na wyniki testów serologicznych (patrz punkt 4.5).

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Szczepionka może być podawana jednocześnie (ale w różne miejsca ciała) z poniższymi szczepionkami jednoważnymi i skojarzonymi [w tym szczepionkami sześcioważnymi (DTPa-HBV-IPV/Hib)]: szczepionką przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi (acelularna) (DTPa), szczepionką przeciw Haemophilus influenzae typ b (Hib), inaktywowaną szczepionką przeciw polio (IPV), szczepionką przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (HBV).

Brak jest danych dotyczących zastosowania szczepionki Priorix-Tetra z innymi szczepionkami.

Testy serologiczne

Jeśli istnieje konieczność przeprowadzenia testów tuberkulinowych, należy je wykonać przed, lub równocześnie z podaniem szczepionki, ponieważ istnieją doniesienia, że szczepionki skojarzone przeciw odrze, śwince i różyczce mogą powodować przejściowe obniżenie wrażliwości skóry na tuberkulinę. Ponieważ ta anergia może utrzymywać się maksymalnie do 6 tygodni, w tym okresie nie należy przeprowadzać prób tuberkulinowych, aby uniknąć fałszywie ujemnych wyników.

U osób, które otrzymały ludzką immunoglobulinę lub przetoczenie krwi należy odłożyć szczepienie na co najmniej trzy miesiące z powodu możliwości nieskutecznego działania szczepionki wskutek obecności nabytych biernie przeciwciał.

U osób zaszczepionych należy unikać stosowania salicylanów przez 6 tygodni po każdym szczepieniu szczepionką Priorix-Tetra (patrz punkt 4.4).

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Płodność

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu szczepionki Priorix-Tetra na płodność.

Ciąża

Kobiety w okresie ciąży nie powinny być szczepione szczepionką Priorix-Tetra.

Nie udokumentowano jednak przypadków uszkodzenia płodu po podaniu szczepionki przeciwko odrze, śwince, różyczce lub ospie wietrznej kobietom w okresie ciąży.

Należy unikać zajścia w ciążę przez okres 1 miesiąca od zaszczepienia. Kobiety, które planują ciążę powinny zostać pouczone o konieczności opóźnienia tej decyzji.

Karmienie piersią

Brak jest odpowiednich danych dotyczących stosowania szczepionki Priorix-Tetra u kobiet karmiących piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn

Nie dotyczy.

4.8    Działania niepożądane

Podsumowanie profilu bezpieczeństwa

Przedstawiony poniżej profil bezpieczeństwa jest oparty na danych pochodzących z badań klinicznych obejmujących podanie ponad 6 700 dawek u ponad 4 000 dzieci w wieku od 9 do 27 miesięcy. Zdarzenia rejestrowano do 42 dni po szczepieniu.

Najczęstszymi działaniami niepożądanymi występującymi po podaniu szczepionki Priorix-Tetra były ból i zaczerwienienie w miejscu wstrzyknięcia oraz gorączka > 38oC (mierzona w odbycie) lub > 37,5oC (temperatura mierzona pod pachą/w ustach).

Lista działań niepożądanych

Zgłoszone działania niepożądane wymienione są zgodnie z następującą częstością występowania: Bardzo często (> 1/10)

Często    (>1/100 do <1/10)

Niezbyt często (>1/1 000 do <1/100)

Rzadko    (>1/10 000 do <1/1 000)

Bardzo rzadko (<1/10 000)

Dane z badań klinicznych

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Niezbyt często: infekcje górnych dróg oddechowych

Rzadko: zapalenie ucha środkowego

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Niezbyt często: uogólnione powiększenie węzłów chłonnych

Zaburzenia endokrynologiczne Niezbyt często: obrzęk ślinianki przyusznej

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania Niezbyt często: jadłowstręt

Zaburzenia psychiczne Często: drażliwość

Niezbyt często: płacz, nerwowość, bezsenność

Zaburzenia układu nerwowego Rzadko: drgawki gorączkowe*

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia Niezbyt często: nieżyt nosa Rzadko: kaszel, zapalenie oskrzeli

Zaburzenia żoładka i jelit Niezbyt często: biegunka, wymioty

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Często: wysypka

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania leku

Bardzo często: ból i zaczerwienienie w miejscu wstrzyknięcia, gorączka (w odbytnicy > 38°C -< 39,5°C; pod pachą/w ustach: > 37,5°C - < 39°C) 3

Często: obrzęk w miejscu wstrzyknięcia, gorączka (w odbytnicy >39,5°C; pod pachą/w ustach >39°C)3

Niezbyt często: letarg, złe samopoczucie, zmęczenie

* ryzyko występowania drgawek gorączkowych po podaniu pierwszej dawki szczepionki Priorix-Tetra dzieciom w wieku od 9 do 30 miesięcy w porównaniu z sytuacją, gdy podana została jedynie szczepionka przeciw odrze, śwince i różyczce (MMR) lub, gdy jednocześnie podano szczepionkę przeciw odrze, śwince i różyczce (MMR) oraz oddzielną przeciw ospie wietrznej(V) ocenione zostało w retrospektywnej analizie zebranych danych.

Badanie obejmowało 82 656 dzieci zaszczepionych szczepionką MMRV, 149 259 dzieci zaszczepionych szczepionką przeciw MMR oraz 39 203 dzieci zaszczepionych jednocześnie oddzielnymi szczepionkami przeciw MMR oraz ospie wietrznej.

W zależności od definicji przypadku zastosowanej do identyfikacji drgawek gorączkowych w okresie największego ryzyka tj. od 5 do 12 dni po podaniu pierwszej dawki, częstość występowania drgawek gorączkowych wynosiła 2,18 (95% CI: 1,.38; 3,45) lub 6,19 (95% CI: 4,71; 8,13) na 10 000 osób dla grupy MMRV oraz 0,49 (95% CI: 0,19; 1,25) lub 2,55 (95% CI: 1,67; 3,89) na 10 000 osób dla odpowiedniej kohorty kontrolnej.

Dane te sugerują występowanie jednego dodatkowego przypadku drgawek gorączkowych na 5 882 lub 2 747 osób zaszczepionych szczepionką Priorix-Tetra w porównaniu do odpowiedniej kohorty kontrolnej, w której podano jedynie szczepionkę przeciw MMR lub jednocześnie oddzielne szczepionki przeciw MMR i ospie wietrznej (ryzyko związane wynosiło odpowiednio 1,70 (95% CI:-1,86; 3,46) oraz 3,64 (95% CI: -6,11; 8,30) na 10 000 osób) - patrz punkt 5,1.

różne miejsca ciała.

Monitorowanie działań niepożądanych po wprowadzeniu do obrotu

Podczas monitorowania działań niepożądanych po wprowadzeniu do obrotu dodatkowo zgłaszano poniższe reakcje w związku czasowym ze szczepieniem przeciw odrze-śwince-różyczce oraz przeciw ospie wietrznej:

Ponieważ podane poniżej działania niepożądane pochodzą ze spontanicznych zgłoszeń, nie jest możliwa rzetelna ocena częstości ich występowania.

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, półpasiec***, zapalenie jąder, najądrzy, objawy przypominające świnkę

Zaburzenia krwi i układu chłonnego Małopłytkowość, plamica małopłytkowa

Zaburzenia układu immunologicznego

Reakcje alergiczne (w tym reakcje anafilaktyczne i anafilaktoidalne)

Zaburzenia układu nerwowego

Zapalenie mózgu, zapalenie móżdżku, udar mózgu, zespół Guillain Barré, zapalenie poprzeczne rdzenia kręgowego, zapalenie nerwów obwodowych, ataksja móżdżkowa, objawy przypominające zapalenie móżdżku

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Rumień wielopostaciowy

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej Ból stawów, zapalenie stawów

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania leku Zespół Kawasaki

***To działanie niepożądane opisywane po szczepieniu jest także konsekwencją zakażenia wirusem ospy wietrznej typu dzikiego. Nie ma żadnych przesłanek dotyczących zwiększonego ryzyka wystąpienia półpaśca po szczepieniu w porównaniu z chorobą wywołaną przez wirus typu dzikiego.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Nie zgłoszono żadnego przypadku przedawkowania. 4

Grupa farmakoterapeutyczna: Szczepionka wirusowa, kod ATC J07BD54

Skuteczność

Skuteczność monowalentnej szczepionki Oka/RIT (Varilrix) firmy GlaxoSmithKline (GSK) oraz szczepionki Priorix-Tetra w zapobieganiu ospie wietrznej była oceniana w dużym, randomizowanym badaniu klinicznym, w którym jako aktywną kontrolę zastosowano skojarzoną szczepionkę przeciw odrze-śwince-różyczce (Priorix) firmy GSK. Badanie zostało przeprowadzone w Europie, gdzie nie wprowadzone zostały rutynowe szczepienia przeciwko ospie wietrznej. Dzieci w wieku od 12-22 miesięcy otrzymały dwie dawki szczepionki Priorix-Tetra w odstępie 6 tygodni (N=2279) lub jedną dawkę szczepionki Varilrix (N=2263). Obserwację prowadzono przez okres około 35 miesięcy po szczepieniu (długoterminowa obserwacja 10-letnia jest nadal w toku). Obserwowana skuteczność przeciw potwierdzonej epidemiologicznie lub metodą PCR (reakcja łańcuchowa polimerazy) ospie wietrznej (Varicella) o jakimkolwiek nasileniu (definiowanym z wykorzystaniem ustalonej wcześniej skali) wynosiła 94,9% (97,5% CI: 92,4;96,6%) po dwóch dawkach szczepionki Priorix-Tetra oraz 65,4% (97,5% CI: 57,2;72,1) po podaniu jednej dawki szczepionki Varilrix. Skuteczność szczepionki przeciw potwierdzonej ospie wietrznej o umiarkowanym lub dużym nasileniu wynosiła 99,5% (97,5 CI: 97,5;99,9) po dwóch dawkach szczepionki Priorix-Tetra oraz 90,7% (97,5% CI: 85,9; 93,9%) po podaniu jednej dawki szczepionki Varilrix.

W badaniu przeprowadzonym w Finlandii, zaprojektowanym tak, aby ocenić skuteczność szczepionki Varilrix, 493 dzieci w wieku od 10 do 30 miesięcy obserwowano przez okres około 2,5 roku po zaszczepieniu jedną dawką szczepionki. Skuteczność ochronna wynosiła 100% (95% cI: 80;100%) wobec zwykłych lub ciężkich klinicznych przypadków ospy (> 30 pęcherzyków) oraz 88% (95% CI: 72;96%) wobec jakiegokolwiek serologicznie potwierdzonego przypadku ospy wietrznej (przynajmniej 1 pęcherzyk lub grudka).

Efektywność

Dane dotyczące efektywności sugerują wyższy poziom ochrony oraz zmniejszenie przypadków przełamania odporności na ospę wietrzną po zastosowaniu dwóch dawek szczepionki w porównaniu z sytuacją, gdy podana została tylko jedna dawka.

Efektywność dwóch dawek szczepionki Priorix-Tetra w ogniskach epidemicznych zachorowań na ospę wietrzną w centrach opieki dziennej na terenie Niemiec, gdzie rutynowe szczepienia przeciw ospie są zalecane u dzieci w wieku od 11 miesiąca życia, wynosiła 91% (95% CI: 65,98%) wobec choroby o różnych stopniach nasilenia oraz 94% (95% CI: 54;99%) wobec choroby o umiarkowanym nasileniu.

Efektywność jednej dawki szczepionki Varilrix szacowana była w różnych okolicznościach (ogniska epidemiczne epidemii, kontroli przypadków lub analizy informacji z baz danych) i wahała się w granicach 20-92% wobec jakiegokolwiek przypadku ospy oraz w granicach 86-100% w przypadku choroby o umiarkowanym lub dużym nasileniu.

Odpowiedź immunologiczna

Odpowiedź immunologiczna wywołana przez szczepionkę Priorix-Tetra była oceniana w kilku badaniach klinicznych. Poziomy przeciwciał    przeciwodrowych, przeciwświnkowych i

przeciwróżyczkowych były oznaczane przy    użyciu powszechnie dostępnego testu

immunoenzymatycznego (ELISA). Dodatkowo przeciwciała przeciwświnkowe oznaczano za pomocą testu neutralizacji (plaque-reduction neutralisation assay) oraz za pomocą komercyjnie dostępnych testów ELISA. Powyższe parametry serologiczne są powszechnie akceptowane jako markery zastępcze dla celów oceny ochrony immunologicznej. Odpowiedź immunologiczną przeciwko ospie wietrznej wywołaną przez szczepionkę Priorix-Tetra porównywano, przy użyciu zmodyfikowanego testu fluorescencji pośredniej (indirect immunofluorescence assay - IFA), z odpowiedzią obserwowaną po podaniu szczepionki przeciwko ospie wietrznej produkcji GSK, której skuteczność

została wcześniej wykazana.

W trzech badaniach klinicznych przeprowadzonych w Europie (Austrii, Finlandii, Niemczech, Grecji, Polsce) około 2 000 uprzednio nie szczepionych dzieci w wieku od 11 do 23 miesięcy otrzymało dwie dawki szczepionki Priorix-tetra w odstępie 6 tygodni. W poniższej tabeli podano odsetki serokonwersji (SC) oraz średnie geometryczne stężenia/mian przeciwciał (GMC/GMT).

Badanie przeciwciał (poziom odcięcia)

Po dawce 1.

Po dawce 2.

SC

(95 % CI)

GMC/GMT (95 % CI)

SC

(95 % CI)

GMC/GMT (95 % CI)

Odra

ELISA (150 mIU/ml)

96,4%

(CI: 95,5;97,2)

3184,5

(CI: 3046,5;3328,7)

99,1%

(CI: 98,6;99,5)

4828,6

(CI: 4644,3;5020,1)

Świnka

ELISA (231 U/ml) Neutralizacja (1:28)

91,3%

(CI: 90,0;92,5) 95,4%

(CI: 94,3;96,3)

976,7

(CI: 934,8;1020,5) 147,0

(CI: 138,6; 155,8)

98,8%

(CI: 98,2;99,2) 99,4%

(CI: 98,9;99,7)

1564.4

(CI: 1514,6; 1615,8)

478.4

(CI: 455,1;503,0)

Różyczka ELISA (4 IU/ml)

99,7%

(CI: 99,4;99,9)

62,2

(CI: 60,0;64,5)

99,9%

(CI: 99,6; 100)

119,7

(CI: 116,4; 123,1)

Ospa wietrzna IFA (1:4)

97,2%

(CI: 96,3;97,9)

97,5

(CI: 92,2; 103,1)

99,8%

(CI: 99,5;100)

2587,8

(CI: 2454,0;2728,9)

ELISA (50 mIU/ml)

89,4%

(CI: 87,8;90,8)

112,0

(CI: 93,5;134,0)

99,2%

(CI: 98,5;99,6)

2403,9

(CI: 1962,4;2944,6)

Odsetki serokonwersji oraz średnie geometryczne stężenia/mian przeciwciał były zbliżone do obserwowanych po osobnych szczepieniach wykonanych przy użyciu szczepionki Varilrix oraz Priorix.

Wśród dzieci zaszczepionych w wieku 11 miesięcy, odsetek niemowląt z ochronnym mianem przeciwciał przeciwko odrze (> 150 mIU/ml) po pierwszej dawce szczepionki wynosił 91-92% i był niższy niż obserwowany, gdy pierwsza dawka szczepionki była podana w wieku 12 miesięcy.

Druga dawka szczepionki Priorix-tetra indukuje wyższe współczynniki serokonwersji i (lub) poziomy przeciwciał przeciwko odrze, śwince i różyczce. Dlatego, aby uniknąć zakażenia w okresie pomiędzy dawkami, zalecane jest aby druga dawka została podana w ciągu 3 miesięcy po podaniu pierwszej dawki.

Dane wykazują wzrost skuteczności oraz spadek liczby przypadków ospy wietrznej „przełamującej” po podaniu dwóch dawek szczepionki w porównaniu z jedną dawką. Wynik ten zależy od wzrostu przeciwciał przeciw ospie wietrznej wywołanym przez drugą dawkę szczepionki, co sugeruje, że druga dawka antygenu ospy wietrznej działa przypominająco.

Odpowiedź immunologiczna po podaniu szczepionki Priorix-Tetra podawanej jako druga dawka szczepienia przeciw odrze, śwince i różyczce (MMR) dzieciom w wieku 24 miesięcy do 6 lat była oceniana w 2 badaniach klinicznych. Dzieci otrzymały szczepienie pierwotne odpowiednio szczepionką MMR lub szczepionką MMR podawaną jednocześnie z żywą, atenuowaną szczepionką przeciw ospie wietrznej. Wskaźniki seropozytywności dla przeciwciał przeciw ospie wietrznej wyniosły 98,1% (IFA) u dzieci zaszczepionych uprzedmio szczepioną MMR i 100% u dzieci zaszczepionych uprzednio szczepionką MMR podaną jednocześnie z żywą, atenuowaną szczepionką przeciw ospie wietrznej. Wskaźnik seropozytywności wyniósł 100% dla przeciwciał dla odry, świnki i

różyczki w obydwu badaniach.

Odpowiedź immunologiczna u dzieci w wieku od 9 do 10 miesięcy

Do badania klinicznego przeprowadzonego w Azji (w Singapurze) zakwalifikowano 300 zdrowych dzieci, które w chwili podania pierwszej dawki były w wieku od 9 do 10 miesięcy. Spośród nich 153 dzieci otrzymało dwie dawki szczepionki Priorix-tetra w odstępie 3 miesięcy, a 147 dzieci otrzymało Priorix i Varilrix. Współczynniki serokonwersji oraz średnie geometryczne stężenia/mian przeciwciał były podobne do obserwowanych po osobnych szczepieniach wykonanych szczepionką Varilrix lub Priorix. Współczynniki serokonwersji po pierwszej dawce szczepionki Priorix-tetra w przypadku wszystkich antygenów z wyjątkiem odry były podobne do obserwowanych u dzieci w wieku 12-24 miesięcy w innych badaniach klinicznych. W przypadku odry współczynnik serokonwersji po pierwszej dawce szczepionki Priorix-tetra u dzieci w wieku 9-10 miesięcy wynosił 93,3% (95% CI: 87,6;96,6). Niemowlęta w czasie pierwszego roku życia mogą nie odpowiedzieć prawidłowo na komponenty zawarte w szczepionce z powodu możliwej interferencji przeciwciał matczynych. Dlatego druga dawka szczepionki powinna zostać podana w ciągu 3 miesięcy po pierwszej dawce.

Utrzymywanie się odpowiedzi immunologicznej

W dużym badaniu klinicznym dwa lata po szczepieniu dwiema dawkami szczepionki Priorix-Tetra wskaźniki seropozytywności dla przeciwciał przeciw ospie wietrznej wynosiły 99,4% (ELISA) oraz 99,2% (IFA) oraz odpowiednio 99,1%, 90,5% oraz 100% wobec przeciwciał przeciw odrze, śwince i różyczce (ELISA).

Dane pochodzące z obserwacyjnych badań dotyczących bezpieczeństwa

Ryzyko występowania drgawek gorączkowych po podaniu pierwszej dawki szczepionki Priorix-Tetra dzieciom w wieku od 9 do 30 miesięcy ocenione w retrospektywnej analizie zebranych danych (patrz punkt 4.8).

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Nie dotyczy.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Badania toksyczności dawek wielokrotnych u zwierząt nie wykazały żadnego miejscowego i ogólnoustrojowego działania toksycznego szczepionki.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Proszek:

Aminokwasy Laktoza bezwodna Mannitol Sorbitol Medium 199

Rozpuszczalnik:

Woda do wstrzykiwań

6.2 Niezgodności farmaceutyczne

Ponieważ nie wykonywano badań dotyczących zgodności nie wolno mieszać produktu leczniczego z innymi lekami.

6.3    Okres trwałości

18 miesięcy.

Po rekonstytucji szczepionka powinna zostać bezwłocznie podana lub powinna być przetrzymywana w lodówce (2°C - 8°C). Jeśli nie zostanie zużyta w ciągu 24 godzin, należy ją wyrzucić.

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać i przewozić w stanie schłodzonym (2°C - 8°C).

Nie zamrażać.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Warunki przechowywania produktu leczniczego po rekonstytucji, patrz punkt 6.3.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Proszek w fiolce (ze szkła typu I) z korkiem (z gumy bromobutylowej).

0,5 ml rozpuszczalnika w fiolce (ze szkła typu I) z korkiem (z gumy bromobutylowej).

Opakowania po 1, 10 lub 100.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w sprzedaży.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Szczepionkę po rekonstytucji należy skontrolować wzrokowo pod kątem obecności ciał obcych i (lub) nieprawidłowego wyglądu fizycznego. W razie stwierdzenia ich występowania, szczepionkę należy wyrzucić.

Szczepionkę odtwarza się poprzez dodanie całej zawartości fiolki z rozpuszczalnikiem do fiolki zawierającej proszek. Po dodaniu rozpuszczalnika do proszku, należy energicznie wstrząsać mieszaniną do chwili całkowitego rozpuszczenia się proszku w rozpuszczalniku.

Z powodu niewielkich zmian pH, szczepionka po rekonstytucji może przyjmować kolor od jasno -brzoskwiniowego do różowego odcienia fuksji. Jest to zjawisko normalne i nie ma wpływu na działanie szczepionki. W razie stwierdzenia innych zmian szczepionkę należy wyrzucić.

Do podania szczepionki należy użyć nowej igły.

Należy wstrzyknąć całą zawartość fiolki.

Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

GlaxoSmithKline Biologicals S.A.

rue de l’Institut 89 B-1330 Rixensart, Belgia

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

14232

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 12.12.2007 Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 12.12.2012

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO 5

5.1


1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Priorix-Tetra - proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań Szczepionka przeciw odrze, śwince, różyczce i ospie wietrznej, żywa

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Po rekonstytucji, 1 dawka (0,5 ml) zawiera:

nie mniej niż 105 CCID50 3

nie mniej niż 1044 CCID50 3 nie mniej niż 105 CCID50 nie mniej niż 1033 PFU4


Wirus odry1 szczepu Schwarz (żywy, atenuowany)

Wirus świnki1 szczepu RIT 4385,

pochodzący ze szczepu Jeryl Lynn (żywy, atenuowany)

Wirus różyczki2 szczepu Wistar RA 27/3 (żywy, atenuowany) Wirus ospy wietrznej2 szczepu OKA (żywy, atenuowany)

1    produkowany w hodowli komórek zarodka kurzego

2    produkowany w hodowli ludzkich komórek diploidalnych (MRC-5)

3    CCID50 - wyznaczona statystycznie ilość wirusa mogąca w wyniku zaszczepienia zakazić 50% hodowli komórkowej

4    PFU - jednostka tworzenia łysinek

Szczepionka zawiera śladowe ilości neomycyny. Patrz punkt 4.3.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: Szczepionka zawiera 14 mg sorbitolu. Patrz punkt 4.4.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań.

Przed rekonstytuują, proszek jest koloru białego do lekko różowego, rozpuszczalnik jest przezroczystym, bezbarwnym płynem.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Szczepionka Priorix-Tetra jest wskazana do czynnego uodparniania przeciwko odrze, śwince, różyczce i ospie wietrznej dzieci po ukończeniu 11. miesiąca do 12. roku życia włącznie.

W szczególnych okolicznościach można rozważyć zastosowanie szczepionki u niemowląt w wieku 9-10 miesięcy. Patrz punkt 4.2.

Uwaga: Zastosowanie szczepionki Priorix-Tetra powinno opierać się na oficjalnych zaleceniach.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania Dawkowanie

Dzieci od ukończenia 11. miesiąca do 12. roku życia włącznie

Niemowlęta i dzieci po ukończeniu 11. miesiąca do 12. roku życia włącznie powinny otrzymać dwie dawki szczepionki Priorix-Tetra (każda po 0,5 ml). Wiek, w którym dzieci mogą zostać zaszczepione powinien odzwierciedlać odpowiednie oficjalne zalecenia*, które mogą różnić się w zależności od sytuacji epidemiologicznej dotyczącej tych chorób.

Najlepiej żeby odstęp pomiędzy dawkami wynosił od 6 tygodni do 3 miesięcy*. Jeśli pierwsza dawka została podana w wieku 11 miesięcy, drugą dawkę należy podać w ciągu 3 miesięcy. W żadnym przypadku odstęp pomiędzy dawkami nie powinien być krótszy niż 4 tygodnie. Patrz punkt 5.1.

Alternatywnie i zgodnie z odpowiednimi oficjalnymi zaleceniami*:

-    pojedyncza dawka szczepionki Priorix-Tetra może zostać podana dziecku, które otrzymało już pojedynczą dawkę innej szczepionki przeciw odrze, śwince, różyczce (MMR) i (lub) pojedynczą dawkę innej szczepionki przeciw ospie wietrznej

-    pojedyncza dawka szczepionki Priorix-Tetra może poprzedzać podanie pojedynczej dawki innej szczepionki przeciw odrze, śwince, różyczce (MMR) i (lub) pojedynczej dawki innej szczepionki przeciw ospie wietrznej.

*W poszczególnych oficjalnych zaleceniach mogą występować różnice dotyczące odstępu pomiędzy dawkami oraz potrzeby zastosowania dwóch lub jednej dawki szczepionek zawierających komponentę odry, świnki i różyczki oraz ospy wietrznej.

Dzieci od ukończenia 9. do 10. miesiąca życia włącznie

W przypadku, gdy sytuacja epidemiologiczna wymaga szczepienia niemowląt w wieku poniżej 11 miesięcy, pierwsza dawka szczepionki Priorix-Tetra może zostać podana po ukończeniu 9. miesiąca życia. Drugą dawkę należy podać w ciągu 3 miesięcy od podania pierwszej dawki (patrz punkt 5.1).

Sposób podawania

Szczepionka jest podawana podskórnie w okolicę mięśnia naramiennego lub w przednio-boczną, górną okolicę uda.

W celu uzyskania informacji o sposobie rekonstytucji produktu leczniczego przed podaniem, patrz punkt 6.6.

4.3 Przeciwwskazania

Tak jak w przypadku innych szczepionek należy odłożyć podanie szczepionki Priorix-Tetra u osób chorych na ostre ciężkie, choroby przebiegające z gorączką. Jednakże łagodna infekcja taka jak przeziębienie nie powinna powodować odroczenia szczepienia.

Nadwrażliwość na substancje czynne, którąkolwiek substancję pomocniczą, wymienioną w punkcie

6.1 lub neomycynę. Stwierdzone w wywiadzie kontaktowe zapalenie skóry wywołane przez neomycynę nie jest przeciwwskazaniem do szczepienia. Uczulenie na jaja kurze, patrz punkt 4.4.

Wystąpienie reakcji nadwrażliwości po uprzednim podaniu szczepionki(ek) przeciw odrze, śwince, różyczce i (lub) ospie wietrznej.

Ciężki humoralny lub komórkowy (pierwotny lub nabyty) niedobór odporności, np. ciężki, złożony niedobór odporności, agammaglobulinemia lub AIDS, lub objawowe zakażenie wirusem HIV, lub właściwy dla wieku odsetek limfocytów T CD4+ u dzieci w wieku poniżej 12 miesięcy z CD4+ <25%; w wieku między 12 a 35 miesięcy z CD4+ <20%; w wieku między 36 a 59 miesięcy z CD4+ <15% (patrz punkt 4.4).

Ciąża.

Ponadto, należy unikać zajścia w ciążę przez 1 miesiąc po zaszczepieniu (patrz punkt 4.6).

Pacjenci z pierwotnymi oraz wtórnymi niedoborami odporności.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Podobnie jak w przypadku wszystkich szczepionek podawanych we wstrzyknięciach, należy zawsze zapewnić możliwość odpowiedniego leczenia oraz nadzór medyczny na wypadek rzadko występujących po szczepieniu odczynów anafilaktycznych.

Alkohol, a także inne środki dezynfekujące powinny wyparować ze skóry przed podaniem szczepionki, gdyż mogą one unieczynnić atenuowane wirusy znajdujące się w szczepionce.

Zawarte w szczepionce wirusy odry i świnki są uzyskiwane z hodowli komórkowej zarodka kurzego i z tego powodu mogą zawierać śladowe ilości białka jaja. Osoby z reakcjami anafilaktycznymi, anafilaktoidalnymi lub innymi reakcjami typu wczesnego w wywiadzie (np. uogólniona pokrzywka, obrzęk jamy ustnej i gardła, trudności w oddychaniu, obniżenie ciśnienia tętniczego lub wstrząs) występującymi po spożyciu jaj mogą być bardziej zagrożone wystąpieniem reakcji typu wczesnego po szczepieniu, chociaż jak wykazano, reakcje te są bardzo rzadkie. Należy zachować szczególną ostrożność przy szczepieniu osób, u których wystąpił odczyn anafilaktyczny po spożyciu jaj, z zapewnieniem dysponowania odpowiednimi środkami leczniczymi w razie wystąpienia takiej reakcji.

Pacjenci z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją fruktozy nie powinni być szczepieni szczepionką Priorix-Tetra.

Należy unikać stosowania salicylanów przez 6 tygodni po każdym podaniu szczepionki Priorix-Tetra ponieważ opisywano występowanie zespołu Rey’a po zastosowaniu salicylanów w przebiegu naturalnego zakażenia wirusem ospy wietrznej.

Drgawki gorączkowe

Zaobserwowano zwiększone ryzyko wystąpienia gorączki i drgawek gorączkowych w okresie od 5 do 12 dni po podaniu pierwszej dawki szczepionki Priorix-Tetra, w porównaniu do jednoczesnego podania szczepionki przeciw odrze, śwince i różyczce (MMR) oraz osobno przeciw ospie wietrznej (patrz punkt 4.8 i 5.1).

Szczepienie osób ze stwierdzonymi w wywiadzie lub w wywiadzie rodzinnym drgawkami (w tym drgawkami gorączkowymi) powinno zostać dokładnie przemyślane. U tych pacjentów należy rozważyć podanie pierwszej dawki w postaci szczepionki przeciw odrze, śwince i różyczce (MMR) i osobno przeciw ospie wietrznej (patrz punkt 4.2). W każdym przypadku osoby zaszczepione powinny być obserwowane pod kątem wystąpienia gorączki w okresie zwiększonego ryzyka.

Częstość występowania gorączki jest zazwyczaj wyższa po podaniu pierwszej dawki szczepionki zawierającej wirusa odry. Nie zanotowano doniesień wskazujących na zwiększone ryzyko wystąpienia gorączki po podaniu drugiej dawki.

Pacjenci z niedoborami odporności

Można rozważyć szczepienie u pacjentów z wybranymi rodzajami niedoborów odporności w przypadku, gdy korzyści przewyższają ryzyko (pacjenci z bezobjawowym zakażeniem HIV, niedobór podklas IgG, wrodzona neutropenia, przewlekła choroba ziarniniakowa oraz choroby przebiegające z niedoborem dopełniacza).

Pacjenci z niedoborami odporności, u których nie stwierdza się przeciwwskazań do szczepienia (patrz punkt 4.3), mogą zareagować słabiej niż pacjenci z prawidłową czynnością układu immunologicznego; dlatego w przypadku kontaktu z patogenami niektóre z tych osób mogą zachorować na odrę, świnkę, różyczkę lub ospę wietrzną pomimo prawidłowego podania szczepionki. Tych pacjentów należy starannie monitorować pod kątem występowania objawów odry, świnki, różyczki i ospy wietrznej.

Przeniesienie wirusów zawartych w szczepionce

Przenoszenie wirusów szczepionkowych odry, świnki i różyczki z osób zaszczepionych na podatne osoby z otoczenia nigdy nie zostało udowodnione, chociaż wiadomo, że wirusy różyczki są wydalane drogą kropelkową przez około 7 do 28 dni po zaszczepieniu, z maksymalnym wydalaniem około 11. dnia. Dane uzyskane po wprowadzeniu leku na rynek sugerują, że bardzo rzadko może występować przenoszenie wirusa szczepionkowego ospy wietrznej ze zdrowych zaszczepionych osób, u których rozwinęła się wysypka zbliżona do występującej w przebiegu ospy wietrznej na osoby podatne na zachorowanie na ospę wietrzną. Osoby zaszczepione, u których rozwinęła się wysypka zbliżona do występującej w przebiegu ospy wietrznej powinny unikać kontaktów z podatnymi na zachorowanie na ospę wietrzną: kobietami w ciąży oraz osobami o wysokim ryzyku ciężkiego przebiegu ospy wietrznej (takimi jak pacjenci z pierwotnymi i nabytymi niedoborami odporności) do chwili całkowitego zaniku wysypki.

Szczepionki Priorix-Tetra w żadnym przypadku nie wolno podawać donaczyniowo oraz śródskórnie.

Trombocytopenia

Przypadki pogorszenia lub nawrotu trombocytopenii u osób chorujących na tę chorobę były zgłaszane po podaniu pierwszej dawki żywych szczepionek przeciwko odrze, śwince, różyczce. W takich przypadkach należy dokładnie ocenić stosunek korzyści i ryzyka wynikający ze szczepienia szczepionką Priorix-Tetra.

Utrata przytomności (omdlenie) może wystąpić po podaniu lub nawet przed podaniem szczepionki, szczególnie u nastolatków, jako reakcja psychogenna na ukłucie igłą. Mogą temu towarzyszyć objawy neurologiczne, takie jak przemijające zaburzenia widzenia, parestezje oraz toniczno-kloniczne ruchy kończyn podczas odzyskiwania przytomności. Ważne jest zachowanie odpowiednich procedur, aby uniknąć urazów podczas omdleń.

Podobnie jak w przypadku wszystkich innych szczepionek można nie uzyskać ochronnej odpowiedzi immunologicznej u wszystkich zaszczepionych osób.

Nie badano stosowania szczepionki Priorix-Tetra u osób z bezobjawowym zakażeniem wirusem HIV. Można rozważyć stosowanie szczepionki Priorix-Tetra z zachowaniem ostrożności w tej populacji pacjentów, jeśli w opinii lekarza niepodanie szczepionki stanowi większe ryzyko dla zdrowia.

Wpływ na wyniki testów serologicznych (patrz punkt 4.5).

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Szczepionka może być podawana jednocześnie (ale w różne miejsca ciała) z poniższymi szczepionkami jednoważnymi i skojarzonymi [w tym szczepionkami sześcioważnymi (DTPa-HBV-IPV/Hib)]: szczepionką przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi (acelularna) (DTPa), szczepionką przeciw Haemophilus influenzae typ b (Hib), inaktywowaną szczepionką przeciw polio (IPV), szczepionką przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (HBV).

Brak jest danych dotyczących zastosowania szczepionki Priorix-Tetra z innymi szczepionkami.

Testy serologiczne

Jeśli istnieje konieczność przeprowadzenia testów tuberkulinowych, należy je wykonać przed, lub równocześnie z podaniem szczepionki, ponieważ istnieją doniesienia, że szczepionki skojarzone przeciw odrze, śwince i różyczce mogą powodować przejściowe obniżenie wrażliwości skóry na tuberkulinę. Ponieważ ta anergia może utrzymywać się maksymalnie do 6 tygodni, w tym okresie nie należy przeprowadzać prób tuberkulinowych, aby uniknąć fałszywie ujemnych wyników.

U osób, które otrzymały ludzką immunoglobulinę lub przetoczenie krwi należy odłożyć szczepienie na co najmniej trzy miesiące z powodu możliwości nieskutecznego działania szczepionki wskutek obecności nabytych biernie przeciwciał.

U osób zaszczepionych należy unikać stosowania salicylanów przez 6 tygodni po każdym szczepieniu szczepionką Priorix-Tetra (patrz punkt 4.4).

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Płodność

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu szczepionki Priorix-Tetra na płodność.

Ciąża

Kobiety w okresie ciąży nie powinny być szczepione szczepionką Priorix-Tetra.

Nie udokumentowano jednak przypadków uszkodzenia płodu po podaniu szczepionki przeciwko odrze, śwince, różyczce lub ospie wietrznej kobietom w okresie ciąży.

Należy unikać zajścia w ciążę przez okres 1 miesiąca od zaszczepienia. Kobiety, które planują ciążę powinny zostać pouczone o konieczności opóźnienia tej decyzji.

Karmienie piersią

Brak jest odpowiednich danych dotyczących stosowania szczepionki Priorix-Tetra u kobiet karmiących piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn

Nie dotyczy.

4.8    Działania niepożądane Podsumowanie profilu bezpieczeństwa

Przedstawiony poniżej profil bezpieczeństwa jest oparty na danych pochodzących z badań klinicznych obejmujących podanie ponad 6 700 dawek u ponad 4 000 dzieci w wieku od 9 do 27 miesięcy. Zdarzenia rejestrowano do 42 dni po szczepieniu.

Najczęstszymi działaniami niepożądanymi występującymi po podaniu szczepionki Priorix-Tetra były ból i zaczerwienienie w miejscu wstrzyknięcia oraz gorączka > 38oC (mierzona w odbycie) lub > 37,5oC (temperatura mierzona pod pachą/w ustach).

Lista działań niepożądanych

Zgłoszone działania niepożądane wymienione są zgodnie z następującą częstością występowania:

Bardzo często (> 1/10)

Często    (>1/100 do <1/10)

Niezbyt często (>1/1 000 do <1/100) Rzadko    (>1/10 000 do <1/1 000)

Bardzo rzadko (<1/10 000)

Dane z badań klinicznych

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Niezbyt często: infekcje górnych dróg oddechowych

Rzadko: zapalenie ucha środkowego

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Niezbyt często: uogólnione powiększenie węzłów chłonnych

Zaburzenia endokrynologiczne Niezbyt często: obrzęk ślinianki przyusznej

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania Niezbyt często: jadłowstręt

Zaburzenia psychiczne Często: drażliwość

Niezbyt często: płacz, nerwowość, bezsenność

Zaburzenia układu nerwowego Rzadko: drgawki gorączkowe*

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia Niezbyt często: nieżyt nosa Rzadko: kaszel, zapalenie oskrzeli

Zaburzenia żoładka i jelit Niezbyt często: biegunka, wymioty

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Często: wysypka

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania leku

Bardzo często: ból i zaczerwienienie w miejscu wstrzyknięcia, gorączka (w odbytnicy > 38°C -< 39,5°C; pod pachą/w ustach: > 37,5°C - < 39°C)6

Często: obrzęk w miejscu wstrzyknięcia, gorączka (w odbytnicy >39,5°C; pod pachą/w ustach >39°C)6

Niezbyt często: letarg, złe samopoczucie, zmęczenie

* ryzyko występowania drgawek gorączkowych po podaniu pierwszej dawki szczepionki Priorix-Tetra dzieciom w wieku od 9 do 30 miesięcy w porównaniu z sytuacją, gdy podana została jedynie szczepionka przeciw odrze, śwince i różyczce (MMR) lub, gdy jednocześnie podano szczepionkę przeciw odrze, śwince i różyczce (MMR) oraz oddzielną przeciw ospie wietrznej(V) ocenione zostało w retrospektywnej analizie zebranych danych.

Badanie obejmowało 82 656 dzieci zaszczepionych szczepionką MMRV, 149 259 dzieci zaszczepionych szczepionką przeciw MMR oraz 39 203 dzieci zaszczepionych jednocześnie oddzielnymi szczepionkami przeciw MMR oraz ospie wietrznej.

W zależności od definicji przypadku zastosowanej do identyfikacji drgawek gorączkowych w okresie największego ryzyka tj. od 5 do 12 dni po podaniu pierwszej dawki, częstość występowania drgawek gorączkowych wynosiła 2,18 (95% CI: 1,.38; 3,45) lub 6,19 (95% CI: 4,71; 8,13) na 10 000 osób dla grupy MMRV oraz 0,49 (95% CI: 0,19; 1,25) lub 2,55 (95% CI: 1,67; 3,89) na 10 000 osób dla odpowiedniej kohorty kontrolnej.

Dane te sugerują występowanie jednego dodatkowego przypadku drgawek gorączkowych na 5 882 lub 2 747 osób zaszczepionych szczepionką Priorix-Tetra w porównaniu do odpowiedniej kohorty kontrolnej, w której podano jedynie szczepionkę przeciw MMR lub jednocześnie oddzielne szczepionki przeciw MMR i ospie wietrznej (ryzyko związane wynosiło odpowiednio 1,70 (95% CI:-1,86; 3,46) oraz 3,64 (95% CI: -6,11; 8,30) na 10 000 osób) - patrz punkt 5,1.

wietrznej obserwowano częstsze występowanie gorączki (około 1,5 raza), w porównaniu z równoczesnym podaniem szczepionek przeciw odrze, śwince, różyczce i przeciw ospie wietrznej w różne miejsca ciała.

Monitorowanie działań niepożądanych po wprowadzeniu do obrotu

Podczas monitorowania działań niepożądanych po wprowadzeniu do obrotu dodatkowo zgłaszano poniższe reakcje w związku czasowym ze szczepieniem przeciw odrze-śwince-różyczce oraz przeciw ospie wietrznej:

Ponieważ podane poniżej działania niepożądane pochodzą ze spontanicznych zgłoszeń, nie jest możliwa rzetelna ocena częstości ich występowania.

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, półpasiec***, zapalenie jąder, najądrzy, objawy przypominające świnkę

Zaburzenia krwi i układu chłonnego Małopłytkowość, plamica małopłytkowa

Zaburzenia układu immunologicznego

Reakcje alergiczne (w tym reakcje anafilaktyczne i anafilaktoidalne)

Zaburzenia układu nerwowego

Zapalenie mózgu, zapalenie móżdżku, udar mózgu, zespół Guillain Barré, zapalenie poprzeczne rdzenia kręgowego, zapalenie nerwów obwodowych, ataksja móżdżkowa, objawy przypominające zapalenie móżdżku

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Rumień wielopostaciowy

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej Ból stawów, zapalenie stawów

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania leku Zespół Kawasaki

*** To działanie niepożądane opisywane po szczepieniu jest także konsekwencją zakażenia wirusem ospy wietrznej typu dzikiego. Nie ma żadnych przesłanek dotyczących zwiększonego ryzyka wystąpienia półpaśca po szczepieniu w porównaniu z chorobą wywołaną przez wirus typu dzikiego.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Nie zgłoszono żadnego przypadku przedawkowania.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Szczepionka wirusowa, kod ATC J07BD54 Skuteczność

Skuteczność monowalentnej szczepionki Oka/RIT (Varilrix) firmy GlaxoSmithKline (GSK) oraz szczepionki Priorix-Tetra w zapobieganiu ospie wietrznej była oceniana w dużym, randomizowanym badaniu klinicznym, w którym jako aktywną kontrolę zastosowano skojarzoną szczepionkę przeciw odrze-śwince-różyczce (Priorix) firmy GSK. Badanie zostało przeprowadzone w Europie, gdzie nie wprowadzone zostały rutynowe szczepienia przeciwko ospie wietrznej. Dzieci w wieku od 12-22 miesięcy otrzymały dwie dawki szczepionki Priorix-Tetra w odstępie 6 tygodni (N=2279) lub jedną dawkę szczepionki Varilrix (N=2263). Obserwację prowadzono przez okres około 35 miesięcy po szczepieniu (długoterminowa obserwacja 10-letnia jest nadal w toku). Obserwowana skuteczność przeciw potwierdzonej epidemiologicznie lub metodą PCR (reakcja łańcuchowa polimerazy) ospie wietrznej (Varicella) o jakimkolwiek nasileniu (definiowanym z wykorzystaniem ustalonej wcześniej skali) wynosiła 94,9% (97,5% CI: 92,4;96,6%) po dwóch dawkach szczepionki Priorix-Tetra oraz 65,4% (97,5% CI: 57,2;72,1) po podaniu jednej dawki szczepionki Varilrix. Skuteczność szczepionki przeciw potwierdzonej ospie wietrznej o umiarkowanym lub dużym nasileniu wynosiła 99,5% (97,5 CI: 97,5;99,9) po dwóch dawkach szczepionki Priorix-Tetra oraz 90,7% (97,5% CI: 85,9; 93,9%) po podaniu jednej dawki szczepionki Varilrix.

W badaniu przeprowadzonym w Finlandii, zaprojektowanym tak, aby ocenić skuteczność szczepionki Varilrix, 493 dzieci w wieku od 10 do 30 miesięcy obserwowano przez okres około 2,5 roku po zaszczepieniu jedną dawką szczepionki. Skuteczność ochronna wynosiła 100% (95% cI: 80;100%) wobec zwykłych lub ciężkich klinicznych przypadków ospy (> 30 pęcherzyków) oraz 88% (95% CI: 72;96%) wobec jakiegokolwiek serologicznie potwierdzonego przypadku ospy wietrznej (przynajmniej 1 pęcherzyk lub grudka).

Efektywność

Dane dotyczące efektywności sugerują wyższy poziom ochrony oraz zmniejszenie przypadków przełamania odporności na ospę wietrzną po zastosowaniu dwóch dawek szczepionki w porównaniu z sytuacją, gdy podana została tylko jedna dawka.

Efektywność dwóch dawek szczepionki Priorix-Tetra w ogniskach epidemicznych zachorowań na ospę wietrzną w centrach opieki dziennej na terenie Niemiec, gdzie rutynowe szczepienia przeciw ospie są zalecane u dzieci w wieku od 11 miesiąca życia, wynosiła 91% (95% CI: 65,98%) wobec choroby o różnych stopniach nasilenia oraz 94% (95% CI: 54;99%) wobec choroby o umiarkowanym nasileniu.

Efektywność jednej dawki szczepionki Varilrix szacowana była w różnych okolicznościach (ogniska epidemiczne epidemii, kontroli przypadków lub analizy informacji z baz danych) i wahała się w granicach 20-92% wobec jakiegokolwiek przypadku ospy oraz w granicach 86-100% w przypadku choroby o umiarkowanym lub dużym nasileniu.

Odpowiedź immunologiczna

Odpowiedź immunologiczna wywołana przez szczepionkę Priorix-Tetra była oceniana w kilku badaniach klinicznych. Poziomy przeciwciał    przeciwodrowych, przeciwświnkowych i

przeciwróżyczkowych były oznaczane przy    użyciu powszechnie dostępnego testu

immunoenzymatycznego (ELISA). Dodatkowo przeciwciała przeciwświnkowe oznaczano za pomocą testu neutralizacji (plaque-reduction neutralisation assay) oraz za pomocą komercyjnie dostępnych testów ELISA. Powyższe parametry serologiczne są powszechnie akceptowane jako markery

zastępcze dla celów oceny ochrony immunologicznej. Odpowiedź immunologiczną przeciwko ospie wietrznej wywołaną przez szczepionkę Priorix-Tetra porównywano, przy użyciu zmodyfikowanego testu fluorescencji pośredniej (indirect immunofluorescence assay - IFA), z odpowiedzią obserwowaną po podaniu szczepionki przeciwko ospie wietrznej produkcji GSK, której skuteczność została wcześniej wykazana.

W trzech badaniach klinicznych przeprowadzonych w Europie (Austrii, Finlandii, Niemczech, Grecj i, Polsce) około 2 000 uprzednio nie szczepionych dzieci w wieku od 11 do 23 miesięcy otrzymało dwie dawki szczepionki Priorix-tetra w odstępie 6 tygodni. W poniższej tabeli podano odsetki serokonwersji (SC) oraz średnie geometryczne stężenia/mian przeciwciał (GMC/GMT).

Badanie przeciwciał (poziom odcięcia)

Po dawce 1.

Po dawce 2.

SC

(95 % CI)

GMC/GMT (95 % CI)

SC

(95 % CI)

GMC/GMT (95 % CI)

Odra

ELISA (150 mIU/ml)

96,4%

(CI: 95,5;97,2)

3184,5

(CI: 3046,5;3328,7)

99,1%

(CI: 98,6;99,5)

4828,6

(CI: 4644,3;5020,1)

Świnka

ELISA (231 U/ml) Neutralizacja (1:28)

91,3%

(CI: 90,0;92,5) 95,4%

(CI: 94,3;96,3)

976,7

(CI: 934,8;1020,5) 147,0

(CI: 138,6; 155,8)

98,8%

(CI: 98,2;99,2) 99,4%

(CI: 98,9;99,7)

1564.4

(CI: 1514,6; 1615,8)

478.4

(CI: 455,1;503,0)

Różyczka ELISA (4 IU/ml)

99,7%

(CI: 99,4;99,9)

62,2

(CI: 60,0;64,5)

99,9%

(CI: 99,6; 100)

119,7

(CI: 116,4; 123,1)

Ospa wietrzna IFA (1:4)

97,2%

(CI: 96,3;97,9)

97,5

(CI: 92,2; 103,1)

99,8%

(CI: 99,5;100)

2587,8

(CI: 2454,0;2728,9)

ELISA

(50mIU/ml)

89,4%

(CI: 87,8;90,8)

112,0

(CI: 93,5;134,0)

99,2%

(CI: 98,5;99,6)

2403,9

(CI: 1962,4;2944,6)

Odsetki serokonwersji oraz średnie geometryczne stężenia/mian przeciwciał były zbliżone do obserwowanych po osobnych szczepieniach wykonanych przy użyciu szczepionki Varilrix oraz Priorix.

Wśród dzieci zaszczepionych w wieku 11 miesięcy, odsetek niemowląt z ochronnym mianem przeciwciał przeciwko odrze (> 150 mIU/ml) po pierwszej dawce szczepionki wynosił 91-92% i był niższy niż obserwowany, gdy pierwsza dawka szczepionki była podana w wieku 12 miesięcy.

Druga dawka szczepionki Priorix-tetra indukuje wyższe współczynniki serokonwersji i (lub) poziomy przeciwciał przeciwko odrze, śwince i różyczce. Dlatego, aby uniknąć zakażenia w okresie pomiędzy dawkami, zalecane jest aby druga dawka została podana w ciągu 3 miesięcy po podaniu pierwszej dawki.

Dane wykazują wzrost skuteczności oraz spadek liczby przypadków ospy wietrznej „przełamującej” po podaniu dwóch dawek szczepionki w porównaniu z jedną dawką. Wynik ten zależy od wzrostu przeciwciał przeciw ospie wietrznej wywołanym przez drugą dawkę szczepionki, co sugeruje, że druga dawka antygenu ospy wietrznej działa przypominająco.

Odpowiedź immunologiczna po podaniu szczepionki Priorix-Tetra podawanej jako druga dawka szczepienia przeciw odrze, śwince i różyczce (MMR) dzieciom w wieku 24 miesięcy do 6 lat była oceniana w 2 badaniach klinicznych. Dzieci otrzymały szczepienie pierwotne odpowiednio szczepionką MMR lub szczepionką MMR podawaną jednocześnie z żywą, atenuowaną szczepionką

przeciw ospie wietrznej. Wskaźniki seropozytywności dla przeciwciał przeciw ospie wietrznej wyniosły 98,1% (IFA) u dzieci zaszczepionych uprzedmio szczepioną MMR i 100% u dzieci zaszczepionych uprzednio szczepionką MMR podaną jednocześnie z żywą, atenuowaną szczepionką przeciw ospie wietrznej. Wskaźnik seropozytywności wyniósł 100% dla przeciwciał dla odry, świnki i różyczki w obydwu badaniach.

Odpowiedź immunologiczna u dzieci w wieku od 9 do 10 miesięcy

Do badania klinicznego przeprowadzonego w Azji (w Singapurze) zakwalifikowano 300 zdrowych dzieci, które w chwili podania pierwszej dawki były w wieku od 9 do 10 miesięcy. Spośród nich 153 dzieci otrzymało dwie dawki szczepionki Priorix-tetra w odstępie 3 miesięcy, a 147 dzieci otrzymało Priorix i Varilrix. Współczynniki serokonwersji oraz średnie geometryczne stężenia/mian przeciwciał były podobne do obserwowanych po osobnych szczepieniach wykonanych szczepionką Varilrix lub Priorix. Współczynniki serokonwersji po pierwszej dawce szczepionki Priorix-tetra w przypadku wszystkich antygenów z wyjątkiem odry były podobne do obserwowanych u dzieci w wieku 12-24 miesięcy w innych badaniach klinicznych. W przypadku odry współczynnik serokonwersji po pierwszej dawce szczepionki Priorix-tetra u dzieci w wieku 9-10 miesięcy wynosił 93,3% (95% CI: 87,6;96,6). Niemowlęta w czasie pierwszego roku życia mogą nie odpowiedzieć prawidłowo na komponenty zawarte w szczepionce z powodu możliwej interferencji przeciwciał matczynych. Dlatego druga dawka szczepionki powinna zostać podana w ciągu 3 miesięcy po pierwszej dawce.

Utrzymywanie się odpowiedzi immunologicznej

W dużym badaniu klinicznym dwa lata po szczepieniu dwiema dawkami szczepionki Priorix-Tetra wskaźniki seropozytywności dla przeciwciał przeciw ospie wietrznej wynosiły 99,4% (ELISA) oraz 99,2% (IFA) oraz odpowiednio 99,1%, 90,5% oraz 100% wobec przeciwciał przeciw odrze, śwince i różyczce (ELISA).

Dane pochodzące z obserwacyjnych badań dotyczących bezpieczeństwa

Ryzyko występowania drgawek gorączkowych po podaniu pierwszej dawki szczepionki Priorix-Tetra dzieciom w wieku od 9 do 30 miesięcy ocenione w retrospektywnej analizie zebranych danych (patrz punkt 4.8).

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Nie dotyczy.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Badania toksyczności dawek wielokrotnych u zwierząt nie wykazały żadnego miejscowego i ogólnoustrojowego działania toksycznego szczepionki.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Proszek:

Aminokwasy Laktoza bezwodna Mannitol Sorbitol Medium 199

Rozpuszczalnik:

Woda do wstrzykiwań

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Ponieważ nie wykonywano badań dotyczących zgodności nie wolno mieszać produktu leczniczego z innymi lekami.

6.3    Okres trwałości

18 miesięcy.

Po rekonstytucji szczepionka powinna zostać bezwłocznie podana lub powinna być przetrzymywana w lodówce (2°C - 8°C). Jeśli nie zostanie zużyta w ciągu 24 godzin, należy ją wyrzucić.

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać i przewozić w stanie schłodzonym (2°C - 8°C).

Nie zamrażać.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Warunki przechowywania produktu leczniczego po rekonstytucji, patrz punkt 6.3.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Proszek w fiolce (ze szkła typu I) z korkiem (z gumy bromobutylowej).

0,5 ml rozpuszczalnika w ampułce (ze szkła typu I).

Opakowania po 1, 10 lub 100.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w sprzedaży.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Szczepionkę po rekonstytucji należy skontrolować wzrokowo pod kątem obecności ciał obcych i (lub) nieprawidłowego wyglądu fizycznego. W razie stwierdzenia ich występowania, szczepionkę należy wyrzucić.

Szczepionkę odtwarza się poprzez dodanie całej zawartości ampułki z rozpuszczalnikiem do fiolki zawierającej proszek. Po dodaniu rozpuszczalnika do proszku, należy energicznie wstrząsać mieszaniną do chwili całkowitego rozpuszczenia się proszku w rozpuszczalniku.

Z powodu niewielkich zmian pH, szczepionka po rekonstytucji może przyjmować kolor od jasno -brzoskwiniowego do różowego odcienia fuksji. Jest to zjawisko normalne i nie ma wpływu na działanie szczepionki. W razie stwierdzenia innych zmian szczepionkę należy wyrzucić.

Do podania szczepionki należy użyć nowej igły.

Należy wstrzyknąć całą zawartość fiolki.

Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu leczniczego lub j ego odpady należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

GlaxoSmithKline Biologicals S.A. rue de l’Institut 89 B-1330 Rixensart, Belgia

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

14232

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 12.12.2007 Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 12.12.2012

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO 30 września 2013

1

DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

2

września 2013

3

Po podaniu pierwszej dawki skojarzonej szczepionki przeciw odrze, śwince, różyczce i ospie wietrznej obserwowano częstsze występowanie gorączki (około 1,5 raza), w porównaniu z równoczesnym podaniem szczepionek przeciw odrze, śwince, różyczce i przeciw ospie wietrznej w

4

WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

Właściwości farmakodynamiczne

5

września 2013

6

Po podaniu pierwszej dawki skojarzonej szczepionki przeciw odrze, śwince, różyczce i ospie

Priorix-Tetra